Sunteți pe pagina 1din 69

CAPITOLUL 3.

FUNC TII COMPLEXE DE


O VARIABIL

A COMPLEX

A
1. Structura algebric a si topologic a a
multimii numerelor complexe
Un num ar complex este o pereche ordonat a de numere reale (r. ) . Multimea
numerelor complexe, notat a C. poate identicat a cu C = R
2
= (r. ),r.
R. Deci, dou a numere complexe .
1
= (r
1
.
1
) si .
2
= (r
2
.
2
) sunt egale dac a
si numai dac a r
1
= r
2
si
1
=
2
.
1.1. Reprezentarea numerelor complexe n plan. Raport am
multimea punctelor dintr-un plan . la un sistem de axe ortogonale cu originea
ntr-un punct C.
-
6
-
6

3
C
r

,
`
. = (r. )
Aplicatia , : C .. ,(r. ) = `. unde
`(r. ) .. este o bijectie. ` se nu-
meste axul num arului complex . = (r. ) n
.. Uneori, n loc de `. vom nota tot z. Fie

: =

C` vectorul de pozitie al punctului `.
Dac a . = (r. ). atunci

C` = r

i +

, .
Pozitia punctului ` n planul . mai poate
dat a prin coordonatele sale polare :. c. unde : = |

: | = d(C. `). iar c


[0. 2:) este unghiul cu care trebuie rotit versorul

i al axei Cr. n sens
pozitiv (trigonometric sau direct), pentru a obtine orientarea lui

: . Uneori
vom lua c [c. c + 2:). cu c R convenabil sau c R.
Denitia 3.1.1. Numim modulul num arului complex . = (r. ). num arul
real pozitiv
: =[ . [=
_
r
2
+
2
. (3.1)
Numim argument al lui . ,= (0. 0). orice num ar real c care satisface
cos c = r, [ . [. sin c = , [ . [ . (3.2)
Num arul complex 0
C
= (0. 0) are argumentul nedeterminat.
Observatia 3.1.1. 1) n orice interval [c. c + 2:). sistemul de mai sus
are solutie unic a, pe care o not am arg
c
. si pe care, prin abuz de limbaj o
numim argumentul lui . n [c. c + 2:). Pentru c = 0. arg
0
. se numeste
argumentul redus al num arului complex ..
1
2) Se noteaz a :q . multimea tuturor argumentelor lui .. care este de
forma
:q . = arg
0
. + 2/:. / Z
sau
:q. = arg
c
. + 2/:. / Z.
3) Dou a numere complexe nenule .
1
si .
2
sunt egale dac a si numai dac a
modulele lor coincid si :q .
1
= :q .
2
(n sensul c a argumentele lor difer a
prin 2/:. / Z).
Exemple.
.
1
= (1.
_
3) ==[ .
1
[= 2. arg
0
.
1
= 2:,3. :q .
1
= (2:,3) + 2/:.
/ Z.
.
2
= (0. 5) ==[ .
2
[= 5. arg
0
.
2
= 3:,2. :q .
2
= (3:,2) + 2/:.
/ Z.
.
3
= (2. 0) ==[ .
3
[= 2. arg
0
.
3
= :. :q .
3
= : + 2/:. / Z.
1.2. Structura algebric a a lui C
Denitia 3.1.2.Adunarea pe C este o lege de compozitie intern a pe C
care asociaz a oric arei perechi (.
1
. .
2
) CC. .
1
= (r
1
.
1
). .
2
= (r
2
.
2
). un
num ar complex notat .
1
+ .
2
. numit suma lor, dat de
.
1
+ .
2
= (r
1
+ r
2
.
1
+
2
). (3.3)
Denitia 3.1.3. nmul tirea pe C este o lege de compozitie intern a, care
asociaz a oric arei perechi de numere complexe (.
1
. .
2
) . cu .
1
= (r
1
.
1
) . .
2
=
(r
2
.
2
) . un num ar complex notat .
1
.
2
. numit produsul lor, denit prin
.
1
.
2
= (r
1
r
2

2
. r
1

2
+
1
r
2
) . (3.4)
Teorema 3.1.1. (C. +. .) este corp comutativ. Elementele (0. 0) si (1. 0)
sunt elemente neutre la adunarea si nmul tirea din C.
Observatia 3.1.2. Fie R
C
= (r. 0). r R. Imaginile n plan ale
elementelor acestei multimi sunt situate pe Cr si reciproc, orice punct al
axei Cr este imaginea unui element din R
C
. Observ am c a R este izomorf cu
R
C
prin aplicatia , : R R
C
. , (r) = (r. 0) . Prin aceast a bijectie, 0
C
se
identic a cu num arul real 0.
Observatia 3.1.3. Convenim s a not am (1. 0) cu 1 (si l numim unitatea
reala) si (0. 1) cu i (numit unitatea imaginara). Atunci orice num ar complex
. = (r. ) se scrie . = (r. 0) + (0. ) = r(1. 0) + (0. 1). deci
. = r + i. (3.5)
2
Aceasta se numeste forma algebrica a num arului complex .. Apoi, r si
se numesc partea reala, respectiv partea imaginara a lui ..
Observatia 3.1.4. Dac a . C0. atunci notnd : =[ . [. c = arg
c
. (c R arbitrar), din (3.2) rezult a c a r = : cos c. = : sin c. Din (3.5)
obtinem
. = :(cos c + i sin c). (3.6)
numit a forma trigonometrica a num arului ..
Observatia 3.1.5. a) Dac a .
i
= :
i
(cos c
i
+ i sin c
i
). i = 1. 2. atunci
.
1
.
2
= :
1
:
2
[cos(c
1
+ c
2
) + i sin(c
1
+ c
2
)]. (3.7)
b) Dac a . = :(cos c + i sin c) ,= 0. atunci
1
.
=
1
: (cos c + i sin c)
=
1
:
(cos ci sin c) =
1
:
[cos (c) + i sin (c)] . (3.8)
deci :q (1,.) = :q . (egalitate ca multimi).
Denitia 3.1.4. Numim conjugatul numarului complex .. num arul .=
r i.
Imaginile lui . si . n plan sunt puncte simetrice fat a de axa real a. Avem
[ . [=
_
r
2
+
2
=[ . [. arg
0
. = arg
0
. (mod 2:).
Teorema 3.1.2. (Identita tile opera tiilor Re z, Im z, [ . [. .). Oricare
ar .. .
1
. .
2
C. avem: (i). = .; (ii).
1
+ .
2
= .
1
+ .
2
; (iii). R = Im
. = 0 = . = .; (iv)Re . = (. + .),2. Im . = (. .),2i; (v).. =[ . [
2
. [
.
1
.
2
[=[ .
1
[[ .
2
[; (vi)[ . [= 0 = . = 0;(vii).
1
= ., [ . [
2
. .
1
,.
2
= .
1
,.
2
. [
.
1
,.
2
[=[ .
1
[ , [ .
2
[ .
Demonstratia se face utiliznd denitia conjugatului si observatia c a ..=
[.[
2
sau forma algebric a sau trigonometric a a numerelor complexe.
Teorema 3.1.3. (Inegalit atile modulului) ntre modulul sumei a
doua numere complexe si modulele celor doi termeni, au loc inegalita tile:
[[ .
1
[ [ .
2
[[_[ .
1
+ .
2
[_[ .
1
[ + [ .
2
[. (\).
1
. .
2
C. (3.9)
Puterile ntregi ale unui num ar complex . se denesc prin .
0
= 1. . ,=
0 si, (\): N

.
.
a
= ........ (: factori) . .
a
= (1,.)
a
. . ,= 0. (3.10)
3
Observatia 3.1.6. Dac a . ,= 0 si . = :(cos c + i sin c). atunci
.
a
= :
a
(cos :c + i sin :c). : Z. (3.11)
Pentru : =[ . [= 1. obtinem asa-numita formula a lui Moivre:
(cos c + i sin c)
a
= cos :c + i sin :c. : Z. c R. (3.12)
Ctul a doua numere complexe .
1
C si .
2
C0 se deneste prin
.
1
.
2
= .
1
.
1
.
2
.
Dac a .
i
= :
i
(cos c
i
+ i sin c
i
). i = 1. 2. :
2
,= 0. atunci
.
1
.
2
=
:
1
:
2
[cos(c
1
c
2
) + i sin(c
1
c
2
)] (3.13)
Pentru orice .. .
1
. .
2
C0. :. j Z. avem .
a
.
j
= .
a+j
. (.
1
.
2
)
a
=
.
a
1
.
a
2
.
_
:
1
:
2
_
a
=
:
n
1
:
n
2
.
1.3 Topologia lui C. Limit a. Continuitate
O functie , : 1 _ C C se numeste func tie complexa de variabila com-
plexa . = r + i 1.
Separnd partea real a de cea imaginar a a num arului complex ,(.). obtinem
,(.) = n(r. ) + i(r. ). (\). = r + i 1. Not am n = Re ,. = Im ,.
Pe multimea C a numerelor complexe se introduce metrica d : C C R
+
dat a de d(.
1
. .
2
) =[ .
1
.
2
[. (\) .
1
. .
2
C . Dac a .
1
= r
1
+ i
1
si
.
2
= r
2
+ i
2
, atunci d(.
1
. .
2
) =
_
(r
1
r
2
)
2
+ (
1

2
)
2
. S-a obtinut
astfel distanta euclidian a. Deci C si R
2
pot identicate si ca spatii metrice.
Denitia 3.1.5. Numim disc (deschis) n C de centru .
0
si raza : 0.
multimea tuturor punctelor . C situate la distanta : fat a de punctul .
0
.
Se noteaz a (.
0
. :) :
(.
0
. :) = . C, [ . .
0
[< :.
Denitia 3.1.6. Punctul .
0
1 se numeste punct interior lui 1 _ C
dac a exist a un disc centrat n .
0
. inclus n 1. Altfel spus, exist a un : 0
astfel nct discul (.
0
. :) = . C , [ . .
0
[< : 1. O multime format a
numai din puncte interioare se numeste mul time deschisa.
4
Denitia 3.1.7. O multime 1 se numeste mul time conexa dac a orice
dou a puncte din 1 se pot uni printr-o linie poligonal a inclus a n 1. O multime
deschis a si conex a se numeste domeniu.
Denitia 3.1.8. Punctul .
0
C se numeste punct de acumulare pentru
1 _ C dac a orice disc centrat n .
0
contine puncte din 1. diferite de .
0
.
adic a (\) : 0. ((.
0
. :).
0
) 1 ,= . Mul timea punctelor de acumulare
pentru 1 se noteaz a 1
0
.
Observatia 3.1.7. Dac a 1 este deschis a, atunci 1 _ 1
0
(orice punct al
lui 1 este punct de acumulare pentru 1). ntr-adev ar, (\).
0
1. exist a (con-
form Denitiei 3.1.6) un disc
0
= (.
0
. :) 1. Rezult a c a si
0
.
0
1.
Atunci, oricare ar discul = (.
0
. j). avem (.
0
) (
0
.
0
) _
(
0
.
0
) 1. deci contine puncte din 1. diferite de .
0
. adic a .
0
1
0
.
Observatia 3.1.8. Notiunile de limita a unei func tii ntr-un punct de
acumulare si de continuitate a unei func tii ntr-un punct din domeniu sunt
cazuri particulare ale notiunilor similare din spatii metrice oarecare. Ele sunt
presupuse cunoscute. Reamintim doar cteva rezultate imediate, identicnd
. = r + i cu (r. ) R
2
.
Propozitia 3.1.1. Fie , : 1 _ C C si .
0
un punct de acumulare al
mul timii 1. Atunci , are limita n .
0
= r
0
+i
0
daca si numai daca n = Re
, si = Im , au limite n (r
0
.
0
). n acest caz,
lim
:!:
0
,(.) = lim
a!a
0
j!j
0
n(r. ) + i lim
a!a
0
j!j
0
(r. ).
Propozitia 3.1.2. Func tia , : 1 _ C C, , = n +i este continua n
.
0
= r
0
+ i
0
1 daca si numai daca n si sunt continue n (r
0
.
0
).
Observatia 3.1.9. Dac a , este continu a n .
0
, atunci si [ , [ este
continu a n .
0
.
Observatia 3.1.10. Daca .
0
1 1
0
(1
0
=mul timea punctelor de
acumulare ale lui 1), atunci , este continua n .
0
= , are limita nita n
.
0
si
lim
:!:
0
,(.) = ,(.
0
).
2. Functii monogene. Functii olomorfe.
Conditiile Cauchy-Riemann
5
2.1. Functii monogene
Fie .
0
1
0
1 si , : 1C o functie dat a. Construim functia 1 :
1.
0
C, 1(.) =
,(.) ,(.
0
)
. .
0
. Cum .
0
este punct de acumulare, se
poate pune problema existentei limitei lim
:!:
0
:21
1(.).
Denitia 3.2.1. Se spune c a functia , : 1 C este derivabila sau
monogena n .
0
1 1
0
. dac a 1 are limit a nit a n punctul .
0
. Aceast a
limit a, dac a exist a, se numeste derivata func tiei , n .
0
si se noteaz a ,
0
(.
0
).
Deci,
,
0
(.
0
) = lim
:!:
0
:21nf:
0
g
, (.) , (.
0
)
. .
0
. (3.14)
Observatia 3.2.1. Orice functie , : 1 C monogen a n .
0
1 1
0
este continu a n .
0
. pentru c a, oricare ar . 1
0
= 1.
0
. putem scrie
,(.) = ,(.
0
) +
,(.) ,(.
0
)
. .
0
(. .
0
).
Denitia 3.2.2. Fie 1 un domeniu. Functia , : 1 C se numeste
diferen tiabila n .
0
1 dac a exist a o constant a c C si o functie q : 1
C astfel nct lim
:!:
0
q (.) = q (.
0
) = 0 si
, (.) ,(.
0
) = c (. .
0
) + q (.) [. .
0
[ . (\) . 1. (3.15)
Propozitia 3.2.1. Func tia , : 1 C este monogena n .
0
1 daca
si numai daca este diferen tiabila n .
0
. n acest caz, n (3.15) avem c =
,
0
(.
0
) si q este unic determinata.
Demonstratie. Necesitatea. Fie , monogen a n .
0
. Lu am c = ,
0
(.
0
)
si
q (.) =
_
_
_
, (.) , (.
0
)
[. .
0
[
,
0
(.
0
)
. .
0
[. .
0
[
. . 1 .
0

0. . = .
0
.
Evident, lim
:!:
0
q (.) = q (.
0
) = 0 si are loc (3.15) . adic a q este diferentiabil a
n .
0
. n plus, q este unic a.
Sucienta. Presupunem c a are loc (3.15) cu c si q ca n Denitia 3.3.2.
Atunci, pentru orice . 1 .
0
.
, (.) , (.
0
)
. .
0
= c + q (.)
[. .
0
[
. .
0
.
6
Cum [. .
0
[ , (. .
0
) este m arginit si lim
:!:
0
q (.) = 0. rezult a c a exist a
lim
:!:
0
, (.) , (.
0
)
. .
0
= c.
deci , este derivabil a n .
0
si ,
0
(.
0
) = c.
D am n continuare un rezultat fundamental pentru acest paragraf. El
furnizeaz a conditii necesare si suciente de monogenitate ntr-un punct pen-
tru o functie dat a.
Teorema 3.2.1.(Cauchy-Riemann) Fie 1 un domeniu n C, .
0
=
r
0
+ i
0
1 si , : 1 C, , = n + i o func tie data. Atunci , este
monogena n .
0
daca si numai daca n si sunt diferen tiabile n .
0
si au loc
condi tiile de monogenitate Cauchy-Riemann n .
0
:
_

_
Jn
Jr
(r
0
.
0
) =
J
J
(r
0
.
0
)
Jn
J
(r
0
.
0
) =
J
Jr
(r
0
.
0
) .
(CR)
n plus, n acest caz, are loc formula de derivare
,
0
(.
0
) =
Jn
Jr
(r
0
.
0
) + i
J
Jr
(r
0
.
0
) =
1
i
_
Jn
J
(r
0
.
0
) + i
J
J
(r
0
.
0
)
_
. (3.16)
Demonstratie. Conform Propozitiei 3.2.1, , este monogen a n .
0
dac a
si numai dac a este diferentiabil a n .
0
. Scriind n (3.15) . . = r + i, .
0
=
r
0
+ i
0
. c = c
1
+ ic
2
si q (.) = c(r. ) + i, (r. ) . se obtine
n(r. ) n(r
0
.
0
) + i [ (r. ) (r
0
.
0
)] =
= (c
1
+ ic
2
) [(r r
0
) + i(
0
)] + [c(r. ) + i, (r. )] [. .
0
[ . (3.17)
Egalnd p artile reale ntre ele si cele imaginare ntre ele, putem scrie n mod
echivalent
_
n(r. ) n(r
0
.
0
) = c
1
(r r
0
) c
2
(
0
) + c(r. ) [. .
0
[ .
(r. ) (r
0
.
0
) = c
2
(r r
0
) + c
1
(
0
) + , (r. ) [. .
0
[ .
cu lim
a!a
0
j!j
0
c(r. ) = c(r
0
.
0
) = 0 si lim
a!a
0
j!j
0
, (r. ) = , (r
0
.
0
) = 0. Aceste relatii
sunt echivalente cu diferentiabilitatea functiilor n si n (r
0
.
0
) si
c
1
=
Jn
Jr
(r
0
.
0
) . c
2
=
Jn
J
(r
0
.
0
) . c
2
=
J
Jr
(r
0
.
0
) . c
1
=
J
J
(r
0
.
0
) .
7
adic a au loc conditiile Cauchy-Riemann.
mp artind (3.17) prin (r r
0
) + i (
0
) si trecnd la limit a pentru
. .
0
. se obtin formulele de derivare (3.16) .
Consecinta 3.2.1. n particular, daca n. admit derivate par tiale
ntr-o vecinatate a punctului .
0
1. acestea sunt continue n .
0
si au loc
condi tiile (C1) n .
0
. atunci , este monogena n .
0
.
Observatia 3.2.2. Existenta derivatelor partiale ale lui nsi si conditiile
Cauchy-Riemann n .
0
nu sunt suciente pentru monogenitatea functiei , =
n + i n .
0
.
Exercitiul 3.2.1. Consider am functia , : C C ,
,(.) =
_
_
_
.
2
.
2
.
. . C0
0. . = 0.
Pentru . = r + i ,= 0. avem ,(.) =
4ir
r i
=
4ir(r + i)
r
2
+
2
. Separnd
partea real a de cea imaginar a se obtine n = 4r
2
,(r
2
+
2
). = 4r
2
,(r
2
+

