Sunteți pe pagina 1din 6

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Ino!aie "n administraie Pro#ramul Operaional $%e&!oltarea 'apacit(ii Administrati!e)

%E*VOL+ARE %URA,ILA

Curs organizat n cadrul proiectului PROCEDURI SIMPLIFICA E ! EFICIE"#$ CRESCU $ LA "I%ELUL I"S I U#IEI PREFEC ULUI ! &UDE#UL PRA'O%A( Proiectul co)inan*at prin FON%UL SO'IAL EUROPEAN + Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative, Cod SMIS 1119

%E*VOL+ARE %URA,ILA
Este important sa in!estesti in mediu - in!estesti in !iitorul copiilor nostri . Lupta impotri!a discriminarii - promo!ea&a e#alitatea de sanse a tuturor . Sa im/unatatim mana#ementul si sa e!itam suprae0ploatarea resurselor naturale pentru a reali&a o de&!oltare dura/ila.

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Ino!aie "n administraie Pro#ramul Operaional $%e&!oltarea 'apacit(ii Administrati!e)

NO+IUNI GENERALE Conceptul de %e&!oltare %ura/ila reprezinta o noua paradig,a a Dez-oltarii pro,o-at in cadrul Con)erintei Mondiale pentru Dez-oltare Dura.ila/ organizata de "atiunile Unite la Rio de &aneiro in 01123 Conceptul ,arc4eaza o sc4i,.are ,a5ora in a.ordarea pro.le,elor dez-oltarii u,anitatii prin optiunile de asigurare a unui ec4ili.ru dina,ic intre co,ponentele capitalului natural si siste,ele socio+econo,ice3 //%e&!oltarea dura/ila raspunde necesitatilor #eneratiilor actuale 1ara a compromite a/ilitatea #eneratiilor !iitoare de a raspunde propriilor necesitati 6 7Co,isia Mondiala pentru Mediu si Dez-oltare83 Ast)el/ dez-oltarea poate genera prosperitate/ daca se regenereaza resursele si se prote5eaza ,ediul3 Dez-oltarea dura.ila a.ordeaza conceptul calitatii -ietii in co,ple9itate/ su. aspect econo,ic/ social si de ,ediu/ pro,o-ind ideea ec4ili.rului intre dez-oltarea econo,ica/ ec4itatea sociala/ utilizarea e)icienta si conser-area ,ediului incon5urator3 Ele,entul c4eie al dez-oltarii dura.ile il reprezinta reconcilierea intre procesul de dez-oltare si calitatea ,ediului/ pro,o-area procesului integrat de ela.orare si luare a deciziilor/ atit la ni-el glo.al/ cit si regional/ national sau local3 De ase,enea/ dez-oltarea dura.ila depinde de distri.uirea corecta a costurilor si .ene)iciilor dez-oltarii intre generatii si natiuni3 Principiile ma2ore ce il caracteri&ea&a sunt urmatoarele3 Preocuparea pentru ec4itate si corectitudine intre tari si intre generatii %iziunea de lunga durata asupra dez-oltarii :indirea siste,ica + intercone9iunea intre ,ediu/ econo,ie si societate er,enul 6dura.ilitate6 pro-ine din do,eniul sil-iculturii/ dese,n;nd proceduri con)or, c<rora capacitatea de produc*ie a p<durilor =i le,nul recoltat se a)l< n ec4ili.ru/ ast)el nc;t/ pe ter,en lung/ s< poat< )i recoltat c;t ,ai ,ult ,aterial le,nos/ dar/ n acela=i ti,p/ p<durile s< nu ai.< de su)erit de pe ur,a de)ri=<rilor3 Ast)el/ nu tre.uie s< t<ie, ,ai ,ul*i copaci dec;t pot )i culti-a*i prin replantare3 Pute, ast)el )or,ula ur,<toarea ,a9i,<> S< tr<i, din produ*ie/ nu din su.stan*<? E0tinderea conceptului @n cadrul acestui proces/ n*elesul conceptului de dura.ilitate a cunoscut o e9tindere puternic< n direc*ia unui 6triung4i ,agic al dura.ilit<*ii6/ care cuprinde/ pe l;ng< ec4ili.rul ecologic/ =i coordonatele 6securitate econo,ic<6 =i 6ec4itate social<63 Protec*iei ,ediului a,.iant/ la toate ni-elele sale ! de la cele locale =i p;n< la cele glo.ale !/ i s+au ad<ugat =i unele o.iecti-e de natur< social< =i econo,ic<3 Pentru a -eni n nt;,pinarea acestei pro.le,e/ pentru a trans)or,a acest concept a.stract al 6dez-olt<rii dura.ile6 ntr+unul ,ai palpa.il =i pentru a+l traduce n ,<suri educa*ionale concrete/ "a*iunile Unite au procla,at deceniul 2AAB+2A0C deceniul 6Educa*iei pentru o Dez-oltare Dura.il<63 Liniile directoare ale UNES'O 'omisia German( a UNES'O a propus ur,<toarele zece su.iecte/ c;te unul pentru )iecare an al Deceniului> Co,porta,entul consu,atorilor =i ad,inistrarea dura.il< Di-ersitatea cultural< S<n<tatea =i calitatea -ie*ii Ali,entarea cu ap< =i cu energie electric< Rezer-a*iile .ios)erei ca locuri de studio Done cli,atice ca locuri de studiu @n-<*area dura.ilit<*ii n societatea =tiin*i)ic< Participarea cet<*enilor =i 6good go-ernance6 Lupta ,potri-a s<r<ciei prin inter,ediul unor proiecte dura.ile de dez-oltare
Este important sa in!estesti in mediu - in!estesti in !iitorul copiilor nostri . Lupta impotri!a discriminarii - promo!ea&a e#alitatea de sanse a tuturor . Sa im/unatatim mana#ementul si sa e!itam suprae0ploatarea resurselor naturale pentru a reali&a o de&!oltare dura/ila.

