Sunteți pe pagina 1din 28

Mutaii n cadrul produselor i serviciilor bancare

~Management bancar~

ndrumtor: Bogdan Cpraru

Realizatori: Seria i grupa: 25

~2009~

Cuprins

Capitolul 1. Sectorul bancar ntre metode tradiionale i tehnologii moderne Capitolul 2. Impactul inovaiei asupra dezvoltrii produselor i serviciilor bancare 2.1. Servicii bancare electronice internet!ban"ing# home!ban"ing# mobile!ban"ing 2.1.1. Internet!ban"ing i home!ban"ing 2.1.2. $obile!ban"ing 2.2. Schimbri n cadrul produselor bancare 2.2.1. %rodusele moderne de plat. Cardurile bancare 2.2.2. $odi&icri n cadrul altor produse bancare Capitolul '. Implementarea produselor i serviciilor bancare moderne n (om)nia
2

Concluzii *ibliogra&ie

Capitolul 1. Sistemul bancar ntre metode tradiionale i tehnologii moderne

Economia mondial este marcat, n toate sectoarele sale, de specificul secolului al !"lea, care a creat o lume informati#at, i odat cu ea, o economie digital, n care informa$ia alturi de ino%a$ie repre#int premise ale supra%ie$uirii pe pia$a concuren$ial n continu sc&imbare' !mpactul te&nologiilor moderne se resimte cel mai intens asupra sectorului financiar"bancar amplu de#%oltat n ultimii ani, care a cptat un rol deosebit n func$ionarea economiei de pia$ contemporane, prin finan$area celorlalte sectoare i facilitarea transferurilor bneti' Sc&imbrile sur%enite pe fondul amplificrii importan$ei acestui domeniu au a%ut drept consecin$ tendin$a de e(tindere la ni%el internaional i dinami#area acti%it$ilor financiar"bancare i, prin urmare, intensificarea concurenei, de%enit un factor determinant pentru crearea de produse i ser%icii ino%ati%e, care s %alorifice noile te&nologii' )pari$ia acestor produse i ser%icii demonstrea# renun$area la imaginea tradi$ional oarecum pasi% a bncilor i tendin$a spre fle(ibilitate fa$ de necesit$ile tot mai di%erse ale clien$ilor, tendin$ do%edit i de substituirea speciali#rii cu universalizarea bancar' !nfluen$a acestor sc&imbri a condus astfel la creterea calit$ii produselor i ser%iciilor bancare, pentru a men$ine fidelitatea i ncrederea clientelei' )cest obiecti% al bncilor este important mai ales
3

n conte(tul economic nefa%orabil actual, n care bncile apelea# tot mai mult la stat i la institu$ii financiare interna$ionale, i%indu"se astfel posibilitatea manifestrii riscului de panic a clientelei' *ecesit$ile clien$ilor i uni%ersali#area acti%it$ii bancare au determinat e(tinderea acesteia spre alte ramuri, nespecifice imaginii clasice a bncii: de e(emplu, acestea ofer n pre#ent produse i ser%icii pri%ind asigurrile +bancassurance,, fondurile de pensii, pia$a de capital +gestionarea portofoliilor, instrumente financiare deri%ate etc,, consultan$ financiar' -dat cu apari$ia mi.loacelor moderne de comunica$ie i a internetului, care s"a rsp/ndit cu rapiditate pe plan mondial, bncile s"au adaptat cerin$elor unei lumi moderne: economia de timp n ob$inerea informa$iilor i pl$i, atenuarea riscurilor' )utomati#area i moderni#area te&nicilor i metodelor din domeniul bancar, inclusi% a ser%iciilor i produselor oferite, s"a reali#at pe fondul apari$iei te&nologiilor re%olu$ionare, electronice i digitale: re$eaua global !nternet a a%ut un impact deosebit n toate domeniile, iar sistemul bancar a de%enit unul din cele mai informati#ate sectoare din economie' 0reluarea i prelucrarea automat a informa$iilor a fost esen$ial n conte(tul e%olu$iei opera$iunilor specifice bancare, precum gestionarea mi.loacelor de plat, e%iden$a conturilor, gestiunea %alorilor mobiliare i a depo#itelor, acti%itatea de creditare' 1e e(emplu, n 2ran$a, sectorul bancar de$ine 234 din c&eltuielile pri%ind informatica, dei acest sector repre#int numai 54 din 0!B6' 7rmrile directe ale de#%oltrii industriei !nternetului i a telecomunica$iilor asupra bncilor au determinat transformarea sistemului bancar tradi$ional: n ultimii ani, odat cu intrarea n secolul ! i n tran#i$ia spre o societate informa$ional, bncile au respectat tendin$a global prin crearea de noi produse i ser%icii electronice, ca alternati% la cele tradi$ionale, oferind a%anta.e multiple: timpul redus de ob$inere a informa$iilor i de efectuare a opera$iunilor +operati%itate n comunicarea 8 rapid i ieftin 8 cu clien$ii,9 simplificarea tran#ac$iilor prin utili#area din ce n ce mai pu$in a instrumentelor pe suport"&/rtie, concomitent cu folosirea modalit$ilor electronice +cardul, ser%icii bancare la distan$ etc',9 reducerea costurilor +at/t n ceea ce pri%ete procesarea opera$iunilor, c/t i referitoare la deplasarea la sediul bncii,9 decongestionarea g&ieelor bancare i scderea necesit$ii de nfiin$are de noi sedii9 securi#area opera$iunilor, inclusi% prin reducerea ne%oii de bani lic&i#i9
1

Turliuc, V., Cocri V., Roman A., Dornescu V., Stoica O., Chirlean D., Moned i credit, ed. Univ. Al. !. Cu"a# !ai, 2$$%, &. 2$%

'

orientarea personalului bancar ctre acti%it$i constructi%e +consultan$ pentru in%esti$ii sau finan$are, creterea rolului func$ionarului bancar n promo%area i :%/n#area; produselor,, ntruc/t opera$iunile de rutin se derulea# prin intermediul canalelor electronice' 0entru a men$ine ncrederea i fidelitatea clien$ilor, n conte(tul creterii concuren$ei, datorate adoptrii facile a noilor te&nologii de ctre ntregul sector, bncile trebuie s implemente#e sisteme de siguran$, n ncercarea de a combate tentati%ele de fraud' Mai mult, noile ser%icii oferite, n ciuda facilit$ilor pe care le de$in, pre#int i de#a%anta.ul nstrinrii tot mai puternice a clientului de banca sa' Ser%iciile bancare electronice +numite i ser%icii de banc la distan$, ofer posibilitatea de informare i efectuare de tran#ac$ii prin accesul la un calculator conectat la re$eaua !nternet +Internet-banking, Home-banking,, utili#area ser%iciului de telefonie mobil +Mobile-banking, sau folosirea unor programe dedicate care s fac legtura ntre ser%er"ul bncii i terminalele clientului +Electronic banking 8 utili#at cu precdere de ctre companii,' <n =om/nia, introducerea acestor ser%icii on"line pe pia$a bancar este relati% recent, clien$ii beneficiind de a%anta.ele men$ionate, ns rsp/ndirea acestora este nc n fa# incipient, n primul r/nd din cau#a reticen$ei i lipsei de informare a clien$ilor +mai ales persoane fi#ice, care nc prefer produsele i ser%iciile bancare tradi$ionale: plata cu numerar sau cec, consultarea contului direct la g&ieul bncii etc',, iar n al doilea r/nd, din cau#a de#%oltrii reduse a infrastructurii de telecomunica$ii +#one fr acoperire n ceea ce pri%ete telefonia mobil sau accesul la internet, i a cadrului legislati% insuficient reglementat i n continu sc&imbare2' 1in aceste moti%e, bncile trebuie s %alorifice fiecare oportunitate de diferen$iere, at/t prin men$inerea imaginii fa%orabile i a notoriet$ii, c/t i prin te&nici de promo%are a a%anta.elor aduse de noile produse i ser%icii, n func$ie de specificul necesit$ilor i posibilit$ile financiare ale fiecrui tip de client +persoan fi#ic sau .uridic,' <n acest conte(t, bncile trebuie s $in cont din ce n ce mai mult de un management eficient i o politic de mar>eting care s aib drept suport adaptabilitatea la nou i fle(ibilitatea, n pri%in$a de#%oltrii produselor, acti%it$ii de bac>"office i a ser%iciilor post" %/n#are' Modelul de banc a %iitorului %a oferi cu promptitudine solu$ii rapide la ne%oile oricrui client, prin accesibilitatea, personali#area i ino%a$iile aduse produselor i ser%iciilor bancare +tendin$ care se manifest de.a prin combinarea serviciilor bancare cu cele financiare asigurri, leasing, brokeraj, credite ipotecare ,, ca rspuns la cererile clien$ilor
2

