Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae Europass

Informaii personale
Nume / Prenume
Adres(e) Telefon(oane) $%mail(uri) Na+ionalitate(%t+i)

Nagy Mirela-Daniela
Strada Macului 5.31 Mobil: !"# #" !5 Na&'(mirela1")'a*oo.com ,om-n

.ata na/terii Se0

1" iunie 1#!5 feminin

Experien profesional 1ucrator comercial


Perioada 7unc8ia sau 9ostul ocu9at Numele <i adresa an&a=atorului Ti9ul acti:it8ii/sectorul de acti:itate Perioada 7unc8ia sau 9ostul ocu9at Numele <i adresa an&a=atorului Ti9ul acti:it8ii/sectorul de acti:itate Perioada 2unie 1##" 3 4ctombrie 5 136 :an;ator Aba 7lor >omerciali;area 2unie1##" 3 4ctombrie 5 13 9racticant S.>. Ambient S.,.1.? >alea Mo8ilor? nr. 1 1? Alba 2ulia6 2nterns*i9 (Mar@etin&)6

Educaie i formare
Perioada .isci9linele 9rinci9ale studiate / com9eten+e 9rofesionale dob-ndite Numele /i ti9ul institu+iei de An:+m-nt / furni;orului de formare Perioada 5 15 3 9re;ent6 Mar@etin& turistic6 Produc+ia /i comerciali;area ser:iciilor turistice6 Politici actuale de finan+are a afacerilor6

Bni:ersitatea C1 .ecembrie 1#1DE? Alba 2ulia? 7acultatea de Ftiin+e? S9eciali;area: Administrarea afacerilor An >omer+? Turism /i Ser:icii6 5 # 3 5 156

agina G !

>alificarea / di9loma ob+inut

.i9loma de lucrator comercial .i9loma de te*nician in &astronomie .i9loma de bacalaureat Mar@etin&6 Mana&ementul afacerilor6 Ne&ociere An afaceri6 7rance;a6

.isci9linele 9rinci9ale studiate / com9eten+e 9rofesionale dob-ndite

Numele /i ti9ul institu+iei de An:+m-nt >ole&iul $conomic CNicolae TitulescuE / furni;orului de formare Perioada >alificarea / di9loma ob+inut 1## % 1##"6 .i9lom de absol:ire a claselor 2H 3 H226 Atestat informatic? 5 156 Atestat com9eten+e lin&:istice 3 7rance;a? 5 156 Matematic6 2nformatic6 7rance;a6

.isci9linele 9rinci9ale studiate / com9eten+e 9rofesionale dob-ndite Numele /i ti9ul institu+iei de An:+m-nt / furni;orului de formare

>ole&iul $conomic CNicolae TitulescuE% 9rofil%>omert

"ptitudini i competene personale 1imba matern 1imbi strine cunoscute


Autoe:aluare #nelegere
"scultare Citire
I1

,om-n

$or%ire
articipare la conversaie
A5

&criere
Exprimare scris
A5

Discurs oral
A5

1imba france;a

I5

>om9eten+e /i abilit+i sociale

>-te:a as9ecte care m caracteri;ea; sunt comunicati:itatea? 9unctualitatea? onestitatea? 9erse:eren+a. Manifest s9irit analitic /i obiecti:? dob-ndit de%a lun&ul anilor de studiu 9arcur/i <i sunt? totodat? altruist.

>om9eten+e /i a9titudini te*nice

49erare P>: JindoKs? MS 4ffice6 Na:i&are 9e internet6 Abilit+i de lucru cu a9aratur di:ersificat. 4 bun st9-nire a 9ro&ramelor:Jord? PoKerPoint etc. 7oto&rafia la ni:el amator6 sunt 9asionat de cltorii? lectur? Mar@etin&? Publicitate? L-n;ri? Irandin&? .e;:oltare 9ersonal Permis de conducere cate&oria I? 5 1 .

>om9eten+e /i a9titudini de utili;are a calculatorului A9titudini /i com9eten+e artistice .omenii de interes Permis de conducere

agina G '