Sunteți pe pagina 1din 1

A.

TEMA LUCRARII Se cere sa se intocmeasca documentele tehnice ale cadastrului: - planul cadastral si registrele cadastrale pentru intravilanul satului Valea Lunga ,comuna Holboca, jud IASI. B. LUCRAREA VA CUPRINDE 1. Redactarea planului cadastral pentru intravilanul satului Valea Lunga ,comuna Holboca, jud IASI 2.Intocmirea registrelor cadastrale pentru intravilanul satului Valea Lunga ,comuna Holboca, jud IASI C.REZOLVAREA TEMEI In conformitate cu art.11,alineatul 1 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr 7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare ,documentele tehnice ale cadastrului se intocmesc la nivelul unitatilor administrativ teritoriale ,pentru fiecare sector cadastral in parte si evidentiaza situatia reala constatata de comisia care a executat lucrarea de specialitate. Documentele tehnice ale cadastrului sunt: a)planul cadastral ; b)registrul cadastral al imobilelor cuprinse in sectorul cadastral; c)opisul (indexul) al proprietarilor imobilelor din sectorul cadastral. 1. Redactarea planului cadastral pentru intravilanul Valea Lunga ,comuna Holboca,jud IASI Planul cadastral se va intocmi la scara 1:1000 pe sectiuni geodezice de plan, elementele de cadru si extracadru ale planului cadastral sunt cele stabilite in normele tehnice pentru introducerea lucrarilor de cadastru general. In vederea intocmirii planului cadastral se va realiza schema de incadrare pe foi de plan la scara 1:1000 a intravilanului satului Valea Lunga ,comuna Holboca , jud IASI .(fig5.1)

2. Intocmirea registrelor cadastrale pentru satului satului Valea Lunga , comuna Holboca,jud IASI. In baza datelor culese pe teren,a analizei actelor de proprietate a numerotarii cadastrale si a calculului suprafetelor se procedeaza la intocmirea registrelor cadastrale.Aceste operate cadastrale se intocmesc pe formulare tipizate,tabelar si sunt reprezentate in tabelul 5.1 si tabelul 5.2 .