Stoica O, C(&raru )., *ili&escu D., +,ecte ale inte-r(rii euro&ene asu&ra sistemului .ancar rom/nesc, ed. Univ. /Al. !. Cu"a#, !ai, 2$$0, &. 103

mult mai educa$i i informa$i, capabili de a face compara$ii ntre op$iunile e(istente pe pia$a bancar'

Capitolul 2. Impactul inovaiei asupra dezvoltrii produselor i serviciilor bancare


2.1. Servicii bancare la distan internet!ban"ing# home!ban"ing# mobile ban"ing 2.1.1. Internet!ban"ing i home!ban"ing Ser%iciile de banc la distan$ sunt oferite ast#i de ctre toate bncile, at/t clien$ilor indi%iduali, c/t i celor institu$ionali' Cel mai utili#at dintre acestea este internet"ban>ing"ul, ntruc/t ofer a%anta.ul accesrii de la orice calculator din lume conectat la internet, spre deosebire de &ome"ban>ing, n ca#ul cruia utili#atorul"client este dependent de sediul sau domiciliul su, acesta fiind singurul loc de unde se poate accesa ser%er"ul bncii' )mbele ser%icii presupun ns utili#area unui computer cu un sistem de operare ?indo@s AB sau mai recent, i de cele mai multe ori, a unei linii telefonice C' 0rincipala facilitate oferit utili#atorului"client este posibilitatea accesului nelimitat +25 de ore din 25, D #ile pe spm/n,, acesta nefiind dependent de programul bncii' -pera$iunile care pot fi reali#ate prin aceste ser%icii, at/t de ctre persoane fi#ice, c/t i de companii, includ:

1ersida Cechin2Crista, Bncile i operaiunile bancare, ed. 3irton, Timioara, 2$$', &. 245

consultarea soldului i a istoricului tran#ac$iilor efectuate n conturile personale, e(trase de cont9 transferuri ntre conturi9 informa$ii despre depo#ite i credite +grafic de rambursare,9 efectuarea de pl$i interne +de e(emplu, plata salariilor, sau e(terne de tre#orerie sau aferente tran#ac$iilor comerciale 8 ordine de plat9 efectuarea de pl$i interne programate +de e(emplu, plata unei rate la scaden$a lunar,9 a%i#area electronic a beneficiarului pl$ii +ordinul de plat este transmis acetuia on" line de ctre banc,9 sc&imb %alutar i consultarea cursurilor' <n ca#ul &ome"ban>ing, pentru reali#area acestor opera$iuni, clientul se conectea# prin modem i o linie telefonic dedicat, la ser%erul bncii, utili#/nd n acest sens cele dou module: unul instalat la utili#ator +Eome Ban>ing client, i soft@are"ul instalat la banc, pentru men$inerea legturii permanente i securi#ate ntre aplica$iile clientului i datele de la ni%elul sucursalei bancare, comunicarea banc"client reali#/ndu"se doar pe planul legturilor create ntre ba#ele de date' 0rin compara$ie, n ca#ul internet"ban>ing"ului, nu este necesar instalarea unei aplica$ii distincte, fiind suficient accesul la re$eaua internet' )cest fapt face ca internet ban>ing"ul s fie considerat mai eficient din punct de %edere al accesibilit$ii i costurilor' )semnrile dintre cele dou tipuri de ser%icii bancare on"line se reflect i pe planul a%anta.elor oferite at/t institu$iei bncii, c/t i clien$ilor' 1in punctul de %edere al clientului, alte a%anta.e oferite de aceste ser%icii includ: utili#ator persoan fi#ic: costuri reduse pentru utili#area unor ser%icii bancare9 rapiditatea tran#ac$iilor9 comoditate 8 nu este necesar deplasarea la sediul bncii, administrarea conturilor i ini$ierea tran#ac$iilor se pot efectua oric/nd de acas sau de la birou' utili#ator client institu$ional: costuri reduse +solicitare de credite, desc&iderea de screditi%e, transferuri, pl$i curente etc', acces rapid i permanent la informa$ii9 managementul lic&idit$ilor +pl$i securi#ate, at/t interne, c/t i e(terne,'
4

1in perspecti%a bncii, implementarea acestor ser%icii ofer a%anta.e pe mai multe planuri: creterea gradului de satisfacere i fideli#area clientului, a%/nd n %edere disponibilitatea ser%iciilor +25 ore din 25, i anularea condi$ionrii de loca$ia fi#ic a bncii +filialelor sale, i de personalul disponibil9 decongestionarea g&ieelor bancare9 oportunitatea de a oferi clientului ser%icii personali#ate, prin monitori#area acti%it$ii operate n ba#ele de date ale bncii +de e(emplu, o plata lunar efectuat manual poate duce la oferirea unei modalit$i de plat programate,9 informarea mai detaliat cu pri%ire la interesele clien$ilor +prin formarea unei ba#e de date a acestora, i msurarea profitabilit$ii aduse de acetia9 comisioanele aferente sunt mult mai mici, datorit neimplicrii personalului bancar, ci doar gestionrii platformei on"line9 notorietate ridicat, datorat implementrii te&nologiilor recente' 7n alt a%anta. pentru toate pr$ile implicate este dat de gradul sporit de siguran n comunicarea client"banc, ba#at pe date de autentificare i coduri de securitate +parole, 8 certificate digitale, care determin anumite drepturi de utili#ator, n func$ie de ni%elul ierar&ic +prin urmare, i a atribu$iilor i drepturilor, la care se gsete utili#atorul' Mai mult, orice opera$iune transmis de client este supus unui numr succesi% de %erificri naintea procesrii de ctre banc' <n ca#ul internet"ban>ing"ului, procedura care trebuie urmat pentru a a%ea acces la acest ser%iciu, este urmtoarea: clientul, a%/nd un cont desc&is la banc, completea# o cerere"tip, iar apoi i sunt asociate un nume de utili#ator i o parol +pe care trebuie s o sc&imbe la prima conectare, garant/ndu"se astfel confiden$ialitatea datelor,' )ccesul acestuia pe perioada de utili#are este permanent monitori#at, oferind facilitatea de ob$inere a informa$iilor n timp real' Situa$ia &ome"ban>ing"ului este cu pu$in diferit, securi#area fiind asigurat de modulul de semntur electronic i de drepturile de acces stabilite prin program' 0entru e%itarea riscurilor, bncile utili#ea# standarde puternice de securitate ce asigur confiden$ialitatea i integritatea datelor %e&iculate prin !nternet +tabelul 6,, pentru ac&i#i$ionarea crora trebuie ns s suporte costuri ridicate' <ns e(ist i riscuri care nu depind de securitatea implementat de bnci, referitoare la interceptarea i manipularea datelor de ctre ter$e persoane, n principal datorit neinformrii i nai%it$ii clien$ilor'

7ltimele modalit$i de fraud pe internet nu mai constau doar n introducerea unui &Fperlin> ctre un site unde se cer detaliile despre numrul cardului, 0!*"ul i data e(pirrii, ci n ane(area unei pagini EGMH prin care datele sunt trimise direct ctre un ser%er, prin intermediul codului surs al paginii' <n anul 233B, astfel de mesa.e spam au fost adresate clien$ilor utili#atori de ser%icii bancare on"line ai bncilor BC= i =aiffeisen, i identificate de cercettorii Bit1efender prin caracterul lor impersonal i prin domeniul eronat al bncilor +'com n loc de 'ro,'

