Sunteți pe pagina 1din 19

BASARABIA

I.

NUMELE 1 JNTINDEREA EI

n toate nt mpinri e !e pn a"#m$ n %"ri%oarea !& #i '$ !in (Le Nor!)$ n arti"o # p#*in po iti"o% a +a,etei r#%e-ti (.ie!omo%ti)$ n r %p#n%# #n#i r#% "tre A e"%an!ri + %im repet n!#&%e "# %tr#in* " Ba%ara/ia e%te !in n#m r# pro0in"ii or "#"erite !e r#-i "# %a/ia !e a ttari -i !e a t#r"i. Con0in+erea noa%tr e%te n% "$ !in 0ea"# a patr#%pre,e"e ea n"ep n!$ Ba%ara/ia n&a 1o%t ni"i ntrea+$ ni"i n parte a t#r"i or I %a# a t tari or$ "i a #n#i %tat "on%tit#it$ neat rnat$ !e-i % /it -i n" eat n po%e%i#ni e %a e$ a Mo !o0ei. Mo !o0a era proprietar# o"# #i -i !a" repre,entan*i CUPRINS %tat# #i mo !o0ene%"$ Domnii$ a2#n%e%er1 att !e % a/i n"t !rept# no%tr# era !e,/r1 1 p#tea % %e apere$ a"ea%ta n# e o !o0a! " Mo Mihai Eminescu "at !e p#tere -i n# !o0a a ren#n*at 0ro!at a ! n%# . C"i #n !rept n# %e pier!e !e"t prin 2n0oirea 1orma i !e a&1 pier!e. Dar 1ie a"ea%t 2n0oire %m# % "# !e&a %i a$ 1ie !i"tat !e ra*i#ni !e %tat$ 1ie i,0or t !in ori"e a te "on%i!era*ii$ n# %e mo!i1i& " -i n# %e nimi"e-te !e"t !in moment# n "are ren#n* m a e . C#m " a"ea%ta n# e n#mai opinia noa%tr$ "i "3iar a"eea a !ip oma*iei r#%e-ti %e !o0e!e-te !in i%toria "e or !in #rm 145 !e ani. De "te ori R#%ia %tip# a "e0a n 1a0or# Prin"ipate or n tratate e ei "# T#r"ia$ ea %e pro0o"a tot!ea#na a !rept#ri e impre%"ripti/i e$ ab anti- quo, a "apit# a*i#ni e Prin"ipate or. A"e a-i Rumianof !e "are !. ' pretin!e "&ar 1i "#"erit Ba%ara/ia !e a ttari rea ipe-te Ba%ara/ia -i 6otin# a Mo !o0a$ 7i#r+i# -i Bri a a .a a3ia. R#mian*o1 %e n0oie-te "# !e%1iin*area mitropo iei Proi a/# #i 8Bri a9$ "reat !e +re"i pentr# pr*i e pe "are$ !in "a#,e mi itare$ t#r"ii e o"#pa%e$ -i permite mitropo it# #i Mo !o0ei % a ipea%" !in no#$ pre"#m era !in 0e"3ime$ Ba%ara/ia a epar3ia 6#-i or$ 6otin# a epar3ia R!#*i or$ 7i#r+i# -i Bri a a epar3ia R mni"# #i. Prin #rmare R#mian*o1 "ontemporan "# a"e e "#"eriri$ e n%#-i "#"eritor# $ -tia mai /ine a e "#i era# a"e e o"#ri$ -tia mai /ine " t tarii n&ar 1i a0#t ne0oie !e mitropo it -i !e epi%"op$ -tia "# #n "#0nt " o"#ri e era# a e Mo !o0ei. C#m " a"ea%t "on-tiin* !e !rept n# %&a %tin% ni"io!at n Mo !o0a 0om a0ea o"a,ia !e a o !o0e!i pa% "# pa%. Pa% "# pa% 0om !o0e!i toto!at " o"#parea p r*i or !in Mo !o0a -i Tara Romnea%" n&a 1o%t !e"t mi itar$ " ea a0ea "e m# t "ara"ter# a!mini%tratei tre"toare pe "are -i r#-ii o intro!#" n "ampanie prin pro0in"ii e inami"e -i "$ ori#n!e era# a %e 3ot r "3e%ti#ni !e proprietate #n!e p#terea 2#ri!i" a %tat# #i %e mani1e%ta$ %tat# mo !o0ene%" 3otra pe a"e%t pmnt o"#pat !e t#r"i. Ca,#ri e !e re" ama*i %#nt to"mai "# t tarii "e o"#ia# n B#"ea+$ " rora !omnia Mo !o0ei e 3otr-te o"# #n!e e e%te n0oit a 1i a-e,a*i$ m%oar a"e o" -i& 3otrni"e-te$ !e-i !omnia era 1anariot$ !e-i % a/$ !e-i o"# era o"#pat !e tr#pe t#r"e-ti. Dar pn a %o%i a "ap1t# 0ea"# #i a 1:& ea -i a n"ep#t# 0ea"# #i a 1;& ea$ a % /i"i#nea %tate or noa%tre %#/ 1anario*i$ a "rei "a#, e to"mai R#%ia -i a ian*a ne1eri"it# #i Cantemir "# Petr# "e Mare$ 0om %ta/i i mai nt i !rept#ri e *ri or pentr# timp#ri n "are n# era 0or/a !e pre"#mpnire t#r"ea%" a noi. A"e%t peti" !e pmnt$ pre"#m 1 n#me%" "ore%pon!en*i ,iar# #i (Le Nor!)$ o"#it !e ttari %#/ "ort#ri -i !e a te neam#ri pe 2#mtate % /ati"e$ "are&* !atore-te %"oaterea #i !in nt#neri" #nor +enera i dun renom populaire, "a R#mian*o1 -i S#maro<$ are "# I toate a"e%tea #n n#me "are *ip %#/ "on!eie e r#%e-ti. A ro%ti n#me e Basarabia e #na "# a prote%ta "ontra !omina*i#nii r#%e-ti. N#me e Basarab Basarabeni e=i%ta "# m# t naintea 0remii n "are a"e%t pmnt !e0eni%e romne%"> a"e%t n#me %in+#r e%te o i%torie ntrea+. D?3%%on$ n istoire de!s"Mon#ols 8T I$ p. '''.9$ ne %p#ne " e=i%ta# n ar3i0e e 3an# #i mon+o !in Per%ia 1ra+mente i%tori"e !e o re"#no%"#t a#tenti"itate$ %"ri%e n im/a -i "# "ara"tere mon+o e$ pe "are n% prea p#*ini oameni e p#tea# "iti. Pentr# "a a"e%te 1ra+mente % 1ie pri"ep#te -i !e p#/ i"$ %# tan# Ma3m#! 7a,on @3an a 0oit "a e e

% 1ie a!#nate ntr&#n tr#p !e i%torie -i a n%r"inat "# a"ea%t #"rare n an# 1A5A pe me!i"# Ba,e &U a3$ pore" it Ra%i!. Me!i"# Ba,e &U a3&Ra%i! "ompi ea, !e"i "roni"a #i !#p 1ra+mente mon+o i"e$ -i %#/ an# 1CD5 po0e%te-te #rmtoare eE n prim0ara an# #i 1CD5prin"ipii mon+o i tre"#r m#n*ii 7a i*ii$ pentr# a intra n 1
ara bul#arilor -i a un#urilor% &rda care mer#e spre dreapta, dup! ce a trecut ara 'luta,

i ie-i JnainteBa%ara/&/an "# o armat$ !ar e /t#t. Ca!an -i B#ri a# mer% a%#pra %a"i or -i i&a# Jn0in% n trei /t ii. B#+eF tre"# !in *ara %a"i or pe%te m#n*i$ intrn! a @ara& U a+3i -i a /t#t popoare e # a+3i"e. A-a!ar prin"ipii ttari a# /t#t pe (ara-)la#hi, a!i" pe ne+ri&$0a a3i 8@ara&i1 aF ?pera po iti"1 pa#poiG BA.aHoI $ /a Jnaintea #n#ia i&a ie-it o armat "oman!at !e Basarab-ban% n 'nnales *olonorum +etustiores, %"ri%e %e 0e!e ntre anii 1$,-- 1$-$ 8p#/ i"ate nt i !e Sommer%/er+$ ana i,ate !e Le e<e 9 %e + %e-te n%emnat pentr# an# 1C4JE Ttarii$ !#p "e %#/2#+a%er pe /e%ara/eni$ pe it0ani$ pe r#teni -i a te neam#ri$ a# #at "etatea (San!omirK$ sau, latinete, .hartari, subiu#atis Bessarabenis, /ith+anis, Ruthenis etc% Re+e e ma+3iar 0arol-Robert, ntr&o !ip om !in an# 111$, po0e%te-te /taia "e o p*i%e !e a Ba%ara/$ 1i# #i T#+omir$ n *ara noa%trE 2n terra transalpina per Ba3arab, ilium .hocomer4 8Be2er .i i$ A$LC49. Din a"e%t .u#omir-Basarab, "are tr ia pe a 1A55 -i "e0a$ %&a n %"#t A e=an!r#$ "e pomenit n !ip oma !e mai %#%$ "are a trit pn a 1AL5> !in A e=an!r# %&a n%"#t . a!i% a0 -i Ra!# Ne+r#$ !in Ra!# Ne+r# Dan -i Mircea cel Mare 8M1D1;9. Cam ntr&o %#t !e ani$ !e a T#+omir pn a "apt# !omniei #i Mir"ea$ ara Romnea%" a2#n%e%e a "ea mai mare 2ntin!ere teritoria& 1$ ""i "#prin!ea ? tenia$ Na a3ia Mare$ !#"ate e B+ra-# #i -i ?m a-# #i !in Ar!ea $ mare parte a B# +ariei$ Do/ro+ea "# "etatea Si i%tra$ C3i ia "# +#ri e D#nrii -i *ri ttre-ti nen#mite mai !e aproape. n a"ea%t 0reme .a a3ia ntrea+$ mpre#n "# toate po%e%i#ni e ei$ %e n#mea n /# e e papa e$ n !o"#mente e "e e %"ri%e atine-te a e !omni or$ n %"rieri "ontemporaneE Basarabia% Una !in a"e%te po%e%i#ni a 1o%t -i a"e%t lambeau de terre !e pe "are R#mian*o1 -i S#maro0 pretin! a 1i "# e% t tari !e %#/ "ort#ri. E !e%t# a pomeni "$ !e-i a"ea 1ami ie !e Domni %&a %tin% n inie /r/tea%"$ n#me e 0e"3i !omne%" !e Bassaraba %e mai poart -i a%t ,i prin a!op*i#ne !e " tre #n /oier mare !in ara Romnea%". Tot n 0remea a"ea%ta a 2n1 oririi 0oie0o,i or Ba%ara/i -i a *rii Ba%ara/ia$ id est .a a3ia Mo !o0a po%e!a teritori# !e a 6otin pn n Cetatea A /$ ""i a 2n"ep#t# 0ea"# #i a "in"i%pre,e"e ea "a0a er# 5uillebert de/anno4 %e nt ne-te "# A e=an!r# "e B#n$ mer+e a Cetatea A /$ "are e a Domn# #i mo !o0ene%" -i +%e-te ai"i #n ora- %tp nit !e #n p r" a/ 8B#r++ra19 mo !o0ene%" -i pop# at "# +eno0e,i$ mo !o0eni -i armeni. Dar !e%pre a"e%tea mai tr,i#. De%t# n#mai "$ ntr&o 0reme n "are a/ia era 0ia* i%torie1 prin 2mpre2#rimi$ Basarabia a"t#a era pmnt romne%" %tpnit !e Domni romni. i a"ea%ta n&o !e!#" n#mai i%tori"ii !e a%t ,i$ "i Miron Co%tin n%#-i> "roni"ar# "e n0*at -i mare o+o1*t n Mo !o0a po0e%te-te a"ea%ta n 0er%#ri e !e!i"ate re+e #i Po oniei. Pentr# a n# anti"ipa$ repro!#"em a"e%tea n#mai pentr# a e=p i"a n#me e -i a arta " e e%te p#*in "e0a mai 0e"3i !e" 11 tarii !e %#/ "ort#ri ai #i R#mian*o1$ iar pe a"e%t +enera r#% 1 0om + %i$ "#m am ,i%$ a 0remea #i$ %#%*in n! "# a"t i%" it !e ! n%# to"mai teoria "on& trar "e ei e=p#%e !e "ore%pon!en*i ,iar# #i (Le Nor!). Dar 1 % n! .a a3ia !e o parte$ "e %e n#me-te a%t,i Ba%ara/iaO Tr + n! o inie !e a 6otin$ !in Ni%tr# pn n Pr#t$ a0em o at#r> !e a am n!o# "apete e ei tra+em "te o inie pn n Marea Nea+r$ #na !e&a #n+# Ni%tr# #i$ "ea a t !e&a #n+# Pr#t# #i> iar "apete e a"e%tor !o# inii e n"3eiem "# o a patra inie 1ormat prin *rm#ri e Mrii Ne+re. A"e%t "#a!ri ater "am nere+# at %e n#me-te a,i Basarabia, !e-i 1* r "#0nt.

D#p "e te1an "e Mare a #at !e a .a a3ia$ intre anii 1DL4&1D:4$ p r*i e !e %#!$ "te e a0ea# Ba%ara/ii intre Pr#t -i Ni%tr#$ a"e%te p r*i a# p %trat n#me e !i%tin"ti0 a !ina%tieiprimae occupantis, a Ba%ara& /i or. De"i n# ntrea+a *ar !intre Pr#t -i Ni%tr# e Ba%ara/ia$ "i a"ea%ta e n#mai o 1 -ie %pre %#!$ 3ot r t -i mi"$ a-a "#m ne&o arat Cantemir n 6escriptio Molda+iae% Iat !e"i mar+ini e rea e a e Ba%ara/iei rea eE Tra+e o inie "#rme,i- !e 1 n+ Ni%tr# !e a Ben!er pn n 0 r1# a"# #i Ia p#+ a Bo +ra! -i ai o at#r$ apoi ia&o !e a Bo +ra! pn n Reni$ ai a !o#a t#re$ !e a Reni pe D#nre n %#% pn a C3i ia$ a treia at#r$ apoi #n! ma # Mrii Ne+re pn a Cetatea A / a +#ra Ni%tr# #i$ a patra at#r> apoi n %#% pe Ni%tr# !e ?pera a Cetatea "#prin% ntre a"e%te po iti"1 A / pn a Ben!er$ a "in"ea at#r. N#mai pmnt# 1 "in"i inii %&a n#mit "# !rept "#0nt Ba%ara/ie> tot "e&i !a%#pra e Mo !o0 "#rat$ r,/ote,at !e a 1;1C n"oa"e. Pm nt# "#prin% ntre a"e%te "in"i inii era mpr*it n patr# *in#& t#riE Bu#eacul, 0etatea 'lb!, 0hilia i2smail% N#mai n *in#t# B#+ea"#& #i a# o"#it t tari "# n0oirea Domni or Mo !o0ei$ n "e e a te %e 0or 1i r%1irat "te #n# &!oi$ ""i nimeni n# poate opri n mo! ermeti" tre"erea #n#i om$ mai a e% ttar 1iin!$ pe%te mar+ini e mo-iei #i> !ar n % r-it n#mai n B#+ea" t tarii "o oni,a*i %&a# /#"#rat !e oare"are pri0i e+ii$ "on"e%ii !e proprietar# o"# #i$ "are era %tat# Mo !o0ei. C# a"e%t p m nt ne 0om o"#pa n n#mere e 0iitoare. Statorni"in!$ !#p "er"et ri e mai noi$ ori+inea n#me #i$ !#p Cantemir$ mar+ini e p m nt# #i !e "are e 0or/a$ 0om ar ta "e %oi !e t tari a# p#t#t "# e+e !e %#/ "ort#ri +enera ii ,iar# #i (Le Nor!)$ !e a an# 1D55 n"ep n! -i pn a 1;1C$ a!i" n "#r% !e patr# %#te -i mai /ine !e ani. n trea"t ne 0om o"#pa -i "# "etatea 6otin# #i.
II.

