Sunteți pe pagina 1din 5

C12 Protetica

19-11-2009

Tehnici de amprentare Anatomice limitele inpuse de structuri anatomice => evidentierea / respectarea lor (torus !"# $renuri etc% &unctionale' 1( caracterisitici $unctionale ale structurilor orale din peri$erie => inre)istrarea prin mo*ili+ari $unctionale (limite $unctionale / +ona neutrala% 2( presiunile $unctionale / selective / capacitatea de suport a structurilor orale => sa nu de$orme+e mucosa / sa nu determine durere Principii $unctionale in amprentare #( presiunile e,ercitate asupra structurilor de suport sa nu de$orme+e mucoasa' - su* presiune ( de compresiune%/ $ara presiune (de despovarare% - cu presiuni selective / presiuni $unctionale ##( #nre)israrea mar)inala ($ormatiuni din peri$erie / paraprotetice%' - criterii anatomo $unctionale' cu inre)istrarea $ormatiuniilor peri / paraprotetice cpe criterii anatomice/ miscari comandate / e,ecutate - criterii $unctionale utili+area miscarilor automati+ate ($unctionale% pt inre)istrarea mar)inala si raportul cu musculatura( Aspecte particularea in amprentarea preliminara - limite imprecise - +one retentive - *olta adanc - +one de$orma*ile - purtator de prote+e Amprentarea preliminara -odi$icari pre+ente / atitudini practice - limite imprecise' )lande herniate / resor*tii acentuate , prelun)iri mar)inale / a)enti de conditionare / tehnica Accu dent - *olta palatina adanca , aplicarea de chituri siliconioce sau materiale termoplastice corespun+ator pe lin)ura / tehnica Accu dent - +one retentive , aplicarea preala*ila de materiale / tehnica Accu dent Tehnica Accu .ent - # timp aplicarea de al)inat $luit la nivelul $undurilor de sac *olta +onae retentive - ## timp aplicarae lin)urii cu materialul de amprenta mai consistent Amprenta in rote+a' Preliminara / $inala

Amprentatea $inala timp ## Aspecte particularea 1( modi$icari ale mucoasei trat preprotetic/ amprentare 2( +one $i*roase amprentarea cu despovarare sectoriala /( resor*tia accentuata a crestei alternatice in amprentare 0( amprentarea la purtatorul de prote+e Amprenta / -odi$icari ale mucoasei 1( mucoasa su*tire sensi*il //e,rostomie 2( stomatita protetica /( mucoasa tasata / purtatori de prote+e 0( modi$icari hiperpla+ice -ucoasa sensi*ila su*tire atitudini terapeutice - amprentate cu materiale care sa dea supra$ata netedea - relatii oclu+ale montarea dd corecta / contacte oclu+ale uni$orm distri*uite - purtarea prote+elor cu intermitenta - cresterea capacitatii de suport status nutritional echili*rat (proteine hidrate tonice localae si )enerale% - cresterea $lu,ului salivar - reducerea actiunii micro*iene antiseptice locale i)ieni+area purtarea de prote+e Pre)atirea lin)urii si amprentarea $inala cu elastomeri - adaptarea lin)urii sa $ie corecta per$orarea deoarece materialul are o consistenta marita si paote de$orma mucoasa amprentarea -odi$icari ale structurilor orale ce impun precautii si modi$icari de tehnica - stomatita protetica trat preprotetic status normal al mucoasei re$acerea prote+ei dupa o amprentarea corecta - mucoasa tasata trat preprotetic de revenire a muc amprentare pt prote+are - modi$icari hiperpla+ice trat preprotetic chirur)ical re$acerea prote+ei -ucoasa tasata / de$ormata tratament 1( tratament protetic' - suplimarea prote+elor' cu 2-/ +ile inainte de inceperea prote+arii / /-0 ore inainte de amprentare / 1-2 ore pe +i in rest - corectarea prote+ei ca .3" #-/4C presiuni uni$orme - im*unatatirea statusului nutritional calitatea mucoasei - im*unatatirea i)ienei orale si a prote+elor - masa5 / antispastice - utili+area a)entilot de conditionare 2( 666666666666(

