Sunteți pe pagina 1din 40

LICEUL TEHNOLOGIC

PROIECT
DE CERTIFICARE A COMPETENELOR PROFESIONALE NIVEL 3
CALIFICAREA: TEHNICIAN MORRIT, PANIFICAIE, PRODUSE FINOASE COORDONATOR: PROF. ELEV:

CLASA: a XII-a

TEMA PROIECTULUI

TEHNOLOGIA FABRICRII FINII DOBROGEA TIP 000

CUPRINS
I. II. Ar !"#$% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. ' T#($)*) +a ,# -a.r+/ar# a -0+$++ a*.# &&&&&&&&&&&&&&&&.. 1 2.3 Pr)/#4!* %#($)*) +/ ,# -a.r+/a5+# a -0+$++ a*.# &&&&&&&&&&&. 1 2.2 S/(#"a %#($)*) +/0 ,# -a.r+/ar# a -0+$++ a*.# &&&&&&&&&&&. 6 2.3 D#4/r+#r#a r7!*!+ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 6 2.' D#4/r+#r#a )8#ra5++*)r 8r)/#4!*!+ %#($)*) +/ ,# -a.r+/ar# a -0+$++ a*.# .. 9 III. D#%#r"+$0r+ 8ra/%+/# &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 26 3.3 A$a*+:# 4#$:)r+a*# &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 26 3.2 A$a*+:# -+:+/)-/(+"+/# &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&... 2; IV. V. VI. C)$/*!:++ <+ 8r)8!$#r+ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 33 A$#=# &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&... 32 B+.*+) ra-+# &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 3>

I. ARGUMENT
Am ales acest proiect deoarece fina este considerat un aliment valoros n industria alimentar. Fina de gru este utilizat nc din cele mai vechi timpuri existnd date despre folosirea ei n timpul Egiptului antic i a oraelor stat sumeriene. Fina al ca atare! este ns folosit de la o dat mult mai recent! fiind nregistrat din anul "#$%. Fina al se caracterizeaz printr&o valoare nutritiv sczut! deoarece nu con'ine dect o parte din o ul de gru (aproximativ )%*+! foarte srac n elemente nutritive. ,e exemplu- n compara'ie cu fina integral! are un procent de vitamine redus! deoarece acestea sunt concentrate n coa.a o ului de gru. /on'inutul de su stan'e minerale scade de asemenea! astfel nct! n fina al ntlnim crom! mangan! fier! co alt! cupru! zinc! moli den i magneziu! dar n cantit'i mult mai reduse dect n fina integral. 0entru a compensa aceast situa'ie! fina al va fi suplimentat pe cale artificial cu vitamine i su stan'e minerale! dar practica este controversat! multe dintre su stan'ele utilizate dovedindu&se toxice sau suspect cancerigene dup o anumit perioad de timp. /on'inutul de fi re! cu o deose it importan' profilactic i nutritiv! este mic la fina al ! ceea ce reprezint un mare dezavanta.. Acesta este ns acceptat de marea ma& .oritate a productorilor de produse de panifica'ie i de ctre clien'i! care prefer n schim produse de culoare mai deschis i mai gustoase. 1radul de extrac'ie sczut! caracteristic finii al e! va accentua deficitul amino&acidic al proteinelor din gru! mai ales n cazul lizinei i triptofanului! doi aminoacizi esen'iali i valorase elemente plastice n meta olismul uman! ce nu pot fi sintetiza'i de organism. 0e ansam lu! proteinele prezente n fina al au valoare iologic mic! astfel c 3%% g de pine al aduc numai ")* din necesarul zilnic de tiamin! aceeai cantitate de pine din sortimentele de pine din fin intermediar aduce 2)* tiamin! iar cea neagr 2%*. Fina al de gru are un con'inut mic de grsimi saturate! colesterol i sodiu. Fina al este implicat i n patologia cariilor. 3n concluzie! lrgirea permanent a sortimenta'iei! concomitent cu progresul n teh& nologia de fa ricare a multiplelor produse! impune utilizarea de finuri cu nsuiri fizico& chimice i tehnologice diferen'iate. /alitatea finii devine! n prezent! una dintre pro lemele fundamentale pentru industria panifica'iei i produselor finoase. Aceasta deoarece! mecanizarea avansat i! mai ales! automatizarea proceselor tehnologice nu permit modifi& carea cu uurin' a parametrilor de lucru sta ili'i. ,rept urmare! pentru o 'inerea produselor de un calitate! n condi'ii economice superioare! fina tre uie s ai nsuiri ct mai constante i corespunztoare cerin'elor de fa rica'ie a fiecrui sortiment sau grup de produse.

II. TEHNOLOGIA DE FABRICARE A FINII ALBE


2." 045/E678 9E:;5851</ ,E FA=4</A><E A F?<;<< A8=E
0rocesul tehnologic de o 'inere a finii al e este unul deose it de complex i pre& supune o gam variat de opera'ii i utila.e aferente. El presupune prelucrarea grului i transformarea sa n fin! tr' i alte produse! n func'ie de necesit'i (gri! germeni! tr' alimentar etc.+. Acest proces se desfoar astfel& prima etap! o reprezint precurirea@ scopul su l constituie separarea grosier a corpurilor strine din masa de cereale n vederea depozitrii acesteia pe o perioad de timp mai lung sau mai scurt (ntre " i 3% de zile+. 1rul recep'ionat (calitativ i cantitativ+! este supus opera'iei de separare a corpurilor strine grosiere ( uc'i de lemn! ulgri de pmnt! pietre! folii de plastic! paie! frunze! coceni etc.+ cu a.utorul sitei tam ur! trecut printr&o opera'ie de separare a corpurilor metalice feroase (magnet permanent+! ca n final! s fie separat n func'ie de dimensiuni dar i de densitate (separator aspiratorAtarar+. 5 instala'ie de aspira'ie va asigura condi'ii propice de desfurare a activit'ii! va elimina posi ilitatea apari'iei exploziilor i va contri ui direct la separarea corpurilor strine. 9oate aceste opera'ii se desfoar ntr&un corp separat de cldire! transportul grului realizndu&se cu elevatoarele (pe vertical+ sau transportoare cu raclete ori necurile (pe orizontal+. 1rul astfel prelucrat va fi depozitat n celule! urmnd s asigure o rezerv de lucru pentru o perioad determinat. & cea de&a doua etap o reprezint curirea@ scopul su l constituie separarea ct mai eficient a corpurilor strine din masa de cereale! care va fi astfel pregtit pentru mcini. Ea se desfoar n doi pai- mai nti masa de cereale va fi cntrit (pentru a se afla cantitatea de gru ce intr la prelucrat+! va fi supus opera'iilor de separare dup dimensiuni i densitate! magnetic i dup lungime! ca n final s fie umectat i depozitat n celulele de odihn. 3n cel de&al doilea pas! grul odihnit va fi pregtit pentru mcini! prin supunerea sa unei opera'ii de desco.ire! a unei separri pe aza diferen'ei de densitate (aspirri+ i a uneia de aza propriet'ilor magnetice! ca n final s fie umectat (op'ional+! cntrit i trimis la mcini. 9ransportul produselor se va desfura cu a.utorul elevatoarelor i necurilor. 5 instala'ie de aspirat va asigura o un desfurare a activit'ii i va interveni activ n procesul de prelucrare. Activitatea se poate desfura ntr&un separat de cldire sau n aceeai cldire n care se afl i sec'ia de mcinare.

&

a treia etap o reprezint mcinarea@ ea are ca scop prelucrarea intensiv a oa elor de cereale i transformarea ct mai eficient a miezului (amidonului+ n fin. 6e vor folosi multiple utila.e cu rol n prelucrare! transport i cntrire (val'uri! site plane! maini de gri! filtre! pneumatice! cicloane! ecluze! cntare etc.+. /onst n prelucrarea repetat i succesiv a frac'iunilor de gru o 'inute n urma primei sfrmri a cerealelor (rotul <+ prin mcinare i cernere. 9ransportul produselor se va desfura cu a.utorul elevatoarelor i necurilor. 5 instala'ie de aspirat va asigura o un desfurare a activit'ii i va interveni activ n procesul de prelucrare. ,esfurare activit'ii presupune existen'a unui corp separat de cldire n care s fie montate toate utila.ele de transport i prelucrare.

&

a patra etap o reprezint omogenizarea@ ea are ca scop depozitarea temporar a finii o 'inute n urma mcinrii i transferul ei ctre celulele de depozitare din silozul de fin. ,epozitarea se efectueaz n celule adecvate! pe sortimente i calit'i. penultima etap o reprezint depozitarea finurilor i a tr'ei. Are ca scop de& pozitarea produselor finite pe o anumit perioad de timp n vederea am alrii sau livrrii n vrac. 3n afara celulelor de depozitare fin i tr'! silozul de fin este dotat cu un puternic sistem de transport pneumatic! pentru transfer! recirculare dar i m og'ire nutritiv a produselor! cu sisteme de livrare a finii n vrac! am alat n saci i n pungi (ceea ce presupune existen'a unor linii de am alare n saci i n pung i de livrare la cisterna auto+. 6istemul de aspira'ie al silozului de fin este ine reprezentat i adaptat condi'iilor de lucru! el avnd un rol esen'ial n una desfurare i n siguran' a activit'ii.

&

&

ultima etap o reprezint livrarea finii! tr'ei i a celorlalte produse o 'inute n urma procesului de fa rica'ie. /ele mai importante produse sunt! inen'eles! finurile. 0entru acestea exist instala'ii complexe de am alare (la sac! la pung+ sau de livrare n vrac! pentru a asigura o gam foarte variat de produse am alate i posi ilit'i de expediere i transport! dar i spa'ii de depozitare n care aceste produse s fie pstrate pn n momentul livrrii (magazii+.

2.2 6/:EBA 9E:;5851</? ,E FA=4</A><E A F?<;<< A8=E


6uccesiunea opera'iilor tehnologice este reprezentat schematic n fig. ".

2.3 ,E6/4<E4EA 14C787<


Bateria prim de az n mori i pentru o 'inerea finii de panifica'ie este format din gru i secar! calitate conferit de su stan'ele nutritive necesare meta olismului organismului uman! prezente n oa ele acestor cereale. /ereale 1ru 6ecar Ap ") ") Amidon $%!% $3!2 0roteine "%!% $!2 /eluloz "!D "!D 8ipide "!$ "!) 6ruri minerale "!$ "!)

9a elul nr. " 0rincipalii constituen'i chimici (medii+ din o ul de gru i secar! n *

14C7 4E/E0><E
/A8<9A9<E?! /A;9<9A9<E?.

04E/74?><4E ,E05F<9A4E
0E 85974< /A8<9A9<EE

/74?><4E
6E0A4A4E 694?<;E! ,E6/5G<4E! /5;,<><5;A4E. /54074<

B?/<;A4E
6F?4CBA4E! 6549A4E! /E4;E4E! /74?><4E 045,76E <;9E4BE,<A4E! B?/<;A4E! /E4;E4E.

F?<;? 5B51E;<FA4E F?<;?

,E05F<9A4E E4A/
(3; /E878E+

AB=A8A4E
3; 6A/<! 3; 07;1<.

8<E4A4E E4A/
(/7 A795/<69E4;A+

,E05F<9A4E
045,76E AB=A8A9E

8<E4A4E 8A 6E/><<
/7 A795/<69E4;A! 94A;0549 0;E7BA9</.

