Sunteți pe pagina 1din 3

Prin acest fond sunt sprijinite diverse initiative de cooperare bilaterala intre entitati din Romania si entitati din

statele donatoare (Norvegia, Islanda si Liechtenstein). Status: ACTIV Depunere pana la: 31.03.2014 Buget: 250.000 euro Obiectivele programului Solicitanti eligibili Documentatie Obiective Cooperarea finantata prin acest fond va oferi o platforma pentru intarirea relatiilor culturale, profesionale, politice si academice intr-un sens larg.

O parte din granturi finanteaza activitati specifice in domeniile prioritare convenite intre Romania si statele donatoare. Alte granturi finanteaza strict deplasarile facute cu scopul de a identifica si a vizita potentialii parteneri bilaterali/omologi, pentru a discuta despre cooperarea viitoare si pentru pregatirea terenului in vederea unor cooperari viitoare in cadrul domeniilor prioritare/programelor definite in memorandumurile de intelegere.

Solicitanti eligibili Beneficiarii fondului bilateral sunt entitati din statele donatoare + Romania, dupa cum urmeaza: 1. Operatorii de program, Punctul National de Contact si alte institutii nationale care joaca un rol important in stabilirea/implementarea unui anumit program inclus in memorandumurile de intelegere; 2. Partenerii de program si partenerii de proiect; 3. Ambasadele statelor donatoare in Romania si ambasadele Romaniei in statele donatoare; 4. Alte organisme publice/non-comerciale nationale/internationale responsabile pentru anumite teme de interes definite in memorandumurile de intelegere; 5. Avand in vedere ca Fondul bilateral nu finanteaza activitati cu caracter comercial sau proiecte mari, ci mai degraba evenimente si initiative de amploare mai mica, entitatile comerciale private sunt incurajate sa aplice prin intermediul asociatiilor, cum ar fi asociatiile profesionale sau cele ale patronatelor. In cazul finantarii cheltuielilor de calatorie, cu scopul de a participa la conferinte, seminarii, ateliere de lucru sau intalniri, sunt permisi maximum 2 candidati/entitate.

Domenii si conditii de finantare Suma disponibila in cadrul apelurilor pentru proiecte privind domeniile prioritare si asistenta pentru calatorii este de 250.000 euro, dupa cum urmeaza: Prioritatile generale si orizontale 70.000 euro

Activitati care sa consolideze, sa contribuie lasi sa promoveze dezvoltarea democratiei, drepturile omului, buna guvernare si statul de drept; este acordata o prioritate specifica situatiei minoritatii roma; initiative comune si cooperarea cu Consiliul Europei, Transparency International, OCDE si alte organizatii inter-institutionale; este incurajata abordarea trans-regionala si trans-sectoriala.

Prioritatea Justitie si Afaceri Interne, consolidarea capacitatii judiciare si cooperarea Schengen 70.000 euro

sunt incurajate activitatile cu accent tematic pe problemele de interes comun european; activitati comune cu Consiliul Europei, Transparency International, OCDE si alte organizatii inter-institutionale; este acordata o prioritate specifica pentru o conferinta regionala in domeniul Justitie si Afacerilor Interne in 2013.

Prioritatea Copii si tineri aflati in situatii de risc 60.000 euro


sunt incurajate initiative comune cu organizatiile inter-institutionale, cum ar fi Consiliul Europei si OMS; o atentie deosebita trebuie acordata grupurilor vulnerabile, cum ar fi minoritatea roma; Cooperarea cu societatea civila, intre actorii locali si regionali si cu alte state beneficiare.

Componenta pentru finantarea cheltuielilor de calatorie 50.000 de euro. Se pot acorda pana la 1.500 de euro/persoana, plus taxa de participare, daca este cazul. Activitatile de mobilitate pot fi implementate fie in Romania, fie in statele donatoare. Activitati si cheltuieli eligibile Activitatile care pot fi efectuate pot include, printre altele:

Conferinte si seminarii pe teme de interes comun; Evenimente organizate in comun in cadrul renniunilor internationale;

Cooperarea tehnica si schimb de experti; Consolidarea capacitatii si formarea pe termen scurt; Vizite de studiu si intalniri; Participarea comuna in cadrul retelelor organizatiilor internationale; Rapoarte si studii.

Urmatoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile pentru finantare: a. onorariile si costurile de calatorie pentru participarea la conferinte, seminarii, cursuri, intalniri si ateliere de lucru; b. Costurile de calatorie pentru vizite de studiu; c. Cheltuieli de deplasare si salariul pentru vizitele expertilor; d. Costuri aferente studiilor de fezabilitate si pentru pregatirea de analize financiare si economice; e. Costurile ocazionate de conferinte, seminarii, cursuri, intalniri si ateliere de lucru; f. Activitati de promovare si informare; g. Achizitionarea de date necesare pentru pregatirea aplicatiei; h. Onorariile aferente consultantei externe; i. Costurile raportului de audit. Sunt eligibile pentru finantare cheltuielile efectuate pana pe 30 aprilie 2014. Termene-limita Aplicatiile se depun, in limba engleza sau romana, pe format de hartie si electronic, in atentia Punctului National de Contact (PNC) pana la 31 martie 2014 (sau pana la epuizarea fondurilor). E-mail pentru informatii si transmiterea aplicatiilor (on line): bilateral.relations@fonduriue.ro. Adresa pentru transmiterea aplicatiilor pe format de hartie: Ministerul Fondurilor Europene Directia Generala Mecanisme si Instrumente Financiare Nerambursabile Punctul National de Contact Bulevardul Mircea Voda nr. 44, Intrarea B, 030664, sector 3, Bucuresti Fax: 021/326.87.30

DOCUMENTATIE
Puteti descarca urmatoarele documente utile: