Sunteți pe pagina 1din 56

www.referat.

ro

ANALIZA FINANCIAR LA S.C. ONIX S.R.L.

Powered by www.referate-gratis.ro

CUPRINS INTRODUCERE CAPITOLUL 1: PREZENTAREA GENERAL A SOCIETII ONIX S.R.L. 1.1 Scurt istoric 1.2 Obiectul de acti itate 1.! Or"a#i$area structural% a fir&ei S.C. ONIX S.R.L. 1.' (ri#ci)iile or"a#i$%rii fir&ei CAPITOLUL 2: DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL SOCIETII ONIX S.R.L PE BAZA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERI I A BILANULUI CONTABIL 2.1 +ila#,ul co#tabil - surs% i#for&a,io#al% .# a#ali$a ec/ilibrului fi#a#ciar 2.2 Idei e1)ri&ate .# literatura de s)ecialitate cu )ri ire la bila#,ul co#tabil 2.! A#ali$a soldurilor i#ter&ediare de "estiu#e 2.' A#ali$a ca)acit%,ii de autofi#a#,are 3CAF4 2.5 A#ali$a ec/ilibrului fi#a#ciar )e ba$a bila#,ului co#tabil 2.5 A#ali$a sol abilit%,ii 6i a lic/idit%,ii 2.* A#ali$a re#tabilit%,ii .#tre)ri#derii CAPITOLUL 3: ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR A NTREPRINDERII ONIX S.R.L. !.1 Calculul 6i a#ali$a bila#,ului fu#c,io#al !.2 A#ali$a ec/ilibrului fi#a#ciar )e ba$a bila#,ului fu#c,io#al !.! 8abloul de fi#a#,are !.' Situa,ia flu1urilor de #u&erar !.5 (la#ul de fi#a#,are CONCLUZII I PROPUNERI BIBLIOGRAFIE ANEXE 3 5 5 5 5 * 8 0 12 11 10 22 2' 27 33 !! !5 !7 '2 '5 5! 5" 55

INTRODUCERE A6a cu& se )re$i#t% .# $ilele #oastre9 eco#o&ia este re$ultatul u#ui )roces e oluti 6i al de$ olt%rii sc/i&bului reci)roc de acti it%,i de la for&e i#ferioare la cele su)erioare.

Powered by www.referate-gratis.ro

Fu#c,io#area 6i de$ oltarea )e coordo#ate durabile a .#tre)ri#derilor eco#o&ice )resu)u#e .# &od #ecesar ob,i#erea de re$ultate c:t &ai ridicate 6i satisfacerea #ecesit%,ilor )re$e#te9 f%r% a #e"li;a sau co&)ro&ite )osibilit%,ile iitoare. (erfor&a#,ele eco#o&ico<fi#a#ciare su#t #ecesare )e#tru a se )utea asi"ura re&u#erarea co# e#abil% a tuturor factorilor i&)lica,i9 )e#tru &e#,i#erea )ote#,ialului or"a#i$a,io#al cores)u#$%tor ceri#,elor u#ei eco#o&ii aflate .# co#ti#u% sc/i&bare 6i )e#tru asi"urarea u#ei e1)a#siu#i re$o#abile )e )ia,%. =# )rocesul cu#oa6terii9 o &etod% de cercetare i#dis)e#sabil% o re)re$i#t% a#ali$a9 )ri# i#ter&ediul c%reia se crea$% #u #u&ai )osibilitatea cercet%rii lucrurilor 6i a fe#o&e#elor9 ci se desco)er% structura se erific% 6i se stabilesc le"%turile de cau$alitate9 factorii care le "e#erea$% 6i se )ot lua deci$ii )e#tru acti it%,ile cercetare. >ia"#osticul fi#a#ciar co#st% .#tr<u# a#sa&blu de i#stru&e#te 6i &etode care )er&it a)recierea situa,iei fi#a#ciare 6i a )erfor&a#,elor u#ei .#tre)ri#deri. Sco)ul dia"#osticului fi#a#ciar este de a a)recia situa,ia fi#a#ciar% a .#tre)ri#derii. (e ba$a acestui dia"#ostic are loc elaborarea u#ei #oi strate"ii de &e#,i#ere 6i de$ oltare .# &ediul s)ecific eco#o&iei locale. =# se#s "e#eral9 fi#alitatea dia"#osticului fi#a#ciar co#st% .# oferirea de i#for&a,ii fi#a#ciare at:t celor di# i#teriorul .#tre)ri#derii9 c:t 6i celor i#teresati di# afara acesteia. C:#d )roble&a dia"#osticului este )us% di# i#teriorul .#tre)ri#derii 3dia"#ostic fi#a#ciar i#ter#4 utili$atorii )ot fi co#duc%torii9 ac,io#arii actuali sau salaria,ii. Obiecti ul ur&%rit .# acest ca$ este de a detecta e e#tuale situatii de de$ec/ilibru fi#a#ciar si de a ado)ta #oi deci$ii de "estio#are a i#tre)ri#derii. de alt% )arte9 )e stabilirea &%surilor de re&ediere a de$ec/ilibrelor. C:#d )roble&a este )us% di# e1teriorul .#tre)ri#derii 3dia"#ostic fi#a#ciar e1ter#4 utili$atorii )ot fi a#ali6tii fi#a#ciari9 ac,io#arii )ote#,iali9 or"a#is&e ba#care 6i fi#a#ciare sau c/iar statul. Obiecti ul ur&%rit este ca)acitatea fi#a#ciar% .#tre)ri#derii de a "e#era )rofit9 ca)acitatea .#tre)ri#derii de a<6i o#ora obli"a,iile )e ter&e# scurt sau lu#" 3lic/iditatea 6i sol abilitatea .#tre)ri#derii49 )recu& 6i aloarea .#tre)ri#derii. Aceste deci$ii se ba$ea$% )e ide#tificarea ori"i#ii 6i cau$elor de$ec/ilibrelor9 )e de o )arte9 iar )e iitoare. =# toate do&e#iile 6tii#,ei9 a#ali$a ;oac% rolul u#ui &i;loc #ecesar cu#oa6terii ca &etod% de

Powered by www.referate-gratis.ro

>e cele &ai &ulte ori utili$atorii e1ter#i au #e oie de u# dia"#ostic fi#a#ciar fie )e#tru acordarea de credite .#tre)ri#derilor 3.# s)ecial b%#cile49 fie )e#tru luarea deci$iilor de )%tru#dere .# ca)italul u#ei .#tre)ri#deri 3ac,io#arii )ote#,iali sau alte .#tre)ri#deri4. At:t a#ali$a )e )la# i#ter# c:t 6i cea e1ter#% au ca obiecti a)recierea )erfor&a#,elor .#tre)ri#derii 6i a riscurilor la care aceasta este )us% 6i ur&%resc? a#ali$a re#tabilit%,ii@ a#ali$a riscului 6i a#ali$a alorii .#tre)ri#derii. >e obicei9 dia"#osticul este efectuat #u&ai .# ca$ de "ra e dificult%,i sau c:#d ci#e a cere o astfel de lucrare. I#de)e#de#t de re$ultatele .#re"istrate de .#tre)ri#dere sau de desf%6urarea e e#i&e#telor9 elaborarea u#ui dia"#ostic fi#a#ciar trebuie s% aib% loc )eriodic. >ia"#osticul fi#a#ciar ide#tific% factorii fa orabili 6i #efa orabili care afecta acti itatea iitoare a .#tre)ri#derii. >e cele &ai &ulte ori i#for&a,iile dia"#osticului fi#a#ciar trebuie co&)letate cu i#for&a,ii referitoare la &ediul e1ter# al .#tre)ri#derii 3starea eco#o&iei9 a sectorului de acti itate49 i#for&a,ii referitoare la )ote#,ialul te/#ic 6i u&a#9 )ote#,ial co&ercial 6i ;uridic9 &a#a"e&e#tul .#tre)ri#derii 3i#for&a,ii de)e#de#te de .#tre)ri#deri4. 8oate aceste ele&e#te i#flue#,ea$% )erfor&a#,ele fi#a#ciare ale .#tre)ri#derii deter&i#:#d9 .# fi#al9 co&)etiti itatea acesteia. Acest studiu .6i )ro)u#e s% reali$e$e o )re$e#tare "e#eral% a societ%,ii ONIX S.A.9 )recu& 6i o a#ali$% a dia"#osticului fi#a#ciar a acestei sociat%,i. >ia"#osticul .#tre)ri#derii #u i$ea$% #u&ai rele area as)ectelor #e"ati e ale .#tre)ri#derii9 ci studia$% de ase&e#ea 6i as)ectele )o$iti e. Studiul a#ali$ei eco#o&ico<fi#a#ciare )ri# )ris&a dia"#osticului ofer% o )erce)ere &ai real% a acestei &etode de cu#o6tere a realit%,ii eco#o&ice9 cu at:t &ai &ult cu c:t ea re)re$i#t% coordo#ata ese#,ial% a dia"#osticului "lobal strate"ic. A#ali$a eco#o&ico<fi#a#ciar% a re$ultatelor 6i a )erfor&a#,elor se orie#tea$% cu )rec%dere s)re? calculul 6i a#ali$a soldurilor i#ter&ediare de "estiu#e9 calculul 6i a#ali$a ca)acit%,ii de autofi#a#,are9 calculul 6i a#ali$a ec/ilibrului fi#a#ciar 6i a ca)acit%,ii .#tre)ri#derii de a face fa,% .# ca$ de sol abilitate 6i lic/iditate. CAPITOLUL 1
Powered by www.referate-gratis.ro

or

PREZENTAREA GENERAL A SOCIETII ONIX S.R.L. 1.1. S#$%& '(&)%'# S.C. ONIX S.R.L este o societate co&ercial% cu ras)u#dere li&itata9 a a#d u#ic ac,io#ar )e SC Aec/el 8:r"o i6te SA. Societatea )restea$% lucr%ri de .#tre,i#ere 6i re)ara,ii &a6i#i 6i utila;e )recu& 6i )roduc,ie de )iese de sc/i&b de serie &ic% 6i u#icate. S.C. ONIX S.R.L a fost .#fii#,at% .# a#ul 177!9 )ri# Actul co#situti a Budec%torului dele"at la Oficiul Co&er,ului )e l:#"% 8ribu#alul >:&bo i,a9 .# ba$a Le"ii !1C1772 re)ublicat% cu &odific%rile 6i co&)let%rile ulterioare. 1.2. O*'+#&$, -+ .#&'/'&.&+ Societatea are ca obiect )ri#ci)al de acti itate re)ara,iile de &a6i#i 6i utila;e 6i )roducerea de )iese de sc/i&b de serie &ic% sau u#icate )e#tru ac,io#arul u#ic sau )e#tru ter,i 6i este .#re"istrat% la Re"istrul Co&er,ului >:&bo i,a cu #r. 2251!507 di# 25.12.177!. 1.3. O%0.1'2.%+. (&%$#&$%.,3 . 4'%5+' S.C. ONIX S.R.L. Structura or"a#i$atoric% a fir&ei < re)re$i#t% a#sa&blul )ersoa#elor9 subdi i$iu#ilor or"a#i$atorice 6i rela,iilor di#tre acestea9 astfel co#stituite .#c:t s% asi"ure )re&i$ele or"a#i$atorice adec ate reali$%rii obiecti elor )restabilite. (%r,ile structurii or"a#i$atorice su#t? < structura de co#ducere 3fu#c,io#al%4 care reu#e6te a#sa&blul )ersoa#elor9 co&)arti&e#telor 6i rela,iilor or"a#i$a,io#ale9 co#stituite 6i )lasate astfel i#c:t s% asi"ure co#di,iile eco#o&ice9 te/#ice 6i de )erso#al #ecesare desf%6ur%rii cores)u#$%toare9 at:t a )rocesului de co#ducere c:t 6i a )rocesului de e1ecu,ie a )roduc,iei@ < structura de e1ecu,ie o)era,io#al% cu)ri#de a#sa&blul )ersoa#elor9 co&)arti&e#telor 6i rela,iilor or"a#i$a,io#ale co#stituite .# ederea reali$%rii directe a obiecti ului de acti itate a fir&ei.

Powered by www.referate-gratis.ro

Societatea este ad&i#istrat% de c%tre Co#siliul de Ad&i#istra,ie dese&#at )ri# Actul Co#stituti 9 )e#tru u# &a#dat de )atru a#i9 ur&:#d ca du)% aceast% )erioad% asociatul u#ic s% dese&#e$e )ersoa#ele ce e1ercit% aceste atribu,ii. Co#siliul de Ad&i#istra,ie este co#dus de u# )re6edi#te 6i este for&at di# ! &e&bri. Structura or"a#i$atoric% este de ti) )ira&idal%? Co&itetul director - >irector De#eral@ >irector (roductie@ >irector Co&ercial@ >irector Eco#o&ic.

Co#siliul de ad&i#istra,ie se .#tru#e6te la sediul societ%,ii ori de c:te ori este #ecesar9 la co# ocarea )re6edi#telui sau a u#ei trei&i di# #u&%rul &e&brilor s%i. El este )re$idat de )re6edi#te sau .# li)sa acestuia de ice)re6edi#te. (re6edi#tele #u&e6te u# secretar fie di#tre &e&brii Co#siliului de ad&i#istra,ie9 fie di# afara acestuia. (e#tru alabilitatea deci$iilor este #ecesar% )re$e#,a a cel )u,i# lC2 )lus u#u di# #u&%rul &e&brilor Co#siliului de ad&i#istra,ie 6i deci$iile se iau cu &a;oritatea absolut% a &e&brilor )re$e#,i. Co#siliul de ad&i#istra,ie )oate dele"a o )arte di# co&)ete#tele sale Co&itetului de >irectori. =# rela,iile cu ter,ii9 societatea este re)re$e#tat% de >irectorul De#eral al societ%,ii 6i Ae&brii Co#siliului de Ad&i#istra,ie care or )utea e1ercita orice act ce este le"at de ad&i#istrarea societ%,ii .# i#teresul acesteia9 .# li&ita dre)turilor care li se co#fer%. Ae&brii Co#siliului de Ad&i#istra,ie r%s)u#d i#di idual sau solidar9 du)% ca$9 )e#tru )re;udiciile re$ultate di# i#frac,iu#i sau di# abateri de la dis)o$i,iile le"ale9 )e#tru abaterile de la statut sau )e#tru "re6eli .# ad&i#istrarea societ%,ii. Structura or"a#i$atoric% a societ%,ii este o structur% fu#ctio#al%. Structura fu#c,io#al% este u# &od de .&)%r,ire a fir&ei )e de)arta&e#te .# care )osturile su#t "ru)ate .# fu#c,ie de )ri#ci)alele do&e#ii fu#c,io#ale.

Powered by www.referate-gratis.ro

1.".P%'1#'6'',+ )%0.1'23%'' 4'%5+' 1.Su)re&a,ia obiecti elor 2. (ri#ci)iul u#it%,ii de deci$ie 6i ac,iu#e !. (ri#ci)iul a)ro)ierii co#ducerii de e1ecu,ie '. (ri#ci)iul i#terde)e#de#,ei &i#i&e 5. (er&a#e#,a co#ducerii 5. Eco#o&ia de co&u#ica,ii. *. Alc%tuirea de colecti e i#terco&)arti&e#tale. 0. Co#corda#,a care trebuie s% e1iste .#tre ceri#,ele )ostului 6i caracteristicile titularului 7. Fle1ibilitatea structurii 12. Faria#ta o)ti&% 11. >efi#irea ar&o#i$at% a )osturilor 6i a fu#c,iilor 12. Re)re$e#tarea "rafic% 1!. Eficie#,a structurii 1'. (ri#ci)iul situati . >ocu&e#tele structurii or"a#i$atorice su#t? 14 Re"ula&e#tul de or"a#i$are 6i fu#c,io#are 3ROF4. 24 Or"a#i"ra&a !4 Fi6a )ostului '4 >escrierea fu#c,iei. Co&)o#e#tele de ba$% ale or"a#i$%rii for&ale a fir&ei su#t? )ostul9 fu#c,ia9 co&)arti&e#tul9 #i elul ierar/ic 6i )o#derea ierar/ic%.