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Ino!aie "n administraie Pro#ramul Operaional $%e&!oltarea 'apacit(ii Administrati!e)

Dreptate ntre genera*ii> Drepturile o,ului =i orientarea etic<3 din> Declara*ia de la 'a,.urg a Co,isiei ger,ane a U"ESCO pri-ind Deceniul 6Educa*ie pentru o Dez-oltare Dura.il<6 propus de "a*iunile Unite/ 00 iulie 2AAE 6Dac< -re, ca lu,ea noastr< s< de-in< ,ai dura.il</ to*i oa,enii tre.uie s< adopte un alt co,porta,ent =i un alt stil de -ia*<3 Pentru a se putea i,plica n aceste procese de c<utare + pentru c< asta nsea,n</ p;n< la ur,</ dura.ilitatea +/ oa,enii au ne-oie de o ,ai ,are ,<sur< de co,peten*e autore)le9i-e/ sociale =i politice/ de o disponi.ilitate ,ai ,are/ precu, =i de capacitatea de a ac*iona n a)ara s)erei lor personale restr;nse36Martin F3/ ErGac4senen.ildnerEH2AAC 'e este de&!oltarea dura/ila4 dez-oltarea dura.ila a )ost de)inita initial in 01IJ in Raportul Co,isiei Mondiale pentru Mediu si Dez-oltare a O"U/ cunoscut su. nu,ele de Raportul Krundtland> "Umanitatea are capacitatea de a realiza o dezvoltare durabila - de a garanta satisfacerea necesitatilor actuale fara a compromite capacitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati"L dez-oltarea dura.ila imbunatateste calitatea vietii oamenilor, in limitele functionarii sistemelor de mentinere a vietii de pe planeta; dez-oltarea dura.ila este ,ai ,ult un proces de schimbare decat un scop in sine; ea poate introduce noi viziuni asupra oraselor si satelor noastre, dar trebuie sa porneasca de la interesele comunitatii locale. Pro.le,a+c4eie a dez-oltarii dura.ile este opozitia intre ne-oile in crestere ale populatiei si li,itele i,puse de resursele planetei precu, si degradarea continua a ,ediului3 C4iar la Con)erinta de la Rio/ ,ulti dintre participanti au recunoscut ne-oia de dez-oltare econo,ica la tarile a)late in curs de dez-oltare/ in sc4i,./ la tarile dez-oltate/ aceasta ne-oie a )ost contestata3 Dez-oltarea econo,ica are cele ,ai ,ulte dintre trasaturile de )ond care pot intra in contradictie cu dezideratele dez-oltarii dura.ile 7utilizare la ,a9i,u, a resurselor/ cu posi.ilitatea distrugerii lor/ riscuri de ,ediu83 Pe de alta parte/ este i,posi.il sa gandi, dez-oltarea dura.ila )ara a accepta ideea de consu,/ in -ederea satis)acerii ne-oilor esentiale ale oa,enilor si )ara a se co.ori standardele de -iata3 Acest lucru insea,na de )apt un consu, raportat la potentialul ecologic al ,ediului3 er,enul cel ,ai contro-ersat de $crestere dura/ila si nein1lationista$ re)lecta con)lictul intern dintre anga5a,entul )ata de protectia ,ediului pe de o parte si dez-oltarea econo,ica pe de alta parte3 E9ista opinii a-izate care sustin ca productia si consu,ul de .unuri ar de-eni dura.ile in ,o,entul in care s+ar realiza o reducere de cel putin 0A ori a consu,ului de ,aterii pri,e3 Econo,ia care ar indeplini aceste conditii a )ost denu,ita6de,aterializata63 'onceptul de de&!oltare dura/ila #lo/ala Scopul general al dezvoltarii globale consta in i,.unatatirea -ietii o,enesti si in asigurarea conditiilor necesare pentru ca oa,enii sa se poata realiza la intregul lor potential3 E9ista in prezent un consens general asupra )aptului ca atingerea acestui scop glo.al necesita realizarea ur,atoarelor patru o.iecti-e> 1. o dez-oltare econo,ica sanatoasa/ .azata pe trans)or,ari structuraleL 23 distri.uirea la ni-elul intregii populatii a .ene)iciilor dez-oltarii econo,iceL 3. realizarea unei gu-ernari e)iciente/ adica dez-oltarea unui siste, politic care sa asigure respectarea drepturilor si li.ertatilor oa,enilorL C3 i,ple,entarea unei politici econo,ice consistenta cu apararea ,ediului incon5urator3 +rans1ormarea structurala este procesul de deplasare a alocarii resurselor catre sistemele cu productivitate ridicata astfel inct economia sa poata sustine un standard de viata mai ridicat pentru intreaga populatie3 Gu!ernarea e1icienta consta in activitate administrativa competenta, in garantarea respectarii legilor si in asigurarea accesului cetatenilor la informatiile de interes public.
Este important sa in!estesti in mediu - in!estesti in !iitorul copiilor nostri . Lupta impotri!a discriminarii - promo!ea&a e#alitatea de sanse a tuturor . Sa im/unatatim mana#ementul si sa e!itam suprae0ploatarea resurselor naturale pentru a reali&a o de&!oltare dura/ila.

