Sunteți pe pagina 1din 15

Ministerul Educaiei din Republica Moldova Universitatea de Stat din Moldova Catedra de Chimie Industrial i Ecologic

Procese neordinare pe schimbtorii de ioni

A efectuat !roca Elena

Chiinu "#$" Cuprins I. I. INTRODUCERE................................................................................................................ 3 1.Formarea compuilor compleci cu rupele !unc"ionale..................................................# $.Formarea precipi%a%elor.......................................................................................................& 3.Procesele 'e o(i'ore'ucere..................................................................................................& II. PROCESU) DE CO*P)E+ARE ................................................................................... , CINETICA PROCESU)UI DE CO*P)E+ARE.............................................................8 1. Ec-ili.rul comple(/ion 0n solu"ie....................................................................................... 1 $. Ec-ili.re ce apar 0n !a2a 'e sor."ie a ca%ioni"ilor 0n pre2en"a unui anion 'e comple(.13 3. Sis%eme 'e %rans/componen%e............................................................................................ 1$ 4. Sis%eme 0n care sun% pre2en"i 'oi ca%ioni 'e comple(are.............................................. 13 I4. AP)ICA5II ANA)ITICE666666666666666666666666.. 14 4. 7I7)IO8RAFIA..................................................................................................................1#

PROCESESECUNDARE....................................................................................................4

INTRODUCERE Schimbatorii de ioni ocupa un loc din ce %n ce mai important in economia noastr naionala& 'n stadiul actual al de(voltarii industriei %n ara noastra) i cu deosebire a industriei chimice) care a luat un av%nt fara precedent) cand s*a pus un accent deosebit pe introducerea procedeelor tehnologice moderne) folosirea pe scara larga a schimbatorilor de ioni) constituie un criteriu esenial de promovare a tehnicii celei mai avansate& Importana deosebita a schimbatorilor de ioni in tehnica moderna consta infaptul ca ei sunt utili(ai in tot mai multe domenii industriale& +e altfel) schimbatorii de ioni ,aplicatiile acestora- se e.tind in toate sectoarele industriale) simplificand procesele tehnologice i mrind randamentele de fabricaie& Schimbatorii de ioni) datorita proprietiilor lor speciale) au diferite aplicaii industriale si sunt folosii pentru re(olvarea unor probleme speciale de mare importantastiintifica si tehnica& Introducerea schimbatorilor de ioni in tehnica de laborator i %n industrie constituie %n pre(ent un criteriu de promovare a tehnicii celei mai avansate& +eduri(area si deminerali(area apelor tehnologice si de alimentare ageneratorilor de vapori este un domeniu in care schimbatorii de ioni si*au gasit o larg utili(are) permi%nd obinerea unor ape fie complet lipsite de cationii Ca"/ si Mg"/) careconfera duritate) fie lipsite complet de cationi i anioni) adic ape deminerali(ate& Separarea cu schimbtori de ioni const %n %ndeprtarea anumitor ioni dintr*un efluent)prin reinerea lor pe suprafaa unor adsorbani cu proprieti speciale&Spre deosebire de procesul convenional de separare care este adsorbia)la separarea cu schimbtori de ioni intervin i forele de atracie electrostatic care suplimentea( fora motrice specific procesului de adsorbie&+atorit acestor fore de atracie)se formea( legturi fi(ice puternice sau chiar %ntre ioni i suprafaa adsorbantului& Specific schimbtorilor de ioni este e.istea a a unor ioni pe suprafaa schimbtorilor&Aceti ioni au a0uns acolo ca urmare a tratamentului chimic aplicat masei adorbante&+ac aceti ioni sunt de mici dimensiuni
H + ) Na + ) OH )ei vor fi %nlocuii)%ndeprtai de ioni de dimensiuni

