MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC

PENTRU

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
PROFILUL: TEHNIC MODULUL: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CALIFICAREA: TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII NIVELUL: 3

2008
Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

AUTOR:

BÂRSAN OCTAVIAN ROŞU CONSUELA

- prof. ing., grad didactic I, COLEGIUL TEHNIC ÄGHEORGHE ASACHI´ BOTOŞANI - prof. ing., grad didactic I, COLEGIUL TEHNIC Ä DIMITRIE LEONIDA Ä BUCUREŞTI

COORDONAT OR: HANCEA GHEORGHE

- prof. ing., grad didactic I, COLEGIUL TEHNIC ÄGHEORGHE ASACHI´ BOTOŞANI

CONSULTANŢĂ:

ROŞU DORIN

- dr. ing., inspector de specialitate, expert CNDIPT

ASISTENŢĂ TEHNICĂ: IVAN MYKYTYN EXPERT, WYG INTERNATIONAL

Aceste materiale au fost elaborate ca parte di n proiectul EuropeAid / Asistenţă tehnică pentru Construcţia Instituţională a Sistemului de Învăţământ Profesional şi Tehnic, România Europe Aid / 122825 / D / SER / RO

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3

2

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

Proiect finanţat de Uniunea Europeană www.infoerupa.ro

CNDIPT

CUPRINS

1 2 3 4 5 6

INTRODUCERE COMPEŢENTE SPECIFICE ± OBIECTIVE FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR FIŞA DE PROGRES ŞCOLAR GLOSAR MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU PROFESOR

4 6 8 9 11 12 13 15 27 33 34 115 125 125 126 136

INFORMAŢII UTILE FOLII TRANSPARENTE LUCRĂRI DE LABORATOR
7 MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI

FIŞE DE DOCUMENTARE FIŞE DE LUCRU
8 SUGESTII METODOLOGICE. SOLUŢII DE ACTIVITATE

SUGESTII METODOLOGICE SOLUŢII DE ACTIVITATE
9 BIBLIOGRAFIE

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3

3

exerciţii şi teste. Pentru a fi un real ajutor celor doi parteneri. fişă de progres şcolar. centrate pe elev. care se instruiesc pe tot parcursul vieţii. în prezentul auxiliar. Acest auxiliar curricular. cum ar fi: fişe de documentare. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 4 . Prin parcurgerea curriculum-urilor se asigură dobândirea competenţelor descrise în Standardul de Pregătire Profesională specifice calificărilor de nivelul 3 pentru domeniul Tehnic. pentru asumarea rolului în societate ca persoane responsabile. a fost realizat pentru a veni în sprijinul activităţii de instruire pentru ciclul superior al liceului. presupune desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de predare şi evaluare. Pregătirea forţei de muncă calificate. fişe conspect. îndrumări privind modalităţi de evaluare a elevilor . auxiliarul conţine următoarele formulare: fişă de descriere a activităţii. INTRODUCERE Curriculum-urile specifice nivelul 3 de calificare au fost concepute astfel încât să dezvolte abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc de muncă. sugestii pentru creşterea eficienţei învăţării.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 1. în conformitate cu standardele europene. În acest sens pentru a veni în sprijinul elevilo r în vederea completării portofoliului şi evaluatorului. se adresează deopotrivă celor doi parteneri de educaţie ± profesori şi elevi. documente care stau la baza Sistemului Naţional de Calificări Profesionale şi care trebuie să fie utilizate împreună cu respectivele curriculum -uri. Modelele de materiale de învăţare cuprinse. materiale de referinţă. auxiliarul are incluse o serie de materiale didactice: fişe de lucru. exemple de activităţi de învăţare şi metode de evaluare.

se adresează ciclului superior al liceului. precum şi prin sarcini specifice Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII ATENŢIE Prezentul Auxiliar didactic nu acoperă toate cerinţele cuprinse în Standardul de Pregătire Profesională al calificării pentru care a fost realizat. confirmă faptul că ceea ce este cuprins în obiectivele învăţării reprezintă în fapt şi ceea ce ştiu elevii sau sunt capabili să facă. se asigură comunicarea profesor ± elev ± părinţi. profesorul va trebui să ţină seama de stilurile de învăţare ale elevilor. scrise. se studiază pe parcursul a 124 ore din care: laborator tehnologic: 62 ore teorie: 62 ore (probe orale. proiect. Timpul alocat efectuării activităţilor propuse este orientativ. El se va stabili de către profesor astfel încât toţi elevii să le rezolve în ritm propriu. el poate fi folosit în procesul instructiv şi pentru evaluarea continuă a elevilor. În acest sens informaţiile prezentate completează activităţile profesorului şi elevului. În aplicarea lor la clasă.P. pentru obţinerea Certificatului de calificare. respectiv clasa a XIII -a. este necesară validarea integrală a competenţelor din S. iar elevii devin partenerii profesorului în acţiunea de evaluare şi îşi pot urmări propriul progres şcolar.P. prin probe de evaluare conforme celor Profilul: TEHNIC în standardul respectiv.precum şi fişe de descriere a activităţii şi de înregistrare a progresului şcolar p ot fi de un real sprijin în predarea modului Lucrări de întreţinere şi reparaţii . însă. Portofoliul ± cartea de vizită a elevului. prevăzute Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 5 . calificarea Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii .. Modulul Lucrări de întreţinere şi repa raţii. profil tehnic. modul ce corespunde unităţii de competenţă cu acelaşi nume din Standardele de Pregătire Profesională. deoarece se poate constata concret cum se desfăşoară activitatea de instruire. autoevaluare. Crearea unui portofoliu al elevului reprezintă o necesitate. dar nu le acoperă î n totalitate. Prin urmare. Exerciţiile şi activităţile practice propuse urmăresc condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă pentru fiecare competenţă aşa cum sunt acestea precizate în Standardul de Pregătire Profesională. observare sistematică a activităţii şi comportamentului elevului. de nivelul de pregătire şi posibilităţile reale de învăţare ale acestora. ruta SAM. Acesta include rezultate relevante obţinute prin c elelalte metode şi tehnici de evaluare disciplinei). practice.

Compară şi analizează soluţiile posibile. Identifică probleme complexe. ). Competenţe y 28. Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. Compararea situaţiei problemă cu cea normală arătând modalităţile de remediere. OBIECTIVE UNITATEA DE COMPETENŢĂ ± COMPETENŢE : 28 ± LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 28. Rezolvă probleme y y y Identificarea factorilor care impun lucrările de întreţinere. interacţiuni. 2 ± GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME 2. 2. procesul muncii.2 ± Organizează lucrările de întreţinere. Punerea în practică a soluţiilor găsite viabile.1.1.4 ± Organizează lucrările de reparaţii. Modalităţi de mărire a duratei de funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor. Analiza sistemelor de producţie folosite în construcţia de maşini. 28. Listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor. Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor.2 ± Rezolvă probleme. etc.2. 6 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 . COMPETENŢE SPECIFICE.3 ± Planifică lucrările de reparaţii. Cauzele apariţiei situaţiilor problemă ( calitatea muncii. 2. 28. Criterii de performanţă y y 2.2. 28. Organizează lucrările de întreţinere. Anticiparea unor probleme şi a cauzelor provocatoare.3 ± Evaluează rezultatele obţinute.1 ± Identifică probleme complexe. Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia. y y y 2.1 ± Analizează stadiul şi natura uzurii. y y y 28.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 2. Analizează stadiul şi natura uzurii.

evalueze lucrările conform standardelor din domeniu . Identificarea şi definirea metodelor de reparaţii utilizate la repararea utilajelor şi instalaţiilor. asigure necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor. stabilească lucrările de reparare a utilajelor şi instalaţiilor . Constatarea defectelor şi sortarea pieselor demontate. consulte documentaţia tehnică necesar pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia . Analizarea rezultatelor prognozate c u cele reale ale utilajelor din dotarea atelierului. Identificarea şi definirea tipurilor de reparaţii. OBIECTIVE După parcurgerea acestui modul elevii vor fi capabili să : comunice utilizând limbajul tehnic de specialitate.4. Evaluează rezultatele obţinute. Planifică lucrările de reparaţii. asigure consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. Demontarea utilajelor în vederea reparării. stabilească lucrările de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţi ilor. y y y y y y y y 28.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 28. aplice normele de exploatare specifice echipamentelor şi instala ţiilor conform documentelor tehnice. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 7 .3. Organizează lucrările de reparaţii. Autoevaluarea activităţilor realizate. supravegheze respectarea normelor privind sănătatea şi securitatea muncii. îndeplinească sarcinile necesare pentru executarea lucrărilor.3. Primirea utilajelor pentru reparare. de prevenire şi stingere a incendiilor. Realizarea planurilor anuale de reparare pentru diferite tipuri de utilaj e. 2.

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 3. Fişă de evaluare 28. Fişă de evaluare 12. Fişă de evaluare Subiectul Factorii care contribuie la uzura maşinilor. 2. Evaluează rezultatele obţinute. 2. Activitatea de învăţare 1. Planifică lucrările de reparaţii.reg.3. utilajelor şi instalaţiilor după reparare Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 8 . 8. 28. Fişă de lucru 7. Fişă de lucru 4.1. Organizarea activităţii de reparare a utilajelor Organizarea atelierului şi a echipelor de întreţinere şi reparare Sisteme şi metode de organizare şi executare a reparării în sistemul preventiv-planificat Organizarea activităţii de piese de schimb Recepţia maşinilor.2. utilajelor şi instalaţiilor Necesitatea lucrărilor de întreţinere şi reparare Managementul întreţinerii utilajelor şi instalaţiilor Întreţinerea şi repararea unor elemente specifice utilajelor şi instalaţiilor Detectarea defectării utilajelor şi instalaţiilor Acţiuni de optimizare a procesului de întreţinere şi reparare a utilajelor Pregătirea maşinilor şi utilajelor pentru reparare Planificarea instalaţiilor reparării maşinilor utilajelor şi Realizat 2. 28. Data promovării competenţei LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Competenţa 28. Fişă de lucru 10. 13. Identifică probleme complexe.4. Fişă de lucru 2. FIŞĂ DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR Mai jos se prezintă detaliat activităţile şi exerciţiile propuse în cadrul modulul Lucrări de întreţinere şi reparaţii: Numele candidatului Data începerii unităţii de competenţă Nr.1.3. Organizează lucrările de reparaţii. Fişă de lucru 3. Lucrare de laborator 11. Lucrare de laborator 5.2. Organizează lucrările de întreţinere. Analizează stadiul şi natura uzurii. Rezolvă probleme 6. Lucrare de laborator 9.

comentarii Data Evaluare Bine Satisfăcător Refacere Comentarii: deoarece elevul nu a reuşit să rezolve corect exerciţiul «. FIŞĂ DE PROGRES ŞCOLAR Aceasta este un instrument detaliat folosit pentru înregistrare a progresului elevilor.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNITATE PROMOVATĂ CU SUCCES Semnătura candidatului_______________Data_________ Semnătura evaluatorului______________Data_________ 4. se recomandă refacerea acestuia la o dată ce va fi stabilită de comun acord de către elev şi profesor Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare): profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 9 . Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere. furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză. Fişa pentru înregistrarea progresului elevului Modulul: Lucrări de întreţinere şi reparaţii Numele elevului : «««««««««««« Clasa : ««««««««««««« Numele profesorului : ««««««««««. Acestea permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului. manuale tehnice. Resurse necesare : aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate. respectiv a competenţelor.. În acest sens. Priorităţi de dezvoltare: activităţi pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a modulelor viitoare. pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma. seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă suplimentară de informare pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute.. Competenţe care trebuie dobândite Data Activităţi desfăşurate.

Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma. Priorităţi de dezvoltare Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Notă: Acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot r ealiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului. Activităţi efectuate şi comentarii Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev. în mod separat. seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute. materialele utilizate şi orice alte comentarii supli mentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed -back. care trebuie dezvoltate şi evaluate. aceasta permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului. profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Competenţele care urmează să fie dobândite În această căsuţă. în acelaşi timp furnizând informaţii relevante pentru analiză. reţete. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute in vedere.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII SUGESTII PENTRU COMPLETAREA FIŞEI DE PROGRES Competenţe care trebuie dobândite Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 10 . evoluţia legată de diferite competenţe. Resurse necesare Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate:manuale tehnice.

care constituie o unitate funcţională într-un ansamblu reunire a două sau mai multor subansambluri şi pies e instrucţiuni. instrumente. maşini. GLOSAR Termenii din listă de mai jos este utilă pentru formarea unui limbaj de specialitate cât şi pentru parcurgerea unităţii de competenţă. în vederea asigurării bunei funcţionari între două reparaţii ansamblu de masuri luate pentru recondiţionarea sau înlocuirea pieselor componente uzate ale utilajului proces tehnologic secţie de producţie operaţie verificatoare dispozitive tehnologie subansamblu ansamblu normative instrucţiuni STANDARD defecţiune planificare revizie întreţinere reparaţii Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 11 . Dacă găsiţi şi alţi termeni care nu sunt incluşi. dispozitive şi accesorii folosite pentru executarea unor lucrări sau pentru realizarea unui proces tehnologic procesul prin care se obţin bunuri materiale. format din procese de bază şi procese auxiliare formă de organizare a atelierelor şi punctelor de lucru succesiune de faze instrumente folosite pentru a măsura şi compara unele mărimi ansamblu utilizat la executarea diferitelor operaţii tehnologice norme de execuţie specifice fiecărei operaţii grup de piese montate. indicaţii. aparate. agricultură. prescripţii cu caracter de normă norme document oficial în care sunt consemnate prescripţiile de standardizare fenomen care aduce un component la un nivel de uzura sub limita admisa derularea unei activităţi pe baza de plan ansamblu de operaţii ce se execută in scopul determinării stării tehnice a utilajelor ansamblu de operaţii care se fac pentru îngrijirea utilajului fără scoaterea lui din funcţiune.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 5. Lista începe cu cuvinte cheie. Termenul ± Cuvântul sistem tehnic maşină utilaj Înţelesul termenului utilizat ansamblul unitar compus cel puţin în parte din corpuri solide. scule. adăugaţi -i la sfârşitul acestei liste. transporturi sistem tehnic complex utilizat pentru prelucrarea materialelor ansamblu de instalaţii. folosit în industrie.

lucrări de laborator. fişă de descriere a activităţii . MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU PROFESOR informaţii utile. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 12 .Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 6. folii transparente. sugestii pentru completarea fişei de progres. pagini web şi soft-uri educaţionale utile. fişă de progres şcolar.

materii prime şi piese de schimb. Reducerea activităţilor de înregistrare a documentelor şi a datelor referitoare la stocurile de materiale. efectuate conform programelor şi datelor stabilite de sistem. Calculul resurselor financiare implicate în activităţile de reparaţii pe tipuri de echipamente utilizate şi folosirea acestor informaţii ca suport pentru deciziile de achiziţii viitoare.cu ajutorul datelor oferite de sistem. Organizarea mai bună a activităţilor de întreţinere şi reparaţii prin definirea activităţilor specifice cărora le este asociat necesarul de resurse. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 13 . Reducerea timpului de imobilizare a utilajelor în reparaţii prin stabilirea necesarului şi timpului de aprovizionare .Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Ce oferă întreţinerea planificată? Economisire de bani Prelungirea vieţii sistemului Reducerea costurilor reparaţiilor obligatorii Reducerea consumul de energie ca urmare a creşterii eficienţei sistemului Creşterea fiabilităţii sistemului AVANTAJE CHEIE Reducerea costurilor reparaţiilor ca urmare a planificării corespunzătoare şi mai ales a întreţinerii preventive.

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 14 .

3 1.3 0.6 1.Strung revolver pentru bare Ø 8 -12 mm .7 1. 1 NORMATIVE DE REPARAŢII Ciclul de reparaţie şi intervalul dintre intervenţii (în ore de funcţionare) Timpul de staţionare în reparaţie(zile lucrătoare) Costul în % a reparaţiilor din valoarea de înlocuire Codul de clasificare Denumirea categoriei.023. Rt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1250 1250 1250 1110 1420 710 1250 1110 1250 1250 1250 Rc1 2500 2500 2500 2200 2840 2840 2500 2200 2500 2500 2500 Rc2 10000 10000 10000 8880 11360 14200 10000 8800 10000 10000 10000 Rk 30000 30000 30000 26640 34080 42600 30000 26640 30000 30000 30000 Rt 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 1 Rc1 2 2 6 6 8 13 2 6 4 7 6 Rc2 4 4 12 15 15 30 8 13 9 13 13 Rk 7 7 18 21 23 48 13 21 15 20 21 Rt 1.0 405.2 405.5 1.Maşini de burghiat verticală pentru Ø12 mm .020.1 0.030.30 404.1 0.18 1.010. subgrupei.0 405.0 405.050.1 405.6 Rc1 11 5.Maşini de frezat universale cursă masa 500mm .Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FOLIE TRANSPARENTĂ NR.022.8 3. de sch.Strung paralel H=250 mm L=2000mm .011.010.Maşini de burghiat verticală pentru Ø21 -30mm .Maşini de alezat verticale Ø 165 mm .Maşină de rectificat universală H= 125 mm L= 501 -750 mm 21/120 21/120 21/120 14/80 30/170 30/170 21/120 14/80 21/120 21/120 21/120 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 .6 3. L=450 mm .1 .090.9 4. grupei.020. şi a tipului de fond fix Durata de serviciu normată (ani / orex103) Nr.6 5.5 Rc2 28 20 11 20 12 6 11 5 22 7 10 15 Rk 55 55 30 45 40 25 35 20 45 20 22 405.1 0.Maşină de frezat roţi dinţate cilindrice 0/320 mm .Maşini de burghiat verticală pentru Ø21 -25mm .41 405.6 6.120.Strung carusel Ø 3200 mm .1 404.35 0.Strung paralel H=400 mm L=3000mm .1 7.4 405.1 1.8 0.0 405.6 1.

1 1. l= 2000 mm .44 .101 650.7 0.0 416.2 5.Vinciuri hidraulice cu acţionare dublă .Concasoare cu ciocane .Polizor electric Ø 200mm .5 3.45 0.Macarale capră deplasabile cu elecropalan .4 5.Macara funicular de 200 kN .12 650.5 4.6 1.130 405.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Codul de clasificare Denumirea categoriei.1 1. Ciclul de reparaţie şi intervalul dintre intervenţii (în ore de funcţionare) Timpul de staţionare în reparaţie(zile lucrătoare) Costul în % a reparaţiilor din valoarea de înlocuire Rt 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 1250 1250 1250 950 1490 660 390 215 615 575 460 460 165 290 Rc1 2500 2500 2500 1900 2980 1320 1170 860 2460 2300 1840 1840 825 870 Rc2 10000 10000 10000 7600 14900 5280 7020 6020 12300 9200 9200 9200 4125 4350 Rk 30000 30000 30000 22800 59600 26400 21060 27600 27600 27600 16500 8700 Rt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rc1 6 6 1 3 2 3 4 1 1 6 3 2 4 Rc2 13 11 2 10 3 6 7 3 2 12 5 3 3 9 Rk 21 17 4 21 8 10 14 18 10 6 15 20 Rt 0. subgrupei.20 653.Pod rulant monogrindă cu electropalan 15 kN .3 5.45 0.3 8.1 1.02 654.3 3 3.1 1.1 Rc1 3.Maşină de rectificat plan cu l= 501 -1000mm .Pod rulant monogrindă cu cărucior 50 kN .Troliu cu acţionare manuală .1 1.Autostivuitoare pe pneuri 3t 21/120 21/120 21/120 20/114 27 18 16 20 14 25 25 25 15 6 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 16 .1 659.810.Maşină de ascuţit universală 150 x 750mm .3 6.2 1.6 Rc2 10 9 10 11 8 17 17 11 9 22 17 17 11 12 Rk 22 17 22 35 25 55 45 55 50 50 22 35 405.Maşină de îndoit tablă b= 4 mm.150 405.8 11 11 3.5 3.051 416.00 653. grupei.40 652.272.Pompe cu roţi dinţate şi angrenaje interioare .0 405.6 0.124.1 2. şi a tipului de fond fix Durata de serviciu normată (ani / orex103) Nr.1 1.2 405.Maşină de bobinat . de sch.

2 CATEGORII DE REPARAŢII CE SE EXECUTĂ ÎN CADRUL SISTEMULUI DE REPARAŢII PREVENTIV PLANIFICATE Categoria reparaţiei Scopul În ce constă .Se verifică şi piesele care formează scheletul pe care se sprijină elementele active (suporţi. În instalaţie Reparaţia curentă de gradul I (Rc1) Se verifică subansamblele principale prin demontarea părţilor componente care facilitează această operaţie . etc.Se înlocuiesc sau se recondiţionează piesele cu uzură rapidă. .Se verifică şi se elimină jocurile între piese. . Asigură funcţionarea normală până la următoarea reparaţie planificată.). Este redată integral capacitatea de funcţionare a utilajului sau instalaţiei. . .) deoarece în timpul funcţionării funcţionării utilajului caracteristicile metalelor pot suferi schimbări. etc.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FOLIE TRANSPARENTĂ NR.Se verifică toate subansamblele prin demontarea lor completă. . . bucşe. . . rulmenţi. Asigură funcţionarea în condiţii normale a utilajelor şi instalaţiilor. care asigură menţinerea în funcţionare a utilajului până la următoarea reparaţie.Se strâng sau se înlocuiesc garniturile de etanşare. .Se demontează complet utilajul şi se verifică fiecare piesă. dispozitivele de comandă. . .Se efectuează reglajele mecanismelor. . . În instalaţie Reparaţia curentă de gradul II (Rc2) În instalaţie sau în atelierul mecanic central (utilaje mai mici şi uşor de transportat) În instalaţie sau în atelierul mecanic central (utilaje cu gabarite reduse şi uşor de transportat) Reparaţia capitală (Rk) Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 .Se repară dispozitivele de protecţie. . materiale.Se verifică dispozitivele care asigură securitatea muncii.Se face după mai multe reparaţii curente de gradul I Revizia totală a utilajului pentru a se înlocui sau reface piesele sau subansamblele de bază ajunse în stare de uzură avansată.Se controlează piesele de uzură frecventă pentru a stabili volumul reparaţiei următoare (piese de schimb. .Celelalte operaţii sunt ca la Rc1 . manoperă).Se controlează circuitele de ungere şi răcire.Se verifică şi piesele care nu sunt supuse uzurii mecanice. 17 Revizia tehnică (Rt) Se constată starea utilajului şi se remediază defecţiunile apărute de la ultima reparaţie a utilajului.Se verifică starea tehnică a utilajului în vederea menţinerii în stare de funcţionare până la următoarea reparaţie.Se execută înlocuirea sau recondiţionarea pieselor de uzură foarte rapidă (piese de etanşare.Se verifică instalaţiile de comandă şi ungere.Se înlocuiesc sau se recondiţionează piesele cu frecvenţă de uzură mijlocie. carcase de susţinere.Se reface protecţia anticorosivă exterioară. Locul executării Importanţa Este o operaţie intermediară între două reparaţii. . dar au fost solicitate de şocuri termice.

Elementele instalaţiei hidraulice supuse mai des lucrărilor de întreţinere sunt: conductele. deoarece filtrele pot fi schimbate cu uşurinţă fără. racorduri şi garnituri uzate. fără pauză. să afecteze sistemul de ulei. gradului de murdărire. se curăţă filtrele ori de Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 . descompunerii. varia ţiei presiunii. se va interveni cu perii de sârmă după care se pulverizează ulei aditivat anticorosiv. este depozitat într -un rezervor sau bazin. Datorită frecărilor mecanice. Rezervorul de ulei. schimbării temperaturii etc. Întreţinerea instalaţiilor hidraulice ale maşinilor şi utilajelor constă în: întreţinerea agentului hidraulic (lichidul de lucru). conducând şi la uzarea instalaţiei hidraulice. asigurând menţinerea temperaturii acestuia în limitele admisibile. pulverizarea la interior a unor uleiuri aditivate anticorosiv şi închiderea la capete a conductelor. în cea mai mare parte. Filtrarea lichidelor de lucru este un procedeu utilizat pe scară largă. uleiul mineral. întreţinerea elementelor co mponente ale instalaţiei. timpul de staţionare fiind cuprins între 10 şi 30 min. a unui lot de ulei de spălare. Particulele ce nu pot li reţinute din circuit prin decantare vor fi eliminate prin filtrare. la temperatura de 65 -75°C. acolo unde sunt pete de rugină. cum sunt uleiurile din circuitele de ungere prin recirculare la laminoare. rezervoarele. este necesară spălarea întregului sistem prin recircularea intensă. frecare cu perii de sârmă apoi se spală cu solvenţi (tricloretilenă). Protecţia anticorosivă se asigură prin suflarea conductelor cu abur. controlul zilnic al pierderilor. Conductele se degresează cu soluţii alcaline calde. Armăturile trebuie degresate (prin spălare) şi. Decantarea se aplică lichidelor de lucru cu stocuri mari de lichid. a căror densitate relativă este mult diferenţiată de cea a uleiului. reductoare de turaţie de mare gabarit etc.) vehiculat în sistemele hidraulice ale maşinilor şi utilajelor. fără circulaţie în lagăre sau alte dispozitive speciale. acţiuni care îi modifică proprietăţile fizice şi chimice. iar temperatura de 70-80°C.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FOLIE TRANSPARENTĂ NR. Agentul hidraulic (apa. După montarea instalaţiei hidraulice. semnalarea defectelor personalului de întreţinere. făcându -l necorespunzător scopului său. 3 ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA INSTALAŢIILOR HIDRAULICE Controlul instalaţiilor de acţionare hidraulică se efectuează la intervale regulate. se face gravimetric. şi constă în: controlul nivelului uleiului şi urmărirea schimbării acestuia Ia intervalele prescrise în funcţie de condiţiile de lucru. decantoarele sunt compartimentate şi se montează pe returul uleiului spre rezervorul de lucru. observarea menţinerii temperaturilor şi presiunilor de regim. Rezervoarele se curăţă prin sablare. compresoare. În timpul spălării. Separarea contaminanţilor. împreună cu filtrele instalaţiei. după care se introduce succesiv în băi cu acid clorhidric sau sulfuric cald (diluţ ie 50%) ce conţine pasivizatori. uzu ră excesivă. armăturile. lichide sintetice etc. Pentru o mai bună separare. apoi. băi cu apă pentru spălare şi neutralizare a urmelor de acizi. murdăririi. eliminând particulele solide prin decantare şi filtrare şi. au rolul de a contribui la menţinerea proprietăţilor agentului hidraulic. agentul de lucru este supus oxidării.

deteriorarea garni turilor. cicluri în gol se descarcă . accesoriile. . . în fluid.accelerarea oxidării absoarbe ulei. învelişul filtrului zgomotului.se schimbă uleiul conform vâscozităţii indicate de constructor. reglarea defectuoasă a supapei de siguranţă.câte ori se înfundă şi.se descoperă locurile pe unde pătrunde aer. .după ce utilajul a făcut trei garnituri.obturarea fluxului de ulei datorită avariilor la tubulatură.necurăţate în utilaj. Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Supraîncălzirea (la temperaturi peste 1000C) . suprapresiuni. . răcire insuficientă. .acţiuni abrazive.se controlează viteza de funcţionare a diverselor organe cu comandă hidraulică şi eventual înlocuirea pompei. dacă se consideră că este necesar. Se introduce lotul de ulei de lucru. rezervorul de ulei şi . . lelor în aerisiri şi . . După spălare. . Mai mult de 50% din avariile acestor dispozitive apare datorită supra încălzirilor. . Defecţiuni şi remedieri ale instalaţiilor hidraulice. piese cu impurităţi.scăderea vâscozi tăţii uleiului. se evacuează uleiul şi se controlează dacă în instalaţie există impurităţi. . Operaţia de spălare se consideră încheiată când la filtre sau la separatoarele centrifugale nu se mai acumulează impurităţi. se îmbunătăţeşte circulaţia aerului şi se curăţă punctele încălzite. .ţevile de aspiraţie şi uleiului. uleiul de spălare. 19 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 . . Cauze Mod de remediere . Defecţiunea Consecinţe . Impurificări Infiltraţii de aer . .reglarea regulatorului în vederea respectării caracte-risticilor nominale.se înlocuieşte şi se curăţă darea uleiului.absorbirea de aer de la refulare la rezervor se va pompă.se rectifică şi se reglează supapele.suprasarcina. .garnituri necorespunză scurgând uleiul pe racord şi . cât şi măsurile de remediere ce trebuie luate de personalul de întreţinere sunt date în tabelul de mai jos. . impurificărilor şi infiltraţiilor de aer. . se recirculează şi se filtrează. . acolo unde există.curăţirea întregului circuit hidraulic şi repunerea lui în funcţiune.pierderi interioare la pompă.se accelerează oxi .ulei necorespunzător.înlocuirea garniturilor. plasa cât mai jos sub nivelul uleiului.blocarea comenzilor şi a supapelor de siguranţă. demontări repetate.formarea de depu neri şi aglomerări de acizi.pătrunderea particu . Defecţiunile cele mai frecvente ale sistemelor hidra ulice.înlocuirea tubului avariat. . se curăţă filtrele şi se alimentează cu ulei hidraulic proaspăt.nivelul uleiului este scăzut. ascultând modificarea sistem. .apariţia spumei în toare.uleiul îşi închide culoarea şi se constată o scădere de presiune.miros urât al uleiului. .montarea unor piese filtrele. după care instalaţia poate intra în funcţiune normală. .montarea în utilaj a unor .uzuri rapide ale cilindrilor. se pune în funcţiune separatorul centrifugal pentru îndepărtarea impurităţilor existente în suspensie. .

