Sunteți pe pagina 1din 24
Electrofiziologia membranei celulare ProteineProteineProteineProteine membranaremembranaremembranaremembranare ••
Electrofiziologia membranei celulare
ProteineProteineProteineProteine membranaremembranaremembranaremembranare
••
••
••
CanaleCanale ioniceionice
PompePompe ioniceionice
SistemeSisteme dede cotransportcotransport
NaNa ++ ee
CaCa ++++ ee
KK ++ ee
44 mM/lmM/l
140140 mM/lmM/l
22 mM/lmM/l
extextextextextextextext
intintintintintintintint
-------- --------
--------
-------- --------
NaNa ++ ii
CaCa ++++ ii
KK ++ ii
140140 mM/lmM/l 1010 mM/lmM/l 0.0010.001 mM/lmM/l
++
++
++
++
++

--9090 mVmV

Electrofiziologia membranei celulare [[ VVeqeq xx == RTRT VV xx lglg dQdQ [[ XX ee
Electrofiziologia membranei celulare
[[
VVeqeq xx == RTRT VV
xx lglg
dQdQ
[[
XX ee ]]
XX ii ]]
II ==
dtdt
NaNa ++ ee
CaCa ++++ ee
KK ++ ee
44 mM/lmM/l
140140 mM/lmM/l
22 mM/lmM/l
extextextextextextextext
gg== 1
R
C
R
intintintintintintintint
NaNa ++ ii
--------
--------
--------
--------
--------
CaCa ++++ ii
KK ++ ii
140140
mM/lmM/l 1010 mM/lmM/l 0.0010.001 mM/lmM/l
--9090 mVmV
++
++
++
++
++
Electrofiziologia membranei celulare CanaleCanaleCanaleCanale ioniceioniceioniceionice •• •• •• ••
Electrofiziologia membranei celulare
CanaleCanaleCanaleCanale ioniceioniceioniceionice
••
••
••
••
NaNa ++ ee
CaCa ++++
••
ioniioni transportatitransportati
selectivitateselectivitate
curenticurenti realizatirealizati
cineticăcinetică dede activareactivare
modmod dede activareactivare
(cationice / anionice)
(selective / neselective)
(depolarizant / repolarizant)
(rapide / lente)
(voltaj / mediatori / strech)
KK ++ ee
ee
44 mM/lmM/l
140140 mM/lmM/l
22 mM/lmM/l
extextextextextextextext
intintintintintintintint
-------- --------
--------
-------- --------
NaNa ++ ii
CaCa ++++ ii
KK ++ ii
140140 mM/lmM/l 1010 mM/lmM/l 0.0010.001 mM/lmM/l
++
++
++
++
++

--9090 mVmV

Evolutia canalelor ionice SubunitateSubunitate KminKmin CanalCanal KirKir CanalCanal KvKv (Rectificator(Rectificator
Evolutia canalelor ionice
SubunitateSubunitate KminKmin
CanalCanal KirKir
CanalCanal KvKv
(Rectificator(Rectificator sprespre interior)interior)
(Voltaj(Voltaj--dependent)dependent)
exterior
(Voltaj(Voltaj--dependent)dependent) exterior interior 1 H5 2 K + 1 2 exterior interior 3 1 2 4

interior

1 H5 2
1 H5
2

K +

1 2
1
2

exterior

exterior interior 1 H5 2 K + 1 2 exterior interior 3 1 2 4 5

interior

3 1 2 4 5 6 + H5 K +
3
1 2
4
5
6
+
H5
K
+
exterior interior 1 H5 2 K + 1 2 exterior interior 3 1 2 4 5

Kmin

5 6
5
6
exterior interior 1 H5 2 K + 1 2 exterior interior 3 1 2 4 5
exterior interior 1 H5 2 K + 1 2 exterior interior 3 1 2 4 5

Kmin

Familia canalelor Kir CanalCanal dede K+K+ activatactivat dede mediatormediator CanalCanal dede K+K+ ATPATP
Familia canalelor Kir
CanalCanal dede K+K+ activatactivat dede mediatormediator
CanalCanal dede K+K+ ATPATP senzitivsenzitiv
Porul canalului Kir

Adenozina

Acetilcolina K + 1 2 H5 A 1 M 2 + G i K +
Acetilcolina
K +
1
2
H5
A 1
M 2
+
G i
K +