8<E4A4E
045,76E AB=A8A9E

Fig. ". 6chema tehnologic general pentru o 'inerea produselor finite de gru

Grul (vezi capitolul Anexe! fig. 2+ este un termen generic care desemneaz mai multe cereale apar'innd genului Triticum. Acestea sunt plante anuale din familia gramineelor (Poaceae+! cultivate n aproape ntreaga lume. 1rul este a doua cultur mondial ca mrime dup porum ! a treia fiind orezul. 3n Europa 5ccidental i n 5rientul Bi.lociu! grul i derivatele sale fac parte din alimenta'ia curent. Exist multe sisteme de clasificare taxonomic a speciilor de gru. Acestea se mpart dup sezonul de cretere (gru de iarn sau de var+ i dup con'inutul de gluten. 1rul de iarn este nsmn'at toamna! fiind ndeose i cultivat n regiunile me& diteraneene i cele temperate. 1rul de var suport cu greu temperaturile sczute! ca urmare se nsmn'eaz primvara n 'rile cu ierni aspre. Aceste specii de gru au permis 6i eriei i /anadei s devin mari productori mondiali de gru. 1rul dur (Triticum turgidum var. durum, vezi mai .os+ are un con'inut mare de gluten i este folosit la fa ricarea pastelor alimentare. Este cultivat mai ales n zonele calde i uscate (sudul Europei & <talia! sudul Fran'ei+. 1rul comun (Triticum aestivum), de departe cel mai important! este cultivat la latitudini mai ridicate (/anada! 7craina+ i este principala surs de fin de panifica'ie! folosit la coacerea pinii. =o ul de gru este un fruct (cariops & vezi capitolul Anexe! fig. 3+ ce con'ine un miez finos (endospermul+! ncon.urat de un nveli compus din mai multe straturi. 0rimele trei straturi exterioare- epicarpul 1! mezocarpul 2 i endocarpul 3! formeaz stratul de protec'ie propriu&zis! respectiv pericarpul , constituit din celule celulozice. 6u pericarp se afl nveliul seminal !! compus tot din trei straturi - un strat strveziu impenetra il pentru ap "! concrescut cu un strat pigmentat! i stratul hialin #. 6u aceste nveliuri apare un strat celular $! stratul aleuronic! compus din celule strvezii mari cu con'inut granulos de amidon! iar n spa'iile dintre aceste celule amidonoase se afl granule mai mici cu con'inut proteic. /ea mai mare aglomerare de su stan'e proteice se afl spre periferia endospermului i! n special! n acest strat aleuronic. Forma o ului de gru este oval&prelungit! mai mult sau mai pu'in om at! cu o adncitur longitudinal pe una din pr'i (partea ventral+! numit n'ule'ul o ului. 8a unul din capetele o ului se afl un grup de peri celulozici % ( r i'a o ului+! iar la captul opus! pe partea dorsal! se gsete em rionul 1&.

2.2 DESCRIEREA OPERAIILOR PROCESULUI TEHNOLOGIC DE FABRICARE A FINII ALBE


5pera'iile utilizate n procesul de o 'inerea a finii al e de panifica'ie sunt foarte variate i grupate pe mai multe domenii de activitate. 4eprezentarea grafic a succesiunii acestor opera'ii (a fluxului tehnologic+! cu reprezentarea schematic a utila.elor folosite! n aceeai ordine n care acestea se desfoar n sec'iile de fa rica'ie poart denumirea de diagrame. /um aceste reprezentri grafice pot fi fcute fie pe anumite sec'ii sau faze ale procesului tehnologic! fie pentru tot ansam lul procesului tehnologic! ele pot aprea ca o precizare a procesului reprezentat. Astfel de diagrame sunt& diagrama sec'iei de precur'ire (cunoscut i su denumirea de diagrama silozului de gru+! #

&

diagrama sec'iei de pregtire a grului pentru mcini sau! cum se numete n lim& a.ul morarilor! diagrama cur'itoriei (cnd aceasta reprezint ntregul flux tehnologic+@ diagrama de mcini (cnd reprezint numai sec'ia de mcinare! fr cur'itorie i am alare+@ diagrama silozului de fin (cnd reprezint numai utila.ele i opera'iile care au loc n silozul de fin i tr'+@ diagrama morii (cnd se reprezint ntregul flux tehnologic de la recep'ia materiei prime pn la depozitele de produse finite dintr&o moar+.

& & &

4eprezentarea grafic n diagrame se face prin desenarea ntr&o form sim olic a tuturor utila.elor folosite pentru prelucrarea cerealelor n ordinea succesiv n care ele se afl sau tre uie s se afle n moar. 0entru a se indica fluxul procesului tehnologic! utila.ele se leag ntre ele prin linii care se termin cu sge'i n punctul de intrare n main. 0entru o mai clar i rapid orientare n diagrame! locul de plecare al unei linii de la un utila. se noteaz cu un punct vizi il. 8iniile de legtur se traseaz numai n pozi'ie orizontal sau vertical. ,e asemenea! pentru explicarea mai un a diagramelor! lng fiecare utila. se scriu caracteristicile principale ale acestuia. 4e'elele de aspira'ie se traseaz prin linii ntrerupte. +. R#/#85+a /a$%+%a%+?0 <+ /a*+%a%+?0 a /#r#a*#*)r @$ ")r+ 4ecep'ia grului n unit'ile de morrit se face urmrindu&se att calitatea materiei prime recep'ionate (caz n care se vor verifica att calit'ile senzoriale ale grului ct i cele fizico&chimice+ ct i cantitatea de materie prim recep'ionat. I$,+/+ %#($)*) +/+ ,# 8r#*!/rar# 0entru a putea n'elege de ce este necesar o determinare a calit'ii materiei prime recep'ionate! sunt prezenta'i mai .os! indicii tehnologici de prelucrare a grului. 8a prelucrarea cerealelor! indiferent de produsul finit ce urmeaz a se o 'ine! se va avea n vedere urmtoarele caracteristici& 'imensiunile (oa(elor (lungime! l'ime! grosime sau diametru+ variaz de la cul& tur la cultur i chiar n interiorul aceleiai culturi. Acest indice prezint impor& tan' att pentru eliminarea corpurilor strine ct i pentru fixarea parametrilor de lucru la organele de transformare n produse finite. )nsu*irile aerodinamice! caracterizate prin !.viteza de plutireH! la care oa ele de cereale i corpurile strine se men'in n stare de suspensie n curen'i de aer! dife& rit pentru fiecare smn' n parte i constituie! de asemenea! principiul de con& struc'ie al unor utila.e i instala'ii din diversele faze de prelucrare a cerealelor. +ni,ormitatea *i mrimea (oa(elor influen'eaz procesul de sfrmare la primele pasa.e de mcini! n cazul griului i al secarei! n sensul c! dac organele de lu& cru ale mainilor de prelucrat se regleaz dup oa ele mai mari! atunci oa ele mici trec fr efect tehnologic i! invers! dac reglarea se face dup oa ele mici! atunci oa ele mari vor fi sfrmate de aa natur nct influen'eaz negativ pro& cesul tehnologic. -oninutul .n corpuri strine influen'eaz n mod considera il procesul tehnologic de prelucrare a cerealelor. ,in cultur i manipulrile ulterioare! toate cerealele au n componen'a lor diferite corpuri strine. ,ac aceste corpuri strine a.ung! prin I

&

&

&

prelucrare! n produsul finit! pot imprima acestuia! n func'ie de natura lor! mirosuri neplcute! gust alterat sau i nrut'esc culoarea ori aspectul general. /orpurile strine se mpart n urmtoarele grupe mari corpuri strine negre, formate din impurit'i minerale (nisip! pmnt! pietri etc.+! oa e alterate (putrezite! mucegite! complet atacate de insecte+! semin'e de uruieni! corpuri strine vtmtoare (neghin! mlur! tciune! cornul secarei! zizanie etc.+ i corpuri organice inerte (pleav! pr'i de tulpin! frunze! insecte moarte+. corpuri strine al(e, formate din oa ele depreciate ale culturii de az ( oa e sparte! strivite! z rcite! seci i nea.unse la maturitate+ i din oa e provenite din alte culturi strine culturii cerealiere de az.

/orpurile strine se separ din masa de cereale prin folosirea diferen'ei dintre anumite nsuiri ale lor i ale cerealei ce se prelucreaz! cum ar fi - mrimea! forma! nsuirile aerodinamice! greutatea specific. & +miditatea (con'inutul de ap al masei de cereale+ .oac un rol important att asu& pra procesului de conservare n depozite ct i n procesul de prelucrare. 3n timpul pstrrii ndelungate n depozite! umiditatea mai mare de "2* favorizeaz degradarea cerealelor. /asa 0ectolitric este un indice orientativ asupra calit'ii acestora! ce reprezint raportul dintre greutatea masei de cereale i volumul ocupat de aceasta (JgAl+. 3n condi'ii ideale! de determinare! cu ct greutatea unui litru de gru este mai mare! cu att oa ele tre uie s fie mai consistente! i deci s ai un con'inut mai mare de endosperm! care se reflect pozitiv n randamentul n fin. Greutatea a(solut a 1&&& de (oa(e constituie de asemenea un indicator orienta& tiv pentru aprecierea nsuirilor de mcini. Astfel! cu ct o ul de cereale este mai greu! cu att i con'inutul n su stan' valoroas este mai mare. /um greuta& tea a "%%% de oa e variaz ntre 22!D i 2$!$! acest indice prezint o palet mai larg de apreciere! ct mai aproape de realitate! a randamentului n fin! n com& para'ie cu cellalt indice! masa hectolitric! care variaz n limite mai strnse (n& tre $2 i #2 JgAl+. 3n plus! la acest indice nu mai apar influen'ele date de con'inutul n corpuri strine (mai grele sau mai uoare+! aezarea oa elor n cilindrul apara& tului folosit la determinarea masei hectolitrice. 1ticlozitatea este dat de aspectul cornos! lucios! al o ului vzut n interior dup sec'ionarea cu un o iect tios. 6ticlozitatea mare a oa elor indic! n special! o consisten' mai mare a acestora n compara'ie cu cele cu aspect finos mat. Acest indice caracterizeaz nu numai nsuirile de mcini ale cerealelor! ci! n mare msur! i prezen'a unui procent mai mare de proteine. -oninutul .n su(stane minerale. 6u stan'ele minerale din o se gsesc n cea mai mare propor'ie n nveli! n stratul aleuronic i! n cantitate mai mic! n en& dosperm. Astfel! nveliul mpreun cu stratul aleuronic au un con'inut de ""* su stan'e minerale! iar endospermul! %!3)&%!2%*. ,in aceast cauz! con'inutul n su stan'e minerale a fost adoptat ca indice al calit'ii produselor o 'inute din gru! el reprezentnd gradul de separare a particulelor de nveli de masa de produse valoroase (finuri! griuri+.

&

&

&

&

"%

&

-oninutul .n gluten. ,ac se ia o ucat de aluat din fin de gru i se spal n mn cu ap! treptat se elimin prin curentul de ap amidonul i particulele de t& r'e! iar n mn rmne o mas compact! elastic! numit gluten. Aceast mas este format din proteine puternic hidratate! con'innd i unele cantit'i de ami& don! celuloz! grsimi i su stan'e minerale.

1lutenul determin nsuirile de panifica'ie ale grului prin nsuirile sale fiziceelasticitate! e2tensi(ilitate i rezisten la .ntindere. 0rin aceste nsuiri! el are capacitatea de a re'ine gazele care se formeaz <a nceputul fermentrii aluatului i duce! n final! la formarea porozit'ii pinii! necesar pentru coacere i panifica'ie n general. ,eoarece proteinele generatoare de gluten nu sunt distri uite uniform n o ul de gru! con'inutul n gluten al o ului de gru nu va corespunde cu con'inutul n gluten a diferitelor sortimente de fin rezultate din grul respectiv. <ndiferent de natura materiei prime! recep'ia acesteia se face! n principiu! pe dou direc'iia. recepia cantitativ! care reprezint luarea .n primire a produselor! prin veri,icarea cantitii. Bateria prim se transport cu vagoane de cale ferat sau cu autovehicule. 0e aza unor contracte i grafice de livrare ncheiate din timp! furnizorii de materie prim expediaz cerealele ctre mori! dup o preala il cntrire. 0entru a se verifica cantitatea nscris pe actele care nso'esc transportul! este necesar ca la moar! nainte de a se descrca mi.locul de transport! s se fac verificarea printr&o nou cntrire a acesteia. 4ecntrirea se face fr a se deschide vagonul i fr a se rupe sigiliile. 3n eventualitatea c apar diferen'e! se anun' furnizorul direct care! prin delega'ii si! este o ligat s asiste la verificarea greut'ii produselor! n vederea sta ilirii cantit'ii reale. . recepia calitativ! care reprezint luarea .n primire a produsului, prin veri,icarea calitii acestuia. /alitatea se verific! pentru a se constata dac produsul corespunde indicilor prevzu'i de standardele i normele interne n vigoare i precum i cu indicii de calitate declara'i de furnizor. 0rodusul care nu corespunde indicilor din standarde sau norme interne se refuz iar dac el prezint diferen'e fa' de calitatea declarat! se anun' furnizorul direct care! prin delega'ii si! este o ligat s asiste la verificarea calit'ii produselor! n vederea sta ilirii calit'ii reale! deoarece unii indici de calitate! cum sunt umiditatea! con'inutul n corpuri strine i masa hectolitric! influen'eaz plata cerealelor recep'ionate. ++. Pr#/!r05+r#a r7!*!+ A. I$4%a*a5++*# ,# ,#4/0r/ar# a /#r#a*#*)r /erealele sosite la ntreprindere! dup o prim cntrire pe cntare mari! pod& ascul (pentru vehicule sau vagoane /.F.4.+! se descarc la punctul de recep'ie al depozitului! reprezentat printr&o construc'ie special de primire a cerealelor descrcate! denumit uncr. Acesta are forma unui conteiner din eton! cu pere'ii nclina'i la 2)K! pentru ca cerealele s se scurg li er spre fundul lui! unde este montat! un transportor pentru diri.area cerealelor n depozit. /apacitatea uncrului tre uie s fie de cel pu'in )&$ t cereale! pentru a se putea asigura viteza de descrcare a autovehiculelor de cereale.

