Sunteți pe pagina 1din 99

Adina Kenere ROCHIA DE CRIN

Coperta de AUREL BULACU

adina kenere
M82431M* OL14J *

editura albatros
BUCURETI !"#$
cu dou tlpi rotunde ptrate bai aerul repede inegal cu dou brae care au uitat oceanul

TER%INU&
'IR(IL %A)ILE&CU

&*oase *apul +n r,*oare- .este un pas de nisip i /,0r+1,turi de s*oi*i *obora perdeaua l,ptoas,- Cerul2 apa2 1alul2 +nainte2 +napoi2 +n sus i 1ai 3os de buri*4 un abur /u1uriu- .rin el s*,pa b,taia slab, a *+te unui 5al i /unia 5ibra s,rat,2 /,r, pete2 +ntre parii 6oi- &e t+r+ a/ar,2 trase /er1oarul *ortului2 7u6uie prelata ud,- '+ntul 8ui +n /irele de tele6ra/2 odat, *u bon*,nitul lui 'asili*, +n *utia de *onser5e- %,6arul tre*u a6ale prin dosul *ortului spre balt,2 *l,tin+ndu0i ure*8ile stropite de Ro1eo *u *erneal, roieLep,d, trenin6ul i porni aler6+nd2 apoi +not prin o6linda +n68e7at,- .luti- C+te0un *urent *ald2 de la ad+n*2 su/lat *u lene9 A du1itale: /,*u soldatul2 ar,t+nd la trenin69 Al 1eu9 &, tr,ieti2 ai *ura32 1or1,iC8ipiul i se dep,rta +n *ea7,2 dus de s*r+netul s*oi*ilor sub bo*an*ii ni1,nui+n5elit, +n prosop2 pielea se u1/la /ierbinte- &e +ntinse pe spate2 lu1inat de pri1a des*8idere +n nori- C+t pe *e s, adoar1,- D,du s, 5orbeas*, spre *ortul lui .a5el2 dar se r,;6+ndi9 &, tr,i7i2 stri6, Ro1eo9 Bun, di1inea7a&e ae;, la 1asa din dreptul 6ea1ului *urat i0i des/,*u trusa de ras9 %i0au /urat la1ele2 do1<le--- De *e n0o /i luat aparatu--&irena unui 5apor de departe sun, prelun69 Nu se poate2 do1 Dodi2 s,ri Ro1eo i iei de dup, *8iu5etele barului- Cin s, le /ure: 9 Ieri *+nd a1 5enit la ro1u t,u le0a1 l,sat la sp,l,tor2 ni*i ;e*e 1inute--Ro1eo se str+1b, i0i trase un s*aun- 9 .,i *ine: ori bu*,t,reasa2 ori do1 Lenda2 ori *ine dra*u2 1,6aru:2 *, ,ilal7i2 nu era unu trea;= .les*,i a pa6ub,9 A7i 1ai *itit: 9 Nu- .,i nu1a 3u1a de pa6in, pe ;i- La *in*i- Aia de0asear, i alta ast,0sear,- )i2 te0ai 6+ndit: Bu*,t,reasa intr, +n /u6,- .a8arele ;dup,ir, pe 1ese2 din bu*,t,rie 6ro8,i aburul eliberat9 Haida= Ro1eo s*uip, +n ur1a ei- ),u 10a1 6+ndit2 re5eni2 ple*+nd *apul- Da s, ti7i *, eu n0a putea9 Adi*, *u1:

Dodi +l *er*et, *urios- Cei 1ai 1ari i1pertinen7i2 pui s, s*oat, dou, 5orbe *instite2 s, le *read,2 +i /r+n6eau 6+tul- Bar1anul se /oia +n s*aun2 +i ter6ea 1+inile 1ari pe 1u*8ia 1esei *a pe o r>;,toare- ?a7a rotund, i u1/lat, de so1n se lun6ise2 bu;a de sus ridi*at, de;5elea din7ii ;i17a7i2 iepureti9 E opt 3u1ate: &, 5, dau *eaiulAduse de pe te368ea *ana de *eai pre6,tit, *u *8i/la ru1en, pe /ar/urioar,9 Opt dou,;e*i2 da s0a dus--- La ase 3u1ate2 *+nd s, 1,n+n* 1,rul2 a1 ador1it- %i0au luat i pro6ra1ul de pe *ort--9 Nu se poate= +i plesni Ro1eo pal1ele--9 Las *,0l 7in 1inte- +l 1ai s*riu o dat,- )i2 *, te0ai 6+ndit9 ),u2 do1 Dodi2 poa s, a1 1are ne5oie de bani2 da ;,u da*, 1i0ar 5eni ideea s,0l +n3un68i pe b,tr+nu--Dodi pri5i pe 6ea1 la 6rupul *are se s*ur6ea tropotind pe pode7ul de deasupra b,l7ii9 A 5enit bar*a;ul- Da tu ai a5ut 5reodat, 1are ne5oie de bani: Ro1eo ur1,ri +n*ur*at *arourile /e7ei de 1as, *u de6etul 1i3lo*iu +n5elit +n inelul 6rosolan *u *ap de leu9 &, spun drept2 eu nu- i ni*i nu prea 5,d *u12 8o8oti2 ter6+ndu0i /,r, rost /runtea- Nu1a da*,--Ua se des*8ise i un b,rbat +n*,run7it2 *u burt, bo1bat,2 p,l,rioar, alb, de soare i pantaloni s*ur7i *u dun6, p,trunse *er*et,tor9 Bun, di1inea7a2 i*ni i0i puse undi7ele pe s*aunul din dreapta lui Dodi- Cu 1are 6reutate se des*otorosi de ru*sa* pe *are0l t+ri s,0l spri3ine de s*aun i0i /re*, pal1ele 1ul7u1it- O /e1eie 1,runt,2 bondoa*,2 le6at, la *ap *u bas1a de 1,tase 5erde transparent,2 tot +n tri*ou alb i pantaloni kaki s*ur7i *u dun6, ap,ru din spatele lui i r,1ase des*u1p,nit, +n dreptul ru*sa*ului- Ua se des*8ise iar- C+7i5a ini ;6ribuli7i se r,sp+ndir, pe la 1ese2 1or1,ind saluturi spre 1asa de la 6ea1- Ro1eo s*oase un sin6ur @bine0a7i05enitA ap,sat- Un *8el burdu8,nos +i l,s, ba6a3ele pe s*aun i se +ndrept, spre barul pustiu- B,rbatul +n*,run7it +i +ntinse lui Dodi 1+na i ;ise *u a*eeai neateptat, satis/a*7ie4 9 %i8,ies*u2 de la transporturiLuat pe nepre6,tite2 Dodi se +nroi- O *i*atri*e ondulat, se desena porto*alie sub o*8iul st+n6 al b,tr+nului2 1ult 1ai 1i* de*+t dreptul i 1ai 5ioi9 De1etres*u2 opti str+n6+ndu0i 1+na9 &o7ia 1ea2 aproape stri6, %i8,ies*u2 lu+nd0o sub bra7 pe /e1eia speriat, *are0i ter6ea nasul *u ti1iditate i p,rea *, 5a l,*ri1a *ur+nd de o e1o7ie prea 1areRo1eo se +n*lin,9 Nu e ni1eni: +ntreb, tare *8elul *,tre barul pustiu2 plin de sti*le *u li*8ior i a1panieRo1eo se ridi*, i tre*u +n dosul te368elei- C8elul se s/,tui peste 1ese *u un b,rbat brunet2 us*at2 apati* i *u +nso7itoarea lui *are se uita +n6ri3orat, +n toate p,r7ile- Ceru %,r,eti i ro1Ro1eo turn, +n p,8,rele2 re/u;, s, p,stre;e restul2 apoi +l adun, ban *u ban i se +ntoarse la 1asa lui Dodi%i8,ies*u se ae;, de sus2 o/t+nd sleit9 Do1ne2 o/t, iar2 s*o7+ndu0i din bu;unar o batist, albastr,2 a /ost un 5+nt pe la*--- ?,*ea bar*a--- au,leu--- &e terse pe /a7, i pe 1+inile u1ede i0i /,*u o *ru*e 1are2 ;+1bind +1bunat4 a1 ;is *, at+ta ne0a /ost- Nu iese soarele: +ntreb, deodat, porun*itor i se ;6+i prin 6ea1ul 1urdar spre pla3a de pe *are aburul l,ptos se ridi*ase la *+7i5a 1etri9 Ba da2 ;ise Dodi2 pe la nou,0nou, 3u1ate e *ald-

9 De unde s+nte7i: +ntreb, Ro1eo pri5ind +n o*8ii doa1nei %i8,ies*u2 *are respira 6reu i0i /re*a pal1ele una de alta s, le +n*,l;eas*,9 Din Bu*ureti2 a*u a /ost *on*ediul2 r,spunse %i8,ies*u +n lo*ul ei- C,su7e s+nt: Dodi +n*8ise /er1oarul trusei i se apu*, s,0i 1este*e p+inea9 &+nt2 +i ;+1bi Ro1eo /e1eii2 1er6e7i la /at, la re*ep7ie- Dup, *ol7- '0a0du* un *eai: 9 Ceai: se 1ir, *ine5a09 Ceai la toat, lu1ea2 rosti pe nas burdu8,nosul *u eBa6erat, *ere1onie- i *8i*oti- Ni1eni nu protest,9 De *e r+;i: +l +ntreb, *ontrariat brunetul9 D0aia2 i 1ai r+se pu7in2 /,r, *8e/Bu*,t,reasa s*oase *apul pe u, i bar1anul *eru ;e*e *eaiuri2 dei doar ase *lien7i noi se 5edeau la 1esele +n/,7ate- A/ar, de %i8,ieti i de *8elul *are dis*uta *u tipul ne6ri*ios i slab rotind +ntre de6ete 1o7ul solni7ei2 5e68eat +ndeaproape de o*8ii +n6uti2 +n6ri3ora7i ai *u*oanei *oa/ate2 la 1asa *u p,tr,7ele roii din 1i3lo*ul bu/etului edea /u1+nd un t+n,r 1ai 1ult s*und2 *u /i6ur, de *opil b,lai2 *are0i b+7+ia /,r, +n*etare pi*iorul st+n62 prins +n 1inerul ru*sa*uluiRo1eo tre*u dup, te368ea i +n*epu s, *al*ule;e se*ret pe un er5e7el- %i8,ies*u2 de;u1/lat2 se tre;i pri5ind la Dodi *u pro/und, iritare- @--- la tualet,A2 +i opti so7ia la ure*8e i +n*epu s, *otrob,ie +ntr0o 6eant, alb, bu*it,- %i8,ies*u nu *lipi- Dodi +i sus7inea pri5irea dar 1este*a +n *ontinuare2 l,s+nd s, i se 5ad, indi/eren7a aproape i1pertinent, a 1aBilarelor i a o*8ilor *enuii- %i8,ies*u se l,s, pe sp,tar i0i +1preun, 1+inile pe p+nte*e9 &+nte7i *,s,torit: 9 NuC+7+i de;aprobator9 &+nte7i titrat: 9 DaO 1irare de*ent, se stre*ur, pe *8ipul lui Dodi dar disp,ru +n ulti1a +n68i7itur, de *eai- Ua se des*8ise i intr, o /e1eie *u un robust *o* blond2 +n,l7at, pe to*u0 rile sabo7ilor albi2 dar *8iar de /elul ei +nalt,- C,l*a 8o0t,r+t, spre bar2 /+l/+ind pe l+n6, trupul 5oinio o ro*8ie neateptat, de 1,tase albastr, i un al alb *u *iu*uri2 +i s,lt, pi*iorul drept pe bara de la ba;a te368elei i2 3u0*+ndu0i ner5os s*obitura sabotului2 se aple*, spre Ro1eo i0 i d,du bun, di1inea7a- Ro1eo tres,ri- ',;+nd0o2 ;>1bi destins i se ridi*,- &*8i1bar, *+te5a uoteli i *8i*ote- I1ensa ro*8ie albastr, unduia 6reu2 la /el *u *iu*urele alb2 1are *+t pal1a2 din 1i3lo*ul spatelui- R+0sul s,rea 1or1,it i totui sin*er 5esel%i8,ies*u o 1,sur, atent i2 /,r, s0o sl,beas*, din o*8i2 se +ntoarse pe 3u1,tate la Dodi4 9 Cine e: 9 Nu tiu2 /,*u Dodi indi/erent i +1pinse deoparte *ea*a 6oal,Blonda se ae;ase +ntre ti1p la o 1as, ne+n/,7at,2 +n st+n6a t+n,rului *are b+7+ia neobosit- .ri1i din 1+na bu*,t,resei un *eai aburind- C8elul /u1a pri5indu0i spatele a*operit de alul alb2 iar ne6ri*iosul2 derutat de neaten7ia brus*, a *on5orbitorului2 se +ntoarse spre /e1eia +n6ri3orat, din st+n6a lui i *ontinu, s,0i 5orbeas*,2 p,r+nd *, +n*ear*, s0o *on5in6, i pe ea de a*elai ade5,r subtil- Din *+nd +n *+nd2 la *+te o s*urt, pau;,2 se le6,na pe s*aun i tr,6ea *u o*8iul2 *a din +nt+1plare2 +n dire*7ia blondei9 %,i b,iete2 stri6, %i8,ies*u2 a6it+nd bra7ul spre t+n,rul +n*,p,7+nat *are st,tea *u spatele la el2 dar t+n,rul nu se +ntoarse- %,i 'iorel2 stri6, %i8,ies*u 1ai tare- B,iatul +ntoarse *apul4 9 Ce 5rei2 do1le: 9 Ia 5ino tu +n*oa*e2 1,i b,iete2 /,*u %i8,ies*u2 bu*uros *, i se d,duse as*ultareBlonda se +ntoarse i ea dar /a7a lat,2 nasul *+rn2 uluitor de /in2 bu;ele supte de str+nsoare2 o*8ii 5er;ui apoi n0a5eau ni*i o *urio;itate- %i8,ies*u *l,tin, din *ap un /el de salut re5eren7ios i onorat dar blonda se i +ntorsese la *eaiul ei-

9 Da *e2 s+nt ser5itorul du1itale: 7ip, t+n,rul i b,tu /urios *u pu1nul +n 1as,Toate *apetele se ridi*ar,- Dodi2 *are too1ai pl,tea lui Ro1eo2 se r,su*i pe *,l*+ie s,0l 5ad, 1ai bine pe t+0 !D n,rui re*al*itrant- Din /a7,2 'iorel p,rea 1ai de6rab, roto/ei2 *u o*8ii 1ari2 +ntune*a7i2 +n/unda7i +n orbite- Capul aproape i se +n/i6ea +n trup2 b,rbia dubl,2 1oale i alburie +i a*operea 6+tul- .ulo5erul +n *arouri 1ari2 roii i albastre2 se l,7ea pe u1eri2 desen+nd un tip 5oini*2 +n aso*iere *u *apul rotund i +n*runtat2 *8iar pri1e3dios- Ro1eo *lipi iret la Dodi9 Hai2 1,i2 /,*u %i8,ies*u de;orientat2 tr,6+nd s*aunul s, se ae;e so7ia *are to*1ai intrase2 nu ne0a1 +n7eles noi +n bar*,: C8elul se porni pe r+s i ne6ri*iosul +i /,*u e*ou *u 1odera7ie- ?e1eia +n6ri3orat, *lipea des2 r,su*it, i ea pe s*aun spre 'iorel9 Ei2 nu te 1ai sup,ra aa2 +l 1+n6+ie *8elul2 +n b,taie de 3o*Bodo6,nind2 'iorel se s1ulse din s*aun i din trei pai /u la ua pe *are o tr+nti *u toat, puterea +n ur1a lui- Blonda se ridi*, i0i duse *ea*a la bar9 Do1 %i8,ies*u2 5orbi *8elul pre*ipitat2 las,0l do1le +n pa*e2 nu 5e;i *, i0a s,rit 7+/na: E i el b,rbat= i pu/ni ar,t+nd *u 1+na spre u, i ur1,rind0o *u *oada o*8iului pe /e1eia +n 1,tase albastr, *are uotea iar *u Ro1eo peste te368ea9 Copiii ,tia ni*i n0au--- +n*epu %i8,ies*u dar se opri su6ru1at- Ua se des*8isese i 'iorel trepida /ioros *u 1+na pe *lan7,9 Nu e ni1eni la re*ep7ie: Ro1eo +i 5+r+ de6etele +n ure*8i de1onstrati5- Blonda se +ndrept, de spate9 'in i1ediat2 rosti autoritar i0i drese 5o*ea r,6uit,Din patru pai a3unse i ea la u,- Tre*u pe l+n6, 'iorel2 *are se s*8i1onosi i 1ai *r+n*en *+nd ea s,lt, peste pra62 *u u1,rul +n/,at +n al aproape ter6+ndu0i nasul9 H,2 8,2 8,--- i;bu*ni *8elul2 b,t+ndu0se *u pal1ele peste *oapse- %in6ea din burt, s,rea 5esel, +n sus i +n 3os%i8,ies*u *8i7*,i2 ur1,rit de r+n3etul /,r, sunet al ne6ri*iosului us*at pe *are /e1eia *oa/at, +l str+n6ea de 1+n, i0l ru6a s, 1,n+n*e din pa*8e7elul des/,*ut9 H,2 8+= bubui deodat, r+sul ne6ri*iosului- .ar*, se !!
ab7inuse din toate puterile dar a*u1 s*,pase *aii i se re5,rsa a*operind 8a;ul 6eneral *u 8o8otele *are0i eBplodau +n 6+tle3Dodi pri5ea n,u*2 spri3init *u spatele de te368ea- Doa1na %i8,ies*u +ntoarse *apul s,0l 5ad, pe *el *are r+dea *u at+ta po/t,90 Unde te ui7i2 /,: r,*ni %i8,ies*u i0o s1u*i de *ot at+t de tare *, /e1eia +i pierdu e*8ilibrul- +n ulti1a *lip, se apu*, de 1as, i se redresa dar ruinea2 dei ni1eni n0o 5,;use2 +i u1plu o*8ii de la*ri1i- N0ai 5rut tu2 1a1,2 s, /i1 sin6uri: o +ntreb, %i8,ies*u bl+nd dar tareDodi iei pe dalele +n*,l;ite- &e opri la sp,l,tor i0i +ntinse prosopul pe s*aun- Lenda2 de partea *ealalt,2 +i sp,la /a7a la 368eabul lui2 orbit de pri1ele ra;e /ierbin7i9 Ca1 t+r;iu2 5, ro62 +l *ert, Dodi a1i*al2 dar r+sul +i /u a*operit de /onetul trestiilor *are +n*on3urau sp,l,torul la*ustru9 A;i noapte2 bolborosi Lenda printre *l,bu*i2 10a1 pli1bat p+n, la *8er8ana- N0a1 a5ut so1n- Da n0ai ora de 6i1nasti*,: 9 %0a1 prostit2 ;ise Dodi2 /re*+ndu0i obra;ul *u spu1,- De ieri sear, s0a dus dra*u pro6ra1u- De di1inea7, a1 ador1it i 1i0a luat *ine5a pro6ra1u de pe *ort- .oate nu i0au /,*ut su1a pe 5ara asta *, i 6r,ni*erul 1, l,sa /,r, trenin6 da*, nu0l 5edea1- Hi2 tres,ri 5esel2 la1ele 1i le0au utit--Lenda se terse pe /a7,- In *otul bu/etului2 ua pe *are s*ria rond @Re*ep7ieA se des*8ise i ieir,2 aprob+n0du0se re*ipro*2 'iorel i /e1eia blond, +n ro*8ie albastr,- El o lu, +nainte pe pode7ul suspendat +ntre dou, iruri de *,su7e2 ea +n*uie ua i +l ur1, +n5+rtind nite *8ei pe de6etul ar,t,torLenda se pre/,*u a nu b,6a de sea1, i *ontinu, s, se tear6, i1pasibil pe spate i pe pi*ioare unde pielea +i era per/e*t us*at,- Dodi +ntoarse la1a pe partea *ealalt,-

9 Are o ro*8ie %ariana a;i--li 5+n, *u o*8ii 1i3i7i pe Lenda- B,rbosul se +nroi i se s*arpin, +n*ur*at la r,d,*ina nasului- Deodat,2 pi*at de un 7+n7ar pe pi*iorul st+n62 se lo5i peste 6enun*8i ia ni1ereal,2 6e1+nd de usturi1eEBasperat2 +i puse pro0
!E

opul i pun6a +n *are b,l,n6,nea un s,pun 6alben pe s*aunul din 1ar6inea 368eabului i2 sub o*8ii *,s*a7i ai lui Dodi2 d,du dru1ul duului re*e2 *are *ur6ea 1ai 6ros *a ori*+nd2 ud+ndu0i ortul2 *iorapii i adidaii ;b+r*i7iIn septe1brie la Cru*ea soarele ardea deplin p+n, aproape de as/in7it2 iar apa de la 7,r12 dup, /urtun,2 era dul*e4 la*urile s,reau ;apla;ul i intrau +n 1are- ?undul 1,rii se ad+n*ea lin2 apa 7i0a3un6ea la 6+t dup, 5reo ;e*e 1etri dar nu era ni*i o pl,*ere s,0nainte;i pe pra6ul a*ela- .i*ioarele 7i0alune*au pe +1pletituri s*+rboase2 nite 5re3uri *a r,d,*ini de nu/,r2 a*operite +n ti1p de o 1+;6, *leioas,2 o posibil, 1iBtur, de nisip2 petrol i s*oi*i +n putre/a*7ie- .e ;e*i de kilo1etri se des/,ura pla3a +n6ust, *u rare ur1e de nisip- +n tot lo*ul te ae;ai pe s*oi*i /r+nte i *olu1ele ro; de 68io*i 1,riori2 /oti *lien7i de ap, dul*e2 te b+;+iau 1us*uli7e ne6re i inse*te lun6i *u aripi 5er;i sau 1o52 6reu de identi/i*at2 te +n7epai +n ierb,ria us*at,2 roie sau +n s*aie7ii 1inus*uli *are +n/loreau de pri1,5ara p+n, iarna- 'enind dinspre Babada6 a5eai de tre*ut un lao i de p,*,lit *+te5a *anale ale intr,rii +n Delt,2 separate de 6rinduri stu/oase i putre6,ite2 r,s*olite toat, 5ara de por*i2 de lii7e i alte p,s,ri ne6re *u *oada +nspi*at,2 de lebede i *+te5a2 ni*iodat, 1ulte2 6ui de peli*aniCei de peste la* *are 5eneau s, stea la Cru*ea din 1artie p+n, pe la 3u1,tatea lui o*to1brie *u treburi turisti*e erau doar 5reo *in*i0ase- Unul era pa;ni*2 altul a3utor la bu*,t,rie2 doi0trei +i /,*eau de lu*ru *u 5aporaul2 un altul era 1are 5+n,tor i *onsilier de pe alupa lui +n partidele de 5+n,toare- Ni*i ei nu se0n68esuiau s, intre +n 5orb, *u str,inii i ni*i pes*arii2 *u0ade5,rat b,tu7i de 5+nt i ploi2 r,sp+ndi7i pe la *ele *+te5a *8er8anale- Dei nu1eroi2 pes*arii nu prea se ar,tau la /a7,- C+nd 1er6eai s, *u1peri pete de la ei trebuia s, pl,teti *u ra*8iu- &e 6,sea totdeauna *+te unul s,07i spun, *, da*, le dai bani n0au *u1 s,0i +1part, i se bat- Banii pe *are0i pri1eau totui +i str+n6eau 5reo s,pt,1+n, la *o1un i tri1iteau pe *+te unul de ispra5, la bu/etul din *8erestea i stu/ s, *u1pere b,utur,- A*ela2 da*, era 1ai !F 5esel 9 dar rar se +nt+1pla 9 1ai d,dea de du*, un p,8,rel pe dina/ar, sar*inii i atun*i +n*8ina *u toat, lu1ea- &au r,*nea2 atr,6+nd pentru o *lip, aten7ia tuturor asupra lui- Repe3or +i lua sear, bun, i o pornea pe 7,r1 spre *o1elia pes*,reas*,.e la +n*eputurile ei2 Cru*ea pri1ea +n toat, 5ara 5reo dou, sute de oa1eni- Ni*iodat, nu 6,seai 1ai 1ult de dou,;e*i4 da*, bar*a;ul adu*ea de di1inea7, *in*i /i6uri noi2 era si6ur *, spre sear, el 5a du*e +nd,r,t patru0*in*i din *ele 5e*8i- i asta +n perioadele de 5+r/- In 1ai9iunie sau +n septe1brie nu1,rul relati5 *onstant s*,dea la *in*i0ase- Dar *8iar s, /i /ost a*olo +n au6ust2 dou, ;ile 7i0erau prea destul *a s,0i *unoti pe to7i2 at+t pe *ei *are se 6ospod,reau +n *orturile +nirate la doi 1etri de 1are2 *+t i pe *ei 1ai *o1o;i sau 1ai noro*oi *are lo*uiau +n *ele dou,;e*i de *,su7e +n*,p,toare2 plasate radial2 dinspre *entrul *are era bu/etul spre ini1a b,l7ii2 pe trei s*8elete ubrede de le1n *are 1ai sus7ineau i un pode7 inter1ediar de ip*i ine6ale i 1obile- Alte ase *,su7e2 1ult 1ai solide i 1ai 1ari2 *onsiderate luBoase2 se a/lau la intrarea pe pla3a lat, din /a7a bu/etului- O*uparea lor era o *8estiune de +nt+ietate2 nu de bu6et- Nu prea *onta la Cru*ea unde dor1i- Conta +n s*8i1b2 *u1 *+n7iCele ;e*e0dou,spre;e*e 1ese din bu/et se uneau adeseori *+te dou,2 *+te trei2 pentru *a 6rupurile natural +1prietenite s, petrea*, +1preun,- +n*et2 +n*et se adunau i *eilal7i *are2 +n 5irtutea 5e*in,t,7ii ;ilni*e2 nu erau indi/eren7i ni1,nui i 6rupul de a1i*i *uprindea pe la 1ie;ul nop7ii pe toat, lu1ea2 *u 1arinari2 *u alupist2 *u pa;ni*2 bu*,t,reas,2 re*ep7ioner, i bar1an *u tot- Unele seri erau 5esele i ani1ate2 altele *,;ute +n be7ie nea6r,2 *ini*e i a6resi5e2 dup, *u1 era starea de spirit 1a3oritar, i dup, *u1 ploile *onteneau sau bi*iuiau pla3a *u s,pt,1+nileNoilor sosi7i li se p,rea la +n*eput *, un ;u1;et potri5ni*2 ori*u1 nelalo*ul lui da*, nu *8iar des*reierat2 plutete +n aer- &e a*o1odau +ns, repede i *er*etau *u +n7ele6ere preten7iile deplasate ale altor noi 5eni7i2 atept+nd *a a*eia s, se to*eas*,- Ca1 dup, o s,pt,1>n,2 /ie*are +i 6,sea lo*ul2 nu /,r, re6ret2 +n 1o;ai*ul ierar8i* al Cru*ii- La +n*eputurile Cru*ii2 *ernerea /un*7iona /,r, 6re4 +ntr0o s,pt,1+n, se tia *ine eti2 *e 5rei2 *e putere2
s

!G

*+t 8a; ai2 da*, eti noro*os2 bun2 in5idios2 al*ooli*2 peri*ulos et*- Cu ti1pul +ns, lu*rurile au de5enit

1ai ne*lare i 1ai 6reoaie- Dodi obosise p+n,0ntr0at+t +n*+t +n ulti1a sa 5ar, la Cru*ea +i /,*use *8iar un pro6ra1 eBtre1 de ri6uros de *are reuise s, se 7in, 5reo dou, s,pt,1+ni- &e s*ula la ase2 la ase i un s/ert /,*ea o baie2 la ase i dou,;e*i i *in*i st,tea *in*i 1inute pe spate2 la ase trei;e*i 1+n*a un 1,r2 la apte se b,rbierea2 la opt /,*ea 6i1nasti*,---2 p+n, +n ;iua *+nd i s0a /urat pro6ra1ul dar i pli*tiseala era bine *oapt,- .ro6ra1ul a*ela ap,ruse *a un re/leB de ap,rare- Ur1+ndu0l2 se o*upa /or7at de pro0pria0i persoan,2 +n lo* s, piard, ti1pul2 +n *ele *+te5a ;ile *are0i 1ai r,1,seser,2 *u /anto1ele di1pre3ur- %ai 1ul7i banali *a ori*+nd--- Dar pre;en7a lor rupsese i ulti1ul di62 +l /urase2 +i intrase +n o6rad,--&e ae;, pe l,di7a *r,pat,- %area +nirase pe kilo1etri o bordur, +n6ust, de al6e 5ier1,noase- O ;6+nd,ri absent *u de6etele de la pi*ioare i deodat, se opri *u pieptul ap,sat de o 6reutate i1a6inar,4 ni*iodat, nu 5a 1ai re5edea ai*i oa1enii de a*u1 un an2 doi2 ase2 *i 1ereu al7ii- Din *e +n *e 1ai 1ul7i2 o 8oard, +n/o1etat,2 +nsetat,2 bun, *onsu1atoare 9 +n ur1a ei2 nisip i s*oi*iIn ua @Re*ep7ieiA2 alinia7i *a plo;ii la 5a**in- %i8,0ies*u i so7ia2 lipi7i de pietri2 atept+nd nu1ai i nu1ai reparti;area2 ne+n6,duindu0i ni*i 1,*ar s, pri5eas*, +1pre3ur2 1u7i- In spatele lor2 *u*oana *oa/at, *are se 5ede a*u1 1ai bine4 poart, o /ust, *rea7, de in nealbit i o blu;, roie de a*rHl iar pe l+n6, blu;,2 pielea bra7elor i a 6+tului str,lu*ete 1aronie2 us*at,- &*utur, ner5os din *ap2 nu 6,sete ni*i o postur, *o1od,2 ori postura e sin6urul lu*ru a*u1 i1portant- Totui nu0i s*utur, *apul prea tare2 si1te o u5i7, bu*lat,2 slab prins,2 *,0i alune*, spre 6+t- i0o potri5ete- O dat,2 de dou, oriO*8ii obli*i2 +n6uti2 +ntune*a7i2 +n*er*,na7i2 *ear*,nele /ardate uor- .ri5ind deseori +n 3os2 la 5+r/urile de6etelor2 unde un68iile ro; *iupes* 1ar6inea papu*ului de ra/ie2 +i lea6,n, pe aBul pri5irii un 1edalion 1i* de aur *u ;odie- )odia nu se distin6e- Balansul lan7ului n0o satis/a*e2 bate
!$

i1pa*ient din papu* de *+te5a ori2 +i d, *apul pe spate i2 ast/el2 3o*ul s0a rupt- Apoi re+n*epe2 +n*,p,7+nat- %odulii de plasti* *olorat ai unui *ub pentru pre*olari2 i*i0*olo prin nisip2 ar trebui s,0i pro5oa*e o duioie dureroas, dar nu0i 5edeIn spatele ei2 *8elul i ne6ri*iosul2 +1pletindu0i /u1ul 7i6,rilor- ?a* /ie*are *+7i5a pai +n*olo i +n*oa*e2 s*rutea;, 368eaburile2 trestiile2 IC0urile2 *o1uni*, i1presii- In 6eneral2 e sordid- Dar2 uluitor2 se si1t bine- Co1and, s,r,*ia2 se a1u;, de ea- &e bu*ur, *, 5or eBperi1enta o s,pt,1+n, s/+nta s,lb,ti*ie- C8elul e 1ai si6ur pe el- Ne6ri*iosul e inde*is +n*,- Ta*e sa5ant2 las, pri5irea s,0i s*ape spre papu*ii de ra/ie i *,l*+iele pedi*urate din /a7,- Ar trebui s, spun, o 5orb, /e1eii *oa/ate2 *are2 e li1pede2 e +nso7itoarea lui- Dar rela7ia 1o1entan, *u *8eluJ nu0i per1ite- ?or7a *8elului +l obli6, s, se struneas*,- &e blast,1, pentru atare sl,bi*iune- Dar ta*e 1ai departe sa5ant- ?a*e ;e*e pai p+n, la 368eab2 d, dru1ul la ap,2 un /ir de ap, *,ldu72 pune 1+na ud, sub el2 se ter6e *u pal1a ud, pe /a7,2 *ei patru din *oad, se uit, la el- Ii obser5, i r+de +n*ur*at- &e +ntoar*e i *8elul +i inspe*tea;, bra7ele slabe2 ba nu0s slabe2 s+nt sub7iri i lin6ourile de 1u*8i ;5+*nes* sub pielea bron;at,- C8elul ples*,ie- Dispre7ul lui +ns, poate /i +ndreptat i asupra pisi*ii 3i6,rite *are *aut, de 1+n*are pe sub 1esele 5er;i de /ier- .isi*,= eB*la1, %i8,ias*a i 1+na i s0a lipit pe 6ur,Uite0o +n s/+rit= A ieit din ulti1a *,su7, din st+n6a i 5ine repede0repede2 tros*,indu0i sabo7ii de ip*ile pode7ului- Da2 dar s0a s*8i1bat= A*u1 e +ntr0o ro*8ie alb,2 sa*2 *u bretele- E o /at, s,n,toas,2 *8iar trupe,2 bron;at, porto*aliu i aureolat, de pu/ul de*olorat *are0i a*oper, /a7a2 6+tul2 pieptul2 bra7ele 6oale- .are +n5,7at, *u 1un*a2 r,su*ete destoini* *8eia0n broas*,2 *e 1,1,li6, trebuie s, +n5+rt, asta=2 are nasul 1are2 6ura 1are2 o*8ii 1ari2 1+inile 1ari2 pi*ioarele /ru1os strun3ite2 de la 1un*,2 nu de la 6i1nasti*,2 i *u1 to*1ai r+de2 bu*uroas, de *e5a *e ;boar, /oarte aproape2 i se 5,d din7ii albi2 lop,ta7i2 e6ali i lu*ioi- &, nu tri,1 totui= I&lu e ie1eia tan*2 poate *, ni*i lipo5ean*, nu0 i2 *onstru*7ia ei e /unda1ental e*ono1i*,2 nu1ai *, +n toate a*ele lo*uri unde se putea ad,u6a *e5a /,r, stri*are2 o 6enero;itate ro;, s0a *ui0 !K 8,rit elasti* i rotund- +i pune 8+rtiile i 8+rtiu7ele +n ordine pe birou2 +n ti1p *e /a7a +i sur+de dus,2 s0a ae;at si ridi*, o*8ii sin*eri i pri1itori2 atept+nd pe %i8,ies*u &au %i8,ias*a s, ;i*,- %i8,ies*u se arat, o/ensat2 el trebuie s, +n*eap,2 da de *e to*1ai el s, +n*eap,:2 +i 5+r, iri+inile +n bu;unar2 ridi*, nasul i tun, 6ro;a5 *, 5rea o *,su7,2 duduie=2 duduie *ade 6reu *a lopata2 dar %ariana Budil, Ls*rie pe e*usonM nu se sin*8isete2 *ere datele2 buletinele2 %i8,ies*u o lun6ete *u *,utatul2 par*0ar p+ndi s,0 l 6r,beas*, ea i el s, se +n/oaie *, e prost *res*ut,2 dar nu se +nt+1pl, ni1i*2 /iind*, %ariana ateapt, sur+0;+ndu0le2 lui i %i8,ias*,i2 *a o nepoat,- %i8,ias*a e ruinat,2 d, s, +ntind, 1+na spre bu;unarul de la spate al so7ului2 o=2 e de a3uns i at+t2 %i8,ies*u o lo5ete peste 1+n, i stri6, la %ariana *, de *e

te 6r,beti 1ata @1ereuA2 duduie:=2 i %ariana sur+de 1ai departe2 %i8,ias*a pl+n6e--Coarda iras*ibil, s0a +ntins2 se r,su*ete2 ner5ii s0au piperat- Dei n0o 5,d bine pe %ariana2 *eilal7i si1t *, da*, ai a3uns a*olo +n /a7a /iarei 9 alt/el de *e ar ;biera %i8,ies*u:2 doar p,rea *u s*aun la *ap 9 trebuie s, /ii 6ata s, lup7i- %inaietii se dau la o parte s, *iteas*, 8+rtiile eliberate2 adi*, %i8,ies*u2 /,r, s,0i pun, o*8elarii2 s, se 8olbe;e la ele *ale de0un *ot2 dei au;ise *, de *,su7a # e 5orba2 dar el e st,p+n2 a*est lo* e /,*ut pe 1,sura lui2 dup, *8ipul i ase1,narea lui2 tot *e /a*e /a*e din propria sa 5oin7,Doa1na *oa/at, ;5+rle pe birou buletinul +n plasti* 5erde- AleBandra Cor*iu2 s*rie %ariana pe /oaie i i1ediat2 Du1ne;eu tie de *e2 ridi*, o*8ii2 poate *on/runt, po;a din buletin *u ori6inalul2 dar asta ar /i prea de tot2 doar nu e la CEC2 pur i si1plu a ridi*at *apul- Cu*oana bate din pi*ior 1+nioas, i din 6+t +i iese un 6+3+it a*ru2 a1enin7,tor2 sin6ur,2 ;i*e2 s+nt sin6ur,2 repet, 1ult 1ai tare2 dar %ariana +n7elesese i ;i*e potolit da2 doa1n,2 dar doa1na Cor*iu +i s1ul6e buletinul din 1+n, i %ariana ridi*, iar o*8ii2 de data asta ne+n7ele6+nd i 5ede 6ura +n6ust, dar /ru1os desenat, a doa1nei Cor*iu /,*+ndu0 se bot2 *e bot: r+t de por*2 e o str+1b,tur, oribil, i %ariana se as*unde printre 8+rtii2 d, *,su7a " i spune *, 5a *o1pleta seria i nu1,rul alt,dat,E 9 Ro*8ia de *rin

!N

Ne6ri*iosul pri5ete speriat +n ur1a AleBandrei Cor0*iu *are a pornit0o ;,lud,2 pe trei *,i deodat,2 s, *aute irul de *,su7e *u nu1,r 1i*- +i s1u*ete sa*oa de piele2 alear6, de la un pode7 la altul2 ni*i nu apu*, s, 5ad, pl,*u7ele nu1erotate2 tre1ur, toat,2 ba a 6,sit pode7ul i0i t+rete papu*ii spre a doua *,su7, pe dreapta2 a;5+rle sa*oa 3os i b+d+b+ie *u *8eia2 *8eia nu intr, +n broas*,2 se s*utur,2 bolborosete nu se aude *e2 +i pune 1+inile +n *ap2 dar nu e obinuit, s, /a*, asta i de a*eea pare 1ai 6ra5 de*+t e2 +n s/+rit a intratC8elul e /le61ati*- Ni*i nu se uit, la %ariana- 'orbete pe nas2 ar,t+nd *, el2 Du1a i *u ne6ri*iosul ?iloteanu te/an au ne5oie de o sin6ur, @*olib,A- &pune @*olib,A i ia o po;, +nalt superioar, a*estor pre*are *ondi7ii de trai- %ariana *8i*otete- Du1a se /a*e *, n0aude dar *8ipul lui e0nroit2 +n*+ntat?iloteanu i0a +n*ru*iat bra7ele la piept2 st, s, de*la1e 5reo od,2 Du1a +i *ere s/or,it buletinul2 ?iloteanu tresare *apsat i repli*, +l dau eu *+nd e ne5oie2 dar %ariana st,tea de3a *u 1+na +ntins,2 *8elul Du1a se lin6e pe bu;e satis/,*ut- O pal, slab, *u pra/ se ridi*, de pe pla3,- Hai2 1, ?ane2 odat,2 1ai ;i*e Du1a2 tonul lui insinuea;, un *o1entariu *o1pli*e *u /ata i depre*iati5 la adresa lui ?iloteanu2 dar a*esta2 *u obra3ii *ontra*ta7i i 1+inile tre1ur+nde2 d, %arianei buletinul i uier, drept +n /a7a 6rasului te ba6 +n 1,0ta2 ai au;it:2 *ul1ea2 pe Du1a +l apu*, un r+s n,prasni* i uier, r+0;+nd s,ru01+na la %ariana *are0i d, *8eia *,su7ei !D- 'a0sili*, +i ;i*e: Ure*8ea ta roie i spinarea asta roas,2 1,i 1,6,ru2 1,i= ?iloteanu o i luase din lo*2 unde0o /i=2 do1ne2 s, ia ba6a3ele2 8ai2 1,i 1,6,ru2 d,0te la o parte= Uite0 l= Bate la ua *,su7ei "- Bate- Iar bate- &anda2 des*8ide= r,;bate p+n, la Du1a *are se0n*ar*, pe spate i u1eri tot de sa*oe i 7oate2 des*8ide2 1,i=2 i *+nd Du1a tre*e pe l+n6, el pe pode72 o *olib, doar 1ai la 5ale2 &anda stri6, dintre pere7i2 *u 5o*ea ei 6+tuit, ru6in,2 s, te ia dra*u= 9 Auuu= Lenda pi*ura- +1pestri7at *u al6e2 se +ntinse l+n6, el pe *u5ertura 6roas,-9 Eti *retin2 b,2 se str+1b, Dodi2 ni5el+nd pi*,turile re*i2 ustur,toare pe pielea +n*ins,9 La dou, 3u1ate ai *on5ersa7ie- %, sa*ri/i*- 9 Nu 1ai ara pro6ra12 7i0a1 ;is--- B,rbosul se r,su*i pe /a7,- Dodi +l i1it,9 Au 5enit nu1a *retini2 opti Lenda2 pri5ind +n dire*7ia bu/etuluiDodi intr, +n *ort i aduse dou, piersi*i- Lenda puse 1+na pe una i 1u*, de dou, ori9 &e pr,3es*2 ;ise Dodi2 printre +n68i7ituri- +i ar,t, *u *apul pe Du1a i pe ?iloteanu la 5reo dou, sute de 1etri2 +n dreptul bu/etului- Da *u*oana unde0i: Lenda se ridi*, +ntr0un *ot i inspe*ta pla3a- 09 tii *, 10a1 8ot,r+t2 /,*u el brus*2 r,su*indu0se spre Dodi- Disear, 5orbes* *u ea9 Ce s, 5orbeti2 1,: De0o sut, de ori 7i0a1 spus2 las, /ata0n pa*e2 se *,ina Dodi- .oate te0n1oaie Ro1eo9 N0are2 do1ne2 ni1i* *u Ro1eo- Dodi *l,tin, din *ap a1,r+t9 %, ro62 n0are- Da pe tine *e te0a lo5it: Nu 1ai po7i p+n la Bu*ureti: Lenda se0ntoarse *u /a7a0n 3os2 *ru*i/i*at9 Nu pri*epi ni1i*- Trebuie2 /,*u el *on5ulsi52 i;bind *u5ertura *u pu1nii2 trebuie s0o asi1ile;-

9 &0o asi1ile;i--%,sur, 1ilos trupul sl,bu72 *a de *opil2 *u ne/ireas*, barb,2 al lui Lenda9 i *u1 1er6e= opti Lenda pasionat2 *u nasu0n *u5ertur,- Tropa0trop2 tropa0trop--9 Tropa0trop: 9 Ca o *,prioar,9 Trop,ie *a o *,prioar, /iind*,0i dita1ai /e1eia2 7ip, Dodi- Nu ;,u2 7i0ai pierdut de tot--9 Nu pri*epi ni1i*2 se t+n6ui 3alni* Lenda2 ridi*+n0du0se0n 6enun*8iUn /ir de al6,2 prins +n barb, sub bu;a de 3os2 se 1i*a 8ilar- Ce poate /i 1ai pasionant2 stri6, Lenda *on0torsion+ndu0se2 de*+t o /e1eie ade5,rat,2 /ru1oas,2 s,n,toas,--0 (ras,--- Cabotin=
!#
2*

!"

.orni spre ap,- &e opri +n pri1ul 5al i0i stri6, peste u1,r4 9 A*8i1 i0a *8e1at pe ,ia la *iorb,- Nu se du*- De /ri*,- %ari 6o6o1ani--.es*arul2 1i* de stat2 *u barba lun6,2 +nspi*at,2 5enea a6ale prin nisipul +nt,rit de ap,- &alut, din *ap la *+7i5a 1etri de Dodi i0i /,*u din o*8iul tea/,r spre *8er8ana9 Nisetru: 9 %orunTre*u 1ai departe- Din 1ers2 ddu roat, bra7ul drept2 s,0l ur1e;e9 Hai2 1,2 1,*ar la 1orun2 r+se Dodi i Lenda2 toropit2 se ridi*, i elAerul e tare 9 *optur, de plu1b- C+te0o u5i7, de r,*oare p+lp+ie pe *oapse a1enin7,ri periodi*e- La /ie*are2 %ariana des*8ide o*8ii- Clipete2 a1este*, i1a6inea roieti*, de sub pleoape *u stea6uri albastre- Nu0i ni1eni- 'aluri 1i*i *u 5erdea7,- Alt, adiere- Oi +ndreapt, elasti*ul *8ilotului r,su*it%+na se reaea;, sub *ap- Ateapt, o *lip,- A*u1= Des*8ide o*8ii4 nu0i ni1eniTrei ore 6oale- De la dou, la *in*i- N0are treab,- E bine2 e nor1al s, /a*, pla3,- Dar nu baie- Da*, se ridi*, s, 1ear6, trei 1etri i un pi* p+n, la ap,2 are pi*ioarele 6roase i oldurile durluie- Da2 dar da*, st, +n /und2 /a*e *ola*i pe burt,- i *+nd se +ntinde la lo*2 se 5ede ur1a lor *rea7,2 alb,- Cu spatele +n sus e bine2 dar se tees* pulpele i *oapsele- E *a o balen,2 1a1, dra6,= Ba nu= C, r+de= Uite *e t+n,r, e- C, r+de2 uite *u1 r+de *, 5rea ea2 aa2 *u o*8ii +n*8ii *are 5,d rou2 5iolet2 5erde2 ar6int2 uite aa trebuie s, r+d,- Nu 1ai r+de- Destul- tie s, r+d,&, stea totui pe spate- Ei: Tot ni1eni+i tra6e pu7in sutienul s, +n*ap, s+nul st+n62 s, nu *read,--- i da*, *rede2 *e: O baie: &e ridi*, +n *oate- Nu0i ni1eni- %area nu 1ai s*lipete- E 5erde- )bur,t,*it, i 6+l6+ie ap,- &e 5ede prin ea- +n*, nu?++it de nisip u1blat2 s*oi*, +ntoars, pe alt, s*oi*,2 aa 5ine *ine5a- U1br, 1are- Nu prea 1are- E doa1na aia *u p,rul--9 &tai2 dra6,2 stai linitit,- Te superi da*, 5in i eu 3u7in: 9 'ai de 1ine2 po/ti7i--&e tra6e *8iar la 1ar6inea prosopului ei *u /lori ro;2 s, /ae, lo* doa1nei- Dar nu0i ne5oie- +i e /ri*, +n soarele albastru- Lo* e bere*8et- Doa1na desp,turete un *ear*ea/ 5erde2 o p+n;, s*,1oas,2 s*u1p,2 poate /oarte s*u1p,- %ariana pip,ie- A82 doa1na Cor*iu are *ostu1ul de baie din a*elai 1aterial 5erde2 1oale2 pluat- Ce sutien 1i*= i se 1i*, aa2 /,r, ruine--- Da de *e s,0i /ie ruine: .ar*, ni*i n0are 7+7e- E /ru1oas,2 *e /ru1oas, e= &, aib, patru;e*i2 nu2 da /ru1oas,2 slab,2 ele6ant,- Ca o doa1n,- Da e bron;at,- De *e 5ine la 1are: 9 &+nte1 to7i aa de obosi7i de la dru1--O/tea;, ;+1bindu0i %arianei2 e si6ur, *, %ariana o +n7ele6e2 se +ntinde pe burt,- %ariana ;+1bete *u1 tie ea2 pri5ete printre 6ene2 *u 1+inile sub *ap2 *u1 doa1na Cor*iu +i des/a*e bretelele sutienului de la 3u1,tatea spatelui- Are un68ii o5ale2 side/ate--9 %ie01i spune lu1ea &anda2 ;i*e doa1na &anda /ul6er+nd0o pe neateptate prin o*8ii ei 1ari2 *,prui2 bo1ba7i sub pieli7a ridat,Dar pe 1i3lo*ul a*estui spate *u an7ul +n6ropat al *oloanei din lo* +n lo* +nnodate2 nu e ni*i o ur1, alb,- Doa1na &anda st, 1ereu *u sutienul des/,*ut--9 .e 1ine 1, *8ea1, %ariana2 ;i*e 1irat, de 6lasul ei *are o5,ie *a i 6+tul *are d, s, se ridi*e respe*tuos2 *a i *orpul *are ar 5rea s, se tra6, 1ai la 1ar6inea prosopului-

Asta07i /a*e /ri*,- R,spi*at- &0a ridi*at +n *oate2 abia a*u1 5ede sa*oa de ra/ie *u trei re5iste lu*ioase r,sturnate pe *ol7ul p+n;ei i papu*ii 1i*i2 eBtre1 de 1i*i2 *u1 pot s, +n*ap, a*olo pi*ioare: O2 pi*ioarele doa1nei &anda2 at+t de /inu7e2 at+t de sub7iri--9 Ai*i nu /a*e7i nudis1: %ariana ta*e- D, din *ap2 ridi*, din spr+n*ene- Ba da- Unii se de;bra*,- Ea nu- Bine+n7eles *, ea nuO*8ii +i *ad pe *8ilotul ei supraelasti*2 uite *e stri1t e2 *arnea *rete pe l+n6, elasti*2 peste2 se +n/oaie sup,rat,2 nu trebuia s,0i pun, a;i *ostu1ul ,sta2 ni*i nu s0a depilat bine2 pu/ ii 1aronii se stre*oar, i ei la soare2 ne*8e1a7i20 E!

9 Ba da2 ;i*e +ntr0un t+r;iu2 unii se du* 1ai +n*olo 9 i arat, *u 1+na spre *8er8ana la st+n6a 9 sau 1ai +n*olo 9 i arat, *8iar spre lo*ul unde2 a*u1 +i 5ede bine2 stau +n pi*ioare2 la 1al2 unul +n /a7a *eluilalt2 Du1a i ?iloteanu9 Tu eti sin6ur, ai*i: Doa1na Cor*iu 5orbete de a*olo2 de 3os2 6lasul +i dansea;, *+te5a trepte +nalte prin aerul *ald9 Da2 ;i*e- Nu2 r+de r,;6+ndit,- A1 5enit lla un 5,r al 1eu din sat2 peste ap,2 da el tia *, e de lu*ru ai*i i a1 5enit9 De 1ult: +ntreab, *8iar interesat, doa1na Cor*iu- E bine5oitoare i dr,6,stoas,2 1ereu 1i*, din *ap *+nd 5orbete2 e /oarte atent, *u %ariana2 e preo*upat, de soarta ei2 *e /e1eie de treab,--9 De 5reo dou, luni%ariana se r,su*ete- 'iorel tre*e +n*olo- Nu e departe- E alb *a 8+rtia- .oart, slip rou- Du*e o *+rp, pe u1eri2 /a*e *u 1+na- %ariana r+de- Doa1na &anda +l 5ede2 +l pri5ete da nu0l re*unoate2 oare *u1 se poate: +l las, s, trea*,- Ceasul e 1ai 5iu- Aerul s0a 1ai destins- Cerul s0a ur*at- C+te5a persona3e- %ai 1ult, si6uran7,- Ca dou, /e1ei- Ele stau de 5orb,9 E peri*ulos s, /ii sin6ur,2 aa2 pe0ai*i2 ;i*e doa1na &anda2 +ntor*+ndu0se *u /a7a +n sus- Are un 5a**in 1i*2 sus2 pe pi*iorul st+n6- B,rba7ii--- li se n,;are ori*e--%,6,ruul s0a oprit l+n6, parul 6alben2 li ter6e *u *oada9 Ei2 doar nu s+nte1 +n pustiu--Doa1na &anda e 6ra5,- &e ridi*, +n *oate- .ri5ete lin peste 1are2 6enele lun6i +i u1bres* *ear*,nele- Clipete des- Are de spus *e5a 1ai lun6 *are trebuie s, /ie s*urt2 respir, ine6al%ariana st, *u nasul +n prosop- %iroase a sare9 Nu trebuie de*+t s, li se par, *, le pla*e o /e1eie 9 ;i*e @/e1eieA ap,sat i %ariana tresare 9 i s+nt +n stare de ori*e- Ca ani1alele2 uier, din 1e1orie dup, un ti1p2 str+1b+ndu0 se la 1are- I7i pla* brune7ii:2 +ntr0o doar,2 i se las, +napoi pe spate9 %ie: %ariana se s*utur,- A*u1 s0ar putea s, 6reeas*,Dup, *e *, e at+t de ur+t de 6ras,2 se 1ai /a*e i de r+s- Ce s, ;i*,: Ce0o s, *read, doa1na &anda: Brune7ii: Care brune7i: Ce /ru1os 5orbete= Trebuie s, aib, *e5a eBperien7,- Oare ei +i pla* brune7ii: 'ai= Ce s*en, oribil, tre*e prin o*8i= Trei brune7i o +n*ol7es* +n ;,pad, pe doa1na &anda9 tiu eu--- /a*e %ariana- +i +ntinde *8ilotul *+t 1ai sus2 *+t 1ai 3os- Nu e delo* *o1od s, te de;bra*i- E obosit,- Ii e pu7in so1n2 e patru9 De *+nd 1, tiu2 pare *, be8,ie +n soare2 nu1ai brune7ii 1i0au pl,*ut- A /i +n stare de ori*e pentru un brunet /ru1os--%ariana s0a speriat- 'o*ea doa1nei ;b+rn+ie *a /irele de tele6ra/- O r,*oare s,rat, /luier, de peste 1are- Tra6e *u o*8iul la u1,rul 1i*2 lu*itor2 al doa1nei- E *a un bibelou /ru1osB,rba7ii trebuie s, se o1oare dup, ea- Cu o 1+n, o iei +n bra7e2 e un /ul6- i at+t de distins,--Ro*8ia arde- Are 1ult plasti*2 i0a spus i /ata aia dintr0a ;e*ea2 bretelele se lun6es* /ierbin7i pe nisip2 %ariana le r,su*ete +n 1+n,2 p+n;a e aspr,2 ar /i trebuit s,0i pun, blu;a *u /lori 1i*i2

ro*8ia asta o /a*e s, par, i 1ai 6ras,- R+de- O baie- .rietena ei st, iar pe burt,- N0o 5ede- i *8iar da*0o 5ede- E *ald- %ariana se s*oal,9 %, du* pu7in +n ap,R+de- Doa1na Cor*iu se +ntoar*e i o pri5ete- E +nalt,2 rotund,2 pl,*ut 6reoaie- Ce poate s, pla*, 1ai 1ult: E o tenta7ie per1anent,- &0o /r+n6i +n bra7e- O 5ede speriind apa *u pi*iorulE *opil,roas,- &e *eart, *u apa *a o 1+7,- E o /at, *instit,- i proast,- +i /a*e i ea interesele ei2 nu te0n*ur*,- .roasp,t,2 t+n,r,2 *ine tie *+7i---2 *u *oa1a asta blond,2 *a o iap,- Totui are talie /in,2 6le;na /ru1oas,- Uite *, +ntoar*e *apul- ?,0i *u 1+na- Intr, +n ap,- i *8iuie- Ce *retin,= O tenta7ie per1anent,--9 '0a prins bine= Ro1eo turna ro1ul ar,t+nd *o1p,ti1itor spre pe*toralii i u1erii ro;alii ai lui 'iorel- Tri*oul i se u1/la uor peste +n*eputul de burt,9 %0a prins bine2 /redona 'iorel22 23

Bu/etul era 6ol i r,*oros- &*oase o 8+rtie de ;e*e i atept, restul b,t+nd din bu;e- Bine+n7eles *, n0 a5ea de 6+nd s,0l lase pe stropitul de *8elner 9 tot o 3a5r, i ei= 9 s,0i s*uipe0n *ap- Lu, restul nu1,rat eBa*t *u 1+na liber,- &e ae;, la 1asa de la /ereastr, i des*8ise *artea +n5elit, +n ;iar en6le;es*?iloteanu ieea din ap,- +l 5,;u aple*+ndu0se de 1i3lo* p+n, la p,1+nt par*0ar /i 5rut s,0i s*uipe burta lipit,- Balena de Du1a st,0n /und de patru ore i /a*e undi7e9 '0a7i luat ap, 1ineral,: stri6, Ro1eo de la bar- 'iorel se0ntoarse 3u1,tate i r+n3i peste u1,r2 +n7e0 le6+nd dorul de 5+n;are al pii*8erului9 De *e 1ineral,: Ailalt, nu0i bun,: 9 Nu0i bun,- &0a stri*at sta7ia- 9 E08e= A1 sto1a* bunRo1eo *l,tin, din *ap- &e ae;, pe s*,unaul lui i se *u/und, +n &an Antonio- 'iorel *,;u pe *opert,4--- t8at i/ t8eH pro5e 6uiltH2 t8e *o11ittee Pould------ e5en in *on*ert----- P8ile sessions Pent on /or--%ariana iese din ap,- Nu se 5ede bine p+n0a*olo- Ca1 1are- Totui- Da p,p,dia aia par*, era *u ?iloteanu:= &0au dat /e1eile *u /e1eile- Astea0s nite--On68i7i r,*oare 6reoaie odat, *u pri1ul 6+t de ro1- Ce5a *a o transpira7ie a sto1a*ului- .+n,0n piele&e ridi*, i o ;bu68i a/ar,Ro1eo se /uri, p+n, la 1asa lui 'iorel- +ntoarse *artea la pri1a /il,4 Curs de e*ono1ie politi*,2 .as*u 'iorel- .as*u 'iorel= Un *opilandru'iorel intr, palid pi*ur+nd sp,lat pe /a7,- Trase o 6ur, de ro1- D+rd+ia9 're7i un *eai: Oi su*i 1utra a*rit, la Ro1eo9 Au;i2 do1ne2 1neata alt, treab, n0ai de*+t s, 1, *io*,ni pe 1ine la *ap: 9 Ba a1- &, /i7i s,n,tos= 9 %ersiBu*,t,reasa s*8i1ba /e7ele de 1as,2 *+nta +n surdin, 1a1,2 1a1,--A*eeai transpira7ie- %,0ta= .robabil indi6estie24

&0a r,*orit- &ti*la de o7et st, sin6ur,0ntre 1ute pe 1i3lo*ul 1esei- In paturile de 3os dor1 trei lipo5eni 6oi p+n la br+u i prin so1n se bat de 1ute- Unu s/or,ie *u 6e1ete 1irate- Tupil2 *+ine ber*2 se s*utur, *u botul pe labe2 de0a *ur1e;iul uii- Lenda +i 1+r+ie- Tupil nu 1i*,- Lenda 1+r+ie 1ai tare- C+inele *iulete- Dodi adun, un pu1n de sare de pe 1as,- Cal*, a1+ndoi peste Tupil ne1i*at prin s*oi*,rieNisipul s0a 1uiat- %area2 is*at, de 5+nt dup, pr+n;2 l0a lins patru *easuri- Te0a/un;i9 Ei2 *are 3oa*,: 9 Tot ,ia9 Eti +n*,p,7+nat- Da 6rasu de *e nu: 9 Ci0a1 1ai spus o dat,2 o/tea;, Dodi9 Da *e are el *u ,ia: 9 Are- Au 5enit +1preun,- E +n6+1/at- i idiot- El se d, *odoul lor- E *8el de at+ta 1inte- Aa *rede2

*, are el datoria s,0i asiste la01p,*at- Da*,0i las, sin6uri se *eart,- i *8iar se *eart,9 De *e se *eart,: se 1ir, Lenda9 %ada1a aia e o 5iper,- ?a*e1 o baie: Lenda se de;br,*a din 1ers- Lu, *a reper buturu6a pr *are0i pusese slipul i +nainta pe r,d,*inile 1iloase +n pas *u Dodi9 Da de *e e 5iper,: 9 ?iind*,--- Da *e0oi /i eu: D,da*,: Curen7i re*i *iupeau 5alul- &oarele disp,ru +ntr0un nor i al6a prins,0n *ot se ;b,tu i ea 5erde068ea7,9 Au;i: stri6, Dodi plutind9 Aud9 Da nu 1ai 1ult de trei sute- Dou, de la %i8,ies*a i una de la puti9 Dou, de la puti9 Una a1 ;is9 Bine2 1,2 a;i unaCip, i se *u/und, lu1inare2 *u t,lpile +nne6rite *8ir*ite la supra/a7a apei2 spe*ta*ol ;ilni* pentru DodiAi= Lua7i0l de *oad,= E$

9 Ai= Ai= 9 De *oad,2 doa1n,2 da7i0l *u *apu de le1n= 9 Ai= &are2 se ;bate2 e 5iu- E 5iu e5ident2 1iorl,ie- Ro1eo iese +n ua bu/etului- .rin 6e1ule7ele *,su7elor pri5es* al7i o*8i- &oarele apune rou peste 1ada1 %i8,ies*u i bi0b,nelul *are e e5ident 5iu i sare de0i rupe ini1a- L0a prins %i8,ies*u di1preun, *u un biban *e5a 1ai 1,ri*el i trei roioare9 De *oad,2 doa1n,2 o s/,tuiete iar %ariana- Ea spal, la 368eabul din /a7a %i8,ias*,i2 +ntr0 un li68ean de plasti*2 nite ru/e 1i*i- Nu poate s, pun, 1+na pe pete- .etele sare pe pode7+n*, 3u1a de 1etru--- Da*, se 1ai ;bate pu7in o s, *ad, la lo* +n balta lui +1pu7it,9 .rinde0l= 7ip, %i8,ies*u duduind pe pode7Ro1eo se 7ine *u 1+inile de burt,- %ariana spal, +n*etinit2 *u o*8ii la %i8,ies*u2 turbat2 *are i0a0n/ur*it spr+n*enele i stri6,4 9 .une 1+na2 Lenu7o2 *, sare2 sare- &are= .etele se ;bate- %ai are puteri- %i8,ies*u i0a pus 1+inile0n old i se str+n6e tare2 tare2 pe *+t de tare stri6,9 Ai= 7ip, Lenu7a pl+ns,Ba +n6ro;it,- C, a s,rit2 uite0l *0a s,rit9 Lenu7o= 6e1e %i8,ies*u2 1, ba6i +n 1or1+nt= Eu l0a1 prins9 Tu l0ai prins2 1ur1ur, %i8,ias*a pierdut,- 'olbura de trestie prin *are a s*,pat bib,nelul /onete uor&anda Cor*iu tre*e printre ei- Un par/u1 noros- Nu0i 5ede2 ni*i pe %ariana n0o *unoate2 ea 1er6e la 1as, la bu/et- %i8,ies*u a0n*re1enit- +i pli1b, o*8ii de la 368eab la balt, i de la balt, la 368eab- Lenu7a2 1oale2 at+rn, de pri5irea lui- .ri5irea lui se oprete pe *ea/a %arianei2 roie0n apus2 aple*at,9 Nu 5, sup,ra7i de0un pete2 ;+1bete %ariana2 ri0di*+nd o*8ii la el- Balta0i plin,9 Nu 1,0n5e7i du1neata pe 1ine *e0i plin i *e nu0i plin= url, %i8,ies*uDar e *al1- +i ter6e 1+inile pe 1aioul /oarte albD broas*, or,*,ie s*urt2 *a o tini*8ea +ntoars, *u bo10beul9 %ar +n *as,= Lenu7a plea*, ;6uduindu0se de pl+ns- %ariana spal, 1ai departe2 aple*at, peste li68eanul de plasti*2 bu*,7ile sp,late le0nir, pe 368eab s, atepte li1pe;itul2 s+nt 1ai ales bikini i *iorapi s*ur7i- &0a 1ai pistruiat pu7in pe piept2 pe 6+t2 s+nii se +1part 6rei +n de*olteu2 din *o* ! se desprind u5i7e albite de soare- %i8,ies*u *ur,7, un biban i trei roioare2 7op,ie de

7+n7ari2 /luier,2 stri6,0n0spre bu/et4 Da7i2 b,2 dru1u la ap,2 b,--- E +ntuneri* 5+n,t i iar2 de departe2 l,trat de *+iniCe *8estie= Ba *a de obi*ei4 a*u1 *, intr, ai*i a doua oar,2 bu/etul i se pare 1ult 1ai 1i*%urdar- Be*urile at+rn,2 ;u1;,ie +n aba3ururi +1pletiteQ pes*,ruii +1p,ia7i2 a6,7a7i de ro6o3ina *are tapetea;, pla*a3ul2 s+nt ;6ribuli7i2 ne6ri de pra/Q 1irosul2 1irosul ,sta de sare +ndul*it,2 1iros de 1are des/a*ere2 de 1ar6ine a de;n,de3dii2 deert,*iune a libert,7ii2 1irosul ,sta e insuportabil- Te01pin6e *e5a de la spate- Ce dra*u te01pin6e: 9 N0a prea plouat pe0ai*i- Ro1eo toarn, un ro19 %ai plou,- %ai rarDu1a se spri3in,0n *oate pe te368ea- Bar1an *u *eas .obeda= .lin d, bani trebuie s, /ie b,iatu ,sta= 9 'eni7i ai*i d, prin iunie2 e: 9 De prin 1ai9 i turiti s+nt2 s+nt---: Ro1eo se s*arpin,0n *ap- Du1a nu se d, dus- Con5ersa7ia p, bune e spe*ialitatea lui%+n6+indu0i *8elia2 +l 7ine pe Ro1eo +n 7ar*ul ;+1betului s,u sporti59 Da du1nea5oastr, *ine s+nte7i: r+de Ro1eo- la te uit,2 d, din aripioare2 *,*,*iosu= 9 He2 io s+nt un ;1euIi p+r+ie0n piept un dru6 /r+nt- R+d a1+ndoi *u din07ii0n*leta7i- Nu se sl,bes* din o*8i i r+d2 *are r+de 1ai tare:= Lu1ina s0a +nt,rit- &*lipes* 6+turi de sti*le poleite2 la G$R2 re*i- +n p,8,rel2 ro1ul se *latin, ador1it- Ro1eo par*, /a*e totui se1n *, e *e5a a*olo2 aten7ie2 la
26 27

spate- Du1a +ntoar*e lent *apul2 *a la arpe- &anda2 la 1as,0n +ntuneri*- ?u1ea;,- In pulo5er albastru sau 5erde +n*8is9 Cu /e1eile2 optete aple*+ndu0se *on/iden7ial spre Ro1eo2 trebuie 1ult,--E8ei= Ro1eo aprob, +n*er*at2 /a7a e la dispo;i7ia *lientului2 8uidu1a dospit,0n trenin6 se stre*oar, 1olati* printre 1ese2 *a un 1otan s,tul- %are por*= 9 Te0a prins pu7inAleBandra sur+de 5i*torioas,- Nu r,spunde- 9 As*ult,2 /,*u Du1a i0i l,s, ti1p s, 6uste ro1ul2 n0 a5eai tu nite 5ot*,: 9 E la te/an2 sur+de ea i *ur,7, +n /ar/urie 1o7ul +n*enuat al 7i6,rii9 Nu tiu2 ;,u2 *e ai de0l /re*i pe b,iatul ,sta: O s, 5, lua7i peste o lun, i 5, i*ana7i *a nite *opii.o/ti12 a*u unde e el: AleBandra ta*e2 sur+de9 Ce prostie 7i s0a 1ai n,;,rit: Dar ea ta*e2 stin6e 7i6ara 8+rind0o +n sus i +n 3os pe /ar/urie2 o ;drobete2 /iltrul se des/a*e +n u5i7e +n6,lbenite2 ea se r,s/a7, *a de obi*ei- Du1a se +n/und, 1ai bine +n s*aun2 ples*,ie9 Ei2 *u /e1eile2 s*u1pa 1ea2 un b,rbat nu poate s, 5orbeas*, sin*er ni*iodat,- LAleBandra +l respe*t,- .ri*eperea lui unani1 re*unos*ut,- Barba lui 7epoas, la un s/ert de or, dup, *e s0a ras2 *a a*u1- .uterea2 sus7inut, de 6r,si1e2 /ie i aa- O1ul a*esta +i d, sen;a7ia2 alt/el rar,2 *, unde5a +n apropierea ei *ine5a 6+ndete-M Da eu *u tine 1ai 5orbes*2 *, eti /e1eie lu1inat,- 'e;i tu2 o/t, el2 l,*o1ia /e1eilor e /,r, 1ar6ini- Cea 1ai 6ro;a5, /e1eie2 *+nd 5ede la tele5i;or pe una *, dansea;, i se /a*e *au*iu*2 se 5ede i1ediat pe ea *, dansea;,2 se /a*e *au*iu* *a aia- C+nd o 5ede pe *a1pioana 1ondial, la patina32 tot pe ea se 5isea;, a*olo pe 68ea7,- Da*, 1er6e +n 5i;it, i 1,n+n*, rulad, de *ur*an2 se /a*S luntre i punte s, /a*, i ea rulad, de *ur*an- Ca s, nu 1ai 5orbi1 de altele- Ori*e /e1eie e un tiran poten7ial- Da nu *o1and, nu1ai ipote;e2 *0asta ar /i bine +n*,2 ia tot *e poate apu*aBine+n7eles2 *a s, nu par, odioas, pe *+t e2 1ai i disi1ulea;,- Da*,0i spui unei /e1ei si1ple *e07i spun eu ai*i2 +7i sare0n *ap *u aparen7ele ei respe*tabile- La ur1a ur1ei2 /ie*are *u stilul ei2 *u respe*tabilitatea ei- Da s, tii *, i tu ai instin*tu ,sta- LAleBandra *lipi *al1 i0i aprinse alt, 7i6ar,-M Bun,oar,2 tu 5rei s, /ii tot *e poate ?ane s, 5ad, i s, aib, pe p,1+ntu ,sta- 'rei s, /ii i *o*oana 1are2 *, ,sta0i stilul t,u2 nu:2 5rei s, /ii i *o*8eta i /eti7a de dou,;e*i de ani2 aia nurlie2 dup, *are s0a uitat i ?ane2 na2 *a ori*e b,rbat- C, to7i ne0a1 uitat- Da a 1ai /,*ut i alt*e5a: &0a uitat- Toat, lu1ea

se uit,9 C+nd e *u 1ine s, nu se uite2 *, ni*i eu nu 1, uit= Du1a +i +1preun, de6etele 5+r/ +n 5+r/2 +n*+ntat de *opil,ria p,ti1a,9 Da dra6,2 aa ar /i nor1al- Da b,rba7ii0s alt/el- Aa0s ei de *+nd i0a /,*ut Du1ne;eu- B,rba7ii nu 5,d dansatoare2 ni*i rulad, de *ur*an2 ni*i patinatoare- Ei 5,d o--- &,07i spun io *e 5,d: AleBandra o/t,2 1,6ulit, de sin*eritate- Nu2 nu trebuia s,0i spun,2 nu era 6reu de +n7eles2 1ersiDu1a ;+1bi lar6- 'ra3a dis*ret, i +1bietoare pe *are o r,sp+ndise +1pre3ur 9 p,rea *, are i 1iros 9 +l +n*ura3a s, dea ro1ul peste *apDodi intr, i se ae;, la 1asa lui2 l+n6, /ereastr,- C8elnerul2 *are se proptise0n bar de 5orb, *u Ro1eo2 se apropie i salut, a1i*al09 Aa *,2 da*, 5oi tot 5, +nsura7i2 relu, Du1a pe un ton 1ai s*,;ut2 +n*ear*, i tu s,0l 5e;i *a pe un b,rbat a*olo2 *u de/e*te2 *u--- O /i el *el 1ai 6ro;a5 ele*tronist2 da de la br+u +n 3os tot--I;bu*ni +n r+s2 1+ndru de *,derea de1onstrati5,- A5ea *8e/ de 5orb, a;i- AleBandra ;+1bi2 1ul7u1it,4 tot /e1eile ieeau bine din ade5,rul ,la?iloteanu intr, i +n*8ise ua 6ra7ios- Trebui s, se opreas*, la 1asa lui Dodi- C8elnerul +l b,tu pe u1,r r,0su*indu0l +n lo* i0l l,ud, lui Dodi pentru /or7a 1us*ular,4 *,raser, +1preun, 1ai de5re1e sa*i de *arto/i i l,;i de bere- Dodi +l pri5i *u si1patie i0l in5it, la 1asa lui2 ?iloteanu +ns, se s*u;, *,0l ateapt, prietenii- +n*linat *a5alerete2 *orpul dur2 turnat +n blue03eans sub7iri i pulo5er rou de l+n, 1oale2 purt,tor al unei rare *ur,7enii 6i1naste pe *are o +n*ununa ;+1betul sin*er +n0
28 E"

*ur*at2 +ntre7inut de u1brele *8ipului2 pri5ind de0a lun6ul unei duioase absen7e2 dar desi6ur nu *orpul2 *i plinul de pre;en7, al a*elei /iri2 *a o lu1in, sau *a un +ntuneri* sorbitor2 presi17ea o deplasare /ireas*, i 5i;ibil, a tuturor liniilor2 neatins, de si6uran7a 5ul6ar, a *+ti6,torului- .oate 1ai t+r;iu s, 5in, do1nul De1e0tres*u la 1asa lor- Dodi 1ul7u1i i pro1ise9 A1 a5ut dreptate2 +i susur, lui Lenda2 *are intrase i el2 ras proasp,t- Aia doi n0or s, 3oa*e9 At+ta pa6ub,Lenda se ae;,2 a6itat2 1,rit +n 8aine prea *,lduroase2 +i s*,rpina barba so1noros- Ci6,rile le uitase +n *ort i era 1ult p+n0a*olo- Ro1eo porni 1a6neto/onul i un blues indolent2 abia insinuat2 se r,sp+ndi +n bu/etul o*to6onal2 uierat din *+nd +n *+nd de /++itul trestiilor- C8elnerul stri6, @Bine2 Ro1eo=A de la 1asa lui Du1a unde lua *o1anda- &eara *,ldu7, se ridi*a spre *er2 uurat, de apropierea 1,rii-22In oraA2 ;ise Dodi2 @noap0tea07i *ade0n *ap-A Are 5reunul dreptate: Du1a2 *, i se pare *,0l tot +1pin6e *e5a de la spate2 sau Dodi *+nd 5ede noaptea ri0di*+ndu0se uurat, spre *er: In spiritul Cru*ii2 i nu1ai +n a*el spirit2 a1+ndoi- Ciudatele e/e*te ale de;robirii--Aerul e slab- .,1+ntul tra6e- Un 6est pornit /,r, 5oie de la +n,l7i1ea nasului *ade *a bolo5anul +n nisip- Nu se @+n*ear*,A i nu se @reueteA- Totul2 odat, +n*epui2 se rosto6olete p+n, la *ap,t- Iner7ie 1ini1,- %aBi1, libertate de 1i*are- Op7iune s*,pat, de *onstr+n6eri- Adi*, *ea 1ai 6rea op7iuneJo*ul e in*ontrolabil- Nu 1ai s+nt 6arduri- &*,rpinatul +n *ap 9 la /el de 6ra5 *a 1ersul2 *a 1+n*atul2 *a 6+ndul- Ireparabil- i asu1at pentru totdeauna- &ta6narea e i1posibil,- O1ul se 1i*,- (olul *ere e5eni1ente- .iesele 3o*ului se dispun so1na1bule2 abia iau *unotin7, unele de altele i starea s0a i 1odi/i*at- Le6ea e 5ie i e a *elui *e a adus0o- C+7i 5eni7i2 at+tea le6i- De*i2 ni*i o le6e- De /apt2 5ia7a +ns,i- Doar *, 1ai aproape de supra/a7, i 1ai si1pli/i*at,- Respira7ia ei sensibil, i si1plitatea /a* aerul slab i p,1+ntul la*o1- (estul pornete din +nalt 9 un *ap,t de 1osor--&0a 1ai u1plut de /u12 de 5orb,- In ru1oarea *,ldu7,2 *l,n7,n pa8arele pe te368ea2 1,run7iul i *lapele T 1a6neto/onului2 dat +napoi la ru6,1intea lui 'iorel2 dat I +nainte la ru6,1intea lui Lenda9 Ei2 7i0a pl,*ut: Eu /a* /i7e: Du1a +n*8ide o*8ii- R,su/l,- Ii des*8ide iar pe %ariana- &anda /u1ea;, 6ros dar nu 5a *eda- T,ria ei e0n0/ierb+ntat, *a speran7a dup, o pierdere pasa6er,4 *8e1at de Dodi s, parti*ipe la 3o*2 te/an s0a ridi*at pur i si1plu i s0a dus la 1asa de la /ereastr,2 /,r, 1,*ar s, *ear, s*u;e- te/an n0a s*8i1bat ni*i o 5orb, *u ea9 Do1ne2 ;i*e Du1a2 ade5,ru e *0ai *a1 ap,sat pedala--%ariana 1,n+n*,- &*8i1b, o*8eade *u Ro1eo *are se balansea;, blues2 o*8ii lan6uroi dau /i6urii sale un aer *opil,res* de ursule7 pe s/ori- Ea i0a l,sat p,rul liber2 ploaia aurie +i *ade /ald pe spate2 /ire

r,;le7e se prind de ro*8ia 6roas,2 +1bo6,7indu0i 6ra5 1o5ul +n*8is2 i aa prin*iar- Obra3ii ru1eni /a* 6ropi7e2 se u1/l, +n r+s2 bu;ele ru3ate se destind /eri*ite peste s*lipirile in5oluntare2 /astuoase i ele2 ale din7ilor 1ari2 albi- A *obor+t din li1u;ina prin*iar,2 +n 6,teala prin*iar, 9 ea sin6ur, poart, ai*i *iorapi de 1,tase i sandale *u to* 9 +n restaurantul de luB unde /usese in5itat, *u o lun, +nainte s,0i s,rb,toreas*, au6usta ani5ersare9 Adi*, tu de *e n0ai /i 5orbit *u el: I7i *,dea *oroana: &anda s0a *rispat- Lenda s0a r,su*it spre bu/et i2 la 5ederea %arianei2 a dat un 1i* 7ip,t de surpri;,Ea a intrat probabil prin dos2 pe la bu*,t,rie- O *lip, a r,1as ne1i*at2 *u *,r7ile +n 1+n,2 ne6li3ent r,s/irate2 l,0s+nd s, se 5ad, pe 1as, +n /a7a lui2 6r,1ada de be7e de *8ibrit a *+te un leu9 Nu 1ai /a*e pe prostu2 taie &anda- El +i +n*8ipuie *, da*, 1i0a /,*ut onoarea s, 1, *8e1e ai*i2 6ata2 s+nt ser5itoarea lui--9 &er5itoarea--Dodi 1ust,*ete- +i nu1,r, ulti1ele *in*i be7e2 a0tept+ndu0l pe Lenda s, re5in, la 3o*9 Hai2 do1ne2 sare 'iorel2 ner5oste/an e palid- N0a pierdut 1ult2 dar nu0l preo*u0
30 31

p, asta- O *a1araderie ne5orbit, +i ridi*, deseori o*8ii asupra lui Dodi *are0l pri1ete ;+1bind un ;+1bet *ontinuu2 *ontra*tat i ;adarni* *a o pierdere si6ur,2 +n*u5iin7at, p,rintete9 Hai2 do1ne= E ulti1a 1+n, a lui 'iorel- %ai are b,7ul de des*8idere- %i8,ietii 1,n+n*, t,*u7i sub be*ul din 1i3lo*ul bu/etului- %i8,ies*u nu 3oa*,2 astea0s prostii= i0a adus *u el un tean* de ;iare *are0l in*o1odea;, ori de *+te ori du*e 5+r/ul /ur*uli7ei la solni7,Ro1eo s0a ae;at la 1asa %arianei- I0a adus un p,8,rel *u li*8id porto*aliu2 5reun li*8ior pretins eBoti*2 i +i po5estete *e5a- ?ata *8i*otete +n*etior2 se ter6e ia 6ur, str+1b+ndu0se de arsura sara1urii- &e ridi*, a1+ndoi2 a +n*eput un *+nte* 1are2 e i un *or +n surdin,2 *e5a spanioles*2 dansea;, de0a lun6ul *+tor5a duu1ele +ntre bar i pri1ele 1ese&anda sur+de ie/tin,t,7ii- Ro1eo e un b,iat de pr,5,lie2 *a1 p+nte*os2 +i 7ine partenera la distan7, nepri*eput,2 nu respe*tuoas,2 +i 5orbete +n /a7,2 destul de tare *a s, se0aud, *e5a *a un *o1plot +1potri5a lipo5enilor de pe bar*a;- %ariana ;i*e @Ei2 las,2 las,2 las,---A 'iorel nu se +1pru1ut,- A ieit din pokera /,r, ap0te*in*i de lei- +i tra6e soaunul 1ai la o parte i2 pi*ior peste pi*ior2 *u 7i6ara aprins, /u1e6os pe 3u1,tate2 pri5ete dansatorii- &+nt patru- Du1a a luat0o pe &anda *are *al*, b,7oas,2 /ie*are pas nu1,rat2 *u teniii 1i6noni i 6ri3, abia 1as*at, s, nu se lo5eas*, de s*aune- Du1a2 1ult 1ai +nalt de*+t ea2 a +n5elit0o *u totul la piept i 1utra lui lu*ioas,2 *a un /elinar2 se su*ete prudent pe ur1ele par/u1ate l,sate de p,rul bo6at str,lu*it al %arianei- Ro1eo iese la lu1in, *u %ariana- Dodi 1ai are trei be7e9 ?ru1oas, pere*8e2 ;i*e'iorel r+de +n nasul lui Dodi2 tare2 nest,p+nit2 *a de di1inea7,- Care pere*8e: Lenda +l /ul6er, pe Dodi- O transpira7ie /in, +i brobonete /runtea2 alune*, +n spr+n0*ene- 'iorel se du*e spre bar- E /er*8e i s/id,tor2 i0a tre*ut p+nte*,raia- Cu spatele la dansatori +i nu1,r, banii2 ateapt, s/+ritul 1elodiei2 so*otete 5e*8i1ea rolelor32

