Sunteți pe pagina 1din 7

Regulament Campanie Eco e mai sanatos Si mai avantajos!

Cu HP si Domo

Articolul 1: ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Campania este organizata de catre 1. S.C. DOMO RETAIL S.A., societate comerciala cu sediul in Targu Secuiesc , str Abatorului nr.17 cod de identificare fiscala RO6529672, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J14/958/1994, Cont IBAN RO86BRDE150SV01059101500, deschis la BRD-Groupe Societe Generale Targu Secuiesc.

2. S.C. HEWLETT-PACKARD (ROMANIA) S.R.L., cu sediul in Str.Fabrica de Glucoza, Nr.5, Bucuresti, Sector 2, cod de identificare fiscala RO12809065, avand contul nr RO25BRDE450SV01011274500, deschis la BRD-MCC. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos: Articolul 2: Denumire. Durata. Locul desfurrii Art.2.1.Campania promoional poart denumirea Eco e mai sanatos Si mai avantajos! cu HP si Domo! Art.2.2. Campania promoional se desfoar n perioada 05 iulie 2013 05 august 2013, n toate magazinele DOMO si Technomarket din Romania. Campania nu este aplicabila pentru achizitiile on-line de pe site-ul www.domo.ro. Articolul 3. Produse participante la campanie Art.3.1 Obiectul campaniei l reprezint imprimantele multifunctionele HP conform anexei 1 a prezentului regulament, comercializate in magazinele Domo si Technomarket din Romania. Art 3.2. Produsele din aceasta campanie, nu participa la campania Cine cumpara de la Domo departe ajunge! Art.3.3. Campania nu se cumuleaza cu nicio alta campanie la achizitia bunurilor in baza carora clientul primeste vouchere sau la utilizarea voucherelor ex: (produsele participante in reduceri punctuale prezente in fiecare magazin din reteaua Domo, pachete promotionale, - orice alte campanii pe perioade care includ perioada prezentei campanii,), si este aplicabila produselor achizitionate din magazin. Art. 3.4. Nu se va acorda voucherul in cazul in care pentru achizitia produselor clientul solicita valorificarea de vouchere, cupoane sau bonuri valorice, sau alte reduceri aferente altor campanii publicitare, campaniile nefiind aplicate cumulativ. Articolul 4. Dreptul i condiiile de participare Art.4.1. De aceast campanie beneficiaz orice persoan fizic avnd domiciliul stabil n Romnia, care a implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza unul sau mai multe produse care fac obiectul acestei promotii in perioadele mentionate, cu exceptia angajatilor Domo Retail S.A. si S.C. HEWLETT-PACKARD (ROMANIA) S.R.L.

Articolul 5: Mecanismul Programului Pentru a participa la actiune, cumparatorul trebuie sa predea o imprimanta completa, indiferent de marca acesteia, la unul din magazinele participante la actiune. Beneficiul se acorda astfel: - 100 lei pentru achizitionarea pentru achizitionarea unei noi imprimante multifunctionale participanta la campanie conform anexei 1 a prezentului regulament-, conform articolului 3 a prezentului regulament (*) Prin imprimanta completa se intelege: o imprimanta cu mecanism de printare, indiferent de marca acesteia. Beneficiul se acorda direct pe factura si se aplica la valoarea de raft a produsului in urma completarii voucherului campaniei- anexa 2 a prezentului regulament. La inmanarea voucherului, cumparatorul va atasa acestuia o copie a cartii sale de identitate, in vederea platii eventualelor impozite si taxe datorate, ce vor fi platite prin retinere la sursa de catre organizatori. Voucherul se va completa in doua exemplare: un exemplar pentru client exemplarul 1A, un exemplar pentru magazin 1B. Predarea echipamentului vechi se va face in baza unui proces verbal, anexa 3 a prezentului regulament. Cumparatorul trebuie sa anunte vanzatorul inainte de intocmirea facturii ca are un voucher, pentru a-i fi dedus beneficiul valoric. Voucherul se emite si valorifica la momentul predarii echipamentului vechi. Articolul 6: Conditii de validitate Pentru ca un participant sa fie considerat valid , trebuie sa intruneasca concomitent urmatoarele conditii: Sa indeplinesca conditiile Articolului 4; Sa predea un echipament vechi in oricare din situatiile mentionate in articolul 5. Sa achizitioneze noul produs in momentul predarii echipamentului vechi*. Articolul 7: Limitarea raspunderii Organizatorii actiunii nu i asum rspunderea pentru: - Voucherele distruse sau completate incorect sau incomplet. Dovada de predare a echipamentului vechi il reprezinta voucherul, care trebuie sa fie corect completat, semnat si stampilat de cei care fac preluarea produsului uzat, conform situatiilor mentionate la articolul 5. Predarea echipamentelor vechi de catre participanti unor persoane neautorizate exonereaza Organizatorii de orice raspundere si/sau obligatie fata de participantii respectivi. Organizatorii nu vor fi responsabili de pierderea voucherului, de instrainarea lui si de prezentarea unor copii, deteriorate sau falsificate si nici nu vor fi obligati sa acorde bonificatia pe baza unor astfel de tichete ori voucehre, care nu intrunesc toate conditiile prevazute in aceste Conditii de participare pentru a fi validate.