""

3n cazul cnd descrcarea se poate face prin asculare! exist dou variante- utilizarea unui vehicul auto& asculant sau folosirea unei instala'ii speciale de asculare. B. A8ara%# ,# /7$%0r+r# a /#r#a*#*)r 6unt cntare automate care folosesc pentru automatizarea cntririi! cderea li er a produsului pentru alimentare! cntrire i evacuare. & & rolul cntarului este de a primi n flux produsul ce tre uie cntrit i a&l lsa s treac mai departe! numai n anumite doze presta ilite. aparatul este prevzut cu un nregistrator automat care nregistreaz numrul de doze sau numrul de Jilograme.

3n prezent se utilizeaz cntare electronice automate. C. I$4%a*a5++ 8#$%r! 4#8arar#a 8ar5+a*0 a /)r8!r+*)r 4%r0+$# ,+$ "a4a ,# /#r#a*# 0rimul utila. folosit pentru separarea par'ial a corpurilor strine ntlnit astzi ntr&o schem tehnologic este sita tam ur. Ea are rolul de a separa impurit'ile grosiere cum ar fi paiele! pungile i folii de plastic! uc'i de lemn i frunze! coceni! ulgri de pmnt! pietre etc.. Aceast separare are scopul de a prote.a echipamentul (utila.ele+ de procesare i transport a cerealelor! evitnd deteriorrile acestora. ,esignul mainii presupune dou racorduri! unul de alimentare i cellalt de evacuare situate la capetele unui cilindru de o'el m rcat cu o sit de plas metalic avnd dimensiunile ochiurilor ptrate ntre "%&D% mm. /ilindrul este prevzut i cu un sistem de auto&cur'are (o perie rzuitoare+ montat n exteriorul su. 3ntregul ansam lu este montat n interiorul unei carcase metalice ro uste racordat la un sistem de aspira'ie. Baterialul care urmeaz a fi supus separrii a.unge n interiorul cilindrului de prelucrare prin racordul de alimentare i este imediat supus rostogolirii. /erealele vor trece prin ochiurile sitei metalice n timp ce impurit'ile grosiere vor fi eliminate pe la cellalt capt al cilindrului de un melc de ghidare. 5pera'ia este simpl i eficient. 6ita tam ur se caracterizeaz prin- construc'ie ro ust! grad mare de auto&cur'are! separare eficient impurit'ilor! schim area uoar i rapid a tam urului! consum energetic sczut! construc'ie compact! care ocup pu'in spa'iu. 7tila.ul cel mai cunoscut folosit n separarea corpurilor strine este separatorul3 aspirator (vezi capitolul Anexe! fig. 2+! care asigur separarea corpurilor strine mai mari i mai mici dect o ul cerealei recep'ionate! precum i a celor care se deose esc de masa de cereale prin nsuiri aerodinamice (mai uoare dect o ul de cereale+! putnd fi astfel separate ntr&un curent de aer. 6eparatorul aspirator de siloz separ corpurile strine dup mrime prin cernerea produsului! n care scop! acesta trece prin alunecare pe o suprafa' de cernere! reprezentat de trei ciururi. 0rimul ciur este confec'ionat din ta l perforat cu orificii cu ="2&"D mm! sau longitudinal cu 8Al L 3% x "% mm i realizeaz o separare a corpurilor strine (c. s.+ mari i grosiere. 3n timp ce acestea sunt refuzate i eliminate prin .ghea ul colector aferent primului ciur! masa de cereale cernut va trece pe cel de&al doilea ciur. Al doilea ciur este confec'ionat din ta l perforat cu orificii cu =D&# mm! sau longitudinal cu 8Al L 2) x D mm i realizeaz o separare a corpurilor strine mai mari dect dimensiunile oa elor de cereale dar mai mici dect cele eliminate de primul ciur. /orpurile

"2

strine refuzate vor fi eliminate prin .ghea ul colector aferent celui de&al doilea ciur. Basa de cereale cur'at (cernut+ va trece pe al treilea ciur. Al treilea ciur este confec'ionat din ta l perforat cu orificii longitudinale de 8Al L "!2&"!# x ")&2% mm i realizeaz o separare a corpurilor strine mai mici dect oa ele de cereale. Basa de cereale va fi refuzat i trecut prin fa'a unui magnet permanent pentru eliminarea corpurilor strine metalice feroase! n timp ce cernutul! reprezentat de corpurile strine mici! va fi eliminat cu a.utorul .ghea ului aferent celui de&al treilea ciur. /ur'irea ciururilor se va realiza cu a.utorul unor ile de cauciuc! prinse n cadrul ramelor ntre ciurul propriu&zis i sita de trecere a produsului cernut! care vor lovi ciururile n timpul micrii de glisare! necesare cernerii. /orpurile strine uoare! care se deose esc de cultura de az prin nsuiri aero& dinamice! se separ prin aplicarea unor curen'i de aer cu circuitul invers dect cel al produsului. Aceti curen'i! care str at fluxul de cereale la alimentarea pe primul ciur dar i la evacuarea din utila.! antreneaz particulele uoare i le depun n spa'ii (camere de decantare+ special amena.ate n corpul mainii! de unde sunt eliminate prin .ghea urile aferente. 6epararea corpurilor strine uoare antrenate din masa de cereale! se azeaz pe diferen'a de vitez care apare atunci cnd curentul de aer trece din spa'iile nguste ale canalelor de aspira'ie la cele largi! ale camerelor de decantare. Eiteza aerului va fi reglat prin intermediul unei clapete de reglare. Bicarea de glisare necesar procesului de cernere se o 'ine prin antrenarea cu a.utorul unui electromotor i a unui mecanism cu excentric. 4nstalaia de puri,icare a aerului colectat din separatorul&aspirator se compune dintr&o tu(ulatur de legtur! o ma*in de aspirat aerul i un utila5 pentru puri,icarea lui. 6itele sunt montate una peste cealalt ntr&o carcas (pachet+ metalic de form paralelipipedic. ,eeurile de pe prima sit se evacueaz prin captul opus alimentrii prin dou racorduri laterale! pe .ghea ul de evacuare avnd loc o a doua separe a acestora n deeuri grosiere! neutiliza ile (hrtii! folii de plastic! pmnt nisip! etc.+ i deeuri utiliza ile (semin'e de alte cereale+ n func'ie de densitatea lor. D. I$4%a*a5++ ,# %ra$48)r% a /#r#a*#*)r <+ ,+4%r+.!+r#a *)r @$ /#*!*# 0entru distri uirea n celule a cerealelor precur'ate! acestea se transport cu a.utorul unui elevator! la partea superioar a silozului! unde! se folosete un transportor cu *uru( elicoidal (melc+ sau cu raclete (redler+! a crui lungime este egal cu lungimea silozului. ,in acest transportor! plasat pe axul longitudinal al silozului! pleac tu uri metalice spre toate celulele. 3nl'imea de montare a transportorului se calculeaz astfel ca cerealele s poat curge prin cdere li er pe tu urile de racord spre celule. Fiecare tu este prevzut! n punctul de racord cu transportorul! cu un u er care st n pozi'ie deschis numai atunci cnd se diri.eaz cerealele spre una din celule! i deci numai la tu ul de racord care face aceast legtur. Transportorul elicoidal (melc sau *nec M vezi capitolul Anexe! fig. )+. 8a acest transportor! organul de transport este reprezentat de o suprafa' de lucru elicoidal! dat de un uru &melc ce se rotete n interiorul unui .ghea metalic n form de H7H! acoperit cu capace de protec'ie.

"3

0rodusul se deplaseaz de la un capt la cellalt al .ghea ului! prin alunecare! fiind mpins de suprafa'a elicoidal M n realitate! materialul rmne tot timpul la fundul .ghea ului din cauza greut'ii sale! fr s fie antrenat n micarea de rota'ie mpreun cu melcul! avnd numai o deplasare rectilinie de&a lungul .ghea ului. 6uprafa'a elicoidal poate fi format dintr&o foaie elicoidal de ta l sudat n .urul unui ax sau prin prinderea cu a.utorul uru urilor a unor palete de o'el. Belcul este alctuit modular! prin prinderea cu a.utorul uru urilor a mai multe segmente sau tronsoane i se construiete! de o icei! cu diametrul de ")%! 2%%! 2)%! 3%% sau 3)% mm. Bicarea de rota'ie va fi transmis de un electromotor prin intermediul unui reductor de tura'ie. Eiteza de rota'ie a melcului variaz ntre $% i "%% rot.Amin. Transportorul cu raclete sau cu lan (redler M vezi capitolul Anexe! fig. D+. Este format dintr&un lan' fr sfrit! care se deplaseaz continuu! dus&ntors! cu o vitez de circa 3% mAmin! ntre dou ro'i fixate la extremit'ile drumului parcurs! din care una este roata de antrenare! iar cea de&a doua! roata de ghidare! care cuprinde i mecanismul de ntindere al lan'ului. 8an'ul este construit din articula'ii pe care se fixeaz raclete de diferite forme i se deplaseaz ntr&un .ghea de sec'iune rectangular! a crui nl'ime poate fi egal cu l'imea lan'ului sau pu'in mai mare dect a acestuia. 8'imea .ghea ului este pu'in mai mare dect cea a lan'ului. 8'imea transportoarelor cu raclete variaz de la $) mm la 3D% mm! iar ntre articula'ii i .ghea se las! de o icei! pe contur un spa'iu de 2&3 mm. Firul superior al lan'ului culiseaz pe! ine de ghidare montate pe partea superioar! n interior! a pere'ilor laterali! iar firul inferior alunec pe fundul .ghea ului. E. I$4%a*a5++ ,# #?a/!ar# ,+$ /#*!*#*# ,# 4+*): 0artea inferioar a celulelor de siloz se construiete astfel nct s se asigure o evacuare continu i complet. 3n acest scop! ele se fac cu pante de minimum 2)K! formnd un trunchi de piramid cu aza mic n .os. 8a acest tip de construc'ie apare o singur gur de evacuare simpl! la care deseori pot apare ntreruperi n scurgere datorate nfundrii acesteia ca urmare a o turrii sau nfundrii complete prin acumularea de diverse corpuri strine mari (sfori! hrtii! pleav+ sau formrii de NpoduriH create de presiunea masei de cereale (cu umidi& tate mare+ n spa'iile nguste ale tremiei de evacuare. 3n afara acestui gen de construc'ii! o ligatoriu la toate fundurile de celule! pentru intensificarea i reglarea de itului de evacuare! la unele depozite mai apar construc'ii i aparata. special! cum sunt- guri multiple de evacuare! dispozitivul piramidal montat pe fundul celulei i u erul cu cremalier. F. I$4%a*a5++ ,# ,):ar# Aparatul de procenta. utilizeaz palete segmentate n alveole de diferite dimensiuni i folosesc motoare pentru ac'ionarea acestora. 6pre deose ire de ele! cele noi folosesc for'a gravita'ional! senzori de presiune i sunt computerizate! realiznd dozarea produsului mult mai silen'ios! eficient i economic. G. I$4%a*a5++ ,# %ra$48)r% 8# ?#r%+/a*0 <+ 8# )r+:)$%a*0 Bi.loacele de transport cele mai utilizate sunt& elevatoarele! folosite pentru transportul pe vertical! "2

&

transportoarele cu melc! cu raclete (redler+ sau cu (and! folosite pentru trans& portul pe orizontal.

