Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCtAllA HEYWTORtLOR DIN ROIIAJJIA

CONSILIUL DIRECTOR

REGI~1RA1UR~9Nr.""2'(jl'r
zhJa ..luna,

. .....

."

.. 547

.,.... ,....anul .....

Catre toate filialele ANR, Proiectul Legii Asistentei Sociale In Romania la Senat

/R/O/Of:(J/':hI/

Prin prezenta, va informarn ca In data de 30.08. a.c Comisia Juridica a Senatului ale carei lucrari au lnceput mai devreme decat Sesiunea Parlarnentara, a respins Proiectul cadru al Legii Asistentei Sociale. Din discutiile cu domnul senator Tony Mihail Grebla, presedintele acestei comisii, rezulta ca proiectul urmeaza sa fie analizat !?iIn Comisia de Munca !?iIn cea de Drepturi ale Omului. Foarte probabil, cel putin In comisia de Drepturi ale Omului, avizul va fi tot negativ. Pasul urrnator II reprezinta supunerea proiectului plenului Senatului. De regula, In conditiile avizului negativ a doua comisii, de multe ori, chiar !?i a uneia singure, plenul respinge proiectul. Domnul senator ne-a declarat ca una din cauzele respingerii proiectului In Comisia Juridica I-a constituit absenta motivelor !?i a principiilor pentru care urrneaza sa fie schimbate 0 serie de acte normative indicate In finalul proiectului. Absenta unei motivari permite initiatorului, daca proiectul sau este acceptat, sa faca ulterior orice. Pe de alta parte, domnul senator a tnteles foarte bine temerile noastre !?i-a tnsusit documentatia din documentul care le-a parvenit de la filiala Gorj. Astazi, in cursul unei tntalniri cu reptezentantii PNL din Bucuresti, va fi stabilita o intrevedere cu dl. deputat Victor Paul Dobre, Presedintele Comisiei de Munca din Camera Deputatilor. Va ruqarn sa continuati seria de contacte cu reprezentantii parlamentarii din circurnscriptiile dumneav~. Cu urari de succes, partidelor !?i cu

PreDedinte Radu Sergiu Ruba.