Porul canalului Kir

1 2 H5 Receptor de sulfoniluree
1
2
H5
Receptor de
sulfoniluree

Fixare

ATP

Canalul de Na + dependent de voltaj: de la structură la modele exterior 3 1
Canalul de Na + dependent de voltaj:
de la structură la modele
exterior
3
1 2
4
5
6
+
P
Senzor voltaj
interior
Poarta de
Filtru
P
P activare
selectiv
Na +
NH 2
P
Poarta de
Senzor
inactivare
voltaj
COOH
Na +
Voltaj
exterior
Repaus
+
+
Activ
m
interior
h
+
Inactiv
Poarta de inactivare
ATP-aza Na + - K + dependentă
ATP-aza Na + - K + dependentă

Digitalis purpurea

Dinamica fenomenelor din cadrul cuplului electro-contractil
Dinamica fenomenelor din cadrul
cuplului electro-contractil
Antiportul Na + - Ca +2 CaCa +2+2 3Na3Na ++ 2K2K ++
Antiportul Na + - Ca +2
CaCa +2+2
3Na3Na ++
2K2K ++
Studierea electrofiziologiei celulare potenpotenŃŃialial dede repausrepaus timptimp Extracel. Intracel. ’’5500
Studierea electrofiziologiei celulare
potenpotenŃŃialial
dede repausrepaus
timptimp
Extracel.
Intracel.
’’5500 -- TehnicaTehnica microelectrozilormicroelectrozilor
(Hodgkin(Hodgkin && Huxley)Huxley)

Pr. Nobel -1963

8080 -- TehnicaTehnica patchpatch--clampclamp (Neher(Neher && Sakmann)Sakmann)

Pr. Nobel -1991

(Neher & & Sakmann) Sakmann) Pr. Nobel -1991 ’ ’ 90 90 – – Inginerie Inginerie

9090 InginerieInginerie geneticăgenetică

Tehnica microelectrozilor (Ling & Gerard, 1949) încălzire tractionare
Tehnica microelectrozilor
(Ling & Gerard, 1949)
încălzire
tractionare
(Ling & Gerard, 1949) încălzire tractionare electrod metalic (AgCl) potential de repaus timp canal K

electrod metalic (AgCl)

1949) încălzire tractionare electrod metalic (AgCl) potential de repaus timp canal K + Extracel. vîrf
potential de repaus timp canal K + Extracel.
potential
de repaus
timp
canal K +
Extracel.

vîrf (<1µµµµm)

(AgCl) potential de repaus timp canal K + Extracel. vîrf (<1 µµµµ m) sol.electrolitică (KCl 3M)

sol.electrolitică (KCl 3M)

(AgCl) potential de repaus timp canal K + Extracel. vîrf (<1 µµµµ m) sol.electrolitică (KCl 3M)

Intracel.

Tehnica “patch-clamp” The Nobel Prize in Physiology and Medicine (1991)
Tehnica “patch-clamp”
The Nobel Prize in Physiology and Medicine (1991)
ErwinErwin NeherNeher
ErwinErwin NeherNeher

BertBert SakmannSakmann

"for their discoveries concerning the function of single ion channels in cells"

Tehnica “patch-clamp” GΩΩΩΩ
Tehnica “patch-clamp”
GΩΩΩΩ
Genetica în studiul canalelor ionice Antman - 2007
Genetica în studiul canalelor ionice
Antman - 2007
Potentialul de repaus RT [ K e ] CanalCanal KirKir Veq K = x lg
Potentialul de repaus
RT
[
K e ]
CanalCanal KirKir
Veq K =
x lg
= - 94 mV
(Rectificator(Rectificator sprespre interior)interior)
V
[
K i ]
porul canalului=
4 x H5
-------- AA --
KK ++ ee
--------
KK ++ ii
44 mM/lmM/l
AA --
140140 mM/lmM/l
--------
ATPATP
--------
AA --
NaNa ++ ee
NaNa ++ ii
--------
140140 mM/lmM/l
1010 mM/lmM/l
--------
AA --
--------
porul canalului=
++
-------- 4 x H5
--9090 mVmV
++
inactivare
[ Na e ]
CanalCanal
reactivare
Veq Na =
RT x lg
= + 63 mV
vvoltajoltaj--dependentdependent
V
[ Na i ]
++
++
++
++
++
++
Tipuri de potentiale de actiune în diferite regiuni ale inimii NodNod sinusalsinusal MiocardMiocard atrialatrial
Tipuri de potentiale de actiune
în diferite regiuni ale inimii
NodNod sinusalsinusal
MiocardMiocard atrialatrial
NodNod
atrioatrio--ventricularventricular
SistemSistem HisHis--PurkinjePurkinje
MiocardMiocard ventricularventricular
Fibrele miocardice cu răspuns rapid vs lent PAPA ““lentlent”” PAPA ““rapidrapid”” +40+40 +20+20 00
Fibrele miocardice cu răspuns rapid vs lent
PAPA ““lentlent””
PAPA ““rapidrapid””
+40+40
+20+20
00
--2020
--4040
--6060
--8080
--100100
TimpTimp (ms)(ms)
00
200200
400400
600600
800800
10001000
20002000
EE mm (mV)(mV)
Potentialul de actiune de tip rapid 0000 mVmVmVmV
Potentialul de actiune de tip rapid
0000 mVmVmVmV