6levatorul cu cupe (vezi capitolul Anexe! fig. $+ este un utila. de transport pe vertical! care realizeaz deplasarea produsului pe nl'imi de 3%&2% m! prin deplasarea unei element flexi il (ching+! ntr&un circuit nchis! format din tu uri cu sec'iune rectangular. 8'imea chingii variaz ntre D% i 3%% mm. ,e chinga respectiv sunt ataate cupe metalice! care au rolul de a prelua produsul adus prin gura de alimentare! transportarea sa pe vertical! la eta.ele superioare ale cldirii i descrcarea prin gura de evacuare! situat la capul elevatorului. ,up efectuarea opera'iei! chinga i cupele vor co or la partea inferioar! unde vor relua procesul. ,eplasarea chingii se realizeaz prin intermediul tam urului superior! care primete micarea de la un motor electric printr&un reductor de vitez. Elevatoarele cu cupe moderne sunt construite dup standarde superioare n ceea ce privete calitatea materialelor! modul de efectuare a reviziilor! durata sczut de interven'ie n caz de defec'iune! au performan'e deose ite din punct de vedere tehnologic! a.ungnd la transferuri de pn la "2%% tAh pn la nl'imi de #% m. 0iciorul elevatorului se afl la partea inferioar a utila.ului i este format din tam urul de ntindere! mecanismul de ntindere i gura de alimentare cu cereale. /apul elevatorului se afl la partea superioar a utila.ului i este format din gura de evacuare a cerealelor i tam urul superior. +++. D#8):+%ar#a r7!*!+ ;ecesitatea depozitelor este impus de urmtoarele cerin'e- crearea unor stocuri de cereale care s asigure func'ionarea continu a morii pe o perioad mai mare de timp! n vederea evitrii unor goluri n aprovizionarea cu materii prime! provocat de diferite m& pre.urri i formarea de partizi calitativ omogene de materie prim! n vederea asigurrii unui regim tehnologic constant de prelucrare! astfel nct s se poat o 'ine permanent produse finite une i uniforme. ,epozitarea grului se poate realiza n celule de siloz de forme variate (cilindrice i stelate! hexagonale! mai rar paralelipipedice+ construite din eton armat sau confec'ionate din metal! aceasta fiind o op'iune foarte apreciat pe plan mondial n prezent. +?. C!r05+r#a r7!*!+ 3n faza de prelucrare a cerealelor pentru mcini se urmrete! n primul rnd! eliminarea corpurilor strine de orice natur i n al doilea rnd! condi'ionarea masei de cereale! astfel ca aceasta s fie adus n starea optim de o 'inerea produselor finite la nivelul calitativ maxim. A. S#8arar#a /)r8!r+*)r 4%r0+$# /ar# 4# ,#)4#.#4/ ,# "a4a ,# /#r#a*# ,!80 "0r+"# <+ @$4!<+r+ a#r),+$a"+/# 6epararea dup mrime se realizeaz printr&o cernere succesiv cu site i ciururi! ale cror orificii sunt astfel alese ca n final s separe o gam ct mai variat de mrimi de corpuri strine! aa cum s&a o servat la separatorul&aspirator de siloz. 1eparatorul3aspirator folosit n sec'ia de cur'ire a cerealelor este similar celui descris la faza de precur'ire a cerealelor! aplicat la recep'ia acestora la silozul morii. ,iferen'a const n capacitatea de lucru mai redus! dar aplicat cu scopul de a se o 'ine o eficien' mai mare de separare a corpurilor strine. 4educerea capacit'ii este legat de o vitez mai mic de deplasare a cerealelor pe site! ceea ce se o 'ine prin reducerea nclinrii casetei cu site.

")

B. S#8arar#a /)r8!r+*)r 4%r0+$# /ar# 4# ,#)4#.#4/ ,# "a4a ,# /#r#a*# ,!80 -)r"0 <+ *!$ +"# Triorul cilindric (vezi capitolul Anexe! fig. #+. 5rganul de lucru al triorului cilindric este format dintr&un cilindru confec'ionat dintr&o manta din ta l de o'el a crui suprafa' interioar este prevzut cu alveole ( uzunrae+ care au o form special! apropiat de emisfer! al cror diametru este cu pu'in mai mare dect mrimea oa elor de cereale sau a corpurilor strine. /ilindrul! nchis la capete! se rotete cu o vitez relativ mic! calculat pentru a asigura timpul necesar de aezare a oa elor n alveole! care! apoi! prin folosirea diferen'ei momentului de cdere din alveole! se pot separa cu a.utorul unui .ghea interior i evacua cu a.utorul unui melc. 3n timpul rotirii cilindrului! oa ele de cereale i de corpuri strine intr n alveole. 0e parcurs oa ele cu lungime mai mare i schim centrul de greutate prin schim area pozi'iei fa' de orizontal! datorit rota'iei cilindrului ca! n anumite puncte! s prseasc alveolele i a a.unge napoi n masa de cereale n timp ce oa ele rotunde i scurte (neghina! mzrichea! sprturile de oa e+ prsesc alveolele mai trziu dect oa ele lungi! deoarece au o sta ilitate mai mare n alveole. Folosindu&se aceast diferen'iere a punctului de prsire a alveolelor de ctre oa ele care au lungimi diferite! se regleaz pozi'ia .ghea ului interior astfel nct acesta s colecteze toate oa ele care cad mai trziu din alveole. 1radul de separare a amestecului de oa e pe frac'iuni dup lungime depinde de nivelul la care se fixeaz marginea superioar a .ghea ului colector. /ilindrul de trior este montat pe un schelet metalic i mai are ca organe auxiliare roata de ac'ionare montat lateral i cu legtur prin grup conic la axul cilindrului i manivela exterioar cu un ta el gradat! cu a.utorul crora se manevreaz din exterior (pe la capul cilindrului+ nclinarea .ghea ului colector din interior. C. S#8arar#a /)r8!r+*)r -#r)a4# ,+$ "a4a ,# /#r#a*# 7paratul magnetic cu magnei permaneni. Acesta este n prezent utila.ul cel mai rspndit n unit'ile de prelucrat cerealele! fiind simplu n exploatare i neavnd nevoie de for'a motoare pentru a asigura separarea corpurilor feroase. Aparatul se compune dintr&o linie de magne'i cu magnetism permanent! avnd diferite forme. Bai mul'i magne'i sunt aeza'i unul ling altul! cu izola'ie ntre ei i acoperi'i cu o suprafa' de lucru metalic. Alimentarea se face pe la partea superioar a aparatului! conducta care de iteaz cerealele terminndu&se ntr&o form care se l'ete treptat pn ce atinge marginile extreme ale racordului. ,ac aparatul magnetic este inclus ntr&un utila. el va avea o form caracteristic acestuia! mai precis va fi adaptat racordului de alimentare sau evacuare al utila.ului! func'ie unde se dorete separarea impurit'ilor metalice. ,up intrarea n aparat! cerealele sunt diri.ate spre panta de lucru n prelungirea creia se afl coloana de magne'i. /orpurile feroase sunt re'inute de placa de lucru iar cerealele i continu deplasarea spre gura de evacuare. /nd se strng prea multe corpuri feroase, aceasta se ndeprteaz manual! prin ridicarea ferestrei de vizitare. D. S#8arar#a /)r8!r+*)r 4%r0+$# ,!80 r#!%a%#a 48#/+-+/0 8a aza construc'iei acestor maini st efectul de sortare pe frac'iuni a unui amestec de oa e sau particule care! dei au dimensiuni asemntoare! se deose esc prin unele nsuiri fizice! cum ar fi- greutatea specific! coeficientul de frecare! starea suprafe'ei! forma etc.

"D

6ortarea are loc su influen'a unei micri oscilatorii pe o suprafa' special construit! unde diferitele nsuiri fizice ale particulelor a.ut s li se imprime acestora viteze diferite de deplasare! pe diverse trasee! sau o autosortare n straturi suprapuse! provocnd astfel separarea i colectarea lor. 1eparatorul densimetric pentru pietre este utila.ul folosit pentru aceast opera'ie. 0rodusele de prelucrat de itate prin gura de alimentare! prevzut cu o clapet de reglare a de itului! sunt separate folosindu&se diferen'a de greutate specific i! n acelai timp! men'inute n suspensie pe suprafa'a de lucru! prin intermediul unui curent de aer ascendent ce trece prin orificiile acesteia. 6uprafa'a de lucru! de form trapezoidal! nclinat de la intrare spre evacuare cu un anumit unghi! este confec'ionat din mpletitur de srm de o'el i are o micare alternativ rectilinie rapid (vi ra'ii+! prin intermediul unui sistem de ac'ionare cu excentric! a sus& pensiilor elastice i a motorului electric. Aerul este introdus pe su suprafa'a de lucru! respectiv pe su mas! cu a.utorul unui ventilator. Baina este prevzut pentru ac'ionare cu unul sau dou motoare electrice de %!3 JO! func'ie de model. 8a marginea de evacuare a mesei (partea cea mai lat+ sunt prevzute cinci tu'uri de evacuare! fiecare reprezentnd captarea unei frac'iuni de produs! din care frac'iunea cu particule mai grele este la partea extern. 0entru evitarea dezvoltrii de praf n ncperea de lucru! separatorul de pietre poate fi legat la o instala'ie de aspira'ie sau poate s fie dotat cu un sistem de recirculare a aerului. 7n separator special este montat nainte de ventilator. Acesta trimite aerul aspirat printr&un sistem lamelar astfel nct praful i pleava sunt separate de aer i descrcate printr&o ecluz. Aerul cur'at este returnat de ventilator ntr&o conduct! cu rolul de a fi trimis iar n sepa& ratorul de pietre. E. S#8arar#a /)r8!r+*)r 4%r0+$# a,#r#$%# 8# .). 1rul con'ine i o serie de impurit'i cum sunt mlura i sporii acesteia ct i prafuri minerale aderente pe nveliul lo ului i n r i'! ori particule de pmnt i pietricele de aceeai mrime cu o ul! impurit'i ce nu se pot elimina la mainile descrise anterior. 3n trecut! aceast separare se realiza cu a.utorul mainii de splat! un utila. foarte complicat! care solicita mari resurse materiale i de utilit'i (ap i curent electric+ dar i financiare. 0rogresul tehnologic a favorizat cutarea altor solu'ii i concentrarea asupra altor metode! cum ar fi intensificarea efectelor tehnologice pe alte utila.e (n special pe utila.ele care prelucreaz nveliul o ului de gru+! fapt care a fcut desuet utilizarea acestor in& stala'ii de splare. /a*ini de desco5it *i periat 3nveliul se prelucreaz cu maini a cror ac'iune se concentreaz asupra cur'irii! desco.irii par'iale i perierii nveliului. +n prim scop l reprezint eliminarea de pe suprafa'a oa elor a microorganismelor i a resturilor de praf lipite de acestea sau depuse n n'ule'ul o ului ori n r i'. ,e asemenea! se urmrete eliminarea prafului de mlur rmas pe suprafa' i! totodat! desprinderea i eliminarea r i'ei o ului! n care se afl depozitate diferite prafuri i urme de murdrie. 7l doilea scop este desprinderea unor pr'i considera ile din straturile existente ale nveliului! uurnd mult procesul de separare n faza de mcini. Aceast opera'ie de prelucrare a suprafe'ei o ului se numete desco5ire i se realizeaz la mainile de desco.it.

"$

Bainile de desco.it se compun! n principiu! dintr&o suprafa' de lucru! format dintr& un cilindru n pozi'ie orizontal! n interiorul cruia se rotete un rotor cu palete. 0aletele rotorului montate la o distan' varia il fa' de suprafa'a cilindrului! antreneaz n micare oa ele de cereale! care se freac ntre palete i suprafa'a cilindrului! suferind o uoar desco.ire. /a*ina de desco5it cu .mpletitur de srm. /unoscut ca i maina EureJa! se amplaseaz frecvent n fluxul tehnologic naintea unit'ii de control a umidit'ii. 0rin efectul ei tehnologic contri uie! n mare msur! la eliminarea ulgrilor mici de pmnt sau de prafuri minerale aderente pe o ! dar i a sporilor de mlur! contri uind la o 'inerea unui produs optim pentru mcini. 6uprafa'a de lucru (mantaua de lucru+ este confec'ionat din srm de o'el! cu fire de sec'iune ptrat i ordonate spre suprafa'a de lucru cu muchiile firului. ,atorit faptului c aceast suprafa' de lucru este o mpletitur! particulele organice i minerale desprinse de pe suprafa'a o ului! ca urmare a frecrii ntre manta i palete! se separ prin aspira'ie direct prin ochiurile mpletiturii. F. C)$,+5+)$ar#a *a r#/# a r7!*!+ /ondi'ionarea grului este o etap a solut necesar n procesul de pregtire a grului pentru mcini. 3n trecut! ea se putea realiza n dou moduri- prin condi'ionare la cald sau prin condi'ionare la rece. ,eoarece condi'ionarea la cald presupune utila.e complicate (coloana de condi'ionare+! costisitoare din punct de vedere financiar dar i energofage! precum i o mn de lucru nalt calificat! s&a renun'at la utilizarea sa iar n prezent se folosete numai condi'ionarea la rece. -ondiionarea la rece a grului se realizeaz prin dou metode- udarea n scopul umectrii o ului pn la interior i stropirea sau umezirea numai a nveliului o ului imediat naintea nceperii fazei de sfrmare (rotul <+. /nd condi'ionarea se face numai cu ap (condi'ionare la rece+! principalul o iectiv este asigurarea unei umidit'i optime a grului pentru mcini. 7miditatea optim pentru mcini variaz n func'ie de nsuirile calitative ale grului! de la un lot la altul. 7mectarea grului se face n dou trepte- n prima! se face cu un acces mai mare de ap! n func'ie de necesit'i! i apoi grul se re'ine la NodihnH o perioad de timp presta ilit iar n a doua! dup scoaterea de la odihn! el parcurge cteva faze de prelucrare a nveliului! prin utila.e speciale! timp n care pierde o un parte din umiditatea nveliului. 0entru a&i reda aceast umiditate! nainte de a fi introdus la mcini este supus unei a doua trepte de umectare uoar i re'inere scurt la odihn (maximum 3% min+. Pi ntr&un caz i n cellalt se va folosi o unitate de dozare a apei i un nec de umidificare! care s asigure eficientizarea i uniformitatea acestei opera'ii. ?. M0/+$ar#a r7!*!+ 0rincipalul utila. folosit n prezent la mcinarea cerealelor l reprezint val'ul automat (vezi capitolul Anexe! fig. I+. 6&a men'ionat c principalul organ de lucru al acestuia l constituie cei doi tvlugi cu suprafe'e de lucru special prelucrate scopului urmrit. Ei sunt monta'i ntr&o main prevzut cu toate accesoriile necesare- sisteme de spri.in i ac'ionare! sisteme de alimentare! sisteme de reglare! sisteme de cur'ire! sisteme de evacuarea produsului prelucrat. 3n principiu! val'ul este format din dou pr'i identice! fiecare cu cte una sau (mai recent i func'ie de necesit'i+ dou perechi de tvlugi mcintori! aezate spate la spate! n "#