9 Ce /a*e12 3u*,1 +n trei: +ntreab, Dodite/an nu aude- E r,su*it i el +n a/ara 1esei i2 /,r, ni*i un o*oli2 o studia;, pe blonda 5oini*,2 purtat, a*u12 ;dra5,n +n*ol7it, +n talie2 de Du1a- &anda i0a at+rnat o 1+n, pe dup, 6+tul lui Ro1eo2 *ealalt,2 *u o de;in5oltur, ne/ireas*, staturii ei2 +i /lendur, 1oale pe l+n6, *orp- Ro1eo plutete2 5i;ibil +n*,l;it de /e1eia *are *edea;, str+nsoriiLenda +i /a*e lo* lui 'iorel s, trea*, la 1as,2 se aplea*, spre te/an4 9 %ai 3u*a7i: 9 Cu *e s, 3oa*e2 stri6, 'iorel peste 5alul re/renului2 *, ne0ai *ur,7at:= ),u2 *u1 /a*i2 do1ne:

Uoara i1pertinen7, din ton2 ni*i 1,*ar o pro5o*are2 1ai 5e*8ea a6ita7ie2 o /oa1e de lup2 dou, ro1uri 9 Lenda /a*e se1n *, i1ediat2 s, trea*, 1u;i*a tare- +l ur1,rete pe 'iorel printre 6ene- Blondea7a i pielea 6alben, *a /re*at, *u seu a b,ietanului2 o*8ii ,ia par*, lipi7i *u lene +l /a* antipati*Ro1eo2 ters de n,dueal,2 a s,rutat 1+na i s0a +ntors +n dosul te368elei- %ariana se s*utur, *a de ap, re*e2 +n*8in, un pa8ar alburiu de 5in *u &anda i *u Du1a +ntre *are a /ost ae;at, pe lo*ul lui te/an- &anda soarbe 1ult din pa8ar2 i0a s*os pulo5erul- E roie2 /u1ea;,2 o*8ii sti*loi alune*, pe 6esturile 1i*i ale /etei *are po5estete *u eB*la1a7ii stridente2 se +nea*,2 +i *ur,7, *ea/a de 6reoiul2 transpiratul blond- Dodi2 +n*runtat2 str+n6e din bu;e la Lenda s, se potoleas*,9 Do1ne2 parodia;, Lenda /a1iliaritatea pustiului2 e /oarte si1plu- %0a1 uitat la du1neata *u1 +no7i- Din *lip, +n *lip, s*o7i *apu a/ar,- De po1an,2 *, nu07i trebuie s, respiri- &*o7i *apu de /ri*,2 1ori de /ri*, s, nu te0ne*i9 i da*, nu0l 5edeai +n ap,: Uite2 eu nu0not2 r+de te/an2 +ntor*+ndu0se spre 1as,9 Ei2 nu0no7i--- Da l0a1 5,;ut i *u1 1er6e2 sare Lenda2 o*olind /a7a as1u7it, sub *al1 a lui Dodi- %er6e *a pe s*en,2 1er6e s,0l 5ad, *ine5a2 nu *0ar a5ea 5reo treab,- Du1neata nu po7i s,01i /ii ad5ersar'iorel2 +n5eselit2 ridi*, din spr+n*ene2 persoana lui 9 su6erea;, 9 e *u totul alt*e5aF 9 Ro*8ia de *rin

33

te. 9 De *e nu pot2 do1ne: 9 ?iind*, nu eti destul de--Nu 6,sete- Dodi str+n6e *,r7ile risipite pe 1as,9 Destul de *e: 'iorel r+n3ete- %i*a tru/ie l,7it, pe obra3i sea1,n, *u ner,bdarea lui te/an *are0l pri5ete pe Lenda pe sub spr+n*ene2 pip,indu0i be7ele r,1ase9 Ca s, 1,0n7ele6i du1neata2 nu eti destul de e6oistLenda l0ar 1ai i p,l1ui dar *8i*otete2 se las, pe sp,tarul s*aunului- (ulerul albit al *,1,ii de di/tin, +i +n*adrea;, barba nea6r,2 as*u7it,2 o lun6ete peste str+10toarea nasturelui *u 6reu +n*8isC,1aa i0a r,1as 1i*,- .ulo5erul ne6ru2 s*,1oat2 +i a3ut, po;a diaboli*,- ?+l0/+ie din de6etele s*urte *u un68iile 1+n*ate @ei2 *e 1ai e:A 'iorel se 1ul7u1ete s, sur+d, superior dar s,r,*ia lui Lenda i a6ilitatea de6etelor +i probea;, su/i*ient dreptatea9 Aa e2 o/tea;, deodat, te/an- Du1neata n0ai sto/, de pokerist9 Du1neata2 +n s*8i1b2 ai2 spune Lenda serios9 .a5ele= +l alint, Dodi9 ),u: 9 Da ast,0sear, nu eti atent2 nu eti atent delo*- te/an +l bate pe u1,r- Lenda *8i*otete iar2 ia o 6ur, de 5in- Tra6e *u *oada o*8iului la 1asa lui Du1a- %u;i*a s0a0n5eselit- Rit1ul si1plu2 bine 1ar*at de bai2 salt, a 8,rni*ie9 Ar trebui s, dansa7i2 ;i*e &anda%ariana taie aerul *u pal1a +ntins,4 a /ost destul- &e uit, dis*ret spre 1asa 3u*,torilor dar +nt+lnete pri5irea +n*,r*at, a lui ?iloteanu9 A1 obosit2 ;i*e ea2 aproape *,s*+nd- i nu tiu de *eR+de- R+de i Du1a *are a r,1as *u o*8ii dui pe 6ura ei- &anda +i oprete *u pal1a b,taia pleoapei st+n6i- i ea a obosit2 ;i*e- Ar trebui s, dor1i1 dup, dru19 Da 5,rul du1itale2 +i adu*e a1inte2 nu 5ine seara pe0ai*i: 9 Cu1 s, 5in,: '0a1 1ai spus2 la ase iese de la lu*ru- Bar*a;ul e ple*at la *in*+- Are *opiii ,ia 1i*i--34

&0a0ntristat- Du1a +i atin6e 5+r/urile de6etelor- Le nu1,r, *u 5o*e tare- &anda2 s0a a1e7it pu7in2 i obosealaU i sup,rarea 9 toate la un lo* prin 1ila pu7in ironio,2 6in6a, totui2 *u *are0l ur1,rete pe Du1a pi*+ndu0i %arianei buri*ele de6etelor9 La Bu*ureti plou,2 anun7, Dodi- Citete @Ro1>nia liber,A2 luat, de la %i8,ies*u- 'iorel a r,1as

lipit de s*aun2 *u b,rbia0n pu1ni- te/an to*1ai a ple*at- Lenda +i 1ai ia un ro19 Nu0n7ele62 se pre/a*e Lenda t+1p2 ae;+ndu0se2 nu pri*ep *e *aut, b,iatu ,sta *u pa7a*8ina aia9 Care: 1or1,ie 'iorel din pu1ni9 Care= ?ane2 optete Lenda i /a*e se1n uor pe spate spre 1asa lui Du1a9 .a5el2 .a5el2 1or1,ie Dodi9 Are dreptate2 do1ne= Eu a1 5enit *u ei +n bar*,- Nu i0a t,*ut 6ura--9 Aa arat,2 *on/ir1, tiutor Lenda9 C, 5ou, 5, ta*e2 re1ar*, a*ru Dodi'iorel se s*8i1onosi2 +i +n/ipse un de6et +n t+1pl,9 &tai2 do1ne2 *0a1 uitat--- Aa2 era un /il12 1ai de1ult *u o /e1eie--- i un b,rbat9 Ei2 las,01,= se 1inun, Dodi9 &tai2 do1ne2 s,07i spun- Nu tiu *e /,*use aia i ,la o po*nea- Da tii *u1: Cu sete2 do1ne- Ontor*ea *apul i pa*= %, ro6- Da aia a5ea o 1utr,--- o 1utr, *,07i 5enea s,0i dai pal1e- i uite2 n0a1 1ai 5,;ut d0atun*i ni*i una s,01i 5in, s0o *roies* aa2 *a pa7a*8ina asta- E absolut eBa*t *u1 a spus do1 .a5elDodi 7+7+i 1,runt- Intr, soldatul de di1inea7,2 du*e pe u1,r o p,tur,- Lenda +i d, *apul pe spateI;olat2 bate rit1ul *u dou, de6ete pe 6r,1ada de *8ibrite2 tri1ite spre albatrosul +1p,iat roto6oale sub7iri de /u1'+nt- Din toate dire*7iile- i de sub 1are- Uruie *a un utila3 6reu2 br,;dat *u /i*8i us*at- Trestiile se plea*, s*urt2 snopul s*ap,2 se +ndoaie 7iuind- +n *,su7,2 la lu1ina neateptat de puterni*, a sin6urului be*2 bra7ele lui Du1a +i p,strea;, roea7a- .ielea de 6+s*, tresare FV F$

lins, de adierile stre*urate per/id prin *r,p,turile dintre s*+nduri9 De unde su/l,: Ia uite2 rou2 rou--- ?iloteanu s*oto*ete +n 6eant,9 Ce /a*i: %ai trebuie p,turi?iloteanu *er*etea;, *r,p,turile- .e *ele *are su/l, le banda3ea;, *u s*ot*8 lat9 Ce /a*i2 do1ne: *l,n7,ne Du1a2 +n5elindu0se +n p,turile *adrilate- Asta0i 5+nt2 nu 3u*,rieO s, dor1i1 +1br,*a7i?iloteanu /luier,- Lipete 1ai departe9 On*api: Du1a arat, pal1a de lo* *are 1ai r,1+ne de la el la 1ar6inea patului ban*8et,09 %, du* s, 1ai *er dou, p,turi- Aia stau +n pl,0pu1i--9 Nu te du*i ni*,ieri2 spune *al1 ?iloteanu- Dor1i1 +1br,*a7i2 *u1 ;i*eai9 De *e s, nu le *er2 do1ne: Le0a1 pl,tit s, 1or +n68e7at: Dar e 1oale2 iar s0a s*8i1bat propor7ia- Ca +n toate 1o1entele de de*i;ie2 *ondu*erea a tre*ut la te/an- .asele idioate ale puterii pe deasupra *apului- &e tra6e a/ar, din p,turile 7epoase9 &tai2 do1ne2 a*olo2 1+r+ie te/an- &t, *u spatele la Du1a2 +n 6enun*8i pe patul lui- Lipete un 1etru de band, r,su*it,- O s, 5e;i *, n0o s, 1ori9 Ce0ai2 b,2 eti in5idios: 8o8otete 6rasul de pe 1ar6inea patului&0a0n5eselit- De /apt2 as*endentul e totdeauna o sl,bi*iune *are--9 In5idios p, dra*u- Uite *, s0a0n*,l;it- De la burta ta ars,9 O lu,1 biniiior2 7+r+ie Du1a2 1i1+nd /ine7e *u labele lui roii2 de la distaaan7,--?iloteanu s0a ae;at pe patul lui- Cu s*ot*8ul br,7ar, pe 1+n,2 se uit, atent la *el,lalt9--- o0n5,lui12 o /a*e1 *urioaaas,--- 0i: Du1a se s*,l,1b,ie deli*at2 3oa*, @1ironosi7,A36

9--- o i6nor,1 pu7in2 pu7intel2 pu7inteli*u72 o +nt+l0ni1 +n0t+10pl,0tor--0i: te/an pri5ete pli*tisit- &au obosit- &*8e1a lui Du1a n0a prea dat 6re2 e drept- i totui2 ni*i 1,*ar a*u12 a ;e*ea oar,2 n0o poate deslui9 'ai2 e li1pede *, nu pute1 /,r, ea- .aii ne poart, 1ereu pe ur1ele ei2 6e1e Du1a0i: Du1a se0n*runt, 8ot,r+tor- Brus*2 se relaBea;,2 +n*8ide o*8ii2 un ;+1bet *andid +i /lutur, pe

8e*tarul ro*o5an al obra3ilor9 i o /--19 EBtraordinar+l d, pe Du1a la o parte- Lipete *r,p,turile de deasupra *eluilalt pat9 Ia ;i2 te0au *ur,7at bine: 9 Ala 1i*u e /oarte bun2 re*unoate *u 3en, ?iloteanu9 ., tri: 9 Nu triea;,2 do1ne2 s+nt e*8ip, bun,9 E*8ip,:= Cu sta*o3iu ,la: 9 Ala 1i*u2 *u barb,2 e e/u- Ienda sau Lenda- 9 Ce nea1 o /i ,sta: 1or1,ie Du1a- Oi un6e u1erii *u *re1, alb,2 6roas,9 Nu0i prost delo*- Al,laltu2 nu tiu *e0i *u el- Dodi9 E bolna5 de /i*at2 1or1,ie Du1a2 +1br,*+ndu0i blu;a de trenin6- L0a1 5,;ut *u1 ia pastile- E 6alben2 6alllben--9 Aa se bron;ea;, el- E un tip 1ai--- nu tiu9 E un idiot- &t,0n *ort pe 5re1ea asta2 b+rrr= D0,ia *are se dau /or7oi- B,rbatu0rabd,0totDa*, n0a1 1ai a5ea 1+n*are2 ,tia ne0ar ar,ta *, tr,ies* i /,r,- .ar*, asta0i treab,?iloteanu +i tra6e pulo5erul pe *ap- &e0n*al7,- Du1a st, +ntr0un 1inut 6ol2 de*one*tat- +i ba6, lanterna0n bu;unar9 Da *are0i treaba: 9 Las *, 5e;i tu2 r+de Du1a 1+n;ete2 +ntor*+ndu0se *o*olo +n p,turi *u spatele la el37

0 Bun, seara- %er6e7i di1inea7, la pete: %i8,ies*u spal, un *astrona- Apa 7+r+it, sare purtat, de 5+nt +n toate p,r7ile- In +ntuneri*ul +n/ri*oat de /ri62 5o*ea lui ?iloteanu ;boar, i ea2 derut+nda0l pe %i8,ies*u9 %daAprinde lanterna- .ode7ul sp,l,torului s*+r7+ie /ioros- &*+r7+ie i nisipul pe *are tre*e +napoi spre pode7ul *,su7elor- &,lb,ti*ia a *obor+t- C+inii latr, dinspre pla3a- .i*uri 1i*i 5in iu7i din 1arele pustiu *8iar pe /a7,- ?,r, ap,rare- &, stai +n *ort2 sub *er--&0a des*8is ua- Odat, *u lu1ina2 dar +n *ontra ei2 a ap,rut i *apul &andei9 La tine e *ald+i dre6e 5o*ea- &t, pe patul nedes/,*ut *u 1+inile +n bu;unare- O 5ede /,r, s, 5rea- E 1ai 1i*,- Nu e ea9 Cie nu 7i0e ruine: +ntreab, ea bl+nd din pi3a1aua *,lduroas, *u nu/eri 6albeni9 %ie: Da de *e s, *l,n7,ni +n *ort2 s, te ude--- s, te n,u0*eas*,---: 9 Eu ple* 1+ine di1inea7,9 Nu po7i s, ple*i da*,0i /urtun,- Nu 5ine 5aporaul2 eBpli*, ?iloteanu tre1urat- E *ald ai*i2 se 1ir, iar9 Ba ple*2 i se0aplea*, spre el *u 1utra aia *are /a*e0n ne*a;Hart= A plesnit0o- Uite *0a dat +n ea- Nu0i 5ine s, *read,- Ce5a din ea a tre*ut +n el *a o po5ar, de0o ton,- E ploaia pe indril,2 o ra/al,&anda +i pip,ie /a7a- &0a str+ns +n pled *a un ar*9 Iei a/ar,2 uier, stinsHart= A 1ai plesnit0o o dat,- &anda des*8ide 6ura s, 7ipe2 pal1a lui te/an i s0a lipit pe 6ur, i0i r,su0 *ete bu;ele2 ar putea s, le s1ul6,- Ea tre1ur, sau se ;5+r*olete- Tre1ur, at+t de tare2 par*, s0ar ;5+r*oli9 Eti nebun: optete *u o*8ii 1,ri7i *+nd el +i d, dru1ul2 eti nebun: Tunetul a /r+nt tot- te/an o 1+n6+ie n,u*2 ba nu2 o 3upoaie- O 1+n6+ie dar dei el e 1ai tare2 pe el +l ;6uduie un *8in de 6roa;,9 Nu2 nu0s nebun2 ;i*e2 nu0s nebun2 ;i*e--- i0i s1ul6e ru/ele de pe ea2 tra6e de pantalonii strini bo7 +ntre 6le;ne- 'rea s, urle ea2 5rea s, urle= &, urle=

Dar ea2 6oal,2 6+/+ie *u pielea +n/ri6urat,2 s+nii tresalt, *u tot pieptul +ntr0un su68i7 sa*adat- Ce /ru1os nea6r, e2 *e uoar,= O s,0i ias, o*8ii din *ap9 Nu 7i0e ruine: o i1it, te/an i aa2 din pi*ioare2 o r,su*ete de 1i3lo* *u /a7a +n 3os i0i lipete o pal1, r,sun,toare pe /und- +n*, una- Ea +ntoar*e *apul i nu0i 1ai e /ri*,2 o doare2 au=2 dar sur+de str+1bat,2 tunetele se deart, 6r,1ad,2 spinarea se ar*uiete la /ie*are lo5itur, i e at+t de elasti*,2 at+t de 5ie--- Ce spune a*olo: Ce e asta: +i repet,2 *e spune2 *e e asta2 sub *er: .ielea lui2 nu1ai pielea2 e +n5elit +n plasti*2 are /risoane2 panto/ii /,r, *iorapi9 N0are--- ;i*e eaCe ;i*e: Cine e: Ce e asta2 ani1alul ,sta: Nu0i ade5,rat= I5an e sin6urul *are tr,iete *u destin propriu2 sin6urul *are 5ede *+te *e5a2 +n toat, orbirea lui--- &in6ura pasiune sin*er,- i distru6,toare- Wilal7i 9 /ie*are *u ideolo6ia lui +n lo* de sine2 bolna5i2 intra7i +n rutin, str,in,2 Alioa Xu nea1ul du1ne;eilor2 de alde D1itri s0a u1plut p,1+ntul--Ce *on/u;ie= Ba e nor1al- .edepsit e nu1ai *el *e *aut,- Aplau;ele0s pentru *el *e /a*e2 reprodu*e2 reprodu*e siste1ul pre*on*eput2 eti*a intuibil,2 reprodu*e--U1e;eala- Care a intrat +n 8aine2 +n *arte2 +n p,r- La *+7i5a pai de 1area +1bl+n;it,- O lu1in, /ru1oas,- &, stin6e1 lanterna- Iritin6s o/ 9 r,s/oiete 5+ntul aldine 1ari2 6roase2 6roteti- .ai- Cu burta si17i *+nd 5ine9 Ei: Intri: 9 NuAe;at, tur*ete +n 6ura *ortului2 u1bra tuete2 o pal, al*ooli*, de o19 &tai pe asta- E ud- Lenda tra6e 8anora*ul sub el9 Ce0ai /,*ut2 I5ane: 9 Ce I5an: 9 (lu1es*2 ;ise Dodi- &0a u1e;it i sa*u9 &0a dus /urtunaF" +i tre*e 1+na prin p,r- %area pleos*,ie stropit, alburiu9 Nu pot s, dor19 %ai bine te 7ineai de pro6ra12 r+de Lenda- .are serios- %ai spune *e5a2 nu se aude- Bas*8e7ii 8+r+ie sub nasul lui Dodi pe s*oi*i9 Ce: 9 N0are treab,2 ;i*- Au o *,1,ru7, a*olo +n spate- C0un 6odin- Ea st, pe s*,unel i *retinu ,la--90 Care *retin: 9 A1i*u t,u2 Rrro1eo2 6raseia;, Lenda2 pune a*e la undi7e- %0a1 uitat pe 6ea1Dodi +i +ntinde o 7i6ar, aprins,9 i: +i /a*e *urte: 9 Aiurea- 'orbes* a*olo--- Ea a ieit 9 se0nea*,2 tuete iar 9 a1 +ntrebat0oDodi se r,su*ete +n sa*2 pe salteaua de;u1/lat,- Tra6e *artea +n,untru9 Ce0ai +ntrebat0o: Lenda +ntinde pi*ioarele2 8+rrr9 Eti *urios2 ai: 9 Curios- Ce0ai +ntrebat: 9 Da*, 1, du*e i pe 1ine la *8er8anaua de 3os2 *, nu *unos* pe ni1eni- C, ple*2 5e;i bine i 5reau s, du* pete a*as,- .ete de 1are2 lu/ar2 1orun2 *e5a--9 i ea a ;is *, s, 5orbeti *u Ro1eo:= 9 Nu2 8i2 5e;i: A ;is *, di1inea7a *+nd ple*2 da de5re1e2 pe la *in*i2 s, 5in s0o s*ol- C, 1er6e- Ei: Ce2 ea e proast,: Dodi *as*,- ?luier, apre*iati59 &, /ii s,n,tos- Di1inea7a pe la *in*i2 1a1,=--- &e0ntinde- Oasele trosnes*- Dul*e oboseal,9 A*u1a2 1ai e o *8estieLenda su/l, /u1ul spre 1are- Ca desenat, pe 6ea12 3urubi7a de /u12 alb, +n ne6ati52 plutete nealterat,- &0a destr,1at- Adie /ri6- &*+rbos- Tutun u1e;it9 Hai +n,untru9 Las *,0i bine- %, du* i1ediat- %ai e o *8estie-

9 C, 1ult ai 1ai tr,n*,nit a;i- .oate te bate *are5a p+n la *oad,--40

9 Cine s, 1, bat,: Cretini= Uite *are0i *8estia- De ple*at ple*,1 r,spoi1+ine- Da de *e p+n0atun*i--Dodi 8o8otete 1,runt- A s*os *apul din *ort9 He2 te du*i 1+ine di1inea7,2 pe ur1, te r,;6+n0deti i 1ai stai trei ;ile2 doar0doar--- .a5ele= On/und, 7i6ara +n nisip9 Nu0i r,u2 nu: Ce dra*u 7i se pare aa---: Tu oi /i--9 %, ro62 po7i s, te s*oli di1inea7,: 9 Ei2 asta0i= &0a /,*ut /ri6O nebunie- Ca ori*are alta- Ce2 pro6ra1ul lui n0a /ost: Lenda2 *iu*it2 +ntinde s/orile *ortului- Cop,ie la piatra ur1,toare2 de;6roap, s/oara--- *e ener6ie= C+inii tre* la un pas de ap,2 ulti1ul e *8iop- D+r0d+ie- &e b,l,n6,ne 1ai r,u de*+t *eilal7i2 s*8eaun, uor- i 1,6arul: %,6arul *u *e e 1ai brea; de*+t Napoleon: Ori Lenda: E6alitatea esen7ial,- .re1is, a ni8ilis1ului- Nu1i1 ni8ilis1 *eea *e nu pute1 s,--- Atun*i Du1ne;eu e o /i6ur, de stil 9 un /el de 1etoni1ie- Da de *e s, /ie eBpus2 de *e pre3ude*ata asta stupid, a 1i*,rii: &, se *o1porte *a s, /ie= .ua8= &e *o1port, pe dra*u2 nest,p+nitu2 a1or/u se *o1port,--- &i1etri*ul e 1ort9 ?oarte bun b,iat- Da b,iatu are talentu ,sta2 *e s,0i /a*i: .o7i s,0i s*o7i din el: %a1,0sa nu i nu2 s, /a*, el *onser5atoru= Bun2 i *e /,*ea *u *onser5atoru: A;i e bun2 1+ine nu0i 1ai bun- N0ai 5,;ut tu2 *+7i b,ie7i buni i se pr,p,des*2 nu0i ba6, ni1eni +n sea1,: .,ete2 din piatr,0n piatr, *ol7oas,2 *u ini1a str+n0s,2 +n ur1a lui %i8,ies*u- &t,p+n pe *ea7,2 %i8,ies*u 5orbete b,l7ii +ntre6i2 *a un sp,r6,tor se a5+nt,2 d, trestiile +n*olo- 'iorel e bui1a*2 i0au intrat +n*8eieturile la ap,2 n0ar /i 5enit da*, nu s0ar /i deran3at %i8,ies*u s,0l s*oale- O1 de ispra5,- Ii pare r,u *, l0a repe;it ieri- Un b,tr+nel i el--- Tot *u /i0su0n 6ur,--9 Aa 9 tra6e aer 6ros s,0i *ure7e n,rile 9 1eserie are2 de e+ntat *+nt,--- A ni1erit i0n lo* bun2 +l +n7ele6 ,ia to7i de la el- Are /or1a7ie a*olo- E /ru1uel al naibii2 bros*oiu--G!

&e oprete i0l ateapt, pe 'iorel *are s0a01piedi*at de0un *iot9 Hai2 1,2 *, plea*, petii- 'e;i2 b,iat bun s, /ii2 s, ai i talent2 da trebuie s, te i a3ute *ine5a2 alt/el2 te pier;i aa--9 .,i da*, eti du1neata a*olo--9 Ei2 a a5ut noro* bros*oiu2 s0a ni1erit s, /ie--'eselia lui %i8,ies*u +l +nt,rit,- I0a spus de la ponton *, el ter1in, la anu i aleluia=2 +l 1,n+n*, antieru- +i d, tare *u /i0su2 talentu Iu pete- Noro* *u b,tr+nu- O speran7, ne*lar, +i u1ple pieptul- Nu e de*+t o +nt+l0nire +nt+1pl,toare2 la ur1a ur1ei- Da oare *e0ar putea s, spun,: Ce s, spun,: se roade dintr0o dat, disperat2 +1pied+*+ndu0se la *+7i5a pai2 si1te *, a*u12 a*u12 nu alt,dat, e 1o1entul- N0are2 e *lar *, n0are2 n0are delo* eBperien7,- Tre1ur, *u /,l*ile +n*letate2 1er6e orb2 8,ituit de b,taia i1ens, din piept9 L0a1 +n5,7at nu1a de bine2 +i a1intete %i8,ies*u2 1odest2 sl,bind pasul- &0a0nsurat2 a luat /at, serioas,2 /a1ilie bun,2 *ole6, a*olo eu elCe s, spun,: An*a nu s0ar 1,rita *u el2 si6ur2 si6ur2 nu2 *u1 st, a*olo Un6, %oraru2 ,la *are nu 5ine de*+t la eBa1en2 re;e1at, de balustrad,2 +i *itete ;iarul en6le;es*2 *a totdeauna ;iarul de ieri--&e opres*- E un 6ol/2 o ad+n*itur, de balt,2 des*operit,- %i8,ies*u las, undi7ele 3os- &sst= /a*e *u de6etul la 6ur,- tie2 'iorel tie2 s, nu se sperie petii- &e aea;, pe 1al2 +i potri5ete *,l*+iele spri3in p0Q 6ur6uiele r+pii- 'iorel se las, pe 5ine9 Ei2 optete %i8,ies*u2 pri5indu0i dintr0o parte obra;ul *u peri ar,1ii *are se ;bate 1i*2 n0 a luat o /ru1use7e *a %ariana asta 9 s1u*ete din *ap +nd,r,t 9 asta e o poa1,--9 .re0*is2 optete 'iorel *on5ins- 90 Ei2 *re;i *, se las,: 'iorel s*oate li1ba- Bine+n7eles= %i8,ies*u *latin, din *ap 6+nditor2 s*oate un *oltu* de p+ine din traist,9 Da2 da ei +i pla* d0,tia 1ai tinerei--'iorel *lipete atent- ?,r+1, p+ine i se uit, la nasul lui %i8,ies*u2 nasul /orn,ie 1ereu2 +n/undat- E un ti*2 *u si6uran7,-

42

9 tiu eu2 1or1,ie +ntr0o doar,2 o*olind peri*olul&e las, pe un s1o* de iarb, us*at,- A 6,sit +n s/+r0it4 o s,0l +ntrebe @du1nea5oastr, si6ur *,0i ti7i pe ,ia de la 6eolo6ie:A Oi dre6e 6lasul i ridi*, o*8ii lu1ina7i spre %i8,ies*u- Da nu poate s, ;i*,- Un li*,r dul*ea6 plutete +n o*8ii 1,run7i2 bulbu*a7i i un r+n3et *iudat2 tie *e5a2 un dinte 6alben0slinos i0a prins bu;a de sus9 Ce ;i*i: uier, %i8,ies*u2 l,s+nd p+inea din 1+n,Adi*, s,--- Un senti1ent inter;is2 o bar, de /ier2 peste *are se aplea*, de 1i3lo*2 +l str+n6e de 6+t- i 1utra ,stuia2 nenoro*itului2 bostan rou sub p,l,ria alb,2 +n*ol,*it, *a un arpe lu*ios9 Ai2 Doa1ne2 *ine0i: 9 Eu s+nt2 eu s+nt Lidiot da*, 1ai ;i*e o dat,M2 .a05el2 .a5el2 Lenda2 a1 5orbit ieri *, ple*--Lde *e dra*u nu s0o /i pre6,tit s, 5orbeas*,2 are i 5orbitu un rostM2 *e tie ea *u1 +l *8ea1, pe el: Idiot= 9 Daaa--- LO au;i *,s*+nd- E *u bun,5oin7,=M tiu2 tiu a*u1a2 nu1a pu7in--- Do1nu *u petele--9 Io2 io2 se 1uie Lenda i *a un prun* se a6,7, de *lan7a u1ed,2 +ntreb, 1usa/ir4 pot s, intru pu7in: %ariana *otrob,ie +n *,su7,- Nu aprinde lu1ina- Ar /i 1ai bine2 n0ar 1ai r,sturna tot2 dar n0o aprinde- (ea1ul uii e a*operit2 dar tot s0ar putea ;,ri- Ce0a ;is o1u: N0a +n7eles bine2 to*1ai +i s*otea *,1aa9 Nu1a pu7inLa 1are dep,rtare2 *erul /u6e ;dren7uit de /u1uri alb,strii- Aerul2 *l,tin+ndu0se0n blo*2 *a uleiu0n pa8ar2 e str,in de 6oana +nalt, a pieilor de nor- Doar broatele s0au tre;it *u /oa1e2 or,*,ie0n *er*2 +n *er* aude .a5el /oa1ea ud,2 ae;at pe pra62 +1buibarea de sare apoas, a pl,1+nilor2 p+n, ui7i *, ai*i nu e de*+t un lo* *a at+tea2 un lo* oare*are2 de *e 7i s0o /i p,r+nd *, ai*i e lo*ul i nu altunde5a: De at+ta pustietate--- i p,1+ntul a disp,rut&*oase *apul +n /ri6- De0a lun6ul 1,rii 7ip, o plea5, de pes*,rui- %area e neted,2 pli*iul ei pli*tisit- .e l+n6, ure*8i se stre*oar, /ri6ul +n *ort2 +7i +n7epenes* 1+inile- On7eap,2 arde2 da*, te spri3ini pe nisip- Uite0i= Ala0i Lenda= i ea0n pantaloni- ?,r, s, 5rea2 r+sul +i 6+dil, n,rile43

%er6 tare spre b,r*ile de la nord- El se apropie i d, din 1+ini- Ea +l +1pin6e *a pe un pisi* 3u*,u2 uite2 +l +1pin6e de u1eri spre 1are2 +i /a*e 5+nt2 adi*,- %er6 1ai departe- Lenda bate pasul +nd,r,tni*2 se ;6uduie2 *e0o /i ;i*+nd: Iar d, din 1+ini i se apropie- %ariana se opre0te0n lo* i0i /a*e 5+nt *u toat, puterea2 1ai s,0l d,r+1e- Ei2 a*u1 nu 1ai e ni1i* de /,*ut2 i0au ;,rit pes*arii- &0au oprit *u plasa +ntins, +ntre ei trei i0i ateapt,- A pierdut2 bietul b,iat2 tia el de la0n*eput *0a pierdut--- Ba nu- %ai e0i 6r,dina--- Da*, tia nu s0ar /i dus- Ba s0ar /i dus- +n at+ta pustiu2 de *ine s,07i /ie ruine: ?iloteanu +i +ntinse pe barb, spu1a de a/ter s8a5e- Du1a prelua o6linda i o a6,7, +n *uiul de deasupra 368eabului s,u- Cu bun,0dispo;i7ie prote*toare ba6ateli;a 6ra5itatea lui te/an- Ca ni*iodat, +ns,2 ?ane r,1ase 6ra52 obra3ii u1e;i2 i *al12 /,r, o 5orb,2 +i arun*, prosopul pe spate i o porni spre *,su7,9 Nu0i d, r+s2 do1ne- i *+nd au luat b,taie de la Ar6entina2 tot *u nasu sus erau2 do1 ?ane- Wtia pierd *, nu 5,d de nas- Aa s0te1 noi2 do1ne= Te0ai *,7,rat pu7in2 te0ai +1b,tat2 6ata2 te /ur, *u boi *u tot- Nu do1ne: %ariana se aple*a la 6le;n,- .li*i 7intarul- ?usta +n/lorat, roti *iuper*,- Ciuper*a se +n,l7, ur1,rit, de ?ane *are0i le6a iretul2 surd- 'iorel se d,du un pas +nd,r,t i s*uip, +n balt,- 0 %ito2 nu: B,tr+nul s*utur, din barb,2 str+nse apri6 din pleoape9 Da unde0ai /ost: +i stri6, Dodi- +l trase de 1+ne*, s, se ae;e pe s*aunul de l+n6, el9 La noi2 spus= 9 Da2 da2 da unde2 unde e *opilul: stri6, Dod+2 +10br,7i+nd *u un sur+s /ilial pe b,tr+nul beat de bu*urie *u ro1%ariana se ae;, la 1asa din /a7a lui2 +i r,s/ir, de0
44

6etele pe inul albastru- C+te5a u1bre sole1ne *,deau pe /a7a ei tras,2 *uta 1ai alb, dintre spr+n*ene se

ad+n*i a1,0 r+t,9 Copil--- 1or1,i A*8i12 s*utur+nd din *ap- Ar,t, *u 1+na *,tre la*4 a*as2 baba- In *o2 1,i2 i;bu*ni deodat,2 par*, tre;it- Lapte2 6esti*ula spre pieptul salopetei 1urdare2 nu apa ast,- i r+se iar bu*uros2 *l,tin+ndu0i barba *u 1are duioie- Eee8= 9 &,ru1+na2 opti Dodi2 +nt+lnind pri5irea trist, a %arianei2 *are s,rea derutat, de la el la *i;1ele lui A*8i1- &e aple*, peste 1as,4 au 6,sit un *opil +n *o2 el *u ne5asta2 asear,9 I0au;i2 /,*u %ariana2 des*re7indu0i /runtea +nalt,2 +i potri5i 6ulerul blu;ei albe sub *o*ul adunat pe *ea/, i se 1ir, ne+n*re;,tor4 nenea A*8i1: %irarea *andid,2 absen7a /u6arei 5ul6arit,7i /ireti2 pe *are el +nsui o si17ise01pun6+ndu0i pri1ul ;+1bet *+nd au;ise 5estea- &e +nroi- +i terse o*8ii9 &tai aa2 +i stri6, lui A*8i1 i0l ;6udui de u1,rBe1 un ro1B,tr+nul d,du din 1+n, @s, 5ie=A i s*oase 7i6,ri din bu;unarul de la piept9 Dou, ro1uri 1ari2 ;ise tare *,tre Ro1eo +n lo* de bun, di1inea7a- ?ii atent2 opti aplee+ndu0se peste te368ea- Ro1eo sp,l, 1ai departe la pa8are dar se +ntoarse *u ure*8ea stin6, spre Dodi- tii pe a1i*u 1eu2 ,la *u barb,--9 +l ba6 +n--- opti Ro1eo2 b,t+ndu0se *u de6etul a ruine +n obra;ul neras- A 5enit /ata--9 tiu2 do1ne2 opti Dodi2 6r,bit s, taie tonul *are *retea2 asta +7i spun i eu- Nu 1ai pot s,0l--- Nu tiu--- L0a lo5it i 6ata- Eu nu 1ai a1 ni*i o putere- Da*, 5rei2 +l sperii pu7in--- &, nu intr,1 +n bu*lu*Ro1eo +l pri5i pie;i- Turn, ro1ul ne6li3ent de la un pa8ar la altul- .,rea s, nu /i +n7eles prea bineDodi a5u o *lip, sen;a7ia *, l0a 5+ndut pe Lenda i 6roa;a +i +n68e7, bu;ele +ntredes*8ise +ntr0un @uA 1ort- Dar nu /,*use de*+t s, se 1ini1ali;e;e2 +i lu, sea1a2 ba 1ai si a5erti;ase *,0l poate ap,ra pe Lenda- ',;u *a pe0o 1inune pata ar,1ie +n *are b,lteau pa8arele pline o*8iRo1eo *lipi iret i se aple*, +nainte4 G$

9 A*u1a2 /,*u el lun6ind silabele +n *8ip de se*ret la 1are0n*redere2 era s, 1ai ias, o dat, t,1b,l,u- i eu a1 +n*er*at- Da asta 9 /,*u din b,rbie spre spatele %arianei 9 e nebun,%+r+i i s*utur, din *ap *, @e lu*ru si6ur=A %0a1 potolit2 *e era s, /a*2 nu01i stri* eu *asa pentru o--- i *u ,la2 ;ise2 +1pin6+nd p,8,relele spre Dodi2 *are0i ta1pona /runtea brobonit,2 1, des*ur* euRo1eo 9 +l des*operi brus* b,rbat2 p,ros2 ursu;2 +n6r,at +nainte de 5re1e 9 o na1il, de *arton- Ce idee= &,0i 5orbeti pe Kara1a;o5i *u burta asta de *au*iu*= 9 ?,r, s*andal2 se po1eni pre5enind- &, nu dai +n el- Adi*,2 tiu eu2 nu1ai s, 5ad, *, tu tii2 tii: Aiurea2 ar /i eBpli*at p+n, s0ar /i ters toat, banda- In /ineBar1anul *lipi *, e0n re6ul,- &e terse pe 1+ini *u un er5et *uratUn *arton pe0o 6r,1ad, de bani--O studie +n ti1p *e *io*nea i bea- ?i6ura %arianei2 lun6it, bot spre *ana de *eai2 i se p,ru atins, de o 1are su/erin7,- Alt/el ar /i ar,tat2 ra7iona2 poate *u 7+/n,2 o proble1, de or6oliu ;6+nd,rit pl,*ut2 ori indi6nat,2 da*, ar /i /ost obinuit, *u abu;urile- .,rea 1ai de6rab, r,nit,O /at, bun,2 *a1 st+n6a*e *u @/e1initateaA ei2 1, ro62 un o1 a*olo2 o /,ptur,2 tras, de /ust, de0un *retin- Ni*i 1,*ar- Un puber 9 b,rbatului i se *u5ine--- s0o asi1ile;--- .a5el2 buri*u p,1+ntului= O surprinse pri5indu0l pe /uri peste bu;a *,nii- &e ridi*, i0l sus7inu pe A*8i1 *+7i5a pai2 +i des*8ise ua- 'asili*, du*ea +n 6ur, un pa*8et de sup, *on*entrat,- Ure*8ea roie +i at+rna *a bolna5, de *uloare- &,ra*a2 s0o /i speriat i de 1ine2 *u1 1, uit la ea=--Oi /,*u de lu*ru *u *eaiul2 tot +n5+rtind l,1+ia- Lenda intr, i se ae;, 1oro*,nos- %or1,i *e5a2 /re*+ndu0se la o*8i i0i stri6, lui Ro1eo4 9 Un *eai2 1aestre2 i0o p+ine-

9 Nu ser5i1&e r,su*i la Ro1eo *are st,tea *o*o7at *a o bu/ni7, 1are pe s*aunul lui9 Da *e e: 9 Nu0i treaba du1itale2 i;bu*ni Ro1eo /urios- %ariana se ridi*, i disp,ru +n bu*,t,rieT+r+itul sa0
46

bo7ilor 6rei +l *rispa i 1ai r,u pe Lenda *are se +n/undase +n s*aun i0l *er*eta +n6ri3orat pe Dodi9 Ba6, de sea1,2 +i spuse Dodi /oarte +n*et2 abia 1i*+nd bu;ele- L,s, 7i6ara pe /ar/urioar, i0i str+nse 1+na dreapt, pu1n&oarele n,5,li pe pla3,- Ori;ontul li*,ri albastru2 +ntret,iat de *+rduri s,lt,re7eLenda2 *u o*8ii 1i3i7i2 surise ineBpli*abil- Dodi 5ru s, spun, *e5a dar se opri prostit2 5,;+nd *u1 *el,lalt2 *u *apul +n piept2 alune*, sub 1as,O 6+n6anie- Ce5a 1ai ad+n*- &au pielea- .ra/- U1erii2 pieptul- &e ispr,5ete0ntr0un loo i +n*epe +n altul- Dar *u 6enun*8ii str+ni la 6ur,2 6+dil,tura tre*e- N0a 1ai r,1as de*+t r,*oarea.rea 1are- i +ntuneri*ul din bordeiul ,sta +n plin, ;i- i *us,tura 1+ne*ii se si1te0n *arne- E stri1t- i patul- Toate 1u*8iile s0au i5it- N0ai unde s, te0as*un;iHai- &*oate dopul i bea- E s,l*iu- Ba a*idul +n7eap,- i o*8ii s0au u1e;it- La*ri1a *ade +n sti*l,- &,0i /i potri5it 6ura i n0ar /i *,;ut= i babal+*ul ,la= Ci se uita +n s+n- Nu te 6+ndi2 nu te 6+ndi2 *, se /a*e ne5,;ut= Dar el--- Nu te 6+ndi= i ai*i2 i ai*i2 e 1oale- Elibera7i2 s+nii se /a* doi- Or s, r,1+n, albe- On*8ide o*8ii= i +n*8ii2 tot 1aron2 oasele doa1nei Cor*iu2 sutienul 5erde- &e +1bra*, repede- Cine: &, a0 tepte- .ulpele *ur6 1oi pe *ear*ea/- .oate se s*oal, +ntr0o di1inea7, /,r, ele- O8= Te0ai su*it *a o toant,- &0a des/,*ut bun,tate de *o*Dar st, aa2 de aproape o or, st, aa2 p,tura p+n, sub b,rbie2 as*uns, +n p,r2 nu 1ai e ni1eni pe ai*i2 ni*i a*as, nu 1ai e ni1eni2 *oridoarele lun6i de *i1ent2 *u1 o ;bu68es* seara *opiii2 Doa1ne2 *arto/ii din *antin, *+nd +n*ep s, 1iroas,--- Nu te 6+ndi2 *, se /a*e ne5,;ut= (olul us*at2 *8iar aa *u1 trebuie2 ea +ntr0o bul, de 6ol us*at2 *e0o s, 1, /a*2 *e0o s, 1, /a*2 b+lb+ie2 5orbes* sin6ur,2 s+nt--- i o ploaie 1are2 ploaie *u bulboa*e2 *+nd 5ine pe dru1 noaptea2 *u to7i *+inii 9 nu e ni1i*2 nu e ni1i*2 b+lb+ie2 i ori*+t +i str+n6e /,l*ile2 68eara 6alben, de sub buri*2 ori*+t2 1ai tare2 nu te 6+ndi2 *, se /a*e ne5,0
47

;ut2 el 1er6e uor prin nisip *u t,lpile 6oale2 +i seoate trenin6ul2 un o1U/le *io*olat,2 s, se tie ne5,;ut2 e destul2 intr, +n*et +n 1are2 se dep,rtea;,2 se /a*e 1i*2 68eara 6alben, lune*, +n p,1+nt2 se /a*e ne5,;ut@De1o*ra7ia bur68e;, de5ine2 deseori2 un i1portant arti*ol de propa6and,A- &1ulse 1,r,*inul +n *are i se opriser, *,l*+iele i se +ntinse la lo*- Cu1 pot2 do1ne2 s, 5orbeas*, aa: De *e nu spun li1pede *e au de spus: Ce *rede el *,0s eu s, 7in 1inte asta: Ce2 e 1eseria 1ea: i *e 1+ndru se d, *+nd +i s*oate o*8elarii i 5orbete2 5orbete tot aiureli din astea--- Ia s, 5ede1= A*operi teBtul *u pal1a i rosti rar *u o*8ii dui peste 1are4 De1o*ra7ia e adeseori un arti*ol i1portant de propa6and,- H+12 bun- Hait= De1o*ra7ia bur68e;,= De *e dra*u at+ta b,taie de *ap: Bur68e;,= Ce ne 1ai doare pe noi de de1o*ra7ia lor: .+n, la ur1, i asta e tot proast,= &tudie *urios *oapsele /le*,ite ale 1ada1ei %i8,ies*u2 aple*at, de 1i3lo* s, +ntind, *u5ertura- Bros*oiu= Ce pantalonai are= oldurile re5,rsate2 spinare +n6ust, s*urs, de pe l,turi2 o sut, de 8al*i +1p,nate--- .or*u t,u a /,*ut insola7ie2 se 8li;i2 o /i la /und +n balt,2 *u undi7ele alea2 a6,7ate sub pietre- Nenoro*it i1potent--- .ropa6anda= Asta se /a*e la radio2 tele5i;iune2 *u ;iare2 ta10ta12 propa6anda= .ropa6and, *u de1o*ra7ie--+n*8ise 1anualul i +l potri5i pern, sub *ap- Ci*, s, dor1i *u ele--- Tablele- &ub pleoape soarele se rotun3ete rou2 5erde2 5iolet- Nu se poate2 do1ne2 e ruinos da nu se poate /,r, di*7ionar- i An*a /a*e pe nebuna2 tr,n*,ne +n se1inar2 /,r, ni1i* s*ris2 *a ,tia ai*i- Ci*, teoreti* nu e 6reu de de1onstrat--- Ia s0o /i adus ai*i- Aa2 /,r, di*7ionare- &, 5ede1= Ce

pastele 1,0sii e aia @de1o*ra7ia bur68e;,A2 ai: i s0o ;6+l7+i- Ia ;i2 p,pui*o2 *e e aia2 8ai: De o or, st, *u spatele0n soare2 ne1i*at,- i *i st, +ntins *u /a7a +n 3os2 /a7a0ntre bra7ele0 n*ru*iate- E 1ai pl,*ut s0o 5ad, a*olo +n 1inte2 s, 1iroas, *ear*ea/ul2 de0*+t /or1, indi/erent,2 *+nd se ridi*, pu7in +n *oate s, se
48

*io*neas*, de *orpul ei ne6ru2 /init2 lu*ios2 obra;ni*, /iin7,=2 pe *are el l0a uns *u &untan2 1iroase a trei 1irosuri deodat,- E uluitor *u1 /e1eia asta poate s, nu /ie= %i7a4 @Nu po7i s, /a*i rol 1are *u un partener da*, nu te *ul*i *u el 1,*ar o dat,- Alt/el2 iese o pip,eal,- El nu tie *e0i *u tine2 tu nu tii *e0i *u el--- Dup0aia2 /ie*are si1te *, el e 1ai tare- Te ba7i la e6alitate- Nu2 +i r,spunde ea repede2 n0are i1portan7, *alitatea rolului- .entru rolul *el 1ai u1il2 trebuie s, /ii /oarte tare-A ?oarte tare- C+t de teatrale or /i +ns*en,rile astea: 'ia7a *orpului= .e dra*u= .anseurile n,*l,ite de lene2 /as*inate de pro1is*uu 9 abisalul de6ustat de i1be*ili 9 ale unei ni1/e 5anitoase- %ito1ani *u tai/2 /raieri *u *io*2 sl,b,turi 1orale2 din start *onda1nate la ilu;oriu- Dar2 e drept2 nu1ai prostia e /as*inant,- Ea derulea;,2 pro1ite--Nu1ai atun*i apare proble1a *>ti6ului de /or7,2 de atra*7ie--- +ntre *,7eiE tare bestia= Du1a +ntinde 1+na spre ap,2 departe- Ce0i arat,: '+rele: Cal*ulea;, un a;i1ut: %ariana se spri3in, +n spate pe bra7e2 se uit, +n sus la uria- Torsul lui2 5,;ut de la ai;e*i de 1etri- %a1ut +n *8ilo7i roii- &e aplea*,- A2 +i arat, 68io*ul probabil2 ,la 6,sit di1inea7,2 +i eBpli*,2 desi6ur2 e de ap, dul*e2 5e;i 1neata2 *+nd la*ul d, peste nisip--- &alut,A ple*at t+r+nd *ear*ea/ul prin nisip spre *8er8ana9 &anda= 'ii +n ap,: +ntoar*e *apul- +nd,r,tni*, /iin7,= La e6alitate- +n 6ura ei e i pu7in dispre79 %ai t+r;iu2 l,l,ie so1noroas,2 du0te tu- Totdeauna nu- De *e trebuie s0o atin6, pe /und: .rietenoas, r,*oare- %area ai*i e 1ult 1ai *urat, i ta*e- Copiii lipses* 1ai ales- Ai putea ador1i plutind- 'ia7a 9 nisip i 1,r,*ini 9 +ntr0un pustiu *a ,sta2 par*, s0a *ur,7at *u o bo1b,--Uite- &anda +n /a7,- %ult la st+n6a2 *orturile- Dodi +ntinde pe /unie- .ete- Interesant insAlune*os2 din /ire- %i s0au str+1tat pi,1+nii- A2 5rea s, +nainte;e 1er6+nd- Ce rotund,= A*u0 a*u o s, *ad,2 r,d,*inile s+nt *8iar s*+rboase- De *e s0o /i +n*,p,7+n+nd s, *al*e pe ele: I0e /ri*,2 uite2 abia se 7ine la supra/a7,--+noat, lar6 5reo sut, de 1etri- 'alul +l +1pin6e i0l
G 9 Ro*8ia de *rin

G"

+1piedi*, la +ntors- %ariana e tot a*olo2 se b,l,*ete- Continu, pe sub ap,- A ieit la supra/a7, +n /a7a ei- Oi s*utur, p,rul- &tropete i r+de- .ata s0a speriat- Dar +l re*unoate- )+1bete i ea2 +n*ur*at,- &are +1pins, de ap,2 apa alune*, pe s+ni+ +n*8in6a7i +n sutien 6alben2 e plin, toat, i dul*e porto*alie2 *u o*8ii ei albatri2 *oda7i2 *a un del/in de*olorat9 '0a7i speriat: %ariana r+de- O +n7ele6ere *ole6ial, *are0l +n*+nt,- &+nii 1ul7i2 abia +n*8ii- te/an *al*, apa la *+te5a bra7e de ea9 Ai*i e o 6roap,2 ;i*e i se s*u/und, *u 1+inile ridi*ate- Apa tre*e peste ele%ariana r+de- +n*8eieturile au +n68e7at- Bate apa *u pal1ele i0l ateapt,9 Nu tiu s,0not2 ;i*e i d, s, se0ntoar*, spre 1al9 .,i2 5,0n5,7Ce5a s0a s*8i1bat +n aer- E prea 1ult, pa*e- %ariana 5ibrea;, *a de /ri62 *u u1erii plini de pi*,turi lu*itoare- R+sul lui se oprete la o*8ii a1ari *are au *res*ut lun6i7i spre t+1ple- .luta2 neap,rat2 bolborosete alune*+nd din trei bra7e p+n, la ea2 7ine a/ar, *apul- ', l,sa7i pe spate---Nu s0ar /i 1irat s0o ia la /u6,2 dar ea se las, pe spate2 *rispat, dar se las, pe 1+inile lui2 +i spune s, tra6, aer2 s, respire nor1al2 +i +ntinde 1+inile +n l,turi2 +i sus7ine *u st+n6a spatele *urbat2 ea respir, 6reu2 +i e /ri*, s, nu se0ne*e2 da*,0i e /ri*, de *e5a2 nu de el- te/an repet,2 %ariana respir, 1ai bine2 pi*ioarele se bo1bea;, str+ns lipite prin p+n;e de ap,2 d, din 1+ini2

rotete apa *u pal1ele aa *u1 +i spune el2 s,07i dea Du1ne;eu s,n,tate2 re*it, te/an +n 6+nd9 &+nte7i un ele5 eBtraordinar2 +i 5orbete sin*er +n*,l;it de deasupra- &ur+de /ratern- i el e bun peda6o62 tie2 o trans1isie de +n*redere2 de *+nd lu*ra la detonatoare%ariana plutete 1irat,- A reuit- El n0o 1ai sus7ine de 5reun 1inut2 1er6e pe l+n6, ea sur+;+ndu0i- Un bust *u toate relie/urile *lare2 1u*8i2 /,r, ni*i un /ir de p,r2 des*8is spre u1eri- Hei2 stri6,2 1ul7u1itor pe spa0
$D

te= .luta pe /a7,0i tot aia2 nu1ai *, trebuie s, iei aer 1ai 1ult2 *apul r,1+ne +n prelun6irea *orpului--+i u1ple pl,1+nii de1onstrati5- Apa +i a3un6e la subsuoar, i se a1u;, s, /a*, un salt re*8in *a s, se0ntind, pe /irul ei +n ori;ontal, per/e*t,- ?a*e i *+te5a bra7e lente de *raul2 se +ntoar*e +n lo* i s*oate *apul9 Ar--%ariana e aproape de 1al- A /u6it *+t el plutea2 s0o /i speriat2 dar era *al1,2 *e0a apu*at0o: &e0ntinde pe prosopul ei2 se ;6uduie2 e probabil +n/ri6urat,te/an +noat, spre lar6- Dintr0o arun*,tur, de o*8i a 5,;ut0o pe &anda +n pi*ioare- ?u1ea;,- I0 a 5,;ut2 si6ur- Un soi de lein /urios +i taie puterile i se0ntoar*e plut, *u /a7a la soareNu1,r,2 nu1,r,--- o s, 5e;i2 ori *e0ai /a*e2 tot &anda o s, /ie2 *e01i dai s, te s*ap:2 *u /e1eile se *ere 1ult,--- Du1a- Da de *e0a /u6it: Nu e spe0rioas,Dar la *+7i5a 1etri de 1al se oprete- %ariana e a*olo pe prosop2 tre1ur, *u o*8ii +n*8ii- i0a r,s/irat p,rul s, se usu*e2 +i ridi*, bra7ele +n soare- D, s0o porneas*, spre ea2 o s0o +ntrebe2 se +ntoar*e +n lo*- N0are ni1i* pe el2 si6ur2 *urat, nebunie2 el nu0i 1ai d, sea1a2 dar ea--- &i6ur *, s0a speriat= Ar trebui s, se s*u;e2 ti7i2 eu la 1are n0a1 pus slip ni*iodat,--- i nu 1ai era de 1ult i1portant- Au;i2 s, 5in, unu la tine--Nu- Nu e ni1eni pe ai*i- De unde putea s, tie: i0a pus *,1aa pe u1eri- Da i pi*ioarele s0 au +nroit2 iar ai*i2 l+n6, ap,2 adie *a /ebra pe pielea sub7iat,- De *+nd s0a ae;at pe nisipul ud e 1ai bine- Apa2 re*e la +n*eput2 e *ald, a*u1 *a aerul- Dobito*ie= &, te ui7i la ea i s, nu po7i s, intri= A +n*er*at de toate 9 s0a 6+ndit la 1a1a2 la 5isul de la trans/u;ie2 la +n68e7ata de ananas2 la %oni*a 'itti 9 nu 1er6e- .i*iorul nu uit, ni*i o *lip, *e tie el *, ur1ea;,- Cu1 pune laba pe r,d,*inile alea 5+s*oase2 +i 5ine sto1a*ul +n 6ur,- ?iloteanu e nesi17it- De0ai*i de dup, d+1b l0a 5,;ut4 de ase ori +n dou, ore a *,l*at pe 1i;eria aia i a intrat 9 +noat, +n *uru 6oii2 *e trebuie s, /ie--- +i si1te burta- C+nd a3un6e s0o pip,ie2 +n*8ide o*8ii- Cre;i *,0i uor s0 o /a*i +ntr0una pe 3o0
$! 5ialul 6eneros2 s, supor7i s, /ii si17it2 pri5it *a o 1ata8al,: &0a0n6r,at *a un por*- Da 1ai ni1i* nu 1,0n+n*,- Ner5ii2 ner5ii= Asear, *8iar i0a tre*ut prin *ap *, ar /i *a1 6reu *u %ariana- O proast, *a asta se sperie da*, 5rei s0o +n5e7i i alt*e5a- Ni*iodat, n0a a5ut ti1p destulU1e;eala pe *are *lo*ete- O s, r,*eas*,- Trebuie2 trebuie2 1,*ar o dat,- &0a ridi*at- Oi s*utur, slipul de nisip- In 7es,tura roie nisipul s0a +n*leiat bine- Trebuie s, intre +n ap,- Ai*i n0ai unde s, te speli2 du1ne;eii lor2 da*, nu intri +n 1are- ?ri6ul ud +l ;6uduie2 trebuie neap,rat s, se uure;e- Ce dra*u2 ni*i o baie: %+ine2 aa *u1 *2 o s, stea +n *as,2 pastele 1,0sii de piele= &e plesnete pe *oapse *u /urie2 ur1ele albe dor de0i 5ine s, urle- &, se *onstr+n6,2 str+n6e din din7i2 s, se *onstr+n6,= &e t,5,lete prin nisip *a printr0o 1o*irl, dul*e- Abia se 7ine s, nu 6ea1,- &ti*l, pisat,2 a*e i *uie i /o* as*u7itDoa1ne2 *+t poate s, su/ere2 Doa1ne2 *u1 1, /a*i s, su/,r--Ni1eni: Nu0i ni*i 7ipenie- A r,1as pe burt,2 doar *u spatele ap,rat de *,1a,- On/,urat +n nisip2 +n7eap,2 doare2 *u t+1plele po1p+nd *e5a s,rat i 1ai 1are de0*+t *apul- Cine0ar /i ;is--- Ur,te de 1oarte2 tot2 1ai ales nero;ia asta 5er;uie *are *leops*,ie--- /iar,--- doar n0o s, /a*, pe el= Ba da2 ba da2 s, put, de s, le sar, din7ii2 s,0i t,5,leas*, pe to7i prin du8oare2 pe to7i t+10pi7ii2 nesi17i7ii *are se n,*l,ies* +n 1+lu ,sta--- I0a intrat nisip i0n 6ur,- Trebuie- A*u12 1,*ar o dat,--Apa /o6,ie printre de6ete- &e 5ede /ie*are 5ier1ior- &*+rboenie dul*e- Da el e 1ai tare2 1ai tare2 e

*el 1ai tare9 Craaaaaaa= +noat, lene2 un /el de bras *opil,res*2 o *+ineas*,- E/ortul 1inor de a da din 1+ini i din pi*ioare +i sporete +1b,tul ad1irati54 *ontribu7ie la ar1onia subli1,2 *orpul lui plutitor +n ;iua *ald,2 per/e*t ori;ontal,- Di5inul--Erau +ntr0ade5,r *lipe de pis* la Cru*ea2 elans,ri de beatitudine- %area bun,oar,2 li1pid,2 *u treptele de 5er0 $E de spre albastru2 *ristale 1oi2 ban*uri de peti 1iniaturi2 pes*,ruii plon3+nd ade5,rat2 sarea 6roas, pe bra7e2 *ositorul /ierbinte desp,turit pe *+te0o *reast, spu1oas,- &uportul2 p,1>ntul tiut2 surprin;,tor la tot pasul4 lu*itor2 ro;2 s*oi*i2 al6e 7esute aiuristi*2 1el*i ne1ai5,;u7i2 s*aie7i roii2 6albeni2 inse*te *u o*8i i pu/ 5iolet- Un p,01+nt *8iar natural2 ni*iodat, arat2 *andoarea lui 6eneroas, se0n5e*ina *u presi17irea 1edio*r, de paradisi0apoi2 pu7inele repere- &i1ple i rare2 /or1ele se distribuiau +n *a5it,7i re5erberante2 *a liniile 6ra*ile +ntr0un desen aerat2 d+nd de b,nuit *, a disp,rut 6ra5ita7ia2 iar peisa3ul ateapt, se1nalul s, se e5apore la *er- Un trun*8i +nne6rit2 arun*at de 5aluri la 1al 9 era lo*ul spre *are te0ndreptai de0at+ta 5re1eTe ae;ai- i ar1onia re+n*epea?eerie diurn,2 *,ldura oprit, deasura *apului- Apa *u 1iros de 5iuri pi*ur, din nas- Dodi2 +ntins pe prosopul ne6ru2 bra7ele0n l,turi dup, o baie de kilo1etri2 odi8na e /eri*irea2 i +n ti1p *e 1u*8ii se destind2 +n6reuindu0l pl,*ut2 /ior tre*e prin p,rul ud ;5oana 5e*8ilor 5a*an7e2 le6,nat, de radioul 1ada1ei %i8,ies*u la 5reo dou,;e*i de 1etri2 un *+nte* ondulat2 +n en6le;a sen;ual, a sub7irilor e+nt,re7e na;ale2 ur*, i *oboar, pe nori2 *+nt, un su/let din pene de sear, *u s*ai--9 De1etres*u= B,i Dodi= Dodi= 9 Ce /a*i2 do1ne2 eti nebun: Te *o*i dra*ului= Iei a/ar,= 9 De1etres*u= b+i6uie *eretor Lenda2 68e1uit +n /undul *ortului9 Iei2 do1ne2 a/ar,2 n0au;i: 7ip, Dodi- Tra6e de p+n0;a *u /er1oar2 o a;5+rle peste *ort2 s, 1ai intre aer +n ;,pueala *au*iu*at,9 %, lai +n pa*e= 7ip, Lenda- Unde0i apa: 9 Iei s, beiCapul lui .a5el2 ;b+rlit2 *u o*8ii lu*ioi2 a ieit la 6ura *ortului- Nu se 1ai 5ede *, i0ar /i /ri*,- &e 5ede *, /ri*a l0a *onsu1at- Dodi st, tur*ete pe prosop2 7ine sti*la *u ap, deasupra *apului2 la doi pai de *ort&oarele s*lipete +n bulele de 6a; *are se bat s0a3un6, $F la 6ur,- Ar trebui s,0i spun,- N0o s,0i spun,2 buri*u p,01+ntului--- Dresur,- Lenda se0ntinde pe burt,2 3u1,tate +n *ort2 3u1,tate a/ar,2 obra;ul +i a3un6e pe prosop- &e t+0r,te pe *oate- Bea- La*o12 l,*o1ia e 1a1a lui9 Au;i2 o s, 1, du* la 6r,ni*er9 O s, te du*i la dra*u- Trebuia s,07i 5e;i de treab,- Ai noro* *, nu e0nsurat *u pa9 .oa s,01i /a*, ori*e2 do1ne2 1or1,ie Lenda de;ar1atBine+n7eles *, nu0i 1ai e /ri*,- %artiri;ea;,2 buri*u p,1+ntului--+noat, /ru1os- Bra7ele taie un68iuri e6ale2 se rotes* +n *aden7, bine re6lat,2 5,lures* o6linda i o d+r, sub7ire de spu1, le ur1ea;,2 p+n, i d+ra pi*ioarelor /a*e *reste e6ale- La asta e bun2 buri*u p,1+ntului--9 A5e7i *u15a un /o*2 nu 5, sup,ra7i: N0a si17it0o 5enind- Da2 doa1n,2 ;i*e2 i *+t se0ntinde spre *el,lalt *ol7 al prosopului o *+nt,rete- N0 a5ea *u1 s0o si1t, 9 da*, are patru*in*i de *8ile2 patruopt *el 1ult- &anda se0aplea*,- A ratat- L0a pri5it iute2 pe deasupra2 *+t ardea b,7ul i tr,6ea din 7i6ar,- O *er*eta i el printre u5i7ele ude *,;ute pe o*8i- Ea ni*i n0a *lipit- O re;isten7, de *+ine2 i ridurile s+nt dure2 68i*ete i sur+de ne*o1uni*ati5- Ar putea s,0i 5orbeas*,- Nu 5rea- &anda su/l, /u1ul +n sus- ACu1es*2 abia se0aude i o pornete spre 1alCal*, atent, pe s*oi*i2 *u toate *, 1er6e +n*et 9 se tie pri5it, 9 oldul st+n6 o*olete 1ai 1ult de*+t dreptul i +n us*,*iunea *orpului ei 1l,dierea se u1/l, abia pro5o*ator2 de /apt e 1ersul unei rare si6uran7e2 *8iar al unei obr,;ni*ii bine edu*ate- %,n+n*, enor12 /irete2 i doar1e /oarte pu7in- Ce5a 1ort +n tupeul ei 9 s0a dus 7int, la %ariana2 5orbete *u ea din pi*ioare2 6esti*ulea;, *u 7i6ara2 arat,

+n lar62 %ariana *latin, din *ap- E 1es*8in,2 toat, /ronda asta nu a*oper, ni1i*Lenda 7op,ie s,0i s*oat, apa din ure*8i9 A tre*ut 5ipera pe0ai*i: Dodi /a*e se1n departe la dreapta2 %ariana *are stri6, *e5a de 3os2 nu se0n7ele6e *e i &anda Cur*iu +n /a7a ei2 proptit, +nd,r,t pe pi*iorul st+n62 /u1+nd ele6ant9 Ce0a 5rut:
54

9 A ;is *, se 5inde s*u1p da n0a0ntrebat0o ni1eni *+t *ere2 ;ise Dodi2 atent la *ele dou, /e1eiLenda 1ust,*i i se l,s, s, *ad, +n nisip- &e s*uturase de /ri*,9 Da tu--- E;it, lun6 +n *,utarea unor *u5inte 1ai bune9 Ce: 9 Tu2 relu, Lenda +n*etior2 tu eti nor1al: Clipi e5ident ne1ul7u1it de /or1ul,Dodi se +n*runt,2 li birui r+sul- &e piept,na- u5i7ele +n*ur*ate2 lipite de sare9 .,rul2 ;ise *8inuit de0un nod2 +l a1 de la 1a1a(rab,2 /u6a0/u6a de la bu*,t,rie +n sal,2 din sal, a/ar,2 de a/ar, pe ponton2 la alup,2 +napoi la bu*,t,rie2 +n sal,--Bu*,t,reasa ;dup,ie +n*olo i +n*oa*e2 stri6,2 stri6, i a3utoarele ei2 *8elnerul2 Ro1eo se 1i*, 1ult 1ai uor de*+t ar /i l,sat s, se *read, 1utra lui pu8a5, i s*epti*,- To7i *ar,4 l,;i 6oale2 l,;i pline2 sa*i2 pa*8ete- Bu*,t,reasa s*ap, un pa*8et +n 8+rtie 6roas, abia *uprins *u bra7ele i se rosto6oles* peti lu*ioi2 6rai2 ne6ri2 ne*unos*u7i- C+t +i +1pa*8etea;, la lo*2 *iu*it,2 o*8ii +i /u6 pe la toate 1esele2 r+de speriat, de una sin6ur, +ndesind petii unul +n altul2 ni1eni n0o ba6, +n sea1,- Dodi a 5,;ut petii dar rupe +n*, o bu*at, de p+ine peste *are +i 5+r, +n 6ur, +n*, o lin6ur, de *iorb,Lenda2 +n /a7a lui2 soarbe +n/o1etat2 lin6ur, dup, lin6ur,9 A 5enit To1a *u alupa- +l ia pe A*8i1 a*as,- Lenda nu d, ni*i un se1n *0ar /i au;it- &oarbe 1ai departe2 1ai pune sare- Dodi s0a oprit *u lin6ura at+rnat,9 Ai 1+n*at ieri *iorb, la A*8i1In /u6,2 o /e1eie de la bu*,t,rie i0a lo5it s*aunul- Lenda tresare ner5os i +n3ur, +n ur1a ;dra8oanei *are a ieit de1ult pe u,- Dodi e 6ra52 /a7a i s0a destins i0i at+rn, *ear*,ne 1i*i sub o*8ii 5er;ui2 +n dreptul bate lu1ina +n6,lbenindu0l9 i *e: /a*e Lenda ;,p,*it$$ 9 A 6,sit un *opil +n *o la u,- Nu1a beat l0a1 5,;ut- Ro1eo a ;is *, i s0a /,*ut r,u- !! du* a*as,&e ter6e la 6ur,9 .oate a /,*ut *o1o7ie *erebral,9 O /i /,*ut2 1or1,ie Lenda i +1pin6e deoparte /ar/uria 6oal, *u bordura slinoas,- N0a 1ai 5enit ni1eni a;i9 Wtia 1un*es* de di1inea7, p+n, seara- Dra*u 10a pus s, te0adu* pe0ai*i2 spune DodiY 'orbele0i ies antrenate bine2 /,r, 1irare2 i pri5ete *u b,rbia spri3init, +n pu1ni2 peste *apul lui .a5el2 spe*ta*olul *el 1ai bi;ar +nt+1plat 5reodat, +n bu/etul Cru*ii- i0aprinde o 7i6ar, i su/l, /u1ul peste .a5el *are i0a plantat o*8ii +n solni7a aproape 6oal,- Du1a i ?iloteanu stau /ie*are la *+te un *ap,t al 1esei lun6i din dou, 1ese unite- ?iloteanu2 tras la /a7,2 +n*runtat2 +ntr0o *,1a, *u *arouri 1ai toate ne6re2 /lendur, lin6ura prin /ar/uria plin,- Du1a2 +ntors pe 3u1,tate2 +i arat, se1ipro/ilul ro;2 pare a /i ;+1bitor sau e din *au;a pipei stinse pe *are o 7ine +ntre din7i2 din *+nd +n *+nd o s*oate i o s*utur,2 *li*0olo*2 pe o /ar/urie- C,1aa e ud, pe 1i3lo*ul spatelui i din 1+ne*ile r,su*ite +i ies 1+inile ro;ulii2 *u de6ete 6roase- Cu 1+na *are0i at+rn, peste sp,tarul s*aunului pare *, atin6e 6+tul %i8,ias*,i *are 1ol/,ie supa2 dr,1uindu0i +ndelun6 /ie*are bu*,7i*, de p+ine2 sin6ur, la 1as,2 in*o1odat, de p,l,riu7a alb,2 tu/lit, +ntre p+ine i sare- Ro1eo a intrat dup, bar i /luier, un *+nte*el2 +i /a*e *u o*8iul2 5esel2 %arianei *are 1,n+n*, i ea +n linitea nou,2 a1bus*at,2 +n 7o*,itul de lin6uri pe /ar/urii2 tot pip,indu0i *o*ul pe *ea/,- Ro*8ia roie2 b,7oas,2 o 7ine la sub7iori2 1ereu 1i*, bra7ele2 par*0ar da s, ;boare2 du*e o 1+n, la *o* i +l presea;, pu7in2 du*e o lin6ur, plin, la 6ur,2 e +n*ordat,2 iar se +nea*,- In /a7a ei2 singur la 1asa +n/,7at, ro;2 st, &anda- Ateapt, /elul doi2 +i /a*e 5+nt *u un ;iar +1p,turit +n opt iar *+nd s0a r,*orit apuo, de *oad, *u7itul i9! balansea;, de0o parte i de alta a pu1nului str+ns p+n, atin6e /a7a de 1as,- Traie*toria la1ei taie rotund 5er6ile albe0albastre2 e un tri0 *ou 1arin,res* *are0i las, pi*ioarele 6oale2 pi*ioarele lu*es* ne5erosi1il2 unse proasp,t2 i /a7a2 asprit, de a*elai ulei2 *u relie/uri s,pate2 +i d, un aer se5er i i1perturba0

$K bil de statuie +n bron;2 pe 7east,2 *a lipit, *u ara*et2 o peru*, 5+l5oi *oa/at,- La 1asa din spatele ei2 5e*in, *u peretele bu*,t,riei2 'iorel .as*u 1,n+n*,2 1ult aple*at +nainte2 /ar/uria +i intr, sub piept2 par*, o ap,r,2 aa s0o /i obinuit la ar1at,2 e nu1ai +n slip2 tri*oul alb e +ntins pe s*aun sub el- Din pro/il2 *o*oat2 *u1 +l 5ede Dodi2 +n ;ona a*eea obs*ur,2 sea1,n, *u un ar6at *are0n/ule*, pe /uri9 L0au luat pe A*8i12 ;i*e Ro1eo +n*et *,tre %arianaDar e at+ta linite *, se aude *lar de peste tot- %ariana d, din *ap2 +8+9 Care A*8i1: +ntreab, +ntr0un t+r;iu ?iloteanu9 .es*aru2 unu2 un 1o de la *8er8anaRo1eo 5orbete tare2 a7+7at de 1utra *urioas, a lui Du1a *are s0a0ntors spre el- C8elia 6rasului *u trei /ire l,l+i2 nu po7i s,07i iei o*8ii de la ea9 &0au tre;it *u *opil la apte3de ani- Are o bab,- Le0a adus *are5a un *opil lep,dat +ntr0un *o2 l0au pus pe prisp, la ei- I s0a /,*ut r,u2 s,ra*u2 s0a01b,tat- Au 5enit *u alupa a*u1a dup, el9 I0au;i2 do1ne2 /a*e Du1a +n5eselit2 pri5indu0l 7int, pe te/an- ?iloteanu nu 1i*,- Co*oloete p+inea i ta*e +n*runtatUn r+s strident2 *u o und, isteri*,2 lun6 i trepidat sare din 6+tle3ul &andei Cor*iu- %i8,ias*a a s*,pat lin6ura- &anda r+de i 1ai tare2 5eselia a*eea stranie2 irepresibil,2 o ;6uduie i0i po*nete *u7itul de 1as, la /ie*are 8o8ot- Toate *apetele s0au ridi*at- Hi08a08a0ul *ontinu, dar de3a ni1eni nu se 1ai uit,2 s0au +ntors spre /ar/uriile proprii2 3ena7i *a de o boal, in*urabil,Ro1eo2 8olbat o *lip, la Dodi *are i0a ridi*at un pa8ar2 s0a dus *u ap, la 1asa AleBandrei- Bea *u +n68i7ituri 1ari&0a linitit- .ri5irea t+1p, i0a r,1as lipit, de %ariana2 *are +i /r+n6e ruinat, 1+inile +n poal,2 e roie%i8,ies*u2 +n*,r*at de undi7e2 intr, /luier+nd o 1are reuit,- Are *e5a 5iu pe /undul 3u5elni*ului- &e uit, pu7in ;,p,*it +1pre3ur2 1ai toate 1esele s+nt o*upate i2 *e dra*u=2 nu0i de*+t o 1+n, de oa1eni=2 o ;,rete +n /ine pe $N

ne5ast,0sa- +i spri3in, undi7ele de seaun i se du*e la barDei to7i as*ult, atent2 din uoteala lui Ro1eo nu se +n7ele6e 1are lu*ru- Ro1eo nea6, 1ereu2 *latin, din /,l*i2 +i d, *apul pe spate *, nu2 nu2 nu9 Ei *u1: &*oate din bu;unar port1oneul2 pune pe te368ea2 nu se 5ede *it- Ro1eo s0a oprit +n*ur*at%ariana +i des/a*e *o*ul2 nu0l 5ede9 He2 8e2 1,*ar +n *on*ediu s,07i /a*i *8e/u2 r+de %i8,ies*u i0i salt, pe te368ea 3u5elni*ul plin *u bibani 1i*i i roioare- Ce /a*i2 1a1,2 1,n+n*i: tun, el bu*uros2 ae;+ndu0se la 1asa ne5estei- Ea *lipete speriat,2 apoi r+de uor2 ne*8e;at2 un ti* al /ri*iiRo1eo a disp,rut la bu*,t,rie *u 3u5elni*ulDodi tra6e perdeaua spre el2 s, intre soarele- Lenda +i pune pal1a la o*8i2 ne1ul7u1it2 7+7+ie s*urt2 Dodi d, dru1ul perdelei- Un suspin +n6ro;it9 Doa1ne2 1ai*a Do1nului2 iese din Dodi9 Ce: sare Lenda i sala r,sun, iar- Ce e: +ntreab, 1ai 1i*Dodi +1pin6e /ar/uria 1ai departe2 bate din bu;e9 Ni1i*9 Nu2 doa1n,2 nu2 nu aa= +i spui de la0n*eput4 uite /e1eie2 asta2 asta2 asta2 asta= i0o +ntrebi4 po s, le /a*i +n trei ore d0a*u +n*olo: i *+t *eri: At+ta- Da*,07 *on5ine2 stai l+n6, ea p+n< le /a*e2 o pl,teti i bun, ;iua- Aa /a*i2 doa1n,2 nu07 lai *asa p, 1+na la toate /oan/ele *, r,01+i--Lenu7a %i8,ies*u /a*e se1n *, @bate 5+ntulA- &anda o as*ult, distrat,2 +i 1ai stoar*e o dat, *ostu1ul de baie pe *are0l spal, de un s/ert de *eas9 Io2 10a /erit Du1ne;eu2 *ontinu, %i8,ias*a +n/o*at, i0i /,*u *ru*e- Io2 nu 1i0a luat ni*i un *ap,t de a7,2 ni*i at+ti*a- Da a1 stat nu1a *u o*8ii p, ele--&anda e pli*tisit,2 s+*+it, de dis*u7ia pornit, din *urtoa;ie *8iar prin 6ura ei9 Ce s, /a*2 doa1n,: O tia1 de1ult- %ai /usese i pe la prietenele 1ele--- N0ai /i ;is

ni*iodat,--- i da*0ar /i /ost nu1a ar6int,ria 1a1ei2 trea*,- Da len3erie: se 1ir, ea i2 teatrali;+nd2 5orbirea i se pare 1ai pu7in ridi*ol,- In /ond 9 se*5en7a4 ea st, ai*i2 +n /a7a a*estei 7op+rlan*e i /a*e pe blea6a2 nu: %i8,ias*a a stors *ele dou, 1aiouri b,rb,teti- O pri5ete uluit,4 0V Abea--9 Cu12 doa1n,2 stri6, &anda2 uluindu0se dintr0o dat,2 *ine s,07i intre +n *as, *a s,07i /ure2 pardon2 *8ilo7ii: C8ilo7ii2 doa1n,: Aa *e5a e--e;lo6ul e +n*8iriat- L0a notat +n re6istru- I0a dat i I bonul- Dar el st, aa pe s*aun2 st, 6+nditor2 pri5ind +n 6ol2 unde5a +n *ol7ul *,1,rii- Ea +n*8ide re6istrul2 *operta bu/nete2 ea ;+1bete 1ereu2 /iind ast/el politi*oas,2 dar Du1a n0o 5ede2 ni*i ;,n6,nitul *8eilor pe *are ea le ridi*, 8art= de pe birou nu0l tre;ete din 1edita7ia0i pro/und,9 A--- +ndr,;nete ea2 l,s+nd dul*e *u5+ntul s, pluteas*,- i *8eile ta*9 Da2 tresare Du1a- E ilu1inat- N0are de 6+nd s, ple*e- O pri5ete de par*, a*u ar 5edea0o pri1a oar,9 ', e r,u:-__.? 9 --- R,u: 9 Nu2 do1nioar,2 1i0e bine2 arti*ulea;, Du1a din 6reu- .are +nl,*ri1at- )+1bete i reia brus* entu;iast- %0a1 +ntors de *ur+nd din El5e7ia- A1 tre*ut i prin (er1ania- Ni*i n0ai *rede4 oa1enii s+nt r,i= &e uit, la tine 6ata s, te 1,n+n*e2 nu si1t ni*i o bu*urie s, 5orbeas*, unui str,in2 dei ar putea a/la at+tea lu*ruri interesante- Nu tiu s, se bu*ure de ni1i*2 do1nule- +n restaurant2 +n *a/enele 5e;i 1ai tot ti1pul oa1eni sin6uri2 a1,0r+7i2 /oarte rar *+te doi i *+nd s+nt doi beau nu1ai un pa8ar2 aa2 de /or1,- %ai 1ult ta* de*+t 5orbes* i nu stau ni*i 3u1a de or,- A1 a5ut bani2 nu pot s, 1, pl+n62 eu a1 diurn, 1are Lse +n*lin, *u 1odestie- %ariana as*ult, *u bu;ele +ntredes*8ise i spr+n*enele ridi*ateM i a1 *8eltuit0o s, 5,d tot *e se poate 5edea p0a*olo- A1 adus i *+te *e5a pe0a*as,2 *, /a1ilia2 de--- Da2 *e 5reau s,
Z# $"

spun--- Ni*iodat, *a a*u1a la 1are2 ai*ea2 la Cru*ea2 *u1 +i ;i*e7i 5oi2 nu 1i0a1 dat sea1a *e 7ar, /ru1oas, a5e1- Ce bo6,7ie2 do1nule= Te ui7i la 1area asta2 1a1a noastr,2 un ori;ont in/init Lrotete dreapta deasupra *apuluiM2 a sta +n apa asta di1pede o 5ia7, +ntrea6,- Cer 1ai senin *a ai*i 9 ni*,ieri- i oa1eni buni2 pri1itori2 prietenoi *u duiu1ul- Da 1ai ales2 *e *re;i: Oa1enii s+nt /ru1oi- Au +n ei o bu*urie de a tr,i2 o 1ul7u1ire str,5e*8e L%ariana se aude stri6at, 9 e bu*,t,reasa4 %arieeea0naa= 9 dar nu se 1i*,M o /ru1use7e aproape--ineBpli*abil,2 silabisete Du1a2 i1presionat de 6randoarea *u5+n0tului- Uite2 bun,oar, du1neata- Cine ar /i ;is *, ai*i2 la 7,r1ul 1,rii2 te0ai n,s*ut din nite oa1eni si1pli i ai--9 Eu nu0s de0ai*i- Tata e *ontabil e/ la *eape2 la Bo6ata9 Bo6ata= Ce nu1e /ru1os= i nu1ele s+nt /ru1oase= Cu toate *, ro1>nul n0a 5rut ni*iodat, s, /ie bo6at- &0a 1ul7u1it totdeauna *u un trai si1plu- i ni*i n0a luat ni1i* de pe la al7ii- Da ;i*ea12 du1neata eti pentru 1ine o re5ela7ie a /ru1use7ii- A1 +ndr,;nit s,07i 5orbes* nu1ai dup, 1ult, 6+ndire- %0a1 te1ut s, nu 7i se par,--- *iudat2 sau nepotri5it din partea 1ea2 un o1 5enit de aiurea--- Dar du1neata2 s+nt si6ur2 ni*i nu tii *e *o1oar, de o1 as*un;i2 ori*+te 7i0ar /i spus al7ii +nainte- i tre;eti +n 1ine o *urio;itate2 i0o prietenie2 i un elan2 *u1 nu 1i s0a 1ai +nt+1plat ni*iodat, *u o /e1eie- To*1ai pentru *,2 te ro6 s, 1, *re;i2 nu e ni1i* din instin*t2 *u1 se +nt+1pl,- Du1neata ai o puritate2 o *andoare L%ariana s0a l,sat pe sp,tarul s*aunului- )+1bete- E oare*u1 *rispat, dar se si1te bine- .rin ua des*8is, +l 5ede pe 'iorel *are se du*e la du *u prosopul pe u1eri i sa05oniera +n 1+n,-M pe *are ni*i 1area noastr,--bene/i*, nu o e6alea;,- &, nu te superi2 ;i*e Du1a *u 5ibrare 5oini*,2 da a*u1 1, si1t 1ai uor Lse ter6e pe /runte i sub pal1, i se0ntinde 1ina radioas, a *elui *are0a a/lat *, n0are

