Sunteți pe pagina 1din 16

Firmele sunt in municipiul Bucuresti Firmele care au domeniu de activitate call Au fost gasite 104 firme Pagina urmatoare

Pagina curenta: 1 | 2 3 4

Nume Firma Cui Nrc Cifra afaceri

COMPUTER GENERATED SOLUTIONS ROMANIA SRL 15005324 J40 1134! 2002 112"0##"525 $ei Adresa: %pl& '()*P*()*(+*' 31, B-.-/*%+' %ectorul # Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

TECHTEAM GLOBAL SRL 1#13,202 J40 2100 2004 32"21#"!3, $ei Adresa: B3dul )imitrie Pompei ,3,A B-.-/*%+' %ectorul 2 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

S 800 CUSTOMER SERVICE PROVIDER SRL 1#,2044# J40 1,204 2004 12"12,"0,4 $ei Adresa: %tr& %e4astian !! B-.-/*%+' %ectorul 5 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

EBHELP ROMANIA SRL

1!,!!122 J40 140!0 200# 30"0,0"521 $ei Adresa: %tr& %F'(+'' 56'*567' #5 B-.-/*%+' %ectorul 1 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

MELLON ROMANIA SA 13#52330 J40 #24 2001 14"!15"#,# $ei Adresa: .alea /A865*' 2##32#! B-.-/*9+' %ectorul 5 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

REMAR! CALLDIRECT SRL 1!,00455 J40 12443 200# 3"422"!52 $ei Adresa: .alea :o9ilor 15! B-.-/*9+' %ectorul 2 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

LINEA DIRECTA COMMUNICATION SRL 1!2#1130 J40 35 200# #"!#5"001 $ei Adresa: B3dul '-$'- :A('- 2 B-.-/*%+' %ectorul # Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

GLOBAL REMOTE SERVICES SRL 1#0##50! J40 #,, 2004 11"5#3"412 $ei

Adresa: B3dul PA(+*$':6( 24!3250 B-.-/*%+' %ectorul 2 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

TI!SHOOV ROMANIA SRL 1!251!4# J40 21!21 2005 1"0!2",31 $ei Adresa: .alea Floreasca 242324# B-.-/*%+' %ectorul 1 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

EUROANS 15,2#3,4

ER SRL

J40 1###2 2003 4"434"231 $ei Adresa: %os& 6$+*('+*' 105A B-.-/*%+' %ectorul 4 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

UVET VIAGGI TURISMO SRL 122,4#,0 J40 12#4, 2005 12"440"435 $ei Adresa: 'ntr& P-(+'' 3 B-.-/*%+' %ectorul # Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

HECC ROMANIA SRL 125,#120 J40 !,11 2005 1"#3,",1, $ei Adresa: %tr& B-$*5A/)-$ BA%A/AB'A 25# B-.-/*%+' %ectorul 3 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

CALLPOINT NE 21142##!

EUROPE SRL

J40 3503 2002 11"2!0"20, $ei Adresa: B3dul 'uliu :aniu !A B-.-/*%+' %ectorul # Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

VALORIS CENTER SRL 1!#02432 J40 ##44 200# !"501",22 $ei Adresa: B3dul BA%A/AB'A 250 B-.-/*%+' %ectorul 3 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

UPSTREAM SRL 205#!13! J40 #22 2002 22,"154 $ei Adresa: %tr& P-+-$ )* P'A+/A 5 B-.-/*%+' %ectorul 1 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

FASHION SERVICE SRL 1320343# J40 1551 2001 2"24!"2#! $ei Adresa: %tr& P6PA +A+- 20 B-.-/*%+' %ectorul 1 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

TELEDIRECT SRL 1#3!3!1# J40 205, 2004 3"1!0"5!# $ei Adresa: %tr& :*()*$**5 2!330 B-.-/*%+' %ectorul 1 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

TOP FACTORING SRL 1!4,#252 J40 45#, 200# 10"203"0!2 $ei Adresa: %tr& +-)6/ A/;8*7' 21 B-.-/*%+' %ectorul 2 Bucuresti .od .aen:82"# Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

BPO SOLUTIONS SRL 20,51502 J40 215# 2002 55,"3,1 $ei Adresa: %os& 6ltenitei 35332 B-.-/*%+' %ectorul 4 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

ANGELO COSTA INTERNATIONAL LIMITED DUBLIN SUCURSALA ROMANIA 2304!0!3 J40 3#! 200! 1"#24"513 $ei Adresa: %tr& ;eorge .os4uc 42344 B-.-/*%+' Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

TOTAL CONECT COM SRL 1!445443 J40 3#20 200# 1",0#"212 $ei Adresa: %tr& (ufarul ;al4en !3 B-.-/*%+' %ectorul 5 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

ACROSS VOICE SRL 24#14233 J40 12#,4 200!

1"440"4,0 $ei Adresa: .alea 5ictoriei 4!350 B-.-/*%+' %ectorul 1 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

NET

ING INTERNATIONAL SRL

1#552!1! J40 10422 2004 223"#23 $ei Adresa: B3dul .onstructorilor 3 clad& 'P/6:*+ 20A B-.-/*%+' %ectorul # Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

TBI CALL CENTER SRL 2152!212 J40 2114 2002 ,2!"3#1 $ei Adresa: %tr& PA)*%- 20 B-.-/*%+' %ectorul 4 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

BLUE POINT TELECOM SRL 1,15#!34 J40 1250! 200# 2"251"12, $ei Adresa: %pl& -('/'' 313 B-.-/*%+' %ectorul 3 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

OCCO MAR!ETING SERVICES SRL 124,,35# J40 22#1 2005 1"252"320 $ei Adresa: .alea /a<ovei"ane=ele A3. 2##32#! B-.-/*%+' %ectorul 5 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

TRI$MA INTERNATIONAL SRL 122045!2 J40 10!,, 2005 0 $ei Adresa: B3dul .6(%+/-.+6/'$6/ 20A B-.-/*%+' %ectorul # Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

TA%I LEONE SRL 13422220 J40 ,220 2000 225"325 $ei Adresa: %tr& )*$*A 5*.8* 51 B-.-/*%+' %ectorul 2 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

PRO BUSINESS COMMUNICATION SERVICES SRL 1!0!,4,4 J40 1!30# 2005 225"520 $ei Adresa: %tr& 5A%'$* ;8*/;8*$ !0 B-.-/*%+' %ectorul 1 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

AC SOFT DEVELOPPEMENT SRL 2151,220 J40 #,!, 2002 1",34"4,, $ei Adresa: .alea 5'.+6/'*' 21# B-.-/*%+' %ectorul 1 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

!ISTIOROM SRL 213,2#21 J40 5##0 2002 34#"112 $ei Adresa: B3dul A5'A+6/'$6/ #3 B-.-/*%+' %ectorul 1 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

DIRECT CALL CENTER SRL 12204!50 J40 10,1# 2005 22!"!24 $ei Adresa: %tr& ;iovanni Boccaccio 2!A B-.-/*%+' %ectorul 4 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 VIRTUAL ASSIST SRL 23122414 J40 1041 200! !4#",4, $ei Adresa: %tr& *c<inoctiului 3 B-.-/*%+' %ectorul 5 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 FILINGROM SRL 1523,320 J40 123#2 2003 2!",2# $ei Adresa: B3dul ;<& %incai 131A B-.-/*%+' %ectorul 4 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 CONNECTING U 2 SRL 1!14!022 J40 1,551 2005 !10"3,0 $ei Adresa: %tr& $-.A.*%+' 12 B-.-/*%+' %ectorul # Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 ICARUS DATA TELECOM SRL 23#252!5 J40 5,04 200! 33,"231 $ei Adresa: %os& 5irtutii 5 B-.-/*%+' %ectorul # Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 INTER CONTACT GROUP SRL 20!31322 J40 1#,1 2002 321"52, $ei Adresa: %pl& -nirii 313 B-.-/*%+' %ectorul 3 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 CONSCENDO MAR!ETING SRL 1!!3!1,1 J40 111!2 200# 0 $ei Adresa: %tr& 5alea 'alomitei 13 B-.-/*%+' %ectorul # Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 ECLAIMS ASSISTANCE SRL 2410,!3, J40 112#4 200! 1"2#2"202 $ei Adresa: %tr& Bar4u 5acarescu 152B B-.-/*%+' %ectorul 2 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 CALLDIRECT SRL 1,131520

