Sunteți pe pagina 1din 10

CALENDARUL ZILELOR NATIONALE SI INTERNATIONALE

Nr. Crt. Ziua importanta Organismul fondator Anul de start Tara unde se aplica International International International International International International omania Natiunile Unite Con$iliul #uropei 19'5 1770-1771 1954 1'95 %005 omania International International International International International International *A+ International Union A,ain$t Cancer International International

01 Ianuarie Anul Nou 01 Ianuarie Ziua mondiala a familiei 01 Ianuarie Ziua mondiala a pacii 07 Ianuarie 11 Ianuarie 14 Ianuarie 15 Ianuarie %4 Ianuarie %7 Ianuarie %' Ianuarie %' Ianuarie %9 Ianuarie 30 Ianuarie 30 Ianuarie 0% *e(ruarie 04 *e(ruarie Craciunul in calendarul iulian Ziua mondiala a rezervatiilor naturale Anul nou in calendarul iulian Ziua comemorarii poetului national din omania !i"ai #mine$cu Ziua Unirii &rincipatelor omane Ziua mondiala a comemorarii victimelor "olocau$tului Ziua mondiala a protectiei datei Ziua internationala de mo(ilizare impotriva raz(oiului nuclear Ziua inventiei automo(ilului Ziua internationala de a)utorare a (olnavilor de lepra Ziua Internationala pentru nonviolenta in scoala Ziua internationala a zonelor umede Ziua mondiala a cancerului

Natiunile Unite papa - decizie catolica

1993

-UICC. 04 *e(ruarie 14 *e(ruarie 15 *e(ruarie %0 *e(ruarie %1 *e(ruarie %% *e(ruarie %4 *e(ruarie 01 !artie 01 !artie 03 !artie 04 !artie International /ac01 #mail *ormattin, 2a1 Ziua indra,o$titilor Ziua internationala a demon$tratiilor pentru pace Ziua mondiala a 3u$titiei 4ociale Ziua mondiala a lim(ii materne Ziua Internationala de $u$tinere a victimelor crimelor 2ra,o(etele - $ar(atoarea dra,o$tei International International International Natiunile Unite Natiunile Unite 1990 International International International omania 197% 19'5 +N7 7I&* Natiunile Unite Natiunile Unite omania International International International International International International International International 1951 International International International International International International International International

Ziua marti$orului Ziua internationala a apararii civile Ziua internationala a $criitorului Ziua mondiala al luptei impotriva e6ploatarii $e6uale 05 !artie Ziua mondiala a eficientiei ener,etice 0' !artie Ziua mondiala a femeii 0' !artie Ziua Natiunilor Unite pentru drepturile femeilor $i pacea internationala 13 !artie Ziua mondiala a plantatiilor fore$tiere 14 !artie Ziua Internationala de actiune de prote)are a apelor $i impotriva marilor (ara)e 15 !artie Ziua mondiala a drepturilor con$umatorului %1 !artie Ziua mondiala a $omnului %1 !artie Ziua internationala a copiilor $trazii %1 !artie Ziua mondiala a pamantului %1 !artie Ziua mondiala a eliminarii di$criminarii ra$iale %1 !artie Ziua mondiala a poeziei %1 !artie Ziua !ondial8 a 4indromului 2o9n %1 !artie - 4aptamana mondiala a $olidaritatii cu

Natiunile Unite Natiunile Unite Natiunile Unite Natiunile Unite

1971 %000 %011

%' !artie %% !artie %3 !artie %4 !artie %4 !artie %7 !artie %7 !artie 01 Aprilie 01 Aprilie 0% Aprilie 04 Aprilie 0' Aprilie 07 Aprilie 11 Aprilie 1% Aprilie 13 Aprilie 1' Aprilie %0 Aprilie %% Aprilie %3 Aprilie %4 Aprilie %4 Aprilie %4 Aprilie %5 Aprilie %5 Aprilie %5 Aprilie

