P. 1
49201109 Aux Lucrari de Intretinere Si Reparatii

49201109 Aux Lucrari de Intretinere Si Reparatii

|Views: 20|Likes:

More info:

Published by: Gabriel Mihai Ilinca on Dec 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2014

pdf

text

original

Sections

 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 1
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 2
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 3
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 4
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 5
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 6
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 7
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 8
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 9
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 10
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 11
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 12
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 13
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 14
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 15
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 16
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 17
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 18
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 19
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 20
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 21
 • FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 22

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC

PENTRU

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
PROFILUL: TEHNIC MODULUL: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CALIFICAREA: TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII NIVELUL: 3

2008
Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

AUTOR:

BÂRSAN OCTAVIAN ROŞU CONSUELA

- prof. ing., grad didactic I, COLEGIUL TEHNIC ÄGHEORGHE ASACHI´ BOTOŞANI - prof. ing., grad didactic I, COLEGIUL TEHNIC Ä DIMITRIE LEONIDA Ä BUCUREŞTI

COORDONAT OR: HANCEA GHEORGHE

- prof. ing., grad didactic I, COLEGIUL TEHNIC ÄGHEORGHE ASACHI´ BOTOŞANI

CONSULTANŢĂ:

ROŞU DORIN

- dr. ing., inspector de specialitate, expert CNDIPT

ASISTENŢĂ TEHNICĂ: IVAN MYKYTYN EXPERT, WYG INTERNATIONAL

Aceste materiale au fost elaborate ca parte di n proiectul EuropeAid / Asistenţă tehnică pentru Construcţia Instituţională a Sistemului de Învăţământ Profesional şi Tehnic, România Europe Aid / 122825 / D / SER / RO

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3

2

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

Proiect finanţat de Uniunea Europeană www.infoerupa.ro

CNDIPT

CUPRINS

1 2 3 4 5 6

INTRODUCERE COMPEŢENTE SPECIFICE ± OBIECTIVE FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR FIŞA DE PROGRES ŞCOLAR GLOSAR MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU PROFESOR

4 6 8 9 11 12 13 15 27 33 34 115 125 125 126 136

INFORMAŢII UTILE FOLII TRANSPARENTE LUCRĂRI DE LABORATOR
7 MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI

FIŞE DE DOCUMENTARE FIŞE DE LUCRU
8 SUGESTII METODOLOGICE. SOLUŢII DE ACTIVITATE

SUGESTII METODOLOGICE SOLUŢII DE ACTIVITATE
9 BIBLIOGRAFIE

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3

3

auxiliarul conţine următoarele formulare: fişă de descriere a activităţii. care se instruiesc pe tot parcursul vieţii. Prin parcurgerea curriculum-urilor se asigură dobândirea competenţelor descrise în Standardul de Pregătire Profesională specifice calificărilor de nivelul 3 pentru domeniul Tehnic. Pentru a fi un real ajutor celor doi parteneri. INTRODUCERE Curriculum-urile specifice nivelul 3 de calificare au fost concepute astfel încât să dezvolte abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc de muncă. îndrumări privind modalităţi de evaluare a elevilor . fişe conspect. exerciţii şi teste. în prezentul auxiliar. materiale de referinţă. pentru asumarea rolului în societate ca persoane responsabile. se adresează deopotrivă celor doi parteneri de educaţie ± profesori şi elevi. în conformitate cu standardele europene. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 4 . Acest auxiliar curricular. Pregătirea forţei de muncă calificate. În acest sens pentru a veni în sprijinul elevilo r în vederea completării portofoliului şi evaluatorului. cum ar fi: fişe de documentare. centrate pe elev. Modelele de materiale de învăţare cuprinse. auxiliarul are incluse o serie de materiale didactice: fişe de lucru. exemple de activităţi de învăţare şi metode de evaluare. a fost realizat pentru a veni în sprijinul activităţii de instruire pentru ciclul superior al liceului. sugestii pentru creşterea eficienţei învăţării.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 1. fişă de progres şcolar. documente care stau la baza Sistemului Naţional de Calificări Profesionale şi care trebuie să fie utilizate împreună cu respectivele curriculum -uri. presupune desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de predare şi evaluare.

el poate fi folosit în procesul instructiv şi pentru evaluarea continuă a elevilor. profil tehnic. profesorul va trebui să ţină seama de stilurile de învăţare ale elevilor. respectiv clasa a XIII -a. Timpul alocat efectuării activităţilor propuse este orientativ. iar elevii devin partenerii profesorului în acţiunea de evaluare şi îşi pot urmări propriul progres şcolar. precum şi prin sarcini specifice Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII ATENŢIE Prezentul Auxiliar didactic nu acoperă toate cerinţele cuprinse în Standardul de Pregătire Profesională al calificării pentru care a fost realizat.. prevăzute Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 5 . este necesară validarea integrală a competenţelor din S. autoevaluare. modul ce corespunde unităţii de competenţă cu acelaşi nume din Standardele de Pregătire Profesională. Acesta include rezultate relevante obţinute prin c elelalte metode şi tehnici de evaluare disciplinei). Prin urmare. de nivelul de pregătire şi posibilităţile reale de învăţare ale acestora.precum şi fişe de descriere a activităţii şi de înregistrare a progresului şcolar p ot fi de un real sprijin în predarea modului Lucrări de întreţinere şi reparaţii . Modulul Lucrări de întreţinere şi repa raţii. însă. calificarea Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii . Portofoliul ± cartea de vizită a elevului. ruta SAM. În acest sens informaţiile prezentate completează activităţile profesorului şi elevului. prin probe de evaluare conforme celor Profilul: TEHNIC în standardul respectiv. În aplicarea lor la clasă. se adresează ciclului superior al liceului. El se va stabili de către profesor astfel încât toţi elevii să le rezolve în ritm propriu.P. observare sistematică a activităţii şi comportamentului elevului.P. dar nu le acoperă î n totalitate. proiect. practice. se studiază pe parcursul a 124 ore din care: laborator tehnologic: 62 ore teorie: 62 ore (probe orale. pentru obţinerea Certificatului de calificare. Crearea unui portofoliu al elevului reprezintă o necesitate. se asigură comunicarea profesor ± elev ± părinţi. scrise. Exerciţiile şi activităţile practice propuse urmăresc condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă pentru fiecare competenţă aşa cum sunt acestea precizate în Standardul de Pregătire Profesională. confirmă faptul că ceea ce este cuprins în obiectivele învăţării reprezintă în fapt şi ceea ce ştiu elevii sau sunt capabili să facă. deoarece se poate constata concret cum se desfăşoară activitatea de instruire.

Anticiparea unor probleme şi a cauzelor provocatoare.2 ± Rezolvă probleme. y y y 2. Compară şi analizează soluţiile posibile. 6 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 . Organizează lucrările de întreţinere. Criterii de performanţă y y 2. ). Cauzele apariţiei situaţiilor problemă ( calitatea muncii. Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor.1 ± Identifică probleme complexe. Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. Identifică probleme complexe. y y y 28. 2 ± GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME 2. Punerea în practică a soluţiilor găsite viabile. interacţiuni. 2.3 ± Planifică lucrările de reparaţii.1. Modalităţi de mărire a duratei de funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor. 28. 28.2.1.4 ± Organizează lucrările de reparaţii. Listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor.2.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 2. Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia. Analiza sistemelor de producţie folosite în construcţia de maşini. 28.2 ± Organizează lucrările de întreţinere. COMPETENŢE SPECIFICE. etc. Competenţe y 28. Analizează stadiul şi natura uzurii. Rezolvă probleme y y y Identificarea factorilor care impun lucrările de întreţinere. 2.1 ± Analizează stadiul şi natura uzurii. OBIECTIVE UNITATEA DE COMPETENŢĂ ± COMPETENŢE : 28 ± LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 28. procesul muncii.3 ± Evaluează rezultatele obţinute. Compararea situaţiei problemă cu cea normală arătând modalităţile de remediere.

4. îndeplinească sarcinile necesare pentru executarea lucrărilor. Evaluează rezultatele obţinute. 2. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 7 . stabilească lucrările de reparare a utilajelor şi instalaţiilor . de prevenire şi stingere a incendiilor. y y y y y y y y 28. Constatarea defectelor şi sortarea pieselor demontate. Identificarea şi definirea tipurilor de reparaţii. Organizează lucrările de reparaţii. Realizarea planurilor anuale de reparare pentru diferite tipuri de utilaj e. Primirea utilajelor pentru reparare. Identificarea şi definirea metodelor de reparaţii utilizate la repararea utilajelor şi instalaţiilor.3. Analizarea rezultatelor prognozate c u cele reale ale utilajelor din dotarea atelierului.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 28. asigure consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. stabilească lucrările de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţi ilor. Demontarea utilajelor în vederea reparării. OBIECTIVE După parcurgerea acestui modul elevii vor fi capabili să : comunice utilizând limbajul tehnic de specialitate.3. aplice normele de exploatare specifice echipamentelor şi instala ţiilor conform documentelor tehnice. asigure necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor. supravegheze respectarea normelor privind sănătatea şi securitatea muncii. evalueze lucrările conform standardelor din domeniu . Autoevaluarea activităţilor realizate. Planifică lucrările de reparaţii. consulte documentaţia tehnică necesar pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia .

2. Identifică probleme complexe. Rezolvă probleme 6. 8. Fişă de evaluare 12. Organizarea activităţii de reparare a utilajelor Organizarea atelierului şi a echipelor de întreţinere şi reparare Sisteme şi metode de organizare şi executare a reparării în sistemul preventiv-planificat Organizarea activităţii de piese de schimb Recepţia maşinilor. Fişă de evaluare Subiectul Factorii care contribuie la uzura maşinilor. Activitatea de învăţare 1. 13.4. Data promovării competenţei LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Competenţa 28. Lucrare de laborator 5. Analizează stadiul şi natura uzurii. Fişă de lucru 4. 2.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 3. Fişă de lucru 7. Organizează lucrările de reparaţii.3. Lucrare de laborator 9. Organizează lucrările de întreţinere. 2. Planifică lucrările de reparaţii.1. utilajelor şi instalaţiilor Necesitatea lucrărilor de întreţinere şi reparare Managementul întreţinerii utilajelor şi instalaţiilor Întreţinerea şi repararea unor elemente specifice utilajelor şi instalaţiilor Detectarea defectării utilajelor şi instalaţiilor Acţiuni de optimizare a procesului de întreţinere şi reparare a utilajelor Pregătirea maşinilor şi utilajelor pentru reparare Planificarea instalaţiilor reparării maşinilor utilajelor şi Realizat 2. Fişă de lucru 10.2. Fişă de lucru 3. Fişă de lucru 2.reg.1. Lucrare de laborator 11. FIŞĂ DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR Mai jos se prezintă detaliat activităţile şi exerciţiile propuse în cadrul modulul Lucrări de întreţinere şi reparaţii: Numele candidatului Data începerii unităţii de competenţă Nr.3. Fişă de evaluare 28. Evaluează rezultatele obţinute. utilajelor şi instalaţiilor după reparare Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 8 . 28. 28.

manuale tehnice. Resurse necesare : aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate. Competenţe care trebuie dobândite Data Activităţi desfăşurate.. seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă suplimentară de informare pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute. se recomandă refacerea acestuia la o dată ce va fi stabilită de comun acord de către elev şi profesor Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare): profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 9 . Fişa pentru înregistrarea progresului elevului Modulul: Lucrări de întreţinere şi reparaţii Numele elevului : «««««««««««« Clasa : ««««««««««««« Numele profesorului : ««««««««««. Acestea permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului. furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză. Priorităţi de dezvoltare: activităţi pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a modulelor viitoare.. comentarii Data Evaluare Bine Satisfăcător Refacere Comentarii: deoarece elevul nu a reuşit să rezolve corect exerciţiul «. pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului. Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere. respectiv a competenţelor. FIŞĂ DE PROGRES ŞCOLAR Aceasta este un instrument detaliat folosit pentru înregistrare a progresului elevilor. În acest sens. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNITATE PROMOVATĂ CU SUCCES Semnătura candidatului_______________Data_________ Semnătura evaluatorului______________Data_________ 4.

în acelaşi timp furnizând informaţii relevante pentru analiză. Resurse necesare Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate:manuale tehnice. Activităţi efectuate şi comentarii Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 10 . aceasta permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului. reţete. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII SUGESTII PENTRU COMPLETAREA FIŞEI DE PROGRES Competenţe care trebuie dobândite Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua. seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute. materialele utilizate şi orice alte comentarii supli mentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed -back. Priorităţi de dezvoltare Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute in vedere. Notă: Acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. evoluţia legată de diferite competenţe. profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Competenţele care urmează să fie dobândite În această căsuţă. în mod separat. care trebuie dezvoltate şi evaluate. Pentru fiecare elev se pot r ealiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului.

scule. Dacă găsiţi şi alţi termeni care nu sunt incluşi. format din procese de bază şi procese auxiliare formă de organizare a atelierelor şi punctelor de lucru succesiune de faze instrumente folosite pentru a măsura şi compara unele mărimi ansamblu utilizat la executarea diferitelor operaţii tehnologice norme de execuţie specifice fiecărei operaţii grup de piese montate. instrumente. indicaţii. în vederea asigurării bunei funcţionari între două reparaţii ansamblu de masuri luate pentru recondiţionarea sau înlocuirea pieselor componente uzate ale utilajului proces tehnologic secţie de producţie operaţie verificatoare dispozitive tehnologie subansamblu ansamblu normative instrucţiuni STANDARD defecţiune planificare revizie întreţinere reparaţii Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 11 . GLOSAR Termenii din listă de mai jos este utilă pentru formarea unui limbaj de specialitate cât şi pentru parcurgerea unităţii de competenţă. adăugaţi -i la sfârşitul acestei liste. care constituie o unitate funcţională într-un ansamblu reunire a două sau mai multor subansambluri şi pies e instrucţiuni. Termenul ± Cuvântul sistem tehnic maşină utilaj Înţelesul termenului utilizat ansamblul unitar compus cel puţin în parte din corpuri solide. transporturi sistem tehnic complex utilizat pentru prelucrarea materialelor ansamblu de instalaţii. agricultură. aparate. Lista începe cu cuvinte cheie. folosit în industrie. prescripţii cu caracter de normă norme document oficial în care sunt consemnate prescripţiile de standardizare fenomen care aduce un component la un nivel de uzura sub limita admisa derularea unei activităţi pe baza de plan ansamblu de operaţii ce se execută in scopul determinării stării tehnice a utilajelor ansamblu de operaţii care se fac pentru îngrijirea utilajului fără scoaterea lui din funcţiune. maşini. dispozitive şi accesorii folosite pentru executarea unor lucrări sau pentru realizarea unui proces tehnologic procesul prin care se obţin bunuri materiale.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 5.

fişă de descriere a activităţii . MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU PROFESOR informaţii utile. pagini web şi soft-uri educaţionale utile. folii transparente. sugestii pentru completarea fişei de progres. fişă de progres şcolar.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 6. lucrări de laborator. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 12 .

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Ce oferă întreţinerea planificată? Economisire de bani Prelungirea vieţii sistemului Reducerea costurilor reparaţiilor obligatorii Reducerea consumul de energie ca urmare a creşterii eficienţei sistemului Creşterea fiabilităţii sistemului AVANTAJE CHEIE Reducerea costurilor reparaţiilor ca urmare a planificării corespunzătoare şi mai ales a întreţinerii preventive. Reducerea activităţilor de înregistrare a documentelor şi a datelor referitoare la stocurile de materiale. Reducerea timpului de imobilizare a utilajelor în reparaţii prin stabilirea necesarului şi timpului de aprovizionare . Organizarea mai bună a activităţilor de întreţinere şi reparaţii prin definirea activităţilor specifice cărora le este asociat necesarul de resurse. efectuate conform programelor şi datelor stabilite de sistem. materii prime şi piese de schimb.cu ajutorul datelor oferite de sistem. Calculul resurselor financiare implicate în activităţile de reparaţii pe tipuri de echipamente utilizate şi folosirea acestor informaţii ca suport pentru deciziile de achiziţii viitoare. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 13 .

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 14 .

010.020. Rt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1250 1250 1250 1110 1420 710 1250 1110 1250 1250 1250 Rc1 2500 2500 2500 2200 2840 2840 2500 2200 2500 2500 2500 Rc2 10000 10000 10000 8880 11360 14200 10000 8800 10000 10000 10000 Rk 30000 30000 30000 26640 34080 42600 30000 26640 30000 30000 30000 Rt 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 1 Rc1 2 2 6 6 8 13 2 6 4 7 6 Rc2 4 4 12 15 15 30 8 13 9 13 13 Rk 7 7 18 21 23 48 13 21 15 20 21 Rt 1.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FOLIE TRANSPARENTĂ NR.Strung paralel H=250 mm L=2000mm .030. şi a tipului de fond fix Durata de serviciu normată (ani / orex103) Nr.050.6 Rc1 11 5.4 405.090.8 0.35 0.1 7. 1 NORMATIVE DE REPARAŢII Ciclul de reparaţie şi intervalul dintre intervenţii (în ore de funcţionare) Timpul de staţionare în reparaţie(zile lucrătoare) Costul în % a reparaţiilor din valoarea de înlocuire Codul de clasificare Denumirea categoriei.1 0.6 1.30 404.1 405.6 5.1 1.2 405.0 405.8 3.Maşină de rectificat universală H= 125 mm L= 501 -750 mm 21/120 21/120 21/120 14/80 30/170 30/170 21/120 14/80 21/120 21/120 21/120 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 .Strung carusel Ø 3200 mm .Strung revolver pentru bare Ø 8 -12 mm .Maşini de burghiat verticală pentru Ø21 -30mm . subgrupei.Maşină de frezat roţi dinţate cilindrice 0/320 mm .011.5 1.6 3.3 1.1 404.023.Maşini de frezat universale cursă masa 500mm .1 0.Maşini de burghiat verticală pentru Ø12 mm .Maşini de burghiat verticală pentru Ø21 -25mm .41 405.010.9 4.120.1 . grupei. L=450 mm .0 405.022. de sch.5 Rc2 28 20 11 20 12 6 11 5 22 7 10 15 Rk 55 55 30 45 40 25 35 20 45 20 22 405.Strung paralel H=400 mm L=3000mm .0 405.3 0.0 405.Maşini de alezat verticale Ø 165 mm .1 0.18 1.020.6 6.6 1.7 1.

2 1.Maşină de bobinat .101 650. de sch.Maşină de îndoit tablă b= 4 mm.Maşină de ascuţit universală 150 x 750mm .7 0.45 0.Pod rulant monogrindă cu electropalan 15 kN .1 1.5 3.2 5.1 1.6 1.272.8 11 11 3.Pod rulant monogrindă cu cărucior 50 kN .Maşină de rectificat plan cu l= 501 -1000mm .Polizor electric Ø 200mm .2 405.1 1.0 405. grupei.130 405.00 653.051 416.3 5.20 653.6 Rc2 10 9 10 11 8 17 17 11 9 22 17 17 11 12 Rk 22 17 22 35 25 55 45 55 50 50 22 35 405.0 416.Macarale capră deplasabile cu elecropalan .1 1.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Codul de clasificare Denumirea categoriei.6 0.1 2.Autostivuitoare pe pneuri 3t 21/120 21/120 21/120 20/114 27 18 16 20 14 25 25 25 15 6 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 16 .12 650.1 1.3 3 3.5 3.124.1 659.Pompe cu roţi dinţate şi angrenaje interioare .Troliu cu acţionare manuală .02 654.3 6. subgrupei.44 .5 4.3 8.Macara funicular de 200 kN .40 652.Concasoare cu ciocane .Vinciuri hidraulice cu acţionare dublă .1 Rc1 3. Ciclul de reparaţie şi intervalul dintre intervenţii (în ore de funcţionare) Timpul de staţionare în reparaţie(zile lucrătoare) Costul în % a reparaţiilor din valoarea de înlocuire Rt 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 1250 1250 1250 950 1490 660 390 215 615 575 460 460 165 290 Rc1 2500 2500 2500 1900 2980 1320 1170 860 2460 2300 1840 1840 825 870 Rc2 10000 10000 10000 7600 14900 5280 7020 6020 12300 9200 9200 9200 4125 4350 Rk 30000 30000 30000 22800 59600 26400 21060 27600 27600 27600 16500 8700 Rt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rc1 6 6 1 3 2 3 4 1 1 6 3 2 4 Rc2 13 11 2 10 3 6 7 3 2 12 5 3 3 9 Rk 21 17 4 21 8 10 14 18 10 6 15 20 Rt 0. şi a tipului de fond fix Durata de serviciu normată (ani / orex103) Nr.45 0. l= 2000 mm .810.4 5.150 405.1 1.

dispozitivele de comandă.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FOLIE TRANSPARENTĂ NR.Se demontează complet utilajul şi se verifică fiecare piesă.Se face după mai multe reparaţii curente de gradul I Revizia totală a utilajului pentru a se înlocui sau reface piesele sau subansamblele de bază ajunse în stare de uzură avansată. .Se verifică toate subansamblele prin demontarea lor completă.).) deoarece în timpul funcţionării funcţionării utilajului caracteristicile metalelor pot suferi schimbări. . . . . . .Se repară dispozitivele de protecţie. . 2 CATEGORII DE REPARAŢII CE SE EXECUTĂ ÎN CADRUL SISTEMULUI DE REPARAŢII PREVENTIV PLANIFICATE Categoria reparaţiei Scopul În ce constă . carcase de susţinere.Se controlează circuitele de ungere şi răcire. Este redată integral capacitatea de funcţionare a utilajului sau instalaţiei.Celelalte operaţii sunt ca la Rc1 .Se verifică şi piesele care formează scheletul pe care se sprijină elementele active (suporţi.Se execută înlocuirea sau recondiţionarea pieselor de uzură foarte rapidă (piese de etanşare. dar au fost solicitate de şocuri termice. Locul executării Importanţa Este o operaţie intermediară între două reparaţii. În instalaţie Reparaţia curentă de gradul I (Rc1) Se verifică subansamblele principale prin demontarea părţilor componente care facilitează această operaţie . bucşe.Se strâng sau se înlocuiesc garniturile de etanşare. etc. . Asigură funcţionarea normală până la următoarea reparaţie planificată. . .Se verifică instalaţiile de comandă şi ungere. rulmenţi.Se controlează piesele de uzură frecventă pentru a stabili volumul reparaţiei următoare (piese de schimb. etc. . manoperă).Se înlocuiesc sau se recondiţionează piesele cu frecvenţă de uzură mijlocie.Se verifică şi se elimină jocurile între piese. În instalaţie Reparaţia curentă de gradul II (Rc2) În instalaţie sau în atelierul mecanic central (utilaje mai mici şi uşor de transportat) În instalaţie sau în atelierul mecanic central (utilaje cu gabarite reduse şi uşor de transportat) Reparaţia capitală (Rk) Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 .Se verifică şi piesele care nu sunt supuse uzurii mecanice.Se înlocuiesc sau se recondiţionează piesele cu uzură rapidă. 17 Revizia tehnică (Rt) Se constată starea utilajului şi se remediază defecţiunile apărute de la ultima reparaţie a utilajului. materiale.Se verifică dispozitivele care asigură securitatea muncii. .Se reface protecţia anticorosivă exterioară. . Asigură funcţionarea în condiţii normale a utilajelor şi instalaţiilor.Se efectuează reglajele mecanismelor. . care asigură menţinerea în funcţionare a utilajului până la următoarea reparaţie. .Se verifică starea tehnică a utilajului în vederea menţinerii în stare de funcţionare până la următoarea reparaţie.

Filtrarea lichidelor de lucru este un procedeu utilizat pe scară largă. băi cu apă pentru spălare şi neutralizare a urmelor de acizi. Agentul hidraulic (apa. fără pauză. iar temperatura de 70-80°C. să afecteze sistemul de ulei. semnalarea defectelor personalului de întreţinere. Datorită frecărilor mecanice. conducând şi la uzarea instalaţiei hidraulice. uzu ră excesivă. este necesară spălarea întregului sistem prin recircularea intensă. Decantarea se aplică lichidelor de lucru cu stocuri mari de lichid. se va interveni cu perii de sârmă după care se pulverizează ulei aditivat anticorosiv. gradului de murdărire. După montarea instalaţiei hidraulice. schimbării temperaturii etc. descompunerii. întreţinerea elementelor co mponente ale instalaţiei. armăturile. după care se introduce succesiv în băi cu acid clorhidric sau sulfuric cald (diluţ ie 50%) ce conţine pasivizatori. făcându -l necorespunzător scopului său. a căror densitate relativă este mult diferenţiată de cea a uleiului. Protecţia anticorosivă se asigură prin suflarea conductelor cu abur. rezervoarele. au rolul de a contribui la menţinerea proprietăţilor agentului hidraulic. pulverizarea la interior a unor uleiuri aditivate anticorosiv şi închiderea la capete a conductelor. uleiul mineral. 3 ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA INSTALAŢIILOR HIDRAULICE Controlul instalaţiilor de acţionare hidraulică se efectuează la intervale regulate. lichide sintetice etc. Armăturile trebuie degresate (prin spălare) şi. În timpul spălării. timpul de staţionare fiind cuprins între 10 şi 30 min. Întreţinerea instalaţiilor hidraulice ale maşinilor şi utilajelor constă în: întreţinerea agentului hidraulic (lichidul de lucru). la temperatura de 65 -75°C. Elementele instalaţiei hidraulice supuse mai des lucrărilor de întreţinere sunt: conductele. eliminând particulele solide prin decantare şi filtrare şi. Conductele se degresează cu soluţii alcaline calde. racorduri şi garnituri uzate. Rezervorul de ulei. acolo unde sunt pete de rugină. reductoare de turaţie de mare gabarit etc. în cea mai mare parte. apoi. varia ţiei presiunii. asigurând menţinerea temperaturii acestuia în limitele admisibile. a unui lot de ulei de spălare. fără circulaţie în lagăre sau alte dispozitive speciale. deoarece filtrele pot fi schimbate cu uşurinţă fără. este depozitat într -un rezervor sau bazin. agentul de lucru este supus oxidării. Separarea contaminanţilor. controlul zilnic al pierderilor. se curăţă filtrele ori de Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 . decantoarele sunt compartimentate şi se montează pe returul uleiului spre rezervorul de lucru. se face gravimetric. împreună cu filtrele instalaţiei. Particulele ce nu pot li reţinute din circuit prin decantare vor fi eliminate prin filtrare. Pentru o mai bună separare. cum sunt uleiurile din circuitele de ungere prin recirculare la laminoare. Rezervoarele se curăţă prin sablare.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FOLIE TRANSPARENTĂ NR. acţiuni care îi modifică proprietăţile fizice şi chimice.) vehiculat în sistemele hidraulice ale maşinilor şi utilajelor. murdăririi. şi constă în: controlul nivelului uleiului şi urmărirea schimbării acestuia Ia intervalele prescrise în funcţie de condiţiile de lucru. observarea menţinerii temperaturilor şi presiunilor de regim. frecare cu perii de sârmă apoi se spală cu solvenţi (tricloretilenă). compresoare.

suprapresiuni.miros urât al uleiului.se schimbă uleiul conform vâscozităţii indicate de constructor. . cât şi măsurile de remediere ce trebuie luate de personalul de întreţinere sunt date în tabelul de mai jos. .reglarea regulatorului în vederea respectării caracte-risticilor nominale. . . .montarea unor piese filtrele.se accelerează oxi . piese cu impurităţi. . învelişul filtrului zgomotului. . Defecţiuni şi remedieri ale instalaţiilor hidraulice. reglarea defectuoasă a supapei de siguranţă.ulei necorespunzător. .se controlează viteza de funcţionare a diverselor organe cu comandă hidraulică şi eventual înlocuirea pompei. . se îmbunătăţeşte circulaţia aerului şi se curăţă punctele încălzite. se recirculează şi se filtrează.formarea de depu neri şi aglomerări de acizi.scăderea vâscozi tăţii uleiului.după ce utilajul a făcut trei garnituri. .suprasarcina.se rectifică şi se reglează supapele. demontări repetate.înlocuirea garniturilor. . .apariţia spumei în toare. Cauze Mod de remediere . . După spălare. . . .nivelul uleiului este scăzut. uleiul de spălare. Mai mult de 50% din avariile acestor dispozitive apare datorită supra încălzirilor.garnituri necorespunză scurgând uleiul pe racord şi .blocarea comenzilor şi a supapelor de siguranţă. Defecţiunea Consecinţe .necurăţate în utilaj. Operaţia de spălare se consideră încheiată când la filtre sau la separatoarele centrifugale nu se mai acumulează impurităţi. accesoriile. plasa cât mai jos sub nivelul uleiului. ascultând modificarea sistem.câte ori se înfundă şi.accelerarea oxidării absoarbe ulei. se curăţă filtrele şi se alimentează cu ulei hidraulic proaspăt. dacă se consideră că este necesar.obturarea fluxului de ulei datorită avariilor la tubulatură.se înlocuieşte şi se curăţă darea uleiului. Se introduce lotul de ulei de lucru.acţiuni abrazive. se evacuează uleiul şi se controlează dacă în instalaţie există impurităţi.montarea în utilaj a unor . . . rezervorul de ulei şi . 19 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 . lelor în aerisiri şi . impurificărilor şi infiltraţiilor de aer.uzuri rapide ale cilindrilor.pătrunderea particu . . după care instalaţia poate intra în funcţiune normală. acolo unde există.pierderi interioare la pompă. cicluri în gol se descarcă . .se descoperă locurile pe unde pătrunde aer. Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Supraîncălzirea (la temperaturi peste 1000C) .curăţirea întregului circuit hidraulic şi repunerea lui în funcţiune. .uleiul îşi închide culoarea şi se constată o scădere de presiune.ţevile de aspiraţie şi uleiului.înlocuirea tubului avariat. în fluid. Impurificări Infiltraţii de aer .deteriorarea garni turilor. Defecţiunile cele mai frecvente ale sistemelor hidra ulice.absorbirea de aer de la refulare la rezervor se va pompă. răcire insuficientă. se pune în funcţiune separatorul centrifugal pentru îndepărtarea impurităţilor existente în suspensie. .

ventile. cilindri. ungătoare. Din punct de vedere al subansamblurilor de întreţinut un sistem pneumatic conţine: filtre. este indicat să se utilizeze garnituri din poliamide care nu absorb uleiul şi deci nu îşi modifică volumul iniţial. Se verifică tija pistonului. Elementul sistemului Indicaţii privind întreţinerea Are rolul de a curăţa aerul ce vine de la reţ eaua de alimentare înainte de a intra în partea de comandă. În aceste îmbinări partea susceptibilă la defectări este garnitura de etanşar e. elemente de aşezare.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FOLIE TRANSPARENTĂ NR. care trebuie nu trebuie să prezinte defecte ce pot conduce la distrugerea garniturii tijei. Pentru buna funcţionare şi pentru scurtarea perioadelor de reparaţii este indicată existenţa în magazie a unor piese de schimb care se uzează mai repede: garnituri. care poate prezenta defecţiuni: acumulare de apă de con dens. garnituri din material plastic. În tabelul de mai jos se indică câteva operaţii ce trebuie efectuate la revizia tehnică a sistemului pneumatic. În multe cazuri filtrul este dotat cu separator de apă. Filtrul Ungătorul Conductele Îmbinările filetate Cilindrul Elemente de fixare În cadrul activităţii de reparaţii se detectează defectele şi se înlătură într -un interval cât mai scurt. Se urmăreşte menţinerea nivelului uleiului la nivelul prescris. Fiecare subansamblu de comandă este constituit din elemente de semnalizare (limitator de sfârşit de cursă). Necesită verificări săptămânale pentru a se împiedica apariţia defecţiunilor. iar unele subansamble defecte se vor recondiţiona în ateliere specializate. îmbinări filetate. la conductele ce vin în contact cu uleiul se indică utilizarea furtunurilor rezistente la ulei. defecţiuni ce trebuie remediate la operaţia de revizie. cilindri. Dacă nivelul a scăzut se face umplerea cu ulei corespunzător. magneţi. membrane. Se strâng şuruburile şi se înlocuiesc cele uzate sau lipsă. la cilindrii supuşi la influenţe termice se impune schimbarea garniturii la perioade mai scurte. Organele sau elementele defecte se vor înlocui cu altele noi. şurub etc. 4 ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA INSTALAŢIILOR PNEUMATICE Elementele de comandă pneumatice sunt constituite din mai multe subansambluri. Este necesară o curăţire săptămânală pentru sisteme ce lucrează în condiţii dure. arcuri etc. Menţinerea performanţelor sistemului pneumatic depinde în mare măsură de modul cum se realizează întreţinerea şi repararea acestor subansamble. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 20 . Indicaţii privind întreţinerea instalaţiilor pneumatice. dereglarea arcului. elemente de comandă şi de acţionare (cilindri.).

ut ilajelor şi instalaţiilor la parametrii optimi îl are şi întreţinerea corectă a echipamentului electric. Periodic. se prevăd pentru motoarele electrice următoarele activităţi: revizie tehnică. fundaţia: fixarea slabă pe fundaţie sau în glisiere. vopsirea parţială. În cadrul reviziilor tehnice. Principalele surse de vibraţii pot fi: lagărele: uzuri mari. Pentru a determina necesitatea de întreţinere şi reparare a maşinilor electrice este necesar să se cerceteze dacă maşina produce zgomote şi vibraţii. spălarea pieselor provenite de Ia mecanismele demontate şi remedierea defectelor de suprafaţă înlocuirea pieselor uzate. maşinile electrice se vor curăţi de praf şi mizerie pentru a împiedica scurtcircuitar ea lor. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 21 . Motoarele şi generatoarele electrice se verifică de cel puţin două ori pe an. se execută următoarele operaţii: spălarea. mecanismul de transmisie: inele slăbite. Acesta trebuie ferit de pătrunderea apei şi a prafului. reparaţie curentă. ungerea elementelor ce formează ajustaje. curăţirea şi ştergerea părţilor exterioare.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FOLIE TRANSPARENTĂ NR. rotorul: dezechilibrarea rotorului. periile sau miezurile de fier ale statorului sau rotorului: colectoare sau inele uzate. verificarea şi repararea dispozitivelor de ungere. Principalele surse de zgomot pot fi: lagărele: locul arborelui este mare. ventilatoarele: plasele de intrare turtite sau astupate parţial. canalele radiale de ventilaţie: nedegajate suficient. 5 ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA ECHIPAMENTULUI ELECTRIC Un rol deosebit de important în buna funcţionare a maşinilor. aşezate unele în faţa celorlalte. reparaţie capitală. schimbarea lubrifiantului. În cadrul sistemului de reparaţii preventiv -planificate. rulment montat greşit sau uzat. la motoarele electrice.