J40 1#,1# 200# 2"0,3 $ei Adresa: %tr& +utunari 2 B-.-/*%+' %ectorul 5 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 BUSINESS TELECOM SRL 244!4013 J40 15,53 200! !"115 $ei Adresa: 'ntr& *ucaliptului 10B B-.-/*%+' %ectorul # Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 CRAM TELECOM SRL 12!32333 J40 134!! 2005 201"!21 $ei Adresa: %tr& PA$*6$6;- 3A B-.-/*%+' %ectorul 4 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 SELC TELECOM CONSULTING SRL 24,423#3 J40 325 200, 1!2"!41 $ei Adresa: %tr& Aviatiei 44 B-.-/*%+' Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 LIN! I&D& SERV SRL 21##1153 J40 !53, 2002 0 $ei Adresa: %tr& .onstantin /adulescu :otru 2, B-.-/*%+' %ectorul 4 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 FORTIS BUSINESS MANAGEMENT SRL 222,2#10 J40 21,## 2002 1,2"2#, $ei Adresa: %os& ;iurgiului 120 B-.-/*%+' %ectorul 4 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 NEMO CREATII SRL 120,5021 J40 ,2 2005 1!!"#03 $ei Adresa: %tr& %'B'*$ 3 B-.-/*%+' %ectorul 4 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 AVANTA CONSULTING 200# SRL 1433222! J40 10023 2001 12!"520 $ei Adresa: %tr& Al4inelor 32 B-.-/*%+' %ectorul 4 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 EUROANS ER OUTSOURCING SRL 24022120 J40 10111 200! 3,2"24# $ei

Adresa: B3dul Basara4ia 250 B-.-/*%+' %ectorul 3 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 CALLESSENTIALL' SRL 2334,1#2 J40 3115 200! 40"131 $ei Adresa: %tr& :'8A' *:'(*%.- 2, B-.-/*%+' %ectorul 2 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 EURO ALIANCE SRL 2011,031 J40 21550 200# 12!",!0 $ei Adresa: Aleea %olidaritatii 1A B-.-/*%+' %ectorul 3 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 S(S PARTNER )UALIT' SRL 21!00324 J40 100,2 2002 0 $ei Adresa: %tr& ;rigore :oisil 3 B-.-/*%+' %ectorul 2 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 ARHITE% SERVICII SRL 21,53522 J40 112#2 2002 !5"!!5 $ei Adresa: Aleea 'stru 2B B-.-/*%+' %ectorul # Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 MEDIUM RED SRL 21211052 J40 ,0,4 2002 !4"342 $ei Adresa: .alea :osilor 222 B-.-/*%+' %ectorul 2 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 BUSINESS TECHNOLOG' SRL 224!3,25 J40 1!220 2002 141",53 $ei Adresa: B3dul 'uliu :aniu #5 B-.-/*%+' %ectorul # Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 MAAR DINAMIC SRL 2145!525 J40 #215 2002 51"223 $ei Adresa: %tr& )rumul %a4areni" 8ala Ateliere 0181 2432# B-.-/*%+' %ectorul # Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 EGC ITAL*GRAV SRL 13!313,2 J40 3,22 2001 0 $ei Adresa: %tr& $t& (egel 4 B-.-/*%+' %ectorul # Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

IDEAL SMART SOLUTIONS SRL 1,01,!20 J40 14211 200# !"220 $ei Adresa: %tr& Pictor %tefan )umitrescu , B-.-/*%+' %ectorul 4 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 FOCUS CONNECTION SRL 1!440543 J40 3512 200# 1#"344 $ei Adresa: %tr& .onstantin Brancusi 1 B-.-/*%+' %ectorul 3 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 TELETELL INFOLINE SRL 220514!0 J40 12!05 2002 3"532 $ei Adresa: B3dul $'B*/+A+'' 12 B-.-/*%+' %ectorul 4 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 S!'MAR! ACTUAL SRL 1225!52! J40 3212 2005 0 $ei Adresa: %tr& %erg& :a>& %amoila )umitru 11 B-.-/*%+' %ectorul 4 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 (ume Firma .ui (rc .ifra afaceri GARANT ABC MANAGEMENT SRL 2421102! J40 1!!,1 200! 2#"552 $ei Adresa: B3dul )imitrie .antemir 11 B-.-/*%+' Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 LIGEIA CONTACT MANAGEMENT SRL 254!#,!5 J40 53## 200, 50"3#3 $ei Adresa: %tr& /A%.6A$A )'( 1,02 1# B-.-/*%+' Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 PHONE% INTERACTIVE SRL 25535#4# J40 5202 200, 0 $ei Adresa: %tr& $+& ;8*6/;8* %A')A. 4 B-.-/*%+' Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 R&A&N& SERVICE INTERNATIONAL SRL 2#05201, J40 ,!42 200, 100"420 $ei