.EACUL AL CINCISPREPECELEA

n n#m r# no%tr# !e a C5 1e0r#arie am r %p#n% !e2a #n#i !omn '$ "are a!re%a%e !in B#"#re-ti o %"ri%oare " tre !ire"tor# ,iar# #i (Le Nor!)$ %p#n n! n ea " R#%ia "#"eri%e Ba%ara/ia !e a ni-te " r!#ri 7peuplades8 "are o"#ia# %#/ "ort#ri -i era# pe 2#mtate % /ati"e$ !e a #n %oi !e /a-i/#,#"i o!io-i$ -i " !in nici un punct de +edere Ba%ara/ia prin Tratat# !e Pari% n&a p#t#t 1i "on%i!erat "a 1iin! re%tit#it po%e%ori or ei e+itimi. Prin !o"#mente p#/ i"ate n mare parte n ar3i0e % a0e "3iar am ar tat " t tarii !& #i '$ "are ar 1i 1o%t n tre"#t lespossesseurs le#itimes, era# "am "i#!a*i n 1e # or. n S#"ea0a !omne-te A e=an!r# .o! "e B#n$ "are pre%"rie a an# 1,9: "e 0mi a# % p tea%" ne+#%torii po oni a Ti+3ina 8Ben!er9 -i a Cetatea A / 8AFFermann9. Tot n 0remea #i A e=an!r# tre"e a 1DC5 iero!ia"on# r#% Po%ima prin Cetatea A / -i ne %p#ne "$ 0oin! % trea" Ni%tr# $ a tre/#it % p tea%" pentr# tre"toare #n /ir$ pe "are mo !o0enii -i it0anii -i& 2mpart a n"3eierea %o"ote e or. Iero!ia"on# -a!e a Cetatea A / !o# %ptmni -iapoip ea" !e a1 nar# a-e,at "3iar a +#ra Ni%tr# #i pe o "ora/ie " tre S1inte e Lo"#ri. Pe%te #n an 81DC19 mai 0ine a t " toi> "a0a er# 7#i e/ert !e LannoQ$ am/a%a!or# a !oi re+i ap#%eni$ "are a%emenea petre"e n Cetatea A /$ "e e%te %#/ %tp nirea #i A e=an!r# .o!$ pe "are &a 0 ,#t -i& "#noa-te "a0a er# . Ba "a0a er# are -i o"a,ia !e a a1 a " mo !o0enii !in Cetatea A / %#nt min#nat !e /ine a!mini%tra*i$ " "i$ %in+#r " 1 rin! pe 1 n+ Ni%tr#$ a 1o%t pr !at -i po i*ia !e at#n"i i&a a1 at n "te0a ,i e pe 3o*i -i i&a# a!#% e+a*i naintea #i. Ca0a er# $ mirat !e a"ea%t 2#%ti*ie e=pe!i& ti0$ %e roa+ #i .o! % &i ierte$ ""i i&a# !at /anii to*i napoi. n 1ine$ a an# 1,:;, te1an .o! "e Mare trimite a Cetatea A / pe #n ar3ite"t +re"$ an#me Teo!or$ "a % 1a" #n t#rn no# -i #n ,i! no# a ntriri$ iar ar3ite"t# e %p#ne a"e%tea prin in%"rip*ii "are %ta# -i ast!3i pe ,i!#ri e "et *ii. Toto!at 0e!em n 3ri%oa0e e !omne-ti !e pe a"ea 0reme$ i%" i*i !eo!at "# Domn# re+# at$ pr" a/ii C3i iei$ ai Cet*ii A /e D ai 6otin# #i$ "are era# boieri mari, n"t %e 0e!e "#m " t tarii !e %#/ "ort#ri ai !& #i ' a0ea# tre"ere pe at#n"i.

N#mai n#miri "i#!ate a0ea# a"ei /oieri ttari. Pentr# " 0e!em !in 3ri%oa0e " 1 n+ /oier# Manoi $ p r" a/ !e 6otin$ -i Stan"i#$ !e Cetatea A /$ %#nt i%" i*i !&nia orE A /# Sptar$ Ioan Bi"ean#$ 6o!& "o Cre*# $ ?anea P nte"e$ T#!or .a%"an#$ 7i#r+ea #i 7a#r$ tot n#me... ttre-ti !e /oieri !e a #i A e=an!r# .o!. Dar Cetatea A / !e0ine -i mai "i#!at prin o a t mpre2#rare. n a-e,m nt# "e&1 ! A e=an!r# "e B#n a 1D5: ne+#%tori or po oni %e 0e!e -i "e mr1#ri importa# a"e e peuplades ! demi sau+a#es% Ne+#%torii a!#" !in Lem/er+ posta+, !in Br i a pete, !in Po!o ia cai -i +ite albe< "e or 1i a!#"n! ei oare !in Cetatea A / O Poate "ort#ri t t re-tiO Ei a!#" !in Cetatea A / %to1e "#%#te "# 1ir !e a#r$ %to1e !e mta% -i 0in#ri !in 7re"ia$ pe "are pro,ai"# a-e, m nt e po n#me-te "0a% +re"e%". Era# #=o-i t tarii !in Ba%ara/ia., ?pera iti"1 Se -tie " !#p moartea ini A e=an!r# "e B#n a rma% !oi 1ii$ tefan D 2lie, "are D&a# mpr*it *ara n !o#. Matei =tr4>o?s>i, n "roni"a %a po on & it0an$ tip rit nt i D nt i a @oeni+%/er+ a 1;-$, ne %p#ne "#m D&a# mp r*it&o ei. 2lie a #at re+i#nea Ni%tr# #i$ 6otin# $ S#"ea0a$ IaDi$ 6#Di$ Te"#"i# et". Ce&i mai r m %e%e /iet# #i tefan@ Trei *in#t#riE Cetatea A /$ Ti+3ina D C3i ia$ "are era# e"3i0a ente "# tot re%t# Mo !o0ei. Se 0e!e " te1an -tia importan*a a"e%t#i lam- beau de terre, ""i n&a "er#t ni"i IaDi$ ni"i S#"ea0a$ "i %&a m# *#mit "# a"eDi t!tari, "are o"#ia# %#/ "ort#ri D p#rta# %to1e #"rate "# 1ir !e a#r D mt%rii$ /ea# 0in#ri !in 7re"ia D %ttea# n re a*i#ni !ire"te "# 7eno0a -i "# .ene*ia. A"ea%t mp r*ea -i mp " "i#ne ntre 1ra*i a p#%&o a "a e re+e e Po oniei a an# 1,1A% N#&i 0or/a !e "roni"i$ +eo+ra1ii -i at a%#ri. Ni"i #na !in e e n# "on& te%t proprietatea !ep in -i net# /#rat a Mo !o0ei a%#pra Ba%ara/iei. Dar$ a0 n! a 1a"e "# !ip oma*i !e %oi# "e or "are %"ri# n (Le Nor!)$ am a!#%$ "a Toma ne"re!i"io%# $ !o0e,i %"ri%e !e oameni tr itori n 0ea"# a "in"i%pre,e"e ea$ oameni "are a# 0or/it "# A e=an!r# "e B#n$ "# 1iii %i I ie -i te1an$ "# te1an "e Mare. Ai"i n# %e poate %p#ne " e%te o 0reme "a a"eea a #i R#riF %a# a #i ? e+$ n "are i%toria e mit -i mit# i%torie$ "i$ !in "ontra$ o 0reme n "are ne+#%tor# "e a!#"ea pe-te !e a Bri a tre/#ia % p tea%" 0am$ import n! iepe -i 0a"i p tea 0am$ tre"n! Ni%tr# p tea 0am> o 0reme n "are po i*ia !e Cetatea A / prin!ea pe t 3ari$ n"t$ !in "ontra$ 0remea !e a%t ,i$ "# ne%i+#ran*a ei "ara"teri%ti"$ e o i"en* poeti" pe 1 n+ epo"a %ntoa% a #i A e=an!r# .o! "e B#n. N&a0em a 1a"e "# po0e-ti -i !rept#ri Jn"3ip#ite$ "i "# oameni "are a# 1o%t$ "#m %#ntem noi a%t ,i !e ne 0e!em "# o"3ii$ "are %e m/r "a# ei "# po%ta0 a!#% !in Lem/er+$ iar "#"oane e "# m ta%e !in Cetatea A /> -i$ !e "te ori 0oim a %p#ne po0e-ti !e t tari %#/ "ort#ri -i oameni2#mtate % /ati"i$ prote%tea, /oier# Manoi $ pr" a/ !e 6otin$ Stan"i# !e a Cetatea A / -i&mpre#n "# ei T#!or .a%"an#$ Ioan B i"ean#$ ?ane P nte"e$ A /# Sp tar# -i "ei a *i. Din a"e%t tri#n+3i 1ormat n !o"#mente e noa%tre !e p r" a/# !e 6otin$ "e !e Cetatea A / -i "e !e C3i ia n# te %"ap ni"i #n %oi !e %#/ti itate !ip omati"$ ni"i #n %oi !e ap#"t#r. N#&i ie-ire pre"#m n#&i intrare -i$ p+n % 1ie om# $ tre/#ie % ,i"E A!e0rat$ a Mo !o0ei e Ba%ara/ia. De "n! e=i%t romnii pe p m nt$ Ba%ara/ia noa%tr a"t#a $ a"e%t lambeau de terre, a a0#t -i e onoarea !e a 1orma #n %tat !eo%e/it$ !e-i 1oarte tre"tor$ %#/ te1an$ 1i# #i A e=an!r# "e B#n. A t1e e p#r#rea parte inte+rant$ %a# a . a3iei n 0ea"# a pai%pre,e"e ea$ %a# a Mo !o0ei !in 0ea"# a "in%pre,e"e ea -i pn a #area ei prin r#-i. Ba* "# a"e%te #"r#ri po,iti0e$ "# a"e-ti p r" a/i$ %to1e "#%#te "# 1ir$ 0mi p tite !e ne+#%tori$ t#rn#ri -i ,i!#ri 1"#te !e te1an .o!$ n# -tim ,# !a"&ar mai "#te,a "ine0a % ,i" "#m " /a Bessarabie ! aucun point de +iena ete considereepar le .r!ite de *aris comme restituie a ses possesseurs le#itim esB 6otin# &nor! e=trem$ C3i ia&+#ra D#n rii$ Cetatea A / M +#ra Ni%tr# #i -i tot teritori# !intre inii e "e e&am p#tea tra+e ntre e e a 1o%t a no%tr# -i e%te !e !rept a no%tr# D a%t ,i$ ""i nu nouf ni %&a #at$ nu cu noi %&a# /t#t r#-ii$ nup!mntulnostru &a# p#t#t "e!a t#r"ii.

tim prea /ine " !ip oma*ii %#nt i%te*i ntr# pre1a"erea !rept *ii n ter1e oa+e 1r 0a oare. Dar tria #n#i popor mi" a %tat tot!ea#na n drept% ?are n#&i era mai #-or a inim !& #i '$ %a# "ititor# #i r#% a #i (Le Nor!)$ !a" a1a"erea %e re+# a ntre noi -i noi ren#n*am a !rept# no%tr# !e /#n 0oieO N#&i prea mai /ine !a" t"eam mo "om -i 2#"am !#p "#m ni %e " nta O Si+#r " !a. De a"eea$ orie t !e % a/ ar 1i !rept# ip%it !e arme -i !e p#tere$ e e tot mai tare !e"t ne!reptatea$ tot mai tare !e"t nea!e0r# . C# #n "#0nt t tarii !& #i ' -i ai #i R#mian*o1 8a "r#i n#me !. ' 1 "itea, 1r "#0nt$ pentr# " a"e%t +enera n&a %#%*in#t ni"io!at !e a 1i e i/erat Mo ?pera po iti"1 ; !o0a !e %#/ ttari$ "i !in "ontra e a !at Mo !o0ei$ pe 1 n+ proprietatea -i po%e%i#nea ini-tit a Ba%ara/iei -i a 6otin#& #i$ a"ei ttari n&a# tre"ere$ "i %#nt p#re in0en*i#ni pentr# a ar#n"a pra1 n o"3i E#ropei$ ne-ti#toare !e #"r#ri e noa%tre !e a D#nre. A"e%t peti" !e p m nt pe "are (Le Nor!) ar 0oi % &1 %a"ri1i" m prieteniei noa%tre "# R#%ia n# are pentr# noi ni"i #n e"3i0a ent n #me. E n%emnea, mi%i#nea noa%tr i%tori"$ tria noa%tr. La intrarea %# tan# #i Mo3amet n Tara Romnea%" "ontra #i . a! epe- .oie0o! %e a1 a ntre o%ta-ii #i -i #n % r/$ an#me 0onstantin Mihalo+ie3 de &stro+ia% E ne %p#ne " pe at#n"i opinia p#/ i" era " ori"ine %&ar r ,/oi "# romnii$ "3iar % &i n0in+$ n#mai pa+#/ are. A"ea%ta&i 1oarte nat#ra $ pentr# " romnii n# %#nt popor "#"eritor$ !e a"eea -i apr "e&i a or "# n!rtni"ie$ pentr# " "e a# "# !rept a# -i a or e%te. ?rie n! n% t#r"ii %1 t#ia# pe %# tan % n# 1a" r ,/oi "# romnii$ pentr# " n&a!#"e ni"i #n 1o o%$ "i pier n#mai o m# *ime !e t#r"i n ,a!ar$ at#n"i %# tan# e r%p#n!eaE (Pn "n! romnii %tpne%" 0hilia -i 0etatea-'lb!, iar #n+#rii Be +ra!# % r/e%"$ pn at#n"i n# 0om p#tea /ir#i pe "re-tiniR) 8.e,i =borpisar3o?pols>ich, %e". II. tom. . Sar%,a<a 1;C;9. Prin #rmare %# tan# Ma3omet -tia /ine " a"e%t lambeau de terre n#&i !e !i%pre*#it$ -i !a" e ,i"ea a"ea%ta a 1,C9, !e "e % n&o ,i"em noi a 1;:; O M#tati% m#tan!i% ,i"emE Pe "t 0reme Ba%ara/ia e%te n m ini e noa%tre$ R#%ia n# 0a p#tea "#"eri ?rient# . C"i$ !#p "t ! m noi "# %o"otea a !in "i#!ate e teorii a e 1rontiere or nat#ra e$ a e /ariere or o%ti e !e n0in% -i a e 0i"torii or rep#rtate a Ca3# -i I%mai $ "am a%ta e%te inten*ia p#terni"# #i no%tr# 0e"in. III. .EACUL AL AISPREPECELEA Pentr# a n*e e+e t "erea "e !omne-te n "roni"i n pri0irea Ba%ara/iei n 0ea"# a -ai%pre,e"e ea 0a tre/#i % permitem "te0a "on%i& !era*i#ni !e o nat#r mai +enera . Centr# 0ie*ii i%tori"e %#nt ora-e e$ n# -e%# !impre2#r# or$ ni"i %ate e. n!at "e t#r"ii a# p#% m na pe ora-e e C3i ia -i Cetatea A / n# %e mai 0or/e-te nimi" !e%pre 0ia*a mpre2#rimi or or. Am n"3eiat arti"o # tre"#t "# "#0inte e #i Mo3omet II ro%tite a an# 1DLC$ "E (pn "n! romnii %tp ne%" C3i ia -i Cetatea A /$ pn at#n"i n# 0om p#tea /ir#i pe "re-tini). n !ri"# 0erii an# #i 1D;D %# tan# Baia,i! II intr "# o-ti mari n *ara Mo !o0ei -i /ate C3i ia -i Cetatea A /$ pentr# a rea i,a o po iti" oare"#m tra!i*iona . Mier"#ri$ a 1D i# ie$ ia "etatea C3i ia$ "oman!at !e p r" a/ii I0a-"# -i Ma=im$ iar a 4 a#+#%t a"e a-i an ia Cetatea A /$ "oman!at !e p r" a/ii 73erman -i ?an 8 a Ure"3eE Ioan9. i ar 1i ap#"at -i a te "et *i$ " te1an .o! a +o n# n!r ,nea % ia%> "i n#mai a %tr mtoare ne0oia$ !e e 1 "ea %mintea 1. Ci 0 , n! t#r"ii a2#tor# #i te1an .o! !in ara e&ea%" "e&i 0eni%e$ %a# n%#&i "rai# $ "#m %"ri# #nii$ " a# tra% !e a R#%ia &i !e a Lit1a *ara toat$ !e %e %trn%e%e oameni !e trea/ mai m# t !e C5555 -i$ tre"n! "rai# "# ! n-ii Ni%tr# %#/ 6a i"i$ a# 0enit a Co omeia$ !e -i&a# p#% ta/ra$ #n!e -i te1an .o! a# mer% !e %&a# mpre#nat "# "rai# n an# LJJA %eptem0rie
1 81D;49. i toate "e a# a0#t mai !e trea/ a# 3otr t -i apoi -i o%ptat#&a# pe te1an .o! -i A555 oameni i&a# !at !e oa%te$ "# "are %&a# ntor% te1an .o! a Mo !o0a -i$ mpre#n n! oa%tea "ea %trin "# a %a$ pe m# te o"#ri a# %mintit pe t#r"i$ de le-au c!utat o ieire din ar!%

