P. 1
Motorul Electric Asincron Trifazat Cu Rotorul in Scurtcircuit

Motorul Electric Asincron Trifazat Cu Rotorul in Scurtcircuit

|Views: 11|Likes:
Published by hahahae
Construcţie, principiu şi caracteristici de funcţionare
Construcţie, principiu şi caracteristici de funcţionare

More info:

Published by: hahahae on Dec 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2015

pdf

text

original

L.2. MOTORUL ELECTRIC ASINCRON TRIFAZAT CU ROTORUL ÎN SCURTCIRCUIT 1. CONSIDERA!II TEORETICE 1.1. Construc!ie, principiu "i caracteristici de func!

ionare Motorul electric asincron trifazat cu rotor în scurtcircuit prezint# dou# elemente constructive principale: un inductor prev#zut cu o înf#"urare conectat# la re!eaua de c.a. "i un indus a c#rui înf#"urare este cuplat# doar magnetic cu înf#"urarea inductorului. În construc!ie normal# inductorul este fix "i se nume"te stator iar indusul, mobil si poart# numele de rotor. Statorul are ca elemente componente: carcasa din font# sau aluminiu, scuturi frontale portlag#r, capac ventilator, miez feromagnetic realizat din tole "i o înf#"urare trifazat# "distribuit#" în crest#turi. Înf#"urarea are "p" perechi de poli, este conectat# în stea sau triunghi "i are capetele scoase la o plac# de borne dispus# pe carcas#. Rotorul se compune din: arbore cu unul sau dou# capete de ie"ire, ventilator, miez magnetic confec!ionat din tole "i o înf#"urare de tip ‘colivie’ (în scurtcircuit) realizat# din bare longitudinale dispuse în crest#turi "i scurcircuitate la capete cu dou# coliere frontale. Crest#turile rotorice sunt u"or înclinate fa!# de axul de rota!ie iar num#rul lor se alege în a"a fel încât colivia rotoric# s# poat# forma acela"i num#r de perechi de poli ca "i înf#"urarea statoric#. Dac# se alimenteaz# înf#"urarea statoric# cu un sistem trifazat simetric de tensiune, de frecvent# f1, curen!ii statorici vor da na"tere unui câmp magnetic învârtitor care se rote"te fa!# de stator cu tura!ia sincron#: n1 = 60f1 / p. (1)

Admi!ând c# ini!ial rotorul este în repaus, câmpul statoric va induce în conductoarele rotorice t.e.m. ce vor da na"tere la curen!i de conduc!ie al c#ror câmp se va suprapune peste cel statoric. Câmpul învârtitor rezultant va ac!iona asupra conductoarelor rotorice prin for!e electromagnetice al c#ror efect se va însuma într-un cuplu electromagnetic M ce va ac!iona asupra rotorului în sensul câmpului învârtitor. Sub ac!iunea acestui cuplu rotorul se va învârti cu o tura!ie n mai mic# si apropiat# de cea sincron#. Viteza relativ# a câmpului învârtitor fa!# de rotor, s = (n1 -n) / n1 poart# denumirea de alunecare. În regim sta!ionar, motorul absoarbe din re!ea o putere electric#: P1 = 3U 1I 1 cos ϕ 1 pe care o converte"te par!ial in putere mecanic# oferit# de arbore: P2 = M2.2πn / 60 Randamentul, (4) (3) (2)

η = P2 / P1

(5)

prin sc#derea tensiuni de faz# de 31/2 ori. La pornirea cu autotransformator (fig. curentul de pornire scade în acela"i raport cu tensiunea diminuat# prin intermediul autotransformatorului AT.3. 5 M ~ 1.6) prin înjum#t#!irea num#rului de perechi de poli (pYY = 1/2p∆): . 4 K3 R S V1 T K1 Fig. AT K2 K3 K2 R S T K1 M ~ V1 Fig. η n B I1 n Mm M n cosϕ n1 Mn A I2 nm I1 M s I'2 C Mp P2n Fig. Schimbarea num#rului de perechi de poli se face prin comutarea conexiunilor între bobinele înf#"ur#rilor statorice.prezint# un maxim în apropierea sarcinii nominale "i creste cu puterea nominal# a motorului. Cel mai adesea este utilizat# comutarea din triunghi în dubl# stea (∆/YY) când tura!iile sincrone se modific# in raport 1/2 (fig. 3. se realizeaz# o mic"orare a curentului de pornire de trei ori (fig. limitarea curen!ilor de pornire se face fie prin reducerea tensiunii de alimentare (pornire steatriunghi sau cu autotransformator) fie prin inserarea cu statorul a unor impedan!e. Pornirea motorului Pornirea prin cuplare direct# la tensiune nominal# este admis# în cazul puterilor relativ mici "i a pornirilor u"oare. În cazul pornirii stea-triunghi. Func!ionarea motorului asincron cu rotor în scurtcircuit poate fi descris# cu ajutorul caracteristicilor din fig.2. Reglarea tura!iei Modificarea tura!iei se poate face în trepte prin modificarea num#rului de perechi de poli sau continuu prin modificarea frecven!ei "i tensiunii de alimentare fie separat. În cazul puterilor mici si mari. 1. 2. 2 I'2p I1p sn sm Fig.4). fie simultan în raport constant. 1 P2 Mp Fig. precum "i a pornirilor grele. 3 1 s 1.5).