Dacă nivelul a scăzut se face umplerea cu ulei corespunzător. Indicaţii privind întreţinerea instalaţiilor pneumatice.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FOLIE TRANSPARENTĂ NR. Filtrul Ungătorul Conductele Îmbinările filetate Cilindrul Elemente de fixare În cadrul activităţii de reparaţii se detectează defectele şi se înlătură într -un interval cât mai scurt. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 20 . este indicat să se utilizeze garnituri din poliamide care nu absorb uleiul şi deci nu îşi modifică volumul iniţial. care trebuie nu trebuie să prezinte defecte ce pot conduce la distrugerea garniturii tijei. Menţinerea performanţelor sistemului pneumatic depinde în mare măsură de modul cum se realizează întreţinerea şi repararea acestor subansamble. la conductele ce vin în contact cu uleiul se indică utilizarea furtunurilor rezistente la ulei. În multe cazuri filtrul este dotat cu separator de apă. iar unele subansamble defecte se vor recondiţiona în ateliere specializate. îmbinări filetate. Organele sau elementele defecte se vor înlocui cu altele noi. Elementul sistemului Indicaţii privind întreţinerea Are rolul de a curăţa aerul ce vine de la reţ eaua de alimentare înainte de a intra în partea de comandă. 4 ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA INSTALAŢIILOR PNEUMATICE Elementele de comandă pneumatice sunt constituite din mai multe subansambluri. magneţi. Se urmăreşte menţinerea nivelului uleiului la nivelul prescris. garnituri din material plastic. defecţiuni ce trebuie remediate la operaţia de revizie. care poate prezenta defecţiuni: acumulare de apă de con dens. cilindri. elemente de comandă şi de acţionare (cilindri.). Din punct de vedere al subansamblurilor de întreţinut un sistem pneumatic conţine: filtre. arcuri etc. ventile. Pentru buna funcţionare şi pentru scurtarea perioadelor de reparaţii este indicată existenţa în magazie a unor piese de schimb care se uzează mai repede: garnituri. Necesită verificări săptămânale pentru a se împiedica apariţia defecţiunilor. elemente de aşezare. În tabelul de mai jos se indică câteva operaţii ce trebuie efectuate la revizia tehnică a sistemului pneumatic. Fiecare subansamblu de comandă este constituit din elemente de semnalizare (limitator de sfârşit de cursă). În aceste îmbinări partea susceptibilă la defectări este garnitura de etanşar e. ungătoare. dereglarea arcului. Se strâng şuruburile şi se înlocuiesc cele uzate sau lipsă. Se verifică tija pistonului. şurub etc. Este necesară o curăţire săptămânală pentru sisteme ce lucrează în condiţii dure. la cilindrii supuşi la influenţe termice se impune schimbarea garniturii la perioade mai scurte. membrane. cilindri.

rotorul: dezechilibrarea rotorului.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FOLIE TRANSPARENTĂ NR. reparaţie capitală. Motoarele şi generatoarele electrice se verifică de cel puţin două ori pe an. Pentru a determina necesitatea de întreţinere şi reparare a maşinilor electrice este necesar să se cerceteze dacă maşina produce zgomote şi vibraţii. Acesta trebuie ferit de pătrunderea apei şi a prafului. mecanismul de transmisie: inele slăbite. se prevăd pentru motoarele electrice următoarele activităţi: revizie tehnică. Principalele surse de vibraţii pot fi: lagărele: uzuri mari. 5 ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA ECHIPAMENTULUI ELECTRIC Un rol deosebit de important în buna funcţionare a maşinilor. verificarea şi repararea dispozitivelor de ungere. Principalele surse de zgomot pot fi: lagărele: locul arborelui este mare. schimbarea lubrifiantului. ungerea elementelor ce formează ajustaje. fundaţia: fixarea slabă pe fundaţie sau în glisiere. la motoarele electrice. ventilatoarele: plasele de intrare turtite sau astupate parţial. spălarea pieselor provenite de Ia mecanismele demontate şi remedierea defectelor de suprafaţă înlocuirea pieselor uzate. În cadrul sistemului de reparaţii preventiv -planificate. canalele radiale de ventilaţie: nedegajate suficient. maşinile electrice se vor curăţi de praf şi mizerie pentru a împiedica scurtcircuitar ea lor. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 21 . reparaţie curentă. Periodic. periile sau miezurile de fier ale statorului sau rotorului: colectoare sau inele uzate. vopsirea parţială. rulment montat greşit sau uzat. curăţirea şi ştergerea părţilor exterioare. ut ilajelor şi instalaţiilor la parametrii optimi îl are şi întreţinerea corectă a echipamentului electric. În cadrul reviziilor tehnice. aşezate unele în faţa celorlalte. se execută următoarele operaţii: spălarea.

periile fac zgomot. Contact imperfect între perie şi colector Supraîncăl zirea periilor şi a colecto rului. ± se reduce presiunea periei. .se vor monta corect port periile. 22 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 .contactele îşi schimbă culoarea.se va înlocui arcul în caz de uzură pronunţată. . Presiune specifică sub 150 -250 g/cm 2.se vor fixa bine periile în portperii. . . Colectorul nu este neted sau este lovit (duritate diferită a materialului din care este executat colectorul) .periile vibrează şi scânteiază. arse sau au capete deformate.maşina vibrează.s-a slăbit fixarea colectorului.suprafaţa colecto rului este aspră.marginile periilor se ard. . Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Tabelul 1 Modul de intervenţie . Starea proastă a periilor.se arde armătura şi conductoarele de cupru. . . Încălziri ale periilor Uzura arcului port perie.se va strunji colectorul şi se va revedea izolaţia dintre lamele.se elimină vibraţiile maşinii. .unele din lamelele colectorului sunt ieşite în afară. .distanţe neegale p e ferinţa colectorului circumferinţa colec este neuniformă. .se verifică dacă dimensiunile periilor corespund cu ale portperiilor. cablurilor conducătoare de curent şi barele colectoare dintre perii şi portperii. . .suprafaţa periilor necorespunzătoare.periile se vor spăla cu petrol apoi se vor ajusta pe colector. Se verifică modul de încălzire a colectorului la folosirea periilor de alt tip Mărirea presiunii periilor prin întinderea arcului sau schimbarea sa.periile sunt murda re. .se verifică amplasarea periilor după marcarea făcută pe tije. . .perii cu suprafaţă neuniform arsă. Perii sau port perii montate defectuos.Defecţiuni şi remedii ale maşinilor electrice. cu ajutorul unei benzi de hârtie şi potrivirea periilor la distanţe egale pe suprafaţa colectorului. Presiunea periilor este prea mică sau prea mare.periile scânteiază.se vor presa periile prin strângerea arcului. torului.periile de cărbune se vor şlefui pe colector cu hârtie silicată: nu este bine să se folosească pânză abrazivă. . . Scânteierea periilor (total sau parţial). .măsurarea cu un voltmetru de precizie a diferenţei de potenţial dintre punctele portperiilor şi barele colectoare. . . . . Defecţiunea Cauza defecţiunii Fenomene observate . .se verifică bătaia colectorului. .se verifică dacă contactul dintre perii şi portperii nu este slab.perii nefixate.verificarea şi curăţirea tuturor contactelor circuitului de alimentare şi de preluare a curentului. .secţiunea cabluri lor de legătură este mică. Distanţa dintre Periile sunt la perii pe circum . Verificarea amplasării periilor pe colector. Tipul periilor este necorespunzător Presiunea periilor pe colector este prea mică. .refacerea calculului secţiunii cablurilor şi înlocuirea lor.se va scurta arcul portperiei. . .

La motoarele mici reparaţia se poate face şi într -un atelier specializat. .se înlocuiesc periile cu altele mai tari. Se verifică şi se montează corect polii principali şi cei auxiliari. atât periile cât şi colector ul se vor curăţa şi sufla cu aer comprimat. fluctuaţiile de tensiune şi dezechilibrul de tensiune pe faze. Fenomene Modul de intervenţie observate Distanţe necores Verificarea distanţelor între punzătoare între armăturile polilor principali alăturaţi armăturile polilor şi a distanţelor dintre marginile principali alăturaţi. Polii nu sunt conectaţi corect la înfăşurarea rotorului. Recomandare: Aceste reparaţii se fac fără demontarea maşinii electrice din şuruburile de fixare (la motoarele mari). verifice dacă contactele şi conexiunile sunt în stare bună. supravegheze încărcarea.se verifică poziţia periilor. supravegheze dacă demarajul motorului se face normal. . . Polii principali şi cei auxiliari nu se succed corect.după fiecare rodare a periilor sau spre periile altui pol. . . îndepărtarea asperităţilor colectorului prin şlefuire sau strunjire. personalul de exploatare şi întreţinere trebuie să: evite suprasarcinile sau să le reducă la minimum posibil. fără scame. Această mărime depinde în principal de solicitările termice anormale. rului de la un pol intense a periilor.periile pot fi de tip necorespunzător. Scânteiere circulară. respecte graficul de revizii şi reparaţii. armăturilor polilor auxiliari şi polilor principali alăturaţi. întreţină bine maşina şi organele de transmisie. . Colector murdar . Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 23 . ÄDurata de viaţă" a unui motor electric este o mărime care se deter mină statistic pe baza unei exploatări îndelungate. asigure lubrifierea necesară.periile nu sunt plasate corect.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Defecţiunea Cauza defecţiunii Polii principali şi auxiliari nu sunt repartizaţi uniform. ţină seama de situaţia climatică la încărcarea maşinii. după şlefuirea colectorului.se adânceşte izolaţia dintre lamele suprafaţa colecto ca urmare a uzurii colectorului. asigure circulaţia liberă a aerului. ne moale.se spală colectorul cu o pânză datorită ungerii exa curată. prin montarea de ampermetre şi volt metre în circuitul de alimentare. Pentru a limita încălzirea. evite numărul prea mare de demaraje consecutive.se vor monta perii mai tari. cureţe orificiile şi canalele de ventilaţie. Apariţia unei scânteieri mari ce ia aspectul unui cerc de foc. Sar scântei pe Colector murdar . umezită în petrol gerate sau utilizării şi se va şlefui cu o pânză silicată unor perii de cărbu fină.

Lucrări executate la reparaţia c urentă a motoarelor electrice asincrone. . . . 24 Organe de asamblare: şuruburi şi piuliţe Sistemul de transmisie Perii şi portperii Lagăre Contactele de la bornele motorului Reostatul Aparatul de pornire Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 . .Revizia legării la pământ.Măsurarea rezistenţei la izolaţie.Înlocuirea elementelor de rezistenţă defecte şi a ploturilor în caz de deteriorare. .Verificarea încălzirii contactelor.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Lucrările de reparaţii curente la motoarele asincrone cuprind lucrări mai complexe.Curăţirea contactelor şi înlocuirea lor. .Măsurarea rezistenţei la izolaţie. .Curăţirea inelelor colectoare.Verificarea jocului între lagăre.Înlocuirea pieselor d efecte. care se execută pe lingă lucrările efectuate la revizia tehnică (tabelul 2). a şuruburilor şi piuliţelor de la mecanismul de ridicare a periilor. . . . .Înlocuirea papucilor în cazul deteriorării. . . . a bobinajelor. a canalelor de ventilaţie în locurile accesibile şi a părţii exterioare a carcasei. . .Verificarea funcţionării fără zgomot a lagărului. a şuruburilor capacelor de la lagăre. a modului de funcţionare a inelelor de ungere.Şlefuirea periilor.Strângerea piuliţelor.Înlocuirea periilor uzate. .Reglarea apăsării periilor pe inelele colectoare.Controlul şuruburilor de fundaţie.Verificarea legăturii la pământ. .Reglarea portperiilor. a cuplajului şi a roţii de curea. a şuruburilor cutiilor portlagăr. . Organul de maşină sau subansamblul la care se acţionează Subansamblul motor Operaţii executate în cadrul intervenţiei Tabelul 2 . .Revizia fixării pinionului.Verificarea uzurii pinionului şi înlocuirea lui dacă este necesar. a ungerii. .Curăţirea exterioară a reostatului şi a plotu rilor.Curăţirea aparatului fără demontare. a portperiilor.

a jocului între lagăre şi a rezistenţei de izolaţie. Asamblarea motorului electric.verificarea îmbinării şi a funcţionării. . .lăcuirea bobinajelor. portperiilor.demontarea aparatajului. a reostatului şi a aparatajului de pornire. Înlocuirea rulmenţilor uzaţi. . iar pentru motoarele de curent continuu se execută o revizie şi o curăţire a colectorului. a bobinajelor.curăţirea şi spălarea lagărelor. Curăţiri şi demontări. periilor uzate. Verificarea şi repara rea aparatajului de pornire Verificarea şi reglarea protecţiei. Reglarea portperiilor. . . Conţinutul lucrării Tabelul 3 Măsurarea întrefierului între sta tor şi rotor.verificarea izolaţiei şi a legăturii la pământ. .încercarea în sarcină a motorului electric.fixarea pieselor de transmis ie. inelelor colectoare.măsurarea şi verificarea întrefierului dintre rotor şi stator. Înlocuirea pieselor defecte. Lucrări executate la reparaţia capitală a motoarelor electrice asincrone. . .prinderea pe fundaţie şi strângerea îmbinărilor.fixarea contactelor şi reglarea presiunii pe contacte.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Lucrările care se execută la reparaţia capitală a motoarelor electrice. Verificarea şi repararea reostatului.demontarea şi curăţirea reostatului şi a ploturilor. . . Verificarea compatibili tăţii siguranţelor fuzibile şi a releelor termice cu intensitatea curentului. . Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 25 . a ploturilor şi a rezistenţelor defecte. organelor de transmisie defecte. . .reglarea interstiţiului dintre portperie şi inel. sunt prezentate în tabelul 3 (nu se consideră punctele care se referă la rotorul bobinat). cuzineţilor lagărelor. curăţirea acestuia şi a contactelor. . în scurtcircuit. Verificarea finală. (cât şi la motorul sincron (la care se înlocuiesc referirile la inele colectoare cu. Tipul lucrării Măsurători înainte de demontare. .repararea sau înlocuirea pieselor mecanismului de conectare. operaţii privind colectorul). papucilor defecţi ai cablului de alimentare.curăţirea canalelor de ventilaţie. .înlocuirea uleiului (pentru reostate cu ulei).şlefuirea periilor şi reglarea apăsării lor. Recomandare: Lucrările specificate în tabelul 3 sunt aplicabile atât motoarelor în scurtcircuit (făcând abstracţie de punctele care se referă la rotorul bobinat). plăci de borne şi transmisiilor.

termoelectrozi.grosimea pereţilor tubului de protecţie este insuficientă faţă de regimul termic la care a fost supus. iar murdăriile au dus la contaminarea acestuia.tubul de protecţie este necorespunzător pentru atmosfera în care lucrează. izolaţie.tubul de protecţie a fost excesiv de rece faţă de mediul a cărei temperatură se măsoară şi în care a fost introdus. .presiune mare sau viteză mare de curgere a mediului a cărei temperatură se măsoară. Acestea se compun din: tub de protecţie (capsulă). . Principiul lor de funcţionare se bazează pe transformarea diferenţelor de temperatură în mărimi electrice care sunt apoi măsurate. 6 ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA TERMOCUPLELOR În construcţia de maşini temperatura constituie cauza şi efectul dife ritelor procese. . materialele pentru termoelectrozi să fie astfel alese ca să asigure o diferenţă mică între coeficienţii de dila tare liniară.grosimea pereţilor tubului de protecţie este necorespunzătoare. în tabelul 1.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FOLIE TRANSPARENTĂ NR. Pentru o bună exploatare a termocuplelor trebuie ţinut seama de o serie de elemente încă de la construcţia lor. câteva indicaţii. . Pentru măsurarea temperaturii. ansamblul tub-termoelectrozi să asigure o durată şi o stabilitate de funcţionare cât mai mare. materialul tubului să reziste în mediul înconjurător. se prezintă schematic. în cazul proceselor tehnologice sau în locurile unde se poate depăşi temperatura normală.punct de sprijin la distanţă mare. . 26 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 . incluziuni şi găuri . În scopul stabilirii cauzelor defecţiunilor ce pot apărea la principalele componente ale circuitelor ce conţin termocuple. se utilizează în general termocuple.tubul de protecţie nu a fost suficient de bine curăţat înaintea montării. . Defecţiuni ale termocuplelor. .umiditate în izolaţie. Componentele termocuplului Tubul de protecţie (capsulă) Defectul Cauze posibile Tabelul 1 Fisuri longitudinale Rupturi la temperaturi înalte Coroziuni.

camerei .Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Izolatoarele Termoelectrozii Materialul tubului de protecţia este necorespunzător regimului termic în care lucrează. curbei de .alungire excesivă la fabricaţie.apariţia neomogenităţilor datorită impurificării etalonare termoelectrozilor. indicaţii. Modificarea . Modificarea Contaminarea izolatorilor datorită reacţiei lor cu tubul culorii de protecţie sau cu termoelectrozii.tratamentul termic iniţial a fost necorespunzător.temperatura de folosire a depăşit valoarea punctului circuitului la de topire a materialului termoelectro zilor.atmosferă necorespunzătoare pentru tipul de fragilitate termoelectrozi. Rezistenţă de . care au apărut după montare.alte defecte iniţiale.contaminarea izolatorilor prin difuzia excesivă a metalelor din termoelectrozi. întrerupt la .defecte iniţiale ale firelor. Fisuri .umezeală.termoelectrozii nu au fost suficient de bine curăţaţi înainte de asamblare.atmosferă necorespunzătoare. . necorespunzător trataţi.termoelectrozi fragili. .temperatura de folosire mai mare decât cea prescrisă.termoelectrozii au avut defecte iniţiale. izolaţie mică .termoelectrozii s -au defectat după un timp de funcţionare. Fragilitate Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 27 . Întreruperea .tratamentul termic iniţial a fost necorespunzător. Scurtcircuit.durate de funcţionare depăşită. înalte .termoelectrozii s -au supt datorită întinderii excesive (proiectare necorespunzătoare). .deteriorarea termoelectrozilor datorită acţiunilor nocive (întrerupt) ale mediului ambiant. fluctuaţii în conductoare răsucite. . . temperaturi . Circuit .legături slabe. .etanşare necorespunzătoare la capete. asamblare necorespunzătoare. Circuit deschis . după care au fost temperatura păstraţi sau transportaţi la temperaturi joase. . . .

Obiective: Elevii trebuie să -şi formeze deprinderile de a stabili acţiunile desfăşurate pentru realizarea şi supravegherea activităţi lor de întreţinere şi repararea echipamentului electric. c) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. maşinile electrice se vor curăţi de praf şi mizerie pentru a împiedica scurtcircuitarea lor. Condiţii de lucru: activitatea se va desfăşura în laboratorul de specialitate. orele trebuie să fie grupate (succesiv). se va lucra în grupe de câte cinci elevi.... în orar.. Indicaţi operaţiile ce se execută. reparaţie curentă. în cadrul reviziilor tehnice: a) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. d) ««««««««««««««««««««««««««««««««««... la motoarele electrice. reparaţie capitală.. g) ««««««««««««««««««««««««««««««««««« Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 28 . conţinutul reparaţiilor curente. De reţinut ! Fiecare lucrare de ordin superior include lucrările efectuate la nivelul inferior. Periodic. Acesta trebuie ferit de pătrunderea apei şi a prafului.. Cerinţe: 1.. pentru a avea continuitate. b) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. În cadrul sistemului de reparaţii preventiv -planificate.. Indicaţii de lucru: Un rol deosebit de important în buna funcţionare a maşinilor.. Cunoştinţe teoretice necesare: După studierea FT 5 elevii trebuie să cunoască activităţile desfăşurate la echipamentul electric pentru fiecare nivel: conţinutul reviziilor tehnice .. e) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. utilajelor şi instalaţiilor la parametrii optimi îl are şi întreţinerea corectă a echipamentului electric. conţinutul reparaţiilor capitale.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LUCRARE DE LABORATOR LUCRAŢI PE GRUPE TEMA: Întreţinerea şi repararea unor elemente specifice utilajelor şi instalaţiilor Timp de lucru: 100 minute Lucrarea: Întreţinerea şi repararea motoarelor electrice. f) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. se prevăd pentru motoarele electrice următoarele activităţi: revizie tehnică..

la motoarele electrice asincrone: Organul de maşină sau subansamblul la care se acţionează Subansamblul motor Operaţii executate în cadrul intervenţiei ± Reparaţii curente Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Organe de asamblare: şuruburi şi piuliţe Sistemul de transmisie Perii şi portperii Lagăre Contactele de la bornele motorului Reostatul Aparatul de pornire Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 29 . cerându -se să se indice operaţiile ce se execută în cadrul reparaţiilor curente. Se dă în tabelul de mai jos elementul asupra căruia se intervine.2.

Asamblarea motorului electric. Verificarea şi repara rea aparatajului de pornire Verificarea şi reglarea protecţiei. Verificarea şi repararea reostatului. În tabelul de mai jos se dă tipul lucrării ce se execută ± pentru reparaţii capitale ale motoarelor electrice asincrone ± cerându-se să se indice conţinutul lucrării: Tipul lucrării Măsurători înainte de demontare. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 30 . Reglarea portperiilor. Curăţiri şi demontări. Conţinutul lucrării ± Reparaţii capitale Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Înlocuirea pieselor defecte.3. Verificarea finală.

numărul orelor pentru un ciclu de reparaţii. Durata ciclului de reparaţii este stabilită pentru fiecare tip de maşină. Se cere: 1. 2. Cunoscând durata de serviciu şi duratele pentru fiecare tip de intervenţie: Dc = 120000 ore Rt = 1250 ore. Cunoştinţe teoretice necesare: După studierea FD 18 şi FT 1 elevii trebuie să cunoască: structura unui ciclu de reparaţie. orele trebuie să fie grupate (succesiv). 4. până la prima reparaţie capitală . de obicei ultima. între două reparaţii capitale. se va lucra în grupe de câte cinci elevi. Rk = 30000 ore. Structura ciclului de reparaţii reprezintă numărul. Rc1 = 2500 ore. Indicaţii de lucru: Ciclul de reparaţii reprezintă perioada de timp. să se reprezinte grafic durata de serviciu. citirea şi interpretarea normativelor. numărul ciclurilor pentru întreaga durată de serviciu. 5. numărul intervenţiilor pentru fiecare categ orie de reparaţii. în ore lucrate. utilaj sau instalaţie în normative de reparaţii în funcţie de orele de funcţionare . în orar. Rc2 = 10000 ore. inclusiv durata uneia dintre ele. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 31 . felul şi succesiunea diferitelor intervenţii tehnice în cadrul unui ciclu de reparaţii. utilajul sau instalaţia nouă de la darea lor în exploatare. pentru maşina. să se reprezinte grafic structura ciclului cu datele obţinute anterior. pentru a avea continuitate. 3. Obiective: Elevii trebuie să -şi formeze deprinderile de a stabili plan ificarea pentru reparare a maşinilor. utilajelor şi instalaţiilor. sau.LUCRARE DE LABORATOR Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII TEMA: Planificarea reparării utilajelor şi instalaţiilor Timp de lucru: 100 minute LUCRAŢI PE GRUPE Lucrarea: Stabilirea unui ciclu de reparaţie pentru un strung revolver Condiţii de lucru: activitatea se va desfăşura în laboratorul de specialitate.

 dotarea minimă cu utilaje şi instalaţii a unei secţii care face lucrări de reparare. în tabelul 1. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 32 . Condiţii de lucru: activitatea se va desfăşura în laboratorul de specialitate. să se completeze corespunzător. spaţiile libere cu exemple de lucrări şi dotarea minimă a atelierului de reparaţii. pentru executarea lor nefiind necesare utilaje specializate din punct de vedere al tipului şi al dimensiunilor ( Rc2). dar care nu necesită o complexitate tehnologică mai mare. grupa II cuprinde lucrările mai mari. Obiective: Elevii trebuie să -şi formeze deprinderile de organizare a unui atelier de întreţinere şi reparare a utilajelor şi instalaţiilor. Din punct de vedere al conţinutului lor. grupa III cuprinde lucrări de complexitate tehnologică deosebită care necesită utilaje specializate (Rk). se va lucra în grupe de câte doi elevi. se pot deosebi trei grupe de lucrări de reparaţii: grupa I cuprinde lucrările legate de piesele supuse uzurii rapide şi medii. Indicaţii de lucru: În cadrul atelierului de repa raţie se execută producţia de piese de schimb şi reparaţiile de tip Rc şi Rk. la fel grupa III cuprinde şi lucrările din grupa II. Se cere: Fiind date grupele şi tipul de lucrări aferente. remediere a defecţiunilor medii ( Rc1). Cunoştinţe teoretice necesare: După studierea FD 13 elevii trebuie să cunoască: grupele de lucrări în cadrul unei reparaţii pentru un utilaj.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LUCRARE DE LABORATOR LUCRAŢI PE GRUPE TEMA: Organizarea atelierelor şi a echipelor de întreţinere şi reparare Timp de lucru: 50 minute Lucrarea: Stabilirea lucrărilor efectuate şi a dotării minime a atelierului în funcţie de complexitatea lucrărilor. De menţionat că lucrările din grupa II cuprinde în afara celor indicate şi lucrările din grupa I.

Lucrări de forjare ± presare.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Grupa I Tipul de lucrări Lucrări de prelucrare mecanică şi montaj. II Lucrări de prelucrare mecanică şi montaj. Lucrări electro tehnice. Lucrări electro tehnice. Lucrări de sudură. Lucrări de forjare ± presare. Lucrări de turnătorie III Lucrări de prelucrare mecanică şi montaj. Lucrări de forjare ± presare şi tratament termic Lucrări de sudură şi construcţii metalice Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 33 . Lucrări de sudură. Exemple de lucrări Dotarea atelierului de reparaţii Tabelul 1.

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 34 . Elevii vor fi sprijiniţi să rezolve sarcina de lucru. fişe de lucru. Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor care au fost rezolvate şi a activităţilor care au fost desfăşurate şi va evalua progresul realizat.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 7. fişe de evaluare. se va citi cu atenţie sarcina de lucru şi se va face o documentare. Foarte important! Înainte de a trece la rezolvarea exerciţiilor şi/sau a activităţilor propuse. MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI fişe de documentare. solicitand sprijinul profesorului.

chiar dacă sunt situaţii când unele dintre acestea sunt folosite mai rar. întreţinerea corectă şi curăţirea zilnică. reducând posibilitatea apariţiei unor reparaţii accidentale. Realizarea unor activităţi de întreţinere şi reparare corespunzătoare a utilajelor are o serie de avantaje. aceasta asigurân du-se prin: exploatarea maşinilor. şi în final o pierdere a capacităţii de satisfacere a nevoii sociale pentru care a fost creat. în cadrul întreprinderilor se organizează un serviciu de întreţinere şi reparare a utilajului de producţie. precum şi printr -un ansamblu de operaţii de control şi revizie. 1 NECESITATEA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE 1. pe parcursul folosirii lor productive. reducerea costurilor de producţie şi.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. utilajului şi a instalaţiei respective. Ca urmare. dintre care mai importante sunt: creşterea perioadei de timp în care utilajul este în stare de funcţionare şi realizarea producţiei conform graficelor. ungerea pieselor în mişcare. întreţinere şi reparare a utilajelor. conform prescripţiilor întreprinderii constructoare. utilajelor şi instalaţiilor la sarcina normală (prin evitarea supraîncărcărilor). control. În vederea menţinerii caracteristicilor funcţionale ale utilajului şi a funcţionării în condiţii cât mai apropiate de c ele iniţiale. care să permită depistarea din timp a eventualelo r defecţiuni. Importanţa activităţii de întreţinere a utilajelor şi instalaţiilor. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 35 . a procesului de uzură fizică. îndreptate în scopul menţinerii în stare de funcţionare o perioadă cât mai mare de timp formează ceea ce în literatura de specialitate poartă numele de sistem de întreţinere şi reparare. creşterea randamentului şi a preciziei de funcţionare a utilajelor. Este necesar ca periodic să se verifice şi starea accesoriilor din dotarea maşinii. Fenomenul de uzură fizică a utilajului poate fi ameliorat şi printr -un sistem de activităţi de întreţinere a acestuia. acestea sunt supuse procesului de uzură fizică şi morală. Toate aceste activităţi de revizie. Întreţinerea urmăreşte să menţină maşinile. are loc un proces de pierdere treptată a valorii de întrebuinţare a utilajului . Obţinerea unei durate de funcţionare normale cât mai lungi se poate realiza prin încetinirea procesului de uzare fizică a pieselor componente. implicit. observarea continuă a stării şi funcţionării lor. utilajele şi instalaţiile în condiţii normale de exploatare între două reparaţii consecutive. creşterea eficienţei activităţii de producţie. Activitatea de întreţinere şi reparare a utilajelor este impusă de faptul că. lucrul de bună ca litate a echipelor de întreţinere şi reparaţii şi executarea reparaţiilor la timp. Din analiza comportamentului utilajelor în procesul de uzură fizică se poate constata că uzura în timp a diferitelor componente are loc în mod diferenţiat.

să lucreze în strânsă colaborare cu celelalte compartimente. datorită avariilor. abur. să-şi organizeze disponibilul de piese de schimb în funcţie de necesităţi. în domeniul materialelor.1) pot fi precizate în timp astfel: înainte şi după producerea uzurii mijlocului fix respectiv: Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 36 . următoarele lucrări: întreţinerea şi repararea echipamentului şi clădirilor. reducerea timpilor neproductivi în scopul micşorării cheltuielilor pe unitatea de produs. Sarcinile sectorului de întreţinere şi reparaţii (fig. energie electrică. Existenţa unui compartiment de întreţinere şi reparaţii este justi ficată de necesitatea asigurării utilizării permanente a echipamentelor şi clădiril or din întreprinderile tot mai complexe. dar cuprinde în general. Obiectivele şi mijloacele activităţii de înt reţinere şi reparare. Activitatea de întreţinere şi reparaţii a devenit o problemă tehnologică. să se informeze permanent în pas cu progresul tehnologic. controlul şi evidenţa cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii.). Pentru atingerea obiectivelor compartimentul de întreţinere trebuie să se folosească de principalele mijloace: să se constituie într -un organism proporţional dimensionat cu cadre şi bine organizat în funcţie de specificul întreprinderii. deoarece astăzi într -o întreprindere constructoare de maşini exisă un număr foarte mare de utilaje diversificate. limitarea la un nivel minim a cheltuielilor efectuate cu lucrările de întreţinere şi reparaţii. gaze etc. Obiectivele întreţinerii şi reparaţiei utilajelor dintr -o întreprindere sunt: menţinerea stării utilajului la parametrii care să asigure cantitatea. livrarea de utilităţi în scopuri de producţie (apă. să evidenţieze şi să studieze continuu cauzele avariilor şi să pre vadă remediile. asigurarea funcţionării utilajelor în condiţii de securitate deplină în exploatare. metodelor şi echipamentelor noi.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 2. montarea şi punerea în funcţiune a noilor echipamente. aer. în timp ce o lungă perioadă de timp era considerată ca o activitate anexă neimportantă. să elaboreze un program de lucru bine conceput. evitarea întreruperilor de producţie. as tfel ca să se asigure funcţionarea utilajelor prin respectarea programelor. Această modificare de optică este firească. Domeniul de activitate al compartimentului de întreţinere este diferit de la o întreprindere la alta. calitatea şi continuitatea producţiei. Mijloacele indicate corespund unor activităţi care sunt pre zentate în tabelul 1. modificările aduse acestora. paza contra incendiilor.