A-a te1an .o! a# "#r*it *ar !e 0r2ma-i$ iar "et*i e "are e&a# #at t#r"ii$ 0hilia -i 0etatea 'lbf, nu au putut s! le mai scoat! de la turci, " ei mai nainte !e "e a# ie-it !in *ar e&a# n+ri2it "# oameni$ "# p#&ti &i "# /#"ate !e a2#n%> &i a&a a# rma% pe mna t#r"i or pn a%t,i. 8Ure"3e9 Tot n an# a"e%ta 1D;4 te1an .o! !a" a# %"o% 0r2ma-ii !in *ar -i !a" a# r"it 0remea -i "aii t#r"i or a# % /it$ a#
r # n 2#!e*# Bo +ra!9 n 1L ,i e a #nei noiem& 0rie$ !e a# topit toat oa%tea t#r"ea%". o0it pe Ma "o"i a Cat a&/#+a 8 a" -i

A!#+m n#mai " 1ie"ine tre/#ie % %e p,ea%" !e eroarea !e a pri0i -i 2#!e"a 0remi e tre"#te !#p mpre2#r ri e !e a%t,i$ !e a !a n#miri or "e e=i%t a%t ,i a"eea-i +re#tate pe "are o a0ea# at#n"i. P#terea n i%torie e%te o no*i#ne re ati0. .ene*ia !e e=. n# a0ea 2ntin!ere mare$ !ar era #na !in p#teri e mari a e E#ropei. A"e a-i te1an .o! "r#ia ?pera po iti"1 A t#r"ii 8pe at#n"i "ea !int i p#tere mi itar n E#ropa9 i ia# C3i ia -i Cetatea A /$ a"e a-i te1an .o! /ate !e&1 %tin+e mai tr,i# pe re+e e A /ert n Co!rii Co%min# #i$ n"t r m ne pro0er/ n *ara e-ea%" (n ,i e e #i A /ert a# pierit - ea3ta) -i a"e a -i Ma "o"i a "r#i oa%te t#r& "ea%" te1an a topit&o n *in#t# Bo +ra!# #i a ptr#n% mai tr,i# n Po onia -i pr ! -i ar%e pn a Lem/er+ re+at# % &1 poat opri. De a"eea tre/#ie %&o %p#nem !e a"#ma "$ orie t !e 0itea, % 1i 1o%t /tr n# !omn a Mo !o0ei$ orie t !e p#terni" % 1i 1o%t pe 0remea #i$ n "are a te %tate "# 2ntin!ere !e ,e"e ori mai mare era# mai % a/e !e"t Mo !o0a$ "ontra T#r"iei %a# a Spaniei !in 0remea a"eea n&ar 1i p#t#t re,i%ta !e"t n !e1en%i0$ !e"t ne+oind la strmtoare, pentru a le face sminteal!, ""i a +o n# "ndr!3nea% n % r-it$ a an# 145D te1an .o! %e "o/or n morm nt$ + r/o0it !e +re#t*i -i !e 0r%t$ !#p D: -i mai /ine !e ani !e !omnie$ iar popor# n #rm&i i&a ,i% "# !ra+ inim -i B#n -i S nt -i Mare$ ""i a-a Domn ni"i n&a0#%e%e pn at#n"i$ ni"i poate " 0a mai a0ea !e a"#m -i p#r#ri. De-i n + n!# #i %tatorni"i%e !e&a n"3ina *ara t#r"i or$ !ar #i n%#-i$ /ir#itor# t#t#ror 0e"ini or$ n# i %e "!ea % %e p e"e> 0rea "a n#me e #i % n%emne "nsui iitorpeste toat! ara "i n#mai nantea %0r-irii %a e e "3em a %ine pe /oieri mari -i a *ii "*i %&a# pri e2it$ ar t n!#& e "#m n# 0or p#tea *inea
*ara pre"#m o a# *in#t e > "i %o"otin! !e"t to*i mai p#terni" pe t#r" -i mai n*e ept a# !at n0 * t#r % %e n"3ine t#r"# #i.

ntr&a!e0 r$ n an# 1411$ Bo+!an$ 0oie0o!# Mo !o0ei$ Jn"3eie "apit# a*i#nea nt ia "# t#r"ii. n a"ea%t "apit# a*i#ne Poarta re"#& noa-teE 8Art. 19 "2 Mo !o0a e *ar i/er -i n# "#"erit> 8art. A9 " Poarta e o/ i+at !e&a ap1 ra Mo !o0a "ontra ori"rei a+re%i#ni e0ent#a e &i !e&a o men*inen %tarea n "are %e +%ea !e mai&nainte$1r "a % i%e1a" "ea mai mi" -tir/ire a teritori# #i ei> 8art. L9 " %tpnirea 0oie0o,i or %e 0a Jntin!e a%#pra Jntre+# #i teritori# a Mo !o0ei> " 8art. ;9 t#r"ii n# 0or p#tea "#mpra pm nt#ri n Mo !o0a$ ni"i 0or p#tea " !i +eamii$ ni"i %e 0or p#tea a e,a n ori"e mo! ar 1i. Drept %emn !e %#p#nere Domnii Mo !o0ei 0or !a n 1ie"e an Por*ii 1555 !e +a /eni t#r"e-ti$ D5 !e &oimi &i D5 !e iepe1ttoare$ toatens! sub titlu de dar% A0 n! Domnii Mo !o0ei %t p nire pe toat ntin!erea *rii$ re"#no%& "#t de Dure prin a"e%t tratat 1orma $ a0#t#& &a# -i de facto@ Pentr# a 1 m#ri -i a"e%t #"r# "on%# t m tratat# #i Petr# Rare- !e a 1;$C% Art. 4. 7rani*e e Mo !o0ei %e 0or p1%tra inta"te n toat ntin!erea or. Art. L. E=er"i*i# "# t# #i m#%# man e oprit pe toat ntin!erea *rii. Art. :. Ni"i #n m#%# man n# 0a p#tea a0ea$ %#/ tit # !e proprietar" n Mo !o0a$ ni"i pmnt$ ni"i "a%$
ni"i pr0 ie.

Art. J. Ne+o*# Mo !o0ei e !e%"3i% pentr# toate na*ii e "omer"iante. C# toate a"e%tea t#r"ii 0or a0ea pre1eren* naintea "e or a te na*ii pentr# "#mp rarea !e pro!#"te pe "are e 0or to"mi n port#ri e 5alai, 2smail -i 0hilia< !ar ei n# 0or ptr#n!e mai !eparte n #ntr# *rii$ 1r a#tori,area e=pre% a #i .o!. A"ea%ta e "3e%ti#nea !e !rept. 6e Dure %&a# re%tit#it Mo !o0ei toate "te i %e #a%e$ %&a re"#no%"#t " ni"i #n t#r" n# poate 1i proprietar a 0re#n#i imo/i n Mo !o0a$ de facto n% t#r"ii a#

*in#t o"#pate mi itre-te att Cetatea A / "t -i C3i ia. A"ea%ta ne m#re-te -i atit#!inea 1e/ri -i ne inMit a #i Petr# Rare-> tratat# #i %e"ret "# mare3i,# !e Bran!en/#r+$ %#/%"ri% a S#"ea0a n 1;,$ -i moti0at an#me prin 0oin*a !e& re" p ta p rti"e e e Mo !o0ei r pite !e t#r"i. Tot n 0remea #i Petr# Rare-$ a 14A4$ t#r"ii o"#par -i Ti+3ina 8Ben!er9. ntr&a!e0r$ "e % ne n"3ip#im %#/ a"e%te o"#prit#r"e-tiO ? "#"erireO Pentr# a r %p#n!e a a"ea%t ntre/are -i a arta toto!at "ontin#itatea !rept# #i Mo !o0ei pe%te a"e%te o"#ri$ 0om ntin!e m na pe !ea%#pra 0ea"# #i a 1:& ea to"mai pn a E"aterina II$ a %tip#& a*i#ni e Tratat# #i !e a 0uciuc-0ainard#i, 15 8CD9 i# ie 1::D. Ce?pera %e ,i"e n e O po iti"1 : L Empire !e R#%%ie re%tit#e a S#/ ime Porte to#te a Be%%ara/ie a0e" Ie% 0i e% !A"Ferman$ @i i2a$ I%mai et a0e" Ie% /o#r+% et 0i a+e% et to#t "e T#e "ontient "ette pro0in"e et". Iar mai 2o% #rmtoarea o/ i+a*ie pentr# Poart> A9 De re%tit#er a#= "o#0ent% et a#= a#tre% parti"# ier% Ie% terre% et po%%e%%ion% "i!e0ant e#= appartenent$ T#i e#r ont ete pri%e%$ "ontre to#te 2#%ti"e$ %it#ee% a#= en0iron% !e Bra3i o<$ !e C3o",m$ !e Ben!er$ et". appe ee% a#2or#!3#i Ra4es% TERRES ET P?SSESSI?NS CI&DE.ANT U EU' APPARTENENT$ IUI LEUR ?NT ETE PRISES C?NTRE T?UTE JUSTICE$ iat a!e0rata !e1ini*ie pentr# toate o"#p ri e t#r"e-ti !in tr#p# Mo !o0ei$ o !e1mi*ie 1"#t !e "3iar E"aterina II. C#m " prin a"ea%t re%tit#*i#ne n# %e n*e e+ea nimi" mai p#*in !e"t re%tit#*i#nea "tre "3iar %tat# Mo !o0ei 0e!em !in "ore%pon!ent am/a%a!or# #i a#%tria" T3#+#t$ "are %"rie a"e%te am n#n*imi a .iena. ntr&#n raport !in*era, E n+ Con%tantinopo $ A !e". 1::D$ T3#+#t ,i"eE 2ntre a te e$ Poarta e o"#pat !e a p#ne a "a e o/ie"t# "ereri or !ep#ta*i or mo !o0eni -i m#nteni. C# a"ea%t o"a,ie 0oie0o!# .a a3iei$ A e=an!r#$ i 2aco+achi Ri3o, "n n#me e #i 73i"a .o!1$ a# 1"#t !e "#rn! prop#nerea "a Poarta s! elibere3e naMunilor
am!ndurora un aa-numit hatierif, adic! o scrisoare public! iscflit! de "nsui sultanul, prin care s! li se confirme *rincipatelor drepturile i prero#ati+ele stipulate pentru ele prin cel din urm! tratat oarecum din propriul impuls al #raiei sultanului% Fiindc! aceast! idee e spriDinit! de preteGtul aparent c! "n acest mod se +a putea DnconDura pe +iitor st!ruina Rusiei i amestecul ei "n trebile naiei moldo+eneti -i +alahiene, de aceea *oarta pare dis- pus! a primi aceast! propunere i nu e alta la miDloc dect "nl!turarea oarec!ror #reut!i, pentru oarecare Hntinderi care pn! acum s-au inut de fort!reele 2braila i otin i, care conform cuprinsului tratatului, trebuie s! se Dnnapoiasc! locuitorilor Moldo+ei i Ialahiei%

n a t raport !e a 15 -i 11 !e"em/rie 1::4$ T3#+#t %p#ne "#m "$ a !e imitarea B#"o0inei$ Rei% E11en!i %e mpotri0e-te !e&a !a o pa m !e o" !in *in#t# 6otin# #i$ ""i$ !e-i e %tip# at e=pre% ("a teritori# 6otin# #i$ a Ben!er# #i$ a Br i ei et". et". % 1ie rentr#pate "# Mo !o0a -i .a a3ia...) tot#-i Poarta %tr#ie-te pe 1 n+ R#%ia % n# 1ie %i it a n!ep ini a"e%t arti"o . n raport# !e a 1::L$ A ian#arie$ T3#+#t repet " arE 2ntre pie!i"i e "e %e op#n 8!e imit1rii B#"o0inei9 "ea mat Jn%emna t! este c! "n cel din urm!
tratat de pace cu Rusia s-au stipulat eGpres ca toate 7s!mmtliche8 re#iunile cet!ilor turceti de la #rani!, otin, Bender, 2braila etc%, fiindp!ri care din +echime 7ursprun#lich8 s-au inut de Moldo+a i Ialahia, s! fie reDntrupate 73uruc>ein+erleibet8 cu cele douf *rincipate% *oarta, precum am aflat cu si#uran!, a fost silit! de a introduce "n hatierifurile pe care le-a dat moldo+enilor i +alahienilor"n urma st!ruinei Rusiei f!#!duina eGpres! cum c! preteniile *rincipatului +alahian i moldo+enesc asupra aa-numitelor inuturi ale otinului, Benderului, 2brf ilei etc% +or fi cercetate la +remea lor i cererile temeinice +orfi satisff cute%

n 1ine a 1:;D %# tan# -i e i/erea, 3ati-eri1# n "3e%ti#ne$ "are$ a1ar !e o m# *ime !e amn#n*imi "are "on1irm %#0eranitatea in& tern a Mo !o0ei$ repet " ni"i #n t#r" n# 0a p#tea a0ea a0ere imo& /i n *ri e noa%tre -i promite a re%tit#i *in#t#ri e n "3e%ti#ne. A"e%te toate e !e,0o tm n#mai pentr# a %ta/i i #n %in+#r #"r#. Da" nainte !e o %#t !e ani$ pe a "ap t# 0ea"# #i a opt%pre,e"e ea$ !rept#ri e Mo !o0ei era# a-a !e tari " p#tea# 1i !o0e!ite !e /oieri -i !e mn -tiri$ n"t T#r"ia % re"#noa%" prin Tratat# !e a C#"i#"& Cainar!+i -i prin 3ati-eri1# !e a 1: ;D temeini"ia or$ !a" a"e e !rept#ri n# %e n0e"3i%er -i n# %e pre%"ri%e%e at#n"i$ p#t#t#&%&a# e e pre%"rie n 0ea"# a -ai%pre,e"e ea$ n 0remea #i Bo+!an "e C3ior$ #i te1an "e T nr %a# n ,i e e #i Petr# Rare-$ 0oie0o!# /o+at$ in1 #ent -i p in !e n0*t#rO

De%i+#r " n#. Ceea "e *inea# t#r"ii pe at#n"i era# "e e trei ora-e$ C3i ia$ Cetatea A / -i T3i+ina$ a+ec 2es terrains affectees, ""i a-a n#me-te T3#+#t "ir"#m%pe"ta mi itar a ora-# #i %pre !eo%e/ire !e !i%tri"t# #i. A"e%te terrains affectees era# n% pentr# p %"#t# "ai or ieni"ere-ti -i n# 0or 1i ntre"#t "# m# t %#ta !e po+oane mpre2#r# ,i!#ri or "et*ii -i poate 0or 1i a2#n% att !e !eparte pe "t a2#n+ea % +eata !in ar"# ttre%" -i + onte e !in p#-"a ieni"er# #i. ntr&a!e0r$ Matei StrQFo<%Fi po0e%te-te$ !#p "#m 0,#%e n%#-i "# o"3ii$ "#m e%te !e e=. 6otin# -i !e "e %oi e o"#pa*i#nea t#r"ea%". 6otin# o 1r#moa% -i p#terni" "etate$ a-e,at pe o %t n"$ ?pera poe iti"1 - a0 n! a%pe"t# 1ort re*ei @oeFen3a#%en !in Li1 an!a$ ""i e 0 ,#i pe am n!o#. n 14:D + %ii 6otin# !e2a n po%e%i#ne t#r"ea%"1> tot#-i
!omn# mo !o0ene%" maip!strea3! acolo un p rc!lab, "e&1 repre,int -i "are e ne primi !e !o# ori n n#me e %tpn# #i %#...

