Sunteți pe pagina 1din 11

Referat la Tehnologie si Inovare Tehnologica

" Roboti Industriali "

Facultatea Marketing Management Bill Anul I

Sesiunea Iunie 200

Roboti Industriali " #re$entare generala Notiunea de robot dateaza de peste 4 mii de ani. Omul si-a imaginat dispozitive mecanizate inteligente care sa preia o parte insemnata din efortul fizic depus. Astfel a construit jucarii automate si mecanisme inteligente sau si-a imaginat robotii in desene, carti, filme "SF" etc. ermenul "robot" a fost folosit in !"#$ de ce%ul &arel 'ape( intr-o piesa numita ")obotul universal al lui &ossum". *deea era simpla+ omul face robotul dupa care robotul ucide omul. ,ulte filme au continuat sa arate ca robotii sunt masinarii daunatoare si distrugatoare. -upa !".. tendinta multor producatori a fost de a umaniza forma robotilor si de a crea androizii. *n !"4! *saac Asimov a folosit cuvantul "robotizare" pentru descrierea te%nologiei robotilor si a prezis cresterea unei industrii robotice puternice. *n !"/0 a luat fiinta prima companie ce realiza roboti industriali, iar in !"0! 'ompania de automobile "1enral ,otors" "angaja" primul robot industrial. *ncepand cu !"2$ asistam la o e3pansiune a robotilor industriali in diverse industrii. )obotii ofera beneficii substantiale muncitorilor, industriilor si implicit tarilor. *n situatia folosirii in scopuri pasnice, robotii industriali pot influenta pozitiv calitatea vietii oamenilor prin inlocuirea acestora in spatii+ periculoase, cu conditii de mediu daunatoare omului, cu conditii necunoscute de e3ploatare etc. 4ste adevarat ca robotii industriali prin calitatile lor pot cauza reduceri masive de personal acolo unde sunt implementati, dar creeaza si meserii alternative+ te%nicieni in industria roborizarii5 ingineri5 vanzatori5 programatori5 supervizori etc. 6eneficiile introducerii robotilor in industrie includ managementul controlului si al productivitatii si cresterea evidenta a calitatii produselor. )obotii pot lucra zi si noapte fara a obosi sau a-si reduce performanta. 'onsecvent realizeaza reduceri substantiale ale pretului de cost in primul rand prin reducerea consumurilor de materii prime si al prelucrarii automate a acestora. -e asemenea utilizarea robotilor aduce avantaje pe piata concurentiala. 7rin dezvoltarea rapida a industriei si a te%nicii de calcul, putem observa evolutia robotilor industriali catre generatiile inteligente ce le ofera caracteristica de a "intelege" mediul in care lucreaza. Structura generala a robotilor industriali depinde foarte mult de utilitatea si scopul pentru care sunt produsi. Functiile de baza sunt reprezentate de+ subsistemul cinematic5 subsistemul de actionare5 subsistemul de comanda si programare5

subsistemul senzorial.

Subsistemul cinematic cuprinde structura capabila sa e3ecute miscarile pentru a actiona asupra mediului inconjurator. Astfel in functie de mediul in care este folosit, robotul poate fi dotat cu+ roti5 senile5 picioare mecanice5 diversi suporti benzi transportoare

Organul de e3ecutie al robotului este alcatuit dintr-un lant cinematic inc%is sau desc%is oferind diverse grade de libertate prin intermediul carora dispozitivul de lucru poate actiona+ mana mecanica5 dispozitiv de manevrare5 dispozitiv de apucare