+abelul 1. Standarde de securitate i costurile serviciului online ban"ing la di&erite bnci anca CR !enumirea serviciului lick !" #anking # $ "tandard de securitate 1ispo#iti%ul Go>en: " identificare: coduri unice -G0 +one time pass@ord,9 " autori#are opera$iuni: coduri unice 1igital Signature9 " protocolul de securitate SSH 62B bi$i " nume utili#ator i parol unic9 " " " " " " " " " " " " " dispo#iti% de autentificare 1igipass C33 nume utili#ator i parol unic9 doua ni%eluri de certificate digitale fire@all i te&nologie de criptare de tip SSH nc&iderea automat a sesiunii )lp&a Clic> dupa C minute de inacti%itate nume utili#ator i parol unic9 te&nologie SSH pe 62B bi$i certificat digital de autentificare mai multe ni%ele de securitateI %erificare a datelor de intrare nume utili#ator i parol unic9 sistem de criptare SSH la 62B biti' cone(iune sigura 8 &ttps9 nume utili#ator i parol unic' Costuri #comisioane$ " transferurile intraIinterbancare: reducere de D54 fa$ de tran#ac$iile la g&ieu9 " informa$ii personali#ate i sc&imb %alutar: 3' " utili#are: 6 E7=Ilun9 " intrabancar: 2,25 8 D,5 lei9 " interbancar: C,65 8 6J lei9 mai mici cu pana la 534 fata de cele practicate pentru operatiunile derulate la g&iseul bancii " " ser%iciul este gratuit comisioanele sunt cu C54 mai mici dec/t cele standard

R! anc%ost &lp'a an(

#$%-&E' (astbanking )lp*a lick

anca )ransilvania

#' !"

Rai**eisen an(

$aiffeisen +nline

)bonament lunar " 23 =-*Ilun pentru persoane .uridice " 6 =-*Iluna pentru persoane fi#ice " Comisioane cu apro(imati% 634 mai mici decat cele practicate la g&iseele bancii " )bonament lunar 6 E7= " Gransferuri ntre conturi proprii gratuit " 0l$i interbancare in HE! " C'6 HE!

"

Sursa: &ttp:II@@@'bancatransil%ania'roIinde(I6AD'&tmlKBGK25 &ttp:II@@@'brd'roIpersoane"fi#iceIoperatiuni"curenteIbanca"la"distantaIbrd"netIinformatii"despre"ser%iciu'&tml &ttp:II@@@'bancpost'roI0ersoane"fi#iceI)lte"ser%iciiI!nternet"Ban>ing'&tml &ttps:II@@@'alp&aban>'roIroIproduseIalp&aKclic>'&tml &ttps:II@@@'bcr'roI Laccesat 2B'3C'233AM

1$

2.1.2. $obile!ban"ing !mpactul de#%oltrii rapide la ni%el global a telecomunica$iilor de tip mobil a furni#at oportunit$i de %alorificare i de creare de noi produse i n cadrul sectorului financiar"bancar' )stfel, bncilor li s"a oferit oca#ia s re%olu$ione#e legtura lor cu clien$ii, prin intermediul unei noi te&nologii n ceea ce pri%ete furni#area ser%iciilor financiar"bancare 8 mobile"ban>ing' Creterea e(ponen$ial a numrului de utili#atori ai telefoniei mobile +n 233B, la ni%el european, numrul abona$ilor ec&i%ala cu 66A4 din popula$ia 7E, cu D4 mai mult dec/t n 233D 5, a determinat nglobarea acestui tip de ser%iciu i n oferta bancar' 2iind un ser%iciu bancar electronic, mobile"ban>ing"ul presupune utili#area telefoanelor mobile +fr utili#area unei cartele S!M speciale, i a accesului la internet pentru a men$ine legtura necondi$ionat cu re$eaua bancar' Bncile care ofer acest tip de ser%iciu colaborea# cu marile companii de telefonie mobil, pentru adaptarea te&nologiei la oferta bancar' )ccesul clien$ilor la acest ser%iciu se reali#ea# prin intermediul te&nologiei ?)0 +?ireless )pplication 0rotocol,, de$inut de ?)0 2orum, o organi#a$ie fondat de *o>ia, Ericsson, Motorola i 0&one'com' )ceasta repre#int pentru telefoanele mobile ceea ce @eb" ul nseamn pentru calculatoarele personale i necesit, n mod asemntor cu internet" ban>ing"ul, autentificarea clientului' Cone(iunea la re$eaua bncii este criptat, cresc/nd siguran$a desfurrii opera$iunilor' 0rin intermediul telefonului mobil cu acces la te&nologia ?)0, orice persoan poate consulta informa$ii de interes public legate de o banc, precum cursuri de sc&imb, ni%elul dob/n#ilor practicate, locali#area i programul de func$ionare al sediilor, nout$i despre produse i ser%icii etc' <n general ns, pentru a beneficia de un ser%iciu de mobile ban>ing, persoana doritoare trebuie s fie client al bncii i s fac o cerere de aderare la ser%iciul respecti%, dup acti%are, a%/nd acces la informa$ii pri%ate pe ba# de autentificare, precum: informa$ii referitoare la conturi +sold, %alut, limit de credit,9 consultarea istoricului opera$iunilor +n general, e(tras de cont aferent ultimelor 63 tran#ac$ii, i tran#ac$ii pe carduri9 transferuri ntre conturi proprii9

'

htt&788ec.euro&a.eu8romania8ne9s8ra&ort:telecomunicatii:ro.htm ;accesat la 31 martie 2$$5<

11

informa$ii despre depo#ite +scaden$, sum, dob/nd, constituiri de depo#ite, i credite +data urmtoarei pl$i, restan$e,9 sc&imburi %alutare9 plat facturi +la utilit$i,9 ordine de plat n fa%oarea unor beneficiari predefini$i la cererea clientului9 facilit$i legate de accesul la ser%iciul de mobile"ban>ing: sc&imbarea parolei, personali#area notificrilor, modificarea contului fa%orit etc' Ser%iciul de mobile"ban>ing a fost implementat pe scar larg n domeniul bancar, oferind a%anta.e at/t clien$ilor, c/t i bncii i ntrind astfel rela$ia reciproc dintre acetia' 0rintre a%anta.ele de care dispun clien$ii n utili#area unui ser%iciu de acest tip se numr: men$inerea legturii permanente cu banca indiferent de loca$ie +depin#/nd doar de aria de acoperire a operatorului de telefonie mobil, i de programul bncii9 acces rapid la ser%iciile bancare i consultarea tran#ac$iilor n timp real9 comisioane reduse datorate costurilor reduse de efectuare a tran#ac$iilor9 efectuarea unui numr nelimitat de cone(iuni9 stabilirea unor pac&ete de ser%icii n func$ie de categoria de clien$i +persoane fi#ice i .uridice,' )%anta.ele detinute de banca utili#atoare a ser%iciului mobile"ban>ing sunt: costuri de accesare con%enabile care conduc la creterea operati%it$ii bncii9 e(tinderea ba#ei clientelei ctre utili#atorii de telefonie mobil9 fideli#area clien$ilor prin facilit$ile oferite i creterea notoriet$ii bncii9 creterea re$elei electronice de distribu$ie a produselor i ser%iciilor9 securi#area comunicrii cu clientul prin nume utili#ator, parol, cod unic de acces, protocoale de securitate, dispo#iti%e fire@all' <n pre#ent, ma.oritatea bncilor ofer ser%iciul de mobile"ban>ing, c/te%a e(emple fiind: B=1"NSN: $,*I-IS 8 clien$ii -range sau Oodafone au acces la un meniu simplu, prin care pot %i#uali#a informa$ii despre conturi, reali#a transferuri ntre conturi, efectua pl$i de facturi sau recep$iona alarme cu pri%ire la modificrile ce au loc n conturile de card' =aiffeisen Ban>: m.*an"ing 8 clien$ii -range i Oodafone pot beneficia de a%anta.ele acestui ser%iciu'
12

Banc0ost: Smart+el 8 primul ser%iciu mobile"ban>ing din =om/nia, disponibil n C %ariante pentru posesorii de card Banc0ost:

