Sunteți pe pagina 1din 23

www.referat.

ro

PROIECT FUNDAMENTELE MANAGEMENTULUI ORGANIZATIEI


`

Topuzu Laura Nicoleta Facultatea de Management Seria C, grupa 130. Anul II

PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI 1. Istoricul firmei Reunit sub sigla TOPEX , cel mai dinamic grup de societati romanesti in domeniul de varf al telecomunicatiilor paseste in cel de-al 1 -lea an de activitate cu reali!ari deosebite. "ctivitatea grupului TOPEX incepe in 1##$ cu proiectarea si fabricatia a doua produse comple%e pentru piata de telecomunicatii. &e!voltarea firmei a continuat cu lansarea primelor trei proiecte de amploare' de!voltarea unei game proprii de centrale telefonice, crearea unui sistem modern de prelucrare a facturii telefonice de abonat pentru RomTelecom si reali!area consultantei te(nice pentru o investitie straina de amploare deosebita.

*ocietatea reinvesteste permanent profitul obtinut. +umarul de anga,ati creste continuu iar constructia noului spatiu de productie si birouri permite moderni!area fabricatiei. -rupul TOPEX devine in 1##. principalul producator de centrale telefonice de institutie din Romania, ocupand circa )/0 din piata. -rupul TOPEX acopera prin distribuitori tot teritoriul Romaniei si are repre!entanta in Republica 1oldova, 2ulgaria, Turcia si 3ederatia Rusa. 4.1. TOPEX din 5(isinau este cea mai tanara societate a grupului, cu participarea 1oldTelecom si cu investitie particulara ma,oritar romaneasca. *istemul de management al calitatii al societatii este certificat de 4*O #$$16)$$$. Oferta TOPEX include acum comutatie, retea si transmisiuni pentru domeniul public si privat, precum si sisteme comple%e de telecomunicatii de!voltate la comanda, cum sunt dispeceratele de comunicatii pentru conducerea traficului aerian. *ocietatea-pilot a -rupului TOPEX, TOP #7 E8E5TRO+45 *9*TE1*, este o societate cu capital integral privat, fondata in mai 1##$. &omeniul de activitate al societatii este cercetarea, proiectarea, productia, comertul si serviciile in telecomunicatii si te(nica de calcul. *ocietatea are un capital social de .$$.$$$ de euro. *ediul societatii este in 2ucuresti, strada 3eleacului nr. 1$. "societatea dispune de un teren de :$$ m) si de oconstructie de cinci nivele cu o suprafata utila de $$m). 5entrul de productie

amplasat in 2ucuresti-<oluntari are suprafata de 1)$$m) si este organi!at in doua (ale de productie si un corp administrativ. &omeniile de activitate ale grupului TOPEX sunt6 - cercetarea si de!voltarea de ec(ipamente pentru telecomunicatii' - productia si instalarea de centrale telefonice pentru telecomunicatii' - productia si instalarea de centrale telefonice de institutie =P"2X>' - productia si instalarea de multiple%oare si sisteme de transmisiuni digitale pentru telecomunicatii' - service si intretinere pentru toate produsele sale' - e%ecutarea retelelor de telecomunicatii si curenti slabi si a lucrarilor aferente' - de!voltarea de produse integrate pentru transmisia de voce si date in pac(ete' - de!voltarea de sisteme speciale de telecomunicatii la comanda. 8a finele anului )$$) *.5. TOP #7 E8E5TRO+45 *9*TE1* a inregistrat o cifra de van!ari de peste 1?$.$$$ de euro. "ceste re!ultate economico-financiare au la ba!a activitatea de cercetare si politica de investitii promovate de societate 4nca din anul 1##) grupul TOPEX fabrica centrale telefonice de institutie de conceptie proprie, sub marca inregistrata

@TOPEXA, acoperind cu de interioare.

modele gama de capacitati de la

la ).?