*an*erM i pot s,07i spun de *e a1 luat e;lon6ulCu1 el ta*e2 pri5ind0o *a pe o ilu;ie2 %ariana +ntreab, 1oale4 9 De *e a7i luat e;lon6ul: 9 Ca s, 10ae; pe el2 do1nioar,2 i s, stau +n /a7a
60

1,rii i s, 1, uit la ea i s, 1, 6+ndes* *, du1neata ai 5eni pe la spatele 1eu i 1i0ai spune *, 5rei s, /a*e1 o pli1bare--- p+n, la *8er8ana--- sau pe un *anal--9 Nu tiu *e *rede7i du1nea5oastr,--9 Ei 5e;i2 5e;i *u1 te superi de6eaba: 'e;i *u1 nu 1,0n7ele6i: O su1br, a1,r,*iune s0a *obor+t +n Du1a- Trupul 6reoi e i 1ai 6reoi i *apsele ar,1ii ale *,1,ii de peste 8otare stau s, plesneas*, pe p+nte*2 +n ti1p *e b,rbia dubl, se ter1in, tot +ntr0un bu1b lu*itor2 al doilea sau al treilea de sus2 +n *are pare *, s0a proptit *apul 1asi52 *,;ut de durere%ariana s0a ridi*at i l0a @po/titA i pe el s, ias,- .l+n0sul +i st, +n 6+t2 1ai 1ult de /urie2 1i*ile te1eri de peste ;i2 oa1enii ,tia nebuni2 +n*uie ua +n ur1a lor2 pri1a oar, e *, nu tie *e *aut, ai*i2 *8iar da*, a5ea ne5oie de soare2 ni1i* nu se potri5ete2 i ni*i *rud nu e2 s, po7i s, pl+n6i2 peste trei ;ile2 trei ;ile2 aproape 8o8otete /u6ind pe pode72 s0a ter1inat2 nu /a*e1 de*+t so*otelile2 plea*, i el2 i altul n0a /ost 5reodat, *are2 to7i ne68iobii2 tot *e se spune despre ei e ade5,rat2 to7i ne68iobii nu 5or de*+t2 to7i ne68iobii--In pat2 +n *ear*ea/2 ron7,ie *io*olata *u lapte2 e totui o *lip, dul*e- Ro*8iile at+rn, pe u1erae2 una +n spatele alteia2 nu0i pare r,u *, le0a /,*ut--- 1ai ales pe *ea albastr,2 to7i banii de *on*ediu pe patru ro*8ii2 s+nt /ru1oase- i ea e /ru1oas,- Bine+n7eles- Nu s+nt ei *8iar aa de orbi- .oate2 totui2 sl,bete un pi*- .ip,ie *oastele *+nd inspir, ad+n*- A sl,bit2 si6ur *0a sl,bit- Cu at+ta a6ita7ie2 ni*i nu0i de 1irare- Ea +ntotdeauna a pl,*ut- &i6ur- Nu1ai o /e1eie /ru1oas, pla*e9 Nu 1, pri5ete2 do1le2 le s*o7i de unde tii sau 1i le pl,teti= 9 .lea*, do1le *u prostiile2 se r,stete Ro1eo- Te0a1 *,utat eu pe du1neata de *onser5e: 9 Da *e2 do1le2 s+nte1 +n lun,: Cine are *8ei ai*i: stri6, 'iorel2 s*os din /ire- De *e 1ai trebuie *8ei da*, tot intr, *ine 5rea: 9 Las,01,2 do1ne2 +n pa*e2 *e0a1 eu *u *onser5ele
K!

du1itale: Caut,0i p, al7ii- Eu a1 *e 1+n*a2 nu trebuie s, te /ur pe du1neata--Ro1eo +i r,s/r+n6e bu;ele a dispre7- 'iorel a /,*ut du s, se liniteas*, dup, des*operirea 6ro;a5,2 a 5rut s, /ie *al1 i i1pun,tor2 dar prosopul i se ;b,n7uie dup, 6+t2 s0a +nroit i ;biar, s, 5in, re*ep7ionera la /a7a lo*ului2 s, dea sea1aBu*,t,reasa2 speriat,2 iese la ua din /a7,2 la ua din dos i stri6, din toate puterile @%arieeaanaa=ABar1anul si6ur *, tie *e5a- N0are ni*i *ea 1ai 1i*, 1il, pentru pierderea lui4 ase *onser5e *u *arne- ase= %ariana 5ine prin spate2 lea6,n, 1ult din olduri *a o polite7e2 ;+1bete ;+1betul ei ser5iabil2 pu7in derutat de +n*r+n*enarea b,rba7ilor- .utiul e rou *a /o*ul- Burta roie respir, lun69 )i*e *, i s0a /urat din *,su7,2 +i spune Ro1eo %arianei2 r+n3ind s*+rbit +n ti1p *e0l arat, *u *apul pe 'iorel%ariana a p,lit dar ;+1bete +1p,*iuitor- Ce poate ea s, /a*,: 9 Ce 5i s0a /urat: 9 Conser5e *u *arne= stri6, 'iorel- Du1neata ai al doilea r+nd de o8ei2 nu: .,i *ine putea s, intre: %ariana s0a ae;at pe un s*aun la 1asa din /a7a lui 'iorel- (ura +i tre1ur,2 *8iar a*u1 o s, pl+n6,2 o s, pl+n06, de0a binelea- Ba nu- &tr+1b,tura i1pertinent, a putiului2 si6uran7a lui *, ea e de 5in,2 por*,ria +n *are o 5+r, *u bun, tiin7,2 par*, e i +n*+ntat de s*orneala lui= Ni*i

/urios nu 1ai e- &e uit, la ea *a un arpe2 s, 5ad, *e /a*ei deodat, sare +n pi*ioare2 +i s*oate sabotul /ul6er,tor2 p+n, s0apu*e 'iorel s, 5ad, +i d, una +n *ap2 p+n, se ridi*, s, se apere2 +n*, una peste obra;2 el 5rea s,0i prind, 1+inile2 *ur5a dra*ului2 *ur5a dra*ului2 8oa7, i 1in*inoas,2 8oa7,2 url,2 i iar url, dar nu0i poate prinde 1+na2 ea a apu*at snopul de p,r de deasupra ure*8ii i de6eaba +i str+n6e +n*8eietura *,2 a8uuuu=2 i l0a s1uls2 o d+r, sub7ire de s+n6e /a*e ;i606a; pe obra;2 stai2 stai aa2 Ro1eo a prins0o *u 1+na stin6, i *u dreapta0l +1pin6e pe 'iorel spre u,2 nebun,2 nebuna2 7ip, 'iorel2 e r,6uit *a o pil, i nu 5ede bine de la*ri1i2 s, te ia 1a1a dra*ului2 de 1i*i s+nte7i nite nenoro*i7i2 stri6, /,r, pati1, %ariana i uite *, pl+n6e2 se ;6uduie la pieptul lui Ro1eo *are o bate pe spate2 las,0l +n pastele 1,0sii2 poa s, 5ie i *u 1ili7ia2 i *u Du1ne;eu2 eu s+nt +n ordine2 te *unoate toat, lu1ea ai*i2 ta*i2 8ai nu pl+n6e2 puior2 bine *, i0ai rupt ure*8ea2 d,0l +n pastele 1,0sii--Iar sin6ur 9 a de5enit o *lip, rar, i e *8iar 1o1entul lui2 oare*u1 +nainte de as/in7it2 *+nd st, pe spate +n nisip2 *u bra7ele +ntinse +n l,turi i tra6e ad+n*2 ad+no aerul +1puns de pes*,rui2 r,*it +n /uioare de 5alurile pe *are le +n/oaie din *e +n *e un 5+nt absent- In sus totul e alb i /oarte si1plu- Cu1 *lipeti des2 3enat de str,lu*ire2 la /ie*are re+nt+lnire *u el albul e i 1ai si1plu- De /apt2 nu eBist, de*+t *+te5a proble1e2 *+te5a *u5inte i *+te5a senti1ente- Nes/+rita *o1bina7ie--- nu2 nes/+rita 5arietate e2 desi6ur2 re;ultatul in*ertitudinii2 antidotul pli*tiselii--- T C+t s0a 1ai *8inuit s,0i eBpli*e lui .a5el *e bine e la Cru*ea= C+nd ar /i /ost su/i*ient s,0i spun, *, e lo*ul ideal pentru un b,rbat proasp,t p,r,sit2 da*, 5rea bine2 da*, nu2 nu- Da ni*i nu era de *re;ut *, o s, *are dup, el un *opila- Cul1ea2 1ai e i *e8 9 ,tia au un si17 al realit,7ii--- )+1bi *u o*8ii +n*8ii- &e r,su*i pe o parte- .la3a p+n, la *8er8ana pustie2 alb, *u n,lu*i 5er;ui de s*aie7i2 +ntrerupt, la 7,r1 de *lo5nul ,la 6ras +n e;lon6- Cretin= I7i 1ai pui *uru0n s*aun s, te ui7i la 1are--Da2 da2 *8iar aa- i dibui sen;a7ia2 era *8iar a*elai lu*ru2 un soi de lein trea;2 o lipoti1ie de sin6ur,tate2 de pustiu2 de dra*u tie *e--- Absen7a2 dispari7ia2 lipsa ire5o*abil, a ori*,rei a/e*7iuni de;interesate- A82 *u1 5ine2 *a i atun*i2 o 1i*, r,;5r,tire /urioas,2 i a*u12 +n*eti0 or2 +n*etior2 tre*e i ea i te las, stors2 pri5ind +n 6ol de0a lun6ul bra7ului +ntins2 ter1inat *u un68ia de6etului 1i3lo*iu s*urs, +n nisip--- %er6eai +ntre 1a1a i tata2 *ale de dou, *ol7uri p+n, la poarta 6r,dini7ei- La pri1ii pai pe strad,2 de obi*ei ei se 1ai o*upau de tine +n*,2 +7i potri5eau 8,inu7a2 +7i 5orbeau *u +nsu/le7ire i tu r,s0pundeai *u o +nsu/le7ire dubl,2 iubirea ta pentru ei se
KE
63

eBalta atun*i +nsp,i1+nt,tor- &enti1ental2 erai un tip pre*o*e- Tu tiai2 de *+nd ieeai din *as,2 *, toat, ;iua 5ei /i sin6ur 9 *eilal7i *opii2 o=2 +i au;eai *a pe nite 6+n6,nii *u a*- Tata sau 1a1a /,*eau *it dou, sute de *opii i seara2 noaptea2 di1inea7a l+n6, ei era o /eri*ire at+t de idioat, +n*+t ni*iodat, n0ai putut s, le0o spui i2 bine+n7eles2 ei n0au tiut ni1i*- A3un6ea7i la poart, i de;astrul se pre5estea +n s,rutul lor 5a6 pe obra;ul sau pe t+1pla ta2 erau de3a neaten7i2 +n*epuser, s, dis*ute *e5a i te pupau a*olo un0doi *a s, s*ape de tine i s,0i *on0 tinue dis*u7ia- Tu te +ntor*eai pe *,l*+ie i sin6ur2 +n /ie*are ;i sin6ur2 sin6ur2 sin6ur2 *u propria ta 1+nu7, des0*8ideai poarta de /ier +n ti1p *e ei se +ndep,rtau2 +7i d,deau o*a;ia s/+ietoare s, le pri5eti +n ur1, i uneori2 *u la*ri1ile 6+dil+ndu07i o*8ii st,teai s,0i 5e;i *u1 tra5ersea;, pe la *ol7ul str,;ii i a1+ndoi 5,;u7i din pro/il 6esti*ulau a5+nta7i2 uneori r+sul lor2 *,*i nu se *ertaut 5enea p+n, la tine i te +n/iora +nstr,inarea lor /,r, durere la /el *a 1area +nstr,inare dureroas, despre *are a5eai s, 5orbeti at+ta *u p,rintele &a5a2 la /el *a pustiul nep,s,rii de a*u12 de0alun6 de 1are- Intre poarta de /ier i ua de le1n 6ri a 6r,dini7ei2 *o*o7at, +n *apul a *in*i trepte de beton2 1ai erau 5reo ;e*e0doispre;e*e pai 9 de0ai t,i pe0 atun*i2 probabil ase0apte pai 1ari 9 i0i /,*eai *l,tin+ndu0te2 str,b,teai un deert i1ens2 erau o 1ie de pai2 *a lo5it +n *ap2 tr,;nit de abandonul ineBpli*abil 9 *eilal7i puteau tr,i i +n

a/ara i +n lipsa ta- Asta0i ade5,rul- Unul din alea si1ple- De0aia l0ai pisat pe Lenda2 nu 1ai str+n6e nisipul +n pu1ni2 *,07i intr, sub un68ii i ustur,2 abia te0ai sp,lat2 /a*i ori*e *a s, *on5in6i *, eti bun *a1arad2 *, 7ie +7i pas,2 eti +nsetat de ne5oia altora de tine2 adi*, eti o otreap,2 n0ai ni*i un rost2 nu +n7ele6i s, /ii sin6ur2 Lenda *u1 poate:2 probabil insisten7a ta l0a 1,6ulit2 7i s0a suit +n *ap2 dei s0a pre/,*ut bu*uros s, 5in, la Cru*ea2 *e: 5rei s, spui *,---: Cinu 1ai departe o*8iul pe 3u1,tate des*8is 9 din0totdeauna se pre/,*ea de 1inune *, doar1e- .a5el2 +n deplin, si6uran7,2 s*ur1a la *ol7ul *ortului- +ntoarse iar *apul 9 Dodi dor1ea- Ce 6rab, de ne5,stui*,2 a8=2 s*oate dou, *onser5e din sa* i le 5+r, +n 6roap,- De *e KG le +n6roap,: De *e e speriat: Doar poi1+ine ple*,1= %ai s*oate dou, *onser5e2 le +ndeas, +n 6roap,2 a*oper, *a o pisi*,2 1a1,2 Doa1ne= Lenda se r,su*i brus*2 Dodi *lipi din o*8iul as*uns2 +i st,p+ni ;5+*netul bra7ului *are tre0s,rise la 1i*area lui .a5el2 din nou sen;a7ia de s/+rit2 ire1ediabil, pierdere--- .entru *, e un 8o72 +i ;ise2 tuind uor2 *u o*8ii +n o*8ii lui .a5el2 +n transparen7a 6lobilor t,i aurii eti un 8o72 *e ne5oie oi /i a5ut2 se 1ir, ;+1bind2 pri5indu0l 1ai departe +n t,*ere2 de la1ele 1ele2 da*, 7ii la barba asta *a o 1,tur,2 ai: Ni*i *e8 nu 1ai eti= &0a0ntors lu1ea pe dos- %,*ar +n str,ini tata ;i*ea *, po7i s, ai +n*redere- C, le era 6reu *a str,ini- &0au stri*at i str,inii9 Ai dor1it: 9 I8+i se /re*, la o*8i i se +ntinse spre *erul alb i0i puse 1+inile sub *ap9 Au;i: Eu ple* 1+ine di1inea7,Un pes*,ru 1i* +i tre*u pe deasupra *apului i Lenda +l ur1,ri 5ir+nd spre 1are2 plon3+nd2 +ntor*+ndu0se spre ei2 stri6+nd2 +l o*olea pe Dodi *are0i su/la /u1ul +n obra; 9 .,i2 ple*,1 a1+ndoi atun*i2 nu: b+lb+i atept+nd aprobarea *ordial, a lui Dodi 9 dar a5ea 6ura *ea 1ai a1ar, i s*uipa i7e de tutun9 Da*, 5rei ple*i2 da*, 5rei 1ai stai--- 8+r+i Dodi i se +ntinse pe spate9 Ce /a*e7i: stri6, soldatul apropiindu0se *u pai 1ari- Ce /a*e7i ai*i: repet, /urios i lo5i *u bo*an*ul +n *ele dou, pietre plate *are 5eneau s, +n*8id, 5atra +n6ropat, +n nisip- i *u astea: ;bier, iar /,r, s, atepte r,spuns2 +1pin06+nd *u 5+r/ul bo*an*ului 6r,1,3oara de le1ne *are se pr,bui *u po*nete 1i*iLenu7a se +ntoarse *u spatele2 +i +n/ipse b,rbia +n piept- %+inile s*oase din bu;unare la pri1ul r,*net al soldatului +i tre1urau +n*ru*iate sub s+ni9 Un /o*2 do1 e/2 /ri6e1 un pete2 se ru6, %i8,ies0*u de 3os2 ar,t+nd *u pal1a des/,*ut, 5atra de 3u*,rie +n *are /ire lun6i de nisip +n*epuser, s, se prelin6, din 1o5ila de be7i6ae r,sturnate- Cu 1+na stin6, *ur,7a piatra
$ 9 Ro*8ia de *rin

K$

de te1elie2 nisipul *ontinua s,0i *ur6, de pe bu;a 6ropii *8iar pe 1+n,9 Nu s, /a*e /o* p, 1al2 silabisi soldatul- A*oper, repede- A*oper,- i ar,t, +n lar64 po7i s, /a*i se1ne9 Nu /a* io se1ne2 r+se %i8,ies*u bono19 A*oper,2 ;bier, soldatul2 /,*+ndu0l s, tresar, 5iolent- A*oper, a*u1a2 i1ediat--%i8,ies*u arun*, o o*8ead, la Lenu7a dar nu i se 5edea de*+t spatele tres,lt+nd2 de par*,2 ar /i su68i7at- Apoi se apu*, s, +1pr,tie repede nisip peste 5atr,2 +1pinse *u pi*ioarele sti5uoara de le1ne2 aproape *0o +n6ropase +n nisip2 *+nd au;i 8i0ul r+n3it al soldatului *are se dep,rta i o 5orb, +n*+rli6at,2 *e5a *a @;6+r*iobA sau22;b+r0*io6A sau @;6+r*io6A2 pe *are o repeta s*,p,r+nd un b,7 de *8ibrit dup, altulBu*lele i s0au l,7it r,5,ite pe obra; i i0a alune*at una pe 6+t2 s0a ae;at pe bra;dele de riduri /ine2 *ute us*ate *a un 6ulera de dantel, *are se +nal7, i *oboar, 1ol*o1 *u /ie*are respira7ie ador1it,- O pri5i *+te5a *lipe *u dra6 i *o1pasiune2 *a pe un *ole6 de birou *are se pensionea;, la ter1en- Ter1enul are +n el un *e obie*ti5-

&e +1br,*, +n linite i iei 1ane5r+nd *lan7a *u 1ari pre*au7ii2 ure*8ea *iulit, la so1nul ei /orn,itRoiuri de 7+n7ari 1,run7i2 dilatate de 7+r+it2 +l ur1,rir, pe pode7 p+n, la ua lu1inat,- O broas*, pre1atur, or,0*,ia unde5a +n dreapta- Bine+n7eles *, se 1ontase sin6ur4 e1o7ii stupide +i +n*letau 6+tle3ul i o /urni*,tur, 6+dili0*ioas, pe bra7e i la 1i3lo*ul spin,rii +l oprir, s, bat,Int+r;ie s*,rpin+ndu0se- B,tu- .erdelu7a se s*8i1onosi la o parte i ap,ru 3u1,tate din /a7a ei2 nasul lipit de 6ea12 *er*et+nd nel,1urit se1i+ntuneri*ul de0a/ar,9 Cine0i: &e s*arpin, pe piept- Ea nu putea s,0l 5ad,- Obser5, *, are 6ulera albastru de a7,9 ?iloteanu2 ;ise tare2 *a i *u1 ar /i /ost ne5ino5at doar da*,0l au;ea toat, Cru*ea- 're7i s, des*8ide7i pu7in: %ai departe +i tre1urase 5o*ea- +i pierduse su/lul- Nu trebuia s, se 6+ndeas*, la ni1i*- &e 6+ndise- Era ridi0
66

*ol i se ;,p,*ise dar ea to*1ai *r,pa ua i0i 7inea re5erele 8alatului laolalt, i 1i3ea o*8ii s,0l 5ad,9 Nu 5, sup,ra7i *, 5, deran3e;2 turui el2 7in+ndu0i str+ns 1+inile la spate 9 i to*1ai +l pi*, de /runte un 7intar 9 a;i la pr+n;2 +n ap,2 eu n0a1 tiut *, n0a1--- 9 Du1ne;eule2 nu se 6+ndise ni*i o *lip, *u1 s, /or1ule;e2 nu 5a /i ni*iodat, +n stare s, spun,2 ni*iodat,2 pierdut prin nepre;entare--O*8ii ei2 a*o1oda7i *u a1ur6ul2 se +n6ustar, i *lipir, ne+n*re;,tori- L,s, perdelu7a s, *ad, i d,du s, se tra6, +napoi9 ', ro62 o/t, disperat2 ruinat2 /+st+*it i puse /,r, ni*i o idee *lar, 1+na pe *lan7,- +n *lipa ur1,toare +ns, +i i d,duse dru1ul i se tr,sese +nd,r,t2 *abrat de stri6,tul *are ieise din /a7a ei *on6estionat,2 i5it, *a o 3u1,tate *ald, de do5lea* *opt- R,1ase lo*ului *u 1+inile +n0 *letate la spate2 abia de;1eti*it dup, *e ea0i stri6ase +n /a7, @*ur5,=A i el nu pri*epuse dar si17ea din *,ldura t+1plei *, se0nroise la stri6,tul ei2 tr+ntise ua s1u*in0du0i 1+na i din dosul uii +i 1ai stri6ase2 dar 5o*ea suna rese1nat,2 esto1pat,01bl+n;it, @s, 1, l,sa7i +n pa*e2 s, 5, ia dra*u pe to7i-A &tele nu se 5,d- .oate0or 1ai /i *+te5a2 i0a dat i 'io0rel *u p,rerea i *,uta pe sus +n +ntuneri*2 *u pal1a streain, la o*8i din 1ar6inea rondelei betonate *are +n*on3oar, bu/etul2 da0s sub noriAde5,rat- Ca +ntr0o /urtun, pi*tat,2 nori 6roi2 5ine7i2 +1b+*si7i se 5,l,tu*es* +nsp,i1+nt,tor de aproape- Lu1ini 1isterioase s*ap, prin o*8iurile lor- +i po7i lo5i *u piatra- %i*a noastr, lu1e2 *oa6ulat, *a o insul, +n pra6 de ape2 pare *, se rotete 6onit, spre 5est2 *u1 norii ,tia *are0s +nsui *erul se du* +n*,le*a7i +n dep,rtarea apusului2 des*operind *+nd i *+nd2 nu 1ai 1ult de o *lip,2 lo*ul 1are2 nede;1in7it2 al lu*ea/,rului- &un, toat, balta- ?an/ar, de trestii2 broate2 7+n7ari2 5ulpi2 lii7e2 *red *, i 6reiorii tra6 un ar*u pe *inste- 'aporenii *are stau toat, ;iua pe la debar*ader au str+ns par+1ele2 au +ntins prelatele2 *+te erau2 au a*operit sa*ii de sare *u ro6o3inile *are nu 1ai putre;es* de ase ani i s0au re/u6iat +n bu/et2 +n *ol7ul
** 67

dinspre bu*,t,rie2 la o 1as, dubl,2 unde se usu*, de *ei *+7i5a stropi de ap, *u b,rda*e de ro12 li*8ior i spu1, de dro3die- De la o 5re1e s0au pus s, *+nte2 or s, a*opere uierul ploii2 bleste1ele ei *are *ad orbitoare pe pla3,- Be*urile s0au +n3u1,t,7it2 Ro1eo a tras perdelele2 s, 5ad, toat, lu1ea prin 6ea1urile +nalte2 *a dintr0un *8io* de 6r,din,2 lu1ina asta nebun, de 5re1e 6rea2 @5re1e 1areA +i ;i*e +n Ardeal2 stri6, Du1a i dou, /ul6ere at+t de albe *, s+nt aproape 5er;i /u6 pe pla3,2 poate *, au alune*at *8iar de pe a*operiul bu/etului2 aa s0au dus2 *a pe un tobo6an i BU%=2 ;drun*ina7i p+n,0n *,l*+ie salt, de0o pal1, *u to7ii2 asta nu e 1ostr, de ploaie2 asta e *8iar ploaie2 r+de Lenda- E0n5eselit de tunetele *are *rap, din7ii *erului2 +ntre /ul6er i tunet abia apu*, s, nu1ere p+0n, la *in*i2 r+de i a*u1 *, iar se des*8ide ua i 1ai intr, unul +nsp,i1+ntat2 ud2 *u 8anora*ul iroind2 *are *u1 intr, *u su/le7elul lui pierit +ntre 1aiou i pulo5er se str+1b, la 1esele pline i se du*e la Ro1eo s, *ear, *e5a

@1i*A de b,ut2 +i a1intete *, e o1 1are- .loaia nu se 5ede *ur6+nd dar 1irosul ei e i0n p,8,relul de ro12 u1e;eala +n68e7at, a1este*at, *u /u1 i abureli de al*ool dul*ea6 a intrat +n pl,1+ni *u a*ordul tuturor2 @1ai aduA2 ;i*e &anda i0ntinde 8alba 6oal, lui ?iloteanu i +n ;u1;etul prietenos2 te/an e a1u;at de be7ia uoar, i *8iar se +ntoar*e *u sta*ana pentru el2 ea i Du1a plin, *u ro1- +i /a*e lo* printre 1ese i s*aune2 *ere 1ereu iertare2 /redonea;, i el 1uiat re/renul *a su/letul /,r, /und al 7,rii /,r, 1ar6ini2 o 1i*, propo;i7ie 1u;i*al, at+t de ruseas*,2 inter5alele alea2 ori*u1 le0ai r,sturna tot rusete sun, p+n la *oad, i blon;ii ,i 6rei de ila 1asa dubl, o ;i* *u to7ii din sto1a*2 bat rit1ul pe 1as,2 6+l6+ie 5ibrate *u o*8ii da7i peste *ap2 s,r1ana2 biata2 s,r1,ni*a2 1ititi*a2 o *,inea;, pe /ata *+ntat,2 de *are nu se tie de *e eroul a trebuit s, se despart,2 s, 5in, a*as,2 dra*u s,0l ia2 o iubes* *u to7ii de le plesnete pieptul2 *u5intele li se n,0*l,ies* +n 6ur,2 *u *ei apte ani de rus, ?ane ar trebui s, de;le6e 1isterul i *8iar *iulete ure*8ea2 dar din nou nu se poate distin6e alt*e5a2 a8=2 /ul6ere2 /ul6ere2 G2 BU%=2 de*+t *,inarea2 1elopeea2 la1entarea *are ra6e bet0naia2 biatnaia2 bietnaia2 b8etnaia0 ia0a0a--K# &anda +i tre*e de6etele prin p,r2 i0l aea;, ne6li3ent2 tinerete2 /a7a +i str,lu*ete *u ade5,rat +ntinerit,2 *,*i s0a relaBat i *+nte*ul2 poate *8iar *+nte*ul ,sta i0a pornit s+n06ele spre obra;- &e aplea*, la ure*8ea lui Du1a2 +i desparte un tunet2 r+d a1+ndoi- R+de i te/an *are o 7ine de 1+n, peste 1as, i se 1inunea;, de ea2 aa2 +n5iat,2 *ald, *a un ou9 Ei: +i /a*e *u o*8iul lui Du1a2 i0o se1nalea;, pe %ariana2 albastr,2 sin6ur, la 1as,2 to*1ai a ter1inat de 1+n*at(rasul +i s*utur, pipa9 .a*ienta2 ;i*e2 pa*ienta= A*u1 s+nte1 indi/eren7i- li d,1 de 6+ndit- ., 1+ine dup,01as,2 p, sear,--%area lu1in, a ploii s0a stins- Din bu;a a*operiului 7+r+ie *+te0un ira6 de ap, la /ie*are din *ele patru 1u*8ii de /a7,- Ro1eo a aprins restul be*urilor i lipo5enii l0au salutat2 *u un @ia=A bu*uros2 apoi o nou, *o1and, de dro3die- Ro1eo a luat dou, sti*le din ra/t i s0a dus *u ele la 1as,- @Ia=A r,*nes* to7i i0l ad,postes* la 1i3lo*2 +n ti1p *e unul 1ai *re72 1ai asprit i 1ai beat2 l,7it pe *ealalt, parte a 1esei +i *+nt, +n*etior2 nu1ai pentru el2 +i /a*e se1n *u de6etul ridi*at la *aden7,2 la 5orb,2 *, a*olo e *8eia2 s, /ie atent2 o s,0n7elea6, da*, nu0i prost2 Ro1eo aprob,2 o s,0n7elea6,2 5e;i bine2 d, de du*, o dro3die2 *+nt, i el @la2 la0ia=ADodi nu 5rea s, 3oa*e- Nu e pri1a oar, *, o ploaie 1are a adunat toat, Cru*ea +n bu/et- .a5el poate s,0i *aute parteneri da*, 5rea- Nu1ai *, el2 Dodi2 e sin6urul *are a 1ai /ost ai*i i anul tre*ut i a*u1 doi ani i a*u patru- Dar a*u1 +ntre *ei opt pere7i 1elan*olia e 1ai sinistr, *a ni*iodat,- Nu2 n0are i1portan7, *,0n *ort e ud sau nu e i doar nisipul e +n68e7at pri1pre3ur- Ai*i2 +n,untru e boala- i0l a1intete pe /ie*are--- +n /ie*are an2 la /urtun,2 era 6rupul *o1pa*t2 sau de5enea2 erau +1preun,- Ce0i drept2 n0a /ost ni*iodat, /,r, Ileana2 *a a*u1- Dar asta e sl,bi*iunea lui- In ti1p *e *u *eilal7i--- Oare: Dar Ileana unde e: O2 n0a /ost un 5is *u1 p,rea= Absen7a ei e o 3u1,tate de 5ia7,- Aproape *in*ispre;e*e ani- Cine ne 5a 1ai putea s*8i1ba: Cu1 st,1 ai*i *u *apu0ntre 1+ini i nu 5o1 5edea ni*iodat, o*eanul--O 5,;u +ntr0un t+r;iu- Tot 1este*+ndu0i 6+ndurile a/u0 K"

1ate2 r,1,sese *u o*8ii dui pe /runtea ei- Lo*ul a*ela inspirase2 probabil2 +n*redere- )+1bi)+1bi i ea9 &,ru 1+na2 ;ise2 aple*+ndu0se pu7in peste 1as,- Noi 5re1 s, ple*,1 1+ine di1inea7,9 Da: &e opri *ontrariat- &e 1irase din polite7e: 9 Da2 relu, Dodi2 i a1 1ai a5ea de pl,tit pentru *ort i s*aunele alea pe *are le0a1 +n*8iriat la0n*eput--Ea +l pri5ea +n o*8i at+t de des*8is i de ne/ires* atent, +n*+t se opri i +n68i7i +n se*9 Da2 ;ise ea2 5eni7i 1+ine di1inea7,- '0atept +nainte s, ple*a7iO uluise s*rupulo;itatea lui: Cinstea: Bine+n7eles *, s0ar /i putut stre*ura pe bar*a; *u .a5el *u tot2 /,r, s, 1ai pl,teas*, *ei 5reo *in*i;e*i de lei9 &,ru 1+na2 ;ise2 1ul7u1es* /ru1os2 5in eu di1inea7,+i ar,t, lui .a5el s*aunul de l+n6, 1asa de /ier- Lenda +i spri3ini ru*sa*ul de al lui Dodi i se

ae;,2 si1ul+nd interes pentru ultra5ioletele *are ar /i putut s,0i 1ai atin6, nasul- Dodi ridi*, din u1eri 9 8o7ul a5ea 8a;- &e apropie de ua re*ep7iei2 dei 5edea de departe *, e +n*8is,B,tu totui- +n*er*, i *lan7a&oarele s,ri deodat, prin stropii de ploaie- C+nd se +ntoarse spre Lenda trebui s, str+n6, din pleoape *a s,0l 5ad, *u1 se s*8i1onosete i0i arat, *u *otul2 *a un 1,s*,ri*i +n*>ntat de ee*ul st,p+nului2 s0o ia spre *,su7a ei2 pe pode7- .u/ni- O lu,2 prin s*+r7+itul pietriului2 spre pode7Aerul 5ibra 1arin2 *urat *a +n aprilie- Linitea prea *ald, i seninul str,lu*itor- &e opri +n /a7a *,su7ei- &e uit, la *eas4 N-D#- Uit, pe lo*- De *e se uitase: Au;i t+rit de papu*i din *,su7,B,tu i *u st+n6a +i pip,i in*o1od port1oneul +n bu;unarul de la spate al pantalonilor9 .o/ti12 ;ise ea- Atept, s,0i des*8id,Cu1 ea nu se ar,t,2 dup, o *lip, ap,s, pe *lan7, i +1pinse uor9 Intr,70

O anor1alitate pl,*ut,2 6reu de pre*i;at2 poate neateptata 1elodie a 5o*ii2 li1piditatea di1ine7ii sau alt*e5a +l +1pinse i p,i +n,untru9 &,ru 1+na2 ;ise ;+1<bind 3enat2 *u 1+na pe *lan7,- O ;,rise ae;at, a*olo pe 1ar6inea patului2 l+n6, 1as,2 +n *,1aa de noapte alb, *u p,rul liber2 *,;ut auriu peste alul 1ai alb ale *,rui *apete le str+n6ea +n pu1n sub b,rbie9 Intr,2 te ro6Din7ii +i *l,n7,neau at+t de tare *, se 6+ndi s0o +ntrebe da*,0i e /ri6 dar o au;i pe ea4 +n*8ide ua9 Dodi= B,tu dis*ret de0a dreptul +n 6ea1ul uii- &oarele intra +n nor- ?alsa r,*oare2 asprit, de lu1ina 6ri2 +n5,lui Cru*ea *u pustiu- %ai stri6, o dat,9 Da- I1ediat2 opti Dodi din,untru i se au;i patul s*+r7+ind2 un 8+r+it pe podeaua de le1n9 .lea*, ,ia2 opti Lenda su/o*at2 *u obra;ul lipit de 6ea1- E unpe /,r, *e5a9 I1ediat2 i1ediat--As*ult, dar nu se 1ai au;i ni1i*- &e aple*, peste balustrad,2 se le6,n, de pe un pi*ior pe altul2 +i *iupi la s+n6e o ;6aib, 5e*8e de pe *ot- Ontr0un t+r;iu r,sun, +n0*8i;,toarea de la br,7ara de 1etal a *easului lui DodiRe;ista +n*, eroi*- .a5el +i 6+dila nasul *u o iarb, us*at,- De dou, ori str,nutase- .e la*ul +ntins *a o 1are 5er;uie pluteau *+te5a lii7e- &oarele se +n,l7a din *e +n *e 1ai lu1inos2 l,s+ndu0i *,ldura /u6,rit, de boarea apei- .robabil pata alb, +ndep,rtat,-despre *are to*1ai 5orbiser, era +ntr0ade5,r o leb,d,9 Au;i2 /,*u Lenda2 leb,d,2 ai: Des*8ise o*8ii i *,s*,- Lenda +l pri5ea r+n3it2 bu;a de sus2 r,s/r+nt, peste din7i +i d,dea un aer stupid de *opil01a/iot2 un oli6o/ren peri*ulos9 N0ai treab, *u lebedele2 ai: &e terse la o*8i- Nor1al ar /i /ost s,0l arun*e peste bord- &*oase 7i6,rile i0i puse 8anora*ul +n *ap2 *a s, N! poat, aprinde *8ibritul- In ti1p *e tr,6ea +n piept pri1ul /u12 +i tre*u prin 1inte *, to*1ai a*u12 lipsit de 5,; *u1 era2 .a5el ar putea s,0i tra6, un pi*ior- &to1a*ul i se *ontra*t, pro1pt- Lenda se ridi*ase i2 aple*at peste balustrad,2 /,r+1i7a ulti1a *8i/l, +n ap,- Ce5a sporti5 i *urat era +n resi1tul 1o1entului- ?u1a *u 1+na sub *ap2 relaBat2 *u pi*ioarele r,*8irate +n pantalonii albatri pe puntea alb,2 *a un 1arinar beat9 &, tii--- ;ise i se opri- Lenda +ntoarse *apul dar era li1pede *, prin /+l/+iala aripilor i bolboroseala apei el nu au;ise *u5intele alea2 doar nite sunete 1ai o1eneti-

9 H+: /,*u i ridi*, b,rbia i spr+n*enele9 Ni1i*a2 stri6, Dodi- Lenda au;ise- Cl,tina din *ap9 O s, ne pr,3i1 ai*i *a s*ru1biile- Da*, nu 5ine lipo5eanu +ntr0un s/ert de or,2 nu 1ai 5ine p+n, la dra*u s,0l ia- Ne0apu*, anul nou la pete2 r+se +n barb,&e l,s, pe 5ine2 +i lipi spatele de parapet i +ntinse pi*ioarele p+n, atinse *u t,lpile 1u*8ia de le1n pe *are se b,l,n6,neau panto/ii lui Dodi- R+se i ar,t, pi*ioarele4 ei doi edeau +n un68i drept- Barba +i *l,n7,ni de *+te5a ori2 Dodi nu prinse 5orbele duse de 5+nt- Cl,tin, din *ap *, @se poateA9 Ai o 7i6ar,: stri6, Lenda'asul 5ira uor- &*oase pa*8etul i i0l arun*,-

%ICUCA
Cu1 +nainte /usese 6alben2 a*u1a era 6ri- ?,r, soare2 /erestre lu1inate porto*aliu +n a1ia;,2 sute de alte 6ea1uri str,5e;ii- Ca1ere 5ide *u perdele +ntinse 9 trop,i pe lo* dar /ri6ul +i prinsese /a7a2 nasul rou u1ed2 un C8ip rotund2 6reoi de dul*e sub blana spi*at, a *,*iulii- De /apt2 de *e nu s0ar du*e el: tie i Doina2 i (i6i- De *e 1ereu pe 1ine: Un bubuit de *au*iu* i 5uiet peste blo*urile +n68e7ate- Da*, stai *u spatele2 liniile tra15aiului se +nt>lnes* sub p,1+nt i dau *ol7ul +n /a7a *o/et,riei- u5oi us*at de r,*oare pe 1i3lo*2 blu;a ieit, iar din /ust,- &0au us*at tranda/irii 9 /+ie str+1b, de 1,turoaie +nne6rite prin pete de ;,pad,0 nnoroiat, i *opilul *are las, 68io;danul +n strad,2 se aplea*, la 68eat,2 du1ini*a +ns, nu uruie ni1i*Apropiindu0se2 *opilul din bra7ele lui e 6alben2 +l tra6e de 1o7ul +nnodat al *,*iulii rusetiCopilul nu si1te 6erul2 6+l6ure i b,rbatul neras nu0i r,spunde2 se uit, a*olo +n ;area pro1is,2 la *o/et,rie2 pe inele +n6ropate +n ur1e de t,lpi trebuie s, apar, tra15aiul- Haina lui str,lu*i0 toare2 *ald, *a 6,lbenuul de ou2 b,rbatul +i a/und, 6lu6a peste *,*iula de l+n, 6alben,2 *opilul r+de- +i ridi*, 1+i0nile 6albene2 le r,su*ete i se uit, la ea2 e alt*ine5a 9 ea nu poate ;+1biEl nu e *urios- &e 1ir, *, 1ai e i ea2 *, ea 1ai e--- E *ine5a +n *opil= E *ine5a +n spate- Co0 pilul *u 68io;dan se oprete +ntre ei2 ridi*, /a7a la *el 1i* i 6alben2 se str+1b,- Bul6,rele 6alben r+de2 *a de un /rate 1ai 1are- i iar se uit, la ea 9 e *ine5a a*olo2 e *ine5a= O pat, de durere sin6ur, 1i*a- (8iar, 1i*, pe ini1,2 serpentin,2 un 3un68i ros *a tra15aiul *are 5enea uor i 5a putea sta 3os2 da2 se 5a ae;a--- +i s*oase 1,0
74

nua i un68iile bo1bau o5ale2 r,nite 9 respir, i0i ap,s, 8aina *u 1+na2 ini1a as*uns, pe0 a*olo2 +n ne6ati5ul radio6ra/iei2 sub blan,2 sub *arne2 sub 1+na 6oal, ini1a poate b,tea i un68iile 8+reau bara lipi*ioas,2 o u, 1are *are se des*8ide *a ea s, intre2 ea 5a intra--9 &ta7i2 doa1n,2 nu se poate2 *, nu0i--El nu 5ede: &labi *a /iarele2 p,rul ;burlit2 trupul 1,runt- De *e pe ea2 de *e nu se du*e el: &e pr,bui pe sin6urul s*aun liber- Ca la o balen,2 *a la o lipitoare se uit, la ea- Ei nu ed: De *e nu s0ar ae;a: Apoi o u1br, albastr, pluti spre 5at1an2 pe inter5alul i1ens- i da*, /ierbe 6,ina de sup,2 sun, la ua &andei2 6,ina pe platou2 d, br+n*i uii 9 /, tu papri*a2 ;i*e2 eu a1 sup, din ea- &anda 9 un *8iop,tat2 +n*, unul2 ia platoul2 6,ina aburete2 un 1iros putred de /ier oBidat i nuiele2 a2 asta nu+i d,du *apul pe spate2 respir, ad+n*- &e oprir,- %+na r,1as, +n5ine7it, pe piept 9 i atun*i2 *e0o s, 1ai 5in,: N0o s, 1ai 5in, ni1i*- i totui2 nu s+nte1 s,ra*i- 'e;i /,r, rost2 inelele s*lipeau din de6etele 5ine7ii2 apoi blana aleas, de ea2 ade5,ratul 1iros 1oale al /ularului9 &e poate2 doa1na: Eti /e1eie0n putere--i da*, nu se 1ai du*e: Da*0o prind: Da*, o du* la tribunal: .entru asta: N0o iau pentru (ui: i a*olo 9 ;+1bi2 baba +n*runtat, *l,tina din s/+r*ui nasului +nse1nat *u ne6i 1,run7i 9 a*olo2 +n dep,rtarea /il1ului2 ;+1bi 5,;+ndu0se superb,2 plin,2 +n ro*8ia roie de 3erseH *u

*olanul de *8i8li1bar2 a*olo +n lu1in, la bar,4 @da2 e ade5,rat *, s+nt a1este*at,2 dar du1nea5oastr, ti7i *are e a1este*ul 1eu: ti7i *, 1i;erabilul s0a /olosit de 1ine2 o /e1eie slab,A 9 nu2 nu era bine2 ar /i *re;ut *, 5rea s,0i +nele2 s, spun, ea *, e o /e1eie slab, *+nd ap,rea +n plin, splendoare 922o /e1eie pe *are i0a /,*ut0o a1ant,A 9 i0a /,*ut0o=2 par*, da*, ea n0ar /i 5rut2 toate astea +ntr0o 1ult prea 1i*, sal, de 3ude*at,2 despre a8= 9 @o /e1eie netiutoareA 9 asta da 9 @*a s,0i du*, la +ndeplinire planurile lui 1+ra5e de +1bo6,7ire:A O/t, ad+n*- %in7ea- &e +1bo6,7ise: Era 1ai 6ras2 se su/o*a +n saun,2 pe ur1, bea o bere2 de;a1,6it- A*ru2 6r,bit2 o 1+n6+ia +n linite2 sur+s /or7at2 destins +ntr0un t+r;iu2 *u nep,sareA5ea o 1ul7i1e de te1eri2 se te1ea
75

i de ea2 ea putea 5orbi ori*+nd2 nu se 6+ndea *, 6roa;a de s*andal i0ar /i parali;at pri1a silab,2 el2 (ui2 se +n06r,a *u *iud, i *asa lui o adun,tur, de boar/e +n pla*a3e2 ea pri1ea ni1i*uri2 doar *, beau a1+ndoi Cotnar i 1+n*au alune2 *io*olat, *u /isti*2 *olonia aia bel6ian,2 blu;a de dantel, *u aurituri2 ni1i*2 ni1i*uri2 ni1i*- &e +1bo6,7ea: .oate s, /i /ost *+te5a sute de lei pe s,pt,01+n,2 berea2 7i6,rile+i ae;, sa*oa +n poal,2 s, poat, 5edea pe deasupra ei2 se prinse de bara ;drelit, a s*aunului din /a7, pentru ur1,toarea *urb,- Un *opil +n dreapta *iripi2 pata 6alben, *u 1ulte pi*ioare2 68iara 1i*, +n st+n6a2 +i ap,s, 1+na pe blana par*, u1ed, i respir, dar 68iara se str+nse9 %, ierta7i2 5, ro62 1i0a /ost r,u- C8iar nu 50a1 5,;ut9 Eei--Deodat, 5,;u bine4 pe *el,lalt trotuar doi 1ili7ieni *oborau din 1aina albastr, i tr+nteau uile2 porneau spre *apul irului de oa1eni probabil2 dup, *ol7- %aina r,1ase *u ;6o1otul +n ur1,2 *ei din,untru se ridi*ar, pe r+nd2 8aine +ntune*ate d+nd s, apu*e un lo* pe bar,2 la 1ie;ul ;ilei2 1ai to7i oa1eni b,tr+ni i sur;i2 apropiindu0se de 7int,- .e0ai*i *asele se d,r+1au4 6,5ane oarbe i *+ini /lo*oi2 trei pe o 6r,1ad, de 1olo; +n dosul unei sta7ii de troleibu;2 8,1,ind ne1ul7u1i7i +n lu1ina 5ast,2 obositoare2 pe un ;id *u tapet 5erde s*ri3elit- Ce se tia despre ea: Ce se 5a +nt+1pla 1+ine: &au dup, *e 5a ple*a de la (ui2 sin6ur, p+n, +n *apul str,;ii *u 6ostat: 'a edea +n tra15aiul a*ela *are 5ine din /a7,2 5a lua dru1ul in5ers 9 apoi tra15aiul se apropia i el de *urb,2 1ai alb i 1ai rou2 poate *, 5a sta pe s*aunul din /a7, pentru in5ali;i2 *a &anda2 i 5a porni lent2 aa2 spre *urb,2 +n ti1p *e un alt tra15ai din sens opus2 a*ela +n *are se 6,sea ea r,spoi1+ine2 nu2 e du1ini*,2 *i luni2 r,s0r,s2 o s, se*e i el /urios2 *a a*u12 +n 6+tul trotuarului2 6ata s, 1ute2 *u 5ite;,2 din /a7, se 5a ener5a i *el,lalt2 1ai repede2 ai*i 5a sta ea i se 5a saluta 9 a*u1 trebuie s, se *io*neas*,2 trebuie s, se 5ad,2 +n s/+rit2 o dat,--- &e ap,r, *u st+n6a ridi*at, bl,noas, la o*8i i prin streain,2 din 6r,1ada de 6alben 7iuitor2 *opilul era aple*at +n bra7ele ne6re ale b,rbatului spre ea2 rupt +n dou,2 s,rind +n
76

bra7ele ei2 nu era speriat2 nu2 serios2 +n6+ndurat2 o*8ii alun6i7i 1iloi probabil de 6r,1ada de *arne *u blan, *are 1ai r,1,sese din ea i o 1as*, sole1n,4 spr+n*ene ar*uite bo6at p+n,0n t+1ple2 sub o*8elarii plesni7i o*8ii des/,ura7i2 *artoane albastre *u p,ian3eni s+n6erii2 o *as*ad, triu1/al, de /ildei e6ali +ntr0o ro;, us*at, de sete2 *,ldura ne1ai5,;ut, a *arna7iei *are0o u1/la *oapt,2 alb,2-senin,2 /oto6ra/ia a*eea de pe 1alul la*ului2 atun*i era 5ar,2 *+nd era asta:2 *+nd 1ai atepta9 .,i2 nu: Cu1 ne0a /ost 5orba- N0ai ;is *, tu2 de /ie*are dat,---: B,rbos *,;ut2 *u1 +i str+n6ea /al*a0n pu1n2 ar /i ;drobit0o da*, n0ar /i /ost a lui- Cel,lalt2 pi7i6oi2 *u 7,*,lie ro*at,2 *al12 3u*a aro6an7a +n pal1ele +ntinse *u /a7a +n 3os pe 1as,9 Bine2 bine2 5ede1 a*u1= 9 Ce s, 5ede1: Na2 s, 5ede12 nu1,r,C,*,lia2 t+n,r2 o*8i u1/la7i de 8aos i neso1n2 pre6,tit s, bea de1n i *onda1narea2 bur;uluit de /ri62 nu1,r, 8+rtii de ;e*e lei p+n, la *in*i- i0l pri5i2 +n5ins +n alt, li1b,2 1ai pu7in i1portant, +n *o1para7ie *u a1intirea unui *e5a ina**esibil *eluilalt2 *e5a la p+nd, +ntre ei i 5i*lenie2 pe dou, sti*le 6oale-

9 E: C+t ai: 90 Cin;e*i2 ;ise r,spi*at2 +n/runt+ndu0l pe b,rbos9 Da: Da: Ei2 pl,tete *u *in;e*i dou, sti*le a *+te trei*in*i2 stri6, b,rbosul s*8i1onosit s,0i atra6, aten7ia2 p+n, *+nd o*8ii nu i se 1ai 5,;ur,- Ei *u12 1,: Tu01i spui 1ie2 1,2 *, a1 datorii: 9 Eu 7i0a1 spus2 1i0adu* a1inte--9 %, lai: /,*u b,rbosul2 5i*torios- Un lu*ru 5reau--9 Eu 7i0a1 spus2 relu, bl+nd dar tru/a 7,*,lia9 %, lai: Eu 5orbea19 %, ro6 9 i pu/,i2 sole1nitatea *a o ruine +n*re1enit, de1n +n 1+inile pu1n +n /a7a pa8arului *u dou, de6ete de 5in ne6ruDes*8ise o*8ii i se i5i iar *a/eniul 6rotei2 dar ni*i nu disp,ruser, din lo*ul *o*oat 1esele s*8ila5e *a buturu6i2-lipite pe retin,2 butoaiele puturoite *u aer2 /u12 ni*iodat,
77

n0ar /i intrat2 uite2 /e1eia din *ol72 obinuita2 o reper, *a pe0o 6ira/,0n baia *o1unal,2 dep,ind +n su68i7 sila de a*eeai spe*ie- &linoas,2 u1e;eal, unde0i ple*a par/u1ul din propriile n,ri i se o6lindea pe 1utra +n7ele06+nd i1ens2 *e0o /i po/tit s, +n7elea6,2 *el 1ai b,rbos: 9 ', e 1ai bine2 doa1n,: .olite7ea +1bl+n;i- @', 1ul7u1es*A2 ar /i ;is Doru2 *8e1+nd0o s, ur*e +n 1aina nea6r,- @?,r, a3utorul du1nea5oastr,2 so7ia 1ea---A---@Nu 5reau s, ple*=A stri6a Rodi*a2 ;b,t+ndu0se- @Ai*i2 ai*i e 1ai bine=A Ca sub ba68et,2 tr,i *8iar lo*ul2 1i*area +nt+1pl,rii *are era *u1 D +ntreba el2 nu i se *u5enea dar era at+t de ade5,rat *+t po5estea2 i nu a5ea *u1 /i alt/el /iind*, el *8iar din bun,tate se repe;ise a/ar, dup, ea *u1 o 5,;use spri3init, de burlan i alb, 9 @doa1n,2 *a o sta/ie2 s, u1bla7i aa2 oa1enii trebuie s, 5ad,---A 9 o sus7inuse de bra7 p+n, la s*,unaul putre6,it i0i +1pinsese sub nas pa8arul *u ap, 6a;oas, 9 @be7i i r+6+i7i2 e bine2 /a*e bine2 respira7i ad+n*2 5, e r,u: s, *8e1 o 1ain,:A 9 i se de;le6ase de tot /ularul i se des*u1p,nise aler6+nd pentru ea2 ori t+n,rul se ridi*ase i el2 pre6,tit s, ia *u asalt ori*e ! se 5a spune i /orn,ia de 6ri3, studioas, pentru *a;ul 6ra5 9 ea era doar /e1eie2 ad+n*ul 6+tului ei tras de +n68i7ituri /or7ate2 5edere de lipitoare speriat, i supt, de ;elDa2 +i era 1ai bine2 +ntr0un /el2 +i puse iar 1+na pe ini1, i +n*8ise o*8ii s, 1ai ;a*,2 nor1al i natural2 ta8i*ardie oare*are2 stres2 oboseal,2 so*oteli a1+nate- Oi trase 1,nuile2 se *o*oloi +n blan,2 /a7a +n pu/ul 6ulerului- Ei o l,saser,2 de par*, ar /i uitat0o- Nu1ai s, +ntoar*, nasul de par/u12 desi6ur2 nu era +n*, trea;,- .oate *, n0a5eau bani s, pl,teas*,- &e *ertau- &e bat: Ea 1artor,: La tribunal: 9 'orbeai2 ap,s, t+n,rul2 /raterni;+nd se* peste 5+rst,- 'orbeti2 repet, +n sil,- Eu o s,07i spun eu *e *red eu2 1, lai: &,07i spun eu sin*er *e *red eu9 Ei po/ti12 po/ti1= &pune2 nu 1, sup,r2 s, 5ede1- C+t *re;i tu *, te du*e 1intea: Ea as*ult,- Altul2 str,in +n toate- .us, la ad,post de 1i;erie2 intra prin u, o boare de u1e;eal, *urat,2 ;6+0rietur, pe *i1entul solid78

9 Unu2 /,*u 7,*,lia2 ridi*+nd de6etul 1are- Tr,ieti +n 1i;erie2 +n 1urd,rie- Nu *, nu te speli2 s*utur, din barb, *,tre *el,lalt *are ni*i nu se +ndoise 5reo *lip,2 aa2 eti +n 1i;erieEa0l au;i2 t,ios i slab2 tres,ri +n spai1,2 as*uns, de 6uler9 Doi4 eti +ndatorat la toat, lu1ea- i 1ie- B,rbosul ridi*, 1+na s, proteste;e2 o *obor+2 autoritatea +n6,duit,2 renun7,- Trei4 nu /a*i ni1i*2 +n s*8i1b bei2 bei (abrie0le--9 %0ai 5,;ut tu pe 1ine2 pe 1ine2 1+r+i peri*ulos *u /ri*, b,rbosul2 beat: Eu2 a1 /ost eu 5reodat, beat: A1 /,*ut eu 5reun r,u: 9 Nu2 *, ai r,spuns la toate- Ci0e bine aa- tii *are0i *8estia: E bine2 b,2 aa- i e *on5enabil aaCu 1irare 6ros 3u*at,2 b,rbosul po*ni pa8arul2 puse 1+na pe bra7ul 7,*,liei2 neateptat se1n de prietenie9 Cu1 aa2 1,: Cu1 aa: 9 Aa- N0a1 *e s,07i spun 1ai 1ult- Aa- &, bei i s, nu /ii r,u- %0ai 1ai *ontra;i*e tu da*, n0ar /i bine aa: Ce tii tu s, spui2 (abriele: C, nu0i ni*i un r,u +n asta- .,i atun*i e bine aa2 nu: li p,rea r,u pentru (abriel- B,rbat +n*,2 bu8,it2 poate nu de tot al*ooli* i2 +n +ntuneri*2 deasupra b,rbii +n*+l0*ite2 pielea t,b,*,rit,2 p,roas,2 u1/lat, a*u1 *, se 6+n0dea2 i se u1/la *apul de nepri*epere2 i era

at+t de si1plu2 ea ar /i tiut s,0i spun, *e s, nu /a*, dar +l pri5i printre 6ene- O /i +nsurat: Ca i pe *el,lalt2 +n/undat +n 8,inu7a *u 1esad, de oaie2 d+rd+ind 1ai r,u de*+t b,rbosul2 un *ap lun62 noduros la /runtea +nalt, i totul s*8eleti*2 +ntins r,ut,*ios pe oase2 nu 5orbea /ru1os *u (abriel2 ea l0ar /i oprit s,0l 1ai s+*+ie9 ', ru6,1 s, ne ierta7i2 +i opti 7,*,lia2 s0o i;ole;e pe ea2 la distan7, respe*tuoas,2 *a un slu3ba- &0a ni1erit +ntr0un 1o1ent prost9 Nu /a*e ni1i*2 ;ise ea i se si17i 1ai bine- Eu 5, 1ul7u1es* *, nu tiu *e 1, /,*ea1 da*,--9 Nu2 doa1n,2 rosti /er1 trea; b,rbosul2 pri5ind0o drept +n o*8i- Aa a /ost s, /ie- Nu se putea alt/elToate se0nt+1pl, dup, tipi*- Nu trebuia s, *,de7i +n strad,- ?,*u
N"

o pau;, i d,du restul pa8arului peste *ap- Du1ne;eu n0are alternati5e- Du1nea5oastr, 9 o ar,t, *u de6etul *a pe o o6lind, a bu/etului *8ior 9 trebuia s, /i7i ai*i- Du1ne;eu n0are alternati5e9 Unde: se 1ir, speriat, i2 +ntr0ade5,r2 nu +n7ele6ea2 ea nu *,l*ase pe0a*olo ni*iodat, i ni*i nu i0ar /i 5,;ut da*, nu a1e7ea atun*i l+n6, burlan9 Ai*i2 stri6, b,rbosul- L0a7i as*ultat pe %i8,i7,: T+n,rul pu/ni iritat2 a1u;at la de6radarea dr,6,stoas,Ea +i potri5i o*8elarii pe nas i nu a5ea eu1 s,0l e5ite- Da*, ple*a2 strada era pustie i ni*i un tra15ai9 A1 au;it /,r, s, 5reau2 opti- Dar--- i nu 1ai tiu *e s, ;i*,- %+inile +n68e7ate +n 1,nui i le +n/ipse +n bu;unare la *,ldur,2 doar *, se putea ridi*a ori*+nd- &, /i ple*at de3a 1eterii: Dar deodat, se bu*ur, i0l pri5i atent,2 6+rbo5irea i *arna7ia unui str,in9 E2 5reau s, 5, +ntreb *e5a9 .o/ti7i2 opti ea i se 68e1ui 1ai 7eap,n pe s*aunul 6ra5at *u ro;ete2 proptindu0i *i;1ele +n pi*iorul 6rosolan al 1,su7ei2 era sin6ura *are--- Nu 1ai apu*,9 L0a7i au;it: Ce pro*es +1i /a*e *opilu ,sta= Uita07i05, bine la el= %i8,i7, o pri5i r+n3ind2 o/erit 5iitoarelor neobr,;,ri ale b,rbosului- Nu aa- Bine de tot- Cu1 el2 pe el2 +i r,sturn, b,rbosul de6etele2 nu se 5ede- Trebuie s, 5ede7i prin el- LEa ;+1bi 9 era /oarte spe*ial, 5orbirea lui i totui ne*on5in6,toare- Ridi*, din spr+n0*ene2 *a la ori*e dis*urs al unui o1 beat2 *a la po5etile *opiilor &andeiM- Doa1n,2 eu beau 1ult- .entru *, nu pot s, 1,01b,t.ot s, beau ;e*e sti*le4 nu 1,01b,t2 ,sta0i de/e*tul 1eu- Nu pot2 +n7ele6e7i: Da uita7i05, bine la el- El bea2 se01bat,2 /a*e ur+t- Da nu asta0i i1portant- Uita7i05, bine- %i8,i7, +i spri3ini *apul +n pal1e i se +ntoarse spre ea2 1odel- Nu era un 6olan- Nu era beat- i ni*i b,rbosulCe5a ne*urat2 sub7ire i ne*unos*ut +i 7u6uie bu;ele- B,rbosul +i aprob, aten7ia i /risonulCrede7i du1nea5oastr, *, peste *+7i5a ani2 nu 1ul7i2 s, ;i*e12 peste 5reo *in*i2 o s, se 1ai le6e el de 1ine: 9 Din dra6 1, le6 i tii asta /oarte bine- B,rbosul +i a6it, 1+inile st,p+n9 %, lai: Din dra62 ne0dra62 din *e0o /i- O s, /ie el alt*e5a peste *in*i ani: Ca s, nu ;i* peste ;e*e- .este ;e*e
80

o s, /ie o *analie- O s,07i /ure din bu;unar *a s, bea i0o s, 1irat,2 1a1, *e0o s, 1ai 1int, @1arele +n7eleptA- Crede7i *, o s, a3un6, 1ai bine de*+t 1ine: .,i2 i se reae;,2 poate s, se dea i peste *ap2 n0are *u1- .oate s, se dea *u *apul de toate ;idurile2 poate s, 5rea el s, /ie *el 1ai *u1inte2 s, lu*re;e toate t+1peniile alea ale lui2 tot ai*i a3un6e2 doa1n,= Aa e le6ea&au 6rees*: i *lipi 6lu1e72 atept+nd0o /,r, *urio;itate9 De *e s, /ie asta le6ea: +ntreb, indi6nat,- &+nt at+07ia oa1eni de treab, *are +i 5,d--9 Nu s+nt at+7ia2 doa1n,- 'i se pare- %, ierta7i *, +ndr,;nes* 9 i se aple*, de s*u;e- Uita7i0 5, 1ai bine- C+7i oa1eni de treab, a7i 5,;ut du1nea5oastr, a;i: T,*u- Cu un ;6uduit de ;id2 tra15aiul d,du *ol7ul2 burta roie i alb, stre*urat, lun6 prin 6ea1l+*ul uii- A/ar,2 6erul pedeaps, 9 dar 1eterii poate ple*aser,: De obi*ei2 se du*ea pe la dou,spre;e*e- Era aproape dou,2 ei ar /i trebuit s, lu*re;e p+n, la trei0patru2 s0o atepte2

pentru *, depindeau de ea- Oi pip,i sa*oa l+n6, s*aun- Da*, s0ar +1boln,5i: .oate nu1ai atun*i ar lua (ui dru1ul- Ea e un o1 de treab,2 de +n*redere- C+t de nepotri5it, e to*1ai ea pentru asta2 dar n0a re/u;at- De dra6ul lui2 dou, dru1uri pe s,pt,1+n, de patru ani +n*oa*eDoar a;i se dere6lase2 un soi netrebni* de bu*urie de *8iulan6iu2 a;i alt/el de*+t de obi*eiObinuita se ridi*, i porni spre u,2 le6,n+nd2 o s,r1an, ;drun*inat,2 str+ns, +n *o3o*ul lu*ios i *iorapii de bu1ba* *+rpi7i la 6enun*8i2 burta 1are2 7i6ara lipit, /e1eiete pe de6etele +n6,lbenite- Era 5esel ai*i- Ni1erise +ntr0o 1a8ala dr,6u7,2 at+t de departe de *entru i b,rbosul o surprinse o/t+nd *u 1ul7u1ire9 &, 5, a3ut2 doa1n,: %,*ar *u sa*oa9 Nu2 1ul7u1es*- O1i pare r,u *,--- L'oia s, ;i*, @5, las *u toate nere;ol5ateAM- Dar dae, a7i putea s, 6,si7i o 1ain,2 asta +ntr0ade5,r 1i0ar /i--(+n6,5ind @si6ur2 si6urA2 (abriel s,ri spre u,2 +l 5,;u tra5ers+nd2 r,su*it +n toate p,r7ile2 /ularul /lutura albastru2 des*u1p,nit- %i8,i7, +i turn, ap, din sti*la ei i aprinse o 7i6ar, s*urt,2 /erind *8ibritul *u 6esturi de bolna5 atent la neputin7a lui- Era s/ios dar o /iB, pe deasupra /u1ului2 obra3ii ei bu*,lat pudra7i *u neruinare /a7, de slinul
[ 9 Ro*8ia de *rin

#! lui +nd,r,tni*2 o /iB, linitit *u o *o1p,ti1ire *are2 desi6ur2 *a ori*e abu; de +n*redere2 ea st,tuse la 1as, *u ei2 nu:2 o 3i6ni- Des*8ise /er1oarul 6en7ii i +n*epu s, *aute porto/elul9 Apa e pl,tit,2 1ur1ur, t+n,rul2 ur1,rind 6raba ei nepre6,tit,2 a1e7eala pre/,*ut,- i 5inul- Ar trebui s, dor1i7i pu7inEra alt o1- .oate *, era obosit, dar nu a5u *ura3ul s,0i s*oat, o6linda- &ole1n2 %i8,i7, ar,t, ua2 pe (a0briel *are p+ndea 1aini de *ealalt, parte a str,;ii4 9 &, 5, uita7i bine la el- Nu pare2 dar e un o1 eBtre1 de rar- Ar trebui s, 5, bu*ura7i *, l0a7i *unos*ut)+1bi politi*os i apu*, sa*oa9 Cu1 +l *8ea1,: 9 +l *8ea1, (abriel- &0ar putea s, tr,i7i 5re1ea *+nd o s, /ie po;at peste tot i ridi*at +n sl,5i- De /apt2 du1nea5oastr, ni*i nu uita7i uor2 nu: Ea ne6,2 nu2 a5ea 1e1orie bun,- Erau nenoro*i7i2 dr,6u7i totui9 Ei2 o s, 5, bu*ura7i 1ai t+r;iu- Du1nea5oastr, s0ar putea s, apu*a7i 5re1ea- Da*, 5, +n6ri3i7i i da*, dor1i7i pu7in dup,01as,R+dea- &tin6+nd 7i6ara se ridi*,2 dar ea nu0i d,du sa*oa spre *are +ntindea 1+na i ni*i nu0l l,s, s, ias, dup, ea *+nd (abriel2 un taBi 6alben oprit2 /,*ea se1ne- Cu ulti1ele de6ete de la 1+na stin6,2 el de *ealalt, parte a 6ea1ului2 r+;+nd2 poate r+;+nd de ea:2 +i +n*8ise ua +n nas i nu 6,si *u *ale s,0l 1ai salute9 i ,ia *ine erau: &e +ntinse pe *anapea i trase pe ea p,tura 6roas,2 ;,brelit,2 *o*olo *u obra3i /arda7i aurii0piersi*,2 +1bobo*i7i de blu;a de dantel, nea6r,2 de *u1in7enia /ustei 6ri *u disparente dun6i albe2 atini2 *+nd +i l,sa *apul +n piept2 de roul 1ort al *olierului de *oral2 de +1pletitura lan7ului de aur i lu*iul un68iilor *are se 3u*au +n el9 E tare patu ,sta- Nu0n7epeneti pe el: Aia: Tania *roeta *e5a ro;2 lun62 *a un /ular- Din /otoliul unde st,tea trebuie s, se /i 6+ndit din *+nd +n *+nd i la ea2 la ea- Rar poate2 la un /il1 inutil de s+1b,t, seara- 'i;a5i de a1ia;a +ntune*at,2 uier de 5+nt- Draperii 68e12 *u p,trate 1i*i *a/enii2 *u *iu*uri ridi*oli de 1,tase +1pletit,- Tania0i /,*ea: Li/tul se opri2 se au;i ua2 apoi apa /orn,ind i so1nul 6eneral- B,u *eai2 linse ru3ul 1oale- Doi be7i5i- &e *ertau a*olo2 *are s, pl,teas*,2 ,la 1ai t+0n,r r+dea de ,la b,tr+n 9 o 1i;erie- Da nu tiu *e s, /a*- &, 1, 1ai du* pe0a*olo: C, a1 plasti*u la 1ine- Da da*, 1i s0a /,*ut r,u2 n0a1 1ai a3uns- &0a /,*ut t+r;iu--- Cre;i *, stau ,ia dup,01as,: 9 De un s, tiu eu: .o7i s, te du*i p+n, a*olo9 Te deran3e;: &e pri5i +n o6linda din /a7a patului4 rotun3it,2 p,pu,2 p,*at *, se pensase sub7ire- &pr+n*ene dese4 o pisi*, /ioroas,- &pr+n*ene 1i3lo*ii4 /i6ur, *o1un,- Aa4 /e1eias*,2 +1b,tr+nit,9 Tu pe 1ine: C+nd 10ai deran3at tu pe 1ine: .e sub spr+n*enele ei dese2 Tania 1i*,2 alune*oas,- %a1a n0o pl,*ea-

9 Dan e pe antier9 ),u: Unde: Cre;i *,01b,tr+nes*: r+se i0i pip,i ini1a prin blu;a +n/oiat,9 Ai 3un68iuri: Cl,tin, din *ap- Bara3 +n respira7ie2 6ura a1ar0us*at,2 b,u i se /ripse9 Nu tiu *e0a1 a5ut- O ap,sare2 aa2 i *e5a--- *a o 68iar,9 Aa spune toat, lu1ea2 Rodi*a- I1b,tr+ni12 *e s, 1ai--- Da la unii e 1ai 6ra52 8o8oti trist- +i pri5i lu*rul de la distan7,2 +ntins pe 6enun*8i- Nu 1ai a1 5re1e de ni1i*- tii *, 1a1a s0a intoBi*at: 9 Cu *e: tres,riHalatul Taniei2 5+n;oleal, bolna5, de *ri;ante1e tre*ute i nite pete albastre *a de *erneal, de*olorat,- Ur1,ri petele2 de6etele la bu;e 9 erau risipite e6al +n 1odel- &, 1,n+n*i lu*ruri stri*ateCu1 apu*, ei s, le 1,0n+n*e: 9 Cu nite ou,- Ni*i n0are 5oie s, se atin6, de ele- ?a*e 8erpes de la o bu*,7i*,9 Erau 5e*8i: 9 Nu de la asta- I le0a dat *ine5a- .e ou, erau nite

-6+n6,nii2 *e5a2 a*u1a +i *res* +n sto1a*2 tii2 se u1plu intestinele *u ele2 e--9 'aQ de 1ine= +i 5,;u *u *oada o*8iului pro/ilul turnat 9 boal, *it \ea nu tie i se pri5ete +n o6lind,= I1posibil- Baba2 o s*orpie *u 6ura de la1,2 o*8ioas,2 r+ioas, +n la5anda ei- 'orbea nu1ai de e*ono1ii2 s, tai le1nele +n ase2 +n opt2 s, le pui *ru*e0n sob,2 s, 7ii 1+n*area pe per5a;2 s, 1er6i la tele5i;or la 5e*ini- O pri5ea dintr0o parte2 *a o o*ar, pentru *e ieise din ea9 Tot eu 1, du* la spital2 *, Dan nu e2 i la *oal,--- A*u1a *8iar 1, odi8nea12 dup, s,pt,1+n,- Ai 5enit binei +i ;+1bi2 dintr0o parte2 *a 1ai*>0sa- Rodi*a 5e*8e se sp,rsese i ieise o Rodi*, nou, din 6,oa*e- Un /el de ruine de 8ainele ei i 1irosul2 probabil 1irosul2 o *ot,2 1irosul Rodi*,i s*u1p2 /er1e*at- +i disp,ru toat, +n*rederea- A*u12 *, o pri5ea2 istoria pli*tisit, i ran*8iunoas, *+t,0n*,pea +n pielea ei stri1t,2 5eted,2 *u *ri;ante1e i pete albastre2 se +n68esuia +ntre Rodi*a i 6ea1- +i d,duser, un nu1e at+t de spe*ial 9 *e risip, 9 din el ieise un o1ule7 1,runt i *+r*ota- .e ea o n,s*use0ntr0o doar,2 +i ;isese Rodi*a2 @pe0ai*i 7i0e dru1ulA2 i alta era 5ia7a 0ei- Nu1ai *u /ri*a din ulti1a 5re1e--- +i puse 1+inile sub *ap i se destinse +n*,l;it,9 %i0e 1ai bine2 ;,u- A des*8ide pu7in /ereastra- Da*, tot plou,9 &tai a*olo2 des*8id euLi/tul sun,2 se des*8ise2 un alt i1puls2 al7ii *u alte Yre- ?ri6ul u1ed *,s*,2 r,su*i draperia2 /ereastra *r,pat, s*+r7+i i Tania des/,ur, draperia2 *+te5a pal1e peste per5a; +n68e7a2 aple*at, *u 1+na +ntins,9 Uit,0te0n balt,2 ;ise Rodi*a i0i 5eni s, r+d,- A;i a1 *unos*ut un o1 1are2 au;i: &t,tea +n balt,- +1i /,*ea se1n *u 1+na dup, 1ain,9 .lou,- &lab2 e ur+t- D,0l dra*ului2 *red *, i ,la 7i0a /,*ut r,u- %ai bine r,1+i p+n, disear,Cortina de *are se01piedi*a Tania2 o drapa aurit,2 1urdar,2 din *el,lalt se*ol- A1+ndou,2 +n tu0tu2 re5eren7e la 6ura s*enei4 Rodi*a +n/ierb+ntat, de aplau;e2 aple*+ndu0se
84

p+n, la p,1+nt2 atept+nd a1pania i s,rutul tat,lui- Tania ;,p,*it,2 nu tia unde s, pri5eas*, 1ai iute2 la o1ul din pri1ul r+nd pe *are o s/,tuiser, s,0l /iBe;e *a s, n0o +nele distan7a sau la *ortina 5,lurit, +n *are to*1ai *,;use i uitase de3a pe unde intrase2 ar /i 7ipat da*, nu i0ar /i /ost at+t de /ri*,2 nu 1ai ni1erea sa ias,2 era si6ur, *, da*, +n*er*a a*u1 nu 1ai ni1erea@Rodi*a2 optea aple*+ndu0se *u tea1,2 *,ut+nd pe /e7ele oa1enilor bat3o*ura2 r+sul2 dar ei n0o putuser, 5edea +n dosul *ortinei2 Rodi*a2 optea2 Rodi*a= Rodi*a se0ntor*ea spre ea /eri*it,2 o +n*ura3a la +n*, o re5eren7,2 pe unde iei1 noi: Rodi*a= Aplau;ele sunau2 r,suna un bra5o s*urt2 *a la 1arile spe*taaole i pieptul i se ;b,tea de0n*+ntare2 apoi iar Rodi*a=2 *l,n7,nea Tania la ure*8ea ei2 noi pe unde iei1:A 9 &i1t eu *, *8estia asta *u 7i6anii nu e0n re6ul,- i2 pe 1,sur, *e 5orbea2 tea1a uoar,2 plas, de boran6i*2 se +ntindea +n a*elai piept ne6ru2 6u, bo6at,-

