Sunteți pe pagina 1din 6

C16 Protetica

07-12-2009

Stabilirea clinica a RC Reflexul molar pacientul strange dd dupa ce retragem degetele Conducerea manidbulei !omotropia lingo-mandibulara " plasam pe fata externa a ba#ei sablonului o bila de ceara cu diametru de $-% mm si rugam pacientul sa puna limba acolo Cand ducem in RC plasam degetele cat mai in spate Cu policele pe menton diri&am mandibula in RC' (etode de )erificare a RC Contractia simetrica a musc*ilor maseteri si temporali plasam degetele simetrric preauricular Condilii nepalpabili pretragian Corespondenta rapoartelor in determinari repetate "Po#itia ferma+ sigura a (anidbulei in RC x plasam $ repere, 1 paramedian si 2 laterale Combinam testele intre ele si )edem daca reperele se suprapun -aca mandibula e condusa in mai multe po#itii se ia po#itia cea mai posteriorara si nefortata x trasam pe fata ocl a sablonului max conturu sablonului man si )erificam daca in teste se pastrea#a po#itia '

Pregatirea sabloanelor . /nregistrarea RC - pregatirea sabloanelor - inregistrarea preliminara - inregistrarea finala a RC /nregistrarea RC - fixarea cu clama+ capse+ 012 - taieturi ale suprafetelor oclu#ale in forma de 3 /nregistrarea grafica a RC - dispo#iti)e intraorale . extraorale - metode "Se ba#ea#a pe faptul ca madibula in miscare descrie niste grafice iar pe masura obosirii musc*ilor mandibulei miscarile mandibulei de)in constante ' /nregistrarea pt montarea in articulator 456 74xa 5alama 6erminala8- arc facial . po#itia max fata de ba#a craniului Stabilirea liniiilor de referinta - linia mediana+ canine+ surasului "9inile canine se plasea#a in raport cu aripile nasului ele corespund cu po#itia comisurilor in repaus Cea a surasului e plasata tangent si corespunde unui suras fortat'

-ate transmise laboratorului in )ederea reali#arii mac*etelor - prin intermediul sabloanelor - prin intermediul fisei, - alegerea dd - montare, aran&ament . oclu#ie Situatii clinicie - edentat bimaxilar - edentat unimaxilar - edentat subtotal . dinti frontali - edentat purtator de prote#e - cu anomalii sc*eletale :reseli+ Cau#e+ Consecinte+ Remedieri - inregistrarea altei po#itii decat RC - deteriorarea sabloanelor fracturearea ba#ei . desprinderea )alului de oclu#ie - semnul spatulei po#iti) x se )erifica plasand o spatula intre cele 2 sabloane si )edem daca exista un contact real intre cele 2 )aluri Se corectea#a prin aplicarea de ceara in #ona respecti)a -ificultati in stabilirea RC - relatii oclu#ale instabile - prote#a maxilara finita . sabloane mandibulare sau sabloane cu ba#a prote#ei - stabilirea -31+ RC Reali#earea pe rand a prote#elor / timp prote#a masilara si sablon mandibular // timp determinarea R/( /// timp )erificarea mac*etei mandibulare (iscarile mandibulare importante pt edentatul total -e ce; . Ce anume ne interesea#a; - prote#ele trebuie sa-si pastre#e ec*ilibrul si in cursul miscarilor mandibulare - ec*ilibrul functional este legat de relatiile oclu#ale functionale - relatiile oclu#ale se raportea#a la po#itiile fundamentale si la miscarile mandibulare - simularea miscarilor mandibulare . articulatoare x Cunoasterea miscarilor si simulatoarelor miscarilor mandibulare Scopul - cunoasterea+ inregistrarea+ transferul si utili#area relatiei mandibulei fata de maxilar+ in po#itiile si miscarile functionale < 1biecti)ele - cunoasterea si respectarea armoniei functionale a elementelor implicate in miscarile mandibulare la edentat, dintii 7prin aran&ament8+ musc*ii+ 46( - reali#area unor relatii oclu#ale in armonie cu miscarile mandibulare+ pt atingerea obiecti)elor prote#arii 7ec*ilibru =unctional+ profilaxie8

(iscarile mandibulei (iscari limita 7externa8 > an)elopa miscarilor mandibulare >? pe aceasa miscare se ba#ea#a articulatoarele (iscarile functionale > an)elopa miscarilor functionale >? respectarea in orice prote#are 7e)aluarea prin teste8 (iscarile limita miscari permise < (iscari functionale - <<< (iscarile mandibulare . Ce interesea#a; (iscarile mandibulare, - cu contacte dento-dentare >? implicate direct in realatiile oclu#ale . simulate de instrumentele utili#ate in montarea dd - fara contacte dento-dentare >? imp este respectarea spatiilor functionale 7S/=+ S(3+ spatiu de inoclu#ie sagitala > propulsia maxima fonetica8 Po#itiile mandibulei, 9a inceputul miscarilor 7RC+ -318+ la sfarsitul lor 7cap la cap frontal+ RC+ la -318+ sau pe parcursul miscarilor mandibulare 7-3R8 =actorii implicati in miscare (iscarile cu contacte dento-dentare, - directia - nm - limite impuse de 46(+ lig si dinti - traseul+ gidrarea miscarilor dat de g*ida&ele cu contacte dentro-dentare si 46( (iscarile fara contacte dentare, - imprimate si contrlate nm - << -eterminantii miscarilor mandibulare - dentar contactele dintre dd /(.RC+ propulsie+ lateralitate - aricular miscarile condiului in raproit cu panta - muscular - << (iscarile mandibulare 9a dentat inter)in dd si 46( in limitarea miscarilor 7g*ida&, ant dintii si posterior 46(8 9a edentata, - ca g*ida& anterior raportul oclu#al 7prote#a functionea#a impreuna arcada cu ba#a8 - stabilitarea prote#elor . @A se refac g*ida&ele anterior si canin - ca g*ida& posterior 46( 7RC8+ important pt edentat raportul /(>RC -entar .. Po#itia de /( 7RC8 Po#itia de inceput si sfarsit pt ma&oritatea miscarilor mandibulare /m > raport dento-dentar, - contacte maxim dentar