2
).
Scriem , si sub form a trigonometric a. Pentru . = :(cos c + i sin c) .
putem scrie . = :(cos c i sin c). deci
,(.) =
.
2
.
. =
:
2
(cos 2c + i sin 2c)
:(cos c i sin c)
:(cos c i sin c) =
= :(cos 3c+i sin 3c):(cos ci sin c) = :(cos 3ccos c)+i:(sin 3c+sin c).
deci ,(.) = 2: sin 2csin c + 2i: sin 2ccos c.
Functia , este continu a n 0. pentru c a
lim
:!0
,(.) = lim
v!0
(2: sin 2csin c + 2i: sin 2ccos c) = 0 = ,(0).
Apoi, n si admit derivate partiale ntr-o vecin atate \ a lui .
0
= 0.
ntr-adev ar, pentru . = r + i ,= 0 adic a (r. ) ,= (0. 0) este evident;
pentru (r. ) = (0. 0). avem
Jn
Jr
(0. 0) = lim
a!0
n(r. 0) n(0. 0)
r
= 0.
Analog exist a Jn,J(0. 0) = 0 si J,Jr(0. 0) = J,J(0. 0) = 0.
8
De aici rezult a c a au loc si conditiile Cauchy-Riemann n .
0
= 0.
Totusi , nu este monogen a n .
0
= 0 deoarece
1(.) =
, (.) , (0)
.
=
2: sin 2c(sin c i cos c)
: (cos c + i sin c)
=
= 2 sin 2c(sin c i cos c)(cos c i sin c) = 2i sin 2c
depinde de c. Deci nu exist a limita lui 1 pentru . 0 (adic a pentru : 0).
Asadar, conditiile Cauchy-Riemann nu sunt suciente pentru monogen-
itatea lui , n .
0
. n cazul nostru, derivatele partiale ale lui n si nu sunt
continue n .
0
. De exemplu, pentru . = r + i ,= 0.
Jn
Jr
=
4r
2

2
4
4
(r
2
+
2
)
2
.
Dac a limita pentru . 0 a acestei functii ar exista, atunci ea ar aceeasi
indiferent cum tind r si la 0. n particular, pentru = :r (: parametru).
r 0 avem
lim
a!0
j=na
Jn
Jr
(r. ) = lim
a!0
4:
2
r
4
4:
4
r
4
r
4
(1 + :
2
)
2
=
4:
2
(1 :
2
)
(1 + :
2
)
2
.
rezultat care depinde de :. Deci limita pentru . 0 a lui Jn,Jr nu exist a.
2.2. Functii olomorfe
Denitia 3.2.3. Functia , : 1 _ C C se numeste func tie olomorfa
pe o mul time deschisa _ 1. dac a este monogen a n ecare punct . .
Se noteaz a , O().
D am n continuare, f ar a demonstratie, urm atorul rezultat- variant a a
Consecintei 3.2.1. (consecint a a Teoremei Cauchy-Riemann) pentru cazul
functiilor olomorfe pe domenii. Observ am c a, n acest caz, nu mai este nece-
sar a ipoteza de continuitate a derivatelor partiale ale lui n si .
Teorema 3.2.2. Daca 1 este un domeniu n C, , : 1 C, , = n +i
este o func tie data, n, admit derivate par tiale pe 1 si au loc condi tiile
Cauchy-Riemann pe 1, atunci , O(1) .
Vom prezenta n continuare cteva propriet ati remarcabile ale functiilor
olomorfe pe domenii. Ele reprezint a criterii practice de recunoastere ale unor
functii olomorfe. ncepem cu notiunea de functie armonic a.
Denitia 3.2.4. O functie de dou a variabile reale n : 1 _ R
2
R se
numeste func tie armonica pe 1 dac a n admite derivate partiale de ordinul
9
2 n raport cu r si n raport cu si dac a n = 0. unde prin am notat
laplacianul, adic a
n =
J
2
n
Jr
2
+
J
2
n
J
2
.
Vom stabili acum dou a rezultate ce dau o leg atur a ntre functii complexe
olomorfe si functii reale armonice.
Teorema 3.2.3. Daca , = n + i O(1) (D domeniu n C) si daca
n. C
2
(1). atunci n si sunt armonice pe 1.
Demonstratie. ntruct , este olomorf a pe 1, exist a derivatele partiale
ale lui n si si au loc conditiile Cauchy-Riemann pe 1. n plus,
,
0
(.) =
Jn
Jr
+ i
J
Jr
=
1
i
(
Jn
J
+ i
J
J
). (\). = r + i 1. (3.18)
Derivnd (3.18) n raport cu r. apoi n raport cu si folosind egalitatea
derivatelor partiale mixte (conform Teoremei lui Schwarz), g asim
J
2
n
Jr
2
+ i
J
2

Jr
2
= (
J
2
n
J
2
+ i
J
2

J
2
).
Egalnd p artile reale ntre ele si cele imaginare ntre ele, obtinem
_

_
J
2
n
Jr
2
+
J
2
n
J
2
= 0
J
2

Jr
2
+
J
2

J
2
= 0.
deci n si sunt armonice.
Teorema 3.2.4. Daca n este o func tie armonica pe un domeniu simplu
conex 1 _ C, atunci exista o func tie : 1 R astfel nct func tia ,(.) =
n +i sa e olomorfa pe 1 (altfel spus, exista , O(1) avnd partea reala
n). Partea imaginara se determina local din formula
=
_
a
a
0
Jn
J
(r.
0
)dr +
_
j
j
0
Jn
Jr
(r. )d (3.19)
sau
=
_
a
a
0
Jn
J
(r. )dr +
_
j
j
0
Jn
Jr
(r
0
. )d. (3.20)
10
Demonstratie. Fie , O(1) . , = n +i. n armonic a dat a, momen-
tan necunoscut a. Din olomora lui , rezult a c a admite derivate partiale
pe 1 si n. satisfac relatiile Cauchy-Riemann pe 1 :
Jn,Jr = J,J. Jn,J = J,Jr.
Din continuitatea derivatelor partiale ale lui n pe 1. rezult a continuitatea
derivatelor partiale ale lui . deci este diferentiabil a pe 1. n plus,
d =
J
Jr
dr +
J
J
d =
Jn
J
dr +
Jn
Jr
d.
Notnd 1 = Jn,J si Q = Jn,Jr. observ am c a JQ,Jr = J1,J. datorit a
armonicit atii lui n. Deci forma diferential a d este exact a. Asadar se poate
obtine printr-o integral a curbilinie independent a de drum,
=
_
A
0
A

Jn
J
dr +
Jn
Jr
d.
unde `
0
(r
0
.
0
) este un punct xat n 1.
iar `(r. ) este arbitrar n 1.
Alegem un drum paralel cu axele de coor-
donate `
0
(r
0
.
0
) `
1
(r.
0
) `(r. ).
Integrala ce deneste pe se scrie ca o sum a
de dou a integrale, una pe [`
0
`
1
]. alta pe
[`
1
`]. Pe segmentul [`
0
`
1
]. =
0
-constant, iar pe [`
1
`]. r- constant.
Deci se obtine prin formula (3.19) .
Functia , = n + i cu n armonic a dat a si din formula (3.19) este
olomorf a pe 1. conform reciprocei Teoremei Cauchy-Riemann, deoarece n.
admit derivate partiale pe 1 si satisfac relatiile Cauchy-Riemann pe 1.
Analog, integrnd pe drumul `
0
(r
0
.
0
) `
2
(r
0
. ) `(r. ). se
ajunge la formula (3.20) .
Observatia 3.2.3. Punctul `
0
ind arbitrar, functia se determin a
pn a la o constant a aditiv a real a. Pentru a determina , n mod unic, este
sucient s a se dea valoarea lui , ntr-un punct.
Analog se poate aa partea real a n a functiei , atunci cnd se cunoaste
partea imaginar a . functie armonic a.
11
Teorema 3.2.4
0
. Daca este o func tie armonica pe un domeniu simplu
conex 1 _ C, atunci exista o func tie n : 1 R astfel nct func tia ,(.) =
n + i sa e olomorfa pe 1. Partea reala n este data local prin formula
n =
_
a
a
0
J
J
(r.
0
)dr
_
j
j
0
J
Jr
(r. )d (3.21)
sau
n =
_
a
a
0
J
J
(r. )dr
_
j
j
0
J
Jr
(r
0
. )d. (3.22)
Exercitiul 3.2.2. S a se determine o functie , = n+i. , O(C). stiind
c a partea sa imaginar a este (r. ) = c
a
cos si c a ,(0) = i.
Veric am nti c a este functie armonic a. Observ am c a J
2
,Jr
2
=
c
a
cos si J
2
,J
2
= c
a
cos . deci = 0.
Conform conditiilor Cauchy-Riemann, putem scrie
dn =
Jn
Jr
dr +
Jn
J
d =
J
J
dr
J
Jr
d = c
a
sin dr c
a
cos d.
Integrnd pe un drum ca n teorema de mai sus, avem
n =
_
A
0
A
(c
a
sin dr + c
a
cos d).
Conform (3.21) .
n =
_
a
a
0
c
a
sin
0
dr
_
j
j
0
c
a
cos d = c
a
sin
0
+
+c
a
0
sin
0
c
a
sin + c
a
sin
0
= c
a
sin + /.
unde / este o constant a real a. Deci, ,(.) = c
a
sin + ic
a
cos + /. Din
conditia ,(0) = i =/ = 0. deci ,(.) = ic
a
(cos +i sin ). Vom vedea ulterior
c a . c
a
(cos + i sin ) este functia exponential a n planul complex. Deci
,(.) = ic
:
.
Enunt am acum urm atorul rezultat, care se demonstreaz a ca n cazul real.
Teorema 3.2.5. Daca ,. q:1 C sunt olomorfe pe 1. atunci , +
q. ,q si ,,q (cu q (.) ,= 0) sunt olomorfe si
(, + q)
0
= ,
0
+ q
0
. (,q)
0
= ,
0
q + ,q
0
.
_
,
q
_
0
=
,
0
q ,q
0
q
2
.
12
Teorema 3.2.6. Fie 1. 1 domenii n C. , : 1 1. q : 1 C, ,
olomorfa pe 1 si q olomorfa pe ,(1) = 1. Atunci / = qo, este olomorfa
pe 1 si, (\).
0
1, daca n
0
= ,(.
0
) 1. avem
/
0
(.
0
) = q
0
(n
0
),
0
(.
0
) = q
0
(,(.
0
)),
0
(.
0
). (3.23)
Demonstratie. Fie n = , (.) si n
0
= , (.
0
) . Functia q ind derivabil a
n n
0
= , (.
0
) . este diferentiabil a n n
0
. deci are loc relatia (3.15) :
q (n) q (n
0
) = q
0
(n
0
) (n n
0
) + / (n) [n n
0
[ .
unde / (n) 0 pentru n n
0
. Atunci, (\) . 1.
/(.)/(.
0
) = q (, (.))q (, (.
0
)) = q
0
(, (.
0
)) [, (.) , (.
0
)]+/ (, (.)) [, (.) , (.
0
)[ .
mp artind prin . .
0
(cu . ,= .
0
). ajungem la
/(.) /(.
0
)
. .
0
= q
0
(, (.
0
))
, (.) , (.
0
)
. .
0
+ / (, (.))
[, (.) , (.
0
)[
. .
0
. . ,= .
0
.
De aici, trecnd la limit a pentru . .
0
si folosind derivabilitatea lui , n
.
0
. rezult a c a / este derivabil a n .
0
si are loc (3.23) .
Teorema 3.2.7. Fie 1 C un domeniu si , : 1 1 = ,(1) o
func tie olomorfa si injectiva pe 1 (deci bijectiva de la 1 la ,(1)). Atunci
inversa ei, q = ,
1
: 1 1 este olomorfa pe 1 si ntre derivatele celor
doua func tii avem rela tia
q
0
(n
0
) = 1,,
0
(.
0
) = 1,,
0
(q(n
0
)). (\)n
0
1. (3.24)
unde .
0
= q(n
0
).
Exercitiul 3.2.3. a) S a se scrie conditiile Cauchy-Riemann n coordo-
nate polare.
b) Determinati functiile , = n + i olomorfe, stiind c a n depinde numai
de : = [.[ .
Rezolvare. a) Coordonatele carteziene r. sunt date n functie de coor-
donatele polare :. c prin
_
r = : cos c
= : sin c
Dac a punctul . = (r. ) este n cadranul 1 sau 4, atunci
_
: =
_
r
2
+
2
c = c:ctq
j
a
. r ,= 0.
13
Relatiile Cauchy-Riemann
_

_
Jn
Jr
=
J
J
Jn
J
=
J
Jr
se vor scrie prin intermediul lui : si c astfel:
_

_
Jn
Jr
r
:
+
Jn
J

:
2
=
J
J:

:
+
J
Jc
r
:
2
Jn
Jr

:
+
Jn
J
r
:
2
=
J
J:
r
:
+
J
Jc

:
2
nmultind prima relatie cu r si a doua cu si adunnd si apoi nmultind
prima relatie cu si a doua cu r. avem
_

_
:
Jn
J:
=
J
Jc
Jn
Jc
= :
J
J:
.
Acestea sunt conditiile Cauchy-Riemann n coordonate polare.
b) Cum n nu depinde de c. avem Jn,Jc = 0. deci conform celei de-a
doua relatii Cauchy-Riemann, nu depinde de :. adic a = (c) . Din a
doua conditie Cauchy-Riemann, g asim
:
Jn
J:
(:) =
J
Jc
(c) = / = cons tan t.
Astfel, n = / ln : + c. = /c + /. unde c. / sunt constante reale. Deci
, (.) = / (ln : + ic) + c + i/ = /1oq . + c.
unde c C.
Exercitiul 3.2.4. Fie , O(1) . , (.) ,= 0 pe 1. Ar atati c a , este
constant a pe 1 dac a si numai dac a arg , este constant.
Rezolvare. Prima implicatie este evident a. S a demonstr am c a dac a
arg , =constant, atunci , =constant. Fie arg , = constant. Rezult a c a
,n este constant. Deriv am aceast a egalitate n raport cu r. apoi n raport
cu :
_

_
n
J
Jr

Jn
Jr
= 0
n
J
J

Jn
J
= 0.
14
Conform relatiilor Cauchy-Riemann,
_

_
n
J
Jr

Jn
Jr
= 0

J
Jr
+ n
Jn
Jr
= 0.
Cum n
2
+
2
,= 0. sistemul are solutie unic a Jn,Jr = J,Jr = 0. de unde
avem si Jn,J = J,J = 0. adic a n. sunt constante, deci , =constant a.
3. Puncte ordinare. Puncte singulare. Functii
elementare
3.1. Puncte ordinare. Puncte singulare. Punctul de la innit
Denitia 3.3.1. Fie 1 o multime deschis a n C si , : 1 C o functie
dat a. Un punct .
0
C se numeste punct ordinar pentru ,. dac a exist a un
disc deschis centrat n .
0
. (.
0
. j) = . C , [. .
0
[ < j pe care , este
olomorf a.
Denitia 3.3.2. Un punct .
0
C se numeste punct singular pentru ,
dac a , nu are n .
0
un punct ordinar.
Denitia 3.3.3. Un punct singular .
0
al functiei , se numeste punct
singular izolat pentru ,, dac a exist a un disc centrat n .
0
care nu mai contine
alte puncte singulare ale lui ,. afar a de .
0
.
Denitia 3.3.4. Fie , : 1 C o functie olomorf a pe domeniul 1. Un
punct c 1 se numeste zero al func tiei , dac a exist a c N0 si o functie
c O(1) . cu c(c) ,= 0 astfel nct
,(.) = (. c)
c
c(.). (\). 1. (3.25)
Num arul c se numeste ordinul de multiplicitate al zeroului c.
Denitia 3.3.5. Un zero c al functiei , se numeste zero izolat dac a
exist a un disc centrat n c , (c. j) 1 n care , s a nu mai aib a alt zero n
afar a de c (adic a ,(.) ,= 0. (\). (c. j)c ).
Teorema 3.3.1. Zerourile unei func tii olomorfe pe un domeniu 1 sunt
puncte izolate.
Demonstratie. Fie c un zero al functiei , : 1 C olomorfe pe dome-
niul 1. Conform denitiei exist a c N0 si c O(1) . cu c(c) ,= 0 astfel
15
nct (3.25) . Demonstr am c a c este punct izolat prin metoda reducerii la
absurd. Presupunem c a, (\) j 0. () .
1
(c. j)c astfel ca ,(.
1
) = 0.
Cum .
1
,= c. din (3.25) rezult a c a c(.
1
) = 0.
Cum c este olomorf a pe 1. rezult a c a c este continu a n c, deci (\) 0.
()o() 0 astfel nct , (\). 1. cu [. c[ < o(). avem[c(.) c(c)[ < .
Lund = [c(c)[ 0 (c aci c(c) ,= 0), rezult a c a ()o
1
0. astfel nct
(\). 1. cn [. c[ < o
1
=[c(.) c(c)[ < [c(c)[ . (3.26)
Alegem j = o
1
de mai sus. ntruct .
1
satisface [.
1
c[ < j = o
1
. avem
[c(.
1
) c(c)[ < [c(c)[ . Cum c(.
1
) = 0. rezult a [c(c)[ < [c(c)[ . Contradictia
care se obtine conduce la rezultatul dorit.
Vom introduce acum o prim a clas a de puncte singulare, anume clasa
polilor.
Denitia 3.3.6. Un punct singular c C al functiei , : 1 C (1
deschis) se numeste pol al lui ,, dac a ()c N 0 si o functie c : 1'c
C, c(c) ,= 0. c O(\ ) . unde \ este o vecin atate a lui c. astfel nct
, (.) =
c(.)
(. c)
c
. (\). \. (3.27)
Num arul c se numeste ordinul polului c.
Observatia 3.3.1. Dac a c = 1. atunci c se numeste pol simplu sau pol
de ordin 1. Dac a c = 2. atunci c se numeste pol dublu sau pol de ordin 2. iar
dac a c = 3. atunci c este pol triplu sau de ordin 3.
Se poate demonstra usor urm atorul rezultat.
Teorema 3.3.2. Polii unei func tii , : 1 C (1 deschis) sunt puncte
singulare izolate.
Exercitiul 3.3.1. Fie functia
,(.) =
.
2
(. 2)
(. + 1)(.
2
+ 4)
2
.
Zerourile lui , sunt 0 (de ordin 2) si 2 (de ordin 1). Polii lui , sunt: 1
(simplu), 2i (dublu) si 2i (dublu). Toate celelalte numere complexe (diferite
de 1. 2i. 2i) situate la distant a nit a sunt puncte ordinare pentru ,.
Polii pot caracterizati cu ajutorul limitei, dar, n acest caz nu se poate
preciza ordinul polului.
Teorema 3.3.3. Fie , : 1 c C olomorfa, c 1. Punctul . = c
este pol al lui , daca si numai daca lim
:!o
, (.) = .
16
Demonstratie. =: Din denitie, c este pol al lui , dac a si numai
dac a ()j N

astfel nct ,(.) = (. c)


j
, (.) s a aib a n . = c un punct
ordinar si ,(c) ,= 0. Atunci lim
:!o
, (.) = lim
:!o
,(.)
(. c)
j
= .
=: Dac a lim
:!o
, (.) = . atunci , (.) ,= 0, pentru 0 < [. c[ < :, cu
: 0 sucient de mic. Denim functia / : (c. :) 1 C,
/(.) =
_
1
)(:)
. . ,= c
0. . = c
.
Functia / este olomorf a pe 0 < [. c[ < : si / continu a n c deoarece
lim
:!o
/(.) = 0 = /(c) . Deci / este olomorf a pe [. c[ < : si c este zero al lui
/. de unde rezult a c a ()j N

si q o functie olomorf a pe [. c[ < :, astfel


nct /(.) = (. c)
j
q (.), cu q (c) ,= 0. Atunci,
, (.) =
1
(. c)
j
q (.)
.
cu q olomorf a pe [. c[ < : si q (c) ,= 0. Deci, . = c este pol de ordin j
pentru ,.
Teorema 3.3.4. Func tia , : 1 c C olomorfa are n . = c un pol
de ordin : daca si numai daca () lim
:!o
(. c)
a
, (.) C