Adresa: B3dul -('/'' !0 B-.-/*%+' Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 CALLCENTERONLINE&COM SRL 244!3,#4 J40 15,50 200! 444 $ei Adresa: .alea /a<ovei 2##32#! B-.-/*%+' Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 ALFRA EB&NET SRL 230!10#3 J40 #,0 200! 0 $ei Adresa: %tr& .A/'A;)' )-:'+/'- 5 B-.-/*%+' %ectorul 2 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 + STARS BUSINESS SOLUTION SRL 2524!203 J40 304# 200, 5"2#, $ei Adresa: %tr& *$*5 %+*FA(*%.- %+*FA( #4 B-.-/*%+' Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 G&G&M& MAR!ETING ACCORD SRL 25#21410 J40 #3,2 200, 10 $ei Adresa: %tr& %+*FA( :'8A'$*A(- 42 B-.-/*%+' Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 B&C& SERVICII FORMARE PROFESIONALA SRL 21,#35,3 J40 11!4! 2002 103"000 $ei Adresa: %tr& +urnu :agurele 523#2 B-.-/*%+' %ectorul 4 Bucuresti .od .aen:8++" Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 CALL SISTEM SRL 1#2!140, J40 4,34 2004 0 $ei Adresa: %tr& .-/'* J6$'6+ F/*)*/'. 22 B-.-/*%+' %ectorul 5 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 ALLIED SUNSHINE GRUP SRL 12,!42#1 J40 1#21# 2005 0 $ei Adresa: .alea 5ictoriei 155 B-.-/*%+' %ectorul 1 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 CASA&IT GRUP SRL 1#!40#,1 J40 1#4#! 2004 0 $ei Adresa: B3dul -nirii 2 B-.-/*%+' %ectorul 4 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

FABRICAR MAR!ETING SRL 1252,333 J40 2!34 2005 0 $ei Adresa: %tr& Apusului 31 B-.-/*%+' %ectorul # Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 %MAS ROM INVEST SRL 215!12!3 J40 2#,# 2002 0 $ei Adresa: %tr& /'P'.*(' # B-.-/*%+' %ectorul 2 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 N&L&R& NOUS LAB ROM SRL 1!3421!, J40 1#11 200# 0 $ei Adresa: B3dul *?P67'+'*' 1 B-.-/*%+' %ectorul 1 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 ANGELO COSTA SERVICES SRL 12,01541 J40 14232 2005 0 $ei Adresa: B3dul ;eorge .os4uc 42344 B-.-/*%+' %ectorul 5 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 CLIENT SOLUTIONS SRL 12!11!5# J40 1301# 2005 0 $ei Adresa: %tr& ;en& .andiano Popescu #5 B-.-/*%+' %ectorul 4 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 ORACLE SUPPORT RENE ALS EMEA SRL 12223,25 J40 112#, 2005 0 $ei Adresa: .alea F$6/*A%.A 125 B-.-/*%+' %ectorul 1 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 LATEST TECHNOLOGIES SRL 21#02014 J40 2,25 2002 0 $ei Adresa: %tr& :oinesti 14 B-.-/*%+' %ectorul # Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 INTER GAME INTERNATIONAL SRL 22!35203 J40 22442 2002 0 $ei Adresa: %tr& $ucretiu Patrascanu , B-.-/*%+' %ectorul 3 Bucuresti .od .aen:"20 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 INTERNATIONAL BUSINESS TELECOM GROUP SRL 23!,0,1,