înlocuirea pieselor uzate. Activităţi ca: previziunea pe termen lung şi scurt. Activităţi efectuate pentru corijarea defectelor. CUI REVINE Personalului de deservire şi a celui de întreţinere din secţii Personalului de întreţinere din secţii şi ateliere care execută reviziile Personalului de întreţinere din secţii şi ateliere care execută reparaţiile Persanului de conducere a activităţii de întreţinere şi reparaţii. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 37 . revizuirea şi renovarea utilajelor într -un mod care să le redea calităţile lor de funcţionare şi precizie. Sarcinile sectorului de întreţinere şi reparare. ACTIVITĂŢILE DE ÎNTREŢINERE Tabel nr.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Fig. 1 ACŢIUNEA Previziunea întreţinerii Întreţinerea preventivă Întreţinerea corectivă Evidenţă şi planificare CE CUPRINDE Activităţi efectuate pentru evitarea lucrărilor de reparaţii şi pentru ca lucrările de întreţinere inevitabile să fie efectuate cel mai comod posibil Activităţi efectuate pentru reducerea uzurii. studiul de costuri. înregistrarea cauzelor proastei funcţionări a utilajelor . organizarea muncii. 1. menţinerea utilajelor în bune condiţii de funcţionare şi evitarea opririlor neprevăzute provocate de accident.

mărirea consumurilor specifice şi chiar accidente de muncă. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 38 . Factorii mai importanţi care contribuie la uzura pieselor. 2 FACTORII CARE CONTRIBUIE LA UZURA PIESELOR COMPONENTE ALE UTILAJELOR În condiţiile producţiei industriale moderne. aceas tă uzare poate provoca erori de prelucrare. sunt daţi în figura 1. utilajele şi instalaţiile se uzează fizic.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. maşinile. componente ale maşinilor şi utilajelor. Fig. Factorii care contribuie la uzura pieselor. fără întreruperi sau opriri accidentale. Întrucât în timpul funcţionării maşinile. utilajele şi instalaţiile trebuie să funcţioneze la parametrii optimi. 1. condiţie esenţială pentru obţinerea unei calităţi superioare a produselor cerute şi a unei eficiente economice ridicate.

gradul de uzură şi de rezistenţă la uzură depinde de prelucrarea lor. De menţionat este faptul că oţelurile aliate au o mare rezistenţă la uzură. Acestea trebuie să fie lipsite de acizi şi impurităţi mecanic e. Rezistenţa la uzură depinde în mod cert de materialele utilizate la confecţionarea pieselor. Viteza relativă a pieselor în frecare. sarcini ce provoacă solicitări variabil e continue. Oricare ar fi această prelucrare. ţinând seama şi de avans. fapt care se explică prin aceea că ecruisarea materialului este mai puţin adâncă. fapt care poate contribui la micşorarea sau intensificarea procesului de uzură.1 m/s până la peste 10m/s. d). Calitatea lubrifianţilor. Prelucrarea pieselor . ducând astfel la îmbunătăţirea rezistenţei la uzură.0. Forţele şi presiunea de contact. avansurile mici de 0. deoarece provoacă coroziuni. care dă o bună rezistenţă la uzură. Dat fiind faptul că forţele de frecare acţionează asupra straturilor superficiale ale pieselor. De exemplu : la aşchiere. Uleiul trebuie să formeze un film stabil absorbant. este cea cu sorbită şi perlită. prezentând valori de la 0. şi în special cele cu grafit modular. b).006 mm/rot şi vitezele mici sub 3m/min fac să scadă rezistenţa superficială a materialelor pieselor. De asemenea este important şi felul mişcării dintre două p iese în frecare. Forţele care solicită piesele în frecare provoacă o stare de tensiune care contribuie la uzura lor. iar ecruisarea creşte în adâncime. se utilizează uleiuri. contribuind în acest fel la micşorarea coeficientului de frecare. pe lângă menţinerea valorii lor constantă. În cazul ungerii lichide. mai au şi direcţia constantă. care pot fi de două feluri sarcini ce provoacă solicitări prin şoc. Uzura este direct proporţională cu presiunea de contact. e).003 . Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 39 . se vor obţine totuşi în final suprafeţele cu neregularităţi microscopice sau macroscopice . sarcini ce provoacă solicitări dinamice. În scopul măririi rezistenţei la uzură a pieselor. Din acest punct de vedere se deosebesc două feluri de sarcini : sarcini ce provoacă solicitări statice. care influenţează rezistenţa la uzură. de rostogolire. Odată cu creşterea vitezei la peste 15m/min. mişcare care poate fi: de alunecare. rugozitatea scade. De exemplu: o piesă din oţel cu duritatea de 600 HB are o durată de funcţionare de 10 ori mai mare decât a unei piese cu duritatea de 200 HB. S-a constatat că prin prelucrare se produc unele modificări în structura superficială a metalelor sau aliajelor pieselor în frecare . o presiune de contact considerabilă poate duce la ruperea şi întreruperea filmului de lubrifiant. care. Calitatea materialelor utilizate. cea mai utilizată structură. De reţinut este faptul că durabilitatea creşte o dată cu creşterea durităţii. În construcţia de maşini se utilizează pe scară din ce în ce mai mare fontele aliate. Viteza relativă a pieselor în frecare interesează mai ales ca mărime.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII a). c). combinată. La oţeluri.

frecarea în transmisii prin ficţiune etc. rezultat din acţiunea forţelor de sprijin din suprafaţa de contact deformată plastic. . se va ţine seamă de următorii factori: ungerea maşinii. care influenţează considerab il de mult frecarea. rotirea fusurilor în lagărele de alunecare etc. deoarece apar solicitări dinamice care perturbă regimul de lucru al maşinii sau utilajului. frecarea poate fi : y fluidă. Mediul corosiv se întâlneşte în special la maşinile şi utilajele ce funcţionează în întreprinderile de produse chimice. După cum între suprafeţele în mişcare există sau nu substanţe de ungere. Mediul.. Jocurile provoacă încălzirea şi ruperea filmului de lubrifiant.Frecarea mixtă care poate fi interpretată ca o combinaţie a frecării de rostogolire cu cea de alunecare. poate fi de două feluri: corosiv. Felul frecării.Frecarea de alunecare . Mediul şi regimul de exploatare. y uscată. Exemple de frecare de alunecare: mişcarea unei sănii pe ghidajele acestuia. protecţia suprafeţelor în frecare.Frecarea de rostogolire este frecarea asociată mişcării de rostogolire a unui corp pe altul. În ce priveşte regimul de exploatare. iar cel abraziv la maşinile şi utilajele miniere. . se disting următoarele tipuri de frecări: . care alunecă sau tind să alunece unul peste altul. Sub aspectul ungerii . care se produce în planul tangent comun a două corpuri în contact. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 40 . sau a altor piese îmbinate cu acestea. abraziv. metalurgice etc. curăţirea ei. petroliere. g). Pentru protecţia suprafeţelor în frecare trebuie luate măsuri corespunzătoare în vederea etanşării şi perfecţionării continue a mijloacelor de ungere. acestea furnizând elemente suplimentare faţă de cele obişnuite în problema frecării şi uzurii . roţile unui vehicul de cale ferată pe şine etc. În privinţa curăţirii . se au în vedere posibilităţile de îndepărtare a diferitelor impurităţi. materiale abrazive etc. putând duce în final la distrugerea pieselor respective. unei suprafeţe faţă de cealaltă. care determină un cuplu de sens contrar mişcării sau tendinţei de mişcare de rostogolire. Exemple de frecare de rostogolire : corpurile de rostogolire a unui rulment pe inele.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII f). h). În funcţie de felul mişcărilor. Uzura creşte pe măsură ce cresc jocurile dintre piesele aflate în frecare. y semifluidă. Jocurile dintre piese în frecare. se pune problema dacă uleiul este suficient sau dacă el este de calitate bună. Exemple de frecare mixtă : frecarea în angrenaj.

arborele începe să transporte sub el lubrifiant. 3. ungerea va fi semifluidă (fig.mărirea siguranţei în funcţionare. teoretic. lubrifiantul este îndepărtat dintre cele două suprafeţe ale fusului şi ale cuzinetului. d).micşorarea uzării suprafeţelor de frecare. având formă de pană şi o oar ecare presiune. datorită vitezei prea mici. suprafeţele sunt supune unei apăsări mijlocii şi sunt alimentate în mod continuu cu lubrifianţi. nu se poate introduce stratul de ulei necesar între cele două suprafeţe în mişcare relativă. Fig. c). a).mărirea sarcinilor admisibile. . La creşterea turaţiei. în acest caz. oprirea maşinii când. în mod normal. Frecarea uscată ia naştere când între cele două suprafeţe în mişcare relativă nu există nici un strat intermediar de lubrifiant.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Frecarea fluidă se produce. care. centrul fusului se apropie de cel al cuzinetului.reducerea consumului de energie prin frecare. La viteze de rotaţie mici. nici chiar în punctele disparate. din cauza sarcinii de pe arbo re. la funcţionarea de regim a maşinilor şi utilajelor. . Frecarea semifluidă poate să apară ca urmare a unei ung eri defectuoase sau insuficiente. . Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 41 . ÎN CONDIŢIILE FRECĂRII FLUIDE SE REALIZEAZĂ : . astfel înc ât contactul lor este direct.economie de lubrifianţi. În acest ultim caz (fig. grosimea peliculei de lubrifiant devine constantă pe întreaga periferie a fusului. Frecarea fluidă se poate menţine când între suprafeţe se realizează deplasări cu viteze mari. 3. . 3. pentru a coincide cu el la turaţie foarte mare. contactul a staţionat un timp îndelungat (fig. precum şi la pornirea şi. b. începe să -l ridice. 3. Frecarea în lagăre. La staţionarea maşinii.

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 3
ÎNTREŢINEREA MAŞINILOR ŞI UTILAJELOR INDUSTRIALE 1. Managementul întreţinerii preventiv -planificate.

Activitatea generală de întreţinere trebuie să se bazeze pe experienţă, cum a r fi statistica defecţiunilor ± proprie sau cea a producătorilor. În funcţie de cât de completă este documentaţia de întreţinere, sarcina de a concepe activitatea de întreţinere poate să se dovedească a fi mai mult sau mai puţin dificilă. În activitatea de concepţie a activităţii de întreţinere, scopul este de a elabora instrucţiuni cu privire la: - posibilităţile de eliminare - găsirea relaţiei optime - modul de stabilire a a acelor probleme care au dintre întreţinerea corectivă momentului optim pentru tendinţa să se repete; şi întreţinerea preventivă; înlocuirea unui reper;
Scopul iniţial al configurării întreţinerii planificate este de a organiza metodele şi personalul de care este nevoie pentru îndeplinirea acestei misiuni ± aceea de a împiedica apariţia defecţiunilor şi a defectelor, ceea ce înseamnă că este nevoie de: formulare ale documentelor standard (tip); descrierea de rutină privind modul de utilizare a formularelor; instrucţiuni de măsurare a diferiţilor parametri; instrucţiuni privind executarea diferitelor activităţi preventive; personal disponibil pentru a executa lucrările conform programului; convenţie cu personalul calificat care să îndeplinească aceste sarcini, cu sau fără instrucţiuni detaliate. Documentaţia de întreţinere conţine instrucţiuni de întreţinere, lista de referinţe la piesele de rezervă şi alte documente care pot fi elaborate în faza premergătoare. Documentele care se cer au anumite caracteristici: includ fluxuri tehnologice (de lucru) sau figuri care rezultă din desene/planşe făcute de consultanţi; constau în descrieri primite de la producători ; sunt influenţate de documentaţia standard a cumpărătorului; sunt adaptate la calificările meseriaşilor care le deservesc; Planificarea activităţii de întreţinere planifi cată se bazează pe diferite informaţii: analiza rezultatelor din procesul de întreţinere corectivă; experienţa acumulată din alte activităţi; caracteristicile utilajelor; monitorizarea stării/condiţiei utilajului (dacă este în funcţiune). Activitatea de planificare conţine următoarele puncte: identificarea sistemului tehnic/componentelor care urmează să fie întreţinute; definirea acţiunilor de întreţinere relevante; repartizarea acţiunilor; pregătirea programului de întreţinere; demararea acţiunii.
Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3

42

Organizarea corespunzătoare a lucrărilor de întreţinere a maşinilor şi utilajelor asigură mărirea duratei lor de serviciu, adică a perioadei de timp consumate de la punerea în exploatare până la scoaterea din uz, respectiv casarea acestora. În funcţie de importanţă şi complexitate, lucrările de întreţinere se execută: permanent ± de către personalul ce deserveşte maşina şi utilajul; periodic ± de către echipele de întreţinere, în conformitate cu normele prevăzute pentru fiecare maşină, utilaj sau instalaţie.
2. Lucrări de întreţinere executate de personalul care deserveşte utilajele.

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

Personalul care deserveşte maşinile, utilajele şi instalaţiile, în afară de modul de manipulare în procesul de producţie, trebuie să cunoască şi să respecte ansamblul de măsuri corespunzătoare:
Construcţia, funcţionarea, reglarea şi exploata rea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor deservite. Măsurile de siguranţă care trebuie luate înainte de punerea în funcţiune. Modul cum se pune în funcţiune, respectându se operaţiile în succesiunea şi corelarea lor. Supravegherea pe timpul funcţionării pentru evitarea apariţiei unor fenomene nedorite. Măsuri de siguranţă înainte de oprire. Modul cum se face oprirea, cu respectarea operaţiilor în succesi unea şi corelarea lor. Măsurile de siguranţă după oprire. Măsurile necesare a fi luate în cazul apariţiei unor situaţii anormale. Protecţia contra agenţilor corosivi. Conservarea de scurtă şi lungă durată. Protejarea de lovituri, zgârieturi şi alte degradări a organelor care pot influenţa precizia. Schema de ungere cu indicaţiile necesare.

ANSAMBLU DE MĂSURI

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3

43

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

3. Lucrări de întreţinere a utilajelor executate de personalul de întreţinere.

Aceste lucrări se executa la anumite termene planificate, indicate în grafice, în funcţie de caracteristicile utilajului, de precizia necesară funcţionării, de gradul de încărcare al utilajului şi regimul său de lucru. Cu acest prilej se verifică sistemul de răcire şi de ungere, şi comportarea în exploatarea maşinii, în unele situaţii, se fac reglări sau demontări parţiale ale maşinii şi utilajului şi, în special, a acelor subansambluri care prezintă importanţă în funcţionare. Rezultatul acestor verificări este menţionat în dosarul maşinii, utilajului sau instalaţiei, respective, în vederea determinării cauzelor uzării şi pentru stabilirea volumului şi felului reparaţiei.

4. Curăţirea maşinilor utilajelor şi instalaţiilor.

Curăţirea şi spălarea se execută pe locurile de producţi e (în cazul maşinilor unelte şi utilajelor fixe sau utilajelor grele) sau la un post de curăţire şi de spălare special amenajat (în cazul maşinilor şi utilajelor deplasabile). Se va acorda atenţie deosebită sistemelor de etanşare ce se vor demonta cu regularitate, pentru a fi curăţite şi reglate. înainte de spălare se recomandă ca instalaţiile de răcire şi de ungere să fie golite pentru schimbarea lichidului, care întotdeauna conţine impurităţi, atrăgând după sine uzarea pompei. Se vor curăţa periodic filtrele instalaţiilor de ungere; rezervorul şi conductele de ulei trebuie spălate ori de câte ori se schimbă uleiul. Materialele pentru şters trebuie să absoarbă lichidele, să nu conţină aşchii metalice şi să aibă o rezistenţă suficient de mare, pentru a nu se rupe în timpul întrebuinţării. Părţile de lucru fine ale maşinii se curăţă cu cârpe moi, iar cele cromate cu piele de căprioară. Ca materiale de şters se mai folosesc: lavete, deşeuri de bumbac uscate, pânză de sac moale etc. Maşinile -unelte se spală, de obicei, cu petrol lampant sau cu motorină, cu ajutorul unor cârpe îmbibate în aceste lichide. După spălare, se şterg cu cârpe sau se usucă cu aer comprimat. Maşinile care lucrează în mediu cu mult praf, de Importanţa activităţii de periodic, intretinere si reparare utilajelor exemplu, cele din turnătorii, se spală la intervale maiamici decât maşinile din celelalte sectoare.

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3

44

este necesară demontarea maşinii. constatarea defectelor pieselor demontate şi sortarea lor. înainte de demontare. defecţiunile constatate în timpul exploatării recomandării privitoare la modernizarea utilajului etc. demontarea.. p respălarea.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 4 PRIMIREA MAŞINILOR.10) 10 2 Pa. dacă intrarea in reparaţie este conform planului sau este o reparaţie accidentală (cu specificarea motivului accidentării şi a vinovatului). în locuri special amenajate. cum sunt cele care lucrează în aer liber. data când utilajul va fi oprit şi predat cu proces -verbal de predare primire. care constă în măsurarea unor parametri speciali ai maşinii. Anumite tipuri de maşini şi utilaje. piesele sau sculele anexă. curăţirea şi spălarea pieselor după demontare. în vederea îndepărtării noroiului şi altor depuneri. diverse presiuni etc. când se constată uzarea pieselor. Măsurarea acestor parametri speciali dă o imagine clară a stării utilajului. utilajelor şi instalaţiilor se face prin următoarele metode: Metoda examinărilor Metoda testelor Metoda măsurilor Măsurări speciale ƀ Metoda examinărilor prin care se verifică starea tehnică a utilajelor observându se funcţionarea acestora. Pentru aplicarea metodei. Persoana care conduce lucrările de reparaţie stabileşte împreună cu şeful secţiei în care se află utilajul. care se compară cu datele din cartea tehnică. numai dacă se stabileşte necesitatea lor cu ocazia reviziilor tehnice planificate. O maşină care dă produse cu o abatere mare prezintă uzuri mari. în care se consemnează: denumirea utilajului numărul de inventar. utilajelor şi instalaţiilor sunt: primirea pentru reparare. utilajului sau instalaţiei respective . ƀ Metoda măsurilor. Această observare se face de către personalul de specialitate. Reparaţiile se fac la termenele stabilite în planul de reparaţii ale fondurilor fixe întocmite la începutul anului. zgomotele. stabilindu -se astfel gradul de uzare. în cadrul căreia se fac măsurări asupra produsului realizat de către maşina respectivă şi se constată abaterile. cum ar fi: vibraţiile. temperatura. ƀ Metoda măsurărilor speciale . operaţie care se face cu apă rece sau caldă la presiuni de (5. vitezele de lucru. care constă în măsurarea anumitor piese componente ale maşinii. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 45 . ƀ Metoda testelor .. UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR PENTRU REPARARE Operaţiile pregătitoare care se efectuează în vederea reparării maşinilor. Constatarea stării tehnice a maşinilor. sunt supuse prespălării. fără a se opri maşina sau utilajul.

schema electrică etc. După demontarea utilajului agregatele care trebuie reparate sunt transportate la locurile de reparaţii. schema cinematică.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. stabilind subansamblurile.) şi examinează utilajul mai întâi în stare de funcţionare. 5 DEMONTAREA MAŞINILOR. Acest dispozitiv se compune din tija 1.metoda de front . Prezonul 6 ce urmează a fi scos se introduce în alezajul suportului 5 până când partea nefiletată ajunge în dreptul rolei striate. Pentru a se uşura deşurubarea unei piuliţe foarte înţepenite. . montată pe tija cu ajutorul penei 4. Prin acţionarea tijei rola striată se roteşte o dată cu aceasta. iar cele de dimensiuni mici se strâng într -o ladă separată. scopul precum şi ordinea demontării. fără a se aşeza unele peste altele. De asemenea. respectându -se cu stricteţe normele de sănătate şi securitate a muncii. UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR Lucrările de demontare depind de construcţia maşinii. Piesele de dimensiuni mari (batiurile. utilajului sau a instalaţiei şi de felul reparaţiei. atunci ele se cufundă pentru 20 -30 min în petrolul lampant. 1). pentru a evita deteriorare a şi deformarea lor. atunci se aplică cu ciocanul de cupru lovituri dese şi uşoare pe feţele piuliţei şi apoi se deşurubează. se cunosc două metode : . apoi după ce a fost oprit. în câteva posturi de lucru pe linia de demontare. dezangajând prezonul. în care scop el studiază documentaţia tehnică (proiectul şi cartea maşinii. până se deplasează din loc. la care operaţia de demontare se realizează treptat. la repa raţiile curente R C1 şi RC2 se demontează numai subansamblurile defecte.metoda de bandă . rola striată 3. interacţiunea lor şi poziţia pieselor conjugate. trebuie marcate piesele conjugate. ele se ung cu petrol lampant. În lipsa acestui dispozitiv se foloseşte o piuliţă cu o contrapiuliţă. Demontarea fiecărui subansamblu se face individual. Metoda se aplică atunci când utilajul trebuie demontat numai parţial. Pentru executarea operaţiei de demontare a maşinilor. pe un suport din lemn sau pe mese joase. Dacă subansamblul demontat are dimensiuni mici. deşurubarea făcându-se cu o cheie obişnuită.) se recomandă să fie aşezate pe pardoseală. pârghia 2. prezoanelor şi a şuruburilor care se deşurubează greu din cauza corodă rii. Dacă acest procedeu nu este eficient. Persoana care conduce lucrările de reparaţii trebuie să cunoască bine construcţia şi funcţionarea utilajului. iar la reparaţiile capitale R k. aceasta se încălzeşte încercându-se permanent deşurubarea ei cu cheia. întreg utilajul. neexistând interschimbabilitatea între ele. Piesele aşezate dezordonat se identi fică greu la asamblare. Piesele mărunte provenite din mecanismele demontate ale subansamblurilor trebuie aranjate ordonat în lăzi. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 46 . utilajelor şi instalaţiilor. iar apoi se răsuceşte piuliţa sau şurubul într -un sens sau altul. Demontarea organelor filetate. Astfel. Pentru deşurubarea prezoanelor ce sunt prevăzute cu filet la capătul liber se folosesc dispozitive universale de scos prezoane (fig. carcasele etc. care constă din demontarea utilajului de la început până la sfârşit într-un singur loc de lucru. Metoda se aplică în cazul demontării complete a utilajului. Piesele şi subansamblurile grele se vor demonta utilizând maşini de ridi cat cu dispozitive de prindere sigură. Pentru a se uşura demontarea piuliţelor.

Fig. se execută un filet invers şi se înşurubează o tijă filetată cu mâner. Fig. 1. De asemenea extragerea se mai poate realiza sudând de capul prezonului rupt o piuliţă ca deşurubarea să se facă cu o cheie. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 47 . alezajul se va executa prin prelucrarea cu scântei electrice. atât de prezonul 2 cât şi de rondeaua 3. Dispozitiv universal de scos prezoane. 2). atunci deşurubarea se va face cu ajutorul unei bare sudate 1 (fig. Dacă prezoanele şi şuruburile s -au rupt sub nivelul suprafeţei piesei în şurubul sau prezonul rupt se execută un alezaj la adâncimea de 10 -15mm. executându -se mai întâi un canal pe faţa sa ruptă. 2. după care se presează în alezajul practicat un dorn conic din oţel cu profil triunghiular sau pătrat sau. având diametrul egal cu jumătate din diametrul prezonului rupt. Prin roti rea dornului sau a tijei se deşurubează capătul rupt. Când prezoanele şi şuruburile rupte au duritate mare şi nu se pot folosi burghie. Procedeu de scoatere a şurubului rupt cu o vergea sudată. în alezaj.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Dacă prezonul sau şurubul s -au rupt puţin deasupra suprafeţei piesei resturile lui se îndepărtează din alezajul filetat cu o şurubelniţă. Dacă înălţimea la care s -a produs ruptura este prea mică şi nu permite executarea unui canal pentru şurubelniţă.

care se vor fixa direct pe acestea. Ştiftul conic se îndepărtează în sensul diametrului mare. Demontarea îmbinărilor cu pană . curăţirea locului şi subansamblurilor respective. Lovind de câteva ori cu greutatea 5 flanşa 6 se scoate pana din locaşul ei. Dacă pana nu poate fi scoasă prin acest procedeu atunci piesa se încălzeşte cu o lampă de benzină sau cu un arzător cu gaze până la temperatura de 80 -120oC. prin consultarea desenelor sau prescripţiilor. el se scoate după ce piesa a fost aşezată la loc. se folosesc dispozitive. oricărui tip de rulment. pregătirea sculelor şi dispozitivelor de scoatere. Cel mai simplu dispozitiv folosit la demontarea rulmenţilor este un manşon de ţeava 1 (fig. se va proceda. din categoria cărora cel mai frecvent sunt folosite presele manuale. a) care se aplică pe inelul in terior al rulmentului 2. Rulmenţii nu trebuie demontaţi prin lovire cu ciocanul şi dornul. b). Dacă una din piese este deplasată din loc şi ştiftul s -a îndoit. Când în spatele rulmentului se află o roată dinţată sau o roa tă de transmisie. Demontarea rulmenţilor . În vederea demontării. după ce au fost strânse cu un cleşte.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII După scoaterea şuruburilor şi a prezoanelor rupte. 4. poate fi scoasă. La demontarea subansamblurilor penele înclinate se scot prin batere cu ajutorul unui dorn. la: constatarea modului de montare a rulmentului. Extractor de pană cu acţiune dinamică. Demontarea îmbinărilor cu ştift şi cuie spintecate. Cuiele se smulg cu ajutorul extractoarelor speciale. cu gheare (fig. Fig. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 48 . de asemenea. Pana înclinată montată la capătul arborelui. 3). cu un extractor cu acţiune dinamică (fig. iar pe capul arborelui 3 se presează axial cu o presă manuală. După o astfel de încălzire piesele se eliberează relativ uşor de pană. se corectează filetul respectiv cu ajutorul unor tarozi de dimensiuni corespunzătoare la treapta de filet imediat superioară. Capul 1 al extractorului se aşează pe capul 2 al penei şi se fixează cu ajutorul inelului 3 şi cu şurubul 4. Acest dispozitiv se aplică numai atunci când arborele împreună cu rulmentul pot fi scoase din carcasa lor. aplicând lovituri puternice cu ciocanul prin intermediul unui dorn. 3. pentru că în acest caz corpurile şi căile de rulare se deteriorează. ale cărui dimensiuni tre buie să fie cava mai mici decât secţiunea canalului pentru pană. 4. În figura 4 sunt reprezentate două moduri de demontare a rulmenţilor de pe arbore.

iar prinderea lor în vederea demontării se poate face mult mai uşor. eliberând astfel rulmentul de pe fusul 4. Un procedeu mai perfecţionat îl constituie demontarea bucşelor de extracţie cu presa hidraulică portativă. 5) se demontează prin înşurubarea unei piuliţe 1 pe filetul exterior al bucşei. La rulmenţii demontabili. 4. Piuliţa se sprijină pe inelul interior al rulmentului 2 şi în acelaşi timp. Procedee de demontare a rulmenţilor. Rulmenţii montaţi cu bucşe de extracţie 3 (fig. Fig. 5. operaţia de demontare se simplifică deoarece în acest caz se poate separa inelul exterior de cel interior. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 49 . prin înşurubare.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Fig. trage bucşa extractoare. Demontarea rulmenţilor fixaţi în bucşă cu extracţie.

pe fus se obişnuieşte să se încălzească inelul interior la temperaturi de 80 -90°C. până când fac contact cu pereţii inelului interior. După ce se încălzeşte inelul interior demontarea propriu -zisă se realizează cu unul din procedeele cunoscute.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Pentru a uşura demontarea rulmenţilor mari şi cu strângeri mari. Pentru aceasta se toarnă peste inelul interior ulei mineral încălzit. se dep lasează pe glisiera. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 50 . Fălcile 1. după ce sunt introduse în alezajul interior al rulmentului. iar fusul arborelui este izolat cu azbest sau carton (dispozitivul de demontare trebuie fixat în prealabil). prin deplasarea axială a bacului conic 2. rulmentul este extras cu ajutorul unui arc şi al unor gheare. Pentru demontarea rapidă a rulmenţilor cu role cilindrice montaţi direct pe fus se foloseşte un dispozitiv electric de extracţie care se centrează pe arbore şi încălzeşte prin inducţie) rulmentul în circa 30s. 6. cu ajutorul şuruburilor 3. după aceea. Prin acţionarea şurubului conducător 4 ce se sprijină pe fundalul alezajului din carcasă se scoate rulmentul. Demontarea rulmenţilor din alezaje înfundate. Fig. Extragerea rulmenţilor din alezajele înfundate ale carcaselor se realizează cu ajutorul preselor de tipul celei reprezentate în figura 6.

b). cu ajutorul dornurilor. 9. 7. 8. 7. 9) şi al unei bile de oţel 3. 7. Demontarea bucşelor cu ajutorul preselor manuale Bucşele care nu se mai refolosesc se pot demonta cu ajutorul dornurilor (fig. Fig. în cazul că se mai refolosesc.Demontarea lagărelor cu alunecare şi a bucşelor. pentru ca aceasta să poată fi extrasă complet din alezajul carcasei. iar dacă nu se mai refolosesc. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 Fig. este deplasată axial prin rotirea piuliţei 2 ce se reazemă pe flanşa 3. (fig. Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Presele manuale folosite la demontarea bucşelor pot acţiona prin tragere (fig. Scoaterea bucşelor dintr-un alezaj înfundat. până când bucşa este eliminată de alezajul carcasei. tija filetată 1. Lagărele şi bucşele montate prin presare. după ce acesta a ven it în contact cu bila. se demonstrează cu ajutorul preselor manuale. În primul caz. în cel de -al doilea caz. a) sau prin împingere (fig. Fig. p reselor hidraulice şi pneumatice sau cu ajutorul dispozitivelor de extracţie. Extragerea bucşei 2 se face pe măsura înşurubării tarodului. Demontarea bucşelo r cu ajutorul dornurilor. 8) sau cu ajutorul unui tarod 1. montată cu un capăt în flanşa 5. Distanţierele 4 trebuie să aibă o înălţime egală cu cel puţin înălţimea bucşei. pe partea frontală a bucşei se aşează dopul 7 asupra căruia se acţionează cu şurubul 2. 51 .

Metodele fizico-chimice sunt cel mai des utilizate. utilajelor şi a pieselor componente ale acestora a bavurilor. Îndepărtarea acestor depuneri şi impurităţi se poate realiza prin me tode mecanice şi fizico-chimice. oxizilor. deoarece sunt foarte productive. Principalele procedee folosite în aces t scop sunt. utilajelor şi ale pieselor componente ale acestora sunt acoperite la exterior şi interior de diferite impurit ăţi. PROCEDEE DE CURĂŢARE (piese mari. vopselei vechi etc. de pe suprafeţele maşinilor. Metodele mecanice se pretează îndeosebi la îndepărtarea.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 6 SPĂLAREA ŞI CURĂŢIREA PIESELOR Suprafeţele maşinilor. METODE FIZICO-CHIMICE au la bază folosirea: ultrasunetelor bombardarea cu ioni soluţiilor chimice soluţii chimice asoci ate cu ultrasunete sau curent electric Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 52 . a). dălţi) MANUALĂ (jet de nisip sau bile) SABLARE (la piese mici. depuneri şi pelicule care trebuie îndepărtate complet în procesul de reparare pentru a permite constatarea defectelor şi efectuarea lucrărilor ulterioare în condiţii corespunzătoare. cu perii. prin frecare) ÎN TOBE b). asigură o suprafaţă perfect curată şi pot fi mecanizate şi automatizate toate lucrările legate de spălare.

neutru. în care se produce o descărcare electrică între doi electrozi. în procent de 6 -8%. iar inelul exterior se roteşte până când căile de rulare. activ din punct de vedere chimic şi care împreună favorizează îndepărtarea depunerilor. după care se adaugă ulei mineral subţire. corpurile de rulare şi colivia se vor curaţi complet. Rulmenţii se spală în produse petroliere sau ulei mineral fierbinte. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 53 . Ungerea se face prin rotirea lentă a rulmentului într -o baie de ulei. Spălarea cu ultrasunete se bazează pe acţiunea mecanică a ultrasunetelor care se propagă într -un mediu lichid. Spălarea în ulei fierbinte se face într -o baie încălzită electric. Curăţirea pieselor prin bombardarea cu ioni se aplică în scopul obţinerii unor suprafeţe foarte curate la piesele cu precizie înaltă. piesele fiind aşezate la anod sau la catod. Această metodă se bazează pe acţiunea curentului electric asupra unor piese montate la catod şi scufundarea într -un electrolit activ din punct de vedere chimic faţă de elementele ce trebu ie îndepărtate. După spălare. Spălarea în produse petroliere se face astfel: într -un vas curat se toarnă produse petroliere până ce acoperă toţi rulmenţii care trebuie spălaţi. după ce în prealabil s -a făcut o curăţire grosieră. În timpul spălării. piesele sunt introduse într -un mediu gazos. până la temperatura de 80°C. rulmentul se usucă şi apoi se unge. Ionii care se formează în gazul din recipient bombardează piesa şi înlătură toate depunerile. Pentru aceasta. cu presiune scăzută.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Instalaţiile de spălare şi curăţire electrolitică sunt folosite la îndepărtarea depunerilor de orice natură de pe piese şi ca operaţie prealabilă a unor procese ulterioare (cromare. inelul interior se imobilizează. nichelate).

aceasta se află în reparaţie). Vor fi admise ca piese bune numai acelea care se încadr ează strict în prescripţiile din documentaţia maşinii. însă prin suprapunerea acestora unor operaţii cum sunt cele de recondiţionare printr -un procedeu adecvat şi cu o tehnologie corespunzătoare. uzurilor accentuate. caracteristicile fizico -mecanice etc. roţi dinţate etc. controlul cu instrumente şi dispozitive speciale pentru măsurarea uzurilor. După constatare pot rezultă următoarele categorii: piese care se încadrează în prescripţiile tehnice privind dimensiun ile.. durităţii. deformărilor. segmenţilor etc. Constatarea defectelor pieselor se face prin : controlul vizual pentru depistarea crăpăturilor. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 54 . încovoierilor. şi sunt bune de utilizat în forma respectivă fără alte intervenţii. la rulmenţi. din cauza gradului av ansat de uzare sau deteriorare. controlul elasticităţii arcurilor. piese la care nu se pot sau la care nu se justifică.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. controlul defectoscopic nedistructiv. 7 CONSTATAREA DEFECTELOR PIESELOR DEMONTATE ŞI SORTAREA ACESTORA După spălare şi uscare. controlul cu instrumente şi aparatură obişnuită pentru determinarea uzurilor. utilajul sau instalaţia respectivă (de regulă.. piese de recondiţionat (reparat) sau de înlocuit şi piese neutilizabile. sau se introd uc cu forme de predare în magazia de piese de schimb. din punctul de vedere tehnico economic. fisurilor care nu se văd cu ochiul liber. rezultă piese bune de utilizat.. ştirbiturilor.. rizurilor. în vederea refolosirii lor aşa cum reiese din figura 1. rupturilor. exfolierilor. piesele se supun procesului de constatare a defectelor şi sortarea se face în: piese bune. Piesele bune se remontează în maşina. răsucirilor etc. piese care nu se încadrează în prevederile prescripţiilor tehnice. calitatea suprafeţelor. să fie recondiţionate. gr ipajelor etc.

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Fig. 2) care. De el depinde în mare măsură succesul sau insuccesul acestei activităţi. activitatea de recuperare ± recondiţionare este plasată în cadrul celei de întreţinere şi reparaţii (fig. şi numai aici. utilajelor şi instalaţiilor. constituie cheia activităţii de recondiţionare. la producător. prin recondiţionare . în industrie. în unităţi specializate. de regulă. sau la t erţi. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 55 . se desfăşoară în ateliere şi secţii proprii. Funcţionarea acestui compartiment. în mod corespunzător. pentru că aici. va reintra în circuitul normal ± deja cunoscut. IMPOANT Datorită ponderii atât de însemnate a valorii pieselor de schimb în cadrul cheltuielilor totale pentru reparaţia maşinilor. s e hotărăşte soarta unei piese ± dacă aceasta va fi retopită sau. 1. Schema bloc pentru recuperare piese şi subansamble.

2. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 56 . modul de recondiţionare şi cotele la care trebuie obţinută piesa. Schema bloc de legături şi atribuţii. O dată cu întocmirea schiţei se va trece în foaia de constatare natura defectului. modul de rezolvare şi numărul de ordine al schiţei sau desenului. DE REŢIUT Pentru piesele care necesită recondiţionări. tehnologul care face constatarea întocmeşte o schiţă în care se va arăta prin linii groase locul ce trebuie reparat. după recondiţionar e.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Fig.

întocmindu -se lista tuturor lucrărilor şi schema succesiunii lor. iar liniile de activitate verticale vor fi cât mai scurte. în funcţie de acestea se va urmări identificarea deciziilor. elaborarea regulamentului de funcţionare. sectorului. Optimul de per soane care trebuie să fie conduse de un responsabil diferă în funcţie de condiţiile locale. Rezultate bune se pot obţine dacă organizarea activităţii comparti mentului de întreţinere şi reparaţii va fi clar definită. adică stabilirea structurii organizatorice ilustrată de organigramă şi regle mentarea funcţionării ei prin regulamentul de organizare şi funcţionare. în vederea stabilirii unei reţele de legături cât mai corespunzătoare. Etapele generale ale procesului de elaborare a structurii organiza torice a întreprinderii. urmărindu -se în primul rând atingerea obiectivelo r. şi în consecinţă. 8 ELABORAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE Proiectarea organizării unui sector dintr -o întreprindere. sectorului. determinarea necesarului de personal pe categorii. identificarea activităţilor care urmează să se desfăşoare în întreprindere. se realizează prin definirea şi gruparea activi tăţilor. a infor maţiilor necesare. Recomandare: Organizarea trebuie să convină persoanelor pe care le cuprinde. care se prezintă astfel: precizarea şi clasificarea obiectivelor întreprinderii. astfel încât acestea să fie repartizate cât mai logic şi mai eficient de realizat. modul de execuţie.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. Activitatea va fi delegată clar. se va trece apoi la clasificarea lucrărilor după natura şi conţinutul lor. a funcţiunilor lor şi a atribuţiilor conducerii. se va baza pe reguli universal admise şi se va adapta la condiţiile şi situaţiile locale. nivelul de pregătire şi specialitatea solicitată. ţinând seama de persoanele care trebuie să coopereze. două funcţiuni principale: elaborarea proiectului sau a mecanismului pentru coordonarea activităţii. se succed într -o ordine logică. Organizarea structurii îndeplineşte. după de stinaţie etc. sect orului. fără suprapuneri. precizarea sarcinilor pe persoane şi gruparea acestora în com partimente (descrierea posturilor). în general. frecvenţa lor. definirea relaţiilor din interiorul întreprinderii .. evaluarea structurii. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 57 . Se vor evita treptele care nu servesc decât la primirea dării de seamă sau la transmiterea de ordine. aşezarea compartimentelor în orga nigramă şi precizarea legăturilor (stabilirea tipului de s tructură şi de organigramă). ca şi a întreprinderii de altfel. sector. să fie suplă şi să permită îndeplinirea funcţiunilor într -o manieră favorabilă. stabilirea lucrărilor necesare.

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Structura organizatorică a compartimentului de întreţinere. numărul de utilaje de acelaşi tip şi modul lor de dispersare în întreprindere Continuitatea operaţiilor şi procedeelor tehnologice utilizate. Domeniul de acţiune al compar timentului de întreţinere şi reparaţii. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 58 . care influenţează efectivul şi modul de specializare al personalului compartimentului. Situaţia calificării forţei de muncă. mărimea şi complexitatea lui depind de mai mulţi factori după cum reiese din sche ma de mai jos: Poziţia geografică a întreprinderii. Natura întreprinderii. Natura instalaţiilor. care poate fi amplasată izolat sau în cadrul unui complex strâns grupat teritorial. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Dimensiunea întreprinderii.

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Etapele elaborării structurii organizatorice. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 59 .

Operaţiile de demontare şi montare a echipamentelor. ce trebuie reparate. se execută de către echipe ce lucrează în instalaţii şi au totodată sarcina înlăturării şi prevenirii deranjamentelor. Recomandare: Sistemul de reparaţii centralizate este utilizat şi pentru întreprinderile grupate din punct de vedere teritorial sau în întreprinderile în care există număr mare de maşini de acelaşi tip. gradul de complexitate al lucrărilor. Pentru a evita dublarea funcţiilor de conducere pe verticală. gradul de calificare al forţei de muncă. În cazul sectorului de reparaţii de tip centralizat reparaţiile sunt grupate pe tipuri de lucrări sau utilaje fără să ţină seama de amplasa mentul acestora. Înainte de a se trece la executarea centralizată a reparaţiilor este bine să se studieze următoarele: evaluarea volumului lucrărilor de reparaţii propuse pentru centra lizare. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 60 . Toate reparaţiile se execută în cadrul unui atelier mecanic. Centralizarea lucrărilor de reparaţii este legată de crearea unor subun ităţi de reparaţii specializate în cadrul atelierului mecanic. este necesar să se realizeze o specializare maximă a funcţiilor de conducere pe ve rticală şi a funcţiilor de execuţie pe orizontală. în funcţie de numărul şi tipurile utilajelor tehnologice. Numărul de muncitori din aceste subunităţi diferă de Ia unitate la u nitate şi se stabileşte după mai multe criterii. etc. diminuarea controlului şi a responsabilităţilor.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. unde numărul de utilaje de reparat nu depăşeşte 100 la fiecare secţie. asigurarea executării pieselor de schimb centralizat. 9 ORGANIZAREA DE TIP CENTRALIZAT METODE DE ORGANIZARE CENTRALIZAT DESCENTALIZAT MIXT Organizarea de tip centralizat este răspândită în întreprinderile mici. specializarea echipelor de reparaţii urmărind ca prin aceasta să se ridice productivitatea muncii la lucrările de reparaţii.

Ca obiectiv de lucru al specialistului în aparate este. Grupa maşinilor este caracterizată prin prezenţa unor organe de mişcare (alternativă sau de rotaţie). existenţa unei rutine. recomandări care să conducă la reducerea frecvenţei reparaţiilor dat orate în special coroziunii. practic în foarte multe situaţii . dar mai ales inerţia unei părţi din personal. utilaje de separare etc. ungere. a fisurilor. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 61 . care au nenumărate particularităţi legate de etanşare. Utilajele se pot împărţi în trei grupe principale: aparate.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Recomandare: În scopul determinării naturii şi mărimii subunităţilor specializate de reparaţii este necesară analizarea problemei specificului utilajelor tehnologice. influenţei temperaturii şi presiunilor înalte. Scoaterea din funcţiune a aparatelor are loc în special în arma eroziunii. În situaţia actuală când se iau numeroase măsuri în vederea centra lizării şi specializării activităţilor de reparaţii. oboselii materialelor etc. maşini şi instalaţii (care vor cuprinde armăturile şi conductele). fac necesară o trecere tr eptată la centralizarea acestor activităţi. pe lângă ela borarea unor metode economice de reparaţii. trebuie găsite formele de organizare adecvate. Concentrarea acestui personal reprezintă. elaborarea de metode pentru măsurarea efectel or coroziunii. La instalaţii ce cuprind armături şi conducte apar probleme legate de coroziune. măsurarea depunerilor şi a grosimii pere ţilor. spargeri. compresoare. uzuri de s caune ale ventilelor etc. acest compartiment trebuie să facă recomandări grupelor de proiectare de utilaje. înlocuiri de trasee sau realizarea de noi instalaţii. Trecerea la sistemul de organizare de tip centr alizat. În acest sistem de organizare personalul necesar lucrărilor de repa raţii este afectat integral sectorului de întreţinere şi reparaţii. coroziunii. având ca fază intermediară sistemul de organizare mixt. Pe baza observaţiilor făcute. echilibrare dinamică şi statică. De asemenea. nu se poate face dintr odată. Aceste forme de organizare trebuie să nu conducă la perturbaţii în desfăşurarea normală a proceselor de producţie. vibraţii. deoarece sunt de rezolvat numeroase probleme şi în primul rând problema relaţiilor cu sectoarele de producţie. trecerea de la sistemul de organizare descentralizat la sistemul de organizare centralizat. În funcţie de compl exitatea şi natura lor aceste maşini pot fi grupate în: pompe.

un inginer sau maistru de specialitate. următoarele sarcini: 1 schimb). Organigrama sistemului centralizat. 1. care participă la planificările lucrărilor de întreţinere şi 1 reparaţii. revenindu -i însă aceleaşi atribuţii ca la varianta anterioară. întreţinere.să participe la pregătirea şi efectuarea reparaţiilor curente şi capitale de către întreţinere şi reparaţii echipele atelierului central. 1). De fiecare secţie de producţie se ocupă.să supravegheze lucrările de întreţinere un maistru de specialitate.să contribuie la planificarea reparaţiilor preventive şi a necesarului de materiale şi piese de schimb în calitate de specialişti. trecând la atelierul central. din cadrul sectorului de întreţi Varianta nere şi reparaţii. Fiecare secţie de producţie are un inginer sau maistru de specialitate a l Varianta secţiei respective.să urmărească gradul de uzură al pieselor muncitori) şi conducere ca la prima 2 variantă aparţin administrativ de importante şi să noteze datele respective necesare urmăririi fenomenelor de uzură.Operaţiunea de centralizare necesită parcurgerea mai multor etape: Etapa I Etapa II Etapa III Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Etapa IV Echipele din atelierele de secţie tr ec sub conducerea sectorului de întreţinere şi reparaţii. secţia de producţie. Efectivul echipelor se va reduce treptat. După cum reiese din organigrama sistemului centralizat de întreţinere şi reparaţii (fig. Fig. dar cu sediul tot Ia secţiile de producţie. dar rămân cu sediul Ia secţiile de producţie. conduşi de un inginer sau . cu sediul curentă şi să efectueze unele lucrări de la secţiile de producţie respective. urmăreşte şi recepţionează lucrările terminate. care poate avea sau 2 nu sediul în secţia ce o deserveşte. . dar aparţinând sectorului de . Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 62 . Echipe cu acelaşi efectiv (3 ²4 Varianta . principalele activităţi au fost divizate în compartimente. Echipele vor avea un efectiv de Acest personal va avea de îndeplinit în Varianta 3²4 muncitori (câte unul de fiecare principal.

privind utilajele şi instalaţiile.. între altele. întocmirea fişelor de lucru. analiza economică a lucrărilor de reparaţii. elaborarea planurilor tehnologice pentru recondiţ ionarea pieselor. în linii generale. Atribuţiile acestor grupe. întocmirea bonurilor de materiale. eliberarea documentaţiei pentru lucrările executate în ateliere. elaborarea planurilor de încărcare a atelierelor de reparaţii. urmărirea comandării şi încheierii contractelor pentru livrarea lor şi pieselor de schimb. elaborarea documentaţiei de reparaţii. elaborarea planarilor obligatorii de reparaţii a utilajelor şi insta laţiilor. sarcina lor principală trebuind să fie pregătirea concepţiei şi controlul activităţii de întreţinere fi reparaţii. planificarea aprovizionării cu materiale şi piese de schimb. menţinerea unei colaborări strânse cu institutele de cercetări în p rivinţa problemelor întreţinerii şi reparaţiilor. tipului şi stării tehnice a utilajelor şi instalaţiilor. ţinerea statisticii şi evidenţei în domeniul reparaţiilor. controlul stocurilor de magazie şi al păstrării materialelor şi pieselor de schimb. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 63 .Grupele reprezentate în partea superioară a organigramei sunt în strânsă legătură cu conducerea sectorului. evidenţa asupra numărului. actualizarea şi introducerea modificărilor în evidenţă care rezultă. sunt următoarele: Grupa plan. În funcţie de specificul şi de mărimea fiecărei întreprinderi. întocmirea statisticii consumului de materiale şi piese de schimb. efectuarea cercetărilor în domeniul recondiţionării pieselor de schimb. elaborarea planurilor tehnologice pentru producţia pieselor de schimb. elaborarea bilanţului între necesar şi posibilităţile existente de reparaţii. urmărire reparaţii are ca sarcină: Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII evidenţa mijloacelor fixe din întreprindere. elaborarea normativelor de reparaţ ii. planificarea şi calculul cheltuielilor atelierelor de re paraţii. elaborarea planurilor operative de reparaţii. verificarea materialelor din magaziile întreprinderii şi din sculărie în ce priveşte asigurarea efectuării sarcinilor la locul de muncă. fiind direct subordonate aces teia. efectuarea cercetărilor de exploatate. aceste grupe pot avea un personal mai mult sau mai puţin numeros. în urma reparaţiilor sau modernizării mijloacelor fixe etc. Grupa concepţie are în sarcină: elaborarea instrucţiunilor de exploatare a utilajelor şi instalaţiilor. elaborarea planurilor tehnologice pentru reparaţiile utilajelor şi instalaţiilor.

ƀ controlul exploatării şi utilizării construcţiilor.). precum şi elaborarea propunerilor care au ca scop lichidarea cauzelor avariilor. modelărie. participare la recepţia utilajelor şi instalaţiilor noi precum şi a celor reparate.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Grupa control instalaţii are sarcini deosebit de importante. izolaţii de tot felul şi electrod epuneri. ƀ controlul calităţii lucrărilor de înt reţinere şi reparaţii efectuate. Supravegherea construcţiilor: ƀ participare la planificarea reparaţiilor clădirilor. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 64 . de la o secţie la alta. compartimentul reparaţii instalaţii asigură echipamentele care lucrează nemijlocit în instalaţii. precum şi executarea reparaţiilor în atelier. c. compartimentul lucrări speciale execută reparaţiile maşinilor. la care s-au adăugat problemele legate de AM. compartimentul lucrări edilitare asigură întreţinerea şi repara ţiile drumurilor. atât la lucrări de întreţinere cât şi în cazurile deosebite când se produc avarii. execută lucrări de tâmplărie. Supravegherea ungerii: y elaborarea instrucţiunilor de ungere. privind metodele de stabilire a maşinilor şi a pieselor necesare pentru reparaţii. (pompe şi compresoare. care pot fi defalcate în următoarele activităţi: a. ƀ păstrarea documentaţiei referitoare la avariile construcţiilor. În cadrul activităţii mecanice. În cadrul activităţii energetice şi AM (aparate pentru măsurare) s -a păstrat divizarea existentă în electro şi termoenergetică (aceasta incluzând şi problemele hidroenergetice). compartimentelor le revin următoarele atribuţii: atelierului mecanic îi revine în principal sarcina fabricării pieselor de schimb necesare întreţinerii şi reparaţiilor. tinichigerie. terasamentelor. controlul calităţii reviziilor tehnice şi a reparaţiilor efectuate. y elaborarea normelor de consum pentru unsori şi materiale necesare pentru întreţinere. clădirilor. y dări de seamă în domeniul gospodăririi lubrefianţilor. maşini -unelte. păstrarea documentaţiei şi a rapoartelor de avarie. construcţiilor. y elaborarea graficelor de ungere pe ntru echipele de ungere. Supravegherea utilajelor şi instalaţiilor: elaborarea normelor necesare pentru recepţia reparaţ iilor. în cadrul întreprinderii. ƀ elaborarea normelor de recepţionare a clădirilor după reparaţii. vopsitorie. Grupa transporturi are de rezolvat problemele legate de transport. elaborarea materialelor metodologice. maşini de ridicat şi transportat etc. y aprecierea calitativă a unsorilor şi uleiurilor aprovizionate. y controlul calităţii activităţii de ungere. b.

fără ca structura de bază să se modifice. se pot stabili indicatori reali pentru sectorul de întreţinere rep araţii prin ţinerea evidenţei stricte a realizărilor şi cheltuielilor. se asigură asistenţă tehnică de calitate din partea specialiştilor sectorului pentru lucrările mai pretenţioase. dintre care mai importante sunt următoarele: optimizarea aplicării sistemului conform condiţiilor concrete din fiecare întreprindere. rezolvarea problemei pieselor de schimb. întâlnit mai mult în cadrul activităţii ener getice şi AM se recomandă să -şi extindă activitatea la tot sectorul de întreţinere şi reparaţii. cu condiţia să i se pună la dispoziţie mijloacele adecvate de acţiune. prin concentrarea atelierelor de întreţinere existente în secţiile de producţie. în funcţie de condiţiile specifice. Organigrama prezentată şi descrisă anterior este orientativă si. Centrul de monitorizare al sectorului se recomandă să se înfiinţeze la momentul trecerii Ia sistemul de prelucrare automată a datelor privind întreţinerea şi reparaţiile. existenţa unor normative reale pentru întreţinere şi reparaţii. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 65 . realizându -se o creştere însemnată a productivităţii muncii. oferă posibilitatea mecanizării şi chiar automatizării prelucrării datelor. poat e diferi de la o întreprindere la alta. forţa de muncă este mai bine utilizată datorită posibilităţii mai eficiente de supraveghere şi control. crearea unor grupe de planificare şi urmărire. asigură ridicarea nivelului profesional al cadrelor. reducând perioadele de oprire şi ducând deci la economii în producţie. punându -se astfel Ia dispoziţie date preţioase pentru activitatea de viitor a sectorului. de tehnologie etc. maşinile şi utilajele din dotarea sectorului pot fi încărc ate la capacitatea nominală prin centralizarea lor în ateliere specializate. AVANTAJE asigură promptitudinea intervenţiilor şi calitatea lucrărilor efectuate prin crearea echipelor specializate. spaţiile de lucru sunt folosite mai raţional.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Dispeceratul intervenţii .. dar mai ales oferă posibil itatea concentrării unei importante forţe de muncă în cazul unor lucrări dificile urgente. Recomandare: La introducerea sistemului centralizat trebuie rezolvate numeroase probleme.

specialiştii unei întreprinderi nu au. în cazul în care în instalaţii apar deranjamente care trebuie înlăturate. Această situaţie conduce la utilizarea neraţională a timpului de lucru în ateliere şi la scumpirea costului reparaţiei. care împiedică specialiştii întreprinderii să trateze şi să rezolve o problemă cu promptitudine. reprezintă surse de informare limitate. la toate nivelele tehnologice.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII DEZAVANTAJE prin centralizarea reparaţiilor. rezultatele cerce tărilor mai avansate în domeniile de lucru similare. în general. atelierele stat deseori solicitate să execute lucrări minore. care să dovedească polivalenţă tehnică. informaţii sau documentaţii suficiente privind: accidente sau avarii produse în insta laţii similare. fiecare întreprindere în parte nu -şi va putea permite să formeze complet. fiind obligate să întrerupă pentru scurt timp lucrările în curs. un personal cu o specializare înaltă. cauzele lor probabile şi măsurile luate. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 66 .

Organigrama unui sistem de reparaţii descentralizat. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 67 . iar diversitatea tipurilor de utilaje este foarte mare. (fig. acestea se execută de către atelierele secţiilor de producţie. Organigrama sistemului descentralizat. pentru fiecare grupă şi domeniu de activitate este: Fig. deja făcute. moder nizările de utilaje şi piesele de schimb. 1. Această formă de organizare este utilizată la întreprinderile mari. unde numă rul utilajelor depăşeşte 150 în flecare secţie a întreprinderii. la care sunt valabile observaţiile. În atelierul mecanic central se execută numai reparaţiile capitale. 1). 10 ORGANIZAREA DE TIP DESCENTRALIZAT În cazul formei descentralizate de organizare a lucrărilor de reparaţii. la unităţile care sunt răspândite pe un teritoriu vast.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR.

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII AVANTAJE muncitorii din secţii se specializează în repararea utilajelor din secţia respectivă. limitarea asistenţei tehnice la nivel de maistru sau inginer de secţie. Această situaţie conduce la utilizarea neraţională a timpului de lucru în ateliere şi la scumpirea costului reparaţiei. datorită dispersării munci torilor de întreţinere şi reparare pe secţii de producţie. folosirea neraţională a utilajelor (maşini -unelte. atelierelor de întreţinere şi reparare. fără o bună coordonare este greoaie o colaborare între secţii şi atelierele mecanice la reparaţii pretenţioase. intervenţiile sunt mai prompte. utilizarea neraţională a forţei de muncă. folosirea neraţională a spaţiilor de l ucru. DEZAVANTAJE prin centralizarea reparaţiilor. datorită subor donării unei părţi a personalului lor. calitatea mai scăzută a lucrărilor. indicatori de plan nereali ai secţiilor de producţie. deoar ece personalul de întreţi nere şi reparaţii se află mai aproape de utilaje. fiind obligate să întrerupă pentru scurt timp lucrările în curs. atelierele stat deseori solicitate să execute lucrări minore. prin dispersarea munci torilor pe aceste puncte de lucru. se economiseşte timp şi manoperă prin eliminarea transportului pieselor de la secţie la atelierul central. în cazul în care în instalaţii apar deranjamente care trebuie înlăturate. creşte gradul de răspundere al personalului de reparaţii din secţii. datorită dispersării atelierelor de întreţinere şi reparare în secţiile de producţie. SDV -uri) din atelierele de întreţinere şi reparare şi încărcarea lor scăzută. eficacitate scăzută a intervenţiilor în caz de avarii sau intervenţii care necesită un volum important de muncă. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 68 .

problemele de aglomerare sau de lipsă de personal calificat la anumite lucrări sunt operativ rezolvate. să se execute mai multe lucrări cu oameni puţini. Recomandare: Unităţile industriale foarte întinse se pot împărţi pe zone de întreţinere de tip centralizat sau descentralizat. fie nici una . Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 69 .Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. se ajunge. muncitorii fie că primesc două comunicări pentru lucru. DEZAVANTAJE solicitările de reparaţii se primesc la sediul central în loc să se primească la atelierele de secţii. apar greutăţi şi delăsă ri în lucrările de evidenţă. AVANTAJE urmărirea simplă a personalului de execuţie între secţii şi atelierele cen trale funcţie de complexitatea problemelor apărute. Se aplică la întreprinderile cu 100 ± 150 de utilaje şi instalaţii pe fiecare secţie. etc. pot exista schimburi de experienţă calificată între muncitorii de la secţii şi de la atelierul central. 11 ORGANIZARE DE TIP MIXT Aceasta este o combinaţie a celor două sisteme anterioare. precum şi dispunerea lor pe teritoriul într eprinderii. în funcţie de mărimea şi complexitatea utilajelor. printr -o bună organizare.

buna utilizare a personalului.volum mare de muncă în timp scurt. . modernizări sau montări de noi utilaje etc. stabilită anterior (ani. . cu utilaje unicat fără posibilitatea creării de stocuri în tre fazele de fabricaţie (de exemplu linia de asamblare din cadrul unei întreprinderi de automobile).volum mare de piese de schimb ce trebuie aprovizionate simultan. Tipuri de opriri şi caracteristicile acestora. Oprirea eşalonată se utilizează în cazul întreprinderilor cu un număr mare de maşini şi utilaje similare şi la care există posibilitatea creării de stocuri de semifabricate între fazele procesului tehnologic. . 12 ORGANIZAREA OPRIRILOR PROCESULUI DE PRODUCŢIE ÎN SCOPUL EXECUTĂRII REPARAŢIILOR În întreprinderile industriale opririle pentru realizarea reparaţiilor se fac prin scoaterea temporară din funcţiune a tuturor utilajelor unei linii sau secţii de fabricaţie. În funcţie de specificul fabricaţiei şi al liniilor tehnologice se adoptă două tipuri de opriri pentru efectuarea reparaţiilor: oprirea eşalonată. trimestre etc. Cu ocazia opririlor se execută repararea util ajelor clasice şi a utilajelor fără rezervă. în funcţie de parametrii nominali. .întreruperea nu deranjează continuitatea producţiei. pentru o perioadă de timp. TIPUL OPRIRII Eşalonată AVANTAJE .). de -a lungul unei perioade de timp mai lungă. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 70 . astfel ca acestea să funcţioneze normal până la oprirea următoare. DEZAVANTAJE Tabelul 1 Pericol de accidente deoarece se lucrează în vecinătatea unor maşini şi utilaje în funcţionare. a). înlocuirea pieselor de schimb uzate. funcţionarea. ai tuturor utilajelor.întreruperea producţiei pe o perioadă de timp poate conduce la perturbaţii în activitatea altor sectoare. în scopul reparării. executarea unor sistematizări de utilaje. oprirea simultană pentru o perioadă de timp scurtă (2 ± 4 săptămâni). Tipuri de opriri.repartizare în timp a activităţilor de producţie. . întreg efectivul de utilaje al secţiei este adus simultan în stare de funcţionare ameliorându -se uniform.calitatea lucrărilor este stânjenită de concentrarea de forţe de muncă mari pe un spaţiu limitat. Condiţii optime de acces la utilaje.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. astfel ca oprirea pentru reparaţi i să nu întrerupă procesul de producţie (de exemplu secţiile de producţie din cadrul unei întreprinderi de automobile). . Simultană . Oprirea simultană este impusă de caracterul de flux continuu al fabricaţiei.urmărirea şi conducerea lucrărilor este dificilă datorită proporţiilor lor.

Operaţii pregătitoare pentru executarea opririlor Eşalonarea în timp a operaţiilor pregătitoare Cu un an înaintea opririi Tipul de operaţii pregătitoare Tabelul 2 Lunar Cu o lună înaintea opririi Cu o săptămână înaintea opririi . în funcţie de durata opririi.Stabilirea volumului de lucrări în ore/om pe diferite meserii şi maşini.Executarea unei verificări a graficelor de lucrări şi punerea în concordanţă a acestora cu starea tehnică a instalaţiilor prin completarea unor eventuale lucrări neprevăzute impuse de modificări în timp a stării instalaţiei.. Se analizează împreună cu conducerea întreprinderii studiul lucrărilor pregătitoare. piese de schimb. centrală.Propunerea de grafic pentru oprire cuprinzând lucrările pregătitoare. trimestriale. a între prinderii şi de volumul de producţie pe care îl condiţionează oprirea. influenţa anotimpurilor asupra procesului de producţie . în cazul producţiei sezoniere. oprirea se va planifica când se preconizează goluri de producţie sau este asigurată o rezervă de produse finite ale întreprinderii.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII sunt: Factorii care condiţionează opririle de producţie în vederea efectuării reparaţiilor planul de producţ ie. opririle pot fi: lunare. pentru efectuarea reparaţiei. . anuale. ţinând seama de factorii menţionaţi. Periodicitatea opririlor se stabileşte în funcţie de amploarea lucrărilor executate şi de tipul instalaţiilor. O eşalonare a timpilor şi operaţiilor executate în cadrul pregătirii opririlor se dă în tabelul 2. . cu indicarea termenelor de sosire ale acestora Analiza stadiului aprovizionării şi a lucrărilor pregătitoare în vederea opririi. Opririle se planifică din timp (de obicei cu un an înainte). semestriale. utilităţi et c. la mai mulţi ani. Astfel. se va ţine seama de posibilităţile de aprovizionare cu materiale. Se întocmeşte un grafic ce este avizat de întreprindere. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 71 . minister. Recomandare: Pentru a realiza o corelare bună cu secţiunile de plan şi pentru asigu rarea unei opriri pentru reparaţii eficiente. modul de încărcare al instalaţiilor ce furnizează energie electrică şi termică (consum de vârf 1 octombrie ² 31 martie). planul de desfacere . aceasta se pregăteşte din timp (un an ± 6 luni). . planul de aprovizionare . beneficiarii produselor secţiei sau întreprin derii oprite nu trebuie să aibă perturbaţii în planurile lor de producţie datorită opririi. responsabilii de lucrări şi termenele de execuţie.Stabilirea materialelor şi pieselor de schimb necesare.

Secţia Tipul opririi Perioada opririi Număr de zile de oprire Observaţii Tabelul 4. Nr. 4.). Întreprinderea: ««««««««««««. materialele şi piesele de schimb existente.. Caracteristici. Denumirea crt. dimensiuni U/M Cantitatea Furnizor Comandă reparaţie Termen livrare Obs.. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 72 .Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Lucrările pregătitoare pentru executarea reparaţiilor în timpul opririi instalaţiilor. crt.. Nr. materiale piese de schimb. punctelor slabe din instalaţii. potenţialul întreprinderii privind forţa de muncă. Acestea necesită cunoaşterea: amănunţită a stării tuturor instalaţiilor. Denumirea crt. executării la terţi a unor lucrări pe maşini -unelte. Tabelul 5. lucrări de electronică sau electrice speciale etc. Caracteristici. Grafic de opriri pentru anul: «««« Nr. Recomandare: În tabelele 3. Necesarul de materiale de aprovizionat pentru oprirea generală a secţiei. Întreprinderea: ««««««««««««. se referă la necesarul de forţă de muncă. 1 2 . Grafic de opriri pentru reparaţii. dimensiuni Canti . 5 şi 6 se prezintă câteva date privind documentaţia necesară. desen sau proiect Executant Coman dă reparaţie Termen livrare Obs. executării unei lucrări de specialitate (acoperiri de protecţie. cu cea mai mare frecvenţă a defecţiunilor. pieselor 1 2 . posibilităţilor de colaborare în vederea obţinerii de muncitori calificaţi. Ia sculele necesare precum şi la asigurarea condiţiilor de sănătate şi securitate a muncii şi PSI.MateU/M tatea rial Nr. Necesarul de piese de schimb de aprovizionat pentru oprirea generală a secţiei. tuturor informaţiilor necesare pentru alcătuirea unui grafic realist de oprire pentru reparaţii. Întreprinderea: ««««««««««««. materialului 1 2 . Tabelul 3.

Durata opririlor generale este în general de 2 ± 5 săptămâni. crt. orei. altele confec ţionate din materiale neadecvate). a modului de oprire a secţi ilor. O analiză critică a cauzelor dificultăţilor întâmpinate la oprirea anterioară. comandamentul are sarcina să analizeze stadiul lucrărilor zilei precedente şi pregătirea lucrărilor pentru ziua următoare.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Tabelul 6. manipulări de piese grele. Se constată astfel greutăţile ivite pe parcurs şi se iau măsurile indicate pentru a se încadra reparaţia în termen. de comisii de SSM şi PSI. în funcţie de factorii enumeraţi anterior.. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 73 . se folosesc uneori muncitorii de la instalaţiile oprite. organizare insuficientă a depozitelor. Nr. programul de lucru. la sfârşitul fiecărei zile de lucru. pentru oprirea generală a secţiei. dotarea necorespunzătoare cu scule (lipsa unora. În această perioadă se utilizează întreaga capacitate tehnică şi de execuţie a întreprinderii pentru a scurta durata de oprire a utilajului şi repunerea în funcţiune în condiţii de siguranţă. Conducerea lucrărilor este încredinţat ă unui comandament a cărui activitate este sprijinită de corpuri de dispeceri pe secţii. la montaj etc. mecanicul de secţie şi şeful de echipă. componenţa comandamentului şi ora de analiză a lucrului zilnic. după care se încheie procesul verbal de recepţie. deficienţe în organizarea lucrărilor şi a echipelor de repar aţii. spălări de piese. În timpul perioadei de oprire pentru reparaţii. Pe măsură ce lucrările sunt terminate se face o ultimă verificare de către şeful de secţie. b). Întreprinderea: ««««««««««««. slaba mecanizare a lucrărilor. 1 2 . Denumirea meseriei Ore de lucru necesare Ore de lucru acoperite cu personalul existent Necesar suplimentar Observaţii Ore lucru Număr muncitori După terminarea lucrărilor de pregătire se va emite de către direcţie un ordin de serviciu cu indicarea zilei. care vor fi utilizaţi la: operaţii de curăţ ire. Scopul introducerii metodelor rapide de reparaţie este micşorarea duratei de staţionare a utilajului şi micşorarea costului lucrărilor de reparaţii. potenţial insuficient al atelierelor de reparaţii. Metode folosite pentru reducerea timpului de oprire. Orele de lucru necesare pe meserii. constată în general: lipsa operaţiilor pregătitoare. Pentru completarea echipelor de muncitori calificaţi reparatori. Lucrările pot fi urmărite în urma întocmirii unui grafic reţea. în funcţie de complexitatea şi numărul lor.

