Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionarul subiectelor pentru examenul la disciplina "ISTORIA STATULUI I DREPTULUI RILOR ROMNE" 1. Obiectul istoriei statului i dreptului naional.

2. Formarea i evoluia statului geto-dac. 3. Ornduirea social n Dacia. . Ornduirea de stat n Dacia. !. Dreptul geto-dac. ". #ucerirea Daciei de ctre romani i trans$ormarea ei n provincie a imperiului. %. Organi&area administrativ i militar a Daciei romane. '. (&voarele dreptului n Dacia roman. ). *ripticile din *ransilvania. 1+. #ondiiile de de&voltare a populaiei romani&ate dup evacuarea Daciei. 11. Formarea ,rilor- n arealul #arpato-Danubiano-.istran n sec. (/-0((. 12. Formarea ,1egii 2rii- n sec. (/-0((. 13. 3ntemeierea statului romnesc /ala4ia i evoluia lui n sec. 0(/. 1 . 3ntemeierea statului romnesc 5oldova i evoluia lui n sec. 0(((-0/. 1!. Organi&area social n 5oldova n sec. 0(/-0/. 1". Organi&area statal a 5oldovei n sec. 0(/-0/. 1%. 6tatutul 7uridic al 5oldovei n sec. 0(/-0/. 1'. Dreptul n 5oldova n sec. 0(/-0/. 1). 8rovincia. 2+. 9utonomia etno-cultural. 21. 9utonomia administrativ-teritorial. 22. 6tatul autonom. 23. 6tatul vasal. 2 . 6tatul sub protecie. 2!. 8rincipatul 5oldova - stat suveran sub protecie. 2". (nstaurarea dependenei statale a 5oldovei $a de (mperiul Otoman. 2%. Ornduirea social n 5oldova n sec. 0/( - 0/((. 2'. Ornduirea de stat n 5oldova n sec. 0/( - 0/((. 2). Dreptul n 5oldova n sec. 0/( - 0/((. 3+. :#artea ;omneasc de nvtur<= din 1" " > monument de va& al dreptului 5oldovei. 31. (nstaurarea regimului $anariot n 5oldova. 32. Ornduirea social n 5oldova n anii regimului $anariot. 33. Ornduirea de stat n 5oldova n anii regimului $anariot. 3 . ?voluia dreptului romnesc n 5oldova n perioada regimului $anariot. 3!. 6tatutul 7uridic al 2rii 5oldova n sec. 0/(- 0/(((. 3". ?voluia statutului 7uridic al *ransnistriei. 3%. ?voluia statutului 7uridic al 2rii 5oldovei n prima 7umtate a sec. al 0l0-lea. 3'. Organi&area social n 5oldova n prima 7umtate a sec. al 0(0 - lea. 3). ?voluia organi&rii statale a 5oldovei n prima 7umtate a sec. al 0(0 - lea. +. *endinele moderni&rii dreptului n prima 7umtate a sec. al 0(0 - lea. 1. 6$rtecarea statului 5oldova n 1'12 - consecin a politicii ane@ioniste a (mperiului ;us. 2. (nternaionali&area problemei Aasarabiei n anii 1'12 - 1'!".

3. Aasarabia n perioada autonomiei administrativ - teritoriale B1'12 - 1'2'C. . Aasarabia > colonie a (mperiului ;us B1'2'-1)1%C. !. (&voarele de drept i legile locale ale Aasarabiei. ". 1upta romnilor moldoveni de la rsrit de 8rut n aprarea legilor naionale. %. :8roiectul #odului civil al Aasarabiei= elaborat de 8etru 5anega. '. *rans$ormri n organi&area social a Aasarabiei dup 1'12. ). ;e$ormele BoreneascD de &emstv i 7udectoreascC n Aasarabia n a doua 7umtate a sec. al 0(0-lea. !+. ;estabilirea 7urisdiciei 6tatului 5oldova n teritoriile ane@ate de (mperiul Otoman. !1. ;evenirea Aasarabiei de 6ud n componena 6tatului 5oldova n 1'!" > 1'!%. !2. Enirea 8rincipatelor 5oldova i /ala4ia ntr-un stat unitar > ;omnia. !3. #onstituia ;omniei din 1'"". ! . Obinerea independenei de stat de ctre ;omnia n 1'%" > 1'%'. !!. ;eane@area Aasarabiei de 6ud de ctre (mperiul ;us n 1'%'. !". 1upta de eliberare naional n anii 1'12 > 1'1%. !%. ;estabilirea autonomiei politice a regiunii n 1)1%. !'. Formarea 6$atului 2rii. !). ;enaterea statalitii romnilor moldoveni din Aasarabia prin constituirea ;epublicii Democratice 5oldoveneti. "+. 8roclamarea independenei ;epublicii Democratice 5oldoveneti. "1. Enirea ;epublicii Democratice 5oldoveneti cu ;omnia. "2. #onstituia ;omniei din 1)23. "3. 9ctivitatea grupului de iniiativ i $ormarea n *ransnistria a ;.9.6.6. 5oldoveneti. " . 9doptarea #onstituiei ;.9.6.6. 5oldoveneti i caracteristicile ei principale. "!. Organi&area social n ;.9.6.6. 5oldoveneasc. "". Organi&area de stat n ;.9.6.6. 5oldoveneasc. "%. #olectivi&area $orat i represiunile de mas organi&ate de regimul totalitar comunist n *ransnistria n perioada interbelic. "'. 8actul 5olotov > ;ibbentropp i consecinele lui asupra Aasarabiei i Aucovinei de .ord. "). 9ne@iunea Aasarabiei n 1) + > consecin a s$rtecrii 6tatului 5oldova n 1'12. %+. 8roclamarea ;.6.6. 5oldoveneti. %1. #onstituirea aparatului de stat i instituirea regimului totalitar n ;.6.6. 5oldoveneasc. %2. #onstituia ;.6.6. 5oldoveneti din 1) 1. %3. 9plicarea temporar a codurilor ;.6.6. Ecrainene pe teritoriul ;.6.6. 5oldoveneti. % . Organi&area de stat n ;.6.6. 5oldoveneasc. %!. ?laborarea codurilor ;.6.6. 5oldoveneti. %". #onstituia ;.6.6. 5oldoveneti din 1)%'. %%. 6uveranitatea ;.6.6. 5oldovenetiF de 7ure i de $acto. %'. 1upta pentru proclamarea limbii materne n calitate de limb de stat. %). Declaraia de suveranitate din 1))+. '+. Declaraia de independen din 1))1. '1. #onstituia ;epublicii 5oldova din 1)) .

S-ar putea să vă placă și