"mart)el+"M" ofer posibilitatea de a primi informa$ii referitoare la soldurile conturilor de card i a celor curente sub form de mesa.e scrise'

"mart)el+,- ofer posibilitatea de %i#uali#are a soldurilor conturilor curente iIsau de card, sub forma unor pagini ?eb, cu a.utorul microbro@ser"ului ncorporat telefonului' 0ermite, de asemenea, ob$inerea de alte informa$ii cu caracter bancar +curs %alutar, dob/n#i, re$ea )GM, re$ea unit$i,'

"mart)el+.&% ofer informa$ii disponibile sub forma unor pagini ?MH care permit %i#uali#area informa$iilor pe telefonul mobil, prin bro@sing' 0ermite, de asemenea, interogarea soldului contului curent iIsau de card, sc&imbarea parolei personale de acces, ob$inerea de informa$ii bancare generale +curs %alutar, dob/n#i, re$ea )GM, re$ea unit$i,'5

2.2. Schimbri n cadrul produselor bancare 2.2.1. %rodusele moderne de plat. Cardurile bancare -pera$iunile de decontare derulate n procesul decontrilor intra i interbancare au la ba# instrumente clasice de plat fr numerar precum cec"ul, biletul la ordin, ordinul de plat, acrediti%ul' )%/nd n %edere modificrile recente n cadrul reglementrilor, $ara noastr se alinia# tendin$elor europene de renun$are treptat la instrumentele tradi$ionale de plat oferite de bnci, i adoptarea formatului electronic al acestora' Conform deci#iei B*=I2D'66'233B ncep/nd cu data de B decembrie 233B se inter#ice emiterea de instrumente de plat de debit de tipul cecului, cambiei i biletului la ordin n format %ec&i +format reglementat de *orma te&nic nr' AI6AA5 pri%ind cecul i de *orma te&nic nr' 63I6AA5 pri%ind cambia i biletul la ordin,, se %or sc&imba formatul, modul de completare i de decontare a instrumentelor de debit/ respecti% cecul, biletul la ordin i cambia n sensul de a permite procesarea electronic a acestora' *oul format al instrumentelor de debit include o singur fa$, fiind eliminate toate pre%ederile referitoare

htt&788999..anc&ost.ro81ersoane2,i"ice8Alte2servicii83o.ile2)an=in-2Smart2Tel.html ;accesat 3$.$3.2$$5<

13

la %erso i nscrisurile pe %erso, toate informa$iile regsindu"se pe fa$a + recto, instrumentelor de debit' 0entru ncura.area utili#rii instrumentelor de plat electronic, s"a nfiin$at n ianuarie 233B &sociaia de %li 0lectronice din Rom1nia +@@@'apero'ro,, o asociatie profesional, negu%ernamental, non"profit, a%/nd ca scop protec$ia si stabilitatea pl$ilor electronice ca mi.loc de spri.inire a de#%oltrii economice a $rii noastreJ' Cardurile bancare <n ultimii ani tot mai mul$i dintre noi contienti#m a%anta.ele dar uneori i de#a%anta.ele utili#rii unui card, mai ales n condi$iile n care creterea continu a numrului de tran#ac$ii, concomitent cu scurtatea timpului alocat transferului resurselor financiare a impus luarea unor msuri de securitate care asigur derularea tran#ac$iilor n condi$ii de siguran$' 0rintre multitudinea de a%anta.e pe care le ofer utili#area unui card putem enumera: minimi#area riscului furtului, comisioane mai mici la retrageri, reduceri la cumprturi atunci c/nd bncile i promo%ea# oferta de carduri de debit sau de credit, ob$inerea de dob/n#i pentru sumele pstrate pe card' <n conte(tul unei economii de pia$, n care sistemul bancar inter%ine de cele mai multe ori prin speciali#area pl$ilor fr numerar, s"a materiali#at un produs te&nologic: instrumentul multifunc$ional de plat, credit i economisire' a, Cardul de debit /0ebit Card1 Cardul de debit ofer posibilitatea accesului nelimitat la banii proprii din contul de la banc, contul de card nefiind ntotdeauna identic cu contul curent' Gendin$a pe pia$a rom/neasc este ca bncile s unifice aceste dou conturi, astfel nc/t cardul s aiba acces direct la contul curent' )cest lucru permite un control mai bun al %eniturilor, deoarece to$i banii stau ntr"un singur cont, iar accesul la ei se face at/t la g&iseu +prin retragere de numerar,, c/t i prin intermediul cardului' Emiterea unui debit card se face pe ba#a unui cont bancar creat anterior clientului, acest tip de card fiind asemntor numerarului, n sensul c titularul poate efectua pl$i doar n limita banilor depui n contul bancar corespun#tor cardului'7tili#area debit cardurilor nu presupune circula$ia documentelor pe suport &/rtie, debitarea contului titularului are loc simultan cu creditarea contului maga#inului sau institu$iei care accept ca instrument de plat debit carduri'
6

htt&788999.no2cash.ro8 ;accesat 1.$'.2$$5<

1'

Spre deosebire de cardurile de credit, cele de debit se ob$in mai uor, deoarece nu necesit o anali# detaliat n ceea ce pri%ete documenta$ia+%ec&ime n rela$ia cu banca, pstrarea de disponibilit$i n cont, pe care trebuie s o pre#inte solicitantul unui aslfel de produs bancar' Cardul de debit ofer mult mai mult dec/t retragerea de numerar, cea mai important func$ie a sa fiind plata cumprturilor la comercian$i, iar dac titularul de cont a nc&eiat n prealabil o con%en$ie cu banca, i se acord acestuia un credit ,n descopetit de cont +overdraft,' )ceast facilitate prin care banca autori#ea# pl$i i dup ce fondurile titularului au fost c&eltuite este caracteristic n special cardurilor de salarii, permi$/nd utili#area sub form de mprumut a unor sume n cuantum de D54 din salariiI%enituri lunare nete' D Mrimea descoperitului de cont este stabilit fie de banc pe ba#a unui scoring+informa$ii ce $in de diferitele aspecte ale %ie$ii solicitantului, precum i de tipul de finan$are solicitat,, fie de ctre conducerea firmei unde lucrea# titularul cardului' Modalitatea de rambursare difer n func$ie de limita ma(im a descoperitului de cont: n ca#ul n care se procedea# p/n la ec&i%alentul unui salariu net lunar, rambursarea creditului trebuie facut n luna urmtoare, iar pentru un descoperit de cont ce depete salariile lunare, rambursarea este permis pe parcursul mai multor luni' 2olosirea debit cardurilor pre#int avantaje at/t pentru banc c/t i pentru client i comerciant' 1in perspecti%a bncilor se pot enumera urmtoarele a%anta.e: efectuarea unui control eficient asupra tran#ac$iilor clientului n raport cu disponibilit$ile bneti din cont9 costurile suportate de banc sunt mai reduse comparati% cu c&eltuielile aferente utili#rii cecurilor sau numerarului9 comisioanele percepute de la comercian$i repre#int o surs de %enit9 decongestionarea g&ieelor bancare' 0rincipalele a%anta.e de care dispun clienii sunt: clien$ii nu sunt ne%oi$i s retrag sau s poarte numerar asupra lor pentru a efectua pl$i, ceea ce conduce la un grad ridicat de securitate a opera$iunilor i eliminarea riscurilor de furt9 e%iden$a c&eltuielilor+e(tras de cont lunar de pe contul cardului,9 nu e(ist o limit a %alorii cumprturilor i nu se completea# nici un document9 tran#ac$ia se reali#ea# instantaneu'
4

>i?ulescu, @a.riel, Ghidul financiar-bancar al Romniei-edi?ia a !!!2a revi"uit(, +ditura Aouse o, @uides, )ucureti, 2$$%, &. %4