(limita exista si
este nenula).
Denim acum (cu ajutorul limitei) alte dou a clase de puncte singulare,
anume puncte singulare esentiale si puncte singulare removabile.
Denitia 3.3.7. Punctul singular izolat . = c se numeste punct singular
esen tial pentru functia , : 1 c C, dac a nu () lim
:!o
, (.).
Denitia 3.3.8. Punctul singular izolat . = c al lui , se numeste punct
singular removabil sau eliminabil sau aparent dac a exist a si este nit a limita
lim
:!o
, (.) .
Teorema 3.3.5 (Teorema lui Riemann). Func tia , : 1 c C
olomorfa are n . = c un punct singular removabil daca si numai daca ()
lim
:!o
(. c) , (.) = 0.
Punctul de la innit. Pentru a studia comportarea functiilor complexe
n domenii nem arginite, e necesar s a introducem notiunea de punct de la
innit al planului variabilei ..
Relatia . = 1, pune n corespondent a punctele planului variabilei =
+ ij cu punctele planului variabilei . = r + i. Exceptnd punctele . = 0
17
si = 0. ntre punctele celor dou a plane, exist a o corespondent a biunivoc a
si bicontinu a.
Avem [.[ = 1, [[ si arg
0
. = arg
0
. Num arul = 0 are modulul zero
si argumentul nedeterminat.
Punctului = 0 i corespunde un singur punct prin aplicatia . = 1,.
El se noteaz a . = si este numit punctul de la innit al planului variabilei
.. Prin intermediul acestui punct, transformarea . = 1, devine biunivoc a
si bicontinu a n tot planul. Multimea C ' se numeste planul complex
extins si se noteaz a uneori (.).
Observatia 3.3.2. O vecin atate [[ < : a punctului = 0 se transform a
prin aplicatia . = 1, n [.[ 1,:, adic a n exteriorul unui cerc de centru 0
si raz a 1 = 1,:.
Denitia 3.3.9. O multime de forma . C, [.[ 1 se numeste
vecinatate a punctului de la innit.
Denitia 3.3.10. O multime 1 _ C' se numeste mul time deschisa
n topologia lui C ' dac a are loc una din situatiile:
1) 1 C este deschis a n topologia lui C (n cazul , 1) sau
2) exist a : 0 astfel nct C(0. :) _ 1 (pentru 1).
Observatia 3.3.3. Fie 1 _ C ' o multime deschis a si , : 1
C' o functie dat a. Asociem lui , functia , :

1 = . =
1
:
. cu .
1 C , dat a de ,() = ,(1,).

1. Punctul . = este punct ordinar
(respectiv singular) pentru ,(.). dac a = 0 este punct ordinar (respectiv
singular de aceeasi natur a) pentru ,() = ,(1,).
Vom deni si studia n continuare cteva functii elementare n planul
complex.
3.2. Functii elementare
a) Functia polinom
Denitia 3.3.11. Se numeste func tie polinom, o functie , de la planul
(.) la planul (n). dat a de
n = ,(.) = c
a
.
a
+ c
a1
.
a1
+ ... + c
1
. + c
0
. (3.28)
cu c
i
C. pentru i = 0. : si c
a
,= 0. Num arul : se numeste gradul polino-
mului.
Teorema 3.3.6. Func tia polinom este olomorfa n orice domeniu marginit.
Punctul de la innit este pol de ordin :. unde : este gradul polinomului.
b) Functia rational a
18
Denitia 3.3.12. Se numeste func tie ra tionala n planul complex, un
raport de dou a functii polinom, adic a 1 : (.) (n).
1(.) =
c
n
.
n
+ c
n1
.
n1
+ ... + c
0
/
j
.
j
+ /
j1
.
j1
+ ... + /
0
. c
n
. /
j
,= 0. (3.29)
Not am 1. Q num ar atorul , respectiv numitorul lui 1. Presupunem c a
1. Q sunt relativ prime.
Teorema 3.3.7. a) O func tie ra tionala este olomorfa n orice domeniu
marginit care nu con tine radacini ale numitorului. Radacinile numitorului
sunt poli de ordin egal cu ordinul de multiplicitate al radacinii respective a
numitorului.
b) Punctul de la innit este pol de ordin : j. daca : j. respectiv
punct ordinar, daca : _ j.
Exercitiul 3.3.2. Determinati punctele singulare ale functiei ,(.) =
.
5
+ 1
.(.
2
+ 1)
c
. c N

. Precizati natura punctului de la innit.


Punctul . = 0 este pol simplu pentru ,. iar . = i. . = i sunt poli de
ordin c. Apoi, . = este pol de ordin 42c. dac a 5 2c+1 (adic a c = 0.
c = 1), respectiv punct ordinar, dac a 5 _ 2c + 1 (adic a c _ 2).
c) Functia radical
Denitia 3.3.13. Se numeste func tie radical de ordin : din . c (unde
c C, : N, : _ 2). o functie care face s a corespund a num arului complex
.. un alt num ar complex n. dat prin
. = c + n
a
(= q(n)). (3.30)
Se scrie n =
n
_
. c = ,(.) Prin denitie
n
_
0 = 0.
Denitia 3.3.14. Numim func tie multivoca denita pe mul timea nevida
_ C, orice aplicatie , : T(C) = multimea p artilor lui C, deci o
aplicatie care asociaz a oric arui . . o multime de valori ,(.) T(C) (si
nu neap arat o singur a valoare).
Pentru a le deosebi de functiile multivoce, aplicatiile care asociaz a unui
element din un unic element din C, se vor numi func tii univoce.
Exemplu. Aplicatia :q :C

T(C) denit a n primul paragraf este o


functie multivoc a.
Urm atoarea teorem a stabileste c a functia radical este de asemenea mul-
tivoc a.
19
Teorema 3.3.8. Func tia radical de ordin : este o func tie multivoca cu
: ramuri si are numai singularita tile . = c si . = , numite puncte critice
algebrice. Domeniul de olomore al unei ramuri se ob tine sco tnd din planul
(.), punctele unei semidrepte ce une ste c cu (numita taietura).
Ramurile lui , sunt date de
,
I
(.) =
n
_
:(cos
, + 2/:
:
+ i sin
, + 2/:
:
). / = 0. : 1. (3.31)
unde . c = :(cos , + i sin ,).
Derivatele acestor ramuri sunt date de
,
0
I
(.) =
,
I
(.)
:(. c)
. (3.32)
Exercitiul 3.3.3. Calculati
5
_
2 2i. lund pentru functia ,(.) =
5
_
. ramura care satisface ,(1) = 1.
Pentru : = 5. ramurile functiei , sunt:
,
I
(.) =
5
_
:
_
cos
, + 2/:
5
+ i sin
, + 2/:
5
_
. / = 0. 4.
unde . = : (cos , + i sin ,) . adic a : = [.[ . , = arg
0
.. Deoarece 1 =
cos : + +i sin : si 1 = cos 0 + i sin 0. ramura ,
I
a lui , care satisface
,
I
(1) = 1 se g aseste din relatia de mai sus pentru : = 1. , = :. adic a
(: + 2/:) ,5 = : + 2j:. / = 0. 4. j Z. Acest lucru se poate realiza numai
pentru / = 2. Deci ramura cerut a este cea corespunz atoare lui / = 2 :
,
2
(.) =
5
_
:
_
cos
, + 4:
5
+ i sin
, + 4:
5
_
.
S a calcul am acum ,
2
(2 2i). Cum : = [2 2i[ = 2
_
2 si argumentul
este , = arg
0
(2 2i) = 5:,4. obtinem
,
2
(2 2i) =
10
_
8
_
cos
21:
20
+ i sin
21:
20
_
.
d) Functia exponential a n planul complex (.)
Denitia 3.3.15. Se numeste func tie exponen tiala c
:
. functia care aso-
ciaz a oric arui num ar complex . = r+i. un alt num ar complex n. de modul
c
a
si argument . adic a:
, (.) = c
:
= c
a
(cos + i sin ) . (3.33)
20
Observatia 3.3.4. Din denitie avem c
:
1
c
:
2
= c
:
1
+:
2
. c
:
=
1,c
:
. c
:
1
,c
:
2
= c
:
1
:
2
. (c
:
)
n
= c
n:
. : Z. . C.
n particular, c
:
= c
a+ij
= c
a
c
ij
si comparnd cu (3.33) . g asim
c
ij
= cos + i sin . (3.34)
Deci orice num ar complex . = :(cos , + i sin ,) se mai poate scrie
. = :c
i,
. (3.35)
Observatia 3.3.5. Dac a n (3.34) nlocuim cu , si cu ,. se obtin
asa numitele formule ale lui Euler:
cos , =
c
i,
+ c
i,
2
. sin , =
c
i,
c
i,
2i
. (3.36)
Denitia 3.3.16. Punctul . = c se numeste punct singular esen tial
pentru , dac a
lim
:!o
, (.) nu exist a. (3.37)
Teorema 3.3.9. a) Func tia exponen tiala este monogena n orice punct
. situat la distan ta nita si ,
0
(.) = c
:
.
b) Punctul de la innit este o singularitate esen tiala pentru ,.
c) Func tia , (.) = c
:
este periodica de perioada 2:i.
Demonstratie. a) Din expresia , (.) = c
a
cos + i c
a
sin . rezult a
c a n. admit derivate partiale continue n orice . C si au loc conditiile
Cauchy-Riemann n orice . C. n plus,
,
0
(.) =
Jn
Jr
+ i
J
Jr
= c
a
cos + i c
a
sin = c
:
.
b) ntruct lim
!0
c
1
nu exist a (de exemplu, dac a = r 0. atunci c
1
.
iar dac a = r < 0. atunci c
1
0), rezult a c a = 0 este punct singular
esential pentru ,
_
1

_
. deci . = are aceeasi natur a pentru , (.) .
c) Dac a . = r + i si . = .
1
+ i.
2
. atunci conditia de periodicitate
pentru ,. , (. + .) = , (.) se scrie c
a+.
1
[cos ( + .
2
) + i sin ( + .
2
)] =
c
a
(cos + i sin ) . de unde avem r + .
1
= r si + .
2
= + 2/:. Deci
perioadele functiei , sunt . = 2/:i; perioada principal a este 2:i.
e) Functia logaritmic a n planul complex
21
Denitia 3.3.17. Se numeste func tie logaritmica n planul complex
functia care asociaz a unui num ar complex . ,= 0. un alt num ar complex
n astfel nct c
&
= . (= q (n)) . Vom nota , (.) = n = 1oq ..
Teorema 3.3.10. Func tia logaritmica este multivoca cu o innitate de
ramuri date de
,
I
(.) = n
I
= ln [.[ + i (, + 2/:) . / Z. (3.38)
Singularita tile acestei func tii sunt . = 0 si . = . numite puncte critice
logaritmice. Domeniul de olomore al unei ramuri se ob tine eliminnd din
planul complex punctele unei semidrepte 1 (numita taietura) care une ste cele
doua puncte critice. Derivata unei ramuri este
,
0
I
(.) =
1
.
. (3.39)
Exercitiul 3.3.4. S a se calculeze 1oq (1 +i) pe ramura functiei , (.) =
1oq . care satisface ,
I
(3) = ln 3 + 7:i.
Folosind formula (3.38) pentru . = 3. avem,
I
(3) = ln 3+i (2/ + 1) :.
Aceasta, mpreun a cu ipoteza, conduce la / = 3. Deci dac a . = :c
i,
. atunci
avem ,
I
(.) = ln : + i (, + 6:) .
Pentru . = 1 + i. avem : =
_
2. , = :,4. de unde
[1oq (1 + i)]
I=3
= ln
_
2 + i(25:,4).
f) Functia putere complex a a unui num ar complex
Denitia 3.3.18. Numim func tie putere complexa a numarului complex
. nenul. functia care asociaz a lui . C

un alt num ar n C , dat prin


n = , (.)
act.
= .
c
= c
c1cj :
. (3.40)
unde c C este dat.
Distingem urm atoarele cazuri:
1) Dac a c CR sau c RQ, atunci .
c
este o functie multivoc a cu
o innitate de ramuri (se deneste cu ajutorul functiei logaritmice). Fiecare
ramur a este olomorf a n 1 = (.) 1. unde 1 este t aietura pe care ne-am
ales-o pentru functia logaritmic a. Punctele . = 0. . = sunt puncte critice
logaritmice.
2) Dac a c =
a
j
Q (j ,= 0. 1) si :. j sunt relativ prime, atunci functia
.
c
se reduce la functia radical , (.) =
p
_
.
a
si este multivoc a cu j ramuri.
Punctele . = 0. . = sunt puncte critice algebrice.
22
3) Dac a c = : Z , avem trei posibilit ati: c) Pentru : 0. , (.) =
.
a
este functie polinomial a si are n . = un pol de ordin :. /) Pentru
: = 0. , (.) = 1 care este o functie constant a. c) Pentru : < 0. , (.) =
1,.
a
(cu : 0) este o functie rational a si are n . = 0 un pol de ordin
:.
S a justic am cazul 2). Fie c =
a
j
Q, cu j _ 2 unde j. : N. Dac a
. = : (cos , + i sin ,) . folosind (3.40) putem scrie
.
c
= c
n
p
(ln v+i(,+2I))
= c
n
p
ln v
c
i
n'+2kn
p
.
deci
.
c
=
p
_
:
a
_
cos
:, + 2/::
j
+ i sin
:, + 2/::
j
_
. (3.41)
Pe de alt a parte, .
a
= :
a
(cos :, + i sin :,) . deci
p
_
.
a
=
p
_
:
a
_
cos
:, + 2|:
j
+ i sin
:, + 2|:
j
_
. | = 0. j 1. (3.42)
Trebuie s a ar at am c a date :. j Z (j N

. j _ 2) . oricare ar / Z
, exist a | 0. 1. .... j 1 si Z astfel ca
:, + 2/::
j
=
:, + 2|:
j
+
2:. Aceasta este echivalent a cu /: = | + j si este evident adev arat a.
Justic am 3). Dac a c = : Z , atunci .
c
= c
c 1cj :
= c
a(ln v+i(,+2I))
,
deci
.
c
= :
a
[cos :(, + 2/:) + i sin :(, + 2/:)] = :
a
(cos :, + i sin :,) = .
a
.
Exercitiul 3.3.5. S a se calculeze i
i
. Deoarece [i[ = 1 si arg
0
i = :,2.
rezult a c a i
i
= c
i 1cj i
= c
(2)2I
. / Z.
g) Functii trigonometrice si functii hiperbolice
Denitia 3.3.19. Func tiile trigonometrice n C se denesc prin relatiile:
sin . =
c
i:
c
i:
2i
. cos . =
c
i:
+ c
i:
2
. tg . =
sin .
cos .
. ctg . =
cos .
sin .
.
Denitia 3.3.20. Func tiile hiperbolice se denesc prin relatiile:
sh . =
c
:
c
:
2
. ch . =
c
:
+ c
:
2
. th . =
sh .
ch .
. cth . =
ch .
sh .
.
23
Teorema 3.3.11. Func tiile sin .. cos .. sh .. ch . sunt olomorfe n orice
domeniu marginit si (sin .)
0
= cos ., (cos .)
0
= sin ., (sh .)
0
= ch ., (ch .)
0
=
sh ..
Func tiile tg ., ctg ., th ., cth . sunt olomorfe n orice domeniu marginit,
cu excep tia punctelor n care se anuleaza numitorii, puncte care sunt poli
simpli.
Demonstratie. (1) Olomora celor 4 functii rezult a din olomora functiei
c
:
, cu ajutorul c areia sunt denite. n plus,
(sin .)
0
=
_
c
i:
c
i:
2i
_
0
=
c
i:
+ c
i:
2
= cos . etc.
(11) Functiile tg., ctg., th., cth. sunt olomorfe n domenii m arginite n
care nu se anuleaz a numitorii (ind cturi de functii olomorfe).
Fie .
0
un zero al functiei sin .: sin .
0
= 0. Vom ar ata c a .
0
este pol simplu
pentru ctg..
Mai nti observ am c a, din sin
2
.+cos
2
. = 1. rezult a cos .
0
,= 0. Apoi, din
denitia zeroului, exist a o functie olomorf a ,. astfel nct sin . = (. .
0
) ,(.) .
cu ,(.
0
) ,= 0. Deci,
ctg. =
cos .
sin .
=
cos .
(. .
0
) ,(.)
.
de unde rezult a c a (.) = (. .
0
)ctg.
_
=
cos .
,(.)
_
are n .
0
un punct ordinar
si (.
0
) ,= 0. De aici avem c a .
0
este pol de ordin I pentru functia ctg..
Analog se procedeaz a pentru celelalte functii.
Propriet ati: 1) cos i. =ch.; sin i. = ish.;
2) sin
2
. + cos
2
. = 1; sin(.
1
+ .
2
) = sin .
1
cos .
2
+ cos .
1
sin .
2
;
cos(.
1
+ .
2
) = cos .
1
cos .
2
sin .
1
sin .
2
; sin 2. = 2 sin . cos .
cos 2. = cos
2
. sin
2
.;
3) ch
2
.sh
2
. = 1; sh(.
1
+ .
2
) =sh.
1
ch.
2
+sh.
2
ch.
1
ch(.
1
+ .
2
) =ch.
1
ch.
2
+sh.
1
sh.
2
; sh2. = 2sh.ch.; ch2. =ch
2
.+sh
2
.;
4) Perioadele principale ale acestor functii sunt: pentru sin .. cos .. . =
2:; pentru tg..ctg.. . = :; pentru sh..ch.. . = 2:i; pentru th..cth.,
. = :i.
5) Zerourile functiilor sin .. cos ..sh..ch. sunt respectiv . = /:, . =
:
2
+
2/:, . = /:i, . =
_