Powered by www.referate-gratis.ro

CAPITOLUL 2 DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL SOCIETII ONIX S.R.L PE BAZA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERI I A BILANULUI CONTABIL 2.1. B',.17$, #)1&.*', 8 ($%(3 '14)%5.7')1.,3 91 .1.,'2. +#:','*%$,$' 4'1.1#'.% 8er&e#ul de Gbila#,H deri % de la lati#escu Gbala#ciaH 3bala#,%9 c:#tar4 . +ila#,ul co#tabil re)re$i#t% docu&e#tul oficial utili$at la .#c/eierea e1erci,iului fi#a#ciar. Asi"ur% o i&a"i#e fidel%9 clar% 6i co&)let% a )atri&o#iului9 a situa,iei fi#a#ciare )recu& 6i a re$ultatului ob,i#ut. =# calitatea sa de &odel al )atri&o#iului9 bila#,ul co#solidea$% 6i d% e1)resie si#tetic% i#for&a,iilor referitoare la for&ele fu#c,io#ale de i# estire a fo#durilor .# acti itatea u#ui titular de )atri&o#iu9 )recu& 6i &odul de for&are a acestora .# cadrul rela,iilor cu &ediul eco#o&ico<social. El caracteri$ea$% cifric 6i .# etalo# b%#esc rela,iile de ec/ilibru di&e#sio#al 6i structural di#tre &i;loacele eco#o&ice "estio#ate de c%tre titularul de )atri&o#iu 6i sursele de )rocurare ale acestor &i;loace. >e ase&e#ea9 bila#,ul e ide#,ia$% 6i re$ultatul fi#a#ciar ob,i#ut9 ca ur&are a co#su&%rii 6i re)roduc,iei fo#durilor i# estite. +ila#,ul co#tabil are rolul de a "e#erali$a )eriodic datele co#tabilit%,ii cure#te 6i de a stabili9 )e aceast% cale o serie de i#dicatori eco#o&ico<fi#a#ciari si#tetici9 cea ce .i co#fer% caracterul de &odel co#tabil 6i i#for&a,io#al9 dar 6i de &odelul de "estiu#e a alorilor &ateriale 6i b%#e6ti deli&itate )atri&o#ial. =# )la# i#for&a,io#al9 bila#,ul )u#e .# e ide#,% ra)orturile cau$ale di#tre bu#urile &ateriale si ba#i9 ca obiecte si dre)turi si obli"a,ii )e de o )arte9 dre)turile 6i obli"a,iile titularului de )atri&o#iu .# le"%tur% cu aceste alori9 )e de alt% )arte9 .#tre alocarea acestor alori 6i re)roduc,ia lor. El fur#i$ea$% i#for&a,ii de reflectare 6i co#trol asu)ra rela,iilor de ec/ilibru )ri i#d starea 6i &i6carea )atri&o#iului. Ca &odel de "estiu#e9 bila#,ul ser e6te la )u#erea .# &i6care a &eca#is&elor )ro)rii subiectului de dre)t orie#tate s)re asi"urarea .# co#di,ii de eficie#,% a re)roduc,iei )atri&o#iului )e ba$a lui se fu#da&e#tea$% deci$iile )ri i#d alocarea9 fi#a#,area9 utili$area 6i recu)erarea fo#durilor. 8otodat% )ri# bila#, se or"a#i$ea$% co#trolul asu)ra reali$%rii deci$iilor9 se asu&% dre)turi 6i obli"a,ii9 se stabilesc r%s)u#deri 6i coi#terese cu )ri ire la "os)od%rirea 6i de$ oltarea )atri&o#iului. >e ase&e#ea9 bila#,ul este folosit ca
Powered by www.referate-gratis.ro

i#stru&e#t de cu#oa6tere a #or&elor referitoare la co#ser area9 ad&i#istrarea 6i dre)tul de dis)o$i,ie asu)ra )atri&o#iului. (ri# )ote#,ialul docu&e#tar9 )ri# &odul de )artici)are la circuitul Gi#for&a,ie< a#ali$%<deci$ieH9 bila#,ul se co#stituie ca o ba$% de referi#,%9 ca oferta )e#etra#t% cu efect catali$ator .# )rocesul co#ducerii acti it%,ii eco#o&ico<fi#a#ciare. >atele di# bila#, fu#da&e#tea$% )rocesul deci$io#al9 iar )ri# ur&%rirea &i6c%rilor ce i#ter i# .# structura ele&e#telor )atri&o#iale se efectuea$% co#trolul derul%rii acestor )rocese9 a#ali$:#d re$ultatele ob,i#ute .# ra)ort cu )ara&etrii care au stat la ba$a lu%rii deci$ilor. (ri# structura sa 6i )ri# &odul de "ru)area i#dicatorilor bila#,ul co#tabil ofer% )osibilitatea a)recierii situa,iei fi#a#ciare a .#tre)ri#derii 6i r%s)u#de #ecesit%,ilor de i#for&are ale utili$atorilor9 fur#i$:#d9 totodat%9 datele #ecesare elabor%rii )ro"#o$elor. +ila#,ul co#tabil sur)ri#de situa,ia )atri&o#ial% a .#tre)ri#derii la u# &o&e#t dat9 fur#i$:#d i#for&a,ii cu )ri ire la ec/ilibru fi#a#ciar al .#tre)ri#derii. Itili$area bila#,ului co#tabil ca i#stru&e#t de a#ali$% a acti it%,ii eco#o&ico< fi#a#ciare la #i el &icro 6i &acroeco#o&ice9 .i co#fer% acestuia caracteristicile u#ui &odel eco#o&ic. =# Ro&a#ia ulti&ilor a#i9 6tii#,a eco#o&ic% a f%cut )a6i serio6i .#ai#te .# ceea ce )ri e6te )erfec,io#area &odelelor de a#ali$% a acti it%,ii eco#o&ico<fi#a#ciare a .#tre)ri#derilor .# co#te1tual trecerii la eco#o&ia de )ia,%. A fost desc/is astfel c:&) lar" cercet%torilor .# do&e#iul eco#o&ic 6i au fost i#troduse )rocedee 6i co#ce)te #oi de a#ali$% utili$ate cure#t .# ,%rile cu o eco#o&ie de )ia,% foarte a a#sat%9 cu& ar fi? fo#dul de rul&e#t9 #cesarul de fo#d de rul&e#t9 tre$oreria )o$iti %9 tre$oreria #e"ati %9 flu1ul de #u&erar sau Gcas/<flowH. A#ali$a bila#,ului stabile6te "radul de i#de)e#de#,% fi#a#ciar% .# fu#c,ie de structura fi#a#,%rii9 de)e#de#,a .#tre)ri#derii de creditorii sau de b%#cile creditoare.

2.2 I-+' +;6%'5.&+ 91 ,'&+%.&$%. -+ (6+#'.,'&.&+ #$ 6%'/'%+ ,. *',.17$, #)1&.*',

Powered by www.referate-gratis.ro

=# decursul ti&)ului9 )rofesio#i6tii au for&ulat diferite defi#i,ii ale bila#,ului9 care se disti#" )ri# a#u&ite #ua#,e de e1)ri&are. Cu titlu de e1e&)lu iat% c:te a di#tre ele? +ila#,ul re)re$i#t% for&a .#trebui#,at% cu )ractica ie,ii eco#o&ice9 )e#tru

re)re$e#tarea scris% a a erii obli"a,iilor9 a ca)italului )ro)riu9 )recu& 6i a folosirii a erii 6i .#locuirii sale du)% #or&e care s<au do edit deosebit de utile co#ducerii eco#o&ice eficie#te. 3 Jalter Le Coutre4. +ila#,ul re)re$i#t% u# &i;loc de calcul 6i re)re$e#tare a e#iturilor 6i c/eltuielilor9 .#cas%rilor 6i )l%,ilor deci de )re$e#tare .# di#a&ic% re$ultatelor .#tre)ri#derii. 3E.Sc/&ale#bac/4. +ila#,ul re)re$i#t% situa,ia )atri&o#ial% defi#iti % )re$e#t:#d .# for&% co#tabil% acti ul 6i )asi ul )atri&o#iului .&)reu#% cu i#flue#,ele 3re$ultatele 4 &odific%rilor lui i#i,iale@ bila#,ul este co#tul co#tabil )ri# care se i#clude toate co#turile de acti 6i de )asi 9 care se trec asu)ra "estiu#ii iitoare9 re)re$e#tare e1iste#t% de acti 6i de )asi 9 s)re a se redesc/ide a#ul iitor. 3S).Iacobescu41. +ila#,ul re)re$i#t% i#stru&e#tul )ri#ci)al 6i caracteristic de si#teti$are 6i "e#erali$are la u# &o&e#t dat9 )e ba$a )ri#ci)iului dublu re)re$e#t%ri a datelor 6i i#for&a,iilor co#tabile )ri i#d &i;loacele eco#o&ice 6i sursele lor de for&are c:t 6i re$ultatele acti it%,ii la toate eri"ile eco#o&iei #a,io#ale. 3C.D.>e&etrescu42. +ila#,ul re)re$i#t% situa,ia co#tabil% re)re$e#t:#d .# &od co#ce#trat dar se)arate9 acti ul 6i )asi ul9 cu ele&e#tele co&)o#e#tele ale u#ei u#it%,i eco#o&ice e ide#,ii#d re$ultatele .#tr<o )erioad% de ti&) deter&i#at%. 3F.I.Ioac/i&4. +ila#,ul re)re$i#t% u# &odel si#tetic )ri# i#ter&ediul c%ruia se asi"ur% o abordare a structurii eco#o&ico<fi#a#ciare a u#it%,ii )or#i#d de la )%r,ile sale co&)o#e#te c%tre caracteristicile de a#sa&blu. 3A.Ristea4!. +ila#,ul este o re)re$e#tare a utili$%rilor 6i resurselor de care dis)u#e o u#itate )atri&o#ial% la u# &o&e#t dat. 3N.Felea"a9I.Io#escu4'. >i# o)i#iile e1)ri&ate9 re$ult% a#u&ite ele&e#te co&u#e care se re"%sesc9 )otri it c%rora bila#,ul?
1 2

S). Iacobescu<Co#tabilitatea co&erciala "e#erala9 ol 29 +ucuresti9172! C.D >e&etrescu< Istoria co#tabilitatii9 Ed. Stii#tifica9+ucuresti9 17*2 ! A.Ristea< +a$ele co#tabilitatii9 +ucuresti 1772 ' N Felea"a9 I. Io#ascu < co#tabilitate fi#a#ciara9 ol 1. Ed. Eco#o&ica

Powered by www.referate-gratis.ro

< < < < <

este u# docu&e#t de si#te$% co#tabil% 6i i#stru&e#t )ractic9 de "estiu#e a reflect% a erea .#tre)ri#derii 6i e olu,ia acestuia9 )recu& 6i sursei ei de fi#a#,are@ )er&ite deter&i#area re$ultatului afere#t u#ui e1erci,iu@ este u# i#stru&e#t de .#c/idere 6i desc/idere a "estiu#i e1erci,iului@ co#stituie sursa de i#for&a,ii )e#tru a#ali$a situa,iei fi#a#ciar<)atri&o#iale9

)atri&o#iului@

&ateriali$:#du<se )ri#ci)alele fu#c,ii ale bila#,ului? fu#c,ia de reflectare 6i "e#erali$are9 de co#trol 6i de a#ali$%9 de i#stru&e#t de ec/ilibru eco#o&ico<fi#a#ciar9 de deco#tare a )atri&o#iului 6i de )re i$iu#e. 2.3. A1.,'2. (),-$%',)% '1&+%5+-'.%+ -+ 0+(&'$1+ I# i#stru&e#t care )er&ite deter&i#area 6i a#ali$area )ri#ci)alelor re$ultate ale .#tre)ri#derii9 )e diferite tre)te ale for&%rii lor este tabloul soldurilor i#ter&ediare de "estiu#e. Soldurile i#ter&ediare de "estiu#e co#tribuie la caracteri$area co&)orta&e#tului eco#o&ic al u#ei .#tre)ri#deri. Acestea se )re$i#t% sub for&a u#or &ar;e de acu&ulare b%#easc% care )u# .# e ide#,% eta)ele for&%rii re$ultatului e1erci,iului9 ca difere#,% .#tre ele&e#tele de e#ituri 6i c/eltuieli afere#te fiec%rei cate"orii de acti it%,i. Aceste solduri i#ter&ediare rele % co#tribu,ia tuturor ele&e#telor ce stau la ba$a ob,i#erii u#ui re$ultat fi#a#ciar. Co#struc,ia .# tre)te a i#dicatorului )or#i#d de la cel &ai cu)ri#$%tor 3)roduc,ia e1erci,iului4 6i .#c/ei#d cu cel &ai si#tetic 3re$ultatul #et al e1erci,iului49 a su"erat de#u&irea de cascad% a soldurilor i#ter&ediare de "estiu#e. Soldurile i#ter&ediare de "estiu#e su#t i#dicatori alorici sub for&% de solduri ce )u# .# e ide#,% eta)ele for&%rii e1erci,iului9 adic% )re$i#t% co#tul de )rofit 6i )ierderi .#tr<o for&% &ai a)roa)e de ceri#,ele 6i obiecti ele a#ali$ei fi#a#ciare. (e#tru a#ali$a ca#titati % a acti it%,ii .#tre)ri#derii9 docu&e#tul ce#tral este GCo#tul de )rofit 6i )ierderiH9 )e ba$a c%ruia se )ot calcula soldurile i#ter&ediare de "estiu#e 6i ca)acitatea de autofi#a#,are. Soldurile i#ter&ediare de "estiu#e su#t i#dicatori sub for&% de re$ultate i#ter&ediare ce )u# .# e ide#,% eta)ele for&%rii re$ultatului #et al e1eci,iului.

Powered by www.referate-gratis.ro

=# ca$ul societ%,ii ONIX S.R.L.9 i#dicatorii soldului i#ter&ediar de "estiu#e su#t? < M.%<. #)5+%#'.,3 - re)re$i#t% difere#,a di#tre aloarea .#$%rilor &%rfurilor 6i costul de cu&)%rare al acestora. (otri it rela,iei? Aar;a Fe#ituri di# %#$%ri de &%rfuri Costul &%rfurilor < :#dute

co&ercial% K

6i cu a;utorul datelor di# co#tul de re$ultate9 re$ult%? ACC K 5'1 < 575 K '5 RON ACC K *5' < 5*5 K 107 RON Cre6terea &ar;ei co&erciale se datorea$% cre6terii olu&ului de &%rfuri :#dute )recu& 6i sc%derii costului acestor &%rfuri. =# )lus9 cre6terea .#re"istrat% de acest i#dicator se&#ific% o .&bu#%t%,ire9 di# )u#ct de edere fi#a#ciar9 a acti it%,ii co&erciale a fir&ei. Reali$area &ar;ei co&eriale este ese#,ial% )e#tru societate deoarece co#di,io#ea$% )ros)eritatea ei di# )u#ct de edere fi#a#ciar. Aodificarea &ar;ei co&erciale fa,% de a#ul )recede#t cu 1'' RON este re$ultatul? i#flue#,ei cifrei de afaceri

Cifra de afaceri re)re$i#t% e1)resia aloric% a olu&ului .#cas%rilor reali$ate de o .#tre)ri#dere )e o )erioad% de "estiu#e9 .#cas%ri efectuate la )re,ul )ie,ei. Acest i#dicator )oate fi co#siderat cel &ai a&)lu i#dicator care &%soar% re$ultatele acti it%,ii co&erciale la #i el &acroeco#o&ic. Cifra de afaceri este u# i#dicator de aceea6i #atur% cu )roduc,ia :#dut% dar &ai cu)ri#$%tor dec:t acesta9 lu:#d .# calcul 6i :#$%rile de &%rfuri )ro)rii 3siste&ul e# "ross sau e# detail4 sau ac/i$i,io#ate de la ter,i .# sco)ul re :#$%rii9 )recu& 6i e#iturile di# sub e#,ii afere#te cifrei de afaceri. Cifra de afaceri )er&ite reali$area u#ei )ri&e a)recieri asu)ra )erfor&a#,ei eco#o&ice 6i )o$i,iei strate"ice de,i#ute de .#tre)ri#dere .# cadrul )ie,ei9 sau altfel s)us se )oate a)recia dac% .#tre)ri#derea co#tea$% sau #u )e )ia,%.
Powered by www.referate-gratis.ro

LCAK CA < CA K 10.*5' - 12.5'2 K 5.12' RON i#flue#,ei costului de cu&)%rare al &%rfii :#dute

LC K < 3 C < C 4 K < 35*5 - 5754 K 21 RON Cre6terea cifrei de afaceri a i#flue#,at fa orabil &ar;a co&ercial%9 iar costul de cu&)%rare &ai sc%$ut9 recu)erat )ri# )re,ul de .#$are9 a deter&i#at o cre6tere a acesteia. Aceast% cre6tere s<a datorat at:t cre6terii )roduc,iei :#dute c:t 6i a :#$%rilor de &%rfuri. A#ali$ate .# a#sa&blu9 cele dou% i#flue#,e e ide#,ia$% o orie#tare bu#% a societ%,ii. < P%)-$#7'. +;+%#'7'$,$' >e6i cifra de afaceri co#stituie i#dicatorul ese#,ial de a)reciere a )erfor&a#,elor .#tre)ri#derii )e ter&e# &ediu9 ea )oate9 la sf:r6itul u#ui e1erci,iu9 s% reflecte i#e1act acti itatea acesteia. >e aceea se utili$ea$% co#ce)tul de )roduc,ie9 re)re$e#t:#d? < )roduc,ia :#dut%9 e aluat% la )re, de %#$are9 re)re$i#t% e#iturile di# e1)loatare ce i#clud e#iturile di# :#$area de )roduse fi#ite9 se&ifabricate9 )roduse re$iduale9 e1ecutarea de lucr%ri9 )restarea de ser icii9 e#ituri di# studii 6i cercet%ri9 e#ituri di# rede e#,e9 loca,ii de "estiu#e 6i c/irii9 e#ituri di# acti it%,i a#e1e. Este u# re$ultat )ur co&ercial9 iar aloarea sa i#for&a,io#al% este dat% de fa)tul c% )ri# i#ter&ediul lui se co#fir&% utilitatea bu#urilor :#dute 6i i&)licit a acti it%,ii )roducti e a .#tre)ri#derii@ < )roduc,ia stocat%9 e aluat% la cost de )roduc,ie9 re)re$e#t:#d aria,ia stocurilor de aloarea stocurilor de la .#ce)utul )roduc,ie9 se&ifabricate9 6i )roduc,ie .# curs de e1ecu,ie9 calculat% ca difere#,% .#tre aloarea stocurilor de la sf%r6itul )erioadei 6i )erioadei@ < )roduc,ia i&obili$at%9 re)re$e#t:#d costul lucr%rilor efectuate de .#tre)ri#dere )e#tru ea .#s%6i9 co#creti$ate .# i&obili$%ri #ecor)orale9 cor)orale9 )recu& 6i .# a&e#a;%ri de tere#uri. (roduc,ia de i&obili$%ri9 de6i &%re6te re$ultatele )roducti e ale .#tre)ri#derii9 #u afectea$% .# #ici u# fel )erfor&a#,ele co&erciale ale acesteia. =# acela6i ti&) )roduc,ia de i&obili$%ri #u este "e#eratoare de )rofit9 cel &ult9 se )oate orbi de o eco#o&ie de resurse ob,i#ut% ca difere#,% .#tre costul bu#urilor di# )roduc,ie i#ter#% 6i )re,ul de ac/i$i,ie de la ter,i a bu#urilor res)ecti e.
Powered by www.referate-gratis.ro

Co#ce)tul de )roduc,ie )er&ite s% se co&)are co#su&urile e1erci,iului cu #i elul de acti itate c%ruia .i cores)u#d9 fii#d cu at:t &ai i&)orta#t cu c:t aloarea stocurilor de )roduse 6i )roduc,ie .# curs este &ai ridicat%.