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Ino!aie "n administraie Pro#ramul Operaional $%e&!oltarea 'apacit(ii Administrati!e)

Stiinta ca suport al de&!oltarii dura/ile Acti-itatea oa,enilor de stiinta conduce la intelegerea din ce in ce ,ai apro)undata a unor )eno,ene cu, sunt> sc4i,.arile cli,atice/ accelerarea rit,ului de consu,are a resurselor/ trendurile de,ogra)ice/ degradarea ,ediului incon5urator etc3 @n ela.orarea strategiilor de dez-oltare de lunga durata este a.solut necesara luarea in considerare a )eno,enelor de tipul celor enu,erate3 Stiinta tre.uie sa ai.a un rol din ce in ce ,ai i,portant in asigurarea dez-oltarii dura.ile prin cresterea e)icientei utilizarii resurselor/ prin dez-oltarea unor noi te4nologii/ ecologice/ de producti-itate ridicata si cu consu,uri ,ateriale si energetice reduse/ prin identi)icare unor noi resurse etc3 Stiinta tre.uie pri-ita ca o co,ponenta esentiala in procesul de restructurare a societatii si econo,iei pentru asigurarea dez-oltarii dura.ile3 E-aluarea stiinti)ica a conditiilor actuale si a perspecti-elor potentiale/ .azata pe ino-atiile stiinti)ice e9istente si in curs de dez-oltare tre.uie sa stea la .aza procesului de ela.orare a politicilor de dez-oltare3 In )ata a,enintarilor degradarii ire-ersi.ile a ,ediului incon5urator/ lipsa unei intelegeri stiinti)ice co,plete a )eno,enelor care au loc nu poate )i o scuza pentru a,;narea actiunilor care se i,pun3 De aceea este necesara cresterea sustinuta a producti-itatii in acti-itatea stiinti)ica3 In con)or,itate cu concluziile si reco,andarile Conferintei Internationale privind genda Stiintei pentru !ediu si "ezvoltare 7ASCE"D 208 principalele directii de actiune sunt> 1. Dez-oltarea .azei stiinti)ice a ,anage,entului dura.il 2. Cresterea ni-elului cunostintelor stiinti)ice 3. I,.unatatirea calitatii e-aluarilor stiinti)ice pe ter,en lung 4. Dez-oltarea capacitatii si capa.ilitatii stiinti)ice 1!Dezvoltarea "azei stiinti#ice a managementului dura"il Dez-oltarea dura.ila necesita ela.orarea de prognoze pe ter,en lung care sa integreze in procesul de dez-oltare e)ectele locale si regionale ale sc4i,.arilor glo.ale3 Procesul de dez-oltare tre.uie periodic ree-aluat in )unctie de rezultatele cercetarii stiinti)ice/ ur,arind ca utilizarea resurselor sa ai.a un i,pact ,ini, asupra ,ediului incon5urator3 O/iecti!e3 Dez-oltarea capacitatilor si capa.ilitatilor stiinti)ice in do,eniile rele-ante pentru ,ediu si dez-oltareL Ela.orarea politicilor de dez-oltarea si ,ediu pe .aza celor ,ai noi cuceriri ale stiintei si te4niciiL I,.unatatirea cooperarii intre oa,enii de stiinta pentru pro,o-area progra,elor si acti-itatilor de cercetare interdisciplinareL Participarea cetatenilor la sta.ilirea prioritatilor si la luarea deciziilor pri-ind dez-oltarea dura.ila3 Acti!itati3 Ela.orarea unui in-entar al rezultatelor stiintelor naturale si sociale rele-ante pentru pro,o-area unei dez-oltari dura.ileL Identi)icarea directiilor de cercetare si sta.ilirea prioritatilor in conte9tul e)orturilor internationale in do,eniuL Ela.orarea si utilizarea unor instru,ente rele-ante pentru dez-oltarea dura.ila> indicatori pri-ind calitatea -ietii pri-ind starea de sanatate/ educatia/ starea ,ediului incon5urator/ econo,ia/ etcL noi structuri pentru un ,anage,ent superior al resurselorL )or,ularea unei politici de protectie a ,ediului pe ter,en lung3