. .periile scânteiază. Tipul periilor este necorespunzător Presiunea periilor pe colector este prea mică. .se elimină vibraţiile maşinii.se verifică amplasarea periilor după marcarea făcută pe tije.măsurarea cu un voltmetru de precizie a diferenţei de potenţial dintre punctele portperiilor şi barele colectoare.periile se vor spăla cu petrol apoi se vor ajusta pe colector. . . torului.perii nefixate.se verifică bătaia colectorului. Se verifică modul de încălzire a colectorului la folosirea periilor de alt tip Mărirea presiunii periilor prin întinderea arcului sau schimbarea sa. cu ajutorul unei benzi de hârtie şi potrivirea periilor la distanţe egale pe suprafaţa colectorului. Scânteierea periilor (total sau parţial). .periile sunt murda re.se arde armătura şi conductoarele de cupru.se verifică dacă contactul dintre perii şi portperii nu este slab. . .suprafaţa colecto rului este aspră. Presiune specifică sub 150 -250 g/cm 2. ± se reduce presiunea periei. . .suprafaţa periilor necorespunzătoare. Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Tabelul 1 Modul de intervenţie . .verificarea şi curăţirea tuturor contactelor circuitului de alimentare şi de preluare a curentului. . Defecţiunea Cauza defecţiunii Fenomene observate .periile vibrează şi scânteiază. arse sau au capete deformate. . .s-a slăbit fixarea colectorului. Contact imperfect între perie şi colector Supraîncăl zirea periilor şi a colecto rului.secţiunea cabluri lor de legătură este mică.se va strunji colectorul şi se va revedea izolaţia dintre lamele.perii cu suprafaţă neuniform arsă. .maşina vibrează.se vor presa periile prin strângerea arcului. .Defecţiuni şi remedii ale maşinilor electrice.unele din lamelele colectorului sunt ieşite în afară.periile de cărbune se vor şlefui pe colector cu hârtie silicată: nu este bine să se folosească pânză abrazivă. 22 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 .contactele îşi schimbă culoarea. Presiunea periilor este prea mică sau prea mare.se va înlocui arcul în caz de uzură pronunţată. .periile fac zgomot.se verifică dacă dimensiunile periilor corespund cu ale portperiilor. Verificarea amplasării periilor pe colector. cablurilor conducătoare de curent şi barele colectoare dintre perii şi portperii.se vor monta corect port periile. Încălziri ale periilor Uzura arcului port perie.distanţe neegale p e ferinţa colectorului circumferinţa colec este neuniformă. . . Distanţa dintre Periile sunt la perii pe circum . . . . . Starea proastă a periilor. Colectorul nu este neted sau este lovit (duritate diferită a materialului din care este executat colectorul) .se va scurta arcul portperiei.refacerea calculului secţiunii cablurilor şi înlocuirea lor.marginile periilor se ard. . Perii sau port perii montate defectuos. . . . .se vor fixa bine periile în portperii.

întreţină bine maşina şi organele de transmisie. rului de la un pol intense a periilor. . Această mărime depinde în principal de solicitările termice anormale. armăturilor polilor auxiliari şi polilor principali alăturaţi. umezită în petrol gerate sau utilizării şi se va şlefui cu o pânză silicată unor perii de cărbu fină.se înlocuiesc periile cu altele mai tari. Pentru a limita încălzirea.după fiecare rodare a periilor sau spre periile altui pol. personalul de exploatare şi întreţinere trebuie să: evite suprasarcinile sau să le reducă la minimum posibil. Sar scântei pe Colector murdar . . evite numărul prea mare de demaraje consecutive.se verifică poziţia periilor.periile nu sunt plasate corect.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Defecţiunea Cauza defecţiunii Polii principali şi auxiliari nu sunt repartizaţi uniform. Fenomene Modul de intervenţie observate Distanţe necores Verificarea distanţelor între punzătoare între armăturile polilor principali alăturaţi armăturile polilor şi a distanţelor dintre marginile principali alăturaţi. . după şlefuirea colectorului. fără scame. Polii nu sunt conectaţi corect la înfăşurarea rotorului.se spală colectorul cu o pânză datorită ungerii exa curată.periile pot fi de tip necorespunzător. supravegheze dacă demarajul motorului se face normal. ÄDurata de viaţă" a unui motor electric este o mărime care se deter mină statistic pe baza unei exploatări îndelungate. ne moale. îndepărtarea asperităţilor colectorului prin şlefuire sau strunjire.se vor monta perii mai tari. asigure circulaţia liberă a aerului. Polii principali şi cei auxiliari nu se succed corect. fluctuaţiile de tensiune şi dezechilibrul de tensiune pe faze. Scânteiere circulară. ţină seama de situaţia climatică la încărcarea maşinii. Colector murdar . asigure lubrifierea necesară. respecte graficul de revizii şi reparaţii. supravegheze încărcarea. Se verifică şi se montează corect polii principali şi cei auxiliari. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 23 .se adânceşte izolaţia dintre lamele suprafaţa colecto ca urmare a uzurii colectorului. cureţe orificiile şi canalele de ventilaţie. . La motoarele mici reparaţia se poate face şi într -un atelier specializat. Recomandare: Aceste reparaţii se fac fără demontarea maşinii electrice din şuruburile de fixare (la motoarele mari). verifice dacă contactele şi conexiunile sunt în stare bună. . . atât periile cât şi colector ul se vor curăţa şi sufla cu aer comprimat. prin montarea de ampermetre şi volt metre în circuitul de alimentare. Apariţia unei scânteieri mari ce ia aspectul unui cerc de foc.

Strângerea piuliţelor. care se execută pe lingă lucrările efectuate la revizia tehnică (tabelul 2). . . . . a şuruburilor capacelor de la lagăre.Verificarea funcţionării fără zgomot a lagărului. . a cuplajului şi a roţii de curea. .Verificarea încălzirii contactelor.Înlocuirea periilor uzate. . a modului de funcţionare a inelelor de ungere. Organul de maşină sau subansamblul la care se acţionează Subansamblul motor Operaţii executate în cadrul intervenţiei Tabelul 2 .Măsurarea rezistenţei la izolaţie. a ungerii.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Lucrările de reparaţii curente la motoarele asincrone cuprind lucrări mai complexe.Curăţirea exterioară a reostatului şi a plotu rilor. Lucrări executate la reparaţia c urentă a motoarelor electrice asincrone. . .Verificarea jocului între lagăre.Controlul şuruburilor de fundaţie.Revizia fixării pinionului.Curăţirea contactelor şi înlocuirea lor.Curăţirea inelelor colectoare. a canalelor de ventilaţie în locurile accesibile şi a părţii exterioare a carcasei.Verificarea legăturii la pământ. . . . .Verificarea uzurii pinionului şi înlocuirea lui dacă este necesar. . .Măsurarea rezistenţei la izolaţie.Înlocuirea pieselor d efecte. a portperiilor.Curăţirea aparatului fără demontare.Înlocuirea papucilor în cazul deteriorării. a şuruburilor şi piuliţelor de la mecanismul de ridicare a periilor. 24 Organe de asamblare: şuruburi şi piuliţe Sistemul de transmisie Perii şi portperii Lagăre Contactele de la bornele motorului Reostatul Aparatul de pornire Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 . .Reglarea portperiilor. . . a şuruburilor cutiilor portlagăr.Înlocuirea elementelor de rezistenţă defecte şi a ploturilor în caz de deteriorare. . .Revizia legării la pământ.Reglarea apăsării periilor pe inelele colectoare. a bobinajelor. .Şlefuirea periilor.

Verificarea şi repara rea aparatajului de pornire Verificarea şi reglarea protecţiei. periilor uzate. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 25 . curăţirea acestuia şi a contactelor. Verificarea compatibili tăţii siguranţelor fuzibile şi a releelor termice cu intensitatea curentului. Curăţiri şi demontări.măsurarea şi verificarea întrefierului dintre rotor şi stator. a reostatului şi a aparatajului de pornire. . . a ploturilor şi a rezistenţelor defecte.verificarea îmbinării şi a funcţionării. . organelor de transmisie defecte. a bobinajelor. Reglarea portperiilor. . . Verificarea finală. iar pentru motoarele de curent continuu se execută o revizie şi o curăţire a colectorului.curăţirea şi spălarea lagărelor. plăci de borne şi transmisiilor. Înlocuirea rulmenţilor uzaţi. . .prinderea pe fundaţie şi strângerea îmbinărilor.încercarea în sarcină a motorului electric.lăcuirea bobinajelor. inelelor colectoare.şlefuirea periilor şi reglarea apăsării lor.înlocuirea uleiului (pentru reostate cu ulei). . Tipul lucrării Măsurători înainte de demontare. . papucilor defecţi ai cablului de alimentare. Înlocuirea pieselor defecte. (cât şi la motorul sincron (la care se înlocuiesc referirile la inele colectoare cu. în scurtcircuit. .fixarea contactelor şi reglarea presiunii pe contacte. . .repararea sau înlocuirea pieselor mecanismului de conectare. a jocului între lagăre şi a rezistenţei de izolaţie.reglarea interstiţiului dintre portperie şi inel.fixarea pieselor de transmis ie. Verificarea şi repararea reostatului. . Conţinutul lucrării Tabelul 3 Măsurarea întrefierului între sta tor şi rotor.curăţirea canalelor de ventilaţie. .verificarea izolaţiei şi a legăturii la pământ. . operaţii privind colectorul). . sunt prezentate în tabelul 3 (nu se consideră punctele care se referă la rotorul bobinat).demontarea aparatajului. Lucrări executate la reparaţia capitală a motoarelor electrice asincrone.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Lucrările care se execută la reparaţia capitală a motoarelor electrice. Asamblarea motorului electric. Recomandare: Lucrările specificate în tabelul 3 sunt aplicabile atât motoarelor în scurtcircuit (făcând abstracţie de punctele care se referă la rotorul bobinat). portperiilor. cuzineţilor lagărelor.demontarea şi curăţirea reostatului şi a ploturilor.

presiune mare sau viteză mare de curgere a mediului a cărei temperatură se măsoară. .tubul de protecţie a fost excesiv de rece faţă de mediul a cărei temperatură se măsoară şi în care a fost introdus. . 26 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 . 6 ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA TERMOCUPLELOR În construcţia de maşini temperatura constituie cauza şi efectul dife ritelor procese.tubul de protecţie nu a fost suficient de bine curăţat înaintea montării. se prezintă schematic. în cazul proceselor tehnologice sau în locurile unde se poate depăşi temperatura normală. iar murdăriile au dus la contaminarea acestuia. . . . ansamblul tub-termoelectrozi să asigure o durată şi o stabilitate de funcţionare cât mai mare. izolaţie. În scopul stabilirii cauzelor defecţiunilor ce pot apărea la principalele componente ale circuitelor ce conţin termocuple. materialele pentru termoelectrozi să fie astfel alese ca să asigure o diferenţă mică între coeficienţii de dila tare liniară. termoelectrozi. în tabelul 1. . . Acestea se compun din: tub de protecţie (capsulă). Defecţiuni ale termocuplelor. Principiul lor de funcţionare se bazează pe transformarea diferenţelor de temperatură în mărimi electrice care sunt apoi măsurate.grosimea pereţilor tubului de protecţie este insuficientă faţă de regimul termic la care a fost supus. câteva indicaţii.umiditate în izolaţie. Pentru o bună exploatare a termocuplelor trebuie ţinut seama de o serie de elemente încă de la construcţia lor. se utilizează în general termocuple. Componentele termocuplului Tubul de protecţie (capsulă) Defectul Cauze posibile Tabelul 1 Fisuri longitudinale Rupturi la temperaturi înalte Coroziuni. incluziuni şi găuri .punct de sprijin la distanţă mare.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FOLIE TRANSPARENTĂ NR.tubul de protecţie este necorespunzător pentru atmosfera în care lucrează. materialul tubului să reziste în mediul înconjurător. Pentru măsurarea temperaturii.grosimea pereţilor tubului de protecţie este necorespunzătoare.

Modificarea Contaminarea izolatorilor datorită reacţiei lor cu tubul culorii de protecţie sau cu termoelectrozii. curbei de . asamblare necorespunzătoare.termoelectrozii au avut defecte iniţiale. Modificarea .apariţia neomogenităţilor datorită impurificării etalonare termoelectrozilor. izolaţie mică . Întreruperea . indicaţii.tratamentul termic iniţial a fost necorespunzător. înalte .durate de funcţionare depăşită. Circuit .temperatura de folosire mai mare decât cea prescrisă. Rezistenţă de .legături slabe. necorespunzător trataţi. Scurtcircuit.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Izolatoarele Termoelectrozii Materialul tubului de protecţia este necorespunzător regimului termic în care lucrează.contaminarea izolatorilor prin difuzia excesivă a metalelor din termoelectrozi. .defecte iniţiale ale firelor. Fisuri . . care au apărut după montare.tratamentul termic iniţial a fost necorespunzător. fluctuaţii în conductoare răsucite.temperatura de folosire a depăşit valoarea punctului circuitului la de topire a materialului termoelectro zilor. Fragilitate Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 27 .umezeală. . . .atmosferă necorespunzătoare pentru tipul de fragilitate termoelectrozi. .alte defecte iniţiale. . temperaturi . întrerupt la .termoelectrozii nu au fost suficient de bine curăţaţi înainte de asamblare. camerei .etanşare necorespunzătoare la capete. după care au fost temperatura păstraţi sau transportaţi la temperaturi joase.termoelectrozii s -au defectat după un timp de funcţionare.termoelectrozi fragili.atmosferă necorespunzătoare.deteriorarea termoelectrozilor datorită acţiunilor nocive (întrerupt) ale mediului ambiant.termoelectrozii s -au supt datorită întinderii excesive (proiectare necorespunzătoare). Circuit deschis . .alungire excesivă la fabricaţie. .

. Condiţii de lucru: activitatea se va desfăşura în laboratorul de specialitate. reparaţie curentă... Cerinţe: 1. Cunoştinţe teoretice necesare: După studierea FT 5 elevii trebuie să cunoască activităţile desfăşurate la echipamentul electric pentru fiecare nivel: conţinutul reviziilor tehnice ... în cadrul reviziilor tehnice: a) ««««««««««««««««««««««««««««««««««.. c) ««««««««««««««««««««««««««««««««««.. conţinutul reparaţiilor curente. maşinile electrice se vor curăţi de praf şi mizerie pentru a împiedica scurtcircuitarea lor. se prevăd pentru motoarele electrice următoarele activităţi: revizie tehnică. d) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. e) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. Indicaţi operaţiile ce se execută.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LUCRARE DE LABORATOR LUCRAŢI PE GRUPE TEMA: Întreţinerea şi repararea unor elemente specifice utilajelor şi instalaţiilor Timp de lucru: 100 minute Lucrarea: Întreţinerea şi repararea motoarelor electrice. Indicaţii de lucru: Un rol deosebit de important în buna funcţionare a maşinilor.. utilajelor şi instalaţiilor la parametrii optimi îl are şi întreţinerea corectă a echipamentului electric.. De reţinut ! Fiecare lucrare de ordin superior include lucrările efectuate la nivelul inferior.. g) ««««««««««««««««««««««««««««««««««« Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 28 . se va lucra în grupe de câte cinci elevi. f) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. conţinutul reparaţiilor capitale. orele trebuie să fie grupate (succesiv). în orar. Acesta trebuie ferit de pătrunderea apei şi a prafului. Obiective: Elevii trebuie să -şi formeze deprinderile de a stabili acţiunile desfăşurate pentru realizarea şi supravegherea activităţi lor de întreţinere şi repararea echipamentului electric. b) ««««««««««««««««««««««««««««««««««.. În cadrul sistemului de reparaţii preventiv -planificate. reparaţie capitală. pentru a avea continuitate. Periodic. la motoarele electrice...

2. la motoarele electrice asincrone: Organul de maşină sau subansamblul la care se acţionează Subansamblul motor Operaţii executate în cadrul intervenţiei ± Reparaţii curente Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Organe de asamblare: şuruburi şi piuliţe Sistemul de transmisie Perii şi portperii Lagăre Contactele de la bornele motorului Reostatul Aparatul de pornire Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 29 . Se dă în tabelul de mai jos elementul asupra căruia se intervine. cerându -se să se indice operaţiile ce se execută în cadrul reparaţiilor curente.

3. Conţinutul lucrării ± Reparaţii capitale Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Înlocuirea pieselor defecte. Verificarea finală. Verificarea şi repararea reostatului. Reglarea portperiilor. Curăţiri şi demontări. Verificarea şi repara rea aparatajului de pornire Verificarea şi reglarea protecţiei. Asamblarea motorului electric. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 30 . În tabelul de mai jos se dă tipul lucrării ce se execută ± pentru reparaţii capitale ale motoarelor electrice asincrone ± cerându-se să se indice conţinutul lucrării: Tipul lucrării Măsurători înainte de demontare.

Structura ciclului de reparaţii reprezintă numărul. în orar. 5. Cunoscând durata de serviciu şi duratele pentru fiecare tip de intervenţie: Dc = 120000 ore Rt = 1250 ore. se va lucra în grupe de câte cinci elevi. să se reprezinte grafic durata de serviciu. Cunoştinţe teoretice necesare: După studierea FD 18 şi FT 1 elevii trebuie să cunoască: structura unui ciclu de reparaţie. 3. Rk = 30000 ore. Indicaţii de lucru: Ciclul de reparaţii reprezintă perioada de timp. inclusiv durata uneia dintre ele. între două reparaţii capitale. utilajul sau instalaţia nouă de la darea lor în exploatare. utilaj sau instalaţie în normative de reparaţii în funcţie de orele de funcţionare . felul şi succesiunea diferitelor intervenţii tehnice în cadrul unui ciclu de reparaţii. 4. Durata ciclului de reparaţii este stabilită pentru fiecare tip de maşină.LUCRARE DE LABORATOR Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII TEMA: Planificarea reparării utilajelor şi instalaţiilor Timp de lucru: 100 minute LUCRAŢI PE GRUPE Lucrarea: Stabilirea unui ciclu de reparaţie pentru un strung revolver Condiţii de lucru: activitatea se va desfăşura în laboratorul de specialitate. Rc2 = 10000 ore. în ore lucrate. citirea şi interpretarea normativelor. utilajelor şi instalaţiilor. să se reprezinte grafic structura ciclului cu datele obţinute anterior. Obiective: Elevii trebuie să -şi formeze deprinderile de a stabili plan ificarea pentru reparare a maşinilor. până la prima reparaţie capitală . 2. numărul intervenţiilor pentru fiecare categ orie de reparaţii. orele trebuie să fie grupate (succesiv). numărul orelor pentru un ciclu de reparaţii. Se cere: 1. de obicei ultima. numărul ciclurilor pentru întreaga durată de serviciu. sau. pentru a avea continuitate. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 31 . Rc1 = 2500 ore. pentru maşina.

Indicaţii de lucru: În cadrul atelierului de repa raţie se execută producţia de piese de schimb şi reparaţiile de tip Rc şi Rk. remediere a defecţiunilor medii ( Rc1). spaţiile libere cu exemple de lucrări şi dotarea minimă a atelierului de reparaţii. De menţionat că lucrările din grupa II cuprinde în afara celor indicate şi lucrările din grupa I. dotarea minimă cu utilaje şi instalaţii a unei secţii care face lucrări de reparare. Se cere: Fiind date grupele şi tipul de lucrări aferente. dar care nu necesită o complexitate tehnologică mai mare. la fel grupa III cuprinde şi lucrările din grupa II. grupa II cuprinde lucrările mai mari. se pot deosebi trei grupe de lucrări de reparaţii: grupa I cuprinde lucrările legate de piesele supuse uzurii rapide şi medii. să se completeze corespunzător. se va lucra în grupe de câte doi elevi. Din punct de vedere al conţinutului lor. grupa III cuprinde lucrări de complexitate tehnologică deosebită care necesită utilaje specializate (Rk). Cunoştinţe teoretice necesare: După studierea FD 13 elevii trebuie să cunoască: grupele de lucrări în cadrul unei reparaţii pentru un utilaj. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 32 . Obiective: Elevii trebuie să -şi formeze deprinderile de organizare a unui atelier de întreţinere şi reparare a utilajelor şi instalaţiilor. pentru executarea lor nefiind necesare utilaje specializate din punct de vedere al tipului şi al dimensiunilor ( Rc2). în tabelul 1. Condiţii de lucru: activitatea se va desfăşura în laboratorul de specialitate.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LUCRARE DE LABORATOR LUCRAŢI PE GRUPE TEMA: Organizarea atelierelor şi a echipelor de întreţinere şi reparare Timp de lucru: 50 minute Lucrarea: Stabilirea lucrărilor efectuate şi a dotării minime a atelierului în funcţie de complexitatea lucrărilor.

Lucrări de forjare ± presare. Lucrări de forjare ± presare şi tratament termic Lucrări de sudură şi construcţii metalice Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 33 . Exemple de lucrări Dotarea atelierului de reparaţii Tabelul 1. Lucrări electro tehnice. Lucrări de sudură. Lucrări de forjare ± presare. Lucrări electro tehnice. Lucrări de sudură. II Lucrări de prelucrare mecanică şi montaj.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Grupa I Tipul de lucrări Lucrări de prelucrare mecanică şi montaj. Lucrări de turnătorie III Lucrări de prelucrare mecanică şi montaj.

Elevii vor fi sprijiniţi să rezolve sarcina de lucru. Foarte important! Înainte de a trece la rezolvarea exerciţiilor şi/sau a activităţilor propuse. solicitand sprijinul profesorului. Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor care au fost rezolvate şi a activităţilor care au fost desfăşurate şi va evalua progresul realizat. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 34 . MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI fişe de documentare.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 7. fişe de evaluare. se va citi cu atenţie sarcina de lucru şi se va face o documentare. fişe de lucru.

observarea continuă a stării şi funcţionării lor. utilajele şi instalaţiile în condiţii normale de exploatare între două reparaţii consecutive. Importanţa activităţii de întreţinere a utilajelor şi instalaţiilor. Este necesar ca periodic să se verifice şi starea accesoriilor din dotarea maşinii. utilajelor şi instalaţiilor la sarcina normală (prin evitarea supraîncărcărilor). care să permită depistarea din timp a eventualelo r defecţiuni. precum şi printr -un ansamblu de operaţii de control şi revizie. creşterea randamentului şi a preciziei de funcţionare a utilajelor. reducând posibilitatea apariţiei unor reparaţii accidentale. Realizarea unor activităţi de întreţinere şi reparare corespunzătoare a utilajelor are o serie de avantaje. implicit. dintre care mai importante sunt: creşterea perioadei de timp în care utilajul este în stare de funcţionare şi realizarea producţiei conform graficelor. aceasta asigurân du-se prin: exploatarea maşinilor.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. Toate aceste activităţi de revizie. pe parcursul folosirii lor productive. Obţinerea unei durate de funcţionare normale cât mai lungi se poate realiza prin încetinirea procesului de uzare fizică a pieselor componente. Întreţinerea urmăreşte să menţină maşinile. lucrul de bună ca litate a echipelor de întreţinere şi reparaţii şi executarea reparaţiilor la timp. Activitatea de întreţinere şi reparare a utilajelor este impusă de faptul că. are loc un proces de pierdere treptată a valorii de întrebuinţare a utilajului . creşterea eficienţei activităţii de producţie. Ca urmare. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 35 . ungerea pieselor în mişcare. întreţinerea corectă şi curăţirea zilnică. în cadrul întreprinderilor se organizează un serviciu de întreţinere şi reparare a utilajului de producţie. reducerea costurilor de producţie şi. Fenomenul de uzură fizică a utilajului poate fi ameliorat şi printr -un sistem de activităţi de întreţinere a acestuia. control. întreţinere şi reparare a utilajelor. conform prescripţiilor întreprinderii constructoare. utilajului şi a instalaţiei respective. îndreptate în scopul menţinerii în stare de funcţionare o perioadă cât mai mare de timp formează ceea ce în literatura de specialitate poartă numele de sistem de întreţinere şi reparare. chiar dacă sunt situaţii când unele dintre acestea sunt folosite mai rar. şi în final o pierdere a capacităţii de satisfacere a nevoii sociale pentru care a fost creat. acestea sunt supuse procesului de uzură fizică şi morală. 1 NECESITATEA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE 1. a procesului de uzură fizică. În vederea menţinerii caracteristicilor funcţionale ale utilajului şi a funcţionării în condiţii cât mai apropiate de c ele iniţiale. Din analiza comportamentului utilajelor în procesul de uzură fizică se poate constata că uzura în timp a diferitelor componente are loc în mod diferenţiat.

Această modificare de optică este firească. dar cuprinde în general. reducerea timpilor neproductivi în scopul micşorării cheltuielilor pe unitatea de produs. controlul şi evidenţa cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii. Domeniul de activitate al compartimentului de întreţinere este diferit de la o întreprindere la alta. deoarece astăzi într -o întreprindere constructoare de maşini exisă un număr foarte mare de utilaje diversificate. în timp ce o lungă perioadă de timp era considerată ca o activitate anexă neimportantă. energie electrică. Pentru atingerea obiectivelor compartimentul de întreţinere trebuie să se folosească de principalele mijloace: să se constituie într -un organism proporţional dimensionat cu cadre şi bine organizat în funcţie de specificul întreprinderii. aer.). abur. Mijloacele indicate corespund unor activităţi care sunt pre zentate în tabelul 1. Sarcinile sectorului de întreţinere şi reparaţii (fig. Activitatea de întreţinere şi reparaţii a devenit o problemă tehnologică. să evidenţieze şi să studieze continuu cauzele avariilor şi să pre vadă remediile. Obiectivele întreţinerii şi reparaţiei utilajelor dintr -o întreprindere sunt: menţinerea stării utilajului la parametrii care să asigure cantitatea. datorită avariilor. livrarea de utilităţi în scopuri de producţie (apă. calitatea şi continuitatea producţiei. asigurarea funcţionării utilajelor în condiţii de securitate deplină în exploatare. gaze etc. Obiectivele şi mijloacele activităţii de înt reţinere şi reparare. să elaboreze un program de lucru bine conceput. în domeniul materialelor. să se informeze permanent în pas cu progresul tehnologic. paza contra incendiilor.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 2. montarea şi punerea în funcţiune a noilor echipamente. modificările aduse acestora. evitarea întreruperilor de producţie.1) pot fi precizate în timp astfel: înainte şi după producerea uzurii mijlocului fix respectiv: Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 36 . să-şi organizeze disponibilul de piese de schimb în funcţie de necesităţi. as tfel ca să se asigure funcţionarea utilajelor prin respectarea programelor. să lucreze în strânsă colaborare cu celelalte compartimente. următoarele lucrări: întreţinerea şi repararea echipamentului şi clădirilor. metodelor şi echipamentelor noi. Existenţa unui compartiment de întreţinere şi reparaţii este justi ficată de necesitatea asigurării utilizării permanente a echipamentelor şi clădiril or din întreprinderile tot mai complexe. limitarea la un nivel minim a cheltuielilor efectuate cu lucrările de întreţinere şi reparaţii.

înregistrarea cauzelor proastei funcţionări a utilajelor . înlocuirea pieselor uzate. Activităţi efectuate pentru corijarea defectelor.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Fig. Sarcinile sectorului de întreţinere şi reparare. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 37 . 1. ACTIVITĂŢILE DE ÎNTREŢINERE Tabel nr. revizuirea şi renovarea utilajelor într -un mod care să le redea calităţile lor de funcţionare şi precizie. Activităţi ca: previziunea pe termen lung şi scurt. studiul de costuri. 1 ACŢIUNEA Previziunea întreţinerii Întreţinerea preventivă Întreţinerea corectivă Evidenţă şi planificare CE CUPRINDE Activităţi efectuate pentru evitarea lucrărilor de reparaţii şi pentru ca lucrările de întreţinere inevitabile să fie efectuate cel mai comod posibil Activităţi efectuate pentru reducerea uzurii. menţinerea utilajelor în bune condiţii de funcţionare şi evitarea opririlor neprevăzute provocate de accident. organizarea muncii. CUI REVINE Personalului de deservire şi a celui de întreţinere din secţii Personalului de întreţinere din secţii şi ateliere care execută reviziile Personalului de întreţinere din secţii şi ateliere care execută reparaţiile Persanului de conducere a activităţii de întreţinere şi reparaţii.

utilajele şi instalaţiile se uzează fizic. maşinile. Factorii mai importanţi care contribuie la uzura pieselor. Fig. condiţie esenţială pentru obţinerea unei calităţi superioare a produselor cerute şi a unei eficiente economice ridicate. 1.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 38 . Întrucât în timpul funcţionării maşinile. Factorii care contribuie la uzura pieselor. sunt daţi în figura 1. mărirea consumurilor specifice şi chiar accidente de muncă. fără întreruperi sau opriri accidentale. 2 FACTORII CARE CONTRIBUIE LA UZURA PIESELOR COMPONENTE ALE UTILAJELOR În condiţiile producţiei industriale moderne. utilajele şi instalaţiile trebuie să funcţioneze la parametrii optimi. aceas tă uzare poate provoca erori de prelucrare. componente ale maşinilor şi utilajelor.

avansurile mici de 0. Acestea trebuie să fie lipsite de acizi şi impurităţi mecanic e.1 m/s până la peste 10m/s. mai au şi direcţia constantă. şi în special cele cu grafit modular. Calitatea lubrifianţilor. o presiune de contact considerabilă poate duce la ruperea şi întreruperea filmului de lubrifiant. contribuind în acest fel la micşorarea coeficientului de frecare. Calitatea materialelor utilizate. care dă o bună rezistenţă la uzură. se utilizează uleiuri. sarcini ce provoacă solicitări variabil e continue. combinată.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII a). b). sarcini ce provoacă solicitări dinamice. pe lângă menţinerea valorii lor constantă. De asemenea este important şi felul mişcării dintre două p iese în frecare. Prelucrarea pieselor . e). ducând astfel la îmbunătăţirea rezistenţei la uzură. De reţinut este faptul că durabilitatea creşte o dată cu creşterea durităţii. Dat fiind faptul că forţele de frecare acţionează asupra straturilor superficiale ale pieselor. Forţele care solicită piesele în frecare provoacă o stare de tensiune care contribuie la uzura lor. care. de rostogolire. mişcare care poate fi: de alunecare. se vor obţine totuşi în final suprafeţele cu neregularităţi microscopice sau macroscopice . Uleiul trebuie să formeze un film stabil absorbant. Viteza relativă a pieselor în frecare interesează mai ales ca mărime. De exemplu: o piesă din oţel cu duritatea de 600 HB are o durată de funcţionare de 10 ori mai mare decât a unei piese cu duritatea de 200 HB. iar ecruisarea creşte în adâncime. Forţele şi presiunea de contact. fapt care se explică prin aceea că ecruisarea materialului este mai puţin adâncă. Din acest punct de vedere se deosebesc două feluri de sarcini : sarcini ce provoacă solicitări statice. De menţionat este faptul că oţelurile aliate au o mare rezistenţă la uzură. De exemplu : la aşchiere. deoarece provoacă coroziuni. Uzura este direct proporţională cu presiunea de contact. În construcţia de maşini se utilizează pe scară din ce în ce mai mare fontele aliate. În scopul măririi rezistenţei la uzură a pieselor. La oţeluri. este cea cu sorbită şi perlită. gradul de uzură şi de rezistenţă la uzură depinde de prelucrarea lor. ţinând seama şi de avans. Viteza relativă a pieselor în frecare. care influenţează rezistenţa la uzură.0. Oricare ar fi această prelucrare. fapt care poate contribui la micşorarea sau intensificarea procesului de uzură. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 39 . care pot fi de două feluri sarcini ce provoacă solicitări prin şoc.003 . În cazul ungerii lichide. d).006 mm/rot şi vitezele mici sub 3m/min fac să scadă rezistenţa superficială a materialelor pieselor. S-a constatat că prin prelucrare se produc unele modificări în structura superficială a metalelor sau aliajelor pieselor în frecare . prezentând valori de la 0. c). cea mai utilizată structură. rugozitatea scade. Rezistenţa la uzură depinde în mod cert de materialele utilizate la confecţionarea pieselor. Odată cu creşterea vitezei la peste 15m/min.

Frecarea de alunecare . În privinţa curăţirii . iar cel abraziv la maşinile şi utilajele miniere. se pune problema dacă uleiul este suficient sau dacă el este de calitate bună. Mediul. Exemple de frecare mixtă : frecarea în angrenaj. materiale abrazive etc. unei suprafeţe faţă de cealaltă. acestea furnizând elemente suplimentare faţă de cele obişnuite în problema frecării şi uzurii . abraziv. se va ţine seamă de următorii factori: ungerea maşinii. care determină un cuplu de sens contrar mişcării sau tendinţei de mişcare de rostogolire. Jocurile provoacă încălzirea şi ruperea filmului de lubrifiant.Frecarea mixtă care poate fi interpretată ca o combinaţie a frecării de rostogolire cu cea de alunecare. deoarece apar solicitări dinamice care perturbă regimul de lucru al maşinii sau utilajului. Exemple de frecare de rostogolire : corpurile de rostogolire a unui rulment pe inele. În funcţie de felul mişcărilor. roţile unui vehicul de cale ferată pe şine etc.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII f). petroliere. h). . putând duce în final la distrugerea pieselor respective. Jocurile dintre piese în frecare. se au în vedere posibilităţile de îndepărtare a diferitelor impurităţi. Felul frecării. y uscată. care alunecă sau tind să alunece unul peste altul. După cum între suprafeţele în mişcare există sau nu substanţe de ungere.Frecarea de rostogolire este frecarea asociată mişcării de rostogolire a unui corp pe altul. care se produce în planul tangent comun a două corpuri în contact. poate fi de două feluri: corosiv. se disting următoarele tipuri de frecări: .. Sub aspectul ungerii . metalurgice etc. . care influenţează considerab il de mult frecarea. sau a altor piese îmbinate cu acestea. Uzura creşte pe măsură ce cresc jocurile dintre piesele aflate în frecare. frecarea poate fi : y fluidă. rezultat din acţiunea forţelor de sprijin din suprafaţa de contact deformată plastic. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 40 . Pentru protecţia suprafeţelor în frecare trebuie luate măsuri corespunzătoare în vederea etanşării şi perfecţionării continue a mijloacelor de ungere. protecţia suprafeţelor în frecare. Mediul şi regimul de exploatare. În ce priveşte regimul de exploatare. curăţirea ei. rotirea fusurilor în lagărele de alunecare etc. Mediul corosiv se întâlneşte în special la maşinile şi utilajele ce funcţionează în întreprinderile de produse chimice. y semifluidă. g). Exemple de frecare de alunecare: mişcarea unei sănii pe ghidajele acestuia. frecarea în transmisii prin ficţiune etc.

Frecarea fluidă se poate menţine când între suprafeţe se realizează deplasări cu viteze mari. a). având formă de pană şi o oar ecare presiune. 3.reducerea consumului de energie prin frecare.micşorarea uzării suprafeţelor de frecare. 3. începe să -l ridice. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 41 . La creşterea turaţiei. Frecarea în lagăre.mărirea sarcinilor admisibile. la funcţionarea de regim a maşinilor şi utilajelor. arborele începe să transporte sub el lubrifiant. b. ÎN CONDIŢIILE FRECĂRII FLUIDE SE REALIZEAZĂ : . Frecarea uscată ia naştere când între cele două suprafeţe în mişcare relativă nu există nici un strat intermediar de lubrifiant. nu se poate introduce stratul de ulei necesar între cele două suprafeţe în mişcare relativă. precum şi la pornirea şi. .economie de lubrifianţi. . centrul fusului se apropie de cel al cuzinetului. ungerea va fi semifluidă (fig. 3. în mod normal. d). datorită vitezei prea mici.mărirea siguranţei în funcţionare. . în acest caz. Frecarea semifluidă poate să apară ca urmare a unei ung eri defectuoase sau insuficiente. grosimea peliculei de lubrifiant devine constantă pe întreaga periferie a fusului. nici chiar în punctele disparate. În acest ultim caz (fig. La staţionarea maşinii. .Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Frecarea fluidă se produce. contactul a staţionat un timp îndelungat (fig. care. La viteze de rotaţie mici. lubrifiantul este îndepărtat dintre cele două suprafeţe ale fusului şi ale cuzinetului. pentru a coincide cu el la turaţie foarte mare. 3. c). oprirea maşinii când. suprafeţele sunt supune unei apăsări mijlocii şi sunt alimentate în mod continuu cu lubrifianţi. din cauza sarcinii de pe arbo re. Fig. astfel înc ât contactul lor este direct. teoretic.

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 3
ÎNTREŢINEREA MAŞINILOR ŞI UTILAJELOR INDUSTRIALE 1. Managementul întreţinerii preventiv -planificate.

Activitatea generală de întreţinere trebuie să se bazeze pe experienţă, cum a r fi statistica defecţiunilor ± proprie sau cea a producătorilor. În funcţie de cât de completă este documentaţia de întreţinere, sarcina de a concepe activitatea de întreţinere poate să se dovedească a fi mai mult sau mai puţin dificilă. În activitatea de concepţie a activităţii de întreţinere, scopul este de a elabora instrucţiuni cu privire la: - posibilităţile de eliminare - găsirea relaţiei optime - modul de stabilire a a acelor probleme care au dintre întreţinerea corectivă momentului optim pentru tendinţa să se repete; şi întreţinerea preventivă; înlocuirea unui reper;
Scopul iniţial al configurării întreţinerii planificate este de a organiza metodele şi personalul de care este nevoie pentru îndeplinirea acestei misiuni ± aceea de a împiedica apariţia defecţiunilor şi a defectelor, ceea ce înseamnă că este nevoie de: formulare ale documentelor standard (tip); descrierea de rutină privind modul de utilizare a formularelor; instrucţiuni de măsurare a diferiţilor parametri; instrucţiuni privind executarea diferitelor activităţi preventive; personal disponibil pentru a executa lucrările conform programului; convenţie cu personalul calificat care să îndeplinească aceste sarcini, cu sau fără instrucţiuni detaliate. Documentaţia de întreţinere conţine instrucţiuni de întreţinere, lista de referinţe la piesele de rezervă şi alte documente care pot fi elaborate în faza premergătoare. Documentele care se cer au anumite caracteristici: includ fluxuri tehnologice (de lucru) sau figuri care rezultă din desene/planşe făcute de consultanţi; constau în descrieri primite de la producători ; sunt influenţate de documentaţia standard a cumpărătorului; sunt adaptate la calificările meseriaşilor care le deservesc; Planificarea activităţii de întreţinere planifi cată se bazează pe diferite informaţii: analiza rezultatelor din procesul de întreţinere corectivă; experienţa acumulată din alte activităţi; caracteristicile utilajelor; monitorizarea stării/condiţiei utilajului (dacă este în funcţiune). Activitatea de planificare conţine următoarele puncte: identificarea sistemului tehnic/componentelor care urmează să fie întreţinute; definirea acţiunilor de întreţinere relevante; repartizarea acţiunilor; pregătirea programului de întreţinere; demararea acţiunii.
Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3

42

Organizarea corespunzătoare a lucrărilor de întreţinere a maşinilor şi utilajelor asigură mărirea duratei lor de serviciu, adică a perioadei de timp consumate de la punerea în exploatare până la scoaterea din uz, respectiv casarea acestora. În funcţie de importanţă şi complexitate, lucrările de întreţinere se execută: permanent ± de către personalul ce deserveşte maşina şi utilajul; periodic ± de către echipele de întreţinere, în conformitate cu normele prevăzute pentru fiecare maşină, utilaj sau instalaţie.
2. Lucrări de întreţinere executate de personalul care deserveşte utilajele.

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

Personalul care deserveşte maşinile, utilajele şi instalaţiile, în afară de modul de manipulare în procesul de producţie, trebuie să cunoască şi să respecte ansamblul de măsuri corespunzătoare:
Construcţia, funcţionarea, reglarea şi exploata rea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor deservite. Măsurile de siguranţă care trebuie luate înainte de punerea în funcţiune. Modul cum se pune în funcţiune, respectându se operaţiile în succesiunea şi corelarea lor. Supravegherea pe timpul funcţionării pentru evitarea apariţiei unor fenomene nedorite. Măsuri de siguranţă înainte de oprire. Modul cum se face oprirea, cu respectarea operaţiilor în succesi unea şi corelarea lor. Măsurile de siguranţă după oprire. Măsurile necesare a fi luate în cazul apariţiei unor situaţii anormale. Protecţia contra agenţilor corosivi. Conservarea de scurtă şi lungă durată. Protejarea de lovituri, zgârieturi şi alte degradări a organelor care pot influenţa precizia. Schema de ungere cu indicaţiile necesare.

ANSAMBLU DE MĂSURI

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3

43

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

3. Lucrări de întreţinere a utilajelor executate de personalul de întreţinere.

Aceste lucrări se executa la anumite termene planificate, indicate în grafice, în funcţie de caracteristicile utilajului, de precizia necesară funcţionării, de gradul de încărcare al utilajului şi regimul său de lucru. Cu acest prilej se verifică sistemul de răcire şi de ungere, şi comportarea în exploatarea maşinii, în unele situaţii, se fac reglări sau demontări parţiale ale maşinii şi utilajului şi, în special, a acelor subansambluri care prezintă importanţă în funcţionare. Rezultatul acestor verificări este menţionat în dosarul maşinii, utilajului sau instalaţiei, respective, în vederea determinării cauzelor uzării şi pentru stabilirea volumului şi felului reparaţiei.

4. Curăţirea maşinilor utilajelor şi instalaţiilor.

Curăţirea şi spălarea se execută pe locurile de producţi e (în cazul maşinilor unelte şi utilajelor fixe sau utilajelor grele) sau la un post de curăţire şi de spălare special amenajat (în cazul maşinilor şi utilajelor deplasabile). Se va acorda atenţie deosebită sistemelor de etanşare ce se vor demonta cu regularitate, pentru a fi curăţite şi reglate. înainte de spălare se recomandă ca instalaţiile de răcire şi de ungere să fie golite pentru schimbarea lichidului, care întotdeauna conţine impurităţi, atrăgând după sine uzarea pompei. Se vor curăţa periodic filtrele instalaţiilor de ungere; rezervorul şi conductele de ulei trebuie spălate ori de câte ori se schimbă uleiul. Materialele pentru şters trebuie să absoarbă lichidele, să nu conţină aşchii metalice şi să aibă o rezistenţă suficient de mare, pentru a nu se rupe în timpul întrebuinţării. Părţile de lucru fine ale maşinii se curăţă cu cârpe moi, iar cele cromate cu piele de căprioară. Ca materiale de şters se mai folosesc: lavete, deşeuri de bumbac uscate, pânză de sac moale etc. Maşinile -unelte se spală, de obicei, cu petrol lampant sau cu motorină, cu ajutorul unor cârpe îmbibate în aceste lichide. După spălare, se şterg cu cârpe sau se usucă cu aer comprimat. Maşinile care lucrează în mediu cu mult praf, de Importanţa activităţii de periodic, intretinere si reparare utilajelor exemplu, cele din turnătorii, se spală la intervale maiamici decât maşinile din celelalte sectoare.

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3

44

numai dacă se stabileşte necesitatea lor cu ocazia reviziilor tehnice planificate. utilajelor şi instalaţiilor sunt: primirea pentru reparare.. Anumite tipuri de maşini şi utilaje. 4 PRIMIREA MAŞINILOR. zgomotele. în locuri special amenajate. Reparaţiile se fac la termenele stabilite în planul de reparaţii ale fondurilor fixe întocmite la începutul anului.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. în care se consemnează: denumirea utilajului numărul de inventar. care se compară cu datele din cartea tehnică. în vederea îndepărtării noroiului şi altor depuneri. care constă în măsurarea anumitor piese componente ale maşinii. UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR PENTRU REPARARE Operaţiile pregătitoare care se efectuează în vederea reparării maşinilor. este necesară demontarea maşinii.. curăţirea şi spălarea pieselor după demontare. piesele sau sculele anexă. stabilindu -se astfel gradul de uzare. operaţie care se face cu apă rece sau caldă la presiuni de (5. sunt supuse prespălării. dacă intrarea in reparaţie este conform planului sau este o reparaţie accidentală (cu specificarea motivului accidentării şi a vinovatului). ƀ Metoda măsurărilor speciale . înainte de demontare. fără a se opri maşina sau utilajul. cum sunt cele care lucrează în aer liber. Persoana care conduce lucrările de reparaţie stabileşte împreună cu şeful secţiei în care se află utilajul. demontarea. Pentru aplicarea metodei. constatarea defectelor pieselor demontate şi sortarea lor. în cadrul căreia se fac măsurări asupra produsului realizat de către maşina respectivă şi se constată abaterile. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 45 . utilajelor şi instalaţiilor se face prin următoarele metode: Metoda examinărilor Metoda testelor Metoda măsurilor Măsurări speciale ƀ Metoda examinărilor prin care se verifică starea tehnică a utilajelor observându se funcţionarea acestora. defecţiunile constatate în timpul exploatării recomandării privitoare la modernizarea utilajului etc. când se constată uzarea pieselor. O maşină care dă produse cu o abatere mare prezintă uzuri mari. ƀ Metoda măsurilor. utilajului sau instalaţiei respective .10) 10 2 Pa. diverse presiuni etc. care constă în măsurarea unor parametri speciali ai maşinii. temperatura. data când utilajul va fi oprit şi predat cu proces -verbal de predare primire. Această observare se face de către personalul de specialitate. Măsurarea acestor parametri speciali dă o imagine clară a stării utilajului. Constatarea stării tehnice a maşinilor. p respălarea. vitezele de lucru. ƀ Metoda testelor . cum ar fi: vibraţiile.

pârghia 2. 5 DEMONTAREA MAŞINILOR. carcasele etc. utilajului sau a instalaţiei şi de felul reparaţiei. în care scop el studiază documentaţia tehnică (proiectul şi cartea maşinii. în câteva posturi de lucru pe linia de demontare. dezangajând prezonul. Piesele aşezate dezordonat se identi fică greu la asamblare. Dacă subansamblul demontat are dimensiuni mici. Prin acţionarea tijei rola striată se roteşte o dată cu aceasta. Pentru deşurubarea prezoanelor ce sunt prevăzute cu filet la capătul liber se folosesc dispozitive universale de scos prezoane (fig. montată pe tija cu ajutorul penei 4. aceasta se încălzeşte încercându-se permanent deşurubarea ei cu cheia. deşurubarea făcându-se cu o cheie obişnuită. După demontarea utilajului agregatele care trebuie reparate sunt transportate la locurile de reparaţii. Pentru executarea operaţiei de demontare a maşinilor. Metoda se aplică în cazul demontării complete a utilajului. atunci ele se cufundă pentru 20 -30 min în petrolul lampant. la repa raţiile curente R C1 şi RC2 se demontează numai subansamblurile defecte. trebuie marcate piesele conjugate.metoda de bandă . Acest dispozitiv se compune din tija 1.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. întreg utilajul. În lipsa acestui dispozitiv se foloseşte o piuliţă cu o contrapiuliţă.metoda de front . iar cele de dimensiuni mici se strâng într -o ladă separată. prezoanelor şi a şuruburilor care se deşurubează greu din cauza corodă rii. neexistând interschimbabilitatea între ele. schema electrică etc. Astfel. iar la reparaţiile capitale R k. Pentru a se uşura demontarea piuliţelor. Pentru a se uşura deşurubarea unei piuliţe foarte înţepenite. pentru a evita deteriorare a şi deformarea lor. 1).) se recomandă să fie aşezate pe pardoseală. se cunosc două metode : . până se deplasează din loc. schema cinematică.) şi examinează utilajul mai întâi în stare de funcţionare. Persoana care conduce lucrările de reparaţii trebuie să cunoască bine construcţia şi funcţionarea utilajului. Piesele mărunte provenite din mecanismele demontate ale subansamblurilor trebuie aranjate ordonat în lăzi. utilajelor şi instalaţiilor. scopul precum şi ordinea demontării. fără a se aşeza unele peste altele. Piesele de dimensiuni mari (batiurile. apoi după ce a fost oprit. respectându -se cu stricteţe normele de sănătate şi securitate a muncii. iar apoi se răsuceşte piuliţa sau şurubul într -un sens sau altul. care constă din demontarea utilajului de la început până la sfârşit într-un singur loc de lucru. UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR Lucrările de demontare depind de construcţia maşinii. la care operaţia de demontare se realizează treptat. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 46 . De asemenea. stabilind subansamblurile. Demontarea fiecărui subansamblu se face individual. Prezonul 6 ce urmează a fi scos se introduce în alezajul suportului 5 până când partea nefiletată ajunge în dreptul rolei striate. Piesele şi subansamblurile grele se vor demonta utilizând maşini de ridi cat cu dispozitive de prindere sigură. rola striată 3. Dacă acest procedeu nu este eficient. Demontarea organelor filetate. Metoda se aplică atunci când utilajul trebuie demontat numai parţial. . pe un suport din lemn sau pe mese joase. interacţiunea lor şi poziţia pieselor conjugate. atunci se aplică cu ciocanul de cupru lovituri dese şi uşoare pe feţele piuliţei şi apoi se deşurubează. ele se ung cu petrol lampant.

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Dacă prezonul sau şurubul s -au rupt puţin deasupra suprafeţei piesei resturile lui se îndepărtează din alezajul filetat cu o şurubelniţă. Dacă înălţimea la care s -a produs ruptura este prea mică şi nu permite executarea unui canal pentru şurubelniţă. Când prezoanele şi şuruburile rupte au duritate mare şi nu se pot folosi burghie. după care se presează în alezajul practicat un dorn conic din oţel cu profil triunghiular sau pătrat sau. atât de prezonul 2 cât şi de rondeaua 3. 2). 2. alezajul se va executa prin prelucrarea cu scântei electrice. Prin roti rea dornului sau a tijei se deşurubează capătul rupt. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 47 . Fig. se execută un filet invers şi se înşurubează o tijă filetată cu mâner. executându -se mai întâi un canal pe faţa sa ruptă. Dacă prezoanele şi şuruburile s -au rupt sub nivelul suprafeţei piesei în şurubul sau prezonul rupt se execută un alezaj la adâncimea de 10 -15mm. atunci deşurubarea se va face cu ajutorul unei bare sudate 1 (fig. Procedeu de scoatere a şurubului rupt cu o vergea sudată. Fig. De asemenea extragerea se mai poate realiza sudând de capul prezonului rupt o piuliţă ca deşurubarea să se facă cu o cheie. având diametrul egal cu jumătate din diametrul prezonului rupt. 1. în alezaj. Dispozitiv universal de scos prezoane.

pregătirea sculelor şi dispozitivelor de scoatere. el se scoate după ce piesa a fost aşezată la loc. din categoria cărora cel mai frecvent sunt folosite presele manuale. oricărui tip de rulment. Când în spatele rulmentului se află o roată dinţată sau o roa tă de transmisie. Pana înclinată montată la capătul arborelui. 4. Acest dispozitiv se aplică numai atunci când arborele împreună cu rulmentul pot fi scoase din carcasa lor. de asemenea. Demontarea rulmenţilor . După o astfel de încălzire piesele se eliberează relativ uşor de pană. La demontarea subansamblurilor penele înclinate se scot prin batere cu ajutorul unui dorn. 3. se folosesc dispozitive.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII După scoaterea şuruburilor şi a prezoanelor rupte. ale cărui dimensiuni tre buie să fie cava mai mici decât secţiunea canalului pentru pană. aplicând lovituri puternice cu ciocanul prin intermediul unui dorn. 4. Cel mai simplu dispozitiv folosit la demontarea rulmenţilor este un manşon de ţeava 1 (fig. Ştiftul conic se îndepărtează în sensul diametrului mare. Extractor de pană cu acţiune dinamică. Dacă pana nu poate fi scoasă prin acest procedeu atunci piesa se încălzeşte cu o lampă de benzină sau cu un arzător cu gaze până la temperatura de 80 -120oC. prin consultarea desenelor sau prescripţiilor. Cuiele se smulg cu ajutorul extractoarelor speciale. În vederea demontării. se corectează filetul respectiv cu ajutorul unor tarozi de dimensiuni corespunzătoare la treapta de filet imediat superioară. Rulmenţii nu trebuie demontaţi prin lovire cu ciocanul şi dornul. 3). care se vor fixa direct pe acestea. cu gheare (fig. Capul 1 al extractorului se aşează pe capul 2 al penei şi se fixează cu ajutorul inelului 3 şi cu şurubul 4. Demontarea îmbinărilor cu ştift şi cuie spintecate. poate fi scoasă. iar pe capul arborelui 3 se presează axial cu o presă manuală. după ce au fost strânse cu un cleşte. la: constatarea modului de montare a rulmentului. În figura 4 sunt reprezentate două moduri de demontare a rulmenţilor de pe arbore. Dacă una din piese este deplasată din loc şi ştiftul s -a îndoit. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 48 . Fig. se va proceda. cu un extractor cu acţiune dinamică (fig. Lovind de câteva ori cu greutatea 5 flanşa 6 se scoate pana din locaşul ei. b). pentru că în acest caz corpurile şi căile de rulare se deteriorează. curăţirea locului şi subansamblurilor respective. a) care se aplică pe inelul in terior al rulmentului 2. Demontarea îmbinărilor cu pană .

operaţia de demontare se simplifică deoarece în acest caz se poate separa inelul exterior de cel interior. La rulmenţii demontabili. Un procedeu mai perfecţionat îl constituie demontarea bucşelor de extracţie cu presa hidraulică portativă. Fig. 5) se demontează prin înşurubarea unei piuliţe 1 pe filetul exterior al bucşei. iar prinderea lor în vederea demontării se poate face mult mai uşor. 5. Demontarea rulmenţilor fixaţi în bucşă cu extracţie. prin înşurubare. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 49 . eliberând astfel rulmentul de pe fusul 4. Rulmenţii montaţi cu bucşe de extracţie 3 (fig. Piuliţa se sprijină pe inelul interior al rulmentului 2 şi în acelaşi timp.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Fig. trage bucşa extractoare. 4. Procedee de demontare a rulmenţilor.

după aceea. Pentru aceasta se toarnă peste inelul interior ulei mineral încălzit. Prin acţionarea şurubului conducător 4 ce se sprijină pe fundalul alezajului din carcasă se scoate rulmentul. Demontarea rulmenţilor din alezaje înfundate. iar fusul arborelui este izolat cu azbest sau carton (dispozitivul de demontare trebuie fixat în prealabil). prin deplasarea axială a bacului conic 2. până când fac contact cu pereţii inelului interior. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 50 . 6. După ce se încălzeşte inelul interior demontarea propriu -zisă se realizează cu unul din procedeele cunoscute. după ce sunt introduse în alezajul interior al rulmentului.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Pentru a uşura demontarea rulmenţilor mari şi cu strângeri mari. rulmentul este extras cu ajutorul unui arc şi al unor gheare. pe fus se obişnuieşte să se încălzească inelul interior la temperaturi de 80 -90°C. se dep lasează pe glisiera. Fig. Fălcile 1. Extragerea rulmenţilor din alezajele înfundate ale carcaselor se realizează cu ajutorul preselor de tipul celei reprezentate în figura 6. Pentru demontarea rapidă a rulmenţilor cu role cilindrice montaţi direct pe fus se foloseşte un dispozitiv electric de extracţie care se centrează pe arbore şi încălzeşte prin inducţie) rulmentul în circa 30s. cu ajutorul şuruburilor 3.

Fig. Demontarea bucşelor cu ajutorul preselor manuale Bucşele care nu se mai refolosesc se pot demonta cu ajutorul dornurilor (fig. b). în cazul că se mai refolosesc. 7. Fig. tija filetată 1. cu ajutorul dornurilor. în cel de -al doilea caz. iar dacă nu se mai refolosesc. a) sau prin împingere (fig. se demonstrează cu ajutorul preselor manuale. (fig. Distanţierele 4 trebuie să aibă o înălţime egală cu cel puţin înălţimea bucşei. 9) şi al unei bile de oţel 3. 7. pentru ca aceasta să poată fi extrasă complet din alezajul carcasei. Scoaterea bucşelor dintr-un alezaj înfundat. 51 . 7. este deplasată axial prin rotirea piuliţei 2 ce se reazemă pe flanşa 3.Demontarea lagărelor cu alunecare şi a bucşelor. Demontarea bucşelo r cu ajutorul dornurilor. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 Fig. montată cu un capăt în flanşa 5. 8. 9. În primul caz. 8) sau cu ajutorul unui tarod 1. după ce acesta a ven it în contact cu bila. Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Presele manuale folosite la demontarea bucşelor pot acţiona prin tragere (fig. până când bucşa este eliminată de alezajul carcasei. p reselor hidraulice şi pneumatice sau cu ajutorul dispozitivelor de extracţie. pe partea frontală a bucşei se aşează dopul 7 asupra căruia se acţionează cu şurubul 2. Lagărele şi bucşele montate prin presare. Extragerea bucşei 2 se face pe măsura înşurubării tarodului.

cu perii. vopselei vechi etc. 6 SPĂLAREA ŞI CURĂŢIREA PIESELOR Suprafeţele maşinilor. Principalele procedee folosite în aces t scop sunt. dălţi) MANUALĂ (jet de nisip sau bile) SABLARE (la piese mici. utilajelor şi ale pieselor componente ale acestora sunt acoperite la exterior şi interior de diferite impurit ăţi. PROCEDEE DE CURĂŢARE (piese mari. METODE FIZICO-CHIMICE au la bază folosirea: ultrasunetelor bombardarea cu ioni soluţiilor chimice soluţii chimice asoci ate cu ultrasunete sau curent electric Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 52 . oxizilor. Metodele mecanice se pretează îndeosebi la îndepărtarea. deoarece sunt foarte productive. Metodele fizico-chimice sunt cel mai des utilizate. de pe suprafeţele maşinilor. Îndepărtarea acestor depuneri şi impurităţi se poate realiza prin me tode mecanice şi fizico-chimice. prin frecare) ÎN TOBE b). depuneri şi pelicule care trebuie îndepărtate complet în procesul de reparare pentru a permite constatarea defectelor şi efectuarea lucrărilor ulterioare în condiţii corespunzătoare. utilajelor şi a pieselor componente ale acestora a bavurilor.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. asigură o suprafaţă perfect curată şi pot fi mecanizate şi automatizate toate lucrările legate de spălare. a).

în care se produce o descărcare electrică între doi electrozi. Rulmenţii se spală în produse petroliere sau ulei mineral fierbinte.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Instalaţiile de spălare şi curăţire electrolitică sunt folosite la îndepărtarea depunerilor de orice natură de pe piese şi ca operaţie prealabilă a unor procese ulterioare (cromare. cu presiune scăzută. Ungerea se face prin rotirea lentă a rulmentului într -o baie de ulei. Această metodă se bazează pe acţiunea curentului electric asupra unor piese montate la catod şi scufundarea într -un electrolit activ din punct de vedere chimic faţă de elementele ce trebu ie îndepărtate. corpurile de rulare şi colivia se vor curaţi complet. piesele fiind aşezate la anod sau la catod. rulmentul se usucă şi apoi se unge. Spălarea în produse petroliere se face astfel: într -un vas curat se toarnă produse petroliere până ce acoperă toţi rulmenţii care trebuie spălaţi. după care se adaugă ulei mineral subţire. Spălarea în ulei fierbinte se face într -o baie încălzită electric. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 53 . până la temperatura de 80°C. inelul interior se imobilizează. piesele sunt introduse într -un mediu gazos. Ionii care se formează în gazul din recipient bombardează piesa şi înlătură toate depunerile. neutru. după ce în prealabil s -a făcut o curăţire grosieră. În timpul spălării. Pentru aceasta. După spălare. Spălarea cu ultrasunete se bazează pe acţiunea mecanică a ultrasunetelor care se propagă într -un mediu lichid. în procent de 6 -8%. Curăţirea pieselor prin bombardarea cu ioni se aplică în scopul obţinerii unor suprafeţe foarte curate la piesele cu precizie înaltă. iar inelul exterior se roteşte până când căile de rulare. activ din punct de vedere chimic şi care împreună favorizează îndepărtarea depunerilor. nichelate).

sau se introd uc cu forme de predare în magazia de piese de schimb. din punctul de vedere tehnico economic. gr ipajelor etc. răsucirilor etc. să fie recondiţionate.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. controlul cu instrumente şi dispozitive speciale pentru măsurarea uzurilor. în vederea refolosirii lor aşa cum reiese din figura 1. la rulmenţi. piese de recondiţionat (reparat) sau de înlocuit şi piese neutilizabile. Constatarea defectelor pieselor se face prin : controlul vizual pentru depistarea crăpăturilor. încovoierilor. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 54 . utilajul sau instalaţia respectivă (de regulă.. rizurilor. piese la care nu se pot sau la care nu se justifică. ştirbiturilor. rupturilor. Piesele bune se remontează în maşina. segmenţilor etc. uzurilor accentuate. controlul elasticităţii arcurilor.. exfolierilor. După constatare pot rezultă următoarele categorii: piese care se încadrează în prescripţiile tehnice privind dimensiun ile. fisurilor care nu se văd cu ochiul liber. caracteristicile fizico -mecanice etc. roţi dinţate etc. calitatea suprafeţelor. Vor fi admise ca piese bune numai acelea care se încadr ează strict în prescripţiile din documentaţia maşinii.. piese care nu se încadrează în prevederile prescripţiilor tehnice. piesele se supun procesului de constatare a defectelor şi sortarea se face în: piese bune. şi sunt bune de utilizat în forma respectivă fără alte intervenţii.. din cauza gradului av ansat de uzare sau deteriorare. controlul defectoscopic nedistructiv. controlul cu instrumente şi aparatură obişnuită pentru determinarea uzurilor. deformărilor. 7 CONSTATAREA DEFECTELOR PIESELOR DEMONTATE ŞI SORTAREA ACESTORA După spălare şi uscare. rezultă piese bune de utilizat. aceasta se află în reparaţie). însă prin suprapunerea acestora unor operaţii cum sunt cele de recondiţionare printr -un procedeu adecvat şi cu o tehnologie corespunzătoare. durităţii.

sau la t erţi. 2) care. IMPOANT Datorită ponderii atât de însemnate a valorii pieselor de schimb în cadrul cheltuielilor totale pentru reparaţia maşinilor. pentru că aici. 1. utilajelor şi instalaţiilor. în mod corespunzător. la producător. De el depinde în mare măsură succesul sau insuccesul acestei activităţi. activitatea de recuperare ± recondiţionare este plasată în cadrul celei de întreţinere şi reparaţii (fig. în unităţi specializate. de regulă.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Fig. prin recondiţionare . se desfăşoară în ateliere şi secţii proprii. s e hotărăşte soarta unei piese ± dacă aceasta va fi retopită sau. Schema bloc pentru recuperare piese şi subansamble. constituie cheia activităţii de recondiţionare. în industrie. şi numai aici. va reintra în circuitul normal ± deja cunoscut. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 55 . Funcţionarea acestui compartiment.

modul de rezolvare şi numărul de ordine al schiţei sau desenului. Schema bloc de legături şi atribuţii. 2. DE REŢIUT Pentru piesele care necesită recondiţionări. modul de recondiţionare şi cotele la care trebuie obţinută piesa. O dată cu întocmirea schiţei se va trece în foaia de constatare natura defectului. după recondiţionar e.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Fig. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 56 . tehnologul care face constatarea întocmeşte o schiţă în care se va arăta prin linii groase locul ce trebuie reparat.

