Sunteți pe pagina 1din 166

Elementele limbajului HTML

CON!INUT Aceast subcapitol prezint! n ordine alfabetic! elementele de limbaj specifice HyperText Markup Language HTML. Pe lng! explica"iile specifice fiec!rui element HTML este prezentat! #i compatibilitatea respectivului element cu browser-elor Netscape, Microsoft, Mosaic, respectiv standardelor HTML 2/HTML 3. Totodat! sunt inserate #i o serie de imagini care s! ilustreze efectele respectivei instruc"iuni.

!-Compatibil cu:

Sintaxa
<!--...-->

Defini"ie Elementul (tag-ul) <!--> permite autorului s! insereze n cadrul documentului HTML un comentariu care nu va fi afi"at de c!tre broser-ul client. Asem!n!tor cu elementul COMMENT. Exemplu
<!-- Documentul: INDEX.HTM creeat la data de 2.11.2002 ora 18:33:48 -->

A Compatibil cu:

Sintax#
<A>...</A>

Defini"ie .Elementul <A> este abrevierea unei ancore - "anchor," indicnd nceputul , respecitiv sfr#itul unei declara"ii de hiperleg!tur! cu un anumit document ( hypertext link). Acest tag permite astfel leg!tura prin prezentul document cu alte loca"ii HTML, cu un al site WEB sau cu un server FTP, etc. Elementul este folosit n conjunc"ie cu HREF pentru a crea o leg!tur! de tip hyperlink . Categorie Links and Graphics Exemplu
<A HREF="http://www.automation.ucv.ro">

Elemente de leg#tur#
<A> Poate fi Acest element folosit n Elemente de leg!tur! poate fi utilizat n interiorul tag-ului interiorul acestui <A> element HTML HREF METHODS NAME

* * *

TITLE

ADDRESS Compatibil cu:

Sintax#
<ADDRESS>...</ADDRESS>

Defini"ie Elementul <ADDRESS> ofer! modalitatea introducerii n cadrul fi"ierului HTML a unui text formatat sub forma unui antet de tip adres! ntr-o scrisoare conven"ional!. Textul cuprins ntre <ADDRESS> "i </ADDRESS> este aldin (italic). Categorie Defini"e structural! Exemplu de sintax#
<ADDRESS>Popescu Adrian<BR> 1100<BR> Craiova, Str. Unirii, nr 68</ADDRESS>

Elemente de leg#tur# Acest element Elemente de leg!tur! poate fi utilizat n interiorul tag-ului
<ADDRESS> <A> <ADDRESS>

Poate

fi folosit n interiorul acestui element HTML

<B> <BODY> <BODYQUOTE> <BR> <CITE> <CODE> <EM> <FORM> <I> <IMG> <KBD> <P> <PRE> <SAMP> <STRONG> <TT> <VAR>

* * * * * * * * * * * * * * * * *

ALIGN Compatibil cu:

Sintax#
ALIGN=[LEFT][RIGHT][CENTER][TOP][BOTTOM][MIDDLE][TEXTTOP][JUSTIFY]

Defini"ie ALIGN este un atribut care permite formatarea prezent!rii corpului de text (folosind LEFT - stnga, RIGHT - dreapta, JUSTIFY aliniat complet, CENTER - centru, or TEXTTOP text aliniat superior) sau grafice (prin utilizarea TOP aliniat n zona superioar! a paginii, MIDDLE aliniat n zona central! a paginii, sau BOTTOM aliniat n zona inferioar! a paginii). Categorie ALIGN este utilizat n cadrul tuturor categoriilor cu excep"ia Divizorilor #i Fundal/Culori. Exemplu
<IMG SRC="IMAGINE.GIF" ALIGN=TOP>

ALINK Compatibil cu:

Sintax#
ALINK="#RRGGBB">

Defini"ie Atributul ALINK define#te culoarea pe care o leg!tur! activ! o va avea. Setarea culorilor se poate realiza pentru atributul ALINK prin specificarea satura"iei de culori prin folosirea literelor (R) - ro#u, (G) - verde, (B) - albastru. Culorile pot fi specificate #i prin folosirea cuvintelor complete RED, GREEN, BLUE. Categorie Leg!turi #i grafice Exemplu
<BODY ALINK="#FFFFFF">

ALL Compatibil cu:

Sintax#
ALL

Defini"ie ALL este o variabil! utlizat! n cadrul atributului CLEAR, comand! care formateaz! textul care la stnga, la dreapta sau sub o linie separatoare. Categorie Dividers Exemplu
<BR CLEAR=ALL>

AU Compatibil cu:

Sintax#
<AU>...</AU>

Defini"ie Aceast! instruc"iune <AU> este utilzat pentru identificarea autorului/autorilor documentului HTML Categorie Miscellaneous Exemplu
<AU>Autori: Adrian Popescu "i Panait Alin. Copyright 2002.</AU>

B Compatibil cu:

Sintax#
<B>...</B>

Defini"ie Acest element permite scrierea cu litere ngro#ate a textului vizualizat n browser.

Categorie Structural Definition Exemplu


<B>Nu l!sa pe mine ce po#i face ast!zi!.</B>

Figura $: Aceasta este o aplica"ie a folosirii elementului <B>. Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului <B> Poate fi folosit n interiorul acestui element Elemente de leg!tur! <B> HTML
<A> <ADDRESS> <B> <BR> <CITE> <CODE> <DD> <DT> <EM> <H1> <H2> <H3> <H4>

* *

* * * *

* * * *

* * * * *

<H5> <H6> <I> <IMG> <KBD> <LI> <P> <PRE> <SAMP> <STRONG> <TT> <VAR>

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

BACKGROUND Compatibil cu:

Sintax#
BACKGROUND="myfile.jpg"

Defini"ie BACKGROUND este un atribut al elementului <BODY> . Atributul BACKGROUND permite autorului documentului HTML s! specifice un grafic, un text sau o culoare pentru fundalul paginii afi#ate n cadrul browser-ului. Categorie Fundal/Culori Exemplu
<BODY BACKGROUND="images/clouds.jpg">

In Actual Use Figura 2: Exemplu aplic#rii instruc"iunii BACKGROUND.

BANNER Compatibil cu:

Sintax#
<BANNER>...</BANNER>

Defini"ie Elementul <BANNER> men#ine graficul sau textul pe care l ncadreaz! atunci cnd utilizatorul exploreaz! con#inutul paginii. (numai n HTML 3) Categorie Exemplu
<BANNER>Aceasta este pagina mea!</BANNER>

BASEFONT SIZE Compatibil cu:

Sintax#
<BASEFONT SIZE=...>

Defini"ie Instruc"iunea <BASEFONT SIZE> ofer! posibilitatea utilizatorului s stabileasc!, restabileasc! dimensiunea implicit! a
textului care urmeaz! n cadrul documentului. Aceast! instruc#iune este extrem de util! pentru inserarea unui document de dimensiune apreciabile, ale c!rui dimensiuni pot varia n documentul surs!. n func#ie de aceast! dimensiune se pot realiza modific!ri de +$ sau $ care s! eviden#ieze anumite pasaje din cadrul textului.

Categorie Defini"ie structural! Exemplu


<BASEFONT SIZE=4>

BASE HREF Compatibil cu:

Sintax#
<BASE HREF=...>

Defini"ie Instruc"iunea <BASE HREF> poate fi inclus! n fiecare pagin! astfel nct cititorul s! poat!! reveni la pagina ini#ial! cu realativ! u"urin#!, direct din prezenta pagin!. Categorie Leg!turi #i grafice Exemplu
<BASE HREF="http://robotics.ucv.ro/index.htm">

Elemente de leg!tur!
<HEAD>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului <BASE


HREF>

<BASE HREF>

Poate fi folosit n interiorul acestui element *

HTML

BASE TARGET Compatibil cu:

Sintax#
<BASE TARGET="...">

Defini"ie Netscape permite utilizarea unor ferestre a c!ror nume a fost prestabilit de utilizator. Instruc"iunea TARGET permite alocarea unui nume unei ferestre #i deschiderea acesteia prin apelarea respectivului nume. Alocarea numelui respectivei ferestre se realizeaz! n header-ul documentului HTML, asem!n!tor cu declararea variabilelor folosite de limbajele de programare. Utilizatorul poate specifica o fereastr! implicit! care s! fie deschis! nlocul altei ferestre cu condi"ia ca aceasta s! nu poarte atributul alocat printr-o instruc"iunea de tipul TARGET apelabil! prin intermediul unei leg!turi.

Categorie Leg!turi #i grafice Exemplu


<BASE TARGET="ABOUT_WINDOW">

BGCOLOR Compatibil cu:

Sintax#
BGCOLOR=# ...

Defini"ie Instruc"iunea BGCOLOR culoarea fundalului documentului HTML. Pot fi utilizate fie numele culorilorRED, GREEN, sau BLUE, sau pot fi specificate coresponden"ii hexazecimali ai culorilor. Categorie Fundal/Culori Exemplu
<BODY BGCOLOR="RED">

sau
*<BODY BGCOLOR=#ff0000>

BGPROPERTIES Compatibil cu:

Sintax#
BGPROPERTIES="..."

Defini"ie Utilizarea instruc"iunii BGPROPERTIES ntr-un corp de instruc"iuni de tipul <BODY>...</BODY> conduce la apari"ia unei imagini sta"ionare pe un fundal specificat. n acest mod se creeaz! impresia unei pagini desenat! n acuarel!.

Exemplu
<BODY BACKGROUND="Universitate.GIF" BGPROPERTIES=FIXED></BODY>

BGSOUND Compatibil cu:

Sintax#
<BGSOUND=...>

Defini"ie Instruc"iunea <BGSOUND> ofer! posibilitatea utilizatorului s! introduc! "i s! ruleze un fi"ier de tip sunet (WAV, AU, or MID) pentru cei ce vizualizeaz! pagina HTML. Aceast! instruc"iune este folosit! n conjunc"ie cu atributul SRC care specific! loca"ia fi#ierului sunet, respectiv cu instruc"iunea LOOP care determin! num!rul de reluari ale fi#ierului specificat. Specificarea LOOP=INFINITE indic! faptul c!

fi#ierul sunet va fi reluat la nesfr#it. Observa"ie Mosaic nu va putea accesa fi#iere de tip MIDI prin intermediul instruc"iunii BGSOUND. Categorie Miscellaneous Exemplu
<BGSOUND SRC="Un_sunet.WAV" LOOP=INFINITE>

BIG Compatibil cu:

Sintax#
<BIG>...</BIG>

Defini"ie Instruc"iunea <BIG>permite autorului s! m!reasc! dimensiunea textului pentru o mic! por#iune de text. Categorie Structural Definition Exemplu
<BIG>Aten#ie</BIG> S-ar putea s! v! intereseze!

BLINK Compatibil cu:

Sintax#
<BLINK>...</BLINK>

Defini"ie Ofer! textului cuprins ntre instruc"iuni atributul de a se stinge #i a se aprinde succesiv. Categorie Presentation Formatting Exemplu
<BLINK>Apasa#i un buton!</BLINK>

BLOCKQUOTE Compatibil cu:

Sintax#
<BLOCKQUOTE>...</BLOCKQUOTE>

Defini"ie
<BLOCKQUOTE>

ofer! utilizatorului posibilitatea s! eviden"ieze textul. <BLOCKQUOTE> va introduce o linie nou! att naintea textului cuprins de aceste

instruc"iuni, ct #i dup! acesta. Unele browsers transform! textul n text scris cu litere aldine, acolo unde este utilizat un bloc de tip <BLOCKQUOTE>. Categorie Structural Definition Exemplu
<BLOCKQUOTE>"n viitor fiecare va fi faimos, cel pu#in pentru $5 minute" </BLOCKQUOTE>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului Elemente de leg!tur! <BLOCKUOTE>


<ADDRESS> <BLOCKQUOTE> <BODY> <DD> <DIR> <DL> <FORM> <H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6>

<BLOCKUOTE>

Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML *

* * *

* * * * * * * * * *

<HR> <ISINDEX> <LI> <MENU> <OL> <P> <PRE> <UL>

* * * * * * * *

BODY Compatibil cu:

Sintax#
<BODY>...</BODY>

Defini"ie Imaginile, textul #i toate elementele vizibile vor fi cuprinse ntr-un corp de instruc"iuni de tip <BODY>...</BODY>. Comentariile, <HEAD>, #i ale elemente invizibile browser-ului vor putea fi introduse n afara corpului delimitat de instruc"iunile <BODY> , pentru a prentmpina posibilitatea ca acesea s! fie afi#ate de browser. Categorie Structural Definition

Exemplu
<BODY> Your entire HTML document goes here... </BODY>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului Elemente de leg!tur! <BODY>


<ADDRESS> <BACKGROUND> <BGCOLOR> <BGMARGIN> <BLOCKQUOTE> <BODY> <DIR> <DL> <FORM> <H1> <H2> <H3> <H4> <H5>

<BODY>

Poate fi folosit n interiorul acestui element

HTML

* * * * * * * * * * * * * *

<H6> <HR> <HTML> <ISINDEX> <LINK> <MENU> <OL> <P> <PRE> <TEXT> <TOPMARGIN> <UL> <VLINK>

* * * * * * * * * * * * *

BORDER Compatibil cu:

Sintax#
BORDER= ...

