Sunteți pe pagina 1din 14

1

RELATIILE INTERNATIONALE SI NECESITATEA STABILIRII DE RAPORTURI DIPLOMATICE SI CONSULARE


1 ) Notiunea de relatii diplomatice
Relatiile diplomatice unt !orma normala de contact permanent i o!icial intre tatele u"erane# Relatiile permanente i o!iciale cu caracter $ %ua i&diplomatic '( in en ul ca pot !i a imilate relatiilor diplomatice( e pot ta)ili i intre tatele u"erane i alte entitati cu per onalitate *uridica internationala( precum i intre ace te entitati# +iecare tat u"eran( independent i recuno cut( are dreptul de a trimite repre,entanti diplomatici in alte tate( ceea ce e nume te dreptul de le-atie $ acti" ' i a primea ca repre,entanti diplomatici ai altor tate au dreptul de le-atie $ pa i" '# Acea ta di tinctie nu in eamna ca ar !i "or)a de doua drepturi eparate . ea u)linia,a doua a pecte al aceluia i drept de le-atie# Dreptul de le-atie( adica dreptul de repre,entare diplomatica( e te un atri)ut al independentei i u"eranitatii# Tre)uie preci,at ca dreptul unui tat de a trimite un repre,entant diplomatic tre)uie di tin de impre*urarea ca acel repre,entant a !ie i e!ecti" primit de tatul in care e te trimi ( dat !iind ca nici un tat nu e te o)li-at a primea ca un repre,entant diplomatic# Dreptul de a trimite un repre,entant diplomatic e te u)ordonat con imtamantului tatului in care ace ta e te trimi # Pe de alta parte( nici un tat nu e te o)li-at a trimita repre,entanti diplomatici( a t!el incat e/ercitarea dreptului de le-atie e te di cretionara# In practica in a( tatele prime c i trimit repre,entanti diplomatici in cat mai multe tate# A) Sta)ilirea relatiilor diplomatice Sta)ilirea relatiilor diplomatice e te una din !ormele prin care tatele i i mani!e ta dorinta de a de,"olta cola)orarea intre ele i de a contri)ui a t!el la mentinerea i con olidarea pacii mondiale( in cadrul unei ordini internationale menite a ati !aca tot mai adec"at a piratiile de pro-re i )una tare ale tuturor popoarelor# E/i tenta relatiilor diplomatice e/prima tarea normala a raporturilor dintre doua tate# Ca atare( relatiile diplomatice e ta)ile c pe perioade nede!inite in timp# Sta)ilirea de relatii diplomatice e !ace( a a cum e preci,ea,a i in articolul 0 al Con"entiei de la 1iena din 1231 cu pri"ire la relatiile diplomatice( prin con imtamant reciproc# Pentru a e a*un-e la ta)ilirea de relatii diplomatice( e te ne"oie a !ie indeplinite doua cate-orii de premi e 4

2 Premi e politice# Moti"atia luarii deci,iei de diplomatice poate !i di"er a 4 ta)ilire a relatiilor

un intere politic( cum ar !i pre e/emplu apartenenta am)elor tate( inainte de independenta( la aceea i entitate politica( de,"oltarea de&a lun-ul i toriei a unor relatii peciale( apartenenta la aceea i ,ona -eo-ra!ica( imilitudinea re-imurilor politice intere e de natura ociolo-ica 5 ratiuni culturale( precum a!initatile de lim)a( reli-ie au ideolo-ie( au ratiuni etnice( cum ar !i pre,enta emni!icati"a a unor -rupuri de cetateni de aceea i etnie intr&un alt tat( au alte ratiuni din aceea i cate-orie# intere e economice( care in momentul de !ata( con tituie un moti" puternic pentru ta)ilirea de relatii diplomatice( in ideea de a !a"ori,a de c6iderea de noi piete pentru produ ele proprii au de a di"er i!ica ur ele de apro"i,ionare cu di"er e materii i produ e nece are pietei proprii# Intotdeauna in a( oricare ar !i moti"atia( actul ta)ilirii relatiilor diplomatice ra punde unui intere comun# Un tat nu poate !i !ortat a ta)ilea ca relatii diplomatice cu un alt tat( impotri"a "ointei ale# Cu toate ace te premi e 5 nece itatea con imtamantului reciproc i impo i)ilitatea o)li-arii la e/ercitarea dreptului de le-atie 5 unii *uri ti unt de parere ca( in ca,ul in care un tat re!u,a in mod i tematic a ta)ilea ca relatii diplomatice cu alte tate( au cu anumite alte tate 5 pre e/emplu( Ara)ia Saudita a re!u,at in mod i tematic a ta)ilea ca relatii cu !o tele tate ociali te & o a emenea atitudine tre)uie con iderata ca !iind $ contrara principiilor !undamentale ale Dreptului International i( in particular( di po,itiilor Cartei ONU '( dat !iind ca acea ta impune tatelor mem)re o)li-atia *uridica de a de,"olta intre ele relatii prietene ti i de a reali,a cooperarea internationala( precum i o)li-atia re-lementarii pe cale pa nica a di!erendelor internationale( ceea ce nu e poate !ace in mod e!ecti" !ara ta)ilirea de mi iuni diplomatice i con ulare# Premi e *uridice# Entitatile care ta)ile c relatii diplomatice tre)uie a indeplinea ca un numar de e/i-ente cu caracter *uridic 4 a ai)a per onalitate *uridica internationala# In re-ula -enerala( relatiile diplomatice e ta)ile c intre tate u"erane( recuno cute ca atare( care unt u)iecte de drept international# Sunt in a i alte tipuri de u)iecte cu per onalitate *uridica internationala( deci care pot e/ercita drepturi i contracta o)li-atii in plan international( altele decat tatele u"erane( i care( in anumite ituatii( pot ta)ili relatii diplomatice au $ %ua i 5 diplomatice '4 au e/i tat pana de curand entitati care po edau o )a,a teritoriala i care e )ucurau de o per onalitate *uridica internationala limitata au partiala( cum au !o t protectoratele( unele tate dependendente de Coroana )ritanica au anumite tate !ederale( cum au !o t unele repu)lici din componenta !o tei Uniuni So"ietice# Ace tea nu erau tate u"erane i independente i( totu i( au putut intra( in anumite ituatii( cu anumite tari au or-ani,atii internationale in relatii diplomatice#