şi în consecinţă. două funcţiuni principale: elaborarea proiectului sau a mecanismului pentru coordonarea activităţii. a infor maţiilor necesare. frecvenţa lor. se va baza pe reguli universal admise şi se va adapta la condiţiile şi situaţiile locale. a funcţiunilor lor şi a atribuţiilor conducerii. definirea relaţiilor din interiorul întreprinderii . ca şi a întreprinderii de altfel. aşezarea compartimentelor în orga nigramă şi precizarea legăturilor (stabilirea tipului de s tructură şi de organigramă). în vederea stabilirii unei reţele de legături cât mai corespunzătoare. nivelul de pregătire şi specialitatea solicitată.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. sector. Organizarea structurii îndeplineşte. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 57 . sect orului. în general. Optimul de per soane care trebuie să fie conduse de un responsabil diferă în funcţie de condiţiile locale. fără suprapuneri. 8 ELABORAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE Proiectarea organizării unui sector dintr -o întreprindere. adică stabilirea structurii organizatorice ilustrată de organigramă şi regle mentarea funcţionării ei prin regulamentul de organizare şi funcţionare. astfel încât acestea să fie repartizate cât mai logic şi mai eficient de realizat. elaborarea regulamentului de funcţionare. Se vor evita treptele care nu servesc decât la primirea dării de seamă sau la transmiterea de ordine. Activitatea va fi delegată clar. Recomandare: Organizarea trebuie să convină persoanelor pe care le cuprinde. în funcţie de acestea se va urmări identificarea deciziilor. sectorului. după de stinaţie etc. Rezultate bune se pot obţine dacă organizarea activităţii comparti mentului de întreţinere şi reparaţii va fi clar definită. evaluarea structurii. care se prezintă astfel: precizarea şi clasificarea obiectivelor întreprinderii. Etapele generale ale procesului de elaborare a structurii organiza torice a întreprinderii. să fie suplă şi să permită îndeplinirea funcţiunilor într -o manieră favorabilă. iar liniile de activitate verticale vor fi cât mai scurte. se succed într -o ordine logică.. modul de execuţie. urmărindu -se în primul rând atingerea obiectivelo r. precizarea sarcinilor pe persoane şi gruparea acestora în com partimente (descrierea posturilor). se realizează prin definirea şi gruparea activi tăţilor. ţinând seama de persoanele care trebuie să coopereze. identificarea activităţilor care urmează să se desfăşoare în întreprindere. sectorului. întocmindu -se lista tuturor lucrărilor şi schema succesiunii lor. stabilirea lucrărilor necesare. determinarea necesarului de personal pe categorii. se va trece apoi la clasificarea lucrărilor după natura şi conţinutul lor.

Situaţia calificării forţei de muncă. numărul de utilaje de acelaşi tip şi modul lor de dispersare în întreprindere Continuitatea operaţiilor şi procedeelor tehnologice utilizate. care poate fi amplasată izolat sau în cadrul unui complex strâns grupat teritorial. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Dimensiunea întreprinderii.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Structura organizatorică a compartimentului de întreţinere. mărimea şi complexitatea lui depind de mai mulţi factori după cum reiese din sche ma de mai jos: Poziţia geografică a întreprinderii. Natura întreprinderii. care influenţează efectivul şi modul de specializare al personalului compartimentului. Natura instalaţiilor. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 58 . Domeniul de acţiune al compar timentului de întreţinere şi reparaţii.

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 59 .Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Etapele elaborării structurii organizatorice.

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 60 . ce trebuie reparate. diminuarea controlului şi a responsabilităţilor. Operaţiile de demontare şi montare a echipamentelor. Înainte de a se trece la executarea centralizată a reparaţiilor este bine să se studieze următoarele: evaluarea volumului lucrărilor de reparaţii propuse pentru centra lizare. se execută de către echipe ce lucrează în instalaţii şi au totodată sarcina înlăturării şi prevenirii deranjamentelor. Centralizarea lucrărilor de reparaţii este legată de crearea unor subun ităţi de reparaţii specializate în cadrul atelierului mecanic. gradul de complexitate al lucrărilor. Pentru a evita dublarea funcţiilor de conducere pe verticală. unde numărul de utilaje de reparat nu depăşeşte 100 la fiecare secţie. Numărul de muncitori din aceste subunităţi diferă de Ia unitate la u nitate şi se stabileşte după mai multe criterii. În cazul sectorului de reparaţii de tip centralizat reparaţiile sunt grupate pe tipuri de lucrări sau utilaje fără să ţină seama de amplasa mentul acestora. Toate reparaţiile se execută în cadrul unui atelier mecanic. 9 ORGANIZAREA DE TIP CENTRALIZAT METODE DE ORGANIZARE CENTRALIZAT DESCENTALIZAT MIXT Organizarea de tip centralizat este răspândită în întreprinderile mici.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. etc. gradul de calificare al forţei de muncă. asigurarea executării pieselor de schimb centralizat. în funcţie de numărul şi tipurile utilajelor tehnologice. este necesar să se realizeze o specializare maximă a funcţiilor de conducere pe ve rticală şi a funcţiilor de execuţie pe orizontală. specializarea echipelor de reparaţii urmărind ca prin aceasta să se ridice productivitatea muncii la lucrările de reparaţii. Recomandare: Sistemul de reparaţii centralizate este utilizat şi pentru întreprinderile grupate din punct de vedere teritorial sau în întreprinderile în care există număr mare de maşini de acelaşi tip.

spargeri. coroziunii. influenţei temperaturii şi presiunilor înalte. trebuie găsite formele de organizare adecvate. Grupa maşinilor este caracterizată prin prezenţa unor organe de mişcare (alternativă sau de rotaţie). trecerea de la sistemul de organizare descentralizat la sistemul de organizare centralizat. înlocuiri de trasee sau realizarea de noi instalaţii. Scoaterea din funcţiune a aparatelor are loc în special în arma eroziunii. a fisurilor. În acest sistem de organizare personalul necesar lucrărilor de repa raţii este afectat integral sectorului de întreţinere şi reparaţii. pe lângă ela borarea unor metode economice de reparaţii. acest compartiment trebuie să facă recomandări grupelor de proiectare de utilaje. echilibrare dinamică şi statică. recomandări care să conducă la reducerea frecvenţei reparaţiilor dat orate în special coroziunii. vibraţii. dar mai ales inerţia unei părţi din personal. existenţa unei rutine. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 61 . În funcţie de compl exitatea şi natura lor aceste maşini pot fi grupate în: pompe. Trecerea la sistemul de organizare de tip centr alizat. compresoare.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Recomandare: În scopul determinării naturii şi mărimii subunităţilor specializate de reparaţii este necesară analizarea problemei specificului utilajelor tehnologice. utilaje de separare etc. elaborarea de metode pentru măsurarea efectel or coroziunii. Ca obiectiv de lucru al specialistului în aparate este. nu se poate face dintr odată. măsurarea depunerilor şi a grosimii pere ţilor. La instalaţii ce cuprind armături şi conducte apar probleme legate de coroziune. ungere. În situaţia actuală când se iau numeroase măsuri în vederea centra lizării şi specializării activităţilor de reparaţii. maşini şi instalaţii (care vor cuprinde armăturile şi conductele). practic în foarte multe situaţii . deoarece sunt de rezolvat numeroase probleme şi în primul rând problema relaţiilor cu sectoarele de producţie. Concentrarea acestui personal reprezintă. uzuri de s caune ale ventilelor etc. Utilajele se pot împărţi în trei grupe principale: aparate. care au nenumărate particularităţi legate de etanşare. Pe baza observaţiilor făcute. Aceste forme de organizare trebuie să nu conducă la perturbaţii în desfăşurarea normală a proceselor de producţie. fac necesară o trecere tr eptată la centralizarea acestor activităţi. oboselii materialelor etc. având ca fază intermediară sistemul de organizare mixt. De asemenea.

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 62 . revenindu -i însă aceleaşi atribuţii ca la varianta anterioară. din cadrul sectorului de întreţi Varianta nere şi reparaţii. care participă la planificările lucrărilor de întreţinere şi 1 reparaţii. dar rămân cu sediul Ia secţiile de producţie. 1. conduşi de un inginer sau . Fig. întreţinere. Echipe cu acelaşi efectiv (3 ²4 Varianta . dar aparţinând sectorului de .să contribuie la planificarea reparaţiilor preventive şi a necesarului de materiale şi piese de schimb în calitate de specialişti. De fiecare secţie de producţie se ocupă. un inginer sau maistru de specialitate. trecând la atelierul central. următoarele sarcini: 1 schimb).să urmărească gradul de uzură al pieselor muncitori) şi conducere ca la prima 2 variantă aparţin administrativ de importante şi să noteze datele respective necesare urmăririi fenomenelor de uzură. Organigrama sistemului centralizat. cu sediul curentă şi să efectueze unele lucrări de la secţiile de producţie respective.Operaţiunea de centralizare necesită parcurgerea mai multor etape: Etapa I Etapa II Etapa III Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Etapa IV Echipele din atelierele de secţie tr ec sub conducerea sectorului de întreţinere şi reparaţii. Echipele vor avea un efectiv de Acest personal va avea de îndeplinit în Varianta 3²4 muncitori (câte unul de fiecare principal. După cum reiese din organigrama sistemului centralizat de întreţinere şi reparaţii (fig. dar cu sediul tot Ia secţiile de producţie. care poate avea sau 2 nu sediul în secţia ce o deserveşte. Fiecare secţie de producţie are un inginer sau maistru de specialitate a l Varianta secţiei respective. . principalele activităţi au fost divizate în compartimente. Efectivul echipelor se va reduce treptat. secţia de producţie. urmăreşte şi recepţionează lucrările terminate.să supravegheze lucrările de întreţinere un maistru de specialitate.să participe la pregătirea şi efectuarea reparaţiilor curente şi capitale de către întreţinere şi reparaţii echipele atelierului central. 1).

actualizarea şi introducerea modificărilor în evidenţă care rezultă. elaborarea bilanţului între necesar şi posibilităţile existente de reparaţii. verificarea materialelor din magaziile întreprinderii şi din sculărie în ce priveşte asigurarea efectuării sarcinilor la locul de muncă. întocmirea bonurilor de materiale. elaborarea planurilor tehnologice pentru recondiţ ionarea pieselor. menţinerea unei colaborări strânse cu institutele de cercetări în p rivinţa problemelor întreţinerii şi reparaţiilor. ţinerea statisticii şi evidenţei în domeniul reparaţiilor. elaborarea normativelor de reparaţ ii. întocmirea statisticii consumului de materiale şi piese de schimb. efectuarea cercetărilor de exploatate. eliberarea documentaţiei pentru lucrările executate în ateliere. în linii generale.Grupele reprezentate în partea superioară a organigramei sunt în strânsă legătură cu conducerea sectorului. elaborarea planarilor obligatorii de reparaţii a utilajelor şi insta laţiilor. în urma reparaţiilor sau modernizării mijloacelor fixe etc. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 63 . Atribuţiile acestor grupe. fiind direct subordonate aces teia. elaborarea planurilor tehnologice pentru reparaţiile utilajelor şi instalaţiilor. sarcina lor principală trebuind să fie pregătirea concepţiei şi controlul activităţii de întreţinere fi reparaţii. planificarea şi calculul cheltuielilor atelierelor de re paraţii. planificarea aprovizionării cu materiale şi piese de schimb. evidenţa asupra numărului. elaborarea planurilor tehnologice pentru producţia pieselor de schimb. Grupa concepţie are în sarcină: elaborarea instrucţiunilor de exploatare a utilajelor şi instalaţiilor. întocmirea fişelor de lucru. sunt următoarele: Grupa plan. analiza economică a lucrărilor de reparaţii. În funcţie de specificul şi de mărimea fiecărei întreprinderi. elaborarea documentaţiei de reparaţii. controlul stocurilor de magazie şi al păstrării materialelor şi pieselor de schimb. între altele. privind utilajele şi instalaţiile.. elaborarea planurilor de încărcare a atelierelor de reparaţii. efectuarea cercetărilor în domeniul recondiţionării pieselor de schimb. elaborarea planurilor operative de reparaţii. aceste grupe pot avea un personal mai mult sau mai puţin numeros. tipului şi stării tehnice a utilajelor şi instalaţiilor. urmărirea comandării şi încheierii contractelor pentru livrarea lor şi pieselor de schimb. urmărire reparaţii are ca sarcină: Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII evidenţa mijloacelor fixe din întreprindere.

execută lucrări de tâmplărie. ƀ controlul calităţii lucrărilor de înt reţinere şi reparaţii efectuate. y controlul calităţii activităţii de ungere. construcţiilor. la care s-au adăugat problemele legate de AM. (pompe şi compresoare. controlul calităţii reviziilor tehnice şi a reparaţiilor efectuate. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 64 . atât la lucrări de întreţinere cât şi în cazurile deosebite când se produc avarii. de la o secţie la alta. izolaţii de tot felul şi electrod epuneri. modelărie. participare la recepţia utilajelor şi instalaţiilor noi precum şi a celor reparate. tinichigerie. În cadrul activităţii energetice şi AM (aparate pentru măsurare) s -a păstrat divizarea existentă în electro şi termoenergetică (aceasta incluzând şi problemele hidroenergetice). ƀ păstrarea documentaţiei referitoare la avariile construcţiilor. precum şi elaborarea propunerilor care au ca scop lichidarea cauzelor avariilor. în cadrul întreprinderii. precum şi executarea reparaţiilor în atelier. Grupa transporturi are de rezolvat problemele legate de transport. compartimentelor le revin următoarele atribuţii: atelierului mecanic îi revine în principal sarcina fabricării pieselor de schimb necesare întreţinerii şi reparaţiilor. y dări de seamă în domeniul gospodăririi lubrefianţilor. maşini de ridicat şi transportat etc. vopsitorie. ƀ controlul exploatării şi utilizării construcţiilor. elaborarea materialelor metodologice. care pot fi defalcate în următoarele activităţi: a. compartimentul lucrări speciale execută reparaţiile maşinilor.).Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Grupa control instalaţii are sarcini deosebit de importante. y elaborarea graficelor de ungere pe ntru echipele de ungere. Supravegherea utilajelor şi instalaţiilor: elaborarea normelor necesare pentru recepţia reparaţ iilor. terasamentelor. y elaborarea normelor de consum pentru unsori şi materiale necesare pentru întreţinere. păstrarea documentaţiei şi a rapoartelor de avarie. clădirilor. Supravegherea construcţiilor: ƀ participare la planificarea reparaţiilor clădirilor. maşini -unelte. Supravegherea ungerii: y elaborarea instrucţiunilor de ungere. privind metodele de stabilire a maşinilor şi a pieselor necesare pentru reparaţii. În cadrul activităţii mecanice. ƀ elaborarea normelor de recepţionare a clădirilor după reparaţii. y aprecierea calitativă a unsorilor şi uleiurilor aprovizionate. b. compartimentul reparaţii instalaţii asigură echipamentele care lucrează nemijlocit în instalaţii. c. compartimentul lucrări edilitare asigură întreţinerea şi repara ţiile drumurilor.

spaţiile de lucru sunt folosite mai raţional. în funcţie de condiţiile specifice. întâlnit mai mult în cadrul activităţii ener getice şi AM se recomandă să -şi extindă activitatea la tot sectorul de întreţinere şi reparaţii. rezolvarea problemei pieselor de schimb. Recomandare: La introducerea sistemului centralizat trebuie rezolvate numeroase probleme. de tehnologie etc. punându -se astfel Ia dispoziţie date preţioase pentru activitatea de viitor a sectorului. prin concentrarea atelierelor de întreţinere existente în secţiile de producţie. crearea unor grupe de planificare şi urmărire. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 65 . forţa de muncă este mai bine utilizată datorită posibilităţii mai eficiente de supraveghere şi control. Organigrama prezentată şi descrisă anterior este orientativă si. reducând perioadele de oprire şi ducând deci la economii în producţie. fără ca structura de bază să se modifice. existenţa unor normative reale pentru întreţinere şi reparaţii. dar mai ales oferă posibil itatea concentrării unei importante forţe de muncă în cazul unor lucrări dificile urgente. poat e diferi de la o întreprindere la alta.. dintre care mai importante sunt următoarele: optimizarea aplicării sistemului conform condiţiilor concrete din fiecare întreprindere.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Dispeceratul intervenţii . maşinile şi utilajele din dotarea sectorului pot fi încărc ate la capacitatea nominală prin centralizarea lor în ateliere specializate. se pot stabili indicatori reali pentru sectorul de întreţinere rep araţii prin ţinerea evidenţei stricte a realizărilor şi cheltuielilor. asigură ridicarea nivelului profesional al cadrelor. Centrul de monitorizare al sectorului se recomandă să se înfiinţeze la momentul trecerii Ia sistemul de prelucrare automată a datelor privind întreţinerea şi reparaţiile. AVANTAJE asigură promptitudinea intervenţiilor şi calitatea lucrărilor efectuate prin crearea echipelor specializate. oferă posibilitatea mecanizării şi chiar automatizării prelucrării datelor. se asigură asistenţă tehnică de calitate din partea specialiştilor sectorului pentru lucrările mai pretenţioase. cu condiţia să i se pună la dispoziţie mijloacele adecvate de acţiune. realizându -se o creştere însemnată a productivităţii muncii.

fiecare întreprindere în parte nu -şi va putea permite să formeze complet. rezultatele cerce tărilor mai avansate în domeniile de lucru similare. la toate nivelele tehnologice. specialiştii unei întreprinderi nu au. în cazul în care în instalaţii apar deranjamente care trebuie înlăturate. fiind obligate să întrerupă pentru scurt timp lucrările în curs. atelierele stat deseori solicitate să execute lucrări minore. cauzele lor probabile şi măsurile luate. Această situaţie conduce la utilizarea neraţională a timpului de lucru în ateliere şi la scumpirea costului reparaţiei. informaţii sau documentaţii suficiente privind: accidente sau avarii produse în insta laţii similare. în general.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII DEZAVANTAJE prin centralizarea reparaţiilor. un personal cu o specializare înaltă. reprezintă surse de informare limitate. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 66 . care să dovedească polivalenţă tehnică. care împiedică specialiştii întreprinderii să trateze şi să rezolve o problemă cu promptitudine.

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 1). iar diversitatea tipurilor de utilaje este foarte mare. 1. Organigrama unui sistem de reparaţii descentralizat. În atelierul mecanic central se execută numai reparaţiile capitale. pentru fiecare grupă şi domeniu de activitate este: Fig. deja făcute. la unităţile care sunt răspândite pe un teritoriu vast. 10 ORGANIZAREA DE TIP DESCENTRALIZAT În cazul formei descentralizate de organizare a lucrărilor de reparaţii. (fig. Această formă de organizare este utilizată la întreprinderile mari. acestea se execută de către atelierele secţiilor de producţie. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 67 . unde numă rul utilajelor depăşeşte 150 în flecare secţie a întreprinderii. la care sunt valabile observaţiile. Organigrama sistemului descentralizat. moder nizările de utilaje şi piesele de schimb.

datorită subor donării unei părţi a personalului lor. creşte gradul de răspundere al personalului de reparaţii din secţii. utilizarea neraţională a forţei de muncă. SDV -uri) din atelierele de întreţinere şi reparare şi încărcarea lor scăzută. calitatea mai scăzută a lucrărilor. atelierelor de întreţinere şi reparare. fără o bună coordonare este greoaie o colaborare între secţii şi atelierele mecanice la reparaţii pretenţioase. indicatori de plan nereali ai secţiilor de producţie. prin dispersarea munci torilor pe aceste puncte de lucru. eficacitate scăzută a intervenţiilor în caz de avarii sau intervenţii care necesită un volum important de muncă. datorită dispersării atelierelor de întreţinere şi reparare în secţiile de producţie. folosirea neraţională a spaţiilor de l ucru. atelierele stat deseori solicitate să execute lucrări minore. folosirea neraţională a utilajelor (maşini -unelte. în cazul în care în instalaţii apar deranjamente care trebuie înlăturate. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 68 . DEZAVANTAJE prin centralizarea reparaţiilor. limitarea asistenţei tehnice la nivel de maistru sau inginer de secţie. deoar ece personalul de întreţi nere şi reparaţii se află mai aproape de utilaje. fiind obligate să întrerupă pentru scurt timp lucrările în curs. se economiseşte timp şi manoperă prin eliminarea transportului pieselor de la secţie la atelierul central. intervenţiile sunt mai prompte. datorită dispersării munci torilor de întreţinere şi reparare pe secţii de producţie.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII AVANTAJE muncitorii din secţii se specializează în repararea utilajelor din secţia respectivă. Această situaţie conduce la utilizarea neraţională a timpului de lucru în ateliere şi la scumpirea costului reparaţiei.

muncitorii fie că primesc două comunicări pentru lucru.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. precum şi dispunerea lor pe teritoriul într eprinderii. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 69 . 11 ORGANIZARE DE TIP MIXT Aceasta este o combinaţie a celor două sisteme anterioare. etc. în funcţie de mărimea şi complexitatea utilajelor. AVANTAJE urmărirea simplă a personalului de execuţie între secţii şi atelierele cen trale funcţie de complexitatea problemelor apărute. apar greutăţi şi delăsă ri în lucrările de evidenţă. să se execute mai multe lucrări cu oameni puţini. Recomandare: Unităţile industriale foarte întinse se pot împărţi pe zone de întreţinere de tip centralizat sau descentralizat. se ajunge. printr -o bună organizare. DEZAVANTAJE solicitările de reparaţii se primesc la sediul central în loc să se primească la atelierele de secţii. problemele de aglomerare sau de lipsă de personal calificat la anumite lucrări sunt operativ rezolvate. Se aplică la întreprinderile cu 100 ± 150 de utilaje şi instalaţii pe fiecare secţie. pot exista schimburi de experienţă calificată între muncitorii de la secţii şi de la atelierul central. fie nici una .

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR.calitatea lucrărilor este stânjenită de concentrarea de forţe de muncă mari pe un spaţiu limitat. în scopul reparării. Condiţii optime de acces la utilaje. 12 ORGANIZAREA OPRIRILOR PROCESULUI DE PRODUCŢIE ÎN SCOPUL EXECUTĂRII REPARAŢIILOR În întreprinderile industriale opririle pentru realizarea reparaţiilor se fac prin scoaterea temporară din funcţiune a tuturor utilajelor unei linii sau secţii de fabricaţie.buna utilizare a personalului. .întreruperea nu deranjează continuitatea producţiei. înlocuirea pieselor de schimb uzate. . . cu utilaje unicat fără posibilitatea creării de stocuri în tre fazele de fabricaţie (de exemplu linia de asamblare din cadrul unei întreprinderi de automobile). DEZAVANTAJE Tabelul 1 Pericol de accidente deoarece se lucrează în vecinătatea unor maşini şi utilaje în funcţionare. TIPUL OPRIRII Eşalonată AVANTAJE . stabilită anterior (ani. Cu ocazia opririlor se execută repararea util ajelor clasice şi a utilajelor fără rezervă. Simultană . a).volum mare de muncă în timp scurt.). În funcţie de specificul fabricaţiei şi al liniilor tehnologice se adoptă două tipuri de opriri pentru efectuarea reparaţiilor: oprirea eşalonată. în funcţie de parametrii nominali. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 70 . de -a lungul unei perioade de timp mai lungă.întreruperea producţiei pe o perioadă de timp poate conduce la perturbaţii în activitatea altor sectoare. executarea unor sistematizări de utilaje. întreg efectivul de utilaje al secţiei este adus simultan în stare de funcţionare ameliorându -se uniform. Tipuri de opriri.urmărirea şi conducerea lucrărilor este dificilă datorită proporţiilor lor. pentru o perioadă de timp. . oprirea simultană pentru o perioadă de timp scurtă (2 ± 4 săptămâni). ai tuturor utilajelor. . modernizări sau montări de noi utilaje etc. trimestre etc. astfel ca acestea să funcţioneze normal până la oprirea următoare. astfel ca oprirea pentru reparaţi i să nu întrerupă procesul de producţie (de exemplu secţiile de producţie din cadrul unei întreprinderi de automobile). funcţionarea. Oprirea eşalonată se utilizează în cazul întreprinderilor cu un număr mare de maşini şi utilaje similare şi la care există posibilitatea creării de stocuri de semifabricate între fazele procesului tehnologic. . Tipuri de opriri şi caracteristicile acestora.volum mare de piese de schimb ce trebuie aprovizionate simultan. Oprirea simultană este impusă de caracterul de flux continuu al fabricaţiei.repartizare în timp a activităţilor de producţie.

O eşalonare a timpilor şi operaţiilor executate în cadrul pregătirii opririlor se dă în tabelul 2. aceasta se pregăteşte din timp (un an ± 6 luni). Se întocmeşte un grafic ce este avizat de întreprindere. . modul de încărcare al instalaţiilor ce furnizează energie electrică şi termică (consum de vârf 1 octombrie ² 31 martie). Se analizează împreună cu conducerea întreprinderii studiul lucrărilor pregătitoare. Opririle se planifică din timp (de obicei cu un an înainte).Executarea unei verificări a graficelor de lucrări şi punerea în concordanţă a acestora cu starea tehnică a instalaţiilor prin completarea unor eventuale lucrări neprevăzute impuse de modificări în timp a stării instalaţiei. oprirea se va planifica când se preconizează goluri de producţie sau este asigurată o rezervă de produse finite ale întreprinderii. în cazul producţiei sezoniere. opririle pot fi: lunare.. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 71 . trimestriale. minister.Stabilirea materialelor şi pieselor de schimb necesare. responsabilii de lucrări şi termenele de execuţie. . . planul de desfacere . Recomandare: Pentru a realiza o corelare bună cu secţiunile de plan şi pentru asigu rarea unei opriri pentru reparaţii eficiente. la mai mulţi ani. beneficiarii produselor secţiei sau întreprin derii oprite nu trebuie să aibă perturbaţii în planurile lor de producţie datorită opririi. Astfel. cu indicarea termenelor de sosire ale acestora Analiza stadiului aprovizionării şi a lucrărilor pregătitoare în vederea opririi. semestriale. Periodicitatea opririlor se stabileşte în funcţie de amploarea lucrărilor executate şi de tipul instalaţiilor. planul de aprovizionare . piese de schimb.Stabilirea volumului de lucrări în ore/om pe diferite meserii şi maşini. utilităţi et c.Propunerea de grafic pentru oprire cuprinzând lucrările pregătitoare. centrală. anuale. influenţa anotimpurilor asupra procesului de producţie . pentru efectuarea reparaţiei. ţinând seama de factorii menţionaţi. se va ţine seama de posibilităţile de aprovizionare cu materiale.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII sunt: Factorii care condiţionează opririle de producţie în vederea efectuării reparaţiilor planul de producţ ie. Operaţii pregătitoare pentru executarea opririlor Eşalonarea în timp a operaţiilor pregătitoare Cu un an înaintea opririi Tipul de operaţii pregătitoare Tabelul 2 Lunar Cu o lună înaintea opririi Cu o săptămână înaintea opririi . a între prinderii şi de volumul de producţie pe care îl condiţionează oprirea. în funcţie de durata opririi.

posibilităţilor de colaborare în vederea obţinerii de muncitori calificaţi. Necesarul de piese de schimb de aprovizionat pentru oprirea generală a secţiei. 5 şi 6 se prezintă câteva date privind documentaţia necesară.). Grafic de opriri pentru reparaţii. dimensiuni U/M Cantitatea Furnizor Comandă reparaţie Termen livrare Obs. Caracteristici. Întreprinderea: ««««««««««««. potenţialul întreprinderii privind forţa de muncă. dimensiuni Canti .. desen sau proiect Executant Coman dă reparaţie Termen livrare Obs. Nr. Denumirea crt. Nr. Denumirea crt. Grafic de opriri pentru anul: «««« Nr. executării unei lucrări de specialitate (acoperiri de protecţie. Ia sculele necesare precum şi la asigurarea condiţiilor de sănătate şi securitate a muncii şi PSI. crt. pieselor 1 2 . Acestea necesită cunoaşterea: amănunţită a stării tuturor instalaţiilor. 4. materialele şi piesele de schimb existente. Secţia Tipul opririi Perioada opririi Număr de zile de oprire Observaţii Tabelul 4. tuturor informaţiilor necesare pentru alcătuirea unui grafic realist de oprire pentru reparaţii.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Lucrările pregătitoare pentru executarea reparaţiilor în timpul opririi instalaţiilor. Întreprinderea: ««««««««««««. Necesarul de materiale de aprovizionat pentru oprirea generală a secţiei.. punctelor slabe din instalaţii. executării la terţi a unor lucrări pe maşini -unelte. 1 2 . se referă la necesarul de forţă de muncă. lucrări de electronică sau electrice speciale etc. materialului 1 2 . cu cea mai mare frecvenţă a defecţiunilor. Recomandare: În tabelele 3. Tabelul 5. Caracteristici. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 72 ..MateU/M tatea rial Nr. Întreprinderea: ««««««««««««. Tabelul 3. materiale piese de schimb.

Lucrările pot fi urmărite în urma întocmirii unui grafic reţea. În această perioadă se utilizează întreaga capacitate tehnică şi de execuţie a întreprinderii pentru a scurta durata de oprire a utilajului şi repunerea în funcţiune în condiţii de siguranţă. slaba mecanizare a lucrărilor. O analiză critică a cauzelor dificultăţilor întâmpinate la oprirea anterioară. potenţial insuficient al atelierelor de reparaţii. 1 2 . În timpul perioadei de oprire pentru reparaţii. Nr. Scopul introducerii metodelor rapide de reparaţie este micşorarea duratei de staţionare a utilajului şi micşorarea costului lucrărilor de reparaţii. manipulări de piese grele. componenţa comandamentului şi ora de analiză a lucrului zilnic. Metode folosite pentru reducerea timpului de oprire. orei. Durata opririlor generale este în general de 2 ± 5 săptămâni. Denumirea meseriei Ore de lucru necesare Ore de lucru acoperite cu personalul existent Necesar suplimentar Observaţii Ore lucru Număr muncitori După terminarea lucrărilor de pregătire se va emite de către direcţie un ordin de serviciu cu indicarea zilei. după care se încheie procesul verbal de recepţie. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 73 . la sfârşitul fiecărei zile de lucru. în funcţie de factorii enumeraţi anterior. comandamentul are sarcina să analizeze stadiul lucrărilor zilei precedente şi pregătirea lucrărilor pentru ziua următoare. deficienţe în organizarea lucrărilor şi a echipelor de repar aţii. altele confec ţionate din materiale neadecvate). Pe măsură ce lucrările sunt terminate se face o ultimă verificare de către şeful de secţie. Întreprinderea: ««««««««««««. mecanicul de secţie şi şeful de echipă.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Tabelul 6. de comisii de SSM şi PSI. care vor fi utilizaţi la: operaţii de curăţ ire. în funcţie de complexitatea şi numărul lor. dotarea necorespunzătoare cu scule (lipsa unora. se folosesc uneori muncitorii de la instalaţiile oprite. Pentru completarea echipelor de muncitori calificaţi reparatori. la montaj etc. spălări de piese. Se constată astfel greutăţile ivite pe parcurs şi se iau măsurile indicate pentru a se încadra reparaţia în termen. Conducerea lucrărilor este încredinţat ă unui comandament a cărui activitate este sprijinită de corpuri de dispeceri pe secţii. Orele de lucru necesare pe meserii. programul de lucru. constată în general: lipsa operaţiilor pregătitoare. organizare insuficientă a depozitelor.. b). pentru oprirea generală a secţiei. a modului de oprire a secţi ilor. crt.

fără de montarea de pe fundaţie. Remedierea defectelor apărute în urma probelor. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 74 .Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII S-a observat o reducere a timpului reparaţiilor prin luarea unor măsuri organizatorice şi tehnice cu caracter general: pregătirea locului de muncă. executarea reparaţiilor în două sau trei schimburi şi în zilele de repaos.. spălarea utilajului şi a pieselor. Executarea încercărilor prevăzute de condiţiile tehnice ale utilajului. Demontarea. Sortarea pieselor demontate. executarea reparaţiei pe locul de instalare a utilajului. pregătirea din timp a foilor de constatare a stării utilajului. aprovizionarea şi pregătirea tuturor mijloacelor şi materiale lor necesare pentru efectuarea reparaţiilor. executarea reparaţiei simultan cu mai multe e chipe. Predarea utilajului în exploatare. Remontarea acestor piese şi asamblarea întregului utilaj. pregătirea documentaţiei necesare pentru executarea lucrărilor de reparaţie. organizarea personalului ajutător. pregătirea proceselor tehnologice de reparaţie. Repararea pieselor uzate sau cu defecte. mecanizarea lucrărilor echipelor. LUCRĂRI DE REPARAŢIE Reglarea funcţionării utilajului. a pieselor de schimb etc.

