Sunteți pe pagina 1din 2

Elevi: Ene Andrei Alexandru, Vian-Miu Mihai, Vian-Miu Tudor, clasa a X-a L, Colegiul Naional heorghe La!

!"r# $ro%esor &ndru'"(or: d-na )ro%* Mihaela M"rcu" $roiec( chi'ie Utilizarea alcanilor. Direcii de valorificare a metanului +,- . /0 noie'1rie /2,/3 ,3 Proprieti importante ale metanului - es(e un ga! incolor, inodor, 'ai uor dec4( aerul ,5 - se liche%ia!" %oar(e greu, 'o(iv )en(ru care se )oa(e (rans)or(a )rin conduc(e su1 )resiune* - es(e insolu1il &n a)", &n(ruc4( leg"(urile C-6 din 'olecula 'e(anului sun( ne)olare5 a)a es(e un co')us )olar i, as(%el, li)sind a(raciile elec(ros(a(ice, 'oleculle de 'e(an nu vor %i &ncon7ura(e de un roi de 'olecule de a)", deci nu se di!olva &n aceas(a* 8a(ori(" aces(ei )ro)rie("i, metanul poate fi pstrat sub ap fr pierderi nsemnate de substan; - es(e solu1il &n alcool, e(er i 1en!en* - arde cu %lac"r" )uin lu'inoas", cu dega7are 'are de c"ldur" +v*/*/a35 totui, un amestec mare de metan i oxigen sau aer +ga! gri!u3 explodeaz n prezena unei scnteie +din aces( 'o(iv, &n 'ine, l"')ile a)rinse sun( )rev"!u(e cu )4n!e 'e(alice, care &ncon7oar" %lac"ra3 - se g"se(e &n !"c"'in(e na(urale, &n s(are des(ul de )ur"5 /3 Procese chimice ce au loc. Reaciile metanului (CH4) ,* 9eacia de clorurare +:Cl/3 C6; <CH Cl<CH!Cl! <CHCl < CCl4 /* 9eacie de ardere a3 co')le(": C6; : /=/ < C=/ : /6/= : c"ldur" +>3 13 inco')le("/: C6; : =/ ? C : /6/= @* 9eacie de oxidare a3 )en(ru )roducerea aldehidei %or'ice: C6 ;:=/ < CH!" : 6/= +condiii: ( ? ;22--22AC,
ca(ali!a(ori oxi!i de a!o(3:

13 cu va)ori de a)": C6; : 6/= B C= :@6 +condiii: ( ? @22-,222AC, ca(ali!a(or Ni 9aneC3 ;* 9eacia de a'onoxidare +condiii: ( ? ,222AC, ca(ali!a(ori de )la(in"3 C6; : N6@ : @D/=/ < HC# : @6/= E* 9eacia de desco')unere (er'ic" a3 )en(ru o1inere a ace(ilenei: /C6; < CH$CH :@6/ +condiii: ( ? ,E22-@222 AC3 13 )en(ru o1inere a negrului de %u' : C6; < C : /6/ +condiii: ( ? -222 AC3 Me(anul se )oa(e o1ine &n la1ora(or )rin &n ur'a reaciei din(re o car1ur" de alu'iniu +sau de 1eriliu3 i a)" +metoda Henri Moissan3 ori )rin desco')unerea ace(a(ului de sodiu +sau de )o(asiu3 )rin &nc"l!irea cu calce soda("@ +metoda Jean- aptiste !umas3* Me(oda Moissan: Al;C@ : ,/6/= ? @CH4 : ;Al+=63@ Me(oda 8u'as: C6@-C==Na : Na=6 ? CH4 : NaC=@ @3 Utilizri ale produselor finite
,

, ? da(ori(" greu("ii 'oleculare 'ai sc"!u(e a 'oleculei C6 ; +,/ : ; x , ? ,-3 %a" de 'oleculele oxigenului =/ +/ x ,- ? @/3 i a!o(ului N/ +/ x ,; ? /F3, din care a co')us aerul * / / ? %eno'en nedori( &n ar!"(oare, deoarece )roduce 'ai )uin" c"ldur" +reacion4nd doar o 'olecul" de oxigen, nu se )roduce C=/35 se %olose(e, (o(ui, &n sco)ul )roducerii indus(riale a negrului de %u' 3 @ ? agen( chi'ic co')us din hidroxid de calciu: Ca("H)! +02***F2G3, a)": H!" +,-***/2G3, hidroxid de sodiu: #a"H +,***/G3 i hidroxid de )o(asiu: %"H +H2***,G3*