aceeai carcas! de unde i denumirea de val du(lu. 0rodusul introdus prin racordul de alimentare intrat n contact cu sesizorul cu discuri 1, element de comand a de itului n main! care se afl n legtur cu acesta prin contactul 2 i cu prghia de nregistrare 3. ,ispozitivul de comand prin contact este format dintr&o clapet mo il ce se extinde pe toat lungimea val'ului i pe care cade tot produsul mprtiat de distri uitorul 1. ,up aceea! produsul este antrenat de distri uitorii ! de unde cade pe un tvlug de alimentare "! deasupra cruia ac'ioneaz clapeta !! care are rolul de a distri ui uniform produsul pe toat lungimea lui. 6u tvlugul de alimentare se afl tvlugul accelerator $! care! spre deose ire de primul! are o tura'ie mai mare! ceea ce asigur crearea unei pnze de produs uniform care este diri.at n zona de lucru a tvlugilor mcintori %. 0entru a se evita mprtierea produsului! ca urmare a ricorii lui n momentul cderii sale pe tvlug i! totodat! pentru diri.area lui exact n zona de lucru a tvlugilor! este montat panta de alunecare #. 9i.ele de reglare a ra'elor mo ile din sistemul de apropiere i deprtare a tvlugilor sunt fixate pe axul excentric 1&. ,up mcinare! produsul este colectat de un transportor elicoidal (melc+ 11 i diri.at spre punctul de evacuare 1 , n stnga! n dreapta sau la mi.locul val'ului. 0entru cur'irea suprafe'ei tvlugilor sunt prevzute fie cu'itele de raclare 12 (pentru tvlugi netezi+! fie periile 13 (pentru tvlugii riflui'i+. 0entru a uura activitatea de ntre'inere la val'urile moderne s&a nlocuit pozi'ia o lic a tvlugilor cu una orizontal! fiind n acest moment o solu'ie constructiv unanim acceptat. 3n fluxul tehnologic deta*orul este amplasat dup val'uri fiind folosit pentru des& facerea plcu'elor de produs! formate ca rezultat al presiunii dintre tvlugii mcintori (tvlugii netezi+ ai acestor utila.e. Aceste plcu'e sunt sfrmate pentru a putea fi cernute! de aceea se poate spune c detaoarele sunt un utila. intermediar ntre val'uri i site. ,iferitele construc'ii de detaoare aplic principiul for'rii trecerii produsului& & printre dou discuri apropiate (din care unul este supus unei presiuni elastice+ sau prin spa'iul regla il format de dou conuri concentrice (detaoare cu impact+! sau printr&un sistem de rotor cu palete ce se rotesc n interiorul unei carcase i care ac'ioneaz asupra produsului prin frecare si agitare (detaoare cilindrice+.

7tila.ul este compus dintr&o carcas din font turnat mono loc! care elimin orice vi ra'ii! n interiorul creia ac'ioneaz un rotor cu ase palete. 0rodusul de itat prin gura de alimentare este proiectat pe suprafa'a interioar a carcasei de ctre paletele rotorului i agitat astfel c orice aglomerare de produse se desface. 3n afar de aceasta! efectul cel mai mare este dat de frecarea produsului ntre palete i carcasa mainii. ,up prelucrare! produsul se evacueaz printr&o fant special prevzut n piciorul de sus'inere. 7tila.ul este ac'ionat fie cu o roat de curea! fie printr&un motor electric cu reductor individual sau de grup. Efectul de lucru poate fi controlat printr&un capac de vizitare. 8inisorul de produse troase este un utila. modern care s&a impus foarte mult prin efectele sale tehnologice! nlocuind peria de tr'e. El apare n schemele tehnologice n pro& cesul de prelucrare la val'uri! imediat dup ce au fost separate particulele ogate n endosperm (griuri i dunsturi+ din masa de produs! respectiv dup primele patru pasa.e de rotare. "I

Finisorul de produse tr'oase se compune din dou tam ure montate paralel! n plan orizontal! ntr&o carcas metalic i prevzute cu rotoare pe care sunt amplasate palete avnd o tura'ie de 2% rotAmin. Att ra'ele pe care sunt montate periile ct i rozetele sunt prevzute cu posi ilitatea de reglare a distan'ei dintre vrfurile periilor i suprafa'a interioar a mantalei cu sit. Admisia produsului are loc printr&o gur de alimentare! n interiorul tam urelor fiind prelucrat prin centrifugare i frecare de ctre rotoarele prevzute cu paletele. Acestea au i rolul de a le deplasa treptat n lungul mainii! spre gurile de evacuare (cte una pentru fiecare tam ur+. 0rodusul finos desprins de pe particulele de nveli iese prin perfora'iile tam urelor i se colecteaz n dou tremii! de unde se diri.eaz spre un pasa. de cernere. 7tila.ul este ac'ionat de un motor electric propriu de la care micarea se transmite prin intermediul unei ro'i i cu a.utorul curelelor trapezoidale la ro'ile de curea montate pe axele celor dou rotoare. 3ntregul sistem de ac'ionare! inclusiv motorul electric! este nchis cu o carcas din ta l pentru protec'ie. 0entru eliminarea cldurii i a prafului ce se dezvolt n interior! utila.ul se racordeaz la o re'ea central de aspira'ie printr&o gur de racord , care este comun pentru am ele tam ure. 3n timpul lucrului! maina poate fi controlat prin uile de vizitare! prevzute pe am ele laturi corespunztoare celor dou tam ure. 7tila.ul se construiete n dou variante- pentru produs tr'os de granula'ie mare i pentru produs tr'os de granula'ie fin! precum i pentru dou dimensiuni. 7tila.ele de ultim genera'ie folosesc un singur tam ur. ?+. C#r$#r#a r7!*!+ 0rincipalul utila. folosit la cernere l constituie sita plan. Aceasta este! n general o sit multipl cu o micare plan&circular! ce se compune dintr&un numr mare de suprafe'e de cernere suprapuse! care se mic mpreun (plansichter+. 6uprafe'ele de cernere suprapuse (sitele+ se grupeaz dup numere (dimensiunile ochiurilor+! de o icei n ordine descresctoare (de la sitele cele mai rare ctre sitele cele mai dese! care sunt site pentru separarea finii+. 7ltimele dou site sunt destinate s mai separe o dat refuzul rezultat de pe sitele de fin i de aceea sunt mai rare dect cele anterioare. 1ita plan clasic se compunea dintr&o gura de alimentare cu produs! dou pachete cu rame suprapuse! asiul metalic pentru sus'inerea i fixarea pachetelor cu rame! mecanismul de ac'ionare! mecanismul li er oscilant. <nstala'ia de alimentare se compunea din cutiile metalice! fixate pe o poli' suspendat de plafonul ncperii prin cteva ti.e. 8a aceste cutii erau racordate conductele de transport prin cdere li er a produsului ce urma a fi de itat i care! n interiorul acestora! trece mai nti printr&un tu' metalic! care se termin printr&o gur tronconic din ta l! cu care se poate fixa direc'ia precis a fluxului de produs. 8ng conductele de aduc'ie a produsului erau racordate i conductele instala'iei de aspira'ie. Aspira'ia utila.ului era necesar pentru antrenarea prafului ce se dezvolta n interiorul sitei dar i pentru eliminarea cldurii i a aerului umed antrenat aici odat cu produsul. 8a gura de primire de su cutie! care are o form circular i un diametru de 22%& 2#% mm! se lega! cu un inel de o'el elastic! un tu de form cilindric! confec'ionat dintr&un material textil dens (molton gros+! denumit curent NciorapH. 3n vederea distri uirii uniforme a produsului! n punctul de intrare n ram exista un disc de forma unui taler! care diri.a n mod egal produsul n patru direc'ii. Fiecare din cele dou pachete cu rame! amplasate de o parte i de alta a mecanismului li er oscilant! formate dintr&un numr de #! "%! "2! "2 sau "D rame suprapuse (n marea ma.oritate a cazurilor "2 rame+! era mpr'it n dou! trei! mai rar! n patru compartimente! denumite pasa5e! fiecare n parte putnd efectua opera'ii de cernere! cu totul separat de celelalte. 2%

4amele din cadrul unui pachet erau strnse etan cu a.utorul unor tiran'i cu piuli'e. Fiecare din cele patru col'uri ale pachetului cu rame era strns lateral cu col'are fixate de longeroanele cadrului metalic. Frac'iunile de produs ce rezult ca urmare a cernerii! a.ungeau pe ramele de fund ale sitei plane i erau diri.ate separat! fiecare n parte! ctre un orificiu de evacuare care se lega de cutiu'ele de primire! montate pe podea! prin ciorapii din molton! al cror diametru era cuprins ntre ")% i 2%% mm. 0entru asigurarea etaneit'ii ramelor ntre ele! ca produsele s nu poat trece de la un pasa. la altul sau s ias n afara ramei! pe partea superioar a marginilor fiecrei rame se fixa un material textil elastic (fitil sau fil'+ gros de 2&3 mm i lat de #&"% mm. 0rin strngerea ramelor una peste alta! acest material asigura o etaneitate perfect a ramelor ntre ele i ntre pasa.ele interioare. 4amele care compuneau caseta aveau frecvent l'imea de circa I%% mm (aceasta fiind i l'imea casetei+. /nd sita plan era mpr'it n cte dou compartimente (pe fiecare pachet+ lungimea utila.ului putea a.unge la ")%%&"D%% mm. /nd avea cte trei compartimente pe fiecare parte! l'imea rmnea aceeai! n schim lungimea mainii cretea pn la 2"%%&22%% mm! iar cnd utila.ul avea cte patru compartimente (casete+ pe fiecare parte! lungimea sa era i mai mare. 4amele erau construite dintr&un cadru de lemn sec'ionat n dou! trei sau patru compartimente prin despr'iturile presta ilite. 3n func'ie de aceasta! sita plan (maina ntreag+! 'innd seama c are dou pachete de rame! se spune c este cu patru! ase sau opt compartimente. 0ractic! sita nu se ntindea pe toat suprafa'a ramei! deoarece la capete era necesar s se lase spa'ii pentru canalele de circula'ie ale produsului pe vertical n interiorul pachetului. Aceste canale erau asigurate prin alte despr'ituri presta ilite. 0e mi.locul fiecrui compartiment erau trase longitudinal anumite canale! limitate cu a.utorul unor are. 6ita se ntindea pe suprafa'a inferioar a ramei. 0e marginile i despr'iturile longitudinale ale ramei erau fixate paletele din ta l care asigurau deplasarea produsului de la un capt la altul al ramei. 4ama avea fundul din ta l! fixat deasupra sitei i montat pe marginile ramei i pe cteva are longitudinale. Atunci cnd canalele str at toat grosimea ramei! inclusiv sita! aceasta se numete ram de trecere! deoarece prin aceste canale produsul a.uns aici de pe sita superioar trecea prin ele fr s mai treac pe suprafa'a sitei ramei respective. 4amele cu fund de distri u'ie au prevzut n fiecare compartiment cte dou tieturi longitudinale! care ddeau posi ilitatea produsului s intre pe sita ramei respective@ fundul realiza o distri uire uniform a produsului pe toat suprafa'a sitei. ,eoarece n timpul func'ionrii ochiurile sitei se puteau astupa cu granule de produs! ramele erau prevzute cu posi ilitatea circula'iei unor perii care s cure'e sitele. 0entru aceasta se foloseau periile clre'e! care circula de o parte i de alta (clare+ a ghida.ului metalic! sau perii cu ol'! care erau prevzute la unul din capete cu o rol ce se fixeaz pe o construc'ie special din lemn! denumit .ug! n .urul creia circul n lungul sitei pe un traseu nchis! ca i n primul caz. 0eriile aveau forma unei plcu'e confec'ionate din placa. sau material plastic! prevzut cu orificii largi pe spa'iile unde se fixeaz prul! pentru a le face mai uoare. 0eria clrea' era format din dou plcu'e legate ntre ele cu dou plat ande! care! n afara acestei legturi! fac i spri.inul! i fixarea periei pe ghida.ul de circula'ie. 0eria cu ol' are la unul din capetele plcu'ei rola de ghidare. 0rodusul alimentat pe sit prin canalul de alimentare unde are loc separarea ntr&o frac'iune de produs ce trece prin sit (cernutul+ i o alt frac'iune ce nu trece prin sit (refuzul+ i care se evacueaz printr&un canal