7iperpla+ia mar)inala / Tratament - # timp tratamentul antimicro*ian / conditionare8 - scop reducerea in volum a $ormatiunii a san)erarii intra operatorii / prin reducerea $enomenului in$lamator -## timp chirur)ical - scop indepartarea $ormatiunii - ### timp corectarea mar)inala' captusire / reprote+are 7iperpla+iae papilara / )ranulomatoasa Cau+e' - mecanice prote+e - micro*ian Candida Tratament' # reducerea $actorului micro*ian ## corectarea chirur)icala ### - reprote+are -odi$icari osoase 1( inlocuirea osului prin +one $i*roase 2( resor*tii severe /( aspecte asociate' $racturi vicios consolidate anomalii scheletale modi$icari musculare 9one $i*roase - creasta - tu*ero+itate - tu*ercul piri$orm 9one $i*roase' caracteristici / atitudini - :tructuri de suport' - $ara su*strat osos/ deplasa*ile - cu sau $ara modi$icari in$lamatorii ale mucoasei - Atitudini de tratament' - reducerea $enomenelor in$lamatorii/ act $act micro*ian - chirur)ical indepartarea $ormatiunilor - protetice amprenta cu despovarare sectoriala Amprentatea cu despovarare sectoiala - marcara +onei / distantare - per$orarea lin)urii - # timp cu pasta 9";

Amprentarea $inala ## timp' - eli*erarea +onei de$orma*ile - amprenta de spalare cu elastomeri $lui+i Atitudini tu*ercul $i*ros Amprentarea / )ravarea modelului $unctional( -ai intai delimitam tu*erculul piri$orm dupa care se $ace o )ravare in peri$eria tu*erculului piri$orm cu o adancime de 1 mm pe o supra$ata de 1mm 1 <mm( Amprentarea in edentatii cu resor*tii severe - tehnica muco-dinamica / tatonari - utili+area acrilatelor moi - inre)istrarea +onei neutrale - tehnici de automodelare Amprenta in resor*tii accentuate - suport red=s/ limite imprecise - o*iectiv' inre)istrarea ma,ima a + de spri5in / respectarea limitei $unctionale/ raport corect al supra$ate interne si e,terna a viitoarei prote+e #nre)istrarea dinamica in 2 timp # timp mar)inal &unctionali+area protamprentei cu acrilate moi( Caracteristici' - acrilate moi sunt utili+ate pt $unctionali+area mar)inala a portamprentei - portamprenta tre*uie sa asi)ure suport ri)id - pt modela5ul mar)inal sunt utili+ate miscari $unctionale - pot $i utili+ate si pt corectarea mar)inala a prote+elor reali+ate clasic Amprenta cu acrilate moi/ elastomeri $lui+i in edentatii cu )rad sporit de di$icultate - resor*tii accentuate / limite imprecise cls ### #3 ca di$icultate - pt captusirea prote+elor - in ca+ de esec in prote+ari anterioare - in anomalii scheletale' o clasa ##-a la mandi*ula o clasa a ###-a la ma,ilar Amprenta muco-dinamica cu 9"; / elastomer # 9"; ## amprenta de spalare cu elastomer

#nre)istrarea +onei neutrale cu materiale re+iliente # timp :cop inre)istrarea spatiului protetic 4eali+area suportului ri)id :ta*ilirea .3" #nre)istrarea +onei neutrale mandi*ula (*a+a de$initiva/acrilate moi% Automodelare - reali+area prote+ei prin tehnolo)ia conventionala - modelarea supra$etei e,terne a *a+ei cu materiale *ucoplastice Amprentarea la purtatorul de prote+e - evaluarea cp structurilor orale(/ prote+elor - conditionarea structurilor orale - amprentarea preliminara ain prote+a - amprentarea $inala cu / $ara lin)ura individuala - amprentarea in prote+a duplicat Amprenta in prote+a - al)inat amprenta preliminara - acrilate moi amprenta preliminara / $inala - elastomeri amprenta preliminara / $inala - indicatii posi*ilitati de utili+are Amprentarea $ara lin)ura individuala # timp captusirea cu material re+ilient ## timp amprentarea cu material $luid Amprentarea in prote+a duplicat dupa adaptara mar)inala cu materiale ceroase - la pacientii in varsta / purtatori de prote+e / adaptarea mar)inala cu' - materiale ceroase / acrilat moi - amprentare cu materiale $luide (elastomeri%

<