9 De *e: Tania +n*8ise 6ea1ul2 lip,i p+n,0n /otoliu- Era tras,2 par*, i 1ai 1i*,- &e /,*use /ri6 i /alsa *,ldur, se 7inea departe +n 1o*8eta 6alben,- &*oase o 7i6ar,2 Tania lu, i ea2 se ridi*, i porni spre bu*,t,rie- &0a0n0t+1plat *e5a: stri6, de0a*olo2 apoi re5eni *u *8ibritul- &0 a0nt+1plat *e5a: +ntreba aproape 5esel,9 Nu2 opti- +i puse 1+na pe ini1,- %+na ei /,r, putere- (8eara2 ;ise- &e str+n6e- Nu s0a0 nt+1plat ni1i*- Respir, ad+n* i *ine5a /luier, lun62 un s/+rit de 1e*i- O 1ain, dudui2 tre*u alta2 se stinse- Aa- Nu s0a0nt+1plat ni1i* dar de /ie*are dat,01i spune s, /iu atent,2 s, nu 1, 5ad, ni1eni *+nd intru--- Nu0i 5orb,2 *, nu0i ni1eni ni*iodat,2 da te ia aa pe ira spin,rii 9 +i tras, +n aer *oloana *a o l,*ust, 9 *+nd +7i spune *ine5a--- Cred *, i (ui e speriat9 Doru nu tie ni1i*: Nu 5oia s, spun, alt*e5a- A5ea o*8ii +n6uti2 6ura 1are2 udat, de *eai2 *r+1po7it, i dur,+n7ele6ea9 Nu- i ni*i n0o s, tie- .oate *, n0o s, 1, 1ai du*- Nu 1i0a /ost ni*iodat, /ri*,2 tu tii2 da nu01i pla*eC+nd se01br,*,2 ;6o1otele *reteau *a la un +n*eput de ;i- Cl,n7,nitul tra15aielor +n*>l*ind noaptea i absen7a a1ur6ului- O trei1e i1posibil, de porto*al, lipit, de
85

1u*8ia alb, a *l,dirii de 5i;a5i4 soarele r,nit +ntre de6etele Taniei spri3in pe to*ul uii2 uurat,2 us*at,E si1plu4 dintr0o pia7, pietruit,2 1,r6init, de biseri*a alb, *u turnuri de tabl, i le1n,rie roie2 de /lor,rie2 de a6en7ia loto 9 sin6ura /,r, treapt, 9 i /ostul lo* de *as,2 ierbos a*u1 i ne+n7eles2 *ur6 *+te5a str,du7e /,r, 5reo ae;are anu1e una /a7, de *ealalt,- Casele unui ir s+nt lipite de opusele lor2 alteori +1part *urtea2 spatele unui 5a6on 5,ruit ori stropit *u *i1ent se pre5ede prin *ren6ile 6r,dinii de pe *ealalt, strad, unde poarta e 5eni* /ere*at,2 oblonul ornat *u /lori +n5oalte2 *,nite2 al ulti1ei *a1ere e i el +n7epenit de ani buni2 +n*linat 6reu spre pote*a pietruit,2 *iupit, de iarb, i ro;alii de piatr,- O +1pestri7are de *ase2 ni*i ea nou,2 r,s,dit, pe str,5e*8i te1elii *are ur1au *+nd5a un 1are dru1 al ne6ustorilor de 1,tase i bl,nuri2 /r+nt, 1ai +nt+i de *,i pie;ie *,tre pri1,rie2 reedin7e2 osea2 6ar,2 ini1a i poarta t+r6ului2 i potolit, nu1ai de *reterea *+te unei noi biseri*i prin 5e*ini2 pentru *a +n *ele din ur1, s, *apete o /a7,2 1ai de6rab, patriar8al, dar de1n, +n pa*ea ei2 br,;dat, de a*eleai /r+n6eri2 de ast, dat, +ndreptat, *u pa5a32 st+lpi i 6arduri aproape e6al +naintate +n bu;a dru1ului2 ea a de5enit un ar8ipela6 i1obil sub a1enin7are2 prea *u1inte pentru a /i d,r+1at i prea bine +n*ins de alei pentru a ;i*e *, +n*ur*,)5onul de1ol,rii renate din ti1p +n ti1p- %,*ar pentru 1a68erni7e- Ca1 3u1,tate din *ase s+nt s*unde i r,s/irate2 *asele p,rinteti ale 1i*ilor ne6ustori i ale /otilor 1aitri- .ropriet,7i silni*e2 *u *+rp,*eli anuale2 5+n0dute sau luate +n 6ri3, de a*eeai /a1ilie2 ad,postes* 6r,dina2 6r,dini7a2 6ara3ul *opiilor 1uta7i la blo*2 8ainele 5e*8i2 sobele *u plit, lar6,2 oproanele *u s*ule2 laboratoarele /oto ale nepo7ilor2 str,buni*i parali;ate2 *ote7e us*ate2 p,s,ri 5ii2 parastase i eBala7iile ubrede ale le1nului +ndul*it de ploi i *ari- &pa7iul a*estor *ase a *res*ut2 6olul din ele a *res*ut dar2 teite i 1ol+i2 nu au +nde1nat pe ni1eni s, *reas*,- Da*, stai 5ara +n prid5or 9 unele 1ai au prid5or2 balustrade de b+rne2 1uluri *o1pli*ate +n prea31a /erestrelor2 ui 68intuite *u ara1,2 s*oi*a 1i0
86

1at, deasupra uii de piti*i2 *8ipuri ;eieti ori 6roteti +n stu* i ro;ete roase pe iran3uri 9 nu le po7i ;,ri str,lu*irea apus,2 belu6ul sau aspra s,r,*ie2 *i doar traiul 1i3lo*a2 +ndestulat i 1oale *a 7i6lele sparte2 de;orientat *a +nde1nurile *usute 8abotni* deaupra 1ainilor de 6,tit2 de *are au a3uns s, se +ndoias*, i babele2 /,r, nostal6ie- .re7ul pe *are0l puneau oa1enii a*eia pe 5ia7, se /a*e printr0un *al*ul nou, obs*ur i tandru 5,;ut de deasupra *a o *opil,rie prelun6it,- .oate *, ei ni*i nu *al*ulau.,str+nd /or1a unor 1odele2 +n /aptul lor 1odeste2 i1itat, i 1ai 1odest2 *u 1ul7u1ire 6ospod,reas*, pe 1,sura ti8nei de la as/in7itul unei ;ile de 1un*, 6rea2 6ospod,riile au +n5,7at din tat,0n /iu traiul retras i ti8na2 le6ea 6+l*e5ii +n*,p,7+nate i a 7+/nei pentru toate a*areturile ad,u6ate2 a bo6,7iei *are se adun, alt/el de*+t +n sat i a su/erin7ei p+n, la 1oarte dup, *el *e s0a rupt de la s+n nu1ai *a s, ple*e +n lu1e2 s*8i1b+nd sub o*8ii lor *eea *e p,rea 5eni*- Alian7ele i /a1iliile au /ost l,sate +n 5oia lor2 prip,ii +n6,dui7i2 ;idurile +nt,rite de unul i de altul2 /aian7ele +nlo*uite *+nd i *+nd2 arareori *+nd unii au ple*at de tot au /ost s*8i1ba7i repede *u 5e*ini pe 1,sur,2 din *ei *e a/l, totul i po5estes* la r+ndul lor in*redibilele dar ade5,ratele a5enturi ale un*8ilor i 1,tu0ilor /,r, 6ospod,rie2 lep,d,tori de 6r,dini7,2 a5enturieri *are au di5or7at ori *8iar s0au spinte*at *+nd te ateptai 1ai pu7in- i2 poate2

;6uduitoarele 8opuri ale *elor +nseta7i de ris*2 bolna5i de pli*tiseal, i ru/,rie ordonat,2 ale *elor *e nu s0au pri5it ni*iodat, i ni*i n0au *unos*ut 5reo pasiune2 1arile 1istere ale teribilei @aurea---A 9 3u1,0 t,7i de 1,sur, 9 poate *8iar a*olo s+ntCelelalte *ase +ns, s0au +n5redni*it de 8ul,- %ai +nalte de patru 1etri i 1ai s*unde de *inspre;e*e2 ni*i 1,runte i de treab, *a bo3deu*ile 9 s, se1ene la o pri1, o*8ead, *u oropseala 9 ni*i palate 7u6uiate i l,/,ite2 s, inspire respe*t ori po/t, de posesiune a sa*rei autorit,7i2 +n ele se ad,postea bun,starea2 pri1e3dia2 eBe1plul r,u al *elor *e ale6eau i erau alei de oa1eni2 uneori de si1pla lor +n5,7,tur,2 a5erea str+ns, din netrebni*e2 ne*unos*ute i uurele preo*up,ri- Cu sau /,r, s*ar, interioar,2 *u sau /,r, e1ineu2 totdeauna *u por7i 1asi5e2 *u dependin7e ne17eti2 *u /erestre lar6i2 +1p,r7ite +n o*8iuri sa5ante2
87

1ontate sub ar*ade *u repeti7ie identi*, de0a lun6ul i1pun,toarelor /a7ade2 repulsi5e prin deli*ate7ea ;u6r,5elii2 prin si1plitatea liniei sau baro*8is1ul nedisi1ulat al orna1entelor2 a*este i1obile *u s,li +nalte2 tapetate2 la1bri0sate2 *u par*8etul lu*itor p,;it de *o5oare ar1eneti s+nt *ele +n *are s0a 5alsat2 s0au po5estit Orientul2 parla1entele O**identului2 istoria pre;ent, i tre*ut,2 +n *are noaptea t+r;iu ardea *+te o la1p,2 *are se +nt+1pla s, /ie o i1ita7ie de *andelabru sau un (alle2 a*estea s+nt *asele unde pro/esorii +i pre6,teau *ursurile2 ar8i5arii notele2 *o1er*ian7ii a6enda2 studen7ii ba6a3ul pentru burse +ndep,rtate2 do*torii d,deau *onsulta7ii2 ar8ite*7ii sp,r6eau ta5anul unei r,;le7e *a1ere laterale i0i puneau sti*l, +n lo*2 lu1inatoare i sere2 lu*arne i 5erande de sti*l, 9 s/idarea at+t de ie/tin, dar at+t de dureroas, a si17ului *o1un- Bleste1ate i ur+te au /ost so/alele de pe *are2 +ntins pe spate2 puteai pri5i pierdut 6oana a1orailor pe ta5ane2 6rin;ile el5e7iene2 la1briurile br+u i le/uitele dulapuri Bieder1eier2 spete;ele /otoliilor C8ippendale2 birourile E1pire2 6lastra &e;ession de pe 1,su7a en6le;eas*, pe rotile +n *are /lorile proaspete la 1ie;ul iernii 5eneau din Olanda ori din sera 1,tuii de l+n6, Bu*ureti2 ;iarele din Ro1a unui .ap, politi* i a unui %ussolini neb,nuit- %ulte obie*te nu s0au 1ai 6,sit2 de altele n0a 1ai a5ut ni1eni tiin7,2 dar 1oderata urbanitate a spa7iilor2 *otloanele *are du*eau la baie2 bu*,t,rie2 *,1ar, 9 i ele 1ari2 odi8nitoare2 bine +1p,r7ite 92 5itrinele *u *,r7i2 bibliote*ile *are u1pleau pere7ii birourilor2 niele2 dulapurile +n perete2 lustrele *u lu1in,ri de ar6int au r,1as i 5orbeau destul despre oa1eni pentru *are nu era 6reu s, respire ai*i2 s, 6+ndeas*,2 s, 1oar, *a0n ro1ane2 s, ia 8ot,r+ri2 s, tra6, draperiile de 1,tase seara2 s, sune dup, o ser5itoare- Onoarea *aselor s0a +1p,r7it la +n*eput +ntre ;e*e *8iriai2 /ie*are reuind s, bu*eas*, +n *a1era sa o ar*, +ntrea6,- Hodoro6ite2 despletite2 unele s0au trans/or1at +n institu7ii *u instala7ii de/e*te i i6rasie r,;bun,toare2 1ereu prea 1ari ori prea 1i*i pentru ne5oile ser5i*iilor2 pier;+ndu0i +n ti1p nu nu1ai personalitatea dar i aerul respirabil +n pli1barea de la o /ereastr, la alta2 *uloar a*u1 +1piedi*at de s*aune i /iete 1etali*e- Altele au r,1as prad, r,;boaielor +ntre *8iriai2 unii 1ai +n stare
88

de*+t al7ii s, a*apare;e o *,1,ru7, de ser5i*iu liberat,2 un 8ol2 o su/ra6erie din *are ple*au *ei s,tui s,0 i 6,teas*, pe uni*ul ara6a; i s,01b,ie;e plo;ii la *o1un- +n ;e*e ani2 *8iriaii ne1ul7u1i7i de 5e*8i1ea i ubre;enia *asei de5enir, 1+ndri de ea2 /lata7i de enor1itatea lo*ului2 de *,ldura lui iarna ne*ondi7ionat,2 de par*elele *u /lori i 1or*o5i de *are se +n5redni*eau 7,r,nete2 erau deodat, bine situa7i2 @la *urteA2 n0ar /i s*8i1bat *u blo*ul- A*eleai 1i3loa*e nesi6ure prin *are p,trunseser, +n *ase2 de5enite *u ti1pul si6ure i +nt,rite prin puterea de *u1p,rare2 +i /,*ur, st,p+ni pe +ntrea6a *as,2 apoi +i de5alori;ar,2 tot ele2 i +i +1pinser, s, +n*8irie;e 1i*i por7iuni ori *8iar s, 5+nd, aparta1entele2 *,1,rile para;itare2 la pre7uri bune- Re0+1bu*,t,7ite2 s*u1pe i /un*7ionale /a1iliilor nou0+nte1eiate2 *8ilipir6iilor *are 7ineau ast/el /a1iliilor bun, /a7, +ntr0un i1obil 5opsit pe0a/ar, i *ole*7ionat +n interior din piese 1oarte2 6ras pl,tite2 l,s+nd i1presia s*urt, a iubitorilor de art, i a unei d,ri de 1+n, /ireti i oneste2 din *are dare se dansa pe *o5oare2 se sp,r6eau pa8are pri7uite i se *ertau *opiii 1urdari de 3oa*,2 1arile *onstru*7ii tr,ir, o 5re1e de *u1p,n, la /el *u *ele 1i*iApoi2 +n *+7i5a ani2 se l,1urir,4 un nou asalt2 de*isi52 5enea s, le 3ude*e te1eliile2 r,*oarea i us*,*iunea pi5ni7elor2 spe*ialitii *er*etau podul2 b,teau +n 6rind,2 /oto6ra/iau- .e de o parte2 de unde lu1ea p,rea ne*uprins,2 *onstr+ns, s, 5+nd, i s, se 1ute +n lo*uri /,r, *8eltuieli2 *u i1po;ite reduse2 se i5i o liot, de *lien7i *u1p,r,tori- Oa1eni alune*oi2 +ntune*a7i2 *u 1ust,7i ;b+rlite i un68ii ne6re de t+rnoseal,2 s*oteau din ser5iete luBoase tean*uri de bani nou0nou7i2 dup, *e t+r6uiser, *u proprietarii p+n, la a0i a1enin7a *u /o*ul- Dar banii erau buni i *asele2 1ai ales *ele 1ai dosni*e2 /ur, l,sate +n d,r,p,narea lor *are nu +nt+r;ie2 +n dosul /a7adelor pi*tate o*8ios2 str,lu*itoare *a0ntr0o ;i de t+r6- .e de

alt, parte2 *ei ale *,ror *ereri de s*8i1b /useser, de nenu1,rate ori re/u;ate i al7ii *are nu *eruser, ni*iodat, ni1i* se 5,;ur, 1uta7i +n *+te5a ;ile2 dup, *e proto*oluri *ostisitoare2 *are le p,ruser, de1ult uitate2 +i *on5inseser, *, aa e 1ai bine pentru ei2 iar *al*ule serioase pe 5enit i 5iitoruri i1pre5i;i0 #"

bile de1onstrau *, polite7ea *elor +n drept e /ondat, i 6ra7ios bine5enit,In alte *+te5a ;ile2 /ur6onete i *a1ioane2 *ontainere i taBiuri uruiur, *artierul2 1ut+nd tineri abili2 se1e7i2 des*ur*,re7i i r,i de sup,rare2 *are suduiau o/erii i 1eterii2 supra5e68ea7i de iritarea ne5estelor +n7epate2 un soi de oa1eni *are restaurar, 6r,bit i tre*,tor2 *,*i ie/tin2 +n/,0 7iarea de a*u1 *in;e*i de ani a *aselor2 preten7ia lor i aerul *+tor5a 1etri *ubi +n plus- .,reau s, adu*, *8iar2 p+n, la un pun*t2 a nepo7ii 5e*8ilor proprietari- Reap,rur, bonele2 /e1eile de ser5i*iu2 buni*ile 8arni*e2 6on6ul la poart,2 dinii +n les,2 pisi*ile sia1e;e pe pernu7a de per5a;2 /lorile 1ulte2 par/u1ul i oaspe7ii *are2 de ast, dat,2 pre/erau lu1ina indire*t, i pal, a unei 5re1i *are a5ea alt*e5a de dansatCartierul nu se 1i*,- &e de1olea;, nu1ai pri1pre3ur- &+nt ;ile *+nd din *asele 1i*i nu iese de*+t o b,0tr+n, *roni*, i b,rb,toas, /u1+nd2 *l,1p,nitul *i;1elor ei despere*8eate se0aude p+n, la *ol7ul din dos al ali1entarei2 apoi se +ntoar*e *u o sti*l, de lapte2 /u1+nd tot *8ito*ul l,sat pe bordul uii la intrare- Apoi o doa1n, /ardat, din *asele 1ari s*oate pe +nserat pudelul la pli1bare i se +ntoar*e2 speriat, de +ntuneri*2 *+nd +n poarta ei2 b,rbatul +n*,r*at de sarsanele debar*, din 1ain, i 6olete portba6a3ul2 a3utat de patru a1i*i 6urali5i- O 1u;i*, 5iolent 5oioas, r,sun, *+te5a *lipe *+t ua st, des*8is,- i iar linite- Tre*e tra15aiul- %ai bat *lopotele biseri*ii albe2 *opiii 3i6,ri7i2 *eretori din *asele pl,tite *u bani nou0nou7i se /u6,res* +n3ur+ndu0se pe lo*ul 5iran2 ierbos a*u1 i nepri*eput2 lu1ina 5iolet, a tele5i;oarelor u1ple strada2 strada 5e*in, i *ea *ru*i, *u un *al1 spe*tral2 a1u7it- Lo*ul2 ap,rat de propriul lui /ar1e*2 p+lp+ie o*olit +n*, de ri6ori i *apri*ii edilitare- Dar nu 1ai e ni1eni *are s,0l *unoas*, i nu 1ai e de +n7eles po5estea lui i a altora la /el2 *eea *e a a5ut +nse1n,tate e doar un rea;e1 oare*are ori un salon de ar,tat2 oraul s0a 1utat +n alt, parte i2 /,r, s, 7ipe su1bru ori tra6i*2 si1plu2 5ia7a s0a s*urs ni*,ieri2 printre pietrele de pa5a3 iarba nu 1ai r,sare90

+n*etini i *ei din /a7, intrar, +n *urtea lar6,2 +ntune*at, a pri1ei *ase- A*u1 ar /i trebuit s, se 6r,beas*, dar se uit, iar +n toate p,r7ile 9 unde era lu1in, erau i perdelele trase2 ne1i*ate&e +1b,rb,ta- Rar se uit, *ine5a din senin2 seara2 pe 6ea1- C,l*a uor i totui to*urile se0 au;eau +n ;u1;etul surd din tra15aie +ndep,rtate i rularea oarb, a unui 1otor- Boarea *a bi*iul u1edUn pl+nset de *opil i +ntoarse *apul de la ua lu1inat,- .e Doru ar /i trebuit s,0l sune dar ni*i el nu 1ai anun7a *+nd +nt+r;ia- .ierduse 1ult2 prea 1ult i pl+nse0tul *ontinu, din *urtea de peste dru12 +n,buit de pere7i2 un bulbu*it de ap,- .oarta s*+r7+i 9 r+se i r>sul +i sun,2 3u*at *a un 3o* *u ni1eni2 obinuin7,- ?ioros nu era ni1i* de /apt i b,tu la u,2 *u1 neateptat,2 bun, era i linitea +n *are atepta *,ldura- (reul tre*use2 1ititea ei era 5ino5at, iar +n*o5oierea lui Roi +n ro*8ia din 8alat de spital *+nd des*8ise aproape *, o bu*ur,9 A7i 5enit: Intra7i2 intra7iNi*i a*u1 nu era si6ur,- &t,tea pe s*aun +n /a7a lor2 *u *oatele pe 1as,2 odi8nindu0se2 ei pri5ind0o lu*ios i +n5,luitor *a de obi*ei2 d,dea din *ap la po5etile despre /ri6 ale lui Lu*ian- Era s*8i1bat *e5a2 sau nu1ai s*8i1barea orei2 surpri;a lor apoi a1or7it,2 *,ldura 1o0 leitoare dei soba abia s/+r+ia2 dar nu 5oia2 asta si6ur2 nu 1ai 5oia s, se0ntoar*, ai*i- Des/,*u pun6a i do1 Du*u +i +n/ipse 1+na nea6r,2 p,roas, +n lintea de plasti*2 toate *ulorile pale a1este*ate2 pe *are Roi le separa2 ale6+nd ro;ul de 5ernil2 de alb i de 6alben2 *a /asolea2 ore;ul2 6r+ul 1urdar-

9 N0a1 putut s0a3un6 1ai de5re1e- %i s0a /,*ut r,u de strad,2 nu2 nu tiu de la *e- %0a1 dus la o prieten, i0a1 stat a*olo2 a1 b,ut un *eai p+n, 1i0a1 re5enit--.entru pri1a oar, +n7elese *, el 5eri/i*, da*, 1,;,ri*8ea nu era +nlo*uit, la /und *u alt*e5aR,1as, at+r0nat, de 5orb, dar ei nu obser5au- E5it, s,0i pri5eas*,2 Roi se 1inuna227+2 7+2 7+A2 n0a5ea ne5oie de *o1p,ti1irea lor2 Lu*ian se ridi*, i a5ea un r+n3et i o ne+n*redere s*+rboas, de *o*oel *are tie *e r,u li se /a*e /e1eilor bine +1br,*ate- N0o *redea 9 poate *, (ui s*,0 "! pase 5reo alu;ie2 *e alu;ie:2 se lu1in,2 de /apt *ine2 a*u1 pri1a oar,2 ;+1bind o lo5ise +n *retet2 *e toant, putuse s, /ie2 *ine ar *rede *, +l a3ut, pe (ui2 ea2 doa1na2 aa2 din pur, prietenie: @Eti un *opil2 o/ta Doru2 eti un *opil2 noro*ul t,uA- i ei +n7ele6eau2 *a i Tania2 i ni*i nu li se p,rea un p,*at2 doar *, o tiau +ntre7inuta lui (ui2 *e5a /oarte de /e1eie i natural2 de dup, *are nu trebuia2 nu putea s, ridi*e nasul2 *+nd de la (ui nu 1+n*a de*+t alune i bea un pa8ar de Cotnar2 ni*i 1,*ar totdeauna Cotnar- Ce *,uta a*olo2 *e *,uta: Ea= +i pri5i totui *u1 le6au pun6a la 6ur, i2 dei re/u;ase din 5+r/ul bu;elor2 puneau ibri*ul 5erde pe plit, s, bea +1preun, o *a/ea- To5,r,ia= &/ida2 aa *u1 1ai s/idase2 de dup, o*8elari2 ridi*+nd uor 1u*8iul obra;ului stin62 ni*iunul nu obser5,2 *e erau s, obser5e *+nd /raterni0 ;aser, *u ea de la0n*eput i pentru ei n0a5ea de @undeA s/ida:2 /e1eile lor erau la /el de bine +1br,*ate probabil2 po/ti*ioase2 5i*lene2 6alantoni i per5eri2 Lu*ian r+n0 3ea4 9 &, 5,0n*,l;i7i- C+t s0o putea- Eu i0a1 spus Iu do1 Au6ustin- 'rea *u ase sute2 bine- Nu2 aleluia- C, ,la nu0i /rate01iu- Uite2 s, 1oar, 1a1a da*, n0a stat o1u dup, 1ine p+n, a;i0 di1inea7,- i b,tu +n obra;4 s, nu dea el un tele/on2 *, tie nu1,ru2 s, 1, lase de 1as*, la ,la2 *u 3u1a de bani a*onto la el: 9 L0au tri1is pe teren2 ;ise Rodi*a- A ple*at ieri la pr+n;9 Doa1n,2 s, 1, ierta7i de eBpresie2 da--9 Hai2 1,2 las,2 *e tie doa1na trebile Iu--- o ap,r, do1 Du*uTu*iuriu i +n*ordat2 neas*uns dup, barba potri5it,2 3e6oasele2 1un*itoreti pulo5ere sporti5e *u de*olteu as*u7it din *are2 in5ariabil2 pornea o 8elan*, nea6r,- Roi +i +ntinse *a/eaua2 tot *l,tinat i0o aduse i Rodi*,i2 ples*,ind atent, din 6ura tirb,2 se ae;, pe al patrulea s*aun9 &, ti7i *, noi2 a*u s, nu 5, sup,ra7i2 ;ise Lu*ian2 s+nte1 oa1eni de onoare- Noi da*, ne0ai spus b,2 1+ine la apte--Au;ea dar i se tre;ise *urio;itatea de str,in pentru 1anu/a*tura i6norat,- Cu1 de ei2 to7i trei2 /useser, tot0 "E deauna a*as, *+nd 5enise ea: C+nd lu*rau ei 3u*,riile de b+l*i2 a6ra/ele2 pieptenii2 /luierele de plasti*2 da*, erau 1ereu a*olo2 Du*u pe lin6, /usta b,tr+nei Rosi01a1a i Lu*ian2 /iu0su2 *a s*os din *utie2 +n blu6i noi2 noi doi ani i 1ai bine2 *u pielea 1,slinie /,r, /ir de barb,: De *e intrase nu1ai +n *a1era a*eea din /a7,2 un antreu 1are2 s*oro3it2 *u duu1eaua p,tat, de 5opsele 1aronii i ne6re i albe06,lbii us*ate2 ni*iodat, 5opsit, i ni*i /re*at,2 t,iat, de preurile de ;dren7e 1urdare i i*oanele de 8+rtie pe pere7i2 a/u1ate2 unse de de6etele *are potri5iser, *andelele odat,2 *andelele trei *are nu ardeau: Un /luier de plasti*2 pr,/uit +n 5itrina bu/etului de bu*,t,rie2 lo*ul ar,ta *a o bu*,t,rie2 de0a/ar, te0ateptai s, intri +ntr0un 8ol 5ene7ian i 1irosea de la plita +n*ins, a pene arse i a 6a; sau *e5a la /el de r,u2 *u1 o /i 1irosit +n restul *asei a*olo unde ni*iunul nu tre*use 1,*ar s, adu*, un a* sau o /oaie de so*oteal,: Ua aia de lin6, sob, *u1 de nu se des*8isese ni*iodat,:2 a*olo tr,iau *u si6uran7,

tot ei dar +n bu*,t,rie a5eau totdeauna *e le trebuie la +nde1+n,2 unde +n*,pea:2 unde era 5e*eul: dor1itorul: +n 1area lor s,r,*ie beau tot ti1pul *a/ea i oare *o1er7ul a*ela 1,runt le d, *eti de por7elan untiu i le 7ine 1ereu o Da*ie roie la poart, i +n *urte un ?ord albastru ru6init: Lo*uia alt*ine5a la eta3: Inelul 6ros al lui Lu*ian2 *el +1b+rli6at2 +n 5+r/ *u rubin al lui Du*u2 lan7urile ;dra5ene de la 6+t *ine le lua: Nu1ai Roi2 ru/oas, *a o buni*, stoars, i l,l+ie2 t+rea de *olo0*olo2 tri1is, *+nd de unul2 *+nd de altul s, adu*, *e5a2 s, de;noade2 s, /iarb,2 s, *ure7e pata de pe 1ua1a9 N0are2 doa1n,2 ni1i*a= %a1,2 ter6e 1ata- Atia0s bani2 tra6e banu la *as, 1are2 r+se do1 Du*u i0i ar,t, lui Roi *a/eaua s,rit, din *ea*a ei2 s*,pat, din 1in, pe /ar/urioar,Abia se des/,*u 68iara 1i*, i str+nse *a un pisoi2 apoi ple*,- Oi ap,s, pieptul9 %ul7u1es* 1ult2 ;ise- N0a 5rea s, 5, deran3e;9 .e noi2 doa1n,: In3urioas, i bat3o*oritoare polite7e- Ca pentru o a1ant, interesat,2 *a pentru ea- Clipi2 +i s*oase batista i o*8elarii s,0i tear6,- Ar /i +ntrebat *+nd lu*rea;,2 dar "F *ine era s,0i +ntrebe:2 ni*i destul de /a1iliar,2 ni*i re6in,Q ter6ea lentila i da*, (ui ar /i /ost a*olo l0ar /i pus s, spun, @Do1nilor---A2 *are do1ni:2 @d+nsaA2 adi*, ea2 @este prietena 1eaA 9 prieten,= &inistru2 putete i 1a*ulat *u toat, per5ersitatea ironiei lui (ui- .rietenii nu /a* ser5i*ii suspe*te- Da2 da2 suspe*t= Uite *, p+n0a0*u1 nu0i 5enise4 suspe*t, toat, t,r,enia+i 7u6uie bu;ele i su/l, +n *el,lalt o*8i9 Da*, poate i 1ai 1ult e bine- Noi lu,12 pre;ent, do1 Du*u serios a/a*erile /ir1ei2 noi lu,12 *+t o1 1ai putea lu*ra2 tot la pre7u ,sta2 tie do1 (ui- Nu1a da*, a7i putea s, 5eni7i 1ai pe la pr+n;2 aa *u1 s, /,*ea2 *, noi s, pute1 p+n, seara s,0l pune1 la treab,2 plasti*u2 s, nu stea--- C, de unde iei i nu 1ai pui2 ti7i 1nea05oastr,2 s, ter1in,i *l,tin, u1il din *ap2 *a o1ul de ispra5,- Nu se 1ir, *, el se ridi*ase- Trebuia s, ple*e i atun*i +i d,du sea1a *, r,1,sese +1br,*at, i n0o po/tiser, s,0i s*oat, 8aina2 *,*iula- (ui4 @Te de;bra* eu2 *u 1+inile 1eleA- Re*ita *u o*8ii +n*8ii2 onoarea 1+inilor lui pre7ioase= Aerul re*e /urni*, s*urt i Roi +n*8ise repede ua- O /urie ne7,r1urit, *are disp,ru +ntr0o *lip,2 ur1at, de /ri6 u1ed2 pi*ioarele *a 6oale +n *i;1ele stri1te i lune0*uul de sub pri1ii doi pai- Nu se au;i *,l*+nd 9 *opiii din *urtea de al,turi2 68ete *u patine s*lipitoare pe u1eri2 printre ulu*i2 1ina7i de la spate spre poart,2 o*roti7i de o /e1eie +nalt,2 nea6r,2 +1brobodit,&e opri- As*ult,2 ne5,;ut,2 6lasurile si1ple2 patinase de *+te5a ori pe ;,pada b,t,torit, a 1aidanului2 +ntre pot, i brut,rie dar nu0i 1ai era /ri*,2 ba poate s0ar /i 1>ndrit s, o 5ad, ai*i2 s, se 1ire i ei *e *aut, ea2 una *a ea- Oi +n/und, *,*iula pe ure*8i- Obra;ul drept2 *ontra*tat de un 3un68i 1i*2 +i s*oase 1,nuile i r,1ase *u ele at+r0n+nd2 Doru +n /otoliu2 r,s/oind ;iarele2 uit+ndu0se la *eas- i *8iar da*, nu 1ai 5ine ai*i2 l nu 1ai 5ine2 ei 5or *ontinua s, r+d, de ea p+n, la ad+n*i b,tr+ne7i- Era a*olo o statuie2 se 5,;u +nle1nit, +n pote*,2 /uria re5eni *ald2 +1potri5a erp,riei de ;,pad, spulberat, +n 6ard2 o ran, b,tut, de 5is*ol2 ne5ino5at, *reatur,2 +n /ond altul +n lo*ul lui (uti ar /i a5ut alte--- &e +ntoarse speriat, spre ua *u 6ea1- N0o ur1,reau i bubuitul +n/undat2 rit1i*2 "G de unde5a din spate2 r,sun, iar- (eana de lu1in, din *urtea din /und i iar un bu1= 1oale2 s*urs prin *uloarul pa5at dintre *as, i 6ardul de ;id2 o*oli p,1+ntul *u /lori i *al*, uor pe aleea pa5at,2 lu1ina *retea +n*et- &e pensase r,u dar asta se repar,- Da*0o 5edeau spunea *, s0a dus s, *aute 5e*eul2 *, s0a ruinat2 pe ea trebuiau s0o *read,2 /a7, de ei se putea ruina o doa1n, 9 *e doa1n, or 1ai /i *re;ut ei *, era: Un 6ea1 aburit2 str,lu*itor2 5opsit 5erde p+n, la 3u1,tate pe din,untru2 s, te +nal7i pe 5+r/uri s, 5e;i *e /a*e ;6o1ot +n 1a6a;ia de le1n2 du68ean, lipit, de *al*io05e*o8io0ul 1aiestuos2 i atun*i Tania *u /ularul ro;4 @tu2 ai a3uns s, spione;i nite bie7i 7i6ani2 te *a7eri pe lad, s, te ;6+0ieti:=A i ;+1bi 9 *e0i puteau /a*e: O o1orau: R+se i bubuitul se repet,2 1ai tare2 de ai*i 5enea2 *opil,ria se *a7,r, pe lad,2 puse un

pi*ior doar i se ridi*, +n*et0+n*et2 7inea2 +l puse i pe *el,lalt- Aa2 da- Wsta e atelierul2 *,1,ru7a asta dosit,2 *u ua din dreapta *are trebuie s, dea +n *as,2 pe *are puteau intra ori*+nd Du*u sau Lu*ian2 se trase un pi* +nd,r,t- A*eea de l+n6, ;id e tot o u,2 dar are lan7 i la*,t 1are- Nu se intr, de*+t din *urte- Un *urent bleste1at +i s,6etea;, 6enun*8ii 9 8aina s0a a6,7at de un *ui2 o +1pin6e +n 3os i nu0i poate lua o*8ii de la 1ainile *u totul alt/el de*+t +i i1a6inase2 nu s+nt nite ban*uri lun6i +n *are se toarn, *u deli*ate7e dintr0un *ontainer /ierbinte +n /or1ele *urate piept,nai i piti*u7i- &+nt dou, prese 6rele2 n,*l,ite de trai/uri us0 *ate i r,su*ite2 *u o sin6ur, /or1, /ie*are2 ad+n* +ntr0un *,u de 1etal2 o 5ede *, o s*oate el a*u12 e un *,p,*el rotund2 ro; /os/ores*ent2 un *,p,*el *+t un68ia de6etului 1are i o arun*, +n pun6a de pe 1es*ioara +n5elit, +n ;iar- Ca1era nu are de*+t 5reo trei 1etri pe patru2 trebuie s, /ie +ns, tare /ri6 da*,2 dup, *e tra6e +ndoit de 1ani5ela aia de 1etal2 el +i /rea*, 1+inile *u 1,nui de blan, i trop,ie pe lo* *+t ateapt, *a se01ibila s, se r,*eas*,- Iese un /u1 1i*- i totui2 1,6,0oaia nu e 5e*8e2 sau au adaptat0o ei2 uite *, un /ir du*e la pri;,2 si6ur2 *e5a *u o re;isten7, *are +n*,l;ete *,uul iar plasti*ul 1,;,ri*8e2 ,sta pe *are +l toarn, el din *utia @%a6ellanA2 se topete +n,untru- Doa1ne2 *ine *u1p,r, ur+7eniile alea: 9 dar le 5,;use i le re5,;u de/i0 "$ l+nd +n p,rul deu*8eatelor2 +n 1+inile *opiilor2 +n ure*8ile ele5elor2 s,r,*ie *olorat,El trebuie s, /ie un alt biet 7i6an2 p,*at *, st, *u spatele2 *e *ap o /i a5+nd +n *,*iula *u ure*8ile l,sate:2 e un sl,b,no62 si6ur2 pantalonii de *ati/ea albastr, +i /lendur, pe l+n6, pi*ioarele osoase2 un *otono62 8ainele 6roase2 *o3o*ul peti*it abia /a* *+t un o1 +ntre6- Iar toarn, din *utie- Ateapt,- Apas,- Ateapt,- Nu 5ine ni1eni- E noapte de3a i *8iar da*, ar tre*e pe0a*olo s0ar pitula sub 1ar6inea 5erde a 6ea1ului2 din,untru nu se 5ede- Toarn,- Oare la *ealalt, 1ain,rie de *e nu se lu*rea;,: Ori lu*rea;,: O *utie de tabl, st, pe *ol7ul unei alte 1,su7e2 5ai=2 e o 1,su7, stil2 /,r, ;iare2 +ntr0un 8al /,r, de 8al2 o /lorentin, *u t,blia p,trat,2 un pi*ior +nt,rit *u blan, de le1n2 un *ui +n 1i3lo*2 *e por*,rie= Tra6e- Ateapt,- Un ;6o1ot silni*2 n,s*ut *a1u/lat2 /,*ut *u /ereal,- Ce l0a apu*at: &e +ntoar*e pe *,l*+ie i se uit, la eatie *, e a*olo- &e uit, la ea2 bl+n0de7e +nsp,i1+nt,toare2 o iart,2 tie tot *e se 5a +nt+10pla *u ea2 ea nu tie2 *e nu tie el:2 o *unoate de1ult i o*8ii lui albatri nu0i 1,soar, /a7a i n0au *e a/la- &+nt doar pentru ea2 @n0a1 ne5oie de 1ila ta=A i0ar 7ipa da*, n0ar /i +n*re1enit,2 ;+1bete 1ai departe i nu0i /a*e ni*i un se1n2 ni*i nu spune ni1i*2 ea ar au;i da*, ar spune *e5a2 ure*8ile +i 7iuie de aten7ie2 e uoar, i +n*ordat,2 el are barb, 8a;lie2 porto*alie0ro*at, de blond2 e palid i nu0i e tea1,2 nu i0a /ost2 nu0i este de ni1i*2 nepre5,;ut /ru1os sub /runtea +n*ins, de *,*iula nea6r,2 de *e nu toarn, +n /or1,: De *e se uit, la ea: Ce 5rea: Un ani1al 1i3lo*iu2 /ere*at2 *are o *unoate /,r, s, o 5ad, i0o linitete /iind*, st, +n pi*ioare i o pri0 5ete pu7in deasupra o*8ilor lui2 *a pe un tablou2 sur+0;+nd idiot- E nebun2 +i opti i se 1i*, pu7in2 dar el nu obser5, sau tiind totul tia i *, ea s0a0ndoit de3a2 pi*iorul st+n6 i se ridi*, uor de pe lad,2 un nebun +n*8is la 1un*,2 un surdo01ut sau un orb2 ei si1t totul alt/el2 nu e orb2 n0ar putea 68i*i *, ea e sus pe lad,2 e nebun 9 aproape *, r+de de ea2 bu;ele i s0au +ntredes*8is2 poate *0ar 5rea s, 5orbeas*,2 din7ii albi /ru1oi i *ur,7enia2 /a7a lui e sp,lat, dar o*8ii lu*es* insuportabil i r+de +n,untru de ea *are *oboar,2 Doa1ne2 de *e 96 nu se 1i*,2 de *e nu spune ni1i*:2 i /u6e *u 6enun*8ii a1or7i7i2 nebunul poate s0o a3un6,2 s, ias, pe ai*i2 pe ua lui Du*u i s, o apu*e de *ea/,Dar2 Du1ne;eule2 +n pia7, se opri 6+/+ind2 7in+ndu0se de *u*a 1a*a;ului2 *e0a5ea s,0i /a*, un biet /ru1os palid2 un biet nebun /ru1os2 o 8ipnoti;ase: De unde0o tia: De unde tia *,0i a*olo: De *e +l eBploatau: Un o1 5iu *u alte daruri- .er/ora ulti1ul bilet i se l,s, pe s*aunA*olo /usese *opilul 6alben- Dar de unde0o tia: Ontr0o 5re1e se 6+ndea aa4 1ai s+nt trei se*unde i eBa*t +n *lipa +n *are 5oi pune 1+na pe *lan7, sau eBa*t +n *lipa *+nd 5oi aprinde lu1ina sau eBa*t +n olipa *+nd 5oi da /o* ara6a;ului

5o1 s,ri +n aer- i0atun*i2 +n eBa*t a*ele trei se*unde *are0i 1ai r,1+neau o +n*er*a 1oleeala leioas,2 un r+s ner5os de deasupra norilor2 bubuitura triu1/,toare2 produs, /,r, re1u*,ri de ta10burii de ala1, din /undul or*8estrei- 'i*torioas,2 si1/onia ur*a prin *atastro/, treapta eterni;at, a spulber,rii- A1ar2 nu se +nt+1pla ni1i*- Lu1in, 1are2 ara6a;ul s+s+ia albastru i noaptea2 *a toate nop7ile *+nd el dor1ea iar ea b+ntuia bu*,t,ria2 8olurile2 su/ra6eria2 biroul2 *,1ara2 dro6at, *u *io*olat,2 *u ro1ane de pasiuni i lapte *ald9 Ce /a*i a*olo: Ar,ta 5l,6uit *a de obi*ei- Ci5ili;at2 pantalonii de *ati/ea2 5e*8ea *,1a, albastr,2 5esta de l+n,- &pri3init pe 5alul de 8+rtii2 se +ntoarse pri1itor spre ea2 nelu+nd +n sea1, *otul lo5it de 1ar6inea biroului- Apoi sur+sul +i s*,;u +n aerul lui 5eni* purtat +1pre3urul ei2 preo*upare bl+nd, de *ara*ati7, sleit, i obra3i plini de 5orbe *are se epui;au p+n, a*as, *u di5erii nei1portan7i2 pli*tisitoare2 1,*in,toare obli6a7ii de *on5ersa7ii2 pentru ea p,stra do1nul a/abil *are se las, 6reu *+nd 7i0e b,rbat2 odi8na +n*re;,toare +n /a1ilie- &e aple*, s,0l s,rute i el o pup, stins pe obra;ul drept2 a*ela *are se *ontra*ta de /ri62 de spai1,- Din *au;a lui *asa 1irosea ordonat,2 *u s*op i 1o1ente pre*ise de 1as,2 de lu*ru2 su/ra6eria suna *o5oarele +n *aleidos*op i silueta lui +1po5,rat, de 6+nduri u1plea biroul- +i s*oase *,*iula2 1,nu0
Ro*8ia de *rin

97

sile2 ridi*, pi*iorul s,0i tra6, *i;1a- Ciudat2 nu0l deran3a s, se 1urd,reas*,2 edu*a7ie ne17eas*,2 da*, se 1urd,rea2 se sp,la9 &+nt /r+nt,- A1 /ost la Tania- A1 dor1it a*olo- %i s0a /,*ut r,u pe strad,9 Ce r,u: i Doru se opri *u pi*iorul ei pe 6enun*8i2 interesat palid2 *a de o de/e*7iune sup,r,toare /iind*, *erea un spe*ialist- &e +n*runta atept+nd a1,nunte2 5e*8ea e1o7ie4 un *opil2 oare:--- +i po5esti din bu*,7i2 +ntre ele ui1indu0se *8iar ea de *e i se +nt+1plase2 nu po1eni de restaurant i ni*i de *asa *u eta3 i ?ord ru6init albastru2 in5ent, nu1e de si1pto1e posibile pentru 8aosul din *are nu si17ise de*+t 68iara pe ini1, i o sil, inter1inabil, a*u1 *,0i 5orbea i lu1ina lui se stin6ea +n o*8ii 6albeni2 +nroi7i2 odat, 5ii2 /er1e*,tori2 *+nd nu0i +n7ele6ea2 po1e7ii +nal7i de aler6,tor2 toate oasele i s*obiturile *raniului2 /uniile 6+tului *are se us*ase i porii 6ri2 p,1>ntii2 ori*+t s0ar /i sp,lat2 pleoape prea 6rele2 *u1 *lipea s, 5ad, prin ea eroarea nou, *are0o /,*ea i1pra*ti*abil, dar nu putea renun7a2 *apabil, totui- Cu 1aBi1a ei onestitate +l pri5ea +n o*8i a1in0tindu0i2 +n ti1p *eUi spunea *u1 i se /,*ea *ald i iar /ri6 i iar *ald- O *redea2 o ur1,rea *u o tea1, pre5enitoare2 +i pre6,tea de3a +n 1inte intrarea la do*torul Constantines*u2 a82 Constantines*u nu 1ai era2 la do*torul Dabe7i2 dar i0,sta ple*ase2 la &ta1atoiu poate2 dar da*, se pre/,*ea i el: +ntrebare= +n dosul polite7ii2 totul se pre/,*ea- +i s*oase *i;1a i se uita la ea at+t de intens +n*+t r,1ase pe /otoliu2 *u *i;1ele +n 1+n,2 nu putea ple*a da*, el se uita aa9 Nu tiu *e0a /ost--9 Ai 1+n*at: 9 A1 1+n*at la Tania2 *+nt,- Era at+t de nor1al- Doru nu s0ar /i +ntrebat ni*iodat, da*, Tania a5ea destul s,0i pun, ei 1asa- Ce0s astea: El b,tu /oile *u pal1a lun6,2 /ru1oas,2 us*at,2 *a de 5iolonist9 Alte *i/re2 alte *al*ule--- +i ar,t, din *ap *al*ulatorul aprins2 +l stinse2 *,s*,9 .entru *e: tia totul2 1ai ni1i*2 totul2 i el tia *, ar /i uitat
98

i1ediat:2 nu putea s, nu +ntrebe da*, r,1,sese a*olo- O *redea oare: Nu era ni1i* de +ntrebat9 Ne0au *8e1at iar la 1inister- .robabil *, n0o s, 1ai apu* s, ple* a*u1- .oate la pri1,5ar,- +ntr0un /el e 1ai bine- E 1ai *aldi deodat, surise str+1b2 lun6, s*8i1,2 o*8ii alune0*+ndu0i pe l+n6, ea spre dul,piorul

oriental2 unde side/ul lu*ea2 ,ia str+n6eau nite spi*e2 +1pleteau *ouri- O/t, *u1 el nu o/ta2 o 1+n6+ie pe *ap- O pri1e3die 1i*, li*,ri +n *er*ul l,1pii i se ridi*,2 +i de;br,*, 8aina9 Costi*, 7ip, la 1ine dar n0a1 de unde s,0i 1ai s*ot le1nul ,la- I0a1 spus de la0n*eput s, ia *+t +i dau i0l 5inde da*,0i r,1+ne- Tu *e0ai 5orbit *u el: +ntreb, s/+rit2 *a de la un *opil ;burdalni*- Crede *, pot s, *er *+te *e5a +n /ie*are ;i: .e el nu0l du*e *apu *, pentru ;e*e 1etri *ubi ,ia 1, pun s, /a* trei buletine2 s, 1, pli1b +n*olo i +n*oa*e *+nd eu n0a1 ti1p ni*i s, 1,0n+n* la pr+n;: Ce0o /i +n *apul lui: Uitase- Costi*, nu0l ru6ase ni1i* p+n, de *ur+nd- Era sin6urul *are nu *eruse- Erau al7ii *are sunau +n /ie*are ;i- i atun*i sun, tele/onul- Doru r,spunse i se pre/,*ea2 si6ur *, se pre/,*ea2 *u ea *a i *u ,la2 r+dea2 r+dea satis/,*ut de o 6lu1, proast,2 *e a*tor2 *e 1i;erie=2 totul era aa.use ibri*ul pe /o* i /luier,- El r+dea +n re*eptor2 de *e era ne5oie:2 *e5a *u o le6iti1a7ie de ia8tin62 *ine /,*ea ia8tin6 iarna pe la*u0n68e7at: .re5,;,tori2 tr,6eau de el iarna ipentru la 5ar,2 el era 5ino5at2 el le d,duse nas2 el--- Era nu1ai nou,2 doa1ne2 *e ;i= terse *easul de pra/- Da2 aproba din b,rbie peste 1+na *are a*operea re*eptorul2 bea i el *eai2 *a ni*iodat,2 poate *, a5ea de 6+nd s, /a*, tot *e nu /,*use de ;e*e ani- T,ie patru /elii de p+ine2 s*oase petele2 br+n;a2 untul- De /apt2 era bine ai*i- %irosea dul*e a deodorant- Luat, *u +1pru1ut +n *asa *a o 8al,2 /i*usul *retea +n /ie*are lun,2 tr,6ea de0a lun6ul *a1erei spre dor1itor2 ori*u1 ea nu a5ea s,0i rete;e *ren6ile2 *ine: C+te5a /,r+1ituri pe 1o*8eta p,tat, a*olo *u 6a; i o /urni*,2 dei 'iori*a u1pluse dulapul2 per5a;ul2 terasa *u /urnitoB- Apa bolborosea i ur1,ri /urni*a2 l,sat, pe 5ine2 nu 1ai 5,;use de1ult o /urni*, iarna2 /iri1itura +n*,r*at, *u at+ta 6reutate2 Doru +n*8ise- ?urni*a se *a7,r, pe 5eri68eta +n *a0
99

re0o +n*er*uise- i0o puse la lo* +n de6et i turn, *eaiul2 turn, ;a8,r din *utia *u /lori ne6re2 a1este*, as*ult+n0du0l2 so1nul tre*use ne5,;ut i o *lip, se si17i re+1br,0*+ndu0se i ple*+nd la (ui2 tr+ntind *8iar ua asta2 (ui era +n pro5in*ie- Doru spunea *e5a despre dire*torul 6ras de la ape2 *u ne5asta ro*at,2 nu putea ur1,ri i se ae;, +n /a7a lui l,s+ndu0se 1oale pe sp,tar2 ;+1bi2 de 1ult nu 1ai +n7ele6ea2 apoi tres,ri i0l pri5i atent,- Nu era 5orba despre ea2 *i despre el 9 o 1odestie *al1,2 u1ilin7, +n alt 6las9 Tu *re;i *, 1ai pot: C+t *re;i tu *, 1ai pot: Al7ii *+nd s+nt epui;a7i +i iau trei ;ile libere i dor1&au se du* la s*8i- Eu *e s, /a*: A1 lipsit o ;i2 1ier*urea tre*ut, pentru le1nul lui Costi*,- Au dat totul peste *ap- Nu 1ai pot s,01i 7in o*8ii des*8ii- Tu 1, pise;i s, *u1p,r,1 *as,- 'iori*a ni*i n0a1 intrat bine i 10a luat *, doa1na a ;is s, nu 1ai 5iu de*+t o dat, pe s,p0t,1+n,2 *, nu se 1erit, s, /a*i *urat da*, nu0i *asa ta- C+nd *re;i tu *, apu* s, *aut *as,2 s0o ob7ine12 s, ne i 1ut,12 s,01i 5,d i de treab,2 s, ser5es* pe to7i 1ito*anii i s, 1ai i tr,ies*= Tu 1, 5e;i 5reodat, +n *e 8al s+nt: 9 Te 5,d2 dar *e pot s, /a*: Ci0a1 spus de o sut, de ori s,0i 1ai lai +n--- Da*, a1 /i putut s, lu,1 *asa aia de *are 7i0a1 spus atun*i2 aia era o *8estie- Cu s*ar, /ru1oas,2 *u bal*onul pe *oloane2 1i*, aa *u1 era- Alt/el2 *e rost are un *,soi 9 dar +n ti1p *e 5orbea2 uit+n0du0se la el 1ai ar7,6oas, i 1ai ne1iloas, de*+t ea +ns,i ar /i dorit2 +i a1inti /i6ura s*8i1onosit,2 ineBpli*abil +ndurerat, a b,rbosului *are0i /lutura 1+na +n ur1a taBiului- Doru +n5+rti lin6uri7a +n *ea*,2 p,r+nd *, *edea;, +1b,tr+nind2 o barb, lun6,2 alb,2 7+nit, din /a7a bolna5,9 i ni*i *u *asa nu0i ur6ent2 relu,- 'iori*,i i0a1 spus *, tu nu prea 1,n+n*i p*0a*as,2 1ai 1ult ple*a7i s+nte1 a1+ndoi- .entru *ine s, 6,teas*, at+ta: i ni*i 1urd,rie nu se /a*e +n trei ;ile *a s, 5in, ea s, +ntoar*,--- Nu 1,n+n*i ni1i*: Doru se *l,tin, s*irbit2 str+nse bu;ele- Apoi 1u*, o /elie de p+ine 6oal,- C+ti6a teren- 'orbea- Cu *ine 5orbea: Alune*at pe l+n6, pri5irea ei2 el se aple*a spre !DD *ea*, +n*et2 spinarea +i +n7epen
,
mm

se iar de *+te5a0;iler (e ;i nebuneas*,2 Doa1ne= A*est o1 slab2 *u bun,5oin7a lui pre/,*ut,2 *u t,ria lui 1es*8in, 9 @Da nu 6reeti ni*iodat, s,0i spui @(ui:A2 r+dea Tania2 ni*iodat,2 r+dea Rodi*a- A1 un siste1- C+nd intru pe u, +1i ;i* @a*u1a e DoruA2 ori @a*u1a e (uiA- Nu0i +n*ur* ni*iodat,-A Da oare *u1 l0o /i *8e1at pe

nebunul *u plasti*ul: Ba +n*ur*a2 da alt/el- @Uite2 1, uit la Doru i tiu *u1 1, 5ede el- Una din alea2 dire*toare2 in6inere2 una 1ai pus, la pun*t2 da tot de0alea de0ale lui2 le 5ede0n /ie*are ;i- tii2 +1i dau sea1a- %, 7ine la distan7,2 se u1/l, +n pene2 5rea s, +n7ele6 eu bine0bine tot *e01i spune el2 toate ordinele- &, note; e5entual- E at+t de ridi*ol= Cel 1ai ridi*ol e *+nd ne0nt+lni1 *u al7ii2 *, atun*i trebuie s, s*8i1be pla*a2 s, /ie *ere1onios2 da deli*at2 *u1 /a* i ,ialal7i--- 'ai2 5ai2 5ai2 nu07i dores*-A Tania t,*ea2 ne+n*re;,toare- @i uneori2 *+te un 1inut2 nu 1ai 1ult2 1i se pare *, se uit, altul la 1ine2 nu tiu *u1 s,07i spun2 *, prin o*8ii lui2 6,uri7i2 *u1 o /i 5,;+nd el a*olo2 se uit, (ui- i (ui tie)i*e *, nu0n7ele6 eu *+t 7ine Doru la 1ine2 *, de0aia 1i se pare 1ie o/i*ial2 *, Doru 1, respe*t,2 pe *+nd el 10ar bate- i da*, 10ar bate de *+te ori i0ar 5eni2 a sl,bi /,r, re6i1-A R+dea2 Tania *u spatele la ea2 poate ni*i ea nu pri*epea ni1i* i satis/a*7ia bunei reuite +i des*re7i /runtea2 +ntinse 1+na peste 1as, spre Doru2 a*eeai 1+n,9 As*ult,2 e 5oie s, pui s, lu*re;e orbii sau sur;ii2 aa2 *a oa1enii nor1ali: 9 Nu +n7ele6- Cu1 adi*,: (roa;a *u *are /u6ise de a1,r+tul ,la- i totui2 pri5irea stranie2 des*8is,2 un 8,u de sl,bi*iune2 *a un *opil 1i*2 *opilul 6alben- Doru repet, @*u1 adi*,:A2 apoi aprob,2 da2 da2 ei lu*rea;,2 da au +n 6eneral ae;,1inte *are se o*up, de asta2 tot soiul de *ooperati5e de in/ir1i2 unii *8iar *+nt, bine2 tia i Rodi*a2 *8estia *u si17urile *are se de;5olt, *o1pensatoriu2 de *e: 9 De*i e le6al: 9 Ce tii tu *e e le6al: ;+1bi Doru2 ironia lui o*rotitoare2 u1ilitoare- Oare i0ar /i i1a6inat0o pun+nd ru/ele +n 1aina de sp,lat a lui (ui2 ea *are o pl,tea doar pe 'iori*a i0o +ntreba de *opii:
!D!

&e ridi*, i0i trase 5esta peste ale2 +ndoindu0se uor *a s,0i arate *, iar--9 Ai luat pastilele: +ntreb, Rodi*a i des*8ise robinetul peste *etile 6oaleT+r;iu2 abia a7ipit,2 des*8ise o*8ii +n lu1ina albastr, a /erestrei- Trase plapu1a spre ea i o /ra*7iune de se*und, *8ipul blondului nebun2 *,*iula nea6r, +ndesat, p+n, la nas2 /lutur, pe 6ea1- &e r,su*i s, se0n*,l;eas*, la spinarea ar*uit, a lui Doru- Nu pot *u toat, lu1ea2 +i spuse- opti +n*et *u nasul +n pern,2 bu*uroas,2 tre0;indu0se +nainte de0a ador1i iar +n a1or7eala *,ldu7,4 nu se poate *8iar aa- &+nt o biat, /e1eie- To7i 1, ur1,ri7i- Ce 5re7i de la 1ine: &e alint, prin;+ndu0i bra7ul st+n62 rotund i 1oale2 +n 1+na dreapt,- Nu s+nt de*+t o biat, /e1eie= i o 6i6anti*, po;,2 ea dor1ind2 +n alb2 ur*a panou *olorat la poarta oraului2 steaua Rodi*a2 a*la1ata2 *laBoane2 *+t un e*ran%elodia se /uria a/ar, din *+nte*- R,1+neau instru1entele2 /ie*are *u ideea lui /iB,2 pe *are o repeta *on5ins2 *+nd 1ai tare2 *+nd 1ai +n*et- As*ult, atent2 s, 1ai prind, *e5a din 1u;i*a alune*at, +n dosul or*8estrei2 dar 8arababura se stin6ea- In linite2 doar 3etul duului- I10b,tr+nea 9 alt,dat, au;ea *el 1ai 1i* /++it2 apoi se +n6roaser, pulpele2 osul oldului nu se 1ai 5edea2 +i ;dr,n6,ni 1,r6elele- De /apt2 nu si17ea ni1i*2 a/lase de la altele *, ele +n7ele6eau asta2 *, era *e5a- Ea2 planturoas,- Da2 obosea 1ai uor2 dar atun*i se /erea s, oboseas*,- Uite2 +n doi ani +n5,7ase *asa asta *a pe un b+r0lo62 @b+rlo6A ;i*ea el2 @*a;ar1a lui Doruu- Ni1eni nu sunase la u, *+nd ea era ai*i- Ni*i la tele/on- &e ridi*, +n*etior i se stre*ur,2 prin spatele *anapelei2 p+n, la tele/on- Co5orul nu trebuia *ur,7at- &*os din pri;,2 aparatul dor1ea rou *urat2 *u1 toate str,lu*eau *olorate2 *a noi2 la (ui- i pielea lui2 do1ino proasp,t +1br,*at pentru un bal- C8i*oti sin6ur,- Apa treiera 1ai departe2 era plin, de el2 de satis/a*7ia plin,2 *u1 6ura i se u1plea de 5in- %i*are abia per*eptibil, i o/tat de e/ort alintat2 sunete 6oale de plasti* i 1etale uoare pe eta3era de sti*l,- A5ea s, ias, *a de obi*ei *u prosopul pe
!DE

u1eri2 pri1ul du de dup, dele6a7ie 9 ar /i /ost nor1al s, tr,ias*, aa2 *a o 5ietate2 *e era ea:2 pe l+n6, el2 s,0l atepte s, ias, din baie2 s,0i p+ndeas*, ora liber,2 s,0i /a*, lo*2 pe +n68esuitelea2 +n 5ia7a unui o1 a*ti52 s,l0t+nd s, +noate2 s, 3oa*e tenis i noaptea2 un o/er p,ti1a2 *u u1erii plini2 o 8ai1ana- @Dar du1nea5oastr, tia7i:A L0ar /i s,6etat pe 3ude*,torul ra1olit *u o*8ii ei str,5e;ii4 @dar du1nea5oastr, *e ti7i despre a tr,i:A &ala ar /i t,*ut *8iti*- Ea2 la bar,2 +n ro*8ia 6alben, +n*8eiat, p+n, +n talie *u nasturii de side/2 ar /i spus4 @C+nd a7i b,ut ulti1a oar, un 5in pre7ios:A B,u p+n, la /und pa8arul i se +ntinse pe *anapea ridi*+ndu0i 6le;nele pe t,blia +1br,*at,- Ce noro*= Apa t,*u i dip,itul se le6, *u alte tuburi pu/,itoare- In *8iu5et,2 ap, +n pi*uri lun6i2 *u /redonat i pau;e 6r,bite- &e b,rbierea2 *a de obi*ei2 nu1ai pentru ea- @Tu eti totdeauna *urat,- Cu1 /a*i:A R+dea ar,t+ndu0i o1uorul /ierbinte2 +i d,dea o*8ii peste *ap- Uite aa= O +1boln,5eau transpira7ia2 pra/ul2 /irele de *arne +ntre din7i- &e inspe*ta +n o6lin;i- &e 1irosea *+nd r,1+nea sin6ur,2 +i 6usta 1+inile

*+nd i se p,reau prea albe2 prea s,pu0noase- +i *ur,7a o*8ii +n o6lin3oara poetei- Turna lapte de /lori +n baie2 se un6ea *u Ola;2 +i /,*ea toaleta +n /ie*are di1inea7,2 6ar6arisea- Ea a/lase 1ulte +n ulti1ii ani2 lu*ruri 1ari2 ade5,rate pl,*eri din ni1i*uri- @E se*retul 1eu2 pu/nea- Toat, lu1ea are se*reteA- i *+nd el ;+1bea *opil,ros2 se apropia i +l 1u*a uor de obra;+nt+r;ia- Ar /i trebuit s, 1,n+n*e *e5a pe dru1- Radiatorul se +nroise i pl,*u7a de 1ar1ur, de sub el re/le*ta dun6a 5ie- ?ri6ul sporti52 re*rea7ia la aer2 sub sal0*+1- De /apt2 trebuie s, /i *ostat /oarte pu7in bibliote*a din ra/turi de sti*l,2 1,su7a *u t,blia de sti*l, i pi*ioare de /ier +n*+rli6ate2 dulapul s*ulptat era de la 1ai*,0sa- %o*8eta 6ri e i ea o bun, a/a*ere2 o +ntinseser, +1preun,2 6ra5ura 1are din su/ra6erie era de la Ni*u .e0tres*u2 un *8ilipir- +n dor1itor2 lu*ruri si1ple2 1obila alb,2 abia rindeluit,2 poate pe 1i7oas, s, /i dat *e5a- E uluitor *u12 *u pu7in 6ust2 un b,rbat sin6ur se poate des*ur*a2 o *as, at+t de pl,*ut,2 *ur,7it, o dat, pe s,p0t,1+n, de o 5e*in, de treab,2 *u o sut, de lei2 8ainele sp,late de ea2 *ada 5er;uie- Nu2 asta era de 1irare2 !DF dar o 1are linite4 nu 5oia s, se0nsoare2 5oia s, tr,ias*,2 s, 5ad,--- Un o1 ad1irabil- .oate *, alt/el ni*i nu s0ar /i *unos*ut- Da*, s*u1pul lor *ole6 de birou nu i0ar /i *8e1at s,0i alea6, 1o*8eta2 5ara2 *+nd se 1uta- Erau transpira7i- Le era /oa1e- .e 1o*8eta nou,2 5ertebrele roase- Aprinse o 7i6ar,&t,p+nea bine rolul /eri*it- Liber, i +n deplin, si6uran7, ai*i unde ea2 ea2 *a o12 *i /iin7,2 *u toate *apri*iile ei2 *u bu*uria2 ea i nu1ai ea *onta- Aleas,2 poate2 opti poate2 sur+;+nd /latat,2 dar i se *u5enea2 dintre at+tea *are0l po/teau- Unele *8iar i0o spuseser,- (ui era *instit- .e altele le au;ise i ea 09 5orbeau 6reu2 +n*+l*it2 se apropiau de el /,r, s,0Ui dea sea1a2 +l atin6eau2 s, se asi6ure *, at+t le era su/i*ient2 dar era bine i 1ai 5oiau- El era 6entil2 e6al *u toate- @Nu1ai ea2 /iin7a ei *ontaA s*risese a*el autor2 at+t de bun *unos*,tor al su/letului de /e1eie2 lu*ru rar la b,rba7i- De unde puteau ti totui b,rba7ii *u1 se si17ea ea: Oare i autorii iubeau pe *+te *ine5a: Aa *u1 (ui /,*use o pasiune pentru ea: Dar atun*i *+nd 1ai s*riau *+7i5a ani la o *arte2 *u1 unora li se +nt+1pla: @'e;i da*, nu *iteti pre/a7a:A A5ea dreptate (ui- El a5ea r,bdare de aa *e5a- Ea +n*epea de0a dreptul2 era sin*er,Ori*u12 ea nu dis*uta- i0apoi *e era de +n7eles i ea nu +n7ele6ea: Nu2 soarele inund, *a1era i ra;a lat, dintre perdele i se lipi orbitor pe obra;ul stin62 nu +n7ele6ea *u1 puteau s,0l lase- Aa *u1 +n68e7a el a*olo2 ar,tare2 printre 1ain,rii9 Ai /ost la ,ia: 9 +8+2 dar nu se +ntoarse- Lipsa ei de interes +l irita i 5enea totdeauna s, i se ae;e +n /a7,2 aa2 6ol2 ud2 *u prosopul rou sau ne6ru pe u1eri- 'orbea din baie i nu se 6r,bea2 /redona 1ai departe- +l 5,;u prin ua des*8is,2 trup +n*ordat2 /ru1os2 *urat- &e r,su*i la lo*2 stinse 7i6ara2 7in+ndu0i *al1ul *u ;+1betul indes*i/rabil- @Eti *8iar o /e1eie 1isterioas,- Ai un /ar1e* *iudat- .,rin7ii t,i s+nt ro1>ni a1+ndoi:A +i optea (ui- i0i po5estise despre p,rin7ii ei2 dar el 1ai +ntreba din *+nd +n *+nd- @Eti si6ur, *, n0ai rude +n str,in,tate:A r+deau- Nu2 n0a5ea- C,ldura su1br,2 iritarea uoar, a de6etelor2 un68iile o5aluri +n1uiate +n u1e;eala pal1ei!DG

9 %, ier7i2 s, 1,01bra*2 ;ise i se duse +n dor1itor2 ua se +n*8ise +n ur1a lui2 un 1i* *urent de aerRodi*a se ridi*,2 apoi lent se reae;, pe *anapea2 1ai aprinse o 7i6ar,- (ura ars, de /u1ul 6reu- N0ar /i trebuit s,0l *aute- Trebuia s, sune el- Era obosit2 *u si6uran7,- Nu0i per1itea s, rate;e- Dar ea: Dou, ;ile pri5it, prin toate lentilele proastelor2 ironi;at, de Doina2 tri1is, de (i6i *u 8+rtiile lui (ui la se1nat- Oboseal,= Idio7ii luau +n serios toate 8+r7oa6ele 9 ore *,;nite- Oi s*oase o*8elarii2 terse la*ri1ile /u1ului- &e +nt+1pla- T+n,rul *u 7,*,lie i din7i 1urdari4 @A7i *unos*ut o persoan, i1portant,=A Ce ;i stupid, 9 +l au;ea2 *u1 de 1ult nu se 1ai +nt+1plase2 *a pe un str,in a1enin7,tor2 din*olo2 +n*8i;+nd2 des*8i;+nd din nou ua dulapului- O s, ias, a1+ndoi +n ora: Era de5re1e- Ji6nire s*urt, 9 o lo5itur, 6rea pe sto1a*2 el tia2 o tia bine2 *u1 putea: Lui +i era2 *u1 +i era: 9 Au ;is2 +n68i7i i relu, 1ai 5esel2 au ;is *, i0ai pus s, *u1pere *e5a i n0a+ anun7at da*, 1ai 5rei sau nu9 O prostieEra 6r,bit tare i neinteresat- &oarele disp,ru- %ainile 8uruiau odat, *u tra15aiul2 stinse 7i6ara la 3u1,tate9 Nu0i r,u2 r,su/l, el i intr,2 +i trase s*,unaul *u trei pi*ioare +n /a7a *anapelei2 pri5ind0o de 3os2 3u*,u2 ea statuia2 o inspe*ta /,r, ruine)+1bi 1,1os2 rar a5ea dispo;i7ie2 dar era at+t de t+0n,r2 dar at+t de substan7ial dar at+t de *ald2 i ea ar /i

+ntins 1+na s,0l atin6, da*, nu ar /i 5rut at+t de 1ult s,0l doar, nep,sarea ei- (ui nu obser5a- &au era 1ai bun de*+t ea la teatru- Ca Doru- .oate era *8iar 1ai neobr,;at- &e +ndul*i i0i +ntinse 1+na peste 1as,2 6est au6ust2 ad3ude*at de la 1,tua Cristina9 De*i a*as,2 spuse el str+n6+ndu0i 1+na to5,r,ete- Ai /,*ut bine *, 10ai sunat- &+nt +ntr0o 6oan, nebun,2 Rodi*a- %a1a a tele/onat p+n, ai 5enit tu s, 1, du* ur6ent la ea- Nu tiu *u1 o s, /a*i se uit, la *eas- De /apt n0o 5edea- Nu2 i0i era 6roa;, de ea2 +i tr,6ea *iorapii 6albeni2 i 1eritaTotui 1a1a 9 p,rul lui 1oale2 5ersatil i aproape us*at2 st,tea 68e0
!D$

1uit +n*er*+nd s0o l,1ureas*, /,r, eBpli*a7ii penibile2 el e5ita 6reul2 a5ea instin*t- )+1bi i se ridi*,2 apu*, 1,nuile de pe *ol7ul 1,su7ei- &e +nroise2 din p,*ate2 i se 1ai +nroea2 5enise s,0l asiste la +1b,iat- Di*8isit sedu*,tor- La 1a1a: La 1a1a se du*ea *u 8aina de *ati/ea nea6r,2 pulo5erul 6alben2 *,1aa alb,2 pantalonii 6ri de *asa2 *iorapi 6albeni2 spil*uit2 par/u1at *a un 6inere: La 1a1a: Oi l,s, *apul +n piept2 *e por*,rie2 +n /ond *ine *+ti6a i *ine pierdea:2 +n 5e*i de 5e*i nu 1ai *al*, la Du*u2 +n 5e*i9 .o7i s, 1ai stai- .le*,1 +1preun,- &, 1, usu* i eu 9 i *,uta l+n6, 1es*ioar, pa*8etul de 7i6,ri2 r,stur0n+nd s*ru1iera2 o prindea p+n, s, se 5erse2 apoi se 6olise i *lipa asta i si6ur *, @putea s, 1ai steaA2 o*8ii i se u1e;eau2 poate 1+nia era 1ai 1are2 *, nu pl+n6ea- &e duse +n 8ol2 +i ae;, *,*iula *u toat, 6ri3a disperat, pe *are i0o obser5a nu1,r+nd2 repet+nd i1posibilul2 au;i @po7i s, 1ai stai=A El se spri3ini de to*ul uii- .ar*, 5oia s,0i 1ai spun, o dat, *, nu e 6ra5- Unde se du*ea: (,sise o alt, 1isterioas,: 9 ),u2 +n7ele6e i tu o dat,2 ;ise i ;+1bea9 +n7ele6A*u1 da2 a*u1 par*, ple*a din *asa ei2 da2 a*u1 da2 de 1ult se atepta2 +ns, a*u1 da2 i0i terse o*8ii2 +i puse iar o*8elarii2 a*u1 da%erse 1ult pe str,du7ele noroioase2 *ase p,r,site2 unele de3a +n de1olare2 ar,t+nd inti1itatea /ra6il, de ;u6r,5eli ro;2 bleu2 /lori 6,lbui2 linii drepte pi*ate *u s/oara2 *+te un perete +n /aian7, +nn,dit, din baia sau bu*,t,ria pani*ei /a1ilii- +nt+r;ie +n poarta aple*at, a unei /oste *ase distinse2 *o1bina7ii de sti*l, i /eronerie las*i5, *are a1inteau *a5ourile in5idiate de 1ai*,0sa2 stili;,ri *urbilinii i 5itrouri *olorate ale2 probabil2 anilor de dinainte de r,;boi&pa7ii 1i*i2 68i*ite de a/ar,2 de /apt interioare +n*,p,toare2 *u deni5el,ri artiste i o ni, ad+n*,2 departe e1ineul s1,l7uit alb0albastru2 *r,pat +n /ri6ul inutil2 +n lu1ina s*,;ut,2 aproape ase%aini tre*eau rar2 /aruri spe*trale +ntre ;i i noaptea roiati*,2 u1e;eala +nt,rit, de 8or*,itul ro7ii prin b,l7ile
!DK

lun6i2 sub bu;a trotuarelor- 'i;a5i se aprinse lu1ina i se opri atept+nd2 +n *a1er, intr, un b,rbat 6ras2 +ntr0o 8ain, *u re5ere late2 *are 5orbea prin ua des*8is, *u *ine5a de din*olo2 d,dea ner5os din 1+ini i se ae;, la 1as,2 +i trase dinainte aparatul de radio2 se +n*runta +n5+rtindu0l +n*olo i +n*oa*e- .orni iar i to7i ne*unos*u7ii a*eia *are a5eau *8iar a*u1 *e5a de /,*ut se1,nau *u o 8alu*ina7ie2 dei ar /i /ost i1posibil *a Doru sau (ui sau Tania s, o +nso7eas*, +n u1bletul /,r, rost2 +n/ri6urat,2 stropit, de noroi2 3alni*, pisi*, pe l+n6, un 6ard d,r,p,nat2 /arurile *res*+nd pe blana ei2 apoi *+te un nebun *laBona2 dar da*, i s0ar /i /,*ut r,u a*u1-<! Nu2 duse 1+na spre ini1, /,r, s, se opreas*,2 nu2 tre*use2 ieri +n*, alt /el de oboseal,2 dar a;i: Unde s0a dus: Nu0i aa *, se s,turase: Tania a5ea dreptate2 nu trebuia s, tie *+t 7ii la el2 dar i aa2 *e 5oia ea de la el: +ntreba Tania- Ca i *u1 Tania tia *e 5oia2 un sin6ur lu*ru nu pri*epuse ea ni*iodat,2 s, 5rea *e5a2 da2 5oise *+nd una *+nid alta2 dar *ine era +n stare s, spun, *, a3unsese ai*i pentru *, 5oise aa: Ce alesese ea: O b,0tr+n, 1,runt, iei din *urtea +ntune*at, bodo6,nind2 +n*8ise poarta i porni +naintea ei2 /,r, s0o 5ad,2 *u /len0dura unei sa*oe 6oale- Ce era de 5rut: Cine se pri*epea la aa *e5a: %, ro62 poate era ea proast,2

;+1bi i str+nse toarta 6en7ii2 dar s0ar /i putut +ntr0ade5,r *a al7ii s, +n7elea6, 1ai 1ult: s, le /ie altora 1ai *lar de*+t ei: *e0a5ea s, /ie *u ea: o s, aib, *opii: dar at+tea i at+tea ore *e0o s, /a*,: Nu2 sin6ur,2 aa boln,5i*ios *a Tania2 nu era ni*iodat,2 +i po5estea a doua2 a treia i a patra oar,2 *u *u5inte sau /,r,2 tot *e i se +nt+1plase2 a5ea la *e se 6+ndi- Nu to7i 6+ndes* la /elDar ni*i nu te0a3ut,- Uite2 %itoar*,4 @Doa1n,2 a5e7i o pal1, *lasi*, de /e1eie- ?e1eie p+n,0n 5+r/ul un68iilor- Linia ini1ii bine 1ar*at,2 5ia7, lun6,2 dublat,- O2 *e de te1pera1ent=A i altele- Bun2 i ea *e s, /a*, a*u1a *u un68iile i *u liniile alea: A*olo se 5ede *e po7i *,p,taBine2 aa *, uite2 ni*i al7ii nu tiu 1ai 1ult- Asta +n a/ar, de *oal,- .e Tania o a3utase /a*ultatea: %ai 1ult de*+t pe ea2 Ro0di*a2 postli*eala de desen: Oa1eni lun6i7i de 5ia7,2 pli*0 tisi7i2 per5erti7i pe 1,sur, *e +1b,tr+neau2 /,r, 6ustul *,rnii2 /,r, 1iros2 pa*8ete de;odori;ate *are se suspe*tau !DN
*u1 o suspe*tau pe ea *u (ui= Ei *e a5eau: +n /ond2 n0a5eau de*+t s, +n*8eie2 *u1 nu 1ai /,*use din tinere7e- .utea s, ple*e la 1are o lun,2 da*, 5oia2 *u un prelun6it *on*ediu 1edi*al2 de do*tori *el pu7in nu se putea pl+n6e- +i s*oase o*8elarii i terse lentilele pe din,untru *u de6etul ar,t,tor +n 1,nu,- Nu se si17ea ni1i*- &0ar putea *a Doru s, /ie +n6ri3orat- Da*, a3unsese a*as,- Dar nu +nainte de opt- O boare de ieri2 de *ol,ri7, s*,pat, 1ai de5re1e de la ore2 *,s*+nd 6ura prin ora- A5ea s, /a*, un du2 da*, nu 5eneau ,ia2 *itea--- i toate ;ilele /urate2 *e bestie2 +i s*oase o*8elarii i0i terse la*ri1ileEra 1ai 1ult, lu1in, ai*i +n prea31a pie7ii- Cu toat, +ntune*i1ea2 biseri*a s*lipea alb, printre s*oabele 6ardului2 i tu/iurile2 poate +n,untru r,1,sese *ine5a- Trebuia s, /ie 1ai *ald de*+t a/ar,- i lu1in,rile2 da2 6ea1urile +n6uste b,teau +n porto*aliu2 era des*8is +n*,- O*oli 6ardul i intr, pe aleea pa5at,- Ua des*8is, de perete2 seul2 a/u1,tura2 t,1+ia de *as, 5e*8e2 nu erau lu1in,ri de 5+n;are2 doar *+te5a aprinse la altar- +nainta pe pre2 nu0i /,*ea *ru*e2 +n strane trebuie s, stea b,tr+ni *a de obi*ei- Nu era ni1eni- &e +ntoarse spre intrare- Era sin6ur,- .oate din*olo2 +n altar2 *andela aprins, at+rna deasupra uii- +i s*oase 1,nuile2 pri5ind pe pere7i s/in7ii alun6i7i i ei2 /i6urile slabe2 6enun*8ii osoi2 8ainele 7ip,toare2 6albenul pentru aur- +n 3urul *apetelor s*ria *u al/abet latin2 s, +n7elea6, ori*ine- Era bine aa- O i*oan, 1are sub sti*l,2 pi*tat,2 +n ra1, aurit, 6rea2 %,ria albastr, pl+n6+nd2 *u prun*ul sl,bu7 pentru un *opil 1i*2 *are0o pri5ea /,r, s, +n7elea6,- Ea nu a5ea s, pl+n6,2 at+ta su/erin7,Dar era sin6ur, ai*i2 *as, des*8is,- +ntoarse spatele altarului2 +nainte de a si17i /ri*a i se +1piedi*, de *o5orul de iut,- Trase pi*iorul st+n6 repede dar alune*,2 *i1ent dedesubt- C,;u2 presi17ind durerea2 *u1 ni1eni2 s*,p, 6eanta2 1+na dreapt, se spri3ini pe ea- Re*e- I*ni uor pe pi*iorul +ndoit i ua din dreapta altarului s*+r7+i- +n 6enun*8i2 +l atept, pe b,tr+nul s*und s, a3un6, la ea2 i se spri3ini de bra72 in8ala +n plin du8oarea 5inului9 %0a1 +1piedi*at de *o5orBra7ul o ridi*,2 era puterni* i slab2 *8elia ;ise4 !D# 09 &e +nt+1pl,2 doa1n,2 p,*at2 se +nt+1pl, aa2 s, sta7i pu7in2 50a7i lo5it r,u: Nu: Da: 9 Nu2 i*ni de durere2 *,l*+nd pe dreptul poate s*r+n0tit2 nu0i ni1i*- %ul7u1es*- Era7i a*olo: i ar,t, spre altar9 Ee2 a1 a7ipit a*u- 're7i s, aprinde7i o lu1inare: +i /re*a 6enun*8iul *u durerea2 sto1a*ul se r,su*i +n*,l;it *a de al*ool- Disp,rea +n*et- O1ule7ul 6ras2 +n *ostu1 5e*8i2 ter/elit2 pantaloni *u 1anete late2 +i +1preunase 1+inile9 Da2 da2 repet,- N0a1 5,;ut9 A*u1a 5in2 a*u1aDisp,ru +n altar- Lu1ina ele*tri*, se aprinse +n toat, biseri*a- )+1bi2 par*0ar /i *8e1at0o s,0i 5+nd, *e5a- C,ut, +n port1oneu i s*oase o 1oned, de *in*i- Lu, lu1>narea 6alben, din pal1a s,r1anului2 +i +n*8ise 1+na peste 1oned,- Era beat2 si6ur2 dar se 7inea drept- .oate *antorul- T+r+i +napoi +n altar2 *l,tin+nd din *ap9 %ul7u1es*2 ;ise +n ur1a lui2 1ul7u1es*2 dar o1ul nu r,spunse%u*, un *ap,t i se ridi*, +n*et2 *u 6reutate- Cear,- Nu1ai po*inoa6e2 +i spuse2 de la un ti1p- &e apropie 6reoi de lu1in,rile pe 3u1,tate arse2 lu, /o*2 +n/ipse lu1inarea- O1ul stinse lu1inile- .ri5i atent, la *o5orul *are p,rea nes/+rit i ne1,turat2 *al*, +napoi printr0o 7epue de 3un68iuri- &e lo5ise 1ai r,u2 eBa6era2 de *+nd nu 1ai *,;use: Din u,2 +n r,*oarea de p,1+nt ud2 se +ntoarse-

