Sunteți pe pagina 1din 5

PAGINA

Structura unui document

<html>...</html> <head>...</head> <body>...</body>


<HTML> <HEAD> <title>, <base>, <link>, <isindex>, <meta> </HEAD> <BODY> Corp l n i do! ment </BODY> </HTML>

Set de caractere

<meta http-equiv= !ontent-"ype content= te#t/html$char%et=& > &= u%-a%cii' i%o-(()*-+' #-mac-roman' i%o-(()*-,' #-mac-ce' i%o-,-,,-.p' #-%.i%' #-euc-.p' euc-/r' i%o-,-,,-/r' 0b,1+,' 0b2,1+,-(-' #-euc-t3' #-cn%++451-+' #-cn%++451-,' bi0)
Se poate specifica codul setului de caractere pentru fiecare document HTML. Se utilizeaza pentru cei care vor sa scrie cu alt set de caractere decat cel implicit. Daca codificatorul se specifica in documentul HTML, browserul poate schimba automat in setul de caractere precizat. In special cand se folosesc alte entitati, este bine sa se specifice setul de caractere (de e ! iso"##$%"&'. (ntitatile vor aparea modificate la accesarea documentului de catre alte browsere.

!uloare de 6ond %i te#t

<body b0color=& te#t=& lin/=& alin/=& vlin/=&>


b)color """ culoarea de fond te t """ culoarea te tului lin* """ culoarea le)aturii alin* """ culoarea le)aturii la activare vlin* """ culoarea le)aturii dupa activare

&=rr00bb numar he#a7ecimal %au numele culorii8

+lac* Teal +lue 3av4 Lime 6hite 7urple 9ellow

, -.//////, -.//#/#/, -.////22, -.////#/, -.//22//, -.222222, -.#///#/, -.2222//-

0live 1ed Maroon 5ra4 2uchsia 5reen Silver :;ua

, -.#/#///, -.22////, -.#/////, -.#/#/#/, -.22//22, -.//#///, -.8/8/8/, -.//2222-

Ima0inea de 6ond <body bac/0round= ima0ine-9:; >


3u se poate face scroll pe ima)inea de fond astfel! <bod4 bac*)round,-=1L- b)properties,2I>(D?

<ar0ini

<ar0inea %tan0a <body le6tmar0in=&> <ar0inea %uperioara <body topmar0in=&> &=dimen%iunea mar0inii

;e0aturi

;e0aturi de ba7a <a hre6= 9:; > ... </a>


A!esta este n <a "re#$%&&/exempl /le'at ra&"tml%>test pentr :cesta este un test pentru le)aturi. le'at ri</a>&

;e0atura la o pa0ina din document <a hre6= &nume > ... </a> <a name= nume > ... </a>
<a "re#$%(salt%>)alt la rmatoarea %le'at ra%</a><*> <a name$%salt%>Le'at ra</a>

Salt la urmatoarea -le)aturaLe)atura

Salt la un alt document <a hre6= 9:;&nume > ... </a> <a name= nume > ... </a>
)alt la <a "re#$%&&/exempl /le'at ra&"tml(salt%> %le'at ra%</a> din alt do! ment& rmatoarea

Salt la o -le)atura- din alt document.

=ere%tre tinta

<a hre6= 9:; tar0et= Numele2=ere%trei > ... </a>


3etscape 3avi)ator @./A deschide o fereastra noua.
<a "re#$%&&/exempl /#ereastra&"tml% tar'et$%n mele+#erestrei%> Des!"ide o #ereastra, </a> Deschide o fereastraB

;inii de delimitare
>air ;ine<hr>
<"r>

<hr %i7e=&>
<"r si-e$./>

<hr 3idth=&>
<"r 0idt"$1/> <"r 0idt"$1/2>

<hr ali0n=&> &=le6t' ri0ht


<"r 0idt"$1/2 ali'n$le#t> <"r 0idt"$1/2 ali'n$ri'"t>

<hr no%hade>
<"r nos"ade>

<hr color=&>
.,rr))bb numar he azecimal sau numele culorii!

+lac* Teal +lue

, -.//////, -.//#/#/, -.////22-

0live 1ed Maroon

, -.#/#///, -.22////, -.#/////-

3av4 Lime 6hite 7urple 9ellow

, -.////#/, -.//22//, -.222222, -.#///#/, -.2222//-

<"r !olor$%red%>

5ra4 2uchsia 5reen Silver :;ua

, -.#/#/#/, -.22//22, -.//#///, -.8/8/8/, -.//2222-