J40 !54# 200! 0 $ei Adresa: %tr& %e4astian 141 B-.-/*%+' %ectorul 5 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 LIVE CONTACT SRL 154213!3 J40 21!# 2003 0 $ei Adresa: %tr& :i<ail %e4astian 104 B-.-/*9+' %ectorul 5 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 THE CUSTOMER MANAGEMENT COMPAN' SRL 1200,,#, J40 20130 2004 0 $ei Adresa: %tr& %e4astian !! B-.-/*%+' %ectorul 5 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 MARENI UNIC SERV SRL 24533201 J40 1##31 200! 0 $ei Adresa: %tr& Alunisului 1#5 B-.-/*%+' %ectorul 4 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 EUROPE CALL S'STEM SRL 1!##222, J40 2!30 200# 0 $ei Adresa: %tr& .orneliu .oposu 3 B-.-/*%+' %ectorul 3 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 T EENCALL SRL 1!123522 J40 200,1 2005 12"10#"!20 $ei Adresa: B3dul '-$'- :A('- 2 B-.-/*%+' %ectorul # Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 ROMINFOLINE COMMUNICATION SRL 242!!44# J40 1,!!, 200! 221"23! $ei Adresa: 9os& P'P*/A +-(A/' 2 . 56$-(+A/' %ectorul 3 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 SMARTBO% SERVICE SRL 1!1!41,4 J40 20303 2005 4"023 $ei Adresa: B3dul Preci@iei 1 B-.-/*%+' %ectorul # Bucuresti .od .aen:,8# Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 SPORT BET SRL 1#345!#3 J40 #2,# 2004 0 $ei

Adresa: %tr& Ba4a (ovac 4 B-.-/*%+' %ectorul 3 Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 T EENCALL BPO SRL 22223321 J40 2#54 2010 4!!"3,3 $ei Adresa: B3dul .6(%+/-.+6/'$6/ 20A B-.-/*%+' Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 ACROSS VOICE COMMUNICATION SRL 2##!4514 J40 2,!2 2010 1"14#"#00 $ei Adresa: %tr& '6( /6A+A , B-.-/*%+' Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 IDE S'STEM COMMUNICATIONS SRL 2###2!!2 J40 2!#2 2010 0 $ei Adresa: 'ntr& :'6/'+A 1A B-.-/*%+' Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 TEAM VERBIS SRL 2##0305# J40 2225 2010 2"4,0"04# $ei Adresa: %tr& '65'+A 4 B-.-/*%+' Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 SANO SOLUTIONS SRL 2#4!1,43 J40 11,0 2010 32"50! $ei Adresa: %tr& .APA$(A 24 B-.-/*%+' Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 SPECTRUM CONCIERGE SRL 2455,434 J40 1#,15 200! 0 $ei Adresa: %tr& ;<e& 'onescu %isesti 123 A B-.-/*%+' Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 COD CALL CENTER SRL 25!2414! J40 !310 200, 0 $ei Adresa: %tr& +-F'%-$-' 1!A B-.-/*%+' Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 GEOFA' CENTER INTERNATIONAL SRL 25!!4530 J40 !!50 200, 1!"!,3 $ei Adresa: %tr& ':PA/A+-$ +/A'A( 5 B-.-/*%+' Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1

DISASHOP INTERNATIONAL SRL 2!!#221# J40 !#02 2011 4",1# $ei Adresa: P3ta :6(+/*A$ 10 3 B-.-/*%+' Bucuresti Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 TITHEBARN SERVICES SRL 2,1122,4 J40 111,4 2011 2!0"000 $ei Adresa: %tr& :-(+'' +A+/A 4310 B-.-/*%+' Bucuresti Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 CONECTIS PREMIUM SERVICES SRL 2,0#2#!0 J40 10525 2011 45"#32 $ei Adresa: %tr& .A/A':A( 25 B-.-/*%+' Bucuresti Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 LONDON TRADE CONSULTING SRL 2,213!!0 J40 12142 2011 0 $ei Adresa: %tr& 5-$+-/'$6/ ,! Bucuresti Bucuresti Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 PRO SALE ARENA SRL 2,322321 J40 13,2# 2011 0 $ei Adresa: %tr& $+&;8*6/;8* (*;*$ #2 Bucuresti Bucuresti Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 BLU CALL INTERNATIONAL SRL 2,4222!1 J40 1511! 2011 15",22 $ei Adresa: B3dul BA%A/AB'A 25#; B-.-/*%+' Bucuresti Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1 RF% LIGHT HOUSE MAR!ETING SOLUTIONS SRL 2,4421,, J40 14!2! 2011 0 $ei Adresa: %pl& '()*P*()*(+*' 223 B-.-/*%+' Bucuresti Bucuresti .od .aen:822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 0call center1