(roduc,ia e1erci,iului K )roduc,ia :#dut% M )roduc,ia stocat% M )roduc,ia i&obili$at% 3 4 3 4 3 4 3 4

u#de? K 11.777 M 1.55' M 2 K 1!.555 RON K 10.222 M 1.525 M 2 K 17.525 RON Ne19 care re)re$i#t% factorul e1te#si 9 cre6te .# a#ul 2227 fa,% de 2220 )e ba$a cre6terii )roduc,iei :#dute9 ceea ce .#sea&#% s)orirea de lic/idit%,i )e#tru fir&%. < =.,).%+. .-3$0.&3 - re)re$i#t% aloarea adi,io#al% 3 aloarea #ou creat%4 dat% de Ea &%soar% Gdi&e#siu#ea eco#o&ic%H a .#tre)ri#derii 6i co#stituie

.#tre)ri#dere bu#urilor 6i ser iciilor )ro e#i#d de la ter,i9 ca ur&are a o)era,iilor de e1)loatare. cel &ai )erti#e#t criteriu de a)reciere a &%ri&ii .#tre)ri#derii. Faloarea ad%u"at% re)re$i#t% )artea cea &ai i&)orta#t% a e#iturilor re)arti$ate9 a bo"%,iei totale ob,i#ute de .#tre)ri#dere "ra,ie a#sa&blului acti it%,ilor sale9 care se )arta;ea$% .#tre? salaria,i9 stat9 creditori fi#a#ciari9 .#tre)ri#dere. (otri it rela,iei? Faloarea (roduc,ia Aar;a Co#su&uri e1ter#e ad%u"at% K e1erci,iului M co&ercial% <

Co#su&uri e1ter#e K c/eltuieli &aterii )ri&e M alte c/eltuieli M alte c/eltuieli M c/eltuieli )ri i#d 6i &ateriale co#su&abile e1ter#e
Powered by www.referate-gratis.ro

cu &ateriale

e1ter#e

)resta,iile

6i )articulari$:#d )e#tru societatea .# discu,ie9 a e&? FAC K 1!.555 M '5 - *.*25 K 5.005 RON FAC K 17.525 M 107 - 11.70*K *.02* RON Cre6terea alorii ad%u"ate este efectul cre6terii )roduc,iei e1erci,iului de la 1!.555 RON la 17.525 &ii lei9 ea e1)ri&:#d a)ortul eco#o&ic9 sur)lusul de .#cas%ri creat )ri# efortul )ro)riu al acesteia. Aceast% cre6tere a )roduc,iei e1erci,iului i#flue#,ea$% .# se#s )o$iti FA cu 1.722 RON. < E;#+-+1&$, *%$& -'1 +;6,).&.%+ >EBE? este )artea ce r%&:#e di# aloarea

ad%u"at% du)% deducerea c/eltuielilor cu )erso#alul 6i )lata altor i&)o$ite9 ta1e 6i %rs%&i#te asi&ilate. E+E re)re$i#t% resursa ob,i#ut% de .#tre)ri#dere #u&ai di# o)era,iu#ile de e1)loatare9 f%r% a de)i#de de re"i&ul de a&orti$are a acti elor i&obili$ate9 de e#iturile 6i c/eltuielile di# afara e1)loat%rii9 de i&)o$itul )e )rofit. >eoarece de)i#de dec:t de o)era,iu#ile de )roduc,ie9 de co&er, 6i )rest%ri de ser icii9 E+E co#stituie u# bu# criteriu de a)reciere a )erfor&a#,ei .#tre)ri#derii. E1cede#tul brut K Faloarea ad%u"at% M alte sub e#,ii - c/eltuieli cu - c/eltuieli cu i&)o$ite9 di# e1)loatare %rs%&i#te asi&ilate E+E K 5.005 - !.10' - 221.0*5 K 2.'*7 RON E+E K *.02* - '.2!5 - 2''.12! K !.!2* RON Se obser % o cre6tere a e1cede#tului brut di# e1)loatare cu 0'0 RON .# a#ul 22279 cre6tere care se datorea$% cre6terii alorii ad%u"ate9 a c/eltuielilor cu )erso#alul 6i a c/eltuielilor cu i&)o$itele9 ta1ele 6i %rs%&i#tele asi&ilate 3f%r% i&)o$itul )e )rofit4. Falorile )o$iti e ale E+E arat% c% fir&a dis)u#e de resurse fi#a#ciare #ecesare &e#,i#erii acestei alori sau cre6terii acesteia. )erso#alul ta1e 6i

Powered by www.referate-gratis.ro

<

R+2$,&.&$, +;6,).&3%'' >RE?9 ob,i#ut du)% deducerea c/eltuielilor de e1)loatare

)ri i#d a&orti$area9 )ro i$ioa#ele 6i a;ust%rile )e#tru de)reciere9 re)re$i#t% resursa #et% de"a;at% de totalitatea o)era,iu#ilor de e1)loatare. RE K E+E M e#ituri di# M alte e#ituri di# )ri i#d )ro i$ioa#e e1)loatare a&orti$area 6i )ro i$ioa#e circula#te RE K 2.'*7 M 1.502 - 701 - '*- 1.'75 K 1.5!5 RON RE K !.!2* M !'5 - 75* M 1!! - '*5 K 2.!'2 RON Cre6terea re$ultatului di# e1)loatare cu 02* RON s<a datorat cre6terii e1cede#tului brut di# e1)loatare 6i sc%derii c/eltuielilor cu a&orti$arile 6i )ro i$ioa#ele 6i a a;ust%rilor de aloare )ri i#d acti ele circula#te. < R+2$,&.&$, #$%+1& >RC? .#ai#te de i&)o$itare &%soar% )erfor&a#,a acti it%,ii eco#o&ice 6i fi#a#ciare. Re$ultatul cure#t sau re$ultatul acti it%,ii cure#te 3ordi#are4 este e"al cu difere#,a di#tre re$ultatul di# e1)loatare 6i c/eltuielile fi#a#ciare #ete. RC K RE M e#ituri fi#a#ciare - c/eltuieli fi#a#ciare RC K 1.5!5 M 005 - 525 K 1.715 RON RC K 2.!'2 M 520 - 55' K 2.215 RON =# a#ul 2220 re$ultatul cure#t este &ai &ic dec:t .# a#ul 2227 deoarece 6i re$ultatul di# e1)loatare este &ult &ai &ic .# a#ul 2220 fa,% de 2227. < R+2$,&.&$, 1+& ., +;+%#'7'$,$' >RN? se ob,i#e ad%u":#d la re$ultatul cure#t acti ele c/eltuileli cu a;ust%ri de aloare

re$ultatul e1traordi#ar 6i difere#,a di#tre alte e#ituri 6i c/eltuieli de e1)loatare re$ultate di# o)era,iu#i care #u au caracter recure#t 3de e1e&)lu u#ele i# esti,ii4 6i sc%$:#d )artici)area salariatilor la )rofit 6i i&)o$itul )e )rofit. Re$ultatul #et re)re$i#t% e#itul ce re i#e ac,io#arilor sau asocia,ilor. (e ba$a acestui re$ultat se calculea$% re#tabilitatea ca)italurilor )ro)rii. =# ca$ul societ%,ii #oastre a e&?
Powered by www.referate-gratis.ro

RN K RC - )artici)area salaria,ilor la )rofit < i&)o$it )e )rofit RN K 1.715 - 122 K 1.015 RON RN K 2.215 - 201 K 1.7!5 RON Societatea ONIX S.R.L. .#re"istrea$% )rofit .# cei doi a#i a#ali$a,i9 fii#d .# cre6tere .# 2227.

T.*,)$, (),-$%',)% '1&+%5+-'.%+ -+ 0+(&'$1+ I1-'#.&)%' Fe#ituri di# a#$area &arfurilor < Costul &arfurilor a#dute A M.%<. #)5+%#'.,. (roductia a#duta M (roductia stocata M (roductia i&obili$ata A P%)-$#&'. +;+%#'&'$,$' Aar;a co&erciala M (roductia e1ercitiului < Co#su&uri e1ter#e C/eltuieli cu &aterii )ri&e si &ateriale co#su&abile Alte c/eltuieli cu &aterialele Alte c/eltuieli e1ter#e C/eltuieli )ri i#d )restatiile e1ter#e A =.,).%+. .-.$0.&. Faloarea adau"ata < C/eltuieli cu )erso#alul < C/eltuieli cu i&)o$ite9 ta1e si arsa&i#te asi&ilate A E;#+-+1&$, *%$& -'1 +;6,).&.%+ >EBE? E+E
Powered by www.referate-gratis.ro

2!!8 5'1 575 "5 11.777 1.55' 2 13.5B5 '5 1!.555 *.*25 5.122 1'5 *'7 1.*20 5.885 5.005 !.10' 222 2."C@ 2.'*7

< RON < 2!!@ *5' 5*5 18@ 10.222 1.525 2 1@.B!5 107 17.525 11.70* 0.212 27! *12 2.7*' C.8!C *.02* '.2!5 2'' 3.32C !.!2*

M Fe#ituri di# )ro i$ioa#e M Alte e#ituri di# e1)loatare < C/eltuieli cu a&orti$area si )ro i$ioa#e < A;ustari de aloare )ri i#d acti ele circula#te < C/eltuieli cu des)a"ubiri9 do#atii si acti e cedate A R+2$,&.&$, -'1 +;6,).&.%+ >RE? RE M Fe#ituri fi#a#ciare < C/eltuieli fi#a#ciare A R+2$,&.&$, #$%+1& >RC? RC < (artici)area salariatilor la )rofit < I&)o$it )e )rofit A R+2$,&.&$,D P%)4'&$, 1+& 2." A1.,'2. #.6.#'&37'' -+ .$&)4'1.17.%+ >CAF?

2 1.502 701 '* 1.'75 1.535 1.5!5 005 525 1.@15 1.715 2 122 1.815

2 !'5 75* <1!! '*5 2.3"2 2.!'2 520 55' 2.21B 2.215 2 201 1.@35

C.6.#'&.&+. -+ .$&)4'1.17.%+ >CAF? re)re$i#t% u# flu1 #et de tre$orerie )ote#,ial. Ea se asea&%#%9 .# ese#,%9 cu e1cede#tul brut di# e1)loatare9 deoarece co#stituie u# e1cede#t de tre$orerie )ote#,ial9 e#iturile 6i c/eltuielile i#te"rate .# e aluarea sa #efii#d9 .# totalitate9 .#casate sau )l%tite atu#ci c:#d su#t .#re"istrate .# co#tul de re$ultate. 8otu6i9 se deosebe6te de acesta9 deoarece este calculat% du)% e#iturile 6i c/eltuielile fi#a#ciare 6i e1traordi#are 6i i&)o$itul )e )rofit. Ca)acitatea de autofi#a#,are re)re$i#t% difere#,a di#tre e#iturile .#casabile 6i c/eltuielile )l%tibile@ a)are ca u# sur)lus &o#etar )ote#,ial de"a;at de acti itatea .#tre)ri#derii 6i "ru)ea$% a#sa&blul resurselor i#ter#e a c%ror utili$are este decis% de .#tre)ri#dere? re$ultat #et9 a&orti$are9 )re i$ioa#e. Reflect% ca)acitatea .#tre)ri#derii de a fi#a#,a cre6terea sa. Ca)acitatea de autofi#a#,are9 de re"ul%9 #u este i#flue#,at% de c:6ti"urile sau )ierderile di# cesiu#ea acti elor i&obili$ate.

Powered by www.referate-gratis.ro

Ca 6i e1cede#tul brut di# e1)loatare9 #u este i#flue#,at% de &odul de e aluare a i&obili$%rilor cor)orale 6i #ecor)orale9 dar fii#d calculat% du)% i&)o$itul )e )rofit9 de)i#de de re"ulile fiscale. =# ese#,%9 ca)acitatea de autofi#a#,are )oate fi caracteri$at% astfel? a4 este u# sold re$idual al flu1urilor "e#erate de a#sa&blul o)era,iu#ilor de "estiu#e 3e1)loatare9 fi#a#ciare4 6i de u#ele o)era,iu#i e1traordi#are. Are caracterul u#ei resurse de"a;ate .# cursul e1erci,iului 6i se )oate calcula ca difere#,% .#tre i#tr%ri 6i ie6iri de fo#duri di# care #u se deduce #ici u# ele&e#t co#tabil calculat 3a&orti$%ri9 )ro i$ioa#e4. b4 este u# flu1 de tre$orerie efecti % sau )ote#,ial% care cu)ri#de i#e1actit%,i. Este etero"e#%9 deoarece i#clude &ai &ulte feluri de resurse? resurse ce r%&:# ti&) scurt .# .#tre)ri#dere@ resurse dis)o#ibile durabile )e#tru a asi"ura fi#a#,%ri structurale@ o)era,iu#i 3c/eltuieli 6i e#ituri4 e1traordi#are. c4 trebuie s% co#cure la &e#,i#erea alorii .#tre)ri#derii9 fii#d u# factor de cre6tere a acesteia )ri# )ro)riile &i;loace )ut:#d s% dis)u#% de ca)italuri su)li&e#tare9 )ri# a)elarea la .&)ru&ut. d4 utilitatea CAF i$ea$%? fi#a#,area 3total% sau )ar,ial%4 a #oilor de i# esti,ii@ .#t%rirea fo#dului de rul&e#t@ ra&bursarea .&)ru&utului la ter&e# )e#tru co&)letarea &i;loacelor de fi#a#,are a )ro"ra&ului de i# esti,ii9 ra&bursarea datoriilor ba#care de fi#a#,are a i# esti,iilor9 distribuirea de di ide#de. Ca)acitatea de autofi#a#,are se )oate calcula )ri# 5+&)-. -+-$#&'/3? M e1cede#tul brut di# e1)loatare M alte e#ituri di# e1)loatare .#casabile9 cu e1ce),ia e#iturilor di# :#$area acti elor i&obili$ate < alte c/eltuieli de e1)loatare )l%tibile f%r% c/eltuieli )ri i#d acti ele i&obili$ate cedate M e#ituri fi#a#ciare .#casabile < c/eltuieli fi#a#ciare )l%tibile M e#ituri e1traordi#are < c/eltuieli e1traordi#are < i&)o$it )e )rofit K Ca)acitatea de autofi#a#,are
Powered by www.referate-gratis.ro

sau )ri# 5+&)-. .-'&'/3? M re$ultatul #et al e1erci,iului M c/eltuieli calculate 3a&orti$%ri9 )ro i$ioa#e 6i a;ust%ri )e#tru de)reciere sau )ierdere de aloare4 < e#ituri calculate 3 e#ituri di# reluarea )ro i$ioa#elor 6i a a;ust%rilor )e#tru de)reciere sau )ierdere de aloare4 < e#ituri di# :#$area acti elor i&obili$ate M aloarea #ea&orti$at% a i&obili$%rilor cedate < cota )arte a sub e#,iilor )e#tru i# esti,ii trecut% la e#ituri K Ca)acitatea de autofi#a#,are =# ca$ul societ%,ii ONIX S.R.L.9 folosi#d &etoda deducti %9 a e&? < )e#tru a#ul 2220 2.'*7 1.502 !.5'! 2.005 525 122 2.*75 M E1cede#tul brut di# e1)loatare M Alte e#ituri di# e1)loatare9 cu e1ce),ia c/eltuielilor )ri i#d acti ele cedate O Alte c/eltuieli &o#etare de e1)loatare9 cu e1ce),ia c/eltuielilor )ri i#d acti ele cedate M Fe#ituri fi#a#ciare .#casabile O C/eltuieli fi#a#ciare )l%tibile O I&)o$it )e )rofit K C.6.#'&.&+. -+ .$&)4'1.17.%+ >CAF? < )e#tru a#ul 2227 !.!2* !'5 !5! 520 55' 201 2.@!2

M E1cede#tul brut di# e1)loatare M Alte e#ituri di# e1)loatare9 cu e1ce),ia c/eltuielilor )ri i#d acti ele cedate O Alte c/eltuieli &o#etare de e1)loatare9 cu e1ce),ia c/eltuielilor )ri i#d acti ele cedate M Fe#ituri fi#a#ciare .#casabile O C/eltuieli fi#a#ciare )l%tibile O I&)o$it )e )rofit K C.6.#'&.&+. -+ .$&)4'1.17.%+ >CAF? Folosi#d &etoda aditi % a e&? < )e#tru a#ul 2220 M Re$ultatul #et al e1erci,iului? M C/eltuieli calculate 3c/eltuieli cu a&orti$%rile9 )ro i$ioa#ele 6i a;ust%rile )e#tru
Powered by www.referate-gratis.ro

1. 015 701

de)reciere sau )ierdere de aloare4 O Fe#ituri calculate 3 e#ituri di# )ro i$ioa#e 6i a;ust%ri )e#tru de)reciere sau )ierdere de aloare4 O Fe#ituri di# :#$area acti elor i&obili$ate M Faloarea #ea&orti$at% a i&obili$%rilor cedate O Cota )arte a sub e#,iilor )e#tru i# esti,ii trecut% la e#ituri9 cores)u#$%tor a&orti$%rii .#re"istrate K C.6.#'&.&+. -+ .$&)4'1.17.%+