:
2
+ 2/:
_
i, / Z.
24
Exercitiul 3.3.6. cos (2 + i) = cos 2 cos i sin 2 sin i = cos 2ch1
i sin 2sh1, pentru c a cos i. =ch. si sin i. = ish.. Se poate calcula si folosind
Denitia 3.3.19.
4. Integrala curbilinie n planul complex
4.1. Denitia integralei n C
Denitia 3.4.1. O multime 1 _ C se numeste conexa dac a orice dou a
puncte din 1 pot unite printr-o linie poligonal a inclus a n 1.
Denitia 3.4.2. Numim curba n 1 o aplicatie continu a : [t
1
. t
2
] 1,
t
1
. t
2
R dati, t
1
< t
2
.
Denitia 3.4.3. Numim curba simpla o curb a : [t
1
. t
2
] 1 injectiv a
pe [t
1
. t
2
) (care nu se autointersecteaz a).
Denitia 3.4.4. Curba se numeste nchisa dac a (t
1
) = (t
2
).
Denitia 3.4.5. Numim domeniu simplu conex, un domeniu 1 (multime
deschis a si conex a) cu proprietatea c a orice curb a simpl a nchis a (contur)
continut a n 1, delimiteaz a un domeniu inclus n 1.
Denitia 3.4.6. Numim domeniu multiplu conex de ordin de conexitate
j + 1, un domeniu ce are frontiera format a din j + 1 curbe nchise: una C
0
,
n interiorul c areia sunt incluse celelalte, C
1
. C
2
. . . . . C
j
si astfel nct acestea
din urm a sunt situate ecare n exteriorul celeilalte.
1
1
este domeniu simplu co-
nex, 1
2
. 1
3
- domenii multi-
plu conexe de ordine de cone-
xitate 2, respectiv 4.
Observatia 3.4.1. Prin introducerea a j frontiere
noi, numite taieturi, un domeniu multiplu conex de
ordin de conexitate j + 1, devine simplu conex.
Conventie. Curbele se consider a orientate. Sensul direct pe o curb a se ia
astfel nct parcurgerea s a lase interiorul curbei la stnga.
Denitia 3.4.7. Fie , (.) = n(r. ) + i (r. ), , : 1 (domeniu) C
continu a pe 1 si curb a simpl a, neted a (de clas a C
1
) inclus a n 1. Integrala
25
curbilinie din , pe arcul orientat se deneste prin
_

, (.) d. =
_

(n + i) (dr + id) =
_

(ndr d) + i
_

(nd + dr) .
(3.43)
Observatia 3.4.2. Integrala (3.43) se poate calcula n dou a moduri:
(c) calculnd cele dou a integrale curbilinii reale,
(/) transformnd-o ntr-o integral a denit a obisnuit a
_

, (.) d. =
t
2
_
t
1
, (. (t)) .
0
(t) dt. (3.44)
unde . = . (t) . t [t
1
. t
2
] este ecuatia parametric a a curbei de clas a C
1
.
( este denit a de r = r (t), = (t), cu r. C
1
[t
1
. t
2
], deci . = . (t),
unde . (t) = r (t) + i (t), t [t
1
. t
2
] .)
Observatia 3.4.3. Se poate ar ata c a integrala curbilinie n cazul complex
este, ca si n cazul real, limita sirului sumelor integrale Riemann. Dac a are
reprezentarea parametric a . = . (t) . t [c. /], : c = t
0
< t
1
< ... < t
a
= /
este o diviziune a intervalului [c. /] . iar .
I
= . (t
I
), / = 0. : este diviziunea
corespunz atoare a curbei . atunci not am | |= max
I=1,a
[.
I
.
I1
[ norma
diviziunii si
o (,. .
I
) =
a

I=1
, (
I
) (.
I
.
I1
)
sirul sumelor integrale Riemann, unde
I
sunt puncte intermediare ale curbei
(adic a exist a t
I
[t
I1
. t
I
] astfel ca
I
= . (t
I
)). Atunci
_

, (.) d. = 1 dac a
(\) 0. () o () 0. a.. pentru orice diviziune cu | |< o () si
pentru orice alegere a punctelor intermediare
I
. s a avem
[o (,. .
I
) 1[ < .
Observatia 3.4.4. Propriet atile integralei curbilinii n cazul complex
sunt aceleasi ca si cele ale integralei curbilinii reale:
1)
_

[c, (.) + ,q (.)] d. = c


_

, (.) d. + ,
_

q (.) d.,
26
2)
_

, (.) d. =
_

, (.) d.,
3)
_

, (.) d. =
_

1
, (.) d. +
_

2
, (.) d., unde
1
'
2
= ,
4)

, (.) d.

_
_

[, (.)[ [d.[ _ `
_

d: = `|, unde ` reprezint a


sup
:2
[, (.)[ (, continu a pe compactul ), [d.[ =
_
(dr)
2
+ (d)
2
= d:,
iar | =
_

d: este lungimea curbei .


Exercitiul 3.4.1. S a se calculeze integrala 1 =
_

. d.. unde este


p atratul cu vrfurile 1 + i. 1 + i. 1 i. 1 i.
Rezolvare. Not am . 1. C. 1 imaginile n planul complex ale punctelor
de mai sus, n ordinea dat a n enunt. Atunci,
1 =
_
[1]
. d. +
_
[1C]
. d. +
_
[C1]
. d. +
_
[1]
. d..
Pe segmentul [1] . avem = 1 (deci d = 0) si r ia valori de la 1 la 1. n
aceast a ordine. Atunci,
_
[1]
. d. =
_
1
1
(r i) dr =
_
r
2
2
ir
_
[
1
1
= 2i.
Analog, toate celelalte integrale sunt egale cu 2i. deci 1 = 8i.
4.2. Teorema fundamental a a lui Cauchy
Teorema 3.4.1 (fundamental a Cauchy pentru domenii simplu
conexe). Daca 1 este domeniu simplu conex, C este curba nchisa, neteda
(sau de clasa C
1
) inclusa n 1 si , O(1), ,
0
C
0
(1), atunci
_
C
, (.) d. = 0. (3.45)
Demonstratie. Fie domeniul m arginit de C. Presupunem c a C
este curb a simpl a pentru nceput. Din denitie, putem scrie
_
C
, (.) d. =
27
_
C
(ndr d) + +i
_
C
(dr + nd). Din continuitatea lui ,
0
rezult a continu-
itatea derivatelor partiale ale functiilor n. , deci integralelor din membrul
drept li se poate aplica formula Riemann-Green:
_
C
1dr + Qd =
__

_
JQ
Jr

J1
J
_
drd, dac a 1. Q C
1
() .
Deci,
_
C
(ndr d) =
__

J
Jr

Jn
J
_
drd
(C1)
= 0
_
C
(dr + nd) =
__

_
Jn
Jr

J
J
_
drd
(C1)
= 0.
(, O(1) . deci au loc conditiile (C1) n orice punct din ).
Deci,
_
C
, (.) d. = 0.
Dac a C ar avea un punct dublu, atunci integrala pe C s-ar descompune
n dou a integrale pe curbe nchise, ambele nule.
Corolarul 3.3.1. Daca 1 este domeniu simplu conex, , O(1), iar
a
11 si
a
1
0
1 sunt doua arce de curba incluse n 1, ce unesc si 1, atunci
_
a
11
, (.) d. =
_
a
1
0
1
, (.) d.. (3.46)
adica integrala lui , de la la 1 nu depinde de drum, ci numai de extrem-
ita ti. O notam
_
a
1
, (.) d..
Demonstratie. Curba
a
11 '
a
11
0
este
nchis a si inclus a n 1. Aplic am teorema
fundamental a a lui Cauchy:
_
a
11
, (.) d. +
_
a
11
0

, (.) d. = 0 =
_
a
11
, (.) d. =
_
a
11
0

, (.) d. =
_
a
1
0
1
, (.) d..
28
Conventie. Orice integral a pe o curb a nchis a se face astfel nct curba
s a e parcurs a n sens trigonometric.
Teorema 3.4.2 (Teorema fundamental a Cauchy pentru domenii
multiplu conexe). Fie 1 un domeniu multiplu conex de ordin de conexitate
j + 1 si _ 1 un domeniu multiplu conex de acela si ordin de conexitate,
marginit de curba C
0
- exterioara si C
1
. . . . . C
j
- interioare. Daca , O(1),
,
0
C
0
(1) ( ,
0
continua pe 1), atunci integrala lui , pe frontiera exterioara
a lui este egala cu suma integralelor lui , pe frontierele interioare ale lui
:
_
C
0
, (.) d. =
_
C
1
, (.) d. + +
_
Cp
, (.) d.. (3.47)
Demonstratie. Pentru simplitate, consider am
un domeniu triplu conex. Fie . 1 punctele n ca-
re o t aietur a intersecteaz a curbele C
0
si C
1
, iar
1. 1 punctele n care a doua t aietur a intersectea-
z a curbele C
0
si C
2
.
Domeniul delimitat de curba (1) ' C
1
'
'(1) ' (11) ' (11) ' C
2
' (11) ' (1`)
este simplu conex, deci pe el putem aplica Teorema fundamental a a lui
Cauchy:
_
a
1
, (.) d.
_
C
1
, (.) d. +
_
a
1
, (.) d. +
_
a
11
, (.) d. +
_
a
11
, (.) d.

_
C
2
, (.) d. +
_
a
11
, (.) d. +
_
a
1A
, (.) d. = 0
sau, echivalent,
_
C
0
, (.) d. =
_
C
1
, (.) d. +
_
C
2
, (.) d..
Observatia 3.4.5. Dac a 1 este domeniu simplu conex, C este curb a
nchis a inclus a n 1 si
_
C
, (.) d. = 0, atunci nu rezult a c a , O(1).
29
Contraexemplu. 1 =
_
j:j=1
d.
.
2
+ 1
, 1 ,= 1.
Caz 1: 0 < 1 < 1. Atunci, alegem 1 un
domeniu simplu conex ce contine curba
: [.[ = 1 astfel nct i. i , 1. Conform
Teoremei fundamentale a lui Cauchy rezult a
1 = 0, deoarece , O(1) .
Caz 2: 1 1. Fie 1 un domeniu simplu conex
care contine curba : [.[ = 1. Evident, polii i. i ai
lui , (.) =
1
.
2
+ 1
, sunt n 1. Izol am polii i si
i prin cercurile
1
,
2
incluse n 1, centrate n i
si respectiv i, astfel nct
1

2
= O. Se obtine
astfel un domeniu triplu conex, m arginit la exterior de si n interior de

1
si
2
. Conform Teoremei fundamentale Cauchy pentru domenii multiplu
conexe,
1 =
_

d.
.
2
+ 1
=
_

1
d.
.
2
+ 1
+
_

2
d.
.
2
+ 1
. (3.48)
Dar,
_

1
1
.
2
+ 1
d. =
1
2i
_

1
d.
. i

1
2i
_

1
d.
. + i
=
1
2i
2:i = :
deoarece
_

1
d.
. + i
= 0 (conform Teoremei fundamentale a lui Cauchy, c aci
i , Int
1
), iar dac a
1
: [. i[ = j
1
, atunci . i = j
1
c
i,
1
. ,
1
[0. 2:)
variabil, de unde
_

1
d.
. i
=
2
_
0
j
1
ic
i,
1
d,
1
j
1
c
i,
1
= 2:i. Analog,
_

2
d.
.
2
+ 1
= :.
nlocuind n (3.48) . obtinem 1 = 0. Desi este curb a nchis a inclus a n 1
si 1 = 0, nu rezult a c a , O(1).
4.3. Formula integral a a lui Cauchy
Teorema 3.4.3. (Formula integral a a lui Cauchy pentru domenii
simplu conexe) Daca 1 este domeniu simplu conex, C este curba simpla,
nchisa, neteda, inclusa n 1, care delimiteaza un domeniu marginit si
30
, O(1), atunci, pentru orice c ,
, (c) =
1
2:i
_
C
, (.)
. c
d.. (3.49)
(Deci, cunoscnd valorile lui , pe curba C, rezult a , cunoscut a pe ).
Demonstratie. Functia ,(.) =
, (.)
. c
are un pol
simplu n . = c si este olomorf a n domeniul dublu
conex 1 c . Izol am c printr-un cerc ,
: [. c[ = j ( _ 1 este un cerc de centru c si de
raz a mic a j). Raza j se va specica mai trziu.
Aplic am Teorema fundamental a Cauchy pe domeniul dublu conex m arginit
de C si , domeniu pe care , este olomorf a:
_
C
, (.)
. c
d. =
_

, (.)
. c
d. =
_

, (.) , (c)
. c
d. + , (c)
_

d.
. c
. (3.50)
Calcul am ultima integral a din (3.50), scriind . c = jc
i,
. , [0. 2:)
(deoarece . ). Avem
_

d.
. c
=
2
_
0
jic
i,
jc
i,
d, = 2:i.
Calcul am prima integral a din (3.50) si ar at am c a este nul a. Cum ,
O(1) . rezult a c a , este continu a n c. adic a
(\) 0. ()j () 0. a.. [. c[ < j () =[, (.) , (c)[ < .
Alegnd j (= [. c[)< j (), se obtine

, (.) , (c)
. c
d.

_
_

[, (.) , (c)[
[. c[
[d.[ <

j
_

d: = 2:.
cu arbitrar de mic, deci integrala este zero.
31
Introducnd n (3.50) aceste dou a integrale, rezult a
_
C
, (.)
. c
d. = 2:i, (c),
deci are loc formula (3.49).
Teorema 3.4.4. (formula integral a a lui Cauchy pentru domenii
multiplu conexe) Daca 1 este domeniu multiplu conex de ordin de conex-
itate j + 1, , O(1) si un domeniu inclus n 1, multiplu conex de
ordin de conexitate j + 1, cu frontiera exterioara C
0
si frontierele interioare
C
1
. . . . . C
j
(ce nconjoara golurile lui 1), atunci
, (c) =
1
2:i
_
_
_
C
0
, (.)
. c
d.
j

i=1
_
C
i
, (.)
. c
d.
_
_
. (\)c . (3.51)
4.4. Valoarea principal a n sens Cauchy a unei integrale
Facem ipoteza:
(1): Fie 1 un domeniu simplu conex, , O(1), _ 1 o curb a sim-
pl a nchis a, neted a (de clas a C
1
) sau neted a pe portiuni. Not am 1 (c) =
_

, (.)
. c
d..
Fie = 1:t . Distingem trei situatii.
Dac a c . atunci 1 (c) = 2:i, (c), conform formulei integrale Cauchy.
Dac a c , ' . atunci 1 (c) = 0, conform Teoremei fundamentale a lui
Cauchy.
Ne ocup am de cazul c (c este un punct singular pentru ,(.) =
, (.) , (. c)).
Vom ocoli punctul c astfel: descriem un cerc
de centru c si raz a j. = C (c. j) , cu j
sucient de mic astfel nct 1 ((c. j)
este discul de centru c si raz a j). Fie =
= .
1
. .
2
,
0
= (portiunea din ,
inclus a n ) si
0
acea portiune din
care nu este continut a n discul (c. j). Deci,
0
'
0
este curb a simpl a
nchis a, ce m argineste un domeniu simplu conex, pe care , este olomorf a, deci
_

0
[
0
, (.)
. c
d. = 0. de unde
_

0
, (.)
. c
d. =
_

0
, (.)
. c
d..
32
orient arile pe
0
si
0
ind cele pozitive n raport cu domeniul m arginit de

0
'
0
.
Denitia 3.4.8. n ipoteza (1), pentru c , numim valoare principala
n sens Cauchy a integralei 1 (c) =
_

, (.)
. c
d., num arul complex dat de
v.p.
_

, (.)
. c
d. = lim
j!0
_

0
, (.)
. c
d.. (3.53)
Teorema 3.4.5. n ipoteza (1), daca : o este unghiul format de cele
doua semitangente n c la curba , avem
v.p.
_

, (.)
. c
d. = i (: o) , (c) (3.54)
Caz particular. Daca c este punct regulat al curbei , n ipoteza (1),
avem
v.p.
_

, (.)
. c
d. = :i, (c) . (3.55)
numita formula semireziduurilor.
Concluzie. Reunind cazurile studiate, tragem concluzia c a integrala 1 (c)
este dat a de:
1 (c) =
_

, (.)
. c
d. =
_
_
_
2:i, (c) , dac a c (formula integral a Cauchy)
(: o) i, (c) , dac a c (valoarea principal a)
0, dac a c , ' (teorema fundam. Cauchy)
4.5. Derivatele de ordin superior ale unei functii olomorfe
Fie C o curb a simpl a de lungime nit a si , : C C o functie denit a pe
curba C. Integrala
c(.) =
_
C
,()
( .)
a
d. : N

