Sunteți pe pagina 1din 7

Lucrarea de laborator nr.

1
Tema: Reprezentarea tipurilor de date ale limbajului C++ n memoria calculatorului. Operatorii limbajului C++. Construciile elementare ale limbajului C++ (instruciunile for, while, do-while, if-else, switch-break, goto). Tipuri de date recursive, operaii asupra listelor, arborilor. Construirea i elaborarea programelor recursive. iierele. Scopul lucrrii! "amiliarizarea studenilor cu reprezentarea tipurilor de date ale limbajului C++ n memoria calculatorului, operatorii limbajului C++, construciile elementare ale limbajului C++ (instruciunile for, while, do-while, if-else, switch-break, goto), tipuri de date recursive, operaii asupra listelor, arborilor, construirea i elaborarea programelor recursive, lucrul cu "iierele. X. #. $criei un program care va tip%ri n ordine invers% subconsecutivitatea de numere dintre valoarea minim% i ma&im% ale unei liste simplu l%nuit%. '. $criei un program care determin% un num%r obinuit din inversul ci"relor num%rului dat. (. )tiliznd "uncia recursiv%, scriei un program care convertete un ntreg citit dintr*un "iier n numere +e&azecimale.

Lucrarea de laborator nr. 2


Tema: Clase (constructori, destructori,. uncii i clase prietene. Scopul lucrrii: "amiliarizarea studenilor cu noiunea de clase, utilizarea constructorilor, destructorilor, cu "uncii i clase prietene. 10. $criei un program care determin% pentru o clas% list dublu lnuit urm%toarele "uncii! member(x, L) care determin% apartenena elementului x listei L, equal(L1, L2) care determin% ec+ivalena a dou% liste L1 i L2, min_max(L, x, y) care determin% elementele cu valoare minimal% x i cu valoare ma&imal% y din lista L, sum(L) care determin% suma elementelor din lista L, substract(L) care determin% di"erena elementelor din lista L, multiply(L) care determin% produsul elementelor din lista -, sum(L,x,y) care determin% suma elementelor din lista L n intervalul elementelor cu valorile x i y, n caz contrar sum(L,x,z)=0, print(L) care tip%rete toate elementele listei L, readlist(L,fin) care creeaz% lista L din elementele "iierului fin

Lucrarea de laborator nr. 3


Tema: Clase derivate, "uncii virtuale, supranc%rcarea "unciilor i operatorilor. Scopul lucrrii! "amiliarizarea studenilor cu noiunile de clase derivate, "uncii virtuale i rede"inite, operatori supranc%rcai, obiecte 10. $criei un program care ar de"ini clasa de baz% real /n aceast% clas% determinai valorile reale i "uncia s!"#real() Creai clasa derivat% d"uble care motenete real. uncia s!"#real() se va rede"ini n clasa derivat%, ast"el ca ea s% a"ieze la displa0 valorile unui num%r de tip d"uble. $% se e"ectueze urm%toarele operaii asupra tipului d"uble! s% se determine num%rul de ci"re din partea ntreag% a num%rului dat, s% se determine num%rul de ci"re din partea "racionar% a num%rului dat, s% se compare dou% numere d"uble, s% se trans"orme num%rul dat ntr*un ir de caractere, s% se e"ectueze operaiile algebrice asupra numerelor date.

Lucrarea de laborator nr. 4.


Tema: Clase derivate cu motenire multipl%. Scopul lucrrii! "amiliarizarea studenilor cu clasele derivate cu motenire multipl%. 10. 2otelurile din C+iin%u presteaz% servicii pentru mai multe persoane din mai multe %ri. 3entru "iecare +otel n baza de date se va introduce urm%toarea structur% $denumirea, adresa, numrul de telef"n, numrul de stele% iecare num%r la +otel are structura! $numr , numele l"catarului, data s"sirii, data plecrii, c"stul%. iecare persoan% este nregistrat% la +otel! $ara, strada, numrul casei, scara, apartamentul, numrul de telef"n% $% se determine din ce ar% ne viziteaz% mai mult.

Lucrarea de laborator nr. 5.


Tema: lu&urile 5nput i Output standard i de"inite de utilizatori. ormatarea "lu&urilor numerice i te&tuale. lu&urile stringuri i de memorie. Scopul lucrrii! "amiliarizarea studenilor cu "lu&urile input i output standard i de"inite de utilizatori, cu "ormatarea "lu&urilor numerice i te&tuale, cu "lu&urile stringuri i de memorie. 10. $criei un program care calculeaz% suma nmulirii numerelor vecine pe pe locuri pare dintr*un "iier dat.

Lucrarea de laborator nr. 6.


Tema:Templates! Template pentru clase i "uncii. Scopul lucrrii! "amiliarizarea studenilor cu clase i "uncii generice. 10. &l'"ritmul de insertare simpl poate "i sc+imbat ast"el. -ocul unde trebuie insertat n consecutivitatea sortat% a1, (, an, se determin% prin algoritmul mp%ririi n jum%t%i (7. .,. $e obine un nou algoritm de sortate care se numete algoritm de sortate prin insertare binar% (mbinarea de cuvinte 8insertarea binar%9 se subnelege ca 8 insertare prin mp%rirea n jum%t%i9,. :cest algoritm necesit% apro&imativ n)log' n compar%ri ale elementelor consecutivit%ii. $% se scrie programul care realizeaz% acest algoritm.

Lucrarea de laborator nr. .


Tema: 3relucrarea e&cepiilor. <locul try$(% t!r"#() catc!()( Scopul lucrrii! "amiliarizarea studenilor cu e&cepiilor, lucrul cu blocul try$(% t!r"# () catc!()( prelucrarea

10. $criei un program care va tip%ri n ordine invers% subconsecutivitatea de numere dintre valoarea minim% i ma&im% ale unei consecutivit%i de numere citit% dintr*un "iier.