2 2 2 2 2. *75

<

)e#tru a#ul 2227 M Re$ultatul #et al e1erci,iului? 1. 7!5 75* 2 2 2 2 2. @!2

M C/eltuieli calculate 3c/eltuieli cu a&orti$%rile9 )ro i$ioa#ele 6i a;ust%rile )e#tru de)reciere sau )ierdere de aloare4 O Fe#ituri calculate 3 e#ituri di# )ro i$ioa#e 6i a;ust%ri )e#tru de)reciere sau )ierdere de aloare4 O Fe#ituri di# :#$area acti elor i&obili$ate M Faloarea #ea&orti$at% a i&obili$%rilor cedate O Cota )arte a sub e#,iilor )e#tru i# esti,ii trecut% la e#ituri9 cores)u#$%tor a&orti$%rii .#re"istrate K C.6.#'&.&+. -+ .$&)4'1.17.%+ Folosi#d at:t &etoda deducti % c:t 6i )e cea aditi %9 se obser % o cre6tere a ca)acit%,ii de autofi#a#,are .# a#ul 22279 cre6tere datorat% alorii &ari a e1cede#tului brut di# e1)loatare 3are loc o cre6tere a acestuia cu 0'0 RON4. 2.5 A1.,'2. +#:','*%$,$' 4'1.1#'.% 6+ *.2. *',.17$,$' #)1&.*', A)recierea ec/ilibrului fi#a#ciar se reali$ea$% )ri# i#ter&ediul i#dicatorilor de ec/ilibru? situa,ia #et% 3SN49 fo#d de rul&e#t 3FR49 #e oie de fo#d de rul&e#t 3NFR4 6i tre$oreria #et% 38N4. < A1.,'2. ('&$.7'+' 1+&+ (e ba$a abord%rii ;uridice a bila#,ului9 a#ali6tii fi#a#ciari deter&i#% situa,ia #et% 3SN4 a .#tre)ri#derii cu a;utorul rela,iei?
Powered by www.referate-gratis.ro

SN K Acti e - >atorii totale Aceasta e1)ri&% aloarea co#tabil% a dre)turilor )e care le )osed% )ro)rietarii asu)ra .#tre)ri#derii9 fii#d a erea )ro)rietarilor 6i trebui#d s% fie suficie#t% )e#tru a asi"ura fu#c,io#area 6i i#de)e#de#,a fi#a#ciar% a .#tre)ri#derii. Co&)arati cu ca)italurile )ro)rii9 situa,ia #et% este &ai restricti %9 deoarece e1clude sub e#,iile 6i )ro i$ioa#ele re"le&e#tate. >e aceea9 situa,ia #et% este u# i#dicator &ai rele a#t9 ce e1)ri&% aloarea acti ului reali$abil la u# &o&e#t dat9 care i#teresea$% )ro)rietarii9 ac,io#arii9 c:t 6i creditorii .#tre)ri#derii9 &ai ales .# ca$ul lic/id%rii acesteia. Ea se calculea$% )u#:#d fa,% .# fa,% bu#urile 6i datoriile de aceea6i scade#,%. Calculul 6i a#ali$a situa,iei #ete? Nr. I#dicatori crt. 1. 8otal acti e 2. >atorii totale !. Situa,ia #et% 3SN4 E1erci,iul fi#a#ciar 2220 2227 11.'!1 1'.107 5.705 *.'12 5.''5 5.***

>i# datele tabelului se co#stat% o situa,ie #et% )o$iti % 6i cresc%toare care reflect% o "estiu#e eco#o&ic% s%#%toas%9 ce &a1i&i$ea$% aloarea .#tre)ri#derii 3a ca)italurilor )ro)rii4. >ac% situa,ia #et% era #e"ati %9 aceasta ar fi reflectat o stare de )refali&e#t9 fii#d co#seci#,a .#c/eierii cu )ierderi a e1erci,iilor a#terioare9 )ierderi care au e)ui$at i#te"ral ca)italurile )ro)rii. (artea #eaco)erit% r%&:#e e1clusi .# sarci#a creditorilor9 acesta fii#d riscul de i#sol abilitate al .#tre)ri#derii. Cre6terea situa,iei #ete 3acti ului #et4 are ca efect cre6terea re#tabilit%,ii 6i a i#de)e#de#,ei fi#a#ciare. < F)1-$, -+ %$,5+1& 1+& >FRN? se )oate deter&i#a )e ba$a datelor di# )artea

i#ferioar% a bila#,ului9 co#for& rela,iei? FRN K AC - >8S


Powered by www.referate-gratis.ro

u#de? AC K acti e circula#te >8S K datorii )e te&e# scurt Fo#dul de rul&e#t #et cores)u#de e1cede#tului acti elor circula#te 3care su#t cele &ai lic/ide9 adic% tra#sfor&abile .# ba#i .# &ai )u,i# de u# a#4 asu)ra datoriilor )e ter&e# scurt 3cele &ai e1i"ibile9 care trebuie ra&bursate .# &ai )u,i# de u# a#4. Fo#dul de rul&e#t co#stituie o &ar;% de securitate )e#tru .#tre)ri#dere. FRN K '.5*7 - !.1*0 K 1.'21 RON FRN K 0.25' - 5.152 K 1.722 RON Re$ult% c% FRN este )o$iti at:t .# 2220 c:t 6i .# 22279 rele :#d fa)tul c% #i elul acti elor circula#te )er&ite s% se )re ad% .#cas%ri b%#e6ti care lic/idit%,i e1cede#tare. >ac%? < < scurt. < N+/)'. -+ 4)1- -+ %$,5+1& >NFR? este e"al% cu difere#,a di#tre utili$%rile ciclice FRN era #ul9 acest lucru .#se&#a c% acti ele circula#te aco)ereau strict datoriile FRN ar fi fost #e"ati 9 su&a acti elor circula#te ar fi l%sat s% se )re ad% .#cas%ri )e ter&e# scurt9 f%r% )osibilitatea de"a;%rii u#ui e1cede#t de lic/iditate@ iitoare )e ter&e# scurt i#suficie#te )e#tru a ra&bursa a#sa&blul datoriilor )e ter&e# or da )osibilitatea .#tre)ri#derii s% ra&burse$e i#te"ral datoriile e1i"ibile )e ter&e# scurt 6i s% ob,i#%

3IC4 6i resursele ciclice 3RC49 re)re$e#t:#d #e oia de fi#a#,are i#dus% de acti itatea cure#t%. Itili$%rile sau aloc%rile ciclice cu)ri#d stocurile 6i crea#,ele9 iar resursele ciclice su#t for&ate di# datorii )e ter&e# scurt fa,% de fur#i$ori9 salaria,i9 stat9 ac,io#ari sau asocia,i 6i al,i creditori9 cu e1ce),ia datoriilor fi#a#ciare scade#te .#tr<o )erioad% de ):#% la u# a#. Necesarul de fo#d de rul&e#t reflect% ec/ilibrul cure#t al .#tre)ri#derii9 este &ai fluctua#t9 &ai i#stabil dec:t fo#dul de rul&e#t 6i de)i#de de cifra de afaceri9 durata de rota,ie a stocurilor9 decala;ul di#tre ter&e#ul de recu)erare a crea#,elor 6i ter&e#ul de )lat% a fur#i$orilor. Folosi#d rela,ia?
Powered by www.referate-gratis.ro

NFR K IC - RC NFR K '.51' - !.1*0 K 1.!!* RON NFR K *.7*' - 5.152 K 1.012 RON Re$ult% c% .# a#ul 2227 #e oia de fo#d de rul&e#t este &ai &are cu '*5 RON fa,% de 22209 aceast% cre6tere dator:#du<se stocurilor 6i crea#,elor &ai &ari. < T%+2)%+%'. 1+&. >TN? se deter&i#% ca difere#,% .#tre fo#dul de rul&e#t #et 6i

#e oia de fo#d de rul&e#t. Situa,ia tre$oreriei este deter&i#at% de ec/ilibrul di#tre FRN 6i NFR. 8N K FRN - NFR 8N K 1.'21 - 1.!!* K 5' RON 8N K 1.722 - 1.012 K 72 RON Re$ult% c% fo#dul de rul&e#t #et este &ai &are dec:t #e oia de fo#d de rul&e#t9 iar .#tre)ri#derea dis)u#e de o tre$orerie #et% )o$iti % care .i asi"ur% lic/iditate 6i fle1ibilitate9 .# co#di,iile &e#,i#erii auto#o&iei fi#a#ciare fa,% de creditorii fi#a#ciari de la care )oate co#tracta credite )e ter&e# scurt. >ac% fo#dul de rul&e#t #et ar fi fost i#suficie#t )e#tru a fi#a#,a i#te"ral #e oia de fo#d de rul&e#t 3FRN P NFR49 .#tre)ri#derea ar fi fost de)e#de#t% de creditele )e ter&e# scurt9 )e care ar fi trebuit s% le re.##oiasc% )er&a#e#t. 2.B A1.,'2. (),/.*','&37'' E' . ,'#:'-'&37'' S),/.*','&.&+. co#stituie a)titudi#ea .#tre)ri#derii de a face fa,% scade#,elor )e ter&e# lu#" 6i &ediu 6i de)i#de de &%ri&ea datoriilor cu ase&e#ea scade#,e 6i de c/eltuielile fi#a#ciare 3costul .#dator%rii4. Ea co#stituie u# obiecti )rioritar al .#tre)ri#$%torului care dore6te s%<6i )%stre$e auto#o&ia fi#a#ciar% 6i fle1ibilitatea "estiu#ii 6i re$ult% di# ec/ilibrul di#tre flu1urile de .#cas%ri 6i flu1urile de )l%,i9 dar 6i di#tr<u# fo#d de rul&e#t #et )o$iti 9 adic% di#tr<o bu#% adec are .#tre #ecesarul de

Powered by www.referate-gratis.ro

fi#a#,are )e ter&e# lu#" 3.# acti e cor)orale 6i fi#a#ciare4 6i resursele de fi#a#,are cu caracter )er&a#e#t 3ca)italurile )ro)rii 6i .#datorarea la ter&e#4. Sol abilitatea se defi#e6te &ai ales .# )ers)ecti a u#ei lic/id%ri a .#tre)ri#derii9 dac% se afl% .# .#cetare de )lat% ca ur&are a li)sei de lic/iditate a bila#,ului. =#tre)ri#derea este sol abil% .# &%sura .# care acti ul real este suficie#t )e#tru a<i )er&ite )lata tuturor datoriilor. Ae#,i#erea sol abilit%,ii este co#di,io#at% de si#cro#i$area rit&ului .#cas%rilor9 de fo#duri le"ate de tra#sfor&area .# &o#ed% a acti elor a;u#se la &aturitate 6i rit&ul )l%,ilor i&)erati e le"ate de lic/idarea datoriilor a;u#se la scade#,%. =# acest se#s9 o )ri&% a)reciere a sol abilit%,ii se reali$ea$% )ri# co&)ararea .#tre lic/iditatea acti ului 6i e1i"ibilitatea )asi ului9 res)ecti a acti elor totale cu datoriile totale9 di# care re$ult% situa,ia #et%. Dradul de sol abilitate este &asurat cu a;utorul? < < < ratei .#dator%rii@ &ulti)licatorului ca)italurilor )ro)rii@ ratei de aco)erire a c/eltuielilor fi#a#ciare.

Rata .#dator%rii se calculea$% ca ra)ort .#tre datoriile totale 6i acti ele totale. Rata .#dator%riiK

Rata .#dator%rii K

K 2952!*

Rata .#dator%rii K

K 29522'

Se obser % o u6oar% sc%dere .# 2220 a ratei .#dator%rii9 sc%dere datorat% cre6terii datoriilor totale 6i a acti elor totale. Aulti)licatorul ca)italurilor )ro)rii este e"al cu ra)ortul di#tre acti ele totale 6i ca)italurile )ro)rii.

Powered by www.referate-gratis.ro

Aulti)licatorul ca)italurilor )ro)rii K

Aulti)licatorul ca)italurilor )ro)rii K

K 2912

Aulti)licatorul ca)italurilor )ro)rii K

K 2927

=# a#ul 2227 are loc o u6oar% di&i#uare a &ulti)licatorul ca)italurilor )ro)rii. Aceast% di&i#uare se datorea$% difere#,ei &ari di#tre acti ele totale 6i ca)italurile )ro)rii. (e#tru a &%sura "radul .# care .#tre)ri#derea face fa,% datoriilor sale totale se utili$ea$% rata sol abilit%,ii "lobale 3Rs"4. Aceast% rat% i#dic% .# ce &%sur% datoriile totale su#t aco)erite de c%tre acti ele totale ale .#tre)ri#derii 3acti e i&obili$ate 6i acti e circula#te4 6i se deter&i#% astfel? Rs"K

Rs" K

K 1972

Rs" K

K 1.71

>i# )u#ctul de edere al sol abilitatii "lobale9 alorile &ai &ari decat 195 ale acestei rate .# )erioada a#ali$at% se&#ific% fa)tul c% .#tre)ri#derea are ca)acitatea de a<6i ac/ita obli"a,iile b%#e6ti9 )e ter&e# scurt 6i )e ter&e# lu#"9 fa,% de ter,i. Se obser % o cre6tere a ratei de aco)erire a c/eltuielilor fi#a#ciare datorit% cre6terii re$ultatului .#ai#te de c/eltuielile fi#a#ciare 6i i&)o$it )e )rofit. Ratele de sol abilitate arat% e1iste#,a sol abilit%,ii #ecesare aco)eririi datoriilor9 a :#d alori )o$iti e9 ceea ce reflect% u# bu# ec/ilibru fi#a#ciar )e ter&e# lu#".

Powered by www.referate-gratis.ro

(e#tru ca .#tre)ri#derea s% fie .#tr<o situa,ie satisf%c%toare9 #u este suficie#t ca ea s%< 6i )oat% ac/ita datoriile 3s% fie sol abil%49 ci trebuie s% le )oat% ac/ita la scade#,a co# e#it%. =#tre)ri#derea )oate fi sol abil%9 a :#d u# acti total su)erior datoriilor 3situa,ie #et% )o$iti %49 dar s% #u )osede suficie#te lic/idit%,i )e#tru a res)ecta scade#,ele9 ceea ce i&)u#e a#ali$a se)arat% a lic/idit%,ii sale. >ac% sol abilitatea i$ea$% a)titudi#ea .#tre)ri#derii de a<6i re"la datoriile )e ter&e# &ediu 6i lu#" 6i ofer% o i#for&a,ie )ar,ial% asu)ra lic/idit%,ii )e ter&e# scurt9 "radul de lic/iditate e1)ri&% calitatea ec/ilibrului fi#a#ciar al .#tre)ri#derii )e ter&e# scurt. L'#:'-'&.&+. &%soar% a)titudi#ea .#tre)ri#derii de a face fa,% obli"a,iilor )e ter&e# scurt 6i reflect% ca)acitatea de a tra#sfor&a ra)id acti ele circula#te .# dis)o#ibilit%,i 3ba#i4. O .#tre)ri#dere este Glic/id%H c:#d resursele de"a;ate de o)era,iu#ile cure#te ale e1erci,iului .i fur#i$ea$% suficie#te dis)o#ibilit%,i )e#tru a face fa,% scade#,elor )e ter&e# scurt. No,iu#ea de lic/iditate )oate i$a bila#,ul 6i acti ele acestuia9 fiecare a :#d se&#ifica,ie )ro)rie? lic/iditatea bila#,ului se refer% la fa)tul c% acti ele sub 1 a# su#t su)erioare datoriilor sub 1 a#9 ceea ce fere6te .#tre)ri#derea de fali&e#t )e ter&e# scurt. Ea re$ult% di# co&)ara,ia .#tre acti ele Glic/ideH 6i )asi ul e1i"ibil9 ceea ce se reflect% .# fo#dul de rul&e#t fi#a#ciar? FRF K Acti e circula#te - >atorii cure#te 3)e ter&e# scurt4 FRF K '.5*7 - !.1*0 K 1.'21 RON FRF K 0.25' - 5.152 K 1.722 RON Cre6terea acti elor circula#te 6i a datoriilor )e ter&e# scurt au dus la cre6terea fo#dului de rul&e#t fi#a#ciar .# a#ul 2227 cu 521 RON. Lic/iditatea acti elor )resu)u#e )osibilitatea de a le sc/i&ba ra)id co#tra &o#ed%9 "radul de lic/iditate "e#eral% fii#d &%surat )ri# ratele? < Rata lic/iditatii "e#erale 3RLD4 )er&ite s% se erifice dac% acti ele sub u# a# su#t &ai &ari dec:t datoriile sub u# a#9 deci dac% a#sa&blul lic/idit%,ilor )ote#,iale 3acti e tra#sfor&abile .# ba#i .# ter&e# scurt4 )er&it ra&bursarea datoriilor )e ter&e# scurt.
Powered by www.referate-gratis.ro

Ra)ortul

se &ai #u&e6te 6i i#dicatorul lic/idit%,ii cure#te sau

i#dicatorul ca)italului cure#t. (e#tru a i#dica o lic/iditate "e#eral% fa orabil% acest i#dicator ar trebui s% aib% alori cu)ri#se .#tre 2 6i 2.5.