Articolul 8. Confidentialitatea datelor 8.1. Prin nscrierea la Campania Eco e mai sanatos Si mai avantajos! Cu HP si Domo! participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora. 8.2. Participarea la campanie reprezinta acordul expres al participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania DOMO RETAIL S.A. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: buna desfasurare a campaniei Eco e mai sanatos Si mai avantajos! Cu HP si Domo! informarea pe viitor a participantilor la campanie despre activitatea Organizatorului. 8.3. Organizatorul Domo Retail S.A., se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al DOMO RETAIL S.A. 8.4. La cererea scris a participantului, datat i semnat, expediata pe adresa Organizatorului Domo Retail S.A. din B-dul Dimitrie Pompei, nr. 10A, cladirea conect 3, et.8, sector 2, Bucuresti, Departament Marketing, organizatorul se oblig sa le garanteze participantilor drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date; dreptul de interventie asupra datelor; dreptul de opozitie, dupa cum urmeaza: - s confirme solicitantului dac prelucreaz sau nu date personale, n mod gratuit pentru o solicitare pe an; - s rectifice, actualizeze, blocheze, tearg sau transforme n date anonime, n mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conform dispoziiilor Legii nr. 677/2001 privind protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date; s nceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 8.5. Participantii pot intrerupe oricand comunicarea cu Domo Retail S.A., trimitand o cerere scrisa la adresa Domo Retail S.A. din B-dul Dimitrie Pompei, nr. 10A, cladirea conect 3, et.8, sector 2, Bucuresti. Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor. Articolul 9: Forta majora Pentru scopul acestor Conditii de participare, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori si a carui aparitie pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Conditiilor si care poate interzice/ modifica termenii acestora, etc. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor, impiedica sau intarzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea actiunii, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorii, daca invoca forta majora, sunt obligati sa comunice participantilor cumparatori, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.

Articolul 10: Litigii In cazul unor litigii aparute intre Organizatori si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane. Articolul 11. Dispozitii finale Regulamentul oficial al Campaniei promotionale Eco e mai sanatos Si mai avantajos! Cu HP si Domo! este semnat in numele si pentru S.C. DOMO RETAIL S.A. de catre Dl. Dragos Dinu, Director General.

ANEXA 1 DES_IMPR_053 RHS_IMPR_004 RHS_IMPR_002 DES_IMPR_054 RHS_IMPR_006 RHS_IMPR_003


Multifunctional HP Deskjet InkAdv 3515e-All-in-One Multifunctional HP Deskjet InkAdv 3525e-All-in-One Multifunctional HP Deskjet InkAdv 4615 AiO,CZ283C Multifunctional HP Deskjet InkAdv 5525e-All-in-One

ANEXA 2

ANEXA 3 Proces verbal de predare primire (a se completa in 3 exemplare) Incheiat azi, intre ............................................, reprezentant al DOMO/Technomarket, din magazinul............................................................ si ....................................................................., serie CI:.................................. referitor la predarea-primirea urmatoarelor aparate vechi (deseuri) din cadrul promotiei Eco e mai sanatos Si mai avantajos! Cu HP si Domo! Descriere produs vechi Cod produs corespondent vandut Data factura Nr factura Nume client

Am primit Semnatura si stampila mag.

Am predat (semnatura client)