Defini"ie Deseneaz! un chenar n jurul unei imagini sau tabel. Autorul poate specifica culoarea sau grosimea chenarului n pixeli. Categorie Presentation Formatting Exemplu
<P><A HREF="MY_URL"><img src="images/netscape.gif" alt="[Netscape Icon]" border=5 </P>

BQ Compatibil cu:

Sintax#
<BQ>...</BQ>

Defini"ie
<BQ>

are aceea#i func"ie ca #i <BLOCKQUOTE>.

Categorie Structural Definition Exemplu


<BQ>"in the future, everybody will be famous ...." Andy Warhol.</BQ>

Elemente de leg!tur! Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului <BQ>


<ADDRESS> <BLOCKQUOTE> <BODY> <DD> <DIR> <DL> <FORM> <H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6> <HR> <ISINDEX> <LI>

<BQ>

Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML *

* * *

* * * * * * * * * * * * *

<MENU> <OL> <P> <UL>

* * * *

BR Compatibil cu:

Sintax#
<BR>

Defini"ie
<BR> permite introducerea unei linii desp!r"itoare n cadrul unui document HTML. Dac! <BR> este utilizat cu instruc#iunea <IMG> atunci textul ce urmeaz! dup! imagine va fi aliniat la stnga sau dreapta imaginii. Dac! este utilizat atributul CLEAR n conjunc"ie cu o imagine pentru centrarea textului direct sub imaginea utilizat!. Folosirea singular! a instruc"iunii <BR> are efectul unui nou aliniat n cadrul paginii curente.

Categorie Presentation Formatting Exemplu


My Name<BR> My Street Address<BR> My City, My State, My Zip<BR>

Elemente de leg!tur!

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului <BR> Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML <BR>

<A> <ADDRESS> <B> <BR> <CITE> <CLEAR> <CODE> <DD> <DT> <EM> <H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6> <I> <KBD>

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

<LI> <P> <PRE> <SAMP> <STRONG> <TT> <VAR>

* * * * * * *

CAPTION Compatibil cu:

Sintax#
<CAPTION>...</CAPTION>

Defini"ie Instruc"iunea <CAPTION> plaseaz! textul ntr-un format special direct sub rndurile sau coloanele unui tabel. <CAPTION> #i atributele sale trebuie incluse n corpul unei instruc"iuni <TABLE> . Un astfel de text poate fi aliniat n zona superioar! TOP a tabelului , ceea ce se ntmpl! implicit, sau n zona inferioar! BOTTOM . Prin <CAPTION> textul este aliniat central fa"a de linia curent!. Categorie Tabele

Exemplu
<TABLE><CAPTION>Captions are centered by default</CAPTION></TABLE>

CELLPADDING Compatibil cu:

Sintax#
CELLPADDING=...

Defini"ie Specific! grosimea liniilor unei celule. Categorie Frames Exemplu


CELLPADDING=3

CELLSPACING Compatibil cu:

Sintax#
CELLSPACING=...

Defini"ie
CELLSPACINGis

an attribute used in creating tables. The CELLSPACING specific! num!rul de spa"ii dintre chenarul celulei #i con"inutul acesteia.

Categorie Frames Exemplu


CELLSPACING=3

CENTER Compatibil cu:

Sintax#
<CENTER>...</CENTER>

Defini"ie
<CENTER> utilizat singur permite cenztrarea unuitext sau a unei imagini n cadrul unui document HTML. Acest cuvnt poate fi utilizat n conjunc#ie cu alte instruc#iuni <BLOCKQUOTE> , <BQ>, etc specificnd deasemenea un mod de aliniere a elementelor din cadrul corpului de instruc#iuni specifice.

Categorie Structural Definition

Exemplu
<CENTER>Any text or image can be centered by the browser.</CENTER>

CHECKED Compatibil cu:

Sintax#
CHECKED

Defini"ie
CHECKED

este o instruc"iune care specific! dac! un buton radio sau o celul! de verificare este on sau verificat! implicit.

Categorie Forms Exemplu


<INPUT CHECKED>

CIRCLE Compatibil cu:

Sintax#
...=CIRCLE

Defini"ie
CIRCLE este unul din cele 3 atribute folosite n cadruil instruc#iunii

AREA SHAPE . Acest atribut specific! forma circular! a

unei p!r"i dintr-o imagine, parte ce devine activ! la ac"iunea mouse-ului . Categorie Links and Graphics Exemplu
<AREA SHAPE=CIRCLE/MAP>

CITE Compatibil cu:

Sintax#
<CITE>...</CITE>

Defini"ie Textul dintre <CITE> este scris cu litere aldine. Categorie Structural Definition Exemplu
<CITE>This text will be italicized.</CITE>

Elemente de leg!tur!
<A> <ADDRESS> <B> <BR> <CITE> <CODE> <DD> <DT> <EM> <H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6> <I>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului


<CITE>

<CITE>

Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML * *

* * * *

* * * *

* * * * * * *

<IMG> <KBD> <LI> <P> <PRE> <STRONG> <SAMP> <TT> <VAR>

* * * * * * * * * * * * * *

CODE Compatibil cu:

Sintax#
<CODE>...</CODE>

Defini"ie Textul cuprins ntre instruc"iune de tipul <CODE>apare a fi un text de tip ma"in! de scris , autorul putnd formata dimensiunea, tipul de font, etc.

Categorie Structural Definition Exemplu


<CODE>This text is displayed using Courier New.</CODE>

Elemente de leg!tur!
<A> <ADDRESS> <IMG> <B> <BR> <CITE> <CODE> <DD> <DT> <EM> <H1> <H2> <H3>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului


<CODE>

<CODE>

Poate fi folosit n interiorul acestui element * *

HTML

* * * * * * * * * * * * * * *

<H4> <H5> <H6> <I> <KBD> <LI> <P> <PRE> <SAMP> <STRONG> <TT> <VAR>

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

COMMENT Compatibil cu:

Sintax#
<COMMENT>...</COMMENT>

Defini"ie
Textul cuprins ntre instruc#iuni de tip <COMMENT>

nu va fi afi#at, el permi"nd autorului s! insereze comentarii accesibile numai n

modul edit. Asem!n!tor instruc"iunii !-- . Categorie Miscellaneous Exemplu


<COMMENT>Last edited by Bob Mullen, 8/15/96.</COMMENT>

COMPACT Compatibil cu:

Sintax#
... COMPACT

Defini"ie Utilizat cel mai des n conjunc"ie cu <MENU> , atributul COMPACT ofer! posibilitatea browser-ului s! minimizeze paragrafele individuale din cadrul unei liste de tip menu. Categorie Lists Exemplu
<MENU COMPACT>

CONTENT Compatibil cu:

Sintax#
<META...CONTENT="...">

Defini"ie CONTENT este un atribut al instruc"iunii <META>.Acest atribut utilizat n conjunc"ie cu instruc"iunile HTTP-EQUIV #i REFRESH determin! timpul n care o imagine sau [URL] este reafi#at! pe ecranul browser-ului. Valoare de refresh este dat! n secunde.

Categorie Links and Graphics Exemplu


<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT=2 URL=HTTP://www.bob.nuts.htm>

CONTROLS Compatibil cu:

Sintax#
... CONTROLS

Defini"ie
CONTROLS

este un atribut al instruc"iunii <IMG>. Acest tip de atribute permit introducerea unor butoane care s! permit! rularea unor fi#iere de tip AVI sau video clip. Categorie Miscellaneous Exemplu
<IMG DYNSRC="MY_CLIP.AVI" CONTROLS>

COORDS Compatibil cu:

Sintax#
COORDS=...

Defini"ie Atributul indic! coordinatele zonei active datorit! mouse-ului, din cadrul unei imagini. Respectiva zon! poate oferi accesul printr-o hyperleg!tur! cu un alt site. Categorie Links and Graphics Exemplu
<AREA SHAPE="RECT" COORDS="150, 25, 250, 125">

CREDIT Compatibil cu:

Sintax#
<CREDIT>...</CREDIT>

Defini"ie Ofer! posibilitatea indic!rii sursei de unde a fost preluat un text sau o imagine. Categorie Miscellaneous Exemplu
<CREDIT>Photo used by permission of The Bettman Archives.</CREDIT>

DD Compatibil cu:

Sintax#
<DD>...</DD>

Defini"ie Instruc"iunea <DD> permite formatarea unei liste de termeni. Acest tip de instruc"iune permite afi#area unei n#iruiri de termeni format!"i n mod special pentru alc!tuirea, spre exemplu, a unui glosar sau dic"ionar de termeni .

Categorie Structural Definition Exemplu


<DD><IMG SRC="IMAGES/BULLET2.GIF" ALT="[BULLET]" THE BUTTON TAKES YOU BACK HOME TO THE FRONT COVER ... </DD>

element poate fi utilizat n interiorul tag-ului Elemente de leg!tur! Acest <DD>


<A> <IMG> <B> <BLOCKQUOTE> <BR> <CITE> <CODE> <DD> <DIR> <DL> <EM> <FORM>

<DD> Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML

* * * * * * * * * * * * *

<I> <ISINDEX> <KBD> <MENU> <OL> <P> <PRE> <SAMP> <STRONG> <TT> <UL> <VAR>

* * * * * * * * * * * *

DEL Compatibil cu:

Sintax#
<DEL>...</DEL>

Defini"ie permite specificarea unei zone care a fost #ters! din zona vizibil! a documentului HTML. Aceast! instruc"iune este util! atunci cnd sunt creeate documente HTML la care au acces sau lucreaz! mai mul"i autori.
<DEL>

Categorie Structural Definition Exemplu


<DEL>The upcoming celebration will be held in Nevada City!</DEL>

DFN Compatibil cu:

Sintax#
<DFN>...</DFN>

Defini"ie DFN reprezint! abrevierea de la definirea unei instan"e. Aceasta permite creearea unei subdefini"ii n cadrul unei defini"ii, prin unirea mai multor termeni ntr-unul singur. Categorie Structural Definition Exemplu
<DFN>This text will be displayed as a unique "definition".</DFN>

DIR Compatibil cu:

Sintax#
<DIR>...</DIR>

Defini"ie
<DIR> permite creearea unei <DIR>.

liste compacte, grupate pe o coloan!. Indexi#ii alfanumerici ai unui cuprins pot fi realiza"i utiliznd o instruc"iune de tip

Categorie Structural Definition Exemplu


<DIR> <LI>NY Cities <LI>Manhattan <LI>Yonnkers <LI>White Plains <LI>Queens <LI>Rochester</DIR>

Elemente de leg!tur!
<BLOCKQUOTE> <BODY> <DD>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului


<DIR>

Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML


<DIR>

* * *

<DIR COMPACT> <FORM> <LI>

* * * *

DISC Compatibil cu:

Sintax#
... DISC

Defini"ie DISC este un atribut al enumer!rii bazate pe utilizarea elementelor de tip <LI> . Acest atribut permite apari"ia, n cadrul listei de elemente, a unui element grafic de tip disc. Alte atribute ce se pot uztiliza sunt DISC, CIRCLE "i SQUARE. Autorul poate folosi numai un tip de elemente grafice, n cadrul enumer!rii sau le opoate alterna dup! dorin#!. Categorie Lists Exemplu
TYPE=DISC

DIV Compatibil cu:

Sintax#
<DIV>...</DIV>

Defini"ie Acest identificator permite organizarea textului n capitole, iar atributele acestui identificator pot fi LEFT, RIGHT "i CENTER. Categorie Structural Exemplu
<DIV ALIGN=CENTER>This paragraph of text will be centered.</DIV>

DL Compatibil cu:

Sintax#
<DL>...</DL>

Defini"ie
<DL>permite browser-ului client s! afi"eze con#inutul cuprins ntre aceste elemente ca o list! de termeni "i defini#ii sub forma unui glosar de termeni (Definition List). Termenii sunt alinia#i la stnga, n timp ce defini#iile sunt

aliniate cu un Tab mai dep!rtate de pozi#ia termenilor. Utilizarea atributului

COMPACT face ca aceste elemente s! fie afi#ate

n cea mai restrns! arie cu putin"!. Categorie Lists Exemplu


<DL> <DT>Fish<DD>A reptile that dwells in water. <DT>Bird<DD>A reptile that dwells out of water. </DL>

element poate fi utilizat n interiorul tag-ului Elemente de leg!tur! Acest <DL>


<BLOCKQUOTE> <BODY> <DT> <DD> <FORM> <LI>

<DL> Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML

* * * * * * *

DOCTYPE Compatibil cu:

Sintax#
<!DOCTYPE...>

Defini"ie
<DOCTYPE> indic! serverului tipul de document care va fi afi"at. Acesta este format implicit HTML "i este plasat ntodeauna naintea sec#iunii <BODY> a unui document HTML.