. (3.56)
are sens, pentru orice . nit nesituat pe curba C.
Teorema 3.4.6. Daca ,() este continua pe C, atunci func tia c(.) este
olomorfa n tot planul, mai pu tin punctele lui C si punctul de la , iar
c
0
(.) = :
_
C
,()
( .)
a+1
d. (3.57)
33
adica c
0
(.) se ob tine derivnd sub integrala n raport cu ..
Teorema 3.4.7. O func tie , olomorfa ntr-un domeniu 1, admite derivate
de orice ordin. Derivata de ordin : se poate scrie
,
(a)
(.) =
:!
2:i
_
C
, ()
( .)
a+1
d. (3.58)
unde C este curba simpla, nchisa, neteda, inclusa n 1. ce nconjoara
punctul ..
Demonstratie. Conform formulei integrale a lui Cauchy (c aci ,
O(1)),
, (.) =
1
2:i
_
C
, ()
.
d. (\). = domeniul delimitat de C. (3.59)
Cum , O(1) si C _ 1. rezult a c a , este continu a pe C. Deci putem
aplica Teorema 3.4.6. Conform formulei (3.57) .
,
0
(.) =
1
2:i
_
C
, ()
( .)
2
d.
Aplic am din nou Teorema 3.4.6 ultimei integrale. Rezult a c a ,
0
este olomorf a
pe 1 si
,
00
(.) =
1
2:i
_
C
_
, ()
( .)
2
_
0
:
d =
2!
2:i
_
C
, ()
( .)
3
d.
Prin inductie matematic a se obtine (3.58).
Exercitiul 3.4.2. S a se calculeze integrala 1 =
_

c
i:
.
2
:
2
d.. pe urm a-
toarele curbe : a) [.[ = 1 < :; b) [. :[ = :,2; c) [.[ = 1 :; d)
[.[ = :.
Rezolvare. a) Punctele singulare ale functiei de sub integral a (no-
tat a ,) sunt .
1
= :. .
2
= : (poli simpli) si sunt n exteriorul curbei de
integrare . Atunci , O(1) . unde 1 este un domeniu simplu conex care
contine cercul . dar nu contine punctele .
1
si .
2
. Conform Teoremei funda-
mentale a lui Cauchy, avem 1 = 0.
b) Punctul .
1
este centrul cercului . iar z
2
este n exterior. Alegem 1 un
domeniu simplu conex care contine . dar nu contine .
2
si aplic am Formula
34
integral a a lui Cauchy pentru functia q (.) = c
i:
, (. + :) . care este olomorf a
pe 1. Avem 1 = 2:i q (:) = i.
c) Ambele puncte singulare ale lui , sunt n interiorul lui . Atunci de-
scompunem 1, (.
2
:
2
) n fractii simple:
1
.
2
:
2
=
1
2:
_
1
. :

1
. + :
_
.
deci
1 =
1
2:
_

c
i:
. :
d.
1
2:
_

c
i:
. + :
d..
Conform Formulei integrale a lui Cauchy pentru q (.) = c
i:
avem
1 = ic
i
ic
i
= 0.
d) Polii lui , sunt pe cercul .deci vom utiliza valoarea principal a n sens
Cauchy pentru aceeasi descompunere ca la cazul c):
1 =
1
2:
(i:q (:) i:q (:)) = 0.
5. Serii Taylor. Serii Laurent.
Dezvolt ari n serii de puteri ale functiilor
complexe
5.1. Serii numerice. Serii de functii. Serii de puteri
Prezent am pe scurt, cteva notiuni introductive de care avem nevoie pen-
tru dezvoltarea functiilor complexe n serii de puteri.
Denitia 3.5.1. Spunemc a seria numeric a
1

a=1
n
a
= n
1
+n
2
+ +n
a
+
este convergenta si ca are suma : C (unde n
a
= c
a
+ i/
a
C) dac a sirul
sumelor partiale :
a
= n
1
+ + n
a
converge c atre :. Dac a sirul sumelor
partiale este divergent, se spune c a seria este divergenta.
Teorema 3.5.1. Seria
1

a=1
n
a
, cu n
a
= c
a
+ i/
a
, este convergenta daca
si numai daca seriile de numere reale
1

a=1
c
a
,
1

a=1
/
a
sunt convergente. n
35
plus, n caz de convergen ta, avem
1

a=1
n
a
= : = c + i/, unde c =
1

a=1
c
a
,
/ =
1

a=1
/
a
.
Corolarul 3.5.1. Daca seria
1

a=1
n
a
este convergenta, atunci n
a
0.
Denitia 3.5.2. Seria
1

a=1
n
a
se numeste absolut convergenta dac a seria
1

a=1
[n
a
[ este convergent a n R.
Teorema 3.5.2. Daca seria
1

a=1
n
a
este absolut convergenta, atunci ea
este si convergenta. Reciproca nu are loc.
Denitia 3.5.3. Dac a seria
1

a=1
n
a
este convergent a, dar nu este absolut
convergent a, atunci
1

a=1
n
a
se numeste serie semiconvergenta.
Seria
1

a=1
,
a
(.), cu ,
a
: 1 _ C C (. = r + i), se numeste serie de
func tii complexe.
Observatia 3.5.1. Pentru orice . 1, seria
1

a=1
,
a
(.), este o serie
numeric a, pentru care se poate pune problema convergentei.
Denitia 3.5.4. Seria
1

a=1
,
a
(.), cu ,
a
: 1 _ C C, se numeste
serie convergenta pe mul timea 1, dac a seria este convergent a n ecare punct
. 1.
Denitia 3.5.5. Spunem c a seria de functii
1

a=1
,
a
(.) este uniform con-
vergenta pe 1 dac a:
(\) 0. () ` () (independent de .) N a..(\): _ ` () . (\)j N

.
[,
a+1
(.) + ... + ,
a+j
(.)[ < . (\). 1. (3.60)
36
Denitia 3.5.6. O serie de functii convergent a pe 1, care nu este uni-
form convergent a pe 1, se numeste serie simplu convergenta pe 1.
Denitia 3.5.7. Dac a o
a
(.) si , (.) sunt sirul numerelor partiale, re-
spectiv suma seriei de functii
1

a=1
,
a
(.) convergente pe 1, atunci numim restul
seriei, 1
a
(.) = , (.) o
a
(.) .
Teorema 3.5.3. Seria de func tii
1

a=1
,
a
(.) este uniform convergenta pe
1 daca si numai daca
(\) 0, ()` () N. a.. (\): _ ` () . s a avem [1
a
(.)[ < , (\). 1.
Teorema 3.5.4. (Criteriul lui Weierstrass) Daca seria de numere
reale
1

a=1
c
a
. ( cu c
a
_ 0) este convergenta si daca [,
a
(.)[ _ c
a
, (\). 1,
(\): N, atunci seria de func tii
1

a=1
,
a
(.) este uniform si absolut conver-
genta pe 1.
Denitia 3.5.8. Se numeste serie de puteri ale lui (. c) o serie de
forma
1

a=0
c
a
(. c)
a
= c
0
+ c
1
(. c) + + c
a
(. c)
a
+ . . . . (3.61)
unde c. c
0
. c
1
. C sunt constante, iar . este variabila complex a.
Observatia 3.5.2. Studiul seriei (3.61) se poate reduce prin substitutia
.c = la studiul seriei
1

a=0
c
a

a
. De aceea, ne vom ocupa numai de aceasta
din urm a.
Lema 3.5.1. (Lema lui Abel). (i) Daca .
0
,= 0, iar seria numerica
1

a=0
c
a
.
a
0
este convergenta, atunci seria de puteri
1

a=0
c
a
.
a
converge absolut
si uniform pe compacte [.[ _ j din discul (0. [.
0
[), centrat n 0 si de raza
[.
0
[.
(ii) Daca seria
1

a=0
c
a
.
a
0
este divergenta, atunci seria de puteri
1

a=0
c
a
.
a
diverge pentru orice . cu [.[ [.
0
[.
37
Demonstratie. (i) Din convergenta seriei
1

a=0
c
a
.
a
0
. ()` 0, astfel
nct [c
a
.
a
0
[ _ `, (\): N. Atunci, (\). (0. j) =discul de centru 0 si
raz a j, cu 0 < j < [.
0
[, avem [.[ _ [.
0
[, deci
[c
a
.
a
[ = [c
a
.
a
0
[

.
a
.
a
0

_ `
_
j
[.
0
[
_
a
.
Dar seria `
1

a=0
_
j
j:
0
j
_
a
este convergent a (ind serie geometric a, cu j, [.
0
[ <
1), deci seria de puteri
1

a=0
c
a
.
a
este absolut si uniform convergent a pe discul
nchis [.[ _ j.
(ii) se obtine din (i) prin reducere la absurd.
Rezultatul se poate generaliza la cazul seriilor de forma
1

a=0
c
a
(. c)
a
.
Observatia 3.5.3. Lema lui Abel se poate reformula astfel:
Pentru orice serie de puteri
1

a=0
c
a
.
a
, () 1 _ 0 unic, cu proprietatea:
(i) (\). C, cu [.[ < 1, seria este absolut convergenta (1 0);
(ii) (\). C, cu [.[ 1, seria este divergenta.
Seria este absolut si uniform convergenta pe orice disc nchis [.[ _ j, cu
j < 1 (1 0).
Denitia 3.5.9. Domeniul [.[ < 1 se numeste discul de convergen ta al
seriei de puteri, iar 1 se numeste raza de convergen ta a acestei serii.
Teorema 3.5.5. Daca sirul
_
n
_
[c
a
[
_
a
are limita superioara | (nita
sau innita), atunci raza de convergen ta a seriei de puteri
1

a=1
c
a
.
a
este
1 =
_
1,|, | ,= 0
. , | = 0
.
Observatia 3.5.4. 1 se mai poate calcula si cu relatiile
1 = lim
a!1

c
a
c
a+1

, 1 = lim
a!1
1
n
_
[c
a
[
. (3.62)
dac a aceste limite exist a.
38
Observatia 3.5.5. Lema lui Abel nu ne d a indicatii referitoare la natura
seriei
1

a=1
c
a
.
a
n punctele cercului [.[ = 1.
Exercitiul 3.5.1. Seria 1+
1

a=1
.
a
:
2
are 1 = lim
a!1

c
a
c
a+1

= lim
a!1

(: + 1)
2
:
2

=
1. Pe cercul [.[ = 1, seria este absolut convergent a. (Seria
1

a=1
1
:
2
converge).
Exercitiul 3.5.2. Seria 1+
1

a=1
.
a
:
are raza de convergent a 1 = lim
a!1
: + 1
:
=
1; pentru . = 1, seria converge, iar pentru . = 1, seria diverge.
Exercitiul 3.5.3. Seria
1

a=0
:!.
a
are raza 1 = lim
a!1
:!
(: + 1)!
= 0. adic a
seria converge doar pentru . = 0.
Exercitiul 3.5.4. Seria
1

a=1
.
a
:
a
converge n tot planul complex deoarece
avem1 = lim
a!1
(: + 1)
a+1
:
a
= lim
a!1
(: + 1)
_
1 +
1
:
_
= sau 1 = lim
a!1
_
n
_
:
a
_
=
.
Teorema 3.5.6. O serie de puteri dene ste o func tie olomorfa n in-
teriorul cercului de convergen ta [.[ < 1. n acest domeniu, seria poate
derivata si integrata termen cu termen.
5.2. Formula lui Taylor si seria Taylor n planul complex
Teorema 3.5.7. Daca 1 este un domeniu simplu conex, c 1 si ,
O(1), atunci pentru orice cerc = C (c. j) 1 si pentru orice . =
(c. j) (discul de centru c si raza j), avem:
, (.) = c
0
+ c
1
(. c) + c
2
(. c)
2
+ + c
a
(. c)
a
+ 1
a
(.) . (3.63)
unde
_

_
c
a
=
1
2:i
_

, ()
( c)
a+1
d =
1
:!
,
(a)
(c) .
1
a
(.) = (. c)
a+1
1
2:i
_

, ()
( c)
a+1
( .)
d.
(3.64)
Formula (3.63) se numeste formula lui Taylor pentru , si punctul c si se
39
mai scrie
, (.) = , (c)+
,
0
(c)
1!
(. c)+
,
00
(c)
2!
(. c)
2
+ +
,
(a)
(c)
:!
(. c)
a
+1
a
(.) .
(3.65)
De asemenea, are loc dezvoltarea lui , n serie de puteri ale lui . c (numita
seria Taylor):
, (.) = c
0
+ c
1
(. c) + c
2
(. c)
2
+ . (3.66)
Demonstratie. Conform formulei integrale a lui Cauchy, (\). (c. j) .
, (.) =
1
2:i
_

, ()
.
d. (3.67)
Dar, notnd = (. c) , ( c) si observnd c a [[ < 1. avem
1
.
=
1
( c) (. c)
=
1
( c)

1
1
:o
o
=
1
c

1
1
=
=
1
c
_
1
a+1
1
+

a+1
1
_
=
1
c
_
1 + + +
a
+

a+1
1
_
=
=
1
c
_
_
1 +
. c
c
+
_
. c
c
_
2
+ +
_
. c
c
_
a
+
(. c)
a+1
( c)
a+1
_
1
:o
o
_
_
_
=
=
1
c
+
. c
( c)
2
+ +
(. c)
a
( c)
a+1
+
(. c)
a+1
( c)
a+1
( .)
.
Atunci, conform (3.67) . se obtine
, (.) =
1
2:i
_

, ()
c
d + (. c)
1
2:i
_

, ()
( c)
2
d + +
+(. c)
a
1
2:i
_

, ()
( c)
a+1
d + (. c)
a+1
1
2:i
_

, ()
( c)
a+1
( .)
d =
= c
0
+ c
1
(. c) + + c
a
(. c)
a
+ 1
a
(.) .
40
adic a (3.63), cu c
a
si 1
a
(.) dati de (3.64). Cum, O(1) . () ,
(a)
(c) . (\):
N

si conform formulei de derivare a functiei olomorfe, (3.63) este echivalent a


cu (3.65).
Pentru a dovedi (3.66), e necesar si sucient s a ar at am c a lim
a!1
1
a
(.) = 0,
(\). . Pentru aceasta, not am : = [. c[. Cum . si =
C (c. j) . avem
: = [. c[ < j = [ c[
si
[ .[ = [( c) (. c)[ _ [ c[ [. c[ = j : 0.
n plus, ()` 0, astfel nct [, ()[ _ `, (\) (, este continu a pe ).
Atunci, conform (3.64) putem scrie
[1
a
(.)[ =

(. c)
a+1
2:i
_

, () d
( c)
a+1
( .)

_
:
a+1
2:
_

[, ()[
j
a+1
(j :)
[d[ _
_
1
2:
_
:
j
_
a+1
`
j :
2:j =
`j
j :
_
:
j
_
a+1
0, pentru : .
pentru c a : < j.
Observatia 3.5.6. 1) Orice serie Taylor este uniform convergent a n inte-
riorul domeniului de convergent a si raza de convergent a este 1 = lim
a!1
1
n
_
[c
a
[
sau 1 = lim
a!1

c
a
c
a+1

, dac a aceste limite exist a (conform Lemei lui Abel). Se-


ria Taylor se poate deriva si integra termen cu termen.
2) Dac a , se reprezint a printr-o serie de puteri ca n (3.66), spunem c a ,
este dezvoltat a n serie de puteri n jurul lui c sau dup a puterile lui . c (n
mod unic, deoarece dou a serii de puteri convergente pe discul [. c[ < j.
care au aceeasi sum a, au coecienti egali).
3) Deoarece c
a
=
1
2:i
_

, ()
( c)
a+1
d (conform (3.64)), notnd ` (j) =
sup
:2
[, (.)[ (j este raza cercului = C (c. j)), au loc inegalit atile Cauchy:
[c
a
[ _
` (j)
j
a
. : N (3.68)
41
(deoarece [c
a
[ _
1
2:

` (j)
j
a+1
| () =
` (j)
j
a
).
4) Seria Taylor a unei functii ntregi (olomorf a n tot planul complex) are
raza de convergent a 1 = .
Exercitiul 3.5.5. S a se dezvolte n serie Taylor functia , (.) = c
:
n
interiorul unui cerc cu centrul n c = 0 si s a se deduc a dezvolt arile n serie n
jurul originii pentru sin .. cos .. :/.. c/..
Cum , (.) = c
:
este olomorf a n tot planul complex la distant a nit a si
,
(a)
(0) = 1, avem conform formulei lui Taylor
c
:
= 1 +
.
1!
+
.
2
2!
+ ... +
.
a
:!
+ ...
Tinnd cont de formulele de denitie ale functiilor sin . si cos . n C. anume
sin . =
c
i:
c
i:
2i
. cos . =
c
i:
+ c
i:
2
.
deducem
sin . =
1
2i
__
1 +
i.
1!

.
2
2!

i.
3
3!
+
.
4
4!
+ ...
_

_
1
i.
1!

.
2
2!
+
i.
3
3!
+
.
4
4!
+ ...
__
.
deci
sin . =
.
1!

.
3
3!
+ ... + (1)
a
.
2a+1
(2: + 1)!
+ .... (\) . C.
Analog se obtine
cos . = 1
.
2
2!
+
.
4
4!
... + (1)
a
.
2a
(2:)!
+ .... (\) . C.
Exercitiul 3.5.6. S a se dezvolte n serie Taylor n vecin atatea orig-
inii functia dat a de , (.) = (1 + .)
c
. c C. unde pentru , am luat ra-
mura pentru care , (0) = 1. S a se deduc a de aici dezvolt arile n serie Taylor
pentru
1
1 + .
.
1
1 .
. 1oq (1 .).
Stim c a , este o functie multivoc a (putere complex a a unui num ar com-
plex). Derivatele lui , sunt date de
,
0
(.) = c(1 + .)
c1
=
c
1 + .
, (.) .
42
,
00
(.) = c(c 1) (1 + .)
c2
=
c(c 1)
(1 + .)
2
, (.) . ...
,
(a)
(.) = c(c 1) ... (c : + 1) (1 + .)
ca
=
c(c 1) ... (c : + 1)
(1 + .)
a
, (.) .
Cum ,(0) = 1. rezult a
,
0
(0) = c. ,
00
(0) = c(c 1) . .... ,
(a)
(0) = c(c 1) ... (c : + 1)
si deci
(1 + .)
c
= 1 +
c
1!
. +
c(c 1)
2!
.
2
+ ... +
c(c 1) ... (c : + 1)
:!
.
a
+ ...
Aceast a serie se numeste seria binomiala si are raza de convergent a 1 = 1 :
1 = lim
a!1

c(c 1) ... (c : + 1)
:!

