Sunteți pe pagina 1din 46

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.200

CURRICULUM
LICEU TE!NOLO"IC CLASA A #II$A CALI%ICAREA& TE!NICIAN 'N ADMINISTRAIE N()el 3

*UCURETI 200+ AUTORI&

DORO*ANU ELENA MATEI RODICA 8O8ESCU LUMINIA 8OTO1EI CTLINA TANISLA1 CRISTINA 1ERDE TE%ANIA

$C,le-(.l E/,n,0(/ 1((l,r *./.re23( $ C,le-(.l E/,n,0(/ 61(r-(l Mad-ear.6 8l,(e23( $ C,le-(.l E/,n,0(/ 4I,n "5(/a6 T7r-,)(23e $ C,le-(.l E/,n,0(/ *.:;. $ C,le-(.l E/,n,0(/ 4I,n "5(/a6 T7r-,)(23e $ C,le-(.l E/,n,0(/61(r-(l Mad-ear.6 8l,(e23(

"EOR"ESCU RO#ANA $ C,le-(.l E/,n,0(/ 4I,n "5(/a6 T7r-,)(23e NE"OI IOLANDA MA"DALENA9 $ C,le-(.l E/,n,0(/ *.:;.

"RU8UL DE AUTORI RE1I<UIRE& D(0a Ral./a $ C,le-(.l E/,n,0(/ 1((l,r *./.re23( D,r,=an>. Elena $ C,le-(.l E/,n,0(/ 1((l,r *./.re23( "e,r-e?/. R,xana $ C,le-(.l E/,n,0(/ I,n "5(/a T7r-,)(23e Il(e?/. R,d(/a $ C,le-(.l E/,n,0(/ @I.l(an 8,A@ Cl.B$NaA,/a Ma3e( R,d(/a $ C,le-(.l E/,n,0(/ 1(r-(l Mad-ear. 8l,(e23( 8,23,)e( C;3;l(na $ C,le-(.l E/,n,0(/ *.:;. T,d,r.> A0al(a $ C,le-(.l E/,n,0(/ 1. Mad-ear. T7r-. C(. 1erde2 3eDan(a $ C,le-(.l E/,n,0(/ 1(r-(l Mad-ear. 8l,(e23( CONSULTANI: CIO*ANU "A*RIELA Centrul Naional de Dezvoltare a nvmntului ro!e"ional #i Te$ni% TANISLA1 CRISTINA E C,le-(.l E/,n,0(/ I,n "5(/a T7r-,)(23e E exAer3 l,/al

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

8LAN DE 'N1MFNT L(/e.l 3e5n,l,-(/ /la?a a #II $ a Ar(a /.rr(/.lar; Te5n,l,-(( Cal(D(/area& Te5n(/(an Gn ad0(n(?3ra>(e C.l3.r; de ?Ae/(al(3a3e 2( (n?3r.(re Ara/3(/; ?;A3;07nal; M,d.l.l I& T,3al ,re/an Mediul concurenial din care: M,d.l.l II& !inanarea a"acerii M,d.l.l III& #elaii publice $i de protocol M,d.l.l I1& &egislaie n administraie T,3al ,re/an din care : T,3al ,re/an din care: T,3al ,re/an din care: 310 ,re 2 laborator tehnologic 31 instruire practic 2 laborator tehnologic 31 instruire practic H3 laborator tehnologic %2 instruire practic H3 laborator tehnologic %2 instruire practic 310 ,re 1+0 ,re 30 laborator tehnologic instruire practic 3' 120 laborator tehnologic instruire practic 12' 1+0 ,re 12J ,re 12J laborator tehnologic %2 instruire practic 31

T,3al ,re/an&10 ,re/?;A3;07n; x 31 ?;A3;07n( I S3a-(( de Are-;3(re Ara/3(/; M,d.l.l 1I& Managementul calit ii M,d.l.l 1II& (tic $i comportament pro"esional

T,3al ,re/an din care: T,3al ,re/an din care:

T,3al ,re/an& 30 ,re/?;A3;07n; x + ?;A3;07n(/anI C.rr(/.l.0 Gn de:),l3are l,/al; M,d.l.l 1III& )omunicarea cu publicul

T,3al ,re/an din care:

T,3al ,re/an& J ,re/?;A3;07n; x 31 ?;A3;07n( I12J ,re TOTAL +KJ ,re/an

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

N,3; (n3r,d./3(); *daptarea la noile cerine ale economiei de pia , presupune nsu$irea acelor competene care s de+,olte n r-ndul ele,ilor naltul pro"esionalism, iniiati,a, perspicacitatea, abilitatea de a opera e"icace ntr-un mediu economic dinamic $i concurenial. Modulele de preg tire pentru cali"icarea de ni,el 3 / Te5n(/(an Gnad0(n(?3ra>(e0 urm resc "ormarea la ,iitorii absol,eni a unor abilit i legate de : Identi"icarea a caracteristicilor mediului concurenial1 Identi"icarea oportunit ilor de pia 1 #eali+area unei o"erte de m r"uri con"orm ne,oilor $i cerinelor consumatorilor Identi"icarea celor mai bune surse de "inanare pentru des" $urarea acti,it ii 2tili+area legislaiei administraiei1 (tic $i comportament pro"esional.

3e l-ng acti,it ile speci"ice, tehnicianul n achi+iii $i contract ri, $i ,a de+,olta competene cheie importante pentru ,iitoarele acti,it i de la locul de munc : competene de comunicare, de utili+are a so"turilor speci"ice, ,a aplica continuu tehnici de mbun t ire a calit ii la locul de munc . Locurile de munc vizate pot fi: secretar, administrator, funcionar administrativ. 4peraionali+area cuno$tinelor teoretice constituie elemente de lucru pentru pro"esorul de specialitate n scopul reali+ rii urm toarelor obiecti,e: #eali+area pred rii n, rii n perspecti, 8lan(D(/area ,Aera>(,nal;696 Or-an(:area interdisciplinar , ,alori"ic-nd in"ormaiile $i re?.r?el,r .0ane69 6C,n3a=(l(3a3ea

cuno$tinele nsu$ite de c tre ele,i n clasa a XI-a la modulele / MarLe3(n-.l aDa/er((69MM e)en(0en3el,r Gn ad0(n(?3ra>(e6 #elie"area principalelor elemente teoretico-metodologice, aplicabile cu prioritate la agentul economic de pro"il. 3unerea la dispo+iia ele,ilor a unor studii de ca+ la "iecare modul. 3er"ecionarea pro"esional datorit schimb rilor rapide n ceea ce pri,e$te satis"acerea

e5igenelor tot mai ridicate ale clienilor. 4rele de laborator tehnologic de la urm toarele module: Med(.l /,n/.ren>(al N1 ,r;O , %(nan>area aDa/er(( N1 ,r;O, Rela>(( A.=l(/e 2( de Ar,3,/,l N2 ,reO, se des" $oar pe baza modelului de proiectare firma de exerciiu . A/e?3e ,re de la=,ra3,r ),r D( ,r-an(:a3e Gn ,rar.l 2/,l(( Gn a/eea2( :(9 -r.Aa3e Gn /al.A de J ,re/:( Aen3r. a a?(-.ra eD(/(en>a a/3()(3;>(( Gn D(r0a de exer/(>(..

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

3entru asigurarea premiselor integr rii pro"esionale a absol,enilor pe piaa muncii, c-t $i pentru "ormarea pro"esional continu , este ne,oie de "le5ibilitate $i adaptare la tipurile de competene identi"icate ca "iind necesare n pre+ent $i mai ales n ,iitor pe o piaa a muncii a"lat n continu schimbare $i adaptare la cerinele impuse de de+,oltarea economic . )ompetenele generale care pot "i de+,oltate prin acti,itatea n cadrul "irmei de e5erciiu, al turi de competenele tehnice speciali+ate speci"ice modulelor de preg tire, dau posibilitatea ele,ilor ca la "inalul unei sec,ene de preg tire practic reali+at cu pro"esorul de specialitate $i7sau cu maistrul instructor s : organi+e+e $i s conduc acti,it i n cadrul companiilor din domeniul ser,iciilor1 "undamente+e strategii. elabore+e o"erta de produse $i ser,icii a companiei1 in e,idena contabil a companiei1 e"ectue+e anali+a e"icienei economico-"inanciare a companiei.

%(r0a de exer/(>(. este un concept didactic9 ba+at pe n, area prin practic . (ste o simulare a unei "irme reale, care poate "i reali+at prin implicarea direct a unui pro"esor coordonator. O D(r0; de exer/(>(. este o "irm simulat , care oglinde$te operaiunile lumii a"acerilor reale, n ramura aleas . (ste un concept didactic, o imitaie a unei situaii pro"esionale reale, cu obiecti,e educaionale. Reeaua creat de firmele de exerciiu care i desfoar activitatea n coli, or anizat i condus de !entrala "irmelor de exerciiu, inclus n reeaua internaional a "irmelor de #xerciiu, rspunde cerinelor economiei naionale i mondiale printr$un nvm%nt orientat la maximum ctre pre tirea practic. *cesta este diri8at spre indi,id $i de+,oltarea personalit ii lui. 9n "irmele de e5erciiu se creea+ , pe c-t posibil, intercone5iunile cele mai apropiate de realitate care se stabilesc ntre oameni, n cursul des" $ur rii di"eritelor tipuri de acti,it i speci"ice procesului de producie dintr-o companie. *cest model creea+ posibilit i nelimitate pentru reali+area proceselor acti,e $i de de+,oltare, de creare de leg turi reciproce, at-t ntre membrii colecti,ului c-t $i ntre di"eritele "irme din tar $i din str in tate . 9n timpul acti,it ii n "irma de e5erciiu se de"initi,ea+ $i se de+,olt competenele "undamentale necesare pentru a lucra ntr-o companie. 4rgani+area n, m-ntului sub "orma unei companii care $i des" $oar acti,itatea pe o pia determinat $i subordonat legislaiei n ,igoare n ar $i str in tate, stabile$te n ce m sur , /.0 9 .nde 2( /7nd se aplic cuno$tinele dob-ndite pe parcursul procesului de n, are. Tehnician n administraie, clasa a XII-a
:

Cara/3er(?3(/(le D(r0e( de exer/(>(.:


un laborator pentru preg tirea teoretic $i practic economic 1 $i des" $oar acti,itatea ca o "irm real , dar cu bani $i m r"uri ,irtuale, n con"ormitate cu practica $i legile speci"ice economiei naionale1 "ormea+ cuno$tine despre locul de munc , sub conducerea metodologic a pro"esorului1 o"er posibilitatea de a implica n procesul de n, are e5peri din s"era practic 1 deci+iile gre$ite, care n realitate ar crea probleme serioase, nu au ast"el de urm ri n ca+ul unei "irme de e5erciiu, dar o"er situaii de n, are1 &ocul de des" $urare a acti,it ii "irmei de e5erciiu este un cabinet dotat cu mobilier

corespun+ tor, cu echipamente necesare n, rii, pentru e"ectuarea de operaii economice $i comerciale care s simule+e acti,itatea unei "irme din s"era economic real . ;copul "irmei de e5erciiu este ca ele,ii s dob-ndeasc competene cheie, care s le permit s se reali+e+e cu succes n lumea real . C,0Ae3en>e /5e(e& abilit i antreprenoriale deprinderi de lucru n echip capacitate de conducere autonomie de lucru luarea de deci+ii $i asumarea r spunderii culegerea $i prelucrarea independent a in"ormaiilor g-ndirea creati, aplicarea n practic a cuno$tinelor teoretice re+ol,are de situaii problem perse,eren organi+area locului de munc S/,A.l ?( ?ar/(n(le ed./a3()e ale D(r0e( de exer/(>(. ?e real(:ea:; Ar(n & ;imularea proceselor de lucru dintr-o ntreprindere 1 #eali+area unei leg turi nemi8locite ntre teorie $i practic 1 *plicarea n practic a cuno$tinelor de la di,erse discipline $i module de studiu1
%

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

)ooperarea ntre ele,i1 *cionarea n situaii neobi$nuite1 ;e lucrea+ ntr-un centru antreprenorial - care este un simulator de birou modern. )onduc torii de

3ro"esorii au un rol hot r-tor n procesul de preg tire I< sau 3#I< intermediul &irmei de e'er%iiu. (i trebuie sa aib aptitudini $i cuno$tine de comer $i de management. &irme de e'er%iiu sunt consultani $i organi+atori ai procesului de preg tire $i trebuie s st p-neasca principiul preg tirii orientate spre partea practica. ;arcini ale pro"esorilor coordonatori de "irm de e5erciiu& *corda consultaii $i pun ele,ii s des" $oare acti,it i practice n mod independent n cadrul unei !irme de e'er%iiu( =eri"ic cuno$tinele $i competenele nsu$ite de ele,i. ;tabilesc sarcini cu scop "inal pentru ele,i. 4rgani+ea+ acti,itatea n &irma de e'er%iiu( 4rgani+ea+ , n anumite ca+uri, acti,itatea pe grupe mai mici. Moti,ea+ , acti,ea+ $i orientea+ acti,itatea ele,ilor.