E !rept " 6otin# tre"e n #rm !in no# n po%e%i#nea Mo !o0ei -i a/ia n %e"o # a 1:& ea t#r"ii 1 reo"#p -i& ntre%". Dar$ "a #n 1e !e pro/ !e "#"erire -i !e le#itime possession, p#tem "ita a"e%t "a,$ n "are 0e!em !oi %tp ni trin! a t#ri ntr&#n# -i a"e ao"E Domn# Mo !o0ei$ %tpn e+itim$ n% % a/$ a t#ri "# %# tan# $ %tpn ne e+itim$ n% p#terni". N# t + !#im " o pi"t#r !e %i n !rept# impe!e a Mo !o0ei 1 nt#ne"$ pre"#m o pi"t#r !e % n+e nt#ne" impe,imea #n#i i,0or> !ar !rept# 0i# rentinere-te "# %por pe "n! %i a$ to"mai "ontrari# #i$ 0remea o m n "# %ine -&o mi%t#ie$ !e n# %e mai "#noa-te "& a# 1o%t. De&a mirarea #"r# "#m %&a p %trat "on-tiin*a 0ie a !rept# #i pn n ,i#a !e a%t ,i prin 0remi att !e t#r/#rate pre"#m a# 1o%t pentr# noi 0ea"# a '.I& ea -i a '.II& ea$ ""i 2#mtatea !in #rm a "e #i !int i -i 2ntre+ a !oi ea n# %#nt !e"t o #n+ -i % n+eroa% tra+e!ie. Din a1ar 2n"ep a 0eni t tarii -i "a,a"ii$ !e pe%te D#nre 0in t#r"ii "# 0e"ini"e e or r ,/oaie /a a%#pra #n#ia$ /a a%#pra a t#ia> n #ntr#$ !#p %tin+erea !ina%tiei$ %e mpere"3ea, /oierii n parti!e$ ri!i" Domni e1emeri %pre a&i r%t#rna iar-i$ iar !in "n! n "n! "te #n tiran nea" -i re0o te e$ !ar -i !reptatea$ ntr&o m a-tin !e % n+e -i 1r !e e+i. i "# toate a"e%tea$ "# toat +ro,0ia a"e%tor 0remi$ e e n# %#nt nimi" pe 1 n+ epo"a 1anario*i or$ n "are toate a"e e patimi #rie-e-ti "are mi%t#ia# pe oamenii !in *ar$ n o" !e a 1i "on!#%e ntr&o a /ie "om#n %pre 1o o%# *rii$ a# 1o%t %e"ate$ nimi"ite prin mi-e ie$ mo i"i#ne$ 0ena itate> n "are toate in%tin"te e /ar/are n% no/i e a# 1"#t o" in%tin"te or 3iper"i0i i,ate a e Bi,an*# #i$ a"e #i ame%te" !e 0i" enie me%"3in$ r#tate me%"3in -i ne%p#% 1*rni"ie. I. .EACUL AL APTESPEPECELEA B#+ea" n im/a ttrea%" M ,i"e Cantemir M 0a % ,i" #n+3i$ #n "o * !e pmnt. Cam pe a an# 14L; %e n"epe roirea ttari or n%pre ara Mo !o0ei$ pre"#m ne&o %p#ne Cantemir n%#-i$ "are era !e ori+ine !in "ea mai n%emnat 1ami ie a t tari or no3ai !in "te %& a# a-e,at n *ara noa%tr$ /a "3iar$ n 0remea n "are Dimitrie era Domn "re-tin n Mo !o0a$ n B#+ea" %tpnea pe%te ttari a%emenea #n Cantemir. T tarii$ !#p "#m ni&i !e%"ri# "roni"arii$ n# %e o"#pa# "# p #+ria$ "i %e *inea# "# t#rme e !e "ai 1i "# pr !at# . Sate n# a0ea#$ "i n#mai tr+#ri$ %e 3rnea# "# apte !e iap$ 1i n# era ni"i #na !in *ri e n0e"inate "# "are % n# ai/ /#" #". La n"ep#t# 0ea"# #i a -apte%pre,e"e ea Ieremia Mo0i ! r#ie1ie #i @a,i+3erei 6an !in Cr m -apte %ate n B#+ea"$ %&i 1ie !e " 1ie$ a!i" !e p %"#t 1i !e %tr n%# 1r#pt# #i$ a"ea%ta$ pentr# a&1 mp "a pe 3an "# Po onia$ ""i Ieremia a0ea ne0oie 1i !e prietenia Po oniei 1i !e mi2 o"irea 3an# #i ttre%" pe 1 n+ Poart. Se 0e!e n% " "#r n! !#p a"eea t tarii B#+ea"# #i$ %#/ " petenia or Cantemir Pa-a$ a# 1o%t re"3ema*i n Cr m. S n# #itm " "roni"arii no1iri trie%" to*i n 0ea"# a -apte& %pre,e"e ea$ " Ni%tor Ure"3e$ !e pe a " r#i i,0oa!e a# %"ri% 1i# % #

7ri+ore$ e /oier mare a "#rtea #i Ieremia Mo0i -i parti,an a Mo0i e-ti or$ " Miron Co%tin moare !e %a/ia #i Cantemir$ " ei to*i "#no-tea# i%toria "o oni,rii t tari or n Ba%ara/ia> /a$ Miron Co%tin 0or/e-te !e ei "# a"e ton nepreo"#pat a "ontimporan# #i$ "are n# + %e-te !e "#0iin* a mai e=p i"a #"r#ri "#no%"#te !e toat #mea> pre"#m am 0or/i noi a%t,i !e pa3on*ii r#%e-ti prin +a,ete$ 1r a ne mai intere%a "#m a# 0enit -i "#m %e !#". De%t# "$ !#p "e 0e!em "#m a n"ep#t# 0ea"# #i Ieremia Mo& 0i e !r#ie-te no# %ate$ a1 m " !e2a a 1LA: ei n# mai era# n B#+ea" -i a"ea%ta n #rma #n#i tratat 2ntre Po onia -i 3an# !e Cr m. Iat "e ,i"e Miron Co%tinE Tot n po a"e a-i an 71A1:8, Cantemir Pa-a "# oar!e e %a e$ pe%te 0oia 3an# #i$ a# ie-it ?pera iti"1 C !in Cr m -i %&a# a-e,at iar n

B#+ea"$ "are #"r# ne%#1erin! 3an# -i mer+ n! !o!ia &i !e a e&i$ "are e+a%e a !o#a e+t#r prin @one.Po %Fi "# M#%ta1a Pa&a 0i,ir# $ s! nu fie slobo3i tftfrii a locui "n Bu#eac, 1"n! !o!ia "riei or. A# ie it por#n" a 3an# -i a .a%i ie .o! 8L#p#9$ !omn# *rii noa%tre$ -i a Matei .o! 8Ba%ara/9$ !omn# m#ntene%"$ % mear+1 "# 3an# a%#pra #i Cantemir. De"i a# 0enit 3an# "# o-ti -i a# p#r"e% -i Domnii "# m/e *ri e a%#pra #i Cantemir "are$ tem n& !#&%e !e 3an# $ a# 1#+it n ari+ra!$ iar oardele lui le-au luat hanul cu sine la 0rm, -i !e p ra #i a# pierit -i Cantemir ,#+r#mat n ari+ra!.

D#p "e&a# pornit !in B#+ea" 3an# pe t tari$ a# 1 %at pe !oi %# tani$ 1ra*i ai % i$ % 0ie "# !n-ii> iar e a# p#r"e% %pre Crm Jnainte. Iar "n! a# 1o%t a tre"toarea Nipr# #i %& a# ri!i"at no3aii -i a# o0it 1r 0e%te pe %# tani -i i&a# omor t pe am n!oi -i !#p a"ea% t 1apt
a# p#r"e% "# "o-#ri e %a e %pre *ara e-ea%" !,pohtind de la lei loc s! se ae3e sub ascultarea lor% Um/ a pe a t r+#ri -i prin %ate to*i "# "te o cruce de lemn la piept, semn de fnchinfciune% 0i leii aa loc deertf!r! oamenii mai fnlfuntrul frii, nea+nd, le-au dat cmp pe Jipru Hntre (rila+ i Hntre (odinK -i era aproape !e C5555 !e no3ai oar!a a"eea.

N#&i 0or/$ pe%te #n %e"o i nt nim iar i# B#"ea+$ "er n! a"#m o" !e a mo !o0eni$ "are$ nea0 n! "e % &-i 1a" "ap# #i$ e m %#r #n peti" !e pmnt !e AC "ea%#ri #n+ime -i !o# *ime tot pe o"#ri e pe #n!e mai 1#%e%e 2nainte !e #n 0ea"$ iar m r,a"ii to*i %e o/ i+ printr&#n #n+ 2n%"ri%$ !at a m na #i 7ri+ore .o! 73i"a$ % p tea%" arend! pentr# o"#ri e !e p-#nat$ iar !e #n!e e&or %p#ne p r" a/ii % %e retra+ "# t#rme e$ !e a"o o % %e retra+ 1r a 1a"e /#" #". Dar !e%pre a"e%tea mai pe ar+ a 0ea"# a opt%pre,e"e ea. A 0or/i !e%pre a"e-ti oameni "a !e%pre ni-te possesseurs le#itimes ai Ba%ara/iei ni %e pare "e p#*in "#rio% -i tot att !e "#rioa% e%te !e"i -i teoria "#m " Ba%ara/ia %&a "#"erit !e R#%ia !e a t#r"i -i !e a t tari. Teritori# pe "are o"#ia# n Mo !o0a e era !at n aren!$ p tea# hacul pmnt# #i$ "#m ,i"e n0oia a$ era o "o onie !e %trini pe pmnt# mo !o0ene%"$ "are n&a0ea# proprietate$ /a ni"i "apa"itatea 2#ri!i" !e a o a0ea. Dar "ea mai 0ie !o0a! " n a"e%t 0ea" era# n Ba%ara/ia romni e%te !e%i+#r e=i%ten*a epar3iei Br i ei. .e"3i# *roilabum, a " r#i n#me t#r"ii &a# pre1"#t n I/ri a$ a n"p#t pe a 2#mtatea 0ea"# #i a 14& ea %#/ !omnia t#r"ea%"$ !e"i$ nemaip#tn!#&%e a!mini%tra /i%eri"e-te !e epi%"opia !e B#,#$ %&a 1ormat o no# epar3ie$ atr& ntoare !ire"t !e patriar3# !in Con%tantinopo $ a0 n! %#/ %ine toate "#"eriri e #i Mir"ea "e Btr n !e pe ma # !rept a D#nrii. A%t1e $ n" pe a an# 1LCC #n om a /i%eri"ii$ tot!ea#na "on%er0atoare$ n%eamn a 1ine e minei# #i #i i# ieE S %e -tie " a 0enit p1rinte e I+natie !e a p1rinte e 0 1!i"a Ca ini" et".$ "are a"e%t Ca ini" era mai nainte ai"i a Br1i a Mitropo it 6rist 8DorQ%to #m&Si i%tria9 &i *roila+ 8Proi a/#m&Br i a9. n an# :LD: prin*ii" #+ri!e a mn -tirea 0aracal, !in S nt# M#nte$ "er !e a Ioani"3ie$ patriar3# Con%tantinopo ei$ permi%i#nea !e a repara 0e"3ea /i%eri" !in I%mai . Din a"t# e i/erat !e patriar3 a C i#nie 1A11 %e 0e!e n% 19 " epar3ia Proi a0iei %e a!mini%tra !e #n mitropo it n#mit mitropo it# Proi a0# #i C9 " /i%eri"a S1. Ni"# ae !in I%mai %e Hn+echise -i %e d!rmase, !e 0reme "e " #+rii !in mn%tirea Cara"a "er 0oie %&o re"on%tr#ia%". Prin #rmare$ /i%eri"a !in I%mai 1iin! "e p#*in !in 0ea"# a 1L& ea$ -i ora-# a tre/#it % 1ie 1on!at !e mo !o0eni$ n"t Miron Co%tin n 6escrierea Moldo+ei -i !rii Romneti 8%"ri% a 1L:D n 0er%#ri po one9 +re-e-te "n! ,i"e " I%mai # e !e 1#n!a*i#ne t#r"ea%". Cantemir n# "omite a"ea%t +re-ea $ e ,i"e 1 m#ritE 2smail, Mo & !a0i% olium =mildictus%%% Se 0e!e " I%mai # a a0#t a"eea-i %oart "a -i Br i a. T#r"ii a# 1"#t !in Smi I%mai $ "a -i !in Proi a/#m$ I/r i a.