Executarea încercărilor prevăzute de condiţiile tehnice ale utilajului. Sortarea pieselor demontate. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 74 . Remontarea acestor piese şi asamblarea întregului utilaj. organizarea personalului ajutător. executarea reparaţiilor în două sau trei schimburi şi în zilele de repaos. pregătirea din timp a foilor de constatare a stării utilajului. mecanizarea lucrărilor echipelor. fără de montarea de pe fundaţie. pregătirea proceselor tehnologice de reparaţie. Repararea pieselor uzate sau cu defecte. pregătirea documentaţiei necesare pentru executarea lucrărilor de reparaţie.. Remedierea defectelor apărute în urma probelor. executarea reparaţiei pe locul de instalare a utilajului. executarea reparaţiei simultan cu mai multe e chipe. aprovizionarea şi pregătirea tuturor mijloacelor şi materiale lor necesare pentru efectuarea reparaţiilor. LUCRĂRI DE REPARAŢIE Reglarea funcţionării utilajului. Predarea utilajului în exploatare. spălarea utilajului şi a pieselor. Demontarea. a pieselor de schimb etc.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII S-a observat o reducere a timpului reparaţiilor prin luarea unor măsuri organizatorice şi tehnice cu caracter general: pregătirea locului de muncă.

Pe de altă parte. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 75 . Subansamblurile demontate se înlocuiesc cu altele reparate şi pregătite în prealabil. normativele de lucru pentru operaţiile tehnologice. subansamblul să prezinte o combinaţie de piese. Metoda necesită o ajustare a pieselor la montarea lor în subansamble precum şi Ia montarea subansamblelor în ansamblul utilajului sau instalaţiei. Pregătirea subansamblelor se va face de către personal specializat care dispune de o tehnologie nouă şi instrumente de control de mare precizie. au fost elaborate: toate SDV -urile necesare. Aceasta constă în demontarea şi montarea utilajelor pe subansamble.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII METODE DE REPARAŢII Metoda reparaţiilor pe subansamble Metoda reparaţiilor la banc Metoda reparaţiilor în mai multe schimburi Metoda reparaţiilor pe subansamble. desenele pieselor de schimb şi confecţionarea acestora. Aplicarea pe scară largă a acestei metode este adecvată în special la întreprinderile unde: există un mare grad de uniformitate al utilajelor şi al modelelor pieselor. tehnologia de montaj a subansamblelor. deoarece reparaţiile se pot executa în condiţii de deplină securitate şi igienă şi la un nivel tehnic ridicat. Recomandare: La alegerea subansamblelor care trebuie să fie pregătite se vor înde plini următoarele condiţii: subansamblul să fie format din piese componente care să nu aibă greutate prea mare care să influenţeze defavorabil condiţiile de transport şi de montare. care să permită îmbinarea cinematică cu alte subansamble şi încercarea preala bilă la banc. ce se montează direct pe agregatul respectiv. Metoda micşorează volumul de operaţii cu 30% din lucrările de reparaţie. există un număr mare de maşini şi utilaje. în ateliere mecanice. calitatea lucrărilor este superioară. iar scurtarea duratei de reparaţie este posibilă cu 30 ²50% faţă de metodele obişnuite.

d ² durata schimbului de lucru. ore. c). cu toate că durata opririlor pentru reparaţie se reduce la timpii de montare -demontare. ore. transportul lui în atelierul de reparaţii şi montarea agregatului de rezervă. Are o aplicabilitate limitată. Uneori este necesară completarea (pentru perioada opririi) a echipelor de reparaţie cu mun citori detaşaţi din alte unităţi. t ² norma de timp pentru executarea reparaţiei. L ² numărul schimburilor de lucru. zile. N ² numărul mecanicilor din schimbul respectiv. spaţii şi căi de acces în halele de fabricaţie care să perm ită demontarea. corelarea lucrărilor echipelor din schimburi cu activitatea echi pelor din atelierele de reparaţii pentru a se asigura frontul de lucru. Pentru utilizarea metodei sunt necesare următoarele condiţii: existenţa unor agregate de rezervă suficiente şi de acelaşi tip. Acesta constă în funcţionarea echipei de reparaţie în două sau trei schimburi. r ² unităţi de reparaţie. În afara metodelor enumerate anterior pentru micşorarea duratei opririlor de producţie pentru efectuarea reparaţiilor se mai pot stabili măsuri cu caracter general care derivă din formula: D = t · r / d·N·L·K n·Ke [zile lucrătoare] unde: D este durata reparaţiei. Recomandare: Metoda se poate aplica simultan cu metoda reparaţiilor pe subansamble. obţinându-se scurtări mari ale duratelor de oprire. iar fiecare schimb execută în mod succesiv lucrări de reparaţie.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Metoda reparaţiilor la banc. Metoda reparaţiilor în mai multe schimburi. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 76 . Această metodă presupune demontarea utilajului. Ke ² coeficient de utilizare a timpu lui de lucru de către mecanicii de reparaţie (în general Ke = 1). existenţa mijloacelor de transport necesare efectuării operaţiei. Kn ² coeficient de îndeplinire a normelor de timp de către echipa de reparaţie. organizarea unei supravegheri şi asistenţe tehnice în timpul tuturor schimburilor. Măsuri generale. Aplicarea metodei impune: existenţa unui volum mare de reparaţii. manevrarea şi montarea unui agregat.

Măsuri pentru ameliorarea duratei de opriri pentru reparaţii Mărimea asupra căreia se acţionează Notaţia Denumirea t Norma de timp pentru executarea reparaţiei Recomandări pentru ameliorarea duratei opririlor Tabelul 7 r d L Kn Ke Numărul de unităţi de reparaţie Durata schimbului Numărul de schimburi de lucru Coeficientul de îndeplinire a normelor de timp Coeficient de utilizare a timpului de lucru Numărul mecanicilor care lucrează simultan într-un schimb la repa rarea utilajului respectiv Mecanizarea lucrărilor . Organizarea raţionaliă a muncii. Mărirea numărului celor care lucrează simultan Ia repararea utilajului.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII În tabelul 7 sunt date câteva măsuri pentru ameliorarea duratei de opriri pentru reparaţie. Reducerea gamei de tipuri de utilaje. nedemontarea utilajului de pe fundaţie . Introducerea procedeelor cele mai noi de lucrau . pregătirea prealabilă a pieselor de schimb . redu cerea lucrărilor de ajustare. În cazul când nu se găsesc resurse de forţe de munca pentru completarea numărului de schimburi se face apel la ore suplimentare retribuite corespunzător. organizarea corectă a locurilor de muncă şi asigurarea lor cu scule şi piese de schimb din timp. modificări constructive ale utilajului în vederea sim plificării reparaţiilor şi întreţinerii. fără a afecta performanţele utilajului. Mărirea numărului de schimburi de lucru pentru personalul ce execută reparaţiile. aplicarea unor metode efici ente pentru descoperirea rapidă a defectelor. instruirea muncitorilor pentru utilizarea aces tora. N Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 77 . cointeresarea muncitorilor care execută reparaţia.

.Repararea utilajelor de transport şi încărcare. I Lucrări de forjare ± presare. .Menghine.Remontarea motoarelor ele ctrice. grupa II cuprinde lucrările mai mari.Ciocan de forjat. . L 700 ± 1500 mm.Curăţirea şi îndreptarea arborilor şi a axelor mici. .Înlocuirea şi ajustarea pieselor aparatajului electric. 78 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 .Maşini de bobinat. . încărcarea cu sudură a marginilor uzate a dispozitivelor de prindere. cu menţiunea că lucră rile din grupa II cuprinde în afara celor din tabel şi lucrările din grupa I.Sudarea pieselor avariate mai puţin importante. .Prese manuale sau mecanice.Confecţionarea bolţurilor şi a brăţă rilor din oţel rotund şi profilat. .Cuptoare de uscare. la fel grupa III cuprinde şi lucrările din grupa II.Revizia pieselor şi subansamblelor. de natura utilajelor şi de necesitatea zonei industriale respective (este posibil ca un atelier de reparare să servească mai multe întreprinderi aflate în aceeaşi zonă). . . Având în vederea această grupare. . se pot deosebi trei grupe de lucrări de reparaţii: grupa I cuprinde lucrările legate de piesele supuse uzurii rapide şi medii. Lucrări electro tehnice.Polizoare.Prese.Sudarea lanţurilor. remedierea defecţiunilor medii ( Rc1). la care se adaugă cele din tabel.Ajustarea lagărelor. Lucrări de sudură. . .Agregate de sudură. Dotarea atelierului de reparaţii .Uscarea bobinajului motoarelor pe locul instalării lor.Polizoare. . . . Exemple de lucrări . . grupa III cuprinde lucrări de complexitate tehnologică deosebită care necesită utilaje specializate (Rk).Maşini de găurit. a pieselor mici şi a pieselor de contact ale aparaturii electrice. Lucrări de reparaţie şi recomandări de utilaje Tabelul 1 Grupa Tipul de lucrări Lucrări de prelucrare mecanică şi montaj.Agregate de metalizare.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR.Confecţionarea cuzineţilor. . în cadrul atelierului de reparaţii se vor executa tipurile de lucrări din tabelul 1. pentru executarea lor nefiind necesare utilaje specializate din punct de vedere al tipului şi al dimensiunilor ( Rc2). dar care nu necesită o complexitate tehnologică mai mare. 13 ORGANIZAREA ATELIERELOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Atelierele de reparaţii sunt dimensionate în funcţie de mărimea întreprinderii.Strunguri paralele Ø 150 ± 200 mm. . . . În cadrul atelierului de reparaţie se exe cută producţia de piese de schimb şi reparaţiile de tip Rc şi Rk. . Din punct de vedere al conţinutului lor. .Maşini de rabotat.

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

Grupa

Tipul de lucrări Lucrări de prelucrare mecanică şi montaj. Lucrări de forjare ± presare. Lucrări electro tehnice.

Exemple de lucrări - Prelucrarea la strung a pieselor turnate din fontă, din oţel şi bronz cu greutăţi şi dimensiuni mijlocii (lagăre, roţi de antrenare, etc.) - Tăierea semifabricatelor pentru roţi dinţate de mică precizie. - Forjarea arborilor din blocuri până la 150x150 mm. - Călirea sculelor şi pieselor mici. - Rebobinarea parţială sau totală a motoarelor electrice şi a transfor matoarelor. - Confecţionarea aparaturii electrotehnice de complexitate mică. - Confecţionarea construcţiilor metalice mai uşoare. - Repararea unor asamblări sau construcţii metalice. - Îndreptarea elementelor de construcţii metalice mijlocii. - Turnarea roţilor dinţate din fontă, a lagărelor, a rolelor pentru transportoare şi maşini unelte, cupelor de elevator, tobelor de diferite dimensiuni, roţi de curea, saboţilor de frână, etc. - Prelucrarea pieselor turnate de dimensiuni mari pentru roţi dinţate, roţi de fricţiune şi tobe mari. - Confecţionarea arborilor de dimensiuni mari. - Lucrări de alezaj complicate. - Confecţionarea în serie a pieselor de rezervă cu durată mică de funcţionare. - Forjarea arborilor mari cu diametre peste 150 mm şi a semifabricatelor pentru angrenajele roţilor dinţate de dimensiuni mari şi de mare precizie. - Confecţionarea cârligelor cu capacitate mare de ridicare. - Călirea de piese mijlocii. - Confecţionarea de piese turnate mari pentru utilaje şi maşini unelte, a construcţiior metalice cu dimensiuni mijlocii, lucrărilor de reparaţii şi de recondiţionare a batiurilor de maşini.

Dotarea atelierului de reparaţii - Strunguri revolver. - Strunguri Carusel mici. - Maşini de frezat roţi dinţate cu module de la 2 la 8 mm. - Maşini de găurit. - Maşini de rectificat. - Ciocane pneumatice. - Cuptoare de încălzire pentru semifabricate. - Maşini de bobinat. - Cuptoare de uscare. - Tablou de forţă. - Maşini de alezat. - Banc de probă. - Foarfece mecanice. - Valţuri de îndreptat tablă. - Prese de îndreptat. - Agregate de sudură.

II

Lucrări de sudură. Lucrări de turnătorie

- Cuptoare normale de topire. - Cubilou pentru topirea fontei. - Maşini de frezat roţi dinţate cilindrice şi conice cu module medii şi mari. - Maşini mari orizontale de frezat şi alezat. - Strunguri Carusel. - Prese hidraulice de putere mare. - Ciocane de forjare. - Prese. - Nicovale. - Cuptoare pentru tratament termic.

Lucrări de prelucrare mecanică şi montaj.

III

Lucrări de forjare ± presare şi tratament termic Lucrări de sudură şi construcţii metalice

- Agregate de sudură (electrică, în argon, autogenă, etc.)

Corespunzător acestor tipuri de lucrări se apreciază că în cadrul atelierului de reparaţii se pot afla următoarele activităţi ce vor fi gru pate în cadrul unor secţii: prelucrări mecanice; turnătorie; forjă şi tratamente termice; construcţii metalice şi sudură; tâmplărie; vopsitorie; reparaţii electrotehnice.
Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 79

Pe lingă aceste secţii, atelierul de reparaţii poate conţine secţii specializate în reparaţiile unor tipuri de utilaje de mare frecvenţă în întreprinderile re spective (de exemplu secţia reparaţii pompe, compresoare), care vor cuprinde lăcătuşi mecanici specializaţi în repararea acestora.

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

În afară de suprafeţele de producţie ale atelierului de reparaţii, pe lâ ngă aceste ateliere trebuie să existe :

Suprafeţe auxiliare (depozite de piese de schimb, de piese recondiţionate, sculărie, staţie de transformare, punctul termic etc.)

Suprafeţe pentru scopuri social administrative (birouri, ateliere de proiectare piese de schimb, vestiare, duşuri, WC-uri etc.).

Amplasarea utilajelor în atelierele de reparaţii tre buie să asigure: succesiunea logică a procesului tehnologic de fabricaţie a piese lor de schimb, prin aşezarea maşinilor în ordinea operaţiilor tehnologice; organizarea raţională a locului de muncă punând în funcţie de destinaţia secţiilor, utilajele afere nte acestora; totalitatea măsurilor de sănătate şi securitate a muncii; reducerea pe cât posibil a distanţelor de transport, cât şi frecvenţa transporturilor; dimensionarea corespunzătoare a spaţiilor de reparaţie în funcţie de gabaritul utilajelor; posibilitatea de a încredinţa mai multe instalaţii sau maşini unui singur muncitor; posibilităţile de dezvoltare a atelierului.

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3

80

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 14
ORGANIZAREA ECHIPELOR DE REPARAŢII

Unul din mijloacele pentru atingerea obiectivelor activităţii de întreţinere şi de reparaţii o constituie forţa de muncă, care este constituită în general în echipe. Acestea sunt dispuse în funcţie de structura organizatorică adoptată. În general se deosebesc: echipele care execută reparaţiile şi lucrează în cadrul atelierelor de reparaţii; echipele care întreţin utilajele şi îşi desfăşoară activitatea în secţiile de producţie. Recomandare: Ponderea personalului de întreţinere şi reparaţii în cadrul unei întreprinderi variază între 20²35% din totalul personalului utilizat pentru producţie. Aceste valori scad spre limita inferioară în cazul când o serie de operaţii de întreţinere sunt preluate de către personalul productiv sau când reparaţiile sunt efectuate de o întreprindere specializată.
a). Organizarea echipelor din atelierele de reparaţii. Echipele din atelierele de reparaţii su nt organizate pe specialităţi: mecanice, electrice, electronice, în funcţie de mărimea întreprinderii sau secţiei respective. Ele execută în general lucrările Rc1, Rc2, Rk, modificările şi îmbunătăţirile utilajelor. Totodată, în ateliere se execută producţ ia de piese de schimb, cât şi recondiţionarea pieselor de schimb uzate înainte ca acestea să intre în depozitul respectiv. În scopul executării reparaţiilor, personalul din atelier este specializat. Această specializare poate acea Ia bază două criterii: organizarea echipelor specializate pe tip de reparaţie ( Rc1, Rc2, Rk,); organizarea echipelor specializate pe tipuri de utilaje (compresoare, pompe, maşini de prelucrare prin aşchiere, maşini de prelucrat prin deformare plastică, etc.). Cele două tipuri de organizare au avantaje şi dezavan taje (tabelul 1). Comparaţie între cele două moduri de organizare ale echipelor din cadrul atelierelor de reparaţii.
Tip de organizare a echipelor AVANTAJE - Echipa se specializează într -un anumit fel de lucrări. - Asigură o succesiune raţională a lucrărilor de montare şi demontare. - Utilizează mai bine di spozitivele. - Reduce durate de pregătire a personalului. DEZAVANTAJE Cunoaşterea insuficientă a comportării utilajului în exploatare. - Scăderea răspunderii personale pentru lucrările de reparaţie executate, deoarece o funcţionare defectuoasă poate fi pusă pe seama altei echipe de reparaţii. - Lipsa unui control sistematic al utilajului în timpul exploatării.
81

Tabelul 1

Pe tip de operaţie

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

Pe tip de utilaj

- Concentrarea întregii răspunderi, a tuturor felurilor de reparaţii, în mâna echipei de reparaţie specializată - Insuficienta cunoaştere a altor tipuri pentru utilajul respectiv. de utilaje. - Cunoaşterea perfectă a utilajului respectiv şi supravegherea siste matică a funcţionării utilajului.

Recomandare: În general este de preferat cel de al doilea criteriu care întăreşte răspun derea muncitorilor pentru executarea lucrărilor de reparaţii.

b). Organizarea echipelor din secţiile de pr oducţie. Echipele care întreţin utilajele în secţiile de producţie se compun din 10 ²20 oameni în funcţie de mărimea şi complexitatea secţiei şi au sarcina de a întreţine instalaţiile şi utilajele din secţiile de producţie precum şi executarea unor reparaţ ii simple. În unele întreprinderi în sarcina acestor echipe cade şi demontarea echipamentelor ce urmează să fie reparate. Echipa asigură asistenţa tehnică pe linie de întreţinere şi reparaţii în toate schimburile în care există activitate de producţie. În cadrul echipelor respective se pot adopta specializări pe tipuri de utilaje. Personalul specializat trebuie să urmărească utilajul în exploatare, să identifice eventualele perturbaţii în funcţionare şi să ia hotărâri cu privire la măsurile corespunzătoare.

Recomandare: Pentru utilajele unice, lucrările de reparaţii curente se pot executa de obicei în pauzele de prânz, iar lucrările pe ansamble de utilaj se pot executa în zilele de repaos (la utilajele cu funcţionare discontinuă) pentru a se evita întreruperile de producţie şi pentru menţinerea stării iniţiale a uti lajului.

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3

82

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 15
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PIESE DE SCHIMB

Una dintre operaţiile pregătitoare pentru executarea reparării şi întreţinerii utilajelor se referă la activitatea de piese de schimb. Problemele care se pun în organizarea activităţii de piese de schimb necesare pentru întreţinerea şi repararea utilajelor în tr-o întreprindere, se referă la: stabilirea necesarului de piese de schimb; organizarea producerii de piese de schimb sau aprovizionarea lor; organizarea depozitării şi circulaţiei pieselor de schimb.
a). Stabilirea necesarului de piese de schimb. Necesarul de piese de schimb trebuie să fie stab ilit cât mai aproape de nevoile reale, deoarece: subdimensionarea necesarului conduce la prelungirea duratei reparaţiilor şi deci oprirea nejustificată a producţiei; supradimensionarea necesarului atrage cheltuieli inutile şi pro voacă stocuri mari în magaziile de piese de schimb. În general, necesarul de piese de schimb depinde de durata lor de funcţionare, de producţia anuală şi de durata de folosire a maşinilor. Durata de funcţionare a pieselor este în funcţie de gradul lor de uzură. Piesa se înlocuieşte când uzura sa a atins o anumită valoare numită uzură critică . Este recomandabil ca piesele să aibă valori ale uzurii apropiate uzurii critice, deşi în realitate, datorită condiţiilor de exploatare neuniforme, uzura pieselor este diferită. Producătorul de utilaj are obligaţia să indice în catalogul maşinii, piesele de schimb şi duratele lor de funcţionare.

Recomandare: Atunci când nu dispunem de astfel de date din catalogul fabricantului de utilaj, se poate aplica metoda de mai jos cu următoarea struct ură; pe baza urmăririi statistice a consumului de piese şi uzurii pe o perioadă de timp mai îndelungată, se grupează piesele care au uzură critică apropiată. Piesele din aceeaşi grupă de uzură critică se vor înlocui simultan; se stabilesc duratele de funcţionare, într-un schimb, pentru fiecare grupă de piese cu aceeaşi uzură critică (tabelul 1 ). Această grupare se bazează pe două cerinţe economice şi anume: menţinerea piesei în funcţiune până la atingerea uzurii critice, iar pe de altă parte, micşorarea nu mărului de reparaţii la un utilai; se identifică cauzele care conduc la uzura pieselor, fapt ce permite înlăturarea acestora prin stabilirea unor măsuri concrete de exploatare sau de reproiectare a anumitor repere; se stabileşte necesarul de piese, ţinând seama de numărul pieselor dintr -o grupă, numărul grupelor de piese, numărul agregatelor de acelaşi tip şi numărul de schimburi în care funcţionează maşina.
Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 83

.. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 84 . în bucăţi. Duratele de funcţionare şi grupele de uzură ale pieselor ..... în bucăţi.... de acel aşi tip.. în bucăţi.. 1 2 Piesa Nr... Nr... D ² durata de funcţionare a pieselor de schimb... crt. în luni.... Întreprinderea«««««««. contract «««««««« Nr... bucăţi Nr.. C ² consumul total al pieselor de schimb în cursul perioadei de timp n. d ² durata planificată. Pentru nevoile interne. Datorită numărului mare şi a diversităţii pieselor de schim b.Tabelul 1. în fiecare întreprindere este indicat să se întocmească şi să se utilizeze un nomenclator de piese de schimb. diferite de sistemul clasificării generale.. Utilajul««««««««««. în luni. n ² numărul de luni din perioada determinată. respectiv după alte grupări decât cele din clasificarea generală. Piesele care se înlocuiesc datorită avariilor nu se iau în considerare.... A ² numărul agregatelor de acelaşi tip pe care se montează piesele respect ive. economie de muncă şi alte avantaje.. în bucăţi. Necesarul de piese de schimb pe o perioadă de timp planificat ă (de obicei corelată cu planul de reparaţii) se stabileşte la o funcţionare într -un schimb: N = P·d / D unde: N este necesarul de piese de schimb pe o perioadă de timp plani ficată.. atunci când prin aceasta se realizează o mai bună utilizare a echipamentelor de calcul.. P ² numărul pieselor de schimb de acelaşi tip dintr -un agregat. Piesele de schimb se codifică după un sistem care să facă posibilă identificarea şi urmărirea operativă a lor... P ² numărul pieselor de schimb de acelaşi tip dintr -un agregat.. se determină cu ajutorul relaţiei: D = n·A·P / C unde: D este durata de funcţionare a unei piese de schimb. în bucăţi.... Secţia . sau când evidenţa proprie reclamă informaţii mai detaliate sau de altă natură.. în luni. Astfel durata de funcţionare în luni a pieselor de schimb.. desen Durata de funcţionare Grupa de uzură Cauza Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Necesarul de piese de schimb se mai poate evalua prin stabilirea duratei de funcţionare pe baza datelor referitoare la consumul real de piese pe o perioadă determinată. întrep rinderile pot folosi sisteme proprii de clasificare şi codificare a produselor şi serviciilor.

există suprafeţe de înmagazinare pentru aceste subansamble. prelucrări mecanice. În afara pieselor de schimb care sunt confecţionate în atelier. utilajul la care se foloseşte. nerecuperabile. numărul desenului de execuţie.Sistemele proprii de clasificare şi codificare vor fi insă alcătuite astfel încât să permită transpunerea uşoară a informaţiilor interne în sistemul de clasificare generală a produselor şi serviciilor. Nomenclatorul de piese de schimb trebuie să furnizeze următoarele informaţii: codul. (FD 7. greutatea aproximati vă şi materialul piesei. După gradul de uzură. Această metoda se poate folosi cu succes acolo unde: există un număr mare de utilaje de acelaşi tip (pompe. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 85 . fig. stocul minim. numărul de piese în funcţiune şi norma de consum pe an. Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII b). iar probabilitatea de defectare a unei grupe de piese este mare. Activitatea de producere a pieselor de schimb se bazează pe colabo rarea între grupele de concepţie şi execuţie a pieselor din cadrul compartimentului de întreţinere şi reparaţii. forjă ri. se reco mandă o mare atenţie pieselor ce au fost utilizate. Pentru piesele de uzură recondiţionabile se organizează în atelierele de întreţinere şi reparaţii grupe de recondiţionare unde aceste piese se repară. este posibil să se adopte sistemul de schimbare la reparaţie a unui întreg subansamblu asamblat din organe de maşini ajustate în prealabil.). maşini unelte etc. Recomandare: Pentru utilaje care condiţionează procesul de producţie în mod impor tant. 1 şi 2). durata de reparaţie este mai lungă decât diferenţa de timp între demontarea şi montarea subansamblului. Organizarea producerii de piese de schimb şi a aprovizionării lor. unitatea producătoare. unde aceste piese recondiţionate se grupează în subansambl e ce se depun în magazii ca subansamble de schimb. preţul unitar şi echivalent. Atelierul de execuţie a pieselor de schimb este organizat pe grupe d e specialităţi (turnători. etc. se controlează şi se reintroduc în circuitul pieselor de schimb degrevând în acest fel importante capacităţi de producţie în atelierele de realizare ale pieselor de schimb. denumirea pieselor. siguranţa în funcţionare şi durata de oprire minimă sunt hotărâtoare pentru rolul utilajului respectiv.). în cadrul atelierelor de reparaţii se disting trei tipuri de piese: bune recondiţionabile.

5 ± 2 ani nu se recomandă să fie ţinute în magazie în stocuri minime. L ± necesarul lunar de piese de schimb ce corespunde consumului mediu. cât şi pentru aprovizionarea unor materiale cu specific pentru acti vitatea de întreţinere şi reparaţie. cât şi cele aprovizio nate din afară se păstrează în depozite. Tabelul 2 Stocul Minim Formula de calcul Nmin = T·L Observaţii T ± Durata ciclului de producţie corespunzătoare confecţionări i lotului pieselor de schimb (inclusiv perioada de timp necesară pentru efectuarea tuturor formalităţilor în legătură cu lansarea comenzii şi introducerea ei în plan). Maxim Nmax = (3«4)L Recomandare: Piesele a căror durată de serviciu este mult mai m are decât perioada de funcţionare între două reparaţii curente succesive şi egală cu. aprovizionarea pieselor de schimb prin stabil irea de contracte cu furnizorii (întreprinderi sau organe de comerţ). c). Pentru fiecare reper. Mărimea acestui compartiment poate varia în funcţie de mărimea întreprinderii de la 1 ± 3 oameni. Se stabilesc două stocuri: stoc minim la atingerea căruia se ştie când trebuie să fie lansată comanda către executant pentru un nou Iot de piese de schimb şi stocul maxim care reprezintă limita superioară a cantităţii de piese ce se admite a fi în stoc. 1. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 86 . se utilizează un compartiment de aprovizionare a pieselor de schimb.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII De multe ori printre piesele de schimb figurează poziţii ce se găsesc în comerţ (rulmenţi. Organizarea depozitului de piese de schimb. Stocul minim şi maxim de piese de schimb.) Pentru aprovizionarea lor. după nomenclatorul pieselor de schimb. Dimensionarea depozitelor de piese de schimb se face pe baza stocu rilor necesare. în luni. Atât piesele confecţionate în atelierele propr ii. se stabileşte cantitatea de piese care trebu ie să fie depozitată. iar la atingerea unui stoc minim (specific fiecărei tip de piese) să lanseze comandă de aprovizionare. urmărirea stocurilor existente în magazie sau depozitul de piese de schimb. în bucă ţi. organe de asamblare etc. Aceste stocuri se calculează conform tabelului 2. Compartimentul de aprovizionare are următoarele sarcini: întocmirea împreună cu tehnicienii a planului de aprovizionare cu pies e de schimb din ţară şi import.

Deosebirea între primul sistem şi cel de al doilea. piese de întrebuinţare mai rară. o reperare a amplasamentelor. în funcţie de gradul lor de utilizare: piese cu întrebuinţare mare şi consum regulat. situaţia pieselor de schimb care nu s -au mişcat un număr mare de luni. în funcţie de experienţa acumulată. Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII În afara pieselor şi subansamblelor finite. Primul sistem se utilizează pentru piesele de schimb a căror lipsă este absolut inadmisibilă. dispozitive şi scule utilizate în confecţionarea pieselor de schimb. stocul minim este o rezervă care se utilizează numai în cazuri accidentale. în dep ozitele de piese de schimb mai sunt stocate şi diferite materiale care sunt semifabricate pentru producţia de piese de schimb. la atingerea stocului intermediar se lansează comandă pentru executarea unui nou lot de piese de schimb. Pentru aceasta depozitele vor fi dotate cu inventarul necesar î nmagazinării pieselor de schimb (stelaje. se poate asigura centralizat la o întreprindere: variaţia stocului de piese de schimb la secţiile unităţii. se lansează comanda la atingerea stocului minim.Piesele de schimb din comerţ şi piesele utilizate în cantităţi mari (rulmenţi. în funcţie de condiţiile existente în secţii. Piesele de schimb din depozite se vor împărţi în trei grupe. Pentru a realiza o aprovizionare ritmică. care se află de obicei în stoc timp mai îndelungat. curele. pe ba za observaţiilor experimentale. garnituri) trebuie să se găsească în magazii în cantităţi mai mari care se vor corecta în primele luni de folosire. date referitoare la variaţia producţiei de piese de schimb la unităţile de fabricaţie. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 87 . lăzi. maxime şi intermediare. piese utilizate în caz de avarii. rafturi etc. cu piese de schimb din prima grupă a echipelor de întreţinere şi reparaţii se procedează în felul următor: pentru fiecare piesă se stabilesc stocurile minime. Pentru piesele de schimb din grupele a doua şi a treia. stocurile se pot modifica prin scăderi uşoare. Recomandare: La piesele din grupa a doua şi a treia. utilizarea în bune condiţii a suprafeţei de depozitare. Distribuirea rapidă a materialelor şi a pieselor de schimb se realizează. Piesele foarte grele se vor depozita în apropierea utilajelor respective. Prin trecerea pe calculator a supravegherii pieselor de schimb. reducerea la minim a operaţiilor de manipulare etc. constă în faptul că în siste mul cu stoc intermediar.) şi echipamente de evidenţă computerizată. cabluri. palete. dacă se adoptă: un plan de aranjare.

iar piesele mai uşoare în partea de sus. toate piesele de schimb trebuie să fie conservate şi prot ejate împotriva coroziunii.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Recomandare: Pentru o mai bună organizare a depozitelor se va avea în vedere. Sistem de legături ale depo zitului de piese de schimb. Pe măsura uscării unsorii de conservare sau a murdăririi. depozitarea se va face astfel ca accesul la piesele de schimb ce se folosesc mai des. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 88 . care se vor depozita separat în stelaje speciale. piesele trebuie spălate şi unse din nou. şuruburi conducătoare). În cele ce urmează se dă un exemplu de sistem de legături ale depo zitului de piese de rezervă. piesele grele se vor depozita în partea de jos a stelajelor. piesele recondiţionate vor fi introduse în magazie numai după ce vor fi controlate sau încercate. depozitarea pieselor de schimb pe grupe de maşini (cu excepţia pieselor lungi: axe. să se facă uşor . depozitarea pieselor uzate nu trebuie să se facă în aceeaşi magazie pentru a nu da naştere la confuzii care să provoace grave avarii în func ţionare. evidenţa organizată la depozitele de piese de schimb trebuie să permită: evidenţierea stocurilor şi a circulaţiei pieselor de schimb. comandat de calculator.