8r,),/;r( Aen3r. Ar,De?,r(( /are G2( de?D;2,ar; a/3()(3a3ea ?.= D,r0a &irmei de e'er%iiu: ;e lucrea+ in echipa - lucru care "ace apel la calit i precum spirt de r spundere, capacitate organi+atoric , e5actitate, preci+ie, acuratee, pricepere de a re+ol,a con"licte. ;e aplic n practic cuno$tine din di,erse domenii, precum contabilitate, drept, in"ormatica, $tiine sociale, si altele, ceea ce nseamn ca acti,itatea n cadrul unei &irmei de e'er%iiu solicit o munc $i o cali"icare suplimentara $i independent . ;e studia+ $i se aplic normele stabilite pentru acti,itatea &irmei de e'er%iiu >legi, hot r-ri de gu,ern, ordonane de gu,ern $i altele?. 3ro"esorul trebuie s "ie la curent cu toate modi"ic rile din domeniu. 3rin stimularea de situaii reale, ele,ii "ac cuno$tin cu scopurile speci"ice ntreprinderii, cu structura ei organi+atoric , cu cone5iunile e5istente $i "i$a postului. *cest lucru impune ca pro"esorul s menin leg turi str-nse cu ntreprinderea partenera cu obiect de acti,itate asem n tor. 3ro"esorul este obligat s -$i l rgeasc propriile cuno$tine n di,erse domenii, legate de acti,itatea &irmei de e'er%iiu. 2tili+area computerului n acti,itatea &irmei de e'er%iiu solicit per"ecionarea competenelor de utili+are a calculatorului. Tehnician n administraie, clasa a XII-a
@

#olul pro"esorului este di"erit - el trebuie s spri8ine acti,itatea, s o coordone+e, s plani"ice $i s controle+e. Toate acestea presupun o munc mai di"icil , mai intensi, , dar $i mai interesant . &irma de e'er%iiu impune aplicarea unor metode di,erse: lucru n echip , acti,itate in grupuri mici, simulare, e5periment, acti,itate indi,idual , pre+entare, studiu de ca+.

A)an3aBe ale de?D;2.r;r(( a/3()(3;>(( d(da/3(/e ?.= D,r0a &irmei de e'er%iiu:


*cti,itatea se des" $oar pe echipe. 3rocesul muncii este mai important dec-t re+ultatul "inal >adic un ca+ re+ol,at incorect sau o situaie sc pata de sub control pot a,ea urm ri mai bune pentru ele,i. In "irma de e5erciiu nici o sarcina nu are din principiu numai o singura re+ol,are sau o re+ol,are A corecta B. !irmele de e5erciiu care lucrea+ n pierdere pot "urni+a re+ultate mai bune din punct de ,edere didactic?. 3rocesul de n, m-nt este mai structurat. (le,ii trebuie s $i asume o responsabilitate mai mare. In "irm de e5erciiu participarea "iec rui ele, trebuie s "ie egal , adic ,olumul de munca trebuie s "ie acela$i.

8r,De?,r.l Gn/.raBea:;& asumarea de responsabilit i1 adoptarea de deci+ii1 lucrul n echip 1 g-ndirea critic 1 re+ol,area de probleme, etc.

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

MODULUL I MEDIUL CONCURENIAL I. L,/.l 0,d.l.l.( Gn /adr.l Alan.l.( de Gn);>;07n3 - )ategoria de curriculum : curriculum di"ereniat>)D?, - <r. de ore: %2ore7an, din care:31 ore laborator tehnologic >"irma de e5erciiu?1 - Toate orele sunt des" $urate de pro"esorul de specialitate. II. L(?3a .n(3;>(l,r de /,0Ae3en>e rele)an3e Aen3r. 0,d.l UC H. Med(.l /,n/.ren>(al al aDa/er(l,r III. Ta=el de /,relare a /,0Ae3en>el,r 2( /,n>(n.3.r(l,r Un(3;>( de C,0Ae3en>e C,n>(n.3.r( 3e0a3(/e Anal(:a /,n/.ren>(l,r Identi"icarea concurenilor : studierea direct a pieei, publicaii pe de specialitate, Internet, alte modalit i mass media >&T? (,aluarea o"ertei de produse $i ser,icii a concurenilor: din punct de ,edere a preurilor, di,ersit ii sortimentale, calit ii, segmentelor de consumatori, cotei de pia , ni,elului tehnologic, etc. >&T? Determinarea punctelor tari $i slabe ale o"ertei proprii prin camparea acesteia cu cea a concurenilor: compararea: preurilor proprii cu cele ale concurenilor,structurilor sortimentale, ni,elurilor calitati,e, cotelor de pia , segmentelor de consumatori, ni,elurilor tehnologice C,0Ae3(3()(3a3e Gn 0ed(.l de aDa/er( )2. *nali+ea+ modalit ile de a "i competiti, n mediul de a"aceri ;electarea o"ertelor optime ale "urni+orilor: obser,are, compararea o"ertei "urni+orilor cu obiecti,ele proprii, anali+a preurilor, anali+a calit ii, aprecierea credibilit ii "urni+orilor Identi"icarea modalit ilor de cre$tere a e"icienei acti,it ii: m suri de "ormare continu a personalului, moti,area personalului, moderni+area tehnologiei, m suri de reducere a costurilor, mbun t irea continu a calit ii Tehnician n administraie, clasa a XII-a
E

/,0Ae3en>e (nd()(d.ale 2)E. Mediul )1. concurenial al a"acerilor *nali+ea+ concurena pia

*nticiparea ne,oilor clienilor $i adaptarea permanent a o"ertei la acestea : studierea comportamentului de consum al clienilor, identi"icarea ni$elor de pia >&T? S3ra3e-(( Gn 0ed(.l /,n/.ren>(al #eali+area unei o"erte competiti,e: costuri reduse, preuri, )3. "uncie in"ormaiile deinute n urma anali+ei mediului concurenial I1. S.-e?3(( 0e3,d,l,-(/e Toate coninuturile modulului /Mediul concurenial0 ,or "i e"ectuate de c tre pro"esorul de specialitate n orele de teorie $i de laborator tehnologic n cadrul / &irmei de e'er%iiu0. )oninuturile pot "i abordate n ordinea n care sunt pre+entate n tabelul de corelare a acestora cu competenele indi,iduale. 9n procesul de n, are se pot utili+area $i materialele de n, are la distan >legate de mediul concurenial al agentului economic? ca surs de in"ormare orientati, . 3ro"esorul are doar rolul de "acilitator, comunicator, colaborator implic-nd acti, pe cel ce n,a . ;e pot utili+a metode ca: obser,aia, munca independent , e5perimentul, simularea, problemati+area, 8ocul de rol, e5erciiul, discuiile n grup care stimulea+ critica, n, area prin proiecte, studiul de ca+, brainstormingul etc. *ceste metode se caracteri+ea+ prin "aptul c : sunt centrate pe ele, $i pe acti,itate1 pun accent pe de+,oltarea g-ndirii, "ormarea aptitudinilor $i a deprinderilor1 ncura8ea+ participarea ele,ilor, creati,itatea, iniiati,ele1 determin un parteneriat pro"esor - ele,1 au un puternic accent "ormati,, nu in"ormati,1 presupun "olosirea unui limba8 simplu, accesibil1 adaptea+ metodele de lucru la ni,elul clasei. *daptea+ n calitate, di,ersitate sortimental , modalit i de pre+entare $i in"ormare, comportamentul personalului >&T? strategiile

de *plicarea strategiilor adec,ate mediului concurenial: resursele umane, produs7ser,iciu, preuri, distribuia pe pia , promo,are 3romo,area pe pia a o"ertei proprii de ser,icii $i a ntreprinderii: publicitate, promo,area ,-n+ rilor, relaii publice, "orele proprii de ,-n+are, t-rguri $i e5po+iii >&T?

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

1'

=or "i promo,ate situaiile din ,iaa real $i se ,a urm ri aplicarea cuno$tinelor la probleme reale, pentru a se ine cont n m sur mai mare de ne,oile ele,ilor, ale anga8ailor $i ale societ ii. (le,ilor li se ,a permite s aplice propriul mod de nelegere a coninutului, prin descoperire, con,ersaie $i reali+area de materiale cum ar "i: proiecte, scheme, porto"olii. #eparti+area num rului de ore pe coninuturi tematice se reali+ea+ n "uncie de ritmul de n, are al ele,ilor $i de comple5itatea coninutului. ;e ,or promo,a metode acti, participati,e, centrate pe ele,, care de+,olt g-ndirea, ncura8ea+ participarea ele,ilor, de+,olt creati,itatea $i reali+ea+ o comunicare multidirecional . *cti,it ile la lecii ,or "i ,ariate, ast"el nc-t, indi"erent de stilul de n, are caracteristic, toi ele,ii s dob-ndeasc competenele necesare. ;e recomand de asemenea organi+area pred rii-n, rii utili+-nd acti,it i di"ereniate pe grupuri de ele,i care "acilitea+ procesul de n, are. *ceast metod se poate aplica pentru ,eri"icarea ntre colegi >,eri"ic ri $i e,alu ri ale lucr rilor ntre colegi?, 8oc de rol >ele,ii se a8ut reciproc, iar pro"esorul i ndrum pentru o n, are e"icient ?. &oate coninuturile acestui modul vor fi parcurse n str%ns le tur cu firma de exerciiu. "irma de exerciiu permite n primul r%nd identificarea potenialului de care dau dovad elevii. Lucrul la firma de exerciiu determin dob%ndirea de abiliti antreprenoriale, de comunicare, de lucru n ec'ip, de socializare. (ctivitatea n cadrul firmei de exerciiu presupune o adevrat interdisciplinaritate n ceea ce privete coninuturile diverselor module: economie, contabilitate, te'nolo ia informaiei, limbi strine, limba rom%n, drept, mar)etin etc. !ompetenele din cadrul acestui modul pot fi exersate n cadrul firmei de exerciiu astfel: !ompetena *. +(nalizeaz concurena pe pia poate fi dob%ndit prin dezvoltarea capacitii elevilor de a : identifica concurenii existeni pe pia, caracteristicile ofertei de produse,servicii, i de a stabili punctele tari i punctele slabe ale propriei firme. !ompetena - . (nalizeaz modalitile de a fi competitiv n mediul de afaceri se dob%ndete prin dezvoltarea capaciti elevilor de a : identifica modalitile de eficientizare a activitii, de a analiza nevoile consumatorilor i de a selecta cei mai buni furnizori n condiiile date. !ompetena .. (dapteaz strate iile n funcie de informaiile deinute n urma analizei mediului concurenial se dob%ndete prin dezvoltarea competenelor elevilor de a :realiza o ofert optim a propriei firme i de a o promova c%t mai atractiv pe pia prin aplicarea strate iilor adecvate mediului concurenial. (ctivitatea de la firma de exercii dezvolt elevului at%t spiritul antreprenorial c%t si comportamentul ntr$un mediu de afaceri, de concuren.

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

11

)riteriile speci"ice de e,aluare ,or "i preluate din ;tandardul de preg tire pro"esional de c tre pro"esor $i pre+entate ele,ului. (le,ul poate "i integrat n e,aluarea acti,it ilor sale, consolid-nd ast"el, capacitatea de a se autoe,alua $i m rind gradul de transparen a acord rii notelor. (,aluarea "inal a competenelor trebuie reali+at n concordan cu preci+ rile incluse n ;tandardul de 3reg tire 3ro"esional . 3romo,area modulului este demonstrat prin atingerea tuturor competenelor speci"icate n tabelul de corelare a competenelor cu coninuturile. )ompetenele speci"ice unui modul nu ,or "i supuse e,alu rii "inale n cadrul altor module. *cest lucru nu e5clude e5ersarea $i de+,oltarea acestora $i prin parcurgerea coninuturilor altor module. 3rocesul de e,aluare pe parcursul anului $i e,aluarea "inal trebuie s urm reasc gradul de dob-ndire a competenelor $i nu ni,elul de cuno$tine acumulate. )uno$tinele $tiini"ice nu repre+int dec-t cadrul n care se de+,olt competenele. 3e parcursul anului ele,ul trebuie s "ie supus e,alu rii prin probe de e,aluare di"erite, n momente di"erite, iar re+ultatul "inal al e,alu rii >atingerea competenelor? ,a a,ea n ,edere progresul reali+at de acesta. (le,ii trebuie e,aluai numai n ceea ce pri,e$te dob-ndirea competenelor speci"icate n cadrul acestui modul. 9n situaia n care ele,ul nu reu$e$te s demonstre+e nsu$irea unei competene, acesta are posibilitatea de a participa la o nou e,aluare, dup o perioad de preg tire. 3ro"esorul $i elaborea+ pachete de e,aluare pentru toate competenele incluse n modul. 3entru a ,eni n spri8inul pro"esorilor este pre+entat un model >orientati,? de reali+are a e,alu rii pe competene. 3e parcursul unei s pt m-ni de practic la agentul economic ele,ului i se ,a nm-na o "i$ de lucru n care i se speci"ic acti,it ile care ,or "i e,aluate. *cti,it ile supuse e,alu rii sunt criteriile de per"ormant $i condiiile de aplicabilitate ale competenei e,aluate. Exe0Al(D(/area .n.( Aa/5e3 de e)al.are Ae , /,0Ae3en>; A/3()(3a3e& &ucre+i ntr-un compartiment de marFeting ntr-o "orm de e5erciiu . *nali+ea+ concurena pe piaa ,irtual a "irmei de e5erciiu. 2.).E Mediul concurenial al a"acerilor ).1. *nali+ea+ concurena pe pia Cr(3er(( de AerD,r0an>; a Identi"icarea concurenilor 8re/(:;r( Ar()(nd aAl(/a=(l(3a3ea /r(3er((l,r de AerD,r0an>; studierea direct a pieei publicaii de specialitate Internet alte modalit i mass media 8r,=e de e)al.are 3robe practice7scrise 7orale

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

12

(,aluarea produse $i concurenilor

o"ertei ser,icii

de a

Determinarea punctelor tari $i slabe ale o"ertei proprii prin compararea acesteia cu cea a concurenilor

3e parcursul semestrului nt-i

din punct de ,edere a preurilor 3robe di,ersit ii sortimentale practice7scrise calit ii 7orale segmentelor de consumatori cotei de pia ni,elului tehnologic, etc. )ompararea: preurilor proprii cu cele ale 3robe practice7scrise concurenilor 7orale structurilor sortimentale ni,elurilor calitati,e cotelor de pia segmentelor de consumatori ni,elurilor tehnologice reali+ai o anali+ complet a mediului concurenial al "irmei

,oastre de e5erciiu. #e+ultatele ,or "i incluse ntr-un porto"oliu care ,a cuprinde: 1. ;ursele "olosite pentru a identi"ica concurenii. 2. )oncurenii e5isteni pe piaa rom-neasc . 3. (,aluarea o"ertei concurenilor principali: pre, calitate, sortiment, segmente de consumatori, cota de pia , ni,el tehnologic. 6. *nali+a ;G4T a propriei "irme: puncte tari, puncte slabe, oportunit i, amenin ri. (,aluatorul ,a e,alua ele,ul pe parcursul unui semestru "olosind o "i$ de obser,are n care ,a nota re+ultatul e,alu rii. %(2a de ,=?er)are N.0e /and(da3& N.0e e)al.a3,r& 2.).E: Mediul concurenial al a"acerilor ).1 : *nali+ea+ concurena pe pia . #(I2&T*T2& (=*&2J#II D* sau >K? <2 sau >X? D* sau >K? <2 sau >X? D* sau >K? <2 sau >X? D* sau >K? <2 sau >X? D* sau >K? <2 sau >X? D* sau >K? <2 sau >X? D*T* <#. )(#I<H( )#T. Identi"icarea a concurenilor

;urse )oncureni

(,aluarea o"ertei 3re concurenilor principali )alitate ;ortiment ;egmente de consumatori

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

13

)ota de pia <i,el tehnologic *nali+a ;G4T propriei "irme c a 3uncte tari 3uncte slabe 4portunit i *menin ri #valuatorul va bifa fiecare sarcina ndeplinita corect de ctre elev.