10

)%anta.e pentru comerciant: utili#area cardului repre#int o premis a creterii %/n#rilor deoarece suma pe care o poate c&eltui un client nu este limitat9 banca percepe %/n#torului ta(e mai mici dec/t n ca#ul operrii numerarului9 decontri mai rapide dec/t n ca#ul instrumentelor de plat clasice+cec,9 o nou te&nic de c/tigare a fidelit$ii' b1 Cardul inteligent /Smart card1 1atorit siguran$ei sporite i a %ite#ei mari de procesare a pl$ilor, cardurile inteligente iau locul celor cu band magnetic' Cardurile PinteligenteP " cu cip " permit derularea unor tran#ac$ii mult mai sofisticate dec/t celelalte carduri denumite, i pot fi indi%iduali#ate pentru fiecare client, permi$/nd astfel bncilor s i fle(ibili#e#e oferta' )ceste carduri au primit acest nume datorit faptului c au un microprocesor ncorporat ntr"un card, imprim/ndu"i acestuia un grad de inteligen$ determinat de memoria i puterea procesorului' Caracteristicile unui card cu circuit cip integrat +!CC Card, !ntegrated Circuit Cip,, sunt determinate de standarde interna$ionale +!S- DB63, care stabilesc dimensiunea fi#ic a plasticului +0OC sau )BS,, toleran$a la temperatur, fle(ibilitatea, po#i$ia contactelor electrice e(terioare i func$ionarea lor, modul n care cipurile comunic cu e(teriorul' 0rocesarea tran#ac$iilor cu cip se face potri%it unor standarde comune adoptate de EuropaF, MasterCard i Oisa, denumite pe scurt EMO' Smart cardurile ofer c/te%a avantaje n raport cu clasicele carduri magnetice: nu este necesar autori#area online +autori#area de acceptare a cardului la plat, ob$inut prin intermediul terminalului electronic,9 le pot fi asociate pl$i mai mari n descoperit de cont+o%erdraft,9 pot memora de 63 ori mai mult informa$ie i sunt reutili#abile9 au o arie larg de aplicabilitate fiind compatibile i cu alte dispo#iti%e portabile+0C, telefoane etc',9 securitate sporit +nu pot fi copiate, pinul fiind codul personal de identificare al clientului,9 sunt economice n raport cu facilit$ile oferite'

16

1in punctul de %edere al accesului la cardB, e(ist dou tipuri: carduri cu contact- ontact ard. - necesit introducerea ntr"un cititor de carduri

inteligente+ Smart Card =eader,' Cardurile inteligente cu contact au un microprocesor ncorporat cardului, n locul ben#ii magnetice, iar atunci c/nd sunt introduse n cititor are loc transferul de informa$ii9 carduri fr contact - ontactless ard. - comunic la distan$ printr"o anten cu un cititorItransmi$tor')u un design asemntor cu o carte de credit normal, pre#ent/nd ns n interior un cip i o anten ce permit comunicarea cu o anten e(tern' )cest tip de carduri este folosit n aplica$ii care necesit tran#ac$ii rapide, fiind folosite la ora actual n transportul public sau pentru plata ta(elor pe autostr#i' <n =om/nia cardurile cu cip au fost implementate destul de recent n sectorul bancar' 0rimele carduri cu cip din =om/nia au fost emise, n toamna anului 2335, de 0roCredit Ban>, aceasta fiind urmat, n aprilie 233J, de !*N Ban> i, n iunie 233B, de Naranti Ban>' 0entru c nu toate institu$iile bancare accept cardurile cu cip, instrumentele de plat inteligente emise n =om/nia sunt duale, dotate at/t cu microprocesor, c/t i cu band magnetic, te&nologia cu cip put/nd fi integrat at/t cardurilor de credit, c/t i celor de debit' <n $ara noastr, cel mai recent anun$ de lansare a cardurilor cu cip a fost al B=1" NSN' )stfel, B=1 %ine n a.utorul clien$ilor, pentru a crete gradul de siguran$Q a tran#ac$iilor efectuate de acetia, prin ncorporarea n card a unui microprocesor +cip, care stoc&ea# i prelucrea# mai multe informa$ii referitoare la posesorul cardului, contul acestuia i banca emitent' *oua te&nologie adaug la func$ionalit$ile standard ale cardurilor B=1 cel mai nalt grad de securitate recunoscut la ni%el interna$ional' Cardurile B=1 de%in astfel carduri duale, fiind pre%#ute nu numai cu bandQ magnetic, dar i cu cip' 0rimele instrumente de plat migrate la noua te&nologie sunt cardurile Maestro i Cirrus B=1' Oor urma, n cel mai scurt timp, toate cardurile MasterCard' 1ei nu emit nc astfel de instrumente de plat, e(ist bnci care doar accept carduri cu cip at/t la bancomate +)GM,, c/t i la comercian$i +0-S,, acest lucru presupun/nd moderni#area re$elei de bancomate i 0-S"uri' !ni$iati%a n acest sens a apar$inut BC=, n prima%ara anului 2335, dup care au urmat 0roCredit Ban>, !*N Ban>, Credit Europe Ban>, =omanian !nternational Ban>, MRB =ome(terra Ban>, B=1 " Nroupe SociStS NSnSrale, Banca Gransil%ania i CEC Ban>'
%

1araschiv, Dorel, 3ihai, Tehnica plilor internaionale, +ditura +conomic(, )ucureti, 2$$3, &.1'5

14

c1 Cardul co!branded Cardurile de credit co"branded presupun o asociere ntre o institu$ie de credit i o companie de telecomunica$ii, de asigurri, aerian, din domeniul !G, al distribu$iei de carburan$i, restaurante, etc' )%anta.ul principal const n di%erse beneficii acordate de$intorilor acestor carduri pentru cumprturile reali#ate la comerciantul respecti% care constau n bonusuri precum: reduceri n maga#inele partenere la ac&iti$ionarea unor produse +ntre 24 i 634,, puncte de fidelitate acumulate pentru fiecare utili#are, care pot fi con%ertite dup o anumit perioad de timp pentru ac&i#i$ionarea de produse sau plata de ser%icii, promo$ii mai numeroase' <n =om/nia, programele de fidelitate sunt nc la nceput, ns de.a e(ist carduri co" branded care ofer discounturi i permit acumularea de puncte de fidelitate pentru utili#atori' <n acest moment, doar nou bnci +BC=, B=1, =aiffeisen Ban>, 7nicredit Tiriac Ban>, Banca Gransil%ania, 2inansban>, Banca Carpatica, -G0 Ban>, Bancpost, emit carduri co" branded, n parteneriat cu di%erse societ$i' 1intre acestea, B=1 +opt tipuri de carduri emise prin B=1 2inance,, BC= +ase,, i Banca Gransil%ania +cinci carduri din care trei n colaborare cu Credisson, sunt institu$iile cele mai solicitate de ctre clien$ii lor pentru acest tip de produs' Cel mai promo%at produs de acest tip al B=1 este cardul de credit 07*CG Card, un card special creat pentru cumprturi, cu utili#are na$ional i interna$ional, permi$/nd accesul la o linie de credit de p/n la 23'333 Hei' Cu 07*CG Card se pot efectua di%erse pl$i la comercian$ii acceptan$i MasterCard, plata facturilor la utilit$i, c/t i retrageri de numerar sau interogarea soldului' Cardul pre#int cea mai lung perioad de gra$ie e(istent n pre#ent pe pia$: p/n la J3 de #ile, la emitere nu se percepe comision, iar dob/nda este 34 pentru toate tran#ac$iile efectuate la comercian$i i rambursate n cadrul acestei perioade' <n plus, ac&i#i$ia cardului de credit asigur nscrierea automat n programul de fidelitate B=1: str/ngerea punctelor de fidelitate pe card' Ha BC= pot fi accesate cardurile co"branded de credit: BC= MasterCard")lte(, BC= O!S)" 1epo#itul de Calculatoare, BC= O!S) 7ltra 0=- Computers, BC= MasterCard" 0ra>ti>er' 0entru a promo%a plata cu carduri, unele bnci i"au nfiin$at automate de pl$i +)utomated
1%

