Sunteți pe pagina 1din 12

Copii educai azi, responsabili de mine

Diagrama responsabilitatilor

Andrei Pepe Darius disciplina

ucur !ulia aduna caietele de Limba si Comunicare

aciu Iulia de matematica

Denisa Narcisa aerisirea clasei

Clasa a III"a I"a

Cornea Lavinia de Stiinte

Vali Narcisa Denisa portiile

Iulian Pepe Raul Responsabili cu tabla

Racz Iuliana de Ed. Civica

SCOALA GIMNAZIALA COM NA !"#AZA

COMI$#$ L %# &A"IN$I '()*+'(),

&"#S#%IN$#- M GA IL#ANA .IC#&"#S#%IN$#- GAGA #L#NA M#M!"II- /alat Lacramioara %emeter .ioleta "at Maria

&resedinte- (0,(0110,1

CONSILI#"#A &A"IN$ILO" 2#u sunt copilul , tu ii in manile tale destinul meu, in3aa4ma te ro5, acele lucruri , s6 pot 7ii o binecu3antare pentru lume 89Goepe #n intampl$tor spunea marele didact despre copilul bine educat% &nca din 'rageda copil$rie.Dasc$lul este cel c$ruia &i revine marea sarcin$ &n educarea elevilor. Copilul se las$ u(or modelat% asemeni unei buc$)i de plastelin$ care dupa ce este bine pregatit$ permite crearea diverselor 'igurine. Asemeni este copilul pe care"l educ$m% cand primii pa(i sunt indrepta)i spre institutia de inva)amant" gr$dini)a. Inca din gradini)$ ar trebui sa ne gandim serios la viitorul ceta)ean. *i nu e usor. De ce+ In primul rand intalnim diver(i 'actori, ereditatea- dobandirea .obiceiurilor . 'amiliale% pe care le copiem de la parin)ii no(tri con(tient sau incon(tient /indi'erent daca sunt pozitive sau negative0- personalitatea cu care se na(te o 'iin)a. Dupa 12 ani de activitate la catedra% dupa o e3perien)a dobandit$ in decursul anilor % avand in vedere mediul rural in care lucrez% avand in vedere in primul rand domeniul 'amilial% trebuie sa o spun desc4is% munca este enorm$.% dar rezultatele vor 'i pe masur$. In (colile unde nu avem nici macar un psi4olog % toate sarcinile revin inv$)$torului% pentru a 'orma un bun ceta)ean responsabil al zilei de maine. Cu r$bdare% cu st$panire de sine% un copil trebuie invatat inca de mic sa cunoasc$ pa(ii spre un viitor asigurat prin insu(irea noilor cunostin)e dobandite in decursul anilor prin comportamentul e3emplar si continuand toat$ viata% respectand tot ceea ce a invatat in decursul anilor (colari. In primal rand el trebuie sa con(tientizeze cateva din regulile inv$tate (i 'oarte importante care"l vor a5uta in 'ormarea unui bun responsabil al viitorului. 6. Cunoa(terea de sine " cunoa(tere datelor personale (i ale 'amiliei " indeplinirea sarcinilor " asumarea r$spunderii " sim)ul r$spunderii " aprecierea muncii depuse " evaluarea muncii bune sau satis'$c$toare " intrebarea in cazul e(ecului muncii sale" #nde am gresit+ " increderea in sine " dorin)a indeplinirii sarcinii individuale " spiritual de disciplin$ 1. Rela)ii cu cei din 5ur-