Este important sa in!estesti in mediu - in!estesti in !iitorul copiilor nostri . Lupta impotri!a discriminarii - promo!ea&a e#alitatea de sanse a tuturor . Sa im/unatatim mana#ementul si sa e!itam suprae0ploatarea resurselor naturale pentru a reali&a o de&!oltare dura/ila.

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Ino!aie "n administraie Pro#ramul Operaional $%e&!oltarea 'apacit(ii Administrati!e)

Colectarea/ analiza si integrarea datelor pri-ind legaturile dintre starea di)eritelor ecosiste,e si starea de sanatate a colecti-itatilor u,ane pentru a i,.unatati cunoasterea pri-ind costurile si .ene)iciile di)eritelor politici si strategii de dez-oltare care se ela.oreazaL Studii stiinti)ice la ni-el national si regional pri-ind caile de realizare a unei dez-oltari dura.ile/ )olosind ,etodologii co,para.ile si co,ple,entare3 Mi2loace de implementare3 E-aluarea costurilor si identi)icarea surselor de )inantareL Dez-oltarea ,i5loacelor te4nologice si stiinti)ice necesare> o noi progra,e de cercetare stiinti)ica incluz;nd aspectele u,ane si socio+ econo,ice pentru a intari cercetarea interdisciplinara pri-ind degradarea ,ediului si te4nologiile de rea.ilitare a acestuiaL o realizarea unor ,odele de,onstrati-e de di)erite tipuri 7socio+econo,ic/ conditii de ,ediu etc38 pentru a studia si e-alua ,etodologiile propuseL o dez-oltarea unor ,etode de e-aluare a riscului relati- pentru a asista )actorii decizionali in sta.ilirea prioritatilor de cercetare stiinti)ica3 56 Im/unatatirea calitatii e!aluarilor stiinti1ice pe termen lun# Cunostintele stiinti)ice acu,ulate pot )i )olosite la realizarea de e-aluari stiinti)ice ale stadiului actual si de pre-izionari a tendintelor -iitoare3 Pe aceasta .aza pot )i pre)igurate actiunile care tre.uie realizate/ sau care tre.uie e-itate/ pentru ,entinerea .ios)erei in stare de c;t ,ai .una sanatate si pentru di,inuarea reducerii .iodi-ersitatii3 O/iecti!e3 O.iecti-ul principal consta in )urnizarea de e-aluari a stadiului actual si a tendintelor -iitoare la ni-el local/ regional si glo.al pe .aza celor ,ai .une cunostinte stiinti)ice pentru a dez-olta strategii alternati-e necesare pentru )unda,entarea politicilor pe ter,en ,ediu si lung3 Acti!itati3 o Coordonarea datelor si statisticilor rele-ante pentru pro.le,ele de ,ediu si dez-oltare ca suport pentru ela.orarea e-aluarilor stiinti)ice pe ter,en lung 7de e9e,plu date pri-ind epuizarea resurselor/ trenduri de,ogra)ice/ etc8L o Dez-oltarea unor ,etodologii pentru e)ectuarea de audituri nationale/ regionale si glo.ale care sa per,ita e9a,inarea capacitatii siste,elor regionale si glo.ale de a satis)ace necesitatile )or,elor de -iata u,ana si non+u,ana si identi)icarea zonelor si resurselor -ulnera.ile la o degradare -iitoare3 Mi2loace de implementare3 o E-aluarea costurilor si identi)icarea surselor de )inantareL o Dez-oltarea unor .aze de date rele-ante si a unor siste,e de ,onitorizare a ,ediului/ de colectare/ trans,itere a datelor si de prelucrare 76 %e&!oltarea capacitatii si capa/ilitatii stiinti1ice Datorita rolului in crestere pe care il au cunostintele stiinti)ice in ela.orarea politicilor de ,ediu si dez-oltare este necesara dez-oltarea si intarirea capacitatilor stiinti)ice si te4nologice pentru participarea acti-a la acti-itatile de cercetare stiinti)ica si de utilizare a rezultatelor acesteia3 Printre cele ,ai i,portante ,odalitati de dez-oltare a capacitatilor stiinti)ice si te4nologice ,entiona,> o Educatia si instruirea practica in stiinte si te4nologiiL o Asistenta internationala pentru dez-oltarea in)rastructurii de cercetare si dez-oltareL o I,ple,entarea unor instru,ente de incura5are a cercetarii stiinti)ice si a utilizarii rezultatelor ei in sectoarele producti-e ale econo,ieiL
Este important sa in!estesti in mediu - in!estesti in !iitorul copiilor nostri . Lupta impotri!a discriminarii - promo!ea&a e#alitatea de sanse a tuturor . Sa im/unatatim mana#ementul si sa e!itam suprae0ploatarea resurselor naturale pentru a reali&a o de&!oltare dura/ila.

