Sunteți pe pagina 1din 6

ANALIZA INVESTIIILOR N MIJLOACELE FIXE DE PRODUCIE PE FORME DE PROPRIETATE I DEZVOLTRII SFEREI SOCIALE A NTREPRINDERILOR AGRICOLE DIN REPUBLICA MOLDOVA

INTRODUCERE Este bine cunoscut faptul c nainte de lansarea reformei agrare agricultura autohton (cu excepia gospodriilor casnice auxiliare) a fost practicat exclusiv n cadrul ntreprinderilor agricole mari, fie de stat, fie cele colectiv-cooperatiste. Av nd o istorie de lung durat, aceste ntreprinderi au practicat !i o activitate investiional cuvenit. "e menionat c pe parcursul perioadei de centrali#are excesiv au fost atinse !i unele succese palpabile, ns, nefiind ba#ate pe relaii adecvate de proprietate !i cele de producie, practic toate ntreprinderile agricole mari, ca !i sistemul administrativ de comand n ansamblu, nu a reu!it s se adapte#e la condiiile economiei de pia !i, n cele din urm, primele au disprut, al doilea a falimentat. $u toate c procesele de privati#are !i de restabilire a produciei agricole n ba#a proprietii private nu au avut alternative, fiind executate n grab !i deseori n mod haotic, nici p n ast#i nu a fost creat un climat investiional adecvat necesitilor, dar !i posibilitilor obiective existente n ar. "rept consecin, fluxurile investiionale la nivel de economie naional sunt la fel de schimonosite !i haotice ca !i ntreaga reform socioeconomic, care, de facto, a plasat %epublica &oldova pe ultimul loc n Europa dup venituri pe cap de locuitor. 'n calitate de argument la cele expuse poate servi cre!terea n ritmuri accelerate a mprumuturilor. %edirecionarea investiiilor spre crearea ntreprinderilor agricole mici !i mi(locii constituie unul dintre scopurile principale ale etapei postprivati#aionale de reformare a sectorului agrar. MATERIAL I METOD 'n re#ultatul cercetrilor efectuate au fost utili#ate urmtoarele metode) monografic, economico-statistic, de calcul constructiv !i de observaie logic. $a suport informaional au servit formularele speciali#ate !i rapoartele financiare generali#ate, datele *iroului +aional de ,tatistic !i Anuarul ,tatistic al %epublicii &oldova. "rept ba# metodologic au servit multiple acte legislative !i normative ale %epublicii &oldova, la fel contribuia adus n anali#a acestei probleme de diver!i savani.

REZULTATE I DISCUII 'n entitile agricole reproducia mi(loacelor fixe se nfptuie!te pe calea construciei noilor cldiri !i edificii, ma(orarea efectivului de animale productive !i perfecionarea calitilor, procurarea suplimentar a tehnicii, sdirea !i ngri(irea plantaiilor perene, construcii hidrotehnice, la fel reconstrucia !i moderni#area mi(loacelor fixe. -oate cheltuielile legate cu nfptuirea acestor msuri repre#int investiii n capitalul fix. Tabelul ! D"#a$"%a "#&e'(")""l*+ ,# $"-l*a%ele ."/e 0e 1+*0u%)"e %u 0e'("#a)"e a2+"%*l3 788 //0,1 23,4 52,0 5,6 2,0 7887 /78,8 /1,7 /0/,4 7,1 7,0 7889 /56,1 21,7 /41,6 6,4 0,4 788: 035,2 03,2 245,0 7,7 24,2 788; 463,3 42,8 017,8 6,4 03,0 4,7 788< 485,6 47,5 050,8 7,4 6/,5 2,3 788= 140,0 45,8 775,5 23,/ //3,2 7,2 788> /327,7 72,3 571,/ /4,5 81,7 4,3 1e .*+$e 0e 1+*1+"e(a(e ,# Re1ubl"%a M*l0*&a4 $"l"*a#e le" 51+e)u+" %u+e#(e6 T"1ul "#&e'(")"e" .nvestiii n capitalul fix pe obiecte de menire productiv din care) public privat mixt (public !i privat), fr participare strin a ntreprinderilor mixte a investiiilor strini

