Sunteți pe pagina 1din 3

ANTIM IVIREANUL (1660-1716)

Este unul din cei mai straluciti repre entanti ai !rat!riei reli"i!ase la n!i# El ridica$ prin Didahii$ !milia$ predica$ la ran" de eseu te!l!"ic$ !pera de arta literara# Didahiile sunt sar%at!ri ale cu&'ntului r!m'nesc$ (ara e"al )n literatura n!astra &ec*e$ (iindca aut!rul stap'neste t!ate elementele re"istrului !rat!ric+ s!lemnitatea$ persuasiunea$ (amiliaritatea$ ridicarea )n a%stract$ c!%!r'rea )n c!ncretul e,emplului$ pilda$ e,altarea s#a# -ri"inar din .e!r"ia$ de&enit )n 170/ episc!p de R'mnic$ iar )ntre 1700-1716 mitr!p!lit al Tarii R!m'nesti$ Antim a (!st c*emat )n tara de 1!nstantin 2r'nc!&eanu pentru desa&'rsirea p!liticii sale culturale (pe la 1630)# 4!mnit!rul )l pune sa tipareasca nvataturile lui Vasile Macedoneanul catre fiul sau Leon (1631)$ ap!i$ de&enind e"umen al manastirii 5na"!&$ tipareste 16 carti )n lim%a r!m'na$ "reaca si sla&!na# Tiparirea la R'mnic si T'r"!&iste a un!r carti reli"i!ase )n r!m'neste a a&ut darul sa c!ntracare e tendinta+ Antologhion (170/)$ Molitvenic (1706$ 1717)$ Octoih slavo-romn (1706)$ Octoih (1718)$ Liturghier (1717)$ Catavasier (1716)$ Ceaslov (171/) s#a# 4!ua sunt titlurile care repre inta !pera !ri"inala a lui Antim I&ireanul+ Chipurile Vechiului si Noului Testament (1703) si Didahii (9predici:)# Chipurile )n(atisea a "eneal!"ia d!mnului n!stru Iisus ;rist!s$ ce urca p'na la Adam# Te,tul e )ns!tit de ! dedicatie pentru d!mnit!r$ miniaturi$ desene$ care d!&edesc talentul aut!rului# 5unt 80 de Didahii$ predici tinute )n timpul lui 1!nstantin 2r'nc!&eanu si 5te(an 1antacu in!$ la 2ucuresti si T'r"!&iste$ )n duminicile si sar%at!rile mai imp!rtante# E,ista unele inter(erente$ care se dat!rea a (!l!sirii acel!rasi i &!are$ )n primul r'nd Vechiul si Noul Testament# Antim I&ireanul dem!nstrea a ca p!seda ! cultura )ntinsa prin citarea un!r (il! !(i ca Arist!tel$ 4em!crit$ Ana,imandru$ ;esi!d s#a# 5(era strict te!l!"ica e depasita$ Antim impr!&i 'nd$ dupa pilda lui I!an .ura de Aur si T*e!p*ilact# Recur"e si la cartile p!pulare$ cum sunt Ale!andria si "i#iologul# <redicile sunt (!arte interesante$ mai ales prin trimiterile la &iata c!ntemp!rana$ dar si prin elementele lirice# Antim d!reste sa miste su(letele$ sa le tre easca$ sa )n&i!re e c!nstiintele$ de aceea ela%!rea a cu atentie# El )ncepe de (iecare data (ara !c!lisuri$ sta%ilind rapid c!ntactul cu audit!riul sau+ )ntrea%a si se )ntrea%a$ reaminteste$ p!runceste$ cicaleste$ cearta sau %lestema= e c'nd %la>in$ c'nd &e*ement$ c'nd m'ni!s si %at>!c!rit!r$ c'nd insinuant$ ameninta$ dar si seduce= captea a atentia