2"

de evacuare! prevzut cu clapeta o clapet. /ernutul a.uns pe fundul ramei urmtoare! trece prin canalele acesteia mai departe! pn la prima ram cu fundul distri uitor! care o reintroduce la cernere. ,ac aceast ram este ultima ram de fund! produsul este diri.at spre gura de evacuare. Pasiul metalic avea drept scop sus'inerea i fixarea pachetelor cu rame ct i a mecanismului li er oscilant. El se compunea din dou profiluri H7H de o'el! lungi ct am ele pachete de rame! i din mecanismul li er oscilant aezat n linie! legat la mi.loc cu o plac din o'el pe care se fixa. ,istan'a ntre aceste dou profiluri era egal cu l'imea ramelor de sit (aproximativ I%% mm+. 0e por'iunile din dreapta pachetelor cu rame erau prevzute! pe am ele profiluri! cte un sistem simplu de fixare a ti.elor de suspensie ale sitei plane de plafonul ncperii unde func'ionau sitele. Becanismul de ac'ionare era format dintr&o roat de curea care se fixa! prin in& termediul unui lagr cu rulment de presiune! la captul superior al axului vertical ce transmite micarea de rota'ie la mecanismul li er oscilant. Becanismul li er oscilant avea rolul de alansare i echili rare a sitei plane. 1itele gigant & sitele clasice au fost nlocuite de ctre sitele gigant! care au introdus ramele ce alctuiau un pasa.! n module metalice nchise i sigilate cu ui etane! folosind frecvent un numr cte "# site pe fiecare din cele D pasa.e. 5 alt inova'ie! nelipsit astzi ntr&o moar modern! transportul pneumatic! a contri uit la eliminarea necesit'ii racordrii sitelor la o instala'ie de aspira'ie. 1itele plane ptrate se folosesc n prezent! i au ntre 2 i "% pasa.e a cte 2%&2D de rame fiecare! func'ie de necesit'i. Ele sunt identice ca principiu de func'ionare cu sitele clasice! au aceleai piese componente (cadru metalic! elemente flexi ile de legtur de planeu! mecanism li er oscilant! dar pasa.ele nchise i sigilate cu ui etane nu mai sunt dispuse de o parte i de alta a mecanismului cu excentric ci n fa'a i n spatele acestuia! dnd utila.ului o form cu ic i nu una paralelipipedic+. /onceptul modular de construc'ie a sitelor favorizeaz adoptarea unui numr precis de module! func'ie de necesit'i. 3ntruct sita se poate descompune n module de cte I%%AI%% mm! ea poate fi montat n locuri strmte sau foarte greu accesi ile cu un utila. clasic. ,e asemenea! ramele sunt mult simplificate (au mai pu'ine elemente constructive+! fapt care solicit o manoper mai mic! favoriznd astfel! procesul de ntre'inere a suprafe'ei de cernere. /adrul de lemn de tei sau de aluminiu are la partea superioar! lipit cu solu'ii speciale! o sit de material sintetic sau o sit metalic. 0artea inferioar! fundul sitei! este asigurat de rama de lemn pe care este aezat sita de cernere. Pi aceasta este com& partimentat n mod identic precum sita de cernere i permite alunecarea li er a cur'itorilor. 4igiditatea ansam lului este asigurat de trei pere'i despr'itori (unul longitudinal i doi transversali+! monta'i n interiorul ramei! avnd rol de sus'inere a sitei de cernere dar i de delimitare a zonei de lucru a cur'itorilor. /ur'irea ochiurilor de sit formate prin compartimentarea ramei cu pere'i despr'itori este asigurat de diverse dispozitive de cauciuc rezistent la frecare! su form de ile! triunghiuri etc.. /aracteristicile ramelor sunt urmtoarele- capacitate ridicat i necesit'i de spa'iu reduse! utilizarea unor cur'itori eficien'i pentru cur'area ramelor (partea de deasupra! sita 22

propriu&zis dar i a pr'ii inferioare! fundul sitei+! utilizarea unor adezivi puternici care s asigure o lipire eficient a sitelor de cadru! n cazul unei interven'ii! accesul direct ctre cur'itori fr a apela la unelte specializate! necesit'i minime de cur'ire a sitei. /a*inile de curat gri*urile pot fi simple sau du(le, n func'ie de numrul de fluxuri ce intr i se prelucreaz simultan h main- dac este cu un singur flux! atunci maina de gri este simpl! iar dac este construit pe dou fluxuri! este main du l. ,atorit avanta.ului din punct de vedere economic! tehnologic i de amplasare! n produc'ie s&a generalizat maina du l de gri. ,in aceleai considerente au aprut i se impun din ce n ce mai mult! mainile du le de gri! cu dou i trei rnduri de site suprapuse. Baina de gri du l se compune dintr&un sistem de site prin care se sorteaz griurile! n func'ie de granulozitatea lor i un sistem de aspira'ie care antreneaz particulele mai uoare spre suprafa'a stratului. 5rganele de lucru ale mainii sunt montate ntr&un cadru elastic! prin dispozitivele de suspensie! pe care se pot monta prin culisare! patru rame cu site ce se introduc una dup alta! pe la captul de evacuare a produsului. ,up introducerea ramelor cu site! ele se strng cu a.utorul unui mecanism cu uru &fluture. /adrul cu site se prezint ca o cutie dreptunghiular! cu o nclinare de 2&)*! ce poate fi reglat att n plan orizontal ct i vertical! prin scurtarea sau prelungirea distan'ei! prin dispozitivele de suspensie. 8'imea sitelor la acest tip de main este asigurat n dou variante (2%% i )%% mm+! lungimea fiecrei rame fiind de )2% mm. Fiecare ram cu sit (vezi capitolul Anexe! fig. 2)+ are la partea sa inferioar fixat o ta l perforat cu orificii de "2 mm! pe care culiseaz periile ce cur' sitele. 3n acest scop se folosesc cte trei perii tip oricel pentru fiecare ram cu sit! care se mic diri.at su ac'iunea de oscila'ie a ntregului sistem de cernere n .urul unei tachete montate n lungul sitei. 0eria&oricel este confec'ionat dintr&o plac metalic din aluminiu de forma unui trapez prelungit! pu'in cur at! pe care se fixeaz prul! numai pe o singur parte i numai la capetele extreme. 0rul (de capr sau de cal+! la fel ca i la periile sitelor&plane! este fixat cu o nclinare de circa 2%K. 3ntregul sistem de cernere mpreun cu cadrul cu site formeaz un gen de caset care asigur deplasarea produsului pe suprafa'a sitei fr ca acesta s se mprtie lateral. 0rodusul ce trece prin site este colectat de un .ghea colector! cu aceeai nclinare ca i a sitelor! legat solidar cu sistemul de cernere de la care primete micarea de oscila'ii! prin efectul creia! m inat cu nclinarea! produsul este diri.at spre una din gurile de evacuare. Bicrile oscilatorii ale cadrului portsit sunt imprimate cu a.utorul unui auto& alansorul! fixat pe corpul cadrului. Baina este prevzut la partea superioar cu camera de depresiune i decantare! format dintr&o cutie! sec'ionat n interior pe patru compartimente corespunztoare celor patru site! i prevzut cu ferestrele de vizitare. 8a partea superioar a acestor compartimente este plasat un canal longitudinal! care se extinde pe toat lungimea mainii. El are sec'iunea varia il! fiind mai mic la captul de alimentare i crete treptat spre captul unde se racordeaz la re'eaua de aspira'ie. 3ntre compartimentele camerei de depresiune i decantare i acest canal sunt prevzute fante de legtur prin care circul aerul. Aceste fante sunt regla ile! n sensul c se pot lrgi sau strnge prin comand din exterior! cu a.utorul uru urilor regulatoare cu cap rozet. 0rin aceast construc'ie se asigur circuitul curentului de aer diri.at astfel ca s spri.ine efectul tehnologic al mainii. 0rodusul este introdus n main prin gura de alimentare de unde un mecanism de mprtiere uniform l distri uie pe toat l'imea sitei. /eea ce rmne pe sit! refuzul! se evacueaz la captul opus al mainii prin canalul de evacuare. Baina de gri se execut cu 23

dou fluxuri paralele asemntoare celui descris. Bainile de gri moderne se caracterizeaz nu numai printr&o mare varietate de noi materiale folosite dar i prin utilizarea unor concepte noi- de exemplu! pentru realizarea suspensiilor se folosesc suporturi de cauciuc cu inser'ie metalic! care tre uie nlocui'i la fiecare "2 luni. ?++. O") #$+:ar#a -0+$++ Fina o 'inut de la diferitele pasa.e de cernere a.unge n transportorul colector de fin unde se face un amestec grosier. 3n func'ie de pozi'ia sitelor&plane pot exista cte dou! trei sau chiar patru transportoare colectoare! care diri.eaz fina n acelai loc. Fina comun o 'inut astfel nu este uniform i n pro ele ce se iau apar diferen'e de culoare i cenu. Aceasta poate fi eliminat prin amestecarea finii n instala'ii speciale. 5 instalaie de amestecare continu a ,inii se compune din celulele de fin! n care se depoziteaz fina imediat ce iese din fa rica'ie! i a cror capacitate variaz n func'ie de capacitatea de produc'ie a morii! pentru a crea o rezerv pentru 22&2# ore de produc'ie. 0entru amestecare! fina este scoas prin partea inferioar a celulelor cu a.utorul mainilor de evacuat (necuri+ i diri.at din nou spre partea superioar cu a.utorul unui elevator! alimentat cu un transportor orizontal! unde va fi distri uit n celule prin intermediul unui alt transportor elicoidal! mpreun cu fina proaspt venit din produc'ie! prin intermediul unui al treilea transportor elicoidal. 6ec'ia de omogenizare este amplasat dup sec'ia de mcini dar nainte de silozul de fin. Ea poate fi alctuit din D celule! pentru trei sortimente de fin! cte dou pentru fiecare sortiment! dotate cu extractoare de fin. 3n prezent ea are un rol mai mult de spa'iu tampon! ntre sec'ia de produc'ie i cea de depozitare (silozul de fin+. Bulte dintre opera'iile care ar tre ui s se realizeze n omogenizare au loc! n prezent! n silozul de fin. ?+++. D#8):+%ar#a -0+$++ ,epozitarea finii se poate efectua n dou moduri- prin am alarea n saci de hrtie a cte )% Jg fiecare (sau a altor cantit'i! n func'ie de dorin'ele productorului M 2) Jg! "% Jg+ ori vrac.. 'epozitarea .n stare am(alat .n saci se face pe loturi de fa rica'ie i sortiment de fin! prin stivuirea acestora pe cte ) rnduri! pe palete (grtare+ de lemn. 0entru asigurarea conservrii finii n une condi'ii sunt sta ilite norme precise de depozitare n care se prevd urmtoarele& & depozitele s fie curate! uscate! sntoase i ine aerisite! cu pardoseli din ciment! asfalt sau itum@ depozitarea sacilor cu fin se face o ligatoriu pe grtare din lemn pentru a asi& gura aerisirea stivelor pe la partea inferioar dar i pentru a nu trage umezeal de la pardoseal@ ntre stivele de saci i pere'i sau ntre dou stive tre uie lsate culoare de vizitare i aerisire de minimum %!) m@ stivele s fie ine construite! pentru a nu constitui un pericol pentru muncitorii manipulan'i din depozite@ stivele tre uie astfel organizate! nct s existe posi ilitatea n orice moment ca f& ina s poat fi livrat n ordinea producerii ei. ,eoarece fina nu tre uie s se introduc n fa rica'ie! la fa ricile de pine! dect dup o perioad de minimum 22