(: + 1)!
c(c 1) ... (c : + 1) (c :)

=
= lim
a!1

: + 1
c :

= 1.
Deci dezvoltarea n serie de mai sus este valabil a pentru [.[ < 1.
n particular, pentru c = 1. avem
1
1 + .
= 1 . + .
2
.
3
+ + (1)
a
.
a
+ . [.[ < 1.
numit a seria geometrica cu semn alternant. Trecnd pe . n .. se obtine
1
1 .
= 1 + . + .
2
+ + .
a
+ . pentru [.[ < 1.
Aceast a serie se numeste seria geometrica si este des utilizat a n aplicatii.
Integrnd termen cu termen seria geometric a (avem voie pe motive de
uniform a convergent a), obtinem
1oq (1 .) = c .
.
2
2

.
3
3
...
.
a+1
: + 1
.... [.[ < 1.
Pentru . = 0 avem c = 1oq 1 = 2/:i. Asadar,
1oq (1 .) = 2/:i .
.
2
2

.
3
3
...
.
a+1
: + 1
.... [.[ < 1.
43
Urm atoarele dou a rezultate sunt consecinte ale Teoremei lui Taylor.
Teorema 3.5.8 (Liouville). Daca , este func tie ntreaga (olomorfa pe
C) si marginita pe C, atunci , este constanta pe C.
Teorema 3.5.9 (Teorema fundamental a a algebrei) (d
0
Alembert
- Gauss). Orice polinom algebric cu coecien ti complec si j (.) = c
0
+c
1
. +
+ c
a
.
a
de grad : _ 1 ( c
a
,= 0), are cel pu tin o radacina n C.
Demonstratie. Prin reducere la absurd presupunem j (.) ,= 0. (\).
C. adic a[j (.)[ 0. (\). C. Asadar are sens , : C C. , (.) =
1
j(:)
. Cum
j O(C), j ,= 0. rezult a c a , O(C). n plus, ar at am c a , este m arginit a
pe C.
(c) Din lim
:!1
, (.) = 0. avem: (\) 0 (n particular pentru = 1),
(): 0 astfel nct [.[ :. [, (.)[ _ 1.
(/) Pentru [.[ _ :, avem [, (.)[ _ `, c aci , este continu a pe compactul
[.[ _ :. Asadar, [, (.)[ _ max (`. 1) . (\) . C.
ConformTeoremei Liouville. , este constant a nenul a (c aci j ,= ). Atunci
j =
1
)
este constant a. Absurd, c aci gradj = : _ 1.
Exercitiul 3.5.7. S a se dezvolte n serie Taylor n vecin atatea originii,
functia , (.) = t/..
Rezolvare. Functiile :/. si c/. au dezvolt arile n serie
:/. =
.
1!
+
.
3
3!
+ +
.
2a+1
(2: + 1)!
+ .
respectiv
c/. = 1 +
.
2
2!
+
.
4
4!
+ +
.
2a
(2:)!
+
Functia t/.. ind impar a, are o dezvoltare n serie de forma
t/. = c
1
+ c
3
.
3
+ c
5
.
5
+ ... + c
2a+1
.
2a+1
+ ...
Scriind :/. = t/.c/. si nlocuind cele trei serii de mai sus, g asim coecientii
dezvolt arii n serie pentru t/. : c
1
= 1. c
3
= 1,3. c
5
= 2,15. ...
Exercitiul 3.5.8. S a se dezvolte n serie Taylor dup a puterile lui ..
functia , (.) = sin
3
..
Rezolvare. Folosim formula trigonometric a
sin 3. = 3 sin . 4 sin
3
..
44
de unde
sin
3
. =
1
4
1

a=1
(1)
a
_
3 3
2a+1
_
.
2a+1
(2: + 1)!

5.3. Functii analitice. Principiul prelungirii analitice


Denitia 3.5.10. Functia , : 1 C (1 - domeniu din C) se numeste
analitica n 1, dac a (\).
0
1. ()\
:
0
_ 1, \
:
0
- vecin atate a lui .
0
, astfel
nct s a existe o serie de puteri
1

a=0
c
a
(. .
0
)
a
. pentru care
, (.) =
1

a=0
c
a
(. .
0
)
a
. (\). \
:
0
.
(cu alte cuvinte, n vecin atatea oric arui punct .
0
1, , coincide cu suma
unei serii de puteri ale lui . .
0
).
Teorema 3.5.10. Orice func tie analitica , : 1 C ( 1 ind domeniu)
este olomorfa pe 1 si reciproc, daca , : 1 _ C C este olomorfa pe 1,
atunci , este analitica pe 1.
Reciproca rezult a din Teorema lui Taylor.
Observatia 3.5.7. n R, Teorema 3.5.10 nu este valabil a. Exist a functii
de clas a C
1
(R), care nu sunt analitice. De exemplu,
, : R R. , (r) =
_
c
1a
2
. r ,= 0
0. r = 0.
Se arat a c a , este indenit derivabil a pe R si ,
(a)
(0) = 0. (\) : _ 0. deci
seria Taylor n jurul lui r = 0 are toti coecientii nuli si suma ei este 0 (n
orice vecin atate a punctului r = 0). Asadar suma seriei nu coincide cu ,.
Teorema 3.5.11. (Principiul prelungirii analitice) Fie 1 _ C un
domeniu, , : 1 C o func tie olomorfa si (.
a
)
a
un sir din 1, avnd un
punct de acumulare .
0
1 (exista macar un sub sir .
a
k
al lui .
a
. convergent
la .
0
). Presupunem ca , (.
a
) = 0, (\): N. Atunci , e identic nula n 1.
Demonstratie. Prin reducere la absurd presupunem c a , nu este identic
nul a. Remarc am c a (): N. si q : 1 C. q O(1) . q (.
0
) ,= 0 astfel
nct , (.) = (. .
0
)
n
q (.), (\). 1. ntr-adev ar, dac a .
0
este zero pentru
,. atunci : se ia ordinul zeroului. Dac a nu, putem lua : = 0 si q = ,.
Num arul : de mai sus se numeste ordinul de multiplicitate al lui .
0
pentru
,.
45
n particular, pentru . = .
a
, , (.
a
) = (.
a
.
0
)
n
q (.
a
), (\): N. Cum
.
a
,= .
0
(denitia punctului de acumulare) si , (.
a
) = 0, rezult a c a q (.
a
) = 0.
Dar q este continu a (ind olomorf a). de unde 0 = lim
a!1
q (.
a
) = q (.
0
), deci
q (.
0
) = 0. Contradictie.
Aplicatie. Principiul prelungirii analitice se poate folosi pentru a extinde
la C, unele identit ati valabile n R.
Exercitiul 3.5.9. Ar atati c a n C are loc identitatea
cos 2. = cos
2
. sin
2
.. (3.69)
Consider am , : C C, , (.) = cos 2. cos
2
. + sin
2
.. Functia , este
olomorf a pe domeniul C. Lu amsirul .
a
= r
a
R. (\): N un sir de numere
reale, avnd un punct de acumulare r R. Evident, , (r
a
) = 0, (\): N
(n R avem cos 2r
a
= cos
2
r
a
sin
2
r
a
). Conform Teoremei 3.5.11. , = 0 pe
C, deci egalitatea (3.69) are loc si n C.
Observatia 3.5.8. Toate formulele trigonometrice sunt valabile si n
C (conform Principiului prelungirii functiilor analitice); la fel si formulele
pentru functiile hiperbolice.
5.4. Dezvoltarea n serie Laurent a unei functii complexe
Teorema 3.5.12. Fie cercurile concentrice
1
: [. c[ = j
1
;
2
:
[. c[ = j
2
, cu j
1
< j
2
; - coroana circulara cuprinsa ntre ele, : j
1
<
[. c[ < j
2
. Fie 1 un domeniu multiplu conex astfel nct '
1
'
2
_ 1,
, O(1) . Atunci, n orice . , , admite dezvoltarea
, (.) = +
c
a
(. c)
a
+ +
c
1
. c
+ c
0
+ c
1
(. c) + +
+c
a
(. c)
a
+ =
1

I=1
c
I
(. c)
I
(3.70)
numita seria Laurent a func tiei , pe coroana , unde
c
I
=
1
2:i
_

, ()
( c)
I+1
d. / Z. (3.71)
ind un cerc concentric cu
1
si
2
cuprins ntre ele (raza sa, j (j
1
. j
2
)).
46
Demonstratie. Formula integral a a lui Cauchy
pentru domeniul dublu conex ne d a:
, (.) =
1
2:i
_

2
, ()
.
d
1
2:i
_

1
, ()
.
d, (\) . . (3.72)
Prima integral a se poate dezvolta prin procedeul de la seria Taylor, deoarece
:
not.
= [. c[ < j
2,
(\). :
1
2
=
1
2:i
_

2
, ()
.
d = c
0
+c
1
(. c) + +c
a
(. c)
a
+ , . (3.73)
(. este punct de monogenitate), unde c
a
=
1
2i
_

2
, ()
( c)
a+1
d, : N.
Consider am a doua integral a. Avem

1
.
=
1
(. c) ( c)
=
1
. c

1
1
o
:o
=
"
1
. c

1
1
.
unde =
o
:o
(pentru . si
1
. [ c[ < [. c[ . de unde [[ < 1).
Atunci

1
.
=
1
. c

_
1
a
1
+

a
1
_
=
1
. c

_
1 + +
2
+ +
a1
+

a
1
_
=
=
1
. c
+
c
(. c)
2
+ +
( c)
a1
(. c)
a
+
( c)
a
(. c)
a
(. )
.
nmultim cu
1
2i
, () si integr am pe
1
:
1
1
=
1
2:i
_

1
, ()
.
d =
1
. c
1
2:i
_

1
, () d +
1
(. c)
2
1
2:i
_

1
( c) , () d+
+ +
1
(. c)
a
1
2:i
_

1
( c)
a1
, () d +
1
(. c)
a
1
2:i
_

1
( c)
a
, ()
.
d.
47
deci
1
1
=
c
1
. c
+
c
2
(. c)
2
+ +
c
a
(. c)
a
+ 1
a
(.) . (3.74)
unde
c
I
=
1
2:i
_

1
, ()
( c)
I+1
d, pentru / 1. 2. . . .
_
/ = 1. : 1
_
.
(3.75)
1
a
(.) =
1
(. c)
a
1
2:i
_

1
( c)
a
, ()
.
d. (3.76)
Vom demonstra c a lim
a!1
1
a
(.) = 0. (\). , obtinnd din (3.74) o
dezvoltare n serie. Vom folosi faptul c a , este continu a pe
1
, deci ()`
1
0
astfel nct [, ()[ _ `
1
, (\)
1
. Apoi, : j
1
si [. [ _ [. c[
[ c[ = : j
1
0. Deci:
[1
a
(.)[ _
1
[. c[
a

1
2:

_

1
[ c[
a
[, ()[
[. [
[d[ _
1
2::
a
j
a
1
`
1
: j
1
2:j
1
=
=
`
1
j
1
: j
1
_
j
1
:
_
a
0.
pentru c a j
1
< :. Deci, lim
a!1
1
a
(.) = 0, (\). . Atunci, din (3.74) rezult a
c a
1
1
=
c
1
. c
+
c
2
(. c)
2
+ +
c
a
(. c)
a
+ . (3.77)
unde
c
I
=
1
2:i
_

1
, ()
( c)
I+1
d. / 1. 2. . . . . (3.78)
Cum
)()
(o)
k+1
C(), c aci c , , rezult a, conform Teoremei fundamentale
a lui Cauchy pentru domenii multiplu conexe, c a integralele pe
1
si
2
care
apar n 1
1
si 1
2
sunt egale cu integralele pe un cerc , concentric cu acestea
si continut n coroana circular a .
nlocuim acum dezvolt arile (3.73) si (3.77) n (3.72) si obtinem seria Lau-
rent din enuntul teoremei.
Observatia 3.5.9.
48
1) Coecientii c
I
nu pot exprimati prin c
I
=
)
(k)
(o)
I!
, pentru c a , nu este
olomorf a n interiorul cercului
1
; s-ar putea ca , s a nu e denit a n c.
2) O serie Laurent este uniform convergent a pe orice coroan a circular a
:
1
_ [. c[ _ :
2
inclus a n . n aceast a coroan a circular a, seria Laurent
poate derivat a si integrat a termen cu termen.
3) O serie Laurent este suma a dou a serii de puteri:
1

I=0
c
I
(. c)
I
= c
0
+ c
1
(. c) + c
2
(. c)
2
+ . (3.79)
convergent a pentru [. c[ < j
2
, numit a partea tayloriana si
1

I=1
c
I
(. c)
I
= +c
2
(. c)
2
+c
1
(. c)
1
= +
c
2
(. c)
2
+
c
1
. c
.
(3.80)
convergent a pentru [. c[ j
1
, numit a partea principala. Ea este tot o serie
de puteri, anume ale variabilei = 1, (. c) .
4) Dezvoltarea n serie Laurent a unei functii , ntr-o coroan a circular a
este unic a.
5) Dac a , O(1:t
2
) = O((c. j
2
)), atunci
c
I
=
1
2:i
_

1
, () ( c)
I1
d = 0. / N

.
c aci , () ( c)
I1
este olomorf a (am aplicat Teorema fundamental a a lui
Cauchy). n acest caz seria Laurent este o serie Taylor.
6) Dac a dezvoltarea n serie Laurent a lui , are loc ntr-o coroan a circular a
= . C. j
1
< [. c[ < j
2
, cu j
1
orict de mic (0), atunci se spune
c a , este dezvoltata n serie Laurent n jurul punctului c. n acest caz, dez-
voltarea n serie Laurent e valabil a pe domeniul
0
= . C. 0 < [. c[ < j
2
.
Aceast a situatie are loc dac a si numai dac a n interiorul discului (c. j
2
), ,
are numai punctul singular c.
5.5. Consecinte ale dezvolt arii n serie Laurent
Vom da caracteriz ari ale polilor, punctelor singulare esentiale si punctelor
singulare removabile cu ajutorul seriilor Laurent.
Teorema 3.5.13. Fie , : 1 c C olomorfa, c 1. Punctul . = c
este pol multiplu de ordin j al lui , daca si numai daca dezvoltarea lui , n
49
serie Laurent n jurul lui . = c este de forma:
, (.) =
c
j
(. c)
j
+ +
c
1
. c
+c
0
+c
1
(. c) +c
2
(. c)
2
+ , cu c
j
,= 0.
(3.81)
Demonstratie. =: Fie . = c pol de ordinul j pentru ,. Atunci functia
,(.) = (. c)
j
, (.) are n . = c un punct ordinar si ,(c) ,= 0. deci , poate
dezvoltat a n serie Taylor ntr-un domeniu [. c[ < 1:
,(.) = ,(c) +
,
0
(c)
1!
(. c) + +
,
(a)
(c)
:!
(. c)
a
+ , cu ,(c) ,= 0.
Atunci, pentru < [. c[ < 1, cu 0 sucient de mic, avem
, (.) =
,(.)
(. c)
j
=
,(c)
(. c)
j
+
,
0
(c)
1!
1
(. c)
j1
+ +
,
(j1)
(c)
(j 1)!
1
. c
+
+
,
(j)
(c)
j!
+
,
(j+1)
(c)
(j + 1)!
(. c) + .
cu ,(c) ,= 0, deci (3.81).
=: Presupunem c a , are dezvoltare de forma (3.81) n jurul lui c, adic a
n domeniul < [. c[ < 1, cu 0 arbitrar de mic; atunci, notnd , cu
,(.) = (. c)
j
, (.), avem
,(.) = c
j
+ c
j+1
(. c) + + c
0
(. c)
j
+ , pentru [. c[ < 1.
n acest domeniu, , este olomorf a, ind suma unei serii Taylor de puteri ale
lui . c si ,(c) = c
j
,= 0, conform ipotezei. Asadar . = c este pol de ordin
j pentru ,.
Formul am f ar a demonstratie urm atorul rezultat de caracterizare a punctelor
singulare esentiale cu ajutorul seriei Laurent.
Teorema 3.5.14. Fie , : 1 c C olomorfa, c 1. Punctul . = c
este punct singular esen tial al lui , daca si numai daca partea principala
a dezvoltarii lui , n serie Laurent n jurul lui . = c (adica pe o coroana
circulara < [. c[ < :. 0 orict de mic), are o innitate de termeni
(
1

I=1
c
I
(. c)
I
are o innitate de termeni).
Teorema 3.5.15. Fie , : 1 c C olomorfa, c 1 punct singular
pentru ,. Punctul . = c este punct singular removabil al lui , daca si
50
numai daca partea principala a dezvoltarii lui , n serie Laurent n jurul lui
. = c este nula (altfel spus, to ti coecien tii c
I
pentru / < 0 sunt nuli).
Concluzii. (i) Dac a partea principal a a seriei Laurent a lui , n jurul lui
. = c este nul a, atunci . = c este e un punct ordinar pentru , (seria este
serie Taylor ), e un punct singular removabil.
(ii) Dac a partea principal a are o innitate de termeni. atunci . = c este
punct singular esential pentru functia , (Teorema 3.5.14).
(iii) Dac a partea principal a are c
I
= 0. pentru / < j si c
j
,= 0 . atunci
. = c este pol de ordin j.
Exercitiul 3.5.10. , (.) = c
1(:o)
are n . = c o singularitate es-
ential a pentru c a poate dezvoltat a n serie Laurent n coroana circular a
< [. c[ < 1, cu arbitrar de mic si 1 arbitrar de mare:
c
1(:o)
= 1 +
1
1!
1
. c
+
1
2!
1
(. c)
2
+ +
1
:!
1
(. c)
a
+
. .
= partea principal a
(partea principal a are o innitate de termeni . deci c este punct singular
esential).
Exercitiul 3.5.11. Functia , (.) = c
:
are n . = un punct singular
esential, pentru c a
c
1

= 1 +
1
1!
1

+
1
2!
1

2
+ +
1
:!
1

a
+
adic a = 0 este punct singular esential. Atunci . = este de asemenea
punct singular esential pentru c
:
.
Exercitiul 3.5.12. Aceeasi natur a o are . = si pentru sin .. cos .. sh .. ch ..
Exercitiul 3.5.13. Functia , (.) = (sin .),. are n punctul . = 0 un
punct singular removabil deoarece lim
:!0
, (.) = 1.
Exercitiul 3.5.14. Fie functia
, (.) =
1
. (. 1) (. 2)

Dezvoltati , n serie Laurent n vecin atatea lui . = 0 pe domeniile:


a) 0 < [.[ < 1; b) 1 < [.[ < 2; c) [.[ 2
si n jurul lui . = 1. pe coroana circular a d) 0 < [. 1[< 1. Specicati
punctele singulare ale lui , si natura lor.
51
Rezolvare. Descompunem , n fractii simple :
, (.) =
1
2.