- contractie musculara maxima - po#itie stabila a mandibulei 746( si dentar8 2dentat stabilitatea prote#elor 7static8, /( in RC 7point centric+ long centric+ po#itie miocentrica, /(>P(8 46( . RC (iscarea in centric > de inc*idere in RC . /( Po#itia de RC, - raport mandibulo-maxilar+ po#itie functionala 7deglutitie+ stri)irea alimentelor dure8+ po#itie ligamentara+ independenta de dd+ stabilia+ reproductibila - /(>RC la edentata (iscarile permise de 46(, - rotatia eta& inferior articular - translatie eta& superior articular - miscari combinate

(iscari excentrice g*ida& Propulsia la dentat, - g*ida& anterior dd frontali - g*ida& posterior 46( (iscariea de lateralitate la edentat - << - << =actorii de g*ida& ai miscarilor excursi)e la edentata Propulsie, - g*ida& anterior @A se reface - g*ida& posterior ramane 9aterlaitate, - g*ida& canin @A se reface - g*ida& de grup - << - g*ida& articular - << Corelarea factorilor dentari . articulari in miscarile excursi)e 2lemente dentare, - g*ida& anterior - g*ida& anteroi-lat - inaloitea cuspi#ilor dd lat - plan de ocl curbra sagitala . tans)ersala 2lenente articulare, /nlcinarea pantei articulare 46( miscare de rotatie pura 4re loc la desc*iderae gurii pana la 20mm (iscarea are loc in &urul 456+ in eta&ul inf al 46( cu mandibula in RC 456 ax trans)ersal de rotatie

(iscarea de laterlaitate rotatia manibulei in &urul uni ax )ertical 7plan frontal8 4x )ertical condil lucrartor in &urul caruia are loc deplasarea in afara mandibulei Condil pi)otant+ lucratir miscarea de rotatie+ de pi)otare dupa unax ori#ontal > miscare 5annet Condil orbitant+ nelucrator in &os+ inainte si medial+ ax sagital ung*iul 5annet (iscarea de lateralitate rotatie in &urul unui ax sagital . trans)ersal 4x sagital in &urul caruia are loc miscarea de tortatie a mandibulei si a condilului orbitant 4x trans)ersal miscare de rotatie in &os si in afara condil piotant (iscarea de translatie - deplasarea mandibulei in &os B inainte - deplasarea la ni)el dentar in &os si inainte - 46( deplasarea condilului impreuna cu discul articular pe panta articulara eta& articular superior (orf articulara -esc*iderea gurii, 46( / timp miscare de rotatie // timp miscare de translatie Po#iia de inceput a miscarilor mandibulare / RC diferea de /( // RC > /( (iscarile limita in plan sagital sc*ema lui Posselt /nregistrarea punctului interincisi) in plan sagital in propulsia si la desc*idere inc*idere 4ria miscarilor functionale 3alori medii+ utili#ate, - desc*ierea maxima %0mm - desc*iderea cu rotatie pura 20mm - propulsia cap la cap C-6mm - retru#ie 7/(-RC8 1mm (iscarea limita in plan frontal 4ria miscarilor functionale D aria miscarilor limita 4ria miscarilor de lateralitate+ limita, - miscarea de laterlaitate stanga dreapta din /( - )aloarea maxima utili#atata 6-7mm - desc*iderea gurii %0mm 4n)elopa miscarilor limita an)elopa miscarilor functionale . 10E in masticate . ma&oritatea miscarilor )erticale+ in aria de rotatie pura

=actorii implcoiati in miscarile mandibulare la edentatul total prote#ate - Stabilriea prote#elor 7ba#e+ oclu#ie+ dintii8 - Respectarea po#itiilor fundamentale, RC./( 746(8+ -31.-3R 7musculatura8 - Respectarea spatiilor functionale, S/= S(3 - Po#itia corecta a dd in raport cu musculatura oro-faciala si a limbii - Particularitati anatomice 7resorbtia8 si functionale 7Cls sc*eletate8+ engrama de dentat 7ultimii dinti+ parafunctii8 - (odificari generlale si locale 746(+ musculatura8 Posibilitati practice de inregistrare Ce si cum inregistram; (odelarea sabloanelor pri)ind -31 7S/=+ S(38+ spatiul de inoclu#ie sagitala /nregistrarea colinca asau grafica a RC /nregistrarea miscarilor excursi)iste, - metode anatomice+ topografice+ arc facial+ muscatura in ceara+ pantograf 4riculatoare