& & &

2%&2) de zile de la data fa rica'iei! ea tre uie s rmn i n depozitele morii un anumit timp ("% zile fina al i semi&al i ) zile fin neagr+. Aceast pe& rioad de timp este necesar pentru m unt'irea indicilor de panifica'ie! ca ur& mare a proceselor fizico&chimice! care au loc imediat dup fa ricarea ei! fenomen numit proces de maturizare. Banipularea sacilor n depozite! imediat dup am alare n vederea stivuirii i apoi desfacerea lor din stive! se face manual sau mecanizat. 3n solu'ia manual se cere un volum mare de munc. 3n vederea economisirii suprafe'elor de construc'ie! ct i pentru asigurarea unei arhitecturi armonioase! depozitele de fin se amplaseaz lipite de construc'ia morii n imediata apropiere a sec'iei de am alare i la aceeai nl'ime cu cldirea morii. 3n aceste condi'ii depozitul de fin se construiete pe mai multe paliere! aliniate la acelai nivel cu palierele cldirii morii. /omunicarea ntre eta.e! n vederea deplasrii sacilor cu fin de sus n .os! se face prin cdere li er pe .ghea uri nclinate sau cel mai frecvent pe to ogane. 9o oganul este un .ghea construit n form de spiral! cu o nclinare ce asigur deplasarea optim a sacilor! ocupnd totodat i suprafe'e relativ mici de amplasare! circa 2& 2!) m. 3nl'imea este nelimitat. 7nghiul de nclinare al spirei se alege astfel nct s se asigure alunecarea sacului pe el ntr&o deplasare continu i uniform. Brimea unghiului de frecare ntre sac i suprafa'a to oganului! determinat experimental! este de ")&"D!)%K. Acest mi.loc de transport se confec'ioneaz din ta l m inat prin sudur! iar stlpul de sus'inere este o 'eava de o'el. 0entru trecerea de la un eta. la altul sunt prevzute deschizturi speciale care las s treac sacul. Atunci cnd este nevoie ca sacii s rmn la un anumit eta.! aceste deschizturi se astup cu o opritoare nclinat. 3n sistemul semi&mecanizat de manipulare a finii n depozite apar i mi.loace de transport a sacilor pe orizontal su forma transportoarelor cu enzi! fie fixe! fie mo ile! care elimin transportul manual cu crucioarele&lis. 7nul din mi.loacele aplicate n prezent n tehnica manipulrii sacilor cu fin este paletizarea! procedeu care folosete mecanizarea pentru stivuirea unei grupe de saci aezat pe o palet! care apoi poate fi transportat n interiorul magaziei cu un electrocar stivuitor cu furc. 'epozitarea ,inii .n vrac prezint o serie de avanta.e fa' de depozitarea n stare am alat! permi'nd o mai un i permanent omogenizare a finii! prin amestecul realizat la fiecare manipulare! prin economia la materialul de am ala. (sacii+ i la manipulare! respectiv mna de lucru pentru am alare! stivuire i livrare! precum i printr&o mare vitez n toate opera'iile existente din momentul fa rica'iei pn la livrare. ,epozitarea n vrac se face n silozuri speciale construite pe lng mori! formate dintr& un numr mare de celule ("%&3%+! fiecare celul fiind capa il s nmagazineze pn la ""% t fin. /elulele sunt prevzute la partea inferioar cu instala'ii speciale de evacuare! deoarece fina fiind pufoas! curge greu i din aceast cauz creeaz pro leme deose ite la golirea celulelor. <nstala'iile de evacuare din celulele folosite la silozurile de pe lng mori sunt formate dintr&un sistem de extractoare cu grtare (grile+ scormonitoare.

2)

III. CONTROLUL DE CALITATE AL FINII


/ontrolul de calitate a finii are la az dou mari categorii de determinrideterminri (analize+ senzoriale i determinri (analize+ fizico&chimice. 3.3. ANALIAE SENAORIALE A. D#%#r"+$ar#a /!*)r++ B "#%),a P#Car Principiul metodei se azeaz pe sim'ul vzului i const n compararea culorii pro ei de analizat cu culoarea unor etaloane de fin dinainte sta ilite. 7paratur necesar- alan' tehnic i trus de greut'i! lop'ic de lemn! paclu metalic! pahar =erzelius de )%% cm3! sticl de ceas. /odul de lucru nu este complicat- se cntresc )% g din pro a de fin care se ntind pe o lop'ic din lemn! ntr&un strat de form dreptunghiular de circa 2 x ) cm! cu o grosime de %!) cm. 0e aceeai lop'ic se ntinde o cantitate egal de fin etalon ()% g+! ntr&un strat uniform! cu dimensiuni corespunztoare pro ei de fin de analizat. ,up nlturarea marginilor i a finii de prisos de pe lop'ic! se preseaz straturile de fin cu o spatul sau un paclu. ,up presare! particulele de tr' i alte corpuri con'inute n fin! apar mai evi& dent la suprafa'a acesteia. 6traturile de fin se compar att n stare uscat ct i n stare umed. 7mezirea se face astfel- lop'ica cu pro a de fin presat se introduce nclinat ntr& un vas cu ap rece! unde se 'ine pn nu mai ies ule de aer (circa " min+. 8op'ica cu fin umed se scoate din ap! se las s se zvnte la temperatura camerei! )&"% min i se examineaz apoi! la lumin difuz i la lumin direct! pro a de analizat comparativ cu pro a etalon. 3n timpul examinrii lop'ica tre uie 'inut astfel nct lumina s cad perpendicular pe suprafa'a acesteia. B. D#%#r"+$ar#a "+r)4!*!+ Principiul metodei se azeaz pe sim'ul mirosului i const n identificarea mirosului pro ei analizate dup supunerea acesteia unui tratament termic uor. 7paratur necesar- alan' tehnic i trus de greut'i! pipet sau cilindru gradat de 2) cm3! pahar =erzelius de "%% cm3! sistem de nclzire ( ec de gazAspirtier M trepied M sit de az est ori plit electric & sit de az est+! aghet de sticl! cronometru! sticl de ceas. /odul de lucru se efectueaz astfel- ntr&un pahar de la orator se introduc circa ) g pro de fin! se adaug 2) cm3 ap cald! la temperatura de D%&D)K/. 6e omogenizeaz cu o aghet de sticl circa " min! se acoper cu o sticl de ceas i se las n repaus 2&) min. 6e nltur sticla de ceas i se miroase imediat suspensia. Birosul se mai poate determina lund n palm circa ) g pro de fin i mirosind&o! dup ce a fost frecat uor cu cealalt palm. C. D#%#r"+$ar#a !4%!*!+ Principiul metodei se azeaz pe sim'ul gustului i const n identificarea sa prin simpla degustare a pro ei de analizat. 7paratur necesar- alan' tehnic i trus de greut'i! sticl de ceas. 2D

/odul de lucru este foarte simplu- se ia circa " g din pro a de fin i se mestec n gur! apreciind gustul i eventuala prezen' a impurit'ilor minerale (pmnt! nisip etc.+! prin scrnetul caracteristic pe care acestea l produc la masticare ntre din'i. 3n ta elul de mai .os sunt prezentate rezultatele determinrilor practice o 'inute n urma analizei senzoriale a unei pro e de fin ,o rogea tip %%%. 9a elul nr. 2 Analiza senzorial a finii tip %%%
;r. crt. ". 2. 3. Analiza senzorial pentru fin al tip %%% ,eterminarea culorii ,eterminarea mirosului ,eterminare gustului 4ezultate personale al &gl uie caracteristic finii! fr miros strin caracteristic finii! fr gust strin /onform 69A6 ,A ,A ,A /oncluzii fina corespunde normelor fina corespunde normelor fina corespunde normelor

2.2 A$a*+:# -+:+/)-/(+"+/# A. D#%#r"+$ar#a !"+,+%05++ -0+$++ 6e poate realiza prin dou metode- metoda prin uscare n etuv i metoda cu termo& alan'a. 3n aceast lucrare va fi studiat prima metod! deoarece ea este folosit n caz de litigiu i dureaz mai pu'in. /etoda prin uscare .n etuv Principiul metodei- se determin pierderea de mas prin nclzirea n etuv la "3%K/ timp de D% min. 7paratura necesar- alan' analitic i trus de greut'i! etuv electric termoregla il! fiole de cntrire cu capac (de preferin' din aluminiu+! cu diametrul de )&D cm i nl'imea de 3 cm! exsicator cu clorur de calciu! clete metalic. /od de lucru- ntr&o fiol de cntrire cu capac! adus n preala il la mas constant (prin nclzire la "3% 2K/+! cu precizie de %!%%" g! se cntresc ) %!%%" g de fin. Fiola cu pro a de fin ntins n strat uniform! se introduce cu capacul alturi! n etuva nclzit n preala il! la temperatura de "3% 2K/. 6e men'ine n etuv la aceast temperatur timp de D% min. 6e acoper fiola cu capacul! se scoate din etuv i se introduce n exsicator pentru rcire! pn la temperatura mediului am iant (3%&D% min+. ,up rcire se cntrete fiola cu precizie de %!%%" g. 9(servaie- .n caz de litigiu toate cntririle se ,ac cu precizie de &,&&&2 g. 6e efectueaz dou determinri din aceeai pro . -alculul *i e2primarea rezultatelor- con'inutul de umiditate! exprimat n procente! se calculeaz cu formula+* = m" m2 "%% QprocenteR m" m%

n care& & &


m% reprezint masa fiolei! QgR@

m" reprezint masa fiolei cu pro a de fin nainte de uscare! QgR@


m 2 reprezint masa fiolei cu pro a de fin dup uscare! QgR.

2$

4ezultatul se exprim cu o zecimal. /a rezultat se ia media aritmetic a celor dou determinri! dac sunt ndeplinite condi'iile de repeta ilitate. :epeta(ilitate- diferen'a ntre rezultatele a dou determinri paralele! efectuate de acelai operator! n cadrul aceluiai la orator! din aceeai pro ! nu tre uie s depeasc %!3 g umiditate la "%% g pro . 9a elul nr. 3 ,eterminarea umidit'ii finii tip %%%
;r. crt. ". 2. 0rodus Fin al tip %%% Fin al tip %%% 4ezultate personale "2!)* "2!3* Ealori umiditate din 69A6 "2!)* max "2!)* max ,iferen'e fa' de 69A6 & & /oncluzii fina corespunde normelor fina corespunde normelor

B. D#%#r"+$ar#a a/+,+%05++ -0+$++ Aciditatea reprezint! alturi de umiditate! gluten umed! cenu i fine'e! principalele analize fizico&chimice ale finii. Aceast analiz se poate realiza prin trei metode& & & metoda cu alcool etilic D$* vol.@ metoda cu alcool etilic I%* vol.@ metoda suspensiei cu ap.

3n aceast lucrare va fi studiat prima metod! deoarece ea este folosit n caz de litigiu i dureaz mai pu'in. /etoda cu alcool etilic "#; vol. Principiul metodei- extragerea cu alcool etilic D$* vol.! filtrarea i titrarea extractului o 'inut din pro a de analizat! cu hidroxid de sodiu solu'ie %!" n! n prezen'a fenolftaleinei! ca indicator. 7paratura necesar- vas conic cu dop lefuit! alan' tehnic i trus de greut'i! pipet! plnie! hrtie de filtru cu pori mari! 2 vase conice (ErlenmeSer+! sticl de ceas! iuret. :eactivi& & & alcoole etilic D$* vol. proaspt neutralizat cu hidroxid de sodiu solu'ie %!" n! n prezen'a 2&3 picturi de solu'ie alcoolic de fenolftalein. hidroxid de sodiu! solu'ie %!" n. fenolftalein! solu'ie "* n alcool etilic $%* vol..

