Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTELE TEORETICE PENTRU EXAMENUL N FORM ORAL

1. 2. 3. 4. Conceptul, coninutul i principii ale managementului bancar. Funciile managementului bancar. Particulariti i scopul managementului bancar. Direciile principale ale managementului bancar: managementul finanelor i managementul personalului. . !rgani"area bncii prin perspecti#a ierar$ic. !rganigrama bncii. %. !rgani"area bncii prin perspecti#a conflguralonal. &. !rgani"area bncii 'in perspecti# funcional. (. !rgani"area funciei 'e management al personalului )n banc. *. Politica 'e ca're bncii. 1+. ,nali"a riscului 'e frau' )n banc 11. Formarea sistemelor 'e securitate )n banc )n scopul pre#enirii riscului 'e frau' 12. -oiune general 'e risc i incertitu'ine )n acti#itatea bancar. Clasificarea riscurilor bancare. 13. Funcia 'e gestiune a riscului )n banc 14. Funciile capitalului bancar i meto'ele 'e e#aluare a calitii lui. 1 . Determinarea mrimii i structurii resurselor proprii ale bncii. 1%. .anagementul calitii resurselor atrase ale bncii. 1&. -oiunea i coninutul managementului acti#elor bncii comerciale. 1(. /trategii pri#in' a'ministrarea acti#elor. 1*. 0estiunea calitii acti#elor bncii. 2+. 0estiunea gap1lui i -im1ului. 21. 2sena i caracteristicile politicii 'e cre'it a bncii comerciale. 22. Definiia riscului 'e cre'it i factorii 'e apariie. 23. .anagementul riscului 'e cre'it )n banc . 24. ,nali"a riscului 'e cre'it pentru persoanele 3uri'ice. 2 . ,nali"a riscului 'e cre'it pentru persoanele fi"ice. 2%. Criterii 'e e#aluare a calitii portofoliului 'e cre'it. 2&. Formarea re'ucerilor pentru pier'eri la cre'ite. 2(. Coninutul principalelor tipuri 'e strategii pri#in' gestiunea lic$i'itii instituiilor bancare. 2*. .eto'e 'e e#aluare a necesitii bncii )n resurse lic$i'e. 3+. !rgani"area managementului lic$i'itii bncii comerciale. 31. 4nstrumente i meto'e 'e gestiune a lic$i'itii. 32. 0estiunea lic$i'itii pe ba"a normati#elor economice. 33. .ecanismul gestiunii lic$i'itii cu a3utorul in'icatorilor neoficiali.. 34. 2sena i elementele sistemei pri#in' managementul profitabilitii bncii comerciale. 3 . 4n'icatorii utili"ai )n e#aluarea performanelor bancare. . 3%. -ecesitatea i esena anali"ei structurale a #eniturilor, c$eltuielilor i re"ultatului financiar al bncii. 3&. /istema coeficienilor financiari utili"ai pentru gestiunea profitabilitii instituiei cre'itare. 3(. /istema 'e apreciere a siguranei bncii 1 ratingul C,.25. 3*. 2#aluarea eficienei acti#itii bncii )n ba"a mo'elului Du Pont. 4+. Conceptul i particularitile acti#itii e6trabilaniere a bncii. 41. Problemele i meto'ele managementului acti#itii e6trabilaniere a bncii comerciale. 42. 0estiunea 'iferitor categorii 'e acti#iti e6trabilaniere )n banc.