Sunteți pe pagina 1din 20

MEASURE Comanda MEASURE este similara comenzii DIVIDE, cu exceptia faptului ca, in loc sa fie cerut numarul de segmente

in care sa fie impartita entitatea aleasa, se cere lungimea segmentului ce masoara entitatea. Sintaxa MEASURE Select o!"ect to measure #punct$ %Segment lengt&'()loc* Daca alegeti o lungime de segment, entitatea de masurat este masurata in segmente de aceasta lungime. +uteti alege un !loc de marca" #ca la DIVIDE$ raspunzand cu ,),. Va urma dialogul )loc* name to insert Align !loc* -it& o!"ect. %/' Segment lengt& )locul tre!uie sa fie definit anterior. Daca raspundeti ,/es, la prompterul ,Align !loc*.,, !locul 0a fi rotit in "urul punctului sau de insertie, astfel incat sa fie tangent la o!iectul de masurat. MENU Comanda ME1U este folosita pentru incarcarea unui nou set de comenzi in meniul ecran sau in celelalte meniuri, dintr2un fisier ,.M1U,. Sintaxa ME1U Menu file name or . for none %nume meniu curent' Daca raspundeti cu Enter, se pastreaza meniul incarcat anterior. Daca raspundeti cu ,.,, 0a fi sters meniul curent, fara sa fie incarcat altul. MINSERT Comanda MI1SER3 este similara comenzii I1SER3, adica se foloseste pentru inserarea !locurilor in desen, dar permite inserarea !locurilor su! forma unei matrice. 4orma ,MI1SER3 5, nu este permisa. In plus fata de comanda I1SER3, se 0a cere 1um!er of ro-s #222$ #numarul de linii$ 1um!er of columns #666$ #numarul de coloane$ Unit cell or distance !et-een ro-s #222$ #distanta dintre linii, daca sunt cel putin doua$ Distance !et-een columns #666$ #distanta dintre coloane, daca sunt cel putin doua$

Marimea unei celule poate fi desemnata si prin definirea unei ferestre #prin doua colturi opuse$, ca la comanda ARRA/. 1u se poate exploda un !loc inserat cu MI1SER3. Vezi si comenzile I1SER3 si ARRA/. MIRROR 4olosind comanda MIRR7R putem reprezenta o!iecte oglindite in raport cu o linie. Sintaxa MIRR7R Select o!"ects #select$ 4irst point of mirror line #punct$ Second point #punct$ Delete old o!"ects. %1' #/es, 1o, sau Enter$ Se cere in primul rand sa selectam o!iectele pe care le oglindim. Apoi ni se cer doua puncte ale dreptei in raport cu care se face oglindirea. Dupa ce a fost selectat si al doilea punct, tre!uie sa &otaram daca pastram o!iectele care au fost oglindite #imaginea initiala$ sau nu. De exemplu, daca desenam un camion, putem desena doar "umatate din el si apoi sa2l oglindim fata de axa de simetrie. MOVE Comanda M7VE ser0este la mutarea uneia sau mai multor entitati dintr2un loc intr2altul. Sintaxa M7VE Select o!"ects #select$ )ase point or displacement Second point of displacement Entitatile selectate 0or fi sterse din locul initial si 0or apare in noul loc, corespunzator punctului precizat la cererea ,Second point of displacement ,. MSLIDE Comanda MS8IDE #Ma*e S8IDE$ sal0eaza pe disc imaginea curenta a desenului #slide$. Aceasta imagine 0a putea fi 0izualizata ulterior cu comanda VS8IDE. Sintaxa MS8IDE Slide file %nume curent' #nume nou$

Implicit este luat numele desenului curent. Ecranul este redesenat la crearea slide2ului. MSPACE Comuta editorul de desen in ,model space,. Sintaxa MS+ACE

