Sunteți pe pagina 1din 5

2.3.

PROIECTUL DE ORGANIZARE DE SANTIER

ASPECTE GENERALE

Organizarea si conducerea executiei lucrarilor de constructie - montaj , in vederea realizarii produsului de constructie , reprezinta o componenta a sistemului de management a oricarui operator economoc ce executa lucrari de constructii , constituind o cerinta esentiala a desfasurarii normale si eficiente a intregului sistem productiv de constituire . Organizarea executiei lucrarilor si implicit a santierelor de constructii trebuie astfel conceputa , realizata si planificata astfel incat sa respecte termenele contractuale de predare si punere in functiune a obiectivelor de investitii , sa asigure conditii adecvate de munca si viata personalului , o calitate corespunzatoare a lucrarilor si o deplina securitate si sanatate in munca. Rezolvarea acestor deziderate impune respectarea reglementarilor nationale , armonizate celor europene si celor pretinse de o organizare si o conducere moderna si eficienta , care sa conduca la realizarea de lucrari ce sa satisfaca exigentele de performanta calitativa si economice pretinse. Organizarea executiei lucrarilor si a santierului de constructii se materializeaza la nivel conceptual in cadrul proiectului de organizare de santier P.O.S. Proiectul de organizare a executiei lucrarilor de constructii - montaj trateaza conceptia de ansamblu a organizarii de santier , tinand seama de specificul si de natura lucrarilor , de volumul de lucrari si de valoarea acestora , dar si de durata de desfasurare a executiei aferente obiectivului de investitie sau numai a obiectului de constructie ce urmeaza sa fie realizat . Proiectul de organizare a executiei lucrarilor de constructii reprezinta principalul instrument de coordonare a tuturor actiunulor implicate in realizarea obiectivului sau obiectului de constructie .

Realizarea corespunzatoare a proiectului de organizare a executiei lucrarilor si implicit a unei calitati adecvate organizarii de santier , creaza premizele pentru : reducerea duratelor de executie utilizarea eficienta si cu maxim de randament a tuturor resurselor disponibile asigurarea unor conditii optime de munca si viata pentru personal cresterea productivitatii muncii imbunatatirea calitatii executiei lucrarilor limitarea riscurilor de producere a accidentelor de munca diminuarea risipei de materiale in cadrul santierului reducerea costurilor de productie

Proiectul de organizare de santier privind executia lucrarilor de constructii P.O.S. reprezinta o documentatie te nico-economica ce se aliniaza principiilor generale de concepere si de realizare a proiectelor de profil din domeniul constructiilor , cuprinzand un ansamblu de piese scrise si piese desenate ce rezolva probleme te nologice si organizatorice din cadrul santierului de constrctii. Proiectul de organiare de santier privind executia lucrarilor de constructii se elaboreaza in doua etape independente : !. Proiectul de ansamblu al organizarii de santier sub proiectul de organizare faza I , care se intocmeste de catre proiectantul lucrarilor de baza . !!.Proiectul de organizare de santier privind executia lucrarilor , sub forma proiectului de organizare faza II , care se elaboreaza de catre operatorul economic executant .

PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR faza I


Proiectul de organizare a lucrarilor faza ! , se intocmeste de catre proiectantul general al obiectivului de investitie , reprezentand un proiect ce trateaza conceptia de ansamblu a organizarii lucrarilor . Pornind de la documentatia aferenta , proiectantul , in cazul descrierii lucrarilor din capitolul 1 al proiectului te nic , face o serie de referiri asupra unor aspecte legate de organizarea de santier bazandu-de pe unrmatoarele elemente : descrierea amplasamentului si a termenelor de finalizare a executiei protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier curatenia in santier si serviciile sanitare descrierea sumara a organizarii de santier

!n capitolul 2 se elaboreaza caietele de serviciu pentru executia lucrarilor , se face descrierea scrisa a lucrarilor , ordinea de executie a acestora , descrierea solutiilor te nice si te nologice folosite , care sa asigure exigentele de performanta calitative pretinse. !n capitolul 3 al proiectului tehnic sunt prezentate listele cantitatilor de lucrari , necesare cuantificarii valorii si duratei estimative a executiei lucrarilor , iar in capitolul 4 se reda graficul general de realizare a lucrarilor . Devizul general , elaborat de proiectant in capitolul 5 "c eltuieli# , su capitolul 5.1 Organizarea de santier ,cuprinde c eltuieli estimate ca fiind necesare contractantul in vederea creerii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii $ montaj . %ceste c eltuieli se estimeaza de catre proiectant in baza unui deviz ce tine seama de te nologia de executie si de graficul de lucru aferent lucrarilor de baza , de amplasamentul obiectivului , de posibilitatile de bransare la utilitati , de caile de acces auto si caile ferate , de spatiile , terenurile sau amenajarile existente ce pot fi utilizate de constructor . & eltuielile estimate pentru organizarea de santier sunt structurate in devizul general in subcapitolele : '.(.( )ucrari de constructii si instalati aferente organizarii de santier '.(.* & eltuieli conexe organizarii de santier Organizarea de santier pentru executia lucrarilor de constructii-montaj aferente ac izitiilor publice este supusa procedurii de licitatie-ofertare atat sub aspectul desfasurarii acesteia cat si sub aspectul costului lucrarilor de organizare . !n aceste conditii Proiectul de organizare de santier privind executia lucrarilor si implicit organizarea de santier , revin spre elaborare si detaliere operatorului economic executant de lucrari de constructii caruia i s-a adjudecat contracte de lucrari .

PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR faza II Organizarea de santier se materializeaza la nivel conceptual in cadru proiectului de organizare pe santier. Proiectul de organizare de santier trateaza conceptia de ansamblu a organizarii santierului de constructii tinand seama de specificul , volumul , natura, amploarea si durata lucrarilor de constructii-montaj aferente obiectivului de investitie sau obiectului de constructie ce urmeaza a fi executat . Proiectul de organizare de santier este o documentatie te nico-economica ce corespunde oricarui proiect de profil constructii , cuprinzand un ansamblu de piese scrise si piese desenate ce rezolva problemele organizatorice din cadrul santierelor de constructii . P!oi"ctul #" o!$a%i&a!" #" sa%ti"! t!at"a&a si cup!i%#" u!'atoa!"l" asp"ct" ( (. Obiecte de constructie ce urmeaza a fi executate la nivelul obiectivului de investitie . *. Procedeele te nologice adecvate pentru executia lucrarilor , in concordanta cu proiectul te nologic , precum si dotarile si organizarea corespunzatoare a acestor procedee . +. Planificarea executiei lucrarilor organizatorica si desfasurarii acestora . intr-o succesiune logica te nologico-

,. Se pun in evidenta duratele optime de executie a lucrarilor tinand seama de termenele contractate si de caracteristicile reale ale santierului . '. Se trateaza problema fortei de munca -. Posibilitatile de racolare a fortei de munca din zona santierului si posibilitatile de cazare pentru personalul nelocalnic si transportul local al personalului din imprejurimi . .. Se evidentiaza necesarul de materiale cat si amenajarile impuse pentru depozitarea si conservarea materialelor si eventuale constructii pentru depozitare. /. Se nominalizeaza sursele de aprovizionare si modalitatile prin are se realizeaza aceasta . 0. Se elaboreaza grafice diferentiale si integrale de aprovizionare si consum , stocuri pentru principalele materiale . (1.%specte privind utilajele de constructii si mijloacele de utilizare ale acestora , dar si constructiile si amenajarile privind parcarea , intretinerea si repararea acestora ((.Surse de utilitati precum si retelele aferente acestora.

(*.Se pun in evidenta retelele definitive si provizorii pentru organizarea de santier . (+.&aile de circulatie si transport in interiorul santierului , definitive si provizorii . (,.2nitatile de productie auxiliare necesare desfasurarii lucrarilor de constructii sau mentionarea celor cu care colaboreaza santierul . ('.Sistemul propriu de control in vederea asigurarii calitatii lucrarilor de constructii . (-.3rateaza probleme legate de protectia si siguranta muncii in cadrul santierului (..3rebuie sa cuprinda si sa prevada masurile si dotarile privind prevenirea si stingerea incendiilor "PS!# . (/.4asuri de paza si siguranta . (0.)ista obiectelor de organizare de santier "disponibile si necesare# . *1.Planificarea executiei lucrarilor de organizare de santier . *(.5ocumentatia de deviz privind costurile aferente organizarii de santier .

P!oi"ctul #" o!$a%i&a!" #" sa%ti"! s" i%toc'"st" i% #ocu'"%t" (

a&a u!'atoa!"lo!

Proiectul te nic si caietele de sarcini. %utorizatia de constructie . %probarea investitiei si desc iderea finantarii la nivelul bancii finantatoare . %corduri si avize intre executant si autoritatile locale : politie , primarie , domeniul public . 5esc iderea lucrarilor de constructii trebuie anuntata Insectoratul de Stat si Amenajarea eritorului . Raportul de constatare pe teren . )ista cu disponibilul de obiecte de santier a constrctorului .

O!$a%i&a!"a #" sa%ti"! a)"!"%ta o i"ctului #" co%st!ucti" a%ali&at "st" !"#ata i% pla%ul #" o!$a%i&a!" #" sa%ti"! a%"*at +