RLD K RLD K K 19'' RLD K K 19!1

Falorile su)rau#itare ale ratei arat% o lic/iditate satisf%c%toare 3do ede6te c% .#tre)ri#derea are )osibilitatea s% ac/ite datoriile )e ter&e# scurt9 sub re$er a Gcalit%,iiH stocurilor 6i crea#,elor49 ca ur&are a u#ui fo#d de rul&e#t )o$iti . =# ca$ co#trar9 li)sa de lic/idit%,i9 co#seci#,a u#ui fo#d de rul&e#t #e"ati 9 )oate co#duce la .#cetare de )l%,i9 ceea ce ec/i alea$% cu riscul de fali&e#t sau de i#sol abilitate. I#suficie#,a de lic/idit%,i are co#seci#,e at:t )e#tru .#tre)ri#dere 3li&itarea de$ olt%rii49 c:t 6i )e#tru creditori 3.#t:r$ieri de )lat% a dob:#$ilor9 de ra&burs%ri9 )ierderi de crea#,e49 )recu& 6i )e#tru clie#,i 3&odificarea co#di,iilor de credit4. < Rata lic/idit%,ii reduse 3RLR4 e1)ri&% lic/iditatea .#tre)ri#derii9 e1clu$:#d stocurile di# a#ali$%. Se )rocedea$% .# acest &od deoarece se co#sider% c% o )arte a stocurilor9 cores)u#$:#d alorii &i#i&e a stocului i#dis)e#sabil acti it%,ii .#tre)ri#derii9 re)re$i#t% o eritabil% i&obili$are. (e de alt% )arte9 se rele % fa)tul c% stocurile de securitate co#ser ate de .#tre)ri#dere9 )ot s% se do edeasc% i#suficie#t de lic/ide dac% ar trebui sa fie reali$ate 3 :#dute 6i .#casate4 i&ediat9 deoarece u#ele &arfuri #u au aloare dac:t dac% su#t i#te"rate .#tr<u# )roces de )roduc,ie. Aceast% rat% este de#u&it% 6i i#dicatorul lic/idit%,ii i&ediate sau i#dicatorul test acid. =# literatura fi#a#ciar% se a)recia$% c% o aloare a i#dicatorului cu)ri#s% .#tre 290 6i 1 ar re)re$e#ta situa,ia o)ti&% .# ceea ce )ri e6te lic/iditatea redus%9 #i elul &i#i& fii#d co#siderat 2955.
Powered by www.referate-gratis.ro

RLR K

RLR K

K 2950

RLR K

K 29*2

Rata lic/idit%,ii reduse este .# cre6tere .# 22279 aceasta cre6tere dator:#du<se cre6terii se&#ificati e a #i elului acti elor circula#te. Falorile re$ultate #u se .#cadrea$% .#tre 290 6i 1 ceea ce .#sea&#% c% aceasta #u este o situa,ie o)ti&% .# ceea ce )ri e6te lic/iditatea redus%9 .#s% de)%6esc aloarea de 2955. < Rata lic/idit%,ii i&ediate 3RLI4 ia .# calcul ele&e#tele de acti cele &ai lic/ide 6i datoriile )e ter&e# scurt. =# "e#eral9 foarte redus%9 aceast% rat% .#re"istrea$% fluctua,ii a c%ror i#ter)retare este foarte i#cert%. RLI K

RLI K

K 29221

RLI K

K 29215

Rata lic/idit%,i i&ediate este .# sc%dere .# 2227 datorit% cre6terii datoriilor )e ter&e# scurt cu 2.70' RON. Ca ur&are a u#ui fo#d de rul&e#t fi#a#ciar )o$iti 9 rata de lic/iditate "e#eral% 3RLD4 este su)rau#itar% at:t .# a#ul 2220 c:t 6i .# 2227 dar9 ca 6i rata de lic/iditate i&ediata 3RLI49 se afl% .# sc%dere .# 2227 fa,% de 22209 ceea ce reflect% dificult%,i .# tre$oreria i&ediat%.
Powered by www.referate-gratis.ro

2.C A1.,'2. %+1&.*','&37'' 91&%+6%'1-+%'' Re#tabilitatea re)re$i#t% caracteristica u#ei societ%,i co&erciale de a ob,i#e u# e#it &ai &are dec:t c/eltuielile. Re#tabilitatea a)are astfel ca u# i#stru&e#t /ot%r:tor al &eca#is&ului eco#o&iei de )ia,% at:t .# orie#tarea acti it%,ii de )roduc,ie c:t 6i .# orie#tarea utili$%rii resurselor &ateriale9 u&a#e 6i fi#a#ciare. (rofitul este sco)ul 6i ra,iu#ea ac,iu#ii eco#o&ice9 &obilul )ri#ci)al al i# estirii ca)italului9 fii#d criteriul )ri#ci)al de a#ali$% al eficie#,ei eco#o&ice. Aa1i&i$area )rofitului co#stituie &oti a,ia a"e#tului eco#o&ic de a ac,io#a .#tr<u# a#u&it do&e#iu de acti itate lucrati %9 deci este u# criteriu de fu#da&e#tare a o),iu#ii sale9 )ri i#d orie#tarea ca)italului 6i restructurarea )roduc,iei. (rofitul sti&ulea$% eforturile a"e#tului eco#o&ic .# ederea )erfec,io#%rii acti it%,ii sale 6i are o se&#ifica,ie deosebit% )e#tru societate9 deoarece )ri# )rele area u#ei )%r,i di# e#it la bu"et su#t satisf%cute #e oi sociale "e#erale )ri i#d .# %,%&:#tul9 s%#%tatea9 cultura9 ad&i#istra,ia de stat 6i a)%rarea. Re#tabilitatea este defi#it% si#tetic ca fii#d ca)acitatea .#tre)ri#derii de a reali$a )rofit9 #ecesar at:t de$ olt%rii9 c:t 6i re&u#er%rii ca)italurilor. A#ali$a re#tabilit%,ii se reali$ea$% )e ba$a Gco#tului de )rofit 6i )ierdereH9 care arat% &odul .# care s<a a;u#s la o a#u&it% stare )atri&o#ial% fi#al%9 care au fost flu1urile de e#ituri 6i c/eltuieli. Rata de re#tabilitate re)re$i#t% u# ra)ort .#tre u# i#dicator de re$ultate 3)rofit sau )ierdere4 6i u# i#dicator care reflect% u# flu1 de acti itate 3cifra de afaceri #et%9 resurse co#su&ate4 sau u# stoc 3ca)ital )ro)riu9 acti e totale4. Rata re#tabilit%,ii este o &%ri&e relati % care e1)ri&% "radul .#care ca)italul .# .#tre"ul s%u aduce )rofit. =# a#sa&blul i#dicatorilor eco#o&ico<fi#a#ciari rata re#tabilit%,ii se situea$% )ri#tre cei &ai si#tetici i#dicatori de eficie#,% ai acti it%,ii .#tre)ri#derii. =# )rofit 6i rata re#tabilit%,ii se reflect% re$ultatele acti it%,ii .#tre)ri#derii di# toate stadiile circuitului eco#o&ic. Co&)arati cu costurile )e )rodus9 care reflect% re$ultatele di# stadiul )roduc,iei9 ratare#tabilit%,ii le si#teti$ea$% 6i )e cele di# stadiul distribu,iei. Rata re#tabilit%,ii9 ca i#dicator de eficie#,%9 )oate c%)%ta for&e diferite9 du)% cu& se ia .# co#siderare )rofitul brut sau )rofitul #et la #u&%r%tor9 sau se sc/i&b% ba$a de
Powered by www.referate-gratis.ro

ra)ortare care e1)ri&% efortul sau c/eltuiala )rocesului de )roduc,ie. >iferitele &odele utili$ate )e#tru e1)ri&area ratei re#tabilit%,ii au )utere i#for&ati % diferit%9 o"li#di#d eficie#,a diferitelor laturi ale acti it%,ii eco#o&ice ale .#tre)ri#derii. I#dicatorii co#strui,i .# fu#c,ie de ca)italul a a#sat sau ocu)at e1)ri&% )redo&i#a#t i#teresele i# estitorilor9 .# ti&) ce i#dicatorii co#strui,i )e resurse co#su&ate e1)ri&% )re)o#dere#t i#teresele &a#a"erilor u#it%,ii eco#o&ice. (ri#ci)alele rate de re#tabilitate utili$ate .# a#ali$a eco#o&ico<fi#a#ciar% a .#tre)ri#derii su#t? rata re#tabilit%,ii eco#o&ice 6i rata re#tabilit%,ii fi#a#ciare. < R.&. %+1&.*','&37'' +#)1)5'#+ - reflect% ra)ortul di#tre u# re$ultat eco#o&ic 6i &i;loacele eco#o&ice a#"a;ate )e#tru ob,i#erea acestuia.

Re K

1 122

Re#tabilitatea eco#o&ica &asoara re&u#erarea bruta a ca)italurilor i# estite. Arata ra)ortul di#tre u# efect si u# efort de)us )e#tru obti#erea lui. Co#struirea ratei )e ba$a u#ui a#u&it re$ultat deter&i#% o se&#ifica,iei re$ultatului? utili$area re$ultatului e1)loat%rii a deter&i#a o rat% i#de)e#de#t% at:t de )olitica dac% rata re#tabilit%,ii eco#o&ice a fi co#struit% )e ba$a e1cede#tului brut al i$iu#e s)ecific%

fiscal% 6i de structura ca)italurilor 3)olitica de fi#a#,are49 c:t 6i de flu1urile e1traordi#are@ e1)loat%rii9 a fi i#de)e#de#t% 6i de )olitica )ri i#d a&orti$area ca)italului te/#ic9 )e l:#"% ele&e#tele &e#,io#ate a#terior@ folosirea )rofitului brut9 aria#t% &ai )u,i# u$itat%9 este util% &a#a"erilor

.#tre)ri#derii 6i a deter&i#a u# #i el &ai ridicat al ratei9 .# &%sura .# care celelalte doua acti it%,i 3fi#a#ciar% 6i e1traordi#ar%4 aduc )rofit. Re#tabilitatea eco#o&ic% trebuie s% .#de)li#easc% ur&%toarele co#di,ii ? s% fie la #i elul ratei &i#i&e de ra#da&e#t di# eco#o&ie 3rata &edie a dob:#$ii4 6i al riscului eco#o&ic 6i fi#a#ciar )e care 6i l<au asu&at fur#i$orii de ca)ital @ dac% societatea are o rat% de re#tabilitate eco#o&ic% &ai &are dec:t rata dob:#$ii la ca)italurile .&)ru&utate9 atu#ci fir&a )oate be#eficia de efectul de le ier al .#dator%rii9
Powered by www.referate-gratis.ro

.# ca$ co#trar .#datorarea de i#e co#su&atoare de ca)ital )ro)riu9 a :#d loc u# Gefect de &aciuc%H@ s% asi"ure &e#,i#erea substa#,ei eco#o&ice a u#it%,ii9 )%strarea alorii sale9 ceea

ce este "ara#tat dac% rata eco#o&ic% este &ai &are dec:t rata i#fla,iei. Re K 1 122 K 159*5Q

Re K

1 122 K 15951Q

Se obser % o sc%dere a re#tabilit%,ii eco#o&ice .# 2227 cu 191'Q9 sc%dere datorat% sc%derii ra)ortului di#tre )rofitul brut 6i acti ele totale. Se i&)u#e ca .#tre)ri#derea s% ia &%suri )e#tru cre6terea acestor rate9 cu& ar fi? s)orirea ratei de re#tabilitate co&ercial% )ri# cre6terea olu&ului acti it%,ii9 &odificarea structurii acti it%,ii .# fa oarea u#ora cu )rofitabilitate &ai &ai &are9 reducerea c/eltuielilor de e1)loatare9 cre6terea )re,urilor de desfacere ba$at% )e .&bu#at%,irea calit%,ii @ accelerarea ite$ei de rota,ie a ca)italului i# estit )ri# o)ti&i$area structurii

ca)italului i# estit9 reducerea duratei 6i costurilor i# esti,iilor .# curs de e1ecu,ie9 cre6terea )o#derii i&obili$%rilor fi1e acti e9 reducerea #i elului stocurilor 6i a duratei &edii de a)ro i$io#are a &ateriilor )ri&e 6i &aterialelor9 reducerea #i elului stocurilor 6i duratei ciclului de fabrica,ie )e#tru )roduc,ia .# curs de e1ecu,ie9 a li r%rilor )e#tru )rodusele fi#ite9 reducerea #i elului crea#,elor 6i a duratei &edii de .#casare. < R.&. %+1&.*','&37'' 4'1.1#'.%+9 )er&ite a)recierea eficie#,ei i# esti,iilor de ca)ital ale ac,io#arilor 6i o)ortu#itatea &e#,i#erii acestora9 calcul:#du<se ca ra)ort .#tre re$ultatul #et al e1erci,iului fi#a#ciar 6i ca)italul )ro)riu?

Rf K

1 122

Aceast% rat% co#stituie u# i#dicator rele a#t .# a)recierea )o$i,iei .#tre)ri#derii )e )ia,%. O re&u#erare .# cre6tere a ca)italurilor i# estite asi"ur%?
Powered by www.referate-gratis.ro

u# acces facil la resurse fi#a#ciare datorit% .#crederii )ro)rietarilor actuali de a

rei# esti .# .#tre)ri#dere 6i a )ote#,ialilor i# estitori - de,i#%tori de resurse fi#a#ciare dis)o#ibile )e#tru )lasa&e#te@ ca)acitatea de de$ oltare.

Re#tabilitatea fi#a#ciar% arat% ra)ortul di#tre u# efect 6i u# efort de)us )e#tru ob,i#erea lui. Re#tabilitatea fi#a#ciar% re)re$i#t% re&u#erarea #et% a ca)italurilor )ro)rii9 adic% arat% c:t )rofit #et re i#e ca)italurilor )ro)rii9 adic% )lasa&e#tul fi#a#ciar )e care ac,io#arii l<au f%cut )ri# cu&)%rarea ac,iu#ilor societ%,ii. Rata re#tabilit%,ii fi#a#ciare trebuie s% fie su)erioar% ratei &edii a dob:#$ii9 )e#tru a face ac,iu#ile fir&ei &ai atracti e 6i )e#tru a cre6te cursul lor bursier. Re#tabilitatea fi#a#ciar% este i#flue#,at% de &odul de )rocurare a ca)italului9 fii#d se#sibil% la structura fi#a#ciar%9 res)ecti la situa,ia .#dator%rii societ%,ii. Rf K Rf K 1 122 K !!9!!Q 1 122 K 20955Q

Se obser % o sc%dere a ratei fi#a#ciare .# a#ul 22279 acest lucru dator:#du<se sc%derii ra)ortului di#tre )rofitul #et 6i ca)italul )ro)riu. =#tre)ri#derea trebuie s% ia &%suri )e#tru cre6terea re#tabilit%,ii fi#a#ciare. (ri#tre &%surile de cre6tere a re#tabilit%,ii fi#a#ciare se #u&%r% ? s)orirea re#tabilit%,ii co&erciale9 adic% &odificarea )rofitului #et .#tr<u# rit&

su)erior &odific%rii cifrei de afaceri9 )ri# reducerea c/eltuielilor de e1)loatare9 s)orirea olu&ului de acti itate9 folosirea u#ui re"i& fa orabil de calcul al a&orti$%rii 6i al )ro i$ioa#elor s)orirea ite$ei de rota,ie a ca)italurilor i# estite9 di#a&ica cifrei de afaceri trebui#d s% de a#se$e di#a&ica )ro)riilor ca)italuri9 ceea ce .#sea&#% fructificarea su)erioar% a ca)italului cre6terea "radului de .#datorare9 dac% re#tabilitatea eco#o&ic% este &ai &are

dec:t costul &ediu al ca)italului .&)ru&utat.

Powered by www.referate-gratis.ro

Re#tabilitatea fi#a#ciar% .6i are ori"i#ea .# re#tabilitatea eco#o&ic% 6i este deter&i#at% de a)ro1i&ati aceea6i factori. >ifere#,a di#tre cele dou% este dat% de )olitica de fi#a#,are )ro&o at% de .#tre)ri#dere. Astfel la ratele de re#tabilitate eco#o&ice e"ale9 rata de re#tabilitate fi#a#ciar% a fi diferit% .# fu#c,ie de &odul de fi#a#,are al .#tre)ri#derii di# fo#duri )ro)rii sau .&)ru&utate.

CAPITOLUL 3 ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR A NTREPRINDERII ONIX S.R.L. 3.1 C.,#$,$, E' .1.,'2. *',.17$,$' 4$1#7')1., =# cadrul o)ticii fi#a#ciare asist%& la o co#ce),ie fu#c,io#al% referitoare la bila#,9 co#ce),ie care )or#e6te de la )re&isa c%9 ele&e#tele de acti 6i )asi reflect% alori tra#$itorii9 structuri trec%toare .# )rocesualitatea )atri&o#iului . =# ti&) ce bila#,ul fu#c,io#al .<6i )ro)u#e s% i# esti"/e$e #e oile .#tre)ri#derii 6i &odul de fu#c,io#are al acestora9 )ri# reali$area u#ui i#sta#ta#eu al derul%rii diferitelor cicluri. =# cadrul co#ce),iei fu#c,io#ale cu )ri ire la bila#,9 utili$%rile 6i resursele acestuia su#t "ru)ate .# Gstocuri de utili$%riH 6i Gstocuri de resurseH. +ila#,ul fu#c,io#al st% la ba$a ec/ilibrului fi#a#ciar 6i a Gsolidit%,ii structuraleH a .#tre)ri#derii. >i# )u#ct de edere structural9 resursele res)ecti cu)ri#d? < < < < < resurse stabile 3durabile )este u# a#4@ datorii ale ciclului de e1)loatare 3)asi circula#t )e ter&e# scurt9 sub u# a#4@ utili$%ri 3#e oi4? acti e stabile 3durabile9 i# esti,ii )este u# a#4@ acti e circula#te 3bu#uri 6i crea#,e le"ate de ciclul de e1)loatare9 sub u# a#4. #e oile 3utili$%rile4

Powered by www.referate-gratis.ro

Se e ide#,ia$% astfel dou% cate"orii de utili$%ri .# acti 3u#a i#de)e#de#t% de ciclul de e1)loatare9 iar cealalt% le"at% direct de acesta4 6i dou% cate"orii de resurse .# )asi 3u#a f%r% le"%tur% cu e1)loatarea9 iar cealalt% "e#erat% de aceasta4. Corela,ia di#tre acti e 6i stocurile de utili$%ri 6i .#tre )asi e 6i stocurile de resurse este ur&%toarea ? < < < < < < < i&obili$%rile #ecor)orale9 cor)orale 6i fi#a#ciare su#t Gutili$%ri stabileH@ acti ele circula#te ale e1)loat%rii 3stocuri9 clie#,i9 alte crea#,e4 re)re$i#t% acti ele circula#te care #u a)ar,i# e1)loat%rii su#t Gutili$%ri te&)orareH .# afara acti ele circula#te foarte lic/ide 3titluri de )lasa&e#t4 6i tre$oreria su#t Gutili$%ri ca)italurile )ro)rii9 datoriile )e ter&e# &ediu 6i lu#" )recu& 6i )ro i$ioa#ele )asi ele circula#te ale e1)loat%rii 3datorii fa,% de fur#i$ori9 datorii sociale 6i alte )asi ele circula#te .# afara e1)loat%rii su#t GresurseH .# afara e1)loat%rii@

Gutili$%riH sau G#e oi te&)orare de e1)loatareH@ e1)loat%rii@ te&)orareH ce a)ar,i# tre$oreriei@ )e#tru riscuri 6i c/eltuieli su#t Gresurse stabileH@ datorii49 re)re$i#t% Gresurse te&)orareH de e1)loatare@ creditele )e ter&e# scurt 6i soldurile creditoare ale co#turilor cure#te la b%#ci su#t Gresurse te&)orareH ale tre$oreriei. Co#ce),ia fu#c,io#al% a bila#,ului are &eritul de a oferi o i&a"i#e asu)ra &odului de fu#c,io#are eco#o&ic% a u#ei .#tre)ri#deri9 )u#:#du<se astfel .# e ide#,a stocurile 6i resursele cores)u#$%toare fiec%rui ciclu de fu#c,io#are . A#ali$a fu#c,io#al% a bila#,ului )er&ite i# esti"area acti it%,ii .#tre)ri#derii9 )e cicluri de o)era,iu#i 6i ur&%re6te e ide#tierea &odalit%,ilor de fi#a#,are a .#tre)ri#derii .# ederea orie#t%rii acesteia .# direc,ia u#ei structuri o)ti&e de fi#a#,are9 reflectata )ri# e olu,ia tre$oreriei #ete. Co#for& co#ce),iei fu#c,io#ale .#tre)ri#derea este o e#titate eco#o&ic% 6i fi#a#ciar% care .#de)li#e6te a#u&ite fu#c,ii? de )roduc,ie sau e1)loatare9 de re)arti,ie9 de i# estire sau de$i# estire9 de fi#a#,are etc. A6adar9 .# cadrul bila#,ului fu#c,io#al o)era,iile or fi "ru)ate )e cicluri 6i a#u&e? < < Ciclul de i# esti,ii@ Ciclul de fi#a#,are@

Powered by www.referate-gratis.ro

< <

Ciclul de e1)loatare@ Ciclul de tre$orerie.