0aFment SFstems " )0S,, unele disponibile 25 de ore din 25, precum cel al Banc0ost' 7n alt e(emplu este noul =oboB=1, un automat bancar, cu un soft@are speciali#at, care facilitea# plata n cas& sau pe cardurile B=1' Sistemul accept at/t plata n numerar, c/t i de pe card pentru mai multe tipuri de facturi' Banca nu percepe utili#atorilor comision pentru plata n sistem electronic i automatul nu eliberea# rest' Clien$ii pot %eni cu factura, iar robotul scanea# automat codul de bare, afi/nd n acelai timp suma ce trebuie pltit' 0l$ile de facturi efectuate de cQtre clien$i prin intermediul U=obo B=1; depesc 633 de tran#ac$ii #ilnic' )ceast cifr repre#int D54 din totalul pl$ilor de facturi +ac&itate cas&, efectuate la ni%elul agen$iilor B=1 unde este instalat terminalul' d1 Cardul pentru tineri <ncerc/nd s specule#e tenta$ia ino%a$iei n categoria demorafic a tinerilor i s c/stige noi segmente de pia$, bncile pun la dispo#i$ia acestora carduri speciale' 1e e(emplu, cardurile reali#ate n colaborare cu re$eaua European Vout& Card )ssociation +EVC),, pun la dispo#i$ie n =om/nia dar i n alte C5 de $ri din Europa o serie de beneficii ce constau n: asigurare de cltorie gratuit, pe timp de un an, pentru %oia.ele efectuate n strintate9 oferte speciale, pre$uri reduse la peste 6333 de comercian$i de produse i ser%icii din =om/nia i C33'333 de comercian$i din Europa' 0rin intermediul cardului EuroW2J tinerii pot ob$ine reduceri de pre$uri de p/n la 53 4 pentru accesul n mu#eele i slile de e(po#i$ii din $ar, pentru ac&i#i$ionarea de cr$i, cd" uri, la transport, la cluburi, cinematografe etc' 7n e(emplu de astfel de card, destinat e(clusi% studen$ilor, este C)=17H B=1 8 !S!C' B=1 i )socia$ia pentru Spri.inirea Ginerilor, Studen$ilor i 0rofesorilor, licen$a na$ionalQ n =om/nia a !SGC +!nternational Student Gra%el Confederation, au conceput interna$ional B=1 8 !S!C, care este, n primul r/nd, un card de debit n lei, destinat e(clusi% studen$ilor la #i, pe care acetia l pot utili#a at/t n $ar c/t i n strintate, fiind totodat i o legitima$ie interna$ional de student recunoscut n 66A $ri din toat lumea' '''''''''''''''''''''''''''''''''''' e1 Cardul cu servicii cone2e

15

)ceste carduri ofer ser%icii de asisten$ medical i .uridic, precum i asigurri mpotri%a unor riscuri +de accident, de deces, de pierdere a unor baga.e sau a unor curse aeriene, rspundere ci%il,' Ser%iciile de asisten$ la cerere, oferite posesorilor de astfel de carduri, se refer la cele de asisten medical +monitori#area strii de sntate a de$intorului de card, informa$ii medicale de urgen$,, i juridic +furni#area de contacte cu a%oca$i sau .uriti,, i nu n ultimul r/nd oferirea ,nainte de cltorie a unor informaii medicale /i administrative referitoare la $ara de destina$ie +paaport, %i#, formalit$i %amale, ta(e,' )stfel de carduri cu ser%icii cone(e emise de bncile rom/neti sunt n general carduri de tip Nold +MasterCard, Oisa, )merican E(press,'

2.2.2. $odi&icri n cadrul altor produse bancare %achetele de produse i servicii 0entru a %eni n nt/mpinarea clien$ilor, a face fa$ sc&imbrilor ntr"un mediu concuren$ial i a"i ma.ora %eniturile, ma.oritatea bncilor promo%ea# combina$ii de produse i ser%icii bancare, constituind pac&ete care ofer a%anta.ul costurilor mai mici i al simplificrii relaiei cu banca: o persoan ob$ine cu o singur cerere mai multe ser%icii cum ar fi: un cont, un credit, un depo#it, un card i c&iar ser%icii de asigurare' )ceste pac&ete pot s con$in c&iar i produse nebancare, constituind obiectul unei %/n#ri ncruciate 8 crossselling " i marc/nd tendin$a general de ptrundere a bncilor i n alte domenii financiare precum asigurrile, gestiunea acti%elor sau a fondurilor de pensii, leasing, etc' 0e plan interna$ional, conform unui studiu recent al companiei multina$ionale S)0, mpreun cu European 2inancial Management and Mar>eting )ssociation, 5D4 dintre bncile +ntre care 2 i din =om/nia, anali#ate %/nd mai mult de 2,5 produse i ser%icii bancare aceluiai client A, iar n urmtorii C ani, C54 dintre bncile respondente inten$ionea# s se nscrie pe acceai tendin$ general' Cele mai multe pac&ete din oferta actual sunt destinate ser%iciilor de ncasri si pl$i, iar con$inutul are la ba# un cont curent, la care este ataat un card de debit i alte ser%icii pentru pl$i sau transferuri de bani, prin intermediul internetului sau telefonului' 7n alt

>i?ulescu, @a.riel, Ghidul financiar-bancar al Romniei-edi?ia a!!!a revi"uit(, +ditura Aouse o, @uides, )ucureti, 2$$%, &. 1$2

2$

ser%iciu inclus mai poate fi direct debit 8 autori#area ac&itrii automate de ctre banc a unor facturi +utilit$i, telefonie, energie, ga#, rate la credit,' Ca e(emplu, B=1 ofer pac&ete precum B=1 Clasic, B=1 Select sau B=1 0remium, a%anta.ele inclu#/nd reduceri de comisioane +de administrare sau ntocmire dosar de credit,, gratuit$i la ser%iciile de banc la distan$ +B=1"*et, Mobilis, Oocalis,, reduceri la partenerii comerciali ai B=1, asigurare de spitali#are oferit de )!N =om/nia i o asigurare Confort pentru card, documente i c&ei platit separat la prime preferen$iale' - alt banc, BC=, ofer pac&etul Succes )sigurat BC= +depo#it pe 62 luni, card, asigurare de %ia$, ser%iciul 0l$i 2acturi, ser%iciul Standing -rder, i pac&etul Cont Curent' Sunt de men$ionat i pac&etele destinate pe categorii sociale sau demografice, mai ales tinerilor: Naudeamus BC=, B=1 Sprint, B=1 Student etc' <n conte(tul cri#ei financiare actuale, oferta de pac&ete cross"selling a de%enit foarte %ariat, n principal datorit necesit$ii de lic&idit$i a bncilor' 1e e(emplu, n februarie 233A, 0iraeus Ban> a lansat un pac*et destinat asociaiilor de proprietari, inclu#/nd un cont curent, un card de debit, un cont de economii, un depo#it n lei cu dob/nd de 654 pe an, acces la ser%iciile de on"line ban>ing i la casete de %alori' <n acceai lun, Hibra Ban> a lansat primele :pac*ete de produse bancare anticriz; destinate persoanelor fi#ice i medicilor: pac&etul Social " ofer posibilitatea de a retrage depo#itul creat nainte de scaden$ n ca#ul intrrii n oma. i discount de 634 la ser%iciile medicale de la medicii stomatologi parteneri ai bncii 8 i pac&etele Costuri reduse in timp de cri#, Gratament special pentru economiile tale, =e$eta anti"cri#, destinate medicilor' 1ei a%anta.oase din punctul de %edere al costurilor, pac&etele de produse i ser%icii bancare anulea# practic posibilitatea de compara$ie din partea clien$ilor, ceea ce poate duce la descura.area concuren$ei i posibilitatea bncilor de a introduce comisioane i ta(e suplimentare' +endine n cadrul produselor de creditare i depozite Cele mai recente tendin$e n domeniul creditrii l repre#int creditele pentru investiii, acordate persoanelor .uridice, mai ales !MM"urilor, $in/nd cont de colaborrile bncilor cu institu$ii interna$ionale precum BE! sau BE=1' <n 233D, BC= a lansat noi produse bancare destinate !MM"urilor, printre care i creditul de in%esti$ii 8 !deal !n%est BC=, destinat finan$rii afacerilor prin reali#area de noi capacit$i i obiecti%e de produc$ie sau moderni#ri'