Aplicarea pe scară largă a acestei metode este adecvată în special la întreprinderile unde: există un mare grad de uniformitate al utilajelor şi al modelelor pieselor. desenele pieselor de schimb şi confecţionarea acestora. Pe de altă parte. Pregătirea subansamblelor se va face de către personal specializat care dispune de o tehnologie nouă şi instrumente de control de mare precizie. normativele de lucru pentru operaţiile tehnologice. în ateliere mecanice. iar scurtarea duratei de reparaţie este posibilă cu 30 ²50% faţă de metodele obişnuite. Metoda necesită o ajustare a pieselor la montarea lor în subansamble precum şi Ia montarea subansamblelor în ansamblul utilajului sau instalaţiei. care să permită îmbinarea cinematică cu alte subansamble şi încercarea preala bilă la banc. calitatea lucrărilor este superioară. au fost elaborate: toate SDV -urile necesare.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII METODE DE REPARAŢII Metoda reparaţiilor pe subansamble Metoda reparaţiilor la banc Metoda reparaţiilor în mai multe schimburi Metoda reparaţiilor pe subansamble. Subansamblurile demontate se înlocuiesc cu altele reparate şi pregătite în prealabil. ce se montează direct pe agregatul respectiv. Aceasta constă în demontarea şi montarea utilajelor pe subansamble. tehnologia de montaj a subansamblelor. subansamblul să prezinte o combinaţie de piese. deoarece reparaţiile se pot executa în condiţii de deplină securitate şi igienă şi la un nivel tehnic ridicat. Metoda micşorează volumul de operaţii cu 30% din lucrările de reparaţie. Recomandare: La alegerea subansamblelor care trebuie să fie pregătite se vor înde plini următoarele condiţii: subansamblul să fie format din piese componente care să nu aibă greutate prea mare care să influenţeze defavorabil condiţiile de transport şi de montare. există un număr mare de maşini şi utilaje. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 75 .

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Metoda reparaţiilor la banc. ore. zile. Kn ² coeficient de îndeplinire a normelor de timp de către echipa de reparaţie. L ² numărul schimburilor de lucru. r ² unităţi de reparaţie. Acesta constă în funcţionarea echipei de reparaţie în două sau trei schimburi. organizarea unei supravegheri şi asistenţe tehnice în timpul tuturor schimburilor. Are o aplicabilitate limitată. corelarea lucrărilor echipelor din schimburi cu activitatea echi pelor din atelierele de reparaţii pentru a se asigura frontul de lucru. transportul lui în atelierul de reparaţii şi montarea agregatului de rezervă. manevrarea şi montarea unui agregat. t ² norma de timp pentru executarea reparaţiei. Ke ² coeficient de utilizare a timpu lui de lucru de către mecanicii de reparaţie (în general Ke = 1). Pentru utilizarea metodei sunt necesare următoarele condiţii: existenţa unor agregate de rezervă suficiente şi de acelaşi tip. spaţii şi căi de acces în halele de fabricaţie care să perm ită demontarea. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 76 . N ² numărul mecanicilor din schimbul respectiv. cu toate că durata opririlor pentru reparaţie se reduce la timpii de montare -demontare. obţinându-se scurtări mari ale duratelor de oprire. Uneori este necesară completarea (pentru perioada opririi) a echipelor de reparaţie cu mun citori detaşaţi din alte unităţi. Măsuri generale. existenţa mijloacelor de transport necesare efectuării operaţiei. Această metodă presupune demontarea utilajului. d ² durata schimbului de lucru. Recomandare: Metoda se poate aplica simultan cu metoda reparaţiilor pe subansamble. ore. c). Metoda reparaţiilor în mai multe schimburi. În afara metodelor enumerate anterior pentru micşorarea duratei opririlor de producţie pentru efectuarea reparaţiilor se mai pot stabili măsuri cu caracter general care derivă din formula: D = t · r / d·N·L·K n·Ke [zile lucrătoare] unde: D este durata reparaţiei. iar fiecare schimb execută în mod succesiv lucrări de reparaţie. Aplicarea metodei impune: existenţa unui volum mare de reparaţii.

modificări constructive ale utilajului în vederea sim plificării reparaţiilor şi întreţinerii. Introducerea procedeelor cele mai noi de lucrau . Mărirea numărului celor care lucrează simultan Ia repararea utilajului. Mărirea numărului de schimburi de lucru pentru personalul ce execută reparaţiile. redu cerea lucrărilor de ajustare.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII În tabelul 7 sunt date câteva măsuri pentru ameliorarea duratei de opriri pentru reparaţie. În cazul când nu se găsesc resurse de forţe de munca pentru completarea numărului de schimburi se face apel la ore suplimentare retribuite corespunzător. Organizarea raţionaliă a muncii. Măsuri pentru ameliorarea duratei de opriri pentru reparaţii Mărimea asupra căreia se acţionează Notaţia Denumirea t Norma de timp pentru executarea reparaţiei Recomandări pentru ameliorarea duratei opririlor Tabelul 7 r d L Kn Ke Numărul de unităţi de reparaţie Durata schimbului Numărul de schimburi de lucru Coeficientul de îndeplinire a normelor de timp Coeficient de utilizare a timpului de lucru Numărul mecanicilor care lucrează simultan într-un schimb la repa rarea utilajului respectiv Mecanizarea lucrărilor . nedemontarea utilajului de pe fundaţie . instruirea muncitorilor pentru utilizarea aces tora. Reducerea gamei de tipuri de utilaje. N Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 77 . fără a afecta performanţele utilajului. cointeresarea muncitorilor care execută reparaţia. organizarea corectă a locurilor de muncă şi asigurarea lor cu scule şi piese de schimb din timp. pregătirea prealabilă a pieselor de schimb . aplicarea unor metode efici ente pentru descoperirea rapidă a defectelor.

Având în vederea această grupare. . . L 700 ± 1500 mm. la fel grupa III cuprinde şi lucrările din grupa II. . . încărcarea cu sudură a marginilor uzate a dispozitivelor de prindere. pentru executarea lor nefiind necesare utilaje specializate din punct de vedere al tipului şi al dimensiunilor ( Rc2). . . . grupa II cuprinde lucrările mai mari. . I Lucrări de forjare ± presare. .Agregate de sudură.Polizoare. se pot deosebi trei grupe de lucrări de reparaţii: grupa I cuprinde lucrările legate de piesele supuse uzurii rapide şi medii.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR.Maşini de găurit. cu menţiunea că lucră rile din grupa II cuprinde în afara celor din tabel şi lucrările din grupa I.Sudarea pieselor avariate mai puţin importante. .Ciocan de forjat.Agregate de metalizare.Uscarea bobinajului motoarelor pe locul instalării lor.Înlocuirea şi ajustarea pieselor aparatajului electric. în cadrul atelierului de reparaţii se vor executa tipurile de lucrări din tabelul 1.Maşini de bobinat. Lucrări de reparaţie şi recomandări de utilaje Tabelul 1 Grupa Tipul de lucrări Lucrări de prelucrare mecanică şi montaj. .Strunguri paralele Ø 150 ± 200 mm.Confecţionarea bolţurilor şi a brăţă rilor din oţel rotund şi profilat.Ajustarea lagărelor. . .Confecţionarea cuzineţilor. .Cuptoare de uscare. . remedierea defecţiunilor medii ( Rc1). În cadrul atelierului de reparaţie se exe cută producţia de piese de schimb şi reparaţiile de tip Rc şi Rk.Prese manuale sau mecanice.Curăţirea şi îndreptarea arborilor şi a axelor mici. . Din punct de vedere al conţinutului lor. Lucrări electro tehnice. 78 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 . 13 ORGANIZAREA ATELIERELOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Atelierele de reparaţii sunt dimensionate în funcţie de mărimea întreprinderii.Repararea utilajelor de transport şi încărcare.Maşini de rabotat. la care se adaugă cele din tabel.Polizoare. .Remontarea motoarelor ele ctrice. . grupa III cuprinde lucrări de complexitate tehnologică deosebită care necesită utilaje specializate (Rk). dar care nu necesită o complexitate tehnologică mai mare. de natura utilajelor şi de necesitatea zonei industriale respective (este posibil ca un atelier de reparare să servească mai multe întreprinderi aflate în aceeaşi zonă). Exemple de lucrări . . Dotarea atelierului de reparaţii .Prese. Lucrări de sudură. a pieselor mici şi a pieselor de contact ale aparaturii electrice. .Sudarea lanţurilor. .Menghine. .Revizia pieselor şi subansamblelor.

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

Grupa

Tipul de lucrări Lucrări de prelucrare mecanică şi montaj. Lucrări de forjare ± presare. Lucrări electro tehnice.

Exemple de lucrări - Prelucrarea la strung a pieselor turnate din fontă, din oţel şi bronz cu greutăţi şi dimensiuni mijlocii (lagăre, roţi de antrenare, etc.) - Tăierea semifabricatelor pentru roţi dinţate de mică precizie. - Forjarea arborilor din blocuri până la 150x150 mm. - Călirea sculelor şi pieselor mici. - Rebobinarea parţială sau totală a motoarelor electrice şi a transfor matoarelor. - Confecţionarea aparaturii electrotehnice de complexitate mică. - Confecţionarea construcţiilor metalice mai uşoare. - Repararea unor asamblări sau construcţii metalice. - Îndreptarea elementelor de construcţii metalice mijlocii. - Turnarea roţilor dinţate din fontă, a lagărelor, a rolelor pentru transportoare şi maşini unelte, cupelor de elevator, tobelor de diferite dimensiuni, roţi de curea, saboţilor de frână, etc. - Prelucrarea pieselor turnate de dimensiuni mari pentru roţi dinţate, roţi de fricţiune şi tobe mari. - Confecţionarea arborilor de dimensiuni mari. - Lucrări de alezaj complicate. - Confecţionarea în serie a pieselor de rezervă cu durată mică de funcţionare. - Forjarea arborilor mari cu diametre peste 150 mm şi a semifabricatelor pentru angrenajele roţilor dinţate de dimensiuni mari şi de mare precizie. - Confecţionarea cârligelor cu capacitate mare de ridicare. - Călirea de piese mijlocii. - Confecţionarea de piese turnate mari pentru utilaje şi maşini unelte, a construcţiior metalice cu dimensiuni mijlocii, lucrărilor de reparaţii şi de recondiţionare a batiurilor de maşini.

Dotarea atelierului de reparaţii - Strunguri revolver. - Strunguri Carusel mici. - Maşini de frezat roţi dinţate cu module de la 2 la 8 mm. - Maşini de găurit. - Maşini de rectificat. - Ciocane pneumatice. - Cuptoare de încălzire pentru semifabricate. - Maşini de bobinat. - Cuptoare de uscare. - Tablou de forţă. - Maşini de alezat. - Banc de probă. - Foarfece mecanice. - Valţuri de îndreptat tablă. - Prese de îndreptat. - Agregate de sudură.

II

Lucrări de sudură. Lucrări de turnătorie

- Cuptoare normale de topire. - Cubilou pentru topirea fontei. - Maşini de frezat roţi dinţate cilindrice şi conice cu module medii şi mari. - Maşini mari orizontale de frezat şi alezat. - Strunguri Carusel. - Prese hidraulice de putere mare. - Ciocane de forjare. - Prese. - Nicovale. - Cuptoare pentru tratament termic.

Lucrări de prelucrare mecanică şi montaj.

III

Lucrări de forjare ± presare şi tratament termic Lucrări de sudură şi construcţii metalice

- Agregate de sudură (electrică, în argon, autogenă, etc.)

Corespunzător acestor tipuri de lucrări se apreciază că în cadrul atelierului de reparaţii se pot afla următoarele activităţi ce vor fi gru pate în cadrul unor secţii: prelucrări mecanice; turnătorie; forjă şi tratamente termice; construcţii metalice şi sudură; tâmplărie; vopsitorie; reparaţii electrotehnice.
Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 79

Pe lingă aceste secţii, atelierul de reparaţii poate conţine secţii specializate în reparaţiile unor tipuri de utilaje de mare frecvenţă în întreprinderile re spective (de exemplu secţia reparaţii pompe, compresoare), care vor cuprinde lăcătuşi mecanici specializaţi în repararea acestora.

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

În afară de suprafeţele de producţie ale atelierului de reparaţii, pe lâ ngă aceste ateliere trebuie să existe :

Suprafeţe auxiliare (depozite de piese de schimb, de piese recondiţionate, sculărie, staţie de transformare, punctul termic etc.)

Suprafeţe pentru scopuri social administrative (birouri, ateliere de proiectare piese de schimb, vestiare, duşuri, WC-uri etc.).

Amplasarea utilajelor în atelierele de reparaţii tre buie să asigure: succesiunea logică a procesului tehnologic de fabricaţie a piese lor de schimb, prin aşezarea maşinilor în ordinea operaţiilor tehnologice; organizarea raţională a locului de muncă punând în funcţie de destinaţia secţiilor, utilajele afere nte acestora; totalitatea măsurilor de sănătate şi securitate a muncii; reducerea pe cât posibil a distanţelor de transport, cât şi frecvenţa transporturilor; dimensionarea corespunzătoare a spaţiilor de reparaţie în funcţie de gabaritul utilajelor; posibilitatea de a încredinţa mai multe instalaţii sau maşini unui singur muncitor; posibilităţile de dezvoltare a atelierului.

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3

80

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 14
ORGANIZAREA ECHIPELOR DE REPARAŢII

Unul din mijloacele pentru atingerea obiectivelor activităţii de întreţinere şi de reparaţii o constituie forţa de muncă, care este constituită în general în echipe. Acestea sunt dispuse în funcţie de structura organizatorică adoptată. În general se deosebesc: echipele care execută reparaţiile şi lucrează în cadrul atelierelor de reparaţii; echipele care întreţin utilajele şi îşi desfăşoară activitatea în secţiile de producţie. Recomandare: Ponderea personalului de întreţinere şi reparaţii în cadrul unei întreprinderi variază între 20²35% din totalul personalului utilizat pentru producţie. Aceste valori scad spre limita inferioară în cazul când o serie de operaţii de întreţinere sunt preluate de către personalul productiv sau când reparaţiile sunt efectuate de o întreprindere specializată.
a). Organizarea echipelor din atelierele de reparaţii. Echipele din atelierele de reparaţii su nt organizate pe specialităţi: mecanice, electrice, electronice, în funcţie de mărimea întreprinderii sau secţiei respective. Ele execută în general lucrările Rc1, Rc2, Rk, modificările şi îmbunătăţirile utilajelor. Totodată, în ateliere se execută producţ ia de piese de schimb, cât şi recondiţionarea pieselor de schimb uzate înainte ca acestea să intre în depozitul respectiv. În scopul executării reparaţiilor, personalul din atelier este specializat. Această specializare poate acea Ia bază două criterii: organizarea echipelor specializate pe tip de reparaţie ( Rc1, Rc2, Rk,); organizarea echipelor specializate pe tipuri de utilaje (compresoare, pompe, maşini de prelucrare prin aşchiere, maşini de prelucrat prin deformare plastică, etc.). Cele două tipuri de organizare au avantaje şi dezavan taje (tabelul 1). Comparaţie între cele două moduri de organizare ale echipelor din cadrul atelierelor de reparaţii.
Tip de organizare a echipelor AVANTAJE - Echipa se specializează într -un anumit fel de lucrări. - Asigură o succesiune raţională a lucrărilor de montare şi demontare. - Utilizează mai bine di spozitivele. - Reduce durate de pregătire a personalului. DEZAVANTAJE Cunoaşterea insuficientă a comportării utilajului în exploatare. - Scăderea răspunderii personale pentru lucrările de reparaţie executate, deoarece o funcţionare defectuoasă poate fi pusă pe seama altei echipe de reparaţii. - Lipsa unui control sistematic al utilajului în timpul exploatării.
81

Tabelul 1

Pe tip de operaţie

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

Pe tip de utilaj

- Concentrarea întregii răspunderi, a tuturor felurilor de reparaţii, în mâna echipei de reparaţie specializată - Insuficienta cunoaştere a altor tipuri pentru utilajul respectiv. de utilaje. - Cunoaşterea perfectă a utilajului respectiv şi supravegherea siste matică a funcţionării utilajului.

Recomandare: În general este de preferat cel de al doilea criteriu care întăreşte răspun derea muncitorilor pentru executarea lucrărilor de reparaţii.

b). Organizarea echipelor din secţiile de pr oducţie. Echipele care întreţin utilajele în secţiile de producţie se compun din 10 ²20 oameni în funcţie de mărimea şi complexitatea secţiei şi au sarcina de a întreţine instalaţiile şi utilajele din secţiile de producţie precum şi executarea unor reparaţ ii simple. În unele întreprinderi în sarcina acestor echipe cade şi demontarea echipamentelor ce urmează să fie reparate. Echipa asigură asistenţa tehnică pe linie de întreţinere şi reparaţii în toate schimburile în care există activitate de producţie. În cadrul echipelor respective se pot adopta specializări pe tipuri de utilaje. Personalul specializat trebuie să urmărească utilajul în exploatare, să identifice eventualele perturbaţii în funcţionare şi să ia hotărâri cu privire la măsurile corespunzătoare.

Recomandare: Pentru utilajele unice, lucrările de reparaţii curente se pot executa de obicei în pauzele de prânz, iar lucrările pe ansamble de utilaj se pot executa în zilele de repaos (la utilajele cu funcţionare discontinuă) pentru a se evita întreruperile de producţie şi pentru menţinerea stării iniţiale a uti lajului.

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3

82

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 15
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PIESE DE SCHIMB

Una dintre operaţiile pregătitoare pentru executarea reparării şi întreţinerii utilajelor se referă la activitatea de piese de schimb. Problemele care se pun în organizarea activităţii de piese de schimb necesare pentru întreţinerea şi repararea utilajelor în tr-o întreprindere, se referă la: stabilirea necesarului de piese de schimb; organizarea producerii de piese de schimb sau aprovizionarea lor; organizarea depozitării şi circulaţiei pieselor de schimb.
a). Stabilirea necesarului de piese de schimb. Necesarul de piese de schimb trebuie să fie stab ilit cât mai aproape de nevoile reale, deoarece: subdimensionarea necesarului conduce la prelungirea duratei reparaţiilor şi deci oprirea nejustificată a producţiei; supradimensionarea necesarului atrage cheltuieli inutile şi pro voacă stocuri mari în magaziile de piese de schimb. În general, necesarul de piese de schimb depinde de durata lor de funcţionare, de producţia anuală şi de durata de folosire a maşinilor. Durata de funcţionare a pieselor este în funcţie de gradul lor de uzură. Piesa se înlocuieşte când uzura sa a atins o anumită valoare numită uzură critică . Este recomandabil ca piesele să aibă valori ale uzurii apropiate uzurii critice, deşi în realitate, datorită condiţiilor de exploatare neuniforme, uzura pieselor este diferită. Producătorul de utilaj are obligaţia să indice în catalogul maşinii, piesele de schimb şi duratele lor de funcţionare.

Recomandare: Atunci când nu dispunem de astfel de date din catalogul fabricantului de utilaj, se poate aplica metoda de mai jos cu următoarea struct ură; pe baza urmăririi statistice a consumului de piese şi uzurii pe o perioadă de timp mai îndelungată, se grupează piesele care au uzură critică apropiată. Piesele din aceeaşi grupă de uzură critică se vor înlocui simultan; se stabilesc duratele de funcţionare, într-un schimb, pentru fiecare grupă de piese cu aceeaşi uzură critică (tabelul 1 ). Această grupare se bazează pe două cerinţe economice şi anume: menţinerea piesei în funcţiune până la atingerea uzurii critice, iar pe de altă parte, micşorarea nu mărului de reparaţii la un utilai; se identifică cauzele care conduc la uzura pieselor, fapt ce permite înlăturarea acestora prin stabilirea unor măsuri concrete de exploatare sau de reproiectare a anumitor repere; se stabileşte necesarul de piese, ţinând seama de numărul pieselor dintr -o grupă, numărul grupelor de piese, numărul agregatelor de acelaşi tip şi numărul de schimburi în care funcţionează maşina.
Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 83

. Secţia . în luni.... Astfel durata de funcţionare în luni a pieselor de schimb. d ² durata planificată. diferite de sistemul clasificării generale.. Necesarul de piese de schimb pe o perioadă de timp planificat ă (de obicei corelată cu planul de reparaţii) se stabileşte la o funcţionare într -un schimb: N = P·d / D unde: N este necesarul de piese de schimb pe o perioadă de timp plani ficată. Pentru nevoile interne. desen Durata de funcţionare Grupa de uzură Cauza Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Necesarul de piese de schimb se mai poate evalua prin stabilirea duratei de funcţionare pe baza datelor referitoare la consumul real de piese pe o perioadă determinată.... de acel aşi tip.... Nr. economie de muncă şi alte avantaje.Tabelul 1... sau când evidenţa proprie reclamă informaţii mai detaliate sau de altă natură. în bucăţi. C ² consumul total al pieselor de schimb în cursul perioadei de timp n. contract «««««««« Nr...... Duratele de funcţionare şi grupele de uzură ale pieselor . bucăţi Nr.. în bucăţi.. în luni.. în bucăţi.... în bucăţi. crt.. Utilajul««««««««««. Datorită numărului mare şi a diversităţii pieselor de schim b.. Piesele de schimb se codifică după un sistem care să facă posibilă identificarea şi urmărirea operativă a lor. se determină cu ajutorul relaţiei: D = n·A·P / C unde: D este durata de funcţionare a unei piese de schimb.... Piesele care se înlocuiesc datorită avariilor nu se iau în considerare... în luni. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 84 . 1 2 Piesa Nr. atunci când prin aceasta se realizează o mai bună utilizare a echipamentelor de calcul. P ² numărul pieselor de schimb de acelaşi tip dintr -un agregat. în fiecare întreprindere este indicat să se întocmească şi să se utilizeze un nomenclator de piese de schimb.. P ² numărul pieselor de schimb de acelaşi tip dintr -un agregat.... n ² numărul de luni din perioada determinată. în bucăţi.. respectiv după alte grupări decât cele din clasificarea generală.. D ² durata de funcţionare a pieselor de schimb. A ² numărul agregatelor de acelaşi tip pe care se montează piesele respect ive. întrep rinderile pot folosi sisteme proprii de clasificare şi codificare a produselor şi serviciilor. Întreprinderea«««««««..

utilajul la care se foloseşte. durata de reparaţie este mai lungă decât diferenţa de timp între demontarea şi montarea subansamblului. Nomenclatorul de piese de schimb trebuie să furnizeze următoarele informaţii: codul.). Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII b). etc. se reco mandă o mare atenţie pieselor ce au fost utilizate. este posibil să se adopte sistemul de schimbare la reparaţie a unui întreg subansamblu asamblat din organe de maşini ajustate în prealabil.). După gradul de uzură. numărul desenului de execuţie. unde aceste piese recondiţionate se grupează în subansambl e ce se depun în magazii ca subansamble de schimb. forjă ri. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 85 . Organizarea producerii de piese de schimb şi a aprovizionării lor. unitatea producătoare. siguranţa în funcţionare şi durata de oprire minimă sunt hotărâtoare pentru rolul utilajului respectiv. există suprafeţe de înmagazinare pentru aceste subansamble. iar probabilitatea de defectare a unei grupe de piese este mare. în cadrul atelierelor de reparaţii se disting trei tipuri de piese: bune recondiţionabile. Pentru piesele de uzură recondiţionabile se organizează în atelierele de întreţinere şi reparaţii grupe de recondiţionare unde aceste piese se repară. (FD 7. Atelierul de execuţie a pieselor de schimb este organizat pe grupe d e specialităţi (turnători. Această metoda se poate folosi cu succes acolo unde: există un număr mare de utilaje de acelaşi tip (pompe.Sistemele proprii de clasificare şi codificare vor fi insă alcătuite astfel încât să permită transpunerea uşoară a informaţiilor interne în sistemul de clasificare generală a produselor şi serviciilor. fig. numărul de piese în funcţiune şi norma de consum pe an. denumirea pieselor. prelucrări mecanice. Activitatea de producere a pieselor de schimb se bazează pe colabo rarea între grupele de concepţie şi execuţie a pieselor din cadrul compartimentului de întreţinere şi reparaţii. stocul minim. maşini unelte etc. 1 şi 2). se controlează şi se reintroduc în circuitul pieselor de schimb degrevând în acest fel importante capacităţi de producţie în atelierele de realizare ale pieselor de schimb. nerecuperabile. greutatea aproximati vă şi materialul piesei. Recomandare: Pentru utilaje care condiţionează procesul de producţie în mod impor tant. preţul unitar şi echivalent. În afara pieselor de schimb care sunt confecţionate în atelier.

cât şi pentru aprovizionarea unor materiale cu specific pentru acti vitatea de întreţinere şi reparaţie. Maxim Nmax = (3«4)L Recomandare: Piesele a căror durată de serviciu este mult mai m are decât perioada de funcţionare între două reparaţii curente succesive şi egală cu. Dimensionarea depozitelor de piese de schimb se face pe baza stocu rilor necesare.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII De multe ori printre piesele de schimb figurează poziţii ce se găsesc în comerţ (rulmenţi. Organizarea depozitului de piese de schimb. Tabelul 2 Stocul Minim Formula de calcul Nmin = T·L Observaţii T ± Durata ciclului de producţie corespunzătoare confecţionări i lotului pieselor de schimb (inclusiv perioada de timp necesară pentru efectuarea tuturor formalităţilor în legătură cu lansarea comenzii şi introducerea ei în plan). Compartimentul de aprovizionare are următoarele sarcini: întocmirea împreună cu tehnicienii a planului de aprovizionare cu pies e de schimb din ţară şi import. după nomenclatorul pieselor de schimb. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 86 . L ± necesarul lunar de piese de schimb ce corespunde consumului mediu. în luni. aprovizionarea pieselor de schimb prin stabil irea de contracte cu furnizorii (întreprinderi sau organe de comerţ). 1. Pentru fiecare reper. Atât piesele confecţionate în atelierele propr ii.5 ± 2 ani nu se recomandă să fie ţinute în magazie în stocuri minime. în bucă ţi. Se stabilesc două stocuri: stoc minim la atingerea căruia se ştie când trebuie să fie lansată comanda către executant pentru un nou Iot de piese de schimb şi stocul maxim care reprezintă limita superioară a cantităţii de piese ce se admite a fi în stoc. organe de asamblare etc. Aceste stocuri se calculează conform tabelului 2. urmărirea stocurilor existente în magazie sau depozitul de piese de schimb.) Pentru aprovizionarea lor. iar la atingerea unui stoc minim (specific fiecărei tip de piese) să lanseze comandă de aprovizionare. c). Mărimea acestui compartiment poate varia în funcţie de mărimea întreprinderii de la 1 ± 3 oameni. Stocul minim şi maxim de piese de schimb. cât şi cele aprovizio nate din afară se păstrează în depozite. se utilizează un compartiment de aprovizionare a pieselor de schimb. se stabileşte cantitatea de piese care trebu ie să fie depozitată.

Piesele foarte grele se vor depozita în apropierea utilajelor respective. situaţia pieselor de schimb care nu s -au mişcat un număr mare de luni. în funcţie de gradul lor de utilizare: piese cu întrebuinţare mare şi consum regulat. curele. în funcţie de experienţa acumulată. piese utilizate în caz de avarii. palete. Piesele de schimb din depozite se vor împărţi în trei grupe. lăzi. dacă se adoptă: un plan de aranjare.Piesele de schimb din comerţ şi piesele utilizate în cantităţi mari (rulmenţi. utilizarea în bune condiţii a suprafeţei de depozitare. la atingerea stocului intermediar se lansează comandă pentru executarea unui nou lot de piese de schimb. se poate asigura centralizat la o întreprindere: variaţia stocului de piese de schimb la secţiile unităţii. Recomandare: La piesele din grupa a doua şi a treia. stocul minim este o rezervă care se utilizează numai în cazuri accidentale. pe ba za observaţiilor experimentale. stocurile se pot modifica prin scăderi uşoare. Deosebirea între primul sistem şi cel de al doilea. reducerea la minim a operaţiilor de manipulare etc. se lansează comanda la atingerea stocului minim. care se află de obicei în stoc timp mai îndelungat. în dep ozitele de piese de schimb mai sunt stocate şi diferite materiale care sunt semifabricate pentru producţia de piese de schimb. cabluri. maxime şi intermediare. garnituri) trebuie să se găsească în magazii în cantităţi mai mari care se vor corecta în primele luni de folosire. date referitoare la variaţia producţiei de piese de schimb la unităţile de fabricaţie. Primul sistem se utilizează pentru piesele de schimb a căror lipsă este absolut inadmisibilă. rafturi etc. Pentru piesele de schimb din grupele a doua şi a treia. dispozitive şi scule utilizate în confecţionarea pieselor de schimb. o reperare a amplasamentelor. Prin trecerea pe calculator a supravegherii pieselor de schimb. Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII În afara pieselor şi subansamblelor finite.) şi echipamente de evidenţă computerizată. piese de întrebuinţare mai rară. Distribuirea rapidă a materialelor şi a pieselor de schimb se realizează. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 87 . Pentru aceasta depozitele vor fi dotate cu inventarul necesar î nmagazinării pieselor de schimb (stelaje. în funcţie de condiţiile existente în secţii. Pentru a realiza o aprovizionare ritmică. constă în faptul că în siste mul cu stoc intermediar. cu piese de schimb din prima grupă a echipelor de întreţinere şi reparaţii se procedează în felul următor: pentru fiecare piesă se stabilesc stocurile minime.

piesele grele se vor depozita în partea de jos a stelajelor. Pe măsura uscării unsorii de conservare sau a murdăririi. evidenţa organizată la depozitele de piese de schimb trebuie să permită: evidenţierea stocurilor şi a circulaţiei pieselor de schimb. depozitarea pieselor de schimb pe grupe de maşini (cu excepţia pieselor lungi: axe. piesele trebuie spălate şi unse din nou. care se vor depozita separat în stelaje speciale. depozitarea pieselor uzate nu trebuie să se facă în aceeaşi magazie pentru a nu da naştere la confuzii care să provoace grave avarii în func ţionare. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 88 . şuruburi conducătoare). depozitarea se va face astfel ca accesul la piesele de schimb ce se folosesc mai des.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Recomandare: Pentru o mai bună organizare a depozitelor se va avea în vedere. Sistem de legături ale depo zitului de piese de schimb. iar piesele mai uşoare în partea de sus. să se facă uşor . toate piesele de schimb trebuie să fie conservate şi prot ejate împotriva coroziunii. comandat de calculator. piesele recondiţionate vor fi introduse în magazie numai după ce vor fi controlate sau încercate. În cele ce urmează se dă un exemplu de sistem de legături ale depo zitului de piese de rezervă.

utilajelor şi instalaţiilor necesită cheltuieli importante. IMPORTANT În prezent se conturează tot mai mult tendinţa existenţei unui proces mixt de asigurare a întreprinderilor cu activităţi auxiliare şi de servire de către întreprinderi specializate în realizarea acestor activităţi. UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR. măresc perioada dintre reparaţii şi reduc cheltuielile pentru efectuarea acestora. Depistarea din timp şi eliminarea cauzelor care provoacă ieşirea prematură din uz a organelor de maşini au rezultate economice importante: micşorează opririle neproductive. pentru alte lucrări. urmărind ca activităţile specifice fiecărei întreprinderi în parte să fie executate de unităţi propriii auxiliare şi de servire. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 89 . Se creează posibilitatea ca activităţile auxiliare şi de servire specializate să execute lucrări standard pentru mai multe unităţi economice. paralel cu asigurarea acestora de către unităţi proprii ale întreprinde rii. pentru producerea şi distribuirea diferitelor SDV -uri necesare procesului de producţie de bază. la lucr ările de reparaţii participă un numeros personal muncitor cu înaltă calificare. Acestea se constituie în unităţi specializate în întreţinerea şi repararea utilajelor. Definiţie: Reparaţia este lucrarea efectuată în scopul menţinerii în stare de funcţionare a utilajelor. 16 IMPORTANŢA REPARĂRII MAŞINILOR. Pentru desfăşurarea coerentă a acestor activităţi este nevoie să existe o repartizare judicioasă a volumului şi felului activităţilor realizate de fiecare unitate în parte. în plus.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. Repararea şi întreţinerea în continuare a maşinilor. un număr mare de muncitori calificaţi. prin care se înlătură defecţiunile constatate în funcţionare şi se realizează înlocuirea totală sau parţială a acelor componente care au o durată mică de funcţionare în comparaţie cu altele. pentru producerea ş i distribuirea diferitelor feluri de energie. O întreprindere de producţie pentru a funcţiona în mod ritmic şi cu eficienţă economică ridicată. necesită existenţa alături de unităţile de producţie de bază a unui ansamblu de unităţi de producţie auxiliare şi de servire. eliberând. sau pentru asigurarea proceselor de transport şi depozitare.

utilaje şi instalaţii: lagărele cu alunecare. pentru ştifturile cilindrice. utilajelor şi instalaţiilor au suprafeţe active insuficient protejate (ghidajele batiurilor. mesele. precum şi din cauza aşazisei oboseli a straturilor superficiale ale metalului. sau rectilinii alternative (fig. Schema celor mai caracteristice interacţiuni dintre două suprafeţe. discurile cuplajelor de fricţiune şi ale frânelor. a şi b). caracteristică angrenajelor (fig. etc. 1. În aceste condiţii funcţionează majoritatea organelor de maşini. cu caneluri. în cazul unei durităţi insuficiente a materialului şi al unor presiuni mari. În cazul rulării fără alunecare (fig. ca urmare a strivirii. 1. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 90 . iar în unele cazuri şi din cauza strivirii. distrugerea suprafeţelor începe în urma strivirii lor. alegerea necorespunzătoare a metodei de aducere a uleiului de ungere pe suprafeţele în frecare. şuruburilor conducătoare. d).Multe piese importante ale maşinilor. utilajelor şi in stalaţiilor pot fi distruse şi scoase din uz datorită cauzelor arătate mai sus. Organele maşinilor. reazeme etc. se observă exfolierea particulelor de metal datorită oboselii straturilor superficiale. e). de obicei. rulmenţii etc. 1. cât şi unor defecte constructive sau reparaţiilor defectuoase. alegerea incorectă a jocurilor şi a ajustajelor la locurile de contact ale pieselor. În cazul rostogolirii. suprafeţele se distrug. batiurile. c). din cauza coroziunii sau din alte cauze. distrugerea suprafeţelor are loc mai ales datorită uzării şi strivirii. rezistenţa şi rigiditatea insuficientă a pieselor şi montarea sau reglarea incorectă a maşinii. 1. meselor etc. Asemenea defecte sunt: alegerea unor materiale şi a unui tratament termic care nu corespund condiţiilor de exploatare a pieselor.) fiind supus în acest fel unei uzări abrazive intense. 1. are loc în acelaşi timp şi strivirea. Adeseori. metalul se distruge datorită uzării şi oboselii stratului superficial. care se produce atât în procesul de frecare cât şi în cazul lipsei unei mişcări relative. În cazul mişcării de rotaţie (fig. datorită abaterii de la dimensiunile prescrise pe desen a pieselor în frecare. cărucioarele. 1. bucş ele. cu filet. În cazul interacţiunii suprafeţelor în contact fără deplasare relativă (fig. Dintre piesele care sunt distruse în urma oboselii straturilor superficiale ale metalului fac parte cuplajele cu gheare. Cele mai caracteristice aspecte ale interacţiunii dintre două suprafeţe în contact sunt reprezentate în figura 1. utilizarea unei metode neraţionale de îmbinare a pieselor. Acest fapt este caracteristic pentru îmbinările cu pană. f). Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Fig. utilajului sau instalaţiei.

mecanismelor. care serveşte drept criteriu pentru declasarea pieselor. în mare mă sură. Întocmirea desenelor care vor sta la baza executării pieselor de schimb. atunci când acestea se execută în cadrul întreprinderii. mărirea rezistenţei la uzare a pie selor. utilajelor şi instalaţiilor. Gruparea utilajelor care urmează a fi reparate pe grupe de acelaşi fel. etc. în cadrul acestei activităţi se stabileşte felul operaţiilor care se vor executa cu ocazia efectuării activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor. dintre care mai importante sunt următoarele: Inventarierea utilajelor se efectuează în scopul de a stabili numărul. controlul uzării principalelor îmbinări. felul şi starea funcţională a utilajelor care urmează a fi reparate. se recomandă aprovizionarea din timp a acestora.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Prevenirea ruperii diverselor piese depinde. de starea sistemelor de siguranţă. utilajelor şi instalaţiilor. Stabilirea tehnologiei lucrărilor de reparaţii. de blocare şi a limitatoarelor de cursă. utilajelor şi instalaţiilor se realizează şi prin perfecţionarea metodelor de reparare. modernizarea subansamblurilor. mese. arbori principali etc. în condiţii normale de exploatare maşinilor. în cazul în care acestea nu se execută în cadrul întreprinderii. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 91 . Durata perioadele dintre reparaţii. depinde de durata de serviciu a pieselor princip ale ale acestora. Creşterea duratei de serviciu a pieselor maşinilor. Aceasta se referă în primul rând la piesele principale ca: batiuri. Obţinerea unei producţii de o bună calitate este condiţia obligatorie pentru stabilirea mărimii uzurii limit ă a organelor componente ale maşinilor. Activitatea de reparare a utilajelor este precedată de o serie de activităţi pregătitoare. de care depind precizia şi calitatea execuţiei. Durata de serviciu a pieselor este determinată de mărimea uzurii limită.

Defectele de execuţie apar în urma neglijării condiţiilor tehnice prescrise şi a nerespectării disciplinei tehnologice în timpul fabricaţiei. Defectele de concepţie apar. Tipuri de defecte. în general. 17 DETECTAREA DEFECTĂRII UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR La apariţia unui defect se pune problema caracterizării defectului din punct de vedere al provenienţei acestuia. Defecţiunile pot fi împărţite du pă diferite criterii însă cel mai important este acela al provenienţei defectului. la maşinile de tip constructiv recent. Această caracterizare cade în sarcina maistrului sau inginerului de întreţinere. După acest criteriu pot fi de patru tipuri: DE CONCEPŢIE DE EXECUŢIE DE MONTAJ DE EXPLOATARE Defectele de concepţie sunt greu de descoperit şi necesită cunoaşterea bazelor teoretice care au stat la baza construcţiei respective. în vede rea înlăturării cauzei care la produs. În atelierele slab dotate cu utilaje. care trebuie să pună Ädiagnosticul" utilajului sau organului de maşină defect.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 92 . apelându -se în general la cercetători sau cadre didactice din învăţământul su perior. la care nu există documentaţie pentru rezolvarea teoretică a problemelor pe care le pune proiectarea sau datele experimentale pe baza cărora a fost conceput utilajul sunt insuficiente. cu SDV -uri necorespunzătoare şi personal insuficient calificat se produc frecvent asemenea defecte. 1. Aceste cunoştinţe permit efectuarea unor calcule de control şi comparative.

coroziune. .necoaxialitate. De execuţie Prelucrare incorectă. . Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 93 .filtrare necorespunzătoare. De montaj Aşezare greşită a pieselor.vibraţii. . . .deteriorări ale suprafeţelor.greşeli mecanice. . . .procedeu de ungere neadecvat. .grosime neuniformă a pereţilor.cavitaţie (prin şocuri.rotunjiri de muchii.rezistenţă mică (întindere. . dar totodată poate provoca şi deranjamente. . Depozitarea pieselor necorespunzătoare. electrochimică). Aceste defecte depind de cunoştinţele şi conştiinciozitatea montatorului.curăţiri necorespunzătoare.presiuni locale. . Tabelul 1 Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Construcţie neadecvată De concepţie Alegerea necorespunzătoare a materialului Ungere necorespunzătoare. .duritate necorespunzătoare.demontări şi montări defectuase. . . . în timpul montajului.ambalare necorespunzătoare.raport necorespunzător între cotele de gabarit. . Cauzele defectelor utilajelor şi instalaţiilor.tehnologie de turnare necorespunzătoare.proprietăţi specifice. circulaţii). oboseală. .sistem de ungere necorespunzător. Modificarea macrogeometriei Uzuri ale suprafeţelor de alunecare.defecte de formă (ovalitate. Tehnologie necorespunzătoare.grosimi necorespunzătoare. . Suprasolicitări mecanice. precum şi exemplificări sunt prezentate sugestiv în tabelul 1. De exploatare Suprasolicitări termice. utilajelor şi instalaţiilor.jocuri necorespunzătoare. etc. etc.coroziune (chimică. . .rugozitate necorespunzătoare.sudură şi tratament neadecvat. . conicit ate.tip de lubrifiant greşit ales.reglare greşită a sistemului de ungere. rupere.cantitate şi calitate necorespunzătoare de lubrifiant. . . .). .zgârieri ale suprafeţelor. . Ungere necorespunzătoare. compresiune. . . gripare).protejare insuficientă.evacuări insuficiente de căldură. Tipul defectului Cauze Calculul necorespunzător Exemple de defecte curente . care poate corecta anumite defecte în timpul execuţiei. Manipulări necorespunzătoare.eroziune (abraziune. Deteriorarea suprafeţelor funcţionale. . greu controlabile.rigiditate sau elasticitate necorespunzătoare.modificări de jocuri.Principalele cauze ale defectelor.ipoteze greşite. .rezolvare teoretică greşită. . . . .depăşiri de turaţii şi sarcini nominale.răcire insuficientă.). . cavitaţie. Defectele de montaj apar datorită intervenţiilor manuale. .procedeu necorespunzător. .

iar în cazul ideal chiar nici o cheltuială. în timpul planificat pentru durabilitatea maşinii. de timp pentru întreţinere şi de cheltuieli de întreţinere. paralel cu suprafaţa acestuia. Prevederea defecţiunilor utilaj ului din activitatea de proiectare. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 94 . subansamble sau chiar dispozitive care trebuie să satisfacă necesităţile producţiei întreprinderii. metodele de analizare a maşinilor şi aparatelor. ca urmare a suprasolicitărilor de orice fel. Pe de altă parte. La alegerea. 2. proiectarea şi fabricarea utilajelor de producţie trebuie create astfel d e condiţii. referitor la carac teristicile producţiei. vibraţiile şi deranjamentele provocate de oboseala materialului. măsurile constructive pentru a pune maşinile şi aparatele în stare de funcţionare şi de siguranţă în serviciu. încât să fie necesar un minim de cheltuieli pentru întreţinere. Este normal ca o maşină să vibreze. Vibraţiile pot fi o consecinţă a echilibrării incomplete a pieselor rotative sau a apariţiei oscilaţiilor autoexcitante a căror frecvenţă nu corespunde cu frecvenţa turaţ iei de regim şi a căror intensitate este foarte mare. Fisurile sunt lărgite şi transformate în crăpături de uleiul care pătrunde în ele şi care dă un efect de pană. vibraţiile fiind rezultatul unor defecte minore datorate materialului şi fabricaţiei. Odată cu creşterea vibraţiilor un defect minor este pe cale să devină un deranjament. Apariţia deranjamentelor datorită oboselii în urma suprasolicitărilor poate avea două variante: apariţia unor fisuri perpendiculare pe suprafaţa de lucru care se propagă în direcţii neregulate la supr afaţă: propagarea fisurilor în grosimea peretelui piesei. proiectanţii de ut ilaje trebuie să se consulte cu personalul de întreţinere pentru a micşora cheltuielile de întreţinere a utilajelor şi a prevedea eventualele posibilităţi de defectare. v ibraţiile sunt considerate ca un instrument util de diagnosticare a stării maşinilor. Dintre cauzele enumerate anterior. În mod normal proiectarea trebuie să satisfacă cerinţele întreţinerii urmând să ţină seama de: măsurile constructive care sunt necesare pentru a proiecta şi construi maşini care într-o anumită perioadă de utilizare să aibă minimum de uzură fizică. De aceea.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Defectele de exploatare sunt cauzele frecvente ale avari ilor şi influenţează hotărâtor siguranţa în funcţionare a utilajului. Compartimentul de întreţinere este pus în situaţia de a proiecta piese de schimb. sunt deosebit de importante pentru coordo natorul activităţii de întreţinere. ţinând seama de întreţinerea lor şi pentru lămu rirea cauzelor avariilor la utilaje.

numărul cât mai mic de locuri de gresare. piesele electrice să fie plasate în spaţii separate şi protejate contra vibraţiilor. ştifturile forfecabile. fluxul corect de agent de răcire. prafului. cum sunt cuplajele de alunecare. organe de înzăvorâre etc. prevederea unor dispozitive de siguranţă încorporate. care nu cer supraveghere şi au posibilităţi simple de control. prevederea unor deschideri şi capace care să dea o bună vizibilitate şi să nu necesite scule speciale pentru intervenţii. demontării şi montării pieselor. materialele utilizate în construcţia utilajului trebuie să realizeze un echilibru între costul acestuia şi cheltuielile de întreţinem şi exploatare. pulverizării uleiului etc.. sistemele hidraulice să fie echipate cu clapete de verificare în toate locurile unde sunt necesare verificări pentru a constata existenţa defecţiunilor. accesibilitate bună la toate piesele în scopul descoperirii defectelor.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Recomandare: Când se studiază un proiect al unui nou aparat sau utilaj. în funcţie de schema constructivă. marcarea pieselor constructive. durabilitatea pieselor plasate în locuri mai greu accesibile trebuie să fie mai mare ca a pieselor mai uşor de înlocuit. utilizarea de preferinţă a organelor de maşină identice decât a celor diferenţiate. întreţinerea şi prevederea pieselor de schimb. lor să fie aproximativ egală sau un multiplu al durabilităţii celei ma i mici.. accesibilitatea bună la locurile de lubrifiere. folosirea de lagăre. ale sistemelor hidraulice şi electrice uşurează descoperirea defectărilor. sistemul de ungere adoptat să permită o întreţinere uşoară. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 95 . darea formei adecvate organelor de maşină astfel ca acestea să fie ferite de murdărire. Aceasta uşurează alcătuirea ciclurilor de repa raţii. trebuie să se urmărească câteva elemente practice legate de facilitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii: dimensiunea pieselor sau a subansamblelor trebuie să fie făcută astfel ca durabilitatea. ghidaje etc. disjunctoarele de protecţie.

starea filtrelor. de determinare a cauzelor defecţiunilor nu este posibilă datorită diversităţii utilajelor. starea garniturilor. a). funcţionarea ventilelor.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 3.. Defecţiuni Ia utilaje. lanţuri. b). temperatura rulmenţilor arborelui principal. ventilele de reglare. ambreiajelor. îmbinările. etanşeitatea conductelor şi furtunelor. ventile etc. Se va urmări dacă: sursa de energie funcţionează. Dacă transmisia energiei este asigurată de instalaţii hidraulice (conducte. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 96 . supapelor ventilelor. se urmăreşte: presiunea şi debitul fluidul ui.1. De aceea ne vom limita la indicarea câtorva reguli simple în căutarea defecţiunilor. se verifică: starea curelelor.. Dacă sursa de energie este constituită. se verifică: mişcarea de rotaţie. cuplaje. Dacă sursa de energie este în general un motor electric se urmăreşte: funcţionarea motorului (zgomote suspecte. turaţia corespunzătoare. modul de funcţionare al cuplajului. Descoperirea defecţiunilor şi stabilirea cauzelor acestora.) se verifică: modul cum ajunge uleiul la consumatorii de energie. funcţionarea sistemului de ungere şi lubrifiantul. rulmenţii şi fusurile arborilor. pe lângă motor electric. Dacă consumatorul de energie nu conţine elemente hidraulice. sistemul de conducte hidraulice şi pistonul pentru a constata dacă nu există aer în sistem. c). furtune. sensul de rotaţie şi starea motorului. angrenajelor. pompă. reguli ce pot servi ca ghid pentru alcătuirea unor instrucţiuni proprii pentru utilajul sau grupa de utilaje respectivă. echilibrarea maşinii. ungerea ghidajelor. existenţa gripărilor. angrenaje etc. 3. existenţa unor zgomote anormale şi vibraţii. jocurile la rulmenţi. Elaborarea unor procedee cu valabilitate generală. angrenajelor. siguranţele. sisteme de reducere a presiunii şi de siguranţă. funcţionarea ventilelor de reglaj. transmisia energiei este asigurată. din cuplaj. sensul corespunzător al rotaţiei. scăpările în sistem. cuplajelor etc. Dacă consumatorul de energie conţine elemente hidraulice se verifică: modul de circulaţie al uleiului până la pistoane. soluţiilor constructive adoptate şi condiţiilor de funcţionare deosebite. organele consumatoare de energie funcţio nează. indicii că merge în două faze). Dacă transmisia se face prin curea.

In vederea depistării eventualelor modificări care au survenit după montarea utilajului. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 97 . În cele ce urmează se va prezenta un exemplu de diagnosticare a unor defecţiuni apărute la lagăre dar se poate generaliza la diferite organe de maşini. controlul corespondenţei schemei de ungere cu situaţia de pe utilaj. la circuitele electrice este necesar să se lucreze cu schema în faţă. zgomote. În unele cazuri.2. Răspunsurile la aceste întrebări vor trebui interpretate critic de către personal cu experienţă. a frecvenţei defecţiunii. Se procedează în felul următor: Constatarea stării maşinii înainte de apariţia defecţiunii. verificarea tuturor îmbinărilor. se poate verifica partea electrică simulând mişcările mecanice (rotiri manuale etc.). a faptului că deranjamentul sa produs după un număr de reparaţii şi ore de funcţionare. Avarierea lor poate apărea şi la utilaje noi sau după reparaţie şi perturbă considerabil procesul de producţie. a supapelo r. sunt hotărâtoare pentru siguranţa în funcţionarea maşinilor.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Recomandare: este necesar să se urmărească energia de la sursă la elementele care consumă şi să se descopere unde este întrerupt lanţul cinematic. Studierea şi completarea instrucţiunilor de întreţinere şi funcţio nare a utilajelor ce conţin lagăre în vederea prevenirii eventualelor defecţiuni. controlul fiecărei conducte.). relativ simple. Cercetarea aspectelor avariei. Controlul stării sistemului de ungere şi a modului său de funcţionare prin: verificarea critică a schemei de ungere.. Defecţiuni la organe de maşini. Un astfel de exemplu îl constituie lagărele de alunecare radiale şi axiale. 3. încălzire etc. dispozitivelor de dezaerare etc. Iniţial se examinează sursa de energie şi nu se demontează o parte din sistem fără a şti motivul precis pentru care o demontăm (evi tam astfel deteriorările în timpul intervenţiei). când este posibil ca să funcţioneze maşina fără să se pună în mişcare motorul. a condiţiilor de exploatare în care s-a produs avaria. Determinarea stării pieselor din apropierea lagărului propriu -zis (arbore etc. organe de maşini. Electricianul trebuie să raţioneze logic şi să aplice o metodă care să -i permită să divizeze un sistem în numeroase circuite şi să verifice pe fiecare din ele în mod corect. precum şi a sistemelor care trebuie să semnalizeze defectarea lagărului sau modificarea condiţiilor de funcţionare ale acestuia. prin întrebări adresate salariaţilor care exploatează utilajul respectiv privind fenomene care au precedat defecţiunea (trepidaţii.).

condiţiile de exploatare. numărul de schimbări. precum şi termenele de începere şi de terminare a acestor reparaţii. întâmplător. în funcţie de posibilităţile şi pregătirea reparaţiei de care dispune unit atea deţinătoare. 18 PLANIFICAREA REPARĂRII UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR. categoria şi durată . costul şi intervalul în care se fac reparaţiile. Această activitate presupune rezolvarea a două probleme: determinarea datelor calendaristic e la care va avea loc fiecare intervenţie tehnică asupra utilajului considerat. Reparaţiile accidentale nu se includ în planul de reparaţii întrucât orice accident este un fenomen ocazional. în serie sau în masă) şi precizia cerută. poate. subgrupei şi a tipului de fond fix. anual de reparaţii se ţine seama de: starea tehnică a utilajului rezultată din constatările făcute cu ocazia ultimului control planificat. se indică numărul de ore necesar reparaţiilor. ultima reparaţie executată. utilaj şi instalaţie în parte codul de clasificare. În normative sunt prevăzute pentru fiecare maşină. propunerile secţiilor şi sectoarelor care exploatează maşina. Timpul de staţionare în reparaţie (zile lucrătoare) pe fel de operaţii este orientativ. Pentru executarea reparaţiilor prin sistemul de reparaţii preventiv planificat întreprinderile de producţie industrială întocmesc un plan de reparaţii. reparaţiilor necesare fiecărei maşini.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. Planul anual este apoi transpus în graficul anual în care cuprinde toate reparaţiile maşinilor. ciclul de reparaţie şi intervalul dintre intervenţii (în ore de funcţionare). nu mărul de schimburi. iar stabilirea. varia de la o reparaţie la alta şi de la o societate comercială la alta. utilajelor şi instalaţiilor într -un an. Pe baza planificării cuprinse în p lanul anual se elaborează planurile lunare. costul în procente al reparaţiilor din valoarea de înlocuire (exemplificări în tabelul 14). felul producţiei (de unicate. denumirea categoriei grupei. Reparaţiile se planifică pentru o perioadă de un an calendaristic. De asemenea. utilajul sau instalaţia. timpul de staţionare în reparaţii. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 98 . întocmirea structurii ciclului de reparaţii a unui utilaj. durata de serviciu normată (ani/mii ore). utilaj sau instalaţie pe această perioadă formează: Planul anual de reparaţii IMPORTANT La întocmirea planului.

în ore lucrate. Porn ind de la faptul că orice intervenţie de grad superior le conţine pe toate celelalte inferioare ei. Ciclul de reparaţii. în general. 1). 6 -12 reparaţii curente de gradul 1 şi 27 -72 revizii tehnice. 2 -3 reparaţii curente de gradul 2. utilajul sau instalaţia nouă de la darea lor în exploatare. relaţia de calcul a numărului de intervenţii de acelaşi fel se determină cu relaţia: Nit = Dcr / dit ± Nit · dit / dit în care: Dcr reprezintă durata ciclului de reparaţii. Rc2 este intervenţia pentru reparaţia curentă de grad II.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Ciclul de reparaţii reprezintă perioada de timp. un ciclul de reparaţii cuprinde o reparaţie capitală. inclusiv durata uneia dintre ele. Durata ciclului de reparaţii este stabilită pentru fiecare tip de maşină. Structura ciclului de reparaţii reprezintă numărul. ţinân d cont de numărul intervenţiilor de acelaşi fel şi de duratele de timp dintre acestea. sau. utilaj sau instalaţie în normative de reparaţii în funcţie de orele de funcţionare. în care: Rk este intervenţia pentru reparaţia capitală. Pentru a întocmi o structură a unui ciclu de reparaţii este nevoie să se stabilească mai întâi numărul de intervenţii de acelaşi fel. pentru maşina. până la prima reparaţie capitală. de obicei ultima. în funcţie de tipul producţiei. Fig. Rc1 este intervenţia pentru reparaţia curentă de grad I. felul şi succesiunea diferitelor intervenţii tehnice în cadrul unui ciclu de reparaţii. Rt este intervenţia pentru revizia tehnică. 1. dit reprezintă durata de timp între două intervenţii de acelaşi fel. Odată stabilit numărul de intervenţii tehnice de acelaşi fel se poate trece la întocmirea structurii ciclului de reparaţii (fig. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 99 . Nit reprezintă numărul intervenţiilor de acelaşi fel. între două reparaţii capitale.

ni este numărul de intervenţii de acelaşi fel din cadrul ciclului de reparaţii. Nm ± numărul de muncitori din formaţia de lucru care ex ecută intervenţia tehnică. în zile calendaristice. Pentru fiecare intervenţie tehnică care urmează a fi executată pentru anul pentru care se întocm eşte planul de reparaţii. relaţia: Durata de execuţie a unei reparaţii exprimată în zile calendaristice este dată de D = tn / Nm·ds·ns·K în care: tn este timpul normat. ± celelalte notaţii au aceleaşi semnificaţii ca şi în relaţia precedentă. în zile. Acest interval de timp se determină în zile calendaristice după următoarea relaţie: Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII T = (H·n / Ds · Ns + tsi )· Kcld în care: T este intervalul de timp. K ± coeficientul planificat de îndeplinire a normelor. exprimată în ore. se determină intervalul de timp. exprimat în ore. începând cu ziua când a avut loc ultima intervenţie tehnică în anul precedent. Ds este durata unui schimb de lucru. ţinând cont de data calendaristică la care a avut loc ultima intervenţie tehnică în anul precedent. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 100 . H ± timpul de funcţionare al utilajului între două intervenţii consecutive. Kcld este coeficientul de transformare din zile efective în zile calendaristice. ns ± numărul de schimburi. tsi ± timpul total de staţionări ale utilajului în intervenţiile precedente în anul pentru care se întocmeşte planul de reparaţii. de la ultima intervenţie din anul precedent până la o anumită intervenţie din intervalul precedent. Planul de reparaţii se întocmeşte pentru fiecare utilaj în parte. tsi este timpul maxim admis de staţionare în fiecare intervenţie tehnică. pentru executarea unei anumite intervenţii la un anumit utilaj.Pentru întocmirea planului de reparaţii este necesar să se determine durata ciclului de reparaţii în zile calendaristice. Relaţia după care se determină durata ciclului de reparaţii este următoarea: Dcr = (TRK / Ds · Ns + tsi · ni)· Kcld în care: TRK este timpul de funcţionare al utilajului între două reparaţii capitale. în zilele lucrătoare. în ore. ds ± durata unui schimb. în ore. Ns este numărul de schimburi.

0 cu o durată de serv iciu normată de 120 000 de ore este prezentat în figura 2. Relaţia care stabileşte mărimea stocului de piese de schimb este următoarea: Sps = Df · Cmz / Nz în care: Df este durata ciclului de fabricare a pieselor de schimb sau de aducere a lor de la furnizor. Cmz ± consumul mediu zilnic de piese de schimb pentru activitatea de reparaţii. În vederea îmbunătăţirii activităţii de organ izare a lucrărilor de întreţinere şi reparare a utilajelor se recomandă nominalizarea prin planurile anuale a tuturor reparaţiilor capitale necesare.023. între acestea. conform normativelor ( FT 1). strungului revolver i se fac trei reparaţii Rk la perioade de timp de 30 000 de ore de funcţionare (fig.Împreună cu desfăşurarea acestor activităţi. 2. necesare bunei desfăşurări a lucrărilor de întreţinere şi reparare a utilajelor. Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Fig. 2). se va acorda atenţie respectării graficelor de realizare a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor curente. o atenţie deosebită trebuie acordată stocurilor de piese de schimb. Până la prima reparaţie capitală. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 101 . Un exemplu practic de stabilire a ciclului de reparaţii pentru un strung revolver codificat în normative 405. Nz ± numărul de zile lucrătoare din cadrul unei luni. Odată cu aceasta. a executantului şi a termenelor de realizare a acestora. (Rc1) la 2 500 de ore de serviciu şi patru revizii tehnice ( Rt) la 1 250 de ore de serviciu după fiecare reparaţie curentă de gradul 1. între două reparaţii curente de gradul 2 se efectuează trei reparaţii curente de gradul 1. cu precizarea necesarului de piese de schimb. şi de la ultima reparaţie capitală până la casarea maşinii respective i se fac două reparaţii curente de gradul 2 (Rc2) la 10 000 de ore de serviciu. Ciclul de reparaţii pentru un strung revolver. Pe toată durata de serviciu.

şi numai din cauza uzării avansate a pieselor. datorită uzurii sporite a organelor de maşini. DEZAVANTAJE necunoaşterea datei de scoatere din funcţ ie a utilajului care poate avea şi caracter de avarie cu consecinţe grave. în vederea pregătirii materialelor.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. determinarea mijloacelor financiare necesare pentru realizarea reparaţiilor.5²2 ori faţă de cheltuielile în sistemul de reparaţii preventiv planificate. reducerea duratei de serviciu a utilajului şi volum sporit de reparaţii. utilajelor şi a forţei de muncă necesare. Pornind de la aceste cerinţe. variaţii însemnate în capacitatea de lucra a utilajelor. ale căror obiective principale sunt: cunoaşterea datei calendaristice a scoaterii din funcţiune a utilajului pentru reparaţii. După acest sistem. 19 SISTEME DE ORGANIZARE A REPARĂRII Pentru a se evita uzura excesivă a utilajelor şi a preveni ieşirea accidentală din funcţiune a acestora. stabilirea din timp a felului reparaţiilor ce trebuie efectuate şi a duratei de execuţie. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 102 . creşterea cheltuielilor de rep araţii de 1. neeconomice asupra producţiei. deci neplanificat. maşina. au fost elaborate sisteme de întreţinere şi reparare a utilajelor. au fost elaborate mai multe sisteme de întreţinere şi reparare a utilajelor: SISTEME DE REPARAŢII DUPĂ NECESITATE PE BAZA CONSTATĂRILOR CU PLANIFICARE RIGIDĂ PREVENTIV PLANIFICAT Sistemul de reparaţii executate după necesitate este cel mai simplu sistem de organizare a reparaţiilor. utilajul sau instalaţia se repară atunci când nu mai pot fi menţinute în exploatare.

Ţinându -se cont de importanţa serviciilor de întreţinere şi reparare. fişe ce va conţine informaţii despre: felul defecţiunilor constatate. Sistemul de reparaţii pe baza constatărilor. Sistemul de reparaţii pe bază de constatări este sistemul prin care. Sistemul de reparaţii cu planificare rigidă prevede scoaterea obligatorie a maşinilor. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 103 . piesă sau element în parte se determină duratele de funcţionare corespunzătoare între două reparaţii exprimate în număr de ore de funcţionare. data intrării în reparaţie a utilajului. precum şi repararea sau înlocuirea pieselor şi organelor componente la terme nele stabilite. utilajul sau instalaţia va fi scoasă din serviciu pentru reparaţii (structura ciclurilor de reparaţii). volumul şi termenele reparaţiei planificate depind de starea maşin ii. precum şi de dinamica şi specificul întreprinderilor. se stabileşte şi termenul la care se face revizia următoare. cu ocazia unei revizii executate la un utilaj. pe baza căreia se va stabili starea lor de funcţionare. rezultatele acestora se vor trece în cadrul unei fişe întocmite pentru fiecare utilaj în parte. Sistemul de reparaţii preventiv-planificat se bazează pe determinarea cât mai exactă a variaţiei uzărilor în timp. mai nou în practică se folosesc doar două sisteme. precum şi volumul reparaţiei pregătindu -se din timp piesele de schimb şi materialele necesare. La acest sistem de reparaţii. în urma unei supravegheri atente a modului de funcţionare a utilajelor de către personal specializat. Acest sistem constă în stabilirea datelor de oprire a utilaj elor pentru intrarea în reparaţii. utilajelor şi instalaţiilor din funcţ iune. Aceste durate de funcţionare sunt folosite pentru stabilirea terme nelor la care maşina.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Recomandare: Acest sistem este considerat învechit şi neeconomic nu se mai recomandă să fie aplicat. Pe baza acestor uzări şi în raport cu limitel e maxime de uzuri admise pentru fiecare organ. În urma constatărilor efectuate. independent de starea lor tehnică. precum şi conţinutul acestora. felul reparaţiilor ce trebuiesc executate. pentru executarea reparaţiilor la anumite perioade stabilite. utilajelor şi instalaţiilor. la toate organele. piesele şi elementele maşinilor. utilajului şi a instalaţiei.