lumea di$criminata ra$ial Ziua mondiala a apei Ziua mondiala a meteorolo,iei Ziua mondiala a com(aterii tu(erculozei Ziua planetariilor Ziua mondiala a teatrului Unirea :a$ara(iei cu omania Ziua pacalelilor Ziua pa$arilor Ziua internationala a cartilor pentru copii Ziua internationala de con$tientizare a c"e$tiunii minelor $i a$i$tenta ;n activitatile miniere Ziua mondiala a romilor Ziua mondiala a $anatatii Ziua detinutilor la,arelor fa$ci$te de concentrare Ziua Internationala a Aviatiei $i Co$monauticii Ziua Internationala a oc0-n- oll-ului Ziua Internationala a monumentelor i$torice Ziua comemorarii )ertfelor "olocau$tului Ziua mondiala a pamantului Ziua mondiala a cartii $i a cop1ri,"tului<dreptului de autor Ziua internationala a apei Ziua Internationala a 4olidaritatii /ineretului Ziua !ondiala a &rotectiei Animalelor de =a(orator Ziua $emnarii tratatului de aderare a omaniei $i :ul,ariei la Uniunea #uropeana %005 Ziua !ondiala a &roprietatii Intelectuale Comemorarea victimelor accidentului de la Cerno(il 19'5

Natiunile Unite Natiunile Unite UN#4C+

199% 1951 195% 191' 1905

International International International International International omania International International International International International International International International International International

Natiunile Unite

Natiunile Unite

194'

1943 1970 Natiunile Unite

International International International International International International omania> :ul,aria International International

19'5

%' Aprilie %9 Aprilie ultima duminica Aprilie 01 !ai 01 !ai 0% !ai 03 !ai a doua duminica !ai 07 !ai 0' !ai 0' !ai 0' !ai 09 !ai 10 !ai 1% !ai 15 !ai 15 !ai 15 !ai 17 !ai 1' !ai 1' !ai %0 !ai %1 !ai %1 !ai %1 !ai %% !ai %3 !ai

Ziua !ondiala a 4i,urantei $i 4anatatii la =ocul de !unca Ziua internationala a dan$ului International 2a1 of citie$ related Ziua muncii Ziua $olidaritatii muncitorilor Ziua tineretului Ziua internationala a li(ertatii pre$ei Ziua mamei Ziua radioului Ziua luminii Ziua internationala a Crucii $i 4emilunii o$ii Ziua internationala de lupta impotriva capitali$mului Ziua #uropei Ziua pa$arilor $i a ar(orilor Ziua mondiala a $urorii medicale Ziua internationala a familiei Ziua internationala a latinitatii Ziua mondiala de actiune pentru clima Ziua mondiala a $ocietatii informationale - ziua telecominicatiilor Ziua internationala a muzeelor Ziua $portului Ziua mondiala a meteorolo,iei Ziua mondiala pentru diver$itatea culturala pentru dialo, $i diverti$ment Ziua mondiala a culturii Ziua protectiei impotriva $oma)ului Ziua internationala a diver$itatii (iolo,ice Ziua actiunii internationale pentru protectia $anatatii mediului

International 19'% International Ziua Internationala a +ra$elor Inrudite omania International omania International International International International International International 1950 Natiunile Unite Natiunile Unite 1993 1959 197' Natiunile Unite UN#4C+ Natiunile Unite #uropa International International International International International International International International International International International International International International

1''5 Natiunile Unite

1'95

%4 !ai %5 !ai 01 Iunie %9 !ai 31 !ai 01 Iunie 04 Iunie 05 Iunie 0' Iunie 1% Iunie 15 Iunie 17 Iunie %0 Iunie %1 Iunie %1 Iunie %1 Iunie a treia duminica Iunie %3 Iunie %5 Iunie %5 Iunie %7 Iunie %9 Iunie 03 Iulie 05 Iulie 11 Iulie %0 Iulie %3 Iulie 01 Au,u$t

