Sunteți pe pagina 1din 4

ALGORITM CLINIC SI TERAPEUTIC IN Cauze:

SCOLIOZELE IDIOPATICE LA COPIL SI a) inegalitatea membrelor inferioare


ADOLESCENT b) contractura muşchilor trunchiului (în trauma-tisme
PROF. DR. MIHAI JIANU vertebrale, fracturi)
Definitie c) asimetria articulaţiei lombosacrate
Scolioza structurală este o deformare a coloanei d) retracţia muşchiului sternocleidomastoidian –
vertebrale pe o întindere mai mică sau mai mare , în torticolis
cele trei planuri spaţiale, frontal,sagital şi axial, ceea e) atrofia unilaterală a membrelor superioare
ce o diferenţiază de deformările într-un singur plan f) amputaţia membrului superior
cum este în cifoză. g) atitudine scoliotică fără cauze aparente
Este o afecţiune incomplet reductibilă care se h) copii de vârstă şcolară ce adoptă o poziţie
însoţeşte de rotaţia vertebrelor şi implicit de apariţia defectuoasă
gibozităţii costale, fapt ce o diferenţiază de i) atitudinea scoliotică a tinerelor fete
atitudinea scoliotică. • Scolioze structurale: (după Scoliosis Research
ETIOLOGIE Society)
Cu toate că există foarte multe studii Idiopatice
referitoare la etiologia scoliozei, cauza acestei boli a) infantilă(0-2 ani)
rămâne incerta. b) juvenilă
Doi factori sunt unanimi recunoscuti : c) a adolescentului
Factorul genetic Scolioze neuromusculare
Studii credibile arată că 25 până la 30% din Neurologice
pacienţii cu scolioză au rude până la gradul 3, bolnave *Etiologie centrală
de scolioză idiopatică; unii cercetători avansează a) infirmitate motorie cerebrală
chiar o cifră de 50%. b) maladia Freidreich
Factorul endocrin c) tumori medulare
a. Hormonii de creştere d) siringomielie dobândită
Rolul hormonilor de creştere este frecvent *Etiologie periferică
amintit în cele mai multe din studii. a) neuropatii periferice
De asemenea, s-a constatat pe serii mari că b) Charcot-Marie-Tooth
bolnavii cu scolioză au o talie mai mare decât copiii c) poliomielită
fără deviaţii ale rahisului. d) amiotrofii spinale infantile
b. Melatonina e) artrogripoză neurologică
Studii experimentale pe animale au Musculare
demonstrat că distrugerea glandei pineale antrenează a) miopatii (Duchenne,Becker)
o scolioză b) Artrogripoză musculară
CLASIFICAREA SCOLIOZELOR c) Hipotonie musculară
După majoritatea autorilor, scoliozele se împart în Malformaţii congenitale
structurale şi nestructurale. • Osoase
Scoliozele nestructurale se mai numesc şi a) hemivertebre
scolioze funcţionale sau atitudine scoliotică. Ele sunt b) bloc vertebral
reprezentate de o deviaţie simplă laterală a coloanei c) fuziuni costale
vertebrale, reductibilă şi fără rotaţia vertebrelor. • Neurologice
Scoliozele structurale se caracterizează prin a) siringomyelie
persistenţa curburilor, a rotaţiei vertebrelor şi a b) diastematomielie
deformărilor vertebrale şi costale la flexia anterioară Maladii constituţionale
a coloanei vertebrale, în clinostatism sau la Maladii osoase constituţionale cu răsunet vertebral
suspendare. a) nanism distrofic
• Scolioze nestructurale b) displazie spondilo-epifizo-metafizară