Dar % 0enim iar a 0or/a noa%tr$ a mitropo ia Proi a0iei. De epar3ia a"e%tei mitropo ii %e *ineaE I. Si i%tra$ Bri a$ C3i ia. Tr+ n! o inie !in Si i%tra a Marea Nea& +r a2#n+em to"mai a C3i#%ten+e$ n"t 2ntrea+a Do/ro+e a #i Mir"ea "e Btr n intr n epar3ie. II. Reni$ I%mai $ A"3erman 8Cetatea A /9$ Ben!er 8Ti+3ina9. Tr + n! o inie !e a Ben!er a Reni a0em toat! Ba%ara/ia n "3e%ti#ne. III. Toate %ate e -i ora-e e romne-ti !intre Ni%tr# -i B#+$ a!i" !in *odolia -i 0herson% Citat an#me e ora-# 6ub!sari, !in"o o !e Ni%tr#$ "are %e *in#%e !e epi%"opia uilor% Dar a %#! !e D#/%ari %#nt M 1 ie-ti$ a nor! !e ei e ora-# Ba ta$ apoi ora-# ?"na -i n" 1oarte ?pera po iti"1 m# te %ate$ rma%e pn a,i romne-ti. 19 La D#/%ari M !in"o o !e Ni%tr# M era a 1:JD pn -i o tipo+ra1i" romnea%" !in "are a# ie-it mai m# te "r*i /i%eri"e-ti. T tarii !& #i ' !e0in 1oarte intere%an*i. Ei a# ne0oie !e mitropo it$ !e /i%eri"i$ !e "r*i romne-ti$ /a pe a an# 1A,9 .a%i e .0! L#p# e ,i!e-te o /i%eri" n 0hilia, iar a 1A,1 " #+rii !in m n -tirea Cara"a e repar /i%eri"a or "ea 0e"3e !in I%mai . n 1apt n% %e 0e!e -i&n "#r%# a"e%t#i 0ea" !e "e a0ea# ne0oie ttarii -i !e "e mo !o0enii. T tari or e tre/#ia p-#ne pentr# "ai$ mo !o0eni or$ popor# #i %tatorni"it !e 0ea"#ri -i "re-tin$ e tre/#ia /i%eri"i$ " r*i$ mitropo it. Ce i #%tra*ie pentr# 1ra,aE ( a Be%%ara/ie aucun point de +ue na p# etre "on%i!eree "omme re%tit#ee %e% po%%e%%e#r% e+itime%R) S m# *#mim /i%eri"ii noa%tre "are$ prin !#mne,eia%" ini-te -i %tatorni"ie pe "are a a0#t&o n 0remi e "e e mai t#r/#rate$ ne&a p %trat prin n%emnri e ei a"e%t ar+#ment ,!ro/itor 1a* "# ori"e %#/ti itate !ip omati". ntre/areaposesiunii le#itime n# mai poate 1i "ontro0er& %aG . Dar a"e%t ar+#ment !e0ine -i mai tare n 0ea"# a opt%pre,e"e ea$ "n! +ra1# R#mian*o1 M lui-meme M apro/ !e%1iin*area 8!e-i n#mai tre"toare9a mitropo iei Proi a/# #i -i mparte epar3ia$ !n! toat Ba%ara/ia pn a Ben!er epar3iei !e 6#-i$ !e "are %&a *in#t mai nainte$ -i Bri a epar3iei !e B#,#. Dar !e%pre a"e%tea mai tr,i#. . .EACUL AL ?PTSPREPECELEA Am ,i% intr&#n r n! "$ orie te pi" t#ri !e %i ni"ie ar 1i 0 ,#t n i,0or# impe!e a !rept# #i no%tr# i%tori" a%#pra Ba%ara/iei$ 0remea a tre/#it % e mi%t#ie -i % e a-e,e -i " !e a #n r n! !e 0reme n"oa"e$ i,0or# a tre/#it % "#r+ !in no# impe!e$ "a -i mai nainte. n 0ea"# a 1D& ea 0e!em pe Mir"ea ntin, n!#&-i !omnia pn a Ni%tr#$ n a 14& ea 0e!em pe mo !o0eni "#prin, n! "# "et*i n%emnate -i a0#te ntre+ teritori# !intre Pr#t -i Ni%tr#$ n a 1L& ea "et*i e C3i ia -i Cetatea A / %#nt %#/ !omina*ie t#r"ea%"$ n% n#mai "# "ir"#m%"rip*ia mi itar$ n a 1:& ea t tarii apar -i !i%par !in B#+ea"$ iar$ para e "# 0ia*a " 1 toare 1i ne%tatorni" a a"e%tor noma,i$ 0e!em "#m romnii !in a"e%te o"#ri 1i #rmea, nainte 0ia*a or !e popor %tatorni"$ a0 n! o mitropo ie proprie a Bri a$ ,i!in! /i%eri"i$ trin! "#m tri%er nainte "a proprietari e+itimi ai a"e%tor o"#ri. Ce ne 0a mai !o0e!i 0ea"# a opt%pre,e"e eaO I,0oare e i%tori"e a e a"e%t#i 0ea" apropiat tre/#ie % 1ie neaprat 1oarte impe,i 1i a%#pra ori" rei Jn!oie i. Croni"arii no1iri "are !e%"ri# a"e%t 0ea" a# tr it n #ntr# #i$ ei n# %#nt "opiatori !e i,0oa!e / tr ne$ "i martori o"# ari ai e0enimente or> #pte e 1i n0oie i e E"aterinei a II&a "# mpr*ia t#r"ea%" %ta# !e%"3i%e 1i pe 1a*$ ne1iin! ni"i #n p#n"t "are ar a!mite "ontro0er%> n pre!met# "e%i#nii B#"o0inei a0em "ore%pon!en*a !intre T3#+#t$ am/a%a!or# a#%tria" a Con%tantinop& o $ 1i @a#nit,$ "an"e ar# Imperi# #i 3a/%/#r+i"> "# #n "#0nt materia # %e +rm!e-te naintea noa%tr 1i n# mai a0em ne0oie !e a 1a"e 2#!e"*i prin ana o+ie !e "a,#ri$ ""i e0enimente e n-i e poart pe e e pe"etea 0a orii or intrin%e"e$ e0enimente "are n# %e pot ni"i ne+a$ ni"i !i%"#ta "3iar. n a"e%t em barras de richesse tre/#ie "# toate a"e%tea % ne mr+inim a p#*ine. La 1:1L #rmea, "earta ntre Iore%t$ epi%"op# 6#-i or$ -i Ioani"3ie$ mitropo it# Proi a0# #i$ pentr# 3otare e epar3ii or a"e%tor !o# %"a#ne.

Cearta e an#me pentr# D#/ %ari M !in"o o !e Ni%tr# M -i %ate e =ultan-0 lai i Musaip-0lai !in Bu#eac% N#me e %ate or %#nt e0i!ent ttre-ti$ !ar pop# a*ia e "re-tin$ !e"i romn$ n!at "e 0e!em !oi epi%"opi "re-tini p#rt n! pro"e% pentr# e e. Dar naintea "#i %e 2#!e" pro"e%# O Poate naintea %# tan# #i %a# a... 3an# #i ttr%"O Ioani"3ie$ mitropo it# Br i ei$ 0ine a 2ai -i %e t n+#ie-te !omn# #i Moldo+ei Ma0ro"or!at n a"ea%t "3e%tie. Ma0ro"or!at ! "a,# n tratarea #nei 1e*e /i%eri"e-ti$ a patriar3# i# Sam#i . Patriar3# $ n pre,en*a %1at# #i *rii -i a p r*i or iti+ante$ + %erie "# "a e " D#/ %rii$ ne1iin! !in 3otar# Mo !o0ei$ % rmn %#/ 2#ri%!i"*ia mitropo it# #i !e Bri a$ iar "e e !o# %ate !in B#+ea" % rmn %#/ a%"# tarea epi%"op# #i !e 6#-i. Am n!oi epi%"opii -i !a# n%"ri%#ri "on1orme a"e%tei 3otr riE ?pera po iti"1 11 Iat n%"ri%# #i Iore%t$ epi%"op !e 6#-iE .enin! S1in*ia Sa Printe e Ioani"3ie ai"i a Ia-i a# ie-it a Mria Sa #minat# no%tr# Domn Ni"o ai A e=an!r# .oie0o! 8Ma0ro"or!at9 -i M ria Sa ne&a# por#n"it % mer+em a 1eri"it# Printe e Papa -i Patriar3 !e a A e=an!ria$ @Qr Sam#i $ "a % ne n!reptm -i$ mer+ n! naintea S1in*iei Sa e$ 1iin! a"o o -i dumnealor boierii cei mari, -i # n!#&ne %eama S1in*ia Sa Patriar3# $ ne&am a-e,at
i1te-te -i "# pa"e ntr&a"e a-i "3ip$ "#m pentr# D#/ %ari % ip%ea%" !e %#/ a%"# tarea a epi%"opiei !e 6#-i -i % r m ie %#/ a%"# tarea a mitropo iei !e Br i a$ nefiind pe hotarul Moldo+ei, ni"i % e !m mir# $ ni"i / a+o% o0enia. Iar pentr# S# tan&C- a-i -i pen r# M#%aip& Ci% a-i "a % 1ie tot %#/ a%"# tarea 6#-i or pre"#m a 1o%t -i pn a"#m$ -i a-a am primit am n!oi pe a"ea%t a-e,are !e mprtea et".

Pe%te patr#%pre,e"e ani$ a 1:A5$ !omne-te n Mo !o0a 7ri+orie 73i"a /tr n# . n a"e%t an #rmea, p#nerea a "a e a t tari or !in B#+ea". Man+ i& 73erei 6an !in Cr m "ere !e a Poart % mi2 o"ea%" pe 1 n+ %"a#n# Mo !o0ei "a t tarii % "apete B#+ea"# n arend!, ""i n&a# ni"i #n 1e !e ro%t. Printr& #n n%"ri%$ i%" it !e to*i m r,a"ii !in B#+ea"$ a!i" !e toate "petenii e$ ei m#re%" raport# n "are %ta# "# Mo !o0a. Pentr# mai mare 0!ire a #"r# #i$ repro!#"em ntre+ ,api%# t tari or no3ai !at a m na #i 7ri+ore .o!E Pri"ina a"e%t#i ,api% e%te pre"#m n an# 11D1 8a 6e+irei$ !e a 6ri%to% 1:A59 Mria Sa n *at# -i mi o%ti0# %tpn# no%tr# Men+ i&73erei&6an$ trimi*n! ar, a mpr*ie$ pentru
ca s! ni se or nduiasc! !in pmnt# Mo !o0ei loc de ae3!mnt i de p!-unarea bucatelor, !#p ar,# Mriei Sa e -i cu -tiina M!riei =ale, Domn# Mo !o0ei or n!#in!n&ni&%e "# 1erman mprte%" !in pmnt# Moldo+ei 1$ ceasuri de-a lun#ul i dou! ceasuri de-a curme3iul, "are o" fiind din Hnceput chiar loc moldo+enesc i de folosul i hrana p!mntului Moldo+eiK Mria Sa 3an# mpre#n "# Mria Sa pa-a$ p!3itorul Ti+3inei$ "# 3ati-eri1 mprte%" a# 3otrt -i a# m%#rat -i a# 1m#rit 3otar# a"e%t#i o" mai %#% pomenit> !au" ornduit pentru cei ce +or locui pe acel loc al Moldo+ei, 1$ ceasuri de-a lun#ul -i dou! ceasuri de-a curme3iul, % !ea$ o%e/it de uurul ce este obicinuit platf, chirie pentru loc% Care e+t#r noi am primit$ a!i" pentr# no3aii "e 0or o"#i pe a"e o" a Mo !o0ei % &-i !ea uurul -i haculpmnt# #i -i toat p ata !ep in$ -i "# n0oin*a noa%tr -i a t#t#ror /tr ni or no-tri 11 "#t#&%&a# -i 3o+et !#p e+ea noa%tr1$ ntr# "are %& a# n%emnat toate e+1t#ri e a"e%tea "# "are e noi neam e+at -i am primit> !#p "#m n%emnea, 3o+et# $ a-e,ate 1iin! a"e%te to"me e -i or n!#ie e$ noi to*i a-e, n!#&ne "a % o"#im pe partea locului Moldo+ei #n!e ni %&a# por#n"it.

n% "#no%"n! noi "$ pentr# p-#nat# !o/itoa"e or noa%tre$ om a0ea ip% -i %tr mtoare$ a2#n%&am "# r#+ minte a !i0an# Mriei Sa e 6an# #i %tp n# #i no%tr#$ r#+ n! -i "#"eri!n!#&ne "a % ne
i%pr0ea%" p#*in ne0oie n#mai pentr# !o/itoa"e$ &i p %torii no&tri % %e poat p-#na pe unele p!ri de loc a Moldo+ei de pe care ne-am r!dicat noi, 1iin! a"e e pr*i !e o" !e a"ea%t !at ne o"#ite !e raia#a Mo !o0ei$ -i$ !e-erte a1 n!#&%e a"e e pr*i !e o"$ ne&am r#+at "a % a0em 0oie a ne p-#na !o/itoa"e e noa%tre o %eam !e 0reme. De"i Mria Sa 6an# $ mi o%ti0in!#&%e a%#pra noa% tr1 $ triime%&a# " tre M ria Sa Domn# Mo !o0ei "in%te iar "#i M riei Sa e -i !e%pre partea noa%tr1$ a no3ai or$ pe @a%po at&M r,a an#me -i pe Cantemir&M r,a -i pe I-& M r,a &i pe S# tan# Mam/et&M r,a$ mpre#n "# om# Mriei Sa e$ "# po1ta pentr# a"ea%t i%pra01> "are mpre#nn!#&%e "# Mria Sa Domn# Mo !o0ei -i ar1tn!#&%e po1ta -i r#+1mintea noa%tr1$ r%p#n%#& e&a# Mria Sa "#m " a"e e o"#ri %#nt pentr# tre/#in*a o"#itori or Mo !o0ei &i pe #rm pe a"e e o"#ri e%te % %e a&e,e &i % o& "#ia%" raia#a Mo !o0ei.

ntr&a"e%t "3ip ar t n!#& e M ria Sa Domn# Mo !o0ei$ m r,a"ii a"ei !e mai %#% pomeni*i$ 0e"3i ii no-tri$ r %p#n, n! ntr&a"e%t "3ip$ %&a# ap#"at$ !e 0reme " a"e e pr*i !e o" pe "are noi % ne p-#nm !o/itoa"e e %e a1 !e-erte !e a"ea%t !at !e o"#itori$ pe a"e e pr*i !e o" po1tim % ni %e !ea 0oie !e p-#nat o %eam !e 0reme> iar n pr*i e "e&or 1i tre/#itoare pentr# o"#itorii Mo !o0ei % n# ne atin+em$ "e n#mai % p-#nm n pr*i e unde ne
+or ar!ta ispra+nicii -i ,ap"ii mar+ini or Mo !o0ei$ iar! peste +oia lors! nu a+em a c!lca aiurile, i despre car!e" ne-ar ar!ta ei c! este de trebuin! locuitorilor Moldo+ei "ndat! f!r! nici o fntr3iere s! a+em a ne ridica dobitoacele%

i$ o%e/it !e a"ea%ta$ ap#"n!#&ne noi s! d!m M!riei =ale 6omnului Moldo+ei alm Hndoit pe bucatele noastre, Mria Sa p e"n! "tre po1t -D por#n"a8O9 Mriei Sa e 3an# #i -i %1 t#in!#&%e a a"ea%ta &i "# ai % i /oieri ai Mo !o0ei$ ntr&a"e%t "3ip a# !at r%p#n%$ ,i"n!E pre"#m pentr# p-#nea !o/itoa"e or !e&om "#m0a p-i noi pe%te e+t#ri e -i a-e,mnt# "e %e n%emnea, mai 2o%$ nici un ceas s! nu ne lase dobitoacele pe locurile Moldo+ei s! lep!un!m< a-i2!erea -i !o/itoa"e e noa%tre % ai/ a %e p-#na numai pe a"e e pr*i !e o" care ne-ar ar!ta dumnealui s!rdarul -i !#mnea #i c!pitanul de codru -i afar! din cu+ntul acestor boieri a M!riei =ale nici un pas s! nu pfim, ni"i % 1a"em "t !e p#*in %#prare "#i0a$ ni"i s! cute3! m a face pe p! mntul Moldo+ei l!ca a# 0Hla pentr# p %torii no-tri$ ce numai s! aibf a-ipurtap!storii notri dupf obiceiul or "te o oba n "are> iar !in o/a a1ar pe o"#ri e acele s! fim +olnici a bate par sau !ru, 1 r !e"t 0ite e noa%tre$ 1iin! a iernate" -i 1iin! tre/#in* pentr# 0i*eii no-tri$ % %tea %#/ a"oper1mnt$ n#mai pentr# 0i*eii no&tri % a0em 0oie$ !in "ep#t# iernii pn n % 6t$ a ne #r,i pe o"#ri e unde ne-ar arf ta 3apcii M!riei =ale cteo colibf ce se cheam!

t! t! rete aran< noi %in+#ri % a0em a e #r,i a n"ep#t# iernii i iarf noi sin#uri s! a+em a le strica la s! ritul iernii% Iar !e n# e&am %tri"a pe "#m ne ap#" m oamenii M riei Sa e s! aibf a le da foc -i a ne ridica cu totul%