c) se deschide K3 "i se închide imediat K2 realizând trecerea din stea în triunghi .n1∆ / n1YY = (60f1 / p∆ ).0. Se realizeaz# montajul din fig.8). Se identific# elementele constructive ale motorului asincron cu rotor în scurtcircuit "i apoi bornele "i m#rimile nominale ale motoarelor încercate. 8 M 2.5fn.4.75Un n∆ 0. Cu voltmetrul V1 "i ampermetrul cle"te A1 se urm#resc varia!iile tensiuni de faz# "i a curentului absorbit din re!ea în urm#toarele secven!e: a) se închide K1. Rezultatele se trec in tabelul 1. n1yy n Mr Mr n 2fn.0.(pYY / 60f1) = 1/2 (6) Modificarea singular# a tensiunii de alimentare (fig. 7 M Fig.5fn. P2n (W) U1n (V) I1n (A) f1 Hz cos ϕ1n ηn P1n (W) nn (rpm) n1 (rpm) p sn Tabelul 1 conex 2.5. b) se închide K3 . Mm ≅ K(U1 / f1)2.8). PROCEDEU EXPERIMENTAL 2.1.75fn. caracteristicile mecanice ob!inute p#strându-"i rigiditatea "i capacitatea de suprasarcin# (fig. Se realizeaz# montajul din fig.Un n∆ nm Un 0.3. . La sc#derea în raport constant a tensiunii si frecven!ei se ob!in tura!ii subsincrone. M#rimile necunoscute se calculeaz# cu rela!iile de mai sus. Cu voltmetrul V1 si ampermetrul cle"te A1 se urm#re"te varia!ia tensiunii la borne "i a curentului absorbit din re!ea în urm#toarele secven!e: a) se închide K2 "i K3 .Un 0. c) se închide K1 "i se deschide K2. 2.5Un 0.2. (7) Prin cre"terea la tensiune nominal# a frecven!ei se ob!in tura!ii suprasincrone (n < 2n1) cu dezavantajul sc#derii capacit#!ii de suprasarcin# (fig. b) se deschide K2 "i dup# oprire se închide K3 realizând pornirea în stea . 6 M''m M'm Mm Fig.7) se face în sens descresc#tor ob!inând tura!ii sincrone într-o gam# restrâns# (0.Un Mr nyy 1. K2 pornind motorul direct în triunghi .5Un M Fig.7n1 < n< n1 ) deoarece cuplul maxim scade cu p#tratul tensiunii de alimentare.75Un U1 fn.

Cu reostatul Rc pe pozi!ie de rezistent# maxim#. rezultatele se trec în tabelul 3. (3) "i alunecarea cu rel. 2. n(P2) "i s(P2). Se citesc: cuplul de frânare M2 la tensometrul T "i tura!ia n la frecven!metrul F.9. 2. V3). M2 (Nm) n (rpm) P1 (W) I1 (A) P2 (W) η cos ϕ Tabelul 2 s Se traseaz# caracteristicile: η(P2). randamentul η cu rel. 9 Pentru diferite valori ale cuplului de frânare M2 citite la tensometrul T "i realizate prin scurcircuitarea treptat# a reostatului de câmp Rc al frânei electromagnetice FEM se mai citesc: puterea absorbit# P1 (wattmetrele W1 si W2).5. Cu întrerup#toarele K3 deschis.4. I1(P2) . factorul de putere cu rel. iar reostatul Rc pe pozi!ie de rezisten!# maxim#. Se calculeaz# apoi puterea P2 cu rel. rezultatele se trec în tabelul 2. V2. (4). (5).2. * W1 * A1 R V1 K1 M AT1 K2 ~ S V2 AT2 * W2 V3 T * AT3 R(rpm) f1 FEM = K3 T(Nm) ~ f2 R c Fig. curentul statoric I1 (ampermetrul A1) "i tura!ia n (frecven!metrul F). Se închide apoi K1. se trece K2 pe pozi!ia ' dubl# stea ' . Tabelul 3 M2(Nm) nYY(rpm) . 2. cos ϕ(P2) . b) se cupleaz# tensiunea de alimentare "i dup# oprirea motorului se cupleaz# din nou cu K1. (2). Se urm#re"te comportarea motorului în urm#toarele secven!e: a) se deschide K1 . K2 pe pozi!ie triunghi "i K1 închis se alimenteaz# motorul cu tensiune nominal# (voltmetrele V1. Se realizeaz# montajul din fig.7 Se deschide K3.6. Se încarc# din nou motorul cu ajutorul frânei electromagnetice prin închiderea lui K3 "i scurcircuitarea lui Rc. K1 "i K3 închise iar K2 pe pozi!ie de "triunghi" se efectueaz# încercarea de func!ionare în sarcin# pentru determinarea caracteristicii la tensiune nominal#.

Rezultatele se trec în tabelul 4. 2fn 0. 2. Se deschide K3 "i se trece K2 pe pozi!ia ‘ triunghi ‘ dup# care se reiau determin#rile pentru dou# valori ale tensiunii de alimentare diferite de cele nominale: 0. . folosind datele din tabelul 2.5Un Se traseaz#. Tabelul 4 U1 (V) M2(Nm) n (rpm) 0. U1 (V) M2(Nm) n (rpm) Un .75 si 0. 4.75Un "i 0.5fn Cu datele ob!inute se traseaz# pe acela"i grafic caracteristicile n(M2) tocmai ca în fig. Rezultatele se trec în tabelul 5. Se reiau încerc#rile în sarcin# la tensiune nominal# "i frecvent# m#rit# (1. 0.5Un . pe acela"i grafic. Se înlocuie"te grupul de autotransformatoare cu un generator electric trifazat sincron antrenat la tura!ie reglabil#. 1. V2. caracteristicile n(M2).8.75fn Tabelul 5 0.5fn Un .8. AT3.2.75Un 0.75Un .5) fa!# de valorile nominale. 0.5 fn si 2 fn) "i apoi la tensiune si frecven!# diminuat# în acela"i raport (0.5Un (voltmetrele V1.9. AT2. V3 ) realizate cu autotransformatoarele AT1. 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->