Sunteți pe pagina 1din 1

F AC ULT ATEA D E F IN ANT E, ASIGU RAR I, B ANC I SI B UR SE D E VALO RI

Str .M iha il M ox a nr. 5- 7; T ele fon (02 1) 31 1.97. 90, (02 1) 311 .97. 91, (021 ) 311. 97.9 2, i nteri oar e 1 06, 107, 108, 116 ; e-m ail : s ec re tar ia t@ fin.as e .ro

ACAD EM IA D E ST U DII E CON O M ICE DIN BUCUR E ST I

SUSINEREAEXAMENULUIDEFINALIZAREASTUDIILOR LICEN2010

I.INSCRIEREALAEXAMENULDELICEN

59iulie2010

Etapelenscrieriipentruexamenuldelicen:

1.

DEPUNEREALUCRRIIDELICENLACATEDRADECAREAPARINECOORDONATORUL TIINIFICIVIZAREAFIEIDENSCRIEREIMPORTANT!Unexemplarprintatiunexemplarinformat electronic(CDcutoatedateledeidentificarealeabsolventuluiinscrisepecopertaCDului:Numeiprenume,Titlul lucrriiiCoordonator) Programuldedepunere: CatedradeFinanesala1104 LuniJoi:ntreorele914; CatedradeMonedsala1103 Vineri:ntreorele912 DEPUNEREADOSARULUIDELICENLASECRETARIATULFACULTII: sala3103SecretariarZI sala3201SecretariatID Fiadenscrierelaexamenuldelicen(vizatladepunerealucrriidectre Coninutuldosarului: secretaradecatedr) (depusnmapde Copielegalizatcertificatnatere protecie) Copiecartedeidentitate 3fotografiitipbuletin(dimensiuni:Lxl:4cmx3cm)(IMPORTANT!!!!NU FOTOGRAFIIFCUTELAMINUT!!!!OBLIGATORIUNUMELESIPRENUMELE INSCRISEPESPATELEFOTOGRAFIEI chitanacareatestplatataxeidelicenPentrustudeniirenmatriculainanulIII 20092010,absolveniianuluiIIIsuplimentar20092010iabsolveniipromoiiloranterioare. Cuantumtax: 500lei taxapentruexamenuldelicensusinutdeabsolvenidelaalte institutedenvmntsuperior,deabsolveniiASEdinan suplimentaridinpromoiileanterioare taxpentrustudeniirenmatriculainanulIII,20092010 200lei

2.

3.

AFIAREAPROGRAMRIISUSINERILOREXAMENULUIDE LICEN(avizierComplexMoxaiavizierelectronic:www.fin.ase.ro)

1011iulie2010 1216iulie2010

II.SUSINEREAEXAMENULUIDELICEN(conform programrilorafisate)