Sunteți pe pagina 1din 3

EXERCITIISIPROBLEMEDEALGEBRAREZOLVATE

A2.OPERATIICURADICALI
a)Algoritmuldeextragerearadaciniipatrate
1.Radacinapatrataaunuinumarintreg.
2'31'04 152
1
26 6=156
13125 5=125
125
302 2=604
==604
604
===

Ex. 23104

1.Impartnumarulingrupedecate2cifredeladreaptalastanga
2.Magandesclaunnumarcareridicatlapatratsadeadreptrezultat
unnumarmaimicdecat2(primagrupadinstanga)12 <2
3.Trecnumarulindreaptasusiarrezultatulobtinutsub2siilscad
dinacesta 21=1
4.Coborlanga1urmatoareagrupa31siobtinnumarul131
5.Dubleznumarulscrisindreaptasus1siobtinnumarul2(1 2=2)

6.Magandesclaocifracareadaugataindreaptalui2siinmultitacunumarulcareseformeazasa
obtinunnumarmaimicdacat131.
Amadaugatcifra6siamobtinutnumarul26dar26 6=156numarcareestemaimaredecat131
Amadaugatcifra5siamobtinutnumarul25,iar25 5=125numarcareestemaimicdecat131
7.Scriucifra5indreaptacifrei1desus,iarrezultatul125subnumarul131siilscaddinacesta
131125=6,apoicoborlangacifra6urmatoareagrupa,adica04siobtinnumarul604
8.Dubleznumarulscrisindreaptasus15siobtinnumarul30(15 2=30)pecareilscriusubultima
inmultiredindreapta.
9.Magandesclaocifracareadaugataindreaptalui30siinmultitacunumarulcareseformeazasa
obtinunnumarmaimicdacat604.
Amadaugatcifra 2siamobtinutnumarul 302,iar302 2=604numarcareesteegalcu604,deci
estebun.
10.Treccifragasitasusindreaptanumarului15siobtinnumarul152,carestesirezultatulfinal.
Pentrufixareacunostintelormaiprezintinca2exemple,darfaraexplicatii.

a
c
ti

t
a

91'39'36956
81186 6=1116
1039185 5=925
925
1907 7=13349
=114361906 6=11436
11436
=====

m
/
o

r
.
u

f
o

r
p

e
/
:/

tt p

m
e

8'15'67
285,59
4
49 9=441
415
48 8=384
384
565 5=2825
=31675706 6=34236
28255705 5=28525
=34200
57109 9=513981
28525
=567500
513981
=53519

2.Radacinapatrataaunuinumarrational.
Algoritmulesteacelasicalanumereleintregi,cudouaprecizari:candseajungeindreptulvirguleise
scrie virgula la rezultat daca numarul de cifre de dupa virgula nu este par se mai adauga un
zerou(iardacaestecazulgrupedecatedouazerour)icasaputemimpartiiingrupedecate2cifre
numaruldedupavirgula.
2'46',49
15,7
125 5=125
146
307 7=2149
125
=2149
2149
====

b)Operatiicuradicali
1.312+ 18 48232=323+3243242=6343+3282=2352
122 12=223 12=223=23
62
33
1

182 18=232 18= 232 =32


93
33
1

482 48=22223 48= 22223=223=43 322 32=22222 32=22222=42


242
162
122
82
62
42
33
22
1
1
11
2.0,580+0,(3)451850:610= 45+ 3535=25+ 535=0
2
3
5(5 13(3 1
0,5==0,(3)== 80= 165=45 45= 95=351850:610=35
102
9
3

a
c
ti

m
e

3.(63 18)(28+ 8)=(3732)(27+22)=3(7 2) 2(7+ 2)=6(7 2)(7+ 2)=


=6[(7)2 (2)2]=6(72)=6 5=30

t
a

63= 97=37 18= 92=32 28= 47=27 8= 42=22

m
/
o

4.(45 125)2 +(20 12)2 + 960=(3555)2 +(2523)2 +815=(25)2 +4(53)2 +815=


=45+4(5253+3)+815=20+4(8215)+815=
=20+32815+815=52

r
.
u

45= 325=35 125= 525=55 20= 225=25 12= 223=23 960=8215=815

f
o

Atentie!laparanteza(25 23)2 ,amscospe2 factorcomunsilamridicatlaputereacareeste


parantezaobtinand4(22 =4),apoiamaplicatformula(ab)2 =a2 2ab+b2.
Cand se scoate un numar ca factor comun dintro paranteza se ridica la puterea care este
parantezarespectiva.

r
p

e
/
:/

5. 3(2 3)(331)(34)= 3 2 3 3(33 333 41 3+1 4)=


=233(9123 3+4)=233(13133)=
=23313+133=15316

tt p

6.[(246128):(62)] (4 48)=(43+24) (443)=(443)(443)=(443)2 =


=42(1 3)2 =16(123+3)=16(423)=64323
111
7.0,5:(2)2 0,5+(3 2)(2+ 3)=:+(3 2)(3+ 2)=
2(2)2 2
1
11142 1
=:+(3)2 (2)2 = +32=
242212
1
161 5
=2+32=2)3==
2
22
2

210,5
3111
2311132
1
1
+1
8.() 3 + 18=() +: 32=+ =
32
2
2
31 22
1262 21
31
3
1
=+=
262
6
9. (2 3)2 (1 3)2 +|16+23|= |2 3| |1 3| + 16+23=2 3(31)+4+23=
=2 3 3+1+4+ 23=7
3)
2)
76513
7 3)6
566
1
10)(+)() =(+) ()+1 =
262454216
262636
13

7 36 3+5 266 131


= = =1
6613
113

a
c
ti

27+ 45+ 5433+35+363(3+ 5+ 6) 3


11.===
12+ 20+ 2423+25+262(3+ 5+ 6) 2

t
a

m
e

m
/
o

12. 16+240 16415 415=

16+ 240= 16+260= 16+2610= (6+ 10)2 = |6+ 10| = 10+ 6

r
.
u

16415 = 16260= 162610= (6 10)2 = |6 10| = 10 6

f
o

2(4 15)
8215 8235 (3 5)2
|3 5| 2(5 3)
4 15= ======
2
2
2
2
2
2
10 6
=
2

r
p

e
/
:/

tt p

10 6
10 6
26+26 10+ 6
= 10+ 6(10 6)= 10+2)6 10+2)6==
2
2
2
56 10
=
2