R%s)u#$:#d altor criterii de ;udecat% asu)ra situa,iei .#tre)ri#derii9 )re$e#tarea fu#c,io#al% a bila#,ului e ide#,ia$% as)ectele fi#a#ciare9 structurale 6i le"%turile cu "estiu#ea )re i$io#al%9 ada)t:#du<se &ai bi#e ceri#,elor &a#a"erilor di# .#tre)ri#dere.

B',.17$, 4$1#7')1., < RON < D+1$5'%+. +,+5+1&$,$' I8ILIZRI S8A+ILE < i&obili$%ri cor)orale 3 aloare brut%4 AC8IF CIRCILAN8 >E EX(LOA8ARE +RI8 3ACE4 < stocuri < clie#,i AC8IF CIRCILAN8 +RI8 =N AFARA EX(LOA8RII 3ACAE4 AC8IFE >E 8REZORERIE 3A84 < dis)o#ibilit%,i 8O8AL AC8IF RESIRSE >IRA+ILE < ca)italuri )ro)rii? < ca)ital social < re$er e le"ale < alte re$er e < re$ultatul e1erci,iului < )ro i$ioa#e )e#tru riscuri 6i c/eltuieli < a&orti$%ri < >atorii fi#a#ciare )e ter&e# &ediu 6i lu#" >A8ORII >E EX(LOA8ARE 3>E4 < fur#i$ori < alte dat. de e1)loatare < datorii fiscale 6i sociale 3cu e1ce),ia i&)o$itului )e )rofit4 >A8ORII =N AFARA EX(LOA8RII 3>AE4 < i&)o$itul )e )rofit datorat (ASIFE >E 8REZORERIE 3(84 < credite ba#care cure#te 8O8AL (ASIF
Powered by www.referate-gratis.ro

S),-$%' ,.: 31.12.2!!8 31.12.2!!@ 8.!52 ".51" 2.'2! 2.111 B5 55 12.5!1 @.B!3 5.""5 !.20' !5 512 1.015 < 1.222 2.750 2.338 1.512 220 522 1!! 5@! 12.B31 8.225 C.@C" !.510 '.!55 @! 72 15.207 1!.35C 5.*** !.!22 122 1.'22 1.7!5 < 2.122 1.'02 3.851 2.'!2 022 517 281 1.8!! 1B.28@

3.2 A1.,'2. +#:','*%$,$' 4'1.1#'.% 6+ *.2. *',.17$,$' 4$1#7')1., !.2.1 Fo#dul de rul&e#t #et "lobal 3FRND4 Fo#dul de rul&e#t #et "lobal 3FRND4 re)re$i#t% )artea resurselor durabile care co#cur% la fi#a#,area acti ului circula#t. Se )oate calcula du)% rela,ia? FRND K R> - IS u#de? R> K resurse durabile IS K utili$ari stabile FRND K 7.52! - 0.252 K 1.551 RON FRND K 12.!5* - 0.225 K 2.1!2 RON

Se obser % c% at:t .# a#ul 2220 c:t 6i .# 2227 fo#dul de rul&e#t #et "lobal este )o$iti 9 el co#stitui#d o "ara#,ie a lic/idit%,ii .#tre)ri#derii. RFRND K FRND < FRND K 2.1!2 - 1.551 K 501 RON

Faria,ia fo#dului de rul&e#t #et "lobal RFRND este )o$iti % datorit% fa)tului c% .# a#ul 2227 fo#dul de rul&et #et "lobal .#re"istrea$a o cre6tere de 501 RON. !.2.2 Ne oia de fo#d de rul&e#t 3NFR4 are dou% co&)o#e#te Ne oia de fo#d de rul&e#t )e#tru e1)loatare 3NFRE4 de)i#de de #i elul cifrei de afaceri 6i re)re$i#t% o co&)o#e#t% i&)orta#t% a "estiu#ii fi#a#ciare de afaceri . NFRE K Acti e circula#te - >atorii de de e1)loatare e1)loatare NFRE K '.51' - 2.!!0 K 2.1*5 RON
Powered by www.referate-gratis.ro

NFRE K *.7*' - !.051 K '.12! RON Se .#re"istrea$% o #e oie de fo#d de rul&e#t di# e1)loatare )o$iti %9 deoarece acti ele circula#te de e1)loatare de su#t &ai &ari dec:t datoriile de e1)loatare. Acest lucru duce la ob,i#erea u#ei 3RNFRE4 )o$iti e? RNFRE K NFRE < NFRE K '.12! - 2.1*5 K 1.7'* RON Ne oia de fo#d de rul&e#t .# afara e1)loat%rii 3NFRAE4 )oate .#re"istra aria,ii i&)orta#te de la o )erioad% la alta. NFRAE K Acti circula#t i# - >atorii i# afara afara e1)loatarii e1)loatarii NFRAE K 2 - 122 K < 122 RON NFRAEK 2 - 201 K < 201 RON At:t .# a#ul 2220 c:t 6i .# 2227 .#tre)ri#derea .#re"istrea$% o #e oie de fo#d de rul&e#t .# afara e1)loat%rii #e"ati %9 deoarece .#tre)ri#derea #u dis)u#e de acti e circula#te .# afara e1)loat%rii. =# sc/i&b9 aceast% .#re"istrea$% datorii .# afara e1)loat%rii. RNFRAE K NFRAE < NFRAE K < 201 M 122 K <101 RON NFR K NFRE M NFRAE K 2.1*5 < 122 K 2.2*5 RON NFR K NFRE M NFRAEK '.12! - 201 K !.0'2 RON RNFR K NFR < NFR K !.0'2 - 2.2*5 K 1.*55 RON Se co#stat% o aria,ie a #e oii de fo#d de rul&e#t )o$iti %9 ceea ce reflect% ec/ilibrul cure#t al .#tre)ri#derii. !.2.! 8re$oreria #et% 38N4 8N K Acti e de tre$orerie - (asi e de tre$orerie 8N K 55 - 572 K < 525 RON 8N K 72 - 1022 K < 1.*12 RON R8N K 8N < 8N K < 1.*12 M 525 K < 1.105 RON R8N K RFRND - RNFR K 501 < 1.*55 K < 1.105 RON
Powered by www.referate-gratis.ro

aria,ii a #e oii de fo#d de rul&e#t )e#tru e1)loatare

Fo#dul de rul&e#t #et "lobal este i#suficie#t )e#tru a fi#a#,a i#te"ral #e oia de fo#d de rul&e#t 3RFRN P RNFR49 .#tre)ri#derea fii#d de)e#de#t% de creditele )e ter&e# scurt9 )e care trebuie s% le re.##oiasc% )er&a#e#t.

Ne oia de fo#d de rul&e#t cre6te &ai ra)id dec:t :#$%rile9 deoarece .#tre)ri#derea las% s% se de"rade$e ter&e#ele de lic/idare a stocurilor 6i de .#casare a crea#,elor. O serie de )roble&e )ri e6te #e oia de fo#d de rul&e#t a .#tre)ri#derii9 ce se )ot datora? < < < #i elului ridicat al stocurilor@ creditelor acordate clie#,ilor )e )erioade foarte lu#"i@ creditele ob,i#ute de la fur#i$ori )e )erioade foarte scurte.

La #i elul .#tre)ri#derii9 trebuie s% se ec/ilibre$e )ortofoliul de acti it%,i9 )e#tru a se autofi#a#,a9 deoarece u#ele acti it%,i "e#erea$% lic/idit%,i9 iar altele le co#su&%. >ac% .#tre)ri#derea #u 6i<a )reci$at )olitica9 a#ali$a strate"ic% este slab%9 ceea ce #u facilitea$% "estiu#ea )re i$io#al% a .#dator%rii. E1ist%9 deci9 o rela,ie foarte str:#s% .#tre strate"ia i#dustrial% aleas% de .#tre)ri#dere 6i strate"ia fi#a#ciar% )e#tru a<6i a&eliora re#tabilitatea. (erfor&a#,a fi#a#ciar% este .# fu#c,ie de )o$i,ia strate"ic% a fiec%reia di#tre acti it%,ile sale sau a )roduselor sale. (e de alt% )arte9 )erfor&a#,a #u se e1)ri&% #u&ai .# ter&e#i de re#tabilitate9 ci &ai ales9 .# ter&e#i de e1cede#t sau deficit 3#e oie4 de lic/idit%,i. (e#tru a de)%6i cri$a de tre$orerie este #ecesar s% se a&eliore$e #e oia de fo#d de rul&e#t )ri# ac,iu#i )ro)rii fiec%rei .#tre)ri#deri?
Powered by www.referate-gratis.ro

< < < < < <

"estiu#ea stocurilor 6i a a)ro i$ioa#elor@ #e"ocierea ter&e#elor de )lat%? clie#,i 6i fur#i$ori@ solicitarea de aco#turi@ re$ol area ra)id% a liti"iilor ad&i#istrati e 6i te/#ice@ a&eliorarea diferitelor )rocese di# .#tre)ri#dere cu sco)ul de a reduce #u&%rul liti"iilor )ri i#d calitatea )roduselor@ ado)tarea u#ei )roceduri de recu)erare &ai ra)id% a crea#,elor.

Ne oia de fo#d de rul&e#t #efa orabil% )e#tru ec/ilibrul fi#a#ciar al .#tre)ri#derii9 i&)lic% &%suri de reducere a #e oi de fo#d de rul&e#t )ri# accelerarea rota,iei stocurilor9 reducerea ter&e#elor de )lat% acordate clie#,ilor 6i ob,i#erea de ter&e#e de )lat% &ai lu#"i de la fur#i$ori. A%surile de reducere a #e oii de fo#d de rul&e#t se lo esc de o serie de obstacole9 di#tre care? < .# "estiu#ea foarte acti % a stocurilor trebuie s% se ,i#% sea&a de fa)tul c% rit&ul a)ro i$io#%rilor trebuie stabilit cu co#si&,%&:#tul fur#i$orilor9 c% )rocesul de fabrica,ie #u se )oate accelerat datorit% co#di,iilor te/#ice de )roduc,ie@ < restr:#"erea creditelor 6i a ter&e#elor de )lat% acordate clie#,ilor #u se )oate reali$a u6or &ai ales c:#d u$a#,ele su#t bi#e stabilite .# sectorul de acti itate res)ecti . 3.3 T.*,)$, -+ 4'1.17.%+ Structura fi#a#ciar% a bila#,ului sau a tabloului de fi#a#,areF )re$e#tat% de u# a"e#t eco#o&ic la u# &o&e#t dat9 ofer% i#for&a,iile #ecesare )e#tru a #e )utea )ro#u#,a at:t asu)ra ec/ilibrului fi#a#ciar )e ter&e# lu#" 3)e#tru o )erioad% &ai &are de u# a#49 )ri# luarea .# co#sidera,ie a #e oilor 6i resurselor )er&a#e#te 3stabile49 c:t 6i asu)ra ec/ilibrului fi#a#ciar )e ter&e# scurt 3)e#tru o )erioad% de ):#% la u# a#4 )e ba$a #e oilor 6i resurselor te&)orare 3ciclice4. Cele dou% ti)uri de ec/ilibre fi#a#ciare su#t .#tr<o rela,ie de co#di,io#are reci)roc%. Ec/ilibrul fi#a#ciar )e ter&e# scurt este .# acela6i ti&) o )re&is% a ec/ilibrului fi#a#ciar )e ter&e# lu#" 6i i# ers. Astfel9 tabloul de fi#a#,are este acreditat cu ur&%toarele acce),ii?

Powered by www.referate-gratis.ro

tablou care )er&ite s% e1)lice aria,ia )atri&o#iului .#tre bila#,ul de desc/idere tablou care fur#i$ea$% o edere de a#sa&blu asu)ra ec/ilibrului fi#a#ciar@ tablou orie#tat s)re o a#ali$% )atri&o#ial% a .#tre)ri#derii.

6i bila#,ul de .#c/idere@

=# ceea ce )ri e6te ter&e#ul de tablou de flu19 acestuia .i su#t co#ferite ur&%toarele se#suri? tablou care )ri ile"ia$% o co#ce),ie eco#o&ic%9 orie#tate c%tre descrierea flu1urilor "e#erate de o)era,iile .#tre)ri#derii@ tablou care arat% le"%tura di#tre o)era,iile .#tre)ri#derii 6i ec/ilibrul fi#a#ciar@ tablou orie#tat c%tre o e1)lica,ie a e olu,iei tre$oreriei .# ti&)ul a#ului.

Itilitatea tabloului de fi#a#,are )lec:#d de la9 o)i#iile e1tre& de di erse ale diferi,ilor utili$atori9 asu)ra &%ri&ilor i#for&a,iilor4 9care su#t structurate .# tabloul de fi#a#,are. Astfel9 tabloul de fi#a#,are a)are ca? u# i#stru&e#t i#dis)e#sabil de "estiu#e 6i de )re i$iu#e@ u# &i;loc de a reali$a u# dia"#ostic al .#tre)ri#derii9 )ri#tr<o abordare &ai "lobal%

6i &ai di#a&ic% dec:t cea care face a)el la rate@ u# &i;loc de a e oca flu1urile eco#o&ice 6i fi#a#ciare care au tra ersat

.#tre)ri#derea 6i au &odificat )atri&o#iul sau9 )recu& 6i de a e1)lica )ri#ci)alele9 as)ecte ale co&)orta&e#tului 6i )ers)ecti elor sale@ u# &i;loc )e#tru a ;udeca "estiu#ea fi#a#ciar% a .#tre)ri#derii tratat de i# estire9 )olitica de autofi#a#,are9 re)arti$area .#tre fi#a#,area i#ter#a 6i cea e1ter#%4@ u# &i;loc )e#tru a a#ali$a )olitica de i# estire a .#tre)ri#derii )ri# ra)ortarea

i# esti,iilor la ca)acitatea de autofi#a#,are9 la cifra de afaceri 6i la i&obili$%rile #ete la .#ce)utul e1erci,iului4@ u# &i;loc )e#tru a a#ali$a )olitica de de$i# estire a .#tre)ri#derii@ u# &i;loc )e#tru a ;udeca )olitica de distribuire de di ide#de a .#tre)ri#derii .# u# &i;loc )e#tru a e alua )oliticile co&erciale ale .#tre)ri#derii9 )ri# i#ter&ediul

s)ecial9 )ri# ra)ortarea &%ri&ii su&elor distribuite la ca)acitatea de autofi#a#,are4@ e olu,iei datoriilor 6i crea#,elor co&erciale@
Powered by www.referate-gratis.ro

fir&%@

u# &i;loc )e#tru a)recierea riscurilor@ u# &i;loc )e#tru re)re$e#tarea rela,iei di#tre re#tabilitate 6i riscul asu&at de

u# i#stru&e#t care )er&ite s% se .#,elea"% circuitele 6i &i6c%rile fi#a#ciare .#tr<o u# i#stru&e#t ese#,ial9 .# dia"#osticul reali$at de ba#c/er asu)ra .#tre)ri#derii F

.#tre)ri#dere@ clie#teF .# )ri i#,a #ecesit%,ilor de fi#a#,are trecute 6i iitoare@ u# docu&e#t )e#tru i#for&area ac,io#arilor@ u# docu&e#t )e#tru i#for&area )erso#alului@ u# docu&e#t )e#tru i#for&area altor cate"orii d+ ter,i clie#,i9 fur#i$ori etc.4.