Se poate trece din ,model space, in ,paper space, si in0ers. ,Model space, este modul curent de lucru. Varia!ila de sistem care controleaza modul de lucru este 3I8EM7DE. Vezi si comanda +S+ACE. MULTIPLE Comanda MU83I+8E determina repetarea comenzii urmatoare. Sintaxa MU83I+8E Se foloseste numai impreuna cu alta comanda. De exemplu, pentru a insera mai multe !locuri, se da comanda MU83I+8E I1SER39 se 0a repeta comanda I1SER3 pana la apasarea com!inatiei de taste Ctrl2C. MVIEW Comanda MVIE: #Ma*e VIE:ports$ permite crearea si controlul ferestrelor #0ie-port$ de lucru in ,paper space,. Sintaxa MVIE: 71( 744( ;ideplot( 4it( <( =( >( Restore( %4irst +oint' 7t&er corner Regenerating dra-ing 7ptiuni 2 71( 7442 comuta afisarea( neafisarea ferestrelor 2 ;ideplot 2 noteaza 0ie-port2urile pentru care se 0or sterge liniile ascunse la plotare 2 4it 2 afiseaza continutul unui 0ie-port pe tot spatiul de afisare #0ie-$ 2 <,=,> 2 <,= sau > 0ie-port2uri 2 Restore 2 transfera configuratia 0ie-port2urilor din ,model space, in ,paper space, 2 punct 2 creeaza un 0ie-port cu dimensiunile sta!ilite de utilizator. Cand toate 0ie-port2urile sunt in starea 744, nu se poate utiliza comanda MS+ACE pentru re0enirea in ,model space,. In acest caz se 0a seta 0aria!ila 3I8EM7DE #3I8EM7DE ? @$. OFFSET Comanda 744SE3 permite trasarea ec&idistanta a unei noi entitati de acelasi tip cu cea luata ca referinta. Entitatea de referinta poate fi linie, arc, cerc, sau polilinie. Sintaxa 744SE3 7ffset distance or 3&roug& %ultima distanta introdusa' Select o!"ect to offset #selectati prin punctare entitatea$ 8a prima cerere se indica distanta la care se traseaza noua entitate, fata de entitatea de referinta. 8a a doua cerere se indica entitatea de referinta. Daca este 0or!a de o polilinie,

atunci ec&idistanta 0a face sa fie urmarite sinuozitatile poliliniei. Daca polilinia are latime, atunci si polilinia o!tinuta are aceeasi latime. Similitudinea se pastreaza si in pri0inta culorii, a tipului de linie si a laAerului. In continuare se cere Side to offset sau 3&roug& point ,Side to offset, #partea in care se traseaza noua entitate$ se cere in cazul unei 0alori numerice a ec&idistantei, iar ,3&roug& point, #punctul prin care sa treaca noua entitate$ daca am raspuns la cererea distantei prin ,3&roug&,. OOPS Comanda 77+S reface o!iectele sterse cu cea mai recenta comanda ERASE. +ractic, la comanda ERASE AutoCAD creeaza o lista cu toate entitatile care se sterg, lista folosita de 77+S. Daca, dupa un ERASE se mai da unul, lista de la primul este inlocuita prin lista de la cel de2al doilea, astfel ca 77+S 0a reface numai ce2a sters cea mai recenta comanda ERASE. Sintaxa ORTHO Comanda 7R3;7 permite trecerea in #sau din$ modul de lucru ortogonal. In acest caz, toate liniile 0or fi desenate orizontal sau 0ertical. Sintaxa 7R3;7 71 2 Acti0eaza modul ortogonal. 7R3;7 744 2 Dezacti0eaza modul ortogonal. 1ota Reteaua afisata prin BRID poate fi rotita. In acest caz, liniile trasate in modul 7R3;7 0or fi rotite corespunzator. OSNAP Comanda 7S1A+ contine o trusa de unelte de selectare a unui punct, din care 0om alege una sau mai multe #modurile 7S1A+$. +unctele selectate 0or fi legate de una sau mai multe entitati de"a desenate, astfel 7S1A+ 7!"ect snap modes CE1ter E1Dpoint I1Sertion I13erection polilinie MIDpoint 2 centrul arcului sau cercului 2 punctul de capat al liniei sau arcului 2 punctul de inserare pentru 3ext()loc*(S&ape(Attri!ute 2 punctul de intersectie a doua entitati de tip linie, arc, cerc, elipsa, 2 mi"locul unei linii sau a unui arc 77+S

1EArest 2 punctul cel mai apropiat fata de centrul patratelului selector, aflat pe portiunea din entitatea selectata ce se gaseste in interiorul patratelului 17De 2 punctul #izolat$ aflat in interiorul selectorului 171e 2 anuleaza modurile 7S1A+ acti0e #off$ +ERpendicular 2 punctul aflat la intersectia dintre entitatea selectata si perpendiculara dusa pe aceasta din punctul curent CUAdrant 2 punctul aflat pe un arc sau cerc intr2una din pozitiile trigonometrice D, ED, @FD, <GD grade CUIc* 2 alege, in cazul actiunii mai multor moduri 7S1A+, punctul care indeplineste primul conditiile cerute 3A1gent 2 punctul de tangenta al unui arc sau cerc cu dreapta care pleaca de la punctul curent. Se foloseste 0irgula pentru a separa modurile multiple. PAN Cu +A1 se poate deplasa dreptung&iul care delimiteaza zona afisata fara a inter0eni asupra marimii imaginii, permitand prezentarea la aceeasi scara a di0erselor portiuni. Se poate folosi in doua 0ariante +A1 Displacement #coordonate relati0e$ Second point #Enter$ sau +A1 Displacement #punct$ Second point #punct$ PEDIT Comanda +EDI3 contine mai multe posi!ilitati de modificare #editare$ a poliliniilor 2 desc&iderea sau inc&iderea unei polilinii 2 descompunerea poliliniilor in 0ertexuri sau adaugarea de 0ertexuri poliliniei selectate 2 sc&im!area latimii poliliniei sau a segmentelor specificate 2 mutarea 0ertexurilor 2 interpolare #4it si )2Spline$ pentru cur!e si suprafete Sintaxa +EDI3 Select +olAline #select$ Close(Hoin(:idt&(Edit 0ertex(4it cur0e(Decur0e(Undo(eIit %I' ,Close, este inlocuit cu ,7pen, daca polilinia este inc&isa. Su!comanda ,Edit 0ertex, determina aparitia unui ,I, pe primul 0ertex si a prompterului

