Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC Profesor: Bulhac Ludmila Data: 26 .01 2012 Liceul theoretic ,, C.

Negrutzzi Clasa: a XI-a A, profil real Disciplina : FIZICA u!iectul lec"iei: Capacitatea electric. Condensatorul. Capacitatea electric a condensatorului plan. Durata: ! "in Tipul lec"iei : "i#t prepnderent cu co"unicarea de noi cuno$tin%e u!competen"e&'efinirea conceptelor de capacitate electric $i condensator. 'escrierea proceselor ce au loc (n condensator. Identificarea aplica%iilor condensatoarelor (n )ia%a cotidian. O!iecti#e opera"ionale: s defineasc no%iunea de condensator, capacitate electric a canductorului izolat $i a condensatorului s clasifice tipurile de condensatoare* s identifice do"eniile de aplicare a condensatoarelor (n )ia%a cotidian* s )alorifice aplica%iile condensatoarelor (n practic.* trate$ii didactice: %od de a!ordare a &n#'"'rii: "i#t* %etode (i procedee: con)ersa%ia euristic, lucrul cu fi$a, situa%ii pro+le"atizate, ,--, .ocul didactic /-ungu%a cu surprize , e#peri"entul pro+le"atizat, ---. %i)loace de &n#'"are: 0izica "anual pentru clasa a XI-a, 1arinciuc* proiector, laptop,pungu%a cu diferite corpuri, cu+ul, fi$e, utila. pentru e#peri"ente la electrostatic. %od de or$ani*are: frontal, (n grup, indi)idual. E#aluare: continu Bi!lio$rafie: "anualul de fizica cl.XI,1arinciuc, supli"entar fizica cl.XI, ,2. 3urcanu, 0izica, culegeri de pro+le"e cl. 10-12, 1. 1arinciuc* 0izic, cola+orare la rez.pro+.cl.XI, ,2. 3urcanu* 0izica, ,2id de i"pli"entarea curriculu"ului "odernizat (n (n)%. liceal.

Etapele lec"iei 1o"ent organizatoric 450 s6

Con"inut instructi# educati# 7e asigur condi%iile necesare +unei desf$urri a lec%iei 1. 8liade a spus& Ceea ce e fru"os (n noi e faptul cutrii, deci s cut" fru"osul $i ade)rul ("preun la aceast lec%ie

%etode
1o"ent organizatoric,cu)(nt de (nceput*

%i)loace

Forme de or$ani*are 0rontal

E#aluare

I+E#ocarea+
9eactualizarea cuno$tin%elor 4: "in6 Captarea aten%iei 4 "in6 4!"in6 Anun%area te"ei 42"in6 7e scrie su+iectul lec%iei pe ta+l. 8#plica%ia 0rontal 7e reactualizeaz cuno$tin%ele referitor la c("pul electrostatic $i caracteristicile lui. Nu"i%i corpul e#tras din pung . Con)ersa%ia euristic, <oc didactic frontal oral Indi)iduala ;ral

II+ Reali*area sensului 'iri.area (n)%rii 41!"in6

1. 2.

8#peri"entul nr.1 =i se co"unic succint c>te)a

8#peri"ent Con)ersa%ia euristic, e#peri"entul pro+le"atizat, =ectura 8#plica%ia 1etoda ,--,

?tila.ul confor" e#peri"etrului 1anualul, utila.ul pentru e#peri"ente, --.

0rontal

Continu

infor"a%ii despre capacitatea electric a conductorului izolat. 7e introduce no%iunea de condensator. 7e propune ele)ilor lucrul cu fi$a de docu"entare, prezentarea posterilor.