Page 1
c) mucopolizaharidoze,etc. a) rectitudinea sau deformarea axului coloanei
Maladii osoase constituţionale de natură ecto sau vertebrale
mezodermică b) rotatia vertebrala reprezentata de gibozitatea
a) neurofibromatoză costala
b) boala Marfan c) echilibrul umerilor
c) maladia Ehlers-Danlos d) echilibrul bazinului
Scolioze secundare e) simetria soldurilor
a) postiradiere EXAMENUL CLINIC
b) postinfecţioase În mod normal coloana vertebrală este perfect
c) posttraumatice rectilinie în plan frontal iar în plan sagital prezintă
d) postoperatorii trei curburi fiziologice: lordoza cervicală cu
Alte principii de clasificare ale scoliozelor concavitatea spre posterior,cifoza toracală cu
• Orientarea concavităţii curburii: convexitatea spre posterior (35°-40°)şi lordoza
a) dextroconvexă lombară(50°).
b) dextroconcavă Prima examinare a unui pacient care prezintă o
• Proba firului de plumb: deformare vertebrală trebuie să cuprindă mai multe
a) scolioze echilibrate (firul cade în pliul interfesier) etape:
b) scolioze neechilibrate a) recunoaşterea deviaţiei coloanei vertebrale;
• Reductibilitatea scoliozei: b) aprecierea caracterului său structural;
a) reductibilă c) atribuirea unei etiologii;
b) nereductibilă d) prognostic de evoluţie;
• Numărul de curburi: e) alegerea conduitei terapeutice.
a) scolioză unică (o singură curbură) Examinarea in picioare - se apreciaza:
b) scolioză dublă a) echilibrul umerilor
c) scolioza triplă b) echilibrul bazinului
c) balansul sagital
d) eventuala inegalitate a membrelor inferioare
e) starea tegumentelor
Examinarea in flexie anterioara – se apreciaza
prezenta gibozitatii
costale
FORME TOPOGRAFICE
A.Scolioze cu curbură principală unică
1) Scolioze cervico-toracale
2) Scolioze toracale
3) Scolioze toraco-lombare
4) Scolioze lombare
B.Scolioze cu două curburi principale (scolioze
duble majore)
a) Scolioze duble toraco-lombare
b) Scolioze duble toracale
DEPISTAREA SCOLIOZEI C.Scolioze cu trei curburi majore(triple
In maternitate - formele congenitale majore)
In primii ani de viata - formele precoce EXAMEN RADIOLOGIC
(foarte rare) Radiografia de faţă trebuie făcută în poziţia

In perioada pubertatii - prin screening scolar „în picioare”,cu bazinul echilibrat ,pe un clişeu de

Se apreciaza : 30X90 cm,de la o distanţă de 1,5m,pentru a vizualiza

Page 2
în întregime rahisul,de la baza craniului la sacru. Se
repereaza :
Vertebra limita superioara
Vertebra limita inferioara
Vertebra varf (sommet)

EVOLUTIVITATE
Din punct de vedere al evolutivităţii,
scoliozele sunt de două feluri: evolutive şi
neevolutive.
Se consideră în mod clasic că, scoliozele
DETERMINAREA UNGHIULUI COBB
neevolutive sunt acelea care la vârsta de 15-16 ani nu
depăşesc 30°.
Dimpotriva, scoliozele evolutive care sunt de
altfel şi cele mai numeroase, trec de 30° la vârste
chiar mai mici, ajungând la 80-90°, uneori chiar la
140° şi chiar mai mult
O scolioză evolutivă se agravează treptat în
timp până la vârste foarte înaintate, pierzând între
1-2° anual.
De altfel, o scolioză evolutivă netratată, va
evolua până la o limită ce pare programată genetic.
TRATAMENTUL SCOLIOZELOR IDIOPATICE
TRATAMENTUL KINETOTERAPIC
Kinetoterapia este utila in toate etapele
Stagnara dar rolul ei nu trebuie intotdeauna fetisizat.
APRECIEREA MATURITATII OSOASE-TESTUL
Dacă kinetoterapia nu poate împiedica evoluţia
RISSER
unei scolioze, ea poate totuşi permite încetinirea
evoluţiei acesteia . Orice forma de activitate fizica
trebuie incurajata inclusiv sportul de performanta.
Este o greseala interzicerea orelor de
educatie fizica din programul scolar.
!!!!!!!!!! Kinetoterapia nu are nicio eficacitate in
scoliozele evolutive(cele peste 30 ° Cobb)
!!!!!!!!!!!!!!Inotul utilizat ca unica metoda de tratament
este total ineficient si chiar daunator deoarece
intarzie cu luni sau ani de zile aplicarea unei
terapii corecte.
TRATAMENTUL ORTOTIC
DETRMINAREA ROTATIEI VERTEBRALE În cazul recomandării corsetului ,trebuiesc
făcute două remarci: corsetul este inutil la copiii a
căror angulaţie este sub 30°, deoarece scolioza poate
fi neevolutivă, iar purtarea lui nu este lipsită de