1
. 1
+
1
2(. 2)

a) Prima functie este deja o putere a lui . si are sens pentru [.[ 0. A doua
se dezvolt a ca serie geometric a,

1
. 1
= 1 + . + .
2
+ ... + .
a
+ .... [.[ < 1.
A treia functie are dezvoltarea
1
. 2
=
1
2

1
1
.
2
=
1
2
(1 +
.
2
+
.
2
2
2
+ ... +
.
a
2
a
+ ...). [.[ < 2.
Deci , are dezvoltarea n serie Laurent
, (.) =
1
2.
+
_
1
1
2
2
_
+
_
1
1
2
3
_
. +... +
_
1
1
2
a+2
_
.
a
+.... 0 < [.[ < 1.
Deoarece partea principal a a seriei Laurent are un singur termen ( anume 1,2.) .
reiese c a . = 0 este un pol simplu pentru ,. ceea ce se observa de la bun
nceput, conform denitiei polului.
b) Pentru a obtine dezvoltarea lui , pe domeniul 1 < [.[ < 2. trebuie s a
modic am a doua serie astfel:

1
. 1
=
1
.

1
1
1
.
=
1
.

1
.
2
...
1
.
a+1
.... [.[ 1.
Deci,
,(.) = ...
1
.
a+1
...
1
.
2
+
1
.

1
2
2

.
2
3
...
.
a
2
a+2
.... 1 < [.[ < 2.
c) Modic am fat a de cazul b) doar a treia serie:
1
. 2
=
1
.

1
1
2
.
=
1
.
+
2
.
2
+ ... +
2
a
.
a+1
+ .... [.[ 2.
52
Atunci seria Laurent atasat a lui , este
,(.) = ... +
_
2
a1
1
_
1
.
a+1
+ ... +
1
.
3
. [.[ 2.
d) Pe coroana circular a 0 < [. 1[ < 1. avem
1
.
=
1
1 + (. 1)
= 1(. 1)+(. 1)
2
+...+(1)
a
(. 1)
a
+.... [. 1[ < 1.
1
. 2
=
1
1 (. 1)
= 1(. 1)(. 1)
2
...(. 1)
a
.... [. 1[ < 1.
Seria Laurent este
, (.) =
1
. 1
(. 1) (. 1)
3
... (. 1)
2I+1
.... 0 < [. 1[ < 1.
Deoarece partea principal a a seriei Laurent n jurul lui . = 1 are un singur
termen, rezult a c a . = 1 este pol simplu. Acest lucru se observ a si direct
din expresia lui ,. conform denitiei polului. De asemenea, . = 2 este pol
simplu pentru ,.
Exercitiul 3.5.15. Dezvoltati n serie de puteri ale lui . n vecin atatea
lui . = functia
, (.) =
1
.
5
.
3

Rezolvare. Vecin at atile lui . = sunt de forma . C. [.[ 1 . cu


1 0 orict de mare. Vom scrie functia , sub forma
, (.) =
1
.
5

1
1 1,.
2

Cu ajutorul seriei geometrice putem scrie


, (.) =
1
.
5
+
1
.
7
+ ... +
1
.
2a+5
+ .... [.[ 1.
6. Reziduuri si aplicatii
53
6.1. Denitia reziduului. Metode de calcul. Teorema rezidu-
urilor
Denitia 3.6.1. Fie . = c un punct singular izolat al functiei ,. Fie
o coroan a circular a < [. c[ < 1 (cu 0 arbitrar de mic), pe care ,
este olomorf a si = C (c. j) cercul de centru c si raz a j, cu j (. 1),
adic a _ . ( Stim c a dac a , O() , atunci integrala lui ,
pe orice curb a simpl a nchis a inclus a n ce nconjoar a punctul
. = c, este aceeasi, conform Teoremei fundamentale Cauchy pe
domenii dublu conexe). Numim reziduul func tiei , n punctul c,
num arul complex
rez , (c) =
1
2:i
_

, (.) d.. (3.82)


Teorema 3.6.1. Reziduul unei func tii , n punctul . = c se calculeaza
astfel:
1

) rez , (c) = c
1
- coecientul lui
1
. c
din dezvoltarea Laurent a lui
, n jurul lui . = c ;
2

) rez , (c) =
1
(j 1)!
[(. c)
j
, (.)]
(j1)

:=o
, daca c este pol de ordin
j pentru ,;
Caz particular j = 1 : rez , (c) = [(. c) , (.)]
:=o
.
3

) Daca , (.) =
q (.)
/(.)
, q (c) ,= 0. /(c) = 0. /
0
(c) ,= 0. iar q. / O(\ ),
unde \ este o vecinatate a lui . = c, atunci c este pol simplu pentru , si
rez , (c) =
q (c)
/
0
(c)
.
Demonstratie. 1

) Stim c a n dezvoltarea lui , n serie Laurent n jurul


lui . = c, coecientii sunt
c
a
=
1
2:i
_

, (.)
(. c)
a+1
d.. (\): Z.
Pentru : = 1 avem
c
1
=
1
2:i
_

, (.) d. = rez , (c) .


54
2

) Dac a . = c este pol de ordin j pentru ,. atunci ,(.) = (. c)


j
, (.)
este monogen a n . = c si ,(c) ,= 0. Atunci, , (.) =
,(:)
(:o)
p si, conform
relatiei (3.82) .
rez , (c) =
1
2:i
_

,(.)
(. c)
j
d. =
1
(j 1)!
,
(j1)
(c) =
=
1
(j 1)!
[(. c)
j
, (.)]
(j1)
(c) .
(Am utilizat Teorema de derivare a functiilor olomorfe pentru ,.)
3

) Fie , (.) =
q (.)
/(.)
, cu /(c) = 0 si /
0
(c) ,= 0 . Cum / C(\ ), / poate
dezvoltat a n serie Taylor n vecin atatea \ a lui . = c:
/(.) =
0
+
1
(. c)+
2
(. c)
2
+ =
1
(. c)+
2
(. c)
2
+ , (\). \.
Avem
0
= /(c) = 0 si
1
= /
0
(c) ,= 0. Atunci /(.) = (. c) /
1
(.) . unde
/
1
(.) =
1
+
2
(. c) +
3
(. c)
2
+ . iar , se scrie
, (.) =
q (.)
(. c) /
1
(.)
.
Deci . = c este pol simplu pentru , si, conform 2

) pentru j = 1,
rez , (c) = [(. c) , (.)]
:=o
=
c
0

1
=
q (c)
/
0
(c)
.
Exercitiul 3.6.1. Determinati reziduurile functiilor de mai jos n punctele
lor singulare:
c), (.) =
1
.
c
1(:1)
; /), (.) =
.
2
sin
2
(1,.)
(. 1) (. 2)
;
c), (.) =
1
.
_
1 +
1
. + 1
+ ... +
1
(. + 1)
a
_
. : N

.
Rezolvare. a) Punctele singulare ale lui , sunt .
1
= 0 (pol simplu) si
.
2
= 1. despre care vom ar ata c a este punct singular esential. ntr-adev ar,
c
1(:1)
= 1 +
1
. 1
+
1
2! (. 1)
2
+ ... +
1
:! (. 1)
a
+ .... [. 1[ 0.
55
iar
1
.
=
1
1 + (. 1)
= 1(. 1)+(. 1)
2
...+(1)
a
(. 1)
a
+.... [. 1[ < 1.
Atunci ,. care este produsul acestor dou a serii, are n partea sa principal a
o innitate de termeni, deci . = 1 este punct singular esential pentru ,. n
plus,
:c. , (1) = c
1
=
1
1!

1
2!
+ ... + (1)
a1
1
:!
+ ... = 1 c
1
.
Pentru polul simplu .
1
= 0. avem
:c. , (0) = c
1
.
b) Punctele singulare ale lui , sunt .
1
= 1. .
2
= 2 (poli simpli) si .
3
= 0
(punct singular esential). Avem
:c. , (1) = sin
2
1. :c. , (2) = 4 sin
2
1
2

Pentru a demonstra c a .
3
= 0 este punct singular esential si pentru a
determina reziduul lui , n 0. dezvolt am , n serie de puteri ale lui ..
sin
2
1
.
=
1 cos (2,.)
2
=
1
2

1
2
_
...
2
6
6!.
6
+
2
4
4!.
4

2
2
2!.
2
+ 1
_
. [.[ 0.
de unde
.
2
sin
2
1
.
= ... + (1)
a
2
2a+1
(2: + 2)!.
2a
+ ... +
2
5
6!.
4

2
3
4!.
2
+ 1. [.[ 0.
Apoi,
1
(. 1) (. 2)
=
1
. 2

1
. 1
=
1

a=0
_
1
1
2
a+1
_
.
a
. [.[ < 1.
Observ am c a partea principal a a seriei produs are o innitate de termeni,
deci .
3
= 0 este un punct singular esential pentru , si
:c. , (0) =
2
3
4!
_
1
1
2
2
_
+
2
5
6!
_
1
1
2
4
_

2
7
8!
_
1
1
2
6
_
+ ... =
56
= 2
_
1
4!

1
6!
+
1
8!
...
_
+
1
2
_

2
4
4!
+
2
6
6!

2
8
8!
+ ...
_
=
= 2
_
cos 1
1
2
_

1
2
cos 2 = 2 cos 1
1
2
cos 2 1 .
c) Deoarece , se poate scrie sub forma , (.) = q (.) ,/(.) . unde q (.) =
1 +
1
. + 1
+ ... +
1
(. + 1)
a
si /(.) = . ndeplinesc conditiile Teoremei 3.6.1,
3

. rezult a c a . = 0 este pol simplu pentru , si


:c. , (0) =
q(0)
/
0
(0)
= : + 1.
Punctul .
2
= 1 este pol de ordin : pentru ,. Determin am reziduul n 1
utiliznd seria:
1
.
=
1
1 (. + 1)
= 1 (. + 1) (. + 1)
2
... (. + 1)
I
.... [. + 1[ < 1.
deci
,(.) =
_
1 (. + 1) ... (. + 1)
I
...
_
_
1 +
1
. + 1
+ ... +
1
(. + 1)
a
_
.
De aici, se observ a c a
:c. , (1) = :.
Teorema 3.6.2 (Teorema reziduurilor). Fie 1 un domeniu simplu
conex din C, C o curba simpla nchisa con tinuta n 1, iar , o func tie care
are n domeniul marginit de C, un numar nit de puncte singulare izolate,
c
1
. c
2
. . . . . c
a
. , O(1 c
1
. .... c
a
). Atunci,
_
C
, (.) d. = 2:i
a

I=1
rez , (c
I
) . (3.83)
Demonstratie.
Cum c
I
, / = 1. : sunt puncte singulare
izolate din , exist a : cercuri
I
= C (c
I
. j) ,
/ = 1. :, cu j 0 sucient de mic, astfel nct

I
, / = 1. :.
I

)
= O, pentru / ,= ,,
unde /. , 1. . . . . : .
57
S-a format astfel un domeniu multiplu conex, de ordin de conexitate : +
1, anume
a

I=1
((c
I
. j
I
)). Pe acest domeniu, , este olomorf a conform
ipotezei. Deci, Teorema fundamental a a lui Cauchy pe domenii multiplu
conexe si (7.1) ne d a
_
C
, (.) d. =
a

I=1
_

k
, (.) d. = 2:i
a

I=1
rez , (c
I
) .
Teorema 3.6.3 (Teorema semireziduurilor). Fie C o curba simpla
nchisa inclusa n 1, unde 1 este domeniu simplu conex, , C(1 c
1,...,
c
a
. .
1,...
.
n
).
Daca c
1
. . . . . c
a
sunt puncte singulare izolate din interiorul lui C si daca
.
1
. . . . . .
n
sunt poli de ordin 1 ai lui , situa ti pe C, n care C admite tan-
genta unica, atunci,
.j.
_
C
, (.) d. = 2:i
a

I=1
rez , (c
I
) + :i
n

|=1
rez , (.
|
) . (3.84)
Aceasta rela tie se nume ste formula semireziduurilor.
Exercitiul 3.6.2. Calculati integrala 1 =
_
j:j=1
d.
. (.
2
+ c
2
)
2
. 1 c 0
Rezolvare. Punctele singulare ale lui , sunt .
1
= 0 (care este un pol
simplu) si .
2
= ci. .
3
= ci (poli de ordin 2). Toate aceste puncte singulare
sunt situate n interiorul cercului [.[ = 1. Conform Teoremei reziduurilor,
1 = 2:i [:c. , (0) + :c. , (ci) + :c. , (ci)] .
Avem
:c. , (0) =
1
c
4
.
:c. , (ci) = lim
:!oi
_
1
. (. + ci)
2
_
0
= lim
:!oi
3. ci
.
2
(. + ci)
3
=
1
2c
4
.
:c. , (ci) =
1
2c
4
.
Deci 1 = 0.
Exercitiul 3.6.3.
58
S a se calculeze integrala 1 =
_
1
1 + sin

:
1 + .
d.
pe elipsa 1 :
r
2
c
2
+

2
/
2
= 1, c 1. n domeniul
m arginit de elipsa 1, functia , (.) =
1 + sin

:
1 + .
are dou a singularit ati izolate: .
1
= 1 - pol simplu si . = 0 - punct singular
esential. Conform Teoremei reziduurilor,
1 = 2:i [rez , (1) + rez , (0)] .
Dar
rez , (1) = [(. + 1) , (.)][
:=1
=
_
1 + sin

:
_

:=1
= 1. iar
rez , (0) = c
1
este coecientul lui
1
:
din dezvoltarea n serie Laurent a
lui ,, n jurul lui . = 0.
1
1 + .
= 1 . + .
2
.
3
+ . [.[ < 1.
iar
1 + sin
:
.
= 1 +
:
1! .

:
3
3! .
3
+
:
5
5! .
5
. (\). ,= 0 ([.[ 0).
Deci, pentru 0 < [.[ < 1,
, (.) =
_
1 . + .
2
.
3
+
_
_
1 +
:
1! .

:
3
3! .
3
+
:
5
5! .
5

_
de unde
rez , (0) = c
1
=
:
1!

:
3
3!
+
:
5
5!
= sin : = 0.
Deci, 1 = 2:i.
6.2. Aplicatii ale teoremei reziduurilor la calculul unor integrale
reale
Lema 3.6.1. Daca 1 este arc din cercul C (.
0
. :), , este continua pe
1 si daca lim
v=j::
0
j!1
(. .
0
) , (.) = 0, atunci
lim
v=j::
0
j!1
_
1
, (.) d. = 0. (3.85)
59
Demonstratie. Din ipotez a, lim
v=j::
0
j!1
(. .
0
) , (.) = 0, deci
(\) 0. ()j () 0 a.., (\). cu [. .
0
[ j () . [(. .
0
) , (.)[ <

2:
.
(3.86)
Pentru . 1, [. .
0
[ = :. deci

_
1
,(.)d.

_
1
(. .
0
) , (.)
. .
0
d.

<

2::
_
1
[d.[ _ .
pentru [. .
0
[ = : j (). Deci, lim
v!1
_
1
, (.) d. = 0.
Lema 3.6.2 (Lema lui Jordan). Fie arcul de cerc C
v
: [.[ = :, cu
Im. _ c, unde c 0 si : 0 sunt xate. Fie apoi , o func tie data,
continua pe C
v
. cu lim
:!1
, (.) = 0. Atunci, pentru orice . 0, avem
lim
v!1
_
Cr
c
i.:
, (.) d. = 0. (3.87)
Demonstratie. Cu notatiile din gur a,
_
Cr
c
i.:
, (.) d. =
_
a
1
c
i.:
, (.) d.+
+
_
a
1C1
c
i.:
, (.) d. +
_
a
11
c
i.:
, (.) d.. deci
[
_
Cr
c
i.:
, (.) d.[ _ [
_
a
1
c
i.:
, (.) d.[ +[
_
a
1C1
c
i.:
, (.) d.[ +[
_
a
11
c
i.:
, (.) d.[.
(3.88)
Evalu am ecare integral a. Le not am respectiv 1
1
. 1
2
. 1
3
. Avem:
[1
1
[ =

_
a
1
c
i.:
, (.) d.

_
a
1
c
i.(a+ij)
, (.) d.

_
_
a
1
c
.j
[, (.)[ [d.[ _
_ c
.c
sup
:2
a
1
[, (.)[ |
_
a
1
_
0, :
60
conform ipotezei , (.) 0 pentru . . S-a folosit faptul c a = Im. _
c (de unde . _ .c) si c a , este continu a pe compactul
a
1. deci
m arginit a.
Analog, 1
2
=
_
a
11
c
i.:
, (.) d. 0, pentru : . Pentru .
a
1C1.
avem . = :c
i,
. cu , [0. :] . deci d. = :ic
i,
d,. Atunci
[1
3
[ =

_
a
1C1
c
i.:
, (.) d.

_
0
c
i.v(cos ,+i sin ,)
, (.) :ic
i,
d,

_ : sup
:2
a
1C1
[, (.) [

_
0
c
.v sin ,
d,.
Cum sin , _ 2,,:, pentru ,
_
0.