Categorie Structural Definition Exemplu


<!DOCTYPE HTML>

DT Compatibil cu:

Sintax#
<DT>...</DT>

Defini"ie DT este folosit n conjunc"ie cu DD, pentru a identifica defini"iile termenilor dintr-o lista de defini"ii. Aceste defini"ii urmeaz! declara"iilor de termeni (Declaration Terms). Categorie Lists

Exemplu
<DL> <DT>Fish<DD>A reptile that dwells in water. <DT>Bird<DD>A reptile that dwells out of water. </DL>

Elemente de leg!tur!
<A> <B> <BR> <CITE> <CODE> <DL> <EM> <I> <IMG> <KBD> <SAMP> <STRONG> <TT> <VAR>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului <DT> <DT> Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML * * * * * * * * * * * * * *

DYNSRC Compatibil cu:

Sintax#
DYNSRC= ...

Defini"ie
DYNSRC este prescurtarea de la , "DYNamic SuppoRt Command" . Aceasta este un atribut al instruc"iunilor ce permit afi#area unui fi#ier AVI sau fi#ier video apelat prin <IMG> . <DYNSRC> specific! loca"ia fi#ierului AVI (sau VRML ) pentru a putea fi rulat ntr-o fereastr! separat!.

Fi#ierul este rulat atunci cnd utilizatorul ncarc! pagina curent!, plimb! mouse-ul deasupra imaginii care reprezint! fi#ierul video sau atunci cnd utilizatorul activeaz! printr-un clic al mouse-ului respectivul fi#ier. Fi#erele AVI #i VRML pot fi rulate implicit n cadrul unei pagini HTML, n timp ce celelalte tipuri de fi#iere au nevoie de un suport soft adecvat. Categorie Miscellaneous Exemplu
<IMG SRC="MY_FILE.GIF" DYNSRC="MY_MOVIE.AVI">

EM Compatibil cu:

Sintax#
<EM>...</EM>

Defini"ie
<EM> este presurtarea de la

"EMphasis" care transform! direct textul n text editat cu litere aldine. Unele browser-e pot transforma respectivul text nu numai n caractere aldine, dar #i n caractere ngro#ate. Categorie Structural Definition Exemplu
<EM>This text is displayed in italics!</EM>

Elemente de leg!tur!
<A> <ADDRESS> <B> <BR> <CITE> <CODE> <DD> <DT> <EM>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului <EM> Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML <EM> * * * * * * * * * * * * * *

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6> <I> <IMG> <KBD> <LI> <P> <PRE> <SAMP> <STRONG> <TT> <VAR>

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EMBED Compatibil cu:

Sintax#
<EMBED ...>

Defini"ie Instruc"iunea <EMBED> permite autorului s! afi#eze un fi#ier #i s! l editeze. n clipa n care un utilizator activeaz! printr-un clic al mouse-ului respectiva leg!tur!, aplica"ia necesar! edit!rii , aflat! n prealabil pe ma#ina client, este apelat! #i fi#ierul respectiv poate fi editat. Atributele WIDTH "i HEIGHT determin! dimensiunea n pixeli a obiectului care va fi editat. Fi#ierul original aflat pe server va fi nemodificat ns!, editarea avnd efect numai asupra fi#ierului nc!rxcat pe ma#ina client. Categorie Links and Graphics Exemplu
<EMBED SRC="MY_IMAGES/MY_IMAGE.GIF" WIDTH=350 HEIGHT=150>

ENCTYPE Compatibil cu:

Sintax#
ENCTYPE ...

Defini"ie
ENCTYPE

este un atribut al instruc"iunii <FORM> . Acesta permite desc!rcarea unui fi#ier pe server pe baza unei forme utilizator. n clipa n care este activat butonul de trimitere a formei fi#ierul este trimis c!tre destina"ia specificat!.

Categorie Links and Graphics Exemplu


<FORM ENCTYPE="FILENAME" ACTION="MY_URL" METHOD=POST>

FIGURE Compatibil cu:

Sintax#
<FIGURE>...</FIGURE>

Defini"ie
Instruc#iunea <FIGURE> <FIGURE> .

indic! browser-ului client s! afi#eze un fi#ier imagine sau o loca"ie URL specificat! prin intermediul cuvntului

Categorie Links and Graphics Exemplu


<FIGURE SRC="/IMAGES/MY_IMAGE.GIF"></figure>

FILEOPEN Compatibil cu:

Sintax#
START=FILEOPEN

Defini"ie FILEOPEN este un atribut al instruc"iunii <IMG> , care indica ca fi#ierul video s! fie rulat imediat ce pagina este nc!rcat! de c!tre utilizator.

Categorie Links and Graphics Exemplu


<IMG SRC="MY_IMAGE.GIF" DYNSRC="MY_BARBEQUE.AVI" START=FILEOPEN>

FONT Compatibil cu:

Sintax#
<FONT>...</FONT>

Defini"ie Instruc"iunea <FONT> permite utilizatorului s! specifice tipul de font utilizat la afi#area paginii HTML create. Atributul auxiliar FACE folosit de

browser-ul Internet nu este ns! recunoscut de celelalte browser-e Categorie Presentation Formatting Exemplu
<FONT FACE="Arial,Lucida Sans,Times Roman" COLOR=RED FONT SIZE=-1>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului Elemente de leg!tur! <FONT>


COLOR FACE SIZE

<FONT>

Poate fi folosit n interiorul acestui element

HTML

* * *

FONT COLOR Compatibil cu:

Sintax#
<FONT COLOR=...>

Defini"ie Atributul COLOR al instruc"iunii <FONT> permite setarea de c!tre autor a culorii utilizate pentru afi#area textului. Elemente specificate de acest atribut sunt numele culorilor ( RED, BLUE, etc.) sau echivalentul hexazecimal care codific! culorile sau procentele de culoare. n Exemplu este indicat n cod hexazecimat culoarea ro#ie. Unele browsere nu recunosc atributele hexazecimale.

Categorie Presentation Formatting Exemplu


<FONT COLOR=#ff0000>This text is RED!</FONT>

FONT FACE Compatibil cu:

Sintax#
<FONT FACE=...>

Defini"ie Atributul FACE este utilizat pentru instruc"iunea <FONT>.Autorul poate defini tipul de font pe care l utilizeaz! n cadrul documentului HTML. Autorul poate specifica pn! la 3 tipuri de fonturi care vor fi utilizate n cazul n care fontul cerut anterior de el nu este g!sit pe serverul client Categorie Structural Definition Exemplu
<FONT FACE="CG OMEGA,Lucida Sans,Arial"></FONT>

FONT SIZE Compatibil cu:

Sintax#
<FONT SIZE=...>

Defini"ie Atributul SIZE specific! dimensiunea fontului utilizat, font declarat prin intermediul instruc#iunii <FONT>. Acest atribut poate specifica dimensiunea fontului relativ la dimensiunea de baz! aleas! prin instruc"iunea BASEFONT. Astfel dimensiunea aleas! ca dimensiune de baz! poate fi incrementat! sau decrementat! prin instruc"iuni de genul <FONT SIZE=+1> sau <FONT SIZE=-1>. Fontul de baz! implicit este 3, iar valorile acceptate de instruc"iunea SIZE sunt $, 2, 3, 4, 5, 6, #i 7 n format pozitiv sau negativ. Categorie Structural Definition Exemplu
<FONT SIZE=+1></FONT>

FORM Compatibil cu:

Sintax#
<FORM>...</FORM>

Defini"ie Instruc"iunea <FORM> ofer! o posibilitatea de a accepta comunicarea cu utilizatorul. Informa"iile colectate printro form! pot fi afi#ate de browser-ul client sau trimise c!tre server. Aceast! instruc"iune are o serie de atribute, ea fiind de fapt o colec"ie de cmpuri de intrare butoane, butoane radio, liste, casete de acceptare sau rejectare op"iune sau casete de tip text care sunt procesate de c!tre respectiva form!. Atributele acestei instruc"iuni fiind numeroase acestea sunt prezentate n cadrul tabelului cu elementele de legatur!, tabel ce urmeaz! mai jos.. Categorie Forms Exemplu
<P><FORM ACTION="FEEDBACK.HTM" METHOD="POST"><INPUT TYPE="HIDDEN" </P></FORM>

In Actual Use Figure 3.5: This is an example of a form's drop-down list and text boxes.

element poate fi utilizat n interiorul tag-ului Elemente de leg!tur! Acest <FORM>


<ACTION> <ADDRESS> <ALIGN> <BLOCKQUOTE> <CHECKED> <CONTROL> <DD>

<FORM>

Poate fi folosit n interiorul acestui element

HTML

* * * * * * * *

<DIR> <DL> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6> <HR> <INPUT> <ISINDEX> <LI> <MAXLENGTH> <MENU> <METHOD> <NAME> <OL> <P> <POST>

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

<PRE> <SELECT> <SIZE> <SRC> <TEXTAREA> <UL> <VALUE>

* * * * * * *

FRAME Compatibil cu:

Sintax#
<FRAME...>

Defini"ie Netscape a fost primul browser care a permis formatarea documentului curent afi#at sub forma unor zone, verticale sau orizontale ce au purtat numele de FRAME. Aceast! instruc"iune identific! o fereastr! din fereastra curent!, ca fiind parte component! a unui grup de ferestre ce poart! numele de set de ferestre - Frameset. Aceast! instruc"iune dispune de 6 atribute: FRAME NAME, FRAME MARGINWIDTH, FRAME MARGINHEIGHT,
FRAME NORESIZE, FRAME SCROLLING, "i FRAME SRC.

Categorie Frames

FRAME MARGINHEIGHT Compatibil cu:

Sintax#
<FRAME MARGINHEIGHT= "...">

Defini"ie Atributul MARGINHEIGHT determin! dimensiunea vertical! (n pixeli) dintre obiectele ce vor fi n interiorul acestei ferestre #i zona superioar! si inferioar! a ferestrei (de fapt subfereastr!). n cazul n care acest atribut nu este specificat, browser-ul va determina acest spa"iu pentru o vizualizare ct mai bun!. Categorie Frames Exemplu
<FRAME MARGINHEIGHT=2>

FRAME MARGINWIDTH Compatibil cu:

Sintax#
<FRAME MARGINWIDTH="...">

Defini"ie Atributul MARGINWIDTH determin! dimensiunea orizontal! (n pixeli) dintre obiectele ce vor fi n interiorul acestei ferestre #i zona din stnga, respectiv dreapta a ferestrei (de fapt subfereastr!). n cazul n care acest atribut nu este specificat, browser-ul va determina acest spa"iu pentru o vizualizare ct mai bun!. Categorie Frames Exemplu
<FRAME MARGINWIDTH=2>

FRAME NAME Compatibil cu:

Sintax#
<FRAME NAME="...">

Defini"ie
NAME ofer! autorului documentului HTML posibilitatea s! aloce un nume pentru sub-fereastra curent!, nume ce va fi recunoscut de c!tre hiperleg!turile din cadrul altor ferestre. Acest atribut este op"ional fiind format din caractere alphanumerice.

Categorie Frames Exemplu


<FRAME NAME="MY_FRAME">

FRAME NORESIZE Compatibil cu:

Sintax#
<FRAME NORESIZE>

Defini"ie
NORESIZE specific! browser-ului client ca sub-fereastra respectiv! nu va putea fi redimensionat! la o eventul! modificare de afi"are. Implicit toate sub-ferestrele sunt redimensionabile.

Categorie Frames Exemplu


<FRAME NORESIZE>

FRAME SCROLLING Compatibil cu:

Sintax#
FRAME SCROLLING="..."

Defini"ie Utilizarea acestui atribut permite inserarea unei bare de defilare (scroll bar) care s! ofere posibilitatea clientului s! vizualizeze toat! informa"ia din interiorul sub-ferestrei. Valorile acestui atribut sunt

FRAME SCROLLING=YES FRAME SCROLLING=NO FRAME SCROLLING=AUTO

Setarea AUTO este valoarea implicit! n cadrul browser-elor curente. Categorie Frames Exemplu
FRAME SCROLLING=AUTO

FRAME SRC Compatibil cu:

Sintax#
<FRAME SRC="...">

Defini"ie Autorul paginii HTML poate specifica ca n interiorul unei sub-ferestre s! fie afi#at! o pagin! HTML realizat! anterior de c!tre acesta. Categorie Frames Exemplu
<FRAME SRC="HTTP://WWW.MY_HTML_DOCUMENT.HTM>

FRAMESET Compatibil cu:

Sintax#
<FRAMESET "...">

Defini"ie
FRAMESET indic! zona din cadrul unei pagini HTML n care sunt creeate sub-ferestrele ce vor fi afi"ate pe ecranul curent. Aceast! zona va trebui inclus! n corpul paginii HTML.