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraiei i Internelor

Ino!aie "n administraie Pro#ramul Operaional $%e&!oltarea 'apacit(ii Administrati!e)

o Cresterea nu,arului de specialisti in disciplinele rele-ante pentru a )ace )ata co,ple9itatii si di,ensiunilor pro.le,elor de ,ediu3 O/iecti!e3 Dez-oltarea unor siste,e de educatie/ instruire si )acilitati pentru cercetare + dez-oltareL Dez-oltarea cantitati-a si calitati-a a in)rastructurii cercetarii stiinti)iceL Cresterea nu,arului de specialisti in disciplinele stiinti)ice )unda,entaleL Cresterea nu,arului de specialisti in disciplinele stiinti)ice legate de pro.le,ele ,ediuluiL I,.unatatirea accesului oa,enilor de stiinta si a )actorilor de decizie la in)or,atiile rele-ante pentru pro.le,ele de ,ediuL Cresterea ni-elului de cola.orare interna si internationala in progra,ele de cercetare stiinti)ica pri-ind ,ediul si dez-oltarea3 Acti!itati3 Educarea si instruirea oa,enilor de stiinta pentru cresterea a.ilitatii lor de a identi)ica/ gestiona si integra aspectele de protectie a ,ediului in proiectele de cercetareL For,area specialistilor pentru a lucra in progra,e de cercetare interdisciplinara legate de ,ediu si dez-oltare Dez-oltarea in)rastructurii stiinti)ice in scoli/ uni-ersitati si institute de cercetareL Pro,o-area trans,iterii in)or,atiilor stiinti)ice si te4nologice si a .azelor de date proprii catre centre si retele de date nationale si regionaleL Dez-oltarea parteneriatelor intre institute si uni-ersitati pentru a )acilita sc4i,.ul de date stiinti)ice si te4nologice si a asigura asistenta te4nica necesara pentru dez-oltarea dura.ila si protectia ,ediuluiL Co,pilarea/ analiza si pu.licarea cunostintelor stiinti)ice/ te4nologice si de ,ediu3 Mi2loace de implementare3 o E-aluarea costurilor si identi)icarea surselor de )inantareL o E9tinderea si e)icientizarea progra,elor si retelelor de cercetare care sa conduca la cunostinte stiinti)ice rele-ante pentru )o,ularea politicilor de dez-oltare dura.ilaL o Dez-oltarea de siste,e de ,onitorizare/ e-aluare si in)or,are si a .azelor de date

Este important sa in!estesti in mediu - in!estesti in !iitorul copiilor nostri . Lupta impotri!a discriminarii - promo!ea&a e#alitatea de sanse a tuturor . Sa im/unatatim mana#ementul si sa e!itam suprae0ploatarea resurselor naturale pentru a reali&a o de&!oltare dura/ila.

S-ar putea să vă placă și