Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrarea nr.

2 Clasificarea complexelor piscicole

Clasificarea complexelor piscicole


Pentru actiunea de repopulare cu puiet a bazinelor de apa, este necesara crearea de amenajari piscicole. Acestea pot fi smisistematice (amplasate in cursul vailor) si sistematice (in afara). 1. Complexe sistematice amplasate in luncile raurilor: Sunt alimentate prin derivatie, dupa aceleasi principia ca si gospodariile sistematice pentru cultura crapului comercializabil. Bazinul de apa systematic poarta denumirea de helesteu sis ta la baza complexelor sistematice ciprinicole si salmonicole. Helesteul este construit prin indiguirea unui teren plan, alimentat cu apa gravitational sau prin pompare. Alimentarea si evacuarea sunt dirijate.Amenajarea complexelor sistematice este conditionata de factori biologici si hidrotehnici, care duc la principiile: Principiul biologic care urmareste asigurarea conditiilor optime in perioada de dezvoltare a pestilor in bazine, cu suprafete.Fiecare helesteu are o gura de alimentare si una de evacuare, iar pentru inlesnirea pescuitului, un bazin de pescuit amplasat in int. sau ext. helesteului, care face corp comun cu gura de evacuare, precum si groapa pentruconcentrarea pestelui, situate in fata acestuia in cazul bazinelor de pescuit exterioare.

Pentru transportul hranei pentru pesti si al pestelui in perioada pescuitului, digurile sunt amenajate cu drumuri carosabile si se prevad poduri si podete pentru inlesnirea accesului si circulatiei peste canalele din incinta complexului. Amenajarea este formata din : - bazine pentru reproducere (R) si predezvoltare ( Pr); -bazine pentru cresterea puietului pana toamna (C); -bazine pentru parcarea reproducatorilor (P), separate pe sexe; -bazine pentru iernatul comun al acestora (I); - bazine pentru iernatul puietului pana in primavera viitoare, cand urmeaza sa aiba loc popularea iazurilor deservite de amenajare; -bazine de carantina.

Tabelul 2.1 Functia bazinului Suprafata Forma bazinului bazinului (ha) Adancime (m) amonte aval Durata (zile) umplere golire Repartizarea suprafetelor de complex (%)

Reproducere 0.05-0.50 dreptunghiulara 0.20

0.8

0.5

0.5

0.3-1.0

Crestere (vara I )

5-10

0.3

1.50

12-15

Crestere (vara II)

10-50

0.50

2.00

10-15

20

80-85

Iernat

0.10-0.50

2.00

2.50

1.0-2.0

Carantina

0.10

0.60

1.00

0.5

0.5

0.1-0.2

Functionarea complexului este urmatoarea: primavera, reproducatorii sunt lansati in bazinele de reproducere, apoi trecuti in bazinele de parcare unde ramana pana toamna. Dupa prima faza de crestere, puietul este trecut prin gurile de evacuare direct in bazinele de predezvolatre, iar de aici in cele de crestere, unde raman pana toamna. Printr-o umplere treptata cu apa a bazinelor de crestere, se poate renunta la bazinele de predezvoltare. Toamna, o parte din puiet si reproducatorii sunt trecuti si pastrati in bazinele de iernat , iar puietul care urmeaza sa populeze iazurile din zona este livrat beneficiarilor. Toate celelalte bazine se golesc si raman astfel pana in primavera viitoare, cand operatiune de reproducere reincepe.

Complexe semisistematice

Sunt amplasate pe cursul vailor, putand fi alimentate continuu sau discontinuu. In cazul vailor cu debit nepermanent, lipsit de siguranta alimentarii, complexul reclama existent a doua iazuri pentru cresterea puietului si a unui numar corespunzator de bazine pentru reproducere, predezvoltare si iernat. In aval de primul iaz se amenajeaza bazinele de reproducere si cele pentru parcarea reproducatorilor separate pe sexe. In aval de cel de al doilea iaz se prevad bazinele de iernat si cele de carantina. Cu exceptia zonelor de crestere iazurile - a caror alimentare se face din unul in altul , restul bazinelor au alimentare independent. Acest fapt prezinta o serie de inconveniente legate de imposibilitatea golirii independente a iazurilor, de riscul transmiterii bolilor pestilor dintr-un iaz in altul, etc. Functionarea complexului este urmatoarea: dupa umplerea bazinelor de apa primavara, intra in functiune bazinele de parcare, iar puietul in cele de predezvoltare. Toamn, crapul de o vara, este folosit la popularea iazurilor adiacente.