Categorie Frames Exemplu


<HTML> <HEAD> </HEAD> <FRAMESET> </FRAMESET> </HTML>

FRAMESET ROWS Compatibil cu:

Sintax#
<FRAMESET ROWS="...">

Defini"ie Atributul ROWS al instruc#iunii FRAMESET determin! l!"imea n pixeli a subferestrei curente, procentul din spa"iul de afi#are sau las! la discre"ia browser-ului aceast! setare. Variabilele (set!rile) acestui atribut vor fi separate prin virgul!.Setarea "*" las! browser-ului posibilitatea determin!rii l!"imii optime a liniei. Specificarea dimensiunii num!rului de linii se poate realiza utiliznd #i toate modalit!"ile combinate, cu condi"ia ca acestea s! fie separate prin virgul!. Categorie Frames Exemplu
<FRAMESET <FRAMESET <FRAMESET <FRAMESET ROWS=25> ROWS="50%"> ROWS="*"> ROWS="25,2*,50%">

FRAMESET COLS Compatibil cu:

Sintax#
<FRAMESET COLS="...">

Defini"ie Atributul COLS al instruc#iunii FRAMESET determin! n!l"imea n pixeli a subferestrei curente, procentul din spa"iul de afi#are sau las! la discre"ia browser-ului aceast! setare. Variabilele (set!rile) acestui atribut vor fi separate prin virgul!. Setarea "*" las! browser-ului posibilitatea determin!rii n!l"imii optime a liniei. Specificarea dimensiunii num!rului de coloane se poate realiza utiliznd #i toate modalit!"ile combinate, cu condi"ia ca acestea s! fie separate prin virgul!.

Categorie Frames Exemplu


<FRAMESET <FRAMESET <FRAMESET <FRAMESET COLS="25"> COLS ="50%"> COLS ="*"> ROWS="25,2*,50%">

In Actual Use Figure 3.6: The Netscape Web pages exhibit an exciting use of frames.

H$ Compatibil cu:

Sintax#
<H1>...</H1>

Defini"ie H$ este prescurtarea de la "Heading $," ceea ce reprezint! o formatare de tip titlu principal. Pentru o formatare bazat! pe titluri principale #i subtitluri exist! pn! la 6 tipuri de formate , la care utilizatorul poate face ape. Acestea sunt codificate n ordine descresc!toare ca importan"! prin litera H de la Heading, urmat! de o cifr! ntre $ #i 6 care codific! subtitlurile n ordine ierarhic! descresc!toare. Categorie Structural Definition Exemplu
<H1>How about a little <B><I>CoolBlue!</I></B> feedback?

</H1>

In Actual Use Figure 3.7: This is the result of the Exemplu.

Elemente de leg!tur!
<A> ALIGN <B> <BLOCKQUOTE> <BODY> <BR> <CITE> <CODE> <EM> <FORM> <I> <IMG> <KBD> <SAMP>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului


<FRAME>

<FRAME>

Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML

* * * * * * * * * * * * * *

<STRONG> <TT> <VAR>

* * *

H2 Compatibil cu:

Sintax#
<H2>...</H2>

Defini"ie H2 semnific! "Heading 2," titlu de ordinul al doilea . Tipul de font utilizat este predefinit de utilizator. Categorie Structural Definition Exemplu
<H2><IMG SRC="BUTT07B.GIF" HEIGHT=80 WIDTH=112 ALIGN=LEFT> OK, <B><I>CoolBlue!</I></B> ... What's New? </H2>

Elemente de leg!tur!
<A> ALIGN

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului


<H2>

<H2>

Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML

* *

<B> <BLOCKQUOTE> <BODY> <BR> <CITE> <CODE> <EM> <FORM> <I> <IMG> <KBD> <SAMP> <STRONG> <TT>

* * * * * * * * * * * * * * *

<VAR>

H3 Compatibil cu:

Sintax#
<H3>...</H3>

Defini"ie H3 semnific! "Heading 3," titlu de ordinul al treilea . Tipul de font utilizat este predefinit de utilizator. Categorie Structural Definition Exemplu
<H2>Your heading text goes here...</H2>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului Elemente de leg!tur! <H3>


<A> ALIGN <B> <BLOCKQUOTE> <BODY> <BR> <CITE>

<H3>

Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML

* * * * * * *

<CODE> <EM> <FORM> <I> <IMG> <KBD> <SAMP> <STRONG> <TT>

* * * * * * * * * *

<VAR>

H4 Compatibil cu:

Sintax#
<H4> .... </H4>

Defini"ie H4 semnific! "Heading 4," titlu de ordinul al patrulea . Tipul de font utilizat este predefinit de utilizator.

Categorie Structural Definition Exemplu


<H4>Your heading text goes here...</H4>

Elemente de leg!tur!
<A> ALIGN <B> <BLOCKQUOTE> <BODY> <BR> <CITE> <CODE> <EM> <FORM> <I> <IMG> <KBD> <SAMP>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului <H4> * * *

<H4>

Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML

* * * * * * * * * * *

<STRONG> <TT>

* * *

<VAR>

H5 Compatibil cu:

Sintax#
<H5>...</H5>

Defini"ie H5 semnific! "Heading 5," titlu de ordinul al cincilea . Tipul de font utilizat este predefinit de utilizator. Categorie Structural Definition Exemplu
<H5>Your heading text goes here...</H5>

Elemente de leg!tur!
<A> ALIGN

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului <H5> Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML <H5> * *

<B> <BLOCKQUOTE> <BODY> <BR> <CITE> <CODE> <EM> <FORM> <I> <IMG> <KBD> <SAMP> <STRONG> <TT>

* * * * * * * * * * * * * * *

<VAR>

H6 Compatibil cu:

Sintax#
<H6>...</H6>

Defini"ie H6 semnific! "Heading 6," titlu de ordinul al #aselea . Tipul de font utilizat este predefinit de utilizator. Categorie Structural Definition Exemplu
<H6>Your heading text goes here...</H6>

Elemente de leg!tur!
<A> ALIGN <B> <BLOCKQUOTE> <BODY> <BR>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului


<H6>

<H6>

Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML

* * * * * *

<CITE> <CODE> <EM> <FORM> <I> <IMG> <KBD> <SAMP> <STRONG> <TT>

* * * * * * * * * * *

<VAR>

HEAD Compatibil cu:

Sintax#
<HEAD>...</HEAD>

Defini"ie
<HEAD>

indic! nceputul unei zone specifice a unui document HTML ce face parte din contextul general al documentului. <TITLE> este n mod

normal inclus ntr-o sec"iune de tip <HEAD> , ca #i <META> de altfel. Categorie Structural Definition Exemplu
<HEAD> <TITLE>CoolBlue! ... Your Watchdog Computer Magazine</TITLE> <META NAME="GENERATOR" content="Mozilla/2.01Gold (Win32)"> </HEAD>

Elemente de leg!tur! Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului <HEAD>


<BASE> <HTML> <ISINDEX> <META> <NEXTID> <TITLE>

<HEAD>

Poate fi folosit n interiorul acestui element

HTML

* * * * * *

HR Compatibil cu:

Sintax#
<HR>

Defini"ie
<HR>traseaz! o linie orizontal! cu format 3-D. ALIGN specific! modul de amplasare al liniei n cadrul liniei text curente. Acesta poate fi LEFT, CENTER, sau RIGHT. NOSHADE elimin! formatarea anterioar! a liniei. Atributul HEIGHT determin! n!l"imea liniei, n timp ce atributul WIDTH

determin! lungimea acesteia. Aceste atribute pot fi specificate n pixeli sau n procente din spa"iul de vizualizare disponibil (o linie de editare text). Categorie Miscellaneous Exemplu
<HR>

In Actual Use Figure 3.9: This is an example of the <HR> tag.

Elemente de leg!tur!
ALIGN <BLOCKQUOTE> <BODY>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului


<HR>

<HR>

Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML *

* *

<FORM> <NOSHADE> <PRE> <SIZE> <WIDTH>

* * * * *

HREF Compatibil cu:

Sintax#
<HREF...>

Defini"ie
<HREF>

precede o hiperleg!tur!. Aceast! instruc"iune poate referi : O alt! destina"ie de pe un server (alt URL sauWWW) Sintax!: <A HREF="HTTP:// ..."> Un grup de #tiri (WWW newsgroup) Sintax!: <A HREF=NEWS:NEWSGROUP>...</a> O destina"ie de tip FTP ( File Transfer Protocol server de distribu#ie a fi"ierelor) Sintax!: <A HREF="FTP://..."> Un program pentru gestiunea e-mail-urilor Sintax!: <A HREF="MAILTO:ANY_MAIL_ADDRESS" TITLE="ANY_SUBJECT"> Un server de #tiri. Sintax!: <A HREF="NEWSRC:..."> Un server de tip telnet. Sintax!: <A HREF="TELNET://...">

Categorie Links and Graphics

HSPACE Compatibil cu:

Sintax#
HSPACE="..."

Defini"ie
HSPACE este utilizat ca atribut pentru mai multe instruc"iuni. Atunci cnd este folosit cu instruc"iunea <IMG>, HSPACE seteaz! num!rul de spa"ii ce nconjoar! orizontal imaginea. n mod similar acest atribut ac"ioneaz! #i asupra instruc"iunii MARQUEE.

Categorie Links and Graphics Exemplu


<IMG SRC="HTTP://MY_IMAGE" HSPACE=3>

Elemente de leg!tur!
<IMG>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului


<HSPACE>

<HSPACE>

Poate fi folosit n interiorul acestui element *

HTML

<MARQUEE>

HTML Compatibil cu:

Sintax#
<HTML>...</HTML>

Defini"ie
<HTML>

indic! nceputul absolut, resopectiv sfr#itul unui fi#ier HTML .

Categorie Structural Definition Exemplu


<HTML> <BODY> <H1>This is an HTML document with only on line of text in it!</H1> </BODY> </HTML>

HTTP-EQUIV Compatibil cu:

Sintax#
<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT=2>

Defini"ie
HTTP-EQUIV

este un atribut al instruc"iunii META. Acesta indic! browser-ului s! reactualizeze periodic documentul HTML.

Categorie Links and Graphics Exemplu


<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT=5>

I Compatibil cu:

Sintax#
<I>...</I>

Defini"ie Textul dintre instruc"iunile <I> va fi scris cu litere aldine (italice). Categorie Presentation Formatting

Exemplu
<H3><I>Please address your return envelope. Postage is prepaid by CoolBlue! Magazine ...</I></H3>

In Actual Use Figure 3.$0: This is the result of the Exemplu.

element poate fi utilizat n interiorul tag-ului <I> Poate fi folosit n interiorul acestui element Elemente de leg!tur! Acest <I> HTML
<A> <ADDRESS> <B> <BR> <CITE> <CODE> <DD> <DT> <EM> <H1> <H2> <H3>

* *

* * * *

* * * *

* * * *

<H4> <H5> <H6> <I> <IMG> <KBD> <LI> <P> <PRE> <SAMP> <STRONG> <TT> <VAR>

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ID Compatibil cu:

Sintax#
ID="..."

Defini"ie
ID

este un atribut pentru instruc"iunile <A> #i <TABSTOP> . Utilizat cu instruc"iunea <A> , ID indic! un nume scurt pentru un fi#ier sau un alt URL. Utilizat cu <TABSTOP>, seteaz! loca"ia curent! n cadrul documentului HTML . Categorie Structural Definition Exemplu
<A ID="MY_LABEL">

IMG Compatibil cu:

Sintax#
<IMG=...>

Defini"ie Instruc"iunea <IMG> indic! browser-ului client s! afi#eze o imagine localizat! pe server. Aceast! instruc"iune are o serie de atribute. Un fi#ier grafic poate fi dimensional rearanjat prin indicarea corespunz!toare a atributelor de n!l"ime HEIGHT, respectiv l!#ime WIDTH . Un chenar poate fi specificat n pixeli #i aplicat resopectivei imagini prin folosirea atributului BORDER. Imaginea poate fi aliniat!, n cadrul paginii curente , prin atributele ALIGN=TOP, ALIGN=MIDDLE, ALIGN=BOTTOM, ALIGN=LEFT, #i ALIGN=RIGHT . Utilizarea atributului ALT="..." apermite ata#area unui text alternativ imaginii curente, text ce va putea fi vizualizat, numai dac! utilizatorul baleiaz! cu ajutorul mouse-lui imaginea respectiv!. Vizualizarea textului va dispare dup! cteva secunde. CONTROLS permite vizualizarea butoanelor de control destinate rul!rii fi#ierelor video, n timp ce DYNSRC="..." indic! sursa fi#ietrului video. Browser-ele de tip text nu pot manevra acest tip de instruc"iune.

