Sunteți pe pagina 1din 4

Numele si prenumele elevului: ________________________________ Data: ___________________ Lucrare scris la informatic pe semestrul I Clasa a IX-a A Varianta 1

Subiectul I(50 puncte) 1. Etapele rezolvarii unei probleme sunt: a. Studiul arhitecturii calculatorului b. Stabilirea sistemului de operare c. Elaborarea metodei de rezolvare a problemei d. Codificarea modului de rezolvare a problemei intr-un limbaj de programare e. Testarea programului si corectarea erorilor f. Analiza problemei . !n algoritm permite obtinerea solutiilor pentru orice combinatie de valori ale datelor de intrare. Aceasta proprietate a algoritmului se numeste: a. universalitate b. claritate c. finitate ". #umele pe care il primeste o data pentru a o putea distinge de alte date si pentru a putea face referiri la ea in procesul de prelucrare se numeste: a. identificatorul datei b. atribut al datei c. valoarea datei $. Cu structura alternativa se face: a. %epetarea unei instructiuni in functie de valoarea de adevar a unei conditii. b. %ecapitularea unei instructiuni in functie de valoarea de adevar a unei conditii. c. Selectarea intre doua sau mai multe instructiuni in functie de valoarea de adevar a unei conditii &. 'ariabila numita (contor( se foloseste pentru: a. a arata de cate ori trebuie sa se e)ecute instructiunea b. a numara de cate ori s-a e)ecutat instructiunea c. a arata de cate ori mai trebuie sa se e)ecute instructiunea

*. Ce se va afisa in urma e)ecutarii urmatorului program+ s ,-- .entru j ,--11/ 1& / 1 e)ecuta 0aca j 120 3 - atunci s ,-- s - j 120 altfel s ,-- s 4 j 120 Scrie s a. -$ b. -" c. $ d. " Subiectul al II-lea (40 puncte) 1. (10p) Scriei algoritmul pentru calculul sumei S = num7r natural. . (15p) Se citete un ir de numere naturale/ p8n7 la citirea lui -. 0eterminai c8te numere din ir sunt divizibile cu " i c8te numere din ir sunt divizibile cu &. ". (15p) Scriei un algoritm care calculeaz7 suma cifrelor pare ale unui num7r natural n. !emplu" 0ac7 n31 "$&*/ aunci suma cifrelor pare este S3 4$4*31 . Nota:Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. 1 1 1 + + ... + / unde n este un 1 " $ n 5n + 6

Numele si prenumele elevului: ________________________________ Data: ___________________ Lucrare scris la informatic pe semestrul I Clasa a IX-a A Varianta #
Subiectul I(50 puncte) 1. Etapele rezolvarii unei probleme sunt: a. Studiul arhitecturii calculatorului b. Stabilirea sistemului de operare c. Elaborarea metodei de rezolvare a problemei d. Codificarea modului de rezolvare a problemei intr-un limbaj de programare e. Testarea programului si corectarea erorilor f. Analiza problemei . !n algoritm permite obtinerea solutiilor pentru orice combinatie de valori ale datelor de intrare. Aceasta proprietate a algoritmului se numeste: a. universalitate b. claritate c. finitate ". #umele pe care il primeste o data pentru a o putea distinge de alte date si pentru a putea face referiri la ea in procesul de prelucrare se numeste: a. identificatorul datei b. atribut al datei c. valoarea datei $. Cu structura alternativa se face: a. %epetarea unei instructiuni in functie de valoarea de adevar a unei conditii. b. %ecapitularea unei instructiuni in functie de valoarea de adevar a unei conditii. c. Selectarea intre doua sau mai multe instructiuni in functie de valoarea de adevar a unei conditii &. 'ariabila numita (contor( se foloseste pentru: a. a arata de cate ori trebuie sa se e)ecute instructiunea b. a numara de cate ori s-a e)ecutat instructiunea c. a arata de cate ori mai trebuie sa se e)ecute instructiunea

*. Ce se va afisa in urma e)ecutarii urmatorului program+ s ,-- .entru j ,--11/ 1& / 1 e)ecuta 0aca j 120 3 - atunci s ,-- s - j 120 altfel s ,-- s 4 j 120 Scrie s a. -$ b. -" c. $ d. " Subiectul al II-lea (40 puncte) 1. (10p) Scriei algoritmul pentru calculul sumei S = este un num7r natural. . (15p) Se citete un ir de numere naturale/ p8n7 la citirea lui -. 0eterminai suma numerelor divizibile cu 9 din ir i suma numerelor divizibile cu " din ir. ". (15p) Scriei un algoritm care calculeaz7 produsul cifrelor impare ale unui num7r natural n. !emplu" 0ac7 n31 "$&*/ aunci suma cifrelor pare este S31:":&31&. Nota:Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. 1 1 1 + + ... + / unde n " " $ 5n + 16 5 n + 6