mai mari care au %ncrcare electric mai mare deci vor fi atrai mai puternic de ctre masa adsorbant&+ac ionii e.isteni pe masa adsorbant sunt de dimensiuni mai mari ,ioni acetat sau diimionodiacetat- acetia pot forma cu anumii ioni din efluent ,Cu)1i)2e)Co- compui compleci de tip chelai&Mai e.ist un mecanism de aciune a schimbtorilor de ioni)a ionilor din efluent)prin rini redo. care au rolul de a modifica starea de o.idare a ionilor din soluie fie se o.idea( cationii la o valen superioar)fie transform ionul 345 %n o.igen atomic)apoi molecular)%ndeprt6nd astfel o.igenul din soluie& +e regul)masa adsorbantului este un polimer)de cele mai multe ori o rin&!rima mas adsorbant utili(at au fost (eoliii naturali ,polimeri silicai anorganici- iar %n pre(ent polimeri precum polistiren)polimeri ai aci(ilor olefinici)rini fenolice)de asemenea (eolii artificiali&'n
3

anumite ca(uri rina este format prin adugarea unui monomer cationic la o rin anionic sinteti(at anterior)re(ult6nd o structur de tip 7arpe %n cuc8 care este un polielectrolit&Rina conine at6t H + c6t i OH & Rinile anionice sunt obinute %n general prin tratarea rinii neutre cu 1a39& Se obin astfel rini %ncrcate cu ioni OH & Efluentul ,apa- conine anioni mai voluminoi dec6t ionul hidro.il Cl5)

" " SO; ) CO: ) HCO: ) care se adsorb pe suprafaa rinii dislocuind ionii de 395 care trec %n

ap& Rinile anionice pot conine i alte grupe funcionale amino* ,ca( %n care rinile anionice sunt slab ba(ice- sau grupe de amoniu cuaternar ,ca( %n care rinile sunt puternic ba(ice-& Rinile cationice sunt obinute prin tratarea rinilor cu aci(i 9Cl)9"S3;)9:!3;)aci(i carbo.ilici& +ac rina este tratat cu soluie de 1aCl) se obine rin cationic %ncrcat cu 1a/& Mecansimul de separare a ionilor la rinile cationice este urmtorul Ca///"9/,rin-< Ca//,rin-/"9/,eliberatCa///"1a/,rin-< Ca//,rin-/1a/,eliberatReaciile sunt reversibile&Reacia se desfoar de la drepta la st6nga prin tratarea rinii u(ate cu o soluie diluat ,p6n la =*>?- de acid %n ca(ul primei reacii)respectiv prin tratarea cu o soluie concentrat de 1aCl %n al "*lea ca(& Procese Secun'are Schimbtorii de ioni reticulai conin grupe funcionale) care repre(int resturi ale aci(ilor organici sau anorganici i resturi ale ba(elor organice& @a contactarea ioniilor cu soluiile polare) grupele funcionale se ioni(ea(& +e sarcina pe care o capt grupele funcionale depinde i tipul schimbtorului de ion sau este cationit sau anionit& 1atura grupelor funcionale este urmtoarea c la contactul lor cu ionii de metal pe suprafaa reinei pot avea loc diferite legturi chimie A$B $& @egtur ionic) deoarece ionii de metal au sarcini po(itive pe c%nd grupele funcionale ale shimbtorilor de ioni sunt %ncrcate negativ "& @egtur coordinativ ,donor*acceptor-) deoarece ionii de metal posed orbitali liberi) iar %n componena grupelor funionale sunt atomi ce am perechi de electroni neparticipante) astfel ei le pot dona metalului& 'n relitate aceste fenomene apar %mpreun) deci la sorbia unui metal nu pot s se forme(e doar legturi ionice sau doar coordinative) ce au loc %ntr*o msur orecare ambele procese& Cipul legturii chimice este determinat de natura grupei funcionale A"B& 'n anumite condiii pe suprafaa oricrui ionit pot avea loc toate tipurile de interaciuni& Astfel pe l%ng procesele de
4

ba( pe surafaa ioniilor la contactul cu soluiile multicomponente au loc procese secundare i anume cele de comple.are& 'n fa(a schimbtorilor de ioni reticulai pot avea loc urmtoarele procese A$B I& !rocesul de schimb ionicD II& 2ormarea compuilor compleci cu grupele funcionaleD III& 2ormarea precipitatelor la interaciunea particulelor din soluie cu grupele funcionaleD IE& 2ormarea compuilor compleci %n urma interaciunii ionice a particulelor cu grupele funcionaleD E& !rocese redo.D EI& !rocesul de sorbie molecular& 1.Formarea compuilor compleci cu rupele !unc"ionale +ac atomii grupelor funcionale conin perechi de electroni necuplai) atunci la contactul cu componentul F aflat %n soluie i care posed orbitali liberi vacani) are loc procesul secundar de sorbie prin formarea legturii coordinative dintre particula F i atomul donor G al grupei funcionale ce aparine ionitului A$) :B F/G FG