Categorie Links and Graphics Exemplu


<IMG SRC="IMAGES/HOMELOGO.GIF" BORDER=0 HEIGHT=153 WIDTH=575>

In Actual Use Figure 3.$$: This is the result of the Exemplu.

Elemente de leg!tur!
<A> <ADDRESS> ALIGN <B> <CITE> <CODE> <DD> <DT> DYNSRC <EM> FILEOPEN

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului


<IMG>

<IMG>

Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML * *

* * * * * * * * *

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6> HSPACE <I> INFINITE ISMAP <KBD> <LI> LOOP MOUSOVER <P> <SAMP> SRC <STRONG>

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

<TT> <VAR> USEMAP VSPACE WIDTH

* * * * *

INFINITE Compatibil cu:

Sintax#
... =INFINITE

Defini"ie
INFINITE

este o setare utilizat! ca argument pentru atributul LOOP . Acesta indica faptul c! fi#ierul sunet sau imagine va fi rulat permanent .

Categorie Links and Graphics Exemplu


<IMG SRC="MY_IMAGE.GIF" DYNSRC="MY_MOVIE.AVI" LOOP=INFINITE>

INPUT Compatibil cu:

Sintax#
<INPUT "...">

Defini"ie Aceast! instruc"iune <INPUT> permite browser-ului client s! trimit! informa"ii c!tre server, prin intermediul unei instruc"iuni de tip FORM. Categorie Forms Exemplu
<INPUT NAME="Control" TYPE=IMAGE SRC="MY_IMAGE.GIF">

element poate fi utilizat n interiorul tag-ului Elemente de leg!tur! Acest <INPUT>


ALIGN CHECKED <FORM> MAXLENGTH NAME SIZE

<INPUT>

Poate fi folosit n interiorul acestui element

HTML

* * * * * *

SRC VALUE

* *

INPUT SIZE Compatibil cu:

Sintax#
<INPUT SIZE="...">

Defini"ie Atributul The SIZEautilizat n conjunc"ie cu instruc"iunea <INPUT> ofer! autorului documentului HTML posibilitatea s! stabileasc! dimensiunea n caractere a cmpului ce poate fi introdus n cadrul unui cmp de tip intrare . Categorie Forms Exemplu
<INPUT SIZE="35">

ISINDEX Compatibil cu:

Sintax#
<ISINDEX "..." >

Defini"ie
caset! de tip introducere text.

Aceast! instruc"iune va afi#a urm!torul text: You can search this index. Type the keyword(s) you want to search for: urmat de o XMosaic #i alte browser-e pot afi#a aceste informa"ii n mod diferit. Textul cerut n cadrul acestei forme este trimis napoi ca un r!spuns sau un script CGI. Categorie Forms Exemplu
<ISINDEX>

Elemente de leg!tur!
<BLOCKQUOTE> <BODY> <DD> <FORM> <HEAD> <LI>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului


<ISINDEX>

<ISINDEX>

Poate fi folosit n interiorul acestui element * * * * * *

HTML

ISINDEX PROMPT Compatibil cu:

Sintax#
<ISINDEX PROMPT= "...">

Defini"ie
PROMPT

este un atribut al instruc"iunii <ISINDEX> care permite introducerea, de c!tre client, a unui text propriu, n cadrul unui mesaj.

Categorie Forms Exemplu


<ISINDEX PROMPT="Why not use your own text prompt instead?">

ISINDEX action Compatibil cu:

Sintax#
<ISINDEX ACTION= "...">

Defini"ie Atributul ACTION al instruc"iunii <ISINDEX> trimite un text introdus c!tre un program de comunicare .

Categorie Forms Exemplu


<ISINDEX ACTION="SEARCH_ME">

ISMAP Compatibil cu:

Sintax#
ISMAP

Defini"ie
ISMAP trimite browser-ul client c!tre un script care face apel la un document de tip hart!, localizat pe server. Cnd utilizatorul activeaz! printr-un clic al mouse-ului respectiva leg!tur!, browser-ul client este direc"ionat direct c!tre fi#ierul de tip hart! (.MAP).

Categorie Forms Exemplu


<A HREF="MY_MAP.MAP"> <IMG SRC="MY_IMAGE.GIF" ISMAP></A>

KBD Compatibil cu:

Sintax#
<KBD>...</KDB>

Defini"ie
<KBD> indic! browser-ului client s! afi#eze textul cu litere ngro#ate, avnd o dimensiune prestabilit!. Acest tip de instruc"iune este folosit mai ales pentru textul introdus de la tastatur! de c!tre utilizator.

Categorie Structural Definition Exemplu


<KBD>Type your own message here!</KBD>

Elemente de leg!tur!
<A> <ADDRESS> <B> <BR> <CITE>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului <KBD> <KBD> Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML * * * * * * * *

<CODE> <DD> <DT> <EM> <H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6> <I> <IMG> <KBD> <LI> <P> <PRE> <SAMP> <STRONG>

* * *

* * * * * * *

* * *

* * * *

* *

* *

<TT> <VAR>

* *

* *

LANG Compatibil cu:

Sintax#
<LANG>...</LANG>

Defini"ie
<LANG>

indic! ce limb! este utilizat! n cadrul documentului HTML, alta dect limba implicit! a documentului curent.

Categorie Structural Definition Exemplu


<LANG> For our Japanese friends, here is the same joke in their native tongue... </LANG>

LH Compatibil cu:

Sintax#
<LH>...</LH>

Defini"ie
<LH>

formateaz! textul ncadrat ca fiind un text de tip titlu pentru o list! de termeni.

Categorie Structural Definition Exemplu


<UL><LH>This sentence bulleted list:</LH> <LI>This is list item <LI>This is list item <LI>This is list item </UL> appears as a header before this #1 #2 #3

LI Compatibil cu:

Sintax#
<LI>

Defini"ie afi#a o textul ce urmeaz! sub forma unei liste de elemente. Lista poate fi orfdonat! (OL Order List), neordonat! UL (Unorder List) sau o lista cu elemente grafice de n#iruire. Acest ultim tip este tipul implicit. Atributul TYPE modific! o serie de elemente ale listei: TYPE=A (se vor folosi majuscule ), TYPE=a (se vor utiliza litere mici), TYPE=I (se vor folosi cifre romane majuscule), TYPE=i (se vor folosi cifre romane reprezentate prin litere mici), #i TYPE=1 (se vor folosi cifre arabe). Atributul VALUE al instruc"iunii <LI> indic! browser-ului s! nceap! ordonarea de la un anumit num!r. Instruc"iunea <LI> nu are nevoie de element de nchidere.
<LI> este utilizat pentru a

Categorie Structural Definition Exemplu


<P>Here are the latest press releases. You may want to <A HREF="search.htm">search</A> for topics by keyword.</P> <UL> <LI>5/1/96 -- <B><A HREF="pr01.htm"><I>CoolBlue! </I>Magazine Establishes Internet Presence</A></B> </LI> </UL>

Elemente de leg!tur!
<A> <B> <BLOCKQUOTE> <BR> <CITE> <CODE> <DIR> <DL> <EM> <FORM> <I>

<LI>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului <LI> Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML * * * * * * * * * * * *

<IMG> <ISINDEX> <KBD> <MENU> <OL> <P> <PRE> <SAMP> <STRONG> <TT> <UL> <VAR>

* * * * * * * * * * * * * * *

LINK Compatibil cu:

Sintax#
<LINK...>

Defini"ie ofer! autorului de pagini HTML posibilitatea de a specifica un anumit URL sau un anumit fi#ier sau text n alt sau acela#i fi#ier prin intermediul unei hiperleg!turi.
<LINK>

Categorie Links and Graphics Exemplu


<LINK HREF="/MY_FILES/MY_FILE.HTM>

Elemente de leg!tur!
<HEAD> HREF METHODS TITLE

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului


<LINK>

<LINK>

Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML *

* * *

LISTING Compatibil cu:

Sintax#
<LISTING>...</LISTING>

Defini"ie
<LISTING>

afi#eaz! textul utiliznd un format de text prestabilit.

Categorie Structural Definition Exemplu


<LISTING>This text is displayed in fixed width.</LISTING>

LOOP Compatibil cu:

Sintax#
<...LOOP=...>

Defini"ie
LOOP

este un atribut al instruc"iunii BGSOUND . Acest atribut indic! browser-ului de cte ori s! ruleze un fi#ier de tip sunet att timp ct pagina este activ! sau un anumit num!r de secunde . Categorie Miscellaneous Exemplu
<BGSOUND SRC="MY_AUDIO_FILE.WAV" LOOP=INFINITE>

LOWSRC Compatibil cu:

Sintax#
<...LOWSRC="...">

Defini"ie
LOWSRC este un atribut al instruc"iunii <IMG>. Acest atribut permite afi#area unei imagini cu o rezolu"ie slab! pentru a permite nc!rcarea paginii curente mult mai rapid. De obicei acest atribut se folose#te n conjunc"ie cu o hiperleg!tur! care permite vizualizarea imaginii respective #i n formatul cu rezolu"ie maxim!.

Categorie Links and Graphics Exemplu


<IMG SRC="MY_URL" LOWSRC="MY_IMAGE.GIF">

MAP Compatibil cu:

Sintax#
<MAP "..."></MAP>

Defini"ie
<MAP>

indic! o colec"ie de elemente care fac apel la o imagine client de tip hart! (MAP).

Categorie Links and Graphics Exemplu


<MAP NAME="MY_MAP"></MAP>

MAP AREA Compatibil cu:

Sintax#
<MAP AREA="..."></MAP>

Defini"ie:
AREA define#te o zon! dintr-o pagin! html sau imagine n care utilizatorul poate selecta anumite hiperleg!turi. Zonele respective nu se deosebesc de restul desenului dect prin sensibilitatea la clic-ul mouse-ului ce conduce utilizatorul spre alte pagini, spre exemplu.

Atributele lui MAP AREA SHAPE definesc forma zonei sensibile la ac"iunea mouse-ului. Acestea pot fi un dreptunghi (MAP AREA SHAPE=RECT), un poligon (MAP AREA SHAPE=POLY) sau un cerc (MAP AREA SHAPE=CIRCLE).
MAP AREA SHAPE="..." define#te o por"iune senzitiv! rotund! dintr-o 25 este num!rul de pixeli ce alc!tuiesc raza suprafe"ei. MAP AREA COORDS="..."

imagine. Exemplu: MAP AREA SHAPE="0,25" - 0 este centrul cercului , iar

permite definirea unei arii senzitive de form! rectangular! sau circular! dintr-o imagine fundal.

Spre exemplu dac! se utilizeaz! jum!tatea superioar! a unei imagini (50 % din zona superioar!, atunci un vector format din 4 componente va delimita aceast! structur! astfel MAP AREA COORDS="0,0,100,50" sau MAP AREA COORDS=LEFT . Pot fi folosite #i alte atribute cum ar fi TOP, RIGHT sau BOTTOM. COORDS vor fi specificate n pixeli. Atributul NOHREF al instruc"iuniii MAP AREA este utilizat cu instruc"iunea MAP AREA,pentru a dezactiva leg!turile unei zone anterior definite cu un nume dat de autorul paginii HTML. Atributul HREF utilizat cu MAP AREA, specific! leg!tura cu un alt URL. Categorie Links and Graphics Exemplu
<MAP AREA SHAPE=RECT>

MAP NAME Compatibil cu:

Sintax#
<MAP NAME="...">

Defini"ie
NAME

este un atribut al instruc"iniii <MAP> . Acesta permite utilizatorului s! denumeasc! imaginea hart! cu un nume generic.

Categorie Links and Graphics Exemplu


<MAP NAME="MY_NAME">

MARQUEE Compatibil cu:

Sintax#
<MARQUEE>...</MARQUEE>

Defini"ie Instruc"iunea <MARQUEE> ofer! posibilitatea autorului documentului HTML s! creeze un text care se deplaseaz! de la stnga la dreapta paginii curente. Atributele acestei instruc"iuni sunt :
BGCOLOR="..."

specific! fundalul zonei de defilare prin culorile codificate n format hexazecimal. specific! sensul de defilare "LEFT" stnga la dreapta sau "RIGHT" dreapta la stnga.