Aceste dispozitive finale ce interactioneaza direct cu prelucrarea finala a obiectelor supuse unui ciclu de productie, pot fi inlocuite cu dispozitive specializate pentru anumite operatii te%nologice+ vopsire, sudare, testare etc. Forma si mecanismele de miscare a robotilor industriali depind de sistemul de coordonate in care se realizeaza miscarea diverselor segmente. -aca in situatiile unor coordonate cilindrice si sferice, robotii au grade relativ reduse de miscare, in coordonatele polare prezinta un coeficient ridicat de antropomorfism. Ansamblu alcatuit din "brat", "antebrat" legate prin articulatii "cot" se poate deplasa atat in plan orizontal cat si vertical. *n prezent s-au impus solutii de inc%eieturi cu trei a3e de rotatie dotate cu servo-comenzi ce permit o pozitionara usoara. *n ceea ce priveste dispozitivele de apucare, pe langa sistemele clasice de apucare cu "degete" robotii industriali pot fi dotati si cu alte modalitati de apucare+ vacumatic, magnetic etc. -ispozitivele de pre%ensiune trebuie sa corespunda dorintei utilizatorului, fiind o conditie determinanta pentru succesul unei aplicatii cu roboti industriali. O alta caracteristica importanta este reprezentata de subsistemul senzorial al robotilor in stransa legatura cu subsistemul de comanda si programare. -aca in anii 82$ erau folosite benzile de %artie perforate pentru introducerea soft9are-ului, in zilele noastre sunt folosite cipuri evoluate ce ofera in anumite situatii putere de "decizie". Astfel, in septembrie 8"4 notiunea de robot industrial cunoaste o alternativa in sistemul de actionare+ actionarea prin intermediul retelei :orld :ide :eb. Astfel prin intermediul unui computer conectat la *nternet se realiza posibilitatea de a accesa si controla roborul. 4cranul de control oferea utilizatorului suficiente informatii pentru a decide miscarea roborului intr-un spatiu cartesian catre urmatoarea destinatie. Sunt folosite cele trei coordonate 3,;,z de miscare in spatiu. 4ste poate unul dintre cele mai bune e3emple de implementare cinematica si senzoriala. 43perimentul de mai sus, efectuat in Australia, a avut rolul de a stimula imaginatia si de a arata ca in acest moment, datorita e3istentei unei infrastrsucturi computerizate mondiale, caile de cunoastere sunt fara limite. -e altfel tot acest sistem este condus de roboti "inteligenti" ce pot face milioane de interconectari pe secunda.

Roboti industriali " %revi$iuni Statistici Avantajele mentionate se observa si in statisticile privind robotii industriali. Numarul lor este intr-o continua crestere iar repartitia lor incepe sa se uniformizeze intre zonele de interes industrial. -intr-un volum estimat in anul #$$$ de apro3imativ .4#.4$$ de roboti in intreaga lume, repartitia acestora era estimata astfel+ <aponia+ 4$#.#$$ =nitati5 =SA+ "#."$$ =nitati5 1ermania+ 2!.#$$ =nitati5 *talia+ >/.$$$ =nitati5 'oreea+ >>..$$ =nitati5 Franta+ !2.#$$ =nitati5 ,area 6ritanie+ !!./$$ =nitati5 Spania+ !$./$$ =nitati5 )usia+ !$.$$$ =nitati

7entru anul #$$> se anunta cresteri in special in Statele =nite si 4uropa. -intr-un total estimat de 20#,$$$ roboti, statisticile probabile sunt+ <aponia >24,.$$5 Satele =nite !//,4$$5 1ermania !$",/$$5 *talia /.,0$$5 Franta #2,#$$5 ,area 6ritanie !4,"$$& *nvestitiile in roboti au fost conditionate de performantele robotilor, dar au suferit modificari importante pentru aceleasi performante insa la date diferite. Astfel in !""" un robot cu aceleasi performante avea un pret de cost de !?/ din suma aferenta pentru anul !""$. 7retul relativ a scazut de la !$$ unitati in !""$ la >! unitati in !""", fara ajustari calitative importante si c%iar la !/ unitati pentru imbunatatirea celor e3istenti. O alta statistica interesanta este cea legata de raportul intre numarul de angajati si numarul de roboti e3istenti aferent+ ara <aponia Singapore Numar roboti #2$ !42 Numar Angajati !$$$$ !$$$$

'orea 1ermania Suedia *talia Finlanda arile de jos Statle =nite Franta Suedia Austria Spania Australia -anemarca ,area 6ritanie Norvegia

!!0 !$# 0" 0. /! 4" 42 42 40 44 4! #/ #4 #> !0

!$$$$ !$$$$ !$$$$ !$$$$ !$$$$ !$$$$ !$$$$ !$$$$ !$$$$ !$$$$ !$$$$ !$$$$ !$$$$ !$$$$ !$$$$

*n industria auto sunt rezultate favorabile pentru robotii industriali fata de alte industrii+ in <aponia e3ista un robot la fiecare 0 lucratori, in *talia raportul este de !?!>, in 1ermania !?!4 si in Statele =nite !?!0.@tabelul 4A *n functie de serviciile pentru care au fost creati, din totalul analizat in !""", la un numar de 00$$ de unitati s-au numrat /$B, roboti domestici, !4B roboti subacvatici, !#B roboti medicali, 0B roboti pentru curatenie si restul de #>B au fost in categoria "altele". 'resterea e3ploziva a numarului de roboti a fost cauzata de cresterea economica rapida in tarile care au facut investitii in acest domeniu. 'resterea productivitatii muncii a realizat modificari de preturi importante pe pietele respective si daca la inceput s-a mers pe o perioada de !#-!0 ani pentru amortizarile investitiilor, s-a constatat ca o parte insemnata din aceste investitii au fost amortizate uneori mult inainte de termen. =n alt amanunt important rezulta din capabilitatea robotilor industriali de a prelua din ce in ce mai multe operatii si aplicatii. O componenta importanta in robotizare este cererea crescuta de calitate in ceea ce priveste industria de componente si subansamble care produce "materii prime" ce in alte conditii nu ar fi posibila fara roboti. 'ati roboti lucreaza in aceste industriiC *ncepand cu anii 80$ pana in !""" s-au ac%izitionat peste !.!$$.$$$ unitati, incluzand industria dedicata robotilor industriali din <aponia. 'resterea cea mai mare este concetrata in Statele =nite si 4uropa. *ntre !""" si #$$>, vanzarile de roboti industriali in Statele =nite sunt previzionate sa creasca de la !/,$$$ unitati la #4,$$$ unitati ceea ce va aduce o crestere de peste !#B. 7entru aceeasi perioada, piata europeana este pregatita sa creasca vanzarile de la #/.$$$ la >..$$$ unitati, adica o crestere de peste !$B. 'ati roboti vor lucra in industrie pana la sfarsitul anului #$$>C

Stocurile mondiale de roboti industriali si operationali sunt previzionate la o crestere din !""" de la .4>.$$$ unitati pina la peste 2"#.$$$ unitati la sfarsitul anului #$$> @tabelul ! si #A.

Roboti industriali la lucru in cadrul de#artamentului de livrari ,ai ieftin si mai bun D devine o conditie pentru implementarea robotilor industriali si a ridicarii capacitatilor si performantelor de e3ploatare. *n anii !""$ pretul robotilor industriali incep sa suporte modificari destul de importante tinand cont de performantele acestora dar mai ales de caracteristicile mecanice si electronice care sufera o continua dezvoltare. Facand o paralela intre !"2/ si !""/ obtinem date statistice importante, astfel robotii industriali au inregistrat urmatoarele imbunatatiri+
o o

'apacitate de manevrare E/$B Fiteza E4$B

o o o

'apacitati mecanice E#$B )educerea numarului de componente de la !$$ la >/ Functionare continua de la /,$$$ la 4$,$$$ ore

*n perioada #$$$-#$$>, numarul de unitati de roboti pentru servicii este estimat la peste 4",4$$ unitati, din care 4$,$$$ sunt roboti domestici @e3cluzand cei de curatenie cu vacuumA si apro3imativ /,$$$ sunt roboti medicali. )obotii domestici destinati uzului casnic cu sistem de vacuum sunt introdusi pe piata la sfarsitul anului #$$$. Fanzarile bune intaresc pretul bun si conform mar(etingului acestui produs se pare ca vom avea pe piata peste G de milion de unitati. -e asemenea apar de la zi la zi roboti miniaturizati ce vor intra intr-o multime de case si vor suplini o parte din activitatile umane. ,ai mult decat atat te%nologia actuala poate fi folosita in scopul complementarii asistentei umane in cazuri dificile prin intermediul robotilor de asistenta ce suplinesc cu succes asistentii persoanelor %andicapate.

*n cadrul sectorului roboti de serviciu, pretul destul de ridicat este inca un impediment, insa avantajele multiple care le ofera in timp justifica investitia. 43act cum ne folosim acum de telefoane mobile, 7'-uri asa ne vom putea folosi de "bucatarii inteligente" sau "case inteligente" in care diverse ec%ipamente vor fi conectate la un 7' care va coordona "muncile" in casa prin intermediul robotilor de serviciu.

*ntroducerea de noi te%nologii si mai ales materiale constituie un element important pentru reducerea costurilor acestor roboti dar mai ales pentru fiabilitatea si disponibilitatile pentru care sunt facuti. Orientarea in acest mileniu va fi catre end-user, utilizatorul casnic care va beneficia de avantajele acestor "masini inteligente" D robotii industriali. Bibliografie' !. *nternet D studii de caz %ttp+??telerobot.mec%.u9a.edu.au? #. %e publication World Robotics 2000 - Statistics, Market Analysis, Forecasts, Case Studies and Profitability of Robot Invest ent >. Statistical -ivision - =nited Nations 4conomic 'ommission for 4urope @=N?4'4A 7alais des Nations 1eneva , S9itzerland 4. *nternational Federation of )obotics @*F)A, Stoc(%olm, S9eden /. e%nologie si inovare te%nologica D 7rof. Fictor 7arausanu ? 7rof.-r.*ng. *leana 7onoran