1ext(+re0ious()rea*(Insert(Mo0e(Regen(Straig&ten(3angent(:idt&(eIit %1' 1ext 2 Muta ,I, pe 0ertexul urmator. +re0ious 2 Muta ,I, pe 0ertexul precedent. )rea* 2 Memoreaza 0ertexul marcat si permite selectarea altuia. Se poate elimina apoi portiunea din polilinie cuprinsa intre cele doua 0ertexuri. Insert 2 Adauga un nou 0ertex dupa cel marcat. Mo0e 2 +ermite mutarea 0ertexului marcat. Regen 2 Regenereaza polilinia. Straig&ten 2 Memoreaza 0ertexul marcat si permite selectarea altuia. Se poate inlocui apoi portiunea dintre cele doua 0ertexuri cu un segment de dreapta. 3angent 2 Ataseaza 0ertexului marcat o directie tangenta, ce 0a fi utilizata la rotun"irea ulterioara a poliliniei. :idt& 2 Modifica latimea poliliniei dupa 0ertexul marcat. eIit 2 +araseste su!comanda9 re0ine in +edit. Comanda +EDI3 poate fi folosita si pentru editarea suprafetelor #mes&$. In acest caz optiunile sunt D 2 reface suprafata originala #decur0e$ E 2 editarea indi0iduala a 0ertexurilor M 2 desc&ide sau inc&ide suprafata in directia M 1 2 desc&ide sau inc&ide suprafata in directia 1 S 2 a"usteaza forma suprafetei, in functie de 0aloarea 0aria!ilei SUR43/+E. +entru editarea 0ertexurilor D 2 deplasare in "os pe directia M, la 0ertexul anterior 8 2 deplasare la stanga pe directia 1, la 0ertexul anterior M 2 muta 0ertexul curent #indicat prin I$ R 2 deplasare la dreapta pe directia 1, la 0ertexul urmator RE 2 reafisarea suprafetei U 2 deplasare in sus pe directia M, la 0ertexul urmator PFACE Comanda +4ACE #+olA4ACEs$ se foloseste pentru desenarea mes&2urilor #fatete 2 portiuni de suprafata$ cu mai multe laturi, spre deose!ire de comanda =DMES;, care limiteaza numarul laturilor la trei sau patru. Sintaxa +4ACE Vertex @ 4ace @, 0ertex @ #optiune$ 7ptiuni 2@ 2 face latura in0izi!ila

C787R 2 sta!ileste culoarea entitatii 8A/ER 2 sta!ileste stratul in care este desenata entitatea PLAN Comanda +8A1 determina afisarea proiectiei desenului =D pe planul #xDA$ corespunzator sistemului de coordonate curent, specificat sau implicit #:CS$. Sintaxa +8A1 %Current UCS'( Ucs( :orld Raspunsul ,., determina listarea sistemelor de coordonate #UCS$ definite in momentul respecti0. PLINE +olilinia este compusa dintr2o insiruire de linii si arce, tratate ca o singura entitate. Comanda +8I1E deseneaza o polilinie. Sintaxa +8I1E 4rom point #punctul de start$ Current line -idt& is nnn #2 grosimea curenta a liniei$ Modul 8ine Arc(Close(;alf-idt&(8engt&(Undo(:idt&(%+unctul final al liniei' Modul Arc Angle(CEnter(C8ose(Direction(;alf-idt&(8ine(Radius( Second pt(Undo(:idt&(%+unctul final al arcului' +entru a lucra cu o polilinie existenta utilizati comanda +EDI3. 7ptiuni Arc 2 0ertexul care se traseaza 0a fi un arc. Vertexurile urmatoare 0or fi arce pana ce comutam pe 8ine. Close 2 inc&ide polilinia, trasand un 0ertex de la punctul curent la primul punct al poliliniei. ;alf-idt& 2 precizeaza semi2latimea 0ertexului. 8engt& 2 lungimea 0ertexului. Undo 2 Anuleaza ultimul 0ertex, re0enind la pozitia anterioara. :idt& 2 +recizeaza latimea 0ertexului. Vor fi cerute latimile am!elor capete, pe rand. PLOT Comanda +873 trimite un desen la ploter sau intr2un fisier recunoscut de ploter. Sintaxa +873 :&at to plot 22 DisplaA, Extents, 8imits, Vie-, or :indo- %D'

