Sunteți pe pagina 1din 2

Numele i prenumele ..

data Test de evaluare


clasa a -VI-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acord 1 puncte din oficiu.

S!"I#$T!% I. &e foaia de te' scrie(i numai re'ultatele )* de puncte+ 4 , pct. 1.Fracia scris ca numr zecimal este . 5 , pct. 2. Suma divizorilor naturali ai numrului 20 este . , pct. *. Dac 7500 = 2a 3b 5c , atunci b ....... , pct. -.!umerele de "orma 7 x# divizibile cu 3 sunt . , pct. ,. Su$lementul un%&iului de #'0 este , pct. .. Dia%rama de mai (os re$rezint notele obinute de elevii unei clase la testarea iniial la matematic . !umrul de elevi care au obinut cel $uin nota 7 este

S!"I#$T!% II. &e foaia de te' scrie(i re'ultatele complete )* de puncte+

, pct. 1.Desenai bisectoarea unui un%&i cu msura de '40 . 3n + 5 , pct. 2. S se arate c "racia este ireductibil , $entru orice valoare n N . 7 n + )2 , pct. *. Se consider $atru $uncte coliniare *, +, ,, D-.n aceast ordine/ ast"el .nc0t *+ 'cm, +, 7cm 1i ,D 3cm. Determinai lun%imile se%mentelor 2*,3, 2*D3 1i 2+D3. -. $alcula(i / ) 5 7 2 , pct. a+ - + + / 4 3 = 3 # )' 5 0 6 , pct. b+ 2# 47 5' 7 , pct. ,. Determinai numerele de "orma 4 x7 y divizibile cu 3#. S!"I#$T!% III. &e foaia de te' scrie(i re'ultatele complete )* de puncte+ ). Fie, p - AOB/ = 2 x + 300 , p - BOC / = 4 x, p -COD/ = 3 x 200 , p - DOA/ = x + 400 0 un%&iuri .n (urul unui $unct . , pct. a+,alculai msura un%&iului *7D. , pct. b+ ,alculai msura un%&iului D7,. , pct. c+ ,alculai msura un%&iului 87F , unde 27F 1i 278 sunt bisectoarele un%&iurilor *7+, res$ectiv +7,. 3 )' N N 1i + x N 9 2. Fie * x N 9 2 x ) x +) , pct. a+ Determinai elementele mulimii * , pct. b+ Determinai elementele mulimii + , pct. c+ ,alculai A B , A B = , *: + , +: *

Te' la matematic pe semestrul I

clasa a -VI-a. nr.2

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acord 1 puncte din oficiu.

S!"I#$T!% I. &e foaia de te' scrie(i numai re'ultatele )* de puncte+ 7 , pct. 1. Fracia scris ca numr zecimal este . 5 , pct. 2. Suma divizorilor naturali ai numrului )' este . , pct. *. Dac )#20 = 2a 3b 5c , atunci c ....... , pct. -. !umerele de "orma 34 x divizibile cu 4 sunt . , pct. ,.,om$lementul un%&iului de 4#0 este , pct. .. . Dia%rama de mai (os re$rezint notele obinute de elevii unei clase la testarea iniial la matematic . !umrul de elevi care au obinut cel mult nota7 este

S!"I#$T!% II. &e foaia de te' scrie(i re'ultatele complete )* de puncte+

, pct. 1. Desenai bisectoarea unui un%&i cu msura de )2#0 . 4n + 7 , pct. 2. S se arate c "racia este ireductibil , $entru orice valoare n N . 5n + 5 , pct. *. Se consider $atru $uncte coliniare *, +, ,, D -.n aceast ordine/ ast"el .nc0t *+ 5cm, +, 5cm 1i ,D 'cm. Determinai lun%imile se%mentelor 2*,3, 2*D3 1i2+D3. -. $alcula(i / ) 4 5 3 - + + /42 = , pct. a+ 2 7 )4 7 0 6 , pct. b+ 2# 4')' # , pct. ,. Determinai numerele de "orma ' x3 y divizibile cu 45. S!"I#$T!% III. &e foaia de te' scrie(i re'ultatele complete )* de puncte+ 1.Fie, p - AOB/ = 3 x + )00 , p - BOC / = 2 x 200 , p -COD/ = 4 x, p - DOA/ = x + 400 0 un%&iuri .n (urul unui $unct . , pct. a+,alculai msura un%&iului *7+. , pct. b+ ,alculai msura un%&iului *7D. , pct. c+ ,alculai msura un%&iului 87F , unde 27F 1i 278 sunt bisectoarele un%&iurilor ,7D , res$ectiv +7, . 5 )5 N 1i , x N 9 N 2. Fie + x N 9 x +) 2x +) , pct. a+Determinai elementele mulimii + , pct. b+ Determinai elementele mulimii , , pct. c+ ,alculai B C , C B = , +: , , ,: +