8abloul de fi#a#,are )er&ite descrierea e"alit%,ii di#tre flu1urile de utili$%ri 6i flu1urile de resurse )e o )erioad% de "estiu#e9 di# care cau$a se &ai #u&e6te 6i tabloul utili$%rilor 6i resurselor. (e ba$a bila#,ului fu#c,io#al dis)o#ibil se ob,i#e ur&%torul tablou de fi#a#,are? T.*,)$, -+ 4'1.17.%+: U&','23%' >i ide#de )l%tite .# cursul e1erci,iului Ac/i$i,ii de acti e i&obili$ate? < i&obili$%ri cor)orale Ra&bursarea datoriilor fi#a#ciare )e ter&e# &ediu sau lu#" RON R+($%(+ 1.27' CAF 1.*07 Cesiu#i sau reduceri de acti e i&obili$ate 1.*07 < cesiu#i de i&obili$%ri cor)orale 1.!77 Aa;orarea ca)italurilor )ro)rii < &a;orarea ca)italului social Cre6terea datoriilor fi#a#ciare )e ter&e# &ediu 6i lu#" 3#oi .&)ru&uturi4 "."82 8otal resurse U&','23%' S Faria,ia acti elor 6i )asi elor de e1)loatare < Faria,ia acti elor de e1)loatare? < stocuri 6i )roduc,ie .# curs < clie#,i 6i co#turi asi&ilate < Faria,ia datoriilor de e1)loatare < fur#i$ori 6i alte datorii de e1)loatare < datorii fiscale9 cu e1ce),ia i&)o$itului )e )rofit
Powered by www.referate-gratis.ro

RON 2.722 !'5 !'5 215 215 1.522 5.!B3 R+($%(+

8otal utili$%ri R FRND K 5.!B3 8 "."82A 581

1.215 2.2'5 <252 117

8otal A. Faria,ia #et% a acti elor 6i )asi elor de e1)loatare S Faria,ia acti elor 6i )asi elor .# afara e1)loat%rii < Faria,ia datoriilor )ri i#d i&)o$itul )e )rofit 8otal +. Faria,ia #et% a acti elor 6i )asi elor .# afara e1)loat%rii 8otal A M + R NFR T2 S Faria,ia tre$oreriei < Faria,ia dis)o#ibilit%,ilor < Faria,ia creditelor )e ter&e# scurt 8otal C. Faria,ia tre$oreriei #ete

3.21! 1.@"C

11@ 101 101 181 181

1@"C 1.CBB 25 25 -1.185

1.212 1.21!

3." S'&$.7'. 4,$;$%',)% -+ 1$5+%.% I#for&a,iile referitoare la flu1urile de #u&erar afere#te u#ei acti it%,i su#t utile deoarece co#stituie )e#tru utili$atorii situa,iilor fi#a#ciare ale e#tit%,ii o ba$% de e aluare a ca)acit%,ii e#tit%,ii de a "e#era #u&erar 6i ec/i ale#te de #u&erar9 )recu& 6i a utilit%,ii acestor flu1uri. Flu1urile de #u&erar su#t defi#ite ca i#tr%ri 6i ie6iri de #u&erar 6i ec/i ale#te de #u&erar. Astfel9 o situa,ie a flu1urilor de #u&erar e1)lic% &odific%rile acestor ele&e#te )e durata e1erci,iului fi#a#ciar. Acti it%,ile de e1)loatare se refer% la )ri#ci)alele acti it%,i care aduc e#ituri )e#tru .#tre)ri#dere 6i i#clud toate acele acti it%,i care #u su#t acti it%,i de i# esti,ie sau de fi#a#,are. Cu alte cu i#te9 se ide#tific% &ai .#t:i acele acti it%,i care i#tr% .# cate"oria acti it%,ilor de fi#a#,are sau de i# esti,ii9 ceea ce r%&:#e fii#d acti it%,ile de e1)loatare. Situa,ia flu1ului de #u&erar9 cu#oscut 6i sub #u&ele de cas/ flow state&e#t9 este tabloul "e#eral care arat% cu& se descurc% fir&a cu lic/idit%,ile b%#e6ti. Situa,ia flu1ului de #u&erar este structurat% )e trei ca)itole )ri#ci)ale? cel o)era,io#al9 cel i# esti,io#al9 6i cel fi#a#ciar. < (e )la# o)era,io#al9 #u&erarul se .#casea$% di# acti it%,ile de ba$% ale fir&ei9 )ri# li rarea de bu#uri 6iCsau ser icii9 6i se c/eltuie )e ceea ce ,i#e de fu#c,io#area obi6#uita a co&)a#iei? fur#i$orii de &aterii )ri&e9 salarii9 c/irii9 utilit%,i.

Powered by www.referate-gratis.ro

A&orti$area &i;loacelor fi1e este9 a)are#t )arado1al9 ec/i ale#tul .#cas%rii de #u&erar. (e#tru c% de6i a&orti$area este .# si#e o c/eltuial%9 )lata acestei c/eltuieli a fost facut% .# &o&e#tul .# care &i;locul fi1 a fost cu&)%rat. Ca o co&)ara,ie9 este o)usul .#c/irierii u#ui &i;loc fi1 3)e#tru a be#eficia de res)ecti ul &i;loc fi14. C/eltuielile cu dob:#$i 6i ta1e se .#cadrea$% tot .# )la#ul o)era,io#al. < (e )la# i# esti,io#al9 #u&erarul se .#casea$% di# :#$area de &i;loace fi1e 3e1. tere#9 cl%diri9 ec/i)a&e#te4 6i se c/eltuie9 bi#e.#teles9 )e#tru cu&)%rarea &i;loacelor fi1e.Aici i#tr% 6i c/eltuielile cu re#o area cl%dirilor si &oder#i$area 3u)"rade<ul4 ec/i)a&e#telor. < (e )la# fi#a#ciar9 #u&erarul se .#casea$% )ri# ob,i#erea de credite 6i di# :#$area de ac,iu#i 6i obli"a,iu#i )ro)rii 6i se c/eltuie )e ra&bursarea creditelor9 )lata di ide#delor 6i r%scu&)%rarea )ro)riilor ac,iu#i. Cu&)%rarea 6i :#$are de )%rti sociale9 ac,iu#i 6i obli"a,iu#i e&ise de alte fir&e ,i#e de flu1ul de #u&erar "e#erat de acti it%,ile i# esti,io#ale. Se&#alele de alar&% ce )ot fi obser ate .# situa,ia flu1ului de #u&erar su#t difere#,ele di#tre )la#ificat 6i reali$at. Cu c:t .#cas%rile su#t &ai &ici dec:t cele )re i$io#ate iar )l%,ile su#t &ai &ari9 cu at:t "radul de alar&% ar trebui s% fie &ai &are. C% &%sura de luat )ost<factu& su#t de)istarea cau$elor care au dus la deraierea de la )la#ul i#i,ial 6i corectarea acestora. A%suri )e#tru a .&bu#%t%,i flu1ul de #u&erar? < < < < Ne"ocia,i ter&e#e scurte de )lat% cu clie#,ii. Factura,i c:t &ai re)ede du)% Ne"ocia,i ter&e#e lu#"i de )lat% cu fur#i$orii. (%stra,i o re$er % de #u&erar. O)ti&i$a,i folosirea stocurilor9 astfel .#c:t s% a e,i c:t &ai )u,i# #u&erar li rarea )rodusului sau ser iciului.

i&obili$at. S'&$.7'. 4,$;$%',)% -+ 1$5+%.% < RON < D+1$5'%+. +,+5+1&$,$'


Powered by www.referate-gratis.ro

E;+%#'7'$,

4'1.1#'.% #$%+1& F,$;$%' -+ 1$5+%.% -'1 .#&'/'&37' -+ +;6,).&.%+: (rofit brut A;ust%ri )e#tru? C/eltuieli cu a&orti$area C/eltuieli cu )ro i$ioa#ele 6i a;ust%rile )e#tru de)reciere sau )ierdere de aloare Fe#ituri di# relu%ri de )ro i$ioa#e 6i a;ust%ri )e#tru de)reciere sau )ierdere de aloare C/eltuieli fi#a#ciare 3C/eltuieli cu dob:#$ile4 Fe#ituri fi#a#ciare 3Fe#ituri di# dob:#$i4 C/eltuieli )ri i#d acti ele cedate Fe#ituri di# :#$area acti elor Faria,ia soldurilor co#turilor de crea#,e co&erciale 6i alte crea#,e di# e1)loatare Faria,ia soldurilor co#turilor de datorii co&erciale 6i alte datorii di# e1)loatare Faria,ia soldurilor co#turilor de stocuri 2.215 75* 2 2 ''2 3204 2. '75 3!'54 32.2'54 35!04 31.2154 Numerar generat din exploatare >ob:#$i .#casate 20 >ob:#$i )l%tite I&)o$it )e )rofit )l%tit Numerar net din activiti de exploatare F,$;$%' -+ &%+2)%+%'+ -'1 .#&'/'&37' -+ '1/+(&'7'+: (l%,i )e#tru ac/i$i,io#area de i&obili$%ri cor)orale =#cas%ri di# :#$area de i&obili$%ri cor)orale Numerar net din activiti de investiie F,$;$%' -+ &%+2)%+%'+ -'1 .#&'/'&37' -+ 4'1.17.%+: =#cas%ri di# e&isiu#ea de ac,iu#i =#cas%ri di# .&)ru&uturi )e ter&e# lu#" Ra&burs%ri de .&)ru&uturi )e ter&e# lu#" >i ide#de )l%tite Numerar net din activiti de finanare C%+E&+%+. 1+&3 . 1$5+%.%$,$' E' +#:'/.,+1&+,)% -+ 1$5+%.% N$5+%.% E' +#:'/.,+1&+ -+ 1$5+%.% ,. 91#+6$&$, +;+%#'7'$,$' 4'1.1#'.% N$5+%.% E' +#:'/.,+1&+ -+ 1$5+%.% ,. (4G%E'&$, +;+%#'7'$,$' 4'1.1#'.% 3''24 31224 1.136 31.*074 !'5 (1.444) 215 152 2 31.!774 31.27'4 (877) >1.185? >525? >1.C1!? 1.648

Situa,ia flu1urilor de #u&erar )er&ite s% se caracteri$e$e )olitica de cre6tere a .#tre)ri#derii.


Powered by www.referate-gratis.ro

Soldul tre$oreriei di# e1)loatare 3E8E4 este )o$iti 9 dar #u suficie#t )e#tru a )er&ite )lata c/eltuielilor fi#a#ciare 6i a i&)o$itului )e )rofit. =#tre)ri#derea se afl% .#tr<o situa,ie ase&%#%toare celei .# care soldul de tre$orerie este #e"ati 9 cu difere#,a c% &a;orarea #e oii de credit este le"at% de i&)osibilitatea de a )l%ti toate c/eltuielile co#tractate 6i #u se datorea$% deficitului cro#ic )ro e#it di# e1)loatare. =# aceast% situa,ie9 este #ecesar% o reec/ilibrare a structurii fi#a#ciare 3cre6terea ca)italului4. =# a&bele ca$uri9 este #ecesar9 totu6i9 s% se )u#% .#trebarea 6i asu)ra re#tabilit%,ii reale a .#tre)ri#derii. Situa,ia flu1urilor de #u&erar )er&ite elaborarea u#ei )olitici de redresare care i$ea$%? < < < < cedarea u#or acti e di# afara e1)loat%rii sau aba#do#area u#or acti it%,i@ di&i#uarea #e oii de fo#d de rul&e#t9 &ai ales )ri# li&itarea #i elului )roduc,iei &e#,i#erea u#ui rit& al )roduc,iei co#sta#t9 care duce la &a;orarea stocurilor9 accelerarea factur%rilor 6i li r%rilor9 .# ti&) ce crea#,ele co&erciale su#t .#casate

la cel al :#$%rilor@ acestea fii#d e aluate la cost co&)let@ cu .#t:r$iere9 cifra de afaceri cre6te9 de6i creditul acordat clie#,ilor cre6te se&#ificati .

3.5 P,.1$, -+ 4'1.17.%+ (la#ul de fi#a#,are este u# docu&e#t )re i$io#al9 )luria#ual9 stabilit )e o durat% de !< 5 a#i care re"ru)ea$%? < < resursele de care dis)u#e .#tre)ri#derea .# a#ii co#sidera,i. aloc%rile durabile la care trebuie s% fac% ea .# cadrul acelora6i a#i.

>ease&e#ea )la#ul de afacere trebuie stabilit .# fiecare a# si ad%u"at docu&e#telor co#tabile. El este cerut de ba#c% )e#tru acordarea u#ui credit )e ter&e# lu#" .# ca$ul cererii u#ei su&e i&)orta#te.

Powered by www.referate-gratis.ro

Resursele )re i$io#ale - re)re$i#t% toate resursele durabile de care )oate be#eficia .#tre)ri#derea Cesiu#i sau reduceri ale ele&e#telor de acti i&obiliar < su#t "e#eratoare de )lus sau &i#usuri de aloare cu i&)lica,ii fiscale. Cre6terea ca)italului - re)re$i#t% si#"ura cre6tere de ca)ital )ri# a)orturi .# #u&erar 6i .# ca$ul #u&ai al su&elor eliberate co#stituie o resurs% real% susce)tibil% )e#tru a fi#a#,a aloc%rile. Sub e#,iile < .# a#ul .# care este .#casat% de .#tre)ri#dere9 sub e#,ia co#stituie o resurs% )e#tru aloarea ei total%. I&)o$itarea sa9 care i#ter i#e .# a#ul de %rs%&:#t este luat% auto&at .# co#siderare .# re$ultatul e1erci,iului 6i deci .# CAF. Cre6terea datoriilor fi#a#ciare < Este orba de datoriile cu o durat% &ai &are de u# a#. >ac% c/eltuielile su#t su)ortate9 ele )ot s% fie deduse di# su&a .&)ru&utat%9 sau s% fie trecute la aloc%ri .# rubrica Gc/eltuieli de re)arti$atH. Aloc%rile )re i$io#ale < Acestea su#t aloc%ri cu caracter durabil care tre$oreria. or afecta

Powered by www.referate-gratis.ro

Ac/i$i,iile de i&obili$%ri < I# esti,iile )re %$ute la i&obili$%rile #ecor)orale9 cor)orale sau fi#a#ciare su#t co#siderate )e#tru aloarea lor 3f%r% 8FA4 &a;orat% cu 8FA #edeductibil% fiscal. >aca e o )roduc,ie i&obili$at%9 ea trebuie s% fi"ure$e cu acela6i titlu ca 6i o ac/i$i,ie. >istribuirile de di ide#te - asu)ra acestui titlu9 dou% atitudi#i su#t )osibile? < < fie su#t i#cluse .# aloc%ri 3ca$ ca#d .#tre)ri#derea a defi#it su&ele )re i$io#ale )e fie su#t i"#orate .#tr<u# )ri& &o&e#t9 )osibilit%,ile de distribuire fii#d studiate Faria,iile NFR (ri#ci)iu? soldurile a#uale ale )la#ului de fi#a#,are su#t solduri de tre$orerie. Ori9 CAF9 trecut% la resurse9 #u e u# flu1 de tre$orerie 122Q. Flu1ul de tre$orerie cores)u#$%tor e dat de rela,ia CAF<RNFR. >e aceea aria,iile )o$iti e ale NFR trebuie .#scrise la aloc%ri 6i aria,ii #e"ati e la resurse 3sau aloc%ri #e"ati e4. Re&arci co&)le&e#tare? ele&e#tele care co#stituie NFR su#t dificil de a le e alua .# &od )ro i$io#al. Se )oate s)u#e c% .# )la#ul de fi#a#,are Ga)ro1i&ateH. Elaborarea )la#ului Elaborarea )la#ului de fi#a#,are #ecesit% u# &i#i& de 2 eta)e? < < stabilirea u#ui )la# f%r% fi#a#,%ri e1ter#e9 )or#i#d de la soldurile ob,i#ute la fi#ele stabilirea u#ui )la# de fi#a#,are lu:#d .# co#sidera,ie9 fi#a#,%rile. )erioadei9 de a deter&i#a fi#a#,%rile e1ter#e #ecesare #e oilor de aco)erit@ (la#ul care re$ult% trebuie s% fie ec/ilibrat 9 adic% s% )re$i#te ra)id o te$orerie "lobal% )o$iti %. (la#ul de fi#a#,are e i#dis)e#sabil )e#tru a ;udeca iabilitatea u#ei .#tre)ri#deri 6i )e#tru a #e"ocia cu b%#cile9 co#sursurile ba#care #ecesare. =#tre)ri#derea trebuie s% elabore$e )la#urile de fi#a#,are )e#tru? < < Ferificarea )erti#e#,ei strate"iei sale9 care trebuie s% )er&it% ec/ilibrarea Cercetarea9 )ri# a;ust%ri succesi e a celor &ai bu#e co&bi#a,ii )osibile .#tre )la#ului. resurse 6i aloc%ri@
Powered by www.referate-gratis.ro

care le<a i$at s% le distribuie 6i )e#tru care are asi"ur%ri c% le )oate face fa,%4@ du)% stabilirea )la#ului9 .# fu#c,ie de soldurile ob,i#ute.

aria,iile NFR su#t

< <

Bustificarea recur"erii la fi#a#,%ri e1ter#e. E aluarea ca)acit%,ii de distribu,ie a di ide#telor.