III+Reflec"ia -rezentarea --0i#area cuno$tin%elor45 "in6 8)aluare 4@ "in6 Ae"a pentru acas 450 s6 'e studiat& 5.6 a $i + 'e scris un eseu pe te"a& /Balorificarea condensatorilor (n )ia%a cotidian. Aest

lucrul cu fi$a -rezentarea ---

9ezol)area testului in ti"p li"itat

indi)idual 7cris 0rontal Continu

Ane#a1 1. 'efini%i no%iunea de capacitate a conductorului izolat electric, su+"ultiplii unit%ii de "asur. 2. 8nu"era%i pr%ile co"ponente ale condensatorului* desena%i si"+olul lui (n sc2e"ele electrice. 5. Care sunt factorii de care depinde capacitatea condensatorului plan $i cu"C . 9eprezenta%i sc2e"atic clasificarea condensatorilor. !. 8nu"era%i do"eniile de aplicare a condensatorilor in practic. Ane#a2 E,perimentul nr+0i#" de )ergeaua unui electro"etru, legat la p"(nt, un conductor "etalic (n for" de sfer gunoas. 8lectriz" de la "a$ina electrostatic o sfer "ic, pre)zut cu "(ner izolator, $i o aduce" (n contact cu pere%ii interiori ai sferei "ari. 7coate" sfera "ic din cea gunoas, o re(ncrc" de la aceia$ "a$in electrostatic $i o aduce" din nou (n contact cu ea. Observm& de)ia%ia acului electro"etrului se du+leaz. 9epet" e#peri"entul de "ai "ulte ori. Concluzie& poten%ialul sferei cre$te propor%ional cu sarcina sa.

FIA DE DOCUMENTARE CONDENSATOARE ELECTRICE alut0 unt condensatorul electric0 Atunci cand mi se aplic' o tensiune electric' la !orne1 fiecare arm'tur' mi se &ncarc' cu o cantitate de sarcin' electric': C234.

Condensatorul electric este o co"ponent pasi) a circuitului electric a crei func%ionare se +azeaz pe proprietatea de a (n"agazina o anu"itD cantitate de electricitate. Constructi), condensatorul este alctuit din dou suprafe%e "etalice nu"ite ar"turi, separate (ntre ele de un dielectric de per"iti)itatea electric relati) r 'ielectric - "aterialul de separare dintre ar"turile condensatorului 4la introducerea (ntre ar"turile unui condensator a unui dielectric cu per"iti)itate relati) "are, cre$Ete capacitatea condensatorului6.

.n condensator tre!uie s' satisfac' cerin"ele: 1. c("pul electric generat de sarcinile electrice acu"ulate s fie concentrat (n interiorul lui. 2. a)(nd di"ensiuni c(t "ai "ici, s acu"uleze sarcini electrice c(t "ai "ari. 7I1F;=?= C;N'8N7AA;A98=;9 GN 7CH818=8 8=8CA9IC8 a=condensator nepolarizat b=condensator polarizat c=condensator variabil

I ?nitatea de "asur a capacitii electrice este& FARAD/ul su+"ultiplii 0aradului sunt&

J0arad )ine de la nu"ele fizicianului englez 1ICHA8= 0A9A'AK41:L11@6:6. 8l a ela+orat teoria influen%ei electrostatice $i a enun%at legea induc%iei electro"agnetice

