Sunteți pe pagina 1din 2

POLITICA RUSIEI N SECOLUL XVIII La nceputul veacului XVIII hotarele de la r ! rit ale "p r #iei $a%!%ur&ilor nu erau !

tatornicite' (anatul Ti"i)oarei* de)i de!p r#it prin +un re )i prin cul"ile Carpa#ilor de celelalte p r#i ale "p r #iei oto"ane* era !t p,nit de turci* nc,t pe toat ntinderea -ure)ului Un&aria era lip !it de &rani#e potrivite cu ntinderea ei' Acea!t !tare de lucruri nu putea ! .ie dec,t trec toare' Ori turcii tre%uiau !a nainte/e pe!te -ure) )i ! nu !e oprea!c p,n ce nu vor & !i "ai ad, nc !pre apu! ni)te &rani#e "ai tari* ori Curtea din Viena tre%uia ! c,)ti&e !t p, nirea p,n la +un re )i p,n la cul"ile Carpa#ilor' Pacea de la Carlov # nu putea dar ! .ie ncheiat dec,t pentru deoca"dat ' La ncheierea tratatului de la Pa!arovit/* Curtea din Viena trece pe!te &rani#ele .ire)ti )i ocup po/i#iuni a&re!ive n Ser%ia )i Oltenia' n ! r)it* tratatul de pace de la (el&rad !tatornicele &rani#ele .ire)ti ntre cele dou "p r Nii )iprin acea!ta luptele ncetea/ ' Au!tria ocup po/iNiunile din liniile CarpaNilor* ocup (ucovina* ocup vechea Or)ov * ocup n "ai "ulte r, nduri chiar 0ntre&ile # ri ro",ne)ti1 dar toate ace!te ocupaNiuni !unt pentru cuvinte de ap rare* o ap rare "ai "ult ori "ai puNin le&iti" .a# cu Ru!ia1 ele !unt " !uri luate n preve2 derea )i dreapta cu"p nire a unei pri"e3dii !tatornice )i ne"%l, n/ite' +up docu"entele con!ultate )i dup .aptele i!torice* vede" c altele !unt cuvintele ce 0"pin& pe ru)i !pre "ia/ /i )i r ! rit' "p r #ia ru!ea!c nu e!te un !tat* nu e!te un popor* e!te o lu"e ntrea& care* ne& !ind n !ine ni"ic de o " re#ie inten!iv * caut ", n&, ierea propriei " riri n di"en!iunile "ari' Lupta ntre turci )i ru)i e!te o con!ecven# .irea!c a deo!e%irilor de credinNe1 dar "ai "ult dec,t din acea!t deo!e%ire* luptele au ur"at din pri!o!ul de putere o"enea!c ce !2a produ! totdeauna n Ru!ia' arul e puternic )i nu )tie ce ! .ac cu puterile de care di!pune' Chiar nl untrul "p r Niei !ale nici prin "unc pacinic * nici prin lucrare !u.letea!c * ace!te puteri nu !e pot con!u"a1 pentru aceea ele dau "ereu n val n a.ar * alt.el ar tre%ui ! !e "i!tuia!c n lupte interne' E!te o lu"e ! rac )i pentru aceea cuprin! de un nea!t, "p r !tatornic' nc #arul Petru )i nte"eia/ chiar capitala pe p ",nt cucerit )i pune a!t.el "arca deo!e%itoare pe noua "p r #ie' +e atunci p,n n /iua de a!t /i ru)ii naintea/ "ereu at,t !pre r ! rit c,t )i !pre "ia/ /i' Popoare puternice odinioar au c /ut )i !2au !. r, "at !u% pa!ul lor' Le)ii au pierit ca 4nea" hot r, tor5 de pe .a#a p ",ntului1 cetele de ca/aci* care nc la 6766 luptau al turea cu turcii* au c /ut !u% !t p,nirea #arului1 8ie9ul a a3un! a .i un ora) ru!e!c1 t tarii nea!t, "p ra#i !unt !upu)i poruncilor #arului1 p,n la Ni!tru* Ru)ii nu & !e!c nici o !tavil de!tul de puternic ' Aci n! * la Ni!tru* ei !e opre!c' +ar nu !e opre!c dec,t !pre a !e pre& ti pentru 3naintare' +ocu"entele i!torice* reiat, nd .apte net & duite* ne dovede!c c ru)ii !unt o putere "i!tuitoare* "i!tuitoare nu nu"ai prin puterea %ra#ului* ci )i prin ur" rile de"orali/atoare ale nr, urii lor' Polonia nu a .o!t ni"icit prin puterea %ra#ului1 Cri"eea* nainte de a .i .o!t cucerit * a .o!t eli%erat ' Ca orice putere "are* ru)ii* acolo unde v d c vor 3nt, "pina re/i!tent "are* !e opre!c )i lucrea/ cu o r %dare !ecular !pre a !urpa 3ncet* 3ncet* te"eliile puterilor ce li !e pun "potriv ' Puterea lor n # rile ocupate e %l,nd * dar plin de o dulcea#