Ziua europeana a pa$arilor 4aptamana $olitaritatii cu $tatele dependente Ziua internationala a $u$tinatorilor pacii Ziua mondiala a luptei impotriva fumatului Ziua internationala a copilului Ziua internationala a copiilor victime ale a,re$iunilor Ziua mondiala a mediului Ziua oceanului planetar Ziua internationala impotriva e6ploatarii copilului prin munca Ziua medicului $i a farmaci$tului Ziua !ondiala pentru Com(aterea 2e$ertificarii $i 4ecetei Ziua mondiala a refu,iatilor Ziua mondiala pentru pace $i ru,aciune Ziua mondiala pentru pace $i ru,aciune Ziua $oarelui Ziua tatilor < *at"er$? da1 Ziua $erviciilor pu(lice a +r,anizatiei Natiunilor Unite Ziua Internationala de lupta impotriva traficului $i con$umului illicit de dro,uri Ziua drapelului in omania Ziua internationala a pe$carului Ziua 2unarii Ziua Internationala a ziari$tului $portiv Ziua comemorarii victimelor $talini$mului Ziua mondiala a populatiei Ziua mondiala a 4a"ului Ziua !ondiala a !i$carii +limpice Inceputul &rimului az(oi !ondial

Natiunile Unite Natiunile Unite Natiunile Unite Natiunile Unite Natiunile Unite 197% 19'' 19%5

#uropa International International International International International International International International International International International International International International U4A> Canada> C"ina> 3apan International International 19'4 1995 omania International =ocalitatile de la 2unare International International International International International International

Natiunile Unite Natiunile Unite

Natiunile Unite Natiunile Unite

Natiunile Unite

19'9 1955 1914

05 Au,u$t 09 Au,u$t 09 Au,u$t 1% Au,u$t 13 Au,u$t %3 Au,u$t 01 4eptem(rie 0' 4eptem(rie 0' 4eptem(rie 09 4eptem(rie 15 4eptem(rie 1' 4eptem(rie 19 4eptem(rie %1 4eptem(rie %% 4eptem(rie Ultima $am(ata din 4eptem(rie %3 4eptem(rie %3 4eptem(rie

Ziua Internationala @!edicii =umii pentru &ace@ Ziua mondiala a populatiei indi,ene Ziua Internationala a 7radinilor Zoolo,ice Ziua mondiala a tinerilor Ziua Internationala a 4tan,acilor Ziua mondiala a comemorarii $i a a(olirii comertului cu $clavi Ziua cuno$tintelor - @&rimul $unet@ Ziua mondiala a literaturii Ziua Internationala de 4olidaritate a 3urnali$tilor Ziua Internationala a frumu$etii

International Natiunile Unite Natiunile Unite Natiunile Unite 1994 1999 1999 International International International International International International Natiunile Unite 195' Comitetului International pentru #$tetica $i Co$metolo,ie Natiunile Unite International International International

Ziua internationala a pa$trarii $tratului de ozon Ziua !ondiala a 7eolo,ilor Ziua Internationala a &acii Ziua mondiala a pacii Ziua fara /ran$port Ziua mondiala a marinei

1994

International International International

Natiunile Unite

%00%

International International

Natiunile Unite

International

Ziua Internationala Impotriva #6ploatarii 4e6uale $i /raficului *emeilor $i Copiilor Ziua !ondiala a Curateniei

International International

%5 4eptem(rie %5 4eptem(rie %7 4eptem(rie %9 4eptem(rie 01 +ctom(rie 04 +ctom(rie 04 +ctom(rie 04 +ctom(rie - 10 +ctom(rie 05 +ctom(rie prima luni +ctom(rie a doua miercuri +ctom(rie 09 +ctom(rie 09 +ctom(rie 10 +ctom(rie 14 +ctom(rie 15 +ctom(rie 15 +ctom(rie

Ziua =im(ilor #uropene Ziua !ondiala a !untilor Curati Ziua !ondiala a /uri$mului Ziua internationala a inimii Ziua mondiala a per$oanelor in var$ta =an$area primului $atelit artificial al &amantului Ziua !ondiala a Animalelor 4aptamana mondiala a $patiului co$mic Natiunile Unite Natiunile Unite

International International International International International International International International