Inaintea transmiterii desenului, tre!uie configurat ploterul de destinatie. Vor fi afisate 0alorile parametrilor de plotare sta!ilite la ultima configurare, de exemplu +lot -ill 173 !e -ritten to a selected file. Sizes are in Inc&es. +lot origin is at #D.DD, D.DD$ +lotting area is xx -ide !A AA &ig& #MAI size$ +lot is not rotated ED degrees +en -idt& is D.D@D Area fill -ill !e ad"usted for pen -idt& ;idden lines -ill 173 !e remo0ed +lot -ill scaled to fit a0aila!le area Do Aou -ant to c&ange anAt&ing. %1' Raspunsul ,/, la ultima intre!are permite reconfigurarea ploterului. Se 0a putea opta pentru plotarea intr2un fisier #0a fi trimis ulterior la ploter printr2o comanda D7S$, se pot sc&im!a unitatile de masura, originea desenului, dimensiunile &artiei, scara la care se face plotarea, pozitia desenului #rotit cu ED de grade$, se pot elimina liniile ascunse #&idden lines$ si se pot asigna diferitelor culori din desen diferite capete #grosimi de penita$, tipuri de linie #ale ploterului$ si 0iteze de desenare. POINT Comanda +7I13 permite plasarea in desen a unei entitati de tip punct. Sintaxa +7I13 +oint #punctul desemnat$

Modul de marcare al punctului este influentat de setarea 0aria!ilei +DM7DE. +entru a"utor suplimentar, tastati ,;E8+ +7I13S,. POLYGON +78/B71 poate crea poligoane regulate, ca polilinii. 1umarul de laturi poate fi cuprins intre = si @D<>. Sintaxa +78/B71 1um!er of sides #numarul de laturi$ Edge(%Center of polAgon' #introduceti un punct$ Inscri!ed in circle(Circumscri!ed a!out circle #I(C$ Radius of circle Daca raspundeti la cererea a doua cu un punct, 0a fi creat un poligon inscris in cercul cu raza specificata la a patra cerere, sau circumscris acestuia, in functie de raspunsul dat la a treia cerere. Daca raspundeti cu ,Edge,, urmeaza dialogul

4irst point of edge #capatul unei laturi$ Second endpoint of edge #capatul < al aceleiasi laturi$ 7rdinea indicarii punctelor determina amplasarea poligonului fata de latura specificata. PRPLOT Comanda +R+873 trimite un desen la imprimanta #creeaza un &ard2copA$. Este necesara o imprimanta cu posi!ilitati grafice. Deasemenea, tiparirea se poate face si intr2un fisier. Sintaxa +R+873 :&at to plot 22 DisplaA, Extents, 8imits, Vie-, or :indo- %D' In continuare, se 0a configura imprimanta. Daca se tipareste intr2un fisier, 0a fi cerut si numele acestuia. Vezi si comanda +873. PSPACE Comanda +S+ACE #+aper S+ACE$ comuta editorul de desenare in modul ,paper space, #0ezi si comanda MS+ACE$. Sintaxa +S+ACE Modul ,paper space, permite crearea mai multor ferestre de desenare #0ie-port2uri$ acti0e in acelasi timp. Acest lucru este necesar pentru plotarea mai multor 0ie-port2uri. +ana la Release @D, acest lucru nu era posi!il, deoarece ,0port,2urile erau create numai pe ecran #prin comenzi de afisare$, plecand de la continutul !azei de date. 4olosind modul ,paper space, #introdus in Release @@$, 0om a0ea pe &artie exact ceea ce a0em pe ecran. PURGE In cursul desenarii este posi!il sa ramana neutilizate !locuri, laAere, tipuri de linie, fonturi #s&ape$ sau stiluri de text definite anterior. Acestea pot fi eliminate cu comanda +URBE. Sintaxa +URBE +urge unused )loc*s(8aAers(8tApes(S;apes(S3Ales(All Se 0a alege tipul o!iectelor ce urmeaza sa fie eliminate. Apoi, AutoCAD 0a afisa numele fiecarui o!iect de tipul respecti0 ce nu este utilizat, pentru confirmare. 173A Comanda +URBE functioneaza numai daca nu a fost data nici o alta comanda inainte. QTEXT

Comanda C3EI3 controleaza modul de lucru ,Juic* text, #scrierea rapida a textului$. Cand C3EI3 este off #starea normala$, textul este 0izualizat in intregime. Cand C3EI3 este on, este 0izualizat doar un dreptung&i care incadreaza textul respecti0. Se foloseste pentru reducerea timpului de regenerare a desenelor. Sintaxa QUIT Comanda CUI3 ser0este la a!andonarea sesiunii de lucru curente, fara sal0area modificarilor facute in desen. Se re0ine in meniul principal. Sintaxa CUI3 ReallA -ant to discard all c&anges to dra-ing. C3EI3 71(744 %current'

Daca raspundeti altfel decat ,/, sau ,/ES,, comanda este ignorata si puteti continua desenarea. REDEFINE Comanda REDE4I1E permite redefinirea unei comenzi AutoCAD asupra careia s2a aplicat comanda U1DE4I1E. Sintaxa REDE4I1E Command name #nume comanda$ 1oua definitie a comenzii 0a fi cea originala. +entru a redefini temporar o comanda #se 0a re0eni apoi la definitia utilizatorului$, se poate introduce un punct inaintea numelui comenzii. Definitia unei comenzi AutoCAD poate fi sc&im!ata prin Auto8IS+, folosind functia defun. REDO Daca RED7 este introdusa imediat dupa o comanda U1D7 #U, U1D7 )ac*, sau U1D7 nnn$, 0a fi anulata aceasta comanda #Undo$. Un U1D7 dupa RED7 0a reda desenul de dinaintea lui RED7. REDRAW Comanda REDRA: redeseneaza continutul ecranului, fara sa mai parcurga !aza de date. Vor fi eliminate de pe ecran liniile si punctele a"utatoare #!lips$. Daca 0aria!ila ,)8I+M7DE, este 744, !lipsurile nu mai apar deloc. Sintaxa REDRA:

REDRAWALL

Comanda REDRA:A88 se foloseste pentru redesenarea continutului tuturor 0ie-porturilor. Sintaxa REDRA:A88 REGEN Comanda REBE1 regenereaza intregul desen #0ie-portul curent$ si il redeseneaza pe ecran. Sintaxa REBE1

REGENALL Comanda REBE1A88 se foloseste pentru regenerarea continutului tuturor 0ie-porturilor. Sintaxa REBE1A88 REGENAUTO Daca doriti ca AutoCAD2ul sa 0a consulte atunci cand 0rea el sa faca automat o regenerare, folositi comanda REBE1AU37. Sintaxa REBE1AU37 71(744 %mod curent'

Daca REBE1AU37 este 744 si K77M sau +A1 au ne0oie de o regenerare a desenului, apare prompterul A!out to regen, proceed. %/' Raspunsul ,1o, lasa desenul nemodificat. RENAME Comanda RE1AME foloseste la sc&im!area numelui unui !loc, stil de cotare, laAer, tip de linie, stil de text, UCS, ,0ie-, sau ,0port,. Sintaxa RE1AME )loc*( DimstAle( 8AAer( 83Ape( StAle( UCS( VIe-( V+ort #optiune$ 7ld #o!"ect$ name #0ec&iul nume$ 1e- #o!"ect$ name #noul nume$ REPEAT ENDREP

Comenzile RE+EA3 si E1DRE+ erau folosite in primele 0ersiuni ale AutoCAD2ului. Acum se folosesc comenzile ARRA/ si MI1SER3. Desenele 0ec&i, care contin entitati de tipul RE+EA3(E1DRE+ tre!uie sa fie actualizate folosind optiunea F din meniul principal #Main Menu$. RESUME Comanda RESUME se foloseste pentru re0enirea intr2o comanda SCRI+3 a carei executie a fost intrerupta de o eroare sau prin tastatura. Sintaxa RESUME

REVSURF Comanda REVSUR4 #REVol0ed SUR4ace$ se foloseste pentru generarea unei suprafete de re0olutie prin rotirea unei linii #cur!e$ in "urul unei axe. Sintaxa REVSUR4 Select pat& cur0e Select axis of re0olution Start angle %implicit' Included angle #L?cc-, 2?c-$ %implicit' Cur!a rotita #,pat& cur0e,$ poate fi o entitate de tip line, arc, circle, polAline #<D sau =D$. Aceasta cur!a 0a da directia 1 a suprafetei #mes&$ rezultate. 7 suprafata de tip mes& este o retea de 0ertexuri unite intre ele prin linii #-ireframe$. ROTATE Comanda R73A3E permite rotirea de entitati in "urul unui punct. Sintaxa R73A3E Select o!"ects #select$ )ase point #punct$ %Rotation angle'(Reference #ung&iul de rotire$ Daca la ultima cerere raspundeti cu ,R, #de la ,Reference,$, atunci dialogul continua astfel Rotation angle %D' #ung&iul de referinta$ 1e- angle #0aloarea noua a ung&iului$ Daca figura este de"a rotita cu un ung&i, tre!uie sa dati ung&iul su! care sa fie rotit ansam!lul fata de acesta #deci un ung&i relati0$. RSCRIPT

Daca un fisier ,script, este apelat cu comanda SCRI+3 din editorul de desenare, RSCRI+3 determina reluarea acestuia de la inceput #daca este continuta in fisierul ,script,$. Sintaxa RSCRI+3

RULESURF Comanda RU8ESUR4 #RU8Ed SUR4ace$ permite crearea unei suprafete determinata de deplasarea unei drepte intre doua cur!e #capetele dreptei 0or fi pe cele doua cur!e$. Cur!ele pot fi linii, arce, cercuri sau polilinii. +oate fi generata o suprafata si intre o cur!a si un punct #de exemplu un con$. Sintaxa RU8ESUR4 Select first defining cur0e Select second defining cur0e Benerarea incepe de la primul 0ertex in cazul poliliniilor, de la D grade in cazul cercurilor si, !ineinteles, de la primul punct in cazul liniilor. SAVE Comanda SAVE foloseste la actualizarea continutului fisierului care contine desenul la care se lucreaza. 1u se paraseste editorul de desenare. Sintaxa SAVE 4ile name #nume fisier sau Enter$

4isierul implicit de sal0are este fisierul care contine desenul curent. Extensia este ,.d-g, si nu mai tre!uie specificata. SCALE Comanda SCA8E permite modificarea dimensiunilor unor entitati existente. 4actorul de scara este acelasi pe I si /. Sintaxa SCA8E Select o!"ects #select$ )ase point #punct$ %Scale factor'(Reference Daca la ultima cerere raspundeti cu un numar, factorul este relati0 la dimensiunile o!iectelor selectate. +entru marire, acesta tre!uie sa fie mai mare decat @. Daca raspundeti cu ,Reference,, puteti specifica dimensiunea curenta si noua dimensiune care doriti sa ii corespunda Reference lengt& %@' 1e- lengt&

8ungimea de referinta poate fi specificata si prin introducerea a doua puncte. SCRIPT Comanda SCRI+3 determina citirea comenzilor dintr2un fisier ,script, #extensie ,.scr,$ si executarea lor. Sintaxa SCRI+3 Script file #nume$

Daca executia comenzilor din ,script, este intrerupta printr2o eroare sau C3R82C, poate fi reluata cu RESUME. Comanda RSCRI+3 inserata in fisier determina reluarea executarii sirului de comenzi de la inceput. SELECT Comanda SE8EC3 foloseste la selectarea entitatilor care 0or forma multimea de selectie dorita. Sintaxa SE8EC3 Select o!"ects #selecteaza entitatile$

Modurile de selectare posi!ile sunt 8ast ? ultima entitate creata. +re0ious ? multimea de selectie anterior formata. :indo- ? cere colturile opuse ale unei ferestre care 0a selecta numai entitatile complet incluse in ea. Crossing ? ca si :indo-, dar include si o!iectele taiate de fereastra. )ox ? formeaza un Crossing daca se deplaseaza colimatorul spre stanga fata de primul punct ales, sau un :indo- daca se deplaseaza la dreapta. AUto ? creeaza automat un )ox daca punctul indicat nu selecteaza nici o entitate. Single ? selecteaza o singura entitate si iese. Remo0e ? comuta pe E8IMI1AREA de entitati din multimea de selectie. Add ? reia includerea de entitati dupa Remo0e. Undo ? anuleaza ultima operatie de includere de entitati in multime. SETVAR Multe comenzi AutoCAD seteaza moduri de lucru, dimensiuni, limite, care raman 0ala!ile pentru comenzile urmatoare #de ex. C787R seteaza o culoare$. Valorile respecti0e sunt stocate intr2o colectie de 0aria!ile de sistem. Comanda SE3VAR permite accesul direct la aceste 0aria!ile. Sintaxa SE3VAR Varia!le name or .

Daca raspundeti cu ,.,, 0or fi listate setarile curente ale tuturor 0aria!ilelor. Unele nu pot fi sc&im!ate. Acestea sunt marcate prin ,#read onlA$,. Daca introduceti numele unei 0aria!ile, apare

1e- 0alue for 0arname %0al. curenta' unde 0arname este numele 0aria!ilei. Daca 0eti raspunde cu Enter, 0aloarea curenta 0a fi pastrata. SHADE Comanda S;ADE se foloseste pentru ,um!rirea, o!iectelor =D. Sintaxa S;ADE Regenerating dra-ing. S&ading ED.. done. S&ading complete. 1u are efect asupra corpurilor alcatuite din ,-ireframe,9 tre!uie neaparat sa existe suprafete opace #=D4ACE$, ca si pentru ;IDE. SHAPE Comanda S;A+E insereaza un ,s&ape, #sim!ol$ definit anterior in desen9 acesta se afla intr2un fisier ,.s&x, incarcat anterior cu 87AD. Sintaxa S;A+E S&ape name #or .$ %default' #nume sim!ol$ Starting point #punct$ ;eig&t %@.D' #nr. real$ Angle %D' #ung&i in grade$ Daca la prima cerere raspundeti cu ,.,, 0a fi afisata lista sim!olurilor incarcate la momentul respecti0. SH SHELL Comanda S;E88 determina iesirea temporara in sistemul de operare, fara a!andonarea sesiunii curente de desenare. Comanda S; este asemanatoare, dar pot fi executate numai comenzi D7S interne. Sintaxa S;E88 D7S command #numele comenzii dorite$ Dupa executarea programului apelat, reapare prompterul ,Command ,. Daca la ,D7S command , raspundeti cu Enter, apare prompterul ,C'',. Acum puteti introduce o succesiune de comenzi D7S. +entru a re0eni in editorul de desenare, introduceti ,EII3,.