9 Bun, searaNi1eni nu r,spunse- Tre*eau oa1eni dintr0o parte +n alta- Apoi tra15aiul d,du *ol7ul i *opiii tcur atep0t+nd stopul- Tra5ers,2 apoi iar o*8iul *are r,1ase rou- Tre*ur, i *opiii- Un alt tra15ai2 lu1inat slab2 plin *u oa1eni 5er;ui01aronii2 ap,ru la *ol7- O 1ul7i1e de *a1ere2 alte 5ie7i *u perdele2 str,ini ai altor /a1ilii2 1in*iuni la /el de in/e*te2 saluturi bine5oitoare di1inea7a- Continua s, 1ear6,2 par*, 1ai repede2 dei a*u1 /,r, tea1,2 i 5a intra +n *urte2 a*olo unde nu +ndr,;nise ni*i s, se 6+ndeas*,- &, 1ai 5ad, *e: &, se 1ai uite la ea o dat,: Dar n0o 5edea= .utea 3ura *, n0o 5,;use- %ai bine nu 3ura- Da2 a*u1 +i era /oa1e- D,du *ol7ul i se 1inun,
!D"

la be*ul sp+n;urat deasupra /ir1ei @.+ineA2 ua bari*adat,2 se de1ola2 +n*8iseser, i ai*iCiudat2 s,07i /ie /oa1e i s, dai peste @.+ineA- Dar da*0ar /i /ost sora lui Doru2 nu era 1ai ade5,rat: E drept2 nu0i lipsea 1ai ni1i*2 dar da*, el re/u;ase de patru ori s, di5or7e;e2 dar da*, ea nu a5ea ni*i un ban2 dar da*, nu putea atepta s, 1oar, aa: Ure*8ile 5+3+ir, s*urt2 apoi st+n6a re+n*epu un /el de 7iuitur, nedureroas,- &e opri i0i 1i*, rotula dreapt, *u 1ina +n1,nuat,- Aple*at,2 la *+7i5a 1etri de poart,2 str+nse /,l*ile2 7iuitur, disp,ru *u1 5enise- +n *apul str,;ii2 *opiii 3u*au /otbal2 stri6au *e5a2 o *8iuitur, lun6, i ne+n7eleas,2 nu1ai 1in6ea pleos*,ia prin b,ltoa*e- +i +ndrept, *,*iula- Bura uoar,2 in5i;ibil, +n lu1ina be*ului2 +i prinse /a7a- A5ea s, nin6,- &au s, plou,2 i *e se 5a +nt+1pla 1+ine: 'or 3u*a dra1oleta sub o*8ii se*7iei +ntre6i: O*8ii i se u1e;ir, i0i str+nse poeta la piept *u 3ale s/ioas,- Ce /,*use din ea: @Ce 5rei de la el:A 7ipa Tania- A5ea dreptate2 *e 5oia: Da ai*i de *e 5enise: .ri5i +1pre3ur lo*urile *unos*ute *are +n*epuser, s, se destra1e +n ploaia 6in6a,- Ni*,ieri pe p,1+nt nu era pentru ea- O2 da*, 1a1a ar /i tr,it2 a*u1 era de1ult a*as,2 pe *anapeaua +n6ust, de <l+n6, sob,2 ar /i dor1it2 la *ap *u laptele *ald2 r,*indu0se sin6ur p+n, di1inea7a- 22&+nt la p+ineA s*ria pe biletul de pe noptier,2 s, nu se +n6ri3ore;e *+nd se tre;ea2 o /e1eie0/eti7, *are0i 6,sea laptele re*e pe 1asa din bu*,t,rie2 pi*ioarele 6oale pe linoleu12 +nduioat, +n lun6a *,1a, de noapte- +i su/l, nasul2 +1pinse *u 6ri3, poarta2 o*oli ?ordul2 asi6urat, de lu1inile *a1erei din /a7,- @Ba da2 ar /i ;is2 a1 b,tut dar n0a7i au;it i0a1 5,;ut lu1in, +n dos2 a1 *re;ut---A2 1i*a 1in*inoas,= +i ;+1bi2 pl,tit, pentru toate- Era un *ada5ru2 +i r,sun, +n ure*8i2 eti un *ada5ru- (ustul de *ear,- Ar /i s*uipat- Eti un *ada5ruCutia era a*olo- &e +n,l7, pu7in dar 6enun*8iul 1u*a din *oaps, o durere insuportabil,- Abia se st,p+ni- Din *ealalt, parte ridi*, st+n6ul i /iB, solid talpa2 a5ea s, 5ad,2 7inea- El era la datorie dar st,tea pe s*aun2 *8iar +n 1i3lo*2 *u /a7a spre 6ea12 r,s/oia o *arte- Nu2 un albu1Nu e orb2 Doa1ne /erete- Are 1+inile 6oale2 da2 nu 1ai e 6er- E tot +n*oto1,nat2 pe *ap are o *,*iul, *ara68ioas,2 *u dun6i kaki i albe2 de l+n, 1oale i barba !!D ro*at,2 *astanie2 e 1ai pu7in blond de*+t p,rea- Ba nu2 are /ire aurii pe /runte- Nu r,s/oiete&e uit, atent la po;ele din *arte- Desene par*,2 sau *8iar /oto6ra/ii2 nu 5ede bine- Ce 1ult +i trebuie s, 5ad, o po;,= De *e nu lu*rea;,: .oate *, nu 1ai are 1aterial- De *e nu plea*,: &t, la pro6ra1- De data asta n0o s,0i 1ai dea sea1a *, +l pri5ete- O s,0l 5ad, *+nd 5rea- Ca la 6r,dina ;oolo6i*,- Dar *e e *u el: De *e se uit, la el: Ce5a nu e +n re6ul,- %ai d, o pa6in,&+nt nu1ai po;e alb0ne6ru2 *operta e lu*ioas,2 e o *arte str,in,2 1ar6inea /oilor albastr,- Nu e +n re6ul, el ai*i- Nu aa arat, un--- Cu1 arat,: Ce 1+ini /ru1oase2 albe2 lun6i2 pip,ie pa6ina2 nu2 ur1,rete o linie2 se s*arpin, la *ea/,- %ulte lu*ruri pe *are al7ii le spun ei i se par tiute dintotdeauna2 doar *, ea n0ar /i /ost at+t de si6ur, *a s, le spun,- Bun,oar,2 ea si1te *, el e nepotri5it ai*i dar nu +n7ele<6e de *e2 ori *u1 ar trebui s, arate unul potri5it- Oa1enii s+nt at+t de alt/el= .e ur1,2 *8ipul lui are o albea7, nes,n,toas,2 ani1alele din peteri2 de*olorate2 *u 1ulte pi*iorue sub7iri- ?ine7ea2 da2 /ine7ea2 6ri3a *u *are +ntoar*e pa6inile- Ua2 uite0l pe Du*u- &0a ridi*at i0i dau 1+na- &e trase pu7in +napoi2 *obor+ *apul- Nu1ai printr0un 1ira*ol al 6reelii ar putea0o 5edea- 'orbes* *e5a *u @1+ineA2 *u @/oa1eA2 *,*iulit, aprob,2 p,*at de barba *are0i /ur, /a7a2 *latin, din *ap aprobator +n ti1p *e Du*u +i d, un pli* i +l bate pe spate- Nu e prietenos2 Du*u r+n3ete2 blu;a lui nea6r, pe 6+t2 *o3o*ul 8,rt,nit2 obra3ii bu8,i7i2

*el,lalt par*0ar /i un a**ident2 +i arat, 1aina ne/olosit,2 a*operit, toat, *u ;iare2 /a*e un se1n de rota7ie2 +i 1ai d, blondului una pe spate i iese- +i +ndeas, pli*ul +n bu;unar- Bani2 si6ur2 bani2 *e alt*e5a: +1pre3ur e 1ai *urat- Nu e ni*i ur1, de plasti* dar nu poate s, nu se uite la el2 *e0ar ;i*e el s, tie *, +n sin6ur,tatea lui e 5,;ut: Da*, nu e ni*i orb2 ni*i surdo01ut--- Ia *artea2 1,nuile de pe ban*ul a*operit *u o 8+rtie +n/lorat,2 le pune +ntr0o sa*o, nea6r,2 TIA s*rie *u alb pe burta ei2 tra6e /er1oarul 6en7ii- &e 1i*, deodat, 1ai repede2 a*u1 *,0i +n*8eie *o3o*ul par*, nu e *8iar s*8eleti* i toat, 8ot,r+rea +n*runtat,2 1i*,rile eBa*t de*u0 pate2 poate e un tip 5iolent- Dar2 Du1ne;eule2 pe unde plea*, ea: Trebuia s, se /i 6+ndit2 s, /i ieit 1ai repede2
!!! el aude a*u1 ori*e ;6o1ot- +n68i7i i d,du s, *oboare st+n6ul dar dreptul +n7ep, ad+n*2 insuportabilLu1ina se stinse i atun*i s*8i1b, pi*iorul 9 si6ur el a5ea s, ias, prin *as, i ea2 dup, el2 dup, *e paii se 5or--- O *lip, nu 5,;u la*,tul pe0a/ar,- A1e7i2 *,ldura ruinii i a pi*,turilor re*i de pe streain,2 +n*8ise o*8ii- Ieise a*olo2 la un 1etru de ea2 +n*8idea ua2 nu ple*a2 +n*re1enise2 *e se +nt+1pl, a*u1: Ea2 o 6,in, *o*o7at, pe lad,2 str+nse pleoapele2 de *e nu 5orbea: Lada trosni i des*8ise o*8ii- Da2 st,tea ne1i*at2 *u 1+inile +n bu;unare2 nu2 nu a5ea s, 1oar, to*1ai ai*i2 6+tuit,2 +n 1i;eria asta2 +n 1o*irl,2 6+tuit, de un nebun2 se uita la ea /,r, un sunet2 nu r+dea 1,*ar2 *ara68ios *u1 era *u dun6ile alea de piti* +n *ap- Nebun *al12 si6ur2 *e trebuia s, /a*, ea2 *u1 se2 a*u1 *u1 se pro*edea;,2 respira7ia uitat, 6rea i lun6, de 6roa;a us*at, a 6+tului2 aer *urat2 re*e i el ;+1bi /ad2 /,*u un pas- &e trase +napoi +n le1n,rie2 s, n0o atin6,- Dar +n alert, o*8ii se obinuiser, *u +ntuneri*ul2 *opiii 7ipar, iar *e5a as*u7it *are r,sun, 6alben2 nu2 nu 5iolent2 +ntindea bra7ul spre ea s, o spri3ine9 Haide2 ;ise el2 nepre/,*ut *al1 i bl+nde7e *a pentru un ani1al +nd,r,tni*2 pedepsit *u b,taia9 A1 *,;ut2 b+lb+i- %0a1 lo5it- %, doare 6enun*8iulR,ni7ii i pri;onierii2 *ei slabi s*ap,- O lu, de bra7 i o spri3ini2 era pu7in 1ai s*und, de*+t el2 1irosea *ald2 +n5er;it de brad i *opiii urlar,2 petele lu1inoase ale /e7ii2 5o*ea r,1ase 6ra5,2 a unui sin6ur *u5+nt 9 o 5o*e au;it, ;ile +ntre6i nu las, o a1prent, at+t de *lar,9 %er6i pe 5+r/uri- Nu 5orbiO l,s, s, trea*, +nainte- Ca1era din /a7, p,r,sit,2 poarta de /ier ;6+rie prin noroi2 un 8+ret 1oale- El 1er6e /ires*2 asta era 5ia7a lui2 *u sau /,r, paii ei speria7i +n *lisa *u *reste lu*ioase2 aprins, de be*uriD,dur, *ol7ul- Tra15aie din a1bele sensuri bolteau *urba2 lu0ne*+nd peri*ulos unul pe lin6, *el,lalt2 5ul6ar 1e*ani*2 ploaia se pul5eri;ase iar- &e +ntoarse spre ea i0i 5orbi pri5ind0o +n o*8i2 *u un /el de 1il, pentru spionul neputin*ios des*operit4 9 Te0a tri1is *ine5a:
!!E

9 Nu- Eu adu*--- i t,*u2 *obor+nd *ol,rete pri5irea9 Ce adu*i: 9 Adu* pun6ile de plasti*In biseri*, lu1ina nu 1ai ardea- Clipi2 obosit, de p+lp+irea 5iolet, i 5erde a be*ului sub *are st,teauUr1,ri pietrele *ubi*e alb,strite2 pre;en7a brutal,2 6reu 1o*nit, a *al1ului b,rbii roii *are nu se 1i*a2 nor1al ar /i /ost s,0i spun, @du1nea5oastr, nu---A: 9 Nu trebuie s, te te1i2 ;ise- Nu e ni1i*- C+nd a1 /ost data tre*ut,2 seara2 atun*i te0a1 5,;ut- +1i pare r,u *,--- Nu e ni1i*- %0a1 uitat doar--+n*er*, s, sur+d, dar el nu era nelinitit9 Nu 1, te1- Eti *urioas,: 9 Nu2 bolborosi2 dar tre*u tra15aiul i el /,*u se1n s, tra5erse;e- &e opri pe trotuarul *el,lalt la un pas de ea2 *u 1+inile +n bu;unare9 'rei s, te *ondu* a*as,: 9 Nu2 opti dar nu se putea desprinde din lo*- Da*,0l 5edea2 da*, el 5edea2 tia2 *e putea ti:2 totui +ntreba /,r, s, ridi*e tonul2 ea de5enise o proble1, de re;ol5at i deodat, +l pri5i li1pede prin o*8elarii aburi7i- &e 6+n0dea oare: .ri5ea peste ea9 Ce e de /,*ut: ;+1bi el trist2 *l,tin+nd din *ap- Iei un tra15ai: 9 Nu2 aproape 1ieun,2 surprins, i o/ensat, de ina0bilitate- A 5rea s, dau un tele/on9 Tele/on e +n spatele biseri*ii2 ;ise el2 ridi*+nd 1ina alb, la +n,l7i1ea *apului2 rotind0o spre dreaptaBun, seara2 opti i se aple*, uor2 d+nd s, se +ntoar*, spre pia7,-

9 Ateapt,01,- &au 8ai *u 1ine s, dau tele/on- Nu1ai s, spun *, nu 1er6 a*as,%er6ea la 5reo doi pai +n spatele ei2 /redona 1ol*o1 o /ra;, *lasi*,2 ni*i o bu*urie2 o po5ar, neateptat,- &*oase o /is,2 /or1, nu1,rul pe dis*ul +n68e7at i0l 5,;u *u *oada o*8iului /u1+nd la doi pai2 relaBat i /ru1os ;5elt2 /,r, +n6ri3orare2 apati*2 ab,tut2 *u 6enele2 barba roie ar6intate de ploaie# 9 Ro*8ia de *rin

!!F

9 &tai sin6ur ai*i: +i u1/l, p,rul +n *retet2 +n5+rti 1,r6elele *a +n0*uietoarea s, trea*, ne5,;ut, la *ea/,(,siser, /o*ul aprins2 ardea /luier+nd i ai /i putut ur1,ri uor 1odelul liniat al *o5orului- &e ridi*, i se apropie de 1asa pe *are el t,ia p+inea9 Da2 sin6ur9 E /ru1os%asa lun6, *+t peretele2 sub 6ea12 le1n +n5e*8it *a un ban* de lu*ru- Un tean* de *,r7i2 un /ier,str,u *a de 3u*,rie2 doi *leti *u bot rotund2 o bobin, *u s+r1, de *upru2 tuburi de lipi*i +ntr0o *utie de le1n *u bla;on 6ra5at +n ala1,2 o 5a;, alb,strie2 aiuristi*, i i1ortele 6albene%ai t,ie o /elie i se aple*, s, des*8id, o ser5ant, 5e*8e *are trosnete2 ua s*+r7+ie2 s*oate un *oule7 de ar6int2 pune +n el /eliile sub7iri2 o pira1id,- &e aplea*, iar2 l,s+nd0o a*olo +n pi*ioare s, se uite +n toate p,r7ile2 par*, ar /i sin6ur2 o proast, *retere e5ident,2 nu0i pas, *, st, *ine5a +n spatele lui2 *, i0a intrat o /e1eie +n *as,- E obinuit 9 @stai 3osA2 i0a spus @da*, eti obosit,- Ci0e /oa1e: Da- N0a1 de*+t *onser5e i stru6uri- i nite *eap,- E bine- 'rei s, bei *e5a: Nu-A &e pre/a*e bine- Dei n0are de*+t de pierdut- Un b,nbat de;interesat--- .oate e 8o1oseBual- &e aea;, iar pe patul in*o1od2 pe ar*urile +nalte- &*oase o *onser5,2 i0o ar,t,9 N0are i1portan7,2 ;ise Rodi*a2 dar se uit, la *utia *olorat,&+nt *re5e7i- N0a 1ai 5,;ut aa- I0a pus er5e7el brodat- Tra6e /otoliul de sub bibliote*,2 toat, 1obila e 5e*8e2 1ult lu*rat,2 aa *e5a *,uta (ui pentru *asa lui dar nenoro*itul 5oia ie/tin2 pe ni1i* da*, se putea2 +i a1intete ruinea2 la bra7ul lui2 +n /a7a babelor ui1ite de pre7urile propuse2 nu se putea2 le1n de nu*2 de *ire2 5itrina e1pire2 *onsolele de 1ar1ur, la o sut, de lei2 o sp,rtur, in/i1, +n 1i3lo*2 *ine5a a l,sat de sus un s/eni* de bron;2 s0a *r,pat2 /urie2 ne6li3en7,- O ateapt,2 +i /a*e un se1n stri1t de po/tire2 /,r, un ;+1bet2 dar nu e a6asat2 e doar indi/erent2 *a o 1edu;,- Dar ,ia nu s+nt aa- Ta*+1uri de ar6int= N0a 1ai 5,;ut de*+t la *ole0 6ul lui Doru *are--09 Eti 8o1oseBual:
!!G

A rupt o bu*at, de p+ine i0l *aut, *u o*8ii +n *ol7ul *u balansoarul unde s0a ae;at2 i0a luat ;iare enor1e de la *apul patului- )iare str,ine- O pri5ete2 o *+nt,0rete lun62 lu1ina e rotund,2 *res*ut, din aba3urul 3apone; peste *a1er,2 *are pare 1ai 1are2 spa7ioas,2 *urat,- A2 el tot se 1ai 6+ndete2 se te1e *, a pus0o *ine5a s,0l ur1,reas*,9 Nu%,n+n*,- %ust,7ile *iupes*- N0are *8e/ de 5orb,- N0are ni*i un 8a;- &0a des*8is poarta prin *are au intrat ei- i0a*u1 tra15aiul2 dou, tra15aie uruie slab *u 5+ntul2 un *urent re*e pe sub u,2 *u1 s, r,1+n, ai*i: Dar +n *a; de /urtun,: Ce *aut, ai*i: &e opri i0i terse o*8ii *u *iud,- .a6inile sub7iri /ones* +ntoarse- Nu 5ine ni1eni ai*i- &e ridi*,9 'in i1ediat2 ;i*e i ieseDe /apt2 nu0i e /ri*,2 ni*i sin6ur, ai*i2 dar unde s0a dus: Oi pironi o*8ii *urioi pe bibliote*,- Un perete de *,r7i2 la 1ar6inea eta3erelor /i6urine de 3ad2 o *lepsidr, 1i*,2 un ir de ele/an7i i po;e- &e ridi*, i lu, una *olor2 trei b,ie7i dintre *are unul e el2 r+de *u 6ura p+n, la ure*8i- R+de= R+d i *eilal7i2 1ai potolit2 se 7in de u1eriAu *a1 dou,;e*i2 dou,;e*i i *in*i de ani- El pare a*u1

*a1 de 5+rsta ei sau *e5a 1ai b,tr+n2 *a1 trei;e*i i *in*i2 patru;e*i2 o*8ii au riduri2 albul 1urdar2 +n *iuda aten7iei- O e*8ip,2 prieteni- .o;a alb0ne6ru a unei /eti7e serioase2 la un birou de *opil2 +n spatele ei *a1era nu se 1ai ter1in,2 e 6oal,- ?eti7a nu po;ea;,2 pare surprins, *+nd a ridi*at *apul din *aiet2 un *opil 6ra52 su/erind2 are 5reo ;e*e ani2 o*8ii des*8ii as*uni de str+1b,tura la o lu1in, prea 1are- E deran3at,- Dar sea1,n, pu7in *u el- Copilul lui: .aii pe s*ar,2 aproape noapte- &e ae;, i0i 5+r+ +n 6ur, la repe;eal, o bu*at, de p+ine9 Ceap, i pu7in, br+n;,+i pune pe er5et /ar/urioara *u 1ono6ra1, r,su*it,2 +n *ealalt, 1+n, are un *oule7 +1pletit *u stru6uri albi9 Nu trebuia s, te deran3e;i- Unde ai 6,sit stru0 6uri: +n (re*ia- 9 Ai /ost +n (re*ia: Da*0ar r,1+ne ai*i2 l+n6, 1as,2 s,0l 5ad,2 s, poat, !!$
5orbi *u el- &e 6+ndete la alt*e5a- E absorbit2 ab,tut- Ar /i trebuit s, sune la (ui- &0ar /i dus p+n, a*olo- Doru nu e a*as,- .u7in nebun si6ur *, e- N0are 6ustul +nt+10pl,rii- N0are 1iros- Nu +n7ele6e *, +n seara asta a *unos*ut0o pe ea- +l pri5ete *e5a 1ai de1n2 nu e 1eteu6ar2 *e dra*u e: 9 Nu2 1i i0a adus un prieten9 Tu nu 1,n+n*i: 9 Nu 1i0e /oa1e2 ;ise el i0i trase taburetul de sub 1as,2 lu, o boab, de stru6ure9 Eti obosit2 o s, ple* i1ediatEl +ntinse 1ina i lu, dintre *,r7i o pip, sub7ire2 un pa*8et de tutun *are 1irosea dul*ea69 .o7i s, 1ai stai2 da*, 5rei- Nu po7i s, r,1+i peste noapte- N0ai unde dor1i- Da*, stai departe2 +7i *8e1 un taBi *+nd 5rei s, ple*i- Nu07i /a*e proble1e9 Nu01i /a* proble1e2 aproape 7ip,Ar /i trebuit s,0i dea o pal1,- +n /ond2 1ai bine *, nu0i *urios- Dar ni*i *8iar aa- Ni*i n0o +ntreab, *u1 o *8ea1,: Ea: Ea e ori*ine: Tratat, *a un *+ine /l,1+nd--- Lu, un stru6ure +n6,lbenit2 *u *oa3a 6roas,- I0au dat *u *ear,9 Nu 5rei s, tii *u1 1, *8ea1,: 9 Cu1 te *8ea1,: repet, el *u a*elai *al1 obosit2 +ndesind +n pip, un o1oio6 de tutun9 Nu07i pas,2 ori*u1i da*, n0ar 1ai /i 5,;ut0o ni*iodat,2 el *u indi/eren7a lui eBtraordinar,2 a5ea s, spun, *, n0ar /i re6retat s, nu0i tie nu1ele2 s, n0o /i de;br,*at 1,*ar2 s, se /i purtat *u ea +n du1,nia aia2 un *+ine de pripas: T,*ea i se uita la ea *u15a *u 1il,- %ila lui= %ila tuturor- +1pinse /ar/uria i puse *otul pe 1as,2 +i prinse 1+na dreapt, *u st+n6a2 a5ea *e5a /er1e*,tor2 de de;n,d,3duit i totui se si17ea bine2 *u *oatele pe 6enun*8i2 pri5ind +n *o5or2 din *+nd +n *+nd2 /,r, tea1,2 ridi*+nd o*8ii la ea- &lab2 puterni* as*uns2 poate /ioroasa 5iolen7, a *elor *e par bl+n;i2 nu2 n0a5ea de 6+nd ni1i* r,u2 de *e /,*ea piepteni de plasti*: Dar da*, ea nu 1ai adu*ea plasti*2 el 1ai lu*ra: Ce 1ai lu*ra: .utea lu*ra da*, seara *itea ;iare italieneti- &*oase o 7i6ar, din pa*8et- El i0o aprinse i puse *8ibritul pe 1as, +n eBa*t a*elai lo*- Au;i2 n0are unde
!!K

dor1i= &0ar /i putut s, /ie nea17 sau rus2 blond2 1oale2 0*u pielea alb,2 *u *ear*,ne u1/late2 side/iiNu2 nu rus2 poate nea172 *u toat, distan7a politi*oas,2 *a Doru- &au un idiot ti1id- ?u1a- Nu +ndr,;ni s, +ntind, 1+na spre el- &e 6+ndise- &0ar /i putut s, se uite la ea2 s, r+d,2 alt o12 *a +n po;,- +n /ine2 un tip 7+*nit- +n*er*, s, ridi*e pi*iorul drept2 s,0l trea*, peste st+n6ul2 durea prea tare2 ni*i dreptul n0ar /i suportat st+n6ul- &*utur, s*ru1ul +n /ar/urie2 *a o bat3o*ur,- Apoi se ruina2 str+nse din bu;e2 eBa6er+nd de;in5oltura- +i s*oase o*8elarii- Ar /i trebuit s, 5orbeas*,2 s, spun, 1ai 1ulte- Oare despre *e 5orbeau al7ii at+t de 1ult: Iar +n68e7ul lui se trans1itea potolit2 un *anon2 i0apoi pre/era s, /ie sin6ur2 *u si6uran7,9 C+ti6i bine la 7i6ani:

9 Da2 ;ise el i2 pe neateptate2 ;+1bi9 C+t: 9 'ariabil- +n 3ur de *in*i 1ii pe lun,2 da*, pe ;i iese o sut,2 o sut, *in*i;e*i2 dou, sute- &e pl,tete la bu*at,Clin*8enitul unui tra15ai- De /apt2 era eBa*t2 nu 5oia s, 5orbeas*,2 nu 5oia ni1i* de la ea9 Cu1 te *8ea1,: +ntreb, +n*et i0i puse iar o*8elarii- Nu era nor1al s, se *erte *u (ui- Nu era nor1al s,0l *ontrole;e- .oate se +nsura- ',;u tele/onul sub pat2 par*8etul lu1inat *u 5ine ne6re2 *otoarele lu*itoare ale *,r7ilor de pe ra/tul de 3os2 albu1e- &*utura pipa- N0a5ea s,0i spun,- Cu at+t 1ai bine- &e o/ens, pri5indu0i papu*ii +1bl,ni7i2 *u *are *l,1p,nea uor2 p,rea *,0i *+nt,2 ea absent,2 o 1elodie +n 6+nd- %i*a ei nebunie- Un tip retras i t,*ut2 ni*i 1,*ar s,0i spun, *u1 +l *8ea1,2 un nesi17it b,nuitor2 poate nebun9 %ul7u1es* pentru 1as,2 ;ise pri5ind /ar/uria +n6,lbenit, de sos- %0a du*e2 da*, eti bun s, *8e1i o 1ain,Aprob, i trase de /irul tele/onului p+n,0l aduse la pi*ior9 %, *8ea1, %i8ai2 ;ise ridi*+nd re*eptorul- Da*, +7i /a*e pl,*ere2 1ai tre*i- A doua strad, la dreapta dup, atelier- ?a*i des *8estii din astea: 9 De *are: opti +n7ele6+nd i re/u;+ndu0i 6ri1asa- Co1and, taBiul- Nu1ele Heres*u- Ultra6iat,2 nu re7inu tele/onul- %iros bun de tutun dul*e2 *o*oat pe tabu0 !!N

ret2 pi*ior peste pi*ior2 nenoro*itul *iu6ulea stru6urele +n*eput de ea2 +n5+rtea *oule7ul de p+ine- +i ar,t, *uierul< din dosul uii2 se +ntoarse +napoi la 1as,2 trase rapid /oile de 8+rtie de dedesubtul tean*ului de *,r7i2 un s*ris 1,runt i e6al *are a*operea *+te5a ;e*i de pa6ini2 le +n0 des, +ntre dou, *,r7i +n bibliote*,9 Nu *red s, ne 1ai 5ede12 spuse- Nu *red2 i0i +n/und, bretonul sub *,*iul,- El ridi*, din spr+n*ene ;+10bind *u 6+ndul aiurea2 aiurit2 aiurit2 un b,rbat de de*or2 apoi +n*8ise i ;ise ar,t+ndu0i /otoliul4 9 .o7i s, 1ai stai *in*i 1inute- Abia a*u1 plea*,- &e0aude *+nd oprete +n /a7,- .une07i *i;1eleRespir, ad+n*2 o r,*oare de ap, i be;n,- +l atept, pe trepte- @O s, 1er6 *u tine p+n, a*as,- i pe ur1,: %, +ntor* *u 1aina- De *e: N0a1 *8e/ de *o1pli*a7ii2 da*, p,7eti *e5a- .ar o toant,: Da-A .,rea o toant,2 oa1eni buni= Ar /i r+s2 dar +n prea31a lui era un sa*rile6iu- R+0dea +n po;,- De *e era at+t de serios: Copilul era al lui: Casa: 9 Ai*i e *asa ta: A p,rin7ilor t,i: +n*uia ua2 aprindea o la1p, 1i*,2 suspendat, +n balda*8inul de le1n ne6ru9 E *a1era 1ea din *asa p,rin7ilor 1eiCa1era din /a7,2 *u intrare separat,- +i pl,*ea s, /a*, pe 1isteriosul- Ce *,uta la atelier: %aina opri2 *u1 ni1erise 1inutul:2 i el o lu, +nainte spre poart,2 1ers de o1 /,r, 6ri3i2 1are e*8ilibru2 putea ple*a tot aa la 6ar,2 *u 1+inile +n bu;unare2 nu i se putea +nt+1pla ni1i*- Ro0di*a +n*8ise poarta *u un /ior de /ri64 era un /il1 +n *are el suna la o institu7ie o/i*ial, i se pre/,*ea *, 5orbete *u *entralista a*olo +n /a7a ei2 *+nd ea ple*a se au;ea +n re*eptor 5o*ea iritat, a unei /e1ei *are +ntreba de *+te5a ori @*u *ine 5re7i s, 5orbi7i:A2 sun+nd2 /irul tele/onului atin6ea alt /ir *are aprindea un be* +n *a1era a*oli7ilor lui i banda 5enea s0o ata*e pe /ata *redul,- Dar nu2 /,*use trei *i/re2 era un taBi oare*are&e +n68esui +n *o3o*ul lui2 +l 1irosi de aproape- Nu se /erea2 nu se apropie9 De unde tiai *, 1, uit la tine: opti!!# 9 A1 un dia1ant la 6+t2 +i spuse la ure*8e2 doar 5o*ea eobor+t,2 6ra5,2 /,r, ur1, de *o1pli*itate- 'ibrea;, *+nd se apropie *ine5a&,ltar, pe strada des/undat,- o/erul r,spunse un bule5ard i un nu1e 5o*ii de /e1eie *are *on/ir1a a*u1 nu1,rul 1ainii +n aparatul de re*ep7ie p,*,nitor9 E *ald la du1nea5oastr,2 se adres, %i8ai o/erului *u o 5o*e lat, de patron de1o*rat-

Tres,ri9 Cald2 ;ise o/erul i se r,su*i- A1 reparat radiatorulA5ea un dia1ant: Care 5ibra: i ea a5ea un inel *u dia1ant2 nu 5ibra ni*iodat,- .ro/ilul alb ap,rea prin*iar pe /ereastra +ntune*at,- +i atinse pi*iorul *a din 6reeal,2 *iorapul 6lisa pl,*ut pe *ati/eaua 6roas,- Bine *, era dr,6u7 *u o/erul= ter6,toarele de parbri;2 un ti*,it de *eas *a +naintea eBplo;iei2 5e;i2 nu +n*etea;, s0o obsede;e2 5o*ea stran6ulat, la /ie*are *u5+nt a dispe*erei2 adrese2 pe ur1, @'0a ru6a s, 1, s*uti7i de *o1entariiA2 +i spunea *ui5a i 8art= t,*ere- Intrar, pe bule5ard- (ara +ntr0un neon slab2 *oloanele +nne6rite2 un 1otor de troleibu; i el se uita pe 6ea12 oa1enii +n68esui7i +n burni7,2 o8ir0*i7i2 *are tra5ersau +n 6rab,2 tea1a de /arurile prin *are *,l*au2 5,;u7i2 a1enin7a7i de ;drun*in,tura 1otorului la p+nd,- %ai erau 1inute2 *+te5a 1inute2 pani*a 1are +i b,tu i ei ini1a2 se l,s, 1ai 3os pe ban*8et,2 putea /i 5,;ut, de0a/ar,2 *u (ui nu se a/iase ni*iodat,2 de unde i p+n, unde *ura3ul: +i ;+1bi2 a*u1 putea s,0i +n*ur*e toat, 5ia7a2 *e nebunie= Doru putea s, *oboare *8iar a*u1 din 1aina luiDar de *e nu0i era /ri*,: i totui 9 +l pri5i *u *oada o*8iului2 tot distrat2 1+inile +n bu;unare2 *a0n bir3,2 tol,nit2 *ap ;6+l7+it la +nn,diturile as/altului2 par*, n0ar /i /ost al lui2 *e nep,sare2 Doa1ne=2 i asta era o boal,2 o ne5ro;,2 *e5a 9 o inti1idase2 +i luase 5orbele din 6ur,2 i se0 n*leiase li1ba de /ri*, s, nu spun, 5reo prostie2 un terorist2 +i /,*use o proast, i1presie2 si6ur *, da2 o toant,2 7inuta ei distins,2 o*8elarii at+t de ra/ina7i2 par/u1 i ni*i o 5orb, 1ai de Doa1ne a3ut,2 /e1eile nu trebuie s, /ie detepte2 la ur1a ur1ei2 o +ntrebase da*, @/a*e des *8estii din asteaA: De /apt2 ea *e0ar /i trebuit s, +n7elea6,: Ce tia el despre ea: Cu1 +i per1itea2 nenoro*itul: Cine era: !!"
9 .ri1a la dreapta2 spuse tare pentru o/er2 dar 6lasul sun, aspru2 +nt,r+tatEl2 %i8ai2 se ridi*, pu7in pe ban*8et,9 .ot s, 5,d piatra: +l +ntreb, +n*et2 *u toat, ironia de *are era +n stare9 Te0a3ut, *u *e5a: r,spunse el pe a*elai ton dar *,ut, pe sub 6ulerul *,1,ii i trase a/ar, un lan7 de aur obinuit2 dibui la spate un 1edalion rotund- In *entru2 +ntr0ade5,r2 o piatr, alb,2 de *in*i ori 1ai 1are de0*+t dia1antul ei2 un bob de poru1b u1/lat- +ntinse 1+na dar el o opri bl+nd2 +l stre*ur, iar dup, 6uler9 Nu e 5oie: ;+1bi ea- ?a7a lui nu era *rispat,2 bu;ele 1ai de6rab, 6roase2 +ntredes*8ise2 ui2 un ri*tus /,r, e1o7ie9 Nu- Nu e 5oie2 opti *al12 un r,spuns la alt*e5aI1polite7ea o des*u1p,ni- +n *,ldura *au*iu*at, a taBiului2 sen;a7ia de r,u2 6rea7a *re5e7ilor i indi6narea 6reu repri1at, i0l +ndep,rtar, pe str,in *a pe o s*en, p,r,sit, un s*aun ne/olositor- Uit, *+te5a *lipe2 pri5indu0i se*5en7a de /a7, o6lindit, palid +n *ontralu1ina *+te unui be*9 Ai*i: +ntreb, o/erulDoi bine b,u7i se le6,nau spre 1aina *are +n*etinise9 Ai*i2 ;ise Rodi*a9 Tra6 1ai +n*olo2 e inter;is--9 Oprete ai*i2 ;ise ea +nsu/le7it,2 *u un tre1ur ire0presibil de sup,rare9 E inter;is2 doa1n,- Uite= +i ar,t, *u 1+na prin parbri; un se1n +n *ru*e pe *are ea +l tia plantat a*olo de ani de ;ile9 Nu se +nt+1pl, ni1i*- E pentru noi2 aproape stri6, i0i des*8ise poeta%+na lui i se str+nse dureros pe bra72 nu 1ai putu 1i*a2 se trase +n 5an2 *u *ealalt, 1+n, el s*oase o sut, din bu;unar i i0o +ntinse o/erului9 %er6e1 +napoi2 spuse i o/erul aprob,2 lu+nd 8+r0tia+i l,s, 1+na- Nu se te1ea *8iar de ni1i*: .utea s,0l /a*, de o*ar, a*olo2 *u o/erul2 putea s,--- Deodat, se do1oli- O pri5ea *al12 *lipea *a ori*ine2 n0a5ea ni1i* s,0i spun,- Un b,rbat *urtat= Te *red i eu= +l str,/ul6era4 da*, el ar /i u1blat dup, ea2 s,0l /i 5,;ut2 i0ar /i +ntors !ED spatele2 6olan nenoro*it2 lepr,2 te +n7ele6i bine *u o/erii2 lu1ea ta= &urise 1,re72 a1intindu0i *iu*urii de *ristal ai *andelabrului din su/ra6erie9 Bun, seara-

9 Bun, seara2 o/t, el2 *a dup, o treab, ispr,5it, i pri5ea2 ne*l,tinat2 +n *ea/a 6roas, a o/eruluiNu- Ea nu apu*ase s, poarte taioare *lasi*e la doi nasturi2 /ustele terne din sto/ele22buneA2 re;istente2 purtabile2 ale unor /oste ro*8ii2 balon;aide2 lodene2 paltoane de dinainte de r,;boi sau din 5re1urile 6rele de dup,- Blu;ele s*robite2 pepiturile populare2 dun6ile /ine +n pri1ele 7es,turi +n6ri3ite de in i bu1ba* le apu*ase- A5usese *+te5a 3abouri de dantel,2 o blu;, /luturati*,2 +n*re7it, dedesubtul i deasupra pl,t*u7ei +n/lorate2 l+neturi uoare2 *roetate si1plu2 *u r+uri2 *u opturi s,r,*u7e2 *u 1+ne*a abia a*operind +n*8eietura bra7ului2 da2 ro*8iile sa*2 nite i1pri1euri +ndr,;ne7e2 *ulori 7ip,toare pentru *roieli ti1ide2 ro*8ii t,iate asi1etri* +n 3urul 6+tului2 pli*ti*oase bu;unare 1ari +n *are 1ai*,0sa o *ontrola s, nu pun, ni1i*2 +i *osea *8iar printr0un nasture /ante;i bu;unarul de ro*8ie2 da2 i pi*8et2 i sta1b, adunat,0n talie +n *ordon de la*2 i ter6al de sara/ane--- O2 sara/anele= Un /el de 8aine de 1un*,2 dedi*ate unei idei 6enerale2 /,r, *ontur2 despre a1bian7a 1un*ii2 unde trebuia s, +n*ap, uti0 litatea2 laolalt, *u rit1ul neobosit2 *u 5arietatea su6erat, prin s*8i1barea blu;elor2 *ordoanelor i bati*urilor +nnodate u6ub,7 +n *8ip de ear/,2 *u durabilul2 adi*, perspe*ti5a +ndep,rtat,2 *u e6alitatea i sobrietatea ne5oii strin6ente de prop,ire2 *u /e1initatea *are adapta *erin7ele *roielii tip la nease1,n,toarele *orpuri- Un /el de uni/or1e dr,6u7e2 +n *ulori +n*8ise2 nasturi 1ari2 bu;unare apli*ate2 1ai t+r;iu 5or i;bu*ni *arourile2 dun6ile pentru *ele slabe2 pi*ourile pentru *ele 6rase2 de*olteurile se 5or ad+n*i2 l,s+nd la 5edere /ai1oasele siloane2 pri1ele 1,t,suri arti/i*iale2 a**entu+nd ilu;ia *, /e1eia e at+t de stri1t, pe *+t o arat, +n6usta plat*, bretelat, a sara/anului- Dar ro*8iile de o*a;ii= %,t,suri lu*ioase2 ;e*i de ;or;oane2 *ra5ate din a*elai 1aterial2 bolerouri2 s*urte 8,inu7e2 alb0 6ri2 din lu*r,tur, su/eritoare2 sp,late o dat, !E!

pri1,5ara i o dat, toa1na2 purtate peste ro*8iile uoare2 /,r, 1+ne*,2 broderiile sa5ante ale 6uleraelor +nnodate la ro*8iile sobre din sto/, uni2 uni*a 6eant, de piele de la @Ro1artaA2 1,nuile *e8oslo5a*e2 *,*iula din U-R-&-&-2 /alsele *8i8li1baruri la /el de /ru1oase *a alea din .olonia2 strassurile i e1ailurile str,lu*itoare din R-D-(La 1asa de nunt,2 pri1a ei ro*8ie 1ini2 tri*otat,2 adus, de Doru din Italia- Apoi ineturile2 broderiile /ol*lori*e2 supraelasti*ul pantalonilor2 *ei e5a;a7i2 pantalonii albi *u sandalele 1utar pe /ale;a %an6aliei2 *+te i 1ai *+te *ostu1e de baie2 ro*8iile de pla3, din prosop2 pe ur1, din p+n;, topit,2 toate ro*8iile aduse de Doru2 *ele 1ai /ru1oase *u1p,rate de ea la Ba6dad2 a82 arabii ,ia *u Du1ne;eii lor pe toate 6ardurile2 ni*i un /ir de 5in2 ap, din *,nile lor 1i;erabile2 to7i r+n3i7i2 /e1eile as*unse +n pliuri i1ense +ntin;+ndu0i *,1,ile i1pri1ate2 ea2 poate pri1a ro1>n*, +n *,1eoaie 5esele *u 1+ne*i lar6i i papu*i +1pleti7i *u /ir de aur--&e s,puni tr,6+nd *u ure*8ea spre birou2 doar ;u1;etul opotit al 5o*ilor2 a*elai %itoar*, @la un pa8ar de 5in2 doa1n,A2 *are se /,*ea doi litri2 po5eti /,r, 8a; +nirate lui Doru2 dar pe el +l interesau- %ai 1ult de*+t s, ple*e o dat, la Ro1a2 s, adu*, lu*ruri 1ai noi2 s,tul, de re5istele lui %itoar*,2 ea i ne5asta lui2 o 7oap,2 ;6+ite2 se pre/,*eau *, le pla* a*eleai 8aine- La Oper,2 bun,oar,2 la pre1iera unde erau 5ineri in5ita7i2 *e o s, pun, pe ea: (ui nu se sin*8isea- &e o/erise s,0i /a*, rost de ro*8ii n,struni*e 9 in5en7iile alea din 1ateriale ie/tine2 +nn,dite2 prostii de 1ii de lei pe *are ea2 desi6ur2 s, le pl,teas*,- Toate nebunele tri*otau2 *oseau sin6ure 9 atun*i de *e2 de *e 1ai tr,iau: &e +n6roase pielea pe pi*ioare- D,du dru1ul du0 ului i s*oase din dulap *re1a de 1+ini *are se absorbea at+t de repede2 *ati/ea+ntr0o 5re1e2 toate astea *ontaser,- A*u1 le a5ea *ine 5oia i *ine nu 5oia- Ori*e era bun2 nu1ai s, aib, un aer libertin2 ro1anti*- Lu1ea +nnebunise- Da*tilo6ra/a lor2 un luB turbat2 alte br,7,ri de aur +n /ie*are ;i--- O si1pl, da*tilo6ra/,- Da2 dia1antul= A5ea nenoro*itul un dia1ant *+t toate pietrele ei la un lo*- +l /urase: .robabil *, nu- Casa 5e*8e2 1obila /ru1oas,2 prietenii i0adu* stru6uri i *re5e7i2 poate 1otenise sau pri1ise2 bine *, nu purta inel- De /apt2 nu purta 5eri68et,- Dar *opilul se1,na *u el- &au i se p,ruse: Ori*u12 de *e s, nu0l 1ai 5ad,: Nu 1ai era o /eti*an,- Oi putea per1ite s, se 3oa*e pu7in- i0apoi Doru spunea *, (ui o *,utase2 *8ipurile2 +i uitase *8eile la birou- Ei2 *u1 se poate *a +n at+7ia ani Doru s, nu /i obser5at ni1i*: Era prea o*upat- N0o b,nuise ni*iodat,- +1br,*, ro*8ia de *as, *u /er1oar p+n, 3os de la (ui- A5ea o 6lu6, 5esel,2 bordat, *u o *ati/ea albastr, *a *erul- Era *8iar un *apot /ru1os- Tot *e lua el a5ea 6ust- &e si17ea prost2 n,t,r,ul= +i +nroi pu7in

po1e7ii2 +i tre*u ri1elul pe 6ene- &pr+n*enele *res*2 5aS /i s,lbati*,- &e 8olb,- Ire;istibil,Da*, n0ar /i /ost boul ,la ai*i2 s0ar /i *ul*at- De la patinoar 5enea aa2 ru1en,2 5ioaie- Da2 era proasp,t,2 si6ur *,0i era dor de ea2 nu stri*a pu7in, plat,2 a5ea o 5ia7,2 @a1 i eu2 *a ori*e o12 o de1nitate a luiA2 ar /i spus +n tribunal- @Inelele s+nt 1otenite:A +ntreba 3ude*,torul- @Ei2 asta0i bun,2 *e0ar /i s0o +ntrebe *ine5a pe so7ia du1nea5oastr,:A Nu2 nu putea 5orbi *8iar aa%ai bine @*e s+nt bi3uteriile2 sti1ate 3ude*,tor:A +i 1+n6+ie opalul- Rar o 1ai 5i;ita ideea de a0l p,r,si pe Doru- Dar da*, se putea i alt/el: Cu (ui +n ni*i un *a;- A5ea s, 1oar, aa: Odios- +i surise- Un bal2 *ine d, un bal: Nu2 ea nu apu*ase taioarele dar i le /,*use a*u12 *el din sto/, bu*lat, *el pu7in2 *el ne6ru era o 1inune- Ca s,0l +1bra*e a;i2 *a s, su/ere a;i +n el o*ara nebunului2 nesi17irea lui- Da2 de *e s, nu re*unoas*,: Era un pi* *urioas,- +i putea per1ite- Bine2 r,bda 3i6nirea pentru asta- Nu era destul: .o/ti12 u1ilin7a- Tr,ia- Nu 1ai era un *opil&e ur1,ri intr+nd +n 8ol- Nelinitea +i disp,ruse i un soi de dispre7 +n6,duitor o distan7a de pielea lui (ui2 apropiind0o de nebunul *urios- C,l*,tura ad1irabil, a papu*ilor tur*eti2 *a des*ul7,- %itoare, r+dea a1ar- &e apropie +n*et de ua biroului- Doru2 apretat i stins2 nu 1ai +ntrebase ni1i* despre Tania- O b,nuia: Cu at+t 1ai bine9 Da pe *ine: .e tine= Ha08a= Te0a1 nu1it eu: i 7ipa la el2 do1nule2 *a la un *opil 1i*Cine te0a nu1it: &, 5ii s, te nu1es* i eu= Ha08a= O2 *e 1ai /a*e doa1na: Ii l,s, 1+na i sur+se2 ur1,rind o*8ii +n/unda7i2 in3e*ta7i ai lui Doru pe /a7a us*at, *are se rida +n ;+1betul 5eni* e*8i5o*!EE !EF 9 Doa1na /ru1oas, *a totdeauna2 spuse %itoar*, re0ae;+ndu0se 6r,bit s, nu i se ia s*aunul- %11= Ce par/u1 a5e7i2 doa1n,2 de ne01bat,: Dar nu atept, r,spunsul i0i +ntoarse pro/ilul2 *a s,0i spun,2 pre/,*+ndu0se dis*ret2 lui Doru4 B,rba7ii +1b,tr+nes* i /e1eile +ntineres*= C8i*oti sin6ur pri5ind0o *o1pli*e *u *oada o*8iului9 Au 1ai pu7ine 6ri3i2 ;ise Doru2 relaB+ndu0se +n /otoliul biroului p+n, spinarea +n7epenit, dureros +l opri +ntr0o 6ri1as, abia *ontrolat,&e solidari;a *u %itoar*,2 se01b,7oa *a el- Dar din *,1aa ro;,2 porii 7u6uia7i ai 6+tului p,reau /risona7i de s*+rb,- Cu1 o /i suportat s,0l as*ulte pe *8e/liul ,sta por*in: se +ntreba2 pornind spre bu*,t,rie s, le /a*, o *a/ea- @N0au *u *ine s,0l +nlo*uias*,2 ;i*ea Doru- Un idiot *a ,sta nu 6,seti uor-A De *e le trebuie un idiot2 la ur1a ur1ei: Nu era su/i*ient *, se 5edeau la edin7e2 la treab,2 de *e trebuia s, 5in, i a*as,: Doru t,*ea *+nd +l +ntreba2 /,r, 5ino5,7ie2 p,rea s, /ie 5reo obli6a7ie de0a lui2 situa7ie ener5ant, i trist,- Renun7ase s, 1ai +ntrebe- 'enea2 /oarte bine- Nu ap,rea2 la /elLin6uitor2 on*tuos r+n3et2 1i*i1ea lui 6r,soas,2 bine +ndesat,2 era libidinos de0a dreptul- Dar pe Doru +l respe*ta- Doru r,1+nea la birou2 pu7in de*one*tat2 l,s+nd i1presia *, /a*e o pau;, a1u;ant, *u un subaltern- Desi6ur2 *ur,7ia lui Doru2 poate austeritatea lui i1puneau- A*u1 r+deau a1+ndoi- &e ae;, la 1as,2 atep0t+nd s, /iarb, apa- In /ond2 putea s, ni*i nu lo*uias*, ai*i4 +n ur1a 'iori*,i2 aparta1entul ar,ta *+t nu1ai s,0l predai la *8eie- &in6urul se1n de 5ia7, 9 i de 1urd,rie2 ;+1bi 9 era ea a*u1 *, st,tea pe s*aun- Alt/el--- .loua +n*,- D+re de ap,2 de *ur+nd *ondensate2 se s*ur6eau pe 6ea1- Nu1ai la ei bal*onul era 6ol- Din*olo de balustrada de piatr,2 trun*8iul ne6ru2 ud2 al *ireului ur*a spre eta3ul doi- Abia se distin6ea +n noapte2 un arpe 6ros2 arpele 6alben de pe 1aidan- @C+nd o s, iei7i 5oi iarna *u patinele2 o s, ias, i el din 6aur, i o s, 5, 1ute de pi*ior2 8an7=A 9 brutarul r,u2 o speria pe ea2 pe Tania2 pe Ni*u2 b,ie7elul *u ur1e ad+n*i de 5,rsat- Oa1enii r,i2 s*8i1onosi7i *a brutarul2 5eseli *+nd +i 5edeau d+rd+ind de 6roa;,- I0ar /i r,su*it bere6ata2 uite0aa2 uite0aa- +i +n*leta ar,t,toarele- .e 1,sur, *e se 8olbase la el2 o*8ii ei albatri se 1,riser, i se de*oloraser, 9 *ea 1ai /ru1oas, *u0
!EG

loare2 a *erului senin- Ap,rur, /,r, 5oia ei 5o*ile ar6,site2 1irosul a/u1at al lui Du*u2 al *,1,ii asudate a lui Lu*ian- Turn, *a/eaua i se str+1b, re5,;+nd *iorapii 6albeni2 pulo5erul 6alben de l+n, /in, al lui (ui- Dar da*, la 1ai*,0sa se dusese: O eBtenua2 o eBtenua2 tot 1o/tul lui de 5rabie *are s,rea de la una la alta2 toat, independen7a lui i dependen7a ei o s*oteau din /ire- Cine era sa*ri/i*atul +ntre ei doi2 *ine ris*a: @Asta 1erit eu:2 do1nule 3ude*,tor2 uita7i05, la 1ine=A Da2 i (abriel @uita7i0

5, la %i8,i7,2 bine de tot=A Ce era de 5,;ut at+t de bine: Un s,r,nto* *u /u1uri2 (abriel ;i*ea un /el de 5iitoare li*8ea- Bun2 i: %intea i se opri2 supraturat,- +ntr0un 6ol de *u5inte2 5,;u 1ua1aua u1ed,2 5,lurit, +1pre3urul ibri*ului- +l desprinse *u 6reu 9 un *er* s*oro3it i *ulorile /lorilor palide2 nete;i *u de6etele2 se stri*ase- Nu 1ai 5oia s, poarte o*8elari2 1ereu la*ri1i2 /ri6ul aburos2 distan7a- Dar *e putea 5edea2 *e: 9 Nu se 1ai poate2 nu se 1ai poate2 ;ise Doru- .use ta5a pe 1as,- Doru +i luase *apul +n 1+ini i2 *u *oatele pe birou2 +n a/ara *er*ului l,1pii2 se *l,tina ne6+nd9 Ce nu se 1ai poate: +ntreb, dul*e2 ;+1bind *,tre %itoar*, +n ti1p *e0i +ntindea *a/eaua9 &, 5, eBpli*2 doa1n,- E si1plu- .use *u 6ri3, *ea*a pe *ol7ul biroului2 o +1pinse +ntr0un lo* 1ai si6ur2 5,rs+nd *+7i5a stropi pe /ar/urioar,- Bani2 bani2 doa1n,2 i se adres, bono12 +1preun+ndu0i *a un pastor 5+r/urile de6etelor- ?ie*are departa1ent2 *a o *as,2 aa2 *a a du1nea5oastr,2 are un /ond- Din /ondul ,sta trebuie s, se 6ospod,reas*,- Cu12 ne*u12 trebuie- Oa1enii trebuie s, se 6+ndeas*, bine2 s, nu *8eltuias*,2 s, nu in5esteas*, +n aiureli- Ca0ntr0o *as,- Trebuie s, ias, la so*oteal,- A*u2 un an e 1ai bun2 altul e 1ai prost 9 da pe tine +n *as,- nu trebuie s, te 6,seas*, des*operit- Tot aa2 +ntr0un an0o1u e bolna52 la anu e na2 tot ti1pu e *e5a p, *are s, du* banii- Da poa s, 1oar, de /oa1e: Nu poateTrase aer ad+n* i0l ;6+l7+i pe Doru *are2 par*, tre;i t2- se +ntinse iar pe spetea;a s*aunului2 pri5indu0l des*8is dar /,r, eBpresie2 *u o*8ii lui 6albeni *are i se p,reau Rodi*,i saii9 Ei2 Dorule2 po7i tu s, 1ori de /oa1e +n *asa ta: Doru nu s*8i7, ni*i un 6est- Nu po7i= 'in;i i tr,ieti= Nu
!E$

1ai bei P8iskH2 da*, nu07i d, ni1eni2 bei libo5i7,2 da nu 1ori de lips,- Nu 1ai 1,n+n*i *otlete2 da 1,n+n*i sala1- i tot nu *rapi- Uite0aa2 5ine o 5re1e *, trebuie s, str+n6i *ureauai0o str+n6i2 *, n0ai *e /a*e- Nu2 doa1na Rodi*a: Cu1 putuse ea u1bla at+tea ore de0a 5al1a pe str,;i: Ce 6ospod,rire era +n 5ia7a ei: O1ul ,sta a5ea dreptate- Trebuia s, te des*ur*i *u *e a5eai- D,du din *ap *, aa e- Apoi barba ;dren7uit, a be7i5ului (abriel2 u1ed,2 6ura as*uns,@.este ;e*e ani2 *e ;i*2 peste *in*i2 el2 %i08,i7,---A Trebuia s, te 6ospod,reti2 (abriel nu se 6ospod,rea2 ni*i %i8,i7,2 de /apt ni*i ea n0a5ea 5reun s/an7 pus deoparte- A5ea s, 5+nd, *e5a2 +i pri5i inelele de la 1+na dreapt,9 Da2 aa e- Nu po7i s, spui *, nu0i aa=: i se adres, lui Doru2 uor repro la dreptatea 1usa/iruluiDe so1n2 pleoapele +n6reunate ;5+*neau *u 1+n*,ri1i- %itoar*, +i nete;i re5erele i 6ust, *a/eaua 1or1,ind de pl,*ere- +i surise2 re*unos*,toare- +n rotun3i1ea lui2 libidinosul putea /i i dr,6u7- Doru t,*ea2 pri5ind0o 6ol2 *u1 uit,tura absent, a ro*atului- Clipea rar2 *a i *u1 sub toat, dis*u7ia asta inutil,2 /ondul era 1isti/i*at pentru prostia ei2 pentru lipsa ei de +n7ele6ere- O= *+t +l putea ur+ *+nd se uita aa la ea2 i %i8ai se uita aa2 1area lor 1il, pentru prostia ei- Dar ei2 ei nu erau ra7ionali= Cu pu7in, *8ib;uin7,2 totul se aran3a- B,rba7ii /,*eau dra1e 1ai 1ari de*+t /e1eile2 lipsi7i de ta*t2 de si17 de orientare2 @+7i lipsete esen7ialul2 spunea Doru- Nu te 1ai b,6a- N0ai ni*i o perspe*ti5,- Ce tii tu: Te +1bra*i2 te par/u1e;i i te dai *u pudr,=A %erita s,0i ;biere +n obra;2 6o6o1anul2 p+n,0i astupa ure*8ile- @Asta /a* de ;e*e ani l+n6, tine:= %, par/u1e; i 1, dau *u pudr,: .o/ti12 6,sete alta s, te suporte2 alta s, te 5rea 1ai 1ult ple*at i s, te str+1bi la ea *a o l,1+ie *+nd 5ii a*as,2 *u to7i dire*torii t,i +1p,ia7i= A1 a3uns ai dru1urilor2 bine *, n0a1 /,*ut *opii- i stau +n *as, de +n*8iriat2 *u toate 5eniturile=A %itoar*, po5estea despre /ii*,0sa2 o lun6an, pentru *are se supli1entaser, lo*urile la /a*ultate- Ii /,*ea r,u s, 5ad, /ata2 probabil *, ni*i un b,iat nu 5oia 6ira/a aia i se du*ea +n sute de 5i;ite dup, *oada p,rin7ilor2 *er*eta *utiile ei *u pudr, *+nd 5enea ai*i2 obra;ni*, i r,;06+it,2 *u un *ap i 3u1,tate peste Rodi*a- Nu as*ult,!EK D,du2 a1abil,2 din *ap 6+ndindu0se +n6re7oat, *u1 a*elai Doru2 1ort,*iune an6uloas,2 se 5a stre*ura +n pat peste o 3u1,tate de or, i 5a ador1i butean2 /,r, s, se si1t, ni*i un strop

5ino5at *, o trata *a pe o idioat,- De /apt2 +i pl,tise destule i da*, *ine5a +l pri5ea pe *el,lalt *u +n6,duin7,2 apoi ea pe el- Unde 1ai 6,sea /ru1oasa i proasta s, o arate2 *a pe o bi3uterie2 5oia s, spun, *, nu era respeotat i pentru *, o poseda pe ea: @Tr,ies* +ntr0un *al5arA +i optea Rodi*,i uneori seara2 *+nd 1ai a5ea putere s, *iteas*, trei pa6ini dintr0un ro1an- Cinea *artea pe piept2 potri5ea aba3urul l,1pii i rostea teatral2 *a pentru sine2 destul de tare s,0l poat, ea au;i @Tr,ies* +ntr0un *al5ar=A L0ar /i s*uipat +ntre o*8i da*, a doua ;i n0ar /i r+s iar *u (ui2 da*, n0ar /i tiut *,0i ron7,ie alunele a*olo pe oanapea2 l+n6, 1asa de sti*l,- Nu2 da*, despre asta era 5orba2 (ui nu o desp,6ubea2 dar era un o1 *,ruia +i p,sa de ea- i deodat, +l au;i pe Doru2 8+r+it i 1oale2 +i dre6ea 5o*ea2 re+n*epea4 9 Cred *,--- ar /i bine s,01i dau de1isia9 Cu1 adi*,: /,*u Rodi*a i %itoar*, se ridi*, +n s*aun2 bodo6,nind4 9 &tai2 do1nule2 *, nu aa a1 5orbit noi9 Cu1 adi*,: repet, 1ai tare%itoar*, se +ntoarse spre ea2 r+;+nd 1+n;ete i o b,tu pe 6enun*8i90 &ta7i2 doa1n,- Doa1na Rodi*a2 ;i*e i el aa- Ni*i nu poate s0o /a*,2 *8iar da*, 5rea- C, nu depinde nu1a de el- De1isia trebuie s, se a**epte2 e8ei2 1ai durea;,--- Ne sperie pe noiDoru se ridi*,2 str+1b+ndu0se de durere- Tre*u printre ei2 spre baie i2 in5oluntar2 *u o dr,6,l,enie in5oluntar,2 Rodi*a +i petre*u spatele +n*o5oiat- Trebuie s,0l /i durut tare r,u9 &ta7i2 doa1n,2 nu 5, speria7i2 +i opti %itoar*,- 'ia7a noastr, e 1ai 6rea *a altele--- Apu*, pa8arul de 5in i0l a6it, p+n, *+nd dro3dia sub7ire se r,sp+ndi +n toat, roea7a- L,sa7i0ne pe noi sin6uri- A /ost 5e*ina du1nea5oastr,2 poate s, 5, du*e7i p+n, le ea2 a uitat s, 5, spun, Doru2 /e1eia bolna5,- Da2 da2 &andaR,1ase a6,7at, de o*8ii lui 1ieroi- Dar Doru: %itoar*, d,du din 1+n,2 ridi*, din spr+n*eneObra3ii +i tre0
!EN

1urau *,;u7i2 par*, 1ai sl,bise- +i *obora nodul *ra5atei- Doru: Obosit2 ;ise2 obosit--- Ce s,0i /a*i: Cl,tin, din *ap i ;+1bi ne8ot,r+t, 9 pe la &anda nu 1ai tre*use de /ri*a in/ir1it,7ii ei 9 o 6elatin, de /e1eie2 nu1ai su/letul r,1,sese2 o d+rd+ial, neobosit, din toate 1,dularele.a8arul se 5,rsa p+n, la 6ur,2 apoi pl+nsul2 pl+nsul insuportabil- &e ridi*,- %itoar*, d,du pa8arul peste *ap- Ridi*, *ea*a 6olit, i 1ai apu*, s, 5ad, uit,tura *r+n*en,2 o1ul *are 5oia s,0i sperie2 brutar /ioros2 +n absen7a ei *are0i pre6,tea 5orbe pentru Doru- O 1il, s/+rit, +i str+nse pieptul- Lu, ta5a i o tea1, ineBpli*abil, +i 1uie 6enun*8ii u1/la7i *+nd au;i apa la baie9 E /ri6- i ni*i nu0i de*e1brie +n*,- +i 5orbea totui2 poate aa nu se obser5a pli*tiseala2 din *+nd +n *+nd sar*as1ul ei2 un de;6ust eBoti*2 to*1ai pentru el +n pielea lui de *arna5al- &e +n/und, +n plapu1,2 o trase pe l+n6, ea2 *uib,rit, +n *,ldur,2 *u nasul +n68e7at2 atept+ndu0l s, 5in, din bu*,t,rie2 da2 ade5,rata pl,*ere doar *a/eaua a*u1- Un +ntuneri* de;5elit 6ra7ios de la1pa alb, de pe noptier,2 *e se 1ai +nt+1pla ai*i +n *asa 6oal,:2 /adoarea a*elorai ;6o1ote2 b+;+ituri2 s+s+ieli2 pi*,turi2 po*nete2 pai2 8+r3et2 *laBon2 apa iar 1ieunat,2 torsul /ri6iderului2 pre*ar *a +n *ort2 ti1p a1or7it de 5e68e peste pielea us*at,2 peste alt, 5e68e +n*ordat,- (ui2 pre5enitor2 +nrobit de ea *a o dat,2 de1ult2 din *urio;itate- EB*es- &i1ula2 si17ea- O /,*ea pentru ea2 r+dea ar,t+ndu0i dantura sedu*,toare2 5oia s, par, *andid2 nu putea renun7a- @Eti sadi*,2 ;i*ea Tania2 n0ai---A22Ce2 *e n0a1:A .use *etile pe noptier, i se ae;, pe 1ar6inea patului2 7i6ara aprins, /u1e6+nd peste o*8iul +n*8is- Da2 a*u1 bun,oar,2 *a du1ani la /el de abili2 s,0i spun, @Ar /i bine s, ispr,5i12 s, pune1 pun*t2 s, ter1in,1A- EBersa pri5indu0i printre 6ene 6+tul ridi*ol 5+n3os +n trenin6ul ne6ru 1oale2 de bu1ba* pl,*ut de6etelor- Ce e de 5,;ut: Ce 5,d al7ii: 9 Eti obosit,: @Da2 pot s,07i spun *e e +n *apul lui Dan a*u1a- .ot s,07i spun i la *e0o s, se 6+ndeas*, 1+ine+l *unos*2 *u1 s,07i spun--- aa---A i r,1+nea *u o*8ii +n*8ii2 Tania

!E# si6ur, pe ea i linitit,- Dar (ui: Ea n0ar /i /ost +n stare ni*iodat, s,--- Ni*i Doru- Uneori 1ai ursu;i2 alteori 1ai 5eseli 9 toane2 plini de i1portan7,2 liberi2 ei 5oiau *+nd spuneau2 spuneau *e 5oiau- La ur1a ur1ei2 de unde le tot 5eneau *8e/uri2 po/te2 idei: 9 &+nt /r+nt,- ),u2 (ui 9 se potri5i *u spatele +n pern, i0i s*oase o*8elarii2 str+n6+nd din o*8i s,0i li1pe;eas*, 9 tu 1, 5e;i 5reodat, +n *e 8al s+nt: 9 Toat, lu1ea e obosit,2 ;ise aple*+ndu0se +n *ea*,2 preo*upat9 &+nt /r+nt,2 repet,- Doru e i el 1ort de oboseal,- Li*8idul prea dul*e +i pun6i 6ura- (ui d,dea din *ap+i puse pal1a pe 6enun*8i i pri5irea +i alune*, iritat, pe deasupra lor- Rodi*a a5u i1presia *,0i pri5ea *easul- )+1bi- i ea se uitase- %ai a5ea 5reo 3u1,tate de or,2 apoi2 5eni*a 5i;it, lunar, la Bebe2 Doru a3un6ea totdeauna +naintea ei- &irena uier, de ase i /lori*elele *eara/ului erau 1ai albastre9 A ;is *,0i d, de1isia9 Cu1 s,0i dea de1isia: (ui se r,su*ise surprins i un repro abia 7inut i se stre*ur, +n 5o*e2 sterp2 su/erind2 sper+nd la o 6lu1,9 Aa a ;is asear,- Era stors *a o l,1+ie- E +n7epenit de spate i--+i aprinse o 7i6ar, i d,du s, *ontinue dar (ui spuse4 9 Nu poate s, /a*, asta- Nu depinde de el- At+ta ne0ar 1ai lipsi--9 Da de *e s, nu0i dea de1isia: De *ine depinde: Uite *, +ndura2 se bi*iuia ea +ns,i i +ndura- &*oase i *ealalt, 1+n, de sub plapu1, i /ri6ul +i ;burli pielea- @&0a te1ut2 do1nule 3ude*,tor2 s0a te1ut= &0a te1ut *+nd i0a1 spus2 neobr,;atul---A &*rut, *ea*a2 adun+ndu0i toate a1intirile despre (ui2 Doru la 1asa lor din su/ra6erie2 5orbind2 +n7ele6+ndu0se prietenete *+nd ea2 an6a3at, de *+te5a ;ile2 intra +n ser5i*iul lui (ui- .redat, de Doru2 *a unui *a5aler ser5ant2 (ui pus +n 6ard, i u1ilit de 1i*a lor bo6,7ie- Ur1a s, aib, 6ri3, de ea2 s, o apere de @in/a1ia ori*,rui *ole*ti52 s, nu o supraa6lo1ere;e *u lu*r,riA- A5ea s, tie 1+na /orte a lui Doru2 putea s, *ear, 1i*i inter5en7ii +n ti1p222o 1+n, spal, pe alta- Rodi*a n0a 1ai lu*rat- Are ta*t2 nu 5rea s, se /a*, e/,--" 9 Ro*8ia de *rin

!E" Rodi*a2 5rei tu s, /ii e/a atelierului: Doa1ne /erete=A .unea pa8are2 /ar/urii< 1i*i2 un *8e* +ndesat de 'iori*a2 s*or7os de nu*i i s1o*8ine- %+ini2 1ulte 1+ini s, o apare2 s, o 7in, deoparte2 1+inile *alde2 alb,strite prin *eara 6,lbuie ale lui (ui- Ar /i r+s2 da2 s0ar /i +1br,*at /,r, ni*i o sup,rare i ar /i ieit a*u12 *u1 ar /i ieit i de la Doru- %erita s,0l 5e;i2 o*8ii rosto6oli7i +n *al*ule2 5edea o lun,2 un an +nainte2 Doru +i 1ai pro1isese *e5a: 5reo le6iti1a7ie de ia8tin6: &*+rbos2 1erita2 *analia2 1ai*,0sa la Co05asna2 Doina tia2 o *ondusese la 6ar, +nainte de dele6a7ie2 1in*inos ordinar2 ea: soarta /e1eilor2 /olosite i arun*ate2 /olosite i arun*ate2 a1bala3e pentru idei2 ideile lor de *opii lai2 a1bi7ii2 *o*oi2 ni*i sup,rat, nu ora- @A1 un prieten bun pe *are 5reau s,0l p,r,ses*- C+t de *u0r+nd- Cu1 s, /a*: A 5rea s, nu su/ereA2 i0ar /i pre*i;at lui %i8ai- Ce0a5ea s, /a*, ro*atul: @&, nu su/ereA- Dar da*, su/erea: Un 8uruit nou *res*u i des*res*u ur1,rit de a1+ndoi9 %, ro6- El tie *e /a*e- Nu 10a1 b,6at ni*iodat,9 Eti in*ontient,2 1ur1ur, (ui2 tre*+ndu0i pal1a peste /a7a +nne6rit, de barba neras,- Eti in*ontient,Un ner5 r,ut,*ios i se +nuruba +n piept- +i +n/runt, ;+1bind 1utra +n6ri3orat, de at+ta @in*ontien7,A9 Ba s+nt *ontient,- i /iind*, s+nt *ontient, nu 1, 1ai du* *u plasti*u2 s, tii- De /ie*are dat, *+nd 1, du* a*olo 1or de /ri*,2 *, s, nu 1, 5ad, ,la2 *, s, nu 1, 5ad, ,l,lalt- +1i bate ini1a *a la--I se oprise ini1a2 uit,0te la el2 palid2 *er*et+nd0o *a pe un 6+nda*2 ar /i +n68i7it0o2 *analia2 se s*utur, *+nd el +i prinse +n*8eietura rotund, a 1+inii2 nedureros dar stri*t2 *a un re6ula1ent2 i se /iBase +n o*8i2 /,r, *ontururi- +ntinse 1+na dreapt, dup, o*8elari i el i0i d,du *u *ealalt,2 7in+nd0o uor2 str+ns4 9 Doru tie: Nu trebuie s, r+d,- &i1ula i duritatea2 bestia2 pielea de *ati/ea- @A1 *unos*ut o persoan, i1portant,-

Un be7i5 1ai /ru1os *a tine- Un tip /er1e*,tor- +l *8ea1, (abrie<l- Un /iloso/=A 9 Ce s, tie: 1ieun,2 tr,6+ndu0i 1+na i el o l,s,9 Doru tie: +ntreb, tare2 a1enin7,tor&e ridi*, +n pi*ioare- @tii2 a1 *unos*ut---A Nu2 nu0i !FD era /ri*,- Bu*urie 1i*,2 iri;at, prin s+n6e2 o *o1et, 1i*u7,2 un pui2 l,sat ai*i +n aparta1entul lui *u 7e5i2 8u0ruial, i ap, de/e*t,2 *u1 poate un o1 s, suporte s,r,*ia2 pro5i;oratul ,sta2 /ri6ul: se respe*t,: a a5ut i o @a1ant,A patru ani: &,ra*u= El *e tie: Ce tie el: Un *+rd aliniat de *u5inte /,r, sens +i lun6ea *orpul i poate2 da*, ar /i des*8is 6ura2 ar /i *urs prin toat, *a1era2 inunda7ie de 1i;erie2 s,0l lase ai*i2 *8iar o s,0l lase2 s,0l 5ede12 alunele2 *otnarul2 +n 6+t- 'oia s, spun, *, nu1ai at+t /usese: De at+tea ori eBtenuat2 sudoarea pe ea2 la1entabil2 de at+tea ori /eri*it2 beat2 ador1it la ea +n bra7e2 de;1ier0d+ndu0i p,rul prin so1n--- Nu2 nu dor1ea2 *analia2 a5ea a1bi7ii2 se pre/,*ea- +l +n/runt, ridi*+ndu0i obra;ul ironi*2 +l +n/runt,2 uite2 +n*runtat2 dar era o *oard, 6rea2 a*olo2 +n pi*ioare2 si6ur *, era pre6,tit2 a*olo +n 1ie;ul lui2 to7i re;istau2 nu1ai ele plesneau +n aipe 1ii2 ei a5eau ideile2 a1bi7iile2 *8e/urile--9 Doru nu tie ni1i*2 5orbi repede- Doar nu *re;i *, s+nt nebun,:= Eu a1 o *as, i tiu *, la Doru 7in+i /re*, bra7ele re*i2 *e5a de piatr, i sare *urat,2 se si17ea bine- Nu de asta e 5orba- 'orba e *, +1i bate ini1a2 /a* *ri;e de ini1,2 nu 1ai suport- Nu +n7ele6 de *e trebuie s, te +n0/oi aa: Cu1 l0a1 dus eu *+7i5a ani2 po7i s,0l du*i i tu- Cu toate *,--&e +1br,*, lent2 ale6+ndu0i lu*rurile2 +ntor*+ndu0le *u 6ri3, pe /a7,- +i tre*use i lui- &t,tea iar pe 1ar6inea patului2 /u1+nd desprins par*, de tot *e a/lase2 s*utura atent +n s*ru1iera *u po;e de /lori2 nu0i p,sa2 si6ur2 ni*i de ea2 ni*i *, n0o 1ai 5edea2 +n7ele6ea2 nu *ontase2 dar nu trebuia s, /ie ea tare:2 balastul se epui;ase sin6ur2 Doina i (i6i 5or *o1enta pe 8ol la toate 7i6,rile r,*eala ineBpli*abil,2 apoi *ole6ialitatea2 i ea putea proie*ta2 nu nu1ai el- &urise *al1,2 +n*8i;+ndu0i *olierul2 un /el de triu1/ *a un /el de *ea7,9 Cu toate *, *e: +l au;i2 *a prin so1n9 Cu toate *, e a*olo un 1un*itor /oarte dr,6u7O spusese= Trase /er1oarul /ustei2 perdeaua unduia uor2 ni*i 1,*ar 6ea1urile i;olate2 re*e u1ed2 barbarie2 era odi8nit, deodat,2 dansa2 *u ,ia2 *u Doru2 a*as, era 1ult 1ai bine2 *u15a o /oa1e s,turat,- i totui2 da*, o lua +n bra7e2 aa2 *a un /rate2 i o str+n6ea laS piept2 ini1a
!F!

i se /,*u un piept +ntre6 i0i bo*,ni ure*8ile2 apoi o*8ii u1e;i2 de *e: 9 De *e /a*i prostii2 Rodi*a: De *e: i se lipi de ure*8e2 +l +1pinse speriat,- i iar bu*uria2 alt/el2 de /apt se 3u*au2 nu: el nu se 3u*ase: Apa 7iui *a o 1+7, *,l*at,- I;bu*ni +n r+s- (ui ;+1bea- O 7inu de u1eri la distan7,2 o*8ii i se 1oleeau2 6ura +ntredes*8is,2 us*at, i pielea di1pre3urul o*8ilor2 1ai albit,2 ;5+*nea slab- li si17i 5enind spre ea +n *,ldur, i i se aple*, la ure*8e4 9 Trebuie s, ple*9 .o7i s, +nt+r;ii2 1or1,i (ui i 1+inile des/,*eau +n*8i;,toarea *olierului2 bl+nd2 +n deplin, si6uran7,9 Trebuie s, ple*2 opti iar2 speriat,2 +n*+ntare de0o *lip, i 6roa;a *elei de0a asea +nt+r;ieri- 're7i s, 1, o1o0r+7i2 to7i2 5ou, nu 5, pas,2 b,l1,3i2 dar o s,ruta i prinse *olierul +n *,dere2 +l lo5i de 6rab,2 Doa1ne2 +l lo5ise2 +l durea2 a*operi lo*ul *u pal1a /ierbinte.e 1ar6inea patului2 din e*8ilibru aple*at,2 pi*ioarele at+rnate2 pline2 5er;ui2 transparente2 dei 5+na solid, a oaselor se dorea 5,;ut, +ntr0o tr,s,tur, p,stoas, de la 6e0nun*8ii0porto*ale p+n, la 6le;ne2 p,rea prea 1i*, pentru a atin6e *o5orul i totui pe el se spri3inea- Ea nu 5oia ni*i s, se ridi*e i ni*i odi8n, nu l,sa la 5edere a1este*ul de a5+nt i inei 7ie dat, prin natere al 1+inilor 6olite de 5la6,2 apoas, *reatur,2 i *apul u1brit su/erind /,r, boal,2 r,5,it2 +n*linat supus +ntre u5i7ele blonde2 u1ede par*, i *eroase de lu1in,2 tot /,r, 5ia7, 5olbur,2 o deli*ate7e su1br,2 6albenul prea 1urdar al p,rului2 *a striden7, a unei 1oteniri nedorite2 dresat, 6reu +n li1/a *orpului- C,1aa ro;,2 di;ol5at, +n alb2 de;ordonat, *opil,rete2 ui1itor de nesen;ual, pentru /e1eia 1atur, pe *are at+rna2 papu*ii 5er;i *a iepuri 5opsi7i +nt+1pl,tor2 totul +nt+1pl,tor2 eBpli*+nd in/inita +nstr,inare dintre *eea *e tr,iau ea i *arnea ei2 5e*ine *u 1ort,*iunile *olorate- Balda*8inul so1ptuos i ri6id2 triun68iuri 5iinii si1etri* *8enarate +n /ir aurit2 *res*ute /,r, +ntoar*ere dintr0un le1n 6,unos2 o +n*adrare de/initi5, *a a1or7eala *u *are ea +ns,i p,rea *, se luptase 1ult2 i a*u12 renun7+nd2 i le a1intea d]ar-