Constanta de stabilitate a compusului comple. format paote fi calculat onform ecuaiei


K st = AYBB A B B AY B

+eci are loc formarea legturii coordinative %ntre G legturilor coordinative %nsoesc pe cele de interaciune ionic&

F ) de energia creia depinde

selectivitatea schimbtorului de ion %n procesul de sorbie) de cele mai multe ca(uri apariia

2ormarea legturilor coordinative poate avea loc i %n ca(ul c%nd particula donor se afl %n soluie sub form de compui compleci AFA 1B) unde 1 este numrul de coordinare& +ac energia legturii de coordinare A F este mai mic dec%t energia legturii G F& Atunci la contactul ionitului cu soluia are loc formarea legturii coordinative %ntre G i F) dar are loc totodat i procesul de rupere a legturii %ntre A i F& !rocesul poate fi redat prin ecuaia A$):);B G / AFA1B Constanta reacie va fi egal cu
5

AGFA1*$B / A

K st =

A BYAN $ B A AB AYAN $ B A B B

$. Formarea precipi%a%elor Acest proces secundar are loc c%nd ionii de sarcin opus aflai %n fa(a ionitului i formea( cu ionii din soluii compui greu solubili& Astfel procesul de schimb ionic este %nsoit i de procesul secundar de precipitare ce duce la obturarea porilor de ionit i la de(activarea centrilor activi& !entru ioni cu sarcina unu) ecuaia procesului de precipitare poate fi redat astfel M/A Constanta de echilibru a procesului este egal cu A$B H I $J!SMA +ac %n soluie se gsesc mai muli componeni M$) M") M:)&&&) Mn) ei formea( compui greu solubili cu contra*ionii aflai pe suprafaa ionitului& 2iecare din componeni interacionea( cu A) conform ecuaiei de mai sus) iar constanta reaciei este invers proporional cu !S a compuilor formai& +eci reacia de precipiatere va %nsoi procesul de schimb ionic) care repre(int procesul de ba(& 3.Procesele 'e o(i'ore'ucere +ac schimbtorii de ioni posed ioni sau atomi care pot ceda sau adiiona electroni) la contactul reinei cu particule reductoare sau o.idate au loc procese redo.& 'n cele mai multe ca(uri pe suprafaa polimerilor metalele sunt cele care au rol de reductor& !rocesul redo. decurge conform ecuaiei M / 3. Ml/ / 3.l* MAprecipit&

Constanta de echilibru a reaciei depinde de potenialele redo. a particulelor reactante