3 S!antul Scaun 7 au 1aticanul)( care din ratiuni i torice( ca centru mondial al Bi ericii catolice( i i pa trea,a calitatea de u)iect de drept international( poate ta)ili relatii diplomatice cu tatele u"erane i independente. )eli-erantii( care( in anumite conditii( capata i ei calitatea de u)iect de drept international( in acele conditii pot ta)ili relatii diplomatice# Au e/i tat ituatii cand per onalitati au !orte politice din tate a!late in ra,)oi au con tituit -u"erne cu caracter pro"i,oriu( in paralel cu -u"ernele a!late e!ecti" in terititoriu( cu care unele tate au ta)ilit relatii diplomatice( !ie pentru a acorda pri*in i pe acea ta cale noilor autoritati( !ie din alte ratiuni( i care apoi au continuat( dupa ce lupta -u"ernelor pro"i,orii re pecti"e a !o t incununata de ucce # mi carile de eli)erare nationala( adica !ormatiuni care &au con tituit pentru a o)tine independenta politica de u) di"er e !orme de dependenta coloniala au dominatie traina( atunci cand i&au creat !orme or-ani,ate de repre,entare in plan international# E te ca,ul unor mi cari de eli)erare create indeo e)i in A!rica( an-a*ate intr& o indelun-ata lupta armata pentru o)tinerea independentei 5 pre e/emplu +rontul National de Eli)erare din Al-eria 7+NLA) au +rontul de Eli)erare a Mo,am)icului 7+RELIMO) &( a caror or-ani,are politico&militara a con tituit )a,a tructurilor de tat dupa do)andirea independentei# Pe ma ura ce ace te !ormatiuni &au con olidat in proce ul luptei pentru independenta( i au capatat o recunoa tere internationala tot mai lar-a( ele au o)tinut i o repre,entare %ua idiplomatica pe lan-a o erie de or-ani,atii internationale( in primul rand OUA i ONU# Relatiile cu ace te !ormatiuni au con tituit o modalitate de anticipare( de !apt( a ta)ilirii relatiilor diplomatice cu "iitoarele tate independente# In aceea i cate-orie ar putea intra i Statul Pale tina( proclamat de Or-ani,atia pentru Eli)erarea Pale tinei in 1288( !ara in a ca OEP a detina e!ecti" controlul a upra teritoriului in cau,a( deci !ara a indeplini toate criteriile care unt proprii unui tat u"eran i independent# or-ani,atiile internationale -u"ernamentale( care unt u)iecte de drept international cu capacitate limitata( pot i ele intra in anumite raporturi cu tatele u"erane au unele cu altele( raporturi a"and caracteri tici ale relatiilor diplomatice 7relatii %ua i&diplomatice)# E te de acum o practica -enerali,ata ca pe lan-a o erie de or-ani,atii internationale importante 5 cum unt( pre e/emplu( ONU( UNESCO( +AO( NATO( Uniunea Europeana( OSA 5 tatele a de c6ida mi iuni diplomatice# Unele dintre ele au c6iar competenta de a trimite repre,entanti proprii( cu !unctiuni practic diplomatice( cum e te Uniunea Europeana( care din 1229 a acreditat un repre,entant i la Bucure ti# ca,ul particular al Ordinului Su"eran de Malta( care( a"and ediul la Roma din 189:( nu e/ercita controlul nici unui teritoriu( dupa ce a pierdut In ula Malta in 1;28# Ordinul de Malta i i mentine per onalitatea *uridica internationala datorita traditiei i !aptului ca are o ordine *uridica proprie 5 le-i latie(

4 admini tratie i *uri dictie 5 independenta de a celorlalte u)iecte de drept international# E te ade"arat( in a( ca mai ale datorita le-aturilor pe care le&a ta)ilit in urma unor intele-eri din 12<9 i 1233( cu S!antul Scaun( ca Ordin reli-io ( per onalitatea lui *uridica internationala e te la)ita i nu e te recuno cuta decat de un numar limitat de tate# In 1221( Romania a re ta)ilit relatiile diplomatice cu Ordinul Su"eran de Malta( care are un am)a ador la Bucure ti# a ai)a capacitatea de a e/ercita dreptul de le-atie# Pentru ca doua entitati cu per onalitate *uridica internationala a poata ta)ili relatii diplomatice( e te nece ar ca ele a ai)a capacitatea de a primi repre,entanti diplomatici ai celeilalte entitati( i( re pecti"( de a trimite repre,entanti diplomatici# Trimiterea au primirea de repre,entanti diplomatici e te !acultati"a( c6iar daca &au ta)ilit relatii diplomatice# Con"entia de la 1iena din 1231 di tin-e 7articolul 0) intre actul ta)ilirii relatiilor diplomatice i de c6iderea de mi iuni diplomatice permanente# C6iar daca( in mod traditional( ta)ilirea relatiilor diplomatice e te in otita de de c6iderea de mi iuni diplomatice permanente( odata cu cre terea ma i"a a numarului de tate independente acea ta practica de"ine impo i)il de urmat de catre numeroa e tate datorita implicatiilor !inanciare u) tantiale( pe care ace te tate nu i le pot permite# A ta,i e te deplin acceptat principiul ca doua tate pot ta)ili relatii diplomatice !ara a de c6ide i mi iuni diplomatice permanente . e te po i)il ca numai unul din tate a ai)a mi iune permanenta in celalalt tat au ca nici unul a nu ai)a o a emenea mi iune# a e recunoa ca reciproc( ca tate u"erane i independente( re pecti" ca u)iecte de drept international cu capacitate limitata# Recunoa terea tre)uie a !ie reciproca# +ara recunoa terea u)iectului de drept international( i( implicit( a -u"ernului au( e "or putea ta)ili anumite tipuri de relatii cu ace ta( dar nu relatii diplomatice# Situatiile care pot aparea in ceea ce pri"e te ta)ilirea relatiilor diplomatice( le-ate de pro)lema recunoa terii( unt e/trem de "ariate# Cel mai ade ea ele comporta a pecte i elemente politice#Cate"a e/emple 4 un tat conditionea,a ta)ilirea relatiilor diplomatice de nerecunoa terea unei entitati terte( c6iar daca acea ta intrune te elementele de a !i recuno cuta ca u)iect de drept international au c6iar e te recuno cuta de un numar de alte tate# E te ca,ul Repu)licii +ederale =ermania pana pe la inceputul anilor >3?( cand conditiona ta)ilirea de relatii diplomatice cu alte tate de nerecunoa terea de catre ace tea a celuilalt tat -erman aparut dupa ra,)oi( Repu)lica Democrata =ermana 7a a numita @Doctrina Aall teinB)# E te de a emenea ca,ul $ Repu)licii C6ina '( con tituita in anii Ra,)oiului Rece pe in ula TaiCan( parte inte-ranta a C6inei# Cu toate ace tea( timp de multi ani numeroa e tate au intretinut relatii diplomatice cu TaiCanul( care intrune te !ormal toate caracteri ticile unui tat( i nu au recuno cut C6ina 7Repu)lica Populara C6ine,a)( e"ident din ratiuni politice# +aptul intere ant

5 e te ca atat C6ina( cat i $ Repu)lica C6ina ' conditionau ta)ilirea de relatii diplomatice cu un tat de incetarea au ne ta)ilirea de catre ace ta de relatii cu cealalta# De i-ur( cu e tomparea Ra,)oiului Rece( reali mul &a impu ( a t!el incat a ta,i( marea ma*oritate a tatelor lumii recuno c i intretin relatii cu C6ina Populara( dar mai unt inca tate care intretin relatii diplomatice cu TaiCanul# La !ar itul anului 122;( 02 tate mai recuno teau TaiCanul ca tat independent i intretineau relatii diplomatice cu ace ta#

ituatii in care tatele e recuno c de facto( i ta)ile c intre ele un anumit -en de raporturi cu caracter diplomatic( !ara a !i relatii diplomatice in deplinatatea acceptiunii lor( dar care a i-ura o anumita repre,entare diplomatica reciproca( indeplinind in )una ma ura !unctiile pe care in mod o)i nuit le indepline c mi iunile diplomatice# Un e/emplu de a t!el de relatii unt cele care &au tatornicit intre R+ =ermania i I rael( in perioada po t)elica( -re"ate de incarcatura politica a pro)lemei de pa-u)irilor datorate de =ermania e"reilor pentru u!erintele indurate in timpul celui de&al doilea ra,)oi mondial# Recunoa terea de *ure intre R+ =ermania i I rael a inter"enit a)ia in 123<( cand acea ta pro)lema a !o t re-lementata intre ele# Pana atunci( cele doua tate au !acut c6im) de $ repre,entante diplomatice '( condu e de $ repre,entanti diplomatici '# doua tate( recuno cute ca atare in comunitatea internationala( dore c a ta)ilea ca raporturi mai tran e( dar din moti"e politice nu pot a o !aca( i atunci recur- la un arti!iciu prin de c6iderea unor repre,entante care pot purta di!erite denumiri( altele decat mi iune diplomatica 5 cel mai ade ea repre,entanta economica au repre,entanta economica i con ulara( mi iune comerciala( )irou de le-atura( o!iciu cultural &( dar care unt incadrate cu per onal diplomatic( au i diplomatic( care indepline te !unctiile o)i nuite pe care le&ar indeplini in ca,ul e/i tentei relatiilor diplomatice# De re-ula( a emenea ituatii au premer ta)ilirea relatiilor diplomatice( care a tre)uit a a tepte con*unctura politica !a"ora)ila pentru a e in!aptui#

doua entitati care pretind recunoa tere internationala ca u)iect de drept international( dar nerecuno cute de nimeni ca atare( decid a ta)ilea ca intre ele relatii diplomatice# E/i ta( mai rar( i a t!el de ituatii# In a emenea ca,uri( in care entitatile re pecti"e nu intrune c calitatea de u)iect de drept international( orice acte ar intreprinde ele( ace tea unt nule i nea"enite# Pot !i date( de a emenea( nenumarate e/emple din practica altor tate( care arata caracterul de sine qua non al actului !ormal al recunoa terii#7 Romania 5 Spania ( $ relatii con ular 5comerciale $ )# Recunoa terea i ta)ilirea de relatii diplomatice( de i unt le-ate( unt totu i acte di tincte# E te po i)il ca( c6iar inainte ca doua tate a a*un-a la recunoa terea reciproca( ele a imta ne"oia a comunice intre ele de o maniera o!iciala( i o !ac( i !ara recunoa tere i !ara relatii diplomatice daca am)ele con idera important a comunice unul cu altul# Statele Unite i RPD Coreeana 7Coreea de Nord) nu au ta)ilit relatii diplomatice( dar cele doua tate au reali,at un dialo- o!icial pe di"er e pro)leme de intere comun( in anii >8? i >2?( in pecial le-at de pro-ramul

6 nuclear al RPD Coreene( in ideea incadrarii lui in re-imul ta)ilit de Tratatul de neproli!erare a armelor nucleare#

con imtamantul a !ie reciproc#Con imtamantul reciproc e te o cerinta o)li-atorie a ta)ilirii relatiilor diplomatice# In mod lo-ic( e/primarea con imtamantului pre upune ca entitatile care o !ac au i capacitatea de a& i a uma drepturi i o)li-atii *uridice internationale( adica e )ucura de jus contrahendi 7dreptul de a contracta)# Con imtamantul reciproc e poate e/prima in cele mai di!erite !orme# +orma in care el e e/prima nu are nici o importanta# Cel mai ade ea( tatele au u)iectele de drept international in cau,a recur- la intele-eri ad&6oc de ta)ilire a relatiilor diplomatice( u) !orma unei declaratii e/pre e comune au a unui comunicat comun dat pu)licitatii( u) !orma unui acord cri ( in mod tacit prin de c6iderea pur i implu de mi iuni diplomatice( declaratii unilaterale concurente# In momentul e/primarii con imtamantului( tatele con"in de re-ula i ni"elul mi iunilor diplomatice 5 am)a ada au le-atie# Pana nu de mult( ta)ilirea relatiilor diplomatice la ni"el de am)a ada e !acea de catre tatele mari( cu pondere in "iata internationala( intre ele( re,er"andu& e ni"elul de le-atie relatiilor cu celelalte tate# Incepand de prin anii >3?( odata cu do)andirea independentei de tat de catre tot mai multe popoare i cu a!irmarea tot mai puternica a principiului e-alitatii in drepturi a tatelor( &a -enerali,at practica de c6iderii de mi iuni permanente la ni"el de am)a ada( toate !o tele le-atii !iind ridicate la ni"el de am)a ada# A t!el incat( a ta,i( e !ace din ce in ce mai rar re!erire la ni"elul de repre,entare in acordurile de ta)ilire a relatiilor diplomatice( u)antele-andu& e ca ace ta e te cel de am)a ada# B) Rolul politic al relatiilor diplomatice

Menirea relatiilor diplomatice deri"a din intere ul tatelor de a conlucra unele cu altele pentru de,"oltarea !iecaruia i pentru mentinerea pacii internationale# Ace te relatii au un du)lu rol in raporturile dintre tate4 A i-urarea unui canal de comunicare permanenta i directa intre -u"erne# Comunicarea directa i operati"a e te "itala pentru cunoa terea( a)ordarea i re,ol"area pro)lemelor de intere comun intre doua tate( indeo e)i atunci cand ace tea pot aduce atin-ere pacii( ecuritatii i inte-ritatii lor teritoriale# Prin mi iunile diplomatice permanente in capitale( punctele de "edere( po,itiile au me a*ele e tran mit direct i in orice moment . e pot !ace c6im)uri de pareri i in!ormatii de intere comun cu mare operati"itate . e pot clari!ica nemi*locit e"entuale neintele-eri care ar putea duce la di!erende# Ace tea unt e entiale pentru a i-urarea relatiilor prietene ti i de cooperare intre tatele in cau,a# Te6nicile moderne de comunicatie !acilitea,a !oarte mult reali,area ace tei !unctii# A i-urarea unui mecani m peciali,at care e ocupa de intarirea le-aturilor politice i !acilitarea cola)orarii economice( culturale i tiinti!ice

7 intre tate( precum i de apararea intere elor !iecarui tat i a cetatenilor ai in celalalt tat# Prin ta)ilirea de mi iuni diplomatice permanente( in !unctie de amploarea intere elor i le-aturilor e/i tente intre tate( ace tea unt incadrate cu per onal peciali,at( care urmare te( cu precadere un anumit domeniu de acti"itate 5 con ilieri politici( ata ati militari( con ilieri economici i ata ati comerciali( ata ati culturali( de pre a( tiinti!ici# Prin acti"itatea pe care ace t per onal diplomatic peciali,at o de !a oara( le-aturile intre tatele in cau,a e de,"olta i e di"er i!ica# Protectia intere elor patrimoniale ale unui tat i protectia cetatenilor intr&un alt tat e reali,ea,a in principal prin per onalul con ular al mi iunii diplomatice( dar i prin re tul per onalului( in !unctie de natura intere elor in cau,a( care pot !i !oarte di"er e 5 politice( militare( culturale( de propa-anda# Dat !iind rolul politic al relatiilor diplomatice( a) enta ace tor relatii intre doua tate( in -eneral( nu e te propice promo"arii unor raporturi de intele-ere i cola)orare intre popoarele lor# +ara indoiala ca( in conditiile de a ta,i( cu di"er itatea de !orte politice care e/i ta in !iecare tara i c6iar de i teme politico& ociale( care e mentine( intre -u"erne e/i ta deo e)iri de "ederi( uneori !undamentale( i,"orate din intere ele di!erite urmarite in relatiile internationale( ca i din modul di!erit de receptare au de interpretare a e"enimentelor i !enomenelor care e produc pe arena mondiala# Dar ace te deo e)iri nu pot i nu tre)uie a impiedice relatii normale intre tate( normalitate care pre upune in primul rand e/i tenta de relatii diplomatice# +aptul de a ta)ili i intretine relatii diplomatice nu in eamna in nici un !el acceptarea politicii au a punctelor de "edere ale celeilalte tari( au( in orice ca,( a unor po,itii contrare propriei politici# 0 ) Incetarea relatiilor diplomatice Relatiile diplomatice intre doua tate pot inceta in mai multe !eluri4 Prin ruperea relatiilor diplomatice#Ruperea relatiilor diplomatice e te un act unilateral i tre)uie a re,ulte din declaratii au acte !ara ec6i"oc# +iecare tat are dreptul di cretionar de a rupe ace te relatii cu un alt tat( !ara a putea !i )lamat ca ar !i a!ectat in "reun !el prero-ati"ele celuilalt tat# Ruperea relatiilor diplomatice e poate produce in impre*urari di"er e( ca urmare a unor di!icultati inter"enite intre tatele in cau,a( care pot !i dintre cele mai "ariate4 ratiuni de pre ti-iu ale tatului care initia,a ruperea relatiilor diplomatice . deo e)iri !undamentale de ordin politic au c6iar ideolo-ic( care capata note acute la un moment dat . acu,atii de ame tec in tre)urile interne la adre a tatului cu care e rup relatiile . de,apro)area unui anume act politic au *uridic al tatului cu care e rup relatiile.