A-i2!erea -i !in %tpnii !o/itoa"e or$ "are ar a0ea !o/itoa"e a iernati" %a# a 0 rati"$ mr,a"i 1iin! %a# Fara&ttari$ 1iin! tre/#in* %&-i "er"ete,e !o/itoa"e e$ !e ar 0rea %a mear+1 a !o/itoa"e % e 0a!$ s! aibf Hnti a mer#e la boierii M!riei =ale dire#ftorii mar#inilor, a!i" a %er!ar# -i a "pitan# !e
"o!ri -i a pr" a/# !e Lap#-na$ -i$ artn!#&-i ne0oia -i tre/#in*a or "a % mear+1 %&-i 0a!1 !o/itoa"e e "o o #n!e %e p1mnea,1$ a-a "# 1tiin*a or % ai/1 0oie a mer+e$ iarf farf de +oia -i cu+ntul acestor boieri nimeni din noi s! nu aibf +oie a cflca pe p! rile Moldo+ei%

Iar1 !e %&ar a1 a "ine0a !in no3ai "# pri"ina !o/itoa"e or % 0ie pe o"#ri e Mo !o0ei ori pa%torii no-tri "# 0re#n "3ip !e %&ar i%piti a 1a"e 0re#n %#p1r o!1i or %a# 1 na*e or r ie ei o"#itori or Mo !o0ei %a# !e %&ar a1 a "ine0a !in no3ai %a# !intr&a *ii D s-ar ispiti a face ct de puin +al sau ct de puin! stric! ciune f naelor, od!ilor, dobitoacelor, p inilor sau sem!n!turilor, unul ca acela s! aibf a se prinde i le#at s! se trimit! la la i i acolo s! i se dea certare precum se cade% i ?pera pe o"#ri e #n!e %&ar p-#na 0ite e noa%tre$ ori"n! ne-ar ar !ta1$ i ne-ar 3ice boierii ce s-au 3is mai po iti"1 sus cum c! p!rile acele sunt trebuitoare pentru locuitorii Moldo+ei, fndat! s! a+em a ne ridic! dobitoacele de acoloffrf nici o Hntr3iere iprice% Iar pentr# almul indoit ap#"n!#&ne noi "a % !m Mriei Sa e Domn# #i Mo !o0ei$ M ria Sa n&a# primit a ne #a a m 1n!oit -i ne&a# ar tat " + n!# M riei S1a e n# e%te % ia !e a noi a m 1n!oit$ ni"i % 1 "ome-te a #a !e a noi /ani n!oi*i pentr# p -#nat# 0ite or noa%tre> "e n#mai pe "t 1n%emnea, n 3o+et atta prime-te -i M ria Sa % ia !e a noi. Pentr# "are &i noi ne&am ap#"at "a % !m !ep in pre"#m 1n%emnea, n 3o+et$ toate !ep in 11r1 ni"i o pri"in1 -i pre+et$ -i a1ar1 !in 3otar# a"e%ta a nimi" % n# p-im$ ni"i ctu-i opalm! de loc, ni"i prin !o/itoa"e e noa%tre % n# a0em a %#p#ne &i a t1in#i dobitoacele rfielii sau a ne#uitorilor% i !intr&a"e%te e+1t#ri$ !in toate "te %&a# pomenit mai %#%$ !e&om p1n "t !e p#*in -i !e n&am p1,i a"e%te e+1t#ri toate$ % ai/1 0oie Mria Sa a ne %"oate toate !o/itoa"e e a1ar1 !e pe o"# Mo !o0ei. De"i 1ntr&a"e%t "3ip "a a"e a "e ne e%te no#1 n 1o o% !#p1 /#n1 -i 1na t %o"otea 1 a M riei Sa e
6an# #i$ 0e"3i ii no-tri 0iin! "#r1 %p#n% 1naintea M riei Sa e 6an# #i$ 1naintea !i0an# #i Mriei Sa e noi to*i am primit a"ea%t e+1t#r1 &i a"e%t r %p#n% "e ni &a# !at !e%pre partea M riei Sa e Domn# #i Mo !o0ei Vi toate e&am primit noi "# to*i mr,a"ii -i /1trnii no3ai or -i ne& am ap#"at "$ !e&om p-i "t !e p#*in !in 3otar# a"e%t#i ,api%$ M!ria =a 6omnul Moldo+ei s! aibf a ne #oni dobitoacele peste hotarul cel de douf ceasuri, 1ntr&a"e%t "3ip ne&am e+at "# to*ii "# a"e%t teme%#F a no%tr#$ "are e$ pentr# "a % 1ie tare -i n"re!in*at " "# -tiin*a -i "# po1ta noa%tr1 a t#t#ror %&a# %"ri% -i %&a# a " t#it &i %&a# !at a m na M riei Sa e Domn# #i Mo !o0ei #i 7ri+ore .o!1$ a mi2 o"# #minii #i Se1er n an# 11DC.

lsc!liiK MitaF&/ei$ I%mai &m r,a$ Ratr&mr,a. @e me3met. DoF#,&o #. A% an& a #. Ne0r#t&m r,a. 6a+i&/ei&m r,a. A% an& m r,a. 7ia#n&m r,a. @a,i&o #. A,amet&o #. A i&o #. I%Fen!er&m r,a. I#%#1&/eior. 6a+i&/ei&m r,a. @an&m r,a&o #. Me3emet&o #. Bei # r,a&o #. Din a"e%t !o"#ment nepre*#it$ p in !e nai0itate -i !e ta#to o+ie$ %e 0 ! #rm toare e #"r#riE " t tarii era# %#p#-i %trini a 3an# #i !in Cr m> " i %e or n!#ie-te o" !e a-e,m nt -i !e p-#nare #n+ !e AC "ea%#ri$ at !e C "ea%#ri$ !rept "are ei i -i ,i" B#"ea+$ a!i" "o * !e pmnt> A9 " pn a a"e%t n%"ri% ei p tea# Mo !o0ei !o# !ri n#miteE uurul -i hacul, 1iin!$ !in n"ep#t "3iar$ o" mo !o0ene%" -i !e 1o o%# -i 3rana pmnt# #i Mo !o0ei> D9 " !e a"#m 0or p ti !eo%e/it -i "3irie pentr# o"$ 0a % ,i" o a treia !are> 49 " a1ar !e a"e%te o"#ri !e a-e,are 8L5 !e mi e p trate9 mai "er permi%i#nea !e a p -#na -i pe a te o"#ri !e-erte -i " pentr# #n a%emenea /ene1i"i# 0or % p tea%" a m Jn!oit> L9 " i %e ! permi%i#ne$ n% % n&ai/ 0oie a ,i!i "a- %a# % a-$ ni"i a /ate par %a# *r#- n pmnt$ "i n#mai %#/ cort % poat o"#i. B "n! /or!ei pentr# iarn$ % &1 ri!i"e prim 0ara$ ""i a t1e !re+ torii Domn# #i mo !o0ene%" 0or !a 1o" /or!eie or -i&i 0or a #n+a> :9 " 1r 0oia !#mi%a e %er!ar# #i -i a "pitan# #i !e "o!r# % n&ai/ 0oie ni"i %&-i 0i,ite,e 0ite e> ;9 "$ n!at "e i %&ar por#n"i % pr%ea%" p-#nea$ %&o -i pr%ea%" 1r ntr,iere -i pri"e> J9 "$ 1*"n! %tri""i#ne %a# 0a 1 na*e or$ !o/itoa"e or$ o!i or$ p ini or %a# %em n t#ri or$ % 1ie prin-i$ e+a*i$ trimi-i a Ia-i -ipe!ep%i*i> 159 " n# 0or mai tin#i 80or/ %#/*ire pentr# fura8 0ite e raie ei %a# ne+#*itori or> 119 "$ ori"n! n&ar Jn!ep ini o/ i+a*i#ni e or$ !o/itoa"e e or % 1ie a #n+ate pe%te 3otar# "e !e !o# "ea%#ri. Ci#!a*ipossesseurs le#itimes@ S#/ a"e%te "on!i*i#ni +re e t tarii rm n "a aren!a-i ai B#"ea+#& #i$ pe #n peti" !e pmnt !e L5 !e mi e p trate$ pentr# "are p te%" !ri !omniei Mo !o0ei. Pe a"e%t peti" %e 2#!e" ntre ei$ !ar$ 1 "n! nea2#n%#ri "t !e mi"i mo !o0eni or$ %#nt 2#!e"a*i a Ia-i !e
19 C9

2#!e" torii or!inari ai *rii. P-#n n!#&-i 0ite e$ n&a# 0oie ni"i* r#% n pmnt % /at$ ne"#m % &-i 1a" "a%. De a"eea n#&i !e mirare " ren#mi*ii +enera i R#mian*o1 -i #ma& ro1 i&a# +%it %#/ "ort#ri. N#mai "ort# pe "are&1 !#"ea n "ar a0ea permi%i#nea !e a&1 ntin!e !in"o o !e peti"# B#+ea"# #i. n % r-it r#-ii i&a# !at pe /ie*ii no-tri aren!a-i a1ar$ 1 "n! a%t1e pa+#/ 0i%teriei. Da" e=i%ta pe at#n"i o a!mini%trare a !omenii or %tat# #i$ ar 1i prote%tat -i i&ar 1i #at %#/ %"#t# arti"o # #i "#t raia !in Co!# "i0i . Dar /iet# C3ie &Me3met$ i%" it a patr# ea n n%"ri%$ n# -tia %&-iia a0o"a*i -i % %e 2#!e"e pe a "#r*i -i tri/#na e> !e a"eea &a# -i t#n% ra-ii. E !rept "?pera C3ie ni"i n&a0ea mare "3e t#ia a t#n%. po&Me3met iti"1 11 Dar % 1 % m pe t tari !e o parte -i % ne&ntoar"em a a t -ir !e i!ei. n 0ea"# a opt%pre,e"e ea %e n"epe nr #rirea po iti"ii r#%e-ti n pro0in"ii e t#r"e-ti %a# at rntoare !e T#r"ia. D#p "e Petr# "e Mare "-ti+a%e /t ia !e a Po ta0a$ Con%tantin Ba%ara/ Br n"o0ean# trimite %o i a ! n%# -i&i promite a2#tor n "ontra t#r"i or. Con%tantin Br n"o0ean# era n +enere #n om "are promitea m# te -i 0oia % ai/ n toate pr*i e rea,em. E %ta n "ore& %pon!ent %e"ret "# toat #mea$ pn "e Poarta i&a a1 at a"e%te !in #rm #ne tiri -i a 3otr t %tin+erea "e or !in #rm Ba%ara/i. Dimitrie Cantemir$ "re%"#t a Con%tantinopo -i "re,#t "re!in"io% t#r"i or$ e trimi% !omn n Mo !o0a> !ar a"e%ta$ n o" %a #"re,e n 1a0or# T#r"iei$ n"3eie "# Petr# "e Mare #n tratat !e a ian*$ rati1i"at a L#%F 81A apri ie 1:119. Prin a"e%t tratat !e a ian* Petr# %e o/ i+ !e a re%ta/i i 0e"3i e mar+ini a e Mo !o0ei. La 1D mai a"e a-i an Cantemir p#/ i" pro" ama*ia %a$ n "are ,i"e " Petra %&a o/ i+at a re%tit#i Mo !o0ei pr*i e #,#rpate !e t#r"i -i a ntre*ine "# "3e t#ia a %a o armat mo & !o0enea%" !e 15555 !e oameni. Se -tie "e tri%t % r-it a a0#t a"ea "ampanie r#%ea%"$ "are %&a 2n"3eiat printr&o #mi itoare pa"e prin "are R#%ia a "on%im*it a 2napoia A,o0# $ a !i%tr#+e port# !e Ta+anroF$ a ri%ipit toate "et*i e !e a +rani*e e T#r"iei. Dar pe romni i&a "o%tat -i mai m# t pa%# pripit a n0 *at# #i Cantemir. Con%tantin Br n"o0ean# a 1o%t t iat mpre#n "# toat 1ami ia$ iar !e a 1:1L 2n"oa"e 0eni pentr# noi 0ea"# !e tin a 1anario*i or. Tot n a"e%t 0ea" nr #rirea R#%iei n Prin"ipate "re-te !in "e n "e. De2a prin art. C a Tratat# #i !e a Con%tantinopo 84 noiem0rie 1:C;9 Petra "e Mare -i a%i+#r oare"are nr #rire a%#pra "re-tini or !in ?rient. n 0remea mprte%ei Ana 81:A5& 1:D19 emi%arii mare-a # #i Miini"3 r %p n!e%" a#r -i pro" ama*i#ni prin pro0in"ii e T#r"iei$ %#/ !omnia E i%a/etei 81:D1&1:LC9 emi%arii %e m# *e%"$ pn "e n % r-it$ %#/ E"aterina II 81:LA&JL9$ po iti"a r#%ea%" n ?rient %&a "opt "# !e% 0 r-ire. n 1:LJ R#%ia !e" ar r ,/oi T#r"iei$ 7a i*in o"#p 6otin# > n 1e/r#arie 1::5 /oierii mo !o0eni -i m#nteni 2#r "re!in* E"aterinei$ n 1::1 1e !mare-a # R#mian*o1 %ta/i e-te "te #n +#0ern pro0i,ori# n 1ie"are Prin"ipat$ iar E"aterina !ore-te #nirea Prin"ipate or %#/ #n re+e "are era % 1ie =tanislaus 'u#ust *oniato?s>i% n "on+re%# !e a Bo"-ani !in 1::C R#%ia pretin!e "a Prin"ipate e % 1ie !e" arate in!epen!ente %#/ +aran*ia mai m# tor p#teri a e E#ropei. n 1ine a 1::D %e n"3eie pa"ea !e a C#"i#"&Cainar+i$ n "are 8art. 1L9 %e %ta/i e-te " Prin"ipate e 0or primi napoi teren#ri e pe ne!rept #,#rpate !e t#r"i !impre2#r# "et*i or 6otin$ Ben!er$ AFerman$ C3i ia$ Bri a -.a. n +enere interre+n# !in 0remea o"#pa*iei r#%e-ti !e a 1:LJ&1::D e "e mai "ara"teri%ti" pentr# 0e!eri e !e at#n"i a e R#%iei. Ba 0oia o Romnie #nit "are %&a2#n+ !e a Ni%tr# pn n Carpa*i. Pe monete e /t#te pentr# Prin"ipate mar"a Mo !o0ei -i a rii Romne-ti %#nt mpre#nate %#/ o sin#ur! "oroan. R#%ia "erea !r marea ntrit#ri or !e a 6otin$ Ben!er -i Cetatea A / -i mpre#narea a"e%tor ora-e "# Mo !o0a$ iar a Br i ei "# Tara Romnea%". Core%pon!en*a #i T3#+#t "# @a#nit, !o0e!e-te a"ea%ta "# a%#pra !e m%#r$ "a -i tratri e !in "on+re%# !e a Bo"-ani$ "a -i "an!i!at#ra #i Stani% a#% A#+#%t "are M -i fata fa+issent M era % 1ie "e !int i re+e a Romniei #nite. Deo%e/irea n#mai e " Romniei !e pe at#n"i i %&ar 1i 1 %at "# !ra+ inim peti"# !e p m nt !e a +#ri e D#n rii$ pe "n!$ "e ei

!e a,i M n#. Dar po iti"a na t n# ne preo"#p. Noi am #rmrit pn a"#ma 1ir# ro-# a !rept# #i ne%"3im/at a Mo !o0ei a%#pra Ba%ara/iei ntr#"t e tr ia n "3iar "on-tiin*a *rii. De a"eea 0enim iar a mitropo ia Proi a0ei. n 0remea a"e%t#i interre+n$ 7a0ri $ mitropo it# Mo !o0ei$ n n*e e+ere "# 7ri+orie$ mitropo it# Un+ro0 a3iei$ !e%1iin*ea, Proi& a0ia -i reinte+rea, 0e"3i e epar3ii romne. in#t# Br i ei %e ! epi%"opiei !e B#,#> *in#t#ri e I%mai $ Reni$ C3i ia$ A"3erman -i Ben!er epi%"opiei !e 6#-i$ iar *in#t# 6otin# #i epi%"opiei !e R!#*i. Mitropo i*ii a# -i ap i"at 3otrrea or$ Jnainte "3iar !e a %#p#ne !i%po,i*ia -i +ra1# #i R#mian*o1$ !e a "are n% a primit n a"ea%t pri0in* #rmtoarea !e, e+are printr&o %"ri%oare 7rom nete ir#%e-te9. ?pera po iti"1 1, Prea&%1in*ite Ar3iepi%"ope -i Mitropo ite a Mo !o0ei. A me# mi o%ti0 Ar3ip %tori#$ D#p %o"otin*a n-tiin*ri or Prea%1in*iei Ta e -i a Prea%1m'it# #i Mitropo it a Un& +ro&. a3iei pentr# epar3ia Br i ei$ &i e# a&a %o"ote%" "$ pn %e 0a 1a"e 3ot r re !e a marea %tpnire$ po0*#irea "ea !#3o0ni"ea%" a a"e or *in#t#ri$ a I%mai # #i$ a Reni or$ a C3i iei$ a
A"3erman# #i -i a Ben!er# #i$ %&a# 1o%t !at epi%"op# #i !e 6#-i. Iar *in#t# Br i ei$ epi%"op# #i !e B#, #. De"i ntr# mp inirea a"e%tora -i Prea%1in*ia Ta % /ine0oie-ti a %eri "e #i mai mare po0*#itor a epar3iei a"eea$ !#p 3otr rea /i%eri"ea%"a -i politiceasc!% Iar e# pentr# n-tiin*area a "oman!irii a"e or *in#t#ri am %"ri%.

