Sunteți pe pagina 1din 1

K.

MULTIMI DE NUMERE

I. Exist@ urm@toarele mul]imi de numere: 1. Mul]imea numerelor naturale ( N ) sunt toate numerele ^ntregi }i pozitive Ex. 1 ; 3 ; 7 ; 20 ; 456 ........... 2. Mul]imea numerelor ^ntregi ( Z ) sunt toate numerele ^ntregi at$t pozitive c$t }i negative Ex. 30 ; 12 ; 6 ; 0 ; 4 ; 18 ; 450 ......... 3. Mul]imea numerelor ra]ionale (Q) cuprinde numerele : zecimale (cu num@r finit de zecimale) ; frac]iile ; numerele ^ntregi Ex. 45 ; 2/5 , 0.23 ; 24,5 ; 23/25 ; 45 .............. 4. Mul]imea numerelor ira]ionale ( I sau RQ) cuprinde numerele: periodice , radicalii, p Ex. 0,0(3) ;p ; 12,(45) ; 2 ; 13 ; 2,5 ..................... 5. Mul]imea numerelor reale ( R) cuprinde toate numerele Ex: 4 ; 0,4 ; 3/4 ; 5 ; 5 ; 0,0(8) ....................... %ntre aceste mul]imi exist@ urm@toarea rela]ie de incluziune: N Z Q R

Exerci]iu. Fie numerele : 8 ; 2/3 ; 1 ; 0 ; 3 ; 2 ; 0,7 ; 0,9(8) ; 9 ; . Include]i ^n mul]imile men]ionate mai sus numerele date. N= { 0 ; 9} , Z={8 ; 1 ; 0 ; 9} , Q={8 ; 2/3 ; 0 ; 0,7 ; 9} , RQ= { 3 ; 2 ; 0,9(8) ; } II. Opera]ii cu mul]imi. Fie mul]imile A={ 2;3;4;5;6;} }i B={1;4;5;7;9} A U B ={ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9} toate elementele din A }i B A B = {4 ; 5} A B = {2 ; 3 ; 6} B A = {1 ; 7 ; 9}

elementele comune mul]imilor A }i B elementele care sunt ^n A }i nu sunt ^n B elementele care sunt ^n B }i nu sunt ^n A

Produsul cartezian a multimilor A={a,b}siB={c,d}este:AXB={(a,c)(b,c)(a,d)(b,d)} Cardinalul unei multimi = numarul natural care exprima numarul de elemente al unei multimi Multimi disjuncte = multimile care nu au nici un element comun
III. Opera]ii cu intervale. Fie intervalele A= (2 5] }i B = [1 ; 8] A U B = (2 ; 8]

p t t
A 2 ;

e / :/
1

r p

f o
5 ;

r . u

m / o

t a

m e

a c ti

REUNIUNE INTERSEC[IE DIFEREN[~ DIFEREN[~

8 B A B = (2 ; 1)

+ ; B A = (5 ; 8]

A B = [ 1 ; 5]

IV. Determinarea elementelor unei mul]imi. Pentru a determina elementele unei mul]imi , mai ^nt$i se rezolv@ cerin]a care este dup@ bara de proprietate dup@ care din mul]imea numerelor aflate se aleg cele care apar]in mul]imii de numere specificate ^naintea barei de proprietate. Obs. Dac@ numerele mul]imii trebuie s@ apar]in@ lui R (xR) , iar prin rezolvarea cerin]ei de dup@ bara de proprietate se ob]ine un interval de numere , atunci mul]imea care trebuie determinat@ va fi acel interval.