Co#sidere#te ale NFRE? U Nu&ai NFRE este co#siderat%@ este foarte dificil de a )re edea su&a )osturilor .# afara e1)loat%rii 6i e )referabil de a le i"#ora. =# )lus NFRE este e aluat% cu a;utorul &etodei #or&ati e9 ceea ce e it% de a calcula toate )osturile. U Este orba de o NFRE &edie9 atu#ci c:#d bila#,ul )re i$io#al este )resu)us stabil la fi#ele e1erci,iului. (ri# ur&are tre$oreria astfel deter&i#at% #u este9 .# &od real o tre$orerie de sf:r6it de e1erci,iu9 este orba9 deci9 de u# calcul a)ro1i&ati . Societatea a )re i$io#at )e#tru ur&%torii ! a#i u# E+E a#ual de !.022 RON. =#tre)ri#dere are .# edere reali$area u#ei i# esti,ii .# acti e i&obili$ate de 1.*07 RON. Itila;ul a fost ac/i$i,io#at 6i )us .# fu#c,iu#e .# lu#a dece&brie a a#ului 22209 dar su&a de 2.2!5 RON a fi ac/itat% .# lu#a ia#uarie a a#ului 2227. Ai;locul fi1 se a a&orti$a li#iar .# 5 a#i. I# ec/i utila; a fi :#dut cu *5 RON@ aloarea #ea&orti$at% a acestuia este de *5 RON. Noua i# esti,ie a co#tribui la cre6terea )roduc,iei9 ceea ce a deter&i#a o cre6tere a NFRE cu 1.2'5 RON. 8re$oreria dis)o#ibil% la .#ce)utul a#ului este de 122 RON. Cota de i&)o$it )e )rofit este de 15 Q. Se calculea$% CAF )re i$io#al% )e#tru fiecare di#tre ur&%torii trei a#i? I&)o$itul )e )rofit )re i$io#al - .# RON E+E !.022 A&orti$area ''* (rofitul i&)o$abil !.!5! I&)o$itul )e )rofit 5!5 CAF )re i$io#al% - .# RON E+E !.022 I&)o$it )e )rofit 5!5 Ca)acitatea de autofi#a#,are !.25'

A&orti$area K

K ''* RON

(rofit i&)o$abil K E+E - A&orti$area K !.022 - ''* K !.!5! RON I&)o$it )e )rofit K (rofit i&)o$abil 1 15Q K !.!5! 1 15Q Se reali$ea$% o )ri&% aria#t% a )la#ului de fi#a#,are? P,.1 -+ 4'1.17.%+ 1#+6$&$, A1$, 5!5 RON

I N+#+(.% -+ %+($%(+

A1$,

A1$,

Powered by www.referate-gratis.ro

Ac/i$i,ii de acti e i&obili$ate Cre6terea NFRE T)&., $&','23%' II R+($%(+ Resurse i#ter#e < ca)acitatea de autofi#a#,are 3CAF4 < cesiu#i de acti e i&obili$ate T)&., %+($%(+ 6+%5.1+1&+ D'4+%+17. -'1&%+ %+($%(+ E' $&','23%' T%+2)%+%'. '1'7'.,3 T%+2)%+%'. 4'1.,3

.1$,$' 2!1! 1.*07 1.2'5 3.!35

2!1!

2!11

2!12

!.25' *5 C5 >2.@B!? 1!! >1.8B!? 3.2B" 3.2B" >1.8B!? 1."!"

!.25' 3.2B" 3.2B" 1."!" "."B8

!.25' 3.2B" 3.2B" "."B8 C.@32

=# a doua eta)% se .#cearc% ec/ilibrarea )la#ului cu sco)ul de a ob,i#e o tre$orerie fi#al% )o$iti %9 )ri#? < utili$area de #oi resurse@ < &odificarea )la#ului de i# esti,ii. (resu)u#e& c% .# 2212 .#tre)ri#derea decide &a;orarea ca)italului social cu 1.222 RON 6i co#tractarea u#ui .&)ru&ut .# su&% de 1.022 RON )e trei a#i. >e ase&e#ea9 se decide distribuirea i#te"ral% a )rofitului #et sub for&% de di ide#de. =&)ru&utul a fi ra&bursat .# trei tra#6e a#uale e"ale9 .#ce):#d cu fi#ele a#ului 2212. >ob:#da de 12Q a fi ac/itat% odat% cu ra&bursarea .&)ru&utului9 du)% cu& E;6,'#.7'' Ra&bursare .&)ru&ut >ob:#da )l%tit% A#uitate 2!1! 522 102 *02 S4G%E'&$, .1$,$' 2!11 522 122 *22 re$ult% di# tabelul ur&%tor 3RON4? 2!12 522 52 552

Se recalculea$% ca)acitatea de autofi#a#,are 3RON4? E;6,'#.7'' E+E A&orti$are >ob:#da )l%tit% (rofit i&)o$abil I&)o$it )e )rofit (rofitul #et
Powered by www.referate-gratis.ro

2!1! !.022 ''* 102 !.1*! 52*950 2.5559!2

2!11 !.022 ''* 122 !.2!! 51*920 2.*159*2

2!12 !.022 ''* 52 !.27! 525900 2.*55912

CAF !.1129!2 (la#ul de fi#a#,are defi#iti se )re$i#t% astfel? P,.1 -+ 4'1.17.%+ 8 RON I N+#+(.% -+ %+($%(+ >i ide#de )l%tite Ra&bursare .&)ru&ut Ac/i$i,ii de acti e i&obili$ate Cre6terea NFRE Total utili ri II R+($%(+ Resurse i#ter#e < ca)acitatea de autofi#a#,are 3CAF4 < cesiu#i de acti e i&obili$ate Aa;orarea ca)italului social =&)ru&ut Total resurse permanente D'4+%+17. -'1&%+ %+($%(+ E' $&','23%' T%+2)%+%'. '1'7'.,3 T%+2)%+%'. 4'1.,3 1#+6$&$, .1$,$' 2!1! 1.*07 1.2'5 3.!35 A1$, 2!1!

!.1529*2

!.21!912

522 B!! !.1129!2 *5 1.222 1.022 2.8C5 31524 122 52

A1$, 2!11 2.5559!2 522 3.2B5F32 !.1529*2

A1$, 2!12 2.*159*2 522 3.215FC2 !.21!912

3.112F32 2.5129!2 52 2.5*29!2

3.1B2FC2 3122954 2.5*29!2 2.'579*2

3.213F12 3122954 2.'579*2 2.!5*912

CONCLUZII I PROPUNERI CONCLUZII I#for&a,iile siste&ati$ate .# bila#, stau la ba$a deter&i#%rii u#ei serii de i#dicatori )ri# utili$area datelor fur#i$ate de co#tabilitate9 fie .# for&a .# care acestea e1ist%9 fie du)% o )relucrare )realabil%. Co#for&9 )ri#ci)iului co#tabilit%,ii )ri itor la i#ta#"ibilitatea bila#,ului de desc/idere9 acest docu&e#t de si#te$% re)re$i#t% )u#ctul

Powered by www.referate-gratis.ro

fi#al al lucr%rilor co#tabile di#tr<o )erioad% 6i )u#ctul de debut al co#tabilit%,ii .# )erioada ur&%toare. =#tre)ri#derile trebuie s% reali$e$e u# re$ultat9 acesta )oate fi )rofit sau )ierdere. Re$ultatul )oate fi o &%ri&e aloric% )o$iti %9 de#u&it% )rofit9 atu#ci c:#d e#iturile su#t &ai &ari dec:t c/eltuielile sau9 o &%ri&e aloric% #e"ati %9 de#u&it% )ierdere9 atu#ci c:#d e#iturile su#t &ai &ici dec:t c/eltuielile. =# ca$ul #ostru re#tabilitatea fi#a#ciar% ia alori &ici deoarece re$ultatul #et este &ai &ic fa,% de aloarea ca)italului )ro)riu. Rata re#tabilit%,ii eco#o&ice )er&ite societ%,ii co&erciale re.##oirea 6i cre6terea acti elor sale .#tr<o )erioad% c:t &ai scurt%. >ac% acti ele circula#te su#t i#ferioare datoriilor )e ter&e# scurt9 fo#dul de rul&e#t este #e"ati 9 )re$e#t:#d o situa,ie fi#a#ciar% dificil% a .#tre)ri#derii9 iar dac% acti ele circula#te su#t e1cede#tare fa,% de datoriile )e ter&e# scurt9 fo#dul de rul&e#t este )o$iti 6i )re$i#t% o situa,ie #or&al% a .#tre)ri#derii. =# a#ali$a fo#dului de rul&e#t #et se obser % o &ic6orare a acestora ceea ce .#sea&#% c% #u su#t alocate toate resursele ale e1erci,iului a#terior. Fo#dul de rul&e#t este )o$iti ceea ce .#sea&#% c%9 ca)italurile )er&a#e#te )er&ite s% se fi#a#,e$e i#te"ral acti ele i&obili$ate 6i c/iar o )arte di# acti ele circula#te. >ac% fo#dul de rul&e#t ar fi fost #e"ati s<ar fi luat o )arte i&)orta#t% di# ca)italurile )ro)rii ale fir&ei 6i ar .#re"istra o cre6tere a datoriilor. I# fo#d de rul&e#t #e"ati .#sea&#a dificult%,i fi#a#ciare )re i$ibile )e li#ia sol abilit%,ii9 ceea ce #ecesit% o .&bu#%t%,ire a fi#a#,%rii. Aceast% co#clu$ie este alabil% .# co#di,iile .# care ite$a de rota,ie a acti elor este ide#tic% sau foarte a)ro)riat% de cea a )asi elor si c:#d aceste a#tici)%ri r%&:# #e&odificate. >ac% acti ele circula#te se rotesc &ai re)ede dec:t datoriile )e ter&e# scurt .#tre)ri#derea reali$ea$% lic/idit%,i &ai re)ede dec:t rit&ul datoriilor )e ter&e# scurt reali$:#d c% este )osibil% reali$area u#ui ec/ilibru fi#a#ciar c/iar .# co#di,iile u#ui fo#d de rul&e#t #e"ati . Cre6terea fo#dului de rul&e#t se&#ific% o situa,ie )o$iti %9 dar trebuie studiat dac% aceast% cre6tere a fo#dului de rul&e#t #u este deter&i#at% de cre6terea "radului de .#datorare a .#tre)ri#derii9 ceea ce ar fi .# detri&e#tul auto#o&iei sale fi#a#ciare.

Powered by www.referate-gratis.ro

Fo#dul de rul&e#t este &ai &are dec:t #e oia de fo#d de rul&e#t9 atu#ci fo#dul de rul&e#t fi#a#,ea$% .# totalitate #e oia de fo#d de rul&e#t 6i a)are u# e1cede#t de resurse care se re"%se6te .# tre$orerie ce se co#creti$ea$% .# dis)o#ibil ba#car 6i cas%. 8re$oreria #eta este )o$iti a ceea ce de&o#stre$% succesul .#tre)ri#derii9 )ri# )lasarea re#tabil% a dis)o#ibilit%,ilor b%#e6ti. Cre6terea tre$oreriei #ete este dat% de )rofiturile #ete 6i a&orti$%rile acu&ulate de societate. Sco)ul ur&%rit de .#tre)ri#dere9 .# desf%6urarea oric%rei acti it%,i9 este de a reali$a u# )rofit suficie#t )e#tru a re&u#era co# e#abil ca)italurile de care dis)u#e9 de a &e#,i#e )ote#,ialul s%u te/#ic 6i eco#o&ic de a asi"ura o cre6tere ra,io#al% ,i#:#d sea&a de e olu,ia )ie,ei 6i te#di#,elor co#;u#cturale. PROPUNERI =#tre)ri#derile au #e oie s%<6i co#trole$e acti itatea lor sub di erse for&e9 iar co#trolul de "estiu#e )er&ite &%surarea re$ultatelor 6i asi"urarea c% obiecti ele )ro)use su#t ati#se. Astfel9 siste&ul de co#trol de "estiu#e este asociat cu u# siste& de &%surare a )erfor&a#,elor. Co#trolul de "estiu#e trebuie s% fie ba$at )e res)o#sabilit%,i 6i ada)tat desti#a,iei. (e#tru co#ce)erea u#ui siste& de co#trol de "estiu#e .# .#tre)ri#dere9 )ro)u#e& )arcur"erea &ai &ultor eta)e9 care )ot fi siste&ati$ate astfel? I. II. III. IF. F. Structura .#tre)ri#derilor )e acti it%,i 6i ce#tre de res)o#sabilitate. >esce#trali$area acti it%,ilor )ri# dele"are de res)o#sabilit%,i. Or"a#i$area &ai bu#% a co#tabilit%,ii. Ale"erea i#dicatorilor se&#ificati i la #i el "e#eral c:t 6i )e#tru fiecare =#toc&irea tablourilor de bord.

acti itate 6i ce#tru de res)o#sabilitate. =# acest se#s9 trebuie sc/i&bat% atitudi#ea co#ducerii .#tre)ri#derii 6i .# i#s% i#difere#,a acestora fa,% de or"a#i$area 6i a)licarea u#ei co#tabilit%,i care s% co#stituie su)ortul u#ui ade %rat co#trol de "estiu#e. (e#tru a fi )erti#e#t9 co#trolul de "estiu#e i&)lic% o co&)let% reor"a#i$are a .#tre)ri#derii. Astfel9 fu#c,io#area u#ui siste& de co#trol de "estiu#e se ba$ea$% )e defi#irea u#ei structuri de "estiu#e adic% a u#ei di i$%ri a .#tre)ri#derii )e ce#tre de res)o#sabilitate.
Powered by www.referate-gratis.ro

Fiecare di#tre aceste ce#tre de re)o#sabilitate se caracteri$ea$% )ri# obiecti e 6i &i;loace )ro)rii9 sau astfel s)us9 )ri#tr<o auto#o&ie deci$io#al% )ri i#d utili$area u#ei )%r,i di# aceste &i;loace9 .# cadrul )oliticilor )restabilite. Co#trolul de "estiu#e .6i asu&% res)o#sabilitatea )ri#ci)al% de utili$are o)ti&% a resurselor .# fu#c,ie de #ecesit%,ile )re %$ute )e ter&e# lu#"9 &ediu 6i scurt. =# acest sco)9 co#trolul de "estiu#e )artici)% de &a#iere deter&i#ate la ? < defi#irea )roble&elor 6i i#for&a,iilor de ordi# i#ter# 6i e1ter# #ecesare .# )la#ificarea 6i elaborare de bu"ete. < or"a#i$area 6i bu#a fu#c,io#are9 cu costuri c:t &ai reduse9 a u#ui siste& i#for&a,io#al ada)tat la )rocesele coere#te de a#ali$% 6i si#te$%. < colectatea9 selec,ia 6i )re$e#tarea i#for&a,iilor sub for&% de bord ado)tate la diferite ti)uri 6i #i eluri de res)o#sabilitate. < detectarea abaterilor .#tre )re i$iu#i 6i reali$%ri 6i efectuarea corec,iilor #ecesare. < toate )rocedurile de for&are de tra#s&itere 6i de )erfec,io#are care trebuie s% de,i#% cu#o6ti#,e de ti) i#ter disci)li#ar. Structura u#ei .#tre)ri#deri are u# i&)act i&ediat asu)ra fu#c,io#%rii siste&ului de co#trol de "estiu#e 6i .# &od deosebit asu)ra felului .# care .#tre)ri#derile .6i &%soar% re$ultatele 6i .6i aloc% &i;loacele lor. Structura .#tre)ri#derii este i#flue#,at% de strate"ile acesteia9 care la r:#dul lor9 i&)ulsio#ea$% siste&ul deci$io#al 6i i#for&a,io#al. >e ase&e#ea9 co#sider%& #ecesar% reali$area u#ei desce#trali$%ri eritabile )ri# dele"area de res)o#sabilit%,i. >u)% reali$area u#ei structuri de "estiu#e adec ate 6i or"a#i$area co#tabilit%,ii9 de i&)orta#,% deosebit% )e#tru co#ce)erea u#ui siste& de co#trol de "estiu#e este ale"erea i#dicatorilor se&#ificati i la #i el de .#tre)ri#dere9 c:t 6i )e#tru fiecare acti itate 6i ce#tru de res)o#sabilitate9 )recu& 6i .#toc&irea tablourilor de bord de "estiu#e. =# acest se#s9 .# do&e#iul de acti itate studiat9 a& )ro)us u# #u&%r de 0 i#dicatori ce )ot fi )u6i .# aloare )ri# i#ter&ediul tablourilor de bord 6i a#u&e? < < < < cifra de afaceri #u&%rul de co&e#$i #u&%rul de facturi e&ise totalul )resta,iilor

Powered by www.referate-gratis.ro

< < < <

olu&ul de afaceri reali$ate totalul co&isioa#elor ob,i#ute rata de co&erciali$are a ofertei structura for,ei de &u#c%

Se )ot stabili #u&eroase tablouri de bord desti#ate diferi,ilor res)o#sabili ai .#tre)ri#derii. (e#tru bu#a coere#,% a deci$iilor este #ecesar s% se .#toc&easc% u# tablou de bord la #i elul co#duc%torului .#tre)ri#derii9 defalcate )e acti it%,i 6i res)o#sabilit%,i9 cu)ri#$:#d i#dicatori si#tetici .# co#corda#,% cu #i elul ierar/ic su)erior. Ace6ti i#dicatori )er&it .#,ele"erea ra)id% a situa,iei eco#o&ice 6i fi#a#ciare a .#tre)ri#derii. >e ase&e#ea9 la #i elul fiec%rei acti it%,i 6i ce#tru de res)o#sabilitate se a .#toc&i c:te u# tablou de bord .# co#corda#,% cu #i elul ierar/ic su)erior. Calitatea siste&ului de co#trol de "estiu#e de)i#de .# &are &%sur% de oi#,a de i&)licare a res)o#sabililor la diferitele #i eluri ierar/ice. 8abloul de bord de "estiu#e cores)u#de .#tr<ade %r u#ui siste& de i#for&are 6i )er&ite s% se cu#oasc% .# )er&a#e#,% 6i cu c:t &ai ra)id )osibil datele #ecesare co#trolului &ersului .#tre)ri#derii )e ter&e# scurt 6i s% facilite$e e1ercitarea res)o#sabilit%,ilor

BIBLIOGRAFIE 1. >e&etrescu C.D Istoria contabilitii, Editura Vtii#,ific%9 +ucure6ti9 17*2. 2. Ilie F. !. Io#escu L. '. 8eodorescu A.9 +adea L. 5. 8eodorescu A. 5. Ristea A. *. Sta#cu I. Gestiunea inanciar a !ntreprinderiiH9 Editura Aeteor (ress9 +ucure6ti9 222!. A#ali$a eco#o&ico<fi#a#ciar%9 Editura +iblioteca9 8:r"o i6te9222*. "inanele !ntreprinderii9 Editura Cartea Stude#teasc%9 +ucure6ti9 222*. Cursuri de la GGestiunea tre#oreriei. $a#ele contabilitii, +ucure6ti9 1772. "inane. %eoria pieelor inanciare. &nali#a 'i gestiunea inanciar,

Powered by www.referate-gratis.ro

Editura Eco#o&ic%9 +ucure6ti9 2222.

(owered bW www.referate<"ratis.ro (owered bW www.referate<"ratis.ro (owered bW www.referate<"ratis.ro

Powered by www.referate-gratis.ro

S-ar putea să vă placă și