SKETCH Comanda SME3C; permite desenarea cu mana li!era. Este necesara folosirea unei ta!lete de digitizare sau a unui mouse. Sintaxa SME3C; Record increment #0aloare 2 nr. real$ S*etc&. +en eIit Cuit Record Erase Connect . Su!comenzi + I C R E C . 2 2 2 2 2 2 2 Ridicarea (co!orarea creionului Inregistrarea liniilor temporare si iesirea din S*etc& Renuntarea la liniile temporare si iesirea din S*etc& Inregistrarea liniilor temporare si ramanerea in S*etc& Stergerea liniilor temporare de la un punct spec. pana la sfarsit Connect relansare ,s*etc&, de la ultimul punct Desenarea liniilor temporare de la punctul curent #pen up$

SNAP Comanda S1A+ determina deplasarea cursorului pas cu pas. Marimea pasului poate fi modificata tot cu S1A+. Sintaxa S1A+ Snap spacing or 71( 744( Aspect( Rotate( StAle %0al. curenta'

Semnificatia optiunilor 1UMAR 2 Modifica marimea pasului 71 2 trece in mod ,pas cu pas, 744 2 renunta la ,pas cu pas, R73A3E 2 Roteste reteaua imaginara determinata de marimea pasului AS+EC3 2 Modifica marimea pasului pe I si / S3/8E IS7 2 Mod ,snap, izometric S3/8E S3A1DARD 2 Mod ,snap, normal SOLID S78ID ofera posi!ilitatea realizarii de suprafete #plane$ umplute. Sintaxa S78ID 4irst point #punct$ Second point #punct$ 3&ird point #punct$ 4ourt& point #punct, sau Enter pentru sectiune triung&iulara$ 3&ird point #punct, sau Enter pentru inc&eierea comenzii$ Atentie la ordinea punctelor N

STATUS Comanda S3A3US produce un raport asupra starii curente a desenului. Sintaxa S3A3US

173A In timpul cotarii #Dim $, S3A3US listeaza starea curenta a 0aria!ilelor de cotare. STRETCH Comanda S3RE3C; permite mutarea unei portiuni din desen selectata prin SE8EC3, pastrand legaturile cu restul desenului, ramas nesc&im!at. +oate fi aplicata entitatilor de tip line, arc, trace, solid, polAline, =Dline si =Dface. Sintaxa S3RE3C; Select o!"ects to stretc& !A -indo-... Select o!"ects Dupa selectare, apare )ase point 1e- point S3RE3C; se comporta diferit cu diferitele tipuri de entitati. Capetele liniilor sunt deplasate9 arcele sunt transformate in linii sau sunt modificate #cand este posi!il$ pozitia centrului si ung&iurile de inceput si sfarsit9 polilinia este tratata segment cu segment, in functie de tipul segmentului respecti0 #linie sau arc$9 informatiile referitoare la rotun"irea sau interpolarea poliliniilor nu sunt afectate de S3RE3C;. STYLE Comanda S3/8E este folosita la crearea unui stil nou de text sau la modificarea unui stil existent. 4iecare stil foloseste un font la care i se aplica o inaltime, un factor de extensie(compresie si un ung&i de inclinare a textului. Se poate alege modul ,!ac*-ards, #in oglinda de la dreapta spre stanga$ sau ,upside2do-n, #in oglinda de sus in "os$. Sintaxa S3/8E 3ext stAle name #or .$ #nume stil$ 4ont file %0al. implicita' #nume fisier$ ;eig&t %0al. implicita' #0aloare$ :idt& factor %0al. implicita' #factor de scara$ 7!liJuing angle %0al. implicita' #ung&i$ )ac*-ards. %/(1' Upside2do-n. %/(1' Vertical. %/(1' #nume stil$ este acum stilul curent.