2

. deducem c a
[1
3
[ _ 2: sup
:2
a
1C1
[, (.) [
2
_
0
c
.v sin ,
d, _ 2: sup
:2
a
1C1
[, (.) [
2
_
0
c
2.v,
d, =
= 2: sup
:2
a
1C1
[, (.) [
:
2.:
c
2!r

2
0
=
:
.
sup
:2
a
1C1
[, (.) [
_
1 c
.v
_
0, pentru : .
c aci lim
:!1
, (.) = 0. Deci, trecnd la limit a pentru : n (3.88), rezult a
(3.87).
Vom ar ata cum se calculeaz a cteva clase de integrale reale folosind Teo-
rema reziduurilor.
A1 1 =
1
_
1
1(r) dr, unde 1 =
1
Q
este functie rational a real a care
nu are poli reali (Q(r) ,= 0. (\)r R) si gradQ _grad1 + 2. Aceste
conditii asigur a convergenta integralei improprii, conform criteriului n c:
dac a lim
a!1
r
c
, (r) = < si c 1, atunci
1
_
o
, (r) dr converge (lu am
c (1. 2]).
Pentru calculul lui 1, consider am integrala
complex a
_
C
1(.) d., unde C = [:. :] ' , cu
- semicercul superior al cercului C (0. :) , :
ind sucient de mare astfel nct polii func-
tiei 1(.) din semiplanul superior, notati c
1
.
61
. . . . c
a
(cu Imc
I
0, / = 1. :) s a e situati n interiorul curbei C. Aplicnd
Teorema reziduurilor functiei 1(.) si curbei C. avem
v
_
v
1(r) dr +
_

1(.) d. = 2:i
a

I=1
rez 1(c
I
) .
c aci pe segmentul [:. :] _ Cr. . = r R. Trecem la limit a pentru
: :
1
_
1
1(r) dr = 2:i
a

I=1
rez 1(c
I
) lim
v!1
_

1(.) d..
Dar lim
v!1
_

1(.) d. = 0, conform Lemei 3.6.1, deoarece lim


j:j=v!1
.1(.) = 0.
Deci:
1
_
1
1(r) dr = 2:i
a

I=1
rez 1(c
I
) , cu Imc
I
0. (3.89)
Exercitiul 3.6.4. S a se calculeze folosind Teorema reziduurilor, inte-
grala 1 =
1
_
1
dr
r
2
+ c
2
, unde c 0. Functia 1(.) =
1
.
2
+ c
2
are n semi-
planul 0, polul simplu . = ic. Consider am conturul anterior, cu : c.
Suntem n ipotezele mai sus date: Q(r) = r
2
+ c
2
nu are r ad acini reale si
gradQ _grad1 + 2. Atunci, (3.89) implic a
1 = 2:i rez 1(ci) = 2:i lim
:!oi
(. ci) 1(.) =
:
c
.
A2 1 =
1
_
1
1(r) c
ioa
dr. 1
1
=
1
_
1
1(r) cos crdr. 1
2
=
1
_
1
1(r) sin crdr,
c 0, unde 1 =
1
Q
, 1. Q R[r], Q(r) ,= 0, (\)r R, gr Q _ gr 1 + 1.
Aceste conditii asigur a convergenta integralei improprii (conform Criteri-
ului Dirichlet): 1(r) 0, pentru r si
b
_
b
cos crdr _
2
o
, deci m arginit a.
Atunci 1
1
converge. Analog 1
2
, deci si 1. Se lucreaz a pe acelasi contur
[:. :] ' ca si n 1. Atunci, conform Teoremei reziduurilor,
v
_
v
1(r) c
ioa
dr +
_

1(.) c
io:
d. = 2:i
a

I=1
rez q (c
I
) .
62
cu Imc
I
0, unde q (.) = 1(.) c
io:
. Facem : . Cum lim
j:j=v!1
1(.) = 0,
conform Lemei lui Jordan . avem lim
v=j:j!1
_

1(.) c
io:
d. = 0, deci
1
_
1
1(r) c
ioa
dr = 2:i
a

I=1
rez q (c
I
) , cu Imc
I
0. (3.90)
Apoi, observ am c a 1
1
+i1
2
=
1
_
1
1(r) c
ioa
dr = 1. de unde 1
1
= Re (1) . 1
2
=
Im(1). Atunci,
_

_
_
1
1
1(r) cos crdr = Re
_
2:i

Imc
k
0
rez q (c
I
)
_
_
1
1
1(r) sin crdr = Im
_
2:i

Imc
k
0
rez q (c
I
)
_
.
(3.91)
Exercitiul 3.6.5. S a se calculeze integrala 1 =
1
_
1
r sin r
r
2
2r + 10
dr. Ob-
serv am c a
1 = Im
_
_
1
_
1
rc
ia
r
2
2r + 10
dr
_
_
= Im
_
2:i
a

I=1
rez q (c
I
)
_
.
cu Imc
I
0, unde q (.) =
.c
i:
.
2
2. + 10
. Dar polii lui q sunt .
1,2
= 1 3i.
Fie .
1
= 1 + 3i. Atunci
rez q (.
1
) =
.
1
c
i:
1
2.
1
2
=
(1 + 3i) c
i(1+3i)
2 (1 + 3i) 2
=
(1 + 3i) c
3
c
i
6i
.
de unde deducem c a
1 = Im(2:i rez q (.
1
)) = Im
_
:
3c
3
(1 + 3i) (cos 1 + i sin 1)
_
=
:
3c
3
(sin 1 + 3 cos 1) .
7. Functii meromorfe. Principiul variatiei
argumentului
63
7.1. Functii meromorfe
Denitia 3.7.1. O functie , se numeste meromorf a pe domeniul 1 _ C
dac a exist a o submultime cel mult num arabil a _ 1, ale c arei even-
tuale puncte de acumulare se a a pe frontiera J1 a lui 1, astfel nct
, O(1 )si orice c este pol pentru ,.
Multimea functiilor meromorfe pe D se noteaz a /(1).
Observatia 3.7.1. n particular, lund = , rezult a c a O(1) _
/(1) (orice functie olomorf a pe 1 este si meromorf a pe 1).
Exemplu. Functiile rationale sunt meromorfe pe orice domeniu 1 _
C ' , pentru c a ele au un num ar nit de poli.
Observatia 3.7.2. Se arat a usor c a, dac a , /(1) are un num ar nit
de zerouri n 1. c
1
. ..... c
n
. de multiplicit ati :
1
. ...:
n
si un num ar nit de poli
n 1. /
1
. .../
I
, de multiplicit ati j
1
. .... j
I
. atunci exist a o functie q : 1
C

. q O(1) astfel ca
,(.) =
(. c
1
)
a
1
...(. c
n
)
am
(. /
1
)
j
1
...(. /
I
)
j
k
q(.). . 1. (3.92)
Propozitia 3.7.1. Fie 1 _ C un domeniu si , /(1). , ,= 0. Atunci,
pentru orice c 1, exista un unic numar : Z (notat : = o:d
o
, si numit
ordinul lui c pentru ,) si o func tie q olomorfa ntr-o vecinatate \
o
a lui c,
cu q(c) ,= 0, astfel nct
,(.) = (. c)
cvoa)
q(.). . \
o
. (3.93)
Demonstratie. Dac a ,(c) , 0. , atunci c nu este nici zero, nici pol
pentru , si atunci (3.93) are loc cu o:d
o
, = 0 si q = ,.
Dac a ,(c) = 0, atunci c este zero pentru , si, conform denitiei zeroului,
()/ N

si c O(\
o
), unde \
o
este o vecin atate a lui c, astfel ca
,(.) = (. c)
I
c(.). c(c) ,= 0.
Atunci, (3.93) are loc cu o:d
o
, = / si q = c.
Dac a lim
:!o
,(.) = , atunci . = c este pol pentru ,, deci ()/ N

si
c : 1 ' c C a.. c(.) = (. c)
I
,(.) s a aib a un punct ordinar n . = c
si c(c) ,= 0. Deci are loc (3.93) cu o:d
o
, = / si q = c.
Observatia 3.7.3. n ipotezele Propozitiei 3.7.1, ordinul lui c 1
pentru , este
o:d
o
, =
_
_
_
0, dac a ,(c) , 0.
/, dac a ,(c) = 0
/, dac a ,(c) =
(3.94)
64
7.2. Principiul variatiei argumentului
Observatia 3.7.4. Fie 1 un domeniu din C si , /(1). , ,= 0.
Pentru 1 _ 1 compact, doar pentru un num ar nit de elemente c 1,
avem o:d
o
, ,= 0 (pentru c a , are un num ar nit de zerouri si poli n 1), deci
suma

o21
o:d
o
, este corect denit a si

o21
o:d
o
, = 2 1. (3.95)
unde 2. 1 reprezint a num arul de zerouri, respectiv de poli din 1 ai lui ,,
ecare cu multiplicitatea sa (vezi (3.94)).
Teorema 3.7.1. (Principiul variatiei argumentului) Fie 1 _ C un
domeniu simplu conex si e , /(1) o func tie neconstanta. Fie o curba
simpla nchisa, ce nu trece prin nici un zero sau pol al lui ,, cu _ 1.
Atunci,
1
2:i
_

,
0
(.)
,(.)
d. =

o21at
o:d
o
, = 2 1. (3.96)
unde 2. 1 sunt numarul de zerouri, respectiv de poli ai lui ,, din 1:t,
ecare cu ordinul sau de multiplicitate.
Demonstratie. Dac a c nu este nici pol, nici zero pentru ,, atunci
observ am c a o:d
o
, = 0. Ar at am c a, dac a o:d
o
, ,= 0, atunci ,
0
,, are n
. = c un pol simplu si
rez
_
,
0
,
_
(c) = o:d
o
,. (3.97)
Dar din (3.93) putem scrie
,
0
(.) = (o:d
o
,)(. c)
cvoa)1
q(.) + (. c)
cvoa)
q
0
(.).
de unde
,
0
(.)
,(.)
=
o:d
o
,
. c
+
q
0
(.)
q(.)
. (3.98)
Cum q
0
,q este olomorf a ntr-o vecin atate \
o
a lui . = c, rezult a c a . = c
este un pol simplu pentru ,
0
,, si c a are loc (3.97).
Aplicnd Teorema reziduurilor, avem
_

,
0
(.)
,(.)
d. = 2:i

o21at
:c.
_
,
0
,
_
(c) . (3.99)
65
Conform (3.97) si (3.95) obtinem (3.96) si astfel demonstratia este ncheiat a.
Observatia 3.7.5. Dac a este o curb a nchis a si c un punct al s au,
not am c
j
punctul c ca
00
extremitate de pornire
00
a curbei si cu c
)
acelasi
punct ca
00
extremitate nal a
00
. Atunci putem scrie formal
_

,
0
(.)
,(.)
d. = 1oq , (c
)
) 1oq , (c
j
) =
= [ln [, (c
)
)[ + i:q , (c
)
)] [ln [, (c
j
)[ + i:q , (c
j
)] = i \ c: arg , (.) [

.
unde \ c: arg , (.) [

= :q , (c
)
) :q , (c
j
) este variatia argumentului
lui , (.) pe curba . De aici si din (3.96) rezult a c a
2 1 =
1
2:
\ c: arg , (.) [

.
Din acest motiv, Teorema 3.7.1 se numeste Principiul variatiei argumen-
tului.
O modalitate practic a de aplicare a Principiului variatiei argumentului
este dat a de:
Teorema 3.7.2. (Teorema lui Rouch) Fie ,. q O(1) (1 domeniu
simplu conex din C) si 1 o curba simpla nchisa. Daca [ q(.) [<[ ,(.) [
pentru . , atunci , si , + q au acela si numar de zerouri n 1:t.
Observatia 3.7.6. Se poate ar ata folosind Teorema 3.7.2 c a orice poli-
nom de grad : are exact : r ad acini n C (mai precis 2 = :. 1 = 0) .
Exercitiul 3.7.1. S a se ae num arul de r ad acini din discul :[ . [< 2
ale polinomului 1(.) = .
5
.
3
+ 1.
Fie ,(.) = .
5
. q(.) = .
3
+1. Pe frontiera lui (adic a pentru [ . [= 2),
avem [ ,(.) [=[ . [
5
= 2
5
si [ q(.) [=[ .
3
+ 1 [_[ . [
3
+1 = 2
3
+ 1,
deci [ ,(.) [[ q(.) [. . J. De asemenea, ,. q O(1), unde 1 este un
domeniu ce contine .
Conform Teoremei lui Rouch, ,(.) = .
5
si (, + q)(.) = .
5
.
3
+ 1 au
acelasi num ar de zerouri n . deci 1 are 5 r ad acini n .
Probleme propuse
1. Ar atati c a functia , : C C. ,(.) = [.[ nu este derivabil a n nici un
punct din C.
66
2. S a se determine functia olomorf a ,(.) = n(r. ) +i(r. ). . = r+i.
stiind c a (r. ) = c
a
sin

r
2
+
2
si ,(1) = c.
3. S a se determine functiile olomorfe ,(.) = n +i, stiind c a n = c(r
2
+

2
). cu c de dou a ori derivabil a.
4. La fel pentru = c
_
j
a
_
. r ,= 0. c de dou a ori derivabil a.
5. Determinati functia olomorf a , = n + i. a.. q = + in s a e, de
asemenea, olomorf a si ,(1 + i) = 1 + i.
6. S a se determine punctele n care functia ,(.) = .
2
+.

.
2
+ 2.

.
este monogen a si s a se calculeze n acele puncte derivata sa.
7. Se d a functia ,(.) = (c/+`:/)cos r+i(c/+j:/)sin r. `. j R.
S a se determine `. j a.. , s a e olomorf a n tot planul complex la distanta
nit a. S a se scrie , ca functie de ..
8. Aati punctele singulare de la distanta nit a si apoi la innit ale
functiilor:
a) ,(.) = 2 . + .
3
, b) ,(.) =
.
7
3.
2
.
2
6. + 9
, c) ,(.) =
_
.
2
+ 9, d)
,(.) = 1oq(.
2
4).
9. S a se ae partea real a si cea imaginar a a numerelor complexe: :i:(2+
i). ct/(4 + 3:i).
10. Ar atati c a pentru orice . C

. c
1cj:
= . si pentru orice . C. avem
1oqc
:
= . + i:q 1 .
11. Fie ,(.) =
1
.
1oq.. . ,= 0.
a) S a se ae ramurile functiei folosind t aietura 1 = . = r + i. =
0. r _ 0;
b) S a se determine ramura care ia valori reale pentru . = r 0.
12. Calculati integralele
_

.d..
_

_
.d.. unde este cercul unitate,
pentru radical alegndu-se o ramur a.
13. 1 =
_

d.
.(.
2
1)
, unde este o curb a simpl a nchis a, ce contine n
interiorul s au punctele 1. 0. 1.
14. 1 =
_
j:j=1
. c
i(2):
. 1
d.. unde 1 0 este dat. 15. 1 =
_
C
d.
.
4
+ 1
, unde
C : r
2
+
2
= 2r. 16. 1 =
_
j:j=1
c
:
.
2
(.
2
9)
d..
17. S a se calculeze 1 =
_

(r
2
+ i)d. pe curba ce uneste punctele 0 si
67
1 + i, n urm atoarele cazuri:
a) = r; b) = r
2
, c) = r
3
. S a se explice rezultatul.
18. S a se dezvolte n serie de puteri ale lui ., functiile ,(.) =
1
.
5
1
. q(.) =
. + 1
. 1
.
19. S a se dezvolte dup a puterile lui . 1, functiile ,(.) =
.
. + 2
. q(.) =
.
.
2
2. + 5
.
20. S a se dezvolte n serie de puteri ale lui ., functia ,(.) =
1
.
3
6.
2
+ 11. 6
n domeniile:
a) [.[ < 1; b) 1 < [.[ < 2;
c) 2 < [.[ < 3. S a se precizeze punctele singulare ale lui ,, natura lor si
reziduurile n punctele singulare.
21. Dezvoltati dup a puterile lui . 1. functia ,(.) =
.
2
(. + 1)
2
.
22. S a se dezvolte n serie Laurent n vecin atatea lui . = 1 functia
,(.) = sin
.
. 1
.
23. Dezvoltati n serie Taylor n vecin atatea lui . = 0 si apoi a lui
. = 2. functia ,(.) =
5
_
. 2i, lund pentru , ramura pentru care ,(0) =
5
_
2 c
i710
.
24. Dezvoltati n serie de puteri ale lui . n vecin atatea lui . = ,
functiile ,(.) = .
3
sin
1
.
si q(.) = 1oq
. c
. /
.
25. Fie ,(.) =
q(.)
/(.)
. iar c un zero de ordin : pentru q si de ordin
: pentru /. cu : < :. Ar atati c a . = c este pol de ordin : : pentru , si
:c. ,(c) =
1
(: 1)!
[(. c)
a
,(.)]
(a1)
[
:=o
.
26. Fie .
0
un pol de ordin : pentru functia , O(1) . unde 1 este un
domeniu. S a se calculeze :c.
_
)
0
)
_
(.
0
).
Calculati urm atoarele integrale:
27. 1 =
_
j:j=v
d.
1 + .
2
; 28.
_
j:j=v
c
1:
1 .
d.; 29.
_
j:j=2
c
i:
.
2
(1 + .)
d.; 30. 1
I
=
_
C
k
.
3
.
4
1
d., unde C
1
: r
2
+ 16
2
4 = 0; C
2
: [.[ =
p
2
2
; C
3
: [.[ = 2.
68
31.
_
C
d.
(. + 1)
2
(. + 2)(.
2
+ 1)
, unde C este triunghiul cu vrfurile n
punctele (2. 0). (0. 2). (0. 2).
32. 1 =
_
1
1
r
2
+ 3
(r
2
+ 1)
2
(r
2
+ 4)
dr; 33. 1 =
_
1
1
dr
r
4
+ 1
; 34. 1 =
_
1
1
dr
(c
2
+ r
2
)(/
2
+ r
2
)
. c. / 0; 35. 1 =
_
1
1
r
2
dr
(1 + r
4
)
2
; 36. 1 =
_
1
1
(r 1) c
ia
r
2
r + 2
dr;
37. 1 =
_
1
1
c
ia
dr
(r
2
+ 1)(r
2
+ 4)
; 38. 1 =
_
1
1
r. sin r
r
2
2r + 10
dr; 39. 1 =
_
1
1
r
3
. sin r
r
4
+ 5r
2
+ 4
dr; 40. 1 =
_
1
0
cos cr
(r
2
+ /
2
)
2
dr. / 0; 41. 1 =
_
1
0
cos cr
(r
2
+ /
2
)(r
2
+ c
2
)
dr. /. c
0; 42. 1 =
_
1
0
r sin cr
(r
2
+ /
2
)(r
2
+ c
2
)
dr. /. c 0;
69