raportul se completeaza pentru fiecare client, fie castigator sau nu se completeaza doar cu cifre, nu cu "X" la cantitate castigata si cumparata se trimite

zilnic pe adresa de email "newtrend2008@yahoo.com" in acest format "excel", nu scanat, nu word

CE A CASTIGAT
Neumarkt Pet Neumarkt Pet Neumarkt 500 ml 1L Pet 2L

CE A CUMPARAT
Neumarkt Pet 500 ml Neumarkt Pet 1L Neumarkt Pet 2L

Nume Prenume client

Numar Bon

Nr telefon

E-mail Adress

LOCATIE

DATA

total pers abordate .