D* sau >K? <2 sau >X? D* sau >K? <2 sau >X? D* sau >K? <2 sau >X? D* sau >K? <2 sau >X? D* sau >K? <2 sau >X? D* sau >K? <2 sau >X?

!ompetena se consider atins dac elevul ndeplinete sarcina o sin ur dat. !ertificarea competenei se obine dac toate sarcinile de lucru sunt ndeplinite. /arcinile nendeplinite se vor reevalua dup o perioada de pre tire folosindu$se acelai instrument de evaluare. re%izri )entru a)li%area )ro*ei de evaluare

elevul va fi evaluat in urma parcur erii tuturor etapelor de nvare certificarea acestei competene se va realiza n urma evalurii formative. nre istrarea performantei se va realiza printr$o fisa de observare completat de profesor pe parcursul probei Su+e"tii )rivind dovezile evalurii: "ia de observare, care trebuie s fie elaborat conform criteriilor de performan i condiiilor de aplicabilitate, utilizat pentru evaluarea prin probe practice constituie dovad a evalurii 0entru probele scrise, dovezi ale evalurii sunt considerate fiele de lucru, proiectele, portofoliile.

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

16

MODULUL II %INANAREA A%ACERII I. L,/.l 0,d.l.l.( Gn /adr.l Alan.l.( de Gn);>;07n3 - )ategoria de curriculum : curriculum di"ereniat - <r. de ore: %2, din care 31 laborator tehnologic >"irma de e5erciiu? - Toate orele sunt des" $urate de pro"esorul de specialitate II. L(?3a .n(3;>(l,r de /,0Ae3en>e rele)an3e Aen3r. 0,d.l UC 1J %(nan>area aDa/er(( III. Ta=el de /,relare a /,0Ae3en>el,r 2( /,n>(n.3.r(l,r Un(3;>( de /,0Ae3en>e 2) 16 !inanarea a"acerii C,0Ae3en>e (nd()(d.ale )1 Determin sursele proprii $i str ine n "inanarea unei a"aceri C,n>(n.3.r( 3e0a3(/e S.r?e Ar,Ar(( 2( ?3r;(ne Gn D(nan>area .ne( aDa/er(

)2 2tili+ea+ D,/.0en3e 2( re-(?3re ,=l(-a3,r(( Gn der.larea .ne( documentele $i aDa/er( registrele identi"icarea documentelor $i registrelor obligatorii n obligatorii n derularea unei a"aceri: derularea unei - documente: pe tipuri de e,enimente $i tran+acii >"actur , a"aceri. a,i+ de nsoire a m r"ii pentru achi+iie $i ,-n+are de bunuri, stat de salarii pentru operaii legate de salarii, chitan , ordin de plat pentru ncas ri $i pl i, note de contabilitate pentru operaiile care nu au la ba+ documente 8usti"icati,e? - registre: 8urnal, in,entar, cartea mare ,eri"icarea registrelor contabile: dac documentele Tehnician n administraie, clasa a XII-a
1:

identi"icarea tipurilor de surse de "inanare: proprii $i str ine selectarea surselor proprii de "inanare ale agentului economic $i caracteristicile acestora: capital, prime de capital, re+er,e, re+ultatul e5erciiului, re+ultatul reportat, pro,i+ioane pentru riscuri $i cheltuieli selectarea surselor str ine de "inanare dup natur $i scaden : mprumuturi, datorii "a de teri, pe termen lung >mai mare de un an?, pe termen scurt > mai mic de un an $i caracteristicile lor : - sursele proprii sunt nerambursabile $i se utili+ea+ con"orm legislaiei n ,igoare asigur-nd "inanarea permanent a ntreprinderii - sursele str ine au caracter rambursalil $i sunt de regul purt toare de dob-n+i, asigur-nd "inanarea temporar a ntreprinderii

8usti"icati,e $i notele contabile au "ost nregistrate cronologic n registrul 8urnal $i sistematic n registrul cartea mare. )3 *nali+ea+ in"ormaiile economico"inanciare bilan InD,r0a>((le e/,n,0(/,$D(nan/(are d(n =(lan> din identi"icare "unciilor bilanului: de in"ormare, de anali+ , pre,i+ional compararea in"ormaiilor din bilan pentru perioada curent cu cele din perioada precedent : acti,e imobili+ate, acti,e circulante, capitaluri proprii, datorii, ,enituri, cheltuieli, re+ultat "inanciar calcularea indicatorilor pe ba+a in"ormaiilor din bilan: capitaluri proprii, capitaluri permanente, "ondul de rulment, ne,oia de "ond de rulment, tre+oreria net , lichiditate, sol,abilitate

I1. S.-e?3(( 0e3,d,l,-(/e Toate coninuturile modulului /!inanarea a"acerii0 ,or "i e"ectuate de c tre pro"esorul de specialitate n orele de teorie $i de laborator tehnologic n cadrul / &irmei de e'er%iiu0. Dup n"iinarea "irmei de e5erciiu, obiecti,ul principal al managerilor este acela de a identi"ica cele mai bune surse de "inanare pentru des" $urarea acti,it ii, n con"ormitate cu obiectul de acti,itate. *ce$tia pot utili+a pentru "inanare at-t sursele proprii, concreti+ate n capital, prime de capital, re+er,e, re+ultatul e5erciiului, re+ultatul reportat, pro,i+ioane pentru riscuri $i cheltuieli, c-t $i sursele str ine ca mprumuturi, datorii "a de teri, pe termen lung >mai mare de un an?, pe termen scurt > mai mic de un an?. 9n con"ormitate cu pre,ederile legale, toate e,enimentele $i tran+aciile des" $urate n cadrul "irmei sunt consemnate n documente de e,iden >"actur , a,i+ de nsoire a m r"ii pentru achi+iie $i ,-n+are de bunuri, stat de salarii pentru operaii legate de salarii, chitan , ordin de plat pentru ncas ri $i pl i, note de contabilitate pentru operaiile care nu au la ba+ documente 8usti"icati,e?, $i registre contabile obligatorii > 8urnal, cartea mare, in,entar?. !inali+area acti,it ii "irmei de e5erciiu are la ba+ bilanul contabil. Lilanul are "uncii de in"ormare, anali+ $i pre,i+ional , iar in"ormaiile o"erite de acesta contribuie la compararea datelor din perioada curent cu cele din perioada precedent $i la calculul principalilor indicatori economico"inanciari care caracteri+ea+ acti,itatea "irmei. *nali+a in"ormaiilor determin stabilirea de m suri pentru perioada ,iitoare. 3entru orele de laborator se organi+ea+ lecii ,i+it la "irmele partenere pentru documentarea ele,ilor n leg tur cu particularit ile "irmelor, $i aplicarea reglement rilor legale $i metodologilor n ,igoare.

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

1%

3robele de e,aluare trebuie s "ie n concordan cu pre,ederile din ;tandardul de 3reg tire 3ro"esional . Exe0Al(D(/area .n.( Aa/5e3 de e)al.are Ae , /,0Ae3en>; *cti,itate: 2tili+area documentelor $i registrelor obligatorii n derularea unei a"aceri U.C. 1J %(nan>area aDa/er(( )2 2tili+ea+ documentele $i registrele obligatorii n derularea unei a"aceri )riterii de per"orman a. identi"icarea documentelor $i registrelor obligatorii n derularea unei a"aceri: b ,eri"icarea . registrelor contabile 3reci+ ri pri,ind aplicabilitatea criteriilor de per"orman 3robe de e,aluare - documente: pe tipuri de e,enimente $i tran+acii >"actur , 3rob a,i+ de nsoire a m r"ii pentru achi+iie $i ,-n+are de bunuri, practic 7 stat de salarii pentru operaii legate de salarii, chitan , ordin de oral 7scris plat pentru ncas ri $i pl i, note de contabilitate pentru operaiile care nu au la ba+ documente 8usti"icati,e?, - registre:8urnal, in,entar, cartea mare dac documentele 8usti"icati,e $i notele contabile au "ost prob nregistrate cronologic n registrul 8urnal $i sistematic n practic registrul cartea mare %(2a de l./r. 3articipi la ,eri"icarea registrelor contabile ntocmite la s"-r$itul unei luni. ;arcinile tale sunt: 1. =eri"ici dac pentru toate documentele 8usti"icati,e au "ost ntocmite note contabile pentru perioada de re"erin . 2. =eri"ici dac toate notele contabile au "ost consemnate n registrul 8urnal n ordine cronologic . 3. =eri"ici dac in"ormaiile din notele contabile au "ost consemnate n "i$ele de cont corespun+ toare. 6. ("ectuea+ totalul registrului 8urnal la s"-r$itul lunii. %(2a de e)al.are N.0e /and(da3& N.0e e)al.a3,r& 2.).16 !inanarea a"acerii ;arcini 1. =eri"icarea documentelor 8usti"icati,e n ,ederea ntocmirii notelor contabile pentru perioada de re"erin . 2. =eri"icarea notelor contabile dac au "ost consemnate n registrul 8urnal n ordine cronologic . Tehnician n administraie, clasa a XII-a Modul de reali+are a sarcinilor #e+ultatul e,alu rii DA ?a. NPO NU ?a. N#O DA ?a. NPO NU ?a. N#O Data

1@

3. =eri"icarea in"ormaiilor din notele contabile dac au "ost consemnate n "i$ele de cont corespun+ toare ("ectuarea totalului registrului 8urnal. #valuatorul va bifa fiecare sarcin ndeplinit corect de ctre elev.

DA ?a. NPO NU ?a. N# DA ?a. NPO NU ?a. N#O

!ompetena se consider atins dac elevul ndeplinete sarcina o sin ur dat. !ertificarea competenei se obine dac toate sarcinile de lucru sunt ndeplinite. /arcinile nendeplinite se vor reevalua dup o perioada de pre tire folosindu$se acelai instrument de evaluare. Des" $urarea orelor de laborator tehnologic se reali+ea+ n cabinete speciale pentru "irma de

e5erciiu dotate cu calculatoare, "o!t ")e%i!i%, mobilier adec,at, documente speci"ice acti,it ii des" $urate, iar acolo unde resursele permit, chiar tele"on, "a5 pentru o mai bun comunicare. 9n cadrul procesului de n, are se ,or "olosi ca resurse didactice materiale: calculator, imprimant , calculator de birou, retroproiector, tele,i+or color, "oto copiator, re,iste economice, monitorul o"icial, documente de e,iden operati, $i contabil .