/od de lucru- ntr&un vas conic cu dop lefuit! se introduc ) g %!%"g pro de fin. 6e adaug! cu pipeta! )% cm3 alcool etilic neutralizat! se astup vasul cu dopul! se agit timp de ) min i se filtreaz prin hrtie de filtru cu porozitate medie! uscat! ntr&un vas conic us& cat. 0lnia con'innd hrtia de filtru se aeaz direct pe gura vasului i se acoper cu o sticl de ceas pentru a se evita evaporarea. 6e iau cu pipeta 2% cm3 din lichidul limpede! se introduc ntr&un vas conic! se adaug trei picturi solu'ie de fenolftalein i se titreaz cu o solu'ie de hidroxid de sodiu! pn la apari'ia culorii roz! care persist " min. 6e efectueaz dou determinri din aceeai pro ! pentru analiz. -alculul *i e2primarea rezultatelor- aciditatea determinat cu alcool etilic D$* vol.! se exprim n grade de aciditate.

2#

" grad de aciditate reprezint aciditatea din "%%g pro ! care se neutralizeaz cu " cm 3 hidroxid de sodiu! solu'ie %!" n. Aciditatea se calculeaz eu formula7= < <" %!" "%% QgradeR m <2

n care& & & & &


< reprezint volumul de alcool etilic adugat! Qcm3R@
<" reprezint volumul solu'iei de hidroxid de sodiu %!" n folosit la titrare! Qcm3R@
<2 reprezint volumul de filtrat luat pentru determinare! Qcm3R@

m reprezint masa pro ei luat pentru determinare! QgR@


%!" reprezint normalitatea solu'iei de hidroxid de sodiu.

4ezultatul se exprim cu o zecimal. /a rezultat se ia media aritmetic a celor dou determinri! dac sunt ndeplinite condi'iile de repeta ilitate. :epeta(ilitate- diferen'a ntre rezultatele a dou determinri paralele! efectuate de acelai operator! n cadrul aceluiai la orator! din aceeai pro ! nu tre uie s depeasc %!2 grade de aciditate. 9a el nr. 2 ,eterminarea acidit'ii finii tip %%%
;r. crt. ". 2. 0rodus Fin al tip %%% Fin al tip %%% 4ezultate personale "!# grade 2 grade Ealori aciditate din 69A6 2!2 grade max 2!2 grade max ,iferen'e fa' de 69A6 & & /oncluzii fina corespunde normelor fina corespunde normelor

C. D#%#r"+$ar#a /a8a/+%05++ ,# (+,ra%ar# 0entru a aprecia nsuirile de panifica'ia ale finii se determin capacitatea sa de hidratare. Puterea de a a(sor(i ap sau capacitatea de 0idratare este o caracteristic important a finii! deoarece n func'ie de ea se sta ilete cantitatea de ap necesar n re'eta de fa rica'ie a produselor de panifica'ie. 0entru a determina capacitatea de hidratare a finii se poate folosi fie o metod rapid! fie metoda standard (cu a.utorul farinografului+. 0entru determinarea capacit'ii de hidratare a finii tip %%% s&a folosit metoda rapid. Principiul metodei- se determin cantitatea de ap corespunztoare unei cantit'i cunoscute de fin necesar pentru formarea unui aluat de consisten' normal! n condi'ii sta ilite. 7paratura necesar- rigl de lemn! capsul sau mo.ar i pistil de por'elan! pipet de "% cm ! termometru! spatul! aghet de sticl! alan' electronic.
3

:eactivi- &. /od de lucru- se umple o capsul sau un mo.ar de por'elan cu fin din pro a de analizat i se niveleaz suprafa'a finii cu o rigl de lemn. 6e face o adncitur n fin! prin apsarea cu un pistil. 6e msoar cu pipeta "% cm3 de ap curent avnd temperatura de "#&2%K/ i se introduc n adncitura format n fin. 6e amestec apa i fina cu care vine aceasta n 2I

contact! la nceput cu a.utorul unei spatule! apoi prin frmntarea aluatului cu mna! urmrindu&se o ct mai un omogenizare a aluatului format. 6e continu frmntarea aluatului pn se a.unge la o consisten' normal! nglo ndu&se treptat cte pu'in fin! ct i aluatul rmas eventual pe spatul sau pe mn. Aluatul se consider de consisten' normal cnd la atingerea acestuia cu o ucat de sticl nu se mai lipete de aceasta. Aluatul o 'inut se aeaz direct pe platanul alan'ei i se cntrete cu o precizie de %.%" g. 6e efectueaz n paralel dou determinri din aceeai pro de analizat. -alculul *i e2primarea rezultatelor- capacitatea de hidratare (/:+ exprimat n procente ap! se calculeaz cu formula-= = m" "%% ! Q*R m m"

n care& &

m reprezint masa aluatului rezultat dup frmntare! n g.


m" masa apei folosita la determinare! n g ("% g+.

4ezultatele se exprim cu o zecimal. /a rezultat se ia media aritmetic a celor dou determinri! dac sunt ndeplinite condi'iile de repeta ilitate. :epeta(ilitate- diferen'a ntre rezultatele a dou determinri paralele! efectuate de acelai operator! n cadrul aceluiai la orator! din aceeai pro ! nu tre uie s depeasc "!2 g ap la "%% g pro . 9a elul nr. ) ,eterminarea capacit'ii de hidratare a finii tip %%%
;r. crt. ". 2. 0rodus Fin al tip %%% Fin al tip %%% 4ezultate personale #%* $I!3$* Ealori /: din 69A6 & & ,iferen'e fa' de 69A6 & & /oncluzii fina corespunde normelor fina corespunde normelor

/onform analizelor efectuate fina tip %%% ndeplinete condi'iile de calitate pentru a putea fi folosit n panifica'ie.

3%

IV. CONCLUAII DI PROPUNERI


/uvntul fin provine din termenul latin ,arina i este un rezultat al asimilrii NrH cu NnH i apoi NnH cu NnH! evolu'ie fonetic atestat de variantele NfrinH! NfninH (=anat+! NfrinH (meglenoromn+! NfarirTH (istroromn+. 9ermenul de fin poate fi definit ca o pul ere o 'inut prin mcinarea semin'elor de cereale! a altor semin'e de plante sau rdcini (cum ar fi de /assava+! fiind pentru noi! principalul ingredient din care se produce pinea & aliment de az n multe culturi. Fina din semin'e de gru n mod particular! este unul dintre cele mai importante alimente europene! din America de ;ord! 5rientul Bi.lociu i nordul Africii. Fina din oa e de porum se numete mlai i a fost descoperit n .urul secolului al <U&lea .:r. cnd era o 'inut prin zdro irea semin'elor ntre dou pietre de moar. ,ar tot termenul de fin este utilizat pentru produse o 'inute i prin mcinarea altor materii prime cum ar fi oiaua rezultat prin mcinarea ardeiului uscat n preala il! cafeaua prin mcinarea oa elor de cafea! am ele folosite n alimenta'ie! fina de mutar folosit n alimenta'ie i cu rol medicinal. ,e asemenea exist fin animal! produs sterilizat! folosit pentru hrana puilor! a psrilor outoare i a porcilor. 9ot din aceast categorie face parte i fina de pete ce se o 'ine din peti inferiori i necomesti ili sau din resturile de conserve de la fa ricile de pete. Fina de oase su form de pul ere fin o 'inut prin mcinarea oaselor este folosit ca supliment n hrana animalelor! dar i ca ngrmnt n agricultur. Fina are ntre uin'ri i n construc'ii! su forma cimentului i prafului de var. 3n carierele de marmur! se formeaz o fin al ! fin rezultat din tierea cu dispozitive performante a locurilor mari de marmur. ,up cum se poate o serva din cele scrise mai sus! termenul de fin este mult mai complex dect l percep oamenii n general. 9otui pentru cei implica'i n procesul de produc'ie i o 'inere a finii! precum i pentru consumatori! aceasta reprezint numai produsul finit o 'inut n urma procesului de mcinare a cerealelor (grului! mai ales+! care apoi este folosit ca materie prim la fa ricarea pinii. <mportan'a pinii (i a celorlalte produse de panifica'ie i produse finoase ori produse de cofetrie&patiserie+ n alimenta'ie! determin implicit i importan'a finii i a procesului de morrit. <ndustria de panifica'ie fiind considerat un domeniu dintre cel mai fia ile din ntreaga industrie alimentar. 0rodusele finite ale acestui domeniu sunt cel mai uor de fa ricat din toate produsele alimentare! dovada constituind&o numeroasele fa rici i la oratoare care i&au fcut loc n aglomerata lume a oraelor moderne dar i n mediul rural! mai conservator din acest punct de vedere. 9ocmai din acest motiv aten'ia pe care productorul de fin o acord o 'inerii produselor sale este maxim. El tre uie s confere finii o 'inute anumite calit'i! n'elegnd prin aceasta nu numai calit'ile senzoriale sau fizico&chimice ci i inocuitatea acestor produse. Aten'ia maxim acordat de productori s&a putut o serva ct se poate de evident! inclusiv n acest proiect! ea derivnd prin complexitatea proceselor care se desfoar n timpul prelucrrii industriale a grului. 6copul final al procesului de prelucrare l constituie o 'inerea finii! care apoi este folosit la o 'inerea pinii! aliment de az a peste .umtate din popula'ia glo ului. 3"

32

V. ANEXE

a Fig. 2 0rincipalele cereale utilizate n industria panifica'iei- grul (a+ i secara ( +

Fig. 3 Alctuirea o ului de gru %" M epicarpul %2 M mezocarpul %3 M endocarpul %2 M pericarpul %) & nveliul seminal %D & strat strveziu impenetra il pentru ap %$ & stratul hialin %# & strat celular %I & peri celulozici ( r i'a o ului+ "% & em rionul

33

Fig. 2 6eparatorul aspirator " M racord de alimentare 2 M camera 3 M clapeta regla il 2 M primul ciur ) M .ghea ul colector corpuri strine de pe primul ciur D M al doilea ciur $ M .ghea colector corpuri strine de pe al doilea ciur # M al treilea ciur I M .ghea colector corpuri strine de pe al treilea ciur "% M canal de evacuare masa de cereale "" & magnet permanent "2 M clapet pt. reglarea vitezei aerului "3! "2 M camer de decantare ") M .ghea uri de evacuare produse uoare "D M ile de cauciuc

32

Fig. ) 9ransportor elicoidal (nec! melc+ " M .ghea 2 M melc (suprafa' de lucru elicoidal+ 3 M reductor 2 M electromotor a M vedere de ansam lu M spir continu c M spir format din palete fixate prin nuru are d M mod de fixare a lagrului intermediar

3)

Fig. D 9ransportor cu raclete" M lan' 2 M .ghea de form rectangular a M vedere de ansam lu ! c M diferite forme de raclete (lan'+

3D

Fig. $ Elevator cu cupe " M ching din material textil! textil&cauciucat sau fi re de material plastic 2 M cupe metalice 3 M tam urul superior sau conductor 2 M tam urul inferior sau de ntindere al chingii ) M tu uri de 2&3 m! prevzute cu ferestre de vizitare D M gura de alimentare cu cereale $ M piciorul elevatorului # M gura de evacuare a cerealelor I M capul elevatorului

3$

Fig. # 6chema ateriei de trioare cilindrice " M gur de alimentare 2 M cilindru de separare a oa elor mai lungi dect o ul de gru (ovz! orz+ 3 M cilindru de separare a oa elor mai scurte dect o ul de gru (neghin! m& zriche+ 2 M .ghea colector de oa e sparte ) M transportor melc de evacuare a oa elor separate D M evacuarea oa elor lungi $ M evacuarea oa elor scurte # M trecerea grului prin cilindrul interior I M motor electric "% M ac'ionarea cilindrului inferior "" & evacuarea grului cur'at

3#

Fig. I 6ec'iune transversal printr&un val' du lu automat " M sesizorul cu discuri 2 M contactul 3 M prghia de nregistrare 2 M distri uitorii ) M clapeta D M tvlug de alimentare $ M panta de alunecare # M tvlug accelerator I M tvlugi mcintori "% M axul excentric "" M transportor elicoidal (melc+ "2 M cu'ite de raclare "3 M perii "2 M punctul de evacuare

3I

VI. BIBLIOGRAFIE
3. 2. 3. '. R@8#a$! R., P#%ra/(# I. - 7tila.ul i tehnologia morritului! 6ditura 'idactic *i Pedagogic! >ucure*ti, 1%$& M)*,)?#a$! G(., Dr0 )+ M. , N+/!*#4/! N. - 7tila.ul i tehnologia panifica'iei! i produselor finoase! 6ditura 'idactic *i Pedagogic! >ucure*ti, 1%%3 === & 6tandard 64 #$$&"IID (%%8:EEr).F+C+8#,+a.)r E

2%