ln K =
# l , EOx EM l J M -

RT

III.PROCESUL DE COMPLE !RE


6

!rocesul de comple.are depinde de vite(a de difu(ie a metalui la centrele active ale anionitului& Cinetica procesului de formare a compuilor compleci %n fa(a ionitului depinde de compo(iia soluiei din care are loc sorbia) de gradul de umflare a polimerului) intensitatea procesului de difu(ie ctre centrele active i nu %n ultimul r%nd depinde de natura solventului&& Cria ionic lafel influienia( cinetica procesului de comple.are cu participarea grupelor funcionale aflate pe anionit) asupra cineticii influienia( gradul de umflare a polimerului) gradul de hidratare a ionilor de metal) schimbrile ce apar privind v%sco(itatea soluiei i gradul de hidroli( a grupelor funcionale& !rocesul de comple.are depinde de temperatur) odat cu creterea temperaturii crete vite(a de formare a compuilor compleci A=B& !rocesul de comple.are %n fa(a anionitului poate %nsoi procesul de schimb ionic) manifest%ndu*se ca un proces secundar) sau poate avea loc i %n lipsa procesului de schimb ionic& !e formele deprotonate a anioniilor %n medii neutre procesul de schimb ionic nu poate avea loc) dar poate e.ista procesul de comple.are& 'ns pe anionii aflai %n form protonat procesul de comple.are apare ca proces secundar pe l%ng cel de ba( de schimb ionic A>B& 1atura grupelor funcionale determin stabilitatea compuilor compleci formai) c%t i selectivitatea procesului de sorbie& +atorit procesului secundar de comple.are poate avea loc schimbarea selictivitii ionitului) iar %n unele ca(uri poate avea loc i schimbarea naturii ionitului) transform%ndu*se din aninit %n cationit i invers& Cu c%t este mai mare sarcina i mai mic ra(a atomului donor) cu at%t este mai mare energia de coordinare cu metalul dat& Asupra procesului de comple.are influienia( gradul de polari(are a grupelor funcionale ce depinde ne natura atomului din componena grupei funcionale& Atomii donori %n cele mai multe ca(uri sunt o.igenul grupelor carbonilice) o.igenul grupelor carbo.ilice i fosforice) a(otul primar secunder i teriar a grupelor aminice) &a& Rolul a(otului i o.igenului din compo(iia grupelor funcionale) repre(int formarea legturilor K cu metalele) care au orbitali vacani& Afinitatea de a a(otului i o.igenului fa de diferii ioni de metale %n procesul de coordinare este diferit& Astfel) conform clasificrii lui Sid0iviLa) metalele pot fi grupate %n trei grupe A$B $& @egtura cu atomii de a(ot este mai puternic dec%t cea cu o.igen Cu/) Ag/) Au/) Cu"/) Cd"/) E:/) Co:/) 1i"/D "& @egtura cu o.igenul este mai puternic dec%t cea cu a(otul Mg "/) Ca"/) Sr"/) Ma:/) In:/) Ci;/) SiIE/) MeIE/) SnIE/)EE/) E:/) 1bE/) 2e:/) Co"/& :& @egtura cu o.igenul i a(otul sunt echivalente 2e"/) Ge"/) Cr:N&

CI"E#IC! PROCESULUI DE COMPLE !RE


7

!rocesele pe schimbtori de ioni i echilibrele de sorbie sunt puternic afectate de formarea compuilor comple.i cu participarea diferitor specii ioni) molecule neutre& 2ormarea comple.ilor este o intera*ciune foarte specific i poate spori foarte mult selectivitiea schimbtorilor de ioni AOB& +ou ca(uri) %n special) sunt de o importan practic deosebit $& Cationi %n echilibru cu cationiii %n pre(ena unui anion de comple.are "& Echilibre %ntre cationi i anionii) %n pre(ena unui anion de comple.are Comportamentul unor astfel de sisteme a fost vor fi pre(entate pe scurt %ntr*un mod calitativ) ele sunt discutate %n detaliu %n aceast comunicare&!relucrarea termodinamic a echilibrelor ce se formea( %n procesele de sorbie %n pre(ena particulelor care pot comple.a) este valabil) indiferent dac sunt sau nu comple.e formate& 'n ecuaiilepre(entate mai 0os) efectul de formare a comple.ului se reflect %n dependen activitate a particulilor din soluia din care are loc sorbia& de valoarea coeficienilor de

(1)

Cantitile Hn sunt ,cumulative- constantele de stabilitate a diferitor compleci &!entru moment se va presupune c sunt %ntr*adevr constante & Astfel ecuaia poate fi scris %n forma general
(2)

unde a I (A i P I *(P sunt valenele cationilor i anionilor) i %n ca(ul %n care n este numrul de ligan(i ,numr de coordonare-D n este un numr %ntreg i poate avea o valoare po(itiv care nu depete numrul ma.im de coordonare 1 de comple. format din A i F& !entru comple.ul format dintre ionul de clor i (inc) numrul ma.im de coordonare este de ;& Concentraia de (inc MQn sumar %n soluie este egal cu suma concentraiilor tuturor speciilor care conin Qn AOB&
(3)

sau) pentru ca(ul general)


(4)

,Aici i %n toate ecuaiile ulterioare) H# este definit ca fiind unitatea&-

(5)