de"orali/atoare1 )i tot a!t.el* n # rile cucerite* la 3nceput !unt plini de 3n&ri3ire pentru %inele cuceri#ilor* 3ncetul cu 3ncetul n! ei !e n !pre!c p,n a3un& de cer* nu averea* ci !u.letul cuceri#ilor' Ur" rile ocupa#iunilor ru!e)ti n # rile ro",ne)ti le !unt tuturora cuno!cute1 viciile !ociale ce ro",nii au contractat de la %inevoitorii lor nici p,n a!t /i nu !unt cu de! v, r)ire !t,rpite' Ei nu !unt poporul plin de nd r tnic ", ndrie* ce provoac pe alte popoare la lupt dreapt )i nt ritoare1 !unt poporul* ce:i d "ereu !ilin#a ! de/ar"e/e pe celelalte popoare* pentru ca apoi ! )i le !upun ' Pentru aceea ocuparea pe c,t !e poate de ndelun&at a # rilor !tr ine e!te unul dintre !e"nele deo!e%itoare ale politicii ru!e)ti1 e pe!te putin# ca o #ar ! .ie ti"p "ai ndelun&at ocupat de o)tiri !tr ine )i "ai ale! de o)tiri ce au n purtarea lor dulcea#a o"or, toare* . r ca n popula#ia # rii ! nu !cad ener&ia vital * . r ca ocupa#ia ! nu devin o deprindere )i ncetul cu ncetul o tre%uin# din ce n ce tot "ai viu !i"#it ' n "ai "ulte r, nduri* Au!tria a ocupat # rile ro",ne)ti* pentru ca ru)ii ! nu le poat ocupa' n "ai "ulte r, nduri le2au ocupat ru)ii1 dar pe!te pu#in Au!tria le2a . cut !o"a#iunea o%i)nuit )i ei !2au retra!' A!t.el ocuparea n toate .or"ele cerute de dreptul interna#ional a teritoriului cuprin! ntre Ni!tru* Prut )i +un re* are pentru Ru!ia "ai "ult dec,t i"portan#a unei !i"ple cuceriri; prin acea!ta ru)ii c,)ti& po/i#iuni* care do"inea/ # rile ro",ne)ti )i +un rea* c,)ti& $otinul* de unde do"inea/ ntr rile de!pre "ia/ noapte ale Carpa#ilor* c,)ti& n ! r)it o nr, urire "ai direct a!upra poporului ro",n' n tratatul de la Pari!* Ru!ia nu a .o!t lip!it de niciunul din ace!te c,)ti&uri' Punerea poporului ro",n !u% ocrotirea puterilor "ari )i re!tituirea unei p r#i "ici din teritoriul rupt din trupul -oldovei !unt dou c,)ti&uri "ari pentru noi* dar pentru Ru!ia nu !unt dec,t ni)te lucruri !up r toare'