21

Mai mult, B=1 cooperea# cu BE! i BE=1 pentru programe de finan$are a in%esti$iilor companiilor' - alt tendin$ fa%orabil s"a manifestat n pri%in$a creditului ipotecar' 1ac la ni%elul anului 233C, studiile B*= artau c e(ist premise ncura.atoare pentru de#%oltarea pie$ei creditului ipotecar, dar perioadele de acordare a acestora nu au depit, n perioada 2333" 233C, termenul de 63 ani +durata minim de acordare,, mai t/r#iu pia$a acestui produs bancar s"a de#%oltat considerabil, perioadele de acordare a.ung/nd la peste C3"C5 de ani, cu men$iunea c n conte(tul financiar mondial nefa%orabil, bncile au de%enit mai re$inute n acordarea de credite pentru in%esti$ii imobiliare' <n ceea ce pri%ete depozitele bancare, n conte(tul cri#ei financiare actuale, se obser% tendin$a general a bncilor de a acorda dob/n#i foarte ridicate +n .ur de 654,, c&iar mai mari dec/t rata lombard a B*= +654 pe an,' 1epo#itele n Euro de$in dob/n#i anuale n medie de D4, iar cele n 7S1, 54' )cest trend se datorea# at/t ncercrii bncilor de a ncura.a economisirea, c/t i ne%oii de lic&idit$i a acestora, ns un efect negati% este creterea dob/n#ilor i la creditele acordate' Mai mult, Banc0ost a lansat n luna februarie a acestui an depo#itul n lei S70E= A3, pe termen de A3 de #ile, cu dob/nd progresi% i posibilitatea de a retrage banii oric/nd pastr/nd dob/nda acumulat p/n la data retragerii' Suma minim pentru constituirea unui depo#it S70E= A3 este 2'333 =-*, iar dob/n#ile sunt fi(e: 654 pentru ma(im C3 #ile, 654 +C6"J3 #ile, sau 6J4 +J6"A3 #ile,, una din cele mai ridicate de pe pia$' B=1 a creat recent depo#itul )%ans, n care clientul poate ncasa anticipat dob/nda, c&iar n #iua constituirii depo#itului, beneficiind i de a%anta.e fiscale' C&iar i n aceste condi$ii, dob/nda se men$ine la un ni%el ridicat de 66"6C4' - alt ino%a$ie n acest domeniu se refer la oferta combinat de depozite -cu dob0nzi ridicate. /i plasamente ,n uniti de fond1 0rodusul =-*Smart de la Banc0ost ofer posibilitatea desc&iderii unui depo#it la termen +p/n la 534 din plasament cu dob/n#i de p/n la 6C4, i a in%esti$iei la 2ondul 1esc&is de !n%esti$ii Bancpost )cti%e Balanced, comisioanele aferente fiind reduse sau c&iar #ero' 3lte produse &inanciare )%/nd n %edere oportunitatea i%it bncilor la sf/ritul anului 233D, de atragere de clien$i noi prin produsul de administrare fond de pensii, n primele luni ale anului 233B s"a creat o pia$ concuren$ial n acest domeniu, n care bncile concurau cu societ$ile de
22

asigurri' )stfel, s"au nfiin$at B=1"2ond de 0ensii, Bancpost 2ond de 0ensii, BC= )dministrare 2ond de 0ensii etc', bncile lrgind oferta i n acest domeniu' - alt tendin$ manifestat la ni%elul ntregului sistem bancar este ce de orientare spre acti%itatea de consultan pentru de#%oltarea, cedarea, sau opera$iuni de capital ale firmelor, e(tin#/ndu"se astfel i latura de in%estment ban>ing'

23

Capitolul '. Implementarea produselor i serviciilor bancare moderne n (om)nia


Moderni#area i di%ersificarea sectorului bancar din $ara noastr s"a reali#at dup anul 6AA3, odat cu trecerea la etapa tran#i$iei spre economia de pia$' -rgani#area sistemului bancar pe dou ni%ele, creterea treptat a numrului de bnci i mrirea interesului institu$iilor financiar"bancare strine pentru pia$a nou creat cu poten$ial ridicat de de#%oltare au condus la formarea sistemului bancar actual, cre/ndu"se un mediu caracteri#at prin concuren$ i oferte %ariate de produse i ser%icii' Carduri 0ia$a cardurilor n =om/nia s"a de#%oltat ncep/nd cu anul 6AA2, prin bncile Bancore(, BC=, B=1, Banca )gricol i Banca !on Tiriac, nou afiliate la O!S)' <n pre#ent, conform B*=, numrul de carduri emise +inclusi% co"branded, este de peste 26,5 milioane 63, iar numrul de )GM i 0-S"uri e(istente n $ar este de BDDB respecti% B5522' <n ceea ce pri%ete cardul destinat comer$ului on"line, primul card de acest tip a fost lansat de Banc0ost, urm/nd ca odat cu implementarea te&nologiei de securi#are C1 Secure +2335,, i alte bnci s adopte astfel de produse' Servicii bancare la distan Moderni#area acti%it$ii bancare s"a reali#at i prin adoptarea efectelor fa%orabile ale progreselor pe plan te&nologic' Sub presiunea concuren$ei din partea bncilor strine nou intrate pe pia$a din =om/nia +)B*")M=- cu ser%iciile 2astban>ing i Ban> Station9 !*N Ban> " Electronic Ban>!*N, SociStS NSnSrale " Sogecas&, Citiban> " 0aF"lin>,, BC= i Bancore(, care la %remea respecti% erau bnci cu capital ma.oritar auto&ton, au ini$iat primele ser%icii de electronic ban>ing i teleban>ing +accesarea informa$iilor bancare prin telefon sau fa(,' Mai apoi, au urmat B=1 +ser%iciul Multi , i Banc0ost +ser%iciul e"ban>,, iar utili#area acestor ser%icii a fost impulsionat mai ales de reducerile de comisioane la opera$iuni efectuate prin programe electronice preinstalate' Mult mai t/r#iu, n 6AAA, Banca Gurco"=om/n a fost cea care a lansat primul ser%iciu de tip internet"ban>ing, numit BG="net, premiat ulterior ca produsul bancar al anului' !nternet"ban>ing"ul a a%ut o rsp/ndire mult mai rapid, datorit accesibilit$ii, lipsei
1$

htt&788999..nro.ro8StatisticsRe&ortAT3B.as&CDicidE%$$Fta.leE623FcolumnE ;accesat 2.$'.2$$5<

2'

necesit$ii unui soft special i a absen$ei ta(elor' Ser%iciul de mobile"ban>ing a aprut n $ara noastr ncep/nd cu anul 2333, odat cu lansarea SmartGEH SMS de ctre Banc0ost' 7tili#area ser%iciilor bancare la distan$ are n pre#ent ca suport legal -rdinul Ministerului Comunica$iilor i Societ$ii !nforma$ionale +MCG!, nr' CBA din 2D iunie 233D pri%ind procedura de a%i#are a instrumentelor de plat cu acces la distan$X, de tipul aplica$iilor internet"ban>ing, &ome"ban>ing sau mobile"ban>ing, care abrog ordinul MCG! 26BI2335' 0entru practicarea acestui tip de ser%icii de ctre bnci este necesar a%i#ul prealabil al MCG!, n care se pune accentul pe msurile de securitate ale sistemelor' Conform statisticilor recente ale MCG! +J februarie 233A,, numrul total al instrumentelor de plat la distan$ a%i#ate s"a ridicat odat cu creterea numrului de bnci din sistem, n 233B e(ist/nd 56 de a%i#e acordate, din care ma.oritatea sunt de internet"ban>ing, dup cum se obser% din tabelul urmtor: 'abelul nr1 21 &umrul instituiilor bancare /i a serviciilor de banc la distan avizate ,n perioada !334-!335
)*7H: 233J -rdinul ministrului comunica$iilor i te&nologiei informa$iei: 26BI2335 *umr total bnci: 2J *umr total instrumente de plat cu acces la distan$ a%i#ate: 53 !*GE=*EG B)*R!*N: 25 din care: E-ME B)*R!*N: 66 M-B!HE B)*R!*N: C Sursa: &ttp:II@@@'mcti'roIinde('p&pYidZ5J5[HZ3 Laccesat C3'3C'233AM 233D CBAI233D C3 52 2A 63 C 233B CBAI233D C5 56 CA A C