!FE

%ai erau apoi pernele bu1b,*ite2 1ontate +n bra;d, ur*,toare +n dreapta2 uurati* +1binate din *+te5a linii2 unde uurin7a p,rea a 5eni din 1odelul unor perne ade5,rate2 a5ute la +nde1+n, i in5entate *opist2 *u15a *u tea1a *, o 1+n, at+t de pri*eput, i0ar pierde *apul2 de01onstr+ndu0i abilitatea +n ni1i*uri- Tipul tre*ea uor peste le*7iile bine +n5,7ate- i ru/,ria patului2 supra5e68eat ;,nati*,2 +1pletitur, printre /aldurile lu*rate ale *u5erturii2 o lips, de 1,sur,2 de si17 +n reparti;area aten7iei interesat, aparent in*ontient de lu*ruri neinteresante +n sine2 *a i *u1 lu*rurile /useser, de5astate *u 1inu7ie pentru a0i s*oate +n e5iden7, 1o1entul /ertil dintr0o eBisten7, /ri5ol,2 *,*i neesen7ial,2 /,r, /apte2 dar neper1is de +ntins, +n ti1p i /un*7ional, p+n, a*olo +n*+t2 prin absen7,2 ar /i putut e5o*a s,r,*ia persoanei- Dar nu era ade5,rat 9 /e1eia era s,ra*,2 /iind pedepsit, de a5alana a*elor obie*te si1ple2 ori 1ari i *ontorsionate2 +n6+ndurare s,tul,2 *ine tie da*, nu stearp,2 +ntr0o *lip, 1atinal,2 a1e7it, de 5is- Iar,i2 peretele din spate i 1u*8ia lui *u *el din dreapta erau bu*,7i de p+n;, in5o*ate +ntr0o doar,2 pe /urate2 +ntr0o 5+nturare alb01ur0dar, de pensule 5erti*ale *are ar /i trebuit2 probabil2 s, se uneas*, prea natural2 i de*i arti/i*ial2 *u 6raba *,1,ii- In*oeren7a 1aterialelor r,s,rea totui 1ai pu7in 6ra5, de0*+t in*oeren7a lu1inii *are2 +ntr0un lo* *onstruit pe *+te5a pre*epte de0a*u1 bine*unos*ute i a**eptate2 nu a5ea 5oie s, i6nore *elelalte *+te5a pre*epte2 nu 1ulte2 *are ar /i dat rotun3i1ea 1anierei 5i;ate2 de*+t da*, pi*torul +i per1itea2 a1atorete2 ale6eri ;urlii- In*on6ruentele sunau strident2 por7iuni r,s/irate anapoda se r,;5r,teau /ie*are pe li1ba ei2 de1onstr+nd ridi*olul prin in*onsisten7, al unei dorite2 prost +n7elese2 i1posibile unit,7iCu toate a*estea2 ea era o reuit,- ?a7a *onta prea pu7in- De departe *on/u;ia liniilor p,rea s, *on/i6ure;e o eBpresie2 dar pri5it, de aproape2 ea era as*uns, de p,rul alune*at i o*8iul st+n6 pri5ea +n 3os2 pe 3u1,tate +n*8is- EBpresia 5enea +ns, din ae;are4 suspendarea +ntre /ires*ul peri*ulos al unei 1i*,ri i1inente i inten7ia2 +n*, tulbure i ea dar n,s*+nd,2 derutat, de tot *e o +n*on3ura2 pre;entul din *are se eBtr,6ea /,r, s, se poat, pri5i din a/ar,2 atare neputin7, *a un pri5ile6iu al sin6ur,t,7ii2 !FF al unui sine nede1onstrabil *are o tre*e +ntre oa1eni 5ii dar o r,pete *ondi7iilor des*ripti5e2 date ori*,rei relat,ri despre @*ine5aA2 dul*ea7a uurin7ei 1e1brelor2 al*,tuire *e s0ar putea topi ori*+nd2 /,r, *a ast/el pre;en7a ei /ost, pe 1ar6inea patului s, /ie 5reodat, dis*utabil,2 1u;i*a oarb, i senin, a nonsensului +nsui2 lu*rare /,r, a*7iune nu1it,2 e1ble1, a ;,d,rni*iei *elei 1ai 1ari p,r7i din 5ia7,2 +n a/ara sar*inilor2 a utilit,7ii +n dreptate2 a senti1entelor pro5o*ate re/leB2 datul dureros de 1aterie pe *are nu0l o*oleau pasa3ele *,rnii i ale p,rului2 toate i altele uitate *u 5re1ea u1pleau trista renun7are a /e1eii2 *opil,ria ei 6eneroas, i ;orit,- ?inal de +n*etinire2 tre;ia oi era alb,2 din*olo de iubire2 *edat, unei ilu;ii di/u;e2 *u abandonul sleit al ;ilei noi2 6ri3, uni5ersal,2 sus0sus2 peste +n7elesuri2 ori 3os03os2 1o*irlind +n 5ier1uiala2 pani* +ns,2 *ontrariile /r+nte +n +nt+lnire ale ori*,rei /,pturi *u *8ip- Nu se pl,*use a*olo ni*iodat,2 dra*u tie de *e- Cobor+ o*8ii i 1ai *iti trei r+nduri- Lu*ruri *are nu a5eau ni*i o i1portan7, +n /ond erau s*rise de autor *u toat, serio;itatea2 *asele i tarabele *u /ru*te ;e1oase dintr0un ora la %editerana2 probabil a*u12 dup, *in;e*i de ani +n ruin,2 *e a5eau ele de +1p,r7it *u su/erin7a ne1eritat, a /e1eii *are0i atepta iubitul s, 5in, din *,l,torie: Da2 da*, ar /i a5ut po;e *artea2 s, 5e;i unde st,tea ea la 6ea12 *u1 era strada2 *a +ntr0un /il1 de epo*,2 asta da2 dar aa2 portalul2 *aletile2 intri6ile ser5itoarei 1ituite de ne6ustorul de peste dru12 +n /a7a *asei tarabele--- L,s, *artea i se uit, din nou la tabloul ei2 1ai a6reabil la lu1in, ele*tri*,2 seara se1,na 1ai bine *u o po;, so/isti*at, po;i7ia ei de ;e*i de ori rea3ustat, de 1+inile lipi*ioase ale lui Ni*u .etres*u2 Doru insist+nd s0o pi*te;e2 1ai 6oal, de*+t +n de*olteurile ro*8iilor atun*i +n *o1bine;onul 1ai*,0si2 un ro; 1ort2 7esut +n dou, lo*uri2 1ai0*,0sa a5usese un piept at+t de 1are= &e +ntinse dup, pa8arul de lapte2 s,rat i apos2 1ai alb de*+t a*u1 ;e*e ani2 albastru +n pa8arul albastru2 Doru nu su/erea pa8arele *olorate@Nu2 o s, 1, du* la /il1 la noi- Nu2 de la opt2 da*, 5ii i tu p+n0atun*i---:A Nu2 era prea obosit- tiaOn*8isese tele/onul *u 1ul7u1ire2 un lu*ru bine /,*ut2 dar da*, ar /i ;is da: @Do1nule 3ude*,tor2 5, pute7i i1a6ina *, n0a 1ers ni*iodat, seara la un /il1 *u 1ine:
!FG

Ce era s, /a*: &, stau +n *as, *a o proast, i s,0l atept pe el s, 5ie *u *alea*a din *ealalt, parte a oraului2 s, *u1pere rodii op,rite de la tur*ul de 5i;a5i: Nu ;,u2 *e era s, /a*:A Un 1otor se *abra +n +ntuneri*2 +n*,l;indu0se pentru o *urs, se*ret,- Unde se du*ea: Nu era bine2 nu trebuia s, /ie aa2 ar /i /ost 1ai potri5it s,--- Ure*8ea stin6, 7iui s*urt &e ae;, pe s*aun +n /a7a dulapului des*8is2 bine *, /,*use baia2 len3eria2 nu2 nu asortat,2 ni*i la +n0t+1plare2 dar aa2 s, 1ear6, +1preun, una *u alta2 r,su*i tean*ul de /urouri dar *el ne6ru de atla; era la sp,lat- Ure*8ea +n*et,-

Bibliote*a 1asi5, trosni +n*et2 apoi un obie*t uor se r,su*i +n biroul lui Doru- Un *arton2 o 8+rtieOrele ei2 *asa ador1it,2 *u o so1na1bul, +n1uiat, de abur- +i nete;i p,rul 9 *oa/e;a eBa6erase2 un blond aproape alb *are0i sublinia distin*7iaV2 a*u1 *, n0a5ea ne5oie de ea2 lui i0ar /i pl,*ut poate o /e1eie 1ai natural,2 1ai si1pl,2 se uitase at+t de ur+t la blu;a ei /in, de l+n, 6ri2 n0a5ea 6ust2 si6ur2 dar trebuia s, +n7elea6,- &e opri *u bu;a prins, +ntre din7i- @CineA s, +n7elea6,: De *e se uita ur+t la ea: +n /ond2 ea se a1u;a s, par, *,0l *urtea;, dar el ar /i trebuit s, tie *, ,sta era un 3o*- El nu tia- Era totui2 *u toat, *ru;i1ea lui pre/,*ut,2 un tip interesant- Aten7ia la er5e7el2 *utia de *onser5e des/,*ut, *u 1ari pre*au7ii pe p,tratul de /aian7,- %aina porni2 l,s+nd o linite 3oas,2 *a o *utie 6oal,Des*8ise /ereastra- Nin6ea +n /ri6 +n5er;it2 aer2 aer2 o lu1e plin, de aer i /erestre lu1inate2 /a1ilii ad,postite de /ri6Atept+nd taBiul2 spri3init, de poart, *a un *opil obra;ni*2 *u 1+inile +n bu;unare2 poeta *,;ut, de pe u1,r2 seara i se des*8ise *u /ar1e*2 bolta +nalt, din *are se pre0s,rau /lori albe2 d,rni*ie2 +n linitea 6rea a unei s,li i1ense- De *e se /,*ea oare at+t de linite *+nd nin6ea: Nu tre*ea ni1eni- .e trotuarele ne6re2 ;,pada ;5+nturat, de 5r,bii /,r, *iripit2 se topea sub o*8ii ei2 *u o ulti1, lu*ire *are o +n*r+n*en, pe nesi17ite- +i pip,i te1,toare obra;ul ne/ardat4 se unsese *u o *re1, bun,2 +i ri1elase 6enele2 se ru3ase ro; pal2 /e*iorelni*- Un *8ip rotund2 de o /as*inant, naturale7e2 o eBpresie *andid,2 +ntre 1irare i ti1iditate per5ers,2 se aduna +n 3urul 6urii *,rnoase2 se dele*ta *u ri1a blu;i7ei de 1o8air bleu2 tri*otat, se0
!F$

5er2 pe rotun3i1ea 6+tului str,lu*itor de alb2 un sin6ur rid2 *er* alb inelat sub7ire *8iar la 3u1,tate+n*er*, s, pri5eas*, +n sus2 ap,rat, de bordul *,*iulii2 *oad, de 5ulpe alb,2 ninsoarea darni*,2 e6al, +n u1brela lu1inoas, a /elinarului- Cu1 le 5eneau unora idei s, s*rie poe;ii despre *8estia asta: De unde le 5eneau *u5intele: Un 1ili7ian tra5ers, *u pai 1ari interse*7ia2 as*uns +n 6lu6a 1antalei albastre- &e r,su*i2 si17ind /ri6ul *u pl,*ere2 spre *asa2 *utie 1are2 6oal,2 6ea1urile /re*ate de 'iori*a2 +ntune*at, prin po1iorii 5eseli2 /run;e +n*, 5er;i2 +n*,r*ate de ;,pad, pu/oas,- A5eau s, *reas*,: Intr0o ;i 5or /i alt/el: I1b,tr+ni brus* ur*+nd +n taBi2 5orbi speriindu0se de oboseala nou,2 *u 5o*e /,r, 5oia ei r,ut,*ioas, *o1and,4 9 E o biseri*, a*olo2 +n pia7,Cer*et, str,;ile *u /a1iliaritate eBaltat,2 asi6ur+ndu0se *, s+nt2 te1eini*e2 +r+5e*8ite de lu1inile slabe i noroiul stropit2 *a +ntoars, de la aeroport +n apte;e*i i nou,2 +n taBi *u (ui- @Oraul nostru 9 ni*,ieri nu0i *a a*as,=A (ui r+dea- Olanda2 peisa32 nu era 5ia7a ei2 nu st,p+nea ni1i*2 ne6o*ia str,;ile +n 6uldeni2 pip,ia autobu;ele 9 de /ier: de plasti*: o/erul +n 8aine 5e*8i2 str+1te2 bleu1arin *a uni/or1ele de li*eu2 +i /u1a 7i6ara 1entolat,2 +ntreba de *ursul banilor- La *e0i /olosea lui *ursul: +i pip,ia paaportul2 asi6ur+ndu0se *, nu 5orbete ile6al- i +n ;iare ap,rea din *+nd +n *+nd situa7ia dolarului- ?u1a *a a*u12 l,*o1ind /a7adele terne2 p,r*ule7ele troienite2 oa1eni bulu*i7i +n ua 1a6a;inelor2 rare/ia7i prin perdelele bode6ilor de la parter2 *opiii +n *anadiene 7ip,toare- T,*eauOraul nostru-- Aici. &e 1i*a prea +n*et2 prea +n*et2 o pani*, de +nt+r;iere2 r,5,i poeta- Din7ii i se +n/i6eau unul +ntr0altul i nu 1ai +n7elese lo*ul2 a/ar, de inele s/+r+ind topite de un tra15ai *are 5enea spre ei- O*8elarii spar7i2 o*8ii 7,nd,ri2 +ntins, pe burt,2 t,iat, +n dou,2 8or*,ind 9 des*8ise o*8ii- Tra15aiul oprise +n st+n6a lor2 1+na o/erului +ntins, *u banii /leandur,2 +i s1u*i2 +i d,du +napoi ;e*e lei2 *obor+- Inutil2 +i spuse- Inutil *e: +ntreb,- &in6ur, i ai*i2 de unde at+ta *ura3: i;olat, +n blan, *a +ntr0un pepene2 +i s*oase o*8elarii- Un 1iros slab de *eap, +n 6ur,- To*ana 'iori*,i2 +i linse bu;ele ro;2 *os1eti*a par/u1at,2 s*u0
!FK

tur, *apul2 5al dul*e de porto*al,2 d,du *ol7ul- A*u1 da*, ar ap,rea Du*u: Ni*i 5orb, de atelier2 (ui se 5a o*upa sin6ur- +l 5,;u +n slip2 pe terasa A1/iteatrului 3u*+nd table *u %itoar*,2 %itoar*, +n *ostu1 la dou, r+nduri2 desi6ur2 iroind de *,ldur,- .oate *8iar se *unoteau- Nu= &e lipi2 +ntr0o parte2 de poarta *asei2 7in+ndu0i r,su/larea2 b,taie +n 6+t4 Roi tre*ea pe trotuarul de 5i;a5i2 un bidon de 6a; *are o +ndoia2 s*urt, de /+ +1bl,nit,2 ro*8ia de spital pe dedesubt- Abia se t+ra2 s,r1ana2 pe sub /erestrele +nalte ale 5e*8ii 6albene *ase boiereti2 se uita +n p,1+nt2 ni*i un peri*ol2 era un tre*,tor2 doar 1ila2 des*8ise poarta ui0t+ndu0se +n ur1a b,tr+nei lip,ite2 oraul nostru2 tra15aiul *lin*8eni la *ol72 lu1ina *otise+ntredes*8ise ua i o inspe*ta *+te5a *lipe /,r, surpri;,2 par*, o atepta dar n0ar /i 5rut s, o lase

+n,untru2 poate 1ai era *ine5a2 /u surprins, de *+t de 1ult uitase din el2 1ai ales re;er5a i nestin68ereala *u ea2 *are o ener5aser, i o u1iliser, ulti1a dat,- I se 5edea *,1aa alb,2 6ulerul 1i*2 apoi des*8ise ua i0i /,*u lo* s, trea*,2 /,r, s, spun, ni1i*2 tre*u pe l+n6, respira7ia lui par*, 6rea2 1iros de *urat i brad2 ;+1bi pentru sine- Totul era nes*8i1bat- @+n /ie*are sear, 1, atepta, Tania2 da*,07i spun= &+nt absolut si6ur,- Cred *, disperase de3aA2 iar Tania *l,tina din *ap2 +n7ele6+nd2 *roet+nd 1ai departe /ularul ro;- Dar *e in5idie= .e 1as, erau /oi *u desene2 un s*ris 1,runt2 6rab, i ener6ie or6ani;at,2 desene de 1aini2 *e5a te8ni*- Le o*8i i se ae;, pe /otoliul din *ol79 Nu07i s*o7i 8aina: 9 Ba da(ra7ios2 potri5indu0i pi*ioarele unde trebuia2 /,r, e1o7ie2 /,r, st+n6,*ii2 nu 5oia s0o atin6,- O pri5ea +ns, *u *e5a 1ai 1ult interes- ?,r, rost +i s*arpin, 6enun*8iul lo5it *u patru ;ile +n ur1, i +n*epu4 9 Nu trebuie s, te sperii de 1ine2 7i0a1 1ai spus- Nu 10a tri1is ni1eni- Nu 5reau ni1i* de la tineNu s+nt o /e1eie *urioas, 9 el ridi*, din spr+n*ene2 +i trase taburetul +n /a7a ei2 o pri5i des*8is i *urios2 +1preun+n0du0i de6etele2 +ntr0un 6est *o1un i totui2 pentru 1+inile lui /oarte *iudat 9 dar te0 a1 5,;ut a*olo--- Din 6reeal,2 3ur2 n0a1 putut s, nu 1, uit- Nu eti potri5it pentru
!FN

*8estia asta i *red *, *e5a nu e0n re6ul,--- &e opri st+n3enit,2 1ai departe 5enea *e5a *u @da*, 5rei---A2 nu putu spune9 Ce nu0i +n re6ul,: +ntreb, el dup, un ti1p2 ridi*+n0du0se s, se du*, la 1as,2 str+nse /oile2 lu, un bor*an de pe poli7a de 3os a bibliote*ii9 Nu ar,ta7i a 1un*itor- %i8ai 9 ap,s, dul*e pe nu1e i el se +ntoarse surprins 9 nu te /, *, nu +n0 7ele6i9 N0ai 1ai 5,;ut 1un*itori rasa7i: O s, 5e;iBrutal2 neateptat *a tot *e /,*ea el2 o libertate barbar, *are nu se1,na *u a ei- @RasatA 9 da2 aa e2 *u5+n0tul ,sta nu0i 5enise- Nu se 1ai spunea de 1ult9 Ba da2 dar--- &0a +nt+1plat *e5a: 9 Ce s, se0nt+1ple: se r,7oi el- Des/,*ea bor*anul2 un pra/ 6,lbui2 punea *+te dou, lin6uri7e +n /ie*are pa8arCe s, se0nt+1ple: 9 Cu tine2 *u 5ia7a ta--- b+i6ui ea 1i*2 ur1,rind atent, pa8arele +n suporturi de ar6int- (ust,2 1ent, *u l,1+ie2 *u i;uri ne*unos*ute.,rea uluit i iritat de tupeul ei2 apoi deodat,2 ae0;+ndu0se2 adunat *o1od pe s*,unel2 se destinse9 'rei s, /a*i ordine: ;+1bi- Nu s0a0nt+1plat ni1i* *u 1ine i ni*i *u 5ia7a 1ea- &+nt un o1 oare*are2 1un*es* la o pres,2 a;i a1 +n*asat o sut, aispre;e*e lei2 poate 1ai 1ult de*+t tine2 a1 lu*rat a*olo *in*i ore bune2 s+nt 1ul7u1it9 Ai /ost a;i a*olo: +n6,i1,9 Bine+n7eles *0a1 /ost2 ;ise el *al12 eBpli*+nd *a pentru *opii2 +n ti1p *e /iBa 5+r/urile 3u*,ue ale papu*ilor4 10a1 +1br,*at2 a1 dat dou, *ol7uri2 1i0a1 s*os 1,nuile i a1 lu*rat *in*i ore- .e ur1, 1i0a1 pus iar 1,nuile i a1 5enit a*as,- Ba nu2 a1 intrat la p+ine i a1 luat dou, *ornuri us*ate i doi papanaiNu 5oia s0o ia +n serios i pa*e- li pl,*ea- +n 5o*ea2 +n 7inuta lui *e5a str+n6ea i ordona *u1 ea n0ar /i putut ni*i /a*e ordine2 ni*i str+n6e- Oare 1ai a5ea stru6uri: L0ar /i 1+n6+iat2 era departe2 totui un str,in2 o*8ii roii 9 se si17i 1urdar,2 prea 1oale2 pentru el ar /i trebuit s, apele;e la Doru2 nu era i1posibil2 dar s,0i spun, @Doru2 !F# a 5rea s, te ro6 i eu o dat, *e5a---A El o pri5i la /el= i *ontinu,4 9 De6eaba 5ii la 1ine- Nu pot s, te0a3ut *u ni1i*- Nu s+nt ni*i pop,2 ni*i *ur5,9 .o/ti1: Ini1a +i b,tu de;ordonat i0i ap,s, pieptul9 Tu ai ne5oie *+nd de una2 *+nd de alta- i ni*i 1,*ar nu07i pla*e- Nu +n7ele6i ni1i*- Oi +1bl+n;i 5o*ea i *ontinu,2 ai i1presia *, 5reau s, te 3i6nes*: Rodi*a r,1ase ne*lintit,-

9 Tu 3i6neti2 (U preten7ia ta de ro1antis12 *u presiunea ta 9 par*0a /i idiot2 la /el de idiot *a tineUnde *re;i tu *, tr,ieti: Eu n0a1 *u1 s, *red *, s+nt pri1ul pe list,2 +n7ele6i: Nu eti ni*i 1,*ar pro/esionist,- N0ai /i a5ut ni*iodat, *ura3ul s, te *a7eri s, te ;6+ieti la 1ine da*, ai /i /ost sin6ur,- i nu po7i s, /a*i asta o sin6ur, dat, 9 aa *u1 ar,7i2 trebuie s,07i /ie sil, de ,la *are te 7ine2 de puterea ta2 *are e puterea lui--- ?a*i de ;e*e ori a*eeai prostie de sil,9 De *e: opti Rodi*a- De *e s,01i /ie sil,: 9 .entru *, eti 1i*, la 1inte2 o/t, el2 r,s/ir+ndu0i 1usta7a- .entru *, te *o1pla*i- Trebuie s,07i do5edeti *, eti bun,- i liber,= se str+1b,- i 1ar*at, de un destin 5itre6.use pi*ior peste pi*ior2 se +n6r,ase pu7in2 o ;i de *eai2 era su/i*ient,- Doa1ne2 *u1 5orbea 1utul2 *u1 5orbea= Unde o /i +ntrebat despre ea: La Du*u: Nu2 n0ar /i ris*at- Dei2 b,rba7ii +ntre ei2 ori*u1 ar /i--- &e +n*runtase uor- +i lu, sea1a2 b,u din r,*oritoarea par/u1at,- &e *o1pl,*ea: .oate *, se *o1pl,*ea- Ba nu2 ea 5oise s, di5or7e;e2 ar /i 5rut s, /ie liber,9 Nu0i ade5,rat2 1+r+i2 str,duindu0se s, 5orbeas*, 6ra52 i1ita7ie- Eu a1 5rut s, di5or7e; dar nu se poate9 De *e nu se poate: E bolna5: O boal, in*urabil,: Ea nea6,- Atun*i Wsta0i sin6urul *a; +n *are nu se poate- Bine+n7eles2 da*, nu eti o *,pue- Dar tu eti o *,pue--- Ro1anti*,= o ironi;a2 lu+ndu0i pa8arul 6ol din 1+n,- &o7ul t,u e tipul *are d, 1ateriale: C,pue= Un 6las at+t de /ru1os2 6lasul de*lara7iilor bine si17ite- O*8ii i se des*8iser, o/ensa7i2 at+ta r,utate2 su/let de *+ine2 orb= *u1 putuse ea: *u *e drept: Renun7, !F" s, se ridi*e- N0a5ea s0o brus*8e;e 1ai 1ult- i da*,: &e spri3ini pe bra7ele *ati/elate ale b,tr+nului /otoliu *o1od- Opintit,2 surise superior9 NuO pri5i lene2 b,u2 puse pa8arul lin6, pi*ior2 /,r, 6ri3,- (esturi de aer9 A2 atun*i a1i*ul t,u nu1,ru paispe e ,la *u 1aterialul- Re*unoate4 n0ai /a*e *8estia asta pentru ori*ine- i *ine 7i0a *u1p,rat 8aina: &o7ul sau a1i*ul: 9 O a1 de la 1a1a9 Ha2 8a= /,*u /,r, 5eselie- (lu1eti- Asta e un 1odel de--- so*oti +n 1e1orie--- 1aBi1u1 *in*i ani= Doar da*, 1ai*,0ta nu0i 5reun *lan do1nes*- i nu e- N0ai ni*i o ur1, de de6enerare aristo*rat,- Cie nu 7i se /a*e r,u din *+nd +n *+nd: +ntreb, prietenete2 aproape +n*8i;+nd o*8ii.rinse iar 1irosul de brad *+nd se ridi*,- Uruitul tra15aielor o liniti *a un *al1ant- .unea pa8arele pe 1as,- An*8et,= De unde tia toate astea: &0o du*, +n tribunal: @Do1nule 3ude*,tor 9 +n ;dren7e2 *u *iorapii burlan ai obinuitei2 *u burta la 6ur, 9 s+nt o biat, /e1eie---A &0ar /i ;5+r*olit pe 3os2 s1ul6+ndu0i p,rul din *ap- Ar /i iertat0o ori*ine9 Ba da2 1i se /a*e r,u2 +1i tre*e- Totul trebuie s, *ontinue2 o1ul trebuie s, se 6ospod,reas*,--9 I0au;i= s,ri el i se r,su*i +n*+ntat- Aa07i predi*, b,rbatul t,u: 9 Ni*i nu tii *u1 1, *8ea1,= stri6,- Cine07i d, dreptul--- Nu 6,si *u5intele- Ai +ntrebat despre 1ine pe un *retin= Ce tii tu: In*,le*ase pe s*aunul biroului2 +i spri3inea barba de sp,tar- De *e purta *,1a, alb,: O2 nu era ni*i pe departe un sl,b,no6- T+1plele +i ;5+*nir, +n*er*uite2 +i si17i pi*ioarele 6+dilate de *iorapi9 E drept2 nu tiu *u1 te *8ea1,- i despre tine n0a1 +ntrebat pe ni1eni- Cre;i *, trebuie s, +ntreb: Nu trebuie s, /ii prea detept *a s,07i dai sea1a- &o7ul t,u2 i1pro5i;a uit+ndu0se +n ta5an2 e un 1i* 6ran6ur2 nu din *ei /oarte b,tr+ni--9 De *e: 9 .entru *, 1ai ai o do;, 1i*, de /ri*,2 ri1, el- Da*,
!GD

era un booro62 erai pu7in alt/el- Adi*, 1ai r,u- Aa--- Dei2 nu e un lu*ru obinuit +n 1arile /a1ilii9 NBa s+nte1 o 1ire /a1ilie2 protest, *a2 sur+;+nd- Nu trebuiaBi s, 5orbeas*, despre asta2 Doru putea s,2 ini1a2 o +n7ep,tur, uoar,- &u/erea- Oare: Doru seara2 b,0t+nd la ua ei2 5ila us*at,2 la &inaia2 p,r,sind +n su/ra6erie *er*ul de b,rba7i2 o +nt+1plare2 i se p,ruse--- Tre*use9 Celle de a;i2 5reau s, spun- Nu se ia o proast,- Nu se /a* 6reeli- Cost, s*u1p2 /iloso/,2 ridi*+nd dou, de6ete2 *a bine*u5+ntarea i*oaneiEa *osta s*u1p= Ce pl,*ere la el s,0i spun, *, e proast,2 s, o 3i6neas*,2 pentru *e: Tele/onul sun, +n/undat- Tres,ri2 par*0ar /i sunat la (ui- 'orbea *al12 +nduioat2 era bu*uros *, a*ela sunase2 era un

b,rbat2 peste o or, a5ea s, /ie +n *entru2 la E1ines*u- Noaptea2 unde se du*ea noaptea: On*8ise i se ae;, iar pe s*,unel +n /a7a ei- %ai palid2 *onsu1at dar 1ai *onsistent2 o re;isten7, dur,2 a*eea din 1i*,ri i +n su/letul lui2 brus* pr,pastia *on5orbirii *,s*, o alt, lu1e4 erau al7ii *u *are el era bun2 al7ii pe *are0i iubea2 5orbise *8iar o*rotitor- .ri5i2 /,r, s, 5rea2 *u repro spre tele/on9 E un ele5 al 1eu2 spuse el2 ;+1bind /ru1os2 din7i str,lu*itori2 /a7a as*uns, de barb,2 l,sa *,ldur,9 Ai ele5i: sun, 7+/nos- Trebuie s, ple*i2 nu: 9 Da2 peste o 3u1,tate de or,- Iau troleibu;ul din *ol7- Ei: ridi*, din spr+n*eneIsto5it,2 o sen;a7ie nel,1urit, de sete i 6rea7,2 *orp us*at2 s/+rit ine5itabil2 *a pro6ra1at s, rule;e a;iNu e de +n7eles2 +i spuse- Un pi* nebun: .oate *, (ui ar /i tiut--- +n5,l1,eala +n at+ta *al12 o bat3o*ur,2 ar /i /u1at o 7i6ar,- Des*8ise poeta- Era *ald2 pielea 6en7iiA str+ns, *a de oroare9 i *e0i +n5e7i pe ele5i: +ntreb, aprin;+nd bri*8eta9 %ate1ati*,2 ;ise el se*9 .entru treapt,: 9 Nu2 ;+1bi si17ind0o- ?u1ul ur*a pri5it peste *apul lui- .entru *lari/i*,ri +n /i;i*a eBperi1ental,- Ai au;it de *8estia asta: B,nuise2 da2 b,nuise2 se /eli*it,- Aa *e5a trebuia s, /i /ost- Cu toat, r,utatea lui2 nu0i era antipati*Dar ni*i
!G!

pl,*ut- &e de6a3ase2 si17ul peri*olului /orn,ind *uptor2 aspri1ea o 7inea departe2 +n /ond2 totul a5ea s, r,1+n, se*ret2 s,0i 5ad, de treab,- Nu i0l putu i1a6ina de;br,*at- &e 5edea at+t de bine2 trebuia s, /ie alt*e5a9 Eti un o1 de treab,2 spuse Rodi*a9 Ha2 8a= C+7i oa1eni de treab, ai 5,;ut a;i: 9 Ce *8estie2 se 1ir, relaBat,2 su/l+nd /u1ul +n sus- A*u1 *+te5a ;ile un be7i5 ordinar 10a +ntrebat *+7i oa1eni de treab, a1 5,;ut9 Cu1 +l *8ea1,: +ntreb, seriosD,du din u1eri2 nu1ele disp,ruse +n68i7it2 era pe0a0*olo2 +1pre3urul ei2 i0l 1ai a1intise uneori2 a5ea s, re5in,- Cu1 putea el s, *unoas*, be7i5ii dup, nu1e: 9 De *e: 9 Cu1 arat,: insist, el9 %i8ai2 se 1iorl,i2 nu01i adu* a1inte bine- Un tip b,rbos2 3e6os2 st,tea la 1as, +n restaurant *u un tinerel2 n0a5eau bani s, pl,teas*,2 1ie 1i0a /ost r,u i 10au a3utat s, stau la ei--- Ala t+n,r 1i0a spus *, a1 a5ut onoarea--Enu1era *u 3ale toat, a1intirea- )iua +i /,*ea r,u- &eara se *,7,rase pe lad,- Ce idee= Era un *opil- 9 A5ea dreptate2 ;ise %i8ai- +l *8e1a (abriel9 (abriel2 (abriel2 *on/ir1, *u spai1,- Dia1antul de la 6+t +i spunea totul: Ar /i 5rut s,0l 5ad, la lu1in,- %i0adu* a1inte a*u1- De unde tii: 9 Nu e be7i5ul *artierului2 r+n3i- Dispre7ul lui i se +n/ipse +n *arne2 a*u1 l0ar /i po*nit iar- Era (a0bri0 el- El +ntreab, @*+7i nu tiu *eA ai 5,;ut- i ni*iodat, n0ai 5,;ut destui2 spuse 6ra5Des*8ise un s*rin2 s*oase un pulo5er- &e pre6,tea- (abriel--- &tinse 7i6ara2 *8inuindu0se s,0i a1inteas*,- Doi oa1eni be7i2 unul *are +ntreab, @*+7i nu tiu *eA--- Haos= Ce5a atr,6,tor i respin6,tor2 le6i barbare i respe*tul be7i5illor- Ca1era eBista2 st,tea pe lo* i a5ea s, 5ie7uie 1ult i bine dup, ple*area ei2 nu era ne5oie de ea2 di1potri5,2 nebunii se s*uturau de oa1enii nor1ali- Ea2 nor1al,2 ;+1bi +1br,*+ndu0i 8aina 7inut, de %i8ai2 *ir*u1spe*7ia ri*tusului +n barba *astanie2 o s/+iere neobinuit, +i +n*etinea 1i*,rile2 nu0l putea atepta ai*i2 pu7in +i !GE pas, lui *, nu se /ardase2 pu7in +i p,sa- Tot 1isterul2 toat, *iud,7enia r,1+neau a*olo2 inta*te2 *+t lua el pe o 1edita7ie: 1edita: @.o7i s, 1ai 5iiA +i spuse +n pra6 i ninsoarea albi u1brela de lu1in,2 /eri*ire2 aa arat, bu*uria:2 o 3i6nire nou,2 o u, +n*8is,2 o u, des*8is,- Ca1era respira2 la1pa r,1as, aprins,2 6ea1urile lu1inate porto*alii +n noapte2 patinase odat,2 ni*i nu era t+r;iu- &e +ndep,rt, inspir+nd ad+n*2 5erde 1oale2 +1p,*at,2 un C*iste^- lo*uit2 5+r/ul u1brei lui +1pun6+nd borduraU5ertura s,rea 6in6a din ter7,0n ter7,2 b,rba7i turna7i +n /ra*uri2 *a /i6urine de por7elan2 *iupeau *or;ile 5iorilor2 aple*a7i atent spre suporturile ti1elor2 oare *+nd 1ai apu*au s,0l 5ad, pe diri3or: &, te tot 1iri2 oa1eni serioi2 *u o*8elari 6rei pi6ulind nite *or;i a1,r+te toat, 5ia7a2 tr,ind din asta2 oare *u1: @Eti in*ontient,=A2 (ui- Era *ontient,- (ui s, se /i /olosit de ea: .entru nenoro*itul de

plasti*: @Eti in*ontient,=A &e spri3inea de birou2 nedor1it2 /a7a adunat, +n *utele nasului-22Nu poate s,0i dea de1isia- Dar ni*i nu trebuie s, +n*er*e- Ai 6ri3, de elA- Cu1 s, aib, 6ri3, de Doru: Cu1 putea s, *ear, aa *e5a: Bine2 +l l,sase pe Doru s0o ia +n bra7e2 s_o 1altrate;e *a de obi*ei2 *e *redea el *, e pasiunea2 un n,du/ r,;bunat *u din7ii +n 5+n,t,ile ei2 a1intirea *ine tie *,rei s*ene de /il12 6e1use de durere i (ui spunea4 @Nu 1er6e s, 1, du* eu la Du*u- A1 /ost a;i- &+nt suspi*ioi2 i e nor1al s, /ie- Lu*ian a s,rit *u 6ura2 *, unde eti tu2 *, 5enea i la ei o doa1n,---A +i /,*ea se1n s, 5orbeas*, 1ai +n*et- Doina /u1a la planeta ei2 tr,6ea *u ure*8ea pre/,*+ndu0se *, pri5ete pe /ereastr,-22N0are ni1i*2 o/ta (ui- Asta n0are 8abar de ni1i*- De*i2 te du*i:A De *e se ru6a de ea: Ontoarse *apul- Doru o pri5ea i el2 r+n3ind +n +ntuneri*- &tr,lu*ire de ani1ale +n/o1etate2 /u6,rite(ui2 1ototolit2 poate ni*i nu dor1ise a*as,2 n0ar /i +ndr,;nit- @De *e 1, *8inui2 Rodi*a: A1 5,;ut 1un*itorii de0a*olo- Rodi*a=A +i lua 1+na2 nep,s,tor la uit,tura /u6ar, a Doinei2 p,rea disperat2 dar tria uor2 6ura i se des/,*ea +n ;+1betul ne+n*re;,tor sub o*8ii a6ita7i- @Ce s, spun:A @Cu12 Rodi*a2 s+nt nite puti ne0 !GF noro*i7i2 7i6ani din 1a8ala2 *are 7i0a /,*ut *urte: &pune2 Rodi*a=A (abriel 9 un o1 i1portant- .oate *, to7i be7i5ii 1a8alalei s+nt i1portan7i2 poate *, to7i 7i6anii--- Nu2 nu d,duse peste %i8ai2 se liniti2 ap,s+ndu0i pieptul- %i8ai lu*ra seara- Ce putea s,0i /a*,: &,0l bat,: .u1nii lui de urs2 *andoarea pal1ei 9 era pop,: @Ci0e r,u2 Rodi*a: 'rei un pa8ar *u ap,:A &e /olosea de ea= Atun*i2 *8iar atun*i2 oroare de a1intire2 +i tre1urau bu;ele- Ruine: .entru *e: .entru *+te5a sute de lei: Ea: Ea: &e ae;ase +ntr0o parte2 s, poat, +ntinde pi*ioarele de0a lun6ul bal*onaului lo3ei- In dreapta2 Doru *ontinua s, 1ust,*eas*,2 5eselia anor1al,2 5iolent,2 a5ea i 8a;2 +l ;,p,*ise pe o/er *u po5etile lui peri*uloase- De6eaba +l *,l*a Rodi*a din 5+r/ul *i;1ei2 dar i ea r+dea 9 uneori2 8a; de ne*a;2 Doru i;bu*nea *a a*u1 +ntr0un i*net s*urt2 o a1,real, *,;nit, de bu*urie2 5oia s, s*ape2 ea +n7ele6ea2 dar ni*i nu se 1ai putea opri- C+7i erau *u ade5,rat +n*+nta7i de 1u;i*a aia 7+r+it, pe as*uns2 *lopo7it, de *inei: +i pli1b, o*8ii pe deasupra s,lii2 /,r, s, piard, *er*ul de lu1in, tre1ur,tor2 proie*tat pe *ortina aurit,2 ni*iodat, 5,;ut pe *+nd ea dansa2 de /apt 9 e1o7ie de ne+n/r+nt ur*, +n piept 9 era destul s, 5ad,2 *+nd *ortina se ridi*a i sala se unea *u s*ena2 +n ad+n*i1e2 *+te5a doa1ne de pudr, ro;2 *er*ei2 *o*uri bo6ate2 *,1,i albe ia *ostu1e ne6re2 *a s, si1t, *, to7i o ateptau pe 1i*u7a Rodi*a2 1ai e1o7iona7i de*+t ea2 totui o *on*entrare se5er, pe /e7ele lor +7i t,ia r,su/larea2 eBa1en iar i iar2 o sut, de oa1eni de *u*erit2 *opiii *u 6urile *,s*ate *,u0t+nd /e7ele p,rin7ilor s, le *on/ir1e pl,*erea2 apoi +1b,tat, de sur+sul lor2 n0a5ea rost s, te0ndoieti de tine *+nd 6alopau aplau;ele dintr0o parte +n alta a s,lii2 aplau;ele @1ariA str,b,teau inter5alele2 un *urent /ierbinte2 de la /osa or*8estrei +n /undul s,lii i +napoi- O dureau pulpele2 *+te o un68ie net,iat, +i s/redelea respira7ia *u dureroasa ei *optur,Ni1eni nu0i tia 6reelile2 erau /eri*i7i2 ini1a +i b,tea +n t+1pHe2 1ai a5ea dou, 1inute de bu*urie2 abdo1enul 6reu2 su/o*at,2 apoi unul sin6ur2 apoi ni1i* a/ar, de sl,bi*iunea a7oas, a doa1nei pro/esoare2 aspr,2 ne1ul7u1it,2 p,rul blond ars i se lipea de 7east,2 1uiat +n briantin,2 o*8ii +n*er*ui7i *u dale de ri1ei ne6ru2 dei
!GG

nu 1ai ur*ase pe s*en, de un se*ol- @Da2 da2 ai dansat2 1or1,ia2 o punte de s*+rb, re7inut, +i 1i3ea o*8ii 5er;i 1,run7i- Baletul---A %ereu Baletul2 treapta de sus a dansului2 per/or1an7, de neatins@.entru 5oi e bun i dansul-A Boieroai*, +n,*rit,= Cortina se ridi*a +n*et2 5e*8iul de*or2 *olorat +n pasteluri 1oarte2 *a un tort de ;a8,r9 %, du* p+n0a/ar,- 'in i1ediat&l,bise- Haina +i /lutura uoar, pe /aldul draperiei2 +1b,tr+nea2 toate ni1i*urile i se p,reau i1portante2 ner5o;itatea se*ase pe un beton iritabil- O/t, +nduioat,- Apu*,turi de o1 sin6ur2 s, /u1e;e2 s, se pli1be--- .iruete pe s/ert2 ;5elte i +n6reuiate de lene2 +n 3urul solistei bul6are2 sprinten, i ;+1bitoare +n pa*8etul de /e7e o/ilite2 alt tonus2 ni*i 1,*ar balet- +i ridi*, bareta alune*at, a *o1bine;onului- Ar /i trebuit s, stea +n *a1ere separate- %irosul 1i*,rii se reae;, +n *ati/ea- Un balerin *ol7uros2 penibil *u 1usta7,2 r,1,sese +ntins pe burt,2 destins2 +n poarta de *arton2 poate ador1it- Iei prin +ntuneri* dup, Doru +n *uloarele abia p+lp+ite 5erde de apli*e2 *a an7urile 1o*8etate ale *utiei *u a7e- Onainte i +napoi pustiu pr,/uit2 linitea2 u5i7e de sunete +n/undate2 linitea2 +l ;,ri din *apul s*,rilor2 siluet, nea6r, +n 8olul intr,rii2 l,sat, pe ua de sti*l, +ntredes*8is,2 u1bra pe 1ar1ur,2 d+ra de /u1 din 1+na *are apu*ase to*ul- (arderobierele sub *oloane2 uotind- &e re*o1andase2 si6ur2 nu trebuia deran3at2 1i*ul de1nitar pli*tisit de spe*ta*ol- A*elai 1iros @do1nule 3ude*,tor2 de *e nu 1iroase Opera la /el *a a*u1 dou,;e*i de ani: Dar Capsa: Dar &ala .alatului: .ra/ul de piatr, s0a dus: %onu1ente *u

subsuori:A ?ri6 i ai*i2 *oloane albe2 lespedea to*it, de *i;01uli7ele *opiilor2 1otani +n*,l7a7iCobor+ 7in+ndu0se de balustrada +n68e7at,9 Ce /a*i2 dra6,: Ci0e r,u: Tres,ri par*, bu*uros- D,du dru1ul uii2 +ntor*+nd spre ea obra;ul ras us*at2 a<lb,strit- Un tele/on orb suna pe0aproape +ntr0o *a1er, +n*8is,9 I1- Nu e bine2 opti2 in8al+nd +n*, o dat, 5alul r,*oros!D 9 Ro*8ia de *rin

!G$

%aini aliniate +n botul treptelor2 ude sub lapo5i7a 1urdar,2 s*lipeau o7eluri2 sti*le /u1urii9 +1i pare r,u *, nu--- *, nu 10a1 o*upat serios de dans2 ;ise- li lu> de bra72 +ntor*+ndu0l spre s*ar,9 Cu1 5orbeti--9 Cu1 5orbes*: relu, *ontrariat,2 dar el pri5ea *andelabrele2 s*ara2 lo66ia2 *u de6etele str+n6+ndu0i prea puterni* +n*8eietura 1+inii- &to/a albastr, +l +n6,lbenete2 +i st, bine2 *u toate *, s0a de1odat2 *ostu1ul *u re5ere late2 butoniera de de*or- Doru2 t,*ut2 *,l*a 8olul *u 6ri3a unui *8e/liu o/i*ial9 Nu 10a1 o*upat serios de dans2 o 1ai1u7,ri- De5enise eB*esi5 de atent- .re;u17iosObs*ur2 1,0 run7it *a o bab,9 Da *u1 s, spun: Dra6,2 7ie nu 7i0e bine: Doru se ae;, pe ban*8et,2 /a7a u1ed,2 transpirat, deasupra bu;ei de un e/ort prea 1are2 prin;+ndu0i +n pal1e 6enun*8ii *iol,noi2 spri3inindu0 se +n ei- Cl,tin, din *ap9 Du0te +napoi- Eu o s, 1, du* a*as,- i--- +7i tri1it 1aina&e ae;, l+n6, el de;ar1at,2 5e*in, *u boala unui str,in- %+inile re*i i se lipeau de 1+inile lui u1ede9 Ai o *ri;, de /i*at: Ce te doare: Doru2 nu te +n0*,p,7+na *a un *opil= &pune01i= Trebuie s, *8e1 un do*tor2 dra6,: Ce si17i: &e l,sase pe spate2 pe ;idul 5er;ui2 o*8ii +i alune*au pe ea *a pe sti*l,- Dar era atent2 *ontient2 poate ni*i nu0i era at+t de r,u2 si6ur2 doar 6+ndurile2 6+ndurile lui ne6re2 ideile--- Nu2 *a pe o po;,2 o*8ii *u r+n3etul ,la +1bunat2 atun*i *+nd nu 1ai era ni1i* de /,*ut se pr,buea bun *a buni*ul2 1a1a2 laptele2 1ila lui de neputin7, pentru neputin*ioi9 Ce 1ai /a*e 1ilionarul t,u: +ntreb, 1oale2 1+n06+indu0i 1+na de inele ;6run7oase *u pal1a ud,&e opri +ntr0un 3un68i str+1t pe ini1,2 68eara 1i*u7, nu +ndr,;ni s, se 1ite- Dar e/l- sur+dea2 aproape 3o5ial2 aproape 1ort- Era la /el de li5id, *a el: Care 1ilionar: Cine5a a5ea 1ilioane: Ce 1ilioane: (ui2 pe sub toate *u5intele2 +i tr,6ea pantalonii de *ati/ea nea6r,2 +n*er*a
!GK

ra*orda3ul ra*8etei2 spunea *e5a2 nu se au;ea2 a*orduri +n/undate- &oneria 8olului 7+r+i asur;itor- Apoi nor1al9 Care 1ilionar: +ntreb, /,r, *urio;itate2 *on5ersa7ie ne6li3abil,+i +ntinse *utele roii ale /ustei2 3erseH *u 7es,tur, neted,- Unde era 7i6ara lui Doru: Asta nu 5,;use ea2 nu era atent,2 nu a5ea 6ri3,= Des*8ise poeta dar nu0i luase de*+t a*tele- El s*oase din 8ain, pa*8etul rou2 o ser5i lent2 un /un*7ionar 1in*inos2 o subaltern, +n eroare2 *a toate /e1eile- Dire*toarea @*utareA2 eroare de *al*ul- &, nu tre1ure nu1ai2 ;+1bi2 nu tre1ura= 9 (ui2 ;ise el *al1 i +n*8ise o*8ii2 s,tul de 1in*iun, p+n, la r,d,*ina p,rului- Trase /u1ul i r,1ase *u bu;ele lipite de 7i6ar,9 (ui 1ilionar= r+se Rodi*a2 rotindu0i lan7ul *u /loarea de *rin +n e1ail- Asta0i bun,= 9 E bun,2 r,spunse +ntr0un t+r;iu2 su/l+nd /u1ul deasupra *apului- .,rea 1ai palid dar 1ai

st,p+n pe el2 +i re5enise2 tia poate2 o*8ii i se /iBar, +ntr0ai ei p+n, din*olo unde2 probabil2 el 5edea *u totul alt*e5a i ;+1bea taini*: Cine era +n *opil: 'rea aprobare pentru o *aban, de un 1ilion i *e5a- I0a 1ers bine *8estia aia *u @deeuri de petrolA2 nu: Da2 aa ;i*ea (ui2 deeuri de petrol2 aa pre;entase la +n*eput proie*tul- %ilionar= tia: Aprobare de *aban, 9 a2 st,tuser, de 1ulte ori /a7, +n /a7,- Doru2 de 6ranit2 nea17 +n*8is i i1pre5i;ibil2 (ui 1e*8era2 aeri/l lui de 1arionet, +n pri;,2 ar /i stat i +n 1+ini *a s,0l i10 presione;e2 ar /i spus ori*e- .u/ni de;interesat,2 +i l,s, 1+na s,0i *ad, de sus +n poal,2 @at+ta pa6ub,A ar /i spus da*, n0ar /i eBpirat to*1ai i doi b,rba7i burtoi n0ar /i tre*ut prin /a7a lor salut+nd- Oare ei spuneau @at+ta pa6ub,A2 sau ne5estele lor2 a*as,2 *u bi6udiurile sub *as*a de nHlon2 spuneau---: Ru1oarea s,lii se des/,*u pe 8oluri- Lu1ea ieea 'orbind din lo3i2 de la bal*on- Doru se ridi*,2 o in5it, *u un 6est deli*at s,0l ur1e;e i 1erse2 un pas +n ur1,2 spre /oaierul *u panouri- O luase +nainte2 apoi atept,2 1iros *ald de sudoare *urat,2 +i d,du bra7ul i tre*ur, /erindu0se spre un 6rup din *ealalt, parte2 8aine +ntune*ate2 ordine2
10'

!GN 1ar*at *u bila roie2 p,rul u1/lat al ne5estei a*eluia2 n0ar /i ni1erit ni*iodat,- Dar da*, ar /i ple*at: As*ult,2 pri05indu0l pe Doru dintr0o parte2 6ura *a 1u*at, a ne5estei roii2 un *abotin per/e*t2 se pre/,*use2 nu au;ea dar pe el +l as*ultau2 apoi r+sete- %ilionar: &e /olosise: (8eara se0ntinse spre u1,r2 ea nu 1ai a5ea 5oie s, 7ipe2 7ipase el2 *el ne5ino5at- %ilionarul= &, du*, plasti*ul *u sa*oa2 +n tra15ai2 s, nu1ere 1un*itorii2 1ilionarul de 1a8ala= 9 %i s0a p,rut slab2 spuse str+1b+ndu0seDo1nul de 5i;a5i se +n*lin, 5a62 *a 1ul7u1ind pentru un *o1pli1ent- Clipi derutat,- @I1be*ililor=A ar /i stri6at- %, ro62 eu 10a1 o*upat pe 5re1uri *u baletul2 sublinie- A1 a5ut o pro/esoar, /oarte 9 nu +n7ele6ea *u1 a3unsese at+t de *on5ins,2 5orbea at+t de tare2 dar *ontinu,2 *lipind radi*al 9 /oarte2 /oarte se5er,= Ei da2 pri1iser,2 adunaser, pere7i +ntre6i2 8olul 1are pe o parte *,ptuit *u i*oane2 pe o parte *u str,*8ini2 tabloul ei pe 1ar6inea patului2 *el din birou2 1arina2 *el *u iarna2 .alladH *u *,r7i i l,1+i i o*8elarii2 to7i babal+*ii +i puneau o*8elarii i se 8olbau la el- Dar la /el de inutil *a atun*i2 de dup, planet,2 1u;i*a 5e*8e dantel,2 @1, o1or dup, pre*lasi*i=A 9 (ui2 pentru *e toate astea:2 +n a/ar, stra*8ina2 pre*lasi*ul2 ale *ui: Doru4 @.une2 te ro62 un %o;art2 *e5a--- da*, po7i s, /a*i un *eai din ,la---A2 nu 1ai a5ea 5la6,2 @nu pot s,01i iau *on*ediu2 e0o 5eni*ie p+n, la 5ar,-A i *itea broura2 5e*8itura din <GD @e *arte de--- in*redibil *e oa1eni a1 a5ut=---A .e ur1,2 *+nd se0ntorsese din bu*,t,rie2 o*8ii +i 1ai ieiser, la lu1in,2 relaBat2 @1+ine e de*e1brie de3a2 nu 5rei s, /a*e1 re5elionul ai*i:A @unde ai*i:A @la noi2 n0a1 stat ni*iodat, a*as,A @ba da2 da *ine pre6,tete2 *e /a*i *u 1a1a:A @*o1and,1- 'rei:A 'oia2 si6ur2 ori*e2 nu1ai s, nu se 1ai uite la ea *+nd se de;br,*a2 nu1ai s, nu 1ai atepte2 /,*ea 1utra de oare*e plouat2 se tr,6ea +ntr0o parte s,0i /a*, lo*2 par*, intra o balen, +n pat2 nedeli*at2 prea deli*at2 i *e 5ia7, trebuie s, /i dus ;u1;,itul ,la de %o;art2 *e bu*urii2 pi*,tura re*e i sub7ire2 putea dura ore pe toate 5iorile i 5iolon*elele lui2 dar a;i2 da*, ar /i tr,it
148

a;i2 *u ei +n *as,2 da2 s,0i pun, *apul pe piept2 asta da2 +n si6uran7,2 so1nol+nd *u o*8ii +n draperia de plu2 lu*iul 1obilelor indi/erente- Ar /i s,rit din pat2 ar /i des*8is 6ea1ul2 s, se des*8id, *e5a2 pentru Du1ne;eu2 s, iei1 odat,2 s, se +nt+1ple= Ceasul ti*,ia i tre*user,2 uite2 tre*user, +n*, ;e*e 1inute2 Doru ador1ea2 1+na l,sat, pe u1,rul ei +n ;5+*net 1i*2 *u speran7,2 ap,rat- Cu1 putea s, /ie at+t de nei1portant totul:= O s*8i1bare2 ori*are2 nu 1ai era +n stare ni*i s,0i alea6, o ro*8ie2 1aterialul--.ip,i sa*oa- Tra15aiul se *l,tin, /ira52 nu1ai s*8elet- Cobor+ s*r+nind ;,pada i unda lar6, de bu*urie /ri6uroas,2 strada *r,pat,2 *opiii stri6+nd- .oate un *opil--- De /ri*,2 de /ri*, o s, /a*, i astai: Nu era aa2 ele *are tiau spuneau *, e totul- Ade5,rat2 ni*i 1,*ar nu0i pl,*ea2 pop, sau *ur5,2 *e +nsea1n, asta:2 nu era asta222ni*i nu01i pla*eA +i spuse2 1i*+nd bu;ele +n5eselit,- Abia atepta s, se ter1ine2 era pl,*ut s, /ie el a*olo2 pl,*ut era el2 nu ea2 i:2 atun*i de *e: Casele 6oale2 8+rburi2 por7ile +n7epenite i /ereastra *u perdea uie a o1ului *are 1+n*a sau potri5ea radioul sau *e /,*ea: Ce dra*u /,*ea: Uita2 uita2 i se0n*leia 1intea2 ar /i trebuit s, /ie obli6at,2 *a Doru2 s, *iteas*, ;e*i de pa6ini de rapoarte pe ;i2 nu +n7ele6ea aa2 +ntr0o doar,2 s, /ii atent2 s, r,spun;i dar ni*,ieri nu se pune 5reo +ntrebare- @A*olo nu0i ni*i un se1n de +ntrebare- La *e r,spunde el2 Doa1ne iart,01,2 la *e:A ?e1eia lu, banii2 trei lu1in,ri e6ale2 se uita2 +n lo* de un o*8i2 *are:2 st+n6ul2 /elii sub7iri de piele

*res*ute una peste alta2 lipite2 +n*, t+n,r,- %ai pu7in, 1il,2 6roa;a2 *u un sin6ur o*8i i a*ela 1i*u72 nu 1urise2 Doa1ne iart,01,2 5indea lu1in,ri- &e s*utur, 9 &anda2 &anda nu 1ai a5ea 1ult2 *e 6ro;,5ie2 *opiii 5ii aler6+nd prin *a1er, netiutori +n 3urul ei2 r+s i t,5,leal,2 +i *ur6eau la*ri1i de dra6oste pentru a1,r+7ii ,ia 1i*i2 in*ontien7i2 @eti in*ontient,=A2 nu era2 5edea 6ro;,5ia2 ar /i trebuit s, li se spun, @*opii2 /i7i o *lip, aten7i2 1a1a 5oastr, *are 5, iubete prea 1ult 1ai e ai*i *u 5oi2 n0o s0o 1ai 5ede7i dup, a*eea2 sta7i *u ea2 5orbi7i *u ea2 nu uita7i2 *opii2 Du1ne;eule2 s+nte7i at+t de 1i*i2 Doa1ne2 unde 7i0e
!G"

+ndurarea:A O *,ldur, 1,runt,2 u1e;eala pi*ioarelor2 nu2 se ne5ro;a2 adi*, *u1:2 *e +nsea1n, asta de /apt:2 in/ir1,2 1uribund,2 propria ei piele se des*ua1a +n /ie*are sear,2 a*elai senti1ent2 senti1ent:2 unde se du* toate: pentru oe: &e +n*8in, 1i* deasupra ini1ii%oul nu era- Ori dor1ea +n altar- ?e1eia 6reoaie t+r+i prin spatele ei la 1as,2 *ol7ul s/+ntului *u s*ut2 +n,l7i1ea2 sub7iri1ea2 prelins2 ni1i*2 1urd,ria2 spoiala2 *redin7a2 su/erin7a 9 su/erin7a de *e2 %i8ai: 9 `aa= A7i 1ai 5enit i pe la noi= Uile +n*8ise2 s,r,tur, *u usturoi2 *e5a iute2 *,rnos2 pe plita +n*ins,2 o oal, de tu*i a*operit,Roi 9 un 1ald,r de boar/e= Nenoro*ita *u /irul *>ut+nd ure*8ea a*ului de dup, de6et2 1or1an de 8aine puturoase pe o lad,2 pe un s*,unel: 9 ', ba6 eu +n a*2 da*, 5re7i%ilionar= Iar +i ;5+*neau t+1plele 9 unde0i 7inea banii:2 *u1 +ndr,;nise: @/e1eile 5i se par per5erse2 do1nule 3ude*,tor:= Dar b,rba7ii:A2 *e *redea despre ea: adi*, *e *redea--- &pinarea ar*uit,2 1u*8ii +nnobila7i2 a*operit *u /lori albastre2 in pres,rat2 ador1it pe bra7ele ei- O2 prin 1inte +i tre*use2 dar spr+n*enele per/e*te2 +n6usti1ea lor aristo*rat,2 obra;ul2 e drept2 *a1 bu*,lai2 dar *ui +i pla* s/ri3itele:2 s,0i /ie ruine *, tr,iete: 9 A7i /ost bolna5,2 doa1n,: Ne0a spus do1nu Au06ustin *,--i *8iar nu0i putea /a*e ni1i*: ',l2 *u *ea7a i /oa1ea2 +n *ol7 @.+ineA2 ni1i*:2 *8iar ni1i*: .+ndindu0G pe Doru2 ru6+ndu0se de el2 *erind2 *astorul ei 5l,6uit s, aran3e;e +ntre5ederea2 s,0l pre;inte2 s,0i ia aprob,rile2 s, atepte2 s, 5eri/i*e2 s, *urte;e se*retarele2 s, *on5erse;e ne5estele2 s, +n68it, 1esele2 se*retele2 prostiile 9 aple*at +n ua de sti*l, a Operei2 Doru alun6it2 /,r, *arne2 o /run;, us*at,- %+r,5ia lui (ui2 e*8ipa1entele2 5a*an7ele2 be7iile2 *ostu1ele2 su6+ndu0i s+n6ele 9 1ilionar2 o bat3o*ur, /ierbinte *a r+sul unui str,in +n o6linda b,ii tale- Din spate2 *au*iu*2 usturoi2 Du*u du8nea peste *o*oaa de 6a; a lui Roi2 i ei 1ilionari: %ilioane de 6unoi= 9 Noi ne0a1 obinuit *u du1nea5oastr,= 9 i eu 1, 6+ndea1--- *e 1ai /a*e7i- B,iatul e bine: !$D @Ar trebui s,0i 5e;i2 Tania- Ce obolani= Cred *, au bani 6+rl,2 al7ii tra6 pentru ei2 pu7in le pas,- E o *as, eBtraordinar,- Oi bat 3o* de ori*e- i la 1ine se uit, *a la o boar/,- De /apt2 a*olo tot *artierul e /ru1os- Re*unos*2 s+nt 1ai atent, la *8estiile astea2 a1 intrat i +n biseri*,2 n0ai s, *re;i- 'oia1 s, spun2 de *+nd *u %i8ai- Cu1 de *e:A )+1bea +n re*eptor2 o si17ea +n*+ntat,2 Tania totdeauna tia *+nd era sin*er,2 elanul ini1ii- @A*u1 a ieit- &+nt sin6ur,-A Abia arti*ula2 dar s0o aud, el2 s0o 1ai aud, o dat,2 i0ar /i pl,*ut s,0i 1ai plesneas*, ade5,rul2 o*8ii in3e*ta7i2 +i lin6ea bu;ele /ripte de sare i0i 1u*a 1usta7a turbat2 o au;ea2 i0 ar /i *r,pat *apul2 ade5,rul de bestie2 dar optea +n re*eptor4 @%0au;i: Tania2 a1 *re;ut *, 1, o1oar,= Bine+n7eles- O s, 1, trans/er unde5a2 5orbes* *u Doru- Cu12 1,i (ui2 ;i*2 nu 7i0a /ost 7ie ruine at+ta 5re1e s, te /oloseti de 1ine +n toate /elurile--- Nu2 da *red *, 1,6arul se atepta2 pentru *,2 tii2 7i0a1 spus2 10a +ntrebat *are din 1un*itorii ,ia--- aa--- tii- Ei2 da s0a dus i 1ai t+r;iu i l0a prins pe %i8ai- A*u1a nu tiu da*, o /i 5orbit *u el2 *, 1inte2 e 1e0 *8er2 por*ul- A*u1a 1i0e s, nu se ia de e<l2 5ipera- Nu2 nu *red2 nu- %,0nnebunete *, nu pot s,0i /a* absolut ni1i*- I0a su*i 6+tul--- *a la pui-A

&u/la +n lentile2 aburite2 da2 ea aa tr,ise- &, a3un6, a*u1 s,0l prind, *u toate 1i1aurile2 Du*u s,0i spun, *, (ui adu*e i el plasti* 1ar7ea i 3oia2 dublase2 si6ur2 de0ai*i ieeau banii2 @nu s0ar /i +nt+1plat ni1i*2 do1nule 3ude*,tor2 da*, nu s0ar /i l,*o1it s,0i /a*, 5il,- N0ar /i a/lat ni*i so7ul 1eu i tr,ia1 +n pa*e-A Adi*, nu2 8o7ia +n pa*e2 dar ni*i 1ai*,0si 1,*ar nu poate s,0i ia o ro*8ie 6roas,2 un al de l+n, 1ai de doa1ne0a3ut,:2 *ine o 5ede ai*i +n bu*,t,ria asta 1i;erabil,:= +i ap,s, ra1ele pe ure*8i p+n, la durere- Ce /a* *u banii: 9 &anda2 to7i banii pe 1edi*a1ente2 de un an ar /i trebuit s, ple*e +n Canada la trata1ent2 nu reuea2 si6ur *, nu2 +i str+n6ea Du*u2 s, se /oias*,2 +ndesat de sute2 printre *er*ei de plasti*= O2 da*, ar /i /ost b,rbat2 ar /i *8e1at o band, s, spar6, *asa2 s, /ure tot2 s0o pun, pe &anda +n a5ionHaidu*ie= &, 1ai 5orbeas*, o dat, *u Doru- @N0a1 bani2 Rodioa!$!

Eu n0a1 de unde s, le dau ;e*i de 1ii= Rodi*a2 tu *8iar nu +n7ele6i:A 9 C, ne0n7ele6e7i i pe noi2 doa1n, dra6,---2 ;i*ea Du*u i ea d,dea din *ap2 +i +n*8eia nasturii paltonului 5erdeNu0i 1ai lua o*8ii de pe 5ulpea ei ar6intie- I se0n*re07ea pielea de s*+rb,- Ba +n7ele6ea2 se /,*ea 1i*, i0i +ntindea lui Doru 1+na pu/oas,2 inelat,2 disperat,2 dar ea at+ta era2 *e putea s, /a*,: Bl+nde7ea lui Doru2 oboseala lui +nn,s*ut,2 soli*itudinea2 buna *retere2 pudoarea2 r,b0 darea 9 toate o *opleeau- @Eti aa de bun2 Doru=A +i 7+nea uneori din 6+t 5al duios2 *+nd *8iar nu 1ai pri*epea- Doru ;+1bea /r+nt2 peste p,rul ei tapat2 prin ua biroului- @Asta o s, 1, piard,- Asta i ni1i* alt*e5a- O s, ne bleste1,1 ;ilele +n *+7i5a ani- Tu 5e;i *u1 *rete---A 'edea- &au i se p,rea: El *e 5edea: Ce era de 5,;ut at+t de bine: @Uita7i05, la el2 doa1n,A 9 (abriel- @Uita7i05, bine-A 9 Dou, *8i/le2 5, ro6- Nu2 1ai pr,3ite2 alea de0a*olo- Ei las,2 *, nu--Tinere2 slabe2 dar n0ai de *e s, le in5idie;i2 +n pi*ioare +n 1a6a;in2 pe ur1, a*as, *opiii2 la tele5i;or2 palton din i1ita7ie de blan,2 1+ne*i roase2 *+te riduri de3a2 *+te riduri= .oate *rede *, i 5ulpea ei e i1ita7ie2 s,r,ntoa*a- %u*,2 +n*8ise +n 6eant, *8i/la *ealalt,2 1ai 1i*,2 1ai alb,- Nu2 +i 5,;use inelele2 poate a5ea totui 1inte +n *ap- &l,bi pasul2 +n pra6ul la*ri1ilorDar da*, s0ar /i oprit: A*as, ni1eni2 linite2 sau +n ora un 1aterial2 Tania *u Dan la 1unte2 o /a1ilie nor1al,2 nu po7i s, te opreti pur i si1plu pe strad,2 ni*i asta nu se poate2 nu se poate= +i 5enea s, 7ipe2 +n68i7i bo7ul de p+ine a*r,2 s*oase o*8elarii i r,1ase o *lip, la 6ardul 6r,dinii *u 1o5ila de ;,pad, 1urdar, sub 6ea1- ?,*user, o 6r,1ad,2 se topise +n*et0+n*et sub *rust,2 de6etele +nroite +n*8iser, iar poeta- @A5e7i idee de *+te ori pe ;i +1i des*8id i +1i +n0 *8id poeta: Crede7i *, e bine2 do1nule 3ude*,tor:A2 O2 aa se +nt+1pla2 o *ri;, de ner5i2 s, pl+n6, *u 8o8ote pe 6ard2 sute de kilo1etri *u tra15aiele2 *+nd +l ru6ase at+ta s, nu 5+nd, 1aina2 ea tot nu 5+nduse 1,*ar un inel2 o /e1eie trebuie s, aib, o re;er5,- .entru *e: Oi +n,l7, !$E 5ulpea s,0i apere obra;ul- i a5ea s, se 1ai +n6rae +n*,2 de /urie2 si6ur2 5a 1+n*a din 6ros ni1i*uri2 pentru ea *e 1ai r,1+ne: terse o*8ii *u 1,nua u1ed,- Tinerii 6,l,6ioi tre*ur, /,r, s, se uite la ea- .ri5i +n ur1a lor 9 ni*i unul nu +ntoarse *apul- %aini stropite de noroi2 una a*operit, de ;,pad,2 *u /arurile aprinse2 treburi2 se ;6uduiau pe *aldar+1 o*olind inele tra15aiului2 ni*i una nu oprea- .oate *, da2 s0ar /i suit2 s0ar /i dus- Oare: Aa2 *u /a7a 1+n3it, de la*ri1i2 de *e2 %i8ai: O s0o pun, iar pe /otoliu2 o s,0i r+d, de ea2 oa1eni /,r, *ara*ter2 5ie7i de;1e1brate2 r+d de ea2 @po7i s, 1ai 5ii2 da*, 5reiA2 i1;i 9 s, respire 1ai ad+n*2 1ai la*o12 pl,1+nii2 unde s+nt pl,1+nii: 9 Iar a1 5enit9 Intr,N0o atepta2 nu2 s, pri5eas*, ade5,rul +n /a7,= Dar da*,2 de *e se +1bra*, aa pentru lu*ru: &e ae;, pe /otoliu2 se ridi*, s,0i dea 8aina- Era 1ai r,*oare2 1asa 6oal,2 pulo5erul lui ro;2 par*, /e1eies* i totui 1at 1urdar2 o *uloare 1inunat, i doi nasturi *a de ar6int-

9 Nasturii s+nt de ar6int: 9 Da2 ar6int- Ce0ai 1ai /,*ut: Autoritar2 to7i autoritari2 *+nd5a se distrase *u asta2 n0o s, pl+n6, ai*i2 nu se obser5a ni1i*- +n /ond2 pentru *e: .entru dia1antul lui de *are ar 5rea el s,0i /ie /ri*,: Ce apu*ase ea s, 5rea2 *a s0o tra6, la r,spundere: @Rodi*a2 tu *8iar nu +n7ele6i:A Nu +n7ele6ea *u1 nu +n7ele6eau ei *e era i1portant2 se 8olbau la ea *a la o nebun,- @Nu s+nt nebun,2 do1nule 3ude*,tor- &+nt o /e1eie nor1al, 9 s*otea pieptul +n a/ar, i0i ridi*a b,rbia 9 a1 b,rbat2 *as,2 treab,2 lu*re;2 unde 1ai pui2 so*ietatea 1ea e /oarte restr+ns,2 *e0ar trebui s, /a* i nu /a*:A 9 Ni1i* i1portant2 ;+1bi2 +i +1preun, 1+inile +n poal,Cea 1ai /ru1oas, ro*8ie2 3erseH alb i1pri1at *u *rini ne6ri2 6uler pe 6+t2 /a7a de p,pu, 1iere2 +n o6lind, *a pi*tat,2 %i8ai se 8olba la o*8ii ei probabil alb,stri7i0+n0roi7i de pl+nsClipi ruinat,9 La 1ine +n s*8i1b2 a 5enit unul2 *red *, e a1i*ul t,u2 /urni;orul2 s, 1, tra6, de li1b,!$F +i 1+n6+ie barba linitit2 linitea /als, dinaintea r,6etelor- Ba nu2 n0a5ea s, 7ipe2 dar obra;ul +i ;5+*nea sub *ear*,nul 5ine7iu i atun*i se uit, spre bibliote*,2 /oto6ra/ia 1,rit, +n *8enar de p+n;, nea6r, +ndoit, nepri*eput2 un *unos*ut 1,rit pe 8+rtia sub7ire lu*ioas,2 *,ut,2 rul+nd /e7e2 aerul s*+rbit dar pri1itor al unui b,rbos *u /runtea *,;ut,2 riduri 6roase2 si6ur2 be7i5ul *u /ularul des/,*ut /lutur+nd 1+na ;,nati* +n ur1a taBiului9 (abriel--- ar,t, po;a9 A 1urit2 opti+i l,s, *apul +n piept2 o *,dere i1posibil de i1a6inat2 *o*o t,iat /,r, ;5+r*oliri- Dar nu se +nt+1pla aa2 oa1enii su/ereau2 tiau *+nd 5ine2 poate 1ai bine era--- (ui s,0/l- tra6, de li1b,:2 spusese doar @l0a1 5,;ut i pe 1e*8erul ,la ro*at2 ,la e sin6urul 1ai de doa1ne0a3ut,- Ala e:A @Care 1e*8er ro*at:A /,*use o*8ii 1ari- Ni*i 5orb,2 pe (ui +l *unotea2 ori*e b,nuial, pierise- .utea s, 1oar, +1p,*at,- O2 n0a5ea *u1 s, 1oar,2 +n /ri6ul i 1i;eria *leioas, a str,;ilor des/undate2 *i;1ele +n6lodate +ntr0un *i1itir de 1ar1uri i i1ortele9 Era7i prieteni: Ce prostie2 si6ur *, erau2 *u1 s,rise *+nd 5orbise de el pri1a dat,2 si6ur2 po;a ai*i i i1ortelele 6albene din 3urul ei pe ra/t2 *l,tina din *ap2 nu 5oia s, 5orbeas*,2 de0asta era s/+rit i el2 al7ii 1ureau2 probabil de al*ool2 i %i8,i7,: @A7i *unos*ut un o1 1are=A Nu se poate- Ar /i s*ris ;iarele- O2 unul *are a5ea s, /ie 1are peste o sut, de ani2 nu se tie ni*iodat,2 @pl+n6e1 dup, to7i be7i5iiA2 +i spuse i opti2 *u supra5e68eat, +ntristare4 9 Du1ne;eu s,0l ierte- Nu trebuie s, te sperii de @/urni;orA- !! apu*, aa *+te o idee--9 Ideile lui *ost, banii 1ei- %0a +ntrebat da*, te *unos*- Ade5,ru0i *, n0a1 7inut 1inte *u1 te *8ea1, i de6eaba +1i tot repeta nu1ele- E un bou dar e peri*ulos9 .eri*ulos:= 9 I0a intrat +n *ap2 6esti*ula ener5at2 ar,t+ndu0i t+10pla blond,- Ni1eni nu poate s,0i s*oat, 5reuna din alea trei idei 1ari i late *+te are- &0a dus la Du*u iar2 dup, *e0a /ost la 1ine2 de*i nu e de 6lu1,2 i l0a pus s, 1, 1,ture- I0ai spus *e5a:
!$G

Ne6, de;orientat,- Asta pentru *e: asta pentru *e: +i repeta 1oa<le2 o alert, /,r, ordine2 68e1ul din sto1a*2 st+n3eneala ini1ii- Da*, nu l0ar /i 5,;ut a;i pe (ui2 ar /i ;is *, e un 1o/t- El tia +ns,2 de unde:2 de *el pu7in *+te5a ;ile2 poate *, 5orbise 1ai 1ult *u Doru2 *+nd *u aprobarea- Dar ni*i Doru nu spunea ni1i*2 doar 5ila2 ni*i Du*u 9 a5eau de 6+nd s0o +nnebuneas*,2 s0o /a*, s, se arun*e de la eta3: Asta pentru *e: i se +n/ierb+nt, respira7ia2 ar /i spus *e5a2 *e: &*,pase *u (ui o 5orb, la ne*a;2 b,ie7ii 6ro;a5i de la 1eteri2 sau aa *e5a2 *u1 putuse el s, *read,2 poate *, era 6elos totui2 nu2 +n ulti1ul ti1p obosit2 pe /u6,2 *a o datorie2 repe;eal, de b,d,ran2 poate i /ri6ul- Nu2 di1inea7, era turbat2 se /olosise de ea2 ro0eala lui de *ur*an re*unotea2 dispera de /ri*,2 o pierdea pe ea2 pe Doru2 s, pri5eti +n /a7,2 *e: Nu se poate des*ur*a sin6ur2 5ipera: 9 N0o s,07i /a*, ni1i*2 nu 1ai a5e1 ni1i* de +1p,r7it2 rosti *lar2 *on5in6+ndu0se de 3uste7e.erdeaua i/onat, <la *ol7ul 1esei2 6ea1urile /useser, poate des*8ise- El se ridi*,2 +i lu, pipa2 tutunul2 surise a1,r+t9 .oate *, nu2 dar asta 1, *ost, ore Hitre6i pierdute- Trebuie s, stau *u Du*u2 *u na1ila de /i0su la

dis*u7ii2 s, beau *u ei2 s, 1,01b,t i eu2 s, *,de1 sub 1as,2 s, intru +n 8or,--- N0ai 8abar de ni1i*- Ce i0ai spus: EBa*t2 *+t 1ai eBa*t- Ci0a spus *e5a de +nt+r;ieri: Ai po5estit: ?,*u un 6est de 1etal *u pipa2 o s,6eat, pre*is, 9 indi*area 7intei- &e +n*ordase- Cu1 s, bea *u ei: In *+te5a 1inute a5ea s, ple*e a*olo2 a;i s, bea: Ce 1ai /,*use2 Du1ne;eule 1are: La*ri1ile +i +n*,l;ir, o*8ii2 nodul 5eni* i se01pin6ea +n 6+t2 pu1n 6ros de pedeaps,2 +n ti1p *e0i s*utura *apul2 nu2 nu2 nu spusese ni1i*2 nu putea s, repete2 *u1 s,0n7elea6, %inai:2 ea abia a*u1 +n7ele6ea a1arul *u (ui2 i ni*i nu era ade5,rat2 poate2 de*+t2 *el 1ult2 pe 3u1,tate2 ori ni*i at+t- Era un o1 i bestia aia= Ho8otul i;bu*ni *u la*ri1i *u tot- +i a*operi /a7a *u 1+inile- Dar el nu se 1i*,- +n*runtat2 pri5ind0o *a pe o roab, proast,2 tr,6ea din pipa in/e*t, /u1ul par/u1at2 *o*o7at *u un pi*ior pe 1as,!$$ 9 .l+n6i2 pl+n6i--- Ci0a1 spus *, nu s+nt ni*i pop,2 ni*i *ur5,- Adu07i a1inte *e0ai spus= @E a*olo un 1un*itor /oarte dr,6u72 asta a1 spus2 do1nule 3ude*,tor- E nor1al s, lai un o1 pe dru1uri din *au;a asta: &pune7i i du1nea5oastr,= Da*, so7ia du1nea5oastr, /a*e re1ar*a asta despre2 s, ;i*e1 9 se +n,l7a pe 5+r/uri2 +i potri5ea *o*ul 9 5+n;,torul de la p+ine2 du1nea5oastr, inter5eni7i s,0l dea a/ar,2 ei:A To7i aplaudau- Dreptatea triu1/a totdeauna- Intr0o ;i2 peste o sut, de ani2 *+nd i (abriel 5a /i un o1 i1portant2 post01orte12 dreptatea 5a /i deplin, i pentru ea- De0a*olo de sus--- .ri5i +n *ol72 +ntune*i1ea albastr,2 un 5iolet +n,*rit2 str,b,tut de p+lp+iala neonului- Ea s, pri5eas*, de0a*olo de sus2 peste o sut, de ani: Cu1: @Apa i 5inul s+nt pl,tite- Ar trebui s, dor1i7i pu7inA- Ce obr,;ni*ie= To7i putii +7i d,deau s/aturi- (abriel2 unde era (abriel2 el *u @toate se0nt+1pl, dup, tipi*A: Tipi* era i *, 7inuse 1inte toate nero;iile alea spuse +ntr0o doar, la o 1as,: Ce tipi*: @Du1ne;eu n0are alternati5e=A Dar da*, alesese +ntre unul dintre ,tia *u *,*iuli /ru1oase *are r+deau +n 8o8ote pe *el,lalt trotuar i (abriel: De *e pe (abriel2 /,*use o /apt, bun, *u ea2 poate i *u al7ii2 de *e pe s,r1anul (abriel: .oate tia2 +l i 5estise despre tipi*- O*8ii i se +1p,ien3enir,- Cer*et, printre 6ene *8ipurile oropsite *are tra5ersau spre ea- Unde s, aib, ,tia to7i lo* sus: &0ar /i lo5it a5ioanele de ei2 sau 1ai sus ra*8etele- Un /,l*os *u per*iuni i1eni o /iBa ui1it2 b,l,n6,nindu0i ser5ieta de 5inilin2 i ,sta *redea *, se poate2 i ,sta--- (r,bi pasul sur+;+nd- .ar*, ei tiu *e 5or=2 nu trebuie s, te 6+ndeti la s/+rit2 trebuie a*u12 a*u1 s, /ii ai*i- Lu1inaser, biseri*a i a/ar, i +n,untru 9 e i1posibil2 at+7ia oa1eni serioi s, indu*, +n eroare de sute de ani= Dar *,;use pe *i1entul ei2 &anda2 apoi Doru +n pi3a1a r,su*indu0se de pe o parte pe alta @nu se 1ai poate=A +l ;6+l7+ia de po1an,2 +ntre tre;ie i 5is bos*orodea22nu se 1ai poateA2 tre;ete0te2 8ai2 *e 5ise;i2 *e 5ise;i a*olo: Lee ar*,2 o*8ii des*8ii pe pieptul ei2 iretul *,1,ii des/,*ut2 @un *o1arA2 1+na ud, pe dup, 6+t2 5oia s0o t+ras*, i pe ea +n 5is *u el2 1+na ud, de 6roa;,2 ador1ea iar2 @nu se 1ai poateA2 s1ul6e0te2 s1ul6e0te2 *e 5isea;, el: Ni1i* 1ai la +nde1+n, de*+t s0o pi*te;e *u nasul +n piept2 siluet, oare*are2 un pi* tr+nda5,2 *a ori*e o1 pe 1ar6inea patului- &, nu 1un*eas*, la portret2 s0ar /i 5,;ut 1ai bine dul*ea7a2 bo1barea po1e7ilor2 ea n0ar /i putut s, /a*, re*la1, la /arduri: O8o i +n*, *u1= (enul +1plinit2 dr,6,stos2 *u tort i *re1, de sparan68el9 &paran68el= +i spuse o6lin;ii2 adun+ndu0i bu;ele *u po/t, +ntre din7i- .u7in sparan68el2 se pelti*i 1as+nd t+10plele *u broboane 1i*i@Adu07i a1inte *e0ai spus=A2 a1enin7a %i8ai2 +n5+rtea pipa ner,bd,tor- II pri5ea +n *ol7ul o6lin;ii2 *u1 1asa lui de le1n ar /i trebuit ae;at, +n pra6ul *a1erei2 *a s, +n*ale*e *u de;in5oltura a*eea neobinuit, de o1 liber2 ener5at de prostia ei @tu 3i6neti2 *u preten7ia ta de ro1antis1---A i l0ar /i a5ut +n o6lind,2 +i str+nse bu;ele su/eritor @n0a1 spus ni1io2 n0a1 /,*ut ni*iodat, r,u ni1,nuiA2 de*la1, *u pieptul +n a/ar,2 atin6+nd o6linda- Doa1ne2 era at+t de 1are= &e spri3ini pe 1,su7a de toalet, i surise a7+7,tor2 des*operindu0i 6eana alb, a din7ilor de sus- @E prea t+r;iu2 Rodi*aA- @Cre;i *, s+nt b,tr+n,:A Ba nu2 nu se uita +n p,1+nt2 se l,sase pe sp,tarul so/alei i0i pi*ura 1ilos +n ure*8i @Eti b,tr+n,2 eti u;at,2 ai su/letul +1pietrit2 ni*i o bu*urie ade5,rat,A2 ea nu a5ea bu*urii2 u;at,: Ar,ta ea a /e1eie u;at,2 su/letul ei bun2 pal1a b,tr+nului beat +n*8is, peste 1oneda de *in*i lei9 O lu1inare /a*e eBa*t un leu= 7ip, i se +ndep,rt, brus*2 a1e7it, de 5alul o6lin;iiA82 d,r+1, sti*la de par/u1- &e rosto6olea pe par*8et *a pe 1oalele *apului- O durere uoar, +n ad+n*ul pieptului2 7inere +n 8a1 a su/letului bun- In3urii2 su/erin7, ne1eritat,- &e tr,6ea *u 6reutate spre pern,2 6enun*8ii po*neau pe *u5ertura de *ati/ea *are se lipea din lo* +n lo* de ro*8ie2 p+n, i asta +nt+1pina re;isten7,2 o=2 s0o ia de la *ap,t= Ce adunase (ui: %obile2 *o5oare2 1iBere2 8aine tinereti2 n0a5ea un *ostu1 *a lu1ea2 pentru *, banii2 alune2 la *iorap2 i ni*i *+nd 5enise la ea la 1are nu b,user, a1panie la restaurant- B,nuise *, nu ple*a la Bucureti 9 +nso7it la 6ar,2 nu0i ar,tase biletul2 se /oia +n 6ara plin,2 nu0i lua ap, +n sti*l, *a pentru un dru1 lun6 pe *,ldur,2 b,nuise *, 5a *obor+ +n