5ti"i c&nd au aparut primele condensatoare6 -ri"ele (ncercari de a stoca energia electric pentru o perioad scurt de ti"p au fost fcute de ctre 8Mald C2ristian )on Nliest i -ieter )an 1ussc2en+roeO (n anul 1: !.8i au realizat (n "od independent unul de altul un dispoziti) nu"it JFutelia de =ePda. Futelia de =ePda este un dispoziti) foarte si"plu. 8l const dintr-un +orcan de sticl, pe .u"tate u"plut cu ap, $i cptu$i pe interior $i pe e#terior cu folie de "etal. 7ticla ac%ioneaz ca un dielectric, de$i s-a crezut pentru un ti"p c apa este ingredientul-c2eie. Acolo este de o+icei un fir de "etal sau un lan% care este trecut printr-un dop de plut 4sau alt "aterial izolant6. =an%ul este (nco)oiat pe ce)a care )a distri+ui sarcina. ;dat trans"is curentul (n +utelie, ea ar tre+ui s poat sus%ine dou sarcini opuse, dar egale (n ec2ili+ru p>n c>nd este conectat la un fir produc>nd o sc>nteie sau un $oc. Fen.a"in 0ranOlin a folosit +utelia de =ePda (n e#peri"entele sale cu electricitatea $i a descoperit c o +ucat de sticl plat func%ioneaz la fel ca $i +utelia de =ePda, dez)olt>nd astfel condensatorul plat sau ptratul 0ranOlin. C>%i)a ani "ai t>rziu, c2i"istul englez 1ic2ael 0aradaP a folosit condensatorii (n pri"ele aplica%ii practice (n (ncercarea de a stoca electroni nefolosi%i de la e#peri"entele sale. Acesta a fost pri"ul condensator utiliza+il, fcut din +utoaie "ari de ulei.-rogresul lui 0aradaP asupra condensatorilor este cel care ne-a per"is s /transport" energie electric pe distan%e "ari. Ca rezultat pentru realizrile lui 0aradaP (n do"eniul c>"purilor electrice, unitatea de "sur a capacit%ii condensatorilor este faradul41 06.

Ar"turile unui condensator sunt (ncrcate cu sarcini electrice egale ca "odul de se"ne diferite. Gn i"agine sunt redate liniile de c("p electric dintre cele 2 ar"turi&

'ar ce se inta"pl (n cazul apropierii celor dou ar"turi (ncrcate cu sarcini electriceC Are loc o descarcare )iolent (ntre sarcinile negati)e i cele pozitive! AA8NI8Q Atingerea accidental a unui condensator aflat su+ tensiune poate pro)oca accidenteQ Cum calcul'm capacitatea unui condensator6 -suprafaa ar"turilor d-distana dintre ar"turi r -permiti#itatea dielectricului Aipuri de condensatoare&