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

1C

MODULUL III RELAII 8U*LICE I DE 8ROTOCOL I. L,/.l 0,d.l.l.( Gn /adr.l Alan.l.( de Gn);>;07n3 - )ategoria de curriculum : curriculum di"ereniat >)D?, - <r. de ore: E3ore7an, din care: %2 ore laborator tehnologic >"irma de e5erciiu?1 - Toate orele sunt des" $urate de pro"esorul de specialitate II. L(?3a .n(3;>(l,r de /,0Ae3en>e rele)an3e Aen3r. 0,d.l UC 1H. Rela>(( A.=l(/e 2( de Ar,3,/,l III. Ta=el de /,relare a /,0Ae3en>el,r 2( /,n>(n.3.r(l,r Un(3;>( de /,0Ae3en>e 2) 1E. #elaii publice $i de protocol C,0Ae3en>e (nd()(d.ale )1. )ontactea+ tele"onic di"erite categorii de public C,n>(n.3.r( 3e0a3(/e C,0.n(/area Ar(n (n3er0ed(.l 3eleD,n.l.( /. d(Der(3e /a3e-,r(( de A.=l(/ Iniierea corect a unei con,orbiri tele"onice: aplicarea "ormulelor de politee, identi"icarea interlocutorului, a obiectului apelului, a elementelor de in"ormare necesare ;tabilirea unei relaii de comunicare n situaii pro"esionale curente: : nt-mpinarea unui ,i+itator, ascultarea, chestionarea, re"ormularea r spunsurilor sale, conducerea unei discuii,aplicarea regulilor de curtoa+ie. >&T? 2tili+area "unciilor curente ale tele"onului: apelea+ corespondeni, lansea+ comen+i, "ace re+er, ri, cere l muriri, comand bunuri sau ser,icii , stabile$te nt-lniri, anulea+ nt-lniri, cere in"ormaii,las mesa8e>&T? Identi"icarea modului de clasare a surselor de in"ormare: transmite apeluri, programea+ rechem ri automate, memorea+ numere, las 7preia mesa8e pe un robot.>&T? 8r(0(rea A.=l(/.l.( 2( Ar,3,/,l.l )rearea unui mediu de primire atracti,: spaiu, inuta ,estimentar , comunicare ,erbal , eloc,en , atitudini non,erbale, "ormule de salut, "ormule de politee. *dministrarea suporturilor de in"ormare: tablouri, panouri de orientare, documente puse la dispo+iia publicului, tari"e, prestaii curente, ser,icii ane5e, o"erirea de e5plicaii 4rgani+area audienelor: nregistrarea persoanelor n agend , stabilirea ordinii, anunarea interlocutorilor>&T? 3reg tirea negocierilor: ambian , studierea personalit ii interlocutorilor, ordinea de +i, timpul disponibil, num rul de
1E

)2. 4rgani+ea+ primirea publicului la locul de munc 1

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

)3. 3articip la acti,it i de relaii publice1

participani, reguli de protocol>&T? Rela>(( A.=l(/e 4rgani+area unor mani"estaii>reuninuni, saloane, inaugur ri, e5po+iii, spectacole ?de relaii publice : listarea obligaiilor, lansarea in,itaiilor, prepararea materialului, colectarea r spunsurilor la in,itaii, asigurarea ser,iciilor la locul mani"est rii> b uturi, bu"et, ,estiar?. 3rimirea persoanelor>,i+itatori7,i+itatoare, clieni7cliente, spectatori7spectatoare? ce particip la mani"estaii de relaii publice: identi"icarea participanilor, ,eri"icarea dreptului la acces> in,itaii, bilete, permis de trecere?, ghidarea participanilor>&T? #e+ol,area de solicit ri ale utili+atorilor7utili+atoarelor de ser,icii publice sau pri,ate: identi"icarea solicitantului, a cererii, orientarea n cadrul organi+aiei>&T?

I1. S.-e?3(( 0e3,d,l,-(/e 3entru atingerea competenelor leciile se des" $oar at-t n sala de clas , c-t $i n laborator cu pro"esorul de specialitate. ;unt recomandate leciile ,i+it la di,er$i ageni economici sau n aparatul administrati, unde pot "i apro"undate cuno$tine re"eritoare la : modalit ile de comunicare cu publicul, organi+area primirii publicului $i a acti,it ilor de protocol precum $i a celor de relaii publice. 4rdinea logic de parcurgere a coninutului este cea care re+ult $i din tabelul de corelare a competenelor cu coninuturile.;e recomand parcurgerea coninuturilor notate cu &T la orele de laborator tehnologic. #eparti+area num rului de ore pe coninuturi tematice se reali+ea+ n "uncie de ritmul de n, are al ele,ilor $i de comple5itatea coninutului. ;e recomand "olosirea c-t mai intens a n, rii centrate pe ele,. 9n cadrul acesteia ele,ii ,or lucra at-t indi,idual dar mai ales n grupuri pentru a e5plora di,erse probleme, constituind persoane care "olosesc n mod acti, cuno$tinele $i nu receptori pasi,i de cuno$tine. *ctul de n, are presupune n acest conte5t nlocuirea prelegerilor cu un stil de n, are acti,participati,, "uncie de ritmul propriu al ele,ului $i7sau situaii de cooperare n grup dar $i de stilul de n, are al ele,ului. 9n, area centrat pe ele, presupune concentrarea asupra ne,oilor ele,ului, asupra a ceea ce trebuie s $tie acesta s "ac indi"erent de modalitatea prin care reali+ea+ acest lucru. )a metode de n, are se recomand : pre+ent rile pentru colegi, brainstormingul, proiecte, anali+a ;G4T, munca n grup, ,i+ite, 8ocuri de rol, studii de ca+ $i scenarii reale, discuii, porto"olii. *colo unde e5ist "ormatori pe probleme de n, are centrat pe ele, sau pe probleme de standarde $i curriculum se recomand organi+area de "orm ri cu ace$tia, "olosirea e5perienei pe care respecti,ii o dein. 1 meniune special trebuie acordat faptului c toate coninuturile acestui modul vor fi parcurse n str%ns le tur cu firma de exerciiu. "irma de exerciiu permite n primul r%nd Tehnician n administraie, clasa a XII-a
2'

identificarea potenialului de care dau dovad elevii. Lucrul la firma de exerciiu determin dob%ndirea de abiliti antreprenoriale, de comunicare, de lucru n ec'ip, de socializare. 0rofesorul este: coordonator, mediator, consultant, eventual mana er eneral 2ecizia i aciunea aparine elevilor. #levii sunt oameni de afaceri pe o pia virtual. !ompetenele obinute n urma activitii n firma de exerciiu pot determina reducerea perioadei de acomodare la locul de munc, aspect benefic at%t pentru viitorul an a3at c%t i pentru an a3ator. !ompetenele din cadrul acestui modul pot fi exersate n cadrul firmei de exerciiu astfel: !ompetena *. +)ontactea+ tele"onic di"erite categorii de public poate fi dob%ndit prin parcur erea urmtoarelor activiti: contactarea firmei mam, contactarea !entralei firmelor de exerciiu, contactarea partenerilor4 alte firme de exerciiu din ar i strintate5. !ompetena - . 4rgani+ea+ primirea publicului la locul de munc se dob%ndete prin parcur erea urmtoarelor activiti: or anizarea spaiului de primire a publicului la expoziii, folosirea materialelor informative n acest caz, pre tirea ne ocierilor cu parteneri din ar i strintate i purtarea acestora. !ompetena .. 0articip la activiti de relaii publice se dob%ndete prin parcur erea urmtoarelor activiti : or anizarea de manifestaii4 participri la t%r uri i expoziii, colectarea de fonduri de la sponsori pentru desfurarea activitii5. )riteriile speci"ice de e,aluare ,or "i preluate din ;tandardul de 3reg tire 3ro"esional de c tre pro"esor $i pre+entate ele,ului. (le,ul poate "i integrat n e,aluarea acti,it ilor sale, consolid-nd ast"el, capacitatea de a se autoe,alua $i m rind gradul de transparen a acord rii notelor. (,aluarea "inal a competenelor trebuie reali+at n concordan cu preci+ rile incluse n ;tandardul de 3reg tire 3ro"esional . (,aluarea pe parcursul anului se reali+ea+ prin di,erse tipuri de probe de e,aluare >orale, scrise, practice?, n "uncie de speci"icul competenei. 3romo,area modulului este demonstrat prin atingerea tuturor competenelor speci"icate n tabelul de corelare a competenelor cu coninuturile. 3ro"esorul $i elaborea+ pachete de e,aluare pentru toate competenele incluse n modul. 3entru a ,eni n spri8inul pro"esorilor este pre+entat un model >orientati,? de reali+are a e,alu rii pe competene. Exe0Al(D(/area .n.( Aa/5e3 de e)al.are Ae , /,0Ae3en>; T(3l.l .n(3;>((&1H . Rela>(( A.=l(/e 2( de Ar,3,/,l C,0Ae3en>a&3 8ar3(/(A; la a/3()(3;>( de rela>(( A.=l(/e. 8re/(:;r( Ar()(nd aAl(/a=(l(3a3ea /r(3er((l,r 8r,=e de de AerD,r0an>; e)al.are 4rgani+area unor &istarea obligaiilor, lansarea in,itaiilor, 3robe mani"estaii>reuninuni, saloane, prepararea materialului, colectarea practice7scrise7
21

Cr(3er(( de AerD,r0an>;

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

inaugur ri, e5po+iii, spectacole ?de relaii publice

r spunsurilor la in,itaii, asigurarea ser,iciilor la locul mani"est rii > b uturi, bu"et, ,estiar?. 3rimirea Identi"icarea participanilor, ,eri"icarea persoanelor>,i+itatori7,i+itatoar dreptului la acces> in,itaii, bilete, permis de e, clieni7cliente, trecere?, ghidarea participanilor. spectatori7spectatoare? ce particip la mani"estaii de relaii publice #e+ol,area de solicit ri ale Identi"icarea solicitantului, a cererii, utili+atorilor7utili+atoarelor de orientarea n cadrul organi+aiei ser,icii publice sau pri,ate

orale 3robe practice7scrise7 orale

3robe practice7scrise7 orale

c 3entru reali+area probei este sugerat organi+area unor e,enimente n cadrul $colii: o pre+entare a "irmelor de e5erciiu din $coal , Iiua porilor deschise, un spectacol reali+at de ele,ii $colii etc.(le,ii urmea+ s "ie mp rii pe grupe care s aib sarcini precise de : &istarea obligaiilor, lansarea in,itaiilor, prepararea materialului, colectarea r spunsurilor la in,itaii, asigurarea ser,iciilor la locul mani"est rii> b uturi, bu"et, ,estiar?. Identi"icarea participanilor, ,eri"icarea dreptului la acces> in,itaii, bilete, permis de trecere?, ghidarea participanilor Identi"icarea solicitantului, a cererii, orientarea n cadrul organi+aiei. 3roba se ,a des" $ura pe parcursul a dou - trei s pt m-ni pentru ca toi ele,ii s des" $oare pe r-nd acti,it ile respecti,e. (,aluarea acestei competene de c tre pro"esor se ,a reali+a pe ba+a unei fie de observare. %(2a de ,=?er)are aO Or-an(:area .n,r 0an(De?3a>(( de rela>(( A.=l(/e 1. * L ) D ( (,aluator Data Da ?a. N O N. ?a. N # O &ansarea in,itaiilor Da ?a. N O N. ?a. N # O 3repararea materialului Da ?a. N O N. ?a. N # O )olectarea r spunsurilor la in,itaii Da ?a. N O N. ?a. N # O *sigurarea ser,iciilor la locul Da ?a. N O mani"est rii> b uturi, bu"et, ,estiar?. N. ?a. N # O =O 8r(0(rea Aer?,anel,rN)(:(3a3,r(/)(:(3a3,are9 /l(en>(//l(en3e9 ?Ae/3a3,r(/?Ae/3a3,areO /e *cti,itate Identi"icarea participanilor (,aluator Da ?a. N O Data
22

*cti,itate &istarea obligaiilor

Aar3(/(A; la 0an(De?3a>(( de rela>(( A.=l(/e 1. *

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

L )

N. ?a. N # O =eri"icarea dreptului la acces> in,itaii, bilete, permis Da ?a. N O de trecere? N. ?a. N # O Mhidarea participanilor Da ?a. N O N. ?a. N # O /O Re:,l)area de ?,l(/(3;r( ale .3(l(:a3,r(l,r/.3(l(:a3,arel,r de ?er)(/(( A.=l(/e ?a. Ar()a3e (,aluator Da ?a. N O N. ?a. N # O Identi"icarea cererii Da ?a. N O N. ?a. N # O 4rientarea n cadrul organi+aiei Da ?a. N O N. ?a. N # O #valuatorul va bifa fiecare sarcina ndeplinita corect de ctre elev. *cti,itate Identi"icarea solicitantului Data

1. * L )

!ompetena se consider atins dac elevul ndeplinete sarcina o sin ura dat. !ertificarea competenei se obine dac toate sarcinile de lucru sunt ndeplinite. /arcinile nendeplinite se vor reevalua dup o perioada de pre tire folosindu$se acelai instrument de evaluare. re%izri )entru a)li%area )ro*ei de evaluare

elevul va fi evaluat in urma parcur erii tuturor etapelor de nvare certificarea acestei competene se va realiza n urma evalurii formative. nre istrarea performantei se va realiza prin fia de observare completat de profesor pe parcursul probei Su+e"tii )rivind dovezile evalurii: "ia de observare, care trebuie s fie elaborat conform criteriilor de performan i condiiilor de aplicabilitate, utilizat pentru evaluarea prin probe practice constituie dovad a evalurii

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

23

MODULUL I1 LE"ISLAIE 'N ADMINISTRAIE I. L,/.l 0,d.l.l.( Gn /adr.l Alan.l.( de Gn);>;07n3 - )ategoria de curriculum : curriculum di"ereniat >)D?, - <r. de ore: E3ore7an, din care: %2 ore laborator tehnologic1 - Toate orele sunt des" $urate de c tre pro"esorul de specialitate II. L(?3a .n(3;>(l,r de /,0Ae3en>e rele)an3e Aen3r. 0,d.l UC2"7nd(rea /r(3(/; 2( re:,l)area de Ar,=le0e UC 20. U3(l(:area le-(?la>(e( Gn ad0(n(?3ra>(e III. Ta=el de /,relare a /,0Ae3en>el,r 2( /,n>(n.3.r(l,r Un(3;>( /,0Ae3en>e 2) 2'. 2tili+area legislaiei n administraie de C,0Ae3en>e (nd()(d.ale C,n>(n.3.r( 3e0a3(/e )1. *plic te5te de lege AAl(/; 3ex3e de le-e

Identi"icarea surselor ce cuprind pre,ederile legale generale pri,ind acti,itatea administrati, : Monitorul 4"icial, re,iste de specialitate, +iare, Internet, ).I.). uri> &T? ;electarea in"ormaiilor legislati,e pentru re+ol,area problemelor pro"esionale: legi, decrete, ordonane $i hot r-ri de gu,ern, acte normati,e ale autorit ilor administraiei publice locale, norme interne> &T? (laborarea unor tipuri de contracte n "uncie de un conte5t dat: de munc , administrati,e, de sponsori+are, de publicitate Identi"icarea p rilor ce inter,in n raporturile dintre 2( $i statele membre $i a legislaiei n ,igoare: 2(, instituiile $i organismele 2(, instituiile $i organismele statelor membre $i a celor candidate1 )2. *cionea+ n tratate, acorduri, con,enii conte5tul respect rii legii A/>(,nea:; Gn /,n3ex3.l re?Ae/3;r(( le-(( Identi"icarea drepturilor $i obligaiilor pe care le au p rile>persoane "i+ice, persoane 8uridice? implicate n anumite situaii. #ecunoa$terea principalelor caracteristici ale unui contract: elemente, tr s turi, ncheiere, e"ecte, modi"icare $i ncetare >&T? *sumarea de responsabilit i>respectarea legislaiei situaii ce n ,igoare? ntr-un anumit conte5t: ntocmire de
26

)3. #e+ol,

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

in de competena "uncionarului 6!-. 7%ndirea critic i rezolvarea de probleme

documente, contracte, acte.>&T? Re:,l); ?(3.a>((

*nali+area situaiilor de care r spunde la locul de !*. 8dentific probleme munc : c utare, selecie, utili+area echipamentului complexe din dotare, nelegerea clientului>&T? !-. Rezolv problema *plicarea soluiilor corespun+ toare situaiilor !.. #valueaz speci"ice: contracte cu clienii, o"erirea de sugestii, rezultatele obinute re+ol,area de obiecii>&T? (,aluarea re+ultatelor: num r de situaii re+ol,ate7nere+ol,ate, situaii ce necesit competena superiorilor.>&T?