Constan7a *a s,
!$K !$N

1ear6, poate +n %a1aia2 la al7ii2 sin6ur2 *u alta2 nu spusese ni1i*2 ni*i a1,r+t,2 +n68i7ise2 ba nu2 ade5,rul era *, nu0i 1ai p,sa de 1ult2 se s,turase de an*8ete @do1nule 3ude*,tor2 tia12 adi*, +1i tre*use prin 1inte *,0i pl,*eau putoai*ele de paipe ani dup, *are +ntor*ea *apul pe pla3,2 dar a1 a5ut bun,tatea s,0l las +n pa*e- I0a1 /,*ut 3o*ul2 a1 suportat 1utrele *ole6ilor- Eu: Eu 10a1 *o1pl,*ut2 poate din pli*tiseal,2 *u toate *, ni*i nu e un b,rbat eBtraordinarA9 Ni*i 1,*ar2 opti +n6+ndurat,2 1+n6+ind *u5ertura- Din bun,tate2 pur i si1plu@Cu1 su/eri tu:A 9 %i8ai- Nu +n,*rit,2 nu ur+nd2 nu 5iolent- .oate *, din bun,tate nu i se pr,buea ni1i*2 n0o obsedau 1es*8ine lo5iturile *are pe al7ii i0ar /i distrus- &au nu si17ea: @Tu ai ne5oie *+nd de una2 *+nd de alta- i ni*i 1,*ar nu07i pla*e- Nu +n7ele6i ni1i*-A Bun2 i da*, ar /i +n7eles2 ar /i si17it: +n*8ise o*8ii2 r,s/ir+nd pal1a pe lo*ul lui Doru2 aternutul +ntins *u e*8erul de 'iori*a2 la *ote eBa*te2 a5ea s, 5in, 1+ine s,0i dea banii2 i iar *opiii2 iar b,rbatul beat2 toate s+1betele *u bani2 bete i b,tute2 7,rani orbi adui *u sila de la *+1p la 1a8ala- De /apt2 i 1a1a aa 5enise dar dup, un o/i7er de 5iitor2 s,ra*ul2 oale i ul*ele- &e r,su*i- +ntotdeauna Doru era a*olo2 pre6,tit *a ni*iodat, seara s0o as*ulte2 *+nd nu era2 era pre;ent i liber2 ea po5estea2 el sur+dea a1u;at de ni1i*uri pe *are Rodi*a2 *u teribilul ei si17 de obser5a7ie2 le nota peste ;i- Era teribil de atent,2 teribil de p,trun;,toare- Doru ar /i stat ore +ntre6i *u pl,*ere +n *a1era lui %i8ai2 s0ar /i uitat ia /ie*are lu*ruor i0ar /i 5orbit *+te +n lun, i +n stele2 interesat de proprietarii obie*telor2 de 5ia7a lor2 adu*ea o sti*l, de 5in2 a5usese aa el un prieten *are tia toate 1obilele din lu1e2 por7elanurile2 unul *are *itise tot- Dar disp,ruse- Cu1 +l *8e1a: +l 5,;u pe Doru +n /otoliul lui %i8ai @a82 preten7ia ta de ro1antis1=A2 nu se +nt+1plase ni1i* r,u @Doru2 5or s,0l dea a/ar,2 el *+ti6, bine a*olo2 e 1ate1ati*ian2 *red2 /a*e nite prostii de plasti* la o pres, 1urdar,2 e /ri62 uite2 ie roa6, i el2 5orbete *u 1eterii2 spune0le *, nu e bine2 %i8ai e 8arni*2 nu 5rea s, predea2 adi*, nu2 1i0a spus *, nu poate s, predea2 sau !$# aa *e5a2 poate e un pi* nebun2 n0are i1portan7,2 /ie*are e liber s, /a*, *e 5rea2 nu:2 nu spui tu aa:2 el 5rea s, /a*, piepteni i /luiere i 6+te din alea2 *+ti6, bine2 e 1ul7u1it2 spune0le s,0l lase +n pa*e=A Doa1ne2 *u1 ar /i a3uns s,0i spun,: .entru *, de rest nu puteai s, te +ndoieti4 Doru a3utase pe toat, lu1ea- Lun6ana lui %i0toar*, ;i*ea4 @%ie01i pla*e tare 1ult de do1nu Doru- Un do1n2 aa---A Copil,rii= Dar era un do1n- Cu do1nia lui2 lu*ra de di1inea7a p+n, seara2 atent tot ti1pul2 s*ria sute de pa6ini2 poate *, doar +n str,in,tate se odi8nea i uite *, iar trebuia s, a1+ne- .ri1,5ara--- poate s, ple*e +1preun,2 nu +ndr,;nise +n*, s,0i spun,2 +n68e7atele *olorate2 *atedrale i1ense2 *u dale de a8 i statui *+t peretele- Apoi 1a6a;inele--Aprinse 5eio;a- Cu 1u;i*a lent, a *elor de sus2 1u;i*a ru1e6at, +n*ontinuu2 dor1itorul pluti inti1 +ntre pere7ii ro;2 *ase de1olate2 *uib ro; /,r, a*operi2 unde st,tuse ea2 portretul despletit2 Doru absent2 s/or,ind slab departe de 1ie;ul nop7ii2 ea *itea2 *e p,*at2 a*u1 ar /i a5ut po/t, de *itit o *arte bun,2 5e*8e2 *u1 oa1enii si17eau alt,dat, i +n*on3urau p,1+ntul s,0i *aute iubita2 ;burau din India la Londra i de a*olo la .aris2 el2 tre1u0r+nd de tea1, *, o pierduse2 o 6,sea2 str,lu*itoare2 o ro*8ie lun6,0aurit,0de*o<ltat,2 +n 1i3lo*ul unei re*ep7ii2 iar ea +ntor*ea spre el o*8ii 1i6dala7i2 /runtea de lapte pe *are *,deau u5i7e r,su*ite *a abanosul+i +n*8eie *apotul +n /a7a o6lin;ii2 nasturii de side/ din ?landra2 *ati/eaua *are nu se rosese +n apte ani2 'iori*,i i se s*ur6eau o*8ii dup, el- Ei2 a5ea s,0l *apete odat, i odat,2 nu: 9 Ini1, +1pietrit,= +i spuse2 ar,t+ndu0se *u de6etul2 po;, bo6at, +n ra1a de 1etal sub7ire- Ini1, de aur2 opti ;+1bindu0iAr /i trebuit s, /ie a*u1 +n 1i3lo*ul unei re*ep7ii2 ro*8ie lun6,2 de*oltat,--- .u/ni de r+s 9 de*oltat, *a ne5asta ro*at, a dire*torului de la apro5i;ionare2 s*uipa +n de6ete *a s, r,s/oias*, re5istele--Tele/onul sun,2 +l l,s, s, 1ai 7+r+ie2 alt anun7 de +nt+r;iere dar poate era bine2 +n*, pu7in ti1p2 *u1 s, spui @a1 *unos*ut un tip2 +i *8ea1, %i8ai si lu*rea;,---A:
!$"

9 Bun, seara2 doa1n,- Ce /a*e doa1na: %itoar*, s+nt *are 5, deran3ea;,&e str+1b, +ndrept+ndu0i *utele *apotului- 'o*ea *o*oat,2 +ntreb,rile 1ieroase la *are se de;5,7ase s, 1ai r,spund,9 Bun, seara- Da n0a5e7i noro*2 Doru n0a 5enit +n*,- .oate +l 6,si7i--9 Da2 doa1na Rodi*a2 p,i asta 5oia1 s, 5, spun--- &e /+st+*ea2 te +ntrerupea2 proasta *retere2

nu era +n stare s, spun, *e 5oia2 oare *u1 se des*ur*a el +n 6eneral *u 1,ri1ile: 9 Da2 *e anu1e2 s,--- s,0i trans1it *e5a: trebuia s, se b+lb+ie i ea *a s, /ie +n ton2 pu7in e1o7ionat,2 ser5iabil,2 @/ii ser5iabil, indi/erent *ine sun,- Nu se tie ni*iodat,=A2 ;i*ea Doru9 Nu2 to*1ai--- C, el nu s0a si17it to*1ai bine--- aa2 i l0a1 adus--- pu7in la spital2 s, 5ad, i do*torii--9 Cu1:= Unde: Asta 1ai lipsea= +i des*8eie *apotul as*ult+ndu0l2 da2 +n7ele6ea pe 3u1,tate i se 6r,bea2 da2 o 1ai *,utase2 tri1itea 1aina dup, ea2 *e dr,6u72 nu era *a;ul2 dar bine *,--- /oarte repedeNu0i 1ai 6,sea--- ba da- +1br,*, iar2 el +ntr0o re;er5,2 iar2 se 1ai +nt+1plase de .ati2 le ni1erea nu1ai de .ati i de Cr,*iun2 s,ra*ul- De6etele +i tre1urau i 6enun*8ii 1uia7i2 ar /i trebuit s, ia bani2 poate2 des*8ise i/onierul2 s1ulse *e*ul de sub *ear*ea/uri2 Doa1ne2 la *e e bun *e*ul2 trase pli*ul *u *+te5a 1ii de l+n6, poet,2 *+t era a*olo:2 *+t2 *it *ost, asta: Ori*u1 pl,tea el la s/+r0it2 *a atun*i2 s, i0i lase: +l durea= O2 n0ar /i suportat s,0l doar,= i la dentist--De 1a*8iat nu 1ai a5ea ti1p dar spr+n*enele *res*user, 9 *e trebuia s, du*, a*olo: &, +n0 trebe2 pe *ine s, +ntrebe: %itoar*,2 idiot= &e 1i*a 1ult prea +n*et- ?u6i *a un 1el* +n *,1ar,2 arun*, +n sa*oa de piele un *o1pot2 dou, *o1poturi2 *io*olat,: Oare: Nu2 nu /a*e bine--- R,1ase *u 1+na pe *lan7,2 lipit, de ;id2 *iulind ure*8ile2 oprea o 1ain,2 a*eea2 apoi un *laBon 1i*- &, se spele pe din7i: 9 I1ediat2 stri6, +n /ri6ul /erestrei dar nu0l distin6ea pe o/er3 60

Trase Hala i d,du s, se +ntoar*,2 se r,;6+ndi2 se ur*, +n spate2 +i prinse 8aina *u portierao/erul2 t+n,r2 *u 5est, tri*otat,2 @bun, searaA2 des*8ise iar2 trase 8aina9 Ce e: +ntreb,2 apu*+ndu0i sa*oa la piept9 Nu tiu2 doa1n,- O *ri;,--- 1ai spuse dup, *e se +ntoarse *al1 la lo*ul lui i porni lent spre *ap,tul aleiiIdio7i= &, nu tie *e--- %iros de ben;in, +ndul*it,2 pielea s*aunelor2 6,urit,- Ur1,ri 1u*8iile *aselor2 tre*eau +n*et2 +ntre po1i2 +n ti1p *e *,uta *8ipurile lui din ulti1a 5re1e2 oboseala2 *8estia *u *asa2 de1isia 9 a8= *u1 ieise din lo3,2 6arderobierele roi2 sp+n;urat *u nasul la aer pe ua de sti*l,- Ini1a: 'orbise *u (ui2 dar *e2 n0ar /i +ndr,;nit2 *u ea nu a5ea ni1i*2 @tu te 1ai du*i pe la ser5i*iu2 s*u1pa 1ea:A--- Abia a3unseser, +n bule5ard9 .o7i s, 1er6i 1ai repede: A**eler, uor2 de /apt era repede sau i se p,rea2 si6ur2 +n6ri3orat,: O nelinite ne5ino5at,2 1i*area nelalo*ul ei2 era ;e*e i 3u1,tate2 o6linda 9 se pri5i +n o6lind,2 prea +ntuneri*2 1o7ul 5,r6at al *,*iulii9 A3un6e12 opti o/erul%iros de ;,pad, +nnoroiat,2 i ai*i tranda/irii *iunti7i2 un tra15ai din /a7, lu1ina *oloanele Cainului2 1asi5,2 o *ea7, par*,2 ori un abur 1,run7it2 bur, spre ploaie2 nu si17ise- &, 5in, sin6ur, +n /ie*are ;i2 *el pu7in o s,pt,01+n, de tra1balare *u re6i12 o s, se ter1ine i *u asta@%ul7u1es*A- o/erul se +ntinse s, des*8id, ua dar nu r,spunse- Cobor+ i %itoar*,2 8alatul pe u1eri2< se rosto6olea spre ea2 s,ruta 1+na i o b,tu nepotri5it pe bra7ul *u plasa- ',;u portierele 1ainii des*8ise2 *aroseria lu*ind +n ateptare sub ploaia de lu1in, /u1e6oas, a l,1pilor- C+te5a /erestre 6albene la /ie*are eta39 &, intr,1 pu7in2 deslui +ntr0un t+r;iu 1or/oleala repetat, a lui %itoar*,- O 7inea de bra72 oprit,2 o ne+n7ele6ere2 +nainte s, *al*e pe alee spre intrare- Ii /,*u lo* s, trea*, +n *,1,ru7,2 b,n*i lun6i *a un 5estiar2 pe 1,su7a *u re6istru un 8alat *u bonet, l,sat 1oale +n *oate2 /u1a o bolna5, s*8ila5, /,r, so1n2 l+n6, do*torul a7ipit2 nu se tre;i- %+;6, de p+n;, ud,2 pra/2 /e1eia su/la /u1ul +n sus2 7u6uind 6ura pun6it,!! 9 Ro*8ia de *rin

!K!

9 &ta7i 3os2 sta7i 3os2 sta7i 3os---

Ci;1a ;6+rie ban*a2 8+rindu0i pe din,untru *e5a dureros i 6reu *are ur*a spre 6+t- Era 6ra5 totui2 pre*au7iile +i +n6reuiau r,su/larea- %itoar*, +1bibat de b,utur, ;bu*nea prin se1i+ntuneri*2 *u1 +i ;b,tea aripile 8alatului s, se ae;e2 5e*8iul *ostu1 6ri2 *ra5ata albastr,9 Ce s0a0nt+1plat2 *e e: aproape stri6, sub str+nsoa0rea lui %itoar*,B,tr+na optea2 poate do*torului2 un s*+r7+it2 apoi altul- Blana se u1/la pe l+n6, ea2 7epoas,%itoar*,2 o 6ri1as, stranie de *eretor2 /runtea +1pins, de riduri2 o/t, din 6reu apu*+ndu0i 1+na- &e trase +n*et dar2 presi17ind2 o abandon, aneste;iat,2 pri5ind /iB +n 6ura 1i*,2 s*obit, peste b,rbia re5,rsat,9 Doa1na Rodi*a2 *u1 s, 5, spun2 s, 5, 7ine7i /irea--- nu s0a putut s, se /a*, ni1i*--- o nenoro*ire--- tiu eu *u1--- 5, ro69 Ce s0a +nt+1plat2 pentru Du1ne;eu: Ii ;5+*nea t+1pla2 t+1pla stin6,2 presiunea u1ed,2 *ine5a din spate se ridi*, s*+r7+ind le1n2 pas 6reu2 un do*tor +nalt2 8alat 1aro l+n6, 8aina ei- %itoar*, +l ur1,rea2 l,*ust,2 6ura +ntredes*8is, du8nind i0i str+n6ea 1+na pu1n9 Bun, seara'o*e ad+n*, i +n7elese 1ai repede de*+t 5orbeau ei2 +n a/ara 5uietului2 +i spuneau nu1ai ei2 ea 1ai r,1,sese2 *ui alt*ui5a2 se te1user, *, 5a leina- ?u1ul tre*ea pe deasupra *apetelor +n u5i7e de;l+nate2 nu leina2 se oprise2 nu2 nu 5a leina2 se opriser, ;u1;etele2 toat, +nstr,inarea 1i*,rilor rotunde di1pre3ur *a pentru un *lient2 1urise de*i2 adi*, nu 1ai--- @&, 5,---Y *e spunea do*torul2 au;ea2 si6ur2 un in/ar*t2 *e5a dublu2 nu se putea s, +l--- a*u1- &l,bi poeta2 plasa2 o ulti1, 6ri3,2 alune*au +n*et spre podeaua2 *i1entul *a un 5estiar2 du2 1e*iul9 Era 1ai bine s, 5, /i spus 1+ine di1inea7, dar 50a7i /i +n6ri3orat *, lipsea--O studia2 obra3i rai2 *,rnoi2 o*8ii aduna7i deasupra nasului2 +n/ipt +n ban*,2 6reu2 *urios2 1ulte alte /e1ei *are2 b,rba7i *are2 1eserie in/e*t,- (rea7a2 68eara 1i*,2 nu- Ap,s, pieptul2 nu2 nu0i era r,u2 nu in3e*7ie2 nu- Aer=
!KE

&e ridi*, s, des*8id, ua i se +ntoarse din nou spre ea2 *e 5edea: *e se 5edea: 5edea da*, respira bine: 9 Nu1ai nu 5, 1ai uita7i aa la 1ine2 spuse *ontro0l+ndu0i s*+rba2 5orbea oare:2 *ine5a spusese asta- Do*torul pri5i +n alt, parte2 aple*at peste pra6Ba ur1a o 1oleeal,2 el +ntins2 ne1i*at2 iar alesese22Du1ne;eu nu are alternati5eA--9 Nu era bun pentru asta2 ;i*ea %itoar*, i suspin, 6+rbo5itCe2 asta: Ori*u12 noaptea *ontinua pentru to7i2 +n*, 5ii- Lu1ina be*ului de la intrare *,dea +n pra6ul to*it2 din*olo 9 burni7a nop7ii- A5ea s, trea*,2 dar a*u1: Haine ne6re: De 6al,%a1a9 D,0i2 te ro62 /e1eii *o1potul%itoar*, ridi*, plasa2 *l,tina din *ap2 netiutor2 +n0tin;+nd 6+tul la /e1eia din *ol7- Apoi se ridi*, t+r+ndu0i pi*ioarele2 opteau *e5a2 /e1eia i*ni *a de pl+ns- +l 5,;u pe do*torul i1ens *u1 s*otea o 7i6ar, din bu;unarul 8alatului- Taur la 368eab- Doru se l,sase de /u1at atun*i *+nd2 +n &pania2 *orrida2 dar s,0i 1ai spun, *e5a2 1,*ar *, e l+n6, el i *,ldura *retea2 se uita la ea +n*,2 *e atepta2 *io*lul:2 /la*,ra *8ibritului2 luase /o*2 nu2 o 6elatin, prelins,2 alt aer i 1iorl,itura b,tr+nei *are se +ndep,rta roieti* prin ;id2 spre 6rila3ul por7ii2 ieea.rintr0o 1inune silen7ioas,2 str,;ile s0au lun6it2 s0au +n6ustat- C+nd dau *ol7ul2 *asele2 +n7elese +ntre ele2 se aplea*, ba spre st+n6a2 ba spre dreapta2 +ntr0un 5ira3 5i*lean2 din *are se redresea;, o/t+nd- Odat, *u pasul2 +n *,ldura dere6lat, a s/+ritului de an2 iei un o1oio6 de pra/ n,1olit *u /run;e putrede2 +l por7i *ale de sute de 1etri i2 /,r, ni*i un rost2 +l lai +n pra6ul unei por7i u1blate *u rutin, 5opsit, 5erde2 5opsit, 1aro- )ile +n ir2 soarele lipseteLu1ina 6rea tresare printr0un nor 1ai alburiu2 +n6ustea;, o*8ii2 +n*runt,2 *+te5a *lipe atep0 tarea se +nte7ete +n apropierea eBplo;iei- Dar norul se dublea;,2 /anta alb, *,l,torete departe +n r,s,ritul 1,rii i2 pier;+nd speran7a2 *opa*ii se +n*8id iar +n *oa3a tare2
11*

!KF pra/ul de pe ulti1ele /run;e +l spulber, 5+ntul de;le6at2 rotit i el *a o 5ra3, rea pe sub *oroane(ardurile s0au +n,l7at- Resturile *onstru*7iilor ;a* sub prelate2 pi*urate din streini2 ;,d,r+te de *+inele *asei- C+t tine2 statuia de 68ips din 6r,dina peste *are s0a 1ai *l,dit o *a1er,2 st, a*u1 +n u,2 roit, +n obra3i2 *u diade1a proasp,t aurit, i /aldurile de *obalt terse de pra/2 de /ie*are dat, *+nd tre*i strada2 o ?ru1oas, din po5eti le p,;ete pra6ul2 la pi*ioarele ei dun6ate de sandale ro1ane st, o 3a5r, so1nolent, *are s*oate un sin6ur l,trat- Nu1ai p,1+ntul2 surdo01ut2 i;bu*nit printre dale de *i1ent2 r,sti6nit +ntre dou, *ur7i pietruite2 +1pin6e +n aer buruieni2 1u6uri preati1purii de bu3ori2 *ol7ul ;a1bilelor- O dorin7, 1ai 1are de*+t el2 nu1ai a lui2 ni*iodat, 5,;ut,2 la /el de li1pede i ne5,;ut, *a a tuturor2 +l p,strea;, ne6ru2 bul6,rit i 3ila5 oriunde +ntor*i *apul- &eara t+r;iu2 din 1aina *are te du*ea la Tania2 5edeai s,rind +ntr0un p,1+nt de +ntuneri*2 prin o*8iurile 6ardului de beton2 /l,*,rile r,;le7e ale *andelelor i lu1in,rilor unui alt *i1itir2 a*eeai lu1eBen;in,riei de l+n6, pia7, i0a ru6init la*,tul- .e as/altul di1pre3ur2 +1buibat de unsori albastre2 apa ;5+rlit, de /lor,rese lea6,n, b,i*i- B,tr+ne noduroase2 6rase +n ase r+nduri de 8aine sub7iri unele peste altele2 +i nu1,r, banii din bu;unarul de sub or7- Cri;ante1e 9 7i6,n*ile tra6 *+te un /u12 pe r+nd2 din a*eeai 7i6ar,- .loaie- Din autobu;e *oboar, oa1eni +n*,r*a7i de ba6a3e2 6r,bes* s, trea*, pia7a spre blo*urile aliniate2 *opiii tra6 spre *8io*ul *u dul*iuri unde nu0i ni1eni2 doar un be* slab 5ede a*eleai pa*8ete de bis*ui7i albatri2 6r,1,3oara de la1e 6albene *u 6u1, de 1este*at *8iar l+n6, 6ea1Apoi iar str,;ile2 *a a7e +ntinse pe dup, pari- +ntr0o sta7ie de autobu;2 +ntre o adres, i alta2 tre*+ndu0i poeta dintr0o 1+n, +n alta2 el se apropia2 *u1 ni*iodat, +n *a1er,2 +n 1i3lo*ul propriilor lu*ruri2 *a un ne*unos*ut *are07i r,sare deodat, +n spate s, +ntrebe @nu 5, sup,ra7i2 oprete la Rosetti:A Ontoar*e *apul *u brus*8e7ea spontan, *a 1ersul2 *are lui +i pl,*ea at+t de 1ult2 iar silueta lui *u par/u1 *,lduros +n *,1aa albastr, i pantalonii de *ati/ea2 8ainele de *as,2 i se +n*lina *u un sur+s +n*ura3ator!KG Ceilal7i se ;6ribuleau +n pulo5ere i paltoane2 el u1bla de i*i0*olo2 nu1ai +n spatele ei2 +n *,1a, sau pi3a1a2 sub *erul plu1buriu *a +n dor1itor2 oboseala +i pierise2 a5ea un aer de 5a*an7, *u 6ri3i 1,runte i nu 5orbea- Nu2 bine+n7eles *, nu +l 5edea2 nu a5ea 5i;iuni2 el nu era pe ni*,ieri dar era2 at+t *+t ea s,0l +ntrebe2 pri5indu0l +n o*8i2 *u tandre7ea t,*eri2 unde eti tu2 unde eti: A*u1 trebuia s, u1ble uurel *u el2 de o s,pt,1+n, nu1ai i +n5,7ase *u1 s,0l ia *a s, nu0l sperie- Dar ori*e ar /i /,*ut2 el nu 1ai intra +n *as,- @Haide2 8ai la noi=A i des*uia *+t putea de lent2 oprindu0se s,0i s*arpine nasui2 ap,sa pe *lan7,2 @8ai2 nu e ni1eniA2 i se u1e;eau o*8ii i +ntor*ea *apul dar el st,tea *u 1+inile0n s+n pe ulti1a treapt, i +i /lutura 1+na /ru1oas, de bun r,1as2 *obora +n pu/- .oate ar /i trebuit s, ple*e din Bu*ureti sau s,0i u1ple *on*ediul *u spe*ta*ole2 *u de toate @*a s, ui7i2 dra6,A2 *u1 /oarte bine tiau i Doina i Tania2 dar nu era +n stare s, renun7e la *,utarea de *as,2 @la blo* ni*i nu 1, 6+ndes*=A2 pentru *, nu1ai atun*i2 pe dru1uri ne*unos*ute2 prin *a1ere sordide2 la b,tr+ne abandonate de /a1ilie i a3utate de 5e*ini +n nu1ele l,*o1iei 5iitoare2 nu1ai a*olo2 nu1ai aa tia *, el o ur1ea;,2 *, se bu*ur, la 5ederea t,riei2 a +1pietririi ei2 *,*i o 5edea2 desi6ur2 de peste tot2 /,r, s, se lase 5,;ut- Era de a*ord *a ea s,0i s*8i1be 5ia7a2 s, re/u;e s, lo*uias*, la soa*ra pri1itoare +n *a1era de ser5i*iu2 o oare*are 1a1, de6enerat, *u p,rul 5erde *are pretindea *adouri de toate s,rb,torile2 /,r, s, /i dat ea +ns,i 5reunul- O a3uta2 da o a3uta s, 1ai +n68it, o 5i;it,2 s, 1ai r,spund, la un tele/on2 s, 1ai3nint, o dat, *, de Cr,*iun @1er6e +n /a1ilieA2 dar i s, @ia le6,turaA *u *ei *are a5eau s,0i 5+nd, por7elanurile2 tablourile2 *o5oarele i 1obila2 e5entual *+te5a bi3uterii2 *u to7i *ei *are se o/eriser, s,0i @s*oat, bani din piatr, sea*,A la un pro*ent in/i12 pentru *a2 1ai de5re1e de trei luni anun7ate2 *+t 1ai era l,sat, +n *8irie2 s, *u1pere o *,su7, ori un aparta1ent +ntr0o 5il,2 pri1ul ei lo* ade5,rat- Cu sur+sul lui +n*ura0 3ator2 eB*ursiile Rodi*,i prin Bu*ureti a5eau +ndrept,7ire- Ne5ino5atele *urio;it,7i +i des*opereau /a1ilii *u 5ie7i separate prin perdele de *ati/ea2 b,tr+ni s,r1ani i or6olioi pe *are doar senilitatea i0ar 1ai /i lu1inat o ;i2 nepo7i su*i7i i1pre5i;ibil de intele*tuali *u nu1e istori*e !K$ *are *ereau so*oteal, tuturor2 ei in*lusi52 pentru destinul 5itre6 al buni*ilor i un*8ilor2 /e1ei sin6ure *res*+nd *opii absen7i i adora7i2 b,rba7i sin6uri *are nu +n7ele6eau ni*iodat, s,< poarte doliu dar +i ad1irau 5eri68eta de platin,2 al7i b,rba7i du*+ndu0i +n 6lorie po5ara sin6ur,t,7ii l+n6, /e1ei +n*, /ru1oase2 sortite 1or7ii +n r,sti1p tiut2 doar *+te5a /a1ilii relati5 e*8ilibrate *are 5oiau ori trebuiau s, se 1ute +n pro5in*ie2 +ntr0o *as, 1ai 1i*, sau *u un eta3 1ai sus- Nu obosea as*ult+ndu0i- &pe*ta*olul o pornea 1ai nes,7ioas, spre ur1,toarea adres,2 reuise +ntr0o ;i s, 5ad, i opt *ase2 l,s+nd +n toate

i1presia *, ar /i putut s*oate sutele de 1ii *erute *8iar din poeta l,t,rea7, de arpe2 o dat, *u +n7ele6erea duioas, a proastei st,ri 1ateriale a i1obilului i a lo*atarilor- @Ai 5o*a7ie de turistA2 ;ise Tania2 *u uoar,2 abia per*eptibil, ironie- @.oate *, asta a1 tot 5rut s, /a* i n0a1 apu*at ni*iodat,%, si1t 1ult 1ai bine- i *red *, i Doru s0ar /i bu*uratA- Ni*i un *u5+nt2 /irete2 despre bu*uria *are i se *itea lui li1pede deasupra nasului osos- @Hai2 intr,2 intr,- &t,1 pu7in i te du*iA- Dar el disp,rea dup, *e p,ruse *, se uit, nu +n o*8ii ei2 *i la o*8elarii *are0i alune*au des*u1p,ni7i pe an7urile udeAtun*i i nu1ai atun*i2 intr+nd +n *asa pe *are o 6,sise de at+tea ori 6oal,2 a*u1 de0a dreptul pustie2 *er*et+nd2 dup, *e0i ;5+rlise blana pe *o5or2 din biroul +n +ntuneri*2 su/ra6eria do*torului de 5i;a5i2 *andelabrul str,lu*ind peste *orpuri *olorate +n 1ers2 8o8ote ne+n7elese o su6ru1au i o l,sau dup, *+te5a 1inute isto5it, pe s*aunul lui Doru- Teroarea22tu ai tiut2 nu0i aa:A2 s,0i 1ai adu*, a1inte:2 bruia3ul de *u5inte *u s*enele /ri6uroase de la +n1or1+ntare2 neateptata *o1pasiune2 par*, real,2 a lui (ui2 5e*in,tatea 1inistrului2 /erparele i /oa1ea +ntr0o *on/u;ie neast+1p,rat, o ;6uduiau2 pustiite de pl+ns2 pe 1,sur, *e ro*8ia2 *iorapii2 *i;1ele2 toate ros ne6re +i r,s,reau +nainte 1ai *lar, 1oartea ei de*+t a lui- @Eti nebun,- N0ai de unde s, s*o7i bani a*u1 pentru *e 5rei tu=A 9 Tania suspe*t+ndu0i ;+1betul lunati*- O s,0i str+n6,= At+t de pu7ine lu*ruri i1portante= Ciu/ulit, +n o6linda *u ra1a ei nesi17it de eBa*t,2 1etalul e6al2 el se uitase 5reodat, la ra1,: &e linitea +ntr0o pr,p,stioas, /eri*ire ti8nit,2 *a dup, *ur,7enia 6eneral,2 respira7ii lun6i2 rit1ate *u da2 da2 da2 +ntreb,rile ter*iuite sub 1asa de0
!KK

ert,*iunii2 pra/ul s*os din pl,1+ni2 ur1a *,l,toria unei doa1ne2 *e5a sua5 din baletul *u Tania2 ini1ile lor +n*,l;ite de su/lul ei a1ar par/u1at2 brutarul saluta r,nit2 durere /astuoas, +n inele 1ari pe de6ete palide2 plutea atins, de bri;, printr0o lu1e netiutoare2 i1presionat, de su/erin7,2 patinatoare sole1n,- C+t i0ar /i reproat2 dar ar /i optit2 nu1ai i nu1ai *a s, 6reeas*,2 la ure*8ea unui str,in4 @Nu tiu *u1 e s, /ii 5,du5,2 de6eaba 1, *o1p,ti1i7i- De /apt---A De /apt2 n0ar /i spus ni1i*2 ni*i nu tia ni1i*2 *ine tie: Al7ii *u1 se si1t +n pielea nou,2 *a s, nu supere pe ni1eni: Lu1e de pre/,*u7i= @A 5rea s, te 5,d2 s, st,1 pu7in de 5orb,---A (ui4 @A1 treab, *8iar a*u12 nu te superi- Te sun eu 1+ineA- Deasupra 6ropii o 7inea de *ot2 str+nsoare +n1,r1urit, *are p,rea din *lip, +n *lip, s, trea*, +n br+n*i- La poarta *i1itirului2 salutul *o1pasionat2 re;istent2 *a i *u1 totul se /,*use dup, 5oin7a lui'oin7a2 *are:2 +n per*iunii lipi7i e6ali2 par/u1ul dis*ret2 +ntr0ade5,r persuasi52 al 6urii *are pedepseteApoi ni1i*2 un a**ident al ini1ii2 palpita7ia2 lin6uri7a lo5indu0se de pere7ii *etii- Clan*= ua2 'i*toria2 doa1na +n doliu2 t=2 pre/,*ut,A;i era 1ai senin, +n*, 9 din *+nd +n *+nd s*ara de le1n pe *are ur*ase la 1i*ul aparta1ent *u /ereastra pe *ol72 o/tat +n bu*urie- @Da2 %i8ai2 i0ar spune2 ridi*+nd b,rbia2 a1 o *as, la /el de /ru1oas, *a a ta3 A1 s*ar, interioar,- Aa2 *a la buni*ii buni*ilor t,iA- &au *a la (abriel- Doru a5ea s,0l *unoas*, pe (abriel: Ce *oin*iden7,2 ;+1bi tre*+ndu0i u5i7ele rebele pe dup, ure*8i2 unul dup, altul2 alternati5e- In s/+rit2 ea la /ereastra pe *ol72 /lutur+nd 1ina *,tre %i8ai *are 5enea a6ale2 st,p+nul tuturor lo*urilor2 la noua adres,- @Ai*i2 ai*i2 sus=A &e re+1br,*,2 adu0n+nd de pe s*rin *8eile2 de pe /ri6ider 1,nuile2 din dor1itor 7i6,rile neatinse2 bri*8eta2 pli*tiseala *ondus, *u 6ri3,2 s, nu 5ad, lu1ina la do*tor2 *andelabrul2 *ri;a2 pantalonii lui pe suportul 1aro- La +n*eput2 si6ur2 *redea *, 5a trebui s,0i ia ini1a +n din7i *a s,0l 5ad,2 1area 8ot,0r+re2 a*u1 nu r,1,sese ni1i*2 a;i2 sau 1+ine sau poi1+ine2 ori*+nd ar /i putut tre*e s, ;i*, @bun, seara2 iar a1 5enit2 intr,2 *e0ai 1ai /,*ut:A .oate *, ni*i asta nu era i1portant- @A7i *unos*ut un o1 i1portantA- i totui2 nu po7i s, nu te 6+ndeti- Oare aa 6+ndes* to7i: Copilul +i pli1b, !KN 1,nua pe 6ea12 o*8i *lar +n aburul re*e2 neon pal la partere sure2 1ese +nalte de patiserie2 t+r;iu- In po;e2 a1intiri2 68ionturi: A1este*,tura dintotdeauna2 ;5+*netul t+1plei *a ti*,itura de poru1bel2 8r+netul ro7ilor2 sta7ii ;6uduite i po1i2 po1i prin noroaie2 la nes/+rit: Ca s, 5orbeas*, pe ur1,2 e2 ba nu e2 5reau asta2 ba ailalt,2 lu1e de pre/,*u7i= Nu se 7inuse dup, ea dar 1er6ea 1ai +n*et de*+t ar /i putut- D,du *ol7ul i o/t,- I se n,;,rise- Departe2 +ntr0o *a1er, suspendat, +n 5+r/ul plopilor2 Doru2 *oatele pe birou2 la1pa *eruind /oaia alb,- +i purt, o*8ii pe relie/ul *aselor- Contur 6reoi2 /,r, o*8elari- Tre*use- (olul pl,*ut2 *ur,7enia222s+nt la lapte2 1a1aA2 1,*ar de0ar /i a*eeai r,*oare proasp,t, +n /ie*are di1inea7,- Cl,1p,ni prin b,ltoa*e dar /erestrele n0o ateptau i nu se lu1inar,- Tra5ers,- Ni*i o lu1in,- Un blo* de *as,2 stropit p+n, la 3u1,tate2 s0ar /i 68e1uit- Des*u1p,nit,2 se 8olb, re6re0t+nd o*8elarii 9 ni1eni: Dor1ea: Era de5re1e- Din *urte 5enea +ntotdeauna lu1in,2 restul *asei2 unde poate p,rin7ii--- Cine: +i s*oase

1,nuile i tra5ers, +napoi- Nu tre*ea ni1eni2 pieptul *a +n ;ale2 respira7ia oarb,2 tea1a a*eea2 *u1 putuse s0o +ndure at+7ia ani2 plasti*ul *ui: i %i8ai: Un str,in *u barba roie2 erau a*olo +ntr0ade5,r p,rin7ii lui: &tr,;ile *8iar se lun6iser,- inele 6oale du*eau at+t de ad+n* +ntr0un *ap,t i +n *el,lalt noaptea2 oa1enii *are se *unos*user, nu1ai ei tiau *u12 noro*ul +n plin, lu1in, al /eri*i7ilor2 i ni*i ai*i nu 1ai lo*uia ni1eni: A3unsese +ntr0un t+r;iu- +nel,*iune 1ai 1are de*+t *asa 1eterilor2 abia re*unos*ut,2 *,r,1i;ile 5r,/uite p+n,0n 6ard2 de1olare: 9 De1olare: opti2 *u ar,t,torul stri5indu0i bu;a de 3osBa da2 i se 6r,bise +n*oa*e *8iar *u su/letul puls+nd +n /undul 6+tului us*at- &, /i apu*at2 unde: Dar nu era de*+t Doru +n 1a6a;ie2 /onind *u 5+ntul *a tabla *al*anului2 /oile albu1ului albastru2 un *ol7 albastru2 pri5ire *+t strada de 1are2 +n *are st,tea2 +n poal, 1+inile +n*ru*iate4 @De *e te ui7i aa la 1ine:A Ea se ad,u6ase albas0trului05iolet2 odi8nei 1+inii *are +ntor*ea /oaia ;in*at,2 Doru 1+n6+ia p,rul de aur i totui ple*a+i roti *i;1a pe un 68e1oto* de 1olo;- Ar /i spus *, !K# 9 ni1,nui2 pustiu *u1 s0ar /i bu*urat alt,dat, s, /ie tunelul +ntre *asele *u br+uri de 68ips2 /oa1ea u1ed, iar @.+ineA2 Doa1ne2 1,*ar un pas- +n*re1enit,2 nu2 5isase2 5ra3a unei r,ut,7i 1ai 1ari de*+t lo*ul *l,dit pentru o1ul *are tia tot i se uita la ea prin 6ea12 *ine a5ea s0o 6,seas*, ai*i2 *ine: (abriel2 pu/ni *otului din *,1aa albastr,2 str+n6+ndu0i de6etele pu1n dar nu a5ea *ura3ul2 *+t de 1oale2 s, se uite +n sus2 dei 5oia *u +n*,p,7+nare2 *urio;itatea spai1ei2 dar nu putea- Cea/a i se0n*ord<, plesnind i ea de /or7a din7ilor s*r+ni7i- De durere2 *a +n so1n2 +i l,s, *apul pe spate i stri6, 1ult *+t o 7ineau puterile1

o
Ade5,rul este *, +n*epea s, nu 1ai se1ene *u ni1i*- .as,rea lin, +ntre plopi prin /ereastra des*8is, +naltei terase2 uorul tre1ur 1ul7u1it al *o;ilor ne6re2 aripioare 5+rstate *u rou din 1i*ul ba;in 5er;ui de lu1in, i 6+tul +n7epenit sub bostanul 1ol+u +ntr0o nepotri5ire *are pre0 5estea nu1ai r,ul2 toate porneau s, trea*, de partea *ealalt, iar +n 5is +i ap,reau *el 1ai des 5o*i2 i1ense repli*i des*,rnate2 abstra*7ii sun+nd atun*i *a 6on6ul2 p+lp+ind la tre;ire un *lei *o1pa*t i preten7ios din *are se i5eau i*i0*olo2 +n 5,lul s,rb,torii tropi*ale2 *8ipuri +1bu/nate de en*i*lopedie2 o*eane albastre- Dar i &adat r+;+nd- La r+n0dul s,u2 noaptea +i re/u;a ase1,narea- Orele altuia 9 ni*i o ur1, de prietenie- +n lo*ul be;nei toropite2 +n lo*ul se0 1iobs*urit,7ii tandre unde uierul i lu1inile oraului se insinuau alt,dat, *u dul*ea7a lor strident, de *abaret o/ilit2 *,p,ta a*u1 o 8ain, de ari7,- &leit de /ebr,2 r,t,*ea pe *,r,ri 1ititele2 dar de0o 1ul7i1e *are0l +nsp,i1+nta2 5i;it+nd a1intiri rupte2 /ra61ente de i1a6ini lipsite de ori*e +nse1n,tate2 plin, de sine /ie*are *a piesele +n enu1erarea unui testa1ent- Un sin6ur ase1enea ir p,rea *, se lun6ete ;ile- In /apt2 *a +ntr0o astenie oare*are2 tre*eau 1inute2 *el 1ult un s/ert de *eas9 Nu01i a3un6e o or,2 o/t, b,iatul9 +n*ear*, totuiEBasperat de 1i*a oboseal, *ontinu, dar i de 5i6ilen7a pro/esoarei de sport al *,rei o*8i 5erde +1bietor2 spre deosebire de *el albastru +n68e7at2 era /iBat asupra lui ori de *+te ori +i +n,l7a *apul uitat peste 1+inile +n*ru*iate pe 1as,2 luase un so1ni/er slab- Un 5is rar ur1ase2 *opleit i el de *,ldur, *a toate *elelalte2 +n s*8i1b ni*i un detaliu nu 1ai re5enise2 *a i *u1 peli*ula2 *ontient,
!NE

de 5aloarea ei2 se pre;er5a- %ai 1ult2 prob+ndu0i i1portan7a2 a*esta a5ea +ntip,rirea *ea 1ai bun,2 /iind +n aparen7, i *el 1ai pu7in bi;ar2 un 5is 1ut unde toate se +n7ele6eau de la sineLu1ina puterni*,2 aspr, a unei ;ile toride- &e /er*8e0;uiete +n o6lind,2 poart, /ra*2 1+inile +i tre1ur, de o e1o7ie *andid,- %usta7a blond,2 r,5,it, se supune +ndrept,rilor de /oar/e*,2 periei2 dopului de la sti*la de par/u12 unei pri*eperi pe *are de alt/el el nu o are pentru *, nu

i0a l,sat ni*iodat, 1usta7,- tie *u15a *, 6ri3a asta e nou, i sur+de *8ipului senin b,rb,tes* din o6lind, *are are satis/a*7ia neateptatei distin*7ii de deasupra 6urii- &e pare *, doar 1usta7a2 *res*ut, la +nde1nul unei /e1ei oare*are2 +i 1ai lipsea *a s, intre +n r+ndul oa1enilor- E 6ata i e 1ul7u1it- In*al7, nite panto/i o*ru06albeni de1oda7i2 /ru1oi *a o lulea de 1u;eu2 i *oboar, +n strada pietruit,2 o s*en, i1posibil de *uprins2 *u ;e*ile de oa0 1eni *are tre* o*olind 6ropile2 pisi*a ne1i*at,2 *u po1i piti*i2 /luturi2 unde de pra/2 s*+ntei albe2 to7i 9 i el ase1enea lor 9 s0au obinuit *u *,ldura2 un *eretor iroind de sudoare +i nu1,r, /ebril 1one;ile- EBe*ut, o a*7iune pre*is,2 /,r, s, tie *e 5a ur1a- +i ur1,rete *urios silueta +n /ra*- &e 6r,bete pu7in2 *u senti1entul *on/u; *, ar putea a5ea nepl,*eri da*, +nt+r;ie2 dar e departe de a intra +n pani*,4 +i re*unoate in8ibi7ia2 *risparea deli*at, dinaintea unei +nt+1pl,ri- Deodat, +i d, sea1a *, are 1+inile 6oale- .ar*, ar /i trebuit s, ia *e5a sau s, pre6,teas*, *e5a sau s, note;e *e5a2 *e5a *e se /a*e *u 1+inile i nu a /,*ut i2 dei nu e 6ra52 *risparea *rete2 nesi6uran7a +l /a*e s, si1t, /ie*are pas- Nu2 nu se 5a +ntoar*e din dru1- E at+t de *ald +n*+t aerul u1bl, pe l+n6, el2 lo5indu0l- .artenerul /ierbinte +l +1bat, *a un 5in 6reu2 +i /eri*ete /,r, 1oti5 1i*area2 dubl+nd0o 1u;i*al- EBaltat2 sur+;+nd2 pu7in 5ino5at- A3un6eIntr, pe poarta *i1itirului- Doi 6u6utiu*i pe o *ru*e +i *ur,7, aripile- +1pre3urul *apelei s0au adunat o 1ul7i1e de *unotin7e2 +l ateapt,2 nu s0au i1pa*ientat totui2 ei +n7ele6 *, nu putea 5eni *8iar la tan*- &e linitete2 salut, +n st+n6a2 +n dreapta2 are sen;a7ia *, re*unoate nu1eroase /i6uri pe *are apoi nu i le 5a 1ai putea a1inti- Dar 5a re5edea 1ereu ansa1blulAplau;e /ine +l +nso7es* *it ur*, s*,rile- Apoi
!NF to7i *+nt, un 1ar +n,l7,tor2 pare un *or *elebru2 nu 1ai tie *are2 +n ti1p *e el eBe*ut, 1ai departe rolul pres*ris2 i1pre5i;ibil- &e aea;, *+t 1ai *o1od +n *o*iu6ul des*8is pe *ata/al*- ',ruit,2 +nalt,2 *apela e un spa7iu *unos*ut2 +n*8ide o*8ii dar +i des*8ide repede pentru a nu pierde o*a;ia de a 1ai 5edea o dat, p+n;a splendid, at+rnat, pe peretele din /a7,4 pe 1alul r+ului2 +ntr0o noapte lu1inoas,2 spri3inite de *+te un trun*8i de sal*ie2 dou, /ete *u *o;ile le6ate +n /unde 1ulti*olore pri5es* apa +n5olburat,2 una 7ine +n bra7e lalele2 l+n6, *ealalt, e un paner *u 1ere roii- 'e68e bl+nd,2 pu7in *ara68ioas,2 *opil,ros per5ers,- In /ine2 se +ntinde pe spate +n au;ul uralelor *are topes* pere7ii *apelei2 o bu*urie 1+ndr,2 albastr, +i +n*8ide o*8ii i se s*u/und, /,r, oprire +ntr0un 6ol p,relni*2 *,*i aerul lui e dens i elasti*2 aerul *ald *are0l +nso7ise- &e s*u/und, ire1ediabil i se te1e s, des*8id, o*8ii2 *a +n /a7a unei prea 1ari u1ilin7i2 dei *,derea nu e prin ni1i* nepl,*ut,- %usta7a +l 6+dil,2 dar2 nu se tie de *e2 nu se poate s*,rpina9 Nu 1ai 7in 1inte *u 1untele2 *u doa1na2 *e--9 N0ai 5oie s, 5orbeti *u 1ine- Tu dai lu*rare a*u1- 'ede1 noi la s/+ritLa +n*eput +l de;orientase b,iatul- Un *ap i1ens2 1+ini enor1e ra*ordate la ra1urile r,s/irate ale trun*8iului- +n pri1ele ore2 lipsa lui de ini7iati5,2 1oli*iunea lun6an, i a1or/, repet+nd /,r, 5aria7iuni tot *e au;ise de la el se +nsu/le7eau doar +n sur+sul t+1p *e0l +n5,luia *+nd l,stunii ira6uri perdeluiau /a7ada blo*ului turn- ?as*ina7ia era ade5,rat, i2 /,r, ruine2 Daniel ur1,rea ;e*ile de s,6e7i ne6re +ntret,iate de planarea *+te unui poru1bel- Ceea *e +i p,ruse i1polite7e2 r,;bunare prin inter1ediul lui asupra p,rin7ilor *are0l obli6au s, suporte 1edita7iile2 +i ap,ruse *ur+nd *a retardare2 uor de b,nuit +n toat, +n*etineala *opilului2 +n desele suspend,ri ale 5orbirii *are 5uiau abisuri +ntre lu*ruri i nu1ele lor- Daniel nu a5ea or6olii2 ni*i *apri*ii2 ni*i r,ut,7i *opil,reti- R,spundea 1usa/irilor doa1nei Handrea *u naturale7e2 p,r+nd *8iar s, atepte din partea lor +ntreb,rile si1ple i stupide2 totdeauna a*eleai2 despre *oal, i despre pli1b,rile lui- Era un ele5 1edio*ru- .,rin7ii nu se te1eau s,0l lase sin6ur2 aa +n*+t se pli1ba 1ult2 1e1ora toate nu1ele str,0 !NG ;ilor pe unde tre*use i +i po5estea traseele bl+nd2 /,r, 5ioi*iune2 +ntre7in+nd *u oaspe7ii un dialo6 *iudat +n *are ei de5eneau /anii eBalta7i ai unui apati* dar *ordial pro/esor uni5ersitar- %ila lui Dra6o se topise *u +n*etul4 b,iatul +i /,*ea te1ele2 7inea 1inte tot *e se petre*ea +n ora lor de en6le;, iar da*, era totui 8andi*apat2 asta s0ar /i putut probabil re;ol5a +n ti1p2 din 1o1ent *e ni*i do1nul2 ni*i doa1na Handrea nu 7inuser, s,0l pre5in, despre su/erin7a lui Daniel- .ri5ind pentru pri1a oar, p,s,rile2 petii din a*5ariu2 propriile 1+ini i +n*er*+nd2 /,r, a /i 5,;ut2 s, adopte 1as*a de beatitudine

a *opilului2 tr,ise *+te5a se*unde de +n6reunare neateptat,2 *a +naintea so1nului- Apoi2 prin repeti7ie2 de5eni din *e +n *e 1ai uor2 r,s*olit de /luidul rapid al aripilor2 asi1ilat aproape *u*erni* destinului de pas,re purtat, sau 6ra7iei s*8i1b,toare a petiorilor de luB ale *,ror 5oaluri ne6re /+l0/+iau neau;ite *a pline de o ener6ie inutil,- O a6ita7ie poate pe *+t de sua5, pe at+t de obositoare pentru bietul pete2 aa *u1 +ns,i 5ia7a lui p,rea o ;batere sleit,2 o aler6are +n deert2 unde 6reul pailor e si17it nu1ai de *el *e alear6, iar e5entualii 1artori +i per*ep 1i*,rile *a pe /i6uri studiate +ntr0un balet- C8in *are nu atin6ea ni*i o ure*8e2 i1presie de /a*ilitate2 de destindere2 de *+0ti6,tor- Renun7, *ur+nd s, *read, *, Daniel as*unde a*eleai *on/u;ii sub prosternarea sur+;,toare- Ni*i nu i se 1ai p,rea *, +l deposedase 8o7ete de o 3u*,rie- Da*, la r+ndul lui se 3u*a2 3oa*a era +ndrept,7it,2 a3uns, pe 1+ini 1ai +n7elepte2 /iind*, 1ai bolna5e%,ri nu1,rul te1elor pe *are b,iatul trebuia s, le s*rie +n pre;en7a lui iar el +i +1pin6ea /otoliul pe rotile spre u,2 ieind ast/el din *+1pul 5i;ual al lui Daniel2 i tre*ea +n*et +ntre p,s,ri sau peti.ropriile sale 1+ini +n5,7aser, sin6ure 3o*ul i tres,reau 5olatil pe bra7ele /otoliului- Interesele 1er*antile *are0G aduseser, +n *as, i *urio;itatea 5ul6ar, *are0l 1en7inea le6at de prietenii /a1iliei +l 3i6neau +n e6al, 1,sur, dar era in*apabil s,0i du*, printre ei ade5,rata /a7,2 5ulnerabil i deplasat *u1 ar /i /ost da*, i0ar /i eBpus 1+8nirea- Aa2 +n /otoliul pe rotile2 +n ora de en6le;,2 l+n6, 1u7enia a*elui bi;ar adoles*ent2 +n,l7i1ea a**esibil, a p,s,rii +i li1pe;ea dru1ul respira7iei2 u1pl+ndu0i supra5ie7uirea *u o +1p,*are e6al, !N$

pentru toate 6esturile2 pentru so1n i 1as, i 1ers- +n rest2 bra5a dup, bunu0i obi*ei- In5itat s, ia o *a/ea +n salon2 asista la dis*u7iile oaspe7ilor2 r+n3ind *a un idiot str,in de tot *e au;ea2 dei r,s,reau deseori2 alt/el +1br,*ate2 lu*ruri la *are se 6+ndea tot ti1pul- O e1o7ie b+l0b+it, +i str+n6ea 6+tle3ul i9i 6r,bea ini1a *+nd nu 1ai a5ea +n*otro i trebuia s, r,spund, unei intona7ii *o1ple;ente- In *a1era lui +n*8iriat,2 le 7inea 6urali5ilor dis*ursuri edi/i*atoare2 ae;+nd *on*eptele la lo*ul lor2 ne6+nd ordinea de bun si17 a ar6u1enta7iei4 @%ai 1ult, *ru;i1e2 do1nilor- Ade5,rului 5ostru nu0i *res* pi*ioarele=A le stri6a +n absen7,2 la /el *u1 Ianei +i 1+n6+ia p,rul r,s/irat pe perna de pe *are ea se ridi*ase *u o ;i +n ur1,9 (ata2 opti Daniel i +ntoarse spre el o*8ii lu*ioi2 1oi de o 6lu1ea7, epui;are9 %ai 5eri/i*, o dat,- %ai ai ;e*e 1inuteTres,ri iritat de supunerea b,iatului- +l aprobase /,r, *o1entarii2 aple*+ndu0se pro1pt dar de;interesat peste 8+rtii2 de par*, i0ar 1ai /i *edat lui Dra6o ;e*e 1inute de sin6ur,tateCea/a +n,l7+ndu0i0se lent2 *a pri5irea s, poat, s,ri din nou balustrada bal*onului *,tre poru1bei2 *on/ir1a polite7ea do*il, i2 abia atun*i2 de*onspirat i dator 9 dei nu puteai /i ni*iodat, si6ur *u Daniel 9 +i a1inti obser5a7ia *opilului *are uitase irul po5estirii- La 1e1oria lui boln,5i*ios de eBa*t,2 po5estea si1pl, a doa1nei *are +i uit, u1brela +n *aban, era un /lea*- Uitase +ntr0ade5,r: i totui2 nu putea spune ni1i*- Cu5intele i se0nnodau *a de obi*ei +n propo;i7ii de nerostit i0apoi ruinea2 s/iala de a 5orbi *u Daniel *8iar despre 1e*anis1ul lui de/i*itar2 *u toate *, +i +nsuise postura de pro/esor *u destul, autoritateR,1ase +n7epenit +n /otoliu *u din7ii str+ni de /urie- A*eleai nes/+rite *o1pli*a7ii= Durase at+t de 1ult p+n, s, +n7elea6, sl,bi*iunea lui Daniel i *8iar atun*i *+nd se l,1urise2 *o1porta1entul lui r,1+nea in*o1od4 /,r, s, /ie obra;ni* sau 5i*lean2 *opilul a5ea o libertate +n 1i*,ri2 +n /elul de a se adresa2 o si1plitate natural, i *a1aradereas*, din *are lipsea ori*e ur1, *olar,- Cu un eB*es de sensibilitate *are0l /,*ea s, par, deopotri5, b,tr+n i /e1inin2 pre5enea ne1ul7u1irile lui Dra6o i0i *erea 1ereu s*u;e2 +n 1aniera
!NK

p,rin7ilor2 pu7in +ndul*it,2 pentru toate ni1i*urile- .arali;at2 *opleit de *,ldura b,iatului2 Dra6o *edaDe la un ti1p2 a6lo1erat p+n, la su/o*are de 1ii de a1,nunte de;ordonate2 ade5,rat *a1pion al obser5a7iei de *are +n*er*a s, s*ape *itind 9 ori +n le*turi a1,nuntele 7+neau *u deli*ii din /ie*are r+nd 9 i;butise s, /oloseas*, orele *u Daniel2 *on5ertindu0le +n desenul p,s,rilor i al a*5ariului- Era *el 1ai 1are su**es al s,u4 *u 1etode ne1ai+n*er*ate2 repurtase 5i*toria +1potri5a de1onilor- A3unsese +n *+te5a r+nduri2 sau aa i se p,rea2 p+n, la abolirea

pre3ude*,7ilor de /iin7, superioar,2 a a*elor obinuin7e de orientare i ierar8ii dob+ndite pe par*ursul a dou,;e*i i opt de ani *are0i erau a*u1 insu/i*ien7i- i +n bun, parte *onstituiau bio6ra/ia unui str,in- Era un /el de a uita *, el de7ine *o1anda2 dei 1ai apu*a s, si1t, *u1 se 1i*orea;, distan7ele dintre el i obie*te- Cu toate a*estea2 n0ar /i putut relata eBperien7aNu se @*on*entraseA i nu a5usese ni*i o @re5ela7ieA- %ai de6rab, alune*ase- Desi6ur2 tot +ntr0 o intui7ie2 i a*eea 1ai 5e*8e2 dar ni*i *unotin7ele sale 5aste i pu7in ad+n*i de psi8olo6ie2 ni*i b+3b+ielile prin tratatele orientale de edu*are a spiritului nu o pre5edeau- %,run7irea *are +l +nso7ise de 1i* +i 6,sea ai*i un lo*2 poate sin6urul +n *are o /r+n6ere +n1iit, poate da un *er*4 totul se do5edea e6al de 5iu i de i1portant2 de*ur6ea din +nt+lnirea detaliilor i *on5er06ea spre ele2 ast/el +n*+t disp,rea i sensul 1arilor unit,7i de ti1p 9 dida*ti*e i opti1iste 3aloane ale perpetu,rii e6ois1ului= Dra6o nu i0ar 1ai /i putut spune lui To1 @ne 5ede1 peste o lun,A2 era de0a dreptul absurd= 9 i *el al 1arilor unit,7i de spa7iu *are de*upau arti/i*ial un *ontinuu1 de 5italitate2 /als per*eput *a al*,tuit din p,r7i 1i*,toare i din p,r7i inerte- +n a*ele 1o1ente2 lipsa de rost a persoanei sale2 ni1i*ni*ia *are pe al7ii +i +1pin6ea la sinu*idere ori la eternele dis*u7ii sterpe despre libertate2 +n/lorea *a o supre1, bine/a*ere- .rintr0un a**ident2 teoriile despre Unitate2 nu1,r2 spa7ii i ti1p *a realit,7i /inite2 *,*i apar7in,toare de lu1e +n /initul ei2 *,p,taser, un palpit 5erosi1il i2 /,r, a se 1ai eBpri1a prin el +nsui +n *8iar ter1enii lor2 *onsunau *u o stare de bun,tate2 *u o renatere atot*uprin;,toare 6ata s,0l +1part, ori*+nd ori*ui2 /,r, re7ineri de ani1al *are se *onser5,2
!E 9 Ro*8ia de *rin

!NN

/,r, eB*ese de de5ota1ent pentru @o1A 9 o1ul era i el2 a*olo2 o /or1,- O stranie indeter1inare pusese st,p+0nire pe el2 un prin*ipiu de non0eB*ludere *are0l adu*ea 1ai aproape de sen;a7ia de ;bor de*+t ori*e alt 1ira*ol p+ndit2 iar atun*i *+nd din bu*8etul de posibilit,7i al +n0t+1pl,rii una se reali;a2 ur1,rea *u +n*+ntare 1i*area aleatoriului2 *a s*+ndura pe o *reast, de 5al- +n7ele6ea *u1 se /,*eau des*operirile- Dar2 din *e +n *e 1ai 1ult2 t,*ea- Iana +l as*ulta *u r,bdare2 a5ea o *ontinu, nedu1erire po;iti5, dar Dra6o nu putea 9 *8iar nu se putea 9 eBpli*a- Asta 1ai bine- @AstaA nu depindea de rela7iile *u dire*torul *olii2 ni*i de *+t de prost 1+n*a +n ulti1a 5re1e2 sau +n absolut depindea de toate i depindea at+t de 1ult2 +n*+t *ondi7ionarea eBe1plar, a ro1anelor de ori*e /el2 *u insisten7a lor psi8olo6i*,2 +i ap,rea de0a dreptul pueril,- @Ni*i nu tiu s, spun *e e2 dar *red *, e un lu*ru /oarte 6ra52 *a atun*i *+nd trebuie s, s*8i1bi li1ba 1atern,- Ori*+t a1 l,1uri *ate6oriile i 1e*anis1ele2 tot nu pute1 redu*e superiorul la in/erior- N0o s, /a*i ni*iodat, o *as, din p+ine2 dei p+inea e esen7ial, i sti1abil, la r+n0dul ei- In realitate2 nu eBist, ni1i* @pe +n7elesul tuturorA-22AstaA nu are ni1i* sen;a7ional *a te;,- Doar *, 1ie +1i s*8i1b, 5ia7aA- Dar *u Iana lu*rurile st,teau la /el i nu era de 5,;ut *u1 se s*8i1base 5ia7a lui Dra6o- Ea 5enea la el *a +nainte2 se du*eau la petre*erile lui To1 *a +nainte2 uneori dor1eau la el2 se *ertau i se 1altratau p+n, la sil, *a +nainte- Ea se +n6ri3ea la /el de ipo8ondru 9 se ter6ea *u spirt2 +i /,*ea lunar anali;e2 +ntre7inea *oa/e;a i 1ani*8iurista2 +i 5i;ita *opilul *+nd a5ea *8e/2 tele/ona 1ai*,0si de la 6a;da lui Dra6o i0o s/,tuia *+te o or, *u1 s, pro*ede;e *u *opilul *are pl+n6ea noapte de noapte i2 1ai ales2 nu0i ierta lui Dra6o ni*i o pan, de *urtoa;ie sau 6enero;itate din *ele *e stabilise *, i se *u5eneau- Ba2 da*, se s*8i1base *e5a2 se s*8i1base oare*u1 +n bine2 /iind*, soli*itudinea lui Dra6o *res*use i reprourile erau *e5a 1ai pu7ineLui nu0i 5enea ni*i a*u1 s, *read, *, *ine5a *are d,duse ;e*i de eBa1ene la tiin7e so*iale putea /i at+t de opa*- i0apoi a5ea ;ilni* de0a /a*e *u *opiii2 pre6,tea an*8ete2 teste2 *8estionare de sonda3- +n ti1pul *erturilor 5iolente2 Iana p,rea *8iar *, se opune din toate puterile ori*,ror intru;iuni ale *ulturii +n1a6a;inate !N# /or7at ori ale bunului si17 *are 7ine s,0i p,stre;e +ntre6i ilu;iile despre edu*a7ie- In*r+n*enarea ei era *u at+t 1ai 1inunat,2 *u *+t 5orbea *ursi5 li1ba3ul preo*up,rilor pe *are eBisten7a ei le dis*redita-

9 Bun- ?iB- &, 5ede1 *e0a ieit= C+te ;ile /ru1oase= .rin ni1i* deosebit altora de *el *e /usese2 *a /ostele ape +n68e7ate ale r+ului s*lipind +n abur de0a lun6ul ;orilor de 5ar,2 se1,na transparent *u *ele prin *are tre*use- &i17ea a1intirea so1nolent, a *u0r,7iei le1nului i a 1+inilor pierite *are0l atinseser,Q 5edea *u al7i o*8i 5i*lenia p+n;ei2 *ulorile ei +n5,luind u1oarea purt,torului2 +nstr,in+ndu0l2 dialo6+nd +n nu1ele lui *u tonusul *elorlalte 8aineQ o*olea nelinitea *io*nirilor *u sti*la2 se aple*a uneori s, bea din pa8arul 7inut de Iana2 6us0t+nd ast/el lenta +ndep,rtare a peri*olului2 5iul 1ai tare al 1+inii *are st,p+nise tea1a re*e- Nelipsit de o adiere /atalist,2 1odelul at+tor +nt+lniri i suprapuneri ar /i putut /i la /el de bine to5,r,ia pri1ar, i *ea /inal,2 a1bele *erute de ti1iditatea re*unos*ut, a lui Dra6o i de ne0sa7urile lui2 1ulte i pl+n6,re7e2 la /el de reale *a s/iala dar ne*unos*ute- Ni*i ani1ist2 ni*i ato1ist2 *ontinuu1ul su/letes* *u *are *elebra lu1ea +n a*ele ;ile +l +n5,7a despre sa5oarea st,rii de 5e68e2 *a i absent, p+n, atun*i +n *o1para7ie *u bo6,7ia so1nului2 ade5,rata sa +1p,r,7ie /,r, ran6uri i datorii- @Ai un pun*t bun2 nu 5rei s, sub3u6i- +n 6eneral2 la 5+rsta du1itale2 tinerii se str,duies* s, a/le 1i3loa*e de persuasiune2 5or s, do1ine2 s, @r,;beas*,A pe toate *,ile- .e de alt, parte2 *+nd ai o *apa*itate *a a du1itale2 e bine s, /ii +ndru1at2 5reau s, spun---A +l irita s, aud, @tineriiA din 6ura 5+rstni*ilor- Iar %i8ailopol nu *redea 9 i0o spusese 9 +n deosebirile radi*ale de 5+rst,- +l *er*eta *urios- &orbise din *eai i n0a5ea de 6+nd s, *ontinue- @Ce 5re7i s, spune7i: &, ti7i *, nu 1, interesea;, s, de;5olt--- po5estea asta- N0a1 1ai po5estit de*+t prietenei 1ele--- dar nu i se pare ni1i* *iudat2 din /eri*ireA- @Ni*i nu e2 +l asi6urase %i8ailopol2 pri5indu0l +n o*8iCiudat nu e- E rar dar trebuie bine st,p+nit- E totui o 3oa*, pri1e3dioas,- Dup, o alune*are 1ai 1i*, 5ine una 1ai 1are2 trebuie s, te po7i redresa- Nu tiu da*, 1, +n7ele6i- .e de alt, parte2 s0ar putea s, 5rei s, te /oloseti o dat, de @alune*,rileA astea2
12*

!N"

s, r,;beti *u ele2 da*, nu *u--- alte 1i3loa*eA- &i17ea *, b,tr+nul e5it, s,0i pun, un dia6nosti* 1ai si1plu i 1ai ade5,rat dar nu0i putea *linti +n*,p,7+narea- &e nelinitise4 %i8ailopol nu 6lu1ea i2 dei ar /i tiut la *ine s,0l tri1it, pentru *lari/i*are2 nu se 6r,bea s0o /a*,- @La *e s, r,;bes*:A +ntrebase ;+1bind- )+1bise i b,tr+nul2 l,0s+nd +ndoielile la 1i3lo*2! +ntre bun,5oin7, i oroare- Nu0l 1ai 5,;use de1ult pe Dra6o i0l *er*eta suspi*ios2 *a pe unul *are tr,dase i re/u;a s, re*unoas*,- Alinat de o subtil, +n*ura3are2 Dra6o se *o*o, p,r,sit2 in*apabil s, se ridi*e9 Nu2 5, ro6 s, 1, s*u;a7i2 s,ri Daniel2 se *ontinu, pe partea *ealalt,9 .entru aa *e5a2 te;a nu se 1ai ia +n *onsiderare- Una din rarele o*a;ii *+nd se lua +n serios2 +i 7inea r+sul i a1enin7a- Uite2 ridi*ase *u dou, de6ete /oaia peste *are tradu*erea se +n/iripa /er1e*,tor2 asta se +ndoaie i se arun*, la *o- Nu *ontea;, *, lu*rarea e 6ro;a5,- &*risu ,sta aiurea e destul *a s, /ii des*ali/i*at- &e *onsider, se1n pentru *o1isie- %ai ai doi ani s,07i intre +n *ap- Insista2 si17ind *, ni*i a*u1 b,iatul nu pune pre7 pe *on*urs- Nu e *8iar aa de 1ult2 1or1,ise o*8indu0l<+ntr0o doar,- A7intit asupr,0i2 Daniel *lipea +nsp,i1+ntat2 de;6olind dou, i1ense 1one;i 6,lbui- &tr,lu*itori +n *risparea +ntre6ului *orp2 o*8ii a*eia de ani1al *urat2 ni*iodat, supus2 se str+n06eau de tea1a *ru;i1ii&e +n1uie- A5u sen;a7ia *, putiul 68i*ise totul de1ult dar *re;use *, pro/esorul lui e dintre *ei /eri*i7i- +n68i7i un 5al de 6rea7,2 un 1iros sub7ire de usturoi.ro5o*at de insinu,rile lui %i8ailopol 9 re/u;a totui s, ad1it, *, n0ar /i pro*edat la /el i /,r, ele 9 +n*er*,2 dup, 1ulte o*oliuri i t+r6uieli *u sine2 +ntr0o ;i pr,/oas, de la 1i3lo*ul 5erii2 s, se *on*entre;e asupra @alune*,rilorA- Dup, at+ta te1pori;are2 1un*a adu*ea *u un 8at+r /,r, adres,- O +nnobila- .ropriet,reasa lipsea i a5u ast/el *ura3ul s, se +ntind, +n *ada albastr,2 sub a1ponul 6ros de l,1+ie al Ianei- &e s,puni +ntr0un t+r;iu2 1irat de aten7ia pe *are o *erea *orpul lui2 des*operindu0l dr,6,stos +n sin6ur,tatea absolut,2 +ndul*it, de par/u1 i abur unde nu0i tre*eau prin *ap de*+t2 de dou,0trei ori la r+nd2 a*eeai /or1, a 1e1brelor i pl,*erea de a0i ter6e

pal1ele peste piept2 peste u1eri2 de0a lun6ul bra7elor- Oi +ntre7inu *on/u;ia +ntre @*orpul s,uA i @al altuiaA2 e5i0t+nd i1a6inea Ianei2 *are a5ea darul de a eBploda eroti* uneori dar i de a ani8ila ori*e su6estie eroti*, alteori2 alternati5e aparent ne+nte1eiate- Iana +i sublinia 1ereu *orporalitatea iar insatis/a*7ia ei *ontinu,2 *are lui Dra6o +i p,ruse la +n*eput un tertip2 de5enea2 dup, a*elai 1odel se*ret2 *+nd eB*itant,2 *+nd de;6ust,toare- Ea2 *a de obi*ei2 nu si17eaTot e5it+nd0o2 +n ti1p *e0i sp,la ener6i* p,rul2 +i a1inti *ear*,nele ei albi*ioase- Cipa2 a5ea /ebr,2 un68ii 5inete- Din 5ina lui r,1,sese toat, s,pt,1+na la To12 /a7a bo7it, i din7ii str+ni2 pu1nii ridi*a7i spre el *a o *ari*atur, a r,;bun,rii- .oate *, el era 5ino5at +ntr0ade5,r2 dar +i iertase ori*e laitate *+nd +l a1enin7ase- Obser5a pu/ul ne6ru la r,d,*ina p,rului platinat- +i p,ru deodat, 5+rstni*, i ire1ediabil responsabil, de nonsensul ei- .oate *, ni*i n0ar /i /ost at+t de i1portant da*, ar /i putut uita&e unse *u laptele de1a*8iant al Ianei- &e b,rbieri 6ri3uliu2 +n*ropind un ritual de 8u;ur2 u1e;eal, i 1elan*olie- Aproape /,r, s,0i dea sea1a2 se po1eni *, de6ust, at1os/era de sin6ur,tate spionat, a o6lin;ii2 1oli*iunea las*i5, a *o1pla*erii *are0i +nso7ea +n 1e1orie un lun6 ir de /e1ei palid0aurii +n drapa3e a*ade1iste i bos*8ete +n/lorite prera/aelit din b,ile tur*eti- 'ara *ea 1ai tare din *+te +i a1intea 9 se*etoas,2 tirani*,2 bat3o*oritoare2 +l sl,bise *u sete i neso1n- &e par/u1,- Clipe 1inunate2 /,r, s*op2 abstrase 1isterios2 *u totul alt/el de*+t l,sau s, se +n7elea6, a5o*a7ii pl,*erii- +n7ele6ea *u uurin7, starea de bine2 de *on/ort i1pun,tor a portretelor din 5e*8i1e4 5,;use pu7ini +n*r+n*ena7i- Roi de p,du*8i i e*;e1e *u1 se spune *, au /ost2 sur+deau 1,re7 nu pri5itorului2 *i a*elor 1a6ni/i*e ore de sa7 9 un /el de +1p,*,ri /astuoase2 lipsite de *ru;i1i pro/ane2 ori*+t de pro/an abundente se ar,tau a;i o*8iului 1,sur,tor 1esele2 e*8ipa3ele2 saloanele lor- Desi6ur2 odat, posedate2 lu*rurile se pierd iar pierderea2 pri1a treapt, spre splendoare2 n0o poate ni*iodat, a5ea *el lipsit de eleCel lipsit r,*nete2 +nduioea;,2 +neal,2 se unete *u str,1oii *are au r,*nit- Barbarie= Oa1enii trebuie +n5,7a7i s, pretind,- i s, se
!#D !#! u1ileas*, +n *u1p,tare- O /or1, per/e*t, de /ariseis1- Natura +ns,i a ilu;iei2 5o*a7ia iubirii2 6enero;itatea e6oist, a *elui *e0i +1parte a5erea intrau uor +n lan7ul sanitar pe *are0l *onstruia /u1+nd +ntins pe pat2 5,r6at de 6enele 3alu;eleiIntr0un t+r;iu renun7,- In/leBibil,2 1e1oria s/ida o*olurile i odi8na *are0o ade1eneau- Ca un blo* de piatr, se +ntru*8ipa a*u1 r,5,irea s*8i1b,rii re6nului2 bote;at, @alune*areA- Cu si6uran7, ar /i putut 5orbi despre ea2 aa *u1 5orbea 1ereu despre /anto1ele lu*rurilor2 /olosind toate 5erbele sensibilit,7ii2 *u at+t 1ai pu7in peri*uloase2 *u at+t 1ai pu7in oneste2 *u *+t rolul le p,lea i *u5intele 9 orna1ente 9 se aran3au 1ai pl,*ut unul l+n6, *el,lalt- ?or1ula esteti*,2 n0a5ea ni1i* *o1un *u binele- Des*operirile astea2 /luier,2 +l *ostau4 trebuiau re*onsiderate per/idiile bunului si17 i *ap*anele lo*urilor *o1une2 trebuia s, ree5alue;e ni5elurile la *are unele 3ude*,7i abia +n*epeau iar altele +n*etau s, /un*7ione;e- Bun,oar,2 /ru1osul i binele se eB*ludeau la toate palierele a/late sub absolut- Co1bina7ia lor d,dea +n *8ip *urent 1anier,2 1elodra1,2 kits*8- De *+t,5a 5re1e nu se 1ai +ndoia de *ore*titudine2 *i de ni5elul ei de 6eneralitate- .luralitatea aBio1elor2 ori*+t de /ireas*, +n plan teoreti*2 +i ap,rea *ri1inal, +n plan 5ital- .robabil *, solu7ia era de *,utat to*1ai +n uni*itatea aBio1ei dar asta +l du*ea spre Du1ne;eu pe un teren 1ult prea nesi6ur- tiin7a atributelor a*estuia2 +ntr0o 1are de in/or1ai2 se +n5e*ina *u re;u1atul /i;i*ii teoreti*e- Ori2 departe de a /i un pra61ati*2 Dra6o suspe*ta indeter1in,rile2 +n7ele6+nd prin ele 5anit,7ile *ra5aate ale *er*et,torilor2 so/isti*area lor i2 +n ulti1, instan7,2 o /or1, de san*7iune natural, a denatur,rii- De unde i *ap*anele bunului si17 +n *are2 *u s/ial, de 1ironosi7,2 se l,sa totui prins- .entru a st,rui 1ai departe *+nd 1intea +l re/u;a2 ar /i trebuit s, /ie un erou- Atun*i nu eraCal*, pe ur1ele *ulorii roii din *o5oraul de ;dren7e- Apoi pe ale *ulorii ne6re- +n*,r*ate de +nt+1pl,ri2 sp,late i iar +n*,r*ate2 rupturile 7esute +n 5er6i ine6ale se aprindeau de soare *u tre1ure speriate de a7e 5e*8i la 1ar6ini2 supra5ie7uind ineBpli*abil at+tor *ur,7enii2 6+dil+nd t,lpile /ine i preten7ioase ale Ianei- %ut+ndu0i /or1ele /,r,