DIRECTION="..." ALIGN="..."

specific! dac! textul este aliniat sus, n mijloc sau jos - TOP, MIDDLE, or BOTTOM. dac! defileaz! dintr-o extrem! n alta a paginii folosirea

BEHAVIOR="..." specific! dac! textul defileaz! pe pagin! #i apoi se opre#te, atributului ALTERNATE, sau dac! textul defileaz! n continuu pe pagin!. HEIGHT WIDTH LOOP -1 .

specific! n!l"imea textului ce defileaz! n pixeli sau n procente relativ la pagin!. specific! l!"imea textului ce defileaz! , n pixeli sau procente relativ la pagin!.

specific! num!rul de defil!ri complete ale textului. Acestea pot fi n num!r limitat (LOOP=5) sau nelimitat LOOP=INFINITE sau LOOP= #i HSPACE specific! spa"iul din jurul textului n pixeli. specific! ntrzierea dintre 2 defil!ri succesive. Timpul se exprim! n milisecunde.

VSPACE

SCROLLDELAY

SCROLLAMOUNT

specific! spa"iul dintre textul ce defileaz! succesiv.

Categorie Miscellaneous Exemplu


<MARQUEE DIRECTION=LEFT>This text will scroll to the left.</MARQUEE>

MAXLENGTH Compatibil cu:

Sintax#
<INPUT MAXLENGTH="...">

Defini"ie:
MAXLENGTH

este un atribut al instruc"iunii <INPUT> , specificnd num!rul maxim al caracterelor permise a fi introduse n cadrul unui cmp de comunicare. Categorie Forms Exemplu
<INPUT MAXLENGTH="50">

MENU Compatibil cu:

Sintax#
<MENU>...</MENU>

Defini"ie:
<MENU> este utilizat pentru a indica browser-ului client c! paragraful care urmeaz! va fi o lista de termeni. <LI> va indica nceputul fiec!rui paragraf al listei menu.

Categorie Structural Definition Exemplu


<MENU> <LI> This is item one. <LI> This is item two. <LI> This is item three. </MENU>

Elemente de leg!tur!
<BLOCKQUOTE> <BODY> <DD>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului


<MENU>

<MENU>

Poate fi folosit n interiorul acestui element * * *

HTML

<FORM> <LI> <MENU>

* * * *

META Compatibil cu:

Sintax#
<META "...">

Defini"ie indic! o serie de instruc"iuni speciale pentru browser-ul client sau server. Aceast! instruc"iune este o parte a corpului de instruc"iuni <HEAD> dintr-un document HTML.
<META>

Urm!toarele atribute pot fi folosite pentru instruc"iunea <META>:


HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT . CONTENT="..." URL="..."

indic! browser-ului client s! ncarce documentul dup! un num!r de secunde specificat n cadrul atributului

specific! num!rul de secunde dintre 2 nc!rc!ri succesive ale documentului.

specific! adresa URL-ul documentului ce va fi renc!rcat. n absen"a adresei va fi renc!rcat documentul curent.

Aceast! instruc"iune poate fi folosit! de c!tre autorii de documente HTML pentru a creea prezent!ri bazate pe documente HTML . Categorie Structural Definition

Exemplu
<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT=5 URL=HTTP://WWW.FOO.COM/INDEX.HTM>

Elemente de leg!tur!
HTTP-EQUIV NAME CONTENT <HEAD>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului


<META>

<META>

Poate fi folosit n interiorul acestui element

HTML

* * * *

METHOD Compatibil cu:

Sintax#
<FORM METHOD=...>

Defini"ie este un atribut al instruc"iunii <FORM>. Acest atribut indic! browser-ului client cum s! proceseze informa"iile colectate de o form!. La activarea butonului Submit , METHOD indic! ce se va ntmpla cu informa"iile colecate de respectiva form!. Aceste informa"ii pot fi depuse pe un server ca o loca"ie nou! sau trimise prin e-mail ca fi#ier HTML. Con"inutul formei poate fi aranjat sub forma unor cmpuri prin folosirea urm!toarelor caractere:
METHOD field1=field1 contents&field2=field2

contents&...&fieldn=fieldn contents& &

delimiteaz! cmpurile, + insereaz! spa"iile, iar %0D%A insereaz! o linie desp!r"itoare.

Categorie Forms Exemplu


<P><FORM ACTION="_VTI_BIN/FEEDBACK.HTM" METHOD="POST"><INPUT NAME="VTI-GROUP"> </P>

MOUSEOVER Compatibil cu:

Sintax#
<...=MOUSEOVER>

Defini"ie
MOUSEOVER este un atribut al instruc"iunii compuse <IMG START> . Acesta indic! faptul c! imaginea video va fi rulat! numai dac! mose-ul va fi pozi"ionat deasupra imaginii statice a fi#ierului video.

Categorie Miscellaneous Exemplu


<IMG SRC="MY_MOVIE_ICON.GIF" DYNSRC="MY_AVI_FILE.AVI" START=MOUSEOVER>

NAME Compatibil cu:

Sintax#
<A HREF NAME= "...">

Defini"ie:
NAME NAME

este un atribut al instruc"iunii <HREF>. Acesta indic! direct, prin browser, c! o anumit! leg!tur! va putea fi accesat! prin numele ales de editor. poate fi un nume al unei leg!turi n cadrul aceluia#i document.

Categorie Links and Graphics Exemplu


<P><A HREF NAME="INDEX.HTM"><IMG SRC="BHOME2.GIF"></A>

NEXTID Compatibil cu:

Sintax#
<NEXTID= "..."

Defini"ie
<NEXTID>

este generat numai de anumi"i editori de documente HTML. Acest index este atribuit de autori ca o referin"! document. n general nu este

utilizat. Categorie Links and Graphics Exemplu


<NEXTID N=Z147>

NOBR Compatibil cu:

Sintax#
<NOBR>...</NOBR>

Defini"ie
<NOBR> previne ca un nume sau o leg!tur! de mare ntindere s! fie mp!r"it!, la o vizualizare restrictiv!, fapt ce ar culmina, dac! respectivul nume este o leg!tur!, la o eroare de hiperleg!tur!.

Categorie Structural Definition Exemplu


I don't want this URL broken by a browser: <NOBR>http://www.askamerica.com</NOBR>

NOFRAMES Compatibil cu:

Sintax#
<NOFRAMES>...</NOFRAMES>

Defini"ie
<NOFRAMES>

indic! mesajul ce trebuie afi#at de browser-ele ce nu suport! mai multe ferestre.

Categorie: Miscellaneous Exemplu


<NOFRAMES>This text will be displayed in lieu of framed content.</NOFRAMES>

NOHREF Compatibil cu:

Sintax#
<A HREF= "..." NOHREF>

Defini"ie exclude respectiva zon! din cadrul zonelor care pot activa leg!turi prin intermediul mouse-ului. n general acest atribut este implicit pentru toate imaginile.
NOHREF

Categorie Links and Graphics Exemplu


<AREA SHAPE="RECT" COORDS="0,0,100,50" NOHREF>

NOSHADE Compatibil cu:

Sintax#
<HR NOSHADE>

Defini"ie
NOSHADE

este un atribut al instruc"iunii <HR>. Acest atribut nl!tur! elementul grafic care creea iluzia de 3D a liniei sau umbrele respective.

Categorie Structural Definition Exemplu


<HR NOSHADE>

NOTE Compatibil cu:

Sintax#
<NOTE>...</NOTE>

Defini"ie
<NOTE> indic! browser-ului s! afi#eze textul n una din urm!toarele 3 clase : NOTE, CAUTION, sau WARNING. O imagine poate fi utilizat! n conjunc"ie cu un text sau o not! . <NOTE> este stilul cel mai des folosit.

Categorie Miscellaneous Exemplu


<NOTE CLASS=CAUTION SRC="CAUTION.GIF">The IRS will fine you if you're a late filer!</NOTE>

NOWRAP Compatibil cu:

Sintax#
<...NOWRAP...>

Defini"ie
NOWRAP este un atribut folosit n formatarea textului n paragrafe sau tabele. Acest atribut indic! browser-ului s! nu permit! scrierea textului pe mai multe pagini sau linii. Acest atribut este util acolo unde desp!r"irea for"at! a unei fraze ar lipsi de semnifica"ie respectivele elemenete. ( URL-uri , formule matematice sau cod de program.

Categorie Structural Definition

Exemplu
<P NOWRAP>This is the URL you need: HTTP:/WWW.ASKAMERICA.COM></P>

OFF Compatibil cu:

Sintax#
<...WRAP= "...">

Defini"ie
WRAP

este un atribut al instruc"iunii <TEXTAREA> . Atributul OFF previne ascunderea textului dincolo de marginile vizibile ale cutiei text.

Categorie Forms Exemplu


<TEXTAREA WRAP=OFF></TEXTAREA>

OL Compatibil cu:

Sintax#
<OL>...</OL>

Defini"ie OL indic! existen"a unei liste ordonate. Implicit lista cuprins! n cadrul acestei instruc"iuni este numerotat! folosind cifrele arabe. Categorie Lists Exemplu
<OL> <LI>This is list item one. <LI>This is list item two. </OL>

Elemente de leg!tur!
<BLOCKQUOTE> <BODY> <DD> <FORM> <LI> COMPACT

<OL>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului <OL> Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML * * * * * *

OPTION Compatibil cu:

Sintax#
<OPTION>...

Defini"ie
<OPTION>

indic! faptul c! textul ce urmeaz! este un element n cadrul unei casete de tip list!.

Categorie Forms Exemplu


<P <SELECT NAME="Categorie"> <OPTION SELECTED>CoolBlue! Magazine <Option> The AskAmerica Group <Option> Product Reviews <OPTION> Editorial Services </font></select> </P>

Elemente de leg!tur!
<SELECT> VALUE

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului


<OPTION>

<OPTION>

Poate fi folosit n interiorul acestui element * *

HTML

P Compatibil cu:

Sintax#
<P>...</P>

Defini"ie
<P> identific! un nou paragraf, indicnd nceputul "i sfr"itul unei linii. Unele atribute sunt valabile numai pentru variantele de documente HTML ce folosesc cel pu#in HTML 3.2.

Categorie Structural Definition Exemplu


<P>We encourage you to contact us with your comments and suggestions. If you provide us with your contact information, we will be able to reach you should we have any questions. Remember to hold down the Ctrl key before you press the Enter key to move to the next line in your message.</P>

Elemente de leg!tur!
<A> <B> <BLOCKQUOTE>

<P>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului <P> Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML * * *

<BODY> <BR> <CITE> <CODE> <DD> <EM> <FORM> <I> <ADDRESS> <IMG> <KBD> <LI> <SAMP> <STRONG> <TT> <VAR>

* * * * * * * * * * * * * * * *

PERSON Compatibil cu:

Sintax#
<PERSON>...</PERSON>

Defini"ie identific! numele unui individ. Textul specificat ntre instruc"iunile de tip <PERSON> este afi#at n mod identic cum apare n documentul HTML. Dac! acest tip de instruc"iune nu este nclus ntre instruc"iunile ce identific! un paragraf <p> atunci ceea ce este cuprins ntre instruc"iunile PERSON nu va fi afi#at.
<PERSON>

Categorie Structural Definition Exemplu


<PERSON>Robert deBeers MulHolland Ph.D.</PERSON>

PHYSICAL Compatibil cu:

Sintax#
<... WRAP=PHYSICAL>

Defini"ie
PHYSICAL

este un atribut al instruc"iunii <TEXTAREA WRAP>. Acesta indic! browser-ului client ca textul s! poat! fi continuat dincolo de limitele de vizualizare introduse, iar aceste limite s! fie vizibile (prin barele de defilare laterale). Categorie Forms Exemplu
<TEXTAREA WRAP=PHYSICAL></TEXTAREA>

PLAINTEXT Compatibil cu:

Sintax#
<PLAINTEXT>...</PLAINTEXT>

Defini"ie Indic! browser-ului s! afi#eze textul f!r! a-l mai formata sub o structur! bine definit!. Browser-ul va ignora, la ntlnirea acestei instruc"iuni toate set!rile anterioare comenzii <PLAINTEXT>...</PLAINTEXT> tags. Categorie Structural Definition Exemplu
<PLAINTEXT> This text will be displayed in a monospaced font!</PLAINTEXT>

POST Compatibil cu:

Sintax#
<...METHOD="POST">

Defini"ie La ap!sarea butonului Submit , metoda POST va fi executat!. Ea const! n conectarea ca leg!tur! HTTP POST cu o anumit! loca"ie a unui server. Categorie Forms Exemplu
<P><FORM ACTION="_VTI_BIN/SHTML.EXE/FEEDBACK.HTM" METHOD="POST"></P>

PRE Compatibil cu:

Sintax#
<PRE>...</PRE>

Defini"ie
<PRE>

este prescurtarea de la "PREformatted" text. Taceast! instruc"iune re"ine spa"iile #i lniile n interiorul unui corp de text impus.