Mai mult, e%olu$ia n ansamblu a utili#rii instrumentelor de banc la distan$ este una cresctoare, mai ales n ca#ul internet"ban>ing"ului, n ca#ul cruia se obser% o tendin$ ascendent at/t din punctul de %edere al numrului de tran#ac$ii, c/t i n ceea ce pri%ete numrul de utili#atori, dublat n perioada 233D"233B +graficele nr' 6 i 2,'

20

Sursa: &ttp:II@@@'mcti'roIinde('p&pYidZ5J5[HZ3 Laccesat C3'3C'233AM

1in graficele de mai sus se obser% scderea numrului de utili#atori i a numrului de tran#ac$ii n 233B fa$ de anul 233D la ser%iciul mobile"ban>ing, ns ser%iciile de &ome" ban>ing i respecti% internet"ban>ing au nregistrat n ultimii C ani, e%olu$ii fa%orabile n $ara noastr' 6rafic nr1 71 8aloarea tranzaciilor prin servicii de banc la distan, anul !335 -ec*ivalent E9$+.

Sursa: &ttp:II@@@'mcti'roIinde('p&pYidZ5J5[HZ3 Laccesat C3'3C'233AM

*umai n 233B, %alorile tran#ac$iilor au fost foarte ridicate, fapt care se nscrie n trendul general al ultimilor ani +graficul nr' C,' Se obser% totui c n ciuda numrului de utili#atori i de tran#ac$ii mai redus n ca#ul &ome"ban>ing"ului fa$ de internet ban>ing, %alorile cele mai ridicate ale tran#ac$iilor se nt/lnesc n ca#ul &ome"ban>ing"ului'

26

Concluzii
Sectorul bancar i gradul su de de#%oltare este unul din factorii determinan$i cei mai importan$i pentru dinamica economiei' Gendin$ele de globali#are au condus la creterea puternic a cadrului concuren$ial n domeniul financiar"bancar' Sub impactul concuren$ei i a noului profil al clientului +care dorete accesibilitate i di%ersificare, rapiditate, riscuri sc#ute,, bncile au nceput s de#%olte produse i ser%icii noi, ino%ati%e, care s rspund cu rapiditate cerin$elor pie$ei, prin uni%ersali#area acti%it$ilor desfurate' )stfel, prin informati#area ser%iciilor bancare, nglobarea te&nologiilor moderne din domeniul telecomunica$iilor i electronic n sfera bancar 8 i mai ales n cadrul pl$ilor 8 a crescut eficien$a sectorului financiar"bancar i al gradului de satisfacere al clientelei' )ceste sc&imbri s"au resim$it n cadrul tuturor tipurilor de produse i ser%icii bancare, dar cele mai ino%ati%e dintre acestea sunt ser%iciile de banc la distan$ 8 internet" ban>ing, &ome"ban>ing, mobile"ban>ing 8 care fac un pas n plus spre no$iunea de :banc a %iitorului;, c&iar dac au aprut noi riscuri n utili#area acestora de care bncile trebuie s $in cont' )%/nd n %edere a%anta.ele aduse de aceste ser%icii pentru client, banca se poate orienta ctre acti%it$i mai producti%e, astfel c se obser% accentul pus pe ser%iciile de consultan$' )lte produse bancare, precum cardurile, au de%enit instrumente moderne de plat care ofer numeroase facilit$i, precum cea de o%erdraft n ca#ul cardurilor de debit, siguran$ sporit n ca#ul cardurilor cu cip sau programe de fidelitate pentru cumprturi cu cardul co" branded, toate pentru a men$ine rela$ia banc"client' Conte(tul mondial actual nefa%orabil i"a pus amprenta i asupra ofertei bancare de produse i ser%icii: pac&etele de produse 8 de fapt o tendin$ e(istent dinaintea i#bucnirii cri#ei 8 i"au modificat structura datorit necesit$ii de lic&idit$i a bncilor, promo%/nd mult mai mult depo#itele, cu scopul ncura.rii economisirii' Mai mult, n ca#ul depo#itelor, dob/n#ile oferite sunt foarte ridicate' <n =om/nia, implementarea noilor te&nologii este relati% recent, iar pia$a noilor produse se de#%olt ntr"un ritm redus, datorit lipsei de informare a clien$ilor +mai ale cei n %/rst, i a legisla$iei insuficiente' 0ia$a este ns e%aluat ca a%/nd poten$ial,daca $inem cont de e%olu$ia n ansamblu a utili#rii instrumentelor de banc la distan$' 2acilit$ile oferite de opera$iunile bancare on"line i produsele n sc&imbare %or domina sectorul bancar n %iitor, ns bncile %or trebui s adopte produsele te&nologice cele mai bune, pentru a rspunde solicitrilor clientelei'

24

*ibliogra&ie
Cri
1. >i?ulescu, @a.riel, Ghidul financiar-bancar al Romniei- edi?ia a !!!2a revi"uit(, +ditura Aouse o, @uides, )ucureti, 2$$% 2. 1araschiv, Dorel, 3ihai, Tehnica plilor internaionale, +ditura +conomic(, )ucureti, 2$$3 3. 1ersida Cechin2Crista, Bncile i operaiunile bancare , +ditura. 3irton, Timioara, 2$$' '. Stoica O, C(&raru )., *ili&escu D., Efecte ale integrrii europene asupra sistemului bancar rom0nesc, +ditura. Univ. /Al. !. Cu"a#, !ai, 2$$0 0. Turliuc, V., Cocri V., Roman A., Dornescu V., Stoica O., Chirlean D., Moned i credit,+ditura. Univ. Al. !. Cu"a# !ai, 2$$%

"urse internet

&ttp:II@@@'bancatransil%ania'roIinde(I6AD'&tmlKBGK25 ;accesat 2B'3C'233AM &ttp:II@@@'brd'roIpersoane"fi#iceIoperatiuni"curenteIbanca"la"distantaIbrd"netIinformatii"despre" ser%iciu'&tml ;accesat 2B'3C'233AM &ttp:II@@@'bancpost'roI0ersoane"fi#iceI)lte"ser%iciiI!nternet"Ban>ing'&tml ;accesat 2B'3C'233AM &ttps:II@@@'alp&aban>'roIroIproduseIalp&aKclic>'&tml &ttps:II@@@'bcr'roI ;accesat 2B'3C'233AM

htt&788999..anc&ost.ro81ersoane2,i"ice8Alte2servicii83o.ile2)an=in-2Smart2 Tel.html ;accesat 3$.$3.2$$5< htt&788999..itde,ender.ro8>G4442ro22Clientii2e2.an=in-2din2Romania2s2ar2 &utea2tre"i2,ara2nici2un2.an2in2cont.html Laccesat C3'3C'233AM htt&788999.,inanciarul.com8articol:226128&achet2.ancar2&entru2asociatiile2 de2&ro&rietari.html Laccesat 2'35'233AM htt&788999.-hiseul.ancar.ro8articole80843258)ancile:ne:ademenesc:cu:&a chete:de:servicii.htm Laccesat 2'35'233AM htt&788999.s,in.ro8articol:136418e:mai:ie,tin:sa:cum&eri:H+2H%$H5+en2 -rosH+2H%$H5C:de:la:.anca.html Laccesat 2'3C'233AM htt&788999..anc&ost.ro81ersoane2,i"ice8+conomii8RO>S3ART.html htt&788999.mI.an=.ro8ultimele2stiri8.ancile2incuraJea"a2investitiile2in2 ,onduri2&rin2do.an"i2mari2la2de&o"ite2v'604.html htt&788999..nro.ro8StatisticsRe&ortAT3B.as&CD icidE%$$Fta.leE623Fcolumn ;accesat2.$'.2$$5<
&ttp:II@@@'mcti'roIinde('p&pYidZ5J5[HZ3 Laccesat C3'3C'233AM

2%