!#E 6reutate odat, *u tre*erea u1brei lui Dra6o prin dreptul 3alu;elelor +ntredes*8ise2 p,tratul 6ol liniat de *o5ora i +n5e*inat *u patul2 *u 1asa lun6, i +n6ust,2 *u dulapul ros de r+n3etele 1as*8eronilor /lorentini2 se uura el +nsui *a un ba;in2 se a/unda +nto5,r,it de 1ireas1a 6r,dinii4 us*,*iunea tisei2 a ierbii2 a *o;ii ori*elului2 a re6inei0nop7ii +n tonul a1ie;ii pustii de au6ust2 boare sea*, i iritant, pe 1u*8ii *ontra*ta7i *are to*1ai +i epui;aser, 3il,5eala- .ri5i printre 3alu;ele ri6ola repede us*at, dup, pi*urarea de di1inea7,- Un ui1itor /iri*el de ap, +nn,1olit, se s*ur6ea de sub 6ara3ul 5ilei de 5i;a5i i +nainta *a beat printre dunele2 pentru el i1presionante2 ale ri6olei2 antren+nd *o*oloae s*,1oase2 *apete de s/oar,2 rupturi de eti*8ete- ?,r, s,0i lase r,6a;2 1inunea re5eni ne*8e1at,2 purt+n0du0l pe /irul de ap, lins peste ni1i*uri dureroase2 +n68iontit de pietri*ele *+t 1un7ii- &e stre*ura +ne*at de pra/ la poalele peretelui st+n*os al bordurii i nu putea /i oprit2 ni*i +ntors de unde ple*ase i par*, /,r, 5oia lui +n*er*a slab s, se opun, dar un nou pu1n de p,1+nt +i u1plea 6ura2 era a;5+rlit de propria lui /or7, a*5ati*, spre ur1,toarele obsta*ole&e tre;i +n6ro;it de spai1a pe *are o putuse tr,i +n 5is- Ori*u1 era +n pat2 +n5elit *u *ear*ea/ul dar nu tia *u1 a3unsese a*olo- In pri1a *lipire 5,;use *easul i +n*er*ase s, se s*oale2 a1intindu0i de IanaCapul se l,sa +ns, 6reu- Atept, s, se li1pe;eas*,2 si17ind seara2 respira7ia re*e a neonului 5,r6at pe o*8ii +n*8ii- R,sti6nit pe *ear*ea/ul u1ed2 se apropie tiptil de *o1ar4 lu*ruri *lare dar le6ate +ntre ele *u o presi17ire su1br,2 nereali;at,2 at+t de puterni*, +n*+t trebui s, /a*, un e/ort *u1plit *a s,0i de;6roape de sub spai1, obie*tele s*enei&t, +ntr0o *a1er, 1i*,2 s*und,2 eBtre1 de solid,2 *are sea1,n, *u 1ulte *a1ere lo*uite de el2 *u *ea din *asa p,rin7ilor i *u @aparta1entulA a*tual 9 *a1er, i 8ol i1pra*ti*abil de un 1etru pe doi 9 de la doa1na %ari- De /apt se pli1b, de la u, la /ereastr,- E ner5os *a totdeauna *+nd ateapt, *e5a +n spa7iu +n*8is- Dar nu e Iana- .resi17irea ei apare *a o /rustrare doar +n 1o1entele /eri*ite- I se pare *, a ;,rit pe unul din pere7ii i6rasiosi un tablou rotund *u lalele- Cupele lor per/e*te i lu1inoase +n *a1era obs*ur, +l opres* o *lip, din dru1- Nu 1ai are !#F r,bdare- Des*8ide ua i p,ete de pe pra6 pe puntea unui 5as *are se lea6,n, +naint+nd pe 1area senin,- O ;i de pri1,5ar,2 str,lu*itoare2 *ur,7enia e*8ipa3ului *are tre*e pe lin6, el salut+ndu0l +ntr0o li1b, ne*unos*ut,- +n*ear*, de *+te5a ori s, r,spund, dar nu reuete s, i1ite2 ni*i 1,*ar super/i*ial2 1odula7ia 6utural, a 1arinarilor i subo/i7erilor *are sur+d bine5oitor i tre* *l,tin+ndu0se la treburile lor- E oaspete ai*i- &in6ura lui 6ri3, e s, aud, 1ai bine parola a*eea2 *u5intele de salut2 s, le spun, *+t 1ai bine dar *a un /,*ut bolborosete anapoda i *e i se p,rea2 *u o se*und, +nainte2 *, au;ise per/e*t&pri3init de bara pun7ii2 pri5ete *oada 5,lurit, +n ur1a 5aporului- &e +1pletete ai*i a1intirea nu1elui Abi6ail *u desenul unei sirene +n*ol,*ite pe dup, un arpe- Ca o superb, l,*ust,2 *erul 7+nete +n ar*uri tot 1ai a1ple i 1ai uoare de pe parti*ulele 5er;ui translu*ide unde o*8ii lui Dra6o s0au oprit la odi8n,- C,pitanul 9 /i6ur, ne*unos*ut, i nease1,nat, de taur ro*at2 un lup de 1are tipi*2 6ra5 dar pre5enitor *u Dra6o *a +n prea31a unui pasa6er bo6at 9 se apropie i0l salut, +ntr0o li1b, tiut, 9 dar *are: 9 ;+10bind2 +i +ntinde 1+na- Uurat2 se +n*lin, i d, s,0i r,spund, dar2 p+n, s, des*8id, 6ura2 *,pitanul se aplea*, spre ea i0l is*odete insinuant4 @On7ele6i2 nu:A Nu trebuie s, spun, ni1i*- E o pro5o*are- Ondur,2 *a torturat2 dei un 6+nd sub7ire +l +ndea1n, s, +ntrebe despre *e e 5orba- Ar +nse1na *, ridi*, 1,nua- O*8ii 1ari2 6albeni *a de panter,2 ai uriaului se +n6ustea;,- +n/ip7i +n ini1a lui Dra6o2 *lipes* bat3o*oritor iar r+n3etul2 *u alu;ia sa ne8ot,0r+t,2 +l +n/ri*oea;, peste 1,sur,- &0ar arun*a peste bord *a s, s*ape- &t, +ns, lipit de bara ud, a parapetului i se 8olbea;, la ani1alul s,lb,ti*it2 +n o=2 at+t de ele6anta uni/or1, bleu1arin2 la pri1e3dia *res*+nd din 6ura de re*8in des*8is, i aude2 iar,i i iar,i2 pe a*elai ton ur*,tor4 @+n7ele6i2 nu:A Ii +ntoar*e spatele i se +napoia;, *u pas 1,surat 9 ar aler6a dar distan7a e ne5erosi1il de 1i*,= 9 la ua pe *are intr, +n *a1era 1o8or+t,2 solid, i s*und,- El +ntre6 e un puls asur;itor4 i1inen7a propriei dispari7ii +i /lutur, *arnea- Apoi ur1ea;, o bra5ur, *are nu0i sea1,n, delo*- .ur i si1plu +ntredes*8ide ua2 sleit de 6roa;, *u1 e2 i se uit, +nspre punte4 *,pitanul e tot a*olo2 tot aple*at spre el2 el e a*olo2 ;6ribulit +n*ordat *a !#G o pisi*,2 se +ntoar*e spre u,2 se 5ede- &e tre;ete2 des*8ide o*8ii pe *eas2 tot dintr0o 1il, 9 a lui sau a ei: 9 Iana *ontinu, s, 5in,9 Nu e r,u- O s, ne 1ai opri1 la 5erb- Nu s+nt 6reeli 1ari--Daniel respira absent- Din ti1iditate se uita pe /ereastr,2 e5it+ndu0i pri5irea- Dra6o a**epta bu*uros butu*ul de *ea/, blond, i pro/ilul +n lo*ul i1ensei /e7e /,r, eBpresie-

9 'erbul e 1ai sensibil- E poate *el 1ai i1portant- &e opri lu+ndu0i sea1a- Da ;i*eai *, nu 7ii 1inte po5estea- E /oarte bine- Nu 5,d *e te +n*ur*a--9 C+nd doi oa1eni 5orbes*2 trebuie s, tii--- o 5o*e us*at, str,b,tu din su/ra6eria *are se u1plea de 1usa/iri +n /ie*are s+1b,t, spre s/+ritul orei- ase- &0ar /i pre1iat da*, ar /i putut re;ista 1,*ar o dat, tenta7iei de a petre*e *u ei 3u1,tatea de *eas a *a/elei- O inutilitate at+t de *ras,2 u1ilin7a t,*erii e1o7ionate2 pani*a- Asista la pasele unui 6rup 5e*8i de prieteni2 la interesul lor +n*, 5iu pentru spe*ta*olul pe *are i0l o/ereau2 ni*iodat, sub o *ot,2 ni*iodat, peste ea2 *u o urbanitate a*id, a 5orbei dar at+t de ino/ensi5,2 +n*+t pentru Dra6o era de 1irare *, ni*i 1,*ar unul din b,rba7ii spre ai;e*i de ani2 sporti5i i /er*8e;ui7i *a pentru un turnir 6alant2 nu s*,pa 1,*ar o dat, o +n3ur,tur,2 o *+t de 1i*, 6rosol,nie- Ni*i nu /orn,iau- &e 6+ndea adesea la 6i6anti*ele re;er5e de 5iolen7, ale /ie*,ruia dintre ei2 la i;bu*nirile /ero*e ale a*elor *reaturi de bo1basti*, bun,5oin7, i abil, *andoare- Daniel +i *on0 /ir1ase *, unul din b,rba7ii *ei 1ai a6rea7i /usese abandonat de trei ne5este- .oate *, so*otise bine i2 o dat,2 dup, un 5is2 proie*tase s, le dea ideea unui bal 1as*at- Dar2 *a de obi*ei2 +i +n68i7ise 5orba09 %, +n*ur*a a*7iunea- Nu e de *re;ut *, en6le;oai*a--- E /,*ut, aa *a s, aibe 1ai 1ulte *u5inte're7i s, /u1a7i: 9 Nu2 se repe;i2 s1uls pe neateptate din uluire- Ba da2 ba nu- Cu1 adi*, e /,*ut, *a s, aib,---: 9 +n7ele6e7i i du1nea5oastr,2 1or1,i Daniel2 3i6nit de ne+n*redere- En6le;ii or /i pu7in nebuni dar nu s+nt proti- Asta nu e po5este en6le;eas*,- E /,*ut, de nite pro/esori pentru *oal,!#$ Tr,i un 1o1ent de 1+ndrie2 apoi in5idia +l *oplei4 la aispre;e*e ani2 abia da*, deosebea un po1 de altul2 abia a/la *, /e1eile s+nt alt/el- i ele5ii lui erau r,i i des*ur*,re7i dar n0ar /i 6,sit unul2 dar1ite +napoiat i b,tr+ni*ios *a Daniel2 *are s, s/ide;e 1anualul- Cei 1ai 1ul7i nu0l puteau *iti- &e l,s, antrenat de ;+1betul stins al b,iatului iar a*esta se l,s, pri5it *a o *urio;itate2 des*operit *u ruine +n *easul al doispre;e*elea2 p,r+nd *, +n7ele6e bu*uria ;6+r*it, a pro/esorului9 Nu tiu de *e trebuie s, 5, *o1pli*a7i2 6+l6+i o 5o*e sub7ire de /e1eie9 De0aia2 opti Daniel *u dispre7 *,tre peretele su/ra6eriei2 +nainte era7i 1ai 5esel- Do1nul %i8ailopol 1i0a spus&urise idiot2 solidar *u 6ri1asa putiului- Ca la toate e1o7iile 1ari2 a5ea puterea de a para2 +1pin6+nd eB*esul spre eBtre1a opus,4 r,1+nea netulburat2 +n ti1p *e +n interiorul lui 5ibra7ia a1pli/i*at, *o*ea o /or1,2 respira *a un ani1al- i0ar /i putut palpa *redulitatea2 eroarea +ntre7inut, or6olios- &urpri;a eBpus, a*u1 +i ap,s, obra3ii *a o o/ens, i1pudi*,2 dei b,iatul a5ea pri5irea pierdut, +n *o5or i +i si17ise tre1urul 6ra7ios al 5o*ii +n ti1p *e +ndr,;nea din 6reu s, 5orbeas*,- +n*lin, din *ap2 ne5,;utAerul se r,*orea +n 1asa 5erde a 6r,dinii2 s*8i1b+nd spre sear, lu1ina aspr, *u o po368i7, 1ol*o1,2 ar,1ie4 o8iar a*ea prelun6ire a ;ilei prin *are se te1ea s, 1ear6, spre *as,2 pre/erind s, atepte ai*i +ntuneri*ul /er1- Ca i *u1 n0ar /i /ost 5orba despre el2 /u deodat, intens pre;ent- Ciuli ure*8ea la oaptele din *a1era 5e*in,- &*,deau2 se1n *, doa1na Handrea a5ea s, intre s,0l po/teas*, din*oloNu putea s, i0l i1a6ine;e pe %i8ailopol +n su/ra6eria +1podobit, *u *o5oare ar1eneti2 bl+nd +n s*aunul pe rotile2 *u o *ea*, +n 1+n,9 Era1 1ai 5esel2 +ntr0ade5,r- %i8ailopol 5, 5i;itea;,: 9 Nu2 se str+1b, Daniel- D+nsul nu iese- Eu 1, du* la d+nsul i--9 i:< &i17i sudoarea r,*indu0i0se- Nu0i putea st,p+ni *urio;itatea- C+nd +l *unos*use2 +n pri1ul an de /a*ultate2 re6retase +nt+r;ierea +nt+lnirii- Cre;use la +n*eput *, a5+n0 !#K du0l pe %i8ailopol pro/esor ar /i ieit din el alt o1- Apoi re*unos*u2 +n/r+nt2 *,0l +nt+lnise prea de5re1e- Absen7a lui %i8ailopol din 5ia7a lui de p+n, atun*i i se p,ru o bine*u5+ntare4 tortura la *are0l supunea aten7ia iubitoare a b,tr+nului i1obili;at +n *,ru*ior2 6ri3a de a0i rea3usta erudit ori superior a1u;at *o1entariul le*turilor obli6atorii2 iritarea lui la tot *e 7inea de /uria tradi7ional, a tinere7ii2 alt/el pro/und *on/or1iste a lui Dra6o 9 pe atun*i 5oia s, tr,ias*, din plin2 aa *u1 *eilal7i tr,iau de3a /,r, e/ort2 a1+n+nd *u bun, tiin7, t+rnoseala2 *a pe un rol desuet ridi*ol 9 +l su/o*au i a3unseser, s,0i inspire oroarea de 1artiriu2 de +n7elep*iune2 de ra1olis1ent- %ult, lu1e 5enea la el dar Dra6o nu +n7elesese de*+t prea t+r;iu *, *eilal7i2 /i6uri ane1i*e i *ontorsionate a *,ror atitudine re;er5at, +n pre;en7a lui +l ener5a2 nu pri1eau de la pro/esor 5erdi*te autoritare2 nu trebuiau +ndru1a7i *a el pe o *ale abia a1uinat,2 *i lu*rau de3a +n sensul ei- Co1uni*au *u %i8ailopol din interiorul unui teritoriu *o1un2 dialo6+nd *a parteneri +n +ntreprinderile lor de /i;i*ieni2 de /iloso/i2 de s*riitori2 de Du1ne;eu

1ai tie *e2 oa1eni de3a +1p,*a7i *u *ondi7ia de22%i8ailopolA *are pe el +l +n6re7oa&e +n/urie de0a binelea *+nd b,tr+nul +i spuse *, are *ap de ari5ist i proaste date personale- Dup, p,rerea lui2 Dra6o era 6reu de reparat- &,r1anii lui p,rin7i nu a5eau ni*i o 5in,2 ba *8iar ar /i trebuit s,0i 5i;ite;e 1ai des- Dar +n el a5ea s, se dea /,r, +n*etare o lupt, +ntre sal5area 5ie7ii i ne6area ei2 unde po/ta2 *redea %i8ailopol2 5a 7inti totdeauna deasupra *rea7iei- Ii 5a 5eni 6reu s, se apere de se1ido*tis1ul str,lu*it2 de 5i*toria uoar, asupra sub1edio*rilor pe *are or6oliul +l +nde1na s0o sa5u0 re;e- @anse 1i*i i 1ult, 1un*,A2 repeta %i8ailopol2 str+n6+nd din /,l*i2 *lipind +n*ura3ator to*1ai *+nd Dra6o prospe*ta +1pru1uturi2 to*1ai *+nd ideea lui despre subli1a Renatere era *ontra;is, 1ai n,u*itor- Re/u;, *olaborarea 1i;eriei la at+ta str,lu*ire2 re/u;, de1onstra7ia de*,derii prin in5en7ie2 a 1i*,rii *a purt,toare de r,u- +n7ele6ea din 6reu *, a/ir1a7ia a5ea /or7, /i;i*,- Dar nu putu r,spunde *u ni1i* i nu +n7elese de *e un s,ra* de a*olo i de atun*i era *u totul alt*e5a de*+t unul de ai*i i de a*u1- Dup, alte de1onstra7ii ele5ate2 s,r,*ia era !#N

tot s,r,*ie- Intr0o de1o*ra7ie un o1 /oarte 1i* putea s, de5in, un o1 /oarte 1are- %i8ailopol r+dea4 @Adi*, un obe;=A Cu u1ilin7a propriei 1i*i1i2 disi1ulat, +n s*+rb,2 se retr,sese i0l l,sase pe patriar8 nea3utora7ilor- %ult 1ai t+r;iu2 *+nd +i re5,;use pe *+7i5a dintre ei2 la /el de ane1i*i dar la /el de preo*upa7i de ale lor2 a5usese senti1entul su1bru al unei rat,ri ire1ediabile i2 as*ult+ndu0 i 5orbind despre pro/esor2 pe *are *ontinuau s,0l /re*5ente;e +n *iuda /ai1ei rele *ole*tate +n ti1p +n 3urul nu1elui s,u2 +n7elesese *, +l iubeau- Era un la i ni1i* 1ai 1ult- .oate *, +1b,tr+nise2 sau +l sensibili;ase re/u;ul re*ent al Danei de a se *,s,tori *u el2 sau poate i se l,1uriser, de3a renun7,ri despre *are nu 5orbise *u ni1eni2 sau b,use 1ai 1ult 9 o*8ii i se +n*e7oaser, i2 *ondu*+ndu0l la autobu; pe unul din /otii ne*unos*u7i de la %i8ailopol +nt+lnit pe strad,2 bule5ardul 1iun+nd de oa1eni ;6o1otoi i +ndr,;ne7i2 par*, pui s,0l +n68ionteas*, la /ie*are pas2 +l lo5i pentru pri1a dat, *u un *anon de du8oare o1eneas*,2 un r,u 5oit i insuportabil prin *are2 +1bunat, i netulburat,2 doar pri5irea b,tr+nului tre*useA*eeai u1br, pre;ida la 1utarea lui din *,1in +ntr0o *a1er, +n*8iriat,2 +l tri1ise +n ulti1a 5a*an7, l+n6, p,rin7i la Clu3 i +i di*t, s, alea6, un post de pro/esor +n apropiere de Bu*uretiCiti2 +n nu1ele 5enera7iei2 tot *e /usese +ndru1at s, *iteas*,2 ador1ind nu o dat,2 dobor+t de oboseal,2 *u *artea pe piept- %edita de3a 1ai +n lar6ul lui la 5orbele 1ari rostite de %i8ailopol +ntr0o doar,2 s/aturi pe *are pre;u17ia0i adoles*entin, le e5itase2 /,r, a i le ter6e din 1e1orie4 @ia0o totdeauna de la +n*eput *u toateA2 @nu slu6,ri i1a6ini per/e*te *are sun, /ru1osA2 @nu te bi;ui pe spri3inul re*ipro* al *ontrariilor2 nu te 6r,bi s, *onstruieti e*8ilibreA2 @subie*ti5itatea nu instituie ni1i* de una sin6ur,2 *aut, *eea *e o dep,ete p,s0tr+nd0oA2 @nu te risipi2 toate detaliile s+nt ale *ui5a2 tu *aut,0le pe ale tale2 re/, *u ele ba;aA2 @nu te repe;i la b,taie *u prostia2 nu e asta treaba taA- Din *+nd +n *+nd reuea s, atearn, pe 8+rtie des*operirile /,r, 1etod, ale unei s,pt,1+ni bune- Re*itindu0le2 nu +i dorea de*+t s, i le du*, b,tr+nului2 s, atepte a*olo +n *,1,ru7a 1u*e6,it, p+n, *+nd le 5a ter1ina de *itit *u lupa lui de ele0 /ant2 aproape indi/erent la *e 5a spune despre ele- Dar +n *iuda /er5orii *are *res*use +n el2 +n *iuda iubirii i a te1erii s/+ietoare *, s0ar putea s, nu0l 1ai 6,seas*, +n 5ia7, da*, +nt+r;ie2 nu se putu urni- Abia *u *+te5a luni +n ur1,2 *o1pun+ndu0i +n ;iua liber, 1as*a unui 5i;itator bono1 oare*are2 purt+nd +n bra7e o pun6, de porto*ale i l,1+i rare +n ora2 tre*use pra6ul *a s,0l distre;e *u @/eno1enul suspe*tA- Indurase trata1entul de /eno1en suspe*t i2 din nou +n strada +nnoptat,2 se ae;ase pe bordur, pl+n6+nd *a un *opil- Ii relat, Ianei /inalul2 *eea *e ea nu1ea *ri;a de ner5i- Iana2 probabil *a s,0l *onsole;e2 spuse *, b,tr+nul e un por* i0apoi e nor1al *a un tip *apabil s, 5rea s,0i eli1ine *on*uren7ii pe ori*e *,i2 /ie i pro5o*+ndu0le o *ri;, de ner5i- Aa /a* to7i2 iar b,0tr+nii s+nt 1ai ire7i2 i de*i 1ai *ru;i de*+t tinerii ran0 *8iunoi *are lupt,2 pe /a7,- &e *utre1ur, la 6+ndul *, %i8ailopol ar /i putut0o-au;i- Dar nu0i r,spunse- O ur1,ri +n ti1p *e0i pilea un68iile2 ;+1betul atoatetiutor2 nasul +n*o5oiat

u1brind ar*ul rond0palid al bu;elor2 se1nele *+tui de pu7in atr,6,toare *are pledaser, *u un an +n ur1, pentru rasa i buna ei *retere- i0l +n*8ipui pe %i8ailopol d+nd0o a/ar, din *,1,ru7a lui printre bleste1e- Doar *, %i8ailopol n0ar /i dat0o a/ar,= )+1bea +n6ro;it de propria0i orbire4 si6ur *, nu s0ar /i si17it u1ilit2 lep,dat i idiot2 si6ur *, n0ar /i pl+ns da*, el la r+ndul lui ar /i /ost eBpediat de b,tr+n- Da*, ar /i stri6at la el2 da*, s0ar /i pre/,*ut *, nu0l *unoate2 da*, s0ar /i ar,tat prins de lu*ru2 da*, s0ar /i s*u;at *, n0are ti1p2 %i8ailopol ar /i /ost +ntr0ade5,r un o1 +ntre al7ii *are pl,tes* du1,nos o poli7, *+nd le 5ine bine- i aproape *, ar 1erita s, pl,teti poli7a unui ;urba6iu n,b,d,ios *are te p,r,sete r+n03ind la solu7iile tale abstra*te2 at+t de +ndep,rtate de proble1ele lui /oarte *on*rete= Cu at+t 1ai 1ult *u *+t i10 be*ilul su/er, apoi i07i d, dreptate4 e at+t de si1plu2 ar /i putut ori*+nd s,0i spun, de doi ani +n*oa*e2 e at+t de *lar *, totul2 dar absolut totul e o proble1, de *ontiin7,- E li1pede *, un o1 *u ade5,rat +n7elept nu poate /i de*+t bun- Ori*e 5ariant, a a*estui ade5,r2 ori*e de1onstra7ie a eB*ep7iei nu e de*+t o interpretare slab, i p,rtinitoare- De o 1ie de ori 1ai dureroas, le*7ia a*elei +nt+10pin,ri *u dra6 i +n7ele6ere2 *ald, sub toate re;er5ele ei2
!## !#" de*lara7ie de neputin7, +n /a7a unei neae;,ri *are +n*epe s, se1ene *u r,t,*irea- Intolerabile +n destinul lui erau to*1ai iert,rile entu;iaste- Co1arele lui2 *u rare eB*ep7ii2 se al*,tuiau din lu*ruri 1inunate2 din 6esturi pline de si1patie- I1ensa +n7ele6ere ne1eritat, +l +ndurera i0i eBploata toate re;er5ele de ruine /a7, de 1es*8in,ria2 lenea i +n6,larea propriei lui persoane dotate2 s,n,toase i la0 *o1e- In1or1+ntarea lui a3un6ea +n 5is 9 s/idare a le6ilor 9 un a*t *onsi17it i abundent2 o5a7ionat2 l,udat de 1ul7i1e2 *a un 1esia orb i surdo01ut- Crunt, +i ap,rea a*u1 ideea 1ai*,0si despre 3ude*ata de apoi2 splendoarea *are0i b+ntuise *opil,ria4 un Du1ne;eu de ;a8,r tre*+nd 5esel prin dreptul t,u i spun+ndu07i @Totul e bine aa- Eti iertat- Du0te +n rai *u *eilal7iA 9 in/ernul +nsui- @E un o1 bunA +i spuse Ianei +ntr0un t+r;iu2 oare*u1 *on*iliant- @.,i si6ur *, e bun2 s,rise ea- E in5alid2 nu: Dra*u0ar 1ai 5eni la el da*0ar /a*e pe nebunu- L0ar l,sa s, se01put, a*olo---A Respira7ia i se t,iase- &i17ise p+0 n,0n de6etele pi*ioarelor i1pulsul de a se ridi*a- %+inile i se0n*letaser, sub *ap i +n*8ise o*8ii str+ns0str+ns2 *a i *u1 *u toat, /or7a de6etelor u1/late ar /i su6ru1at0o- &e 6+ndi2 +n ti1p *e nu1,ra *a s, se liniteas*,2 la probele de bestialitate pe *are le tre*use Iana pentru postul ei de so*iolo62 la *andidele ei *on/li*te *otidiene2 ;ise @in*identeA2 +i d,du sea1a *, n0o 5,;use ni*iodat, pl+n6+nd- i aerul /ardat al r+sului ei- Con*entrat,2 Iana +i l,*uia un68iile *u 5iolet2 su/l+nd uor s, le usu*eRenun7,- Ni*i tortura n0ar /i +n1uiat0o2 aa *u1 o *unotea- &au nu se pri*epea el- &e r,su*i pe pern,2 /erit de lu1in, i ador1i sper+nd s, n0o 1ai 5ad,9 .o/ti1: 9 A1 /ost la d+nsul de *+te5a ori2 a1 stat de 5orb, i--9 Nu 5, l,sa7i ateptat2 da: )+1bi doa1nei Handrea *are0l atepta +n ua +ntredes*8is,- 'o*ile 1or1,iau2 pe deasupra lor una *are repeta @s, ne +n7ele6e1A9 I1ediat2 1ul7u1es*2 i1ediat&e ridi*, odat, *u Daniel2 pri5ind ne1ul7u1it ua des*8is,- &tatura b,iatului2 1ai pu7in de;a5anta3at, de 1,ri1ea *apului de*+t alt,dat,2 era aproape *+t a lui- Ni*i
!"D

*apul nu era anor1al- Anor1al, era 7inuta lui4 pe un *orp 1ai de6rab, 1ol+u i de;l+nat2 *u perpetu, alur, de sporti5 relaBat dup, e/ort2 se +n/i6ea un *ap *u relie/uri 1ari2 /runte des*8is, +naint+nd 1ult +n t+1ple2 piele *urat, i dens,2 i1aterial alb,- O*8ii pu7in bulbu*a7i atr,6eau /,r, 6re asupra lor2 1a6ni/i*+nd eBpresia i n,5,lirea bo6at, a *oa1ei blonde- Jo*ul albi*ios al eB*eselor se di1inua a*u1 i si17i ne5oia s, rete;e *e5a din *o1pli*itate2 +n prea31a uii le6,nate de *urent9 Tot la biolo6ie 5rei s, dai: +l +ntreb,2 +ndes+ndu0i *,1aa +n pantaloniDaniel ;+1bea- .,rea *, +n7ele6e es*8i5a9 Nu2 opti- Nu 1ai dau la ni1i*9 Ha2 8a= A1 tre*ut i eu prin asta- %ai s+nt doi ani2 5re1e lun6,--B,iatul trase perdeaua de *ati/ea spre teras,2 /,r, s, r,spund,- Aprinse lu1ina din a*5ariu i pres,r, o lin6ur, de /,r+1ituri2 /luier+nd uor deasupra *utiei 5er;i in*andes*ente- %i*,rile +i sunau lui Dra6o /als2 dar t,*u- Apoi +i /,*u lo* s, trea*, +n 8ol i +n*8ise *u 6ri3, ua-

Nu reuise ni*i de data asta- &alut, *ere1onios2 /,r, s, des*8id, 6ura- &e 8olba la Daniel2 ne5enindu0i s, *read, *, se l,sase s*os din *a1er, *a un *,7el- Atepta *a ele5ul s,0i *on/ir1e4 @Ei da2 e/e*te si1ilare *u *au;e di/erite- Retardat s+nte7i du1nea5oastr,2 nu euA- I0ar /i pl,*ut s, /i r,1as +n *a1era lui i s, stea de 5orb, sau s, se ae;e ai*i l+n6, el i s,0l des*oas,2 /,r, s,0i 1ai supra5e68e;e pornirile a/e*tuoase i strania re*unotin7,2 +n ti1p *e do1nul &toi*a i /ostul s,u *ole6 %,rinean *ontinuau s, @nu se +n7elea6,A2 1or1,ind nu1e de pri101initri i *anale 1ariti1e- Ni1i* nu0l +1piedi*ase2 doar senti1entul *on/u; *, posibilul e o i1pietate2 *, *e5a nu e to*1ai +n re6ul, da*, lu*rul e si1plu- &e r,s/,7a +n /otoliul din /a7a e1ineului2 a1+n+nd *ea*a de pe ta5a ar6intat,- N0a5ea pi* de 5oin7,- Daniel2 +ntre *u*oana noduroas, i ;b+r*it, *are *+nta la pian i tai*,0su 9 a*elai tip de 5oini*ie bl+nd,2 *a un urs do1esti*it 9 5orbea +n*et2 *u 1+inile la spate2 +ntrerupt de a*ordurile /andosite ale /e1eii- tia de3a *, Daniel +n7ele6e ne/eri*irea ei dar o a**ept, /,r, s0o eBpun,- Trebui s, ad1it, *, nu st,tuse ni*iodat, +n po;i7ia a*eea i ni*i n0ar /i tiut s, +ntre7in, !"! oU b,tr+n, 1u;i*ian, *ernit,- .ar*, printr0o ni1erit, +n0t+1plare2 e;use nu1ai aproape de oa1eni 1ai a**esibili i 1ai pu7in se5eri- Ca s,0i /a*, de lu*ru2 lu, *a/eaua- Doa1na Handrea se +ntrerupse2 +ntor*+nd spre el ta5a *u /urse*uri- &o7iile *elor doi *are se odi8neau pe *anapea dinaintea ei2 +i sur+deau *urios- Roie2 *,rnoas,2 *u din7ii +n*,le*a7i i pri5irea uie2 %,rinean*a p,rea surd, +n a/ara 1o1entelor *+nd se ta*8ina *u b,rbatul de 1ulte ori di5or7at- A*ela lipsea- &e te1u de e5entuale interpel,ri politi*oase2 dei tia *, r,spunsul nu e ni*i dorit2 ni*i as*ultat- .robabil roi2 +n*lin+nd stupid din *ap2 *a de un al doilea salut- Dar se 5orbea din nou- Nu 5eniser, de*+t de *+te5a 1inute i abia se a*o1odau sau *ei doi pe *are0i au;ise parla1ent+nd de o 3u1,tate de or, sp,rseser, /or1a7ia- Un 1iros inde*ent de ele6ant *onspira +1pre3urul lui aerul de +nt+r;iere nesi17it, al turitilor bo6a7iObser5, *, Daniel p,stra *u do1nul Handrea a*eeai atitudine si1andi*oas, i distant,2 proto*ol 6ra5 +n6,duitor *u *a0re0l in/or1a despre pli1barea lui la %o6ooaia- &0ar /i putut s, 1int,2 at+t era de serios- Dar *u *e art, a supunerii= Des*operea *u *iud, *, tandre7ea *ondes*endent, a b,iatului nu era ni*i pe departe in/atuarea unui de1ent ori retardat2 *i *urtoa;ie +ndrept,7it superioar,- Iar da*, putiul putea a5ea *o1er7 *u %i8ailopol la 5+rsta lui2 era /oarte probabil s, /i adoptat de3a *odul su/letes* al 1aestrului2 a*ea 1a6nani1ie pentru Dra6o i1per1eabil, la +n*eput i at+t de ridi*ol,- &au n0o +n5,7ase- .oate se n,s*use aa- &au +n5,7ase de la al7ii2 +naintea lui %i8ailopol- Ideea unui ir de buni +n5,7,tori2 de /apt ideea unei e*ono1ii +n 6reeli *are e*8i5ala a*u1 pentru Dra6o *u *ea a unei 6randioase e*ono1ii de ti1p2 asta da2 era de in5idiat- La ur1a ur1ei2 e*ono1ia de eroare era sin6ura 1etod, de *onser5at i *res*ut su/letul pe *are o 6,sise- .,*atul se lu1ina i el2 1ai de5re1e sau 1ai t+r;iu2 *a netiin7, 9 ni1i* de 1irare de alt/el2 a/ar, de per/e*7iunea suprapunerii2 +n +ntrebarea *,pitanului din 5is- Doar ironia *u *are sur+dea a*el b,rbos @+n7ele6i2 nu:A *a o alar1, bat3o*oritoare a 5i*iului- De5enise 5i*ios2 e ade5,rat2 p,ti1a2 1ai presus de disperare- +n 1ol*o1eala lui2 p+n, i pro/esoara de sport +i 68i*ea +n*ordarea de *+ine turbat4 +i 5orbea r,stit de par*, nu1ai porun*a a*r, se *u5enea r+ndaului +n*,p,7+nat i atepta de la el s, se +1potri5eas*,2 s, ;biere ori s, tr+nteas*, dar Dra6o2 res0pe*t+ndu0i intui7ia2 se supunea *o1en;ii ad1inistrati5e *a un *+ine dresat- Atleta *ea*+r, *unotea la oa1eni- i poate de a*eea +i edu*a +n ur,- &e 6+ndise nu o dat, *, al,turi de Iana isp,eaNu 5oia s0o arate 1ai*,0si i2 da*, Iana ar /i 5rut s0o *unoas*,2 s0ar /i opus din toate puterile2 *a i *u1 *ine5a ar /i +n*er*at s, ridi*e banda3ul de pe pla6a lui leproas,- (ro;a5 i0ar /i pl,*ut 1i*ii des*reierate s,0i /+l/+ie ro*8iile *u /er1oare i *apse prin salon= Ritualul potolit al bun,st,rii2 ra/ina1entului i respe*tului de sine din *are r,1,sese nu1ai pielea pe b,7 ar /i uns0o la ini1,- +n ti1p *e to7i ar /i *,;ut 5i*ti1e @5r,3iiA ei2 a*elei 5i*lenii de *a1eleon a6il i nes,tul2 *on/un0d+nd0o 1,rini1os *u @/ar1e*ul tinere7ii eterneA2 Iana i0ar 1ai /i +n,l7at to*urile *u un *enti1etru4 apar7inea +n /ine lu1ii unde si17ea *, +i e lo*ul i o do1nea- ?adoarea stabil, i +n*8is, a a*estui trib de dino;auri 1uribun;i din *are 1ai p+lp+ia atr,6,tor doar bla;onul *erea la r+ndul ei +1prosp,tare2 dispens+ndu0se de pre*au7iile trans1ise de0a lun6ul 6enera7iilor- Ne6li3en7, +n /ond +ndrept,7it,4 nu 1ai l,sau 1otenire substan7a2 *i *adrele eBsan6ue +n *are0i lene5iser, propriile sl,bi*iuni- Ni*i unul din ei n0ar /i ad1is *, sub aparen7a de protest a supra5ie7uirii lor2 3u*aser, *8iar pe 1elodia *e li se *+ntase- Asur;itoare2 derutanta @serenad, la tro1pet,A- At+ta doar *, nu li se adresase lor2 *i unor obie*te 9 insuportabil de real, o/ens,= 92 at+ta doar *, aproape ni*i unul dintre ai lor nu le 1ai pleda *au;a- %+n6+indu0i 1e1brele de *arton lu*ios2 *ontinuau s, se la1ente;e- +n *iuda nepotri5irii stri6,toare la *er2 s0ar /i putut totui *a +n esen7, ei i Iana s, se potri5eas*, per/e*t2 *u deosebirea *, Ianei *artonul lu*ios din *are era /,*ut, i se p,rea sin6ura *arne posibil,4 *res*use *u ea i2 /ires*2 se si17ea bine +ntre *ei *u *are se1,na- Dar nu1ai

a*u1 se putea +nt+1pla o atare *on/u;ie= .e 5re1uri2 *+nd 1odul lor de 5ia7, era le6al i r,sp+ndit2 do1nul Handrea *ule6ea laurii *elebrit,7ii pentru nite arti*ole de 6a;et, a *,ror platitudine +1pletit, *u 5e8e1en7, i *itate din politi*ieni de1en7i +7i stor*ea *,s*aturi de pli*tis- A*eeai Iana n0ar /i tre*ut pra6ul *asei de*+t *a sp,l,toreas, ori /e1eie la toate- C+te
!"E
!F 9 Ro*8ia de *rin

!"F

sa*ri/i*ii din partea /a1iliei2 *+t, 1un*, i *+t, a1bi7ie 1oral, din partea ei s0ar /i *erut pentru *a2 ple*+nd din a*elai pun*t2 spri3init, de toat, a*7iunea 8aoti*, a de1a6o6iei de1o*rate2 /ata s, intre pe ua din /a7, a /a1iliei Handrea *a 1usa/ir- I1posibil= A;i +ns,2 /,r, e/ort2 ea se putea instala pe so/a- De unde i do;a de realis1 a *on/u;iei4 e*lu;ele *obor+ser, +ntre ape e6ale iar *ele dou, ra1uri se +nt+lneau pe un teritoriu *o1un i su/i*ient2 sub 5,lul ilu;iei opti*e bine +ntre7inute *, unul ur*, i *el,lalt *oboar,Ridi*, o*8ii i *l,tin, din *ap *,tre Daniel *are des*8idea 1a6neto/onul i0i /,*ea se1n s, se apropie- Obosise- Tot /erindu0se de 3ude*ata re*e2 sperase de la 1i*a so*ietate un balsa1- Era 1elodra1ati* i idili*2 aspirant de proast, eBtra*7ie2 *u1 spunea %i8ailopol- .ui n,r,5it la /a1ilia *,ldu7,- Ar /i ple*at dar era prea de5re1e- Ni*i nu pierduse to*1ai ti1pul2 /iind*, ;iua2 pe *,ldur,2 nu 1ai putea suporta *a1era lui 1ada1 %ari- Ca lun6it *u ap,2 interesul pateti* pentru soarta lui Daniel +i plutea prin prea31, peda6o6i* i 5a64 putiul a5ea s, 5in, la el dup, 5a*an7, i 5or sta de 5orb,- ?runtea i se r,*ise- Cu *e drept s, se a1este*e: i *e0ar /i 6,sit de spus: Lu1ina se aprinse i nu se re*unos*u +n o6lind,- Ni1i* i1portant *u ade5,rat nu se pierdea 5reodat,- Apoi2 re6ula spunea *, ni1eni nu te a3ut, 1ai bine de*+t tine +nsu7i- O le8a1ite 1a81ur, +l sleise pentru so1n 6reu- O6linda +i li5ra 1asa albastr, a unui *orp la /el de de*orati5 *a s*rinul 1ieriu din *ol7.ri5irea tulbure i se +n*ru*ia *u a lui %,rinean *are0l po/tea *u 1+n, lar6, +ntre b,rba7i9 Ce /a*i2 do1nule: Ne e5i7i2 *,ti 6ura la *u*oane: &toi*a +i str+nse 1+na *u putere- &e ae;, pe s*aunul bo1bat sus7in+nd 6ri1asa lui %,rinean *are ar,ta *, so7iile lor nu s+nt de1ne de interesul lui- .ani*a +i disp,ruse *a prin /ar1e* i2 pentru pri1a dat, st,p+n pe sine +ntre pensionari2 reui s, i0l i1a6ine;e pe /ie*are purt+nd o *oad, stu/oas,- To1 +i re*o1andase a*east, republi*, ardeleneas*, de Re6at2 *on5ins *, at1os/era de a*as, +i 5a re5i6ora 1oralul lui serios de bolo5an- &e 6+ndi *, re0nun7+nd la 1editarea lui Daniel se punea la ad,post de reuniuni i *+ti6a ti1p- .utea ob7ine *ei patru sute de !"G lei lunari i alt/el 9 de ne*re;ut *u12 si1plu i nedu0reros2 le6,tura lui *u *asa se des/,*use +n *+te5a 1inute- )+1bi sporti52 ridi*+nd s, *io*neas*, p,8,relul de 5od*,2 *u o rar, sen;a7ie de eliberare 1eritat,9 Cu1 te des*ur*i du1neata *u *u*oanele2 do1nul 1eu2 *, noi a1 *a1 uitat 1eteu6ul:= Co1pli*e 6lu1ei2 &toi*a +i 1ai ridi*, o dat, 6enun*8ii pantalonilor de sto/, tare2 pre6,tit s,0 i r+d, o*8ii la +n*ur*,tura lui Dra6o- R,suna o 1u;i*, de /ond i1pur,2 o ba6atel, sua5, pe *are o ornau de0a st+n6a i de0a dreapta pianului 1ulte ar*uuri9 Nu 1, des*ur*- Adi*, 1, des*ur* dar *ontea;, prea pu7in- A1 a3uns +ntr0un pun*t 1ort2 aa2 de de;interes&e opri speriat de propria /luen7,9 Ei nu2 /,*u %,rinean2 8olbat la &toi*a2 s0o /i +ntors lu1ea pe dos: Eti un lene /,r, pere*8e2 +i spuse- Ai putea a5ea bun,5oin7a s,0l saturi pe burt,5erde ,sta de abera7ii- Tot nu 1ai ai ni1i* de pierdut- i li1ba te 1,n+n*,- Eti 1oale i n,;uros- Ridi*,0te i iei= %,rinean +n*epu s, 5orbeas*,2 o introdu*ere ;i6;a6at,2 plin, de 6reutate2 apoi *e5a despre /e1ei dar nu0l putu ur1,ri- Iarna tre*ut,2 *+nd Dana2 +ns,r*inat,2 st,tea ore +ntre6i pe ban*, +n 1a6a;ia +n68e7at, a lui To1 uit+ndu0se la ei *u1 s*ot i *ur,7, 1otorul 1ainii2 pre*is iarna tre*ut,2 prin /ebruarie2 uite *, 7inea 1inte2 ar /i a5ut *8e/ s, se +n/unde +ntr0o

pasiune de o ;i2 de o s,pt,1+n,2 nu 1ai 1ult- +n*, nai52 spera la *arnalitate 1urdar,2 5ul6ar,2 la un /el de *ontrariu abstra*t al /iin7ei sera/i*e i +n*,p,7+nate pe *are o i;6onise dar *are nu ple*a- %utra lun6, i a*u;atoare a Danei2 lipsa banilor2 obli6a7ia /a7, de To1 +i 1,*inau ner5ii- 'indea pulo5ere i d,dea le*7ii- Un soi de po/t, re5anard, +i des*8idea o*8ii 1ari asupra tuturor /ru1oaselor *are *iripeau2 +1bl,nite2 pe str,;i- &e l,1uri repede *, tenebrele puturoase nu erau pentru el- Ador1ea a1or7it de /ri62 abia de;68e7at din noroaiele dru1ului de 7ar,2 *u ure*8ile 5+3+ite de *urentul din autobu;2 *a un bul6,re de /o*- +1b,iat2 5is, +ntr0o noapte *, 1er6e pe str,;ile de beton ale unui ora ne*unos*ut2 printre *uburi de beton oribile2 *a nite *a;,r1i2 spre *asa unei /e0
13*

!"$ 1ei- Nu /usese ni*iodat, at+t de e1o7ionat- .urta +n bra7e un bu*8et i1ens de lalele de toate *ulorile i pi*ioarele i se 1uiau pe 1,sur, *e se apropia- As*ulta2 1er6+nd2 o 1elodie dia/an,2 *unos*ut,2 un solo de pian *are p,rea *, iese din el- &un, la ua unui oare*are bun*,r2 *u 1+na ud,- +n/ri6urat i transpirat2 d+rd+ind de e1o7ie2 5edea +n 1inte /i6ura ei pe *are la tre;ire2 *a de obi*ei2 nu i0o 1ai putu a1inti- Ni1eni nu 5eni s, des*8id, i2 dup, *e 1ai sun, de *+te5a ori2 *u o disperare *are anula +ns,i lu1ea2 se pr,bui +n pra6 peste lalele2 8o8otind at+t de tare *, au;ea *u1 +i po*neau oasele de;l+nateDoar pianul a*ela an6eli* *obora +n apo6iaturi 1,runte2 +n 1orden7i li1pe;i2 o*ta5e nes/+rite2 de la 7iuitura /irului de p,r la bas9 Nu 1, as*ul7i2 nu: +l ad1onesta %,rinean 6lu1e7- Doa1na Handrea +l atepta distrat, s, obser5e platoul pe *are i0l 7inea de *+t5a ti1p la +nde1+n,- Tres,ri slab2 surprins 1ai 1ult de re*italul *ristalin al pianului- C,ut, o pr,3itur, 1i*, dar 6a;da su*i platoul i o pierdu9 i eu 10a pli*tisi *u 5oi2 i eu2 spuse ea +n *8ip de alint%+n*, /,r, 6ust- Ni1eni nu se o*upa de Daniel- +1p,*at probabil *u *ele *+te5a ore de pierdut2 st,tea +n /otoliu *u *otul spri3init de 1a6neto/on i se uita pe /ereastr,2 +ntuneri*ul +naintase i nu se 1ai distin6ea 1are lu*ru- &e 6+ndi *u re6ret *,2 dei at+t-de supus2 b,iatul +i *u*erise dreptul s, se i;ole;e2 pe *+nd el +i pierdea sensibil e*8ilibrul +n *iuda *o1pla*erii pe *are i0o di*tase- Ni*i o tensiune +n *orpul lui Daniel- &i6ur2 el nu era bun de ni1i*- Rata siste1ati* ori*e antrena1ent2 nu putea 8ot,r+2 pur i si1plu2 ni1i*9 &, ne +n7ele6e12 i se adres, iar2 de data asta porun*itor2 %,rinean&e terse la 6ur, tre1ur+nd2 *+t pe *e s, se +ne*e- O /urie nebun, +l n,p,di i arti/i*iul *a1erei *alde2 *u uoteala /e1eilor +n spatele lui +i str+nse /,l*ile2 8+rind din7ii- ?,r, s,0i 1ai *ontrole;e tea1a2 +n lo* s, a1u7eas*,2 /iind*, si17ea *, se su/o*, +n str+nsoare2 i;bu*ni4 9 Nu pute1 s, ne0n7ele6e12 1, ierta7i- C+nd doi oa1eni stau de 5orb,2 *, 50a1 au;it spun+nd2 ei de /apt s+nt trei- Al treilea e ba;a lor *o1un, i *a s, se *on0 !"K 5in6, re*ipro* se re/er, tot ti1pul la ea- &e +n7ele6 *u at+t 1ai bine *u *+t al treilea e 1ai *onsistentDa*, a1+ndoi s+nt ipo*ri7i2 atun*i nu 1ai s+nt trei2 *i *in*i9 Ce 5orbeti2 do1nule: i da*, s+nte1 nu1a doi: Ii /,*u *u o*8iul so7iei sale *are se apropiase s,0l 5ad, 1ai bine pe Dra6o- %u;i*a t,*use i Dra6o +n7ele6ea2 de3a senin2 *, nu 1ai are *ale de +ntoar*ere- &e sili s, ;+1beas*,9 Nu s+nte1 doi2 *, doi +nsea1n, unul- ti7i *+7i s+nte1: 9 C+7i: opti &toi*a2 at+t de serios +n*+t a5u i1presia *, intrase +n 3o* i0l ur1,rea2 dei *u oare*are dispre7- &u/eri i se a1bi7iona4 9 apte%,rinean +i d,du o*8ii peste *ap2 r+;+nd sin*er +n5eselit4 9 &*u1pa 1ea2 1ai s+nt *in*i as*uni pe0ai*i pe unde5a%,rinean*a +i ar,t, din7ii +n*,le*a7i- Atepta inde*is, o s*a1atorie- Celelalte /e1ei t,*user, dar r,1+neau pe so/a uit+ndu0se una la alta- Ne5asta lui &toi*a2 +n*, t+n,r, +n *iuda 1eelor *,runte2 ridi*, b,rbia as*u7it, *u un aer o/ensat9 &+nte1 apte2 spuse e1o7ionat- Apoi +i re5eni adu0n+ndu0se4 ade5,rul e *,2 *u *+t s+nte1 1ai 1ul7i2 *u0at+t ansele de0a ne +n7ele6e s+nt 1ai 1i*i- Du1nea5oastr, a5e7i i1presia *, trebuie s, st,p+ni7i i

ipo*ri;ia 1ea2 *, ti7i s, intra7i i +n rolul 1eu- %, obli6a7i s, tre* +n re;isten7, i s, /iu 1ai atent de*+t se *ade- '0a1 as*ultat- Cel 1ai bun lu*ru pe *are pot s,0l /a* pentru du1nea5oastr, e s, ta*- Da*, a7i a5ea eBperien7a a *eea *e spune7i2 n0a7i /i /ost a*u1 ai*i i da*, totui a7i /i /ost2 nu a7i /i ar,tat aa2 nu a7i /i 5orbit aa i +n 6eneral 50a7i /i dat sea1a *, n0are ni*i un rost s, dis*uta7i *u 1ine- N0a1 ni1i* +1potri5, s, /iu luat drept idiot dar nu 5,d *e 50ar da dreptul s, /i7i at+t de si6ur *, s+nt idiot- %ai 1ult2 da*, totui *rede7i *, s+nt idiot2 nu trebuie s, suport s, 1, 1ane5ra7i du1nea5oastr,2 da*, nu 5, re0 *unos* autoritatea- i n0o re*unos*- .e *ine 1ai repre;int, 5orbirea du1nea5oastr, *+nd 5i*leni7i *u trei persoane nu1ai *a s, 1, *on5in6e7i: .une7i la so*oteal, *, i !"N eu 5, as*ult *u trei ure*8i- .oate *, da*, nu 10a7i a6resa2 a putea s, 5, *o1p,ti1es*9 Ilie2 l0ai a6resat tu pe do1nu: 9 Do1nu e t+n,r2 +i liniti %,rinean so7ia *are p,lise *a +n prea31a unui s*andal- .,rea dispus s, ierte turbulen7a unui 6olan tra5estitDoa1na Handrea +i opti peste u1,r so7ului *are adu*ea o ta5, *u pa8are din bu*,t,rie4 ap,2 ap, pentru %ar*ela- .rietena ei2 re;e1at, de spetea;,2 pri5ea /iB unde5a +n noapte2 peste *apul lui DanielNi1eni nu +ndr,;ni s, 5orbeas*, 1ai tare- Daniel ap,s, butonul de start al 1a6neto/onului2 *ontinu+nd s,0l pri5eas*, pe Dra06o *u aerul lui pani*2 surd2 ineBpresi5- &i17ea +ns, *, b,iatul nu se solidari;ase *u el- C+t oare2 Doa1ne2 a5ea s, 1ai dure;e ta*laua asta +n *are2 /iind*, erau spuse2 lu*rurile trebuiau s, te 1int, *, i s+nt: @&e poate s, 1ai dure;e aa2 pentru *, e *8iar tipi*ul nostru2 nu1ai *, /olosit +1potri5,2 +i spunea lui %i8ailopol- N0a1 a3uns noi s, /olosi1 toate *u5intele /aptelor pe *are nu le0 a1 /,*ut ni*iodat,2 ni*i noi2 ni*i str,1oii notri: Ilu;ii din *e +n *e 1ai pline de prestan7,- .e nisip%ie01i spune7i s0o iau de la *ap,t- Unde e *ap,tul:A &0ar /i putut oare *a Daniel s,0i /i repri1at toate 5iolen7ele: La aispre;e*e ani: @A putea s, /iu sin6ur2 i bl+nd2 da*, a /i l,satA- In *,1aa lui de un albastru aproape ne6ru2 +n pantalonii ne6ri2 str,in de 5+rst, i de parti*ipare2 indi/erent la po;, +ntr0o po;, de absen7, ne+ntrerupt,2 *u 1+i0nile a*operind tot lo*ul2 netiutoare de 1,ri1e2 *u destinul s*,pat de sub presiunea p,rin7ilor2 ale6+ndu0i sin6ur 1edita7iile2 pli1b,rile2 1aetrii2 pre5enitor *u ori*e surs, de *on/li*t2 tulburat de ipote;a le*turii r,u5oitoare a unei te;e2 totui de;interesat de eBa1en2 de;interesat de tot +n a/ar, de peti i p,s,ri2 *opilul ,sta era ino*ent sau *int,rise de3a: &e po1eni str+n6+ndu0i de6etele 1+inii stin6i2 6est de *o1pri1are a /uriei pe *are nu0l 1ai /,*use de 1ult9 Nu 1ai s+nt t+n,r2 se s*u;,- &+nt2 ile6al2 1atur9 Eti de;6ust,tor2 do1nule pro/esor2 ap,s, ironio doa1na &toi*a2 du*+nd iar pa8arul la 6ur,9 El5ira= &toi*a se ridi*,2 /ul6er+ndu0i so7ia *a pe un 7+n* *are !"# intrase +n noroi- Handrea2 nea/e*tat2 +l b,tu pe u1,r +1p,*iuitor9 Ei2 asta0i a*u- C0o /i t+n,r2 *0o /i 1atur= Oa1enii 5orbes*2 nu d, ni1eni *u p,ru2 nu: Uite eu2 +i spuse lui %,rinean eare se *u/undase +n 6+nduri 6rele2 eu la dou,304 oi de ani i0a1 spus patronului *, e un tr+ntor i un por*4 e *+ine- %0a dat a/ar,2 a1 /ost o1er aproape un an4 ar 10a1 bu*urat *, i0a1 ;is0 o- .e ur1, au tre*ut anii2 e0a1 +nt+lnit la o edin7, la 1inister2 a1 stat de 5or0i M,--- Uitase bietu o1 *, noi2 odat,--- &e ra1olise un pi*- A i 1urit pe ur1,2 Du1ne;eu s,0l ierte- &e uit, la %,rinean *u po*,in7,- Era *lar *, +i era antipati*- O1u 5orbete2 o0aa i0e /elu2 ;ise +ntr0un t+r;iu *+nd ni1eni nu se 1ai atepta s,0l aud,- Da da*, tot s+nte1 1ai 1ul7i2 1,*ar s, ne si17i1 bine- C, s+nte1 +n 5a*an7,2 spuse a1,r+t2 *u un ire;istibil u1orDaniel ridi*, din spr+n*ene2 1irat de 1e1oria lui tai0*,0su2 +n ti1p *e 1ai*,0sa r+dea +n/undat- B,tr+na +n ne6ru iei din baie2 proasp,t /ardat,2 la ti1p *a s, *io*neas*,2 de l+n6, Daniel2 *u toat, lu1ea2 *are ;+1bea pu7in /or7at- &oneria sun, *a o bine/a*ere i doa1na Handrea se duse s, des*8id,%u;i*a se re5,rsa 1ai plin2 des/,*+nd lo*ul +ntr0o sal, de petre*ere no*turn,- +nsin6urat2 *er*et, *o5oarele sub7iri *u 5+r/ul +n sus- Un r,s,rit 1,runt +n *ulori de p,01+nt2 /u1 i *,r,1id, 5e*8e2 *a o des*riere a pailor- Cel dinspre *a1era lui Daniel2 pres,rat *u /lori 1,runte2 *el 1ai to*it2 +i d,dea la i5eal, ur;eala 6eo1etri*,2 lan7ul rit1i* de noduri neb,nuite sub erpuiala stins,- +l pip,i- &/oara p,rea de 1,tase- Ri6oarea si1pl, sub 1asa a*eea de a1,nunte2 1iile de 6esturi eBa*te *are *onstruiser, s,rb,toarea +n/lorit, 9 totul ur1a a*elai 1odel2 era /,*ut la /el2 +n ne*unotin7, de *au;,- De le6i noi nu era ne5oie- Era ne5oie de supunere i s,rb,toare- Atun*i de *e 1ai 5orbea: De /ri*,2 de po/t,- .oate *, Daniel tia 9 i 5oia s,0i spun, i lui *, aa e dar r,1ase2 *e5a 1ai linitit2 *u nasul +n *o5or.ledoaria +l *obor+se +n proprii s,i o*8i2 *a pe ori*e +n5in6,tor- Lup +n piele de oaie= Jude*ind dup,

aparen7e2 *u 1intea unui o1 oare*are de ai;e*i de ani2 de la Dra06o nu te puteai atepta la o ase1enea rea*7ie- Dar poate !""

*, 1intea +n*re;,toare a a*eluia era 1ai +ndrept,7it, s, eBiste de*+t nenoro*itele sale *ontorsiuni- Unde du*eau ele: In lo*ul unor atari a5alane 6re7oase2 era 1ult 1ai 6reu de purtat 1as*a propriei /iri2 *u ani1alul ei *u tot- C+t tr,ia2 1inunea nu era t,*erea plin, de +n7eles- %inunea nu era 1oartea2 *i ansa de a preda *ui5a tot *eea *e de5enise el2 *a pe un pa*8et4 preabine*unos*utul pa*t- @Nu 1ai a1 r,bdare s,0l atept2 +i spuse- R,bdarea e +n6ereas*, i a1 a3uns s, *onsu1 *+te un +n6er pe ;i-A i *u1 se 1ai 6r,bise2 +n68i7ind *u5intele2 s, ter1ine *e a5ea de spus p+n, nu i se s1ul6ea li1ba2 p+n, nu era ;5+rlit +n strad,Uitase s, 5orbeas*,2 se 1inun,2 des*operind pe *o5or lu*ruri pe *are nu le putea nu1i- .entru toate ni1i*urile trebuia s,0i ia ini1a +n din7i2 atept+r-0du0se de /apt la +n/r+n6ere- Unde era linitea sole1n, a portretelor de bestii b,rboase2 prin*ipi +n/i6+nd pinteni +n 6+tle3e ne5ino5ate: Nu2 ;+1bi2 lui alte puteri +i trebuiau dar2 dup, toate se1nele2 ele a5eau a*eleai re6uli i erau /,*ute tot din /ri*,- i *8iar da*, era *ura3ul un produs al /ri*ii2 al lui2 r,*net s*os sub bi*i de o /iar, le6at,2 nu s,rea peste 1es*8ina0i persoan,- @.ro5in*ial- &,ra* i 5anitos- Cu eterna noastr, *on/u;ie4 *ultura ne 5a sal5a=A Un eBpert +n detalii nu se putea l,sa t+r+t +ntr0o ase1enea /an/aronad,- Unde erau detaliile2 dreptul lui2 +ntune*at de /urie: A2 +n*, 1ai p+lp+ia2 s,ra*ul2 s,ra* i pro5in*ial2 i se n,;,rea i lui *, e o12 bietul pete= &e 6+ndi *u 3ale *, nu 1ai a5ea s, apu*e *lipele /eri*ite *+nd ;bura sau +nota /,r, ruine2 de;1,r6init2 ni*i nu tia *u1- @Cu1 s, 1,0nsor2 1a1,: N0a1 *as,2 n0a1 bani2 n0a1 r,bdare- Ce tii du1neata:=A De *e se le6a de nenoro*itul ,la: Da*, s0ar /i luat +n serios2 da*, ar /i tiut *are e treaba lui2 n0ar 1ai /i /ost ai*i i n0ar 1ai /i des*8is ni*i el 6ura- %i8ailopol4 @Cas,2 /a1ilie sau 5i*ii- Alt/el te +n/r+nea;, lipsurile2 *o1anda- Re;ol5,- Re;ol5,0te- Ce0atep7i: &, *rape 6ostatul de in5idie *, te0ai +ns*ris tu la do*torat:A .ri5i *u 3ind 6rupul de siluete 1i*,toare din *are /usese eB*lus- Ni*i a*u1 nu se *,dea s, ple*e- Ni*i da*, i0ar /i 1u*at 1+inile- +n*, *in*i 1inute9 Nu 5, /a*e7i proble1e- Nu s0a0nt+1plat ni1i*200

9 +1i pare r,u2 +i spuse lui Daniel2 /,r, s,0i poat, st,p+ni un li*,r r,;le7 de satis/a*7ie- Nu trebuia9 .robabil *, nu2 r,spunse b,iatul se*2 pe a*elai ton 1oale.ro1ptitudinea +l irit, dar +i 1u*, li1ba- Noua 5enit, intrase i ;+1bea2 pu7in str,in, +n 1i3lo*ul lor2 +n0tin;+ndu0le 1+na *a unor *unotin7e 5e*8i pe *are le ne6li3ase- %ai puterni*, de*+t ei2 a/e*ta 1odestia2 *a un b,rbat *elebru- Era at+t de /ru1oas,2 at+t de di/erit,2 at+t de proprie2 *, tre*ur, 1ulte 1inute i /oarte 1ulte 6esturi p+n, s,0i dea sea1a *, nu o *unoate+i r,spunse 3la +n*linarea nedu1erit, a *apului *u un @bun, searaA sonor2 /,r, s, se apropie i /,r, s,0i tr,de;e interesul- %i1, *8iar *, /usese deran3at din *on5ersa7ia a*aparant, *u Daniel- Era sin6urul lu*ru la *are se pri*epea dar eBa6erase- .ierdea 1,sura de /ie*are dat, *+nd +i +n*8ipuia *, 5enise 1o1entul- +n*epu s,0i *aute 7i6,rile2 lun6ind s*oto*eala dintre o*8eade- Anii ei erau un r,;boi in*ontient +ntre 5ioi*iune i /ibra obosit, de ener6ia *are0o u;a- %i*area ieea din ea 1ai s*urt, i 1ai +n6reuiat, de*+t i1pulsul- O e;itare a 6+ndului *are i se *itea +1pre3ur *a o *onstr+n6ere asaltat, de /or7a biolo6i*,- &e si17i +nrudit *u ea i asta0l pre*ipit,- Cu1 se /,*ea oare *, *eilal7i nu obser5au: A5ea p,rul aproape alb sau i se p,ruse: +i aprinse o 7i6ar,9 Cine e doa1na: ris*,2 dar Daniel2 /iul unor p,rin7i b,tr+ni2 era obinuit s, aud, ase1enea +ntreb,ri i s, r,spund, /,r, s, 1ite bu;ele9 &ora *ea 1ai 1i*, a 1a1ei- 'iolonist,Ni*i o surpri;,- +n5e*inat, unui *ult sau subaltern, lui2 +i poart, tatua3ul prin lu1e- Doar *, ea apar7inea a*elei 1eserii2 pl,nuit, i ur;it, aa *u1 respira pentru o soart, anu1e- Nu poseda *a 1ul7i al7ii2 pe /irul +n68e7ului2 un 1i3lo* de trai dintr0o pri*epere4 +n*lina7ia 1odest,

a *apului re*unotea or6olios absen7a /atalit,7ii i a nelinitii *are +nso7ete per*ep7ia unei *antit,7i- &i6ur *, ea a5ea o /or1,2 dar nu se putea 1e1ora2 /iind 1ai de6rab, e/e*tul de*+t *au;a eBisten7ei ei- Albit, +nainte de 5re1e2 sub7ire o7elit, +n talia ro*8iei ne6re *u un i1ens 1,r rou pe piept2 de *are se le6au to7i a*u1 /,r, *a ea s, 1ai aple*e pri5irea2 tiindu0l a*olo *u un r+s adu10
ED!

brit de alt, putere de*+t +nt+1pl,toarea lor aten7ie2 p,rea tre*ut, de partea lu1inoas,2 *redin7, su5eran, bolilor i spai1ei2 at+t de *lar ne*on5ertibil, *, o*8ii nu i se 5edeau iar atun*i *+nd se ae;, +n /otoliul *el 1are2 sala se ordon, dup, *li1a ei2 de5enind 7u6uiat,- @EBist, o atrae7ie 1orbid,2 pre6,tea Dra6o pentru o*8ii b,tr+nu0lui2 +n pl,*erea *u *are des*operi1 i*i0 *olo absurdul ori nenaturalul realit,7ii- C+nd ase1enea /ra61ente a3un6 s, ne obsede;e *a /ra61ente2 *+nd din /a*ila lor dis*ontinuitate se poate *onstrui un arti/i*iu suprarealist2 din p,0 *ate2 +n *iuda /ar1e*ului2 ne 6,si1 +n plin, eroare- &au +n plin do1eniu al ispitei- &i1t *, pentru a /i +n ade5,r 9 ade5,r +n a/ara *on7inutului 9 realitatea trebuie s, aib, alt +n7eles4 unul *ontinuu i uni/or12 din *are ni*i o ne6a7ie s, nu se poat, i;ola2 +n *are2 *u alte *u5inte2 ne6a7ie s, nu /ie2 *i nu1ai o substan7, a0toate0*apabil,2 e6al /ru1oas, +n toate 1o1entele eiAst/el2 des*rierile +i *ore*tea;, *au;alitatea si1pl,2 a*7iunile +i lea6, e/e*tele2 /,r, *a 1orala s, 1ai apar, *a un prin*ipiu supra0 ad,u6atA9 .le*a7i +n *on*ediu: +ntreb, Daniel9 Da*, spun *, a1 stat a*olo2 o au;i na;ali;+nd2 toat, lu1ea 5ede *l,direa aia 6i6anti*,&i6ur *, +n ea2 unde5a a*olo2 dar eu la subsol2 +ntr0o boB,- .e ur1, ne0a1 1utat--R,*oare +n,buit, de u1e;eal, *,ldu7,2 +nt+r;iere 1a81ur,- &e +1pleti +n *o5or +n*er*+nd +n a*elai ti1p s, 5orbeas*,- A5u sen;a7ia *, se pr,buete lent la podea- Apoi plan,- &e urni2 odat, *u pianul *are *obora ;6lobiu *la5iatura9 Ar trebui s, r,1+n2 s, +1i 5,d de lu*ru- C+nd 1i0a1 ales te1a 9 se +nsu/le7ea2 sus7inut de o*8ii bo1ba7i ai b,iatului 9 1i s0a p,rut /oarte i1portant de de1onstrat *, prepo;i7iile au putere de 5erb- Adi*, s+nt nite *ontra6eri- i si6ur *, lo6i*a /ireas*, a pro*esului e intere0 sant, i a*u1- Nu1ai *,2 *u1 s,07i spun2 *+ti6ul lin65isti* al unei atari de1onstra7ii e /oarte 1i*- Apare *a o tr,;naie i se suprapune pe istoria li1bii2 pe alte 6ra1ati*i2 alte *8estii--Cine5a r+se i ea +i s*utur, pletele de pa3 bu/on2 /latat,- )+1bi2 re5,;+ndu0i tinere7ea9 i n0o 1ai s*rie7i: 9 Ba da2 dar trebuie re068i*it tot siste1ul de *on0str+n6eri prin *are se a3un6e la asta- &0ar putea s, du*, departe- &au s, 5in, de departe- &+nt straturi 1ari prin *are trebuie s, tre*i pentru un a1,nunt *a ,sta- Nu e un obie*t2 e o /apt, i0atun*i toat, +n7ele6erea se s*8i1b,Trebuie ata*at sub alt, /iloso/ie+i ple*, o*8ii4 l+n, plat,2 /ante;ie isto5it,- &0ar /i putut s, par, un /andosit: Atept, *a Daniel s, se ae;e2 atept, +n*ordat un *u5+nt- Iana ador1ise2 bine+n7eles2 atept+ndu0l s0o ia +n bra7e2 alt siste12 surise2 prin *are *e rost a5ea p+nda /e1eii *u *are el se1,na leit: 9 Do1nul %i8ailopol 5, iubete2 spuse b,iatul9 Asta0i sin6urul lu*ru *are *ontea;,2 r,spunse aproape b+lb+indu0se2 *a i *u1 bu*uria +i 7+nea din 6+t2 +ndelun6 pre6,tit,Intr0o noapte de *arna5al2 str,bat +1preun, oraul alb2 stre*ur+ndu0se +n 1ul7i1ea de 7ipete i /l,*,ri rotitoare2 5e1intele lor europene prad, *urio;it,7ii ro05er;i06albene2 5eseliei tur1entate a unei 6in7i str,ine- C8ipuri de es*8i1oi2 /ebr, 6utural, de arabi- %i8ailopol2 st,p+n pe pi*ioarele lui2 dansea;, la un 1o1ent dat 7in+ndu0se de u1eri *u un barbar- .e Dra6o a6ita7ia +l inti1idea;, i0apoi are un nea3uns pe *are nu0l poate lo*ali;a- &u/er, o s+*+ial, di/u;,- Ur1,rete uluit ;b,n07uiala al*ooli*, a b,tr+nului2 pentru a *,rui ini1, slab, se

te1e4 @Da 1i*,0te=A +i *8iuie %i8ailopol2 @1i*,0te2 e eBtraordinar=A Un 6rup de /e1ei 1as*ate +i desparte2 +n*ear*, o *u1plit, /urie +1potri5a 6ai7elor *are0i ridi*, /ustele2 /and+nd dr,*ete pi*ioare 1ulatre2 lu*ioase- Dar i +1potri5a 7apului ;,b,u*2 spun+ndu0i @un +n7elept nu0i pierde /irea2 nu0i pierde /ireaA- @Bu*ur,0te=A +i r,*nete %i8ailopol i o /e1eie +l *iupete de bra7- 'rea s, ridi*e pi*iorul2 5rea s,0i dea pur i si1plu un ut dar pi*iorul lui e prea s*urt- Doa1ne2 e *8iop2 asta0l rodea2 e *8iop i +n*r+n*enat i /e1eile0l stri6, @Cr,*iun2 Cr,*iunA *8i*otind *are de *are 1ai as*u7it de sub 1as*,- Abia se 7ine s, nu *ad,- Ur1ea;, ;iua *ea 1are2 nebunia asta e a3unul a *e5a *are0i s*ap, iar %i8ailopol nu 5rea s,0i a1inteas*, *e e- Ni*iodat, n0ar /i *re;ut *,0l
202 203

5a abandona aa2 +n 1ul7i1ea s,lbati*,2 1ul7u1indu0se s,0i stri6e din 5+rte3ul a*elui tontoroi nes,buit @Bu*ur,0te2 bu*ur,0teA2 *+nd el2 se 5ede bine2 e un biet in/ir1- Apoi2 %i8ailopol nu 1ai dansea;,- &+nt din nou +1preun,2 Dra06o spri3init de bra7ul lui2 intr, pe o str,du7, +n6ust, i diii senin %i8ailopol +n*epe s, b+;+ie 1elodia2 7iuitura pe *are dansase- B+;+ie i se stri*, de r+s- Uit+nd de pi*ior2 r+de i Dra6o2 b+;+ie i el2 se stri*, de r+s9 Dar 5ali;ele trebuie s, 5in,2 spuse *al1 b,tr+na +n ne6ru9 +n n,de3dea lor--- suspin, doa1na Handrea9 Nu tiu *e inspira7ie a1 a5ut s, pun toate ro*8iile lun6i separat2 ;ise ea2 pip,ind bu;a *etii2 absent,Ce pr,pastie2 se 6+ndi2 *e nenoro*ire= Re/leBul ne*a;urilor ei 1,runte adu*ea *u i1ita7ia 5orbelor p,rinteti +n 6ura *opiilor- &au erau *8iar identi/i*,ri t+r;ii de situa7ii- Oare *+7i b,rba7i2 lipsi7i de eBperien7, la /el *a ea2 +i<luaser, /a7a 6rea i ti1brul sub7irate*2 nesi6ur2 drept sen;ualitate: +n pi*ioare2 %,rinean sorbea din *a/ea- &toi*a +l i1it,2 *u 1e*ani*a sto/ei 7epene9 Con*ertu0i dup,01as,2 nu: Te du*i +n ro*8ia asta2 s, 1oar, ,ia de po/ta ionatanului- &, tii *, erau *8iar de 1,ri1ea asta2 da au intrat +n p,1+nt%,rinean 8o8oti2 tres,lt+ndu0i spatele lat2 ostentati5 +ntors spre Dra6o- ?e1eile suriser, eu +n6,duin7,9 Trebuie ro*8ie lun6,2 o/t, ea- &, bat oraul dup, 1aterial2 s, stau a*u1 dup, *roitoreas,--+n /ine2 a*operi 5orba *u 1+na ne+n*8ipuit de us*at,2 se re;ol5, *u15a9 &,07i /a*i o ro*8ie de pete2 opti Dra6o9 A7i spus *e5a: 9 Nu2 nuO ro*8ie ne1aiau;it,2 ro*8ie so1noroas,- +n *are ni*iodat, nu e *ald i nu e /ri6Q la *are nu se poate ad,u6a i ni*i s*,dea ni1i*Q pe *are ori*ine o re*unoate de 8ain,Q din *are ni1eni nu *oboar, i din ea nu se poate ur*a- @Ai 5orbit +n so1n2 +i spusese Iana- Ai 5isat pete:A A doua ;i 5enise *u un *rap uria2 +l 6,tise iute2 6r,bit, s, ter1ine eu 1onstrul plin de oase de /ierCarne 6ra0
204

s,- %ada1 %ari a5usese o *ri;, de bil, iar Dra6o boli +n *o1prese re*i2 a*rit de *itronadeBo1b,neala ei +1pre3urul patului +l binedispuse i r+sul +i t,ie 6rea7a 1ai bine de*+t l,1+iaR+se i nu se 1ai putu opri din su68i7- ?uria ei sin*er, deborda4 se d,du de eBe1plu2 b,tu din pi*ior2 +i ar6u1ent, *, e o /iin7, pra*ti*,2 +i ar,t, pe *eas *+t 1ai are de stat la el i +i potopi 1oleeala *u noi o*,ri- Dar era +ntr0ade5,r @in*apabil de a1orA- Ar7,6oasa2 in*redibila 1es*8in,rie2 pateti*ul e6ois1 iube7 al /e1eiutii *are0i /,*use pro/esiune din a nu /i bun, de ni1i* +i inspirase un respe*t la pri1a 5edere nelalo*ul lui- +ntre;,rea uneori banale 1oti5a7ii 1aso*8iste- Dar nu- Cel 1ai adesea *ru;i1ea ei purta adierea si1plit,7ii 6olae a o1ului2 1a1i/er biped n,s*ut +ntru ni1i* i sur68iunit /,r, tiin7a lui +ntr0un spe*ta*ol absurd- Era rea *u r,utatea eBa*t, a instin*tului de *onser5are 9 bun, *u bun,tatea eBa*t, a lin6uirii orien0 tate- Li1bu7ia ei era un nou /el de 1+n*are i5it +n *alea po/telor i *onsu1at- Ro*8ia de pete

nu i se potri5ea4 pielea ei de dra* 9 era oa*8e, i ner5oas, 9 str,lu*ea- %ai tot ti1pul ade1enit2 o s1u*ea *u1 +n *opil,rie o pisi*, ro*at,2 /,r, s, uite 6ustul oripilat2 piperat al ;6+rieturilor ei- Nu i0l putu i1a6ina pe Daniel +n prea31a Ianei4 din nou relaBat2 putiul +i pri5ea *easul ele*troni* sau r,1,sese dus *u o*8ii pe *adran- Cu1 oare i0a putut tre*e prin *ap *, b,iatul 6lu1ise: N0a5ea s, dea ni*i un eBa1en i ni*i o so*oteal, ni1,nui- .rin pleoapele +n*8ise ;,rea /,r, 6re ni1bul solitudinii2 al pailor /inali pe *are *o1oditatea +l luase drept retar0dare- Ni*i o *lip, a lui Daniel nu suna a 6ol- Iar respira7ia lui 09 ni*i o ur1, de prietenie 9 nu +1pru1uta ni1i*- @%, +nel2 +i spuse- +i e uor pentru *, nu trebuie s, ia 8ot,r+ri- E *opil i nu trebuie s, 1ite- De*i nu poate 6rei-A O surprinse ridi*+ndu0se i0i +nt+lni uit,tura2 saltul a*ela +n *,utare de dublu pe *are el +l repetase +n ulti1ii ani p+n, *+nd2 epui;at2 +n*epuse s, 5ise;e- I se p,ru /ires* *, Daniel se 7inuse departe de ea- i2 sin6ur2 se si17i /eri*it2 aple*+nd *apul +n se1n de salut- A5ea s, ple*e2 desi6ur2 era *erut, de repeti7ie sau de ro*8ie i
ED$

era o 1inune /,r, sea1,n *, disp,rea2 *, el +i aprindea 7i6ara *u o satis/a*7ie de strate6 +1plinit2 +n ti1p *e /e1eile o *ondu*eau spre u,2 /lan*ate de *ostu1ele ri6ide- C+te unul2 6+ndi2 a1 +n7eles2 doar *+te unul2 *+te unul- Drept plat,2 +i *al*, pe ini1, i se +1p,rt,i lui Daniel4 9 Tu *u *e *re;i *, se1eni: +l +ntreb,- @Cu un peteA2 1i1, +n 6+nd dar aprob, sur+;+nd *+nd b,iatul opti *a pe o tain,4 9 Cu ni1i*-

&U%AR
TER%INU&--------------- $ %ICUCA----------------NF ROCHIA----------------!N!

12. AU6.700? y 6. AUa W 1 8. 0C1


Le*tor4 DO%NICA TE.ANE&CU Te8noreda*tor4 CORNEL CRI&TE&CU Bun de tipar: 9.II.1985. Aprut: 1985. Comanda nr. E$KN- Coli de tipar: 1 . Tiparul eBe*utat sub *o1anda nr- EKb!"#$2 la +ntreprinderea .oli6ra/i*, @CrianaA2 Oradea2 str- %os*o5ei nr- $Republi*a &o*ialist, Ro1>nia