Categorie Structural Definition Exemplu


<PRE>This text will appear as you see it. Complete with this line break.</PRE>

Elemente de leg!tur!
<A> <B> <BLOCKQUOTE> <BODY> <BR> <CITE> <CODE> <DD> <EM> <FORM> <HR> <I> <KBD>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului


<PRE>

<PRE>

Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML

* * * * * * * * * * * * *

<LI> <SAMP> <STRONG> <TT> <VAR> <WIDTH>

* * * * * *

Q Compatibil cu:

Sintax#
<Q>...</Q>

Defini"ie
<Q>

plaseaz! ghilimele duble n jurul unui text specificat.

Categorie Structural Definition Exemplu


<Q>Use the Q tag to quote speech on a web page!</Q>

RECT Compatibil cu:

Sintax#
<...="RECT"...>

Defini"ie
RECT

este atributul pentru instruc"iunea <AREA SHAPE> . Acest atribut impune ca aria senzitiv! s! aib! forma unui dreptunghi. Atributul COORDS sunt utilizate pentru a stabili coordonatele actuale ale dreptunghiului de leg!tur!. Toate coordinatele sunt separate prin virgul!. Categorie Link and Graphics Exemplu
<AREA SHAPE="RECT" COORDS="100,50,50," HREF="HTTP://WWW.ASKAMERICA.COM>

S Compatibil cu:

Sintax#
<S>...</S>

Defini"ie
<S>

va trasa o linie peste un text introdus.

Categorie Structural Definition Exemplu


<S>This text appears with a line though it!</S>

SAMP Compatibil cu:

Sintax#
<SAMP>...</SAMP>

Defini"ie
<SAMP> impune ca textul ncadrat de respectiva instruc"iune s! fie vizualizat ntr-un font prestabilit small font. Dac! <FONT FACE> nu este utilizat, atunci fontul afi#at va avea un font de n!l"ime prestabilit!.

Categorie Structural Definition Exemplu


<SAMP>A great way to display code in a body of text!</SAMP>

Elemente de leg!tur!

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului


<SAMP>

<SAMP>

Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML

<A> <ADDRESS> <B> <BR> <CITE> <CODE> <DD> <DT> <EM> <H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6> <I> <IMG> <KBD>

* *

* * * *

* * * *

* * * * * * *

* * *

<LI> <P> <PRE> <SAMP> <STRONG> <TT> <VAR>

* * * * * * * * * * *

SELECT Compatibil cu:

Sintax#
<SELECT...>

Defini"ie
<SELECT>

conduce browser-ul client n construc"ia unei liste de elemente specifice, iar OPTION VALUE= indic! elementele listei.

Categorie Forms Exemplu


<SELECT NAME="Countries">

<OPTION VALUE="$">USA <OPTION VALUE="2">Canada <OPTION VALUE="3">Mexico


</SELECT>

element poate fi utilizat n interiorul tag-ului Elemente de leg!tur! Acest <SELECT>


<FORM> <OPTION> MULTIPLE NAME SIZE

<SELECT>

Poate fi folosit n interiorul acestui element *

HTML

* * * *

SELECT SINGLE Compatibil cu:

Sintax#
<SELECT...SINGLE>

Defini"ie
SINGLE

este un atribut al instruc"iunii <SELECT> tag. SINGLE indic! browser-ului c! va putea fi selectat! o singur! op#iune.

Categorie Forms Exemplu


<SELECT NAME="Countries" SINGLE> <OPTION VALUE="1">USA <OPTION VALUE="2">Canada <OPTION VALUE="3">Mexico </SELECT>

SELECT MULTIPLE Compatibil cu:

Sintax#
<SELECT...MULTIPLE>

Defini"ie
MULTIPLE

este un atribut al instruc"iunii <SELECT> tag. MULTIPLE indic! browser-ului c! vor putea fi selectate mai multe op#iuni.

Categorie Forms Exemplu


<SELECT NAME="Countries" MULTIPLE> <OPTION VALUE="1">USA <OPTION VALUE="2">Canada <OPTION VALUE="3">Mexico </SELECT>

SELECT NAME Compatibil cu:

Sintax#
<SELECT NAME= "...">...</SELECT>

Defini"ie
NAME

este un atribut pentru instruc"iunea <SELECT>. Acesta este o eticheta utilizat! n cadrul unei c!su"e de tip list! .

Categorie Forms Exemplu


<SELECT NAME="Countries"> <OPTION VALUE="1">USA <OPTION VALUE="2">Canada <OPTION VALUE="3">Mexico </SELECT>

SELECT SIZE Compatibil cu:

Sintax#
<SELECT...SIZE="...">...</SELECT

Defini"ie Atributul SIZE indic! num!rul elementelor vizibile din cadrul unei liste de op"iuni. Spre exemplu o valoare de "3" pentru SELECT SIZE va afi"a 3 elemente din list!. Dac! se dore"te afi"area unui singur element atunci SELECT SIZE va fi "1". Categorie Forms Exemplu
<SELECT NAME="Countries" SIZE="1"> <OPTION VALUE="1">USA <OPTION VALUE="2">Canada <OPTION VALUE="3">Mexico </SELECT>

SHAPE Compatibil cu:

Sintax#
<AREA SHAPE="RECT" ... >

Defini"ie
SHAPE este un atribut pentru specificarea formei geometrice a ariei ce va deveni zon! sensibil!, de leg!tur! cu alte hiperleg!turi. Formele posibil a fi utilizate sunt : RECT, RECTANGLE, CIRC, CIRCLE, POLY sau POLYGON.

Categorie Links and Graphics

Exemplu
<AREA SHAPE="RECT" COORDS="50,50,150,150" HREF="HTTP://FISH.COM>

SIZE Compatibil cu:

Sintax#
<...SIZE= "...">

Defini"ie
"SIZE

este atribut pentru instruc"iunea <FONT>. Valoarea acesteia este de la cel mai mic la cel mai mare : -2, -1, -0, +1, +2, +3 #i +4.

Categorie Structural Definition Exemplu


<FONT SIZE=+4>This text is displayed in the largest font size.</FONT>

SMALL Compatibil cu:

Sintax#
<SMALL>...</SMALL>

Defini"ie
<SMALL>

conduce la afi#area textului din corpul instruc"iunii , cu litere de tipul SMALL.

Categorie Structural Definition Exemplu


<SMALL>This text is smaller than the specified or defualt font size.</SMALL>

SOUND Compatibil cu:

Sintax#
<SOUND SRC="...">

Defini"ie
<SOUND>

permite redarea unor fi#iere sunet n cadrul unei pagini HTML (*.WAV) . Atributele ce pot fi utilizate sunt:

LOOP="..."

indic! num!rul de reluari ale fi#ierului sunet atta timp ct fereastra curent! r!mne activ!. LOOP=INFINITE reia la nesfr#it fi#ierul sunet.

DELAY="..." indic! n secunde ntrzierea dintre momentul reluaroii fi#ierului sau momentul nceperii red!rii acestuia. DELAY=3 indic! c! fi#ierul sunet va fi redat dup! o pauz! de 3 secunde.

Categorie Miscellaneous

Exemplu
<SOUND SRC="COOL_SOUND.WAV" LOOP=INFINITE DELAY=1>

SQUARE Compatibil cu:

Sintax#
<...=SQUARE>

Defini"ie
SQUARE

este un atribut pentru <UL TYPE> tag. Acesta indic! c! elementele grafice din fa"a termenilor unei liste s! aib! forma unui mic p!trat.

Categorie Structural Definition Exemplu


<UL TYPE=SQUARE>

SRC Compatibil cu:

Sintax#
<...SRC="...">

Defini"ie
SRC

specific! sursa unde se afl! imaginea folosit! n cadrul instruc"iunii <IMG>.

Categorie Links and Graphics Exemplu


<IMG SRC="MY_LOGO.GIF">

STRIKE Compatibil cu:

Sintax#
<STRIKE>...</STRIKE>

Defini"ie
<STRIKE>

va duce la bararea cu o linie a textului cuprins n cadrul corpului instruc"inilor <STRIKE>.

Categorie Structural Definition Exemplu


<STRIKE>This text will have a line bisecting it!</STRIKE>

STRONG Compatibil cu:

Sintax#
<STRONG>...<STRONG>

Defini"ie
<STRONG>

duce la scrierea textului cuprins n corpul instruc"iunilor cu liter! ngro#at!.

Categorie Structural Definition Exemplu


<STRONG>Expect most browsers to display this text in BOLD type!</STRONG>

element poate fi utilizat n interiorul tag-ului Elemente de leg!tur! Acest <STRONG>


<A> <ADDRESS> <B> <BR> <CITE> <CODE>

<STRONG>

Poate fi folosit n interiorul acestui element * *

HTML

* * * *

* *

<DD> <DT> <EM> <H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6> <I> <IMG> <KBD> <LI> <P> <PRE> <SAMP> <STRONG> <TT>

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

<VAR>

SUB Compatibil cu:

Sintax#
<SUB>...</SUB>

Defini"ie
<SUB>

conduce la afi#area n format indicial inferior a textului din interiorul corpului instruc"iunii.

Categorie Structural Definition Exemplu


<SUB>This text will be subscripted.</SUB>

SUP Compatibil cu:

Sintax#
<SUP>...</SUP>

Defini"ie
<SUP>

conduce la afi#area n format indicial superior a textului din interiorul corpului instruc"iunii.

Categorie Structural Defninition Exemplu


<SUP>This text will be superscripted.</SUP>

TAB
Compatibil cu:

Sintax# <TAB...> Defini"ie <TAB> indic! browser-ului s! aloce o anumit! dimensiune alinierii unui text. TAB ID="..." atribuie un nume textului ce va servi ca punct de start. TAB TO="..." indic! browser-ului s! se opreasc! direct la numitul tab. Alinierea tab-urilor se poate realiza prin instruc"iunea ALIGN #i atributele: LEFT, RIGHT #i CENTER. Categorie

Structural Defini"ie
Exemplu <TAB TO="MY_WORD">

TABLE
Compatibil cu:

Sintax# <TABLE>...</TABLE> Defini"ie <TABLE>

indic! nceputul, respectiv sfr#itul unui tabel. Aceast! instruc"iune dispune de urm!toarele atribute: seteaz! aliniamentul tabelului sau al textului utiliznd set!rile ALIGN=LEFT #i ALIGN=RIGHT. seteaz! fundalul unei celule a tabelului. seteaz! grosimea chenarului tabelului n pixeli. seteaz! culoarea chenarului . seteaz! culoarea umbrei chenarului, pentru aspectul 3-D. seteaz! culoarea principal! a chenarului cu aspect 3D.

ALIGN

BGCOLOR BORDER

BORDERCOLOR BORDERDARK BORDERLIGHT CAPTION

specific! nota explicativ! a tabelului. seteaz! spa"iul liber din interiorul celulei . seteaz! spa"iul dintre celulele tabelului.

CELLPADDING CELLSPACING WIDTH

specific! n!l"imea n pixeli sau procente a tabelului.

Categorie

Tabele

Exemplu <TABLE> <TR> <TH>This <TD>This <TD>This <TD>This </TR> </TABLE>

would be table heading text would make up the text would make up the text would make up the

text</TH> first row.</TD> second row.</TD> third row.</TD>

Related Elements

Elemente de leg!tur!
ALIGN BGCOLOR BODY BORDER CAPTION CELLPADDING CELLSPACING COLSPAN NOWRAP <P> ROWSPAN <TD>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului


<TABLE>

<TABLE>

Poate fi folosit n interiorul acestui element

HTML

* * * * * * * * * * * *

<TH> <TR> VALIGN WIDTH

* * * *

TABLE ALIGN
Compatibil cu:

Sintax# <TABLE ALIGN="..."> Defini"ie

este un atribut al instruc"iunii <TABLE> . Acest atribut are robulu de a aranja pe linie tabelul sau textul din interiorul unei celule. Set!rile posibile ale acestui atribut sunt LEFT, RIGHT sau CENTER.
ALIGN

Categorie

Frames
Exemplu <TABLE ALIGN=RIGHT>

TD
Compatibil cu:

Sintax# <TD>...</TD> Defini"ie <TD>

sau Table Data, indic! browser-ului s! afi#eze o celul! specificat! a unui tabel.

Related Elements

Elemente de leg!tur!
ALIGN BGCOLOR COLSPAN NOWRAP ROWSPAN TABLE VALIGN Categorie

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului


<TD>

<TD>

Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML

* * * * * * *

Tabele

Exemplu <TD>This text would make up the first row.</TD>

TD COLSPAN
Compatibil cu:

Sintax# <TD COLSPAN="..."> Defini"ie COLSPAN este un atrubut al instruc"iunilor <TD> sau <TH> tag. Acest atribut indic! num!rul de celule adiacente #i cele situate n partea dreapt! (coloanele), care vor fi cuplate pentru a vizualiza (forma) o celul! unic!. Categorie

Tabele
Exemplu <TD COLSPAN=3>

TD NOWRAP
Compatibil cu:

Sintax# <TD NOWRAP>

Defini"ie NOWRAP

atribut al instruc"iunii <TD> . Acest atribut mpiedic! editarea sau vizualizarea informa"iei dincolo de dimensiunile setate ale celulei.