4ncepand cu anul 1##? a fost introdusa pe piata centrala TOPEX 1$$$&, in te(nologie digitala, cu o capacitate de pana la 1./$$ de abonati. Toate aceste centrale sunt avi!ate de 4nspectoratul -eneral al 5omunicatiilor pentru introducerea in reteaua telefonica din Romania. "u fost vandute peste ;./$$ de centrale telefonice de institutie totali!and peste 1 $.$$$ de linii. 4ncepand din anul 1##. grupul TOPEX a devenit cel mai mare producator roman de centrale de institutie, acoperind in mod constant un segment mai mare de )/0 din piata romaneasca de centrale telefonice de institutie -rupul TOPEX a inceput fabricatia si instalarea centralelor publice de capacitate mica TOPEX RBR"8 inca din anul 1##.. *erviciul oferit beneficiarilor este automat, cu acces interurban si international cu prefi%, fara operator si fara supraveg(ere locala. 4ntrarea in centrala se face cu prefi%, abonatii avand numere de apel incluse in sistemul national de numerotatie. 5entrala nu necesita conditii deosebite de climati!are. 5entrala asigura ta%area detaliata pentru toti abonatii, ta%are locala, transmiterea datelor de ta%are si alarmelor la un centru de supraveg(ere si ta%are distant.

5u o capacitate de 1./$$ de abonati, centrala TOPEX 1$$$& este un produs de varf al te(nologiei la !i in telecomunicatii' ea ofera comutatie digitala cu o concentrare sca!uta, fiabilitate deosebita prin dublarea tuturor elementelor critice =procesoare, comutatie, surse de alimentare, cai de comutatie>, comutare automata pe re!erva in ca! de defect, test automat in timpul functionarii, ar(itectura modulara ierar(ica cu trei nivele de procesoare, este compacta si nu necesita climati!are. "stfel la sfarsitul anului )$$/ firma are instalate :$$ de centrale publice TOPEX in Romania, totali!and peste 1?$.$$$ de linii si )$$$ de centrale publice totali!and peste #$$.$$$de linii in Republica 1oldova. *4*TE1E &E TE8E5O1B+45"T44 *PE54"8E Pentru activitatea de diri,are a traficului aerian TOP #7 E8E5TRO+45 *9*TE1* *" a conceput si instalat la Romatsa R.". 2ucuresti =centrul national de diri,are a !borului> un numar de concentratoare de comunicatii telefonice terestre si radio, dublate, cu re!erva calda si comutare automata, precum si alte ec(ipamente de comunicatii. *isteme similare au fost instalate sau sunt in curs de instalare pe ma,oritatea aeroporturilor din tara.

"u mai fost de!voltate sisteme de comunicatii operative pentru *+53R si alti beneficiari. "u fost de!voltate si instalate dispecerate pentru centrale pager si dispecerate pentru ta%iuri. " fost de!voltata si este in productie centrala telefonica portabila cu multiple tipuri de interfete speciale de comunicatie pentru *erviciul de Telecomunicatii *peciale. Pentru aceeasi institutie a fost de!voltata, produsa si livrata centrala telefonica terminal TOPEX *T* pe ba!a careia *.T.*. si-a moderni!at apro%imativ .$0 din reteaua proprie.

2. istemul !e or"#$i%#re si co$!ucere -rupul TOPEX are sediul in str.3eleacului nr. 1$,sect.

1,2ucuresti si functionea!a in conformitate cu prevederile 8egii nr. ;1C1##$ actuali!ata si conform cu prevederile *tatutului societatii. *ocietatea este inmatriculata la registrul 5omertului 2ucuresti cu 5ertificatul de 4nmatriculare nr. D.$C)11$#C1##. emis de 5amera de 5omert si 4ndustrie a 1unicipiului 2ucuresti E Registrul 5omertului, la data de );.11.1##. si are codul fiscal R /$)):? emis de ministerul 3inantelor. *ocietatea are capitalul social de