C = 0 r d

1- Condensatoare cu mic : 2-

Condensatoare electrolitice : 3- Condensator variabil : 4- Condensatoare ceramice . Clasificarea condensatorilor dup': - for"a ar"turilor& plane, cilindrice, sferice - natura dielectricului& aer, 2>rtie, 2(rtie parafinat cera"ic, "ic, o#izi - "o+ilitatea ar"turilor& fi#e, )aria+ile, se"i)aria+ile -rincipalele caracteristicie ale condensatoarelor sunt& - capacitatea no"inal 4Cn6 $i toleran%a acesteia, specificate la o anu"it frec)en% 4!0, @00 sau 1000 Hz6* - tensiunea no"inal 4?n6 care reprezint )aloarea "a#i" a tensiunii continue sau a tensiunii efecti)e care nu produce strapungerea condensatorului (n func%ionare (ndelungat* . Aplica"iile condensatoarelor &n practic'+ Condensatorii pot fi folosi%i (n aproape orice scop, de la "icii condensatori din co"puterul du"nea)oastr la uria$i condensatori ce ali"enteaz un auto+uz. NA7A utilizeaz condensatori ce au ca dielectric sticla pentru a porni siste"ele electrice uria$e ale na)etelor $i sta%iilor spa%iale. Condensatorii sunt folosi%i (n circuitele electrice (n c>te)a "oduri diferite&1.?neori, sunt folosi%i pentru a stoca energie $i pentru a o folosi cu "are )itez. Acest lucru face un fulger. =aserele "ari folosesc aceast te2nic pentru a genera sc>ntei lu"inoase instantanee. 2.Condensatorii pot de ase"enea eli"ina pulsa%iile.5. ?n condensator poate +loca tensiunea curentului continuu. 'ac conecta%i un condensator la o +aterie, atunci c>nd se )a (ncrca (n totalitate, (ntre polii +ateriei nu )a "ai circula curentul. Aotu$i, orice se"nal alternati), trece printr-un condensator nesting2erit. Acest lucru se (nt>"pl deoarece condensatorul se (ncarc $i se descarc odat cu fluctua%iile curentului, fc>nd s par c acesta trece prin el. Condensatorii cu aer adesea sunt folosi%i (n circuitele radio. Cei cu sticl se utilizeaz (n circuitele de "are )olta.. Condensatorii cera"ici sunt folosi%i pentru frec)en%e "ari, (n dispoziti)e ca antenele, scannere cu raze X. 7uper-condensatorii sunt folosi%i la "a$ini electrice $i 2i+ride. 9uii )or produce (ncepand cu 2012 pri"ul lor "odel 2P+rid+ %odelul rus Ko-1o+ile promite o #ite*' ma,im' de -78 9m4h i o autonomie de peste -888 9m+ Trenul de rulare al noului :o/%o!ile este constituit dintr/un motor rotati# care func"ionea*' pe !en*in' cuplat la o pereche de motoare electrice+Gn locul +ateriilor pe litiu"-ion, 2i+ridul rusesc folose$te un super-condensator, un dispoziti) de stocare a energiei. ?n e#e"plu de aplica%ie al condensatoarelor este la se"afoare $i la ilu"inarea (ntr-un +loc. C(nd ape$i pe +uton, se aprinde lu"ina $i dupa 50 de secunde se stinge auto"atC 8ste un condensator (ncarcat $i c(nd ape$i pe +uton, se (nc2ide un circuit $i se descarc condensatorul $i atunci se aprinde +ecul. 'ar dup un ti"p condensatorul e descrcat $i gata, se (nc2ide circuitul $i nu "ai ai lu"in. Gntre ti"p condensatorul se (ncarc de la o surs $i este gata pentru c(nd ape$i iar s se aprind lu"ina. Aot a$a func%ionau $i se"afoarele )ec2i, poate $i cele din prezent, "a.oritatea se"afoareloe "oderne func%ioneaz pe +aza de circuite electrice, cu cipuri.. 1a.oritatea circuitelor electrice a aparatelor electrocasnice con%in condensatoare. 1a$ina de splat are un "otor electric, care nu are capacitatea sau puterea de a porni rota%ia rotorului $i are ne)oie de consensatoare pentru a porni aceast rotor.

Fi(' de lucru

;umele (i prenumele ele#ului+++++++++++++++++++++++++ Data++++++++++++++++++++++++++++++ 1+ electa"i r'spunsul corect+ Condensatorul este un ansa"+lu for"at din& a. dou ar"turi conductoare $i un dielectric* +. dou ar"turi conductoare separate de un dielectric* c. dou ar"turi plane separate de un izolator. 2.Indica"i r'spunsul $re(it: Capacitatea unui condensator este un raport (ntre& a. diferen%a de poten%ial dintre ar"turi $i sarcina acestuia* +. sarcina unei ar"turi $i poten%ialul acesteia* c. sarcina acu"ulat pe o ar"tur $i diferen%a de poten%ial dintre acestea. 5. Desena"i semnul con#en"ional pentru condensator+ . Completa"i spa"iile li!ere cu r'spunsurile corecte& Capacitatea electric este ........... dintre ............ electric $i .... .... aplicat ar"turilor. . ta!ili"i coresponden"a dintre m'rimile fi*ice (i unit'"ile lor de m'sur'1 din ta!elul de mai )os& 7arcina electric 0or%a electric 'istan%a Aensiunea electric Capacitatea electric Bolt 0arad Coulo"+ A"per 1etru NeMton

!. 7crie%i for"ula capacit%ii condensatorului plan $i denu"irile "ri"ilor din aceast for"ul $i unit%ile lor de "sur. 6. Completa"i urm'toarea schem' de clasificare a condensatoarelor+ dup natura dielectricului& dup construc%ie. dup regi"ul de lucru a. a. a. +. +. +. c. c. d.

Evaluare