I1. S.-e?3(( 0e3,d,l,-(/e 9n cadrul modulului Le islaie n administraie se vor exersa i vor fi evaluate competenele unitii c'eie 7%ndire critic i rezolvare de probleme. 0rofesorul trebuie s ncerce s i dezvolte copilului aceste competene sociale care i asi ur n primul r%nd flexibilitate pe piaa muncii. #le vor fi evaluate n cadrul acestui modul, dar nimic nu mpiedic profesorul s le exerseze cu elevul i n cadrul altor module enerale sau specializate. 6nitatea c'eie se dob%ndete prin abordarea coninuturilor unitii specializate astfel: !ompetena *. +8dentific probleme complexe se dob%ndete prin exersarea urmtoarelor activiti (nalizarea situaiilor de care rspunde la locul de munc : cutare, selecie, utilizarea ec'ipamentului din dotare, nele erea clientului urmrindu$se: anticiparea situaiilor problem, definirea problemei, reflectarea asupra propriilor aciuni. !ompetena - . Rezolv probleme se dob%ndete prin exersarea urmtoarelor activiti (plicarea soluiilor corespunztoare situaiilor specifice: contracte cu clienii, oferirea de su estii, rezolvarea de obiecii urmrindu$se: identificarea soluiilor posibile, ale erea celei mai potrivite soluii, ntocmirea planului de aciune, aplicarea planului de aciune. !ompetena .. #valueaz rezultatele obinute se dob%ndete prin exersarea urmtoarelor activiti : #valuarea rezultatelor: numr de situaii rezolvate,nerezolvate, situaii ce necesit competena superiorilor urmrindu$se: analizarea rezultatelor, obinerea feed$bac)$ului, analizarea metodei aplicate. 3entru atingerea competenelor leciile se des" $oar at-t n sala de clas , c-t $i n laborator cu pro"esorul de specialitate. ;unt recomandate leciile ,i+it la di,er$i ageni economici sau n aparatul administrati, unde pot "i apro"undate cuno$tine re"eritoare la : sursele de documentare, tipuri de contracte utili+ate, mod de aplicare a clau+elor contractuale, modalit i de re+ol,are a problemelor ap rute n timpul acti,it ii des" $urate.

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

2:

4rdinea logic de parcurgere a coninutului este cea care re+ult $i din tabelul de corelare a competenelor cu coninuturile.;e recomand parcurgerea coninuturilor notate cu &T la orele de laborator tehnologic. #eparti+area num rului de ore pe coninuturi tematice se reali+ea+ n "uncie de ritmul de n, are al ele,ilor $i de comple5itatea coninutului. =or "i promo,ate situaiile din ,iaa real $i se ,a urm ri aplicarea cuno$tinelor la probleme reale, pentru a se ine cont n m sur mai mare de ne,oile ele,ilor, ale anga8ailor $i ale societ ii. ;e recomand "olosirea c-t mai intens a n, rii centrate pe ele,. *ctul de n, are presupune n acest conte5t nlocuirea prelegerilor cu un stil de n, are acti,-participati,, "uncie de ritmul propriu al ele,ului $i7sau situaii de cooperare n grup dar $i de stilul de n, are al ele,ului. 9n, area centrat pe ele, presupune concentrarea asupra ne,oilor ele,ului, asupra a ceea ce trebuie s $tie acesta s "ac indi"erent de modalitatea prin care reali+ea+ acest lucru. De e5emplu dac unui grup de ele,i li se cere s "ac o pre+entare a unui produs, unii ,or reali+a un a"i$, alii o pre+entare 3oNer 3oint sau chiar un mic "ilmule, alii un eseu etc. Important este c "iecare, n "elul s u atinge competena. 9n acest mod se accentuea+ g-ndirea critic , ba+at pe e5plorare7cercetare, luare a deci+iilor n cuno$tin de cau+ $i n situaii practice concrete. *colo unde e5ist "ormatori pe probleme de n, are centrat pe ele, sau pe probleme de standarde $i curriculum se recomand organi+area de "orm ri cu ace$tia, "olosirea e5perienei pe care respecti,ii o dein. )a metode de n, are se recomand : pre+ent rile pentru colegi, brainstormingul, proiecte, anali+a ;G4T, munca n grup, ,i+ite, 8ocuri de rol, studii de ca+ $i scenarii reale, discuii, porto"olii. )riteriile speci"ice de e,aluare ,or "i preluate din ;tandardul de 3reg tire 3ro"esional de c tre pro"esor $i pre+entate ele,ului. (le,ul poate "i integrat n e,aluarea acti,it ilor sale, consolid-nd ast"el, capacitatea de a se autoe,alua $i m rind gradul de transparen a acord rii notelor. (,aluarea "inal a competenelor trebuie reali+at n concordan cu preci+ rile incluse n ;tandardul de 3reg tire 3ro"esional . (,aluarea pe parcursul anului se reali+ea+ prin di,erse tipuri de probe de e,aluare >orale, scrise, practice?, n "uncie de speci"icul competenei. 3romo,area modulului este demonstrat prin atingerea tuturor competenelor speci"icate n tabelul de corelare a competenelor cu coninuturile. 3ro"esorul $i elaborea+ pachete de e,aluare pentru toate competenele incluse n modul. 3entru a ,eni n spri8inul pro"esorilor este pre+entat un model >orientati,? de reali+are a e,alu rii pe competene. Exe0Al(D(/area .n.( Aa/5e3 de e)al.are Ae , /,0Ae3en>; 2) 2'. 2tili+area legislaiei n administraie Tehnician n administraie, clasa a XII-a
2%

) 2: *cionea+ n conte5tul respect rii legii Cr(3er(( de AerD,r0an>; a 8re/(:;r( Ar()(nd aAl(/a=(l(3a3ea 8r,=e de e)al.are /r(3er((l,r de AerD,r0an>; Identi"icarea drepturilor $i 3robe orale7scrise7 persoane "i+ice obligaiilor pe care le au practice persoane 8uridice p rile implicate n anumite situaii. #ecunoa$terea principalelor elemente caracteristici ale unui contract 3robe tr s turi orale7scrise7practice ncheiere e"ecte modi"icare $i ncetare *sumarea de ntocmire de documente, responsabilit i>respectarea 3robe contracte, acte legislaiei n ,igoare? ntr-un orale7scrise7practice anumit conte5t

IA,3e:a de l./r.. 3otri,it legislaiei n ,igoare )onsiliul local al ora$ului OX0 a hot r-t concesionarea ser,iciului public de colectare, depo+itare $i ,alori"icare a de$eurilor. 9n calitate de "uncionari publici urmea+ s punei n aplicare aceast hot r-re. Sar/(n( de l./r.& 1. Identi"icai legislaia aplicabil contractului de concesiune $i p rile implicate n ncheierea acestui contract. 2. 3reci+ai caracteristicile contractului de concesiune. 3. 3arcurgei procedura prealabil ncheierii contractului de concesiune. 6. Derulai etapele licitaiei publice deschise n ,ederea ncheierii contractului. :. 9ntocmii contractul de concesiune $i ntreaga documentaie a"erent care s ateste respectarea legislaiei. 3ro"esorul ,a e,alua ele,ul pe ba+a unei grile de e,aluare. "r(la de e)al.are N.0ele ele).l.(& N.0e e)al.a3,r& 2.). 2': 2tili+area legislaiei n administraie ).2: *cionea+ n conte5tul respect rii legii Cer(n>e Identi"ic legislaia aplicabil $i p rile contractului P legislaia aplicabil P p rile implicate 3reci+ea+ caracteristicile contractului de concesiune P caractere 8uridice P condiii de ,aliditate P incheiere P e"ecte P modi"icare P incetare 3arcurge procedura prealabil ncheierii contractului Re:.l3a3.l e)al.;r(( Da ?a. N1O N. ?a. N#O Da ?a. N1O N. ?a. N#O Da3a

Nr./r3 1.

2.

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

2@

3.

6.

P iniierea concesiunii P caietul de sarcini Derulea+a etapele licitaiei publice deschise P publicitatea P depunerea o"ertelor P e,aluarea o"ertelor P des" $urarea licitaiei publice P contestarea licitaiei > dac este ca+ul? 9ntocme$te contractul $i documentaia a"erent

Da ?a. N1O N. ?a. N#O Da ?a. N1O N. ?a. N#O

:. #valuatorul va bifa fiecare sarcin ndeplinit corect de ctre elev. !ertificarea competenei se obine dac toate sarcinile de lucru sunt indeplinite. /arcinile neindeplinite se vor reevalua dupa o perioada de pre tire folosindu$se acelai instrument de evaluare. !ompetena se consider atins dac elevul ndeplinete sarcina o sin ur dat. 3reci+ ri pentru aplicarea probei de e,aluare: #levul va fi evaluat dup parcur erea tuturor etapelor de invare. !ertificarea competenei se va realiza in urma evalurii formative. 0entru buna desfurare a evalurii se recomand: - evaluarea elevilor pe durata probei se va realiza fr intervenia profesorului - evitarea monotoniei prin diversificarea obiectului concesiunii 8nre istrarea performanei se va realiza printr$o fi de observare completat de profesor pe

Da ?a. N1O N. ?a. N#O

parcursul probei.

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

2C

MODULUL 1 MANA"EMENTUL CALITATII STA"II DE 8RE"TIRE 8RACTIC I. 8re/(:;r( Ar()(nd a=,rdarea 0,d.l.l.( $ )ategoria de curriculum: ;tagii de preg tire practic - <um r de ore: 3'ore7an, din care: 3' ore instruire practic 1 - Toate orele sunt des" $urate de c tre pro"esorul de specialitate. II. L(?3a .n(3;>(l,r de /,0Ae3en>e rele)an3e Aen3r. 0,d.l U.C.13 Mana-e0en3.l /al(3;>(( III. Ta=el de /,relare a /,0Ae3en>el,r 2( /,n>(n.3.r(l,r Un(3;>( de /,0Ae3en>e 2)13. Managementul calit ii C,0Ae3en>e (nd()(d.ale C,n>(n.3 3e0a3(/

)1.#eali+ea+ 8lan(D(/area /al(3;>(( Ar,d.?el,r 2( ?er)(/((l,r plani"icarea De"inirea ni,elului de calitate acceptat : cerine calit ii pri,ind calitatea, indici de calitate, indicatori de proceselor $i a noncalitate >num r de produse li,rate cu de"ecte pe produselor7 s pt m-n , num rul de ser,icii prestate ser,iciilor necorespun+ tor pe o perioad de timp, num rul de +ile necesare pentru remedierea de"ectelor?1 ;tabilirea resurselor necesare: umane, de timp, "inanciare, materiale1 (laborarea planului de obinere a calit ii proceselor $i produselor7 ser,iciilor : stabilirea succesiunii etapelor de aciune $i a termenelor, reparti+area sarcinilor $i a responsabilit ilor )2. M,n(3,r(:area /al(3;>(( Ar,/e?el,r 2( a Monitori+ea+ Ar,d.?el,r/?er)(/((l,r calitatea ;upra,egherea proceselor: acti,it i, "lu5 tehnologic, proceselor $i a ciclul de ,ia a produsului7ser,iciului1 produselor7 3re,enirea apariiei de"ectelor : identi"icarea $i ser,iciilor ndep rtarea "actorilor care determin apariia de"ectelor1 *nali+area calit ii proceselor $i produselor7 ser,iciilor: compararea ,alorilor caracteristice de calitate cu standardele1 '0=.n;3;>(rea /al(3;>(( Ar,/e?el,r 2( a )3. Ar,d.?el,r/?er)(/((l,r 9mbun t e$te *nali+area datelor despre des" $urarea proceselor $i calitatea despre calitatea produselor7 ser,iciilor: pe ba+a proceselor $i a datelor din anali+a personal $i a in"ormaiilor produselor7ser,ic suplimentare obinute de la anga8ai $i clieni, prin
2E

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

iilor

comunicare deschis $i munc n echip , pentru identi"icarea punctelor tari $i a punctelor slabe. #e+ol,area problemelor identi"icate: o 3robleme: necon"ormit i, reclamaii, insatis"acia clientului, de"iciene ale materiilor prime "olosite, ale procesului de reali+are a produselor, ale atitudinii sau competenelor pro"esionale ale lucr torilor. o #e+ol,are: remedierea de"ectelor produselor, dac este posibil1 compensarea nemulumirilor clienilor, mbun t irea procesului, per"ecionare a personalului ;tabilirea obiecti,elor pentru mbun t irea calit ii: realiste, m surabile, adaptate cu obiecti,ele generale ale ntreprinderii.