" a'ectiunea pentru membrii 'amiliei " respect'ul 'a)a de colegi " respectul (i a5utorul persoanelor in varst$ " comportamentul civilizat la (coala% in 'amilie% in societate " dorin)a de"a avea prieteni " dorin)a de"a munci in grup " recunoa(terea meritelor colegului " cura5ul de"a 'elicita castig$torul dintr"o competi)ie 7. Legatura cu mediul incon5urator " sentimentul datoriei 'a)a a tot ce il incon5oar$ " ocrotirea naturii " gri5a 'a)$ de bunurile personale " gri5a 'a)$ de bunurile 'amiliale (i sociale. Acestea sunt teorii. In practic$ avem mai mult de muncit. Practicand ceea ce au inv$tat%elevul devine constient de importan)a activitatilor des'asurate% (i toate acestea numai cu munca suplimentar$. 8unca la clasa este marginea proiectelor educa)ionale% cele mai acceptate de elevi% realizate cu mare tragere de inim$. Am sa dau e3emplu . dupa stabilirea temei impreun$ cu clasa% dup$ argumentarea temei%'ormarea obiectivelor% se realizeaza con)inutul programului /de obicei e3tracurricular% in parteneriat cu 9colul Silvic0 Proiect educational 2&6durea o parte din 3iaa mea Activitatea se poate des'asura in decursul a patru s$ptamani /o ora pe saptaman$0 :ema, 6. .Codrule % codru)ule; Dezbatere in clas$" ce (tim% ce vrem sa (tim despre o p$dure 1. .#n pom% o via)a; Plantare de puie)i" prezen)a p$durarului 7. .Natura o parte din mine; Ac)iune de adunarea de(eurilor 2. .Aer curat% loc minunat; !oc si voie bun$ la marginea p$durii Di'erite mani'est$ri colective% 5ocurile de grup% serb$rile sunt reu(itele activitatii instructiv"educative (i"a intregului proces de inv$t$mant. Ele sunt cele ce vin si complecteaz$ investiga)ia pedagogic$. 8a5oritatea acestor elemente de 'ormare le intalnim la orele de educa)ie"civic$% ore care urm$resc 'ormarea comportamen)elor civice% necesare pentru a 'ace din copil un bun cet$)ean responsabilul de maine. Elevul trebuie sa con(tientizeze de mic c$ societatea in care cre(te (i traie(te se conduce dup$ anumite reguli pe care el trebuie sa le inteleag$ (i s$ le respecte% printr"un

comportament speci'ic valorilor sociale (i morale "cinste% respect% corectitudine% sinceritate. Este important sa organiz$m ac)iuni care s$ contribuie a'ectiv la dezvoltarea personalita)ii 'iec$rui copil (i la educarea pentru o bun$ cunoa(tere a grupurilor de apartenen)$ (i de re'erint$. 8erit$ e'ortul% daca ne gandim la e'ectele de timp si de durat$% amprenta pe care o las$ educa)ia asupra copilului in perioada (colariz$rii. De munte ori intalnim 'o(ti elevi care s"au lasat modela)i de cei care le"au condus pa(ii spre un viitor luminos. *i ne"au mul)umit. Acesta este, . Responsabilul azi " rezultatul muncii de ieri;.

Inv. Luca Dorina *coala <eneral$ reaza !ud. 8ure(

CONSILI#"#A &:"IN;ILO" Plani'icarea activit$)ilor


Inv. Luca Dorina Clasele, pregatitoare% clasa I"a% clasa a III"a N"9 C"$9 6. 1. 7. 2. ?. =. C. E. A. 6>. 66. 61. 67. 62. 6?. 6C. 6E. 6A. $#MA Alegerea comitetului de p$rin)i Regulamentul de ordine interioar$ Norme de protec)ie ale elevilor Situa)ia la &nv$)$tur$ Probleme organizatorice Programul zilnic al elevilor C@t de bine ne cunoa(tem copiii+ Situatia la &nv$)$tur$ S$n$tatea 'izic$% emo)ional$ (i social$ Bamilie"(coal$ % interac)iune (i comunicare pentru reu(ita (colar$ Situa)ia la &nv$)$tur$ Dezordinea (i negli5en)a D tr$s$turi negative de caracter la elevi. Prevenirea (i &nl$turarea lor Drepturile (i &ndatoririle copiilor C@t de bine ne cunoa(tem copii+ Recompense (i pedepse Comunicarea p$rinte Dcopil Prevenirea &mboln$virii prin aplicarea normelor de igien$ cotidian$ Stabilirea modului de des'$(urare a serb$rii de iarn$ Prezentarea rezultatelor (colare E'ectele violen)ei domestice asupra personalit$)ii copilului *coala (i 'amilia D calit$)i (i de'ecte ale copilului ADFD D oal$ sau diversitate uman$ + Rolul grupului &n dezvoltarea personalit$)ii elevilor Situa)ia la &nv$)$tur$ pe semestrul I Succesul (i insuccesul (colar"implica)ii% cauze %remedii Bactorii psi4ologici ai succesului (colar %A$A 6= sept. 1>67 1?. sept. 1>67 6.oct. 1>67 A oct. 1>67 6= oct. 1>67 17 oct. 1>67 7> oct. 1>67 67 nov. 1>67 1>.nov. 1>67 1C nov. 1>67 2 dec. 1>67 66 dec 1>67 6E dec. 1>67 E ian 1>62 6? ian. 1>62 11 ian. 1>62 ? 'eb. 1>62 61 'eb. 1>62 O!S9