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 89 . utilajelor şi instalaţiilor necesită cheltuieli importante. Definiţie: Reparaţia este lucrarea efectuată în scopul menţinerii în stare de funcţionare a utilajelor. 16 IMPORTANŢA REPARĂRII MAŞINILOR. pentru producerea şi distribuirea diferitelor SDV -uri necesare procesului de producţie de bază. măresc perioada dintre reparaţii şi reduc cheltuielile pentru efectuarea acestora. UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR. O întreprindere de producţie pentru a funcţiona în mod ritmic şi cu eficienţă economică ridicată. eliberând. urmărind ca activităţile specifice fiecărei întreprinderi în parte să fie executate de unităţi propriii auxiliare şi de servire. pentru producerea ş i distribuirea diferitelor feluri de energie. la lucr ările de reparaţii participă un numeros personal muncitor cu înaltă calificare. paralel cu asigurarea acestora de către unităţi proprii ale întreprinde rii. un număr mare de muncitori calificaţi. Pentru desfăşurarea coerentă a acestor activităţi este nevoie să existe o repartizare judicioasă a volumului şi felului activităţilor realizate de fiecare unitate în parte. pentru alte lucrări. sau pentru asigurarea proceselor de transport şi depozitare. în plus. necesită existenţa alături de unităţile de producţie de bază a unui ansamblu de unităţi de producţie auxiliare şi de servire. Repararea şi întreţinerea în continuare a maşinilor. Se creează posibilitatea ca activităţile auxiliare şi de servire specializate să execute lucrări standard pentru mai multe unităţi economice. Depistarea din timp şi eliminarea cauzelor care provoacă ieşirea prematură din uz a organelor de maşini au rezultate economice importante: micşorează opririle neproductive. prin care se înlătură defecţiunile constatate în funcţionare şi se realizează înlocuirea totală sau parţială a acelor componente care au o durată mică de funcţionare în comparaţie cu altele. Acestea se constituie în unităţi specializate în întreţinerea şi repararea utilajelor. IMPORTANT În prezent se conturează tot mai mult tendinţa existenţei unui proces mixt de asigurare a întreprinderilor cu activităţi auxiliare şi de servire de către întreprinderi specializate în realizarea acestor activităţi.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR.

Schema celor mai caracteristice interacţiuni dintre două suprafeţe. Organele maşinilor. a şi b). din cauza coroziunii sau din alte cauze. are loc în acelaşi timp şi strivirea. 1. f). utilizarea unei metode neraţionale de îmbinare a pieselor. distrugerea suprafeţelor începe în urma strivirii lor. cu caneluri. etc. e). cât şi unor defecte constructive sau reparaţiilor defectuoase. 1. Adeseori. d). şuruburilor conducătoare. Dintre piesele care sunt distruse în urma oboselii straturilor superficiale ale metalului fac parte cuplajele cu gheare. În cazul rulării fără alunecare (fig.) fiind supus în acest fel unei uzări abrazive intense. reazeme etc. meselor etc. utilajului sau instalaţiei. Acest fapt este caracteristic pentru îmbinările cu pană. c). sau rectilinii alternative (fig. Cele mai caracteristice aspecte ale interacţiunii dintre două suprafeţe în contact sunt reprezentate în figura 1. În cazul interacţiunii suprafeţelor în contact fără deplasare relativă (fig. utilajelor şi in stalaţiilor pot fi distruse şi scoase din uz datorită cauzelor arătate mai sus. În cazul mişcării de rotaţie (fig. rezistenţa şi rigiditatea insuficientă a pieselor şi montarea sau reglarea incorectă a maşinii. utilajelor şi instalaţiilor au suprafeţe active insuficient protejate (ghidajele batiurilor. pentru ştifturile cilindrice. bucş ele. mesele. metalul se distruge datorită uzării şi oboselii stratului superficial. 1. 1.Multe piese importante ale maşinilor. discurile cuplajelor de fricţiune şi ale frânelor. precum şi din cauza aşazisei oboseli a straturilor superficiale ale metalului. suprafeţele se distrug. utilaje şi instalaţii: lagărele cu alunecare. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 90 . cu filet. ca urmare a strivirii. care se produce atât în procesul de frecare cât şi în cazul lipsei unei mişcări relative. rulmenţii etc. datorită abaterii de la dimensiunile prescrise pe desen a pieselor în frecare. 1. alegerea incorectă a jocurilor şi a ajustajelor la locurile de contact ale pieselor. cărucioarele. distrugerea suprafeţelor are loc mai ales datorită uzării şi strivirii. caracteristică angrenajelor (fig. iar în unele cazuri şi din cauza strivirii. se observă exfolierea particulelor de metal datorită oboselii straturilor superficiale. În cazul rostogolirii. Asemenea defecte sunt: alegerea unor materiale şi a unui tratament termic care nu corespund condiţiilor de exploatare a pieselor. batiurile. 1. alegerea necorespunzătoare a metodei de aducere a uleiului de ungere pe suprafeţele în frecare. în cazul unei durităţi insuficiente a materialului şi al unor presiuni mari. Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Fig. de obicei. În aceste condiţii funcţionează majoritatea organelor de maşini.

Întocmirea desenelor care vor sta la baza executării pieselor de schimb. Activitatea de reparare a utilajelor este precedată de o serie de activităţi pregătitoare. se recomandă aprovizionarea din timp a acestora. de care depind precizia şi calitatea execuţiei. Durata de serviciu a pieselor este determinată de mărimea uzurii limită. Aceasta se referă în primul rând la piesele principale ca: batiuri. Gruparea utilajelor care urmează a fi reparate pe grupe de acelaşi fel. care serveşte drept criteriu pentru declasarea pieselor. de blocare şi a limitatoarelor de cursă. în condiţii normale de exploatare maşinilor. atunci când acestea se execută în cadrul întreprinderii. utilajelor şi instalaţiilor. dintre care mai importante sunt următoarele: Inventarierea utilajelor se efectuează în scopul de a stabili numărul.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Prevenirea ruperii diverselor piese depinde. etc. controlul uzării principalelor îmbinări. utilajelor şi instalaţiilor. în cadrul acestei activităţi se stabileşte felul operaţiilor care se vor executa cu ocazia efectuării activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor. felul şi starea funcţională a utilajelor care urmează a fi reparate. arbori principali etc. Stabilirea tehnologiei lucrărilor de reparaţii. depinde de durata de serviciu a pieselor princip ale ale acestora. în mare mă sură. modernizarea subansamblurilor. Obţinerea unei producţii de o bună calitate este condiţia obligatorie pentru stabilirea mărimii uzurii limit ă a organelor componente ale maşinilor. Durata perioadele dintre reparaţii. de starea sistemelor de siguranţă. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 91 . utilajelor şi instalaţiilor se realizează şi prin perfecţionarea metodelor de reparare. mese. în cazul în care acestea nu se execută în cadrul întreprinderii. mecanismelor. mărirea rezistenţei la uzare a pie selor. Creşterea duratei de serviciu a pieselor maşinilor.

1. În atelierele slab dotate cu utilaje. După acest criteriu pot fi de patru tipuri: DE CONCEPŢIE DE EXECUŢIE DE MONTAJ DE EXPLOATARE Defectele de concepţie sunt greu de descoperit şi necesită cunoaşterea bazelor teoretice care au stat la baza construcţiei respective. în vede rea înlăturării cauzei care la produs. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 92 . Aceste cunoştinţe permit efectuarea unor calcule de control şi comparative. Defecţiunile pot fi împărţite du pă diferite criterii însă cel mai important este acela al provenienţei defectului. Defectele de execuţie apar în urma neglijării condiţiilor tehnice prescrise şi a nerespectării disciplinei tehnologice în timpul fabricaţiei. în general. care trebuie să pună Ädiagnosticul" utilajului sau organului de maşină defect. Această caracterizare cade în sarcina maistrului sau inginerului de întreţinere.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. Defectele de concepţie apar. la maşinile de tip constructiv recent. la care nu există documentaţie pentru rezolvarea teoretică a problemelor pe care le pune proiectarea sau datele experimentale pe baza cărora a fost conceput utilajul sunt insuficiente. 17 DETECTAREA DEFECTĂRII UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR La apariţia unui defect se pune problema caracterizării defectului din punct de vedere al provenienţei acestuia. cu SDV -uri necorespunzătoare şi personal insuficient calificat se produc frecvent asemenea defecte. apelându -se în general la cercetători sau cadre didactice din învăţământul su perior. Tipuri de defecte.

necoaxialitate. .reglare greşită a sistemului de ungere.presiuni locale.deteriorări ale suprafeţelor. . etc. etc. Tehnologie necorespunzătoare. Depozitarea pieselor necorespunzătoare. utilajelor şi instalaţiilor. . . gripare). . Defectele de montaj apar datorită intervenţiilor manuale. coroziune.rotunjiri de muchii.duritate necorespunzătoare.protejare insuficientă. . Cauzele defectelor utilajelor şi instalaţiilor. .greşeli mecanice. . . . .ambalare necorespunzătoare. electrochimică). .rezistenţă mică (întindere. . . .procedeu de ungere neadecvat. .demontări şi montări defectuase. precum şi exemplificări sunt prezentate sugestiv în tabelul 1.sudură şi tratament neadecvat. . .vibraţii. De montaj Aşezare greşită a pieselor.grosime neuniformă a pereţilor.rezolvare teoretică greşită. Ungere necorespunzătoare. .rugozitate necorespunzătoare.cantitate şi calitate necorespunzătoare de lubrifiant.eroziune (abraziune. Modificarea macrogeometriei Uzuri ale suprafeţelor de alunecare. .grosimi necorespunzătoare.tip de lubrifiant greşit ales. compresiune. .rigiditate sau elasticitate necorespunzătoare.răcire insuficientă. . . . . . De exploatare Suprasolicitări termice. care poate corecta anumite defecte în timpul execuţiei. circulaţii).curăţiri necorespunzătoare. greu controlabile. Tipul defectului Cauze Calculul necorespunzător Exemple de defecte curente . . Aceste defecte depind de cunoştinţele şi conştiinciozitatea montatorului.sistem de ungere necorespunzător.proprietăţi specifice.coroziune (chimică.Principalele cauze ale defectelor. . oboseală. .zgârieri ale suprafeţelor.raport necorespunzător între cotele de gabarit.tehnologie de turnare necorespunzătoare. Suprasolicitări mecanice.procedeu necorespunzător. dar totodată poate provoca şi deranjamente.modificări de jocuri. .depăşiri de turaţii şi sarcini nominale. .cavitaţie (prin şocuri.filtrare necorespunzătoare. .evacuări insuficiente de căldură. Deteriorarea suprafeţelor funcţionale. . cavitaţie. . .). Manipulări necorespunzătoare. . . .ipoteze greşite. rupere.). De execuţie Prelucrare incorectă. Tabelul 1 Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Construcţie neadecvată De concepţie Alegerea necorespunzătoare a materialului Ungere necorespunzătoare.defecte de formă (ovalitate. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 93 .jocuri necorespunzătoare. conicit ate. în timpul montajului.

referitor la carac teristicile producţiei. metodele de analizare a maşinilor şi aparatelor. proiectanţii de ut ilaje trebuie să se consulte cu personalul de întreţinere pentru a micşora cheltuielile de întreţinere a utilajelor şi a prevedea eventualele posibilităţi de defectare. Pe de altă parte. Este normal ca o maşină să vibreze. La alegerea.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Defectele de exploatare sunt cauzele frecvente ale avari ilor şi influenţează hotărâtor siguranţa în funcţionare a utilajului. în timpul planificat pentru durabilitatea maşinii. iar în cazul ideal chiar nici o cheltuială. proiectarea şi fabricarea utilajelor de producţie trebuie create astfel d e condiţii. vibraţiile şi deranjamentele provocate de oboseala materialului. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 94 . Dintre cauzele enumerate anterior. sunt deosebit de importante pentru coordo natorul activităţii de întreţinere. Fisurile sunt lărgite şi transformate în crăpături de uleiul care pătrunde în ele şi care dă un efect de pană. De aceea. ca urmare a suprasolicitărilor de orice fel. Compartimentul de întreţinere este pus în situaţia de a proiecta piese de schimb. vibraţiile fiind rezultatul unor defecte minore datorate materialului şi fabricaţiei. încât să fie necesar un minim de cheltuieli pentru întreţinere. Odată cu creşterea vibraţiilor un defect minor este pe cale să devină un deranjament. Apariţia deranjamentelor datorită oboselii în urma suprasolicitărilor poate avea două variante: apariţia unor fisuri perpendiculare pe suprafaţa de lucru care se propagă în direcţii neregulate la supr afaţă: propagarea fisurilor în grosimea peretelui piesei. Vibraţiile pot fi o consecinţă a echilibrării incomplete a pieselor rotative sau a apariţiei oscilaţiilor autoexcitante a căror frecvenţă nu corespunde cu frecvenţa turaţ iei de regim şi a căror intensitate este foarte mare. subansamble sau chiar dispozitive care trebuie să satisfacă necesităţile producţiei întreprinderii. Prevederea defecţiunilor utilaj ului din activitatea de proiectare. măsurile constructive pentru a pune maşinile şi aparatele în stare de funcţionare şi de siguranţă în serviciu. v ibraţiile sunt considerate ca un instrument util de diagnosticare a stării maşinilor. de timp pentru întreţinere şi de cheltuieli de întreţinere. 2. ţinând seama de întreţinerea lor şi pentru lămu rirea cauzelor avariilor la utilaje. paralel cu suprafaţa acestuia. În mod normal proiectarea trebuie să satisfacă cerinţele întreţinerii urmând să ţină seama de: măsurile constructive care sunt necesare pentru a proiecta şi construi maşini care într-o anumită perioadă de utilizare să aibă minimum de uzură fizică.

trebuie să se urmărească câteva elemente practice legate de facilitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii: dimensiunea pieselor sau a subansamblelor trebuie să fie făcută astfel ca durabilitatea. ghidaje etc. fluxul corect de agent de răcire. prevederea unor deschideri şi capace care să dea o bună vizibilitate şi să nu necesite scule speciale pentru intervenţii. organe de înzăvorâre etc. disjunctoarele de protecţie.. utilizarea de preferinţă a organelor de maşină identice decât a celor diferenţiate. demontării şi montării pieselor. în funcţie de schema constructivă. pulverizării uleiului etc. durabilitatea pieselor plasate în locuri mai greu accesibile trebuie să fie mai mare ca a pieselor mai uşor de înlocuit. ale sistemelor hidraulice şi electrice uşurează descoperirea defectărilor. accesibilitate bună la toate piesele în scopul descoperirii defectelor. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 95 . întreţinerea şi prevederea pieselor de schimb. prevederea unor dispozitive de siguranţă încorporate. accesibilitatea bună la locurile de lubrifiere. sistemul de ungere adoptat să permită o întreţinere uşoară. ştifturile forfecabile. materialele utilizate în construcţia utilajului trebuie să realizeze un echilibru între costul acestuia şi cheltuielile de întreţinem şi exploatare. care nu cer supraveghere şi au posibilităţi simple de control. piesele electrice să fie plasate în spaţii separate şi protejate contra vibraţiilor. lor să fie aproximativ egală sau un multiplu al durabilităţii celei ma i mici.. prafului.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Recomandare: Când se studiază un proiect al unui nou aparat sau utilaj. darea formei adecvate organelor de maşină astfel ca acestea să fie ferite de murdărire. cum sunt cuplajele de alunecare. folosirea de lagăre. Aceasta uşurează alcătuirea ciclurilor de repa raţii. marcarea pieselor constructive. numărul cât mai mic de locuri de gresare. sistemele hidraulice să fie echipate cu clapete de verificare în toate locurile unde sunt necesare verificări pentru a constata existenţa defecţiunilor.

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 3. ungerea ghidajelor. 3. indicii că merge în două faze).1. existenţa unor zgomote anormale şi vibraţii. angrenaje etc. turaţia corespunzătoare. b). c). de determinare a cauzelor defecţiunilor nu este posibilă datorită diversităţii utilajelor. scăpările în sistem. lanţuri. jocurile la rulmenţi. din cuplaj. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 96 . ventilele de reglare. Se va urmări dacă: sursa de energie funcţionează. sensul corespunzător al rotaţiei. ambreiajelor. transmisia energiei este asigurată. Elaborarea unor procedee cu valabilitate generală. sensul de rotaţie şi starea motorului. funcţionarea ventilelor de reglaj.. siguranţele. reguli ce pot servi ca ghid pentru alcătuirea unor instrucţiuni proprii pentru utilajul sau grupa de utilaje respectivă. ventile etc. angrenajelor. cuplajelor etc.. existenţa gripărilor. soluţiilor constructive adoptate şi condiţiilor de funcţionare deosebite. se verifică: starea curelelor. sisteme de reducere a presiunii şi de siguranţă. cuplaje. rulmenţii şi fusurile arborilor. Dacă sursa de energie este constituită. funcţionarea sistemului de ungere şi lubrifiantul. se urmăreşte: presiunea şi debitul fluidul ui. De aceea ne vom limita la indicarea câtorva reguli simple în căutarea defecţiunilor. îmbinările. pompă. pe lângă motor electric. supapelor ventilelor. starea filtrelor. Descoperirea defecţiunilor şi stabilirea cauzelor acestora. Dacă sursa de energie este în general un motor electric se urmăreşte: funcţionarea motorului (zgomote suspecte. echilibrarea maşinii. organele consumatoare de energie funcţio nează. Dacă consumatorul de energie conţine elemente hidraulice se verifică: modul de circulaţie al uleiului până la pistoane. Defecţiuni Ia utilaje. furtune. Dacă transmisia energiei este asigurată de instalaţii hidraulice (conducte. temperatura rulmenţilor arborelui principal. funcţionarea ventilelor. etanşeitatea conductelor şi furtunelor. modul de funcţionare al cuplajului. sistemul de conducte hidraulice şi pistonul pentru a constata dacă nu există aer în sistem. Dacă consumatorul de energie nu conţine elemente hidraulice. starea garniturilor. se verifică: mişcarea de rotaţie.) se verifică: modul cum ajunge uleiul la consumatorii de energie. a). Dacă transmisia se face prin curea. angrenajelor.

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Recomandare: este necesar să se urmărească energia de la sursă la elementele care consumă şi să se descopere unde este întrerupt lanţul cinematic. când este posibil ca să funcţioneze maşina fără să se pună în mişcare motorul. Un astfel de exemplu îl constituie lagărele de alunecare radiale şi axiale. controlul fiecărei conducte. Avarierea lor poate apărea şi la utilaje noi sau după reparaţie şi perturbă considerabil procesul de producţie. Controlul stării sistemului de ungere şi a modului său de funcţionare prin: verificarea critică a schemei de ungere. prin întrebări adresate salariaţilor care exploatează utilajul respectiv privind fenomene care au precedat defecţiunea (trepidaţii. la circuitele electrice este necesar să se lucreze cu schema în faţă. controlul corespondenţei schemei de ungere cu situaţia de pe utilaj. Electricianul trebuie să raţioneze logic şi să aplice o metodă care să -i permită să divizeze un sistem în numeroase circuite şi să verifice pe fiecare din ele în mod corect. Răspunsurile la aceste întrebări vor trebui interpretate critic de către personal cu experienţă. a condiţiilor de exploatare în care s-a produs avaria. zgomote. a supapelo r. În cele ce urmează se va prezenta un exemplu de diagnosticare a unor defecţiuni apărute la lagăre dar se poate generaliza la diferite organe de maşini. 3. se poate verifica partea electrică simulând mişcările mecanice (rotiri manuale etc.). Defecţiuni la organe de maşini. dispozitivelor de dezaerare etc.). relativ simple. Cercetarea aspectelor avariei. organe de maşini.2. precum şi a sistemelor care trebuie să semnalizeze defectarea lagărului sau modificarea condiţiilor de funcţionare ale acestuia. a frecvenţei defecţiunii. În unele cazuri. verificarea tuturor îmbinărilor.). încălzire etc.. a faptului că deranjamentul sa produs după un număr de reparaţii şi ore de funcţionare. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 97 . Se procedează în felul următor: Constatarea stării maşinii înainte de apariţia defecţiunii. In vederea depistării eventualelor modificări care au survenit după montarea utilajului. Determinarea stării pieselor din apropierea lagărului propriu -zis (arbore etc. Iniţial se examinează sursa de energie şi nu se demontează o parte din sistem fără a şti motivul precis pentru care o demontăm (evi tam astfel deteriorările în timpul intervenţiei). sunt hotărâtoare pentru siguranţa în funcţionarea maşinilor. Studierea şi completarea instrucţiunilor de întreţinere şi funcţio nare a utilajelor ce conţin lagăre în vederea prevenirii eventualelor defecţiuni.

felul producţiei (de unicate.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. propunerile secţiilor şi sectoarelor care exploatează maşina. se indică numărul de ore necesar reparaţiilor. Pentru executarea reparaţiilor prin sistemul de reparaţii preventiv planificat întreprinderile de producţie industrială întocmesc un plan de reparaţii. nu mărul de schimburi. în funcţie de posibilităţile şi pregătirea reparaţiei de care dispune unit atea deţinătoare. costul în procente al reparaţiilor din valoarea de înlocuire (exemplificări în tabelul 14). poate. condiţiile de exploatare. varia de la o reparaţie la alta şi de la o societate comercială la alta. utilaj sau instalaţie pe această perioadă formează: Planul anual de reparaţii IMPORTANT La întocmirea planului. categoria şi durată . utilajul sau instalaţia. timpul de staţionare în reparaţii. ciclul de reparaţie şi intervalul dintre intervenţii (în ore de funcţionare). ultima reparaţie executată. reparaţiilor necesare fiecărei maşini. iar stabilirea. Planul anual este apoi transpus în graficul anual în care cuprinde toate reparaţiile maşinilor. Timpul de staţionare în reparaţie (zile lucrătoare) pe fel de operaţii este orientativ. în serie sau în masă) şi precizia cerută. întâmplător. 18 PLANIFICAREA REPARĂRII UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR. anual de reparaţii se ţine seama de: starea tehnică a utilajului rezultată din constatările făcute cu ocazia ultimului control planificat. Reparaţiile se planifică pentru o perioadă de un an calendaristic. întocmirea structurii ciclului de reparaţii a unui utilaj. Reparaţiile accidentale nu se includ în planul de reparaţii întrucât orice accident este un fenomen ocazional. durata de serviciu normată (ani/mii ore). utilaj şi instalaţie în parte codul de clasificare. subgrupei şi a tipului de fond fix. costul şi intervalul în care se fac reparaţiile. Această activitate presupune rezolvarea a două probleme: determinarea datelor calendaristic e la care va avea loc fiecare intervenţie tehnică asupra utilajului considerat. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 98 . utilajelor şi instalaţiilor într -un an. În normative sunt prevăzute pentru fiecare maşină. denumirea categoriei grupei. numărul de schimbări. Pe baza planificării cuprinse în p lanul anual se elaborează planurile lunare. De asemenea. precum şi termenele de începere şi de terminare a acestor reparaţii.

utilajul sau instalaţia nouă de la darea lor în exploatare. 2 -3 reparaţii curente de gradul 2. în ore lucrate. 6 -12 reparaţii curente de gradul 1 şi 27 -72 revizii tehnice. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 99 . între două reparaţii capitale. Structura ciclului de reparaţii reprezintă numărul. Fig. până la prima reparaţie capitală. Rc2 este intervenţia pentru reparaţia curentă de grad II. un ciclul de reparaţii cuprinde o reparaţie capitală. în care: Rk este intervenţia pentru reparaţia capitală. în funcţie de tipul producţiei. Rt este intervenţia pentru revizia tehnică. sau. utilaj sau instalaţie în normative de reparaţii în funcţie de orele de funcţionare.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Ciclul de reparaţii reprezintă perioada de timp. Nit reprezintă numărul intervenţiilor de acelaşi fel. Durata ciclului de reparaţii este stabilită pentru fiecare tip de maşină. ţinân d cont de numărul intervenţiilor de acelaşi fel şi de duratele de timp dintre acestea. inclusiv durata uneia dintre ele. 1. dit reprezintă durata de timp între două intervenţii de acelaşi fel. Porn ind de la faptul că orice intervenţie de grad superior le conţine pe toate celelalte inferioare ei. relaţia de calcul a numărului de intervenţii de acelaşi fel se determină cu relaţia: Nit = Dcr / dit ± Nit · dit / dit în care: Dcr reprezintă durata ciclului de reparaţii. Rc1 este intervenţia pentru reparaţia curentă de grad I. felul şi succesiunea diferitelor intervenţii tehnice în cadrul unui ciclu de reparaţii. 1). Pentru a întocmi o structură a unui ciclu de reparaţii este nevoie să se stabilească mai întâi numărul de intervenţii de acelaşi fel. pentru maşina. Odată stabilit numărul de intervenţii tehnice de acelaşi fel se poate trece la întocmirea structurii ciclului de reparaţii (fig. în general. Ciclul de reparaţii. de obicei ultima.

K ± coeficientul planificat de îndeplinire a normelor. Pentru fiecare intervenţie tehnică care urmează a fi executată pentru anul pentru care se întocm eşte planul de reparaţii. în zilele lucrătoare. în ore. în zile calendaristice. ţinând cont de data calendaristică la care a avut loc ultima intervenţie tehnică în anul precedent. ± celelalte notaţii au aceleaşi semnificaţii ca şi în relaţia precedentă. ns ± numărul de schimburi. Planul de reparaţii se întocmeşte pentru fiecare utilaj în parte. Relaţia după care se determină durata ciclului de reparaţii este următoarea: Dcr = (TRK / Ds · Ns + tsi · ni)· Kcld în care: TRK este timpul de funcţionare al utilajului între două reparaţii capitale. Ds este durata unui schimb de lucru. începând cu ziua când a avut loc ultima intervenţie tehnică în anul precedent. Kcld este coeficientul de transformare din zile efective în zile calendaristice. se determină intervalul de timp. H ± timpul de funcţionare al utilajului între două intervenţii consecutive. relaţia: Durata de execuţie a unei reparaţii exprimată în zile calendaristice este dată de D = tn / Nm·ds·ns·K în care: tn este timpul normat. în zile.Pentru întocmirea planului de reparaţii este necesar să se determine durata ciclului de reparaţii în zile calendaristice. în ore. exprimat în ore. Nm ± numărul de muncitori din formaţia de lucru care ex ecută intervenţia tehnică. de la ultima intervenţie din anul precedent până la o anumită intervenţie din intervalul precedent. tsi ± timpul total de staţionări ale utilajului în intervenţiile precedente în anul pentru care se întocmeşte planul de reparaţii. ni este numărul de intervenţii de acelaşi fel din cadrul ciclului de reparaţii. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 100 . ds ± durata unui schimb. Acest interval de timp se determină în zile calendaristice după următoarea relaţie: Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII T = (H·n / Ds · Ns + tsi )· Kcld în care: T este intervalul de timp. Ns este numărul de schimburi. tsi este timpul maxim admis de staţionare în fiecare intervenţie tehnică. pentru executarea unei anumite intervenţii la un anumit utilaj. exprimată în ore.

între acestea. Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Fig. şi de la ultima reparaţie capitală până la casarea maşinii respective i se fac două reparaţii curente de gradul 2 (Rc2) la 10 000 de ore de serviciu.Împreună cu desfăşurarea acestor activităţi. Odată cu aceasta. între două reparaţii curente de gradul 2 se efectuează trei reparaţii curente de gradul 1. strungului revolver i se fac trei reparaţii Rk la perioade de timp de 30 000 de ore de funcţionare (fig. Ciclul de reparaţii pentru un strung revolver. a executantului şi a termenelor de realizare a acestora. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 101 . Pe toată durata de serviciu. o atenţie deosebită trebuie acordată stocurilor de piese de schimb. Cmz ± consumul mediu zilnic de piese de schimb pentru activitatea de reparaţii. Un exemplu practic de stabilire a ciclului de reparaţii pentru un strung revolver codificat în normative 405. În vederea îmbunătăţirii activităţii de organ izare a lucrărilor de întreţinere şi reparare a utilajelor se recomandă nominalizarea prin planurile anuale a tuturor reparaţiilor capitale necesare. necesare bunei desfăşurări a lucrărilor de întreţinere şi reparare a utilajelor. Relaţia care stabileşte mărimea stocului de piese de schimb este următoarea: Sps = Df · Cmz / Nz în care: Df este durata ciclului de fabricare a pieselor de schimb sau de aducere a lor de la furnizor. conform normativelor ( FT 1).023. cu precizarea necesarului de piese de schimb. Nz ± numărul de zile lucrătoare din cadrul unei luni. 2. Până la prima reparaţie capitală. 0 cu o durată de serv iciu normată de 120 000 de ore este prezentat în figura 2. 2). (Rc1) la 2 500 de ore de serviciu şi patru revizii tehnice ( Rt) la 1 250 de ore de serviciu după fiecare reparaţie curentă de gradul 1. se va acorda atenţie respectării graficelor de realizare a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor curente.

datorită uzurii sporite a organelor de maşini. au fost elaborate sisteme de întreţinere şi reparare a utilajelor. şi numai din cauza uzării avansate a pieselor. ale căror obiective principale sunt: cunoaşterea datei calendaristice a scoaterii din funcţiune a utilajului pentru reparaţii. stabilirea din timp a felului reparaţiilor ce trebuie efectuate şi a duratei de execuţie.5²2 ori faţă de cheltuielile în sistemul de reparaţii preventiv planificate. utilajul sau instalaţia se repară atunci când nu mai pot fi menţinute în exploatare. deci neplanificat. Pornind de la aceste cerinţe. După acest sistem. au fost elaborate mai multe sisteme de întreţinere şi reparare a utilajelor: SISTEME DE REPARAŢII DUPĂ NECESITATE PE BAZA CONSTATĂRILOR CU PLANIFICARE RIGIDĂ PREVENTIV PLANIFICAT Sistemul de reparaţii executate după necesitate este cel mai simplu sistem de organizare a reparaţiilor. creşterea cheltuielilor de rep araţii de 1. reducerea duratei de serviciu a utilajului şi volum sporit de reparaţii. 19 SISTEME DE ORGANIZARE A REPARĂRII Pentru a se evita uzura excesivă a utilajelor şi a preveni ieşirea accidentală din funcţiune a acestora. variaţii însemnate în capacitatea de lucra a utilajelor. determinarea mijloacelor financiare necesare pentru realizarea reparaţiilor. neeconomice asupra producţiei. maşina.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. DEZAVANTAJE necunoaşterea datei de scoatere din funcţ ie a utilajului care poate avea şi caracter de avarie cu consecinţe grave. utilajelor şi a forţei de muncă necesare. în vederea pregătirii materialelor. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 102 .

utilajul sau instalaţia va fi scoasă din serviciu pentru reparaţii (structura ciclurilor de reparaţii). în urma unei supravegheri atente a modului de funcţionare a utilajelor de către personal specializat. În urma constatărilor efectuate. Sistemul de reparaţii pe bază de constatări este sistemul prin care. pe baza căreia se va stabili starea lor de funcţionare. precum şi conţinutul acestora. rezultatele acestora se vor trece în cadrul unei fişe întocmite pentru fiecare utilaj în parte. utilajului şi a instalaţiei. Acest sistem constă în stabilirea datelor de oprire a utilaj elor pentru intrarea în reparaţii. Aceste durate de funcţionare sunt folosite pentru stabilirea terme nelor la care maşina. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 103 . independent de starea lor tehnică. piesă sau element în parte se determină duratele de funcţionare corespunzătoare între două reparaţii exprimate în număr de ore de funcţionare. precum şi de dinamica şi specificul întreprinderilor. Ţinându -se cont de importanţa serviciilor de întreţinere şi reparare. utilajelor şi instalaţiilor din funcţ iune. precum şi repararea sau înlocuirea pieselor şi organelor componente la terme nele stabilite. La acest sistem de reparaţii. pentru executarea reparaţiilor la anumite perioade stabilite.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Recomandare: Acest sistem este considerat învechit şi neeconomic nu se mai recomandă să fie aplicat. piesele şi elementele maşinilor. utilajelor şi instalaţiilor. la toate organele. mai nou în practică se folosesc doar două sisteme. fişe ce va conţine informaţii despre: felul defecţiunilor constatate. Sistemul de reparaţii cu planificare rigidă prevede scoaterea obligatorie a maşinilor. data intrării în reparaţie a utilajului. Pe baza acestor uzări şi în raport cu limitel e maxime de uzuri admise pentru fiecare organ. felul reparaţiilor ce trebuiesc executate. Sistemul de reparaţii pe baza constatărilor. se stabileşte şi termenul la care se face revizia următoare. precum şi volumul reparaţiei pregătindu -se din timp piesele de schimb şi materialele necesare. volumul şi termenele reparaţiei planificate depind de starea maşin ii. cu ocazia unei revizii executate la un utilaj. Sistemul de reparaţii preventiv-planificat se bazează pe determinarea cât mai exactă a variaţiei uzărilor în timp.

un timp îndelungat .Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII AVANTAJE cunoaşterea din timp a datei de intrare în reparaţie şi felul reparaţiilor ce trebuie executate. Sistemul de reparaţii cu planificare rigidă. stabilite independent de starea tehnică a pieselor componente. posibilitatea comandării din timp a pieselor de schimb necesare activităţii de întreţinere şi reparare. stabi leşte precis operaţiile de reparaţii ce urmează să fie executate. apar greutăţi în comandarea şi confecţionarea pieselor de schimb şi în folosirea raţională a forţei de muncă. la perioadele planificate este posibilă înlocuirea automată a pieselor şi subansamblelor uzate cu elemente noi sau recondiţionate. care au fost pregătite din timp. Planificarea se face în mod rigid având la bază normative de reparaţii care sunt realizate avându -se în vedere condiţiile exploatării utilajelor exis tente din întreprinderea respectivă. Sistemul prevede scoaterea obligatorie din funcţiune a utilajelor şi instalaţiilor care urmează să intre în reparaţii la anumite perioade. Recomandare: Acest sistem se aplică acolo unde siguranţa în funcţionare trebuie menţinută cu orice preţ. Sistemul poate fi aplicat în condiţii bune la întreprinderile care au un număr mare de maşini de acelaşi tip. manoperă) . DEZAVANTAJE nu permite elaborarea unui plan de reparaţii . Astfel. AVANTAJE reparaţiile se fac în timp scurt şi predeterminat . Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 104 . pentru o perioadă mai mare de timp. efecte nefavorabile asupra calităţii repara ţiilor şi a costurilor aferente acestor activităţi. a utilajelor. piese de schimb. Tehnologia aplicată şi elaborată anticipat. iar exploatarea lor se face în condiţii identice. se creează condiţii favorabile pentru planificarea exactă a cheltuielilor efectuate (materiale. limitele de uzură ale utilajului se menţin aceleaşi. metodele aplicate pot fi raţionalizate şi corectate pe baza observaţiilor sistematice a reparaţiilor efectuate.