Categorie

Tabele
Exemplu <TD NOWRAP>

TD ROWSPAN
Compatibil cu:

Sintax# <TD ROWSPAN="..."> Defini"ie

este un atrubut al instruc"iunilor <TD> sau <TH> tag. Acest atribut indic! num!rul de celule adiacente #i cele situate deasupra #i sub celula referin"! (liniile), care vor fi cuplate pentru a vizualiza (forma) o celul! unic!..
ROWSPAN Categorie

Frames
Exemplu <TD ROWSPAN=2>

TD WIDTH
Compatibil cu:

Sintax# <TD WIDTH="..."> Defini"ie WIDTH

este un atribut al instruc"iunii <TD>. Acest atribut indic! la"imea tabelului n pixeli sau procente din zona afi#abil!.

Categorie

Frames
Exemplu <TD WIDTH=85%>

TEXT
Compatibil cu:

"INSTERIMAGEQT$"
Sintax# <...TEXT="..."> Defini"ie

este un atribut al instruc"iunii <BODY> . Acest atribut indic! browser-ului s! afi#eze textul ntr-o anumit! culoare indicat! de set!rile care sunt argumente ale acestui atribut. Culorile vor fi specificate direct prin numele lor sau prin formatul lor binar.
TEXT Categorie

Presentation Formatting

Exemplu <BODY TEXT=RED>This text will be displayed in red!</BODY>

TEXTAREA
Compatibil cu:

Sintax# <TEXTAREA...> Defini"ie <TEXTAREA>

indic! browser-ului s! creeze un spa"iu ntr-o form! care accept! text inserat de utilizator. Aceast! instruc"iune are urm!toarele atribute: aloc! un nume pentru respectivul spa"iu. specific! n num!r de caractere l!"imea vizibil! a zonei creeate. specific!, n num!r de caractere, n!l"imea vizibila a <TEXTAREA>.

<TEXTAREA NAME="..."> <TEXTAREA ROWS="..."> <TEXTAREA COLS="..."> <TEXTAREA WRAP=OFF>

indic! browser-ului s! permit! introducere cuvintelor numai n zona alocat! <TEXTAREA>.

<TEXTAREA WRAP=VIRTUAL>

for"eaz! browser-ul s! accepte textul s! fie introdus sub forma unor linii lungi, n zona vizibil! permi"nd introducerea barelor de defilare. indic! browser-ului s! trimit! textul exact a#a cum acesta este introdus de c!tre utilizator.

<TEXTAREA WRAP=PHYSICAL>

Categorie

Forme
Exemplu <TEXTAREA NAME="MY_AREA" COLS=25 ROWS=5 WRAP=PHYSICAL>

TH
Compatibil cu:

Sintax# <TH...> Defini"ie <TH>

indic! browser-ului s! afi#eze textul pe prima linie a tabelului ca text cap!t de tabel.

Categorie

Tables
Exemplu <TH>This would be table heading text</TH>

TH ALIGN
Compatibil cu:

Sintax# <TH ALIGN="..."> Defini"ie ALIGN RIGHT

este un atribut al instruc"iunii <TH> . Acesta indic! modul cum este aliniat textul din cadrul capului de tabel. Cele 3 posibilit!"i sunt LEFT, #i CENTER.

Categorie

Tabele
Exemplu <TH ALIGN=LEFT>This text will be aligned to the left in the first row of a table!</TH>

TH COLSPAN
Compatibil cu:

Sintax# <TH COLSPAN="..."> Defini"ie COLSPAN utilizat n conjunc#ie cu <TH> Categorie

, specific! cte celule dintre coloane sunt cuprinse de capul de tabel.

Tabele
Exemplu <TH COLSPAN=3>

TH NOWRAP
Compatibil cu:

Sintax# <TH NOWRAP> Defini"ie

Acest atribut ciplat cu <TH>, blocheaz! afi#area peste limitele impuse a capului de tabel.
Categorie

Tables
Exemplu <TH NOWRAP>This text will not be wrapped by the browser!</TH>

TH ROWSPAN
Compatibil cu:

Sintax# <TH ROWSPAN="..."> Defini"ie ROWSPAN utilizat n conjunc#ie cu <TH> Categorie

, specific! cte celule dintre linii sunt cuprinse de capul de tabel.

Tables
Exemplu <TH ROWSPAN=3>

TH WIDTH
Compatibil cu:

Sintax# <TH WIDTH="..."> Defini"ie WIDTH,

utilizat cuplat cu <TH> , specific! l!"imea celulelor cap de tabel n pixeli sau procente relativ la l!"imea total! a tabelului.

Categorie

Tables
Exemplu <TH WIDTH=100%>

TITLE
Compatibil cu:

Sintax# <TITLE>...</TITLE> Defini"ie

Aceast! instruc"iune indic! titlul unui document HTML. Acesta va fi afi#at n bara superioar! de afi#are, zona meniurilor principale.

Categorie

Structural Defini"ie
Exemplu <TITLE>"Welcome To CoolBlue! Magazine"</TITLE>

TOPMARGIN
Compatibil cu:

Sintax# <...TOPMARGIN="..."> Defini"ie

Utilizat !n cadrul instruc"iunii <BODY>, acest atribut specific! c"i pixeli n n!l"ime sunt utiliza"i de c!tre browser ca margine superioar! a paginii afi#ate.
Categorie

Miscellaneous
Exemplu <BODY TOPMARGIN="10">The top margin of this HTML page is 10 pixels in height!</BODY>

TR
Compatibil cu:

Sintax# <TR>...</TR> Defini"ie <TR>

indic! browser-ului s! afi#eze un text specificat n interiorul unei linii de tabel specificate.

Categorie

Tables
Exemplu <TR>This text will be in a cell all by itself!</TR>

TR ALIGN
Compatibil cu:

Sintax# <TR ALIGN="..."> Defini"ie

Atributul ALIGN utilizat n conjunc"ie cu <TR> va permite alinierea liniilor unui tabel n func"ie de set!rile posibile LEFT, RIGHT sau CENTER.

Categorie

Tabele
Exemplu <TR ALIGN=LEFT>The text in this table row will align to the left!</TR>

TT
Compatibil cu:

Sintax# <TT>...</TT> Defini"ie <TT>

sau TeleType, indic! browser-ului s! afi#eze un text specificat utiliznd un font monospa"iat.

Categorie

Presentation Formatting
Exemplu <TT>This text will be displayed using Courier New by my MS Windows version of Netscape Navigator!</TT> Related Elements

Elemente de leg!tur!
<A>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului <TT> Poate fi folosit n interiorul acestui element <TT> HTML * *

<ADDRESS> <B> <BR> <CITE> <CODE> <DD> <DT> <EM> <H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6> <I> <IMG> <KBD> <LI>

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

<P> <PRE> <SAMP> <STRONG> <TT> <VAR>

* * * * * * * * * *

U
Compatibil cu:

Sintax# <U>...</U> Defini"ie <U>

sau Underline indic! browser-ului client s! afi#eze textul nadrat ca fiind subliniat.

Categorie

Structural Definition
Exemplu <U>This text will be underlines!</U>

UL
Compatibil cu:

Sintax# <UL>...</UL> Defini"ie <UL>

indic! c! lista ce urmeaz! nu va fi ordonat!.

Categorie

Lists
Exemplu <UL> <LI>This line of text is the first item in the list. <LI>This line of text is the second item in the list. </UL>

Elemente de leg!tur!
<BLOCKQUOTE> <BODY> <COMPACT>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului


<UL>

<UL>

Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML * *

* * * * *

<DD>
<FORM> <LI>

URL
Compatibil cu:

Sintax# <...URL="..."> Defini"ie

este un atribut al instruc"iunii <META>. Acesta specific! o adres! complet! a unui document care va putea fi nc!rcat dup! trecerea timpului setat prin instruc"iunea CONTENT .
URL Categorie

Miscellaneous
Exemplu <META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT=5 URL=HTTP://WWW.ASKAMERICA.COM/COOLBLUE/INDEX.HTM>

USEMAP
Compatibil cu:

Sintax# <... USEMAP="...">

Defini"ie USEMAP

este un atribut al nstruc"iunii <IMG>. Acesta indic! browser-ului sa utilizeze o imagine de tip hart! (map) specificat! de client.

Categorie

Links and Graphics


Exemplu <IMG SRC="MY_URL" USEMAP="MY_IMAGE_MAP">

VALIGN
Compatibil cu:

Sintax# VALIGN="..." Defini"ie VALIGN este un atribut pentru instruc"iunea <CAPTION>. VALIGN indic! browser-ului pozi"ii TOP - deasupra, MIDDLE la mijloc, BOTTOM - sub tabel. Categorie

s! afi#eze o not! explicativ! a unui tabel n una din urm!toarele

Tables
Exemplu VALIGN="TOP"

VALUE
Compatibil cu:

Sintax# VALUE="..." Defini"ie

Utilizat cu instruc"iunile <OL> #i <LI> , VALUE indic! valoarea de start pe care o va folosi browser-ul client ntr-o list! numerotat!. n contextul instruc"iunii <INPUT>, the VALUE indic! browser-ului s! foloseasc! textul argument n afi#area respectivului control. n contextul <OPTION>, VALUE atribuie browser-ului client textul ce va fi folosit ca element de intrare n controlul specificat.
Categorie

Lists
Exemplu <INPUT VALUE="True">

VAR
Compatibil cu:

Sintax# <VAR>...</VAR>

Defini"ie <VAR>

indic! browser-ului s! afi#eze textul utiliznd un format fix, de tip indicial (small font).

Categorie

Structural Definition
Exemplu <VAR>This text will be somewhat smaller and fixed-width!</VAR> Related Elements

Elemente de leg!tur!
<A> <ADDRESS> <B> <BR> <CITE> <CODE> <DD> <DT> <EM> <H1> <H2>

Acest element poate fi utilizat n interiorul tag-ului


<VAR>

<VAR>

Poate fi folosit n interiorul acestui element HTML * *

* * * *

* * * *

* * *

<H3> <H4> <H5> <H6> <I> <IMG> <KBD> <LI> <P> <PRE> <SAMP> <STRONG> <TT> <VAR>

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VIRTUAL
Compatibil cu:

Sintax# WRAP="..." Defini"ie

este un atribut al instruc"iunii TEXTAREA WRAP. Acesta indic! browser-ului client s! afi#eze textul introdus de utilizator utiliznd formatul compact (wrapping), trimi"nd ns! la server textul sub forma unei singure linii.
VIRTUAL Categorie

Forms
Exemplu <TEXTAREA ROWS=5 COLS=30 WRAP=VIRTUAL>

VLINK
Compatibil cu:

Sintax# <BODY VLINK="..."> Defini"ie VLINK

este un atribut al instruc"iunii <BODY>. Acest atribut indic! browser-ului s! afi#eze hiperleg!turile vizitate cu o anumit! culoare.

Categorie

Links and Graphics


Exemplu <BODY VLINK=#00ff00>Visited shortcuts will be green!</BODY>

VSPACE
Compatibil cu:

Sintax# VSPACE="..." Defini"ie

este un atribut al instruc"iunilor <IMG> #i <MARQUEE> . VSPACE impune browser-ului s! afi#eze o zon! de spa"ii deasupra #i sub imaginea sau textul deplasabil specificat de una dintre cele dou! instruc"iuni.
VSPACE Categorie

Miscellaneous
Exemplu <IMG SRC="MY_URL" HSPACE=5 VSPACE=5>

WBR
Compatibil cu:

Sintax# <WBR>...</WBR> Defini"ie WBR

sau word break impune ca o anumit! linie dintr-un text s! fie separat! automat de corpul principal al textului.

Categorie

Structural Definition
Exemplu <WBR>This text will break regardless of previous tags applied.</WBR>

WRAP
Compatibil cu:

Sintax# WRAP="..." Defini"ie WRAP

este un atribut al instruc"iunii <TEXTAREA>. Atributele acestei instruc"iuni pot fi urm!toarele trei:
<TEXTAREA WRAP=OFF>

Browser-ul afi#eaz! textul a#a cum este editat. Setare implicit! Browser-ul afi#eaz! textul n cadrul unui format de tip cutie, dar sub forma unei linii lungi.

<TEXTAREA WRAP=VIRTUAL>

<TEXTAREA WRAP=PHYSICAL> Categorie

Afi#area testului se realizeaz! n cadrul TEXTAREA definite, iar liniile sunt afi#ate individaul cu spa"ii ntre linii

Forms
Exemplu <TEXTAREA WRAP=OFF>