3,335 /,5 Surse informaionale: Anuarul Statistic al Moldovei

Anali#a efectuat arat, c investiiile n mi(loacele fixe de producie n %epublica &oldova sau ma(orat substanial n dinamic pe parcursul anilor 233/-2335. Astfel, cel mai nalt nivel a fost atins n anul 2335 circa /327,7 mln lei ceea ce este de 8,32 ori mai mult dec t n anul 233/ !i respectiv de 2,36 !i /,05 ori mai mult dec t n anii 2336 !i 2331. 'n ce prive!te pe forme de proprietate !i aici avem cre!teri semnificative. ,pre exemplu, investiiile alocate n entitile de proprietate public s-au ma(orat n anul 2335 fa de 233/ de 2,74 ori, iar comparativ cu anii 2336 !i 2331 corespun#tor cu /0,74 !i 6,04 9. $re!teri !i mai evidente sau nregistrat n entitile de proprietate privat n aceea!i perioad respectiv de /3,4/: 2,20 !i /,70 ori, fiind nregistrate cele mai mari investiii n capitolul fix din %epublica &oldova ponderea crora n anul 2335 a constituit 50,75 9. 'nsemntate primordial capt investiiile ntreprinderilor mixte, care n mediu pe anii 2334-2335 au avut o pondere n investiiile efectuate n mi(loacele fixe productive de /3,61 9. 'n ce prive!te proprietatea mixt !i a investitorilor strini aici ponderile sunt nensemnate !i au alctuit n anul 2335 corespun#tor /,44 !i 3,08 9. Aceste ma(orri a investiiilor n capitolul fix pe obiecte de menire productiv au fost condiionate de ridicarea considerabil a preurilor n aceast perioad datorit inflaiei !i nici pe departe nu nseamn c investiiile s-au mrit !i cantitativ, ci din contra s-au mic!orat.

; nsemntate primordial n agricultur au !i investiiile cu destinaie neproductiv care nu contribuie la obinerea produciei, dar care a(ut la desf!urarea n bune condiii a procesului de producie. 'n componena acestor investiii intr cheltuielile pentru construcia obiectelor social < culturale, de trai, nvm nt, cultur, comer, ocrotirea sntii. $u toate c ele sunt neproductive, ele ns particip !i acionea# indirect la obinerea produciei agricole globale. 'n continuare vom reflecta investiiile neproductive efectuate n sfera social a ntreprinderilor agricole din %epublica &oldova. Tabelul 7 ? S(+u%(u+a 1+*0u%)"e" a2+"%*le 1e +a$u+" ,# 2*'1*03+""le 0e (*a(e %a(e2*+""le 0"# Re1ubl"%a M*l0*&a4 1+*%e#(e 51+e)u+" %*$1a+ab"le6