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 105 . Astfel. Aceste două caracteristici ale sistemului preventiv -planificat imprimă sistemului o superioritate evidentă faţă de sistemul pe baza constatărilor. când se produc variaţii mari ale regimurilor de funcţionare (mărirea sau micşorarea numărului de schimburi. se efectuează la date calendaristice stabilite dinainte. Prin elaborarea acestui sistem s -a urmărit asigurarea unui dublu caracter întregului ansamblu de măsuri de întreţinere şi reparare. influenţând pozitiv asupra calităţii reparaţiilor. norma de reparaţie se modifică. Caracterul planificat este dat de faptul că diferitele lucrări de întreţinere şi reparare pe care le conţine sistemul. sau repartiţia poate fi înlocuită printr -o reparaţie mâi mică sau mai mare. Sistemul a fost introdus în toate întreprinderile din ţara noastră. bazat pe existenţa normelor tehnico -ştiinţifice. la intervale de timp bine det erminate. urmăreşte prevenirea uzurii excesive şi a apariţiei avariilor. Caracterul profilactic rezultă din faptul că acest sistem prevede adoptarea unor măsuri de întreţinere şi control. Avantajele principale ale acestui sistem constau în evitarea ieşirii neprevăzute a maşinii. control şi reparare care: se efectuează în mod periodic. cu motivarea corespunzătoare.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII DEZAVANTAJE lipsa unor normative privind ciclurile de reparaţii adaptate situaţiei reale d in întreprindere. Sistemul admite şi impune modificarea continuă a termenelor de reparaţie în raport cu rezultatul verificărilor şi ale controlului planificat al maşinii.) se produce fie consum nejustificat de piese de schimb şi materiale pentru reparaţii. în cazul în care se constată că la termenul respectiv nu este nevoie să se facă reparaţia programată. deoarece este cel mai modern sistem de reparaţii. prin care să se prevină posibilitatea apariţiei unei uzuri premature. fie cu întârziere (posibilitatea scăzută de recuperare cu aceleaşi cheltuieli a parametrilor iniţiali ai utilajului). urmăreşte menţinerea în stare de funcţionare a utilajelor o perioadă de timp cât mai mare. Sistemul de reparaţii preventiv -planificat. fie avarii datorită uzurii pronunţate a unor piese. y caracter planificat. fapt ce conduce la efectuarea reparaţiilor la termene necorespunzătoare: fie prea devreme (cheltuieli ridicate). utilajului sau instalaţiei. funcţionare îndelungată sau pe perioade scurte cu parametri ridicaţi etc. datorită căreia utilajul să fie scos din funcţiune înainte de expirar ea duratei normale de funcţionare. utilajului sau instalaţiei din funcţiune şi în posibilitatea unei mai bune organizări şi pregătiri a reparaţiei şi a planificării lucrărilor de reparaţie pentru orice termen. şi anume: y caracter profilactic. a duratei de execuţie a acestora şi a costurilor de producţie. CONCLUZIE Sistemul de întreţinere şi reparare preventiv -planificat este un ansamblu de măsuri de întreţinere.

evitându -se executarea reparaţiilor la acele utilaje unde starea lor tehnică nu impune acest lucru. categoriile de reparaţii (FT 2). 20 METODE DE ORGANIZARE ŞI EXECUTARE A REPARĂRII ÎN SISTEMUL PREVENTIV-PLANIFICAT 1. Felul. potrivit unei documentaţii tehnice. sau de către persoane specializate în executarea acestor operaţii. Metoda după revizie constă în faptul că volumul şi conţinutul reparaţiilor se determină în urma unei revizii tehnice. În cadrul activităţii de întreţinere şi supraveghere zilnică se urmăreşte înlăturarea micilor defecţiuni ale utilajului. sunt următoarele: Întreţinerea şi supravegherea zilnică se execută de către persoanele care lucrează pe utilajele din secţiile de producţie. Avantajul metodei constă în faptul că permite constatarea gradului de uzură a utilajului. metoda după revizie. Conform normelor în vigoare. care se execută în cadrul sistemului reparaţiilor p reventive planificate.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. volumul şi conţinutul reparaţiilor care vor fi efectuate au un caract er standard. Metoda standard constă în faptul că fiecare utilaj sau instalaţie intră în reparaţii la intervale de timp dinainte stabilite. cu ocazia efectuării reviziei tehnice. Pentru stabilirea felului reparaţiilor ce vor fi executate se întocmeşte mai întâi ciclul de reparaţii al fiecărei categorii de utilaje în parte. la acele utilaje pentru care se execută activităţi de reparaţii. este uşor de aplicat. pentru fiecare din acestea în parte. fără a se face înlocuiri de piese. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 106 . Sistemul de întreţinere şi reparare preventiv -planificat se poate efectua cu ajutorul a două metode: metoda standard. ridică nejustificat costul reparaţiilor. AVANTAJE permite efectuarea reparaţiilor pe baza unei documentaţii bine întocmite. are eficienţă ridicată pentru întreprinderile care au în dotare un numă r mare de maşini şi utilaje. fără ca starea lor tehnică să impună acest lucru. Metode de organizare a reparării. indiferent de starea de funcţionalitate a utilajului în momentul intrării în reparaţie. DEZAVANTAJE necesită un volum mai mare de muncă pentru întocmirea documentaţiei tehnice necesare aplicării metodei.

Totodată se verifică instalaţiile de comandă. sistemul de ungere şi de răcire. în scopul determinării stării tehnice a maşinii. următoarele operaţii: repararea sau înlocuirea lagărelor sau a rulmenţilor.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CATEGORII DE REPARAŢII ÎNTREŢINERE ŞI SUPRAVEGHERE REVIZIE TEHNICĂ (Rt) REPARAŢIE CURENTĂ (Rc) REPARAŢIE CAPITALĂ (Rk) GRADUL I (Rc1) GRADUL II (Rc2) Revizia tehnică Rt (tabelul 1) cuprinde operaţiile ce se execută. La reparaţiile curente de gradul 1 se execută următoarele operaţii: reparaţia apărătorilor. asigurându -se funcţionarea normală a maşinii până la prima reparaţie planificată. se pot executa şi unele operaţii de reglare şi consolidare a unor piese şi subansambluri. recondiţionarea sau înlocuirea pieselor uzate de mică importanţ ă. Pe lângă determinarea stării tehnice. La reparaţiile curente de gradul 2 volumul lucrărilor este mai mare. de importanţa lucrărilor ce se execută şi volumul pieselor şi subansamblurilor reparate. spălarea pieselor provenite de la mecanismele demontate şi remedierea defectelor de suprafaţă. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 107 . recondiţionarea sau înlocuirea unor piese componente sau chiar înlocuirea. vopsirea. Aceste revizii tehnice fiind de scurtă durată este indicat să se execute când maşinile sunt oprite (în schimburile nelucrătoare). În funcţie de mărimea intervalului de timp d e funcţionare între reparaţii. Reparaţia curentă (Rc ) (FT 2) reprezintă ansamblul de măsuri luate pentru înlocuirea unor piese componente sau subansambluri uzate ale maşinilor. reglajul echipamentului electric. în mod planificat. verificarea şi repararea pieselor motorului electric. pentru a se asigura în continuare funcţionarea normală a acestuia. schimbarea uleiului. precizia de funcţionare etc. executându -se în afară de lucrările de mai sus şi. operaţii ce urmează a se efectua cu ocazia primei reparaţii planificate. parţială a unor subansambluri uzate. repararea sau înlocuirea aparatajului de pornire. în scopul înlăturării uzurii materiale sau a unor deteriorări locale prin repararea. în cadrul reviziei tehnice. reparaţiile curente se împart în : reparaţii curente de gradul 1(Rc1). reparaţii curente de gradul 2 (Rc2). utilajului sau instalaţiei şi a principalelor. răzuirea loviturilor. de pe suprafeţele de ghidare şi ajustarea penelor şi a adaosurilor. verificarea şi reparaţia dispozitivelor de ungere şi răcire. utilajelor şi instalaţiilor în vederea menţinerii caracteristicilor funcţionale ale acestora. recondiţionate sau înlocuite. înaintea unei reparaţii curente sau capitale. reglarea sistemului de comandă electric şi hidraulic. Reparaţia curentă cuprinde lucrările ce se execută periodic. spălarea.

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Conţinutul şi modul de executare a reviziilor tehnice. reglaje. de importanţă mare pentru fabricaţie. remontarea. în scopul menţinerii parametrilor nominali şi preîntâmpinării ieşirii maşinii sau utilajului din funcţiune înainte de termen. înlăturarea micilor defecţiuni. sau subansambluri componente ale maşinii. . după expirarea ciclului de fun cţionare prevăzut în normativ. Descoperirea defecţiunilor înainte ca acestea să afecteze calitatea produsului. supraveghere. vopsirea suprafeţelor exterioare. În cadrul reparaţiei capitale.De cele mai multe ori nu necesită oprirea instalaţiei.Cele zilnice se fac de operator.). jocurile vizibile. ungerea şi reglajul. uzuri ale echipamentelor de antrenare (came. şi redarea în funcţiune. recondiţionarea sau înlocuirea parţială sau totală a pieselor uzate. . pe lângă lucrările prevăzute la reparaţiile curente se execută: demontare de pe fundaţie.Se face curăţirea. probele şi rodajul mecanic (atun ci când este cazul). curele etc.Se execută asupra maşinilor cu indice mare de utili zare. montarea pe fundaţie. Reparaţia capitală (Rk) (FT 2) reprezintă gama de lucrări ce se execută în mod planificat. . lanţuri. Se execută la cererea unităţii de producţie când utilajul a început să se abată de la parametri iniţiali sau după o ins pecţie generală. răzuirea pieselor supuse la frecare. ungere. Când se face Zilnic şi săptămânal Cum se face Curăţire. cu cost mai mare de funcţionare. . Mica inspecţie 2 ± 6 luni Inspecţie generală Constată şi remediază defecţiunile mici. Tabelul 1 Tipul operaţiei Examinare Ce urmăreşte Să constate şi să elimine cauzele care ar putea produce o funcţionare necorespunzătoare. . . verificarea preciziei de lucru. care trebuie să lucreze în condiţii foarte dure. respectiv a unuia sau mai multor agregate. iar cele săptămânale de persoane specializate. 6 luni ± 2 ani Controlul de calitate Prevederea opririlor şi defecţiunilor. repararea batiurilor sau a pieselor de bază. Să constate şi să elimine cauzele care ar putea conduce la apariţia unor eventuale defecţiuni. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 108 . înlocuirea sau reparaţia echipamentului electric. demontarea parţială sau totală.Această inspecţie permite obţinerea unui mare volum de informaţii care trebuie consemnate şi utilizate la întocmirea programelor de inspecţie. care nu mai pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi precizie.Necesită oprirea instalaţiei cu acordul compartimentului de producţie pentru a nu periclita realizarea planului de producţie. utilajului sau instalaţiei. Se urmăreşte zgomotele anormale în timpul funcţionării. etc.

însă valoarea acestei reparaţii nu trebuie să depăşească 60% din valoarea de înlocuire a maşinii. Cu ocazia acestor reparaţii. În afara intervenţiior tehnice cuprinse în sistemul preventiv -planificat.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII IMPORTANT Cu ocazia reparaţiilor capitale se pot înlocui circa 50% din pie sele componente. etc. în cadrul întreprinderilor se mai execută şi alte tipuri de intervenţii tehnice cum sunt: reparaţiile accidentale. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 109 . Reparaţiile de avarii se execută de fiecare dată când utilajele se defectează ca urmare a proastei utilizări sau întreţineri sau din cauza unor calamităţi naturale: cutremure. cu condiţia ca valoarea totală a reparaţiei capit ale. utilajului sau instalaţiei respective. reparaţiile neexecutate la timp. reparaţiile de avarii. reparaţiile executate necorespunzător. incendii. inclusiv cheltuielile pentru îmbunătăţiri şi modernizări să nu depăşească valoarea maximă de mai sus. Reparaţiile accidentale (Ra ) sunt intervenţiile care se efectuează la intervale de timp nedeterminate.). întreţinerea necorespunzătoare. elasticitate etc. exploatarea neglijentă. fiind impuse de scoaterile neprevăzu te din funcţiune a acestora datorită unor căderi accidentale. O dată cu efectuarea reparaţiilor capitale se pot aduce unele îmbunătăţiri şi modernizări. Reparaţiile de renovare se efectuează la utilajele care au trecut prin mai multe reparaţii capitale şi au un grad ridicat de uzură fizică. Cauzele accidentelor pot fi: oboseala materialelor care provoacă schimbarea structurii materialelor şi deci a caracteristicilor mecanice (rezistenţă. se recomandă şi efectuarea unor lucrări de modernizare a utilajului. inundaţii. reparaţiile de renovare.

utilajelor şi instalaţiilor mari. sau a căror deplasare este costisitoare. se aplică în cazurile când există mai multe maşini şi utilaje identice. Subansamblurile demontate se recondiţionează în atelierele de reparaţii şi se păstrează devenind astfel subansambluri de rezervă pentru viitoarele reparaţii. pe subansambluri. se vor putea alege una din următoarele metode de reparaţii: Metoda reparaţiilor pe loc . pentru a căror deplasare nu există mijloace de transport necesare. utilajul sau instalaţia în reparaţie se scoate din funcţiune numai în perioada necesară pentru demontarea şi montarea subansamblurilor respective. Metoda lucrului în schimburi continue este metoda în două sau trei schimburi. iar când utilajul este exploatat în trei schimburi. reparaţia se execută parţial. dereglări. astfel: când utilajul este exploatat într -un schimb sau două. Această metodă permite o specializare a personalului muncitor în executarea unor anumite operaţii şi aplicarea unei tehnologii unitare de reparare.). Creşterea calităţii lucrărilor de reparaţii şi reducerea duratei de execuţie a acestora depinde foarte mult de metoda utilizată în executarea activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor. care se aplică ori de câte ori trebuie ca reparaţia maşinii. Pentru fiecare fel de reparaţie. reparaţia se execută în repausul dintre schimburi. Metoda necesită însă o tehnologie bine întocmită pentru a se evita suprapunerile dintre operaţii. Metoda executării reparaţiilor în timpul repausului se aplică la executarea reparaţiilor maşinilor. Avantajul acestei metode constă în aceea că suprimă cheltuielile şi intervalele de timp consumate cu transportul utilajelor de la locul de producţie până la atelierul de reparaţii. În acest fel se poate aproviziona un stoc minim de subansambluri care pot fi montate atunci când este nevoie. Operaţiile desfăşurându -se în paralel se scurtează simţitor timpul total de reparaţie. în raport cu volumul lucrărilor de executat şi condiţiile de execuţie. utilajelor şi instalaţiilor care nu pot fi scoase din procesul de producţie. deoarece maşina. Reparaţia se execută în repausul programului de muncă. deteriorări. transportului şi al reintroducerii pe fundaţie. Metode de executare a reparaţiilor. la care este o rganizată deplasarea echipelor reparatoare împreună cu sculele necesare la locul de amplasare a lor în plus. strangulări în producţie etc. Metoda aceasta se poate aplica însă şi pentru maşinile şi utilajele mici de ateliere.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 2. care se aplică în general la reparar ea maşinilor. se pot întâmpla accidente. Metoda lucrărilor simultane constă în defalcarea lucrărilor de reparaţii pe mai multe grupe de operaţii şi se încredinţează fiecare grupă de operaţii unei echipe specializate. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 110 . utilajului sau instalaţiei să se realizeze într -un termen foarte scurt (accidente. Înlocuirea subansamblurilor gata reparate aduce o scurtare simţitoare a duratei reparaţiilor. în timpul scoaterii de pe fundaţie. Metoda reparaţiilor prin înlocuirea de su bansambluri . se poate mic şora precizia de la lucru etc. astfel că în fiecare repaus se repară un subansamblu.

durata medie de viaţă. probabilitatea condiţionată de avarie. dintre care cei mai utilizaţi sunt următorii: funcţia de supravieţuire. n(t) ± numărul utilajelor rămase în funcţiune la momentul t.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. probabilitatea de avarie. Funcţia de supravieţuire v(t) exprimă ponderea utilajelor rămase în funcţiune la momentul t din totalul utilajelor puse în funcţiune la momentul 0. teoria uzurii aleatoare foloseşte o gamă largă de indicatori de uzură aleatoare. Acest indicator se determină cu relaţia: v(t) = n(t) / n(0) în care: v(t) este funcţia de supravieţuire. datorită ieşirilor accidentale din funcţiune. mortalitatea. 21 ACŢIUNI DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE 1. Definiţie: Prin optimizarea activităţii de întreţinere şi reparare se înţelege un ansamblu de măsuri care trebuie adoptat pentru asigurarea funcţionării utilajelor d in dotarea unei întreprinderi pe baza unor criterii de optimizare determinate . Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 111 . Noţiuni de optimizare. Cheltuieli minime de întreţinere şi reparare CRITERII DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE Siguranţa în funcţionare Durate minime de menţinere în reparaţii În acest sens. probabilitatea de a avea o înlocuire sau mai multe în locuiri într -o perioadă de timp. n(0) ± numărul utilajelor puse în funcţiune la momentul 0.

b). Relaţia de calcul este următoarea: p(t) = n(t-1) ± n(t) / n(0) Probabilitatea condiţionată de avarie p c(t) exprimă ponderea utilajelor scoase din funcţiune în perioada (t-1. a). Fig. n(t) ± numărul utilajelor la momentul t. 1. care exprimă ponderea utilajelor scoase din funcţiune la momentul t faţă de momentul 0. (fig. 1. sau urmează o lege de distribuţie exponenţială v(t) = e-Įt. Reprezentarea grafică a funcţiei de supravieţuire.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Pe baza cunoaşterii funcţiei de sup ravieţuire se poate determina probabilitatea contrară I(t). Relaţia de calcul este următoarea: pc(t) = [n(t-1) ± n(t)] / n(t-1) Uzura utilajelor poate fi aproximativ constantă v(t) = 0.t) faţă de numărul utilajelor existente în funcţiune la momentul t. 1. Acest indicator se determină cu relaţia : I(t) = 1 ± v(t) Mortalitatea utilajelor m(t) exprimă numărul utilajelor ieşite din funcţiune între două momente consecutive de timp (t-1.t) faţă de numărul utilajelor puse în funcţiune la momentul 0. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 112 . acest indicator se determină după relaţia: m(t) = n(t-1) ± n(t) în care: n(t-1) este numărul utilajelor la momentul t-1. Probabilitatea de avarie p(t) exprimă ponderea utilajelor scoase din funcţiune în intervalul (t-1. (fig. t).

m este numărul de achiziţionări ale utilajului. din mai multe tipuri de utilaje cu caracteristici tehnologice asemănătoare. fapt ce determină scoaterea lui din funcţionare şi înlocuirea cu un utilaj nou. întreţinere şi funcţionare actualizate. Rezultă că tipul optim de utilaj care va trebui achiziţionat va fi dat de criteriul costului mediu mini m de achiziţie. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 113 . se alege utilajul cu costul mediu minim de achiziţie.2. După stabilirea costului mediu pentru fiecare utilaj care ar putea fi achiziţionat. Acest moment optim se determină cu ajutorul următoarei relaţii de calcul: Cn+1 > (A + Cj ) / Ȗ j-1 în care: Cn+1 ± reprezintă cheltuielile de întreţinere şi reparare a utilajului în anul n+1 de funcţionare. n este numărul de ani de folosire a utilajului între două achiziţionări. Se pune deci problema a legerii momentului optim de înlocuire. Rezultă că momentul optim de înlocuire este dat de anul anterior celui pentru c are cheltuielile de întreţinere şi reparare depăşesc suma cheltuielilor de achiziţie. A ± reprezintă cheltuielile de achiziţie a utilajului la ultima achiziţionare. Funcţionarea în condiţii de eficienţă a utilajelor este limita tă în timp. unde d reprezintă procentul de taxe şi dobânzi cumulate. întreţinere şi reparare este următoarea: k = ( Ai + Cij ) / m·n în care: Ai sunt cheltuielile de achiziţionare a utilajului la achiziţia i. folosit în scopul actualizării cheltuielilor. Relaţia costului mediu de achiziţie. Aceste utilaje cu caracteristici t ehnologice asemănătoare diferă între ele prin costurile lor de achiziţie. Ȗ = 1 /1+d. Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII O politică optimă de întreţinere şi reparare a utilajelor trebuie să rezolve şi problema înlocuirii utilajului scos din funcţiune. Alegerea tipului optim de utilaj care urmează să fie înlocuit. prin costurile de întreţinere şi reparare şi prin duratele lor medii de viaţă. cu altul nou ceea ce presupune alegerea tipului optim de utilaj care -l va înlocui pe cel scos din funcţiune. întreţinere şi reparare. sau cu alte cuvinte a acelui moment de la care funcţionarea utilajului nu mai este eficientă. Alegerea momentului optim de înlocuire a utilajelor. Cj ± reprezintă cheltuielile de întreţinere şi reparare în anul j de funcţionare al ultimei achiziţii. 3. întreţinere şi reparare pe o perioadă de timp. deoarece de la un moment dat uzura fizică a acestuia impune efectuarea unor cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea acestuia foarte mari. Cij sunt cheltuielile de întreţinere şi reparare a utilajului în achiziţionarea i şi în anul j de funcţionare.

utilajele şi instala ţiile se supun probelor de încercare şi recepţie. ferit de curenţii de aer şi variaţii de temperatură. se verifică dacă lanţurile de tracţiune şi curelele sunt bine întinse. radiatoare). care constau în următoarele verificări: racordarea corectă la instalaţia de forţă sau electrică. utilajul va fi ferit de orice sursă de căldură (raze solare. verificarea formei şi dimensiunilor.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR.02 mm/1000mm) . verificarea legăturilor electrice ce trebuie să fie conectate conform schemei constructive a utilajului. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 114 . se verifică dacă funcţionează corect comenzile utilajului. Aceste probe constau în: verificarea geometrică a dimensiunilor. precum şi a deplasărilor relative ale organelor de maşini. se verifică poziţionarea orizontală a utilajului folosindu -se o nivelă cu bulă de aer (abaterea acceptată la această verificare este de 0. utilajul va funcţiona cel puţino oră la turaţie maximă pentru ca elementele sale să atingă temperatura apropiată de temperatura de regim. se verifică dacă motoarele electrice şi pompele de ulei au sensul de rotaţie corect. 22 RECEPŢIA UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR DUPĂ REPARAŢII După ce au fost supuse unor operaţii de reparare. Înainte de pornirea utilajului trebuie luate o serie de măsuri de siguranţă . pentru a avea aceeaşi temperatură cu piesele utilajului. aparatele şi dispozitivele de control vor fi ţinute în aceeaşi încăpere înainte de folosire. Verificarea preciziei geometrice a unui utilaj se face respectând următoarele condiţii: într-un loc ferit de trepidaţii. la instalaţiile hidraulice se verifică dacă pompele de ulei au debit. verificarea sistemelor de ungere. verificarea preciziei de prelucrare sau de l ucru a utilajului. dacă filtrele sunt corect montate şi supapele funcţionează. de răcire şi a sistemelor hidraulice şi pneumatice.

Un rodaj corect îndeplineşte următoarele condiţii: evită griparea. prin uzura produsă în condiţii mai uşoare decât cele normale. acoperirea suprafeţelor cu straturi superficiale. nu lasă urme care afectează durata de funcţionare sau pe rformanţele utilajului. respectarea regimurilor de lucru. prin care se urmăreşte: verificarea nivelului de prelucrare a suprafeţelor în contact. precum şi jocurile existente. durează cât mai puţin. modul de pornire al utilajului. zgomotul. Rodajul nu lasă urme dacă sunt respectate condiţiile: evitarea procedeelor de prelucrare pentru remedierea pieselor care favorizează formarea microfisurilor. încălzirea lagărelor. Folosirea unor lubrifianţi cu putere de ungere mare. precum şi asupra duratei de funcţionare a maşinii sau utilajului. Scurtarea timpului de rodaj se face prin: Folosirea coroziunii controlate limitate la punctele calde. evitarea montării pieselor care au microfisuri pe suprafeţe. Evitarea gripării se face prin reducerea temperaturii şi a vitezei în punctele de contact folosind uleiuri de ungere cu antigripanţi sau cu depuneri de grafit pe suprafeţele în contact. Rodarea utilajelor este operaţia iniţială de funcţionare ce are o influenţă h otărâtoare asupra comportării ulterioare. Perioada de rodaj este o necesitate deoarece eliminarea defectelor de formă este făcută controlat. Rodarea cu aditivi. Rodajul este o etapă obligatorie în scopul cercetării defectelor de micro . vibraţiile.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Prima verificare a unui utilaj constă în controlul de mers în gol.sau macrogeometrie ale pieselor conjugate. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 115 . La probele de lucru ale unui utilaj se execută cel puţin două piese pentru operaţia executată pe acel utilaj. Folosirea abraziunii controlate.

Identificaţi avantajele frecării fluide. b) Oţelurile aliate au o slabă rezistenţă la uzură. dintre piesele ce formează ajustaje.. a)«««««««««««««««. Enumeraţi factorii care contribuie la uzura pieselor: a)««««««««««««««««««««««« b)««««««««««««««««««««««« c)««««««««««««««««««««««« d)««««««««««««««««««««««« e)««««««««««««««««««««««« f)«««««««««««««««««««««««. d) Jocurile. a) Aşchierea cu peste 15 m/min duce la îmbunătăţirea rezistenţei la uzură. e)«««««««««««««««. Scrieţi în dreptul afirmaţiilor de mai jos: litera A dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. d)«««««««««««««««. 3... c) Durabilitatea unei piese scade odată cu creşterea durităţii. b)«««««««««««««««. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 116 . g)««««««««««««««««««««««« h)««««««««««««««««««««««« 2. În cazul când consideraţi că afirmaţia este falsă transformaţi -o în una adevărată. provoac ă încălzirea şi ruperea filmului de lubrifiant..Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FACTORII CARE CONTRIBUIE LA UZURA PIESELOR FIŞĂ DE LUCRU LUCRAŢI CÂTE DOI Timp de lucru: 20 minute 1. c)«««««««««««««««.. litera F dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.

a unui utilaj. Înlăturarea uzurii morale. b) folosirea intensivă a acestuia. d) «««««««««««««««««««. Sarcinile sectorului de întreţinere şi reparare trebuie să se facă simţite: a) înainte de producerea uzurii. c) «««««««««««««««««««. II. Indicaţi principalele mijloace de care trebuie să se folosească compartimentul de întreţinere pentru atingerea obiectivelor: a) «««««««««««««««««««.. Completaţi în tabelul de mai jos obiectivele întreţinerii şi reparaţiei utilajelor: Obiectivele întreţinerii şi reparaţiei utilajelor dintr -o întreprindere sunt: 3. c) înainte şi după producerea uzurii.. b) «««««««««««««««««««. 2. se face prin: a) modernizarea utilajului existent.. 2.NECESITATEA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE FIŞĂ DE LUCRU LUCRAŢI CÂTE DOI Timp de lucru: 15 minute Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII I. Încercuiţi litera răspunsului considerat corect: 1. Răspundeţi cerinţelor de mai jos: 1. Definiţi sistemul de întreţinere şi reparare .. e) «««««««««««««««««««. b) după producerea uzurii. c) folosirea în caz de necesitate Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 117 ..

.(3)«.(1)«. Răspundeţi cerinţelor de mai jos: 1. În funcţie de importanţă şi complexitate.(4)«..(2)«. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 118 . b) ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««. Completaţi spaţiile lipsă cu cuvinte astfel încât afirmaţiile să fie adevărate: 1. de întreţinere. care pot fi elaborate în faza premergătoare. e) ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««.... Pentru a organiza activitatea de întreţinere este nevoie de: a) ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII MANAGEMENTUL ÎNTREŢINERII PREVENTIV-PLANIFICATE FIŞĂ DE LUCRU LUCRAŢI CÂTE DOI Timp de lucru: 20 minute I. scopul este de a elabora instrucţiuni cu privire la: 2. în conformitate cu normele prevăzute pentru fiecare maşină.. lista de referinţe la piesele de rezervă şi alte «. f) «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««. c) ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« d) ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««. În activitatea de concepţie a activităţii de întreţinere ... Documentaţia de întreţinere conţine «. utilaj sau instalaţie. maşina şi u tilajul şi periodic ± de către «.. 2. II. lucrările de întreţinere se execută permanent ± de către personalul «.

