Sunteți pe pagina 1din 1

TESTAMENT

Subsemnatul .......... domiciliat n .........., CNP .........,[1]dispun prin prezentul testament urmtoarele: Las celor trei nepoi de frai ai mei: ................,domiciliat n .........., CNP ........., ................, domiciliat n .........., CNP .........i .............domiciliat n .........., CNP ........., ntreaga mea a ere mobil i imobilneleg!nd s"i desemnez legatari uni ersali, potri it art. #$%% Cod ci il[2]. &m luat cunotin de dispoziiile art. 1088 cod ci il cu privire la ntinderea rezervei succesorale a motenitorilor[3]. Numesc ca e'ecutor testamentar pe ............., domiciliat n .........., CNP ........., care va administra patrimoniul succesoral, va depune toate diligenele pentru executarea prezentului testament, va solicita inventarul bunurilor i evaluarea acestora. e'ecutorul testamentar se va ngri i de !unerariile mele. (n mod e'pres, prin prezentul nscris, mi dau acordul ca dup moartea mea, organele i esuturile mele s fie prele ate, numai n scop terapeutic i nu tiinific. &cest testament a fost ntocmit cu respectarea art. #$)) Cod ci il i reprezint ultima mea oin. Prezentul testament se nregistreaz pe c*eltuiala subsemnatului n +egistrul naional notarial de e iden a liberalitilor ,+NL-. .e*noredactat la .............., n ...... e'emplare, din care un e'emplar pentru ar*i a biroului notarial, un e'emplar pentru +NL i ...... e'emplare s"au eliberat prii. .estator, Semntura, .......