--90--909090 mVmVmVmV

Depolarizarea: efectulefectulefectulefectul curentuluicurentuluicurentuluicurentului dededede NaNaNaNa ++++
Depolarizarea:
efectulefectulefectulefectul curentuluicurentuluicurentuluicurentului dededede NaNaNaNa ++++
TetrodotoxinaTetrodotoxina
LidocainaLidocaina
Repolarizarea: efectulefectulefectulefectul curencurentilorcurencurentilortilortilor dededede KKKK ++++
Repolarizarea:
efectulefectulefectulefectul curencurentilorcurencurentilortilortilor dededede KKKK ++++
Curentul Kir: “pactul naturii cu diavolul” Denis Noble, 2004
Curentul Kir:
“pactul naturii cu diavolul”
Denis Noble, 2004

NaNa ++

NaNa ++

CaCa +2+2

Denis Noble, 2004 Na Na + + Na Na + + Ca Ca + 2 +

K +

K + K +
K +
K +
2004 Na Na + + Na Na + + Ca Ca + 2 + 2 K
2004 Na Na + + Na Na + + Ca Ca + 2 + 2 K

În repolarizare:

-conductanta K+ se mentine -absenta curentilor depolarizanti -conductanta K + devine -prezenta de curenti
-conductanta K+ se mentine
-absenta curentilor depolarizanti
-conductanta K + devine
-prezenta de curenti depolarizanti

Celula nervoasă

Celula miocardică

* HERG = human ether-a-go-go-related gene
* HERG = human ether-a-go-go-related gene
* HERG = human ether-a-go-go-related gene
* HERG = human ether-a-go-go-related gene
* HERG = human ether-a-go-go-related gene

* HERG = human ether-a-go-go-related gene

Heterogenitatea curentilor la nivelul miocardului -- -- Endo M LVLV RVRV II ++ toto ++++
Heterogenitatea curentilor
la nivelul miocardului
--
--
Endo
M
LVLV
RVRV
II
++
toto
++++
Epi
II
++
KsKs
++++
--
--
--

II

II

II

toto

KKrr

KsKs

++

++++

++++++

++++

++++

++++

++++

++

++++

Medicamentele antiaritmice
Medicamentele antiaritmice

ClasaClasa II - scad viteza de conducere prin blocarea I Na

IaIa - prelungesc PA

ex.ex. ChinidinaChinidina ProcainamidaProcainamida

PA ex. ex. Chinidina Chinidina Procainamida Procainamida Clasa Clasa II II - - Beta Beta -

ClasaClasa IIII -- BetaBeta--blocanteblocante

Clasa Clasa II II - - Beta Beta - - blocante blocante ex. ex. Propranolol Propranolol

ex.ex. PropranololPropranolol MetoprololMetoprolol

IbIb - scurtează PA

ex.ex. LidocainaLidocaina

MexitilMexitil

o c a i n a L i d o c a i n a Mexitil

ClasaClasa IIIIII - prelungesc PA

ex.ex. AmiodaronaAmiodarona SotalolSotalol

IcIc - nu modifică PA

ex.ex. FlecainidaFlecainida PropafenonaPropafenona

PA ex. ex. Flecainida Flecainida Propafenona Propafenona ClasaIV ClasaIV - Calciu-blocante ex. ex. Verapamil

ClasaIVClasaIV - Calciu-blocante

ex.ex. VerapamilVerapamil

DiltiazemDiltiazem

după VAUGHAN WILLIAMS (1970)