.$$$.$$$ de euro, varsat integral. 5apitalul social este impartit in ;$$.$$$ de actiuni egale si indivi!ibile, valoarea de emitere a unei actiuni fiind de )$ de euro. *ocietatea isi desfasoara activitatea conform legii in domeniile preva!ute de *tatutul *ocietatii. "ctivitatea principala este cea de proiectare, de!voltare, productie, monta, =instalare> si service pentru ec(ipamente de telecomunicatii, in principal centrale telefonice de institutie si rurale si ec(ipamente de transmisiuni pe fir, sisteme de telecomunicatii la cererea beneficiarilor, alte ec(ipamente electronice, instalatii de telecomunicatii. *ocietatea isi desfasoara activitatea cu respectarea tuturor normelor legale in vigoare, conform Regulamentului de Ordine 4nterioara si in conformitate cu pre!entul Regulament de Organi!are si 3unctionare. Or"#$i"r#m#& Organigrama este o repre!entare grafica a structurii formale a organi!atiei. 5u a,utorul ei sunt ilustrate6 modul de divi!are a muncii, numarul si dimensiunea compartimentelor, numarul nivelurilor ierar(ice si, partial, relatiile organi!atorice. 1odul de intocmire este diferit de la o organi!atie la alta. "stfel e%ista diagrame care ofera o cantitate redusa de informatii, iar altele dau numele si uneori c(iar fotografiile celor care ocupa

diverse

posturi

,niveluri

de

salari!are

ale

posturilor.

*tructura organi!atorica a grupului TOPEX este de tip piramidal, imbinand structurile ierar(ice cu cele functionale. *tructura este adecvata marimii si specificului unitatii, fiind tipica unei societati integrate de marime mare. 1ai detaliat, structura organi!atorica se pre!inta astfel6 - organe de conducere generale6 - "dunarea -enerala a "ctionarilor condusa de &irectorul general 5reosteanu 5ristian' - organe de conducere administrativa6 - 5onsiliul de "dministratie condus de directorul de marFeting "damescu &an' - organe de conducere e%ecutiva6 - &irector general =5ristian 5reosteanu>' - &irector de productie ="na-1aria -olu>' - &irector comercial =5orneliu 1i(alac(e>' - &irector de de!voltare ="drian -olu >' - &irector de marFeting ="damescu &an >' - &irector economic' - &irector te(nic =5alin Popescu

Or"#$i"r#m# Gru'ului TOPE(


A!u$#re# Ge$er#l# # Actio$#rilor 5omisia de 5en!ori

&irector -eneral

5onsilier Duridic

&irector de 1arFeting

&irector 5omercial

&irector de &e!voltare

&irector de Productie

5ontabil *ef

Director cu Asi"ur#re#.C#lit#tii.

5ompartiment 1arFeting

Repre!entanta 5omerciala

*ervice 4nstalari

"mbalare E%peditie

"provi!ionare

5ompartiment &e!voltare

3inanciar 5ontabil

5ompartiment ".5.

4nstruire, 1anuale

Organi!area 1uncii

Personal "dministrativ

"telier Plantare

"telier 1ecanic

"telier Test

1aga!ii de materii prime si materiale

Reteaua

1$

). Dome$iul structur#l #l "ru'ului TOPE( *ediul central al grupului TOPEX este in 2B5BRE*T4, str. 3eleacului nr. 1$. "ici societatea dispune de un teren =1$$$mp> si de o constructie pe / nivele cu o suprafata utila de $$mp. 4n acest sediu isi desfasoara activitatile urmatoarele compartimente6 1anagement, 1arFeting, 5ontabilitate, "provi!ionare, &esfacere, *ervice-Reparatii. 5omple%ul de productie este amplasat in 2ucuresti E <oluntari pe un teren cu suprafata de #$$$mp. *uprafata construita este de 1)$$mp si este organi!ata in doua (ale si un corp administrativ. 4n corpul administrativ se desfasoara6 - activitati de cercetare E de!voltare' - asigurarea calitatii' - planificarea si urmarirea productiei. Gala nr. 1 este destinata pentru6 - depo!ite de materii prime si materiale' - ateliere ec(ipare monta, si asamblare electrica si mecanica. Gala nr. ) este destinata pentru6 - atelier testare finala' compartiment de anduranta' - ec(ipare, ambalare, e%peditie, produse.

11

Te(nologia de fabricatie este proiectata de catre specialistii firmei si consta in6 - plantare automata componente *1&' - plantare semiautomata componente atipice' - lipirea =se reali!ea!a in cuptor si baie cu val>. *tructurile mecanice e%ecutate de terti furni!ori sunt asamblate in atelierul mecanic, reali!andu-se si incercarile mecanice necesare. 5artelele si subansamblele electronice sunt verificate individual pe testoare speciali!ate, proiectate in cadrul firmei. Testul final se face pe fiecare produs utili!andu-se ec(ipamente si programe speciale. "sigurarea necesarului de personal este un proces deosebit de important tinand seama nu numai de faptul ca resursa umana este o resursa c(eie a oricarei organi!atii, ci si de efectele unor posibile greseli initiale facute in recrutarea personalului. "cestea pot afecta nu numai climatul de munca al firmei, ci si nivelul de eficienta, date fiind costurile ridicate si consumul mare de timp necesar pentru reali!area recrutarii se selectiei. -rupul TOPEX a acordat si acorda in continuare o atentie deosebita politicii de personal. "stfel mai mult de ,umatate din

1)

personal are pregatire superioara, iar media de varsta este sub ;/ de ani. 4ntreg personalul firmei este testat periodic din punct de vedere al pregatirii te(nice. Pentru ridicarea nivelului de pregatire sunt organi!ate periodic scolari!ari la sediul firmei si deasemenea la institutii speciali!ate din tara si strainatate. -rupul TOPEX are in pre!ent un numar de #1 de salariati. Pe compartimente, salariatii grupului TOPEX sunt incadrati astfel6 - cercetare6 1. salariati' - administrativ6 ): salariati' - productie6 ) salariati' - service6 ). salariati. - &intre care6 - ? de barbati - ); de femei +umarul salariatilor a sporit continuu. "stfel in )$$. fata de )$$; numarul anga,atilor a crescut cu ) , iar in )$$ fata de )$$/, cu 1;.

1;

Pri$ci'#lele *e$ituri #le "ru'ului TOPE( i$ #$ul 2++, <enituri 1. <enituri din van!ari de marfuri ). Productia vanduta, astfel6 produselor re!iduale' venituri din van!area de lucrari e%ecutate si ;; .)$) 1./.:?/ #).?.$ )?:.?1/ ;//.):1 1)?..1/ servicii prestate ;. Productia stocata .. *ubventii din e%ploatare /. "lte venituri din e%ploatare . <enituri financiare :. T<" colectata urs#& -il#$tul co$t#.il Principalele venituri ale grupului Tope% in anul )$$/ au provenit din6 venituri din van!area produselor finite, semifabricate si produselor re!iduale' venituri din van!ari de marfuri. EBRO ;:1.1)# . $.)?:

venituri din van!area produselor finite, semifabricate si 1)..$?/

1.

C/eltuielile "ru'ului TOPE( i$ #$ul 2++, 5(eltuieli 1. 5(eltuieli privind marfurile ). 1aterii prime si materiale consumabile ;. Energie si apa .. "lte c(eltuieli materiale /. 8ucrari si servicii e%ecutate de terti, din care6 - drepturi banesti cuvenite colaboratorilor - c(eltuieli cu deplasari, detasari 5(eltuieli cu remuneratiile personalului, din care6 drepturi acordate in natura EBRO )):.;); #;..)# 1).;); ?.:$: ;$.$:) ;.$ /.::. ):.1// -

impo!itul pe venituri din salarii ;.?1 5(eltuieli privind asigurarile si protectia sociala, din #/./$. care6 contributia unitatii pentru asigurarile sociale contributia unitatii pentru plata a,utorului de soma, ?. 5(eltuieli cu impo!ite, ta%e si varsaminte asimilate #. 5(eltuieli cu amorti!arile si provi!ioanele 1$. 5(eltuieli financiare 11. 5(eltuieli e%ceptionale 1). T<" deductibila ?..#) 11./:? 1.1.? . ?..$; #.1 1 1 .; .$./1

<eniturile totale in )$$/ au fost de 1.$1$.1)? EBRO, iar c(eltuielile totale de ?1#.#?; Profitul in )$$/ a fost de 1#$.1./ EBRO.