Page 3
inconveniente funcţionale şi psihice. Tratamentul Rahisinteza posterioara XIA...................3 (0,70%)
ortotic este considerat eficient atunci când la Rahisinteza posterioara Harrington........11 (2,59%)
sfârşitul creşterii osoase valoarea curburii este de Abord anterior........................................4 (0,94%)
+/- 5° din valoarea iniţială a angulaţiei. Toracoplastie...........................................18 (4,24%)
!!!!!!!!!!!Corsetul nu corectează curbura scoliotică ci Artrodeza vertebrala posterioara..............25 (5,89%)
numai previne agravarea ei. Clasificarea in functie de etiologia scoliozei
Pentru a fi eficace corsetul trebuie purtat 20-22 ore Scolioze idiopatice.............................392 (92,45%).
pe zi. Utilizarea corsetului este inutila la fete la mai Scolioze congenitale........................14 (3,30%)
mult de trei ani de la menarha si la baieti peste Scolioze in cadrul maladiei Recklinghausen....4(0,94%)
varsta de 17-18 ani. Scolioze traumatice....................................4 (0,94%)
TRATAMENTUL CHIRURGICAL Scolioze in cadrul IMOC................................. 2 (0,47%)
Tratamentul chirurgical trebuie propus cand valoarea Scolioze in cadrul amiotrofiilor spinale......3 (0,70%)
angulatiei depaseste 40°. Scolioze in distrofii musculare..................3(0,70%)
Momentul optim de interventie chirurgicala se Scolioze in cadrul maladiei Marfan..........2 (0,47%)
situează în jurul vârstei osoase de 13 ani la fete şi 15 PREJUDECATI LEGATE DE SCOLIOZA
ani la băieţi, corespunzând stadiului Risser 1. TOATE SUNT FALSE:
În această perioadă, coloana prezintă maximum de  SCOLIOZA ESTE PRODUSA DE POZITIA
flexibilitate, iar corecţia obţinută poate fi aproape VICIOASA !!!!!
completă; în plus nu există riscurile unei deformă prin  SCOLIOZA SE INSOTESTE FRECVENT DE
creşterea reziduală a rahisului (efectul „vibrochen”). DURERE
Banca de os  PACIENTUL CU SCOLIOZA TREBUIE SA
Potential evocat Cell-saver DOARMA PE UN PLAN DUR
Rezultate postoperatorii  INOTUL ESTE UN REMEDIU EFICACE AL
Flexie anterioara postoperatorie SCOLIOZEI
Implantele metalice, tije, şuruburi etc. rămân pe loc  SUNT INTERZISE SPORTURILE CARE
toată viaţa şi nu modifică semnificativ mobilitatea UTILIZEAZA UN SINGUR MEMBRU TORACIC
trunchiului.  BOLNAVII CU SCOLIOZA TREBUIESA FIE
STUDIU PERSONAL PE 10 ANI 01.01.1999 – SCUTITI DE EDUCATIA FIZICA DIN
31.12.2008 PROGRAMUL SCOLAR
Bolnavi cu scolioza consultati........13.250
Total operatii pe coloana vertebrala....546
Total scolioze operate………………….424
Clasificarea in functie de sex
Fete = 346
Baieti = 78
Clasificarea in functie de formele topografice
Scolioze cervico-toracale = 1
Scolioze toracale = 156
Scolioze toraco-lombare=69
Scolioze lombare=26
Scolioze duble toracale si lombare=170
Scolioze triple=2
Clasificarea in functie de tipul interventiei
chirurgicale
Rahisinteza posterioara SCS (Spinal Clip System)...
274 (64,85%)
Rahisinteza posterioara Moss-Miami......45 (10, 6%)
Rahisinteza posterioara CD-Legacy........44 (10,46%)

Page 4