Sunteți pe pagina 1din 3

Aristotel(2013)Despresuflet

Trad.icomentariideAlexanderBaumgarten,ed.aIIa,rev.,Bucureti:UniversEnciclopedicGold

CarteaI

(26)Platonimicareacircular
407aConsecinateorieiluiPlaton:1.intelectul
arfiomrime
(18?)2.micareacircularnuexplicgndirea
(31)Repausuliincorporalitateaintelectului
seopunmicriicirculare
407b(5)Excurs:cerulluiPlaton
(14)Sufletulicorpuldeterminat

I.
402aSufletul,obiectaltiinei
(10)Problemaunicitiimetodei
(22)Clasificareaconceptuluicutat
402b(4)Extensiuneaconceptuluicutat
(9)Ordineacercetrii
(17)Studiuleseneiialproprietilor
403a(3)Oareafectelesufletuluisuntiale
corpului?
(16)Rspunsiargumente
(30?)Sciziuneatiineicutate

IV.
(28)Teoriaarmoniei
(34)Actelesufletuluinusuntoarmonie
408a(7)Contrateoriilorarmoniei
(18?)CazulluiEmpedocle
(28)Concluzie:sufletulnuaremicarelocal
408bDoarcompusulacioneaz
(19)Autonomiaintelectului
(30)Sufletul,numrautomotor[Xenocrate]
409a(10)Argumentecontralui[Xenocrate]

II.
403b(20)Tradiiaicriteriiledefinirii
sufletului
(29)Criteriulmicrii:Democrit
404a(18?)Criteriulmicrii:pythagoreiii
[Platon]
(25)Criteriulmicrii:Anaxagoras
404b(8)Criteriulcunoaterii:Empedocl,
Platon
(28)Ambelecriterii
405a(6)Exempledecombinareacriteriilor
405bAlteteoriialetradiiei
(10)Sufletuldefinitdeelemente
(19)Excepiatradiiei:Anaxagoras
(24)Sufletuldefinitprincontrarii

V.
409bNoiargumentecontralui[Xenocrate]
(11)Sufletulnuesteunnumr
(18)Unnoucriteriu:elementul
(24)Sufletulelement:1.nucunoate
individualul
410a(14)2.nucunoatecategoriile
(23?)3.nuaresenzaie
410b(3)4.conducelaignoran
(8)5.conducelapanpsihism
(10)6.Pretindeunnouprincipiuunificator
(18)7.nusereferlaoricesuflet
(28)Corolar:orfismul
411a8.nuarenevoiedetoateelementele
(7)Thalesipanpsihismul
(24)Distribuiafacultilorsufletului
411b(5)Sufletulesteprincipiuunificator
(13)Prilesufletuluiialecorpului

III.
406aSufletulprincipiuimobil
(5)Micareaprinaltuliprinsine
(10)Micareaprinsineimplic:
(17)1.locul
(23?)2.condiiasublunar
(29)3.transmigraia
406b(5)Micareaprinaccident
(12)Noiconsecinealemicriiprinsine:4.
ieireadinsine
(17)5.sufletulicorpulsarmicaomogen:
Democrit

Aristotel(2013)Despresuflet
Trad.icomentariideAlexanderBaumgarten,ed.aIIa,rev.,Bucureti:UniversEnciclopedicGold

CarteaaIIa
I.

(20)Sensibileleaccidentale

412aSensurilesubstanei
(10)Corpulnaturalviu
(18)Primeletreidefiniii
412b(7)Unitateasufletcorp
(10)Sufletulcaesen
(18)Analogiasufletuluicuvederea
413a(5)Priseparabileineseparabile

VII.
(26)Nevoiadeintermediar
418b(5)Luminaitransparena
(21)Contrateorieipropagriiluminii
419aObiectelefosforescente
(7)Rolulculoriiialintermediarului
(15)Democritivedereanvid
(25)Intermediarullaaltesimuri

II.

VIII.

(10)Metodadestudiuifunciadefiniiei
(20)Facultilesufletuluiivia
(25)Planteleihrnirea
413bAnimaleleipipitul
(11)Distribuiafacultilor
(17)Separareafacultilor
414a(3)Sufletulestecelprincare
(19)Statutulcorpului

419b(4)Elementelenecesaresunetului
(14)Producereasunetului
(25)Ecoul
(33)Auzulitransmitereasunetului
420a(4)Auzuliurecheaintern
(20)Cineproducesunetul?
(26)Auzulesteanalogicpipitului
420b(5)Glasul
(15)Glasulirespiraia
(30)Respiraiailimbajul