1/

Resursele pe care ma,oritatea companiilor le au la dispo!itie pentru investigarea mediului sunt adeseori limitate. &e aceea, este de mare importanta acuratetea cu care se intreprinde o anali!a. O organi!atie care doreste sa-si studie!e mediul e%tern are nevoie de un model al elementelor esentiale ale acestuia. Esenta modelului este simpla si clara6 performanta unei organi!atii depinde de interactiunea dintre mediul e%tern al companiei si deci!iil . Bn manager slab intr-un mediu e%tern ostil duce la o scadere a performantei, posibil c(iar la esecul companiei sau a unei parti a ei. Prin contrast, un management bun, dintr-un mediu e%tern favorabil, determina imbunatatiri ale performantelor. Evident, e%ista inca doua posibilitati intre aceste doua e%treme. Bn management poate fi neutrali!at de un mediu ostil, in timp ce managementul slab poate fi mascat de un mediu favorabil.

0. tr#te"i# !e !istri.utie # societ#tii

*trategia de distributie se alege in functie de natura produsului sau serviciului ce va fi distribuit si de obiectivele propuse in cadrul mi%ului de marFeting. *ediul principal al deci!iei strategice privind orientarea distributiei este la intreprinderea producatoare. O strategie corect stabilita are ca punct de plecare consumatorul, ea urmand sa asigure cea mai adecvata conectare a acestuia la canalele de distributie pentru satisfacerea, in final, a cerintelor consumatorului. Obiectivele strategiei distributiei sunt6 - ieftinirea distributiei' - sporirea capacitatii de adaptare a retelei de distributie la conditiile sc(imbatoare ale pietei' - cresterea gradului de control al intreprinderii respective asupra intregului canal de distributie.

<ariantele strategiei6 *trategia distributiei repre!inta un set de optiuni. E%ista mai multe solutii alternative6 1) Dimensiunile canalului6 - distributie directa' - distributie prin canale scurte'

1:

- distributie prin canale lungi. 2) Amploarea distributiei6 - distributie e%tensiva' - distributie selectiva' - distributie e%clusiva. 3) Gradul de participare a firmei 6 - distributie prin aparat propriu' - distributie prin intermediari' - distributie prin aparat propriu si prin intermediari. 4) Gradul de control: - control total' - control ine%istent. Realitatea practica este insa mult mai complicata. 3unctionarea unui canal are loc in conditiile unor tensiuni, ale unor conflicte intre participanti, re!ultate din po!itia si forta celor care il alcatuiesc. Pentru a-si promova mai bine produsele pe piata si pentru a avea reactii promte la solicitarile beneficiarilor grupul TOPEX a de!voltat o retea de peste ./ de distribuitori care au preluat activitatile de promovare pe piata, instalare, punere in functiune si intretinere in garantie si postgarantie in principalele orase din tara, reducand timpul de interventie la defecte in !onele de actiune sub 1) ore.

1?

Prin reteaua de distributie in teritoriu se reali!ea!a6 promovarea produselor' activitati de instalari E punere in functiune' instruire personal beneficiari' interventii si intretinere in garantie si postgarantie. 5onditiile de semnare a contractului de distributie sunt6 - termenul de livrare ma%. 1. !ile de la contract ferm' - durata monta,ului si punerii in functiune ma%. .? ore' - termen de remediere a defectului sesi!at ma%. ). ore. &istribuitorii autori!ati dispun de un personal calificat = scolari!at si atestat de catre TOPEX > pentru instalarea, intretinerea in garantie si postgarantie a ec(ipamentelor de telecomunicatii. &e asemenea ei beneficia!a de spri,inul specialistilor grupului TOPEX pentru re!olvarea problemelor deosebite in e%ploatarea acestor ec(ipamente. Pana in pre!ent au fost scolari!ati pentru activitati de instalare, intretinere in garantie si postgarantie in cadrul sistemului de pregatire profesionala propriu un numar de peste )#$ de specialisti. -rupul de distributie. Pana in pre!ent au fost preluate in service postgarantie =prin inc(eiere de contracte> un numar de peste 1$$$ de centrale TOPEX asigura intretinerea in garantie si postgarantie a ec(ipamentelor livrate atat direct cat si prin reteaua