A Prea%1in*iei Ta e p e"at % #+E 1::A$ apri ie C4 %#/%"ri%E 7ra1 Rumianof n #rmarea a"e%tei epi%to e mitropo it# n-tiin*ea, prin en"i" i" pe toat ta+ma /i%eri"ea%" -i pe to*i "re-tinii orto!o"-i !in *in#t#ri e ane=ate a epar3ia !e 6#-i 8I%mai $ Reni$ A"3erman -i Ben!er9 "$ !#p n*e e+erea "# +ra1# Petr# A e=an!ro0i"i R#mian*o1$ ei pe 0iitor a# a a%"# ta !e Ino"3entie$ epi%"op# !e 6#-i. Iat !ar o 0 !it "ontin#itate !e !rept -i n 0ea"# a opt%pre,e"e ea -i o !o0a! " romnii a# per%i%tat pe a"e e o"#ri$ a!i" n Ba%ara/ia noa%tr !e a%t,i. .I. .EACUL AL N?UW SPREPECELEA. IP.?ARE n i#nie an# 1-1$ Napo eon I %ttea +ata % trea" pe%te Niemen "# o armat$ "#m n&o mai 0,#%e pmnt# pn at#n"i$ !e LD5555$ 8,i sase sute patru3eci de mii8 !e oameni "# 1A:5 t#n#ri 8,i una mie trei sute apte3eci8% Ce a0ea a e op#ne A e=an!r# I a R#%iei O Bar" aQ !e To Q %ttea a .i na "# 11C555 !e oameni$ a0 n! a %e mpotri0i a pe%te !e 2#mtatea !e mi ion a armiei "e ei mari$ "oman& !at n prima inie !e n%#-i Napo eon I. n moment# a"e%ta R#%ia a0ea 4A555 oameni %#/ C#t#,o1 n Mo !o0a$ "are&i tre/#ia# "a aer# pentr# a n# 1i n !#-it -i ne"at !e pre"#mpnirea p#terii #i Napo eon. Sp#ie ori"ine !reptE Era at#n"i R#%ia n po,i*ia !e a ane=a Ba%ara/iaO C n! !e e+a*ii ei !in B#"#re-ti a0ea# a0i,# !e a n "3eia pa"e cu oricepre, poate "ine0a 0i%a " a1a"erea Ba%ara/iei a 1o%t "#rat$ a 1o%t o a1a"ere !e "#"erireO D#mne,e# % ne ierte$ !ar n# -tim ntr&a!e0 r "#m ar tre/#i % 1ie "on1ormat a"e "ap omene%" "are ar p#tea % 0a! n retra+erea +ra/& ni" a o-tirii r#%e-ti !in Mo !o0a o armat n0in+toare. ?amenii / tr ni "are a# 0 ,#t pe at#n"i armata #i @#t#,o1 po0e%te%" "$ !emer%#ri e 1or*ate$ /ie*ii %o !a*i " !ea# n -an*#ri e !r#m#ri or !e *ar -i pe pa0ea#a !e emn a Ia-i or -i$ "# toat "#mp ita +ra/$ i&a tre/#it patr# #ni "a % a2#n+ n 1a*a aripei !repte a armatei mprt# #i 1ran"e,> n 1ata "orp# #i a#=i iar !e AD555 !e a#%trie"i !e %#/ +enera # S"3<ar,em/er+. Noi am %p#n&o n" n "e !int i arti"o " An+ ia a %tr#it pentr# n"3eierea a"e%tei p"i$ " ea a %i it pe %# tan %&o i%" ea%". ? 1 ot en+ e, era n Bo%1or$ "are a %i it pe t#r"i !e a n# %e 1o o%i !e "#mp ita po,i*ie n "are %e a1 a R#%ia at#n"i. Dar ni"i in1 #en*a en+ e, n&ar 1i 1o%t n %tare !e&a "#"eri R#%iei o pro0in"ie !a" n# era an+a2at o a t arm$ r#/ a r#%ea%" -i tr !area !ra+oman# #i Mor#,i.

n ori"e "a,$ -tiin! " a!e0 rata p#tere "are a %i it pe t#r"i % &n"3eie pa"e e An+ ia -i n# R#%ia$ tre/#ie % a!mitem " !ip oma*ii en+ e,i era# n !ep in "#no-tin* !e "a#, -i " ei ne 0or !a -tiin*e e "e e mai e=a"te !e%pre a"ea%t... "i#!at "#"erire "# %a/ia. Con%# # +enera a An+ iei !e a B#"#re-ti$ S Si Fin%on$ n "artea %a .ablou istoric, #eo#rafic i politic al Moldo+ei i Ialahiei, ne ! o !e%"riere " ar a a"e ei "e%i#ni$ 1"#te n mpre2#rri att !e ne1a0ora/i e R#%iei. Iat a"ea re a*i#neE 7a i/ E1en!i "are$ !#p %"3im/ri e mari nmp ate a Con%tantinopo $ re #a%e 1#n"*i#ni e !e mini%tr# a a1a"eri or %trine a 1o%t prin"ipa # p enipoten*iar a B#"#re-ti n anii 1;11 -i 1;1C> n% prinul #rec 6imitrie Moru3i, dra#oman al statului, era fa! la ne#ociaiuni, a dat direcie celei mai mari
p!ri a lor i era "n realitate re+estit cu foarte "ntinse puteri% 0a i cei doi ffai ai s!i, el fusese cu nestr! mutare ataat de partidul rusesc de ?pera po iti"1 1; la "nceputul carierei sale politice< i sperana ce o concepuse, de a li "n!lat la domnia unuia din cele dou! *rincipate, cel mai mare obiect al ambiiunii sale, "i p!rea foarte "ntemeiat! dup! restabilirea p!cii% 0aracteruls!upublic, ser+iciile la 0on#res, spriDinul Rusiei, era# ntr& a!e0r "on%i!era'i#ni "are p rea# a 1a"e %i+#r n#mirea #i.

Ce%i#nea Ia%la%hiei i a Moldo+ei nu putea "n nici un el s! intre "n +ederile sale i el o combftu ca ener#ie -i succes< dar, f!cnd*orii un ser+iciu att de important, era necesar ca, pe de alt! parte, s! dea Rusiei o prob! de ataamentul s!u% 6ac! el ar fi insistat s! se restituie cele dou! *rincipate "n Dntre#ul lor 7restitution inte#rale8, plenipoteniarii rui ar fi consimit f!r! nici o "ndoial!, c!ci a+eau ordin a #rfbi Lncheierea p! cii i de a o subscrie sub orice condiie care nu s-ar fi Hntins dincolo de aceast! restituiune% 6ar Moru3i, care a+ea cunotin! perfect! despre aceste dispo3iiuni, a hotfrt definiti+ condiiunile tratatului, cednd Rusiei cea mai frumoasD parte a Moldo+ei, care e situat! Hntre rurile Jistru i *rut, if! cnd astfel pentru +iitor din acest din urm! ru linia de demarcaiune a frontierelor ruseti% A+en*ii 0i+i en*i ai #i B#onaparte a Con%tantinopo n# pre+etar1 !e a 1a"e "#no%"#t p#rtarea #i Mor#,i. Cn!$ !#p1 Jn"3eiereap1"ii$ ei %&a# 01,#t 1r#%traMn %peran*a !e&a !etermina pe Poart! s! continue rf3boiul au cfutat s! fac! s! cadf "n di3#raie familia acestui prin #rec, pentru a putea cel puin s!
hot! rasc! pe #u+ernul otoman de a pune "n capul *rincipatelor persoane alese de dnii% Ei "l arf tarf pe prinul 6imitrie c! e trfdf tor, cfci fusese cumpfrat 7suborne8 de Rusia pentru a-i ser+i interesele, "n momentul "n care era "n puterea sa de a obine condiiile cele mai a+antaDoase%

Jntre a"e%tea %e&n"ep#r o%ti it*i e Jntre Bran*a -i R#%ia> -i Poarta$ ar1tn! re,o #*ia %a tare !e&a r1mne ne#tr1 -i ne0oin! s! dea nici umbrf de Hndoialf celor douf puteri beli#erante prin ale#erea noilor
hospodari, hot! r" a o fiGa asupra a doi indi+i3i a cfror principii politice nu fusese niciodat! "n contact ca curile strf ine 7=carlat 0alimah pentru Moldo+a, 2ancu 0ara#ea pentru Ialahia8%

Dimitrie Mor#,i$ "are %e a1 a Jn c! "n Ialahia cu 5alib Effendi, aflf noutatea acestor douf numiri "ntr-un moment "n care s-atepta de-a primi numirea sa% .otodat! el fu informat "n tainf c!, Hntorcndu-se la 0onstantinopol, s-ar eGpune la cele mai mari pericole Mi i s-au dat sfatul de a se retra#e "ntr-un stat cretin% 2s-a oferit un a3il"n Rusia, cu o pensiune considerabilf din partea acestui #u+ern, Hnsf, tem ndu-se c! fu#a sa ar face pe #u+ernul otoman de a se rf3buna asupra familiei sale, care rfm!sese "n puterea turcilor, ' "n sperana de a Dustifica purtarea sa, pentru c! toat! responsabilitatea afacerilor tratate la 0on#res trebuia, propriu +orbind, s! cadf asupra lui 5alib Effendi, el se determinf de a "nsoipe acest ministru p n f "n capitalf% El era departe de a presupune c! acest ministru turc, a c!ruipurtare fusese de3,aprobat!, Mersese din spiritul sultanului toate impresiile defa+orabile pe care le-ar iputut concepe"n socoteala lui, atribuind condMle p! cii ce le subscrise intri#ilor i tr!d!rii lui Moru3i i c! primise "n consecin! ordine secrete de a aresta pe acest prin, "ndat! ce +or fi trecut am ndoi 6unfrea i a-1 trimite prins marelui +i3ir, care a+ea "nc! cartierul s!u #eneral la umla% Moru3i, HncuraDat din ce "n ce mai mult de protestaiunile de amiciie a lui 5alib EDfendi, p!r!si Bucuretiul"n luna lui septembrie% A2#n+ n! a R#%"i#" a 1o%t "on!#% "# e%"orta a #m a> !ar a/ia
intr n o"#in*a mare #i 0i,ir "n! mai m# *i "ea#-i %e ar#n"ar a%#pra #i -i& tiar n /#"*i "# o0it#ri !e %a/ie. Cap# %# a 1o%t trimi% a Con%tantinopo $ #n!e a 1o%t e=p#% trei ,i e %erai# #i mpre#n "# "ap# 1rate #i %# Panaiot Mor#,i$ "are$ n a/%en*a #i Dimitrie$ %#p ini%e po%t# 8!e !ra+oman9 pe 1 n+ Poart &i a 1o%t a"#,at !e a 1i "omp i"e a tr !area %a n "ontra Imperi# #i otoman.

Iat !ar % r-it# /inemeritat a a"e #ia "are a tr!at Ba%ara/ia pentr# "a %&a2#n+ Domn$ po0e%tit !e #n "ontemporan$ !e #n "on%# +enera en+ e, "are era a B#"#re-ti n 0remea trat ri or -i$ 1iin! intere& %at "3iar An+ ia a n"3eierea a"e%tei p "i$ e %i+#r " tre/#ie % 1i 1o%t n "#no-tin* !ep in !e%pre toate 1ire e "are %e tor"ea# -i %e *e%ea# a noi$ pe %o"otea a noa%tr. E%te oare "# p#tin* !e&a a!mite " onoarea mare #i no%tr# 0e"in ar 1i 1o%t an+a2at n a"ea%t.... "#"erireO Po%i/i !e&a ,i"e a%t,i "#m " mprt# ar #a&o "a o in%# t 1*"#t #i !a" a"ea%t "3e%ti#ne ar 0eni naintea Con+re%# #iO Am n*e e+e "a ,iari%ti"a r#%ea%" % 0or& /ea%" !e intere%# R#%iei !e a o re"pta> at#n"i !i%"#*i#nea %&ar n0 rti pe #n teren propri# -i e&am op#ne a%emenea arma intere%# #i. Dar a me%te"a n toat a1a"erea n#me e "e #i mai p#terni" monar3$ pe "are ne&am o/i-n#it a&1 "re!e +enero% -i /#n ntr# "t pri0e-te per%oana %a$ noi$ n %imp itatea noa%tr$ "re!em " n# %e "#0ine. Toate e emente e mora e n a"ea%t a1a"ere %#nt n partea noa%tr. Drept# no%tr# i%tori"$ in"apa"itatea 2#ri!i" a T#r"iei !e&a n%trina p m nt romne%"$ tr !area #n#i !ra+oman a Por*ii$ re" p tarea a"e #i pmnt printr&#n tratat e#ropean %emnat !e -apte p#teri -i o/ i+atori# pentr# e e$ +arantarea inte+rit*ii actuale a Romniei prin "on0en*ia r#%o& romn$ a2#tor# !e,intere%at "e &am !at R#%iei n momente +re e$ toate a"e%tea 1a" "a partea