Aceast fraciune .i este funcia conceniei mF a agentului de comple.are& +ac m F este mic) termenii cu puteri mai mici dec6t a mF sunt predominante& Anali(a cantitativ a echilibrului de schimb comple.*ion se ba(ea( pe relaiile bine*cunoscut pentru echilibru a diferitelor specii %n soluii comple.e& Aceste relaii sunt revi(uite %n primul r%nd& +eoarece ecuaiile pentru ca(ul general poate prea diflicult la lipsit de e.perien) ele vor fi ilustrate printr*un e.emplu simplu) i anume) echilibre de comple.e %ntre ionii de clor i de (inc i efectul lor) la folosirea schimbul Qn"/J9/& $.Echilibr%l comple&'ion (n sol%)ie Echilibrele %ntre ionii Qn"/ ) CI* i compuii compleci formai pot fi interpretate astfel cu o creterea concentraiei de anion de comple.are crete fraciunea .i mari dec6t ale lui 0 predomin la numitor) aici) o cretere a concentraiei ,desigur) acest a anionului de raionament nu se aplic pentru 0 I #-& !e de alt parte) dac m F este mare) termenii cu puteri mai comple.are duce la o scdere a valorii . i ,acest lucru nu se aplic la formarea compuilor compleci c%nd 0 I 1-& Astfel) pentru orice comple.e) cu e.cepia pentru o saturate) e.ist o anumit concentraie a anionilor la care fraciune . i a comple.ului atinge o valoare ma.im& +e obicei) doar cateva dintre comple.ele coe.ista la concentraii semnificative& 3 cretere a concentraiei de anionului de comple.are favori(ea( formarea de comple.e cu numere mai mari ligatid& concentraia de cationi MA relativ are un efect redus asupra valorii fraciunii .i AOB& Relaiile de la ,$- la ,=- implic mF i concentraia anionului de comple.are aflat %n form liber& Astfel relaia final ce descrie procesul este AOB
(6) (50

*. Echilibre ce apar (n +a,a de sorb)ie a cationi)ilor (n pre,en)a %n%i anion de comple&are Sistemele care sunt studiate %n aceast seciune sunt de tipul urmtor& Un cationit este %n echilibru cu o soluie care conine dou sau mai muli cationi i un anion de comple.are& 'n primul r6nd) va fi studiat ca(ul cel mai simplu de echilibru binar ce implic un singur cation& Apoi fi studiat comportamentele mai complicate ale sistemelor cu dou sau mai multe comple.e formate pe cationit& Echilibru schimbtorilor de ioni cu un cation care oate com lecsa & 'n sistemel) cum ar fi schimbtorul de cationi QnCl"J9Cl) doar unul de cationi ,Qn"/- poate complecsa& Canitativ) efectul de formare a comple.ului este evident) cu c%t concentraia anionului liber este mai mare) cu at%t i cota de cationi comple.ani va fi mai mare& 'n urma procesului de comple.are afinitatea relativ a schimbtorului de ioni pentru A este redus) deoarece schimbtorul de cationi efectuia( sorbia de ioni %ncarcai po(itiv %n cea mai mare parte i se e.clude sorbia ionilor %ncrcai cu sarcin negativ& !rin urmare) selectivitate pentru speciile concurente G este mai mare fa de A atunci c6nd comple.e formate cu F sunt mai stabile i atunci c%nd concentraia de GF este mare AOB& Relaiile cantitative pot fi obinute %n felul urmtor& Echilibrele ce apare %ntre cationit ce conine Qn"/ i comple.ul cationic AQnClB/ aflat %n concuren cu 9/ sunt

(7)

i echilibrul sorbie a comple.ului neutru de QnCl" i a electroliilor 9AQnCl:B i 9"AQnCl;B cu anionii compleci sunt

(8)

Cantitile H9Qn i H9QnCl %n ecuaiile& ,O- repre(it coeficienii selectivitii) R %n ecuaiile ,S- repre(int coeficientul molal de distribuie molal& +ac efectul presiunii de umflarea este inclus %n coeficienii de activitate) atunci coeficienii de selectivitate i de distribuie sunt calculai conform ecuaiilor AOB

10

(9)

'n general echilibru %n ca(ul ecuiilor ,O- i ,S- poate fi scris astfel

(10)

%n ca(ul %n care coeficienii HGAFn sunt definite conform ecuaiei


(11)

Este uor de verificat faptul c) definiia ,$#- i formularea ,$$-) este valabil i pentru schimbul de ioni cu cationii liberi i comple.ai) precum i pentru sorbie particulelor neutre i a comple.elor anionice& Este adevrat) %ns) c numai %n primele ca(uri ,nPTa- coeficienii HGAFn n*au semnificaie fi(ic %n procesele de schimb ionic& +up substituirea cantitii mAFn %n ecuaia ,$#- prin utili(area ecuaiei ,"- se obine pentru c concentraia M A de specia A ,%n ca(ul anali(at AIQn- %n schimbtorul de ioni
(12)
U

'n toate ca(urile coeficientul de distribuie a speciilor RA pentru specia A este obinut din ecuaiile& ,$$- i ,;(13)

2actorul de separare VAG este) %n consecin egal cu


(14) 11

Ecuaia ,$"- pot fi) de asemenea) scris %n urmtoarea forma mai simplificat

(15)

%n ca(ul %n care cantitile sunt


(16)

Ecuaia ,$>-) arat c aceti coeficieni scad rapid cu creterea numrului ligand n) %n special atunci c6nd concentraia soluiei este sc(ut) iar capacitatea de schimb a schimbtorului de ioni este mare& Cu alte cuvinte) schimbtorul de cationi prefer comple.ci cu numrul de ligan(imai mic& Re(ultatul este c numrul de ligand mediu este mai mic pe schimbtorul de ioni dec6t %n soluie& Ecuaiile de la ,$"- la ,$;-) arat) de asemenea) efectul de concentrare a coeficientul de distribuie i factorului de separare& @a concentraii foarte sc(ute a agentul de comple.are GF ,9Cl %n ca(ul nostru model- termenii de ordin superior din sumele sunt negli0ai) iar fenomenul de comple.are se manifest foarte puin) iar sistemul se comport dup un echilibru obinuit pe schimbtori de ioni& 3dat cu creterea concentraiei de GF) procesul de comple.are devine vi(ibil) terminii de ordin superior cresc mai rapid la numitor dec6t la numrtor& !rin urmare) at%t coeficientul de distribuie c%t factorul de separare VAG este mai mic %ntr*un sistem %n care nu e.ist procesul de comple.are) iar afinitatea cationitului fa de cationii este foarte mic& Concentraia M A de cationi de comple.are ,Qn %n ca(ul model- nu este implicat %n mod e.plicit& 1u e.ist nici un efect asupra distribuiei at%ta timp c6t specii W ,9/ - este pre(ent %n e.ces A>&OB&
12

-.Sisteme de trans'componente& Alte sisteme de mare importan practic sunt cele %n care mai multe specii ionice A) G)& & & unde sunt pre(eni %ntr*un e.ces mare i anioni de comple.are F& Aceast situaie apare) de e.emplu) %n cromatografie %n ca(ul) %n care cantiti mici de cationi sunt separate %ntr*o coloan de Xde(voltareX) cu un e.ces mare de un agent de comple.are& Ca i %n sistemele de formare) fr comple.are) coeficientul de distribuie nu este afectat de pre(ena altor urme componente& Astfel coeficientul de distribuie a Ri) unde i este un numar arbitrar de cationi) poate fi calculat din ecuaia& ,$:-& Coeficientul de distribuie a unei specii determin vite(a cu care speciile deplasea( %n 0os o coloan cromatografic) claritatea de separare a unui amestec multicomponent depinde astfel de diferene %n coeficienii de distribuie a speciilor& Raporturile R A J RG & & & & ) a coeficienilor de specii) de e.emplu) factorii de separare) ar trebui s difere de la unitatea c6t mai mult posibil& Coeficienii de distribuie i) prin urmare) factorii de separare depinde de concentraia anionilor liberi din soluie& Conditiile optime de separare poate fi atins prin a0ustarea corespun(toare a concentraiei AOB& ..Sisteme (n care s%nt pre,en)i doi cationi de comple&are. Ca(uri %n care doi cationi A i G sunt pre(eni %n concentraii semnificative i comparabile sunt puin mai complicate& Ecuaia ,$:-) care red coeficientul de distribuie a speciei A) rm6ne neschimbat chiar dac apare specia concurente G& 3 relatie e.act analog) cu A i G) precum i a i b schimbate %ntre ele) este valabil i pentru coeficientul de distribuie a lui G& 2actor de separare a celor dou specii) prin urmare este

(17)