. .... Indicaţi două exemple de defecte de execuţie cauzate necorespunzătoare a pieselor: a) «««««««««««««««««««««««. Răspundeţi cerinţelor de mai jos: (4 puncte) 1..... La proiectarea şi fabricarea utilajelor de producţie trebuie create astfel de condiţii încât să fie necesar un maxim de cheltuieli pentru întreţinere şi reparare.. de depozitarea (2 puncte) II.. 2... Defectele de exploatare sunt influenţate în mică măsură de vibraţii şi oboseala materialului...... Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 119 .. Defectele de montaj depind de cunoştinţele şi conştiinciozitatea lucrătorilor. Notă: Un punct se acordă din oficiu.. Defectele de execuţie sunt greu de depistat în timpul fabricaţiei.......... Scrieţi în dreptul afirmaţiilor de mai jos: lite ra A dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.. litera F dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 4.... Timp de lucru: 15 minute I. (5 puncte) 1. După criteriul provenienţei defectului..FIŞĂ DE EVALUARE LUCRAŢI INDIVIDUAL Numele şi prenumele elevului:..DETECTAREA DEFECTĂRII UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII ..... defectele pot fi de patru tipuri. Clasa a .... Completaţi în acest sens schema de mai jos: (2 puncte) 2.. b) «««««««««««««««««««««««. Defectele de concepţie sunt greu de descoperit. 3... 5..

explicaţi termenii utilizaţi: v(t) = n(t) / n(0) în care: v(t) ««««««««««««««««««. întreţinere şi reparare. Aceste utilaje cu caracteristici tehnologice asemănătoare diferă între ele prin costurile lor de achiziţie.. O politică optimă de întreţinere şi reparare a utilajelor trebuie să rezolve şi problema înlocuirii utilajului scos din funcţiune. care stau la baza optimizării activităţii de întreţinere şi reparare. completând schema de mai jos: CRITERII DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE 3. n(t) «««««««««««««««««. Indicaţi criteriile. Rezultă că tipul optim de utilaj care va trebui achiziţionat va fi dat de criteriul costului mediu minim de achiziţie. cost ce poate fi calculat. n(0) «««««««««««««««««« 4.. Fiind dată relaţia de mai jos. cu altul nou ceea ce presupune o alegere. întreţinere şi reparare pe o perioadă de timp. Redaţi relaţia costului mediu de achiziţie. k= Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 120 . Definiţi conceptul de optimizarea activităţii de întreţinere şi reparare completând în spaţiul liber de mai jos: Definiţie: 2. prin costurile de întreţinere şi reparare şi prin duratele lor medii de v iaţă.ACŢIUNI DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE FIŞĂ DE LUCRU Timp de lucru: 20 minute LUCRAŢI PE GRUPE Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Răspundeţi cerinţelor de mai jos: 1.

demontarea. b) prin încălzire la 120 oC. constatarea defectelor şi sortarea. Precizaţi care sunt cele patru elemente care stau la baza metodelor fizico -chimice a) ««««««««««««««««««. constatarea defectelor şi sortarea pieselor. modul de rezolvare şi numărul desenului . c) spălarea. prespălarea. 3. zgomotelor. c) ««««««««««««««««««. b) prespălarea. 4. b) ««««««««««««««««««. Încercuiţi litera răspunsului considerat corect. 1. 2.. d) ««««««««««««««««««« II. natura şi mărimea defectului . spălarea şi constatarea defectelor.. vitezei şi a presiunii de lucru. c) vibraţiilor. câte un punct pentru fiecare răspuns corect). Operaţiile pregătitoare care se efectuează în vederea reparării utilajelor sunt : a) primirea pentru reparare. c) cu extractoare cu acţiune dinamică. Indicaţi metodele prin care se face constatarea stării tehnice a utilajelor co mpletând următoarea schemă: Constatarea stării tehnice a utilajelor şi instalaţiilor se face prin următoarele metode: 2. (5 puncte. Demontarea utilajelor şi instalaţiilor prin utilizarea metodei pe bandă se realizează: a) folosind acelaşi loc de muncă.. UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR PENTRU REPARARE FIŞĂ DE EVALUARE Timp de lucru: 15 minute Elevul«««««««««««««««« LUCRAŢI INDIVIDUAL I.. pentru piesele ce se vo r recondiţiona..Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII PREGĂTIREA MAŞINILOR. 1. Notă: Un punct se acordă din oficiu. curăţirea. c) folosind acelaşi loc de muncă în cazul demontării complete. demontarea. se va trece în foaia de constatare: a) numărul pieselor. câte 0.5 puncte pentru fiecare răspuns corect). Constatarea stării tehnice prin metoda măsurărilor speciale constă în măsurarea : a) vibraţiilor. c) numărul desenului. demontarea. numărul pieselor şi locul unde se află defectul . presiunii de lucru şi a cantităţii de lubrifiant consumată. vitezei şi a presiunii de lucru.. curăţirea. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 121 . b) folosind mai multe locuri de muncă. Odată cu întocmirea schiţei. b) natura defectului. Demontarea penelor înclin ate (cu cioc) se poate face: a) prin batere. 5. Răspundeţi cerinţelor de mai jos: (4 puncte. temperaturii. b) zgomotelor.

. e) ««««««««««««««... 2. c) orientativ. b) nu există forţă de muncă suficientă..«««««««««««««««««««. Indicaţi 5 (cinci) avantaje ale sistemului centralizat: a) ««««««««««««««. c) ««««««««««««««. Metoda reparaţiilor la banc se utilizează atunci când: a) se cere o remediere urgentă. c) utilajele sunt relativ mici.«««««««««««««««««««. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 122 . Răspundeţi cerinţelor de mai jos: 1..«««««««««««««««««««.«««««««««««««««««««. 3. oprirea simultană. În funcţie de specificul fabricaţiei şi al liniilor tehnologice se adoptă două tipur i de opriri pentru efectuarea reparaţiilor: oprirea eşalonată.FIŞĂ DE LUCRU Timp de lucru: 15 minute I. b) ««««««««««««««. II. Încercuiţi litera răspunsului considerat corect. b) mijlocii... Timpul de staţionare în reparaţie este: a) bine stabilit. b) în funcţie de cerinţele beneficiarului.ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE REPARARE A UTILAJELOR LUCRAŢI PE GRUPE Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII .. Indicaţi metodele de organizare a activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor completând diagrama de mai jos: METODE DE ORGANIZARE 2.. c) mari (mai mult de 150 utilaje). Precizaţi când se utilizează fiecare tip de oprire.«««««««««««««««««««. în întreprinderile: a) mici (mai puţin de 100 utilaje).. 1. Organizarea reparaţiilor de tip centralizat se foloseşte. în gen eral. d) ««««««««««««««. 3.

Încercuiţi litera răspunsului considerat corect.(4)«.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII SISTEME ŞI METODE DE ORGANIZARE ŞI EXECUTARE A REPARĂRII ÎN SISTEMUL PREVENTIV-PLANIFICAT .FIŞĂ DE EVALUARE Timp de lucru: 15 minute LUCRAŢI INDIVIDUAL Elevul«««««««««««««««« I. În cadrul R k se vor efectua şi lucrările prevăzute la : a) Rt şi înlocuirea parţială sau totală a pieselor uzate.(1)«. repararea pieselor de mică importanţă. 2. II. Metoda de executare a reparaţiilor după revizie constă în faptul că «. la reperarea maşinilor. Notă: Un punct se acordă din oficiu. III. c) sunt de neînlocuit în sistemul de producţie. câte un punct pentru fiecare răspuns corect): 1. recondiţionarea sau repararea pieselor de mică importanţă. 5. Cu ocazia reparaţiilor capitale se pot înlocui circa «. din valoarea de înlocuire a maşinii. utilajului sau instalaţiei respective. 4. din piesele componente. b) Rc şi demontarea de pe fundaţie. c) rezultatul verificărilor şi al controlului planificat.. 2. volumul şi conţinutul reparaţiilor ce se fac la metoda standard se stabilesc cu ocazia efectuării reparaţiilor curente. c) Ra şi demontarea parţială. Scrieţi în dreptul afirmaţiilor de mai jos: litera A dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Felul. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 123 . 3. în general. Metoda reparaţiilor pe loc se aplică. b) desfăşurarea lucrărilor în paralel. Metoda reparării prin lucrări simultane constă în : a) desfăşurarea lucrărilor în serie. b) au gabarit foarte mare. c) desfăşurarea lucrărilor în serie şi paralel.(2)«. Reparaţiile de avarii se execută de fiecare dată când utilajele se defe ctează ca urmare a proastei utilizări sau întreţineri sau din cauza unor calamităţi naturale . 2. utilajelor sau instalaţiilor care : a) au fost defectate accidental. reglarea sistemului de comandă. Completaţi spaţiile libere cu cuvinte astfel încât afirmaţiile să fie adevărate. (2 puncte): 1. (2 puncte): 1. b) rezultatul verificărilor zilnice. c) spălarea. (5 puncte. La Rc1 se execută următoarele operaţii : a) spălarea. litera F dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.(3)«. b) recondiţionarea sau înlocuirea lagărelor sau rulmenţilor. însă valoarea acestei reparaţii nu trebuie să depăşească «. şi conţinutul reparaţiilor se determină în urma unei «. Sistemul de reparaţii preventiv -planificat admite modificarea continuă a termenelor de reparaţie în raport cu: a) statistica defectării utilajelor.

b) N max = (3«4)L... c) «««««««««««««««««««««««««««««««««««« II. se poate calcula cu relaţia: a) N max = (1«3)L. Stocul maxim de piese de schimb. 2.. Indicaţi sarcinile compartimentului de aprovizionare din cadrul sectorului de întreţinere şi reparare: a) «««««««««««««««««««««««««««««««««««.FIŞĂ DE LUCRU Timp de lucru: 10 minute LUCRAŢI INDIVIDUAL I. b) «««««««««««««««««««««««««««««««««««.. În afara pieselor şi subansamblelor de schimb în depozite mai sunt stocate: a) scule. III. Precizaţi care sunt cele trei probleme ce se pun în organizarea activităţii de piese de schimb: a) «««««««««««««««««««««««««««««««««««. Producătorul de utilaj are datoria să indice în catalogul maşinii piesele de schimb şi «. necesare pentru buna desfăşurare a activităţii de întreţinere şi reparare... 2. c) N max = (4«7)L. O piesă se înlocuieşte când uzura sa a atins o anumită valoare numită uzură «. lor de funcţionare. b) «««««««««««««««««««««««««««««««««««. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 124 . 1.. dispozitive şi maşini unelte folosite la producţia de piese de schimb.(1)«. b) scule. dispozitive şi semifabricate folosite la producţia de piese de schimb.. Răspundeţi cerinţelor de mai j os: 1. Completaţi spaţiile libere cu cuvinte astfel încât afirmaţiile să fie adevărate .(2)«. c) dispozitive şi instalaţii auxiliare. c) «««««««««««««««««««««««««««««««««««« 2.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PISE DE SCHIMB . Încercuiţi litera variantei de răspuns considerată corectă: 1.

Evitarea gripării se face prin reducerea «.. Completaţi spaţiile libere cu cuvinte astfel încât afirmaţia să fie adevărată . după repararea unui utilaj.(3)«....(1)«.(2)«. maşinile utilajele şi instalaţiile se supun unor probe de încercare ce constau în: a) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR DUPĂ REPARARE . b) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. c) «««««««««««««««««««««««««««««««««««.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII RECEPŢIA MAŞINILOR. b) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. 2. Precizaţi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un rodaj executat corect: a) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. pe suprafeţele în contact. şi a vitezei în punctele de contact folosind uleiuri de ungere cu «.FIŞĂ DE LUCRU Timp de lucru: 20 minute LUCRAŢI PE GRUPE I... constă în controlul de mers în sarcină. Dup ce au fost supuse unor operaţii de reparare. La probele de lucru ale unui utilaj se execută cel puţin două piese. Răspundeţi cerinţelor de mai jos: 1. litera F dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Scrieţi în dreptul afirmaţiilor de mai jos: litera A dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.. sau cu depuneri de «. 2. III. Rodajul este o etapă obligatorie în scopul corectării defectelor de formă ale suprafeţelor pieselor. Afirmaţiile false se vor transforma în afirmaţii adevărate... c) «««««««««««««««««««««««««««««««««««. II. Prima verificare. 3.. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 125 . 1...

interactiv şi centrat pe elev. atitudinilor lor faţă de o sarcină dată. a materialelor şi a instrumentelor. modul de organizare a ideilor şi a materialelor într -un proiect. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei. autoevaluarea. poate conduce la dobândirea de către elevi a competenţelor specifice calificării. miniproiectul ± prin care se evaluează metodele de lucru. portofoliul. Utilizarea metodelor explorative (observarea directă. se va utiliza atât evaluarea de tip formativ. cât şi cea de tip sumativ. scheme şi fişe de lucru. investigaţia. cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare. SOLUŢII ALE ACTIVITĂŢILOR Sugestii metodologice Pentru dobândirea de către elevi a competenţelor prevăzute în SPP -uri. Evaluarea trebuie să fie de tip continuu. cum ar fi: realizarea unor miniproiecte din domeniul calificării citirea. Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de parcurgerea modulului. teste de evaluare. În parcurgerea modulului.uri. ca o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. metoda exerciţiilor practice Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fişe de observaţie şi fişe de lucru. observarea independentă). fişe de autoevaluare. activităţile de învăţare ± predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. realizarea şi interpretarea unor schiţe. integrator. SUGESTII METODOLOGICE. capacităţilor. Îndrumări privind modalităţile de evaluare Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă ş i la condiţiile de aplicabilitate din SPP . acurateţea reprezentărilor tehnice. pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice. complex. activitate care permite evaluarea conceptelor. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 126 . a programelor Power Point şi a altor programe de grafică şi prezentare a diferitelor materiale.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 8. recomandăm ca în procesul de învăţare ± predare să se utilizeze cu precădere metode bazate pe acţiune . ca instrument de evaluare flexibil. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune/modifica programul propriu de învăţare. corelată cu crite riile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională corespunzător calificării. iar ca metode de evaluare recomandăm: observarea sistematică a comportamentului elevilor.

d) viteza relativă a pieselo r în frecare. e) forţele şi presiunea de contact. b) calitatea materialelor prelucrate. întreţinere şi reparare a utilajelor. 1. Avantajele frecării fluide sunt: a) micşorarea uzării suprafeţelor de frecare. c) Durabilitatea une i piese creşte odată cu creşterea durităţii. Transformare în adevărate: b) Oţelurile aliate au o mare rezistenţă la uzură. asigurarea funcţionării utilajelor în condiţii de securitate deplină în exploatare. limitarea la un nivel minim a cheltuielilor efectuate cu lucrările de întreţinere şi reparaţii. reducerea timpilor neproductivi în scopul micşorării cheltuielilor pe unitatea de produs. datorită avariilor. d) ± A. Obiectivele întreţinerii şi reparaţiei utilajelor : Obiectivele întreţinerii şi reparaţiei utilajelor dintr -o întreprindere sunt: menţinerea stării utilajului la parametrii care să asigure cantitatea. e) economie de lubrifianţi. c) ± F. 3. f) jocurile dintre piesele în frecare. b) ± F. c) mărirea sarcinilor admisibile. a) ± A.Totalitatea activităţilor de revizie. 127 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 . calitatea şi continuitatea producţiei. g) Mediul şi regimul de exploatare. control.Soluţii pentru fişele de lucru/laborator/evaluare Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Activitatea 1 ± Fişă de lucru 1. h) felul frecării. 2. Factorii care contribuie la uzura pieselor sunt: a) gradul de prelucrare a pieselor. d) mărirea siguranţei în funcţionare. c) calitatea lubrifianţilor. 2. Activitatea 2 ± Fişă de lucru I. evitarea întreruperilor de producţie. b) reducerea consumului de energie prin frecare. îndreptate în scopul menţinerii în stare de funcţionare o perioadă cât mai mare de timp formează sistemul de întreţinere şi reparare.

1 ± c. să se informeze permanent în pas cu progresul tehnologic. scopul este de a elabora instrucţiuni cu privire la: .modul de stabilire a a acelor probleme care au dintre întreţinerea corectivă momentului optim pentru tendinţa să se repete. II. f) convenţie cu personalul calificat care să îndeplinească aceste sarcini. 1. Activitatea 4 ± Lucrare de laborator 1. în domeni ul materialelor. cu sau fără instrucţiuni detaliate. înlocuirea unui reper. (3) = ce deserveşte. (2) = documente. 2. să evidenţieze şi să studieze con tinuu cauzele avariilor şi să pre vadă remediile.găsirea relaţiei optime . b) descrierea de rutină privind modul de utilizare a formularelor. se execută următoarele operaţii: spălarea. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 128 . 1. 2 ± a. c) instrucţiuni de măsurare a diferiţilor parametri. metodelor şi echipamentelor noi. În cadrul reviziilor tehnice . să elaboreze un program de lucru bine conceput. Activitatea 3 ± Fişă de lucru I. Pentru atingerea obiectivelor compartimentul de întreţinere trebuie să se folosească de principalele mijloace: să se constituie într -un organism proporţional dimensionat cu cadre şi bine organizat în funcţie de specificul întreprinderii. să lucreze în strânsă colaborare cu celelalte compartimente. (1) = instrucţiuni. Pentru a organiza activitatea de întreţinere este nevoie de: a) formulare ale documentelor standard (tip). şi întreţinerea preventivă. 2.posibilităţile de eliminar e . la motoarele electrice. spălarea pieselor provenite de Ia mecanismele de montate şi remedierea defectelor de suprafaţă înlocuirea pieselor uzate. să-şi organizeze disponibilul de piese de schimb în funcţie de necesităţi. curăţirea şi ştergerea părţilor exterioare. II. d) instrucţiuni privind executarea diferitelor activităţi preventive. În activitatea de concepţie a activităţii de întreţinere.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 3. (4) = echipele de întreţinere. astfel ca să se asigure funcţionarea utilajelor prin respectarea programelor. e) personal disponibil pentru a executa lucrările conform programului.

a cuplajului şi a roţii de curea.Verificarea încălzirii contactelor.Înlocuirea periilor uzate. Organe de asamblare: şuruburi şi piuliţe Sistemul de transmisie Perii şi portperii Lagăre Contactele de la bornele motorului Reostatul Aparatul de pornire Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 129 . a modului de funcţionare a inelelor de ungere. .Verificarea funcţionării fără zgomot a lagărului. .Revizia fixării pinionului. . .Înlocuirea papucilor în cazul deteriorării.Verificarea legăturii la pământ. . .Curăţirea exterioară a reostatului şi a plot urilor. Operaţiile ce se execută în cadrul repa raţiilor curente. la motoarele electrice asincrone: Organul de maşină sau subansamblul la care se acţionează Operaţii executate în cadrul intervenţiei Subansamblul motor . a şuruburilor cutiilor portlagăr.Revizia legării la pământ.Curăţirea contactelor şi înlocuirea lor. .Măsurarea rezistenţei la izolaţie.Controlul şuruburilor de fundaţie.Curăţirea aparatului fără demontare.Strângerea piuliţelor. vopsirea parţială.Înlocuirea elementelor de rezistenţă defecte şi a ploturilor în caz de deteriorare. . a ungerii. . . ungerea elementelor ce formează ajustaje. a şuruburilor şi piuliţelor de la mecanismul de ridicare a periilor.Reglarea apăsării periilor pe inelele colectoare. .Verificarea jocului între lagăre.Reglarea portperiilor.verificarea şi repararea dispozitivelor de ungere. . . . . .Şlefuirea periilor. a bobinajelor. a şuruburilor capacelor de la lagăre. . schimbarea lubrifiantului. a portperiilor. .Verificarea uzurii pinionului şi înlocuirea lui dacă este necesar.Înlocuirea pieselor defecte.Măsurarea rezistenţei la izolaţie. Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 2.Curăţirea inelelor colectoare. a canalelor de ventilaţie în locurile accesibile şi a părţii exterioare a carcasei. . . .

. . Înlocuirea rulmenţilor uzaţi. . Verificarea finală. Activitatea 5 ± Fişă de evaluare I. Verificarea şi repara rea aparatajului de pornire Verificarea şi reglarea protecţiei. a bobinajelor. . .curăţirea canalelor de ventilaţie. Reglarea portperiilor. Asamblarea motorului electric.3. Conţinutul lucrărilor efectuate pentru reparaţii capitale ale motoarelor electrice asincrone este: Tipul lucrării Măsurători înainte de demontare. DE CONCEPŢIE DE EXECUŢIE Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 DE MONTAJ DE EXPLOATARE 130 . periilor uzate.şlefuirea periilor şi reglarea apăsării lor. . . a ploturilor şi a rezistenţelor defecte.măsurarea şi verificarea întrefierului dintre rotor şi stator. Înlocuirea pieselor defecte.reglarea interstiţiului dintre portperie şi inel. plăci de borne şi transmisiilor. .prinderea pe fundaţie şi strângerea îmbinărilor.înlocuirea uleiului (pentru reostate cu ulei). a reostatului şi a aparatajului de pornire.repararea sau înlocuirea pieselor mecanismului de conectare. .fixarea contactelor şi reglarea presiunii pe contacte.lăcuirea bobinajelor. portperiilor. . a jocului între lagăre şi a rezistenţei de izolaţie. inelelor colectoare. Verificarea compatibili tăţii siguranţelor fuzibile şi a releelor termice cu intensitatea curentului. curăţirea acestuia şi a contactelor. .demontarea şi curăţirea reostatului şi a ploturilor.demontarea aparatajului. . Verificarea şi repararea reostatului. Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Curăţiri şi demontări.încercarea în sarcină a motorului electric. organelor de transmisie defecte. 1.curăţirea şi spălarea lagărelor. papucilor defecţi ai cablului de alimentare. . cuzineţilor lagărelor. . .verificarea izolaţiei şi a legăturii la pământ. Conţinutul lucrării Măsurarea întrefierului între sta tor şi rotor. .fixarea pieselor de transmis ie.verificarea îmbinării şi a funcţionării.

k = ( Ai + Cij ) / m·n Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 131 . 4 ± F. întreţinere şi reparare este. Cheltuieli minime de întreţinere şi reparare CRITERII DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE Siguranţa în funcţionare Durate minime de menţinere în reparaţii 3. Activitatea 6 ± Fişă de lucru 1. 4. Prin optimizarea activităţii de întreţinere şi reparare se înţelege un ansamblu de măsuri care trebuie adoptat pentru asigurarea funcţionării ut ilajelor din dotarea unei întreprinderi pe baza unor criterii de optimizare determinate . Definiţie: 2. v(t) = n(t) / n(0) în care: v(t) este funcţia de supravieţuire. a) protejare insuficientă. Redaţi relaţia costului mediu de achiziţie. 5 ± F. n(t) ± numărul utilajelor rămase în funcţiune la momentul t. 3 ± A. b) ambalare necorespunzătoare. 2 ± F. 1 ± A.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 2. II. n(0) ± numărul utilajelor puse în funcţiune la momentul 0.

2). 5 ± c. şi de la ultima reparaţie c apitală până la casarea maşinii respective i se fac două reparaţii curente de gradul 2 (Rc2) la 10 000 de ore de serviciu. între două reparaţii curente de gradul 2 se efectuează trei reparaţii curente de gradul 1. Metode fizico -chimice au la bază folosirea: a) soluţiilor chimice. d) soluţii chimice asociate cu ultrasunete sau curent electric II. 4 ± b. strungului revolver i se fac trei reparaţii Rk la perioade de timp de 30 000 de ore de funcţionare (fig. b) ultrasunetelor. Până la prima reparaţie capitală. orelor / ciclu = 30000 2. Activitatea 8 ± Lucrare de laborator Pe toată durata de serviciu. între acestea. 1. (Rc1) la 2 500 de ore de serviciu şi patru revizii tehnice ( Rt) la 1 250 de ore de serviciu după fiecare reparaţie curentă de gradul 1. 2 ± 2. 3 ± b. c) bombardarea cu ioni.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Activitatea 7 ± Fişă de lucru I. conform normativelor ( FT 1). 4 cicluri Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 132 . 1. utilajelor şi instalaţiilor se face prin următoarele metode: Metoda examinărilor Metoda testelor Metoda măsurilor Măsurări speciale 2. 30000 ore 3. 1 ± c. Numărul intervenţiilor: Rt = 12 Rc1 = 9 Rc2 = 2 Rk = 1 Nr. Constatarea stării tehnice a maşinilor.

Structura ciclului Activitatea 9 ± Fişă de lucru I.Reprezentarea grafică cerută. se asigură asistenţă tehnică de calitate din partea specialiştilor sectorului pentru lucrările mai pretenţioase. reducând perioadele de oprire şi ducând deci la economii în producţie. maşinile şi utilajele din dotarea sectorului pot fi încărcate la capacitatea nominală prin centralizarea lor în ateliere specializate. Diagrama completată arată astfel: METODE DE ORGANIZARE CENTRALIZAT DESCENTALIZAT MIXT Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 2. forţa de muncă este mai bine utilizată datorită posibilităţii mai eficiente de supraveghere şi control. realizându -se o creştere însemnată a productivităţii muncii. Avantajele sistemului centralizat: asigură promptitudinea intervenţiilor şi calitatea lucrărilor efectuate prin crearea echipelor specializate. 133 . dar mai ales oferă posibilitatea concentrării unei importante forţe de muncă în cazul unor lucrări dificile urgente. Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 5. Durata de serviciu 4. 1. prin concentrarea atelierelor de întreţinere existente în secţiile de producţie. spaţiile de lucru sunt folosite mai raţional.

.Remontarea motoarelor electrice. . .Maşini de bobinat.Cuptoare de uscare. Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Activitatea 10 ± Lucrare de laborator Exemple de lucrări şi dotarea minimă a atelierului de reparaţii este redată în tabelul 1. . 3 ± c. .Prese manuale sau mecanice. .Sudarea lanţurilor. .Confecţionarea bolţurilor şi a brăţărilor din oţel rotund şi profilat. asigură ridicarea nivelului profesional al cadrelor.Strunguri revolver.Maşini de găurit. Oprirea simultană este impusă de caracterul de flux cont inuu al fabricaţiei. .) Dotarea atelierului de reparaţii .Polizoare. 1 ± a. Precizarea utilizării tipului de oprire: Oprirea eşalonată se utilizează în cazul întreprinderilor cu un număr mare de maşini şi utilaje similare şi la care există posibilitatea creării de stocuri de semi fabricate între fazele procesului tehnologic. din oţel şi bronz cu greutăţi şi dimensiuni mijlocii (lagăre. cu utilaje unicat fără posibilitatea creării de stocuri între fazele de fabricaţie (de exemplu linia de asamblare din cadrul unei întreprinderi de automobile).se pot stabili indicatori reali pentru sectorul de în treţinere reparaţii prin ţinerea evidenţei stricte a realizărilor şi cheltuielilor. . . .Curăţirea şi îndreptarea arborilor şi a axelor mici.Menghine. . Lucrări de sudură. .Strunguri paralele Ø 150 ± 200 mm. Exemple de lucrări . etc.Confecţionarea cuzineţilor.Ciocan de forjat. 134 II Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 .Repararea utilajelor de transport şi încărcare. a pieselor mici şi a pieselor de contact ale aparaturii electrice. II. încărcarea cu sudură a marginilor uzate a dispozitivelor de prindere. Grupa Tipul de lucrări Lucrări de prelucrare mecanică şi montaj.Revizia pieselor şi subansamblelor. . .Prelucrarea la strung a pie selor turnate din fontă.Polizoare.Sudarea pieselor avariate mai puţin importante. I Lucrări de forjare ± presare.Agregate de sudură. . Lucrări electrotehnice. 3.Prese. .Maşini de frezat roţi dinţate cu module de la 2 la 8 mm. .Agregate de metalizare. Lucrări de prelucrare mecanică şi montaj.Ajustarea lagărelor. 2 ± c. Tabelul 1. . . oferă posibilitatea mecanizării şi chiar automatizării prelucrării datelor. punându -se astfel Ia dispoziţie date preţioase pentru activitatea de viitor a sectorului. astfel ca oprirea pentru reparaţii să nu întrerupă procesul de producţie (de exemplu secţiile de producţie din cadrul unei întreprinderi de automobile).Uscarea bobinajului motoarelor pe locul instalării lor. L 700 ± 1500 mm. .Înlocuirea şi ajustarea pieselor aparatajului electric.Strunguri Carusel mici. . .Maşini de rabotat. . . . roţi de antrenare.

a rolelor pentru transportoare şi maşini unelte. .Lucrări de alezaj complicate.Tăierea semifabricatelor pentru roţi dinţate de mică precizie. .Turnarea roţilor dinţate din fontă. . . roţi de fricţiune şi tobe mari.) Activitatea 11 ± Fişă de evaluare I. 3 ± b.Călirea de piese mijlocii. etc. 1 ± b. . . .Confecţionarea cârligelor cu capacitate mare de ridicare. . . . . . 2 ± A.Îndreptarea elementelor de construcţii metalice mijlocii. spaţii libere: 1 ± volumul.Cuptoare de uscare. . . . 2 ± revizii tehnice. autogenă.Confecţionarea aparaturii electrotehnice de complexitate mică.Cubilou pentru topirea fontei. . roţi de curea. .Rebobinarea parţială sau totală a motoarelor electrice şi a transfor matoarelor. . . . cupelor de elevator. III. lucrărilor de reparaţii şi de recondiţionare a batiurilor de maşini. .Ciocane pneumatice.Agregate de sudură (electrică.Forjarea arborilor mari cu diametre peste 150 mm şi a semifabricatelor pentru angrenajele roţilor dinţate de dimensiuni mari şi de mare precizie.Confecţionarea de piese turnate mari pentru utilaje şi maşini unelte. 4 ± 60%. Lucrări de turnătorie Lucrări de prelucrare mecanică şi montaj. . a construcţiior metalice cu dimensiuni mijlocii. 1 ± F.Maşini de alezat.Prese. .Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Grupa Tipul de lucrări Exemple de lucrări Dotarea atelierului de reparaţii . saboţilor de frână. . . .Maşini de frezat roţi dinţate cilindrice şi conice cu module medii şi mari.Repararea unor asamblări sau construcţii metalice. . .Confecţionarea în serie a pieselor de rezervă cu durată mică de funcţionare.Tablou de forţă. 5 ± c.Agregate de sudură.Confecţionarea arborilor de d imensiuni mari. 2 ± a.Forjarea arborilor din blocuri până la 150x150 mm.Cuptoare de încălzire pentru semifabricate. .Confecţionarea construcţiilor metalice mai uşoare. .Foarfece mecanice.Ciocane de forjare.Nicovale. în argon. .Maşini de rectificat.Călirea sculelor şi pieselor mici. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 135 . . a lagărelor.Banc de probă.Valţuri de îndreptat tablă. 3 ± 50%. Lucrări de sudură.Prese de îndreptat. .Maşini de bobinat.Maşini de găurit. . Lucrări electro tehnice. etc. . . .Prelucrarea pieselor turnate de dimensiuni mari pentru roţi dinţate.Cuptoare pentru tratament termic. tobelor de diferite dimensiuni. . II.Prese hidraulice de putere mare.Maşini mari orizontale de frezat şi alezat. III Lucrări de forjare ± presare şi tratament termic Lucrări de sudură şi construcţii metalice . Lucrări de forjare ± presare. 4 ± b.Cuptoare normale de topire.Strunguri Carusel. .

c) organizarea depozitării şi circulaţiei pieselor de schimb. 2 ± F. constă în controlul de mers în gol. 1. După ce au fost supuse unor operaţii de reparare. b) organizarea producerii de piese de schimb sau aprovizionarea lor. c) durează cât mai puţin. după repararea unui utilaj. 1 ± critică. b) nu lasă urme care afectează durata de funcţionare sau performanţele utilajului. b) urmărirea stocurilor existente în magazie sau depozitul de piese de schimb. iar la atingerea unui stoc minim (specific fiecărei tip de piese) să lanseze comandă de aprovizionare. Rodajul este o etapă obligatorie în scopul corectării defectelor de micro sau macrogeometrie a suprafeţelor pieselor. 1 ± b. 2. 2 ± a. 1 ± A. Activitatea 13 ± Fişă de lucru I. precum şi a deplasărilor relative ale organelor de maşini. Prima verificare. b) verificarea formei şi dimensiunilor. c) verificarea preciziei de prelucrare sau de lucru a utilajului. Sarcinile compartimentului d e aprovizionare sunt: a) întocmirea împreună cu tehnicienii a planului de aprovizionare cu piese de schimb din ţară şi import. Transformări în afirmaţii false: 2. Problemele care se pun în organizarea activităţii de piese de schimb necesare pentru întreţinerea şi repararea utilajelor într -o întreprindere. utilajele şi instalaţiile se supun probelor de încercare ce constau în: a) verificarea geometrică a dimensiunilor. Completare de cuvinte: 1 ± temperaturi. 1. Un rodaj corect îndeplineşte următoarele condiţii: a) evită griparea. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 136 . 3 ± grafit. 2 ± antigripanţi. c) aprovizionarea pieselor de schimb prin stabilirea de contracte cu furnizorii . 2. 3. 3 ± F. II. III. II. III.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Activitatea 12 ± Fişă de lucru I. 2 ± duratele. sunt: a) stabilirea necesarului de piese de schimb.

6. A.google. ş.forus. N. F. www.. Editura Tehnică. ş. Huzum. 1975. a. N.ro.. a. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 137 . a. Bucureşti. Editura didactică şi pedagogică. 4. 1996. a. ± ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR DIN INDUSTRIA CHIMICĂ. Badea. 7. ± ORGANIZARE REPARĂRII ŞI ÎNTREŢINERII UTILAJELOR ± Biblioteca digitală.ro.Pentru scurtarea duratei reparaţiil Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 1. Banescu. a. ± MAŞINI ŞI UTILAJE INDUSTRIALE. Bucureşti. Editura All. a. Bucureşti. Pagini Web şi soft-uri educaţionale utile: www. ± ASAMBLAREA. 3. 2. Constantin. http://stud. Bucureşti. 2002. RA. M. ± SISTEME DE ORGANIZARE A PRODUCŢIEI ± Biblioteca digitală. ş. ± UTILAJUL ŞI TEHNOLOGIA MESERIEI ± MECANIC MONTATOR ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI. F. 5.usv. ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA MAŞINILOR ŞI INSTALAŢIILOR. ş. Badea.ro. ş. ş. 1983. Editura didactică şi pedagogică. Huzum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful