Sunteți pe pagina 1din 3

Directorului AT Chiinu a CNAM d-lui Nicolae Tafuni de la Primria com.

Stuceni

Demers
privind eliberarea duplicatului poli ei de asi!urare obli!atorie de asisten medical "PA#AM$

ntreprinderea

Primria com. Stuceni


( IDNO 0982701211573 ontract de !O!" nr.%&-'-###### din 27 $eptem%rie 2010&

$o'icit e'i%erarea dup'icatu'ui po'i(e'or pentru urmtoare'e per$oane)


1. *a+ri'enco,io'eta ( IDN 200300101173-& nr. po'.
Prenume

nume

"oti+u' e'i%errii dup'icatu'ui po'i(e'or de !O!" con$tituie ) Nu are po'ita.

####################
$emntura directoru'ui

(.).

Directorului AT Chiinu a CNAM d-lui Nicolae Tafuni de la Primria com. Stuceni

Demers
privind eliberarea duplicatului poli ei de asi!urare obli!atorie de asisten medical "PA#AM$

ntreprinderea

Primria com. Stuceni


( IDNO 1007.01009990 ontract de !O!" nr.%&-'-###### din 27 $eptem%rie 2010&

$o'icit e'i%erarea dup'icatu'ui po'i(e'or pentru urmtoare'e per$oane)


2. /apteacru Octa+ian
Nume Prenume

( IDNP0982002210.53& nr. po'.

"oti+u' e'i%errii dup'icatu'ui po'i(e'or de !O!" con$tituie ) "odi0icarea date'or de %u'etin $i pierderea.

####################
$emntura directoru'ui

(.).