prin pr!(etii temerare$ dar si printr-! smerita recun!astere a pr!priei ne&rednicii= lirismul )n&apaiat mer"e m'na )n m'na cu ?t'lcuirea )nc*ipuiril!r@:# Antim denunta de(ectele trupesti si su(letesti$ sesi ea a c!ntrastele s!ciale$ lac!mia de a&ere si de (unctii$ pri"!ana cel!r mai sla%i$ a&istia$ p'rele# <acatul prei i se pare cumplit si-i s(atuieste pe pre!ti ca de &a &eni cine&a la sp!&edit si &a a&ea acel pacat sa (ie lipsit de s('nta taina si c*iar sa i se inter ica intrarea )n %iserica# 4e (apt$ de(ectele pe care le )n(ierea a predicat!rul nu sunt numai ale &remii de atunci# T!cmai de aceea$ citite a i$ predicile sale ram'n )n multe pri&inte actuale$ actualitatea l!r *ranindu-se din c!ntinua lupta cu raul din e,istenta umana# Antim anatemi ea a )n>uraturile+ 9Ce neam njura ca noi, de lege, de cruce, de cuminecatura, de morti, de comndare, de lumnare, de suflet, de mormnt, de coliva, de prescuri, de ispovedanie, de botez, de cununie si de toate tainele sfintei biserici si ne ocarm si ne batjocorim nsine legea?!: E de !%ser&at aici ir!nia enumerarii$ care ne da idee despre cun!asterea realitatii umane a &remii# Re"istrul disp!ni%ilitatil!r e,presi&e ale lui Antim I&ireanul este (!arte c!l!rat# Indi"narea si &i!lenta de lim%a> c!ntra pacatel!r )nt'lnesc t!tdeauna mila$ )ntele"erea du*!&niceasca din )ndemnul spre )ndreptare$ din speranta )n per(ecti%ilitatea (iintei umane !ri stau alaturi de pasa>e de un lirism intens$ cum este cel al laudei 5(intei Aeci!are# <redica lui Antim I&ireanul urmea a un tipic anume+ introducerea )n su%iect si (!rmula de adresare (cu smerenie si umilinta crestina)$ ! pr!punere catre atentia ascultat!ril!r= exordiul$ adica de &!ltarea pe %a a ma,imel!r$ principiil!r e&an"*elice$ aspectel!r din realitate= tratarea sau desci(rarea t'lcuril!r= ncheierea$ cu )ndemnuri si s(aturi crestinesti de )nlaturare a pacatel!r din &iata pr!prie# M'nuirea re"istrel!r se (ace cu desa&'rsire# Multe pasa>e sunt ade&arate p!eme )n pr! a# Antim (!l!seste meta(!ra$ c!mparatia (luna e 9stapna a marii:$ ima"ine re"asita mai t'r iu la Eminescu)$ inter!"atia ret!rica$ antite a$ repetitia$ dial!"ul$ ir!nia# <atriar*ul &!r%este de 9urechile inimilor noastre:$ 9mreaja nvataturii:$ 9undita cuvintelor: s#a#$ "aseste ima"ini plastice pentru a-si su%linia ideea (ap!st!lii <etru si <a&el sunt c!mparati cu 5!arele si Luna)# 1u&intele trec pentru prima data printr-un pr!ces de resemanti are$ ca sa p!ata e,prima ceea ce tre%uie sa a>un"a la c!rpul su(letesc (la 9urechile inimilor:) sa impresi!ne e si sa c!n&in"a# Antim ia din $fnta $criptura un pasa> )n interi!rul

caruia intr!duce (!rta p!etica a meta(!rei si "aseste$ ca urmare$ sensuri la care citit!rul B ascultat!rul nu s-ar (i "'ndit# El c!ncepe (aptul e&!cat (cum este cel anteri!r pasa>ului citat$ c'nd ap!st!lii ratacesc pe mare si se sperie de (urtuna cer'nd a>ut!rul 4!mnului) ca (apt de &iata (undamental$ prin intermediul caruia se e,prima &!inta lui 4umne eu# E,ista un sens dinc!l! de "esturi$ )nt'mplari$ (apte$ pe care n!i tre%uie sa-l deslusim#