Stilul creat de0ine stilul propriu textelor ce 0or fi desenate. TABLET Comanda 3A)8E3 este folosita pentru introducerea in AutoCAD a unui desen de pe &artie, prin intermediul unei ta!lete digitizoare. 3A)8E3 poate fi folosita si pentru introducerea comenzilor dintr2un meniu aflat pe ta!leta. Sintaxa 3A)8E3 71 2 Modul ta!let 71 3A)8E3 744 2 Modul ta!let 744 3A)8E3 CA8 2 Cali!reaza ta!leta pentru desenul de introdus 3A)8E3 C4B 2 Configureaza ta!leta pentru meniul si zona de desenare dorite TABSURF Comanda 3A)SUR4 #3A)ulated SUR4ace$ genereaza o suprafata prin deplasarea unui contur intr2o directie specificata. Sintaxa 3A)SUR4 Select pat& cur0e Select direction 0ector Conturul #,pat& cur0e,$ poate fi o linie, un arc, cerc sau o poliilnie #<D sau =D$. 8iniile de suprafata 0or fi paralele cu directia indicata. Directia este indicata prin selectarea unei linii sau a unei polilinii desc&ise care 0a indica directia si lungimea liniilor de suprafata #generatoarele$. TEXT Comanda 3EI3 deseneaza un text de marimea dorita, inclinat cu ung&iul dorit. Sintaxa 3EI3 Start point or Align(Center(4it(Mid(Rig&t(StAle #punct$ ;eig&t %0al. implicita' #0aloare sau doua puncte$ Angle %0al. implicita' #ung&i sau punct$ 3ext #sirul ce tre!uie desenat$ Daca introduceti un punct la ,Starting point,, textul 0a fi aliniat la stanga relati0 la acel punct. Alte 0ariante A 2 Aliniere intre doua puncte selectate. In acest caz nu 0or mai fi cerute inaltimea si ung&iul. C 2 Centrarea textului fata de punctul ales. 4 2 Alinierea textului intre doua puncte cu un factor de scara numai pe I. M 2 Centrarea textului fata de un punct ales, atat pe orizontala cat si pe 0erticala.

R 2 Alinierea fata de punctul de sfarsit #aliniere la dreapta$. S 2 Selectarea unui stil de text diferit. TEXTSCR Vezi comanda BRA+;SCR. TIME Daca introduceti comanda 3IME, o!tineti ce0a de genul Command 3IME Current time Dra-ing created Dra-ing last updated 3ime in dra-ing editor Elapsed timer 3imer on. Urmatorul prompter 0a fi DisplaA(71(744(Reset unde DisplaA 2 Repeta afisarea de mai sus, cu timpul reactualizat. 7n 2 +orneste ceasul utilizator #elapsed timer$ 2 implicit 71. 7ff 2 7preste ceasul utilizatorului. Reset 2 Reseteaza ceasul utilizatorului. TRACE Comanda 3RACE ser0este la trasarea liniilor cu grosime nenula. Sintaxa 3RACE 3race -idt& %0al. implicita' #o 0aloare$ 4rom point #punct$ 3o point #punct$ 3o point #punct$ 3o point #Enter pentru inc&eierea unui ,trace,$ +entru desenarea traseelor orizontale sau 0erticale se poate folosi modul de lucru 7R3;7. TRIM DF 17V @EFO at DE @D >>.DDO <= HU8 @EFO at DG <@ =D.P>F @F SE+ @EFO at @O == OE.GG@ D daAs DD D< O>.O<D D daAs DD DD =D.GG<

Daca ati facut un desen la care ati trasat linii mai lungi decat tre!uia si doriti acum sa le ,tundeti, capetele, dati comanda 3RIM. Ulterior, puteti elimina conturul de tundere, daca are numai scop a"utator. Sintaxa 3RIM Select cutting edges#s$... Select o!"ects selectati muc&iile taietoare #conturul de tundere$. Select o!"ects Enter Select o!"ect to 3RIM selectati capetele de retezat. U Comanda U anuleaza efectul ultimei comenzi introduse. 1umele comenzii anulate 0a fi afisat. Se poate introduce comanda U de mai multe ori, pana la anularea tuturor comenzilor de la inceputul sesiunii de lucru. 1u afecteaza comenzile care lucreaza cu fisiere #cele de export in fisiere$. UCS Comanda UCS #User Coordinate SAstem$ defineste sau modifica sistemul de coordonate folosit. Sintaxa UCS 7rigin( KAxis( =point( EntitA( Vie-( I( /( K( +re0( Restore( Sa0e( Del( .( %:orld' 7ptiunile 7rigin 2 punctul in care se 0a deplasa originea UCS2ului curent, si 0a de0eni originea noului UCS. KAxis 2 defineste un nou UCS folosind o origine #punct$ si un punct care indica sensul poziti0 al axei K. Se 0a cere 7rigin point %implicit' #noua origine$ +oint on positi0e portion of K2axis %implicit' #punct de pe axa K, cu coord. K poziti0a$ =point 2 defineste noul UCS prin = puncte originea, sensul poziti0 al axei I si sensul poziti0 al axei /. Se cere 7rigin point %implicit' +oint on positi0e portion of t&e I2axis %implicit' +oint on positi0e2/ portion of t&e UCS I2/ plane %implicit' Cele trei puncte nu pot fi coliniare. EntitA 2 defineste noul UCS folosind o entitate existenta. +lanul xDA 0a fi paralel cu planul xDA al UCS2ului in care a fost desenata entitatea selectata, iar directia K 0a fi aceea