&etanul es(e un co'1us(i1il larg u(ili!a(, &ns" &n )re!en( se )une accen( )e (rans%or'area lui &n(r-o serie de co')ui chi'ici de 'are i')or(an" )rac(ic" +o1inui din reaciile sus-evidenia(e3, )recu': a3 Clorur de metil +cloro'e(an3: CH Cl +reacia "#$% . u(ili!a( dre)( agen( %rigori%ic Clorur de metilen +dicloro'e(an3 CH!Cl! +reacia "#$% . u(ili!a( dre)( di!olvan( +inclusiv )en(ru vo)sele3 i degresan(* Cloroform +(ricloro'e(anDclorur" de 'e(in3: CHCl &reacia "#$% . u(ili!a( 'ai ales &n 'edicin" dre)( anes(e!ic sau narco(ic 'etraclorur de car(on +(e(racloro'e(an3: CCl4 &reacia "#$% . u(ili!a( dre)( solven( i lichid de u')lere a s(ing"(oarelor de incendiu 13 #e)rul de fum: C +reaciile "#"b,'b% . %olosi( &n indus(ria de )relucrare a cauciucului +anvelo)elor3, la )re)ararea cernelurilor (i)ogra%ice, unor vo)seluri negre, o1inerea gra%i(ului de 'are )uri(a(e* c3 *ldehida formic +%or'alhehidaD'e(analDalhehida 'e(ilic"Doxid de 'e(ilen"3: CH!" +reacia "#(b% . %olosi( la o1inerea de r"ine sin(e(ice, )rin condensarea %enolului +novolac . %olosi( &n indus(ria lacurilor5 1echeli(" . %olosi( )en(ru con%ecionarea unor o1iec(e (ehnice sau de u! casnic3, o1inerea formololuluiD%or'alinei +soluie a)oas" cu concen(raie de @0G, &n(re1uin(a(" ca de!in%ec(an( i an(ise)(ic, )en(ru conservarea organelorDs)eci'enelor 1iologice3* d3 *cidul cianhidric+ 6CN &reacia "#)% . %olosi(, &n )rinci)al, la o1inerea %i1relor sin(e(ice de (i) )oliacriloni(ril +%olosi( la %a1ricare %i1relor sin(e(ice3 i a s(i)lexului +s(icl" : )lexiglas3* e3 *cetilina+ CH$CH sau H,C$C,H +reacia "#'a% . cons(i(uie 1a!a )en(ru o1inerea unor co')ui i')or(ani din indus(ria chi'ic" +aldehida ace(ic", acetona, clorura de vinil, ace(a(ul de vinil, vinilace(ilena, ni(rilul acrilic35 de ase'enea, es(e u(ili!a( la sudura oxiace(ilenic" i la ilu'ina( ;3 Produse o(inute din compu-i chimici produ-i cu a.utorul metanului/ identificate 0n viaa cotidian - sis(e'e %rigori%ice u(ili!4nd dre)( agen( re%rigera(or cloro'e(anul +C6 @Cl3 - di!olvani de dicloro'e(an +C6/Cl/3 - cloro%or'ul +C6Cl@3 dre)( anes(e!ic, %olosi( &nain(ea o)eraiilor chirurgicale - s(ing"(oarele de incendiu u')lu(e cu (e(raclorur" de car1on +CCl ;3 - anvelo)ele au(o'o1ilelor, &n a c"ror )relucrare es(e u(ili!a( negrul de %u' +C3 - exe')larele de organe sau s)eci'ene din la1ora(orul de 1iologie, )"s(ra(e &n %or'ol, soluie de %or'alhehid" +C6/=3 - ace(ona %olosi(" )en(ru &nl"(urarea lacului de unghii, deriva(" din ace(ilin" +6-CIC-63 E3 *specte le)ate de poluare Jn co')araie cu ali co'1us(i1ili %osili, )recu' )e(rolul, arderea 'e(anului )roduce 'ai )uin dioxid de car1on )e %iecare uni(a(e de c"ldur" eli1era(" +i, deci, 'ai )uin" )oluare3*
*x+ ,a circa -.$ /J0moli, energia eliberat prin combustia metanului este mai redus dect ore alt 1idrocarbur dar raportul dintre energiei de combustie la masa molecular &$2 g0mol, din care $" g0mol este carbon% arat c metanul, fiind cea mai simpl 1idrocarbur, produce mai mult cldur pe unitate de mas &'',3 /J0g% dect orice alt 1idrocarbur complex#

Ki1liogra%ie: LiMi)edia . Me(an +9=3, Me(hane +EN35 9e%era(ul larg r"s)4ndi( Me(anul - )ro)rie("i, reacii de o1inere# +ci(4nd NNN*)re%era(ele*co', NNN*google*co', NNN*al(avis(a*co', Alcani#, $"un eorge, $o) Ooana3, NNN*clo)o(el*ro . Jn(re1uin"rile clorurilor# 2

S-ar putea să vă placă și