1> 16. 11. 17. 12. 1?. 1=. 1C. 1E. 1A. 7>. 76. 71. 77. 72. 7?.

:ratarea di'eren)iat$ (i succesul (colar .Copil ca tine"am 'ost (i eu; activit$)i comune copii"p$rin)i %%Elevul meu % copilul dumneavoastr$; " omagiu mamelor Educarea (colarilor mici &n sri5inul valorilor morale Rolul grupului &n dezvoltarea personalit$)ii elevilor Ce rol 5oac$ grupul de prieteni + Cum ne alegem prietenii + Violen)a &n (coli D norme de conduit$ moral$ &n rela)ia &nv$)$tor"elev % elev"elev Bocul"prieten sau du(man " norme PSI Norme de igien$ D combaterea bolilor transmisibile Sc4ema orar$ pentru anul (colar 1>67"1>62 Alegerea op)ionalului pentru anul (colar 1>67"1>62 Situa)ia la &nv$)$tur$ (i purtare Pericolul stressului de la o v@rst$ 'raged$ :endin)e gre(ite &n educarea copiilor de c$tre p$rin)i Lectura suplimentar$ D comunicare e'icient$ la elevii din ciclul primar *edin)a cu p$rin)ii v$zut$ ca o con'erin)$ de pres$ Situa)ia la &nv$)$tur$ (i purtare &n sem. al II"lea Vine vacan)a mareG Proiecte de vacan)$

6A 'eb. 1>62 1= 'eb 1>62 ? mart. 1>62 61 mart. 1>62 6A mart. 1>62 1= mart. 1>62 6= apr. 1>62 17. apr. 1>62 7> apr 1>62 C mai. 1>62 62 mai 1>62 16 mai 1>62 1E mai 1>62 2 iun. 1>62 62 iun. 1>62 16 iunie 1>62

&LANI<ICA"#A AC$I.I$A$ILO" #=$"AC ""IC LA"# AN L SCOLA" '()*+'(),


CLASELEH PRE<A:IR9ARE " a I a si a III a AC$I.I$ $#MA O!I#C$I.# A$#A >Atentie la neatentie ,,Cum circulam? "sa cunoasca si sa respecte regulile de circulatie-

N r cr t 6. Activit

MO% %# "#ALIZA"# "in'ormatii privind importanta normelor de circulatie si de igiena

$IM& %# "#ALIZA "# Septembrie 1>67

<INALI$A$# #.AL A"#

ati de protect ia persoa ># mai usor a pre3e4 nei


nii decat a 3indeca

"dezbateri% dese c4estionare% a'i e3pozitii

"sa cunoasca si sa respecte unele norme de igiena-

Septembrie 1>67

,,Stiu sa fiu sanatos!

1.

Activit ati de cunoas tere si ecologi ea Mediul ui

>&eriplu pentru cunoastere ,,S.O.S-Padureaplamanul verde al naturii!

"cunoasterea si importanta padurilor si a plantelor din padure"participarea activa la actiuni de ingri5ire si ocrotire a naturii"s$ colecteze de(eurile separ@ndu"le &n 'unc)ie de natura materialului"s$ a5ute la plantarea

"asigurarea intelegerii in'ormatiilor aduse"prezentarea unor materiale cu in'ormatii ecologice si de protectie"prezenta

9ctombrie 1>67 8ai 1>62

"dezbateri% desene% c4estionare%a'is e3pozitii

,,S.O.S.-Pamantulplaneta tuturor!

de 'lori (i arbu(ti"s$ realizeze compozi)ii aplicative diverse cu mesa5e EC9"s$ organizeze 5ocuri (i concursuri

domnului padurar C4iciudean Cristian

Aprilie 1>62

7.