Sistemul poate fi aplicat în condiţii bune la întreprinderile care au un număr mare de maşini de acelaşi tip. metodele aplicate pot fi raţionalizate şi corectate pe baza observaţiilor sistematice a reparaţiilor efectuate. un timp îndelungat .Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII AVANTAJE cunoaşterea din timp a datei de intrare în reparaţie şi felul reparaţiilor ce trebuie executate. Sistemul de reparaţii cu planificare rigidă. limitele de uzură ale utilajului se menţin aceleaşi. Astfel. apar greutăţi în comandarea şi confecţionarea pieselor de schimb şi în folosirea raţională a forţei de muncă. Recomandare: Acest sistem se aplică acolo unde siguranţa în funcţionare trebuie menţinută cu orice preţ. posibilitatea comandării din timp a pieselor de schimb necesare activităţii de întreţinere şi reparare. DEZAVANTAJE nu permite elaborarea unui plan de reparaţii . a utilajelor. efecte nefavorabile asupra calităţii repara ţiilor şi a costurilor aferente acestor activităţi. la perioadele planificate este posibilă înlocuirea automată a pieselor şi subansamblelor uzate cu elemente noi sau recondiţionate. Planificarea se face în mod rigid având la bază normative de reparaţii care sunt realizate avându -se în vedere condiţiile exploatării utilajelor exis tente din întreprinderea respectivă. se creează condiţii favorabile pentru planificarea exactă a cheltuielilor efectuate (materiale. Tehnologia aplicată şi elaborată anticipat. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 104 . Sistemul prevede scoaterea obligatorie din funcţiune a utilajelor şi instalaţiilor care urmează să intre în reparaţii la anumite perioade. care au fost pregătite din timp. piese de schimb. AVANTAJE reparaţiile se fac în timp scurt şi predeterminat . stabi leşte precis operaţiile de reparaţii ce urmează să fie executate. iar exploatarea lor se face în condiţii identice. stabilite independent de starea tehnică a pieselor componente. manoperă) . pentru o perioadă mai mare de timp.

influenţând pozitiv asupra calităţii reparaţiilor. prin care să se prevină posibilitatea apariţiei unei uzuri premature. Avantajele principale ale acestui sistem constau în evitarea ieşirii neprevăzute a maşinii. sau repartiţia poate fi înlocuită printr -o reparaţie mâi mică sau mai mare. CONCLUZIE Sistemul de întreţinere şi reparare preventiv -planificat este un ansamblu de măsuri de întreţinere. urmăreşte prevenirea uzurii excesive şi a apariţiei avariilor. a duratei de execuţie a acestora şi a costurilor de producţie. când se produc variaţii mari ale regimurilor de funcţionare (mărirea sau micşorarea numărului de schimburi. Aceste două caracteristici ale sistemului preventiv -planificat imprimă sistemului o superioritate evidentă faţă de sistemul pe baza constatărilor. Caracterul planificat este dat de faptul că diferitele lucrări de întreţinere şi reparare pe care le conţine sistemul. Sistemul a fost introdus în toate întreprinderile din ţara noastră. Sistemul de reparaţii preventiv -planificat. Sistemul admite şi impune modificarea continuă a termenelor de reparaţie în raport cu rezultatul verificărilor şi ale controlului planificat al maşinii.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII DEZAVANTAJE lipsa unor normative privind ciclurile de reparaţii adaptate situaţiei reale d in întreprindere. utilajului sau instalaţiei din funcţiune şi în posibilitatea unei mai bune organizări şi pregătiri a reparaţiei şi a planificării lucrărilor de reparaţie pentru orice termen. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 105 . funcţionare îndelungată sau pe perioade scurte cu parametri ridicaţi etc. în cazul în care se constată că la termenul respectiv nu este nevoie să se facă reparaţia programată. la intervale de timp bine det erminate. fie avarii datorită uzurii pronunţate a unor piese. bazat pe existenţa normelor tehnico -ştiinţifice. Astfel. deoarece este cel mai modern sistem de reparaţii.) se produce fie consum nejustificat de piese de schimb şi materiale pentru reparaţii. urmăreşte menţinerea în stare de funcţionare a utilajelor o perioadă de timp cât mai mare. fapt ce conduce la efectuarea reparaţiilor la termene necorespunzătoare: fie prea devreme (cheltuieli ridicate). se efectuează la date calendaristice stabilite dinainte. control şi reparare care: se efectuează în mod periodic. y caracter planificat. norma de reparaţie se modifică. fie cu întârziere (posibilitatea scăzută de recuperare cu aceleaşi cheltuieli a parametrilor iniţiali ai utilajului). cu motivarea corespunzătoare. şi anume: y caracter profilactic. utilajului sau instalaţiei. datorită căreia utilajul să fie scos din funcţiune înainte de expirar ea duratei normale de funcţionare. Prin elaborarea acestui sistem s -a urmărit asigurarea unui dublu caracter întregului ansamblu de măsuri de întreţinere şi reparare. Caracterul profilactic rezultă din faptul că acest sistem prevede adoptarea unor măsuri de întreţinere şi control.

pentru fiecare din acestea în parte. volumul şi conţinutul reparaţiilor care vor fi efectuate au un caract er standard. Metoda standard constă în faptul că fiecare utilaj sau instalaţie intră în reparaţii la intervale de timp dinainte stabilite. potrivit unei documentaţii tehnice. fără a se face înlocuiri de piese. În cadrul activităţii de întreţinere şi supraveghere zilnică se urmăreşte înlăturarea micilor defecţiuni ale utilajului. este uşor de aplicat. la acele utilaje pentru care se execută activităţi de reparaţii. indiferent de starea de funcţionalitate a utilajului în momentul intrării în reparaţie. cu ocazia efectuării reviziei tehnice. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 106 . metoda după revizie. Felul. Conform normelor în vigoare. categoriile de reparaţii (FT 2).Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. evitându -se executarea reparaţiilor la acele utilaje unde starea lor tehnică nu impune acest lucru. DEZAVANTAJE necesită un volum mai mare de muncă pentru întocmirea documentaţiei tehnice necesare aplicării metodei. Metode de organizare a reparării. 20 METODE DE ORGANIZARE ŞI EXECUTARE A REPARĂRII ÎN SISTEMUL PREVENTIV-PLANIFICAT 1. AVANTAJE permite efectuarea reparaţiilor pe baza unei documentaţii bine întocmite. Avantajul metodei constă în faptul că permite constatarea gradului de uzură a utilajului. sau de către persoane specializate în executarea acestor operaţii. ridică nejustificat costul reparaţiilor. Sistemul de întreţinere şi reparare preventiv -planificat se poate efectua cu ajutorul a două metode: metoda standard. sunt următoarele: Întreţinerea şi supravegherea zilnică se execută de către persoanele care lucrează pe utilajele din secţiile de producţie. care se execută în cadrul sistemului reparaţiilor p reventive planificate. Pentru stabilirea felului reparaţiilor ce vor fi executate se întocmeşte mai întâi ciclul de reparaţii al fiecărei categorii de utilaje în parte. are eficienţă ridicată pentru întreprinderile care au în dotare un numă r mare de maşini şi utilaje. fără ca starea lor tehnică să impună acest lucru. Metoda după revizie constă în faptul că volumul şi conţinutul reparaţiilor se determină în urma unei revizii tehnice.

recondiţionate sau înlocuite. reparaţii curente de gradul 2 (Rc2). asigurându -se funcţionarea normală a maşinii până la prima reparaţie planificată. verificarea şi reparaţia dispozitivelor de ungere şi răcire. în scopul determinării stării tehnice a maşinii. schimbarea uleiului. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 107 . înaintea unei reparaţii curente sau capitale. Reparaţia curentă cuprinde lucrările ce se execută periodic.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CATEGORII DE REPARAŢII ÎNTREŢINERE ŞI SUPRAVEGHERE REVIZIE TEHNICĂ (Rt) REPARAŢIE CURENTĂ (Rc) REPARAŢIE CAPITALĂ (Rk) GRADUL I (Rc1) GRADUL II (Rc2) Revizia tehnică Rt (tabelul 1) cuprinde operaţiile ce se execută. reglajul echipamentului electric. pentru a se asigura în continuare funcţionarea normală a acestuia. reparaţiile curente se împart în : reparaţii curente de gradul 1(Rc1). reglarea sistemului de comandă electric şi hidraulic. sistemul de ungere şi de răcire. precizia de funcţionare etc. se pot executa şi unele operaţii de reglare şi consolidare a unor piese şi subansambluri. în mod planificat. La reparaţiile curente de gradul 2 volumul lucrărilor este mai mare. în cadrul reviziei tehnice. Reparaţia curentă (Rc ) (FT 2) reprezintă ansamblul de măsuri luate pentru înlocuirea unor piese componente sau subansambluri uzate ale maşinilor. verificarea şi repararea pieselor motorului electric. vopsirea. operaţii ce urmează a se efectua cu ocazia primei reparaţii planificate. parţială a unor subansambluri uzate. utilajelor şi instalaţiilor în vederea menţinerii caracteristicilor funcţionale ale acestora. Aceste revizii tehnice fiind de scurtă durată este indicat să se execute când maşinile sunt oprite (în schimburile nelucrătoare). spălarea pieselor provenite de la mecanismele demontate şi remedierea defectelor de suprafaţă. Pe lângă determinarea stării tehnice. de pe suprafeţele de ghidare şi ajustarea penelor şi a adaosurilor. executându -se în afară de lucrările de mai sus şi. În funcţie de mărimea intervalului de timp d e funcţionare între reparaţii. Totodată se verifică instalaţiile de comandă. recondiţionarea sau înlocuirea unor piese componente sau chiar înlocuirea. La reparaţiile curente de gradul 1 se execută următoarele operaţii: reparaţia apărătorilor. spălarea. repararea sau înlocuirea aparatajului de pornire. următoarele operaţii: repararea sau înlocuirea lagărelor sau a rulmenţilor. în scopul înlăturării uzurii materiale sau a unor deteriorări locale prin repararea. utilajului sau instalaţiei şi a principalelor. de importanţa lucrărilor ce se execută şi volumul pieselor şi subansamblurilor reparate. recondiţionarea sau înlocuirea pieselor uzate de mică importanţ ă. răzuirea loviturilor.

sau subansambluri componente ale maşinii. înlăturarea micilor defecţiuni. .De cele mai multe ori nu necesită oprirea instalaţiei. curele etc. . verificarea preciziei de lucru. de importanţă mare pentru fabricaţie. reglaje. Să constate şi să elimine cauzele care ar putea conduce la apariţia unor eventuale defecţiuni. Reparaţia capitală (Rk) (FT 2) reprezintă gama de lucrări ce se execută în mod planificat.Cele zilnice se fac de operator. supraveghere. în scopul menţinerii parametrilor nominali şi preîntâmpinării ieşirii maşinii sau utilajului din funcţiune înainte de termen.Această inspecţie permite obţinerea unui mare volum de informaţii care trebuie consemnate şi utilizate la întocmirea programelor de inspecţie. În cadrul reparaţiei capitale. Tabelul 1 Tipul operaţiei Examinare Ce urmăreşte Să constate şi să elimine cauzele care ar putea produce o funcţionare necorespunzătoare. etc. 6 luni ± 2 ani Controlul de calitate Prevederea opririlor şi defecţiunilor. Se urmăreşte zgomotele anormale în timpul funcţionării. Descoperirea defecţiunilor înainte ca acestea să afecteze calitatea produsului. demontarea parţială sau totală. pe lângă lucrările prevăzute la reparaţiile curente se execută: demontare de pe fundaţie. utilajului sau instalaţiei. respectiv a unuia sau mai multor agregate.Se execută asupra maşinilor cu indice mare de utili zare. şi redarea în funcţiune. cu cost mai mare de funcţionare. după expirarea ciclului de fun cţionare prevăzut în normativ. . remontarea. jocurile vizibile. lanţuri. . uzuri ale echipamentelor de antrenare (came.). Se execută la cererea unităţii de producţie când utilajul a început să se abată de la parametri iniţiali sau după o ins pecţie generală. răzuirea pieselor supuse la frecare. care nu mai pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi precizie. Când se face Zilnic şi săptămânal Cum se face Curăţire. . Mica inspecţie 2 ± 6 luni Inspecţie generală Constată şi remediază defecţiunile mici. care trebuie să lucreze în condiţii foarte dure. montarea pe fundaţie. ungerea şi reglajul. înlocuirea sau reparaţia echipamentului electric.Necesită oprirea instalaţiei cu acordul compartimentului de producţie pentru a nu periclita realizarea planului de producţie.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Conţinutul şi modul de executare a reviziilor tehnice. probele şi rodajul mecanic (atun ci când este cazul). repararea batiurilor sau a pieselor de bază. iar cele săptămânale de persoane specializate. . Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 108 .Se face curăţirea. recondiţionarea sau înlocuirea parţială sau totală a pieselor uzate. vopsirea suprafeţelor exterioare. ungere.

inundaţii. Reparaţiile de avarii se execută de fiecare dată când utilajele se defectează ca urmare a proastei utilizări sau întreţineri sau din cauza unor calamităţi naturale: cutremure. cu condiţia ca valoarea totală a reparaţiei capit ale. utilajului sau instalaţiei respective. inclusiv cheltuielile pentru îmbunătăţiri şi modernizări să nu depăşească valoarea maximă de mai sus. fiind impuse de scoaterile neprevăzu te din funcţiune a acestora datorită unor căderi accidentale. reparaţiile neexecutate la timp. însă valoarea acestei reparaţii nu trebuie să depăşească 60% din valoarea de înlocuire a maşinii. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 109 .). se recomandă şi efectuarea unor lucrări de modernizare a utilajului. etc. exploatarea neglijentă. Reparaţiile accidentale (Ra ) sunt intervenţiile care se efectuează la intervale de timp nedeterminate. Cauzele accidentelor pot fi: oboseala materialelor care provoacă schimbarea structurii materialelor şi deci a caracteristicilor mecanice (rezistenţă.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII IMPORTANT Cu ocazia reparaţiilor capitale se pot înlocui circa 50% din pie sele componente. reparaţiile executate necorespunzător. O dată cu efectuarea reparaţiilor capitale se pot aduce unele îmbunătăţiri şi modernizări. incendii. reparaţiile de avarii. reparaţiile de renovare. elasticitate etc. Cu ocazia acestor reparaţii. în cadrul întreprinderilor se mai execută şi alte tipuri de intervenţii tehnice cum sunt: reparaţiile accidentale. întreţinerea necorespunzătoare. În afara intervenţiior tehnice cuprinse în sistemul preventiv -planificat. Reparaţiile de renovare se efectuează la utilajele care au trecut prin mai multe reparaţii capitale şi au un grad ridicat de uzură fizică.

În acest fel se poate aproviziona un stoc minim de subansambluri care pot fi montate atunci când este nevoie.). în timpul scoaterii de pe fundaţie. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 110 . Pentru fiecare fel de reparaţie. deoarece maşina. Avantajul acestei metode constă în aceea că suprimă cheltuielile şi intervalele de timp consumate cu transportul utilajelor de la locul de producţie până la atelierul de reparaţii. Înlocuirea subansamblurilor gata reparate aduce o scurtare simţitoare a duratei reparaţiilor. Metoda lucrului în schimburi continue este metoda în două sau trei schimburi. Creşterea calităţii lucrărilor de reparaţii şi reducerea duratei de execuţie a acestora depinde foarte mult de metoda utilizată în executarea activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor. Metoda aceasta se poate aplica însă şi pentru maşinile şi utilajele mici de ateliere. astfel: când utilajul este exploatat într -un schimb sau două. se poate mic şora precizia de la lucru etc.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 2. Subansamblurile demontate se recondiţionează în atelierele de reparaţii şi se păstrează devenind astfel subansambluri de rezervă pentru viitoarele reparaţii. în raport cu volumul lucrărilor de executat şi condiţiile de execuţie. pe subansambluri. se aplică în cazurile când există mai multe maşini şi utilaje identice. iar când utilajul este exploatat în trei schimburi. astfel că în fiecare repaus se repară un subansamblu. Metoda lucrărilor simultane constă în defalcarea lucrărilor de reparaţii pe mai multe grupe de operaţii şi se încredinţează fiecare grupă de operaţii unei echipe specializate. utilajelor şi instalaţiilor care nu pot fi scoase din procesul de producţie. dereglări. Operaţiile desfăşurându -se în paralel se scurtează simţitor timpul total de reparaţie. reparaţia se execută în repausul dintre schimburi. utilajelor şi instalaţiilor mari. care se aplică ori de câte ori trebuie ca reparaţia maşinii. transportului şi al reintroducerii pe fundaţie. Metode de executare a reparaţiilor. strangulări în producţie etc. la care este o rganizată deplasarea echipelor reparatoare împreună cu sculele necesare la locul de amplasare a lor în plus. utilajul sau instalaţia în reparaţie se scoate din funcţiune numai în perioada necesară pentru demontarea şi montarea subansamblurilor respective. Metoda necesită însă o tehnologie bine întocmită pentru a se evita suprapunerile dintre operaţii. pentru a căror deplasare nu există mijloace de transport necesare. sau a căror deplasare este costisitoare. se pot întâmpla accidente. se vor putea alege una din următoarele metode de reparaţii: Metoda reparaţiilor pe loc . Reparaţia se execută în repausul programului de muncă. utilajului sau instalaţiei să se realizeze într -un termen foarte scurt (accidente. reparaţia se execută parţial. Această metodă permite o specializare a personalului muncitor în executarea unor anumite operaţii şi aplicarea unei tehnologii unitare de reparare. Metoda executării reparaţiilor în timpul repausului se aplică la executarea reparaţiilor maşinilor. Metoda reparaţiilor prin înlocuirea de su bansambluri . care se aplică în general la reparar ea maşinilor. deteriorări.

mortalitatea. n(t) ± numărul utilajelor rămase în funcţiune la momentul t. 21 ACŢIUNI DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE 1. Cheltuieli minime de întreţinere şi reparare CRITERII DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE Siguranţa în funcţionare Durate minime de menţinere în reparaţii În acest sens. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 111 . probabilitatea de a avea o înlocuire sau mai multe în locuiri într -o perioadă de timp. Noţiuni de optimizare. dintre care cei mai utilizaţi sunt următorii: funcţia de supravieţuire. Funcţia de supravieţuire v(t) exprimă ponderea utilajelor rămase în funcţiune la momentul t din totalul utilajelor puse în funcţiune la momentul 0.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. n(0) ± numărul utilajelor puse în funcţiune la momentul 0. teoria uzurii aleatoare foloseşte o gamă largă de indicatori de uzură aleatoare. durata medie de viaţă. Acest indicator se determină cu relaţia: v(t) = n(t) / n(0) în care: v(t) este funcţia de supravieţuire. probabilitatea de avarie. datorită ieşirilor accidentale din funcţiune. probabilitatea condiţionată de avarie. Definiţie: Prin optimizarea activităţii de întreţinere şi reparare se înţelege un ansamblu de măsuri care trebuie adoptat pentru asigurarea funcţionării utilajelor d in dotarea unei întreprinderi pe baza unor criterii de optimizare determinate .

Fig. n(t) ± numărul utilajelor la momentul t.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Pe baza cunoaşterii funcţiei de sup ravieţuire se poate determina probabilitatea contrară I(t). Reprezentarea grafică a funcţiei de supravieţuire. b).t) faţă de numărul utilajelor puse în funcţiune la momentul 0. acest indicator se determină după relaţia: m(t) = n(t-1) ± n(t) în care: n(t-1) este numărul utilajelor la momentul t-1. (fig. Relaţia de calcul este următoarea: pc(t) = [n(t-1) ± n(t)] / n(t-1) Uzura utilajelor poate fi aproximativ constantă v(t) = 0. 1. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 112 . Acest indicator se determină cu relaţia : I(t) = 1 ± v(t) Mortalitatea utilajelor m(t) exprimă numărul utilajelor ieşite din funcţiune între două momente consecutive de timp (t-1. t). care exprimă ponderea utilajelor scoase din funcţiune la momentul t faţă de momentul 0. 1. (fig. Relaţia de calcul este următoarea: p(t) = n(t-1) ± n(t) / n(0) Probabilitatea condiţionată de avarie p c(t) exprimă ponderea utilajelor scoase din funcţiune în perioada (t-1. 1. Probabilitatea de avarie p(t) exprimă ponderea utilajelor scoase din funcţiune în intervalul (t-1. sau urmează o lege de distribuţie exponenţială v(t) = e-Įt. a).t) faţă de numărul utilajelor existente în funcţiune la momentul t.

2. Aceste utilaje cu caracteristici t ehnologice asemănătoare diferă între ele prin costurile lor de achiziţie. După stabilirea costului mediu pentru fiecare utilaj care ar putea fi achiziţionat. din mai multe tipuri de utilaje cu caracteristici tehnologice asemănătoare. întreţinere şi reparare este următoarea: k = ( Ai + Cij ) / m·n în care: Ai sunt cheltuielile de achiziţionare a utilajului la achiziţia i. Acest moment optim se determină cu ajutorul următoarei relaţii de calcul: Cn+1 > (A + Cj ) / Ȗ j-1 în care: Cn+1 ± reprezintă cheltuielile de întreţinere şi reparare a utilajului în anul n+1 de funcţionare. Relaţia costului mediu de achiziţie. cu altul nou ceea ce presupune alegerea tipului optim de utilaj care -l va înlocui pe cel scos din funcţiune. Rezultă că momentul optim de înlocuire este dat de anul anterior celui pentru c are cheltuielile de întreţinere şi reparare depăşesc suma cheltuielilor de achiziţie. Funcţionarea în condiţii de eficienţă a utilajelor este limita tă în timp. Alegerea tipului optim de utilaj care urmează să fie înlocuit. Cij sunt cheltuielile de întreţinere şi reparare a utilajului în achiziţionarea i şi în anul j de funcţionare. Se pune deci problema a legerii momentului optim de înlocuire. Rezultă că tipul optim de utilaj care va trebui achiziţionat va fi dat de criteriul costului mediu mini m de achiziţie. A ± reprezintă cheltuielile de achiziţie a utilajului la ultima achiziţionare. întreţinere şi reparare. sau cu alte cuvinte a acelui moment de la care funcţionarea utilajului nu mai este eficientă. întreţinere şi funcţionare actualizate. Alegerea momentului optim de înlocuire a utilajelor. Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII O politică optimă de întreţinere şi reparare a utilajelor trebuie să rezolve şi problema înlocuirii utilajului scos din funcţiune. m este numărul de achiziţionări ale utilajului. prin costurile de întreţinere şi reparare şi prin duratele lor medii de viaţă. Ȗ = 1 /1+d. 3. deoarece de la un moment dat uzura fizică a acestuia impune efectuarea unor cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea acestuia foarte mari. întreţinere şi reparare pe o perioadă de timp. n este numărul de ani de folosire a utilajului între două achiziţionări. se alege utilajul cu costul mediu minim de achiziţie. Cj ± reprezintă cheltuielile de întreţinere şi reparare în anul j de funcţionare al ultimei achiziţii. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 113 . folosit în scopul actualizării cheltuielilor. fapt ce determină scoaterea lui din funcţionare şi înlocuirea cu un utilaj nou. unde d reprezintă procentul de taxe şi dobânzi cumulate.

precum şi a deplasărilor relative ale organelor de maşini. utilajul va fi ferit de orice sursă de căldură (raze solare. 22 RECEPŢIA UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR DUPĂ REPARAŢII După ce au fost supuse unor operaţii de reparare. utilajul va funcţiona cel puţino oră la turaţie maximă pentru ca elementele sale să atingă temperatura apropiată de temperatura de regim. dacă filtrele sunt corect montate şi supapele funcţionează. de răcire şi a sistemelor hidraulice şi pneumatice.02 mm/1000mm) . Aceste probe constau în: verificarea geometrică a dimensiunilor. verificarea preciziei de prelucrare sau de l ucru a utilajului. verificarea formei şi dimensiunilor. utilajele şi instala ţiile se supun probelor de încercare şi recepţie. radiatoare). aparatele şi dispozitivele de control vor fi ţinute în aceeaşi încăpere înainte de folosire. pentru a avea aceeaşi temperatură cu piesele utilajului.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FIŞA DE DOCUMENTARE NR. ferit de curenţii de aer şi variaţii de temperatură. Verificarea preciziei geometrice a unui utilaj se face respectând următoarele condiţii: într-un loc ferit de trepidaţii. se verifică poziţionarea orizontală a utilajului folosindu -se o nivelă cu bulă de aer (abaterea acceptată la această verificare este de 0. la instalaţiile hidraulice se verifică dacă pompele de ulei au debit. verificarea legăturilor electrice ce trebuie să fie conectate conform schemei constructive a utilajului. se verifică dacă motoarele electrice şi pompele de ulei au sensul de rotaţie corect. care constau în următoarele verificări: racordarea corectă la instalaţia de forţă sau electrică. se verifică dacă funcţionează corect comenzile utilajului. verificarea sistemelor de ungere. Înainte de pornirea utilajului trebuie luate o serie de măsuri de siguranţă . se verifică dacă lanţurile de tracţiune şi curelele sunt bine întinse. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 114 .

acoperirea suprafeţelor cu straturi superficiale. Un rodaj corect îndeplineşte următoarele condiţii: evită griparea. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 115 .sau macrogeometrie ale pieselor conjugate. Rodajul nu lasă urme dacă sunt respectate condiţiile: evitarea procedeelor de prelucrare pentru remedierea pieselor care favorizează formarea microfisurilor. vibraţiile. modul de pornire al utilajului. precum şi asupra duratei de funcţionare a maşinii sau utilajului. prin care se urmăreşte: verificarea nivelului de prelucrare a suprafeţelor în contact. Scurtarea timpului de rodaj se face prin: Folosirea coroziunii controlate limitate la punctele calde. Evitarea gripării se face prin reducerea temperaturii şi a vitezei în punctele de contact folosind uleiuri de ungere cu antigripanţi sau cu depuneri de grafit pe suprafeţele în contact. prin uzura produsă în condiţii mai uşoare decât cele normale. zgomotul. Folosirea abraziunii controlate. încălzirea lagărelor. Rodajul este o etapă obligatorie în scopul cercetării defectelor de micro . durează cât mai puţin. La probele de lucru ale unui utilaj se execută cel puţin două piese pentru operaţia executată pe acel utilaj. Rodarea utilajelor este operaţia iniţială de funcţionare ce are o influenţă h otărâtoare asupra comportării ulterioare.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Prima verificare a unui utilaj constă în controlul de mers în gol. nu lasă urme care afectează durata de funcţionare sau pe rformanţele utilajului. Perioada de rodaj este o necesitate deoarece eliminarea defectelor de formă este făcută controlat. Rodarea cu aditivi. respectarea regimurilor de lucru. precum şi jocurile existente. evitarea montării pieselor care au microfisuri pe suprafeţe. Folosirea unor lubrifianţi cu putere de ungere mare.

Scrieţi în dreptul afirmaţiilor de mai jos: litera A dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. În cazul când consideraţi că afirmaţia este falsă transformaţi -o în una adevărată.. e)«««««««««««««««. g)««««««««««««««««««««««« h)««««««««««««««««««««««« 2. c) Durabilitatea unei piese scade odată cu creşterea durităţii. c)«««««««««««««««.. dintre piesele ce formează ajustaje. Enumeraţi factorii care contribuie la uzura pieselor: a)««««««««««««««««««««««« b)««««««««««««««««««««««« c)««««««««««««««««««««««« d)««««««««««««««««««««««« e)««««««««««««««««««««««« f)«««««««««««««««««««««««.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FACTORII CARE CONTRIBUIE LA UZURA PIESELOR FIŞĂ DE LUCRU LUCRAŢI CÂTE DOI Timp de lucru: 20 minute 1.. a)«««««««««««««««. b)«««««««««««««««.. 3. a) Aşchierea cu peste 15 m/min duce la îmbunătăţirea rezistenţei la uzură.. Identificaţi avantajele frecării fluide. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 116 . d)«««««««««««««««. d) Jocurile. provoac ă încălzirea şi ruperea filmului de lubrifiant. b) Oţelurile aliate au o slabă rezistenţă la uzură. litera F dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.

Indicaţi principalele mijloace de care trebuie să se folosească compartimentul de întreţinere pentru atingerea obiectivelor: a) «««««««««««««««««««.. Sarcinile sectorului de întreţinere şi reparare trebuie să se facă simţite: a) înainte de producerea uzurii. 2.. c) «««««««««««««««««««. b) «««««««««««««««««««. e) «««««««««««««««««««..NECESITATEA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE FIŞĂ DE LUCRU LUCRAŢI CÂTE DOI Timp de lucru: 15 minute Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII I. Înlăturarea uzurii morale. Completaţi în tabelul de mai jos obiectivele întreţinerii şi reparaţiei utilajelor: Obiectivele întreţinerii şi reparaţiei utilajelor dintr -o întreprindere sunt: 3. II. d) «««««««««««««««««««. Definiţi sistemul de întreţinere şi reparare . se face prin: a) modernizarea utilajului existent.. 2. c) folosirea în caz de necesitate Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 117 . b) după producerea uzurii. c) înainte şi după producerea uzurii. a unui utilaj.. Încercuiţi litera răspunsului considerat corect: 1. b) folosirea intensivă a acestuia. Răspundeţi cerinţelor de mai jos: 1.

lucrările de întreţinere se execută permanent ± de către personalul «..(1)«. lista de referinţe la piesele de rezervă şi alte «.. Răspundeţi cerinţelor de mai jos: 1. b) ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««.. 2. Documentaţia de întreţinere conţine «.(3)«. de întreţinere. II.(2)«. e) ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII MANAGEMENTUL ÎNTREŢINERII PREVENTIV-PLANIFICATE FIŞĂ DE LUCRU LUCRAŢI CÂTE DOI Timp de lucru: 20 minute I.. scopul este de a elabora instrucţiuni cu privire la: 2. Pentru a organiza activitatea de întreţinere este nevoie de: a) ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««.. utilaj sau instalaţie. c) ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« d) ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««. În activitatea de concepţie a activităţii de întreţinere . în conformitate cu normele prevăzute pentru fiecare maşină. f) «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««.. maşina şi u tilajul şi periodic ± de către «.. Completaţi spaţiile lipsă cu cuvinte astfel încât afirmaţiile să fie adevărate: 1. care pot fi elaborate în faza premergătoare.(4)«. În funcţie de importanţă şi complexitate... Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 118 .

.. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 119 ... Defectele de exploatare sunt influenţate în mică măsură de vibraţii şi oboseala materialului....FIŞĂ DE EVALUARE LUCRAŢI INDIVIDUAL Numele şi prenumele elevului:..... Notă: Un punct se acordă din oficiu.. b) «««««««««««««««««««««««.. (5 puncte) 1.. Clasa a ...DETECTAREA DEFECTĂRII UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII .... Defectele de execuţie sunt greu de depistat în timpul fabricaţiei... Scrieţi în dreptul afirmaţiilor de mai jos: lite ra A dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată... defectele pot fi de patru tipuri.. 5. 2. Defectele de montaj depind de cunoştinţele şi conştiinciozitatea lucrătorilor. Completaţi în acest sens schema de mai jos: (2 puncte) 2. Timp de lucru: 15 minute I. Defectele de concepţie sunt greu de descoperit. După criteriul provenienţei defectului. Răspundeţi cerinţelor de mai jos: (4 puncte) 1. de depozitarea (2 puncte) II....... 4... Indicaţi două exemple de defecte de execuţie cauzate necorespunzătoare a pieselor: a) «««««««««««««««««««««««.. ..... 3.. La proiectarea şi fabricarea utilajelor de producţie trebuie create astfel de condiţii încât să fie necesar un maxim de cheltuieli pentru întreţinere şi reparare...... litera F dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă...

prin costurile de întreţinere şi reparare şi prin duratele lor medii de v iaţă. cu altul nou ceea ce presupune o alegere. care stau la baza optimizării activităţii de întreţinere şi reparare. Indicaţi criteriile. n(0) «««««««««««««««««« 4... întreţinere şi reparare pe o perioadă de timp. Redaţi relaţia costului mediu de achiziţie. Rezultă că tipul optim de utilaj care va trebui achiziţionat va fi dat de criteriul costului mediu minim de achiziţie. explicaţi termenii utilizaţi: v(t) = n(t) / n(0) în care: v(t) ««««««««««««««««««. Definiţi conceptul de optimizarea activităţii de întreţinere şi reparare completând în spaţiul liber de mai jos: Definiţie: 2. Fiind dată relaţia de mai jos. n(t) «««««««««««««««««. O politică optimă de întreţinere şi reparare a utilajelor trebuie să rezolve şi problema înlocuirii utilajului scos din funcţiune. cost ce poate fi calculat. întreţinere şi reparare.ACŢIUNI DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE FIŞĂ DE LUCRU Timp de lucru: 20 minute LUCRAŢI PE GRUPE Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Răspundeţi cerinţelor de mai jos: 1. completând schema de mai jos: CRITERII DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE 3. Aceste utilaje cu caracteristici tehnologice asemănătoare diferă între ele prin costurile lor de achiziţie. k= Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 120 .

c) folosind acelaşi loc de muncă în cazul demontării complete. 3.. Demontarea utilajelor şi instalaţiilor prin utilizarea metodei pe bandă se realizează: a) folosind acelaşi loc de muncă. c) spălarea. vitezei şi a presiunii de lucru. demontarea. temperaturii. b) natura defectului.. 2. modul de rezolvare şi numărul desenului . Constatarea stării tehnice prin metoda măsurărilor speciale constă în măsurarea : a) vibraţiilor. c) ««««««««««««««««««. Precizaţi care sunt cele patru elemente care stau la baza metodelor fizico -chimice a) ««««««««««««««««««. Încercuiţi litera răspunsului considerat corect. Demontarea penelor înclin ate (cu cioc) se poate face: a) prin batere. prespălarea. Odată cu întocmirea schiţei. UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR PENTRU REPARARE FIŞĂ DE EVALUARE Timp de lucru: 15 minute Elevul«««««««««««««««« LUCRAŢI INDIVIDUAL I.. 5. demontarea.. c) vibraţiilor. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 121 . d) ««««««««««««««««««« II. 1. câte 0.. se va trece în foaia de constatare: a) numărul pieselor. curăţirea.. Răspundeţi cerinţelor de mai jos: (4 puncte. constatarea defectelor şi sortarea pieselor. b) prin încălzire la 120 oC. Notă: Un punct se acordă din oficiu. c) cu extractoare cu acţiune dinamică. presiunii de lucru şi a cantităţii de lubrifiant consumată. b) prespălarea. 4. Indicaţi metodele prin care se face constatarea stării tehnice a utilajelor co mpletând următoarea schemă: Constatarea stării tehnice a utilajelor şi instalaţiilor se face prin următoarele metode: 2. b) ««««««««««««««««««. b) zgomotelor. constatarea defectelor şi sortarea. curăţirea. câte un punct pentru fiecare răspuns corect). vitezei şi a presiunii de lucru. natura şi mărimea defectului . c) numărul desenului. demontarea. numărul pieselor şi locul unde se află defectul . pentru piesele ce se vo r recondiţiona. zgomotelor. b) folosind mai multe locuri de muncă. 1.5 puncte pentru fiecare răspuns corect). spălarea şi constatarea defectelor. (5 puncte.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII PREGĂTIREA MAŞINILOR. Operaţiile pregătitoare care se efectuează în vederea reparării utilajelor sunt : a) primirea pentru reparare.

.FIŞĂ DE LUCRU Timp de lucru: 15 minute I. c) utilajele sunt relativ mici. Răspundeţi cerinţelor de mai jos: 1. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 122 . 2. Indicaţi 5 (cinci) avantaje ale sistemului centralizat: a) ««««««««««««««..«««««««««««««««««««. Timpul de staţionare în reparaţie este: a) bine stabilit.«««««««««««««««««««.«««««««««««««««««««. 3. în întreprinderile: a) mici (mai puţin de 100 utilaje).ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE REPARARE A UTILAJELOR LUCRAŢI PE GRUPE Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII . b) mijlocii...«««««««««««««««««««.. c) orientativ. b) nu există forţă de muncă suficientă.. e) ««««««««««««««. II. b) în funcţie de cerinţele beneficiarului. în gen eral. c) ««««««««««««««. oprirea simultană.. Indicaţi metodele de organizare a activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor completând diagrama de mai jos: METODE DE ORGANIZARE 2. b) ««««««««««««««.. d) ««««««««««««««. 3. În funcţie de specificul fabricaţiei şi al liniilor tehnologice se adoptă două tipur i de opriri pentru efectuarea reparaţiilor: oprirea eşalonată... Organizarea reparaţiilor de tip centralizat se foloseşte. Metoda reparaţiilor la banc se utilizează atunci când: a) se cere o remediere urgentă. Precizaţi când se utilizează fiecare tip de oprire. Încercuiţi litera răspunsului considerat corect. c) mari (mai mult de 150 utilaje).«««««««««««««««««««. 1.

Sistemul de reparaţii preventiv -planificat admite modificarea continuă a termenelor de reparaţie în raport cu: a) statistica defectării utilajelor.FIŞĂ DE EVALUARE Timp de lucru: 15 minute LUCRAŢI INDIVIDUAL Elevul«««««««««««««««« I.(1)«. b) au gabarit foarte mare. Notă: Un punct se acordă din oficiu. reglarea sistemului de comandă. Metoda reparaţiilor pe loc se aplică. c) rezultatul verificărilor şi al controlului planificat. 2. din valoarea de înlocuire a maşinii. în general. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 123 . c) Ra şi demontarea parţială. Scrieţi în dreptul afirmaţiilor de mai jos: litera A dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 3. din piesele componente. Metoda reparării prin lucrări simultane constă în : a) desfăşurarea lucrărilor în serie. b) recondiţionarea sau înlocuirea lagărelor sau rulmenţilor. 2. În cadrul R k se vor efectua şi lucrările prevăzute la : a) Rt şi înlocuirea parţială sau totală a pieselor uzate. însă valoarea acestei reparaţii nu trebuie să depăşească «. Metoda de executare a reparaţiilor după revizie constă în faptul că «. 2.(2)«. III. repararea pieselor de mică importanţă. litera F dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.(3)«. utilajelor sau instalaţiilor care : a) au fost defectate accidental. II. recondiţionarea sau repararea pieselor de mică importanţă. Încercuiţi litera răspunsului considerat corect. (5 puncte. şi conţinutul reparaţiilor se determină în urma unei «.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII SISTEME ŞI METODE DE ORGANIZARE ŞI EXECUTARE A REPARĂRII ÎN SISTEMUL PREVENTIV-PLANIFICAT . b) Rc şi demontarea de pe fundaţie. Reparaţiile de avarii se execută de fiecare dată când utilajele se defe ctează ca urmare a proastei utilizări sau întreţineri sau din cauza unor calamităţi naturale . utilajului sau instalaţiei respective. Completaţi spaţiile libere cu cuvinte astfel încât afirmaţiile să fie adevărate. b) desfăşurarea lucrărilor în paralel.(4)«. b) rezultatul verificărilor zilnice. c) spălarea. 4. câte un punct pentru fiecare răspuns corect): 1. 5. c) desfăşurarea lucrărilor în serie şi paralel.. La Rc1 se execută următoarele operaţii : a) spălarea. c) sunt de neînlocuit în sistemul de producţie. Cu ocazia reparaţiilor capitale se pot înlocui circa «. la reperarea maşinilor. (2 puncte): 1. volumul şi conţinutul reparaţiilor ce se fac la metoda standard se stabilesc cu ocazia efectuării reparaţiilor curente. (2 puncte): 1. Felul.

b) «««««««««««««««««««««««««««««««««««. se poate calcula cu relaţia: a) N max = (1«3)L.FIŞĂ DE LUCRU Timp de lucru: 10 minute LUCRAŢI INDIVIDUAL I... Indicaţi sarcinile compartimentului de aprovizionare din cadrul sectorului de întreţinere şi reparare: a) «««««««««««««««««««««««««««««««««««. III. b) scule. necesare pentru buna desfăşurare a activităţii de întreţinere şi reparare. c) dispozitive şi instalaţii auxiliare. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 124 . c) «««««««««««««««««««««««««««««««««««« II..(2)«. b) «««««««««««««««««««««««««««««««««««. Producătorul de utilaj are datoria să indice în catalogul maşinii piesele de schimb şi «. O piesă se înlocuieşte când uzura sa a atins o anumită valoare numită uzură «.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PISE DE SCHIMB . b) N max = (3«4)L. 1.. În afara pieselor şi subansamblelor de schimb în depozite mai sunt stocate: a) scule. dispozitive şi maşini unelte folosite la producţia de piese de schimb. Precizaţi care sunt cele trei probleme ce se pun în organizarea activităţii de piese de schimb: a) «««««««««««««««««««««««««««««««««««... 2.. lor de funcţionare.. Încercuiţi litera variantei de răspuns considerată corectă: 1. Răspundeţi cerinţelor de mai j os: 1. c) «««««««««««««««««««««««««««««««««««« 2. dispozitive şi semifabricate folosite la producţia de piese de schimb.(1)«. 2. Stocul maxim de piese de schimb. c) N max = (4«7)L. Completaţi spaţiile libere cu cuvinte astfel încât afirmaţiile să fie adevărate .

3. III.. b) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. după repararea unui utilaj. Răspundeţi cerinţelor de mai jos: 1.. maşinile utilajele şi instalaţiile se supun unor probe de încercare ce constau în: a) ««««««««««««««««««««««««««««««««««.....FIŞĂ DE LUCRU Timp de lucru: 20 minute LUCRAŢI PE GRUPE I. b) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. c) «««««««««««««««««««««««««««««««««««. UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR DUPĂ REPARARE . sau cu depuneri de «. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 125 . Afirmaţiile false se vor transforma în afirmaţii adevărate. La probele de lucru ale unui utilaj se execută cel puţin două piese..(3)«. Precizaţi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un rodaj executat corect: a) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. c) «««««««««««««««««««««««««««««««««««. Completaţi spaţiile libere cu cuvinte astfel încât afirmaţia să fie adevărată . Rodajul este o etapă obligatorie în scopul corectării defectelor de formă ale suprafeţelor pieselor.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII RECEPŢIA MAŞINILOR. constă în controlul de mers în sarcină.. 1.. II.(2)«. 2.. Dup ce au fost supuse unor operaţii de reparare.(1)«... Scrieţi în dreptul afirmaţiilor de mai jos: litera A dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. şi a vitezei în punctele de contact folosind uleiuri de ungere cu «. Evitarea gripării se face prin reducerea «. 2. Prima verificare. litera F dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. pe suprafeţele în contact.

acurateţea reprezentărilor tehnice. Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de parcurgerea modulului. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune/modifica programul propriu de învăţare. complex.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 8. fişe de autoevaluare. metoda exerciţiilor practice Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fişe de observaţie şi fişe de lucru. observarea independentă). cum ar fi: realizarea unor miniproiecte din domeniul calificării citirea. activităţile de învăţare ± predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. recomandăm ca în procesul de învăţare ± predare să se utilizeze cu precădere metode bazate pe acţiune . interactiv şi centrat pe elev. Evaluarea trebuie să fie de tip continuu. pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice. Utilizarea metodelor explorative (observarea directă. poate conduce la dobândirea de către elevi a competenţelor specifice calificării. modul de organizare a ideilor şi a materialelor într -un proiect. activitate care permite evaluarea conceptelor. În parcurgerea modulului. capacităţilor. ca instrument de evaluare flexibil. autoevaluarea. SUGESTII METODOLOGICE. corelată cu crite riile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională corespunzător calificării. miniproiectul ± prin care se evaluează metodele de lucru. investigaţia. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 126 . Îndrumări privind modalităţile de evaluare Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă ş i la condiţiile de aplicabilitate din SPP . iar ca metode de evaluare recomandăm: observarea sistematică a comportamentului elevilor. teste de evaluare. se va utiliza atât evaluarea de tip formativ. a programelor Power Point şi a altor programe de grafică şi prezentare a diferitelor materiale. cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare. cât şi cea de tip sumativ.uri. atitudinilor lor faţă de o sarcină dată. scheme şi fişe de lucru. portofoliul. integrator. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei. a materialelor şi a instrumentelor. realizarea şi interpretarea unor schiţe. ca o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. SOLUŢII ALE ACTIVITĂŢILOR Sugestii metodologice Pentru dobândirea de către elevi a competenţelor prevăzute în SPP -uri.

c) ± F. c) calitatea lubrifianţilor. datorită avariilor. e) economie de lubrifianţi. b) calitatea materialelor prelucrate. calitatea şi continuitatea producţiei. limitarea la un nivel minim a cheltuielilor efectuate cu lucrările de întreţinere şi reparaţii. îndreptate în scopul menţinerii în stare de funcţionare o perioadă cât mai mare de timp formează sistemul de întreţinere şi reparare. Activitatea 2 ± Fişă de lucru I. 2. a) ± A. Obiectivele întreţinerii şi reparaţiei utilajelor : Obiectivele întreţinerii şi reparaţiei utilajelor dintr -o întreprindere sunt: menţinerea stării utilajului la parametrii care să asigure cantitatea. b) ± F. d) mărirea siguranţei în funcţionare. Transformare în adevărate: b) Oţelurile aliate au o mare rezistenţă la uzură. asigurarea funcţionării utilajelor în condiţii de securitate deplină în exploatare. d) viteza relativă a pieselo r în frecare. evitarea întreruperilor de producţie. h) felul frecării. control. c) mărirea sarcinilor admisibile. c) Durabilitatea une i piese creşte odată cu creşterea durităţii. întreţinere şi reparare a utilajelor. 3. 1. d) ± A. b) reducerea consumului de energie prin frecare. reducerea timpilor neproductivi în scopul micşorării cheltuielilor pe unitatea de produs. f) jocurile dintre piesele în frecare.Totalitatea activităţilor de revizie. g) Mediul şi regimul de exploatare. 127 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 .Soluţii pentru fişele de lucru/laborator/evaluare Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Activitatea 1 ± Fişă de lucru 1. e) forţele şi presiunea de contact. Avantajele frecării fluide sunt: a) micşorarea uzării suprafeţelor de frecare. 2. Factorii care contribuie la uzura pieselor sunt: a) gradul de prelucrare a pieselor.

c) instrucţiuni de măsurare a diferiţilor parametri. să-şi organizeze disponibilul de piese de schimb în funcţie de necesităţi. să lucreze în strânsă colaborare cu celelalte compartimente. astfel ca să se asigure funcţionarea utilajelor prin respectarea programelor. înlocuirea unui reper. Activitatea 4 ± Lucrare de laborator 1. curăţirea şi ştergerea părţilor exterioare. f) convenţie cu personalul calificat care să îndeplinească aceste sarcini. b) descrierea de rutină privind modul de utilizare a formularelor.modul de stabilire a a acelor probleme care au dintre întreţinerea corectivă momentului optim pentru tendinţa să se repete. (4) = echipele de întreţinere. metodelor şi echipamentelor noi.posibilităţile de eliminar e . (3) = ce deserveşte. (2) = documente. 1. II. în domeni ul materialelor. să se informeze permanent în pas cu progresul tehnologic. În activitatea de concepţie a activităţii de întreţinere. cu sau fără instrucţiuni detaliate. scopul este de a elabora instrucţiuni cu privire la: . Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 128 . Activitatea 3 ± Fişă de lucru I. se execută următoarele operaţii: spălarea. 1 ± c. să elaboreze un program de lucru bine conceput. 2. (1) = instrucţiuni. 2. să evidenţieze şi să studieze con tinuu cauzele avariilor şi să pre vadă remediile.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 3. II. 2 ± a.găsirea relaţiei optime . e) personal disponibil pentru a executa lucrările conform programului. 1. Pentru a organiza activitatea de întreţinere este nevoie de: a) formulare ale documentelor standard (tip). În cadrul reviziilor tehnice . la motoarele electrice. spălarea pieselor provenite de Ia mecanismele de montate şi remedierea defectelor de suprafaţă înlocuirea pieselor uzate. d) instrucţiuni privind executarea diferitelor activităţi preventive. Pentru atingerea obiectivelor compartimentul de întreţinere trebuie să se folosească de principalele mijloace: să se constituie într -un organism proporţional dimensionat cu cadre şi bine organizat în funcţie de specificul întreprinderii. şi întreţinerea preventivă.

Curăţirea exterioară a reostatului şi a plot urilor.Controlul şuruburilor de fundaţie. . . .Verificarea încălzirii contactelor. .Înlocuirea elementelor de rezistenţă defecte şi a ploturilor în caz de deteriorare.verificarea şi repararea dispozitivelor de ungere. a bobinajelor.Curăţirea aparatului fără demontare. a cuplajului şi a roţii de curea. .Revizia legării la pământ.Strângerea piuliţelor.Verificarea jocului între lagăre. . . . . Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 2. .Verificarea funcţionării fără zgomot a lagărului. a portperiilor.Curăţirea contactelor şi înlocuirea lor. la motoarele electrice asincrone: Organul de maşină sau subansamblul la care se acţionează Operaţii executate în cadrul intervenţiei Subansamblul motor . vopsirea parţială. . .Înlocuirea periilor uzate.Înlocuirea papucilor în cazul deteriorării.Verificarea legăturii la pământ.Reglarea portperiilor. .Şlefuirea periilor.Măsurarea rezistenţei la izolaţie. .Înlocuirea pieselor defecte. a şuruburilor cutiilor portlagăr. . . a modului de funcţionare a inelelor de ungere. . a canalelor de ventilaţie în locurile accesibile şi a părţii exterioare a carcasei. ungerea elementelor ce formează ajustaje. Organe de asamblare: şuruburi şi piuliţe Sistemul de transmisie Perii şi portperii Lagăre Contactele de la bornele motorului Reostatul Aparatul de pornire Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 129 . . a ungerii. schimbarea lubrifiantului. Operaţiile ce se execută în cadrul repa raţiilor curente.Reglarea apăsării periilor pe inelele colectoare.Curăţirea inelelor colectoare.Revizia fixării pinionului. . .Măsurarea rezistenţei la izolaţie. a şuruburilor capacelor de la lagăre. a şuruburilor şi piuliţelor de la mecanismul de ridicare a periilor.Verificarea uzurii pinionului şi înlocuirea lui dacă este necesar. .

Verificarea finală. curăţirea acestuia şi a contactelor. Conţinutul lucrărilor efectuate pentru reparaţii capitale ale motoarelor electrice asincrone este: Tipul lucrării Măsurători înainte de demontare. portperiilor. papucilor defecţi ai cablului de alimentare. . a ploturilor şi a rezistenţelor defecte.reglarea interstiţiului dintre portperie şi inel. . cuzineţilor lagărelor. Verificarea compatibili tăţii siguranţelor fuzibile şi a releelor termice cu intensitatea curentului. .încercarea în sarcină a motorului electric. . . plăci de borne şi transmisiilor. . . . Conţinutul lucrării Măsurarea întrefierului între sta tor şi rotor. a bobinajelor. . organelor de transmisie defecte. Verificarea şi repararea reostatului.demontarea aparatajului. a jocului între lagăre şi a rezistenţei de izolaţie. Înlocuirea pieselor defecte.3. DE CONCEPŢIE DE EXECUŢIE Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 DE MONTAJ DE EXPLOATARE 130 . Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Curăţiri şi demontări.curăţirea şi spălarea lagărelor.lăcuirea bobinajelor.curăţirea canalelor de ventilaţie.fixarea pieselor de transmis ie.verificarea îmbinării şi a funcţionării. Activitatea 5 ± Fişă de evaluare I. Verificarea şi repara rea aparatajului de pornire Verificarea şi reglarea protecţiei. Asamblarea motorului electric. .măsurarea şi verificarea întrefierului dintre rotor şi stator. . inelelor colectoare. .înlocuirea uleiului (pentru reostate cu ulei). 1.repararea sau înlocuirea pieselor mecanismului de conectare. periilor uzate. . .fixarea contactelor şi reglarea presiunii pe contacte. . Reglarea portperiilor.prinderea pe fundaţie şi strângerea îmbinărilor.verificarea izolaţiei şi a legăturii la pământ. . Înlocuirea rulmenţilor uzaţi.demontarea şi curăţirea reostatului şi a ploturilor. a reostatului şi a aparatajului de pornire.şlefuirea periilor şi reglarea apăsării lor.

k = ( Ai + Cij ) / m·n Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 131 . n(0) ± numărul utilajelor puse în funcţiune la momentul 0. v(t) = n(t) / n(0) în care: v(t) este funcţia de supravieţuire. 5 ± F. a) protejare insuficientă. b) ambalare necorespunzătoare. II. Redaţi relaţia costului mediu de achiziţie. 3 ± A. Cheltuieli minime de întreţinere şi reparare CRITERII DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE Siguranţa în funcţionare Durate minime de menţinere în reparaţii 3. întreţinere şi reparare este. 1 ± A.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 2. Activitatea 6 ± Fişă de lucru 1. Prin optimizarea activităţii de întreţinere şi reparare se înţelege un ansamblu de măsuri care trebuie adoptat pentru asigurarea funcţionării ut ilajelor din dotarea unei întreprinderi pe baza unor criterii de optimizare determinate . n(t) ± numărul utilajelor rămase în funcţiune la momentul t. Definiţie: 2. 4. 4 ± F. 2 ± F.

4 cicluri Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 132 . d) soluţii chimice asociate cu ultrasunete sau curent electric II. 1. strungului revolver i se fac trei reparaţii Rk la perioade de timp de 30 000 de ore de funcţionare (fig. Activitatea 8 ± Lucrare de laborator Pe toată durata de serviciu. Constatarea stării tehnice a maşinilor. şi de la ultima reparaţie c apitală până la casarea maşinii respective i se fac două reparaţii curente de gradul 2 (Rc2) la 10 000 de ore de serviciu. între acestea. orelor / ciclu = 30000 2. conform normativelor ( FT 1). 1. 5 ± c.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Activitatea 7 ± Fişă de lucru I. c) bombardarea cu ioni. Până la prima reparaţie capitală. (Rc1) la 2 500 de ore de serviciu şi patru revizii tehnice ( Rt) la 1 250 de ore de serviciu după fiecare reparaţie curentă de gradul 1. 30000 ore 3. între două reparaţii curente de gradul 2 se efectuează trei reparaţii curente de gradul 1. 2). Metode fizico -chimice au la bază folosirea: a) soluţiilor chimice. utilajelor şi instalaţiilor se face prin următoarele metode: Metoda examinărilor Metoda testelor Metoda măsurilor Măsurări speciale 2. 2 ± 2. 3 ± b. Numărul intervenţiilor: Rt = 12 Rc1 = 9 Rc2 = 2 Rk = 1 Nr. 1 ± c. b) ultrasunetelor. 4 ± b.

spaţiile de lucru sunt folosite mai raţional. 1. realizându -se o creştere însemnată a productivităţii muncii. reducând perioadele de oprire şi ducând deci la economii în producţie. forţa de muncă este mai bine utilizată datorită posibilităţii mai eficiente de supraveghere şi control. Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 5. Avantajele sistemului centralizat: asigură promptitudinea intervenţiilor şi calitatea lucrărilor efectuate prin crearea echipelor specializate. Durata de serviciu 4. Diagrama completată arată astfel: METODE DE ORGANIZARE CENTRALIZAT DESCENTALIZAT MIXT Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 2. Structura ciclului Activitatea 9 ± Fişă de lucru I. dar mai ales oferă posibilitatea concentrării unei importante forţe de muncă în cazul unor lucrări dificile urgente. prin concentrarea atelierelor de întreţinere existente în secţiile de producţie.Reprezentarea grafică cerută. se asigură asistenţă tehnică de calitate din partea specialiştilor sectorului pentru lucrările mai pretenţioase. 133 . maşinile şi utilajele din dotarea sectorului pot fi încărcate la capacitatea nominală prin centralizarea lor în ateliere specializate.

Maşini de rabotat.Cuptoare de uscare.Agregate de sudură. .Remontarea motoarelor electrice. 3 ± c. etc. oferă posibilitatea mecanizării şi chiar automatizării prelucrării datelor. .Ajustarea lagărelor. cu utilaje unicat fără posibilitatea creării de stocuri între fazele de fabricaţie (de exemplu linia de asamblare din cadrul unei întreprinderi de automobile). . roţi de antrenare. . . Exemple de lucrări .) Dotarea atelierului de reparaţii . . .Ciocan de forjat. . a pieselor mici şi a pieselor de contact ale aparaturii electrice.Strunguri revolver. asigură ridicarea nivelului profesional al cadrelor. .Sudarea pieselor avariate mai puţin importante.Revizia pieselor şi subansamblelor.Prese.Curăţirea şi îndreptarea arborilor şi a axelor mici. Precizarea utilizării tipului de oprire: Oprirea eşalonată se utilizează în cazul întreprinderilor cu un număr mare de maşini şi utilaje similare şi la care există posibilitatea creării de stocuri de semi fabricate între fazele procesului tehnologic. punându -se astfel Ia dispoziţie date preţioase pentru activitatea de viitor a sectorului.Agregate de metalizare. . . .Confecţionarea cuzineţilor.Menghine. Lucrări de sudură. . . .Uscarea bobinajului motoarelor pe locul instalării lor.Polizoare. Oprirea simultană este impusă de caracterul de flux cont inuu al fabricaţiei. 134 II Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 .Maşini de găurit. . Grupa Tipul de lucrări Lucrări de prelucrare mecanică şi montaj. . . Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Activitatea 10 ± Lucrare de laborator Exemple de lucrări şi dotarea minimă a atelierului de reparaţii este redată în tabelul 1. . .Polizoare.Maşini de bobinat. . . Tabelul 1. .se pot stabili indicatori reali pentru sectorul de în treţinere reparaţii prin ţinerea evidenţei stricte a realizărilor şi cheltuielilor. 2 ± c. astfel ca oprirea pentru reparaţii să nu întrerupă procesul de producţie (de exemplu secţiile de producţie din cadrul unei întreprinderi de automobile). Lucrări de prelucrare mecanică şi montaj.Prelucrarea la strung a pie selor turnate din fontă. încărcarea cu sudură a marginilor uzate a dispozitivelor de prindere.Maşini de frezat roţi dinţate cu module de la 2 la 8 mm. din oţel şi bronz cu greutăţi şi dimensiuni mijlocii (lagăre. L 700 ± 1500 mm.Confecţionarea bolţurilor şi a brăţărilor din oţel rotund şi profilat. 3. II.Repararea utilajelor de transport şi încărcare.Strunguri paralele Ø 150 ± 200 mm.Sudarea lanţurilor.Prese manuale sau mecanice.Înlocuirea şi ajustarea pieselor aparatajului electric. Lucrări electrotehnice. . 1 ± a. I Lucrări de forjare ± presare.Strunguri Carusel mici. . .

.Lucrări de alezaj complicate.Banc de probă.Ciocane pneumatice. . . etc.Maşini de bobinat. . a lagărelor. . 2 ± revizii tehnice. . roţi de fricţiune şi tobe mari. în argon. autogenă. spaţii libere: 1 ± volumul. .Turnarea roţilor dinţate din fontă. . saboţilor de frână. .Prelucrarea pieselor turnate de dimensiuni mari pentru roţi dinţate. .Agregate de sudură.Maşini mari orizontale de frezat şi alezat. II.Forjarea arborilor din blocuri până la 150x150 mm.Tăierea semifabricatelor pentru roţi dinţate de mică precizie.Cuptoare normale de topire. 1 ± F. .Maşini de rectificat.Confecţionarea de piese turnate mari pentru utilaje şi maşini unelte. 3 ± b. . . . 4 ± 60%.Cuptoare de uscare.) Activitatea 11 ± Fişă de evaluare I. . . . 4 ± b.Prese hidraulice de putere mare.Maşini de alezat. III. 2 ± A. . . .Confecţionarea arborilor de d imensiuni mari.Cuptoare de încălzire pentru semifabricate. .Confecţionarea aparaturii electrotehnice de complexitate mică. Lucrări electro tehnice.Tablou de forţă.Prese de îndreptat. . . Lucrări de sudură.Strunguri Carusel. .Agregate de sudură (electrică. lucrărilor de reparaţii şi de recondiţionare a batiurilor de maşini.Valţuri de îndreptat tablă. cupelor de elevator. .Foarfece mecanice. 1 ± b. 3 ± 50%. . tobelor de diferite dimensiuni. . . Lucrări de turnătorie Lucrări de prelucrare mecanică şi montaj. . roţi de curea.Confecţionarea cârligelor cu capacitate mare de ridicare.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Grupa Tipul de lucrări Exemple de lucrări Dotarea atelierului de reparaţii .Confecţionarea în serie a pieselor de rezervă cu durată mică de funcţionare.Repararea unor asamblări sau construcţii metalice. . . .Rebobinarea parţială sau totală a motoarelor electrice şi a transfor matoarelor.Confecţionarea construcţiilor metalice mai uşoare.Nicovale. .Călirea sculelor şi pieselor mici.Cubilou pentru topirea fontei. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 135 . .Ciocane de forjare. . . a construcţiior metalice cu dimensiuni mijlocii.Forjarea arborilor mari cu diametre peste 150 mm şi a semifabricatelor pentru angrenajele roţilor dinţate de dimensiuni mari şi de mare precizie.Prese. III Lucrări de forjare ± presare şi tratament termic Lucrări de sudură şi construcţii metalice . a rolelor pentru transportoare şi maşini unelte. . 2 ± a.Maşini de frezat roţi dinţate cilindrice şi conice cu module medii şi mari. Lucrări de forjare ± presare.Maşini de găurit. . 5 ± c.Îndreptarea elementelor de construcţii metalice mijlocii.Cuptoare pentru tratament termic. .Călirea de piese mijlocii. etc.

constă în controlul de mers în gol. II. c) durează cât mai puţin. 2 ± F. II. 3. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 136 . 2 ± antigripanţi. c) verificarea preciziei de prelucrare sau de lucru a utilajului. 3 ± F. b) organizarea producerii de piese de schimb sau aprovizionarea lor. 2 ± a. sunt: a) stabilirea necesarului de piese de schimb.Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Activitatea 12 ± Fişă de lucru I. 1. iar la atingerea unui stoc minim (specific fiecărei tip de piese) să lanseze comandă de aprovizionare. 1 ± b. b) urmărirea stocurilor existente în magazie sau depozitul de piese de schimb. Completare de cuvinte: 1 ± temperaturi. Activitatea 13 ± Fişă de lucru I. 2. 1 ± critică. precum şi a deplasărilor relative ale organelor de maşini. 2 ± duratele. b) nu lasă urme care afectează durata de funcţionare sau performanţele utilajului. Transformări în afirmaţii false: 2. utilajele şi instalaţiile se supun probelor de încercare ce constau în: a) verificarea geometrică a dimensiunilor. După ce au fost supuse unor operaţii de reparare. Rodajul este o etapă obligatorie în scopul corectării defectelor de micro sau macrogeometrie a suprafeţelor pieselor. Problemele care se pun în organizarea activităţii de piese de schimb necesare pentru întreţinerea şi repararea utilajelor într -o întreprindere. 2. după repararea unui utilaj. III. c) organizarea depozitării şi circulaţiei pieselor de schimb. 1. 1 ± A. b) verificarea formei şi dimensiunilor. Un rodaj corect îndeplineşte următoarele condiţii: a) evită griparea. III. 3 ± grafit. Sarcinile compartimentului d e aprovizionare sunt: a) întocmirea împreună cu tehnicienii a planului de aprovizionare cu piese de schimb din ţară şi import. Prima verificare. c) aprovizionarea pieselor de schimb prin stabilirea de contracte cu furnizorii .

Bucureşti. 2002. 3.ro. Badea. F. Pagini Web şi soft-uri educaţionale utile: www. N. a. a. Bucureşti. ş. a. ş. Badea.ro. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Nivelul: 3 137 .. Editura All. M. ± ASAMBLAREA.usv.. Bucureşti. a. ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA MAŞINILOR ŞI INSTALAŢIILOR. ± ORGANIZARE REPARĂRII ŞI ÎNTREŢINERII UTILAJELOR ± Biblioteca digitală. 1975. Constantin. ± ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR DIN INDUSTRIA CHIMICĂ. ş. http://stud. 4. N. F. ± MAŞINI ŞI UTILAJE INDUSTRIALE. 2. ş. RA.ro. ş. Editura didactică şi pedagogică. ± SISTEME DE ORGANIZARE A PRODUCŢIEI ± Biblioteca digitală. 1996. 7. Banescu. Bucureşti. a. 5. Editura didactică şi pedagogică. ş.Pentru scurtarea duratei reparaţiil Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 1. a. 1983. Huzum. A. Editura Tehnică.forus. 6. ± UTILAJUL ŞI TEHNOLOGIA MESERIEI ± MECANIC MONTATOR ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI. www. Huzum.google.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->