Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI Facultatea Calculatoare, Informatic i Microelectronic

Catedra Informatica Aplicat

RAPORT
Lucrare de laborator nr. 1 la Structuri de Date i Algoritmi

A efectuat: st. gr. MN-121

Balan Radion Stadler Lucia

A verificat: conf. univ.

Chiinu 2013

Scopul lucrarii: Obtinerea deprinderilor practice la algoritmarizare si pragramarea proceselor de prelucrare a datelor bazate pe caractere,introducerea,afilarea si prelucrarea lor. Folosirea functiilor de prelucrare acestor date bazate pe caractere. Sarcina lucrarii: ntr-un text dat, de ters simbolul (,) i de afiat numrul de simboluri terse. 1) Codul programului #include<stdio.h> #include<conio.h> #include<string.h> #include <stdlib.h> int main() { char A[200]; int i,n,m,nr=0; //clrscr(); printf("\nIntroduceti sirul de caractere: "); gets(A); n=strlen(A); { for(i=0;i<n;i++){ if(A[i]==','){A[i]=' '; nr++;}} printf("\nSirul modificat este: "); puts(A); printf("\nNr. de virgule sterse:%d",nr); } getch(); return 0; }

2) Schema bloc START

Introducei irul de caractere

gets(A)

i=0;i<n;i++

A[i]==','

A[i]=' '; nr++;

Numrul de virgule terse

STOP

3) Rezultatul

4) Concluzie:
Utilizind cunostintele teoretice am efectuat lucrarea de laborator nr.1 si am obtinut cunostinte practice de lucru cu siruri de caractere. Am analizat sarcina lucrarii si am elaborat un program care sa inlocuiasca un caracter prin altul si sa afiseze rezultatul.