Activit >Istorie si poezie ,,1 Decembrie-Ziua ati ationala a !omaniei cultura leducati ve

,,"minescu-#uceafarul poe$iei romanesti

"sa recunoasca semni'icatia evenimentului istoric"s$ recite poezii &nc4inate zilei de 6 Decembrie-6? ianuarie- 12 ianuarie"s$ interpreteze roluri &n scenete si monta5e"s$ decoreze spa)iul &n care se des'$(oar$ activitatea"s$ realizeze stegule)e si alte compozitii pentru decorarea clasei (i a 4olurilor-

"organizarea unor mani'estari de sarbatoare a evenimentelormasa rotunda% cantece patriotice " .Lucea'aru l poeziei .% din viata marelui poet opera monta5 literar

Decembrie 1>67

Sezatoare litera e3pozitii%a'ise% desene% dezbate

Ianuarie 1>67

" "

,,%& 'anuarie-Ziua (arei )niri Prezentare PP:

Insemnatatea zilei " imagini pe Ianuarie calculator 1>67 " scurt istoric " 4ora unirii ? 9ctombrie 1>67

Ziua educatiei

2.

Activit >Sarbatoare si emotie ,,'n asteptarea lui (os ati cultura Craciun l -artisti ce
,,*e iubesc , maicuta mea!

"sa cunoasca si sa pastreze traditiile si obiceiurilor de iarna"sa interpreteze colinde-

"sa"si 'ormeze atitudini de respect 'ata de 'iinta draga-

"respectarea traditii" lor si obiceiurilor crestine" care sunt obiceiurile si traditiile comunitatii locale " saparticipam activ la pastrarea traditiilor Insemnatatea zilei " legenda martisorului Sa participam la sarbatoarea .8arii invieri; 6 Iunie De ziua noastra

Decembrie 1>67

"serbare% sezato literara%desene% e3pozitii%concu

8artie1>62

,,+ristos a 'nviat!

"sa precizeze semni'icatia sarbatorilor de Paste-

Aprilie1>6 2

"sa"si e3prime 'iecare propriile pareri despre drepturile copiilor,,Copilaria-dar nepretuit! "sa realizeze un program artistic de s'arsit de an scolar) Iunie Ziua tuturor copiilor

Iunie1>62 "e 'rumos sa 'ii copil Iunie 1>62 " e dreptul meu de 5oaca

,,,ine vacanta mare!

?.

Activit >Concursuri ,,-u.e saniuta ati cultura lsportiv (inte luminoasa , in e


corp sanatos/

,,Cine stie casti.a!

"s$ transpun$ "crearea atmos'erei cuno(tin)ele desprinse de concursBebruarie din diverse te3te &n 1>62 r$spunsuri corecte (i rapide"sa aplice cuno(tin)ele &nsu(ite &n rezolvarea " concurs de unor teste cu variante 'otbal 8ai 1>62 di'erite de itemi"s$ mani'este spirit de colegialitate (i 'air" plaI &n timpul concursului.-

"concursuri% c4estionare

0-ascinatia copilariei

Concur suri extrasc olare 01t2elierele t2aliei

" sa mani'este colegialitate si spirit de c4ipa " sa iubeasca activitatile des'asurate pe scenele teatrale " sa stie sa piarda " sa participe la concursurile organizate " sa"si mani'este placere de creatie " sa intelega rolul concursurilor e3trascolare " sa participe cu placere "sa coopereze cu colegii " sa"si gaseasca noi prieteni

"

"

0Preludiu primaverii

pregatirea intensa pentru toate tipurile de concurs din cadrul 5udetului crearea unor poezii cu titlurile cerute de concurs

8artie 1>62

April 1>62

April 1>62

0Cara.iale

"interpretari scenice con'orm programului si cerintelor

8ai 1>62

8ai 1>62

0*inere condee

"sa dramatizeze 'ragmentele cerute " monologurile" sa se incadreze cerintelor cerote" sa dea dovada de cura5 si pricepere " sa compuna si creeze dupa imaginatie subiectele cerote " sa"si recunoasca in'rangerea Jsa"si 'elicite colegii castigatori 'ara retineri

S-ar putea să vă placă și