1#

telefonice, prin care se numara cele 1;$ de centrale telefonice apartinand 1inisterului de 4nterne E B.1. $))/ 2ucuresti si cele )/$ de centrale apartinand 1."p.+., restul fiind beneficiari de centrale telefonice TOPEX de pe tot cuprinsul tarii. 8a aceasta retea se adauga &irectiile ba!a H5ontractului cadru de colaborareI. Pentru viitor, se urmareste inc(eierea sau innoirea contractelor de colaborare cu celelalte firme din reteaua de distributie TOPEX, pentru imbunatatirea calitatii service-ului in garantie si postgarantie pentru ec(ipamentele TOPEX. Dudetene de Telecomunicatii, in numar de .1, ale RO1TE8E5O1 *.". in

Pri$ci'#lii !istri.uitori #utori%#ti #i "ru'ului TOPE(

)$

8O5"84T"TE "4B& "8EX"+&R4" 2OTO*"+4 2R"48"

REPREJE+T"+T E8E5TROP8"*T *.R.8. PRO<"8 EX41 *.R.8. 5O1TE8 *.R.8. TE8E*O3T *ER< *.R.8. *4RO1" TE8E5O1 *.R.8. 14+424T TE8 *.R.8. *ER<45E <E-" *.R.8. K8O<ER 41PEX *O5TE8 TR4P *.R.8. 24TE8 4.1. TOPEX *.R.8. +ET*O3T *.R.8. *4RO1" TE8E5O1 *.R.8. 2ET"TE8E5O1 *.R.8. 2< *.R.8. E8E5TRO ".*. E8E5TROP8B* EBRO+ET ## 1O2TE8E5O1 *.R.8. TE8E<OX *.".

2B5BRE*T4

2B&"PE*T" 5G4*4+"B 58BD - +"PO5" 5O+*T"+T" &E<" -4BR-4B 4*T"+2B8 P8O4E*T4 *8O2OJ4" *B5E"<" T"R-B E 1BRE*

PUNCTE TARI

PUNCTE LA-E

)1

- Pretul mic in comparatie cu concurenta' - 3iabilitatea produselor' - &e!voltarea si configurarea ec(ipamentelor conform cerintelor beneficiarilor =produsele Tope% sunt maleabile si adaptabile>' - @1ade in RomaniaA este conceptul care ofera intaietate la o serie de licitatii sau ac(i!itii de stat =licitatiile de stat in Romania se fac pe ba!a unui cumul de puncte si se ofera un numar de puncte mari daca produsul este fabricat in Romania>. 4n alte ca!uri nu poti participa la o licitatie daca produsul nu este fabricat in Romania.' - 3irma ofera garantie, sercice, consultanta si piese de sc(imb pentru o perioada mai mare de timp decat concurenta. OPORTUNITATI

- Publicitate insuficienta' - Esteticul produselor lasa de dorit la marea ma,oritate a produselor' - @1ade in RomaniaA =daca in ca!ul institutiilor de stat acest concept repre!inta un avanta,, pentru restul pietei produsele Tope% sunt privite cu neincredere mai ales ca sunt produse in Romania.

AMENINTARI

))

- 8iberali!area pietei de telefonie fi%a va aduce pe piata telecomunicatiilor o serie de firme care vor avea nevoie de ec(ipamente sau solutii (ard si soft' - intensificarea comunicatiilor <o4P =voce prin internet> care sunt mult mai ieftine decat cele clasice. Tope% a de!voltat cateva produse in acest sens' - "paritia noilor provideri de telefonie mobila in tara si in alte tari mai slab de!voltate =e%.6 aparitia sistemului 5&1"-J"PP. 3irma are cu Telemobil contracte importante si este pe punctul de a inc(eia contracte importante cu tari din 5*4>' - 8ucrari intensive de refacere a sistemelor de telefonie =e%.6 Tope% este pe lista firmelor propuse pentru a participa la refacerea sistemelor de telefonie din 4raF>.

- 5oncurenta care ar putea aduce pe piata produse la un pret mult mai mic decat al firmei Tope% =politici agresive de pret care au ca scop impunerea acestora pe piata>' - +eincura,area de catre stat =prin programe guvernamentale> a firmelor din domeniul 4T care au departamente de cercetare. - *aturarea anumitor piete care au adus importante beneficii societatii =e%. in 1oldova Tope%ul a avut un program de moderni!are a sistemelor de telecomunicatii care i-a adus un profit considerabil>.

);