III.
(29)Facultilesufletului
414bDistribuiafacultilor
(20)Sufletulifigurilegeometrice
415aAezareanserieafacultilor

IX.
421a(8)Mirosuliomul)
(16)Omuliacuitateamirosului
(26)Analogiagustuluicumirosul
421b(4)Simulinegaia
(8)Mirosuliintermediarul
(28)Simurileiprivaia:cazulpleoapei

IV.
(15)Metoda:delaobiectelafaculti
(23)Hrnirea
(27)Reproducerea
415b(8)Sufletulcauz
416aCriticaluiEmpedocle
(9)Teoriafoculuicauz
(18)Teoriahrniriiprincontrariu
(30)Teoriahrniriiprinasemntor
316b(9)Hrnireaicreterea
(22)Hrnireacasufletprim

X.
422a(8)Gustuliumiditatea(I)
(19)Extremelesensibile
(32)Gustuliumiditatea(II)
422b(5)Excesulgustului

XI.

V.

(16)Diversitateasimuluitactil
423aIpotez:Carneacaintermediar
(21)Aporiialeintermediarului
423b(14)Concluzie:Carneacaintermediar
(27)Criteriultactilalcontrariilor
424a(10)Privaiatactil

(33)Senzaieipasivitate
417a(6)Senzaianactinpoten
(22)Treisensurialetiutorului
417b(3)Descriereauneifacultingeneral(I)
(13)Aplicaielastatutulpercepiei
(19)Raportuldintresimuriiintelect
(29)Descriereauneifacultingeneral(II)

XII.
(16)Elementelesenzaiei
(28)Consecinealeteorieisenzaiei
424b(4)Senzaiaifacultateadesimire
(9)Aciuneaobiectuluisensibil

VI.
418a(7)Sensibileleproprii
(17)Sensibilelecomune
2

Aristotel(2013)Despresuflet
Trad.icomentariideAlexanderBaumgarten,ed.aIIa,rev.,Bucureti:UniversEnciclopedicGold

CarteaaIIIa

I.

430b(7)Indivizibilulcantitativ
(20b)Indivizibilulspecificcantitativinsine
(27)Predicaiaiobiectulintelectului

(424b)(22)Simurileinumrul
intermediarilor
425a(3)Simurileielementele
(14)Sensibilelecomunenuauunsimpropriu
(31)Sintezasensibil
425b(4)Cauzapluralitiisimurilor

VII.
431aObiectulifacultateacunoaterii
(8)Judecatasenzaiei
(20)Sinteza[simuluicomun]
431bImaginaia,simulcomuniintelectul
(13)Gndireateoreticiobiectelesensibile

II.
(12)Contiinasensibil
(18)Aporiacontiineisensibile
(27)Unitateasimirii
426a(3)Actulsenzaieiestencelafectat
(12)Consecina1:numelelor
(15)Consecina2:naturalorsimultan
(20)Criticacelorvechi
(27)Simulcapropoziie
426b(9)Sintezasimuluicomun
(25)Simulcomunestesimultansenzaiilor
427aUnitateadintresimuriisimulcomun

VIII.
(20)Reluare:sufletul,formacunoaterii
432aMateriacunoaterii

IX.
(15)Micareavieuitorului
(23)Deosebireafacultilorsufletului
432b(8)Nicihrnirea
(19)nicisensibilitatea
(26)niciintelectul
433a(7)nicidorinanusuntprincipii
motoare

III.
(17)Definireasufletuluipringndireimicare
(28)Accesulgndiriilaeroare
247b(13)Statutulimaginaiei
(28)Definiiaimaginaiei
428a(5)Cincidiferenentreimaginaiei
simuri
(15)Senzaiaiopinia:teoriaplatonician
428b(3)Respingereateoriei[luiPlaton]
(10)Imaginaiadepindedesenzaie
(18)Surseleeroriinsenzaie
429aNatereasenzaiei

X.
(9)Dorinaiintelectulpracticcorespund
micrii
(19)Principiulmicriiesteobiectuldorit
433bPluralitateaactelordorinei
(13)Tipologiamicriidorinei
(23)Cerculimicareaorganic

XI.
434aPrincipiulmicriianimalelorinferioare
(10)Principiulmicriiumane

IV.

XII.

(10)Puritateaintelectului[posibil]
(23)Incorporalitateaintelectului[posibil]
429b(7)Teoriaabstraciei
(23)Nuditateaintelectului[posibil]

(23)Distribuiahrniriiiasenzaiei
(32)Distribuiamicriiisenzaiei
434b(7)Necesitateapipitului
(23)Mediereaaltorsimuriideplasarea
(28)Cineticasenzaieiiintermediarul

V.

XIII.

430a(10)Intelectul[posibil]icelactiv
(20)Intelectulpasiv

435a(12)Organuliintermediarultactil
435bpipitulesteesenialvieii
(20)Celelaltesimuriiviaaceabun

VI.
(27)Cunoatereaindivizibilului
3