Sunteți pe pagina 1din 1

TESTAMENT

Subsemnatul .......... domiciliat n .........., CNP .........,[1]dispun prin prezentul testament urmtoarele: Las lui, ............., domiciliat n .........., CNP ............, ............... (se va determina n mod concret bunul sau bunurile sau categoria de bunuri), instituindu-l legatar cu titlu particular, conform dispoziiilor art.1057 Cod civil. Am luat cunotin de dispozi iile art. !"## cod civil cu privire la ntinderea rezervei succesorale a mo tenitorilor[2]. Acest testament a $ost ntocmit cu respectarea art. !"%% Cod civil i reprezint ultima mea voin . Prezentul testament se nre&istreaz pe c'eltuiala subsemnatului n (e&istrul na ional notarial de eviden a liberalit ilor ((NL). *e'noredactat la .............., n ...... e+emplare, din care un e+emplar pentru ar'iva biroului notarial, un e+emplar pentru (NL i ...... e+emplare s,au eliberat pr ii.

*estator, Semntura, .......