%n ca(ul %n care Hm sunt constantele stabilitatea pentru comple.e AGFmB i M este numrul ma.im de coordonare a acestor comple.e& Evaluarea aceastei e.presie necesit relaii pentru cantitile necunoscute de mF) mA i mG
(18)

Concentraia mF este redat de relaia

13

(19)

IV.Aplicaii analitice

+e regul) utili(area materialelor cu proprieti schimbtoare de ioni se face prin plasarea lor %ntr*o coloan de sticl) cu dimensiuni %n funcie de scopul urmrit& Umplerea unei coloane se face prin simpla introducere mecanic a unei cantiti msurate de rin schimbtoare de ioni uscat) dup care se va trece o cantitate de ap deioni(at pentru umflarea acesteia& +atorit numrului mare de grupri hidrofile din structura schimbtorilor de ioni) acetia sunt materiale foarte higroscopice& !rin adsorbia apei la nivelul ionilor reinui i a gruprilor implicate %n schimbul ionic) volumul acestor materiale crete considerabil) produc6ndu*se o umflare a acestora& Mradul de umflare al rinii depinde de gradul de reticulare i de fle.ibilitatea catenelor) astfel c la un grad %nalt de reticulare umflarea rinii este mai mic& +e aceea la umplerea unei coloane cu rinschimbtoare de ioni trebuie inut cont de gradul de umflare al acesteia& +e asemenea) rinile schimbtoare de ioni sunt utili(ate ca materiale 7adsorbante8 %n e.tracia %n fa( solid) fiind comerciali(ate %n format de cartu saumembrane adsorbante& Schimbtorii de ioni pot reine doar o cantitate bine definit de ioni) e.primat prin capacitatea de schimb ionic& Regenerarea presupune apoi %ndeprtarea ionilor reinui i %nlocuirea lor cu ioni hidro.id ,pentru anionii- sau protoni ,pentru cationii-& !entru aceasta se utili(ea( o soluie diluat de 1a39 %n ca(ul anioniilor) respectiv 9Cl %n ca(ul cationiilor& !rincipalele aplicaii analitice a schimbtorilor de ioni sunt ca fa(e staionare %n cromatografia de lichide prin mecanism de schimb ionic. In domeniul preparrii probelor) schimbtorii de ioni sunt utili(ai la i(olarea i concentrarea cationilor sau anionilor din probe apoase) %n vederea anali(ei prin tehnica menionat mai sus) dar i pentru anali(e prin alte tehnici) cum ar fi spectrometria de absorbie sau emisie atomic&

14

4.7I7)IO8RAFIA $& YZ[\Z\]^ _& `&) _abc[aWZ W& \& _defghijddklmnopqrh rdsrtu * `& vrerw) $xS#& y ::> c& "& MERSC@ Q& 2e"/*2e:/ Cransformationin claP and resin ion*e.change sPstems& Cla!s and Cla! Minerals" $xS#& Eol& "S) 1r& =) ::=*:;= pp& :& _z\{|W}^W ~& W&) ^{Z\_ Y& :&) [Y_ ~&W .dsddkehssrir sm djsdh edrrrldmssu ershlmgsu sdjrthgh& #$%&'( )(*((+ $xSx& 1r& ;) >S;*O#S cc& ;& @FH3URI13U*CIGGS E&) A@CA1 E& Iron,III-yChele. resin comple. as a prototPpical heterogeneous catalPst for phosphodiester hPdrolPsis& Catal!sis Communications+"##:) 1r&;) =;x y ==: pp& =& RUEF*S9I1 UA1M& Ion e.change recoverP of 1i,II- from simulated electroplating aste solutions containing anionic ligands& ,ournal o- Ha.ardous Materials+ "##>) =:y=x pp& >& SERRA13 S) E@ASS3!3U@3S +& A surface comple.ation and ion e.change model of !b and Cd competitive sorption on natural soils& /eochimica et Cosmochimica Acta& "##x) 1r&O:) =;:y==S pp& 7. 2RIE+RIC9 9& Ion E.change& 1e ForL& $xx=& >$# p& S& http JJ&scribd&comJdocJOS";";SxJReferat*Cratarea*Apelor*Cu*Schimbatori*de*Ioni

15

S-ar putea să vă placă și