Da+ea ,# .*l*'"#)3 a *b"e%(el*+ 0e $e#"+e '*%"al ! %ul(u+al3 0"# l*%al"(3)"le +u+ale@ A#ul A%*l" 0e %ul(u+3 %lubu+" A" %a'e 0e %a'e 0e l*%u"(4 $"" $7 2e#e+al34 l*%u+" %ul(u+34 l*%u+" 1e#(+u ele&" 233/ 68 /13 2332 68 564 2330 16 2334 15 427 2337 51 116 2336 86 /23 2331 84 16/ 2335 87 413 273 Surse informaionale: Anuarul Statistic al Moldovei $ercetrile efectuate n spaiul rural al %epublicii &oldova arat c n mediu pe anii 23372335 au fost date n folosin case de locuit cu 21,4 9 mai mult dec t n mediu pe anii 233/2334, iar !coli de cultur general corespun#tor cu 47,5 9 mai mult. $el mai nalt nivel fiind atins n anul 2332 c nd au fost date n folosin cu 50,5 9 mai multe locuri pentru elevi dec t n anul 2335 !i corespun#tor mai multe !coli de 7,/ !i 1,2 ori dec t n anul 233/ !i 2336. n ce prive!te cluburile !i casele de cultur apoi n anii 233/-2331 n-a fost dat n exploatare nici o cas de cultur, cu excepia anului 2335 c nd au fost date n exploatare 273 locuri. =erioada de cri# contemporan, deficitul colosal al mi(loacelor bugetare impun fundamentarea !i reali#area anumitor prioriti n politica structural a investiiilor, precum !i a de#voltrii !tiinei !i tehnicii. 'n sfera industrial a complexului agroindustrial problema primordial este producia !i fabricarea, importul echipamentului modern, reconstrucia !i moderni#area ntreprinderilor constructoare de ma!ini agricole, de fabricare a produselor alimentare cu antrenarea investiiilor strine.

CONCLUZII "ecala(ul dintre preurile de achi#iie la produsele agricole !i a preurilor la livrarea mi(loacelor de producie de ctre agricultur este o problem veche, a crei soluionare se impune !i ast#i prin mecanisme noi. &ai subliniem, c n condiiile actuale, finanele !i creditele devin p rghii eficiente n politica structural. =rin intermediul lor se pot regla ritmurile !i proporiile de#voltrii diverselor ramuri ale complexului n ntregime. Aceste fenomene economice ca reducerea investiiilor, restr ngerea programelor de construcii din cau#a inflaiei, ntreruperea relaiilor economice, nsprirea sistemelor impo#itare !i de credit, nerespectarea regimului de pli sunt fenomene inerente ale cri#ei economice, prin care trece societatea. Activitatea investiional se stopea# !i din cau#a trgnrii aciunilor de modificare a formelor de proprietate. %eali#area politicii investiionale ar trebui s se ba#e#e pe decentrali#area investiiilor cu provenirea surselor din sistemul relaiilor de pia. &i(loacele bugetului de stat destinate reechiprii !i moderni#rii trebuie alocate prin intermediul creditelor. .nvestiiile centrali#ate ale statului trebuie s fie orientate cu preponderen, pentru crearea unor noi producii cu nalt grad de aplicare a reali#rilor !tiinei, pentru infrastructura de producie !i social. $onstruciile capitale de producie se reali#ea# mai mult din propriile surse, ale ntreprinderilor, credite din capitalul acionarilor, dup criteriile pieei. =entru a stimula investiiile decentrali#ate se impune o reducere substanial a impo#itului pe cota profitului utili#at pentru investiii.

BIBLIOGRAFIE /. Anuarul ,tatistic al %epublicii &oldova. < $h.) ,tatistica, 2338 (>.E. < =. ?-ipografia central@). < 716 p. < .,*+ 815-8817-4365-3-2: 2. *a(ura, -., Economia agrar !i de#voltarea spaiului rural. $hi!inu.) $E= A,&, 2331/77 p. .,*+ 815-8817-13-/64-5: 0. -caci, +atalia: $o(ocaru, Birginia. Anele aspecte privind anali#a eficienei utili#rii mi(loacelor fixe n ntreprinderile agricole. Cucrri !tiinifice, AA,&, $hi!inu, 2335, vol. /1, $ontabilitate, p. /30-//31: 4. -caci, +atalia, $o(ocaru, Birginia. Anali#a rotaiei !i eficienei utili#rii activelor curente n ntreprinderile agricole. 'n) ?Economica@, 2338, nr. 6, p. /01-/44: 7. -caci, +atalia. =articularitile anali#ei eficienei utili#rii factorilor de producie n unitile agricole. "e#voltarea durabil a %om niei !i %epublicii &oldova n contextul european !i mondial. $onferina !tiinific internaional 22-20 septembrie 2336, A,E&, $hi!inu, p. 4//4/0.