Ziua mondiala a profe$orilor Ziua mondiala a locuintei Ziua mondiala a luptei impotriva deza$trelor natural Ziua mondiala a po$tei Ziua Nationala de Comemorare a Aolocau$tului Ziua mondiala a $anatatii mentale Ziua !ondiala a 4tandardelor Ziua mondiala a femeilor din mediul rural Ziua mondiala a mer$ului pe )o$

Natiunile Unite Natiunile Unite Natiunile Unite

International International International

Natiunile Unite

International omania

Natiunile Unite

International International International International

15 +ctom(rie 17 +ctom(rie %0 +ctom(rie %4 +ctom(rie %4 +ctom(rie - 30 +ctom(rie %7 +ctom(rie 31 +ctom(rie 31 +ctom(rie 01 Noiem(rie 05 Noiem(rie 0' Noiem(rie 09 Noiem(rie 09 Noiem(rie 09 Noiem(rie 10 Noiem(rie 13 Noiem(rie 14 Noiem(rie 15

Ziua mondiala a mancarii Ziua mondiala pentru eradicarea $araciei Ziua Internationala a +$teoporozei Ziua mondiala a Natiunilor Unite $i ziua mondiala a circularii informatiei 4aptamana dezarmarii

Natiunile Unite Natiunile Unite

International International International

Natiunile Unite Natiunile Unite

International International

Ziua mondiala a audiovizualului Aallo9een Ziua Internationala a !arii Ne,re Ziua mondiala a ve,etarienilor Ziua internationala pentru prevenirea e6ploatarii mediului in timpul raz(oaielor $i conflictelor armate Ziua !ondiala a Zonelor Ur(ane Ziua Internationala de u,aciune pentru :i$ericile &er$ecutate Ziua Internationala Impotriva *a$ci$mului $i Anti$emiti$mului Ziua !ondiala a Calitatii Ziua Internationala a /ineretului Ziua Internationala a nevazatorilor Ziua mondiala a dia(etului Ziua internationala a tolerantei

UN#4C+

International International International International

Natiunile Unite

International International International International International International International

Natiunile Unite Natiunile Unite

International International

Noiem(rie 17 Noiem(rie a treia )oi Noiem(rie a treia duminica Noiem(rie %0 Noiem(rie %1 Noiem(rie %1 Noiem(rie %5 Noiem(rie %' Noiem(rie 30 Noiem(rie 30 Noiem(rie 01 2ecem(rie 01 2ecem(rie 0% 2ecem(rie 03 2ecem(rie 05 2ecem(rie 07 2ecem(rie 09 2ecem(rie 10 2ecem(rie

Ziua Internationala a 4tudentilor Ziua ecuno$tintei Ziua mondiala a comemorarii victimelor accidentelor rutiere Ziua Internationala a 2repturilor Copilului Ziua mondiala a televiziunii Ziua *ilo$ofiei Ziua mondiala pentru elimintarea violentei a$upra femeii Ziua lucratorilor din A,ricultura $i Indu$tria &relucratoare Ziua etniei romane Ziua !ondiala Impotriva &edep$ei cu !oartea Ziua nationala a omaniei Ziua mondiala a luptei impotriva 4I2A Ziua internationala a a(olirii $claviei Ziua internationala a per$oanelor cu diza(ilitati Ziua internationala a voluntariatului Ziua internationala a aviatiei civile Ziua internationala a anticoruptiei Ziua mondiala drepturilor omului Natiunile Unite Natiunile Unite Natiunile Unite Natiunile Unite Natiunile Unite Natiunile Unite Natiunile Unite Natiunile Unite Natiunile Unite Natiunile Unite Natiunile Unite 1954

International International International International International International International International International International omania International International International International International International International

11 2ecem(rie 1' 2ecem(rie 19 2ecem(rie %0 2ecem(rie %4 2ecem(rie %5 2ecem(rie

Ziua internationala a muntilor Ziua internationala a emi,rantilor Ziua Natiunilor Unite pentru cooperarea 4ud-4ud Ziua internationala a $olidaritatii umane Ziua ecuno$tintei Craciunul in calendarul ,re,orian

Natiunile Unite Natiunile Unite Natiunile Unite Natiunile Unite

International International International International International International

&rofB o$culet Calentina - Antonella

1"