ca mi*loc de anctiune indi"iduala# De re-ula -u"ernul care ia initiati"a ruperii relatiilor diplomatice anunta acea ta 6otarare intr&o declaratie politica pe care o da pu)licitatii( declaratie care( de cele mai multe ori( pre,inta i moti"atia actului# Dupa cel de&al doilea ra,)oi mondial( ruperea relatiilor diplomatice a de"enit un !el de arma politica de tul de ade ea !olo ita cu le-itimitate# Ea e te !olo ita i a ta,i de tul de lar-( in pecial de catre noile tate independente( care o con idera ca o modalitate la indemana pentru a e/prima ma/imum de indi-nare !ata de un act politic au *uridic al unui tat ori ca o !orma de prote t !ata de conduita unui tat( !ara a a"ea de uportat ri curi erioa e( economice au de alta natura# A) Relatia dintre recunoa tere i ruperea relatiilor diplomatice# Sc6im)area de -u"ern intr&un tat( c6iar daca e te o c6im)are !undamentala in cadrul aceluia i tat 5 cum ar !i pre e/emplu o c6im)are re"olutionara de -u"ern( c6im)area !ormei de -u"ernamant( c6im)area !ormei de -u"ernamant( c6im)area -u"ernului prin lo"itura de tat &( in -eneral nu conduce la intreruperea au ruperea relatiilor diplomatice( cu e/ceptia ca,ului ca una din parti ia initiati"a e/pre a a ruperii relatiilor diplomatice# In a emenea ituatii( in principiu( nu e te nece ara recunoa terea noului -u"ern( de i multe tate o)i nuie c a o !aca( indeo e)i cele care pri"e c !a"ora)il c6im)area produ a# Romania a !o t adepta practicii de a nu proceda la recunoa terea -u"ernelor( indi!erent de modul in care ace tea &au con tituit( con iderand ca e te "or)a de pro)leme pur interne ale tatelor re pecti"e# In ca,ul in care( dintr&un moti" au altul( un tat retra-e recunoa terea -u"ernului tatului cu care are relatii diplomatice( ace t !apt antrenea,a in mod automat ruperea relatiilor diplomatice# Ruperea relatiilor diplomatice( in a( nu antrenea,a automat retra-erea recunoa terii -u"ernului tatului cu care &au rupt relatiile diplomatice# Prin deci,ia unui !or international# Or-ani,atiile internationale( atat cele uni"er ale cat i cele re-ionale( pre"ad printre mi*loacele de con tran-ere colecti"a i ma ura ruperii relatiilor diplomatice cu un tat in ca, de "iolare a pacii de catre ace ta# Potri"it articolului :1 al Cartei ONU( care ta)ile te ma urile de con tran-ere !ara !olo irea !ortei armate pe care Con iliul de Securitate le poate lua( alaturi de ma uri precum intreruperea toatala au partiala a relatiilor economice i a comunicatiilor !ero"iare( maritime( aeriene( e pre"ede i ruperea -enerala a relatiilor diplomatice# Con iliul de Securitate poate 6otari ace te ma uri i cu titlu o)li-atoriu pentru tatele mem)re( in "irtutea articolului 0< al Cartei( in care ca, tatele mem)re e "or con!orma# Pana in pre,ent( in a( nu a e/i tat o ituatie in care Con iliul a !i luat o a emenea deci,ie# Au e/i tat in a ituatii cand &au !acut recomandari de rupere a relatiilor cu un tat anume( in care ca, deci,ia de a accepta au nu

9 recomandarea re pecti"a apartine !iecarui tat( !ara nici o repercur iune pentru el daca nu aplica recomandarea# Prin tin-erea per onalitatii *uridice a unui tat#E/i ta ituatii cand relatiile diplomatice incetea,a ca urmare a unei c6im)ari !undamentale in ituatia internationala au interna a unui tat( !ie el acreditant 7cel care trimite repre,entanti diplomatici) au acreditar 7cel care prime te repre,entanti diplomatici)( re pecti" di paritia acelui tat( !ie prin incorporarea a intr&un alt tat( !ie prin de,mem)rarea a in doua au mai multe tate# Prin i,)ucnirea ra,)oiului intre cele doua tate# Re-ula cla ica e te ca tarea de ra,)oi duce automat la incetarea relatiilor diplomatice( ace tea !iind incompati)ile# A ta,i acea ta re-ula e te intrucat"a alterata de !aptul ca ra,)oiul e te inter,i in Dreptul International( a t!el incat( practic( nu e mai !ac declaratii de ra,)oi( care marcau o!icial inceperea ace tuia i( in mod automat( incetarea relatiilor diplomatice# De aceea( e/i ta ituatii in care( de i intre doua tate pot a"ea loc o tilitati militare( relatiile diplomatice nu e intrerup# B ) Su pendarea relatiilor diplomatice Su pendarea relatiilor diplomatice con ta din incetarea temporara a acti"itatii mi iunii diplomatice in unul din tatele care intretin relatii diplomatice( au a mi iunilor diplomatice din am)ele tate# O a emenea ituatie poate inter"eni ca urmare a unei deteriorari ur"enite in raporturile dintre ele au ca urmare a aparitiei unui !apt nea teptat# Spre e/emplu( pot aparea ituatii in care in tatul acreditar e produc c6im)ari re"olutionare( cand tatul acreditant e te pu in !ata deci,iei de a recunoa te un -u"ern re"olutionar( care inca lupta impotri"a celui pe lan-a care a acreditat repre,entantii diplomatici# In a emenea ituatii( e poate a*un-e la o u pendare a relatiilor4mi iunea diplomatica nu e inc6ide( dar e"ita contactele o!iciale pana la clari!icarea ituatiei( care poate duce !ie la continuarea relatiilor diplomatice cu noul -u"ern( !ie la reacreditarea repre,entantilor diplomatici pe lan-a noile autoritati( !ie la re!u,ul recunoa terii c6im)arii( care e te in mod nece ar urmata de ruperea relatiilor diplomatice# O alta ituatie care conduce la u pendarea relatiilor diplomatice e te( pre e/emplu( ocuparea tarii de catre o armata traina( -u"ernul tatului acreditar !iind ne"oit a e re!u-ie,e in trainatate au in locuri inacce i)ile# Su pendarea relatiilor diplomatice per i ta atata "reme cat e mentine cau,a care a determinat&o# in ca,ul mentionat( al ocuparii tarii de catre !ortele armate ale unui tat train( relatiile diplomatice e reiau deindata ce & a re ta)ilit normalitatea au( in orice ca,( -u"ernul tarii ocupate i&a reluat !unctiile# 9 ) Relatiile diplomatice ca mi*loc de pote t au de con tran-ere

10 Tre)uie !acuta di tinctia intre ruperea relatiilor diplomatice i alte ituatii de incetare au reducere a acti"itatii diplomatice( care pot aparea( cum ar !i 4 a) enta temporara a e!ului de mi iune datorita im)olna"irii( c6emarea a pentru con ultari in tatul acreditant ori pentru alte moti"e per onale( rec6emarea de la po t !ara a e acredita un nou e! de mi iune# In toate ace te ituatii( mi iunea "a !i condu a de un in arcinat cu a!aceri( dar relatiile diplomatice raman nea!ectate# Statele recur-( in a( la anumite te6nici le-ate de !unctionarea relatiilor diplomatice pentru a& i e/prima nemultumirea( de,apro)area( prote tul i c6iar intentia de con tran-ere la adre a unui tat( pentru a&l determina a renunte la o conduita apreciata ca neprietenea ca( de un -rad mai mic decat prote tul au intentia de con tran-ere pe care o con tituie actul ruperii relatiilor diplomatice# In ordine cre canda( ace te ma uri conturate in practica tatelor pot !i 4 Retra-erea temporara a e!ului mi iunii diplomatice @pentru con ultariB au !ara nici un !el de preci,ari# Ace t act e te( de re-ula( in otit de declaratii politice ale o!icialitatilor care la a a e intelea-a clar caracterul de ma ura de nemultumire( de,apro)are au prote t !ata de un act anume al tatului acreditar# Rec6emarea e!ului de mi iune i numirea unui in arcinat cu a!aceri a#i#( cu un -rad diplomatic in!erior( pe timp nede!init# Inc6iderea temporara a mi iunii diplomatice i retra-erea intre-ului per onal( celalalt tat putand mentine mi iunea a diplomatica in tatul care i&a inc6i mi iunea( daca aprecia,a ca nu e te ca,ul a aplice reciprocitatea# : ) Con ecintele incetarii relatiilor diplomatice Incetarea relatiilor diplomatice duce in mod automat la inc6iderea mi iunilor diplomatice ale unui tat in celalalt tat i retra-erea intre-ului per onal al mi iunii# Raporturile o!iciale intre cele doua tate e intrerup# Retra-erea per onalului e !ace !ara intar,iere# Mem)rii mi iunii diplomatice i i mentin pri"ile-iile i imunitatile pana cand para e c tatul acreditar( au pana la e/pirarea unei perioade re,ona)ile de timp( ta)ilita de tatul acreditar# Localul mi iunii diplomatice e "a inc6ide( dar in"iola)ilitatea lui "a continua# In ca,ul ruperii relatiilor diplomatice( in con!ormitate cu articolul :< al Con"entiei de la 1iena( tatul acreditar e te o)li-at( c6iar in ca, de con!lict armat( a re pecte a ocrotea ca localurile mi iunii( precum i )unurile i ar6i"ele ale# Ruperea relatiilor diplomatice nu duce la anularea tratatelor )ilaterale( cu e/ceptia acelora care pre upun nece armente e/i tenta ace tor relatii( i nici la )locarea tuturor raporturilor )ilaterale# Statele in cau,a pot intretine( in continuare( relatii con ulare( le-aturi comerciale i economice( pot trimite i primi mi iuni peciale#

11 Drepturile i ituatia *uridica a cetatenilor unui tat care a rupt relatiile diplomatice raman ne c6im)ate pe teritoriul celuilalt tat# +ire te( ei i i pierd doar protectia care le era o!erita de mi iunea diplomatica a tatului lor# In ca, de rupere a relatiilor diplomatice ca urmare a i,)ucnirii unui con!lict armat( re-ulile pri"ind tratamentul aplicat e!ului mi iunii( per onalului diplomatic i proprietatilor e te acela i ca i in timp de pace# In pri"inta drepturilor cetatenilor tatului acreditant in tatul acreditar e aplica le-ile i o)iceiurile ra,)oiului# < ) Protectia intere elor de catre tate terte In ca,ul ruperii relatiilor diplomatice# In cautarea modalitatilor de a e"ita intreruperea completa a raporturilor *uridice intre tate( Dreptul Diplomatic a -a it olutii ca i in ca,ul e/trem al ruperii relatiilor diplomatice( i c6iar in ca, de ra,)oi( tatele a mentina le-aturi ci"ili,ate i intre ele( dat !iind ca( in principiu( caracterul anormal al le-aturilor nu poate !i decat temporar 5 tmp care( de i-ur( poate a*un-e la ani i c6iar decenii# De alt!el( cum &a aratat mai u ( ruperea relatiilor diplomatice nu duce automat la intreruperea tuturor relatiilor intre tatele re pecti"e# Relatiile con ulare( comerciale( economice( culturale( precum i le-aturile de tran port aerian( ci"il( rutier( !lu"ial au maritim i de comunicatii 5 care au o anumita autonomie in raport cu relatiile diplomatice 5 pot continua( i de cele mai multe ori continua# Ele pot !i in!luentate ne-ati" de ruperea relatiilor diplomatice( dar nu e intrerup automat( in ca,ul ruperii relatiilor diplomatice# In ca,ul in care ace te relatii unt emni!icati"e ca "olum au importanta tatele care au rupt relatiile diplomatice pot recur-e la tate terte pentru a le repre,enta i apara intere ele( adica ele pot incredinta pa,a localurilor i ar6i"ei mi iunii( precum i protectia cetatenilor ai in tatul acreditar unui tat tert prieten( acceptat de tatul acreditar# Con"entia de la 1iena din 1231( pre"ede acea ta po i)ilitate la articolul :<( care ta)ile te ca $ in ca,ul ruperii relatiilor diplomatice intre doua tate( au daca o mi iune e te rec6emata de!initi" au temporarD tatul acreditant poate incredinta pa,a localurilor mi iunii( cu )unurile care e -a e c in ace tea( unui tat tert accepta)il pentru tatul tatul acreditar ' i ca $ tatul acreditant poate incredinta ocrotirea intere elor ale i ale cetatenilor ai unui tat tert accepta)il pentru tatul acreditar '# Modalitatile practice de reali,are a protectiei intere elor unui tat in tatul acreditar de catre un tat tert unt !oarte "ariate# Dreptul Diplomatic nu pre crie nici un !el de re-uli in acea ta pri"inta# In anumite ituatii( tatul tert e te cel care e ocupa !i,ic de protectia tatului care a rupt relatiile cu tatul acreditar( localurile mi iunii ace tuia !iind inc6i e i i-ilate# 3) Relatiile diplomatice ale Romaniei

12 Proclamarea independentei de tat la 2E01 mai 18;;( con acrata prin Tratatul de pace de la Berlin din 1E19 iulie 18;8( marc6ea,a intrarea Romaniei in comunitatea internationala a tatelor( ca mem)ru cu drepturi depline# Su"eranitatea de tat( do)andita pe campul de lupta i con !intita *uridic a"ea a e mani!e te prin ta)ilirea relatiilor diplomatice cu celelalte tate u"erane# De i-ur ace t proce a !o t pre-atit de o inten a acti"itate diplomatica u tinuta de principatele romane in decur ul ecolului FIF( indeo e)i dupa Unirea de la 18<2( in limitele permi e 5 i c6iar !ortandu& e ade ea ace te limite 5 de raporturile de dependenta ale principatelor de Imperiul Otoman# Relatii diplomatice i( pe cale de con ecinta( de c6iderea de mi iuni diplomatice de catre Romania &au putut reali,a numai dupa do)andirea independentei de tat# Dupa inc6eierea Tratatului de la Berlin( Re-ele Carol I a noti!icat independenta de tat a Romaniei puterilor europene( e/primand dorinta $ de a "edea ta)ilite relatii de )una i cordiala intele-ere '# Au tro 5Un-aria a !o t prima mare putere europeana care a recuno cut independenta de tat a Romaniei i a deci numirea unui mini tru plenipotentiar la Bucure ti( iar la 11E09 eptem)rie 18;8 Ioan Balaceanu a !o t numit trimi e/traordinar i mini tru plenipotentiar al Re-elui Carol I pe lan-a Imparatul Au triei# Cea de&a doua putere europeana cu care Romania a ta)ilit relatii diplomatice la ni"el de le-atie a !o t Ru ia( la 1<E0; octom)rie 18;8# In perioada 18;8&188? au !o t trimi e o erie de mi iuni diplomatice e/traordinare 5 CallimaGi&Catar-i in Bel-ia( Olanda i El"etia( Ale/andru Pla-ino in Spania i Portu-alia( Ba ara) Branco"eanu in Suedia i Danemarca( Ser-iu 1oine cu in Statele Unite i Bra,ilia# A urmat in prima parte a anului 18;2 ta)ilirea relatiilor diplomatice cu doua tari "ecine 5 Ser)ia i Bul-aria( cu acea ta din urma la ni"el de a-entie diplomatica 5 tipul de mi iuni diplomatice pe care il a"u e era Principatele Unite inainte de o)tinerea independentei de tat &( pentru ca Bul-aria a"ea a do)andea ca independenta deplina in 12?2# La 1?E00 octom)rie 18;2 au !o t ta)ilite relatiii diplomatice cu Imperiul Otoman( iar pre !ar itul anului cu Italia i =recia( urmate de Olanda( la inceputul anului urmator# Prin le-ea din 0E1: !e)ruarie 18;2 &a 6otarat in!intarea a noua le-atii ale Romaniei in trainatate 5 Atena( Berlin( Bel-rad( Con tantinopol( Londra( Pari ( Peter )ur-( Roma i 1iena 5 urmand ca a-entiile diplomatice e/i tente in ace te capitale a !ie tran !ormate in le-atii# Ridicarea ni"elului repre,entarii diplomatice nu &a putut in a( produce in acel an# La 1:E0; au-u t 1213( Romania a declarat ra,)oi Au tro& Un-ariei#Relatiile diplomatice &au intrerupt( ca i cu =ermania( Bul-aria i Turcia( aliate ale Au tro&Un-ariei( care &au con iderat in ra,)oi cu Romania# In timpul ra,)oiului &au ta)ilit relatii diplomatice cu Suedia 71213)( Danemarca( Nor"e-ia i Portu-alia 7121;)#

13 In 1218 Romania i Ru ia So"ietica au rupt relatiile diplomatice( in urma are tarii( la 1E19 ianuarie 1218( a mini trului plenipotentiar al Romaniei i a per onalului le-atiei la Peter )ur-# Ele a"eau a !ie re ta)ilite dupa indelun-i ne-ocieri in 129:# Dupa inc6eierea primului ra,)oi mondial( relatiile diplomatice ale Romaniei &au e/tin ( !iind ta)ilite relatii cu noile tate aparute 5 Polonia( Ce6o lo"acia 71212)( +inlanda( Un-aria i Au tria 7120?)# In 120? &au ta)ilit relatii diplomatice i cu S!antul Scaun( iar in anii urmatori cu tatele )altice 5 E tonia 71201)( Letonia 71200) i Lituania 7120:)# Cu "enirea lui Nicolae Titule cu in !runtea Mini terului de E/terne( relatiile Romaniei &au e/tin in America Latina#S&au ta)ilit relatii cu tarile latino&americane 5 C6ile 7120<)( Cu)a 7120;)( Bra,ilia i Ar-entina 71208)( Uru-uaH( Me/ic( 1ene,uela i Peru 71292)# In aceea i perioada &au ta)ilit relatii diplomatice i cu Ordinul Su"eran de Malta 71299)# In perioada cre terii pericolului de ra,)oi( din ratiuni politice( relatiile diplomatice cu o erie de tari au !o t ridicate la ni"el de am)a ada 5 Polonia( +ranta( 1atican 71298)( Iu-o la"ia( Turcia i =recia 71292)# In"adarea unor tari europene de catre trupele 6itleri te i i,)ucnirea celui de&al doilea ra,)oi mondial( in care Romania a !o t impin a alaturi de =ermania 6itleri ta( au condu la ruperea( intreruperea au incetarea de facto a relatiilor diplomatice cu numeroa e tate( ace tea reducandu& e u) tantial# Mi iunile diplomatice traine din 1ar o"ia( inclu i" cea romana au para it Polonia ocupata# De"enind repu)lici o"ietice in 12:?( in )a,a Pactului Ri))entrop& Moloto"( relatiile Letoniei( Lituaniei i E toniei cu celelalte tate( inclu i" cu Romania( au incetat#In 12:?( le-atiile din O lo( Aa-a( Ael inGi( Copen6a-a i Lu/em)ur-( precum i cele de la Te6eran i Me/ico au !o t inc6i e( iar mai multe mi iuni diplomatice i&au diminuat ran-ul 4am)a adele de la AnGara( 1ic6H( Atena( Bel-rad i 1atican au !o t tran !ormate in le-atii( iar le-atia din Bru/elle a !o t tran !ormata in con ulat# Dupa ocuparea Iu-o la"iei de catre =ermania 6itleri ta( Romania a recuno cut tatul croat i a ta)ilit cu ace ta relatii diplomatice( ceea ce a determinat -u"ernul iu-o la" a rupa relatiile cu Romania# Alaturarea Romaniei Coalitiei Natiunilor Unite a condu la ruperea relatiilor diplomatice cu =ermania( Un-aria i Iaponia( a t!el ca( la !ar itul ra,)oiului( in mai 12:<( Romania intretinea relatii diplomatice cu numai 11 tate 5 Bul-aria( Danemarca( El"etia( +inlanda( Italia( Portu-alia( !antul Scaun( Spania( Suedia( Turcia i Uru-uaH# In 12:<( &au re ta)ilit relatiile diplomatice cu Ce6o lo"acia( +ranta( Iu-o la"ia( Polonia i URSS( ultimele trei !iind ridicate la ni"el de am)a ada# In anul urmator( &au re ta)ilit relatiile( la ni"el de le-atie( cu Ar-entina( Bel-ia( Iran( Lu/em)ur-( Marea Britanie(Nor"e-ia( Olanda( SUA i Un-aria iar in 12:; &au reluat relatiile diplomatice cu Au tria i E-ipt( dar &au intrerupt relatiile cu Portu-alia( unde &a impu re-imul dictatorial al lui Sala,ar# Pe ma ura ce ituatia interna &a ta)ili,at i in tara &a con olidat un re-im ce a"ea a intre tot mai pronuntat in !era de dominatie o"ietica( &au

14 ta)ilit noi relatii diplomatice( cu prioritate cu tate de $ democratie populara ' i noi tate independente de prin e de u) dominatia coloniala#