I1. S.-e?3(( 0e3,d,l,-(/e )oninuturile modulului ,-ana+ementul %alitii. ,or "i e"ectuate de c tre pro"esorul de specialitate n stagiile de preg tire practic . *cesta are rolul de "acilitator, comunicator, colaborator implic-nd acti, pe cel ce n,a . *cti,it ile de n, are propuse pentru aceast perioad ,or urm ri "ormarea7consolidarea competenelor descrise n ;tandardul de 3reg tire 3ro"esional . Instruirea practic se poate des" $ura $i n atelierele $i laboratoarele de specialitate din $coal , dac dotarea acestora este adec,at cerinelor $i7sau la ageni economici parteneri ai $colii. 3entru e5ersarea $i dob-ndirea )ompetena 1 4#eali+ea+ plani"icarea calit ii proceselor $i a produselor7 ser,iciilor. ele,ul poate "i pus in situaie de simulare sau real s determine cerine pri,ind calitatea, indici de calitate, indicatori de noncalitate, stabilirea resurselor necesare, elaborarea planului de obinere a calit ii proceselor $i produselor7 ser,iciilor 3entru dob-ndirea competena )2 ,Monitori+ea+ calitatea proceselor $i a produselor7 ser,iciilor . prin acti,it ile din cadrul laboratorului tehnologic ele,ul poate "i pus n situaie de simulare sau reale la agentul economic de pro"il n situaia de supra,egherea proceselor: acti,it i, "lu5 tehnologic, ciclul de ,ia a produsului7ser,iciului, s pre,in apariia de"ectelor $i s anali+e+e calitatea produselor $i ser,iciilor de la agentul economic unde ele,ul $i des" $oar stagiile de preg tire practic . )ompetena 3 /- 9mbun t e$te calitatea proceselor $i a produselor7ser,iciilor0 se poate e5ersa $i dob-ndi prin reali+area de proiecte $i studii de ca+ la agentul economic de pro"il. 3ro"esorul are libertatea de a alege metodele $i tehnicile de n, are acti, $i de a propune noi acti,it i de n, are, n m sur recomand s asigure "ormarea competenelor pre, +ute n program . ;e un caracter "ormati, procesului de metodele acti,e, centrate pe ele,, care asigur

n, m-nt.;e ,a a,ea n ,edere $i utili+area metodelor speci"ice pentru de+,oltarea competenelor Tehnician n administraie, clasa a XII-a
3'

ele,ilor care pre+int de"iciene integrabile, prin adaptarea acestora la speci"icul condiiilor de n, are $i de comportament. 3romo,area modulului este demonstrat prin atingerea tuturor competenelor speci"icate n tabelul de corelare a competenelor cu coninuturile. 3entru modulul 4-ana+ementul %alitii69 stagiul de preg tire practic se poate e"ectua

"ragmentat n cele dou semestre.;e recomand ca acest tip de instruire s se e"ectue+e cu prec dere la agenii economici, cu care s se stabileasc relaii de parteneriat care s "acilite+e n "inal $i integrarea ele,ilor pe piaa "orei de munc la terminarea $colii. ;e ,a urm ri ca stagiul la agentul economic s permit ele,ului: s neleag concret constr-ngerile economice, umane $i tehnice ale ntreprinderii s neleag constr-ngerile de securitate impuse de metodele de lucru s obser,e $i s anali+e+e, pornind de la situaii reale, di"eritele elemente ale unor strategii de calitate, s perceap costurile induse de non-calitate s utili+e+e achi+iiile sale n domeniul comunic rii, n relaia cu personalul anga8at s cunoasc importana tuturor ser,iciilor $i compartimentelor unei ntreprinderi. )riteriile speci"ice de e,aluare ,or "i preluate din ;tandardul de 3reg tire 3ro"esional de c tre pro"esor $i pre+entate ele,ului. (le,ul poate "i integrat n e,aluarea acti,it ii sale, consolid-nd ast"el, capacitatea de a se autoe,alua $i m rind gradul de transparen a acord rii notelor.(,aluarea "inal a competenelor trebuie reali+at n concordan cu preci+ rile incluse n ;tandardul de 3reg tire 3ro"esional . (,aluarea pe parcursul anului se reali+ea+ prin di,erse tipuri de probe de e,aluare: orale, scrise, practice, n "uncie de speci"icul competenei. Exe0Al(D(/area .n.( Aa/5e3 de e)al.are Ae , /,0Ae3en>; A/3()(3a3e& -onitorizeaz %alitatea )rodu"elor #i "ervi%iilor la a+entul e%onomi% de )ro!il UC& 1+ 4Mana-e0en3.l /al(3;>((6 C/ 0 M,n(3,r(:ea:; /al(3a3ea Ar,/e?el,r 2( a Ar,d.?el,r/ ?er)(/((l,r Cr(3er(( de 8re/(:;r( Ar()(nd aAl(/a=(l(3a3ea 8r,=e de AerD,r0an>; /r(3er((l,r de AerD,r0an>; e)al.are a Supra,egherea proceselor 3rocese: acti,it i, "lu5 tehnologic, ,rale/?/r(?e/Ara/3(/e ciclul de ,ia a produsului7ser,iciului b 3re,enirea apariiei identi"icarea $i ndep rtarea "actorilor ,rale/?/r(?e/Ara/3(/e de"ectelor care determin apariia de"ectelor c *nali+area calit ii compararea ,alorilor caracteristice de ,rale/?/r(?e/Ara/3(/e proceselor $i produselor7 calitate cu standardele ser,iciilor (,aluatorul >pro"esorul? ,a e,alua ele,ul pe ba+a unui e5erciiu practic "olosind o "i$ de e,aluare n care ,a nota re+ultatul. A%tivitate Tehnician n administraie, clasa a XII-a
31

e *aza unei !i#e de o*"ervare monitorizeaz )e de%ur"ul unei ")tmni de )ra%ti% la a+entul e%onomi% %alitatea )rodu"ului1"ervi%iului 2 %(2a de e)al.are N.0e /and(da3& N.0e e)al.a3,r& A/3()(3;>( de?D;2.ra3e Supra,egherea proceselor: acti,it i "lu5 tehnologic ciclul de ,ia a produsului7ser,iciului Identi"icarea $i ndep rtarea "actorilor care determin apariia de"ectelor Re:.l3a3.l e)al.;r(( DA ?a. NPO NU ?a. N#O Da3a

DA ?a. NPO NU ?a. N#O compararea ,alorilor caracteristice de calitate cu standardele DA ?a. NPO NU ?a. N#O (,aluatorul ,a bi"a "iecare sarcin ndeplinit corect de c tre ele,.)erti"icarea competenei se obine dac toate sarcinile de lucru sunt ndeplinite. ;arcinile nendeplinite se ,or ree,alua dup o perioad de preg tire "olosindu-se acela$i instrument de e,aluare. 3reci+ ri pentru aplicarea probei de e,aluare: ele,ul ,a "i e,aluat n urma parcurgerii tuturor etapelor de n, are1 ele,ul ,a reali+a operaiile practice cerute nainte de e,aluare la "iecare etap de n, are1 certi"icarea competene se ,a reali+a n urma e,alu rii "ormati,e1 pentru buna des" $urare a e,alu rii se recomand : "olosirea unui spaiu amena8at corespun+ tor >la agentul economic?1 e,aluarea ele,ilor pe durata des" $ur rii probei se reali+ea+ " r inter,enia e,aluatorului. nregistrarea per"ormanei se ,a reali+a printr-o "i$ de obser,are completat de pro"esor pe

parcursul probei. ;ugestii pri,ind do,e+ile e,alu rii "i$a de obser,are, care trebuie s "ie elaborat con"orm criteriilor de per"orman $i condiiilor de aplicabilitate, utili+at pentru e,aluarea prin probe practice constituie do,ad a e,alu rii. pentru probele scrise do,e+i ale e,alu rii sunt considerate: "i$ele de lucru, testele de e,aluare, chestionarele, proiectele, porto"oliile.4rice alt material elaborat de c tre ele, sau utili+at de c tre pro"esor pentru e,aluare poate constitui o do,ad a e,alu rii competenelor ele,ului.

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

32

MODULUL 1I ETIC I COM8ORTAMENT 8RO%ESIONAL STA"II DE 8RE"TIRE 8RACTIC I. L,/.l 0,d.l.l.( Gn /adr.l Alan.l.( de Gn);>;07n3 )ategoria de curriculum: ;tagii de preg tire practic <um r de ore: 12' din care 12' pentru instruire practic Toate orele sunt des" $urate de pro"esorul de specialitate

II. L(?3a .n(3;>(l,r de /,0Ae3en>e rele)an3e Aen3r. 0,d.l UC 3. Mana-e0en3.l rela>((l,r (n3erAer?,nale UC 23 E3(/; 2( /,0A,r3a0en3 Ar,De?(,nal III. Ta=el de /,relare a /,0Ae3en>el,r 2( /,n>(n.3.r(l,r Un(3;>( de /,0Ae3en>e 2) 23 (tic $i comportament pro"esional C,0Ae3en>e (nd()(d.ale )1 #espect disciplina n munc C,n>(n.3.r( 3e0a3(/e D(?/(Al(na Gn 0.n/; *sumarea responsabilit ilor la locul de munc : din !i$a postului, prin delegare de sarcini 9nsu$irea disciplinei n munc : reglement ri gu,ernamentale, #4I, #4!, procedurile $i politica "irmei 3 strarea secretului de ser,iciu: orice in"ormaie legat de acti,itatea depus )2 De+,olt relaii interpersonale corespun+ toare n cadrul grupului de lucru !*. !reeaz i menine relaii profesionale !-. 7estioneaz conflicte !.. 7estioneaz ateptrile factorilor interesai N,r0e de /,0A,r3a0en3 2( /,nd.(3; Gn /adr.l -r.A.l.( 9nsu$irea normelor de comportament $i conduit n cadrul grupului: calm, st p-nire de sine, onestitate, respectarea partenerului, ascultarea opiniilor $i argumentelor partenerilor, demnitate, s nu cree+e suspiciuni, tact, atitudine po+iti, *sigurarea unui climat "a,orabil lucrului n echip : spri8in, ncura8are, umor, ambian , re+ol,area amiabil a con"lictelor,diplomaie, atitudinea "a de colegi #e+ol,area con"lictelor de munc : generate de stilul de munc propriu,sistemul in"ormaional: perturbarea in"ormaiei, +,onuri, de+aprob ri,nenelegeri,di"eren ntre pro"esional $i puterea de munc , control pre,enti,, negociere, arbitra8
33

6! .. :ana ementul relaiilor interpersonale

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

)3 De+,olt relaii Rela>(( (n3erAer?,nala Gn /adr.l -r.A.l.( de l./r. interpersonale corespun+ toare n #espectarea principiilor etice de comportament n cadrul grupului de relaiile de munc : principiul egalit ii, principiul lucru nediscrimin rii, accesului la in"ormaie,principiul transparentei,principiul respectului si consideraiei, principiul con"idenialit ii 9nsu$irea normelor etice la locul de munc : purtarea ecusonului cu datele de identi"icare1 inuta decent , corespun+ toare "unciei1 st p-nire de sine >calm, politicos, respectos?1 s mani"este o atitudine po+iti, n relaiile cu publicul1 s "oloseasc un limba8 corect din punct de ,edere gramatical, s o"ere r spunsuri corecte $i complete I1. S.-e?3(( 0e3,d,l,-(/e )oninuturile modulului / (tic $i comportament pro"esional0 ,or "i e"ectuate de c tre

pro"esorul de specialitate n orele de instruire practic . 9n cadrul modulului #tic i comportament profesional se vor exersa i vor fi evaluate competenele unitii c'eie :ana ementul relaiilor interpersonale. 6nitatea c'eie se dob%ndete prin abordarea coninuturilor unitii specializate astfel: !ompetena *. +!reeaz i menine relaii profesionale, !ompetena - . 7estioneaz conflicte i !ompetena .. 7estioneaz ateptrile factorilor interesai se dob%ndete prin exersarea n situaii de simulare sau reale competena specializat 2ezvolt relaii interpersonale corespunztoare n cadrul rupului de lucru urmrindu$se: crearea unei infrastructuri a comunicrii bazate pe ncredere i nele ere reciproc, ascultarea activ i ncura3area unui dialo constructiv, stabilirea unor relaii de cooperare, n interesul reciproc al prilor, susinerea muncii n ec'ip, aplicarea unor modaliti de mbuntire a relaiilor interpersonale, identificarea surselor de conflict, identificarea modalitilor de rezolvare a conflictelor ,medierea conflictelor, definirea rolurilor funcionale i a intereselor factorilor interesai, anticiparea i satisfacerea ateptrilor acestora. 3ro"esorul are rolul de "acilitator, comunicator, colaborator implic-nd acti, pe cel ce n,a . ;e pot utili+a metode ca: obser,aia, munca independent , e5perimentul, simularea, problemati+area, 8ocul de rol, e5erciiul, discuiile n grup care stimulea+ critica, n, area prin proiecte, studiul de ca+, brainstormingul etc. 3entru e5ersarea $i dob-ndirea competenei / Dezvolt relaii inter)er"onale %ore")unztoare 3n %adrul +ru)ului de lu%ru. , prin simulare sau situaie real la agentul economic de pro"il ele,ul poate "i pus n situaia de a-$i nsu$i normele de comportament $i conduit Tehnician n administraie, clasa a XII-a n cadrul grupului, de a asigura un
36

climat "a,orabil lucrului n echip $i de a re+ol,a prin negociere $i arbitra8 e,entualele con"licte la locul de munc . *tingerea per"ormanei presupune e5ersarea competenei la agentul economic de c-te ori este ne,oie p-n la atingerea per"ormanei. 3entru atingerea competenei , Re")e%t di"%i)lina 3n mun%. se pot organi+a ,i+ite la agentul economic de pro"il, ele,ul urm-nd s $i asume responsabilit i la locul de munc pentru a-$i nsu$i disciplina muncii n condiiile respect rii secretului de ser,iciu. ;ituaiile din ,iaa real relaiilor de grup. Modulul / (tic $i comportament pro"esional0 " c-nd parte din categoria stagii de preg tire practic se recomand s se reali+e+e n parteneriat cu agentul economic de pro"il. #eparti+area num rului de ore pe coninuturi tematice se reali+ea+ n "uncie de ritmul de n, are al ele,ilor $i de comple5itatea coninutului. ;e ,or promo,a metode acti, participati,e, centrate pe ele,, care de+,olt g-ndirea, ncura8ea+ participarea ele,ilor, de+,olt creati,itatea $i reali+ea+ o comunicare multidirecional . *cti,it ile la lecii ,or "i ,ariate, ast"el nc-t, indi"erent de stilul de n, are caracteristic, toi ele,ii s dob-ndeasc competenele necesare. ;e recomand de asemenea organi+area pred rii-n, rii utili+-nd acti,it i di"ereniate pe grupuri de ele,i care "acilitea+ procesul de n, are. *ceast metod se poate aplica pentru ,eri"icarea ntre colegi >,eri"ic ri $i e,alu ri ale lucr rilor ntre colegi?, 8oc de rol >ele,ii se a8ut reciproc, iar pro"esorul i ndrum pentru o n, are e"icient ?. )riteriile speci"ice de e,aluare ,or "i preluate din ;tandardul de 3reg tire 3ro"esional de c tre pro"esor $i pre+entate ele,ului. (le,ul poate "i integrat n e,aluarea acti,it ilor sale, consolid-nd ast"el, capacitatea de a se autoe,alua $i m rind gradul de transparen a acord rii notelor. 3rocesul de e,aluare pe parcursul anului $i e,aluarea "inal trebuie s urm reasc gradul de dob-ndire a competenelor $i nu ni,elul de cuno$tine acumulate. )uno$tinele $tiini"ice nu repre+int dec-t cadrul n care se de+,olt competenele. 3e parcursul anului ele,ul trebuie s "ie supus e,alu rii prin probe de e,aluare di"erite, n momente di"erite, iar re+ultatul "inal al e,alu rii >atingerea competenelor? ,a a,ea n ,edere progresul reali+at de acesta. 3ro"esorul $i elaborea+ pachete de e,aluare pentru toate competenele incluse n modul. 3entru a ,eni n spri8inul pro"esorilor este pre+entat un model >orientati,? de reali+are a e,alu rii pe competene. ,or "i e5ersate prin dezvoltarea relaiilor inter)er"onale %ore")unztoare 3n %adrul +ru)ului de lu%ru4 accentu-ndu-se impactul competenelor cheie asupra

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

3:

%(2a de l./r. ($ti desemnat s des" $ori o acti,itate speci"ic programului +ilnic de lucru mpreun cu membri echipei din care "aci parte ;arcinile tale sunt: 1. 9nsu$irea normelor de comportament $i conduit n cadrul grupului 2. *sigurarea unui climat "a,orabil lucrului n echip 3. #e+ol,area con"lictelor de munc %(2a de e)al.are N.0e /and(da3& N.0e e)al.a3,r& U.C. 23 E3(/; 2( /,0A,r3a0en3 Ar,De?(,nal ;arcini Modul de reali+are a sarcinilor #e+ultatul e,alu rii DA ?a. NPO NU ?a. N#O Data

1. 9nsu$irea normelor de comportament $i conduit n cadrul grupului: calm st p-nire de sine onestitate respectarea partenerului ascultarea opiniilor $i argumentelor partenerilor demnitate s nu cree+e suspiciuni tact atitudine po+iti, 2. *sigurarea unui climat "a,orabil lucrului n echip : spri8in ncura8are umor ambian re+ol,area amiabil a con"lictelor diplomaie atitudinea "a de colegi 3. #e+ol,area con"lictelor de munc : control pre,enti, negociere arbitra8 #valuatorul va bifa fiecare sarcin ndeplinit corect de ctre elev.

DA ?a. NPO NU ?a. N#O

DA ?a. NPO NU ?a. N#O

!ompetena se consider atins dac elevul ndeplinete sarcina o sin ur dat.


3%

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

!ertificarea competenei se obine dac toate sarcinile de lucru sunt ndeplinite. /arcinile nendeplinite se vor reevalua dup o perioada de pre tire folosindu$se acelai instrument de evaluare. re%izri )entru a)li%area )ro*ei de evaluare

elevul va fi evaluat in urma parcur erii tuturor etapelor de nvare elevul va realiza operaiile practice cerute nainte de evaluare la fiecare etap de nvare certificarea acestor competene se va realiza n urma evalurii formative. nre istrarea performanei se va realiza printr$o fi de evaluare completat de profesor pe parcursul probei Su+e"tii )rivind dovezile evalurii: "ia de evaluare, care trebuie s fie elaborat conform criteriilor de performan i condiiilor de aplicabilitate, utilizat pentru evaluarea prin probe practice constituie dovad a evalurii 0entru probele scrise, dovezi ale evalurii sunt considerate fiele de lucru, proiectele, portofoliile. 1rice alt material elaborat de ctre elev sau utilizat de ctre profesor pentru evaluare poate constitui o dovada a evalurii competenelor elevului.

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

3@

MODULUL 1II COMUNICAREA CU 8U*LICUL CURRICULUM 'N DE<1OLTARE LOCAL I. L,/.l 0,d.l.l.( Gn /adr.l Alan.l.( de Gn);>;07n3 - )ategoria de curriculum: )urriculum n de+,oltare local >)D&? - <um r de ore: 126, din care %2 pentru laborator tehnologic $i 31 pentru instruire practic - Toate orele sunt des" $urate de pro"esorul de specialite II. L(?3a .n(3;>(l,r de /,0Ae3en>e rele)an3e Aen3r. 0,d.l UC + N C29 C3O C,0.n(/are UC 17 C,0.n(/area /. A.=l(/.l III. Ta=el de /,relare a /,0Ae3en>el,r 2( /,n>(n.3.r(l,r Un(3;>( de /,0Ae3en>e 2)1@ )omunicarea cu publicul 6! ;. !omunicare C,0Ae3en>e (nd()(d.ale )1 Mestionea+ acti,itatea cotidian din organi+aie C,n>(n.3.r( 3e0a3(/e A/3()(3a3ea /,3(d(an; d(n ,r-an(:a>(e

Identi"icarea colaboratorilor cu care organi+aia are relaii de a"aceri: "urni+ori, clieni, intermediari, di,erse !-.:odereaz categorii de public dezbateri i edine #e+ol,area unor probleme de rutin : coresponden scris , con,orbiri tele"onice, curierat 4rgani+area $i rennoirea unor utilitare personale: agende, repertorii tele"onice, repertorii de adrese 2tili+area unei agende electronice: consultare, completare, modi"icare )2 Dialoghea+ cu D(al,-.l /. Aer?,anele de /,n3a/3 NLTO persoanele de contact )rearea unor condiii "a,orabile dialogului cu publicul: ambian , ni,el de +gomot, inuta ,estimentar , e,itarea ntreruperilor >program cu publicul?, alocarea de timp pentru re+ol,area problemelor Derularea discuiilor n ,ederea soluion rii problemei: preci+area problemei de discuie, scopul ce trebuie atins, ncura8area interlocutorului, e,itarea contra+icerilor,atmos"er calm , politicoas , st p-nire de sine pentru orice moment, obiecti,itate, r spunsuri clare $i precise, eliminarea nenelegerilor, tonalitate, ritm (liminarea barierelor de comunicare: de limba8, mediu,
3C

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

6! ;. !omunicare

)3 #e+ol, reclamaiile clienilor !.. #laboreaz documente pe teme profesionale

po+iia emi torului, concepie 9ncheierea con,ersaiei: re+umarea punctelor "inale, obinerea de acord, desp rire n termeni amiabili Re/la0a>((le /l(en>(l,r NI8O 3rimirea reclamaiilor: ,erbale, scrise *nali+area reclamaiilor: reclamaie ,erbal >ascultarea reclamantului, punerea de ntreb ri de completare, e5punerea de m suri, respectarea promisiunilor, c-nt rirea re+ultatelor?, reclamaie scris > citirea reclamaiei, obinerea de in"ormaii suplimentare, studierea problemei, c-nt rirea re+ultatelor? In"ormarea reclamantului asupra m surilor luate: scris A/3()(3a3ea de /.r(era3 NI8O

)6 *sigur des" $urarea acti,it ii de *plicarea procedurilor relati,e la recepia curierat corespondenei: identi"icarea destinatarului, "otocopierea scrisorilor $i documentelor destinate mai multor persoane, reparti+area corespondenei n cadrul organi+aiei 9nregistrarea datelor cu pri,ire la corespondena primit : num r de ordine, data, numele $i adresa e5peditorului, destinatar, obiect, ane5e, obser,aii particulare (5pedierea corespondenei organi+aiei prin po$t : nregistrarea corespondenei, plata tari"elor po$tale, completarea recipiselor a"erente trimiterilor speciale > recomandate, transport pl tit de destinatar, colet, 3#I4#I34;T? *plicarea comunic rii prin po$t electronic : determinarea apariiei de titluri, subtitluri, cu,inte cheie, antet, imprimare, scanare I1. S.-e?3(( 0e3,d,l,-(/e )oninuturile modulului / )omunicarea cu publicul0 ,or "i e"ectuate de c tre pro"esorul de specialitate n orele de teorie, laborator tehnologic>lt? $i de instruire practic >ip?. 9n cadrul modulului /)omunicarea cu publicul / se ,or e5ersa $i ,or "i e,aluate competenele unit ii cheie0)omunicare0. 2nitatea cheie se dob-nde$te prin abordarea coninuturilor unit ii speciali+ate ast"el: !ompetena - . :odereaz dezbateri i edine se dob%ndete prin exersarea n situaii de simulare sau reale competena specializat 7estioneaz activitatea cotidian din or anizaie urmrindu$se: pre tirea unei dezbateri i,sau edine pe o tem anume, participarea la o dezbatere i,sau edin pe o tem anume, exprimarea opiniilor i ideilor n condiii de respect reciproc, prezentarea succint a coninutului, concluziilor, deciziilor i aciunilor. Tehnician n administraie, clasa a XII-a
3E

!ompetena . . #laboreaz documente pe teme profesionale se dob%ndete prin exersarea n situaii de simulare sau reale competena specializat 7estioneaz activitatea cotidian din or anizaie urmrindu$se: pre tirea documentului n conformitate cu funcia acestuia, scrierea unui document clar i corect, verificarea documentului, asi ur%ndu$se c acesta ndeplinete criteriile profesionale respective. 3ro"esorul are rolul de "acilitator, comunicator, colaborator implic-nd acti, pe cel ce n,a . ;e pot utili+a metode ca: obser,aia, munca independent , e5perimentul, simularea, problemati+area, 8ocul de rol, e5erciiul, discuiile n grup care stimulea+ critica, n, area prin proiecte, studiul de ca+, brainstormingul etc. 3entru e5ersarea $i dob-ndirea competenei OA"i+ur a%tivitatea de %urierat. , prin simulare sau condiii reale la agentul economic, ele,ul poate "i pus n situaia de a recepiona corespondena la ni,el de organi+aie, de a nregistra corespondena primit , de a e5pedia corespondena pe tipuri de trimiteri speciale $i de a utili+a po$ta electronic n comunicarea scris . 3entru acti,itatea propus este necesar e5istena unui calculator racordat la I<T(#<(T, imprimant , scanner, "otocopiator. 9n registrul de e,iden ele,ul, ,a nscrie toate documentele primite respect-nd procedurile de recepie, nregistrare $i e5pediere. 3entru competena /5e"tioneaz a%tivitatea %otidian din or+anizaie. se pot organi+a ,i+ite la agentul economic de pro"il, ele,ul urm-nd s re+ol,e probleme de rutin pri,ind: corespondena scris , con,orbirile tele"onice, curierat, organi+area $i rennoirea unor utilitare personale. =or "i promo,ate situaiile din ,iaa real pentru rezolvarea re%lamaiilor %lienilor urm rinduse aplicarea cuno$tinelor teoretice la probleme reale prin practic la agentul economic. (le,ilor li se ,a permite s aplice propriul mod de nelegere a coninutului, prin descoperire, con,ersaie $i reali+area de materiale cum ar "i: proiecte, scheme, porto"olii. #eparti+area num rului de ore pe coninuturi tematice se reali+ea+ n "uncie de ritmul de n, are al ele,ilor $i de comple5itatea coninutului. ;e ,or promo,a metode acti, participati,e, centrate pe ele,, care de+,olt g-ndirea, ncura8ea+ participarea ele,ilor, de+,olt creati,itatea $i reali+ea+ o comunicare multidirecional cu accent pe competenele cheie. *cti,it ile la lecii ,or "i ,ariate, ast"el nc-t, indi"erent de stilul de n, are caracteristic, toi ele,ii s dob-ndeasc competenele necesare. ;e recomand de asemenea organi+area pred rii-n, rii utili+-nd acti,it i di"ereniate pe grupuri de ele,i care "acilitea+ procesul de n, are. *ceast metod se poate aplica pentru ,eri"icarea ntre colegi >,eri"ic ri $i e,alu ri ale lucr rilor ntre colegi?, 8oc de rol >ele,ii se a8ut reciproc, iar pro"esorul i ndrum pentru o n, are e"icient ?.

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

6'

)riteriile speci"ice de e,aluare ,or "i preluate din ;tandardul de 3reg tire 3ro"esional de c tre pro"esor $i pre+entate ele,ului. (le,ul poate "i integrat n e,aluarea acti,it ilor sale, consolid-nd ast"el, capacitatea de a se autoe,alua $i m rind gradul de transparen a acord rii notelor. 3rocesul de e,aluare pe parcursul anului $i e,aluarea "inal trebuie s urm reasc gradul de dob-ndire a competenelor $i nu ni,elul de cuno$tine acumulate. )uno$tinele $tiini"ice nu repre+int dec-t cadrul n care se de+,olt competenele. 3e parcursul anului ele,ul trebuie s "ie supus e,alu rii prin probe de e,aluare di"erite, n momente di"erite, iar re+ultatul "inal al e,alu rii >atingerea competenelor? ,a a,ea n ,edere progresul reali+at de acesta. 3ro"esorul $i elaborea+ pachete de e,aluare pentru toate competenele incluse n modul. 3entru a ,eni n spri8inul pro"esorilor este pre+entat un model >orientati,? de reali+are a e,alu rii pe competene. Exe0Al(D(/area .n.( Aa/5e3 de e)al.are Ae , /,0Ae3en>; A/3()(3a3e& De?D;2,ar; a/3()(3;>( de /.r(era3 UC 17 C,0.n(/area /. A.=l(/.l C J A?(-.r; de?D;2.rarea a/3()(3;>(( de /.r(era3 8re/(:;r( Ar()(nd aAl(/a=(l(3a3ea /r(3er((l,r de AerD,r0an>; a *plicarea procedurilor identi"icarea destinatarului, "otocopierea relati,e la recepia scrisorilor $i documentelor destinate mai corespondenei multor persoane, reparti+area corespondenei n cadrul organi+aiei b c Cr(3er(( de AerD,r0an>; 8r,=e de e)al.are 4rale7scrise7practice

9nregistrarea datelor cu num r de ordine, data, numele $i adresa 4rale7scrise7practice pri,ire la corespondena e5peditorului, destinatar, obiect, ane5e, primit obser,aii particulare (5pedierea corespondenei nregistrarea corespondenei, plata tari"elor 4rale7scrise7practice organi+aiei prin po$t po$tale, completarea recipiselor a"erente trimiterilor speciale > recomandate, transport pl tit de destinatar, colet, 3#I4#I34;T? *plicarea comunic rii prin determinarea apariiei de titluri, subtitluri, po$t electronic cu,inte cheie, antet, imprimare, scanare 4rale7scrise7practice

(,aluatorul >pro"esorul ? ,a e,alua ele,ul pe ba+a unui studiu de ca+ "olosind o "i$ de e,aluare n care ,a nota re+ultatul .

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

61

%(2a de l./r. ($ti desemnat s des" $ori acti,it i de curierat ntr-o organi+aie.;arcinile tale sunt: 1. *plicarea procedurilor pri,ind recepia corespondenei 2. 9nregistrarea de date pri,ind corespondena primit 3. (5pedierea corespondenei organi+aiei prin po$t 6. )omunicarea prin po$t electronic %(2a de e)al.are N.0e /and(da3& N.0e e)al.a3,r& U.C. 17 C,0.n(/area /. A.=l(/.l ;arcini Modul de reali+are a sarcinilor #e+ultatul e,alu rii DA ?a. NPO NU ?a. N#O Data

1. *plicarea procedurilor pri,ind recepia corespondenei Identi"icarea destinatarului !otocopierea documentelor primite #eparti+area corespondenei 2. 9nregistrarea de date pri,ind corespondena primit <um r ordine Data <umele $i adresa e5peditorului Destinatarul 4biectul *ne5e 4bser,aii particulare 3. (5pedierea corespondenei organi+aiei prin po$t 9nregistrarea corespondenei 3lata ta5elor po$tale )ompletarea recipiselor pentru trimiteri speciale: recomandate, transport pl tit de destinatar, colet 3#I4#I34;T 6. )omunicarea prin po$t electronic *pariia de titluri *pariia de subtitluri )u,inte cheie *ntet Imprimare7scanare #valuatorul va bifa fiecare sarcin ndeplinit corect de ctre elev.

DA ?a. NPO NU ?a. N#O

DA ?a. NPO NU ?a. N#O

!ompetena se consider atins dac elevul ndeplinete sarcina o sin ur dat.


62

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

!ertificarea competenei se obine dac toate sarcinile de lucru sunt ndeplinite. /arcinile nendeplinite se vor reevalua dup o perioada de pre tire folosindu$se acelai instrument de evaluare. re%izri )entru a)li%area )ro*ei de evaluare

elevul va fi evaluat in urma parcur erii tuturor etapelor de nvare elevul va realiza operaiile practice cerute nainte de evaluare la fiecare etap de nvare certificarea acestor competene se va realiza n urma evalurii formative. nre istrarea performanei se va realiza printr$o fi de evaluare completat de profesor pe parcursul probei Su+e"tii )rivind dovezile evalurii: "ia de evaluare, care trebuie s fie elaborat conform criteriilor de performan i condiiilor de aplicabilitate, utilizat pentru evaluarea prin probe practice constituie dovad a evalurii 0entru probele scrise, dovezi ale evalurii sunt considerate fiele de lucru, proiectele, portofoliile. 1rice alt material elaborat de ctre elev sau utilizat de ctre profesor pentru evaluare poate constitui o dovada a evalurii competenelor elevului.

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

63

Re/,0and;r( Aen3r. adaA3area /.rr(/.l.0.l.( la ele)(( /. ne),( ?Ae/(ale /.Ar(n2( Gn Gn);>;07n3.l de 0a?; ;e ,a a,ea n ,edere $i utili+area metodelor speci"ice pentru de+,oltarea competenelor ele,ilor care pre+int de"iciene integrabile prin adaptarea acestora la speci"icul condiiilor de n, are $i de comportament. 3entru reu$ita $colari+ rii ele,ilor cu ne,oi speciale n n, m-ntul de mas sunt necesare aciuni cum ar "i: consilierea pro"esorilor din n, m-ntul de mas de c tre pro"esori itinerani care au e5perien n preg tirea acestor ele,i pre,ederea unei perioade suplimentare de instruire >un semestru? pentru atingerea competenelor descrise n standarde n"iinarea n atelierele de instruire practic , laboratoarele tehnologice a condiiilor suplimentare pri,ind mobilierul adec,at, mese de lucru dotate cu dispo+iti,e, echipamente $i aparatur special "iec rui tip de de"icien "olosirea n procesul de instruire a limba8elor speci"ice pentru transmiterea cuno$tinelor pentru ele,ii cu de"iciene ,i+uale sau auditi,e e,itarea marginali+ rii ele,ilor cu de"iciene n colecti,ul clasei $i a discon"ortului psihic al ele,ilor !ormarea competenelor pro"esionale $i integrarea $colar $i pro"esional pot "i di"ereniate potri,it principiului Oresursa urmeaz nevoile elevului cu cerine educative speciale Oprin programe indi,iduali+ate >centrate pe ele,? programe pe grupe de ni,el programe interacti,e programe ,i+-nd "acilitarea comunic rii $i relaion rii n acti,it ile de la clas $i la instruirea practic ;e consider c o asemenea abordare este bene"ic pentru ele,ii cu ne,oi speciale dac : se reali+ea+ pro"esionali+area adec,at potenialului restant $i capacit ilor psiho intelectuale ale ele,ilor se o"er $anse egale de $colari+are prin $coala de arte $i meserii tuturor ele,ilor cu de"iciene u$oare $i medii cali"ic rile pro"esionale pentru ele,ii cu ne,oi speciale se ,or alege de c tre ele,ul de"icient cu a,i+ul comisiei de e5perti+ medical , orientare $colar $i pro"esional . *cest a,i+ ,a "i dat de medicii e5peri n medicina muncii, orientare $i pro"esionali+are. Tehnician n administraie, clasa a XII-a
66

BIBLIOGRAFIE www.edu.ro este pagina web a Ministerului Educaiei i ercet!rii de unde putei accesa standardele de preg!tire pro"esional! www.t#et.ro este pagina web a entrului $aional de %e&#oltare a 'n#!!()ntului *ro"esional i +e,nic- unde putei accesa standardele de preg!tire pro"esional! i au.iliare curriculare Pentru Laboratorul tehnologic Firma de exerciiu www.roct.ro este site/ul %eparta(entului RO + / %eparta(entul de oordonare al Fir(elor de E.ercitiu din in#ata(antul preuni#ersitar din Ro(ania. www.0educat.ro www.a"aceri.net www.cnip((r.ro www.econo(icso"tware.ro12atg www.ase.ro1biblioteca#irtuala Motoare de cautare www.business.co(1 www.accountingnet.co( www.alta#ista www.google Bibliogra"ie general! ,ttp311"erl.becta.org.u4 i ,ttp311"erl.ng"l.go#.u41 / !utai 5n cadrul Resurselor *edagogice sau %e 'n#!are 6 Pedagogy or Learning Resouces) dac! dorii s! a"lai in"or(aii despre stilurile de 'n#aare 6 Learning styles) i c!utai 6search) cu#)ntul 7ow 6Cum8 i #ei g!si (ateriale despre cu( s! #! creai resurse pentru acti#itatea didactic! www.becta.org.u4 pagina web a %FE9 6%eparta(entul pentru 'n#!!()nt i o(petene8 cu s"aturi i 5ndru(!ri pri#ind te,nologia co(unic!rii i in"or(aiei www.lsda.org.u4 / pe acest site g!sii docu(ente de cercetare utile pri#ind abilit!ile c,eie ,ttp311www.cc(.ac.u41ltec,1c"et1(aterials1(aterials.asp de pe aceast! pagin! putei desc!rca pac,etul co(plet pri#ind utili&area +I' 6 Information Learning Technology Tehnologia Informaiilor pentru nv are! 8 i (ateriale pentru pro"esor de la utili&area (ouse/ului i p)n! la crearea de (ateriale didactice ,ttp311www.rsc/2,.,ull.ac.u41 / acest site o"er! pre&ent!ri si(ple pri#ind crearea (aterialelor de 5n#!are ,ttp311www.rsc/2,.,ull.ac.u41curriculu(.,t(l / pagin! pentru crearea de (ateriale i- de ase(enea- pentru progra(e de calculator ce pot "i utili&ate 5n procesul de creare a resurselor co(pletarea spaiilor libere- cu#inte 5ncruciate sau 5ntreb!ri/test www.nln.ac.u41(aterials / sursa (aterialelor "inanate prin $L$ 6 "ational Learning "et#or$ :Reeaua "aional de nv are;8 este ne#oie de 5nscriere www.bbc.co.u41webwise / "or(are co(plet! prin inter(ediul internet/ului 6 on line8 5n (aterie de instru(ente web cu( ar "i pota electronic! i c!utarea in"or(aiilor www.bbc.co.u414e2s4ills / c)te#a resurse utile pentru predare este ne#oie de leg!turi web www.basic/s4ills.co.u4 (ulte (ateriale i idei despre abilit!ile c,eie www.<e2s4illssupport.net / spri=in pri#ind abilit!ile c,eie prin (ateriale interacti#e de 5n#!are care #! a=ut! s! #! #eri"icai i s! aplicai abilit!ile du(nea#oastr!- leg!turi spre alte site/uri utile. Tehnician n administraie, clasa a XII-a
6:

www.bbc.co.u41celebda> / copie a pieelor "inanciare ideal pentru studiile de a"aceri in"or(aii despre "inane- co(er i aciuni. www.rdn.ac.u4 principalul punct de acces la (ulte portaluri acade(ice pe toate subiectele ,ttp311www.#ts.rdn.ac.u41 de pe Resource %isco#er2 $etwor4.- putei accesa toate g,idurile pentru toate subiectele. ?n site e.celent cu 5n#!are interacti#! 5n (a=oritatea do(eniilor pro"esionale- g,iduri pentru pro"esori i g,iduri pentru ele#i. www.tec,dis.ac.u4 / ser#iciu de spri=in pentru te,nologii i ele#i cu de"iciene. www.=isc.ac.u4 pac,ete de predare- (odule #irtuale de "or(are- g,iduri on line gratuite www.tec,dis.ac.u41pd"1curricula.pd" curriculu(/uri accesibile docu(ente pri#ind practica inclusi#!. www.nca(.wgb,.org1webaccess1(agpie / (agpie este un instru(ent pentru inde.area i(aginilor #ideo generate pe calculator i (aterialele (ulti(edia. www.cowor4.ac.u41de#elop(ent1(aterials1lectures.,t( i www.lspn.gcal.ac.u41teac,abilit21resources1lecturers.,t(l / resurse a#ansate utile pri#ind (aterialele de curs www.cowor4.ac.u41de#leop(ent1(aterials1#ideo1#ideo.,t( i www.rnib.org.u41seeitrig,t1welco(e.,t(@A / o"er! resurse utile pri#ind utili&area culorilor i (aterialelor. www.s4ill.org.u4 pagina Biroului $aional pentru ele#i cu de"iciene care dispune de resurse i "ie in"or(ati#e. www.bda/d2sle.ia.org.u4 / pagina Asociaiei Britanice a persoanelor ce su"er! de disle.ie ce dispune de resurse i "ie de constatare. www.FE$ .co.u4 / este un site "oarte "olositor- cu (anuale practice i (ateriale interacti#econtribuii ale celor ce pro"esea&! 5n do(eniile pro"esionale- trebuie pl!tit! o ta.! pentru a accesa acest site.

Tehnician n administraie, clasa a XII-a

6%