mora -i !e !rept % 1ie pe !ep in n partea noa%tr. Mai 0ine n% n partea noa%tr mpre2#rarea " a"e p m nt n# &am "#"erit$ n&am a #n+at pe nimenea !e pe e $ " e /#"at !in patria noa%tr %tr0e"3e$ e%te ,e%trea mpr*it# #i -i nenoro"it# #i popor romne%". Ni %e %"oate o"3ii "# /ine e "e &am a0#t !in partea r#-i or. Pentr# a r %p#n!e -i a a"ea%ta ne&ar tre/#i % #mp em #n 0o #m ntre+. De%t# n#mai % pomenim " a ian*a !e a L#%" !intre Petr# "e Mare -i Dim. Cantemir ne&a "o%tat !omnia na*iona -i #n 0ea" !e n2o%ire -i !e mi,erie$ iar "ea mai no# a ian* !intre R#%ia -i noi a n"ep#t a a!#na no#ri +rei !ea%#pra noa%tr. Ba%ara/ia$ mn -tiri e 2n"3inate$ mii !e oameni pier!#*i n / t ie$ ,e"i !e mi ioane !e ei n D#nre -i n 1ine poate e=i%ten*a popor# #i ?pera poar#n"ate iti"1 1A romne%" p#% n 2o"$ iat /ine e !e "are ni %e "ere a ne /#"#ra -i a 1i m# *#mitori. Ce ni %e op#neO Intere%# a ;5 !e mi ioane !e oameni 1a* "# % a/e e noa%tre "in"i mi ioane. Dar Temi% e "# o"3ii e+a*i %pre a n# 0e!ea pr*i e "e %e 2#!e" 2naintea ei -i$ n o" !e "#mpn n "are % %e "#mpnea%" !eo%e/irea !e +re#tate ntre ;5 -i 4 mi ioane$ ea ar tre/#i % ia " ntar# . De /ra*# %"#rt %a# pre,ent a " ntar# #i ar at rna n +re# R#%ia$ !e /ra*# "e #n+ a #nei i%torii !e 455 !e ani at rn Romnia "# !rept#ri e %a e %tr0e"3i -i noi. Jnainte !e a 2n"3eia$ a0em a 2mp ini #n a"t !e +ratit#!ine$ n# pentr# noi$ a%#pra "rora n# pretin!em "a % %e re1 e"te merit# a"e%tei #"r ri$ "i pentr# *ar n +enere$ " reia p#*ini #"r tori pe o+or# i%toriei na*iona e i o1er a,i mi2 oa"e !e a %e apra. Pentr# 0ea"# a 'I.& ea -i a '.& ea am "er"etat "# m# t 1o o% 2storia critic! a rom nilor !e !. B. P 6a-!e# -i 'rhi+a istoric! a Rom niei, e!itat !e a"e a-i$ apoi Beitr!#e 3ur 5eschichte der Rom!nen 0. E#!o& =i#%$ Br3rn. 0. 6#rm#,aFi> pentr# 0ea"# a '.I& ea$ materia # "e mai pre*io% %#nt "apit# a*i#ni e Domni or mo !o0eni "# Poarta> pentr# a '.II& ea$ te=t# "roni"i or e!itate !e !. Mi3ai @o+ ni"ean#$ iar$ n pri0irea epar3iei Proi a0iei$ 0ronica uilor !e ES.S. Printe e Me & "3i%e!e"$ epi%"op# D#n rii !e Jo%> pentr# a '.I6& ea a"eea-i "o e"*ie !e "roni"i$ "# !eo%e/ire n% "roni"a tra!#% !#p or!in# #i 7ri+orie .o! n +re"e-te !e #n 'miras, n "are e "#prin% -i te=t# a#tenti" a n%"ri%# #i t tari or !in B#+ea"$ apoi "o e"*i#nea !e !o"#mente a #i 6#rm#,aFi$ 0oi. .II> pentr# 0ea"# a 'I'& ea n 1ine mai %#% "itata "arte a "on%# #i +enera en+ e, Si Fin%on. A%#pra #i Amira% -i Si Fin& %on ne&a# atra% aten*ia !. A . ?!o/e%"#. A$ D$:$ ;$ 15$ 1D martie 1;:; 0)*R2J= C?NCESIUNI EC?N?MICE ? te e+ram a a+en*iei 6a0a% ne 0e%te-te %o%irea !& #i Brtian# n .iena$ %o i"itarea %a pentr# %pri2in# A#%triei n a1a"eri e noa%tre -i r %p#n%# A#%triei$ "are %e ,i"e " ar 1i e+a "# n"#0iin*area a"e #i %pri2in$ !a" i %e 0or 1a"e "on"e%i#ni e"onomi"e. N# p#tem -ti ni"i !e "e nat#r pot 1i a"e e "on"e%i#ni$ ni"i ntr# "t prim mini%tr# no%tr# e%te n %tare !e a pri"epe n%emntatea or. C# toate a"e%tea tr m# e"onomiei po iti"e 1iin! "ir"#m%"ri% -i p#t n!#&%e mp r*i n "e e !o# ram#ri mari a e pro!#"*iei /r#te -i a "e ei in!#%tria e$ e #-or !e pre%#p#% " A#%tria 0a 1i "er n! a0anta2e noi pentr# 2n e%nirea !e%1a"erii in!#%triei %a e n Romnia$ a0anta2e pe "are n mare parte e po%e! -i a%t,i -i e&a a0#t !e m# t. Br a pre2#!e"a #"r#ri e 0om permite n#mai #rmtoarea 2ntre& /areE Are A#%tria intere% po iti" "a noi % e=i%t mO n !e"#r%# #n+ii -i m# t 2n"er"atei noa%tre 0ie*i i%tori"e am p#t#t o/%er0a #n #"r#. De "teX0aY ori i %e prop#nea Po oniei % ane=e,e Mo !o0a$ !e attea ori Po onia r %p#n!ea " !e%1iin*area %tat# #i mo !o0ene%" ar 1i #n peri"o $ pentr# " a"ea%t per!ea 2ntre T#r"ia -i Po onia era "e !int i ,i! !e ap rare$ "ea !inti %ta0i !e n t#rat n 2naintarea arme or o%mane. Pe at#n"i T#r"ia era "ea !int i p#tere mi itar n E#ropa$ nentre"#t !e"t !e Spania$

"are %#/ Ca%a !e A#%tria a2#n%e%e a "#i& mea mririi %a e. Po onia a0ea #n intere% "a Mo !o0a % e=i%te$ pre"#m Un+aria a0ea #n# $ pentr# "a .a a3ia % e=i%te. Re+ii Un+ariei -i Po oniei a0ea# pentr# !omnii a"e%tor *ri o !eo& %e/it /#n 0oin*. Cit m n#mai "te0a "a,#ri. . a!i% a0 Ia+e o -i %o*ia %a 6e!0i+a 1 !r#ie%" pe . a! Dra"# 1i# #i Mir"ea "e Btrn "# 1oarte ntin%e po%e%i#ni n Un+aria -i n Ar!ea $ Petr# M#-at "apt !e a po oni Po"#*ia pe o "a e "# tot# prietenea%"$ Mo0i e-tii %#nt prin"ipi e+a i n Po onia "# "ei mai mari ma+na*i ai a"e%tei*ri$ #i Miron !e pe B rno0a 8Barno%"3i .oie0o!9 i %e !a#$ pentr# " pier!#%e Mo !o0a$ "te0a mi"i prin"ipate n Po onia$ pe "are e !omne-te n a"e a-i?pera mo! %emi%#0eran "a -i "ei a *i prin"ipi$ "&#n "#0nt mare po iti"1 1: e re+at % a0 "#ta % ntrea%" pe "t p#tea$ prin %impatii$ prin !ar#ri$ prin a2#toare "ontra t#r"i or -i t tari or$ per!ea#a Mo !o0ei -i a rii Romne-ti "ontra p#terii o%mane. Cei "e 0or % %e n"re!in*e,e !e%pre a"ea%ta$ pot "er"eta tratat# !e a @ar o0it, -i an#me %tip# a*i#ni e a Po onia -i a Mo !o0a. Po onia -i !e%"3i%e%e toto!at o "a e /t#t -i %i+#r pentr# "omer*# % # "# 2n1 orite e ora-e ita iene prin interme!i# "o onii or +eno0e,e !in Cetatea A /$ C3i ia -i Ti+3ina. A"ea%t "a e "omer"ia %e rami1i" 1 n+ Pr#t n !o# !r#m#ri$ a D#nrii -i a Mrii Ne+re$ re%pe"ti0e a +#ri or Ni%tr# #i. Dar pe a"ea 0reme in!#%tria omenea%" era mr+init a #"r# "# m na$ pro!#% "# #ne te$ "are pre1"ea# n o/ie"t !e "on%#ma*i#ne tot n#mai p#terea omenea%". C"i r,/oi# p n,ar# #i -i a po%t0ar# #i$ "io"an# -i !a ta$ +ea # -i %tr#n+# %#nt p r+3ii -i %#pra1e*e 2n" inate "are pre1a" a #n "apt a or n m#n" n!#%tria p#terea omenea%"1$ ap i"at a "e 1 a t "apt. A1ar !e a"eea$ ip%in! !r#m#ri e !e 1ier$ tran%port# %"#mpea mar1a man#1a"t#rat n mo! "on%i!era/i -i o 1 "ea a""e%i/i n#mai " a%e or /o+ate$ n"t a t#ri "# in!#%tria %#/*ire$ "are era p#% n %"3im/ !e o ne+#%torime interna*iona $ a t#ri "# #"rarea "apete or "# te a in!#%tria i or %trint*ii$ a"e ea-i in%tr#mente$ a"e a-i r ,/oi$ "io"an$ !a t$ +ea # pro!#"ea# a noi "# 1o o% o in!#%trie +roa% pentr# tre/#in*e e " a%e or !e 2o% a e *rii$ pro!#"*ie "are %e !o0e!e-te prin or+ani,area me!ie0a a /re% e or !in ora-e. Romnii a0ea# o " a% !e mi2 o" n# att !e p#terni"$ "a "e e !in %tr in tate$ !ar n ori"e "a, pop# a*ia ora-e or a0ea o pia* n "are % &-i 0 n! m#n"a$ a0ea p inea !e toate ,i e e "# 2n!e%t# are. Da" !omnea #n !ep in liber schimb 2ntre *ri e noa%tre -i "e e a te$ e %"!ea poate "e0a !in /#n %tarea " a%ei noa%tre !e mi2 o"$ !ar e=i%ten*a ei mo!e%t$ trai# "# 2n!e%t#& are i era a%i+#rat$ n"t ,e"i !e mii !e /ra*e era# p#%e n mi-"are printr&o m#n" 1o o%itoare$ "are&o 1erea n mo! e+a -i !e mo e-irea pro& !#% prin prea mari /o+*ii$ -i !e i%to0irea -i imora itatea pro!#% prin % r "ie -i ip%. Anima # 1* " tor !e #ne te$ pre"#m !e1ine-te Ari%tote pe om$ era #n anima ini-tit -D net#r/#rat !e +ri2a pentr# a !o#a ,i. n 0ea"# no%tr# n% #"r#ri e ia# o 1orm 1oarte amenin*toare pentr# "e e"onomi"e-te % a/$ pentr# "e ne"# t$ "n! "on"#ren*a e pe !ep in i/er. N# a!#"em e=emp # no%tr#$ !ar p n,arii !in Si e,ia$ /a "3iar /ia-ii !in Bo3emia$ "are a# +#rit pmnt# m# t mai a! n" !e"t to*i /ia-ii a tor m#n*i$ 1r "a m#n"a or % poat "on"#ra "# toat +re#tatea ei "# m#n"a e%ni"ioa% a a tora$ %#nt o !o0a! !emn !e pi n% pentr# tri%te e 2mpre2#r ri "e %e na%"$ "n! i %e ia #nei pop# a*ii pia*a pe "are %&-i !e%1a" m#n"a prin a/%o #ta i/ertate !e %"3im/ 2ntre pro!#"te e omene-ti. At marea e"onomi" !e a t !at %e %"3im/ !in ne1eri"ire n 0ea"# no%tr# n e=terminarea e"onomi" a a"e #ia " r#ia o"# #n!e m#n"e-te %a# ni0e # % # !e "# t#r n#&i !a# a"e ea-i a0anta2e "a 0e"in# #i % # mai 1eri"it. Cap t# p r+3iei "are o!at era ri!i"at -i p e"at !e p#tere omenea%& "$ e a%t,i p#% n mi-"are !e o p#tere e ementar$ "are n# o%tene-te ni"io!at$ "are %e 3rne-te "# 2rati"$ a%emenea "ai or n,!r0ani !in po0e%te$ "are pro!#" n min#te "eea "e om# %in+#r ar pro!#"e n "ea%#ri %a# n ,i e$ p#terea oar/ a a/#r# #i$ ntemni*at n "i in!r# m-inii "# 0apor$ ri!i" p r+3ia a #n "apt iar a"ea ri!i"t#r %e pre1a"e n "e a t "ap t n rota*i#ne$ n i,/iri "# "io"an# $ n imprim ri n meta $ n ,/or !e %#0ei" M "&#n "#0nt p#terea

in!i0i!#a n# e mai nimi" 1a* "# a"ea%t nea!ormit p#tere$ "are n&are ne0oie pentr# 3rana ei !e"t !e "r/#ni -i !e ap. Un!e apare pro!#"t# 1a/ri"ii !e po%ta0 %a# !e p n,$ r ,/oi# po%t0ar# #i -i a p n,ar# #i n"etea,. Ba Maie%tatea %a a/#r# -i&a "reat #n an#me popor n toate *ri e$ o a patra " a%$ "are !atorin!#&-i na-terea #nei p#teri oar/e -i e ementare$ ame& nin* "&o e ementar or/ire 0e"3i e " !iri a e "i0i i,a*iei omene-ti. N&a0em ne0oie a o mai %p#ne " Romnia e a%emenea n mare parte 2ert1a a"e%tei 2nt#ne"oa%e maie%t*i. Bre% a-ii$ "re-tini -i e0rei$ -i&a# ,0 r it #ne te e a apropierea #i$ "# !eo%e/irea " "re-tinii 1a" po iti"$ %e % -ie -i %e mnn" ntre ei -i ri!i" n "er pe !. C. A. Ro%etti$ pe "n! e0reii mai pra"ti"i -i mai oameni !e pa"e -ti# a %e !e%p +#/i !e %tr n+erea /re% e or prin pre"#pe*irea ntin% a o/ie"te or !e "on%#ma*i#ne$ %"#mpin! n mo! arti1i"ia ?pera po iti"1 1trai# ,i ni". C#m a"e%t %oi !e 0ia* e"onomi" n# poate !#"e !e"t a !e%"omp#nerea !ep in a %o"iet*ii romne n# mai poate 1i n!oia . Mai poate n% o a%emenea %o"ietate % 1orme,e ren#mita per!ea po on ntre A#%tria -i... +ra*io%# no%tr# a iatO N# pomenim !e"t #n #"r#. I%to0irea noa%tr e"onomi" ne&a oprit !e&a a0ea o armat mai mare> a"ea%t i%to0ire a 1"#t "a "# toat 0ite2ia -i "# tot patrioti%m# "e ei "e o a0em$ ea % #m/ e +oa -i 1 mn! n a"ea%t "ampanie !e iarn$ n "are r/!area %o !at# #i romn a 1o%t poate mai !e a!mirat !e"t "#ra2# %#. Noi "re!em " mpr*ia n0e"inat "are&n*e e+e att !e /ine toate a"e%tea$ ar tre/#i % "3i/,#ia%" "# noi n a"ea%t pri0ire #n modus +i+endi, "are pe !e o parte % ne 1a" "# p#tin* M n# ,i" % ne n e%nea%" M !e a ne "rea o pia* pentr# m#n"a pop# a*ii or noa%tre !in t r+#ri. /eben und leben "assen e%te #n /#n pro0er/ +erman "are %e t "#ie-teE (Tr ie-te t#$ !ar a% -i pe a t# % tr ia%" (. ? !ep in %#/2#+are e"onomi" n "on!i*ii e !e a%t ,i a e m#n"ii e e+a "# %r "irea$ !emora i,area -i moartea. To"mai pentr# " -tim pre*#i n*e ep"i#nea po iti" a oameni or !e %tat !in mpr*ia n0e"inat$ !e a"eea$ ni"i "re!em$ " a"e e "on"e%i#ni "er#te % 1ie !e nat#r a "ompromite